18.09.2013 Views

Documentatie_Schouten_SynTec_2010_-_2011 producten.pdf

Documentatie_Schouten_SynTec_2010_-_2011 producten.pdf

Documentatie_Schouten_SynTec_2010_-_2011 producten.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

Productengroepen:<br />

Siliconen rubber<br />

Polyurethaan rubber<br />

Polyurethaan hars<br />

Natuurgips/Synthesegips<br />

Inbedmassa’s<br />

Alginaat bodycasting<br />

Lossingsmiddelen<br />

Modelleerklei<br />

Vacuümvorm machines<br />

Mengapparatuur<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


Wie zijn wij?<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Is gespecialiseerd in siliconenrubber, polyurethaan<br />

rubber en gietharsen, latexrubber en speciaal industriegips<br />

voor het maken van modellen en flexibele mallen<br />

techniek voor o.a. gipsgieterijen, betonindustrie,<br />

stukadoors, kunstenaars, modelbouw, matrijzen,<br />

ontwerp, design en filmindustrie etc.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

<strong>Schouten</strong> Groep is een leverancier van vorm- en gietmaterialen in Europa. Innovatief ondernemen! Dat<br />

was en is nog steeds ons uitgangspunt. Zo ontwikkelde <strong>Schouten</strong> Dental als eerste in Nederland tandtechnisch<br />

gips. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1937 is er uiteraard veel veranderd. Maar 1 ding is er<br />

niet veranderd en dat is ons uitgangspunt om u als klant centraal te stellen. Onze klant is de drijvende<br />

kracht voor ons bedrijf. Wij betrekken onze klanten bij het ontwikkelen van nieuwe <strong>producten</strong>. Daarnaast is<br />

advies en service voor ons vanzelfsprekend.<br />

Daarbij besteden wij veel aandacht aan MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). <strong>Schouten</strong><br />

Groep is uiterst voorzichtig met de impact die het bedrijf heeft op het milieu. Zo reduceren wij onder<br />

andere verspilling om het gebruik van de natuurlijke bronnen te beheersen. En doen research naar biologische<br />

afbreekbare <strong>producten</strong> als alternatief voor latex en siliconen gietmaterialen.<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® is één van de divisies van <strong>Schouten</strong> Groep. Onder <strong>Schouten</strong> Groep vallen de volgende<br />

business units:<br />

<strong>Schouten</strong> Dental<br />

Levert Natuurgips, Synthesegips, Inbedmassa’s,<br />

siliconen afdrukmaterialen en verdere speciale<br />

tandtechnische <strong>producten</strong> aan:<br />

- tandtechnische laboratoria/tandprothetische<br />

laboratoria<br />

- orthopedie<br />

- tandartspraktijken<br />

- audicien’s<br />

- orthodontische laboratoria<br />

- podologie<br />

- ziekenhuizen, prothesiologie, mould rooms<br />

- politie diensten Nederland<br />

3


4<br />

<strong>Schouten</strong> Mold Productions<br />

Produceert op klantenspecificatie modellen en<br />

mallen van o.a. siliconen en polyurethaan en<br />

giethars.<br />

<strong>Schouten</strong> Research & Development<br />

Doet onderzoek naar nieuwe <strong>producten</strong>, zoals<br />

bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar rubber, nieuwe<br />

toepassingen, methoden en technieken.<br />

Bervé Power Technologies<br />

Levert een uitgebreid assortiment van UPS (noodvoeding)<br />

systemen, solar inverters, transformatoren,<br />

stabilisatoren, battery management systemen<br />

en vacuüm vormmachines.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Sectoren waar onze <strong>producten</strong> gebruikt worden:<br />

- Bouwindustrie/architectuur - Farmaceutische industrie/dier- en voedingindustrie<br />

- Design/creatieve sector/filmindustrie - Keramische industrie<br />

- Gipsgieterijen - Brons-, aluminiumgieterijen/sieraadindustrie<br />

- Land- en tuinbouw - Technische recherche<br />

- Auto- en vliegtuigindustrie - Prototyping<br />

- Medische sector - Matrijzenbouw<br />

- En vele andere mogelijkheden<br />

Voor u ligt deze informatiegids van <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® met daarin informatie, aanwijzigen, tips en stapsgewijs<br />

de methoden voor het maken van een mal en diverse technieken. Voor ons assortiment verwijzen wij u<br />

door naar onze productbladen.<br />

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft over onze <strong>producten</strong>, deze gids of over onze andere business<br />

units kunt u contact met ons opnemen.


Inhoudsopgave<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

1. Herkomst van kunststoffen/polymeren 6<br />

2. Tips en aanwijzingen voor het werken met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® <strong>producten</strong> 8<br />

3. Materialen en methoden 11<br />

4. Tips en voorschriften voor het maken van een mal 18<br />

5. De productie van een gietmal 19<br />

6. Het maken van een mal met kwast of spatelrubber 21<br />

7. Het maken van een mal met een vacuümvorm machine 25<br />

8. Waarom Siliconen vorm gietrubber 26<br />

9. Het maken van een siliconenmal 29<br />

10. Gietrubber tips 32<br />

11. Bodycasting 34<br />

12. Metal Cold Casting 37<br />

13. Appendix 38<br />

5


1. Herkomst van kunststoffen/polymeren<br />

Uit het boek Polymeren, van keten tot kunstof (Van der Vegt, vijfde druk)<br />

6<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Polymeermoleculen zijn meestal lange, draadvormige ketens, die soms vertakt zijn, soms ook hier en daar met<br />

elkaar langs chemische weg verknoopt zodat ze een net werk vormen. Het typerende van polymeren is dat<br />

deze ketens zijn opgebouwd uit een veelvoud van kleine, meestal identieke, eenheden (monomeren) die chemisch<br />

met elkaar verbonden zijn in een schakelreactie. Het woord “polymeer” vindt hier ook zijn oorsprong. Het is een<br />

combinatie van het Griekse woord “poly”, hetgeen “veel” betekent, en “meros”, wat “deel” betekent. Het woord<br />

polymeer staat dus eigenlijk voor “veel delen”.<br />

Polymeren komen veelvuldig voor in de natuur, deze worden beperkt gebruikt als technisch materiaal. Een aantal<br />

is van gedeeltelijk natuurlijke oorsprong. Een steeds groter aantal polymeren woden geheel synthetisch in de<br />

chemische fabriek vervaardigd.<br />

De kunststoffen van <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Thermoharders:<br />

- Epoxyhars (EP)<br />

Dient met een tweede component, de harder, gemengd worden om de uithardingsreactie te ondergaan. Epoxy/<br />

glasvezel combinaties vinden soortgelijke toepassingen als polyester/glas, maar worden door hun hogere prijs en<br />

betere eigenschappen selectiever gebruikt. Daarnaast wordt epoxy gebruikt in lakken, lijmen (twee componenten<br />

lijmen) en als giethars in de elektrotechnische toepassingen.<br />

- Polyurethanen (PU)<br />

Een mengsel van twee componenten met een blaasmiddel vormt een licht, hard schuim, dat voornamelijk voor<br />

thermische isolatie gebruikt wordt.<br />

UP polyester (normaal)<br />

id (hoge T)<br />

+ korte glasvezels<br />

EP epoxy (vloeibare hars)<br />

+ vulstof<br />

Synthetische rubbers:<br />

- Siliconen<br />

d<br />

kg/dm 3<br />

1,2<br />

1,2<br />

2,0<br />

1,2<br />

1,8<br />

E<br />

GPa<br />

3,5<br />

3,5<br />

12-1<br />

5<br />

4<br />

12<br />

trekskerfslagterktesterkte MPa kJ/m2 30<br />

55<br />

30-50 10-20<br />

55<br />

45<br />

2<br />

2-10<br />

ISO/A<br />

°C<br />

70<br />

120<br />

100-200<br />

110-160<br />

130-200<br />

Hebben een hoofdketen bestaande uit silicium- en zuurstofatomen. Ze zijn bruikbaar tot hoge temperaturen (250<br />

°C) en uitstekend bestand tegen veroudering, waardoor ze, ondanks hun hoge prijs, veelvuldig in kritische toepas-<br />

singen gebruikt worden.


- Polyurethaanrubber (PUR)<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Dit is de zachtere variëteit als de PU onder de Thermoharders. Ook hier wordt het gevormd uit twee componenten,<br />

en met een blaasmiddel veelvuldig tot schuim verwerkt. Onze PUR vormgietrubber valt onder deze categorie.<br />

dichtheid<br />

kg/dm3 prijsklasse min. max. treksterkte<br />

€/kg temp temp ongevuld gevuld<br />

°C °C MPa MPa<br />

SI silicon rubber 1,10 15-25 -75 270 2 10-14<br />

PUR polyurethaanrubber 1,07 4 -20 110 20-40<br />

elasticiteit scheurweerstand<br />

slijtweerstand<br />

gasdichtheid<br />

zon oxid. hitte kool-<br />

waterst<br />

SI silicon rubber + - - e ++ ++ ++ - +<br />

PUR polyurethaanrubber + ++ ++ + ++ ++ ++ e -<br />

Wel moet bedacht worden dat, zelfs bij een goed gedefinieerde kunststof en bij een standaard meet methode, de<br />

eigenschappen sterk kunnen afhangen van de wijze waarop het proefstuk vervaardigd is; de condities tijdens de<br />

monstervoorbereiding kunnen onderling verschillen en bovendien sterk afwijken van die waaronder een voorwerp in<br />

een vormgevingsproces tot stand komt. Dit betreft bijvoorbeeld krimpspanningen, oppervlaktegesteldheid, kristal-<br />

lijne structuur, en vooral oriëntatietoestanden. 1<br />

1 A.K. van der Vegt, Polymeren, van keten tot kunststof (2003-2009),<br />

blz. 11, 20 - 22, 263, 268-269<br />

7<br />

zuren


2. Tips en aanwijzingen voor het werken met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

<strong>producten</strong><br />

8<br />

Eerst testen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Zorg ervoor dat u het materiaal en de materiaal eigenschappen goed<br />

kent. Begin daarom niet onmiddellijk aan een groot model, maar test<br />

het materiaal eerst door een kleine mal of een klein model te maken. Zo<br />

voorkomt u kostbare of tijdrovende fouten. In sommige gevallen kan een<br />

rubber of plastic een reactie aangaan met een geprepareerd model. Die<br />

reactie beïnvloedt de lossingseigenschappen en de uitharding. Om dit te<br />

voorkomen moet u zeker weten dat de gebruikte materialen elkaar goed<br />

kunnen verdragen. Voer daarom eerst een test uit of vraag advies aan<br />

onze deskundigen.<br />

Werk op kamertemperatuur<br />

Werk met materialen op kamertemperatuur en in een ruimte op kamertemperatuur.<br />

Bedenk hierbij dat materiaal tijd nodig heeft om een<br />

bepaalde temperatuur te bereiken. Een voorbeeld: 10 kilo vorm- en<br />

gietmateriaal heeft 24 uur nodig om op kamertemperatuur te komen.<br />

Materiaaleigenschappen zoals verwerkingstijd en uithardingstijd zijn sterk<br />

onderhevig aan temperatuurschommelingen. Sla materialen daarom ook<br />

op bij kamertemperatuur.<br />

Zet schoon gereedschap klaar<br />

Indien u met polyurethaan materiaal werkt, behandel het gereedschap<br />

dan eerst met het lossingsmiddel CIL-release 1812 E, zodat uitgehard materiaal<br />

na het gebruik gemakkelijk kan worden verwijderd. Zorg ervoor<br />

dat voor aanvang van de werkzaamheden alle gereedschappen klaar<br />

staan en schoon zijn. Dat voorkomt zoeken terwijl de verwerkingstijd van<br />

het gietmateriaal is ingegaan. Reinig directna afloop het gereedschap en<br />

eventueel de werktafel met aceton of brandspiritus.<br />

Porieverzegelmiddel<br />

Gebruik bij poreuze modellen porieverzegelmiddel. Porieverzegelmiddel<br />

wordt vooral aangeraden bij modellen van hout, aardewerk of gips.<br />

Gebruik een lossingsmiddel<br />

Het gebruik van een lossingsmiddel vergemakkelijkt de lossing van het<br />

model uit een mal en de lossing van de mal van het model. Vooral bij het<br />

gebruik van P.U.-rubbers, hout, beton en gipsmodellen wordt dit aanbevolen.<br />

Bij siliconen is geen lossingsmiddel nodig. Test eventueel eerst op een<br />

klein stukje van het model of het lossingsmiddel geen schade aan het oppervlak<br />

toebrengt. Breng lossingsmiddel dun en gelijkmatig aan en wrijf<br />

het eventueel met een doek uit om ieder plekje te bereiken. Bij te veel<br />

lossingsmiddel ontstaat een onregelmatige oppervlaktestructuur. Laat het<br />

lossingsmiddel na het aanbrengen volledig drogen.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Gebruik één van de volgende lossingsmiddelen:<br />

CIL-release 1812 E, dit is het meest gebruikte lossingsmiddel. Bruikbaar<br />

voor alle <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® vorm- en gietmaterialen, behalve siliconen.<br />

CIL-release 1812 E is een lossingsmiddel op siliconen-oliebasis en is<br />

verkrijgbaar in een spuitbus. CIL-release 1812 E bevat geen schadelijke<br />

drijfgassen.<br />

Syn B-32 is een lossingsmiddel op basis van plantaardige oliën. Syn B-32<br />

is biologisch afbreekbaar op basis van koolzaadolie. Syn B-32 is noodzakelijk<br />

wanneer beton of cement wordt gegoten in P. U.-mallen. Aanbrengen<br />

door kwasten of spuiten.<br />

VL, een lossingsmiddel op basis van was, voor het maken van een P.U.-mal<br />

en het gieten van kunsthars in een P.U-mal. Aanbrengen met doek, kwast<br />

of sprayflacon.<br />

Nauwkeurig wegen<br />

Weeg voorafgaand aan het mengen de benodigde hoeveelheid van componenten<br />

A en B zorgvuldig met een weegschaal (zie voor hoeveelheden<br />

het verwerkingsblad). Wanneer de mengverhouding in volume wordt aangegeven,<br />

gebruik een maatbeker. Nauwkeurigheid is vereist, een kleine<br />

afwijking kan al problemen met verwerking of uitharding veroorzaken.<br />

Zorgvuldig mengen<br />

Niet uithardend materiaal of materiaal met luchtbellen kan het resultaat<br />

zijn van twee componenten die niet volgens de aangegeven verhouding<br />

zijn gemengd of niet grondig genoeg zijn gemengd. Meng daarom zorgvuldig<br />

en houd de mengverhouding aan. Let tijdens het mengen en het<br />

uitgieten op de volgende zaken:<br />

- Schraap tijdens het mengen goed de kanten en de bodem van de<br />

mengbeker.<br />

- Meng grondig en let op dat er zo min mogelijk luchtbellen<br />

ontstaan.<br />

- Meng bij voorkeur onder vacuüm.<br />

- Schraap tijdens het uitgieten nooit langs de kanten en de bodem,<br />

anders kan ongemengd materiaal worden meegegoten.<br />

Vermijd vertragingen<br />

Vermijd vertragingen tijdens het werk en houd rekening met de verwerkingstijd.<br />

Gebruik daarom een tijdklok. Let ook op de tijd tijdens het<br />

mengen: voorkom dat u te lang mengt waardoor het materiaal voortijdig<br />

uithardt. Giet het materiaal voordat de helft van de verwerkingtijd is verstreken,<br />

dit komt het ontsnappen van luchtbellen ten goede.<br />

Ontvorm nooit te snel<br />

Ontvorm de mal of het model niet voordat de aangegeven minimale ontvormtijd<br />

is verstreken. Ontvorm voorzichtig, het materiaal heeft namelijk<br />

na de minimale ontvormtijd nog niet zijn volledige sterkte bereikt en kan<br />

gemakkelijk beschadigen. Daarom geldt: hoe langer het materiaal kan<br />

uitharden, hoe beter.<br />

9


10<br />

Sluit de verpakking goed af<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Sluit de verpakking na gebruik altijd weer goed af. Bij een open verpakking<br />

gaan de verwerkingseigenschappen van het materiaal snel achteruit.<br />

P.U.-rubbers en P.U.-gietharsen harden uit onder invloed van vocht. Sla<br />

deze materialen daarom op in droge ruimten en probeer het materiaal in<br />

één keer op te gebruiken. Gebruik bij voorkeur het conserveringsmiddel<br />

Poly Purge, dit verlengt de houdbaarheidsduur.<br />

Opslaan van mallen of modellen<br />

Sla uitgeharde <strong>producten</strong> voorzichtig op in de mal, steunmal of de moldbox.<br />

Er mag geen spanning op het materiaal staan. Mallen die langdurig<br />

in een verstoorde vorm zijn opgeslagen zullen nooit meer de originele<br />

vorm terugkrijgen. Bewaar uitgehard materiaal buiten direct zonlicht, koel<br />

en droog. Vermijd dat mallen in aanraking komen met oplosmiddelen, olie<br />

en schoonmaakmiddelen. De meeste rubbermallen kunnen onder bovenstaande<br />

condities meerdere jaren opgeslagen worden. Deze zijn maar<br />

een paar jaar houdbaar.<br />

Voorkom lekken<br />

Een goede mal is lekvrij. Om lekken te voorkomen moeten de naden van<br />

een mal worden afgedicht met vormklei of Plasteline. Of breng opstaande<br />

randen aan en bevestig die met schroeven aan elkaar.<br />

Welke klei te gebruiken?<br />

Gebruik bij het gieten van polyurethaanrubber en siliconenrubber op additiebasis<br />

altijd een synthetische klei zoals b.v. Plasteline, nooit een “natte”<br />

klei (rivierklei) gebruiken. Het vocht in de klei verstoort het uitharden van<br />

polyurethaan en siliconen, de rubber hardt niet goed uit en blijft plakken.<br />

Bij een siliconen op condensatiebasis kunt u wel gebruik maken van een<br />

“natte” klei (rivierklei).


3. Materialen en methoden<br />

Materialen & methoden<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Om u te helpen bij het eerste gebruik van nieuwe materialen geven de<br />

volgende instructies en aanbevelingen de beste kans van slagen:<br />

- Lees eerst de productinformatie en andere literatuur over hoe de<br />

materialen moeten worden verwerkt.<br />

- Wijk niet af van de voorgeschreven methode en technieken, ge-<br />

bruik ook nooit andere lossingsmiddelen dan voorgeschreven!<br />

- Maak eerst een kleine mal of gietwerk, voordat een poging<br />

wordt ondernomen om een grotere mal of gietwerk te<br />

maken. Kleine voorwerpen kunnen dienen als testmodel.<br />

- Maak eerst een kleine hoeveelheid aan. Probeer een gevoel voor<br />

de materialen te ontwikkelen, voordat u kostbare en tijdrovende<br />

fouten maakt terwijl u bezig bent met een groter object.<br />

- Schroom niet om vragen te stellen. Wij zullen proberen al uw vra-<br />

gen over gietmallen en gietvormen te beantwoorden. Als u niet<br />

zeker bent, vraag dan eerst meer informatie aan!<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® brengt bijna alle soorten flexibele malmaterialen - voor<br />

zowel particulier als bedrijfsmatig gebruik - op de markt: polyurethaan,<br />

siliconen, kunsthars en alginaat.<br />

<strong>SynTec</strong> <strong>producten</strong> bestaan doorgaans uit twee componenten. De componenten<br />

vulkaniseren bij kamertemperatuur (RTV: Room Temperature<br />

Vulcanization).<br />

Polyurethaan is een relatief goedkoop materiaal. Siliconen zijn iets<br />

duurder, vaak twee keer de prijs van de meeste siliconen. Gipsen zijn het<br />

goedkoopst en worden daarom veelvuldig als materiaal gebruikt. Gipsen<br />

(gipsmortel en gipspoeder) zijn beschikbaar in vele formules ten behoeve<br />

van verschillende doeleinden. Zie onze uitgebreide gips informatie.<br />

Polyurethaanharsen zijn ook gietbaar, maar het gebruik van dit materiaal<br />

wordt beperkt door de stugheid en krimp bij uitharding van dit materiaal.<br />

Metaallegeringen die een laag smeltpunt hebben kunnen worden gegoten<br />

in een hittebestendige Siliconenrubber. Epoxyharsen en polyurethanen -<br />

de twee meest gebruikte twee componenten kunsthars systemen - bieden<br />

een geweldige toepasbaarheid. Polyester kunsthars is een wee componenten<br />

giethars en relatief goedkoop. Zeker als zand, kalksteen of houtpulp<br />

als vulmateriaal worden toegevoegd. Groot nadeel is dat Polyester styreen<br />

bevat, dit is een kankerverwekkende stof. Er zijn al wel styreen arme<br />

Polyesters op de markt.<br />

Kunstharsen hebben als nadeel een snelle ontbrandbaarheid, een sterke<br />

geur (in vloeibare vorm) en een krimp gedurende de uithardingtijd.<br />

Na het lezen van enige literatuur en verrichten van enkele experimenten,<br />

leert u de verschillen en de voor- en nadelen herkennen van de diverse<br />

materialen.<br />

11


12<br />

Het maken van de mal en de gietmethode<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Let erop dat elke mal en gietmassa uniek is en dat dit een afgestemde<br />

behandeling van de materialen vereist, die kan verschillen van andere<br />

materialen waar u eerder mee heeft gewerkt. Besteed aandacht en tijd<br />

aan een goede voorbereiding. Maak eerst een kleine test van de materialen<br />

waar u mee gaat werken, voordat het materiaal grootschalig wordt<br />

gebruikt. Met deze werkwijze vermijdt u onnodige tijd en verlies van<br />

materialen.<br />

Mallen worden - in het algemeen - van vloeibaar rubber gemaakt. De<br />

gietrubber wordt over het model gegoten dat wordt omringd door een<br />

kist of steunmal. Een andere methode is het aanstrijken met een kwast of<br />

spatel van dikke rubber op het model. De steunmal zorgt er voor dat de<br />

gehele mal in vorm blijft, totdat de rubber is uitgehard.<br />

Gietmallen<br />

De meest flexibele malen zijn gietmallen. De eenvoudigste methode om<br />

een mal te produceren is door middel van het bouwen van een kist rond<br />

een model, zodat daarin het gietmateriaal kan worden gegoten en vervolgens<br />

kan uitharden tot een harde, stevige rubbermal. Complexe mallen<br />

kunnen in delen worden gemaakt. Elk deel wordt dan afzonderlijk ingegoten.<br />

Als alle delen apart zijn gegoten en uitgehard, wordt het model<br />

uitgenomen en de maldelen weer in elkaar gezet.<br />

Stroopmallen<br />

De meeste rubber soorten kunnen worden ingedikt zodat een stroopmal<br />

kan worden gemaakt. De ingedikte rubber kan met een kwast op het<br />

model worden aangebracht. Een vloeibare rubber is hiervoor niet geschikt<br />

omdat de rubber van het verticale oppervlak afvloeit.<br />

Sommige <strong>producten</strong>, zoals latex, zijn alleen geschikt voor stroopmallen.<br />

Stroopmallen zijn in het algemeen sneller te maken en verschaffen de<br />

gebruiker een betere visuele controle van de rubber die wordt aangebracht.<br />

Een ander voordeel is dat bij het maken van een stroopmal minder<br />

materiaal nodig is dan bij het gieten van de mal. Bij een stroopmal moet<br />

wel altijd een steunmal worden gemaakt (van b.v. gips of polyester).<br />

U moet wel oppassen dat het originele model niet vast komt te zitten aan<br />

de ondersnijdingen van de steunmal. Alle ondersnijdingen moeten worden<br />

verwijderd, tenzij de steunmal uit meerdere delen bestaat. Flexibele<br />

steunmallen bieden vaak een goede oplossing ten aanzien van de genoemde<br />

ondersnijdingen. Vulstukken worden gebruikt om naden en scheidingslijnen<br />

te creëren indien dit nodig is.<br />

Gietstukken<br />

Als de mal klaar is en u gaat een model ingieten is het belangrijk dat de<br />

mal en de steunmal waterpas worden gepositioneerd. Zo voorkomt u dat<br />

er gietmateriaal uit de mal vloeit en verloren gaat. De mal wordt tot aan<br />

de top volgegoten met gietmateriaal. Als er teveel luchtbelletjes in het<br />

giet materiaal zitten kunt u de mal licht vibreren, beter is natuurlijk om te<br />

zorgen dat u het gietmateriaal goed aanmengt zonder luchtbellen. Vervolgens<br />

met rust gelaten en uit laten harden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Luchtbellen in het gietmateriaal kunt u voorkomen door het gietmateriaal<br />

onder vacuüm te mengen.<br />

Het is van belang dat de gietstukken op tijd uit de mal worden gehaald,<br />

volg altijd de aanwijzingen in het verwerkingsblad. Nooit te snel ontvormen,<br />

maar zeker ook niet de gietstukken meerdere dagen in de mal laten<br />

zitten. Op deze manier kunnen gedetailleerde gietstukken van hoge kwaliteit<br />

worden gefabriceerd.<br />

Wat kan er verkeerd gaan?<br />

Hieronder hebben wij een aantal problemen omschreven die bij het maken<br />

van een mal en model kunnen ontstaan.<br />

Verkeerde mengverhouding<br />

Materiaal dat geheel niet uithardt, zacht of plakkerig blijft is vaak het<br />

resultaat van een verkeerde mengverhouding. Wij raden aan om altijd de<br />

materialen voor gebruik zorgvuldig af te wegen. Verricht juiste calculaties<br />

en bouw een dubbele controle in ten aanzien van de mengverhouding<br />

zoals die is omschreven op de etiketten en de verwerkingsbladen.<br />

Lossingsmiddelen<br />

Informeer en/of controleer vooraf of u een lossingsmiddel moet gebruiken,<br />

en zo ja, welk lossingsmiddel. Gebruik géén lossingsmiddel als dit niet<br />

nodig is. Let vooral op de onderlinge materiaal combinaties. Bijvoorbeeld:<br />

PU hecht aan PU. Gebruik nooit teveel lossingsmiddel, dit kan leiden tot<br />

een poreuze oppervlakte van uw gietstuk.<br />

Temperatuur en ontvormen<br />

Grote temperatuurverschillen en het te snel ontvormen kunnen de oorzaak<br />

zijn van vervormingen de mal of het gegoten model. Bij een te<br />

lage temperatuur (beneden de 10°C) worden de verwerkingstijd en de<br />

uithardingstijd drastisch vertraagd. Hierdoor duurt het dus ook veel langer<br />

voordat u de mal en model kan ontvormen.<br />

Bij een te hoge temperatuur (boven de 30°C) worden de verwerkingstijd<br />

en de uithardingstijd versneld. Dit kan een voordeel zijn als u snel wilt<br />

werken. Algemeen advies : houdt een gebruikstemperatuur van 20°C tot<br />

25°C aan! Temperatuurschommelingen kunnen leiden tot luchtbelletjes en<br />

dimensionale veranderingen.<br />

Lekkende mallen<br />

Door een lekkende mal kan gietmateriaal verloren gaan, tijd worden verspild<br />

en de mal mislukt doorgaans. Controleer altijd vooraf of er een lekkage<br />

kan ontstaan. Sluit hoeken en naden goed af met bijvoorbeeld klei.<br />

LET OP!<br />

Gebruik nooit een “natte” klei (rivierklei) in combinatie met Polyurethaan<br />

of Siliconen op Additie basis. Het vocht in de klei verstoort de uitharding<br />

van de rubber, de rubber blijft zacht en plakkerig en hard niet volledig<br />

uit. Gebruik hiervoor Plasteline synthetische klei!<br />

Alleen bij Siliconen op condensatie basis kunt u een “natte” klei gebruiken.<br />

Ook klemmen en spanbanden kunnen lekken voorkomen.<br />

13


14<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Snelheid<br />

Vermijd vertragingen nadat twee componenten met elkaar zijn vermengd.<br />

Het is raadzaam om de klok erbij te houden.<br />

Onvermengd materiaal<br />

Slierten van niet uitgehard materiaal of luchtbelletjes, die na uitharding<br />

van de rubber zijn te zien aan de oppervlakte, kunnen het gevolg zijn van<br />

onvoldoende vermenging van de componenten A en B.<br />

Ongemengd rubber bevindt zich tijdens het mengen vaak aan de zijkant<br />

en op de bodem van de mengbeker. Meng de componenten dus goed en<br />

zorgvuldig. Met een spatel goed langs de randen en over de bodem van<br />

de mengbeker schrapen.<br />

Schudden/omroeren vóór gebruik<br />

Sommige componenten van polyurethaan of siliconen moeten worden geschud<br />

of doorgeroerd vóór gebruik. In de verpakking kan bezinksel zitten,<br />

dus altijd controleren en even schudden of doorroeren! Dit staat altijd op<br />

de verpakking aangegeven.<br />

Ongemengd materiaal kan resulteren in onvoldoende of totaal géén uitharding.<br />

Ook kunnen er luchtbellen en zwakke plekken in de mal ontstaan.<br />

10 regels voor het werken met onze <strong>producten</strong><br />

1. Lees altijd vóór gebruik het etiket, het verwerkingsblad en het<br />

veiligheidsinformatieblad!<br />

2. Kies het juiste materiaal voor uw werk, vraag er naar!<br />

3. Draag handschoenen en wanneer nodig een geschikt mondmasker<br />

en veiligheidsbril!<br />

4. Zorg voor schoon gereedschap!<br />

5. Werk met materialen op kamertemperatuur!<br />

6. Componenten schudden of doorroeren vóór gebruik!<br />

7. Weeg alle componenten goed af, houdt altijd de juiste mengver<br />

houding aan!<br />

8. Vermijdt gietvertragingen<br />

9. Controleer voor het gieten uw mal om lekkage te voorkomen<br />

10. Houdt de aangegeven ontvormtijd aan om vervormingen te voor<br />

komen.


Rubbersoorten<br />

Gedepolymeerde<br />

rubber (DPR)<br />

Polyurethaan<br />

gietrubber<br />

Siliconen op<br />

Condensatie basis<br />

Siliconen op Additie<br />

basis<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Voordelen Nadelen Geschikt voor Verwerkings<br />

methode<br />

• Relatief lage<br />

kosten<br />

• Erg sterk<br />

• Veel toepassingen<br />

• Krimp nihil<br />

• Géén lossingsmiddel<br />

nodig<br />

• Voordelig<br />

• Zéér sterk<br />

• Veel toepassingen<br />

• Géén lossingsmiddel<br />

nodig<br />

• Krimp nihil<br />

• Zéér sterk<br />

• Lange levensduur<br />

• Lossingsmiddel<br />

nodig<br />

• Is gevoelig voor<br />

vocht<br />

• Twee Comp.<br />

• Duurder dan PU<br />

• Krimp van max.<br />

1% gedurende<br />

de uitharding<br />

• Twee Comp.<br />

• Duurder dan<br />

condensatie<br />

Siliconen<br />

• Gevoelig voor<br />

vuil en vocht<br />

* Productnamen en fysische waarden kunnen in de loop van tijd wijzigen<br />

Zie de speciale categorie brochures voor ons assortiment<br />

• Gips<br />

• Beton<br />

• Cement<br />

• Was<br />

• Gips<br />

• PU hars<br />

• Polyester<br />

• Was<br />

• Expoxy<br />

• Metalen met<br />

een smeltpunt<br />

• Gips<br />

• Beton/Cement<br />

• PU Hars<br />

• Polyester<br />

• Was/Epoxy<br />

• Kunstharsen<br />

• Metalen met<br />

laag smeltpunt<br />

• Gieten<br />

• Kwasten<br />

• Spatelen<br />

• Gieten<br />

• Kwasten<br />

• Spatelen<br />

• Gieten<br />

• Kwasten<br />

• Spatelen<br />

15


16<br />

Gietmaterialen<br />

De meest gebruikte gietmaterialen zijn:<br />

Voordeel Nadeel Toepassing<br />

Gips • Goedkoop<br />

• Éénvoudige verwerking<br />

• Niet giftig<br />

• Veelzijdig inzetbaar<br />

• Snelle uitharding<br />

• Overschilderbaar en in te<br />

kleuren<br />

Beton/Cement<br />

• Sterk<br />

• Goedkoop<br />

• Geschikt voor buiten<br />

• Éénvoudig verwerking<br />

Polyurethaanhars • Sterk<br />

• Éénvoudige verwerking<br />

• Snelle uitharding<br />

• Veelzijdig inzetbaar<br />

• Mengbaar met metaalpoeders<br />

• In te kleuren<br />

Epoxy kunsthars • Zéér sterk<br />

• Lange levensduur<br />

• Hittebestendig<br />

Polyester • Goedkoop<br />

• Snelle uitharding<br />

• Sterk<br />

• Te gebruiken in combinatie<br />

met glasmat<br />

• Breekbaar<br />

• Alleen voor binnen<br />

• Zwaar<br />

• Ruw oppervlak<br />

• Alleen om te gieten<br />

• Niet goedkoop<br />

• Brandbaar<br />

• Geur<br />

• Zonder voorbehandeling<br />

niet overschilderbaar<br />

• Gevoelig voor vocht<br />

• Duur<br />

• Moeilijk te mengen<br />

• Gevoelig voor vocht<br />

• Bevat styreen<br />

• Sterke geur<br />

• Niet UV bestendig<br />

• Hoge krimp<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

• Beelden<br />

• Ornamenten<br />

• Reliëfs<br />

• Kunst objecten<br />

• Holle beelden<br />

• Buitenbeelden<br />

• Balustrades<br />

• Beton industrie<br />

• Architectuur<br />

• Kunst objecten<br />

• Ornamenten<br />

• Reliëfs<br />

• Holle modellen<br />

• Metal look mogelijk<br />

• Modellen voor vacuümvormen<br />

• Diverse toepassingen<br />

• Veel toepassingen o.a.<br />

kunst objecten, reparatie<br />

voor b.v. boten etc.


Methoden<br />

Voor het maken van mallen.<br />

Techniek Voordeel Nadeel Toepassing<br />

Gieten Éénvoudig<br />

Snel<br />

Kwasten en<br />

spatelen<br />

Dompelen (Latex) Goedkoop<br />

Simpel<br />

Sterk<br />

Hol gieten met<br />

Gips en giethars<br />

Injectie<br />

Met b.v. hars<br />

Vacuüm en druk<br />

gieten<br />

Éénvoudig<br />

Materiaal besparend<br />

Geschikt voor moeilijke<br />

objecten<br />

Snel & Licht<br />

Gemakkelijk<br />

Geschikt voor moeilijke<br />

objecten<br />

Kan opgeschuimd worden<br />

Hoge kwaliteit<br />

Sterk<br />

Maatvast<br />

Hoge kwaliteit<br />

Géén luchtinsluiting<br />

Maatvast<br />

Volume<br />

Gewicht<br />

Kost meer tijd dan gieten<br />

Steunkap nodig<br />

Laag op laag vraagt meer<br />

aandacht<br />

Kost veel tijd door laag op<br />

laag<br />

Krimp 10%<br />

Machine nodig<br />

Breekbaar<br />

Kost veel tijd<br />

Machine nodig<br />

Kennis en ervaring gewenst<br />

Kost veel tijd<br />

Machine nodig<br />

Kennis en ervaring gewenst<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Mallen<br />

Modellen<br />

Beelden etc….<br />

Stroopmallen<br />

Stroopmallen<br />

Condooms, Ballonnen,<br />

schoenindustrie etc...<br />

Holle modellen<br />

Kunstobjecten<br />

Gipszuilen<br />

Etc…<br />

Technische modellen en<br />

onderdelen<br />

Prototypes<br />

Figuren/beelden<br />

Technische modellen en<br />

onderdelen<br />

17


4. Tips en voorschriften voor het maken van een mal<br />

18<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Er zijn verschillende technieken om een mal te maken. We onderscheiden<br />

de productie van een gietmal en het maken van een kwastmal. Gietmallen<br />

worden gemaakt door gietrubber in een bekisting over het moedermodel<br />

te gieten. Een kwastmal maakt u met kwastlatex, Polygel, ingedikt polyurethaanrubber<br />

of ingedikt siliconenrubber en deze met een kwast of een<br />

spatel op het moedermodel aan te brengen. Later moet dan, ter versteviging,<br />

een steunkap of steunmal aangebracht worden.<br />

Voorkom luchtbellen<br />

Let op dat tijdens het uitharden zo min mogelijk luchtbellen in de rubbermal<br />

ontstaan. Luchtbellen leiden tot kwaliteitsverlies en verminderen de<br />

detailweergave van de mal. Indien u een gietmal maakt, giet dan rustig<br />

en in een gelijkmatige straal, zodat lucht uit de rubber kan ontsnappen.<br />

Werkt u met een poreus moedermodel van bijvoorbeeld aardewerk of<br />

gips? Ontlucht dan het poreuze moedermodel voor het gieten van de mal<br />

aan de onderkant. Boor daartoe, afhankelijk van de gewenste grootte<br />

van de mal, één of meer gaten met een diameter van ongeveer 1 cm in<br />

de plaat onder het model.<br />

Kleine details/eerst met kwast of penseel<br />

Bij veel mallen is de detailweergave extra belangrijk. Breng daarom<br />

eerst een kleine hoeveelheid rubber aan op het model met een kwast of<br />

penseel. Let bij het aanbrengen van het rubber goed op dat het eventueel<br />

aangebrachte lossingsmiddel niet wordt verwijderd. Breng altijd de rest<br />

van het rubber aan op het model voordat de 1e laag rubber is uitgehard.<br />

We noemen dit “nat op nat werken”. Hierdoor wordt voorkomen dat de<br />

2e laag rubber niet goed hecht op de 1e laag. Nooit lossingsmiddel gebruiken<br />

tussen de verschillende lagen!<br />

Tip: Spuit na het gieten, maar nog net voordat het rubber gaat uitharden,<br />

een klein beetje CIL-release 1812 E op het oppervlak. Dit werkt als een<br />

oppervlakte ontspanner. De meeste luchtbellen zullen hierdoor verdwijnen.<br />

Verwerken en uitharden van het rubber<br />

Verwerk het rubber altijd op kamertemperatuur (18°C tot 23°C), zorg<br />

ervoor dat het model en/of bekisting ook op kamertemperatuur is. Laat<br />

het rubber ook uitharden op kamertemperatuur!<br />

Uitharden bij hogere of lagere temperaturen dan kamertemperatuur kan<br />

kwaliteitsverlies veroorzaken. Tevens beïnvloed dit de verwerkingseigenschappen<br />

en fysische eigenschappen.


5. De productie van een gietmal<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Gieten is de eenvoudigste vormgevingsmethode: de vorm wordt gevuld<br />

met een vloeistoff die bij kamertemperatuur een zo lage viscositeit<br />

heeft dat hij door zijn eigen gewicht de vorm goed vult. Na het<br />

vullen moet de materiaalvormende chemische reactie optreden. Bij<br />

thermoharders is dit het reageren van de componenten die kort vóór<br />

het gietproces met elkaar vermengd zijn. Meestal zijn dit twee stoffen<br />

die zich tijdens de reactie met elkaar verbinden tot een driedimensionaal<br />

netwerk. Soms wordt een katalysator toegevoegd om de reactie<br />

te initiëren of te versnellen. Afhankelijk van de gekozen combinatie<br />

vindt de uitharding plaats bij kamertemperatuur of bij temperatuurverhoging.<br />

Rotatiegieten<br />

Het gieten van holle voorwerpen is mogelijk door de zwaartekracht te<br />

vervangen door een door rotatie aangebrachte centrifugaalkracht. Een<br />

buis kan dan vervaardigd worden door de vloeibare grondstof te brengen<br />

in een snel om zijn as roterende holle cilinder, die aan de buitenkant<br />

verwarmd wordt. Rotatie om twee loodrecht op elkaar staande assen<br />

maakt het vormen van willekeurig holle oorwerpen mogelijk.<br />

Stappenplan gietmal<br />

Stap 1<br />

Maak het moedermodel grondig schoon en vetvrij. Let hierbij goed op<br />

hoeken en reliëfs: een mal reproduceert namelijk de kleinste oneffenheden.<br />

Bepaal, als u een meerdelige mal wilt maken, waar de scheidslijnen<br />

komen. Kies hiervoor logische plekken: houdt rekening met het uiterlijk van<br />

het gietstuk en eventuele naden. De mal moet zodanig opgedeeld worden<br />

dat het model er makkelijk uitgehaald kan worden.<br />

Stap 2<br />

Maak een bekisting waarin het moedermodel wordt geplaatst en de<br />

rubber wordt gegoten. De bodem van de bekisting is van hout, gips, glas<br />

of metaal. De wanden zijn van hard karton of hout. Schroef of lijm het<br />

moedermodel vast aan de bodem van de bekisting. Wij adviseren altijd<br />

een ontluchtingsgat aan te brengen in de bodem van de bekisting onder<br />

het model zodat het lucht onder het model via dit gat kan ontsnappen.<br />

Dicht daarna alle naden van de bekisting af met vormklei (zonder water)<br />

of plasteline, om lekken van de gietrubber te voorkomen. Dicht ook de<br />

ruimte tussen de onderkant van het model en de bodem van de bekisting.<br />

Indien u met Polyurethaan werkt behandel dan alle poreuze delen (hout,<br />

gips e.d.) met een porieverzegellak en behandel daarna het geheel met<br />

een lossingsmiddel. Tussen de wanden van de bekisting en het model is<br />

een minimale afstand van 1 cm en een maximale afstand van 4 cm.<br />

Stap 3<br />

Meng de gietrubber volgens de gebruiksaanwijzing. Weeg beide componenten<br />

zorgvuldig. Meng tot het egaal van kleur is. Giet het over in een 19


20<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

schone emmer zodat u zeker weet dat er geen ongemengd materiaal in<br />

de mal komt.<br />

Stap 4<br />

Een ééndelige mal:<br />

Giet de rubber in de bekisting. De beste methode is het gieten in een<br />

hoek en langzaam over het model uit laten vloeien. Giet de rubber totdat<br />

de bekisting gevuld is tot 1 cm boven het hoogste punt van het model.<br />

Een meerdelige mal:<br />

Het moedermodel inbedden in vormklei, tot waar de scheidslijn moet<br />

komen. (Tip: dek dit deel eerst af met plasticfolie) Let op: siliconen en P.U.rubber<br />

reageren op vocht. Gebruik dus geen natte klei, maar bij voorkeur<br />

plasteline. Plaats positienokken voor het op de juiste wijze in elkaar<br />

zetten van de malhelften. Breng, indien nodig, lossingsmiddel aan op het<br />

moedermodel, de binnenkant van de bekisting en de klei. Giet het rubber<br />

in de bekisting. De beste methode is weer te gieten vanuit een hoek en<br />

langzaam over het model uit te laten vloeien. Giet het rubber totdat de<br />

bekisting gevuld is tot 1 cm boven het hoogste punt van het model. Na het<br />

uitharden kan de klei verwijderd worden.<br />

Breng, indien nodig, lossingsmiddel aan op het moedermodel, op de binnenzijde<br />

van de bekisting en op de mal. Giet daarna vormrubber totdat<br />

de gewenste hoogte.<br />

Stap 5<br />

Na uitharding van het rubber kan de bekisting gedemonteerd worden.<br />

De bekisting kan, indien nodig, gebruikt worden ter versteviging van de<br />

flexibele mal. Een meerdelige mal kan met elastieken tegen elkaar gezet<br />

worden.<br />

Tip:<br />

Een andere mogelijkheid om een meervoudige mal te maken is de ééndelige<br />

mal die na het uitharden wordt opengesneden. Gebruik hiervoor een<br />

transparant rubber. De gietmethode voor het maken van een mal is gelijk<br />

aan het gieten van een eendelige mal (zie hierboven). Markeer voor het<br />

gieten de lijnen waar de vorm moet worden opengesneden. Snij de mal<br />

na het uitharden met een mesje open. Het is daarbij beter niet tot op het<br />

model te snijden. De kans bestaat dat het model beschadigd wordt. Haal<br />

het resterende materiaal voorzichtig weg met een mesje.


6. Het maken van een mal met kwast of spatelrubber<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij moeilijk lossende vormen of om<br />

materiaal te besparen, is het interessant om een kwastmal te maken.<br />

Net als bij een gietmal heeft u de keuze uit een eendelige mal, ook wel<br />

stroopmal genoemd, of uit een meerdelenmal. Een stroopmal is een mal<br />

die als een sok van het model kan worden afgestroopt. Voor het maken<br />

van een kwastmal adviseren wij de volgende <strong>producten</strong>:<br />

• Kwastlatex (alleen voor een eendelige stroopmal)<br />

• Ingedikt rubber<br />

Polyurethaanrubber met verdikkingspoeder Cab-O-Sil<br />

Gebruik voor de eerste lagen onverdikt rubber om luchtbellen te<br />

voorkomen.<br />

Het maken van een eendelige kwastmal:<br />

Stap 1<br />

Zet het model vast op een bodemplaat. Bewerk poreuze modellen met<br />

porieverzegelmiddel. Smeer het model in met lossingsmiddel (zie lossingsmiddelen).<br />

Indien u siliconen gebruikt is dit niet nodig.<br />

Stap 2<br />

Meng voldoende hoeveelheden van component A en B (1:1) voor het<br />

aanbrengen van de eerste laag. Indien u met een ingedikt gietrubber wil<br />

werken, gebruik dan voor de eerste laag geen verdikkingsmiddel of heel<br />

weinig. Laat het rubber doorlopen tot op de bodemplaat, maak een rand<br />

van ± 5 cm.<br />

Stap 3<br />

Laat de eerste laag drogen totdat het rubber ´pikkend´, kleverig, is. Zet<br />

dan de tweede laag op. Indien u met een gietrubber werkt kunt u het<br />

materiaal indikken.<br />

Stap 4<br />

Breng net zoveel lagen aan totdat de gewenste dikte van de mal bereikt<br />

is (±3 mm.). Laat het geheel uitharden. Na het uitharden snijdt u het rubber<br />

dat op de bodemplaat zit op ± 4 cm. van het model in rechte delen<br />

af.<br />

N.B.: Om de kans op scheuring bij het ontvormen kleiner te maken en een<br />

lange levensduur van de mal te verkrijgen, kunt u een naad of insnijding<br />

maken zodat de mal als jas kan worden geopend en gesloten (doe dit<br />

niet met Latex). Een gecompliceerde mal kan beter in twee of meer delen<br />

worden gemaakt. Smeer voor het ontvormen de mal aan de buitenkant in<br />

met (groene) zeep.<br />

21


22<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Stap 5<br />

Een kwastmal is een zeer flexibele mal. Een steunmal is nodig om de flexibele<br />

stroopmal de nodige stevigheid te geven. Steunmallen kunnen enkel-<br />

of meervoudig zijn.<br />

Steunmallen worden gemaakt van giethars, polyester of gips versterkt<br />

met fiberglas. Lichte steunmallen kunnen worden gemaakt van SG 700<br />

of SG 140. Dit zijn spatelbare harsen of harsen die spatelbaar gemaakt<br />

kunnen worden. Na uitharding worden dit harde en lichtgewicht gietharsen<br />

SG 700 en SG 140 worden laagsgewijs aangebracht: er is maar een<br />

klein aantal lagen nodig om een goede en stevige steunmal te verkrijgen.<br />

Het gebruik van een giethars ten opzichte van polyester heeft een groot<br />

voordeel: het is reukloos. Ook in vergelijking met gips is giethars voordelig.<br />

Gips is immers zwaar en kwetsbaar, giethars daarentegen licht en<br />

stevig. Let wel op met het gebruik van P.U. gietharsen deze hechten aan<br />

P.U. rubber. Gebruik daarom voldoende lossingsmiddel om hechting van<br />

de steunmal aan de rubbermal te voorkomen. Gebruik echter niet teveel<br />

lossingsmiddel, anders glijdt de hars van het model af.<br />

Stap 5a<br />

Bij het maken van een meerdelige steunkap bepaalt u eerst waar de<br />

deelnaden komen. Teken dit af met een marker.<br />

Stap 5b<br />

Plaats langs deze naad een rand met Pasteline klei (geen klei op waterbasis).<br />

Breng daarna het eerste deel van de steunkap aan. Laat het materiaal<br />

verticaal tegen het klei oplopen zodat u een opstaande rand krijgt.<br />

Stap 5c<br />

Laat het eerste deel uitharden en verwijder de klei. Breng nu lossingsmiddel<br />

op de rand van de steunkap aan. Bij gips kunt u hiervoor groene zeep<br />

gebruiken.<br />

Stap 5d<br />

Breng het tweede deel van de steunkap aan, laat de steunkap doorlopen<br />

tot op de opstaande rand. Doe het zelfde met eventuele volgende<br />

steundelen.<br />

Stap 5e<br />

Verwijder de steunkap, ontvorm het model uit de rubbermal en plaats de<br />

rubbermal terug in de steunkap.


Het maken van een meerdelige kwastmal:<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Voor het maken van een meerdelige kwastmal zijn 2 methoden met elk z´n<br />

voor- en nadelen.<br />

Methode 1<br />

Stap 1<br />

Bepaal waar de scheidingslijnen moeten komen.<br />

Stap 2<br />

Giet een strook rubber van 1 cm. breed en 1 cm. hoog in de gewenste<br />

lengte. Gebruik hiervoor een malletje van bijvoorbeeld hout of P.V.C.<br />

Deze strook wordt later de scheidingslijn tussen de verschillende delen.<br />

De lengte van de strook moet dus ongeveer net zo lang zijn als de totale<br />

lengte van de verschillende scheidingslijnen.<br />

Stap 3<br />

Maak nu de rubbermal op exact dezelfde wijze als je een eendelige mal<br />

zou maken. Breng echter, als de eerste laag ´pikkend´ is, de bij stap 2<br />

gemaakte strook aan op de plaats waar de scheidingsnaad moet komen.<br />

Breng dan de tweede en eventueel derde laag over het geheel aan.<br />

Stap 4<br />

Als de rubbermal uitgehard is, kan de steunkap aangebracht worden. In<br />

de meeste gevallen kunnen dezelfde scheidingsnaden gebruikt worden.<br />

Zie steunkap eendelige mal. Echter omdat hier al een omstaande rand is<br />

hoeft er geen plasteline gebruikt te worden.<br />

Stap 5<br />

Als de steunkap uitgehard is, kan deze verwijderd worden.<br />

Stap 6<br />

Snij de rubbermal, met een mes, in op de dikke rand. Dit speciale mes<br />

zal zorgen voor de sleutelpassing. Snij de naad verder door (tot op het<br />

model) met een scherp stanleymes. Plaats de rubberdelen weer terug in<br />

de steunkap.<br />

Methode 2<br />

Stap 1<br />

Zet het model vast op een bodemplaat. Bewerk poreuze modellen met<br />

porieverzegelmiddel. Bepaal waar de scheidingsnaden moeten komen.<br />

Maak met plasteline een opstaande rand op de plaats waar de scheidingsnaad<br />

moet komen. Maak passleutels in de plasteline. Smeer het<br />

model en de plasteline in met lossingsmiddel (zie lossingsmiddelen). Indien<br />

u siliconen gebruikt is dit niet nodig.<br />

23


24<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Stap 2<br />

Meng voldoende hoeveelheden van component A en B (1:1) voor het<br />

aanbrengen van de eerste laag. Indien u met een ingedikt gietrubber<br />

wilt werken, gebruik dan voor de eerste laag geen of heel weinig verdikkingsmiddel.<br />

Laat het rubber doorlopen tot op de plasteline en tot op de<br />

bodemplaat, maak een rand van ± 5 cm. op de bodemplaat.<br />

Stap 3<br />

Laat de eerste laag drogen totdat het rubber ´pikkend´, kleverig, is. Zet<br />

dan de tweede laag op. Indien u met een gietrubber werkt kunt u het<br />

materiaal indikken.<br />

Stap 4<br />

Breng net zoveel lagen aan totdat de gewenste dikte van de mal bereikt<br />

is (±3 mm.). Laat het geheel uitharden.<br />

Stap 5<br />

Verwijder de klei en breng lossingsmiddel aan op het tweede deel van<br />

het model en op de rand van het eerste rubberdeel. Let op: Siliconen<br />

hechten aan elkaar. Dus bij siliconen op siliconen moet ook een lossingsmiddel<br />

gebruikt worden. Breng nu het rubber aan (zie stap 1 tot en met<br />

4).<br />

Stap 6<br />

Als de rubbermal uitgehard is, kan de steunkap aangebracht worden. In<br />

de meeste gevallen kunnen dezelfde scheidingsnaden gebruikt worden.<br />

Zie steunkap eendelige mal. Echter omdat hier al een omstaande rand is<br />

hoeft er geen plasteline gebruikt te worden.<br />

Stap 7<br />

Als de steunkap uitgehard is, kan deze verwijderd worden. Plaats de<br />

rubberdelen weer terug in de steunkap. De passleutels zorgen dat de<br />

rubberdelen weer perfect in elkaar passen.


7. Het maken van een mal met een vacuümvorm machine<br />

Vacuümvormen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Bij plaatvormtechnieken gaat men uit van meestal geëxtrudeerde, soms<br />

gekalandeerde plaat. In het uiteindelijke vormgevingsproces wordt de<br />

plaat eerst verwarmd tot boven het materiaal verwerkingspunt, daarna<br />

gevormd en vervolgens afgekoeld. De meest toegepaste techniek is vacuumvormen;<br />

hierbij wordt de voor de vervorming benodigde kracht<br />

geleverd door onder de plaat een vacuüm aan te brengen dat de plaat<br />

tegen de matrijs trekt. Verwarming vindt meestal plaats met behulp van<br />

infrarood stralingsbronnen, afkoeling met perslucht of waternevels.<br />

Belangrijk bij vacuümvormen is dat het materiaal bij verwarming niet al<br />

te snel in de vloeibare toestand overgaat; de plaat zou dan tijdens het<br />

transport van de verwarmingszone naar de matrijs al ontoelaatbare<br />

vervorming door uitzakken ondergaan. Het polymeer dient dus een uitgesproken<br />

rubberachtige fase te vertonen. Om deze reden zijn amorfe<br />

polymeren zoals PVC, PS, PMMA, PC, ABS, etc. het meest geschikt voor<br />

het vacuümproces; bij kristallijne polymeren is het rubbergebied immers<br />

grotendeels gemaskeerd door de kristalliniteit boven de glasrubber overgangstemperatuur.<br />

Bij PE en PP is vacuümvormen daardoor een moeilijk<br />

proces waarbij de verwerkingscondities binnen zeer nauwe toleranties<br />

gehouden moeten worden. PA laat zich in het geheel niet vacuümvormen. 1<br />

1 A.K. van der Vegt, Polymeren, van keten tot kunststof (2003-2009),<br />

blz. 247-248<br />

25


8. Waarom Siliconen vorm gietrubber<br />

26<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Betrouwbare product eigenschappen en een éénvoudige verwerking zijn<br />

slechts twee van de vele goede redenen om siliconen vorm gietrubber te<br />

gebruiken.<br />

Ongeacht de complexiteit van het model kunt u met siliconenrubber zelfs<br />

het kleinste detail reproduceren. Met siliconen rubber kunt u vele afgietsels<br />

maken waarin de complexe vormen en details van het model zichtbaar<br />

zijn.<br />

Siliconen rubber heeft grote voordelen:<br />

• Goede chemische bestendigheid<br />

• Uitmuntende reproductie van fijne details<br />

Zelflossende eigenschappen<br />

• Verwerkingeigenschappen kunnen worden aangepast door het<br />

gebruik van verschillende additieven, de rubber kan worden aan<br />

gepast aan individuele wensen.<br />

• Siliconen rubber hardt uit bij kamertemperatuur, de uithardingtijd<br />

kan door verwarming worden versneld. Dit kan de eigenschap<br />

pen wel nadelig beïnvloeden!<br />

• Een aantal siliconen rubbers zijn hittebestendig tot ca. 250°C. Tin<br />

sil 70-60 kan bijvoorbeeld worden gebruik voor het gieten van tin<br />

(smelt temperatuur ± 230°C.)<br />

• Hardheid van 10 tot 60 Shore A. Zachte rubber, zoals 10 Shore<br />

A is ideaal voor vormen met veel kleine en diep liggende opper-<br />

vlakte details.<br />

Toepassingen<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® heeft voor elke toepassing een type rubber. De keuze<br />

voor een type rubber hangt geheel af van de toepassing, en op welke<br />

ondergrond gaat u de rubber gieten en kwasten? Uw model kan bijvoorbeeld<br />

van steen, glas, metaal, hout, was, keramiek of gips gemaakt zijn.<br />

Dan is het ook nog belangrijk om van te voren vast te stellen van welk materiaal<br />

u de afgietsels wilt gaan maken, dit kan b.v. zijn : gips, beton, was,<br />

epoxy, polyester, polyurethaan of een laagsmeltende legering.<br />

Dat is nodig om problemen te voorkomen, zoals:<br />

• géén of slechte uitharding van de siliconen<br />

• oppervlakte reactie van het gegoten eindproduct<br />

• onderlinge hechting van de materialen etc.<br />

Let dus altijd goed op en maak de juiste keuze, vraag anders advies bij<br />

één van onze medewerkers!


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Enkele toepassingen van de siliconenrubber mallen zijn:<br />

• Productie van prototypen en modellen<br />

• Kopiëren van bijvoorbeeld: kunstobjecten, juwelen, kaarsen en<br />

artefacten<br />

• Vormen voor “integal skin” polyurethaan schuim<br />

Product eigenschappen<br />

Er is een uitgebreid programma siliconen vorm gietrubbers, in feite is er<br />

voor elke toepassing een geschikt rubber verkrijgbaar. Siliconen rubber<br />

wordt geleverd in twee componenten vloeibare elastomeer, bestaande uit<br />

een basisrubber en een katalysator.<br />

Afhankelijk van uw toepassing, het gewenste type vorm en de keuze van<br />

de gietmassa, bepaalt u het juiste type rubber.<br />

Viscositeit:<br />

Viscositeit betekent “weerstand tegen het wegvloeien”. Er zijn <strong>producten</strong><br />

leverbaar met een viscositeit van 1.000 tot 100.000 mPas.s.<br />

Voorbeeld:<br />

• 1.000 zéér lage viscositeit/waterdun<br />

• 10.000 lage viscositeit/vloeibaar als verf<br />

• 100.000 hoge viscositeit/dik als b.v. pindakaas<br />

Hardheid:<br />

De rubbers variëren in hardheid van 10 tot 60 Shore A.<br />

Trek- en scheursterkte:<br />

De treksterkte varieert van 2.8 MPas tot 6.0 MBA.<br />

Rek:<br />

Er zijn rubbers beschikbaar met 350 - 400 % rek bij breuk.<br />

Uitharding:<br />

Alle <strong>producten</strong> harden bij kamertemperatuur in ca. 24 uur uit.<br />

Sommige rubbers harden sneller uit door een warmtebehandeling. Uithardingssnelheid<br />

en verwerkingstijd van andere typen kan veranderd worden<br />

door variabele dosering en keuze van de katalysator of door toevoeging<br />

van een extra additief. Er zijn rubbers met uitstekende hitte- en oplosmiddelbestendigheid.<br />

Soorten siliconen<br />

C- SILICONEN<br />

CONDENSATIE UITHARDEND MATERIAAL:<br />

Deze siliconen harden na toevoeging van de katalysator tot een rubber<br />

uit d.m.v. een condensatiereactie, terwijl een vluchtig bijproduct verdampt.<br />

Een variabele verwerkingstijd en uithardingssnelheid wordt verkregen<br />

door verandering van het aandeel en type katalysator.<br />

27


28<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

De uitharding van deze <strong>producten</strong> is niet gevoelig voor inhibitie (= vervuiling<br />

van oppervlakten).<br />

C-Siliconen hebben een geringe krimp van ca. 0.5 %. De uitgeharde rubber<br />

kan depolymeriseren als het in een gesloten ruimte verhit wordt.<br />

A-SILICONEN<br />

ADDITIE SILICONEN<br />

Door de toevoeging van een katalysator reageren de siliconenpolymeren<br />

d.m.v. een additie reactie tot een rubber uit en er ontstaan geen vluchtige<br />

bij<strong>producten</strong>. Door verwarming is het mogelijk de uitharding te versnellen.<br />

Het contact met bepaalde chemische stoffen kan de uitharding geheel of<br />

gedeeltelijk verhinderen. Er is praktisch geen krimp, terwijl het uitgeharde<br />

rubber een goede chemische bestendigheid heeft en niet depolymeriseert<br />

bij hoge temperaturen.


9. Het maken van een siliconenmal<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Een vorm is erg gemakkelijk te maken als men volgens deze eenvoudige<br />

aanwijzingen te werk gaat. De werkwijze is in beginsel gelijk voor zowel<br />

een eendelige als meerdelige vorm.<br />

Stap 1<br />

Begin met een model dat volledig vrij is van alle verontreinigingen. hoeken<br />

en insnijdingen moeten geïnspecteerd worden, omdat de siliconenrubber<br />

zelfs de kleinste onvolkomenheden in het oppervlak zal reproduceren.<br />

Bestudeer, als een twee- of meerdelige vorm gemaakt wordt, het model<br />

op logische scheidingslijnen. Analyseer hoe de mogelijke scheidingslijnen<br />

invloed kunnen hebben op: het uiterlijk van het gietstuk, het gieten van de<br />

vorm (constructievolgorde van de vorm), hoe de gietmassa in de vorm gegoten<br />

kan worden, hoe de vormdelen uit elkaar genomen kunnen worden,<br />

hoe de vormdelen uit elkaar genomen kunnen worden om het gietstuk te<br />

verwijderen.<br />

Stap 2<br />

Maak een raamwerk waarin het model kan worden geplaatst. De bodem<br />

kan van hout, gips, glas of metaal zijn, en de wanden van hard karton of<br />

hout. Het model wordt zodanig geplaatst dat het deel uitmaakt van het<br />

raamwerk en er geen lucht ingesloten kan worden tijdens het gieten van<br />

het rubber. Tussen de wand van het raamwerk en het model moet een<br />

minimale ruimte van 1 cm. aanwezig zijn afhankelijk van de grote model.<br />

Stap 3<br />

Met het model op zijn plaats, moeten zorgvuldig alle hoeken van het<br />

raamwerk en de eventuele ruimte tussen model en raamwerk afgedicht<br />

worden. Hiervoor kan zwavelvrije was of inhibitorvrije modelklei gebruikt<br />

worden. Het is belangrijk dat alle kieren afgedicht worden om te voorkomen<br />

dat het rubber weglekt.<br />

Stap 4<br />

Het model en raamwerk moeten voorzien worden van een lossingmiddel.<br />

De keuze van lossingmiddel wordt bepaald door de materiaalsoort van<br />

het model, de droogsnelheid of door het bestaan van een inhibitierisico<br />

als er een additierubber gebruikt wordt. Alle delen van het model en<br />

raamwerk moeten behandeld worden om een gemakkelijke verwijdering<br />

van de rubbervorm te maken.<br />

Stap 5<br />

De siliconenrubber kan nu aangemaakt worden volgens de gebruiksaanwijzing<br />

in het product verwerkingsblad. De basisrubber en de katalysator<br />

moeten zorgvuldig afgewogen worden in een kunststof, glazen of metalen<br />

container. Plastic wegwerpbekers zijn het meest geschikt.<br />

29


30<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Als men siliconen wil ontluchten (vacuümtrekken) moet de gebruikte container<br />

ten gevolge van de expansie van het mengsel tijdens de ontluchting 5<br />

maal het beginvolume kunnen bevatten. Meng de rubber en de katalysator<br />

voorzichtig tot het mengsel egaal van kleur is.<br />

Stap 6<br />

Als het gekatalyseerde rubbermengsel moet ontlucht worden om het geheel<br />

luchtbelvrij te krijgen. Is een vacuüm van 30 - 60 mm HG voldoende.<br />

Dit vacuüm moet aangehouden worden tot 1 of 2 minuten nadat het geexpandeerde<br />

mengsel is teruggevallen tot het beginvolume. Langer dan 5<br />

minuten ontluchten moet vermeden worden.<br />

Stap 7<br />

Nu kan de siliconenrubber worden uitgegoten. Zorg ervoor dat het raamwerk<br />

horizontaal staat. De beste methode is het rubber in een hoek van<br />

het raamwerk te gieten en langzaam over het model uit te vloeien. Stop<br />

met gieten als het raamwerk bijna vol is, tot de vloeistof zich vlak verdeeld<br />

heeft.<br />

Stap 8<br />

Na ca. 24 uur uitharden ken het raamwerk gedemonteerd worden. Vorm<br />

en model kunnen nu uit elkaar genomen worden, behalve als een meerdelige<br />

vorm gemaakt moet worden. Ga in dit geval verder met stap 9.<br />

Stap 9<br />

Tweedelige mal demonteer het raamwerk. Keer de rubbervorm met het<br />

model om en monteer het raamwerk er weer omheen. En giet opnieuw de<br />

rubber in het model (als stap 7) worden.<br />

Stap 10<br />

Er zijn voorzieningen nodig om in de voltooide Siliconenvorm b.v. harsen te<br />

kunnen gieten en lucht te laten ontsnappen op moeilijke plaatsen. Stukjes<br />

plastic buis tussen het model en raamwerk kunnen hiervoor gebruikt<br />

worden, zodat later met de vorm in verticale positie via de onderkant<br />

de gietmassa gedoseerd kan worden en via de bovenkant de lucht kan<br />

ontsnappen. Het is ook aan te raden om zogenaamde vormsleutels of<br />

paspennen uit het reeds uitgeharde vormdeel te snijden. De vormdelen<br />

kunnen dan later makkelijk in de juiste positie aan elkaar gepast worden.<br />

Stap 11<br />

Na het afdichten van de plastic buisjes en het uitsnijden van de vormsleutels<br />

of paspennen moeten de voorgaande stappen herhaald worden;<br />

• Dicht alle spleten en verbindingen af<br />

• Breng het lossingmiddel aan<br />

• Meng rubber en katalysator<br />

• Ontlucht het mengsel<br />

• Giet het tweede gedeelte van de vorm<br />

Om het aan elkaar hechten van de twee vormgedeelten te voorkomen is<br />

het gebruik van een lossingmiddel in dit stadium noodzakelijk.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Stap 12<br />

Wanneer de rubbervorm na ca. 24 uur volledig is uitgehard kan het<br />

raamwerk gedemonteerd worden. Met een gelijkmatige trekkracht kan de<br />

siliconenrubber vorm van het model afgenomen worden.<br />

De vorm is nu klaar voor gebruik en zal bij een juiste behandeling keer op<br />

keer perfecte replica’s geven.<br />

31


10. Gietrubber tips<br />

32<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

De volgende “technische tips” zullen gebruikers helpen bij het verkrijgen<br />

van een optimale prestatie van <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> siliconen vorm gietrubbers.<br />

• De wanden van mengvat of -beker mogen niet worden afgeschraapt<br />

omdat onvoldoende gemengd materiaal zwakke plekken in de vorm<br />

zullen veroorzaken en niet uitharden.<br />

• Het model waar de vorm van gemaakt wordt, moet volkomen vet- en<br />

vuilvrij zijn. Deeltjes vuil veroorzaken onvolkomenheden in de vorm,<br />

terwijl oliën en vetten een onvolledige uitharding kunnen veroorzaken.<br />

• De uitharding van additierubbers kan geinhibiteerd worden door<br />

o.a. zwavel- en animaverbindingen, organo-metaalverbindingen,<br />

andere typen Siliconen en bepaalde typen harsen oplosmiddelen. Als<br />

er enige twijfel bestaat over inhibitie zal op een klein stukje van het<br />

model een test moeten worden uitgevoerd.<br />

• Giet de rubber niet direct over het model, omdat dit luchtinsluitingen<br />

kan veroorzaken, giet daarom het rubber mengsel in een hoek van het<br />

raamwerk en laat het tegen en over het model uitvloeien.<br />

De levensduur van een nieuwe vorm kan verlengd worden door deze<br />

tenminste 48 uur bij kamertemperatuur uit te laten harden, gevolgd<br />

door een warmte behandeling van een half uur, waarbij de temperatuur<br />

met tussenstappen van 25 graden wordt opgevoerd (tot ca. 25<br />

graden onder de maximale werktemperatuur van de Siliconen.<br />

• Lage viscositeiten van additief FLUID kunnen, tot een maximum toevoeging<br />

van 10 %, gebruikt worden om de viscositeit van de siliconen<br />

rubbers te verminderen. Dit geeft echter wel een verlaging van de<br />

mechanische eigenschappen van de uitgeharde rubber.<br />

• Gescheurde of beschadigde vormen kunnen worden hersteld met het<br />

zelfde rubber. Het beschadigde gedeelte wordt eventueel voor de<br />

reparatie opgeruwd, gereinigd met een oplosmiddel en langdurig gedroogd<br />

De gerepareerde vorm moet 24 uur drogen voordat hij weer<br />

in gebruik genomen kan worden.<br />

• Micro fijne poreusheid komt vaak voor als nieuwe houten modellen<br />

gebruikt worden. Een manier om dit tegen te gaan, is het houten oppervlak<br />

bewerken met een porieverzegel materiaal.<br />

• Meestal wordt er geadviseerd om voor het gieten van de siliconenrubbervorm<br />

het model met een lossingmiddel te behandelen. Dit is bijzonder<br />

belangrijk bij poreuze substraten. Verschillende lossingmiddelen<br />

kunnen hiervoor gebruikt worden. Geen siliconenlossingsmiddelen!


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

• Het lossingmiddel moet volledig drogen. Eventueel kan op een kleinstukje<br />

van het model getest worden of het geen onherstelbare schade<br />

of vlekken veroorzaakt op het oppervlak en of het geen inhibitie van<br />

additierubbers veroorzaakt.<br />

• Als siliconenrubbervormen gebruikt worden om bepaalde organische<br />

harsen te gieten, kan het gebeuren dat tijdens het uithardingsproces<br />

een vorm van adhesie of cohesie ontstaat dit kan men voorkomen<br />

door de siliconenmal op temperatuur te brengen ± 50 graden.<br />

33


11. Bodycasting<br />

34<br />

Het afvormen van een hoofd met behulp van Gilalgin H<br />

Laat het model plaatsnemen.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Smeer het hoofd in met baby-olie. Gebruik niet te veel. Smeer brillcream<br />

in het haar.<br />

Breng luchtpijpjes aan in de neus en watten in de oren. Zorg dat het model<br />

de ogen tijdens het werk gesloten heeft.<br />

Meng de Gilalgin H in kleine hoeveelheden. Breng de Gilalgin H direct op<br />

de juiste laagdikte (tot 1,5 cm) aan op het hoofd. Maak een tweedelige<br />

mal, maak eerst een mal van het achterhoofd. Laat de scheiding vallen ter<br />

hoogte van het oor. Breng vervolgens, na het uitharden van de Gilalgin H<br />

(10 minuten), een steunkap aan van gipsverbandrollen (Ludur MG). Breng<br />

2 lagen gipsverbandrollen aan en smeer deze daarna direct aan met<br />

Modelgips Extra Hard. Laat hierna het geheel uitharden.<br />

Maak nu het malgedeelte, volgens bovenstaande procédé, van het gezicht.<br />

Separeer met was.<br />

Ontvorm vervolgens de twee gedeelten van de mal van Gilalgin H plus de<br />

steunkappen. Doe dit voorzichtig, met twee personen.<br />

Nu kan een positief model worden gemaakt. Hiertoe wordt in de Gilalgin<br />

H-mal Modelgips Extra Hard gegoten. Let op: plaats de twee malhelften<br />

goed tegen elkaar en dicht een eventuele naad af met modelleerklei of<br />

plasteline.<br />

Laat hierna het geheel uitharden (circa 45 minuten).<br />

Na het uitharden kan het model van of Modelgips Extra Hard worden<br />

ontvormd. Verwijder hiertoe de steunkappen en de mallen van Gilalgin H.<br />

Werk nu het gipsmodel bij. Geopende ogen kunnen worden gemodelleerd.<br />

Frees daartoe eerst de oogkassen van het gipsmodel uit en modelleer<br />

vervolgens de ogen met was of met plasteline.<br />

Vervolgens wordt een ééndelige stroopmal van siliconen gemaakt. Behandel<br />

eerst het gipsen hoofd tweemaal met porieverzegelmiddel. Breng dan<br />

met een kwast siliconen 70/30 aan op het gipsmodel en laat deze uitharden.<br />

Maak hierna de bijbehorende tweedelige steunkap. Deze wordt<br />

gemaakt van glasvezelmat, gedrenkt in Modelgips Extra Hard. Breng dit<br />

in twee of drie lagen aan. Laat het geheel uitharden.<br />

Vervolgens de siliconenmal en de steunkap ontvormen. Hiermee is de definitieve<br />

negatieve mal en de steunkap klaar.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

In deze mal kan met behulp van het Metal Cold Casting-systeem het<br />

hoofd worden uitgegoten. Het model zal dan, afhankelijk van het gebruikte<br />

metaalpoeder, een messing, aluminium, tin-brons of bronsachtig uiterlijk<br />

hebben.<br />

Na het ontvormen kan desgewenst de oppervlakte van het Metal Cold<br />

Casting-model worden bewerkt met staalwol. Hier zijn verschillende methoden<br />

voor. Tevens kan het model worden gepatineerd met koudpatina.<br />

35


36<br />

Het afvormen van een torso met behulp van Gilalgin H<br />

Laat het model plaatsnemen.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Smeer het af te vormen lichaamsdeel in met baby-olie. Gebruik niet te<br />

veel.<br />

Meng de Gilalgin H in kleine hoeveelheden. Breng de Gilalgin H direct<br />

op de juiste laagdikte (tot 1,5cm) aan op het lichaamsdeel. Breng het<br />

van boven naar beneden aan , door middel van kwasten, met de hand of<br />

spatelen.<br />

Na het uitharden van de Gilalgin H (circa 10 minuten) wordt de steunkap<br />

aangebracht met gipsverbandrollen (Ludur MG). Breng 2 lagen gipsverbandrollen<br />

aan en smeer deze daarna direct aan met Modelgips Extra<br />

Hard. Laat hierna het geheel uitharden.<br />

Ontvorm vervolgens de mal van Gilalgin H plus de steunkap. Doe dit<br />

voorzichtig, met twee personen.<br />

Nu kan een positief model worden gemaakt. Hiertoe wordt in de Gilalgin<br />

H-mal een met glasvezel versterkte kwastbare gips (Giluform 500L) aangebracht.<br />

Als alternatief kan Modelgips Extra Hard worden gegoten.<br />

Laat hierna het geheel uitharden (circa 45 minuten).<br />

Na het uitharden kan het model van Gilalgin H of Modelgips Extra Hard<br />

worden ontvormd. Verwijder hiertoe de steunkap en de mal van Gilalgin<br />

H.<br />

Vervolgens wordt een siliconen-mal gemaakt. Behandel eerst het model<br />

van Giluform 500 L of Modelgips Extra Hard tweemaal met porieverzegelmiddel.<br />

Breng dan met een kwast siliconen 70/30 aan op het gipsmodel<br />

en laat deze uitharden. Maak hierna de bijbehorende steunkap.<br />

Deze wordt gemaakt van glasvezelmat, gedrenkt in Modelgips Extra<br />

Hard. Breng dit in twee of drie lagen aan. Indien noodzakelijk kan tevens<br />

een verstevigings-frame van hout worden aangebracht. Laat het geheel<br />

uitharden.<br />

Vervolgens de siliconenmal en de steunkap ontvormen. Hiermee is de definitieve<br />

negatieve mal en de steunkap klaar.<br />

In deze mal kan met behulp van het Metal Cold Casting-systeem het<br />

lichaamsdeel worden uitgegoten of gekwast. Het model zal dan, afhankelijk<br />

van het gebruikte metaalpoeder, een messing, aluminium, tin-brons of<br />

bronsachtig uiterlijk hebben.<br />

Na het ontvormen kan desgewenst de oppervlakte van het Metal Cold<br />

Casting-model worden bewerkt met staalwol. Hier zijn verschillende methoden<br />

voor. Tevens kan het model worden gepatineerd met koudpatina.


12. Metal Cold Casting<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Metal Cold Casting is een alternatieve methode om op een snelle manier<br />

een afgietsel te creëren met een Metal-look van koper, tin-brons, messing<br />

of aluminium.<br />

U kunt nu met metaalpoeder in combinatie met gips- of polyurethaanhars<br />

zelf een eindproduct maken met het levensechte uiterlijk van koper, tinbrons,<br />

messing of aluminium.<br />

De metaalpoeders zijn ook te combineren zodat u zelf een unieke Metallook<br />

kan maken.<br />

Deze eenvoudige en relatief goedkope methode bespaart u veel wek en<br />

dus tijd t.o.v. de conventionele “verloren wasmethode”.<br />

Hoe werkt het?<br />

Door middel van toevoeging van metaalpoeder aan het gips- of de polyurethaanhars<br />

verkrijgt het model na de juiste bewerking een prachtige<br />

Metal-look.<br />

Nadat u het model heeft uitgegoten en na circa 4 uur heeft ontvormd,<br />

moet u het model 24 uur laten uitharden.<br />

Na uitharding moet het model gepoetst worden met staalwol.<br />

Met behulp van een lappenschijf en polijstpasta het model polijsten. Wij<br />

adviseren u om de lappenschijf in de boormachine te plaatsen, dit werkt<br />

heel goed en snel. Als u wilt kunt u het model ook nog bewerken met een<br />

koud-patina.<br />

Eventueel naar wens het model inspuiten met een transparant lak zodat<br />

de glanzende metal-look behouden blijft.<br />

Wat heeft u nodig?<br />

In combinatie met gips heeft u de volgende materialen nodig:<br />

- Giluform 300<br />

- Polymeer (i.p.v. water)<br />

- Metaalpoeder naar keuze<br />

- Staalwol<br />

- Lappenschijf<br />

- Polijstpasta<br />

en in combinatie met polyurethaanhars heeft u nodig:<br />

- polyurethaanhars, A en B komponent<br />

- metaalpoeder<br />

- staalwol<br />

- lappenschijf<br />

- polijstpasta<br />

Wij adviseren u om voor Metal Cold Casting een siliconenmal te gebruiken,<br />

het ontvormen van het model gaat dan probleemloos.<br />

37


13. Appendix<br />

Verduidelijking van enkele mechanische begrippen<br />

Additie<br />

Uitharding uitsluitend door samenvoeging van twee of meerdere componenten<br />

Alginaat<br />

Afdrukmassa op zeewierbasis<br />

38<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Dichtheid<br />

De dichtheid of het soortelijk gewicht is het gewicht van een materiaal bij een bepaald volume. De dichtheid<br />

wordt aangegeven in kilogram per kubieke decimeter of in gram per kubieke cc. Ter vergelijking: de dichtheid<br />

van water is 1,00kg/dm3.<br />

Druksterkte<br />

Hoeveelheid druk die een materiaal kan verdragen.<br />

Eenmalige vorm<br />

Vorm waarvan slechts één afgietsel kan worden gemaakt doordat deze na het gieten van het afgietsel veloren<br />

gaat.<br />

Elastomeren<br />

Stoffen met instelbare elasticiteit. Rubberachtige materialen zoals siliconen en PU rubbers<br />

Epoxyhars<br />

Thermohardende kunsthars die wordt gebruikt om te gieten. Epoxy wordt ook gebruikt als grondstof voor sterk<br />

hechtende lijmen.<br />

Exothermisch<br />

Het effect dat een materiaal door een chemische reactie zijn eigen warmte ontwikkelt om uit te harden.<br />

Galvaniseren<br />

Proces waarbij ijzer wordt bedekt met een laag zink om roesten tegen te gaan.<br />

Hardheid<br />

De hardheid van een stof wordt gemeten met een Durometer. Daarbij wordt een speciale naald in het materiaal<br />

geduwd. Hoe verder de naald in het materiaal kan worden geduwd, hoe lager de hardheid is. De hardheid<br />

van rubbers wordt uitgedrukt in Shore A, van plastics in Shore D. Beide schalen zijn ingedeeld van 0 tot 100. De<br />

meeste rubbers hebben een hardheid van Shore A 10 tot Shore A 60. Ter vergelijking: de hardheid van een autoband<br />

is Shore A 50, hard plastic is Shore D 90.<br />

Holgieten<br />

Methode om door middel van rotatietechniek een hol model te maken.<br />

Homogeen mengen<br />

Mengen tot een gelijkmatig verdeelde massa is ontstaan.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Katalysator<br />

Stof die een chemische reactie op gang brengt zonder zelf aan de reactie deel te nemen. Ook wel versneller<br />

genoemd. Een katalysator, die meestal al deel uitmaakt van de ars, reageert met de harder, waardoor warmte<br />

wordt ontwikkeld die het hardingsproces op gang brengt.<br />

Katalyseren<br />

Versnellen<br />

Krimp<br />

Krimp is de afname van het volume van een materiaal door afkoeling of doordat er een stof uit het materiaal<br />

verdwijnt, zoals bijvoorbeeld water of weekmaker.<br />

Kristalliseren<br />

Overgang van vloeistof naar vaste vorm.<br />

Kwastbaar<br />

Een rubber, hars of gips kan kwastbaar gemaakt worden door middel van een toevoeging van een additief. Het<br />

materiaal kan dan met een kwast verwerkt worden.<br />

Latex<br />

Soort rubber die wordt gebruikt als koud verwerkbaar vormmateriaal en als grondstof voor bepaalde lijmen.<br />

Lossingsmiddel<br />

Een middel dat de lossing van een model of mal bevordert.<br />

Luchtkanaal<br />

Kanaal aangebracht in een model om overtollig lucht af te voeren.<br />

Mal, vorm<br />

Negatieve vorm of afdruk van een model waarin een kopie of een afgietsel van het origineel in een ander materiaal<br />

kan worden gemaakt.<br />

Moedermodel<br />

Het model waarmee een mal geproduceerd wordt. Ook wel mastermodel genoemd.<br />

Moffel<br />

Vuurvaste kamer van een oven die dient om werkstukken tegen de directe inwerking van de vlammen of de ovengassen<br />

te beschermen.<br />

Ontgassen<br />

Het tijdelijk verwarmen van bijvoorbeeld PU-hars om latere vergassing tegen te gaan.<br />

Ontvormingstijd<br />

De ontvormingstijd is de minimumtijd waarna een model uit de mal kan worden gehaald zonder te beschadigen<br />

of waarna de mal gelost kan worden van het model.<br />

Patina<br />

Gekleurde laag die zich vormt op metalen beelden door chemische veranderingen onder invloed van de inwerking<br />

van de atmosfeer. Deze veranderingen kunnen ook kunstmatig tot stand worden gebracht.<br />

39


Polijsten<br />

Glad afwerken van een model, door middel van bijvoorbeeld polijstpoeder of polijstpasta<br />

Polymeer<br />

Verbinding die is opgebouwd door additie (samenvoeging) van gelijksoortige moleculen.<br />

Polyester<br />

Polymeren van dicarbonzuren en diolen, grondstof voor kunststoffen<br />

Polyesterharsen<br />

Vloeibare kunstharsen die uitharden onder invloed van een toegevoegde harder (katalysator)<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Poly-urethaan<br />

Kunststof geproduceerd door middel van poly-additie. Vooral toegepast als thermoharder, soms ook als thermoplast.<br />

Poriënverzegelmiddel<br />

Middel dat voorkomt dat rubber of giethars doordringt in de poriën van een model. Het gebruik van poriënverzegelmiddel<br />

is noodzakelijk bij poreuze modellen, zoals hout, aardewerk of gips.<br />

Poreusheid<br />

Mate van doorlaatbaarheid.<br />

Rotatiegieten<br />

Productieproces waarbij door middel van roteren wordt gegoten.<br />

RTV<br />

R(oom) T(emperature) V(ulcanising), het uitharden bij kamertemperatuur.<br />

Siliconenrubber<br />

Synthetische rubber, opgebouwd uit siliciumzuurstof-ketens<br />

Spatelmal<br />

Mal vervaardigd door het opspatelen van materiaal.<br />

Steunkap, bekisting<br />

Een steunkap of bekisting zorgt ervoor dat een flexibele mal goed in vorm blijft. Steunkap of bekisting kan worden<br />

gemaakt van bijvoorbeeld gips, giethars, polyester, hout of metaal.<br />

Stroopmal<br />

Een stroopmal is een mal die als een sok kan worden afgestroopt. Stroopmallen worden meestal gemaakt van<br />

Polygel of latex.<br />

Styreen<br />

Vinylverbinding is een grondstof is voor verschillende kunststoffen zoals polyester.<br />

Synthetisch<br />

Kunstmatig vervaardigd<br />

Thermohardende kunststoffen<br />

Aanduiding voor kunststoffen als polyester- en epoxyharsen die warmte behoeven tijdens het vormingsproces<br />

maar die als ze eenmaal hard zijn niet meer van vorm kunnen veranderen.<br />

40


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Thermoplastische kunststoffen<br />

Kunststoffen die zacht worden bij verwarming en hard bij afkoeling zonder dat hun eigenschappen veranderen.<br />

Een voorbeeld hiervan is acryl.<br />

Treksterkte<br />

Dat is de kracht die nodig is om materiaal te laten scheuren Het wordt uitgedrukt in pond per vierkante inch materiaal<br />

(hoeveel pond is nodig om een vierkante inch te scheuren). Sommige rubbers, met name siliconen, scheuren<br />

zeer snel verder als er éénmaal een scheurtje is ontstaan.<br />

Uithardingstijd<br />

De uithardingstijd geeft aan binnen welke periode het materiaal volledig is uitgehard. Na het verstrijken van de<br />

uithardingstijd verandert het materiaal niet meer. Let op: een materiaal kan na de ontvormingstijd al uitgehard<br />

aanvoelen.<br />

Vacuüm<br />

Luchtledig. <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® adviseert de meeste <strong>producten</strong> onder vacuüm te mengen en onder vacuüm of druk<br />

uit te laten harden. Door het vacuüm ontsnappen luchtbellen uit het materiaal en worden details beter weergegeven.<br />

Vacuümvorm methode<br />

Methode voor het vormgeven van plastic over een reliëfpatroon. Het plastic wordt verwarmd tot het zacht is,<br />

waarna het met vacuüm strak als een huid over het patroon wordt gezogen.<br />

Verloren-wasmethode<br />

De traditionele techniek voor het in brons gieten van een wasmodel. Om een wasmodel wordt een vuurvaste vorm<br />

gemaakt, waarna de was eruit wordt gestookt. In de ruimte die hierdoor in de vorm ontstaat wordt vloeibaar<br />

metaal gegoten. Wanneer het metaal is afgekoeld wordt de vorm weggehakt en het verkregen model schoongemaakt<br />

en afgewerkt.<br />

Versneller<br />

Ook katalysator genoemd, zie katalysator.<br />

Verwerkingstijd<br />

De verwerkingstijd is de tijd tussen het begin van het mengen van beide componenten en het begin van het uitharden<br />

(indikken). De verwerkingstijd geeft dus aan hoelang een materiaal daadwerkelijk verwerkt kan worden. De<br />

meeste materialen dienen echter al ruimschoots voor het verstrijken van de verwerkingstijd te zijn verwerkt. Dan<br />

wordt de beste detailweergave verkregen en krijgen luchtbellen de kans te ontsnappen.<br />

Viscositeit<br />

De viscositeit geeft aan hoe dik of dun een vloeistof is. De viscositeit wordt aangegeven in centipoise (cps.). Een<br />

dunne vloeistof heeft een lage viscositeit (bijvoorbeeld water, 1 cps.). Een dikke, stroperige vloeistof heeft een<br />

hoge viscositeit. De temperatuur is van invloed op de viscositeit. Lage temperaturen verhogen de viscositeit, hoge<br />

temperaturen verlagen de viscositeit.<br />

In de vloeibare toestand bewegen de ketens als geheel ten opzichte van elkaar. De vele verstrengelingen moeten<br />

echter telkens weer opnieuw uit elkaar worden getrokken; daarom is de viscositeit van vloeibare polymeren zeer<br />

hoog. Ter vergelijking met andere stoffen geeft de tabel een aantal waarden voor de viscositeit, uitgedrukt in Pa<br />

s (=N s/m2 = 10 poise) bij 20°C tenzij anders aangegeven.<br />

Water 0,001<br />

Alcohol 0,0012<br />

41


Vloeibare metalen 0,001 - 0,002<br />

Olijfolie 0,08<br />

Machineolie 0,1 - 0,5<br />

Polymeren 100 - 10.000<br />

(bij verwerkingstemperatuur)<br />

Vuurvaste gips<br />

Een combinatie van inbedmassa en gips geeft een hittebestendige gips tot 1080°C.<br />

Weekmaker/fluid<br />

Vloeistof om de Shore A hardheid van polyurethaan- of siliconenrubbers te verlagen.<br />

42<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Aan de inhoud van deze informatie is uiterste zorg is besteed. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomen<br />

voordoen. De inhoud van deze documentatie is slechts bedoeld als informatie en dient derhalve niet<br />

gezien te worden als bindend advies.<br />

<strong>Schouten</strong> Groep B.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze<br />

informatie, en gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. <strong>Schouten</strong> Groep B.V.<br />

staat echter niet in voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.<br />

De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.<br />

<strong>Schouten</strong> Groep B.V. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor schade die direct, indirect of incidenteel<br />

voortvloeit uit het gebruik van de weergegeven informatie, noch de gevolgen daarvan.<br />

Copyright, verveelvoudigen, openbaarmaking of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking<br />

stellen van deze informatie / documentatie is slechts toegestaan na vooraf schriftelijke toestemming en<br />

goedkeuring van <strong>Schouten</strong> Groep B.V.<br />

Algemene voorwaarden<br />

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht<br />

nr. 23040059<br />

43


Copyright © 2009 <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


• Industrie siliconen<br />

- Constructie sector<br />

- Keramische sector<br />

- Automative sector<br />

- Prototyping<br />

- Pad prints<br />

- Hobby sector<br />

- Stucadoors<br />

SILICONEN<br />

• Medische siliconen<br />

- Audiologie<br />

- Podologie<br />

- Orthopedie<br />

- Prothesiologie<br />

• Dental siliconen<br />

• Food industrie<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

ASSORTIMENT + VERWERKINGSBLADEN<br />

• Body reproductie<br />

• Sieraden industrie<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


EUROGEL SERIE<br />

RTV-Siliconenrubber transparant<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

EuroGel is een transparante twee componenten siliconenrubber op Additie basis met een zéér lage Shore A hardheid.<br />

EuroGel hardt uit bij kamertemperatuur en is universeel toepasbaar.<br />

Toepassingen zijn o.a. Eigenschappen van EuroGel<br />

• Medische hulpmiddelen, b.v. zachte basismatten om<br />

de problemen van het “doorliggen” van patiënten te<br />

verminderen<br />

• Ondersteuning bij fixatie tijdens bestraling van patiënten<br />

• Kunstobjecten<br />

• Visaas<br />

TIPS VOOR EUROGEL<br />

• uitstekende detailweergave<br />

• éénvoudige1 : 1 mengverhouding<br />

• snelle uitharding bij kamertemperatuur<br />

• goede lossingseigenschappen<br />

• hardheid Shore A5<br />

• krimp nihil<br />

MENGEN<br />

Meng component A en B volgens de mengverhouding in een schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig en vergeet<br />

daarbij de zijkanten en de bodem niet!<br />

Omdat beide componenten transparant zijn is het moeilijk te zien wanneer de rubber goed is gemengd. Daarom adviseren<br />

wij om na het mengen de rubber over te gieten in een andere schone mengbeker, om te voorkomen dat er ongemengde<br />

delen in het rubber achter blijven.<br />

Wanneer u een volledig luchtbelvrije mal wilt maken, moet u mengen onder vacuüm. Gebruik bij het mengen onder vacuüm<br />

een mengbeker die drie tot vier maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid EuroGel<br />

Beide componenten voor gebruik eerst goed doorroeren.<br />

GEBRUIK VAN LOSSINGSMIDDELEN<br />

EuroGel kan in de meeste gevallen zonder lossingsmiddel in een vorm worden gegoten worden.<br />

Bij twijfel altijd eerst testen op een klein model.<br />

VERKORTEN VAN DE ONTVORMTIJD<br />

De uitharding van EuroGel kan worden versneld door extra verwarming. Bij 23ºC is de ontvorm tijd 24 uur. Bij lagere<br />

temperaturen duurt de uitharding langer, bij hogere temperaturen gaat het sneller.<br />

U kunt hiermee zelf experimenteren. Uitharding bij kamertemperatuur wordt aanbevolen. Bij temperaturen lager dan<br />

15°C of hoger dan 35°C worden de fysische eigenschappen nadelig beïnvloed.<br />

ADDITIEVEN<br />

Aan EuroGel kunnen diverse additieven worden toegevoegd zoals, versneller, weekmaker, kleurpigmenten e.d… ALTIJD<br />

eerst een kleine hoeveelheid testen voordat u een grotere vorm gaat maken.<br />

BELANGRIJK<br />

Siliconen op additiebasis zijn gevoelig voor vuil, vet en vocht.<br />

Ook EuroGel is minder goed bestand tegen aminen, basische stoffen en zwavel- en tinverbindingen. Deze stoffen kunnen<br />

het oppervlak van het rubber beschadigen en het uitharden tegengaan.<br />

Zorg ervoor dat modellen vrij zijn van bovengenoemde stoffen. Breng EuroGel ook niet aan op een vochtige ondergrond<br />

of onbehandeld metaal. Bij twijfel adviseren wij eerst een kleine hoeveelheid te testen op genoemde materialen. Let dan<br />

vooral op de uitharding en de lossingeigenschappen.<br />

VEELVULDIG GEBRUIK<br />

EuroGel kan bij veelvuldig gebruik met sommige stoffen, onder meer styreen, enigszins krimpen of zwellen.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

OPSLAG<br />

Dit product altijd vochtvrij en bij kamertemperatuur bewaren. Tip: gebruik PolyPurge om de houdbaarheid van Euro-<br />

Gel te verlengen.<br />

FYSISCHE WAARDEN EuroGel O EuroGel 5<br />

Additie basis gietsiliconen Additie basis gietsiliconen<br />

Mengverhouding 1 A : 1 B 1 A : 1 B<br />

Mengtijd 1 minuut 1 minuut<br />

Verwerkingstijd 20 – 30 minuten 20 – 30 minuten<br />

Shore-hardheid A ± 0 ± 5<br />

Ontvormbaar na 24 uur 24 uur<br />

Kleur comp. A transparant comp. A transparant<br />

comp. B transparant comp. B transparant<br />

Viscositeit component A ± 3.000 cps. ± 3.000 cps.<br />

Viscositeit component B ± 3.000 cps. ± 3.000 cps.<br />

Krimp nihil nihil<br />

Dichtheid 1,02 kg./ltr. 1,02 kg./ltr.<br />

Treksterkte 200% 400%<br />

Verpakking 5 kg. 5 kg.<br />

* Alle bovengenoemde eigenschappen gemeten bij 25°C<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


EUROSIL<br />

RTV-Siliconengietrubber<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

EuroSil is een serie twee componenten siliconengietrubbers op Additie of Condensatie basis. EuroSil hardt uit bij kamertemperatuur<br />

en heeft een zéér hoge treksterkte. De EuroSil is bijzonder geschikt voor het ingieten van polyester, epoxy,<br />

gips, polyurethaan en was.<br />

Eigenschappen van EuroSil : Geschikt voor:<br />

• Duurzaam en een zéér grote treksterkte<br />

• Uitstekende detailweergave<br />

• Snelle uitharding bij kamertemperatuur<br />

• Goede lossingeigenschappen<br />

• Leverbaar in verschillende hardheden<br />

• Vrijwel géén krimp<br />

TIPS VOOR EUROSIL<br />

• Gietmallen<br />

• Stroopmallen<br />

• Splitmallen<br />

• Enkelvoudige mallen<br />

• Productiemallen<br />

MENGEN<br />

Meng component A en B volgens de mengverhouding in een schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig; vergeet<br />

daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u een volledig luchtbelvrije mal wilt, meng dan onder vacuüm. Gebruik<br />

bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die drie tot vier maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid EuroSil.<br />

Beide componenten voor gebruik eerst goed roeren.<br />

LOSSINGSMIDDEL VL<br />

De meeste materialen kunnen zonder lossingsmiddel in een mal van EuroSil gegoten worden. Bij het<br />

veelvuldig ontvormen van modellen van epoxy, polyurethaan of polyester wordt het gebruik van ons lossingsmiddel VL<br />

aanbevolen. De mal gaat dan veel langer mee.<br />

VERKORTEN VAN DE ONTVORMTIJD<br />

De ontvormtijd van de EuroSil kan worden verkort door extra verwarming. Bij 25ºC is de ontvormtijd 24 uur. Bij lagere<br />

temperaturen is de ontvormtijd 48 uur.<br />

LET OP:<br />

De EuroSil op Addition-basis is minder bestand tegen aminen,basische stoffen en zwavel- en tinverbindingen. Deze stoffen<br />

kunnen het oppervlak van de rubber beschadigen en het uitharden tegengaan.<br />

Zorg ervoor dat modellen vrij zijn van bovengenoemde stoffen. Breng EuroSil -Addition ook niet aan op een<br />

vochtige ondergrond of direct op metaal. Bij twijfel adviseren wij eerst een kleine hoeveelheid te testen met eerdergenoemde<br />

stoffen. Let dan vooral op de uitharding en de lossingseigenschappen.<br />

VEELVULDIG GEBRUIK<br />

Een mal van EuroSil kan bij veelvuldig gebruik met<br />

sommige stoffen, onder meer styreen, enigszins<br />

krimpen of zwellen.<br />

OPSLAAN<br />

Dit product altijd vochtvrij en bij kamertemperatuur<br />

bewaren. Tip: gebruik PolyPurge om de houdbaarheid<br />

van EuroSil te verlengen.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


EUROSIL COLOR - INDUSTRIE ADDITIE SILICONEN<br />

Alle EuroSil Color siliconen hebben het CE keurmerk<br />

FYSISCHE WAARDEN EuroSil 10<br />

Orange<br />

EuroSil 13<br />

Transparant<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

EuroSil 22<br />

Blue<br />

EuroSil 28<br />

Green<br />

additie gietsiliconen additie gietsiliconen additie gietsiliconen additie gietsiliconen<br />

Mengverhouding 1 : 1 1:1 1:1 1:1<br />

Viscositeit 4000 ± 5000 cP 4500 ± 500 cP 4000 ± 300 cP 3500-3900 cP<br />

Mengtijd 1’ min. (bij 23°C) 1’ min. (bij 23°C<br />

Verwerkingstijd (bij 23°C) 13´ -16´ min. 40’ – 50’ min. 14’ - 17’ min. 10’-12’ min.<br />

Ontvormbaar na (bij 23°C) 90´ - 120’ min. 2 uur 30’ min. – 3 uur 1 uur 1 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A (na 24 uur) 13 ± 2 shA 13 ± 2 shA 21 ± 2 ShA 28 ± 2 ShA<br />

Treksterkte 3 ± 0.3 N/mm2 3.0 ± 0.2 N/mm2 4.0 ± 0.2 N/mm2 4.0 ± 0.5 N/mm 2<br />

Rek bij breuk 600 ± 30% 450 ± 20% 380 ± 20 % 500 ± 30%<br />

Scheurvastheid (Die B) 16 ± 1 N/mm >10 ± 1 N/mm 20 ± 1 N/mm 7 ± 1 N/mm<br />

Scheurvastheid (Die C) 17 ± 1 N/mm >9 ± 1 N/mm 12 ± 1 N/mm 9 ± 1 N/mm<br />

Dicthheid<br />

Toepassingen - Productie van mallen<br />

en modellen<br />

- art keramiek<br />

FYSISCHE WAARDEN EuroSil 28 Food<br />

Transparant<br />

- Productie van mal-<br />

len en modellen<br />

- art keramiek en<br />

productie van mal-<br />

len voor het gieten<br />

van beton<br />

- Rapid prototyping<br />

EuroSil 32<br />

Pink<br />

- Productie van mal-<br />

len en modellen<br />

- art keramiek en<br />

productie van mallen<br />

voor het gieten<br />

van beton<br />

EuroSil 33<br />

Transparant<br />

- Productie van mal-<br />

len en modellen<br />

- art keramiek<br />

EuroSil 33<br />

Red<br />

additie gietsiliconen additie gietsiliconen additie gietsiliconen additie gietsiliconen<br />

Mengverhouding 10 A : 1 B 1:1 1:1 1:1<br />

Viscositeit ca. 25000 cps 6000cP 7000-8000 cP 7000-8000 cP<br />

Mengtijd 1’ min. (bij 23°C)<br />

Verwerkingstijd (bij 23 °C) ± 90 min. 16’ min. - 22’ min. 20’-22’ min. 20’ - 22’ min.<br />

Ontvormbaar na (bij 23 °C) ± 16 uur 180´ min. 180 min. 180 min.<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A (na 24 uur) ± 28 A 31-34 shA 33 ± 2 ShA 33 ± 2 ShA<br />

Treksterkte - 3.0N/mm 2 4.7 N/mm 4.7 N/mm²<br />

Rek bij breuk - > 400% 430% 430%<br />

Scheurvastheid ± KN/m 30 17 N/mm 16 ± 2 N/mm (Die B)<br />

13 ± 2N/mm (Die C)<br />

Dichtheid 1,10 g/cm 3 1.24g/cm 3 1.095 g/cc (Base)<br />

1.090 g/cc (Catalysator)<br />

Toepassingen Voor de voedselidustrie:<br />

- ijs modelvormen<br />

- chocolade model<br />

vormen<br />

- bakvormen<br />

- Rapid prototyping<br />

- Productie van<br />

mallen en modellen<br />

- Zijdedruk op ke<br />

ramiek<br />

- Productie van<br />

mallen en modellen<br />

- Zeefdruk<br />

- Printing Pads<br />

- Rapid prototyping<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.<br />

16 ± 2 N/mm (Die B)<br />

13 ± 2 N/mm (Die C)<br />

1.095 g/cc (Base)<br />

1.090 g/cc (Catalysator)<br />

Mal type:<br />

- Eenvoudige mallen<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters


FYSISCHE WAARDEN EuroSil 42<br />

Grey<br />

EuroSil 45<br />

Transparant<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

EuroSil 50<br />

additie gietsiliconen additie gietsiliconen additie gietsiliconen<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 1:1<br />

Viscositeit 25000 cP 8500 cP 20000cP<br />

Mengtijd<br />

Verwerkingstijd (bij 23 °C) 22’-26’ min. 10’-12’ min. 15’ - 20’ min.<br />

Ontvormbaar na (bij 23 °C) 3 uur 1 uur - 1 uur 30’ min. 3 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A (na 24<br />

uur)<br />

42 ShA 43 ± 3 ShA 50 ± 3 ShA<br />

Treksterkte 6.5 ± 0.2 N/mm 2 3.5 ± 0.5 N/mm 2 4.0 N/mm 2<br />

Rek bij breuk 350 ± 20% 370% 320%<br />

Scheurvastheid 17.0 ± 1 N/mm (Die B) 19±2.0 N/mm 8 ± 1 N/mm (Die B)<br />

18.0 ± 1 N/mm (Die C) - 12 ± 1 N/mm (Die C)<br />

Dichtheid - 1.12 g/cc -<br />

Toepassingen - Malproductie<br />

- Sieraden productie<br />

(voor het laatste was<br />

giet proces)<br />

- Malproductie en<br />

betongieterij<br />

- Zijde zeefdruk op<br />

keramiek<br />

- Sieraden industrie<br />

- Rapid prototyping<br />

- Productie van mal-<br />

len en modellen<br />

- Zeefdruk<br />

- Art keramiek<br />

- Sieraden productie<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


EUROSIL COLOR - PODOLOGIE SILICONEN<br />

Condensatie kneedmassa’s siliconen en additie siliconen (vloeibaar en kneedmassa).<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Additie basis “niet-vloeibare” kneedmassa wordt gebruikt voor het corrigeren van voetgebreken en bescherming van de<br />

voet. Het product wordt rechtstreeks op de voet gebruikt om een uiterst gedetailleerde aangepaste oplossing te creëren. Verharding<br />

treedt op in een paar minuten en is niet ongemakkelijk voor de patiënt.<br />

FYSISCHE WAARDEN EuroSil P15 Pink EuroSil P25 Orange EuroSil P35 Red<br />

additie kneedmassa additie kneedmassa additie kneedmassa<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 1:1<br />

Soortelijk gewicht 1.14 g/cc 1.24 g/cc 1.26 g/cc<br />

Mengtijd<br />

Verwerkingstijd (bij 35°C) 1’ min. -1’20” min. 1’ - 1’20” min. 1’ - 1’20” min.<br />

Ontvormbaar na (bij 35°C) 2’30” - 3’ min. 2’20” - 3’ min. 2’20” - 3’ min.<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A (na 1<br />

uur)<br />

13 ± 2 ShA 23 ± 2 ShA 35 ± 3 ShA<br />

Lineare krimp na 5 dagen 0.15max 0.1% max 0,1%max<br />

Eigenschappen - na loop van de tijd een<br />

hoge dimensionale stabiliteit<br />

en geen vervombaarheid zo<br />

dat er veel afdrukken kun<br />

nen worden gemaakt<br />

- uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

- absolute huid compatibiliteit<br />

- makkelijk mee te werken<br />

- speciaal aanbevolen voor<br />

het maken van protective<br />

orthesen<br />

- na loop van de tijd een<br />

hoge dimensionale stabiliteit<br />

- uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

- absolute huid compatibiliteit<br />

- makkelijk mee te werken<br />

Condensatie basis “niet-vloeibare” kneedmassa, worden gebruikt voor correctie en bescherming van de voet.<br />

- speciaal aanbevolen voor<br />

het maken van corrective<br />

orthesen<br />

- na tijd een hoge dimensio<br />

nale stabiliteit<br />

- uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

- absolute huid compatibiliteit<br />

- makkelijk mee te werken<br />

FYSISCHE WAARDEN EuroSil P04 Light Pink EuroSil P20 Pink EuroSil P35 Light Orange<br />

condensatie kneedmassa met<br />

catalysator op tin basis<br />

Mengverhouding 100 + 2/3 parts in weight of<br />

Indurent liquid<br />

condensatie kneedmassa met<br />

catalysator op tin basis<br />

condensatie kneedmassa met<br />

catalysator op tin basis<br />

12% Indurent Liquid 100 + 2/3 parts in weight<br />

of Indurent liquid<br />

Dichtheid 1.14 g/cc 1.16 g/cc<br />

Mengtijd<br />

Verwerkingstijd (bij 35°C) 1’ - 1’10” min. (bij 35°C) 1’ - 1’20” min. (bij 23°C) 1’ - 1’10” min. (bij 35°C)<br />

Ontvormbaar na (bij 35°C) 5’30”- 6’30” min. 4’-5’ min. 4’30” - 5’30” min.<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid 43 ± 4 Sh “00” (na 10’ min.) 16 ± 2 ShA (na 8’ min.) 30 ± 2 ShA (na 10’ min.)<br />

Hardheid (na 1 uur) 58 ± 4 Sh “00” 22 ± 2 ShA 35 ± 2 ShA<br />

Eigenschappen - uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

- absolute huid compatibiliteit<br />

- hoge zachtheid<br />

- uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

- absolute huid compatibiliteit<br />

- gevulcaniseerd product ge<br />

makkelijk te werken met een<br />

slijpschijf<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.<br />

- uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

- absolute huid compatibiliteit<br />

- gevulcaniseerd product<br />

gemakkelijk mee te werken<br />

en te wijzigen


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Additie basis vloeibare siliconen worden gebruikt voor het maken hiel-cups, inlegzooltjes, teen scheiders en grote teen<br />

rechttrekkers.<br />

FYSISCHE WAARDEN EuroSil 00<br />

Translucid White<br />

EuroSil 8<br />

Translucent<br />

additie gietsiliconen additie gietsiliconen<br />

Mengverhouding 1:1 1:1<br />

Viscositeit 1500 cP 900-1100 cP<br />

Mengtijd<br />

Verwerkingstijd 15’-20’ min. (bij 23°C) 15’-18’ min. (bij 23°C)<br />

Ontvormbaar na 1 uur 30’ min. (bij 23°C) 2 uur (bij 23°C)<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A (na 24<br />

uur)<br />

Hardheid Shore 00 (na 24<br />

uur)<br />

0 ShA 8 ± 1 ShA<br />

55 ± 4 Sh00 -<br />

Treksterkte 1.07 ± 0.1 N/mm 2 1.5 N/mm²<br />

Rek bij breuk 5,5 280%<br />

Scheurvastheid 4.0 ± 0,5 N/mm 3.0 ± 0.5 N/mm (Die B)<br />

3.0 ± 0.5 N/mm (Die C)<br />

Eigenschappen - hoge chemische resistentie<br />

naar de aggresieve componenten<br />

van sommige typen<br />

hars<br />

- hoog niveau van nauwkeu-<br />

righeid in reproductie van<br />

details<br />

- na loop van de tijd een<br />

hoge dimensionale stabiliteit<br />

- uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

Ook toepasbaar in de<br />

sectoren<br />

- Electronische sector<br />

- Mechanische sector<br />

- Printing Pads<br />

- Productie van visaas<br />

- hoge chemische resistentie<br />

naar de aggresieve componenten<br />

van sommige typen<br />

hars<br />

- hoog niveau van nauwkeurigheid<br />

in reproductie van<br />

details<br />

- na loop van de tijd een<br />

hoge dimensionale stabiliteit<br />

- uitstekende niet klevend<br />

effect<br />

- Mechanische sector<br />

- Electronische sector<br />

- Printing Pads<br />

- Malproductie<br />

- Productie van visaas<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


EUROSIL COLOR - AUDIOLOGIE SILICONEN<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

FYSISCHE WAARDEN EuroSil AD25 EuroSil protosil pink EuroSil OT38<br />

Catalyst (% weight) ZCAT<br />

- G94<br />

bi-component silicone rubber twee-componenten condensatie<br />

kneedmassa<br />

- 3% -<br />

Soortelijk gewicht - 1.70 g/cc -<br />

Mengverhouding 1:1 - 1:1<br />

bi-component (basis en catalysator)<br />

silicone rubber<br />

Verwerkingstijd (bij 23 °C) 1’30” min - 1’40” min. 1’ min. -1‘30” min. 1’40” min. - 1’50” min.<br />

Ontvormbaar na (bij 23 °C) 3’50” min. - 4’45” min. 3’40” min. - 5’ min. 3’20” min. - 3’30” min.<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 33 ± 36 ShA (na 8’ min.) 25 ± 5 ShA 37 ± 39 ShA (na 8’ min.)<br />

Treksterkte - - 1.7 N/mm 2<br />

Rek bij breuk (%) - - 230%<br />

Scheurvastheid - - 5.9 N/mm<br />

Lineare krimp < 0.1% - -0.221% (na 24 uur)<br />

-0.222% (na 7 dagen)<br />

Terugkeer na vervorming >99,9% - -<br />

Eigenschappen - Uitstekende eigenschappen<br />

voor het onttrekken van de<br />

mal van de gehoorgang<br />

- hoge verwerkingstijd<br />

gepaard met verminderde<br />

uithardingstijd<br />

- hoog niveau van nauwkeu-<br />

righeid in reproductie van<br />

details<br />

- Na loop an tijd een hoge<br />

dimensionale stabiliteit<br />

- Hoog niveau van nauwkeurigheid<br />

in reproductie van<br />

details<br />

- Na loop van tijd een hoge<br />

dimensionale stabiliteit<br />

- Absolute huid compatibiliteit<br />

- Uitstekende eigenschappen<br />

voor het onttrekken van de<br />

mal van de gehoorgang<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.<br />

- Uitstekende eigenschappen<br />

voor het onttrekken van de<br />

mal van de gehoorgang<br />

- absolute huid compatibiliteit<br />

- hoge verwerkingstijd<br />

gepaard met verminderde<br />

uithardingstijd<br />

- Hoog niveau van nauwkeurigheid<br />

in reproductie van<br />

details<br />

- Na loop van tijd een hoge<br />

dimensionale stabiliteit


EUROSIL A&C SERIE - INDUSTRIE SILICONEN<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil AG Eurosil AG-Tech Eurosil A4T<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Additie siliconen Additie siliconen Additie siliconen<br />

Mengkleur/verschijning vloeibaar transparant vloeibaar transparant vloeibaar doorschijnend<br />

Viscositeit ≤ 1.000 mPa.s < 2500 mPa.s < 1500 mPa.s<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 1:1<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is 30 sec<br />

Verwerkingstijd ≤ 10’ min. ≤ 10’ min. 15’ - 25’<br />

Ontvormbaar na ≤ 30’ min. ≤ 30’ min. < 120’ min<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A P: 210 - 270 mm/10 P: 110 - 150 mm/10 4 ± 2<br />

Toepassingen Eindtoepassing:<br />

- inbedden elektriciteit<br />

Eindtoepassing:<br />

- inbedden elektriciteit<br />

Vooral geschikt voor<br />

keramische toepassingen,<br />

en ook voor de productie<br />

van de gezondheidszorg<br />

artikelen<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil A10T Eurosil A31 Eurosil A37<br />

Additie siliconen Additie siliconen Additie siliconen<br />

Mengkleur/verschijning vloeibaar doorschijnend vloeibaar blauw vloeibaar geel<br />

Viscositeit ≤ 1.500 mPa.s 8.000 - 12.000 mPa.s 9.000 - 18.000 mPa.s<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 1:1<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd ≤ 20’ min. 15’- 45’ min. 10’- 20’ min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 60’ min. ≤ 90’ min. < 120’<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 10 ± 2 30 ± 3 37 ± 4<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Eenvoudige mallen<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Printing Pads<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Keramiek<br />

Type mal:<br />

- Eenvoudige mallen<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Keramiek<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil AE10 Eurosil AE15T Eurosil AE15<br />

Additie siliconen Additie siliconen Additie siliconen<br />

Mengkleur/verschijning vloeibaar groen vloeibaar doorschijnend vloeibaar oranje<br />

Viscositeit < 5000 mPa.s 3000 - 6000 mPa.s < 6000 mPa.s<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 1:1<br />

Mengtijd 30 sec tot de kleur homogeen is 30 sec<br />

Verwerkingstijd 15’- 30’min 5’- 10’ min. 25’- 60’<br />

Ontvormbaar na < 120’ < 90’ min. < 120 min<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 10 ± 2 12 ± 2 15 ± 2<br />

Rek bij breuk (%) 550 - 500<br />

Treksterkte (MPa) 3,0 - 4,0<br />

Scheurvastheid (kN/m) 16 - 20<br />

Toepassingen geschikt voor de bouw, productie<br />

van mallen en modellen<br />

en printing pads toepassingen<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil AE20 Eurosil AE25 Eurosil AE27<br />

geschikt voor de bouw, artistieke<br />

gieterijen en printing<br />

pads toepassingen<br />

Additie siliconen Additie siliconen Additie siliconen<br />

Mengkleur/verschijning vloeibaar blauw vloeibaar paars vloeibaar donker rood<br />

Viscositeit 4.000 - 6.000 mPa.s < 8000 15.000 - 20.000 mPa.s<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 10:1<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is 30 sec tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 16’ - 25’ min. 30’- 45’ min 140’ - 220’ min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 60’ min. < 210‘ min ≤ 24 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 20 ± 2 25 ± 2 27 ± 2<br />

Rek bij breuk (%) 500 320 600<br />

Treksterkte (MPa) 3 3,5 7,5<br />

Scheurvastheid (kN/m) 20 18 22<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing Pads<br />

geschikt voor de bouw,<br />

artistiek en printing pads<br />

toepassingen.<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Cement<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing Pads<br />

- Keramiek<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil AE28T Eurosil AE30 Eurosil AE32<br />

Additie siliconen Additie siliconen Additie siliconen<br />

Mengkleur/verschijning vloeibaar doorschijnend vloeibaar rood vloeibaar geel<br />

Viscositeit 7.000 - 13.000 mPa.s 6.500 - 13.000 mPa.s 6.000 - 8.500 mPa.s<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 1:1<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 10’- 20’ min. 10’ - 20’ min. 15’ - 22’ min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 180’ min. ≤ 120’ min. ≤ 80’ min.<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 28 ± 2 30 ± 3 32 ± 3<br />

Rek bij breuk (%) 270 300 300<br />

Treksterkte (MPa) 3 3 3<br />

Scheurvastheid (kN/m) 7 18 10<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Printing Pads<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Keramiek<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Keramiek<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil AE32T Eurosil AE35 Eurosil AE40T<br />

Additie siliconen Additie siliconen Additie siliconen<br />

Mengkleur/verschijning vloeibaar doorschijnend vloeibaar geel vloeibaar doorschijnend of<br />

blauw<br />

Viscositeit 5.000 - 12.000 mPa.s < 12000 21.000 - 25.000 mPa.s<br />

Mengverhouding 1:1 1:1 1:1<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is 30 sec tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 20’- 30’ min. 20’- 40’ min. 10’ - 25’ min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 360’ min. < 180’ min. ≤ 60’ min.<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 32 ± 3 35 ± 3 40 ± 4<br />

Rek bij breuk (%) - 320 270<br />

Treksterkte (MPa) - 5,8 5<br />

Scheurvastheid (kN/m) - 12,5 12<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Printing Pads<br />

geschikt voor constructie,<br />

sieradenindustrie en keramische<br />

toepassingen<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing Pads<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FYSISCHE WAARDEN Eurosil AE45T Eurosil AE60<br />

Additie siliconen Additie siliconen<br />

Mengkleur/verschijning vloeibaar doorschijnend<br />

of blauw<br />

vloeibaar geel<br />

Viscositeit 20.000 - 25.000 mPa.s 8.000 - 11.000 mPa.s<br />

Mengverhouding 1:1 1:1<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 10’- 15’ 20’ - 30’<br />

Ontvormbaar na ≤ 90’ ≤ 180’<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 45 ± 5 60 ± 5<br />

Rek bij breuk (%) 270 200<br />

Treksterkte (MPa) 5 3<br />

Scheurvastheid (kN/m) 12 6<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing Pads<br />

AFKORTINGEN<br />

A = additie siliconen (2 jaar houdbaar)<br />

G = gel<br />

T = doorschijnend<br />

E =elastisch<br />

SE = super elastisch<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing Pads<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FYSISCHE WAARDEN Eurosil C20 Eurosil C30 Eurosil CE8<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Condensatie siliconen Condensatie siliconen Condensatie siliconen<br />

Verschijning vloeibaar grijs vloeibaar grijs vloeibaar grijs<br />

Viscositeit ≤ 6.000 mPa.s ≤ 18.000 mPa.s < 35000 (Sp: 4; S: 2,5)<br />

Catalysator CAT C Rapid CAT C Rapid CAT CE Std<br />

Mengverhouding Cat. in % 5 5 5<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 10’ - 15’ min. 10’ - 15’ min. 60’- 120’ min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 2 uur ≤ 2 uur 24 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 20 ± 2 30 ± 5 8 ± 2<br />

Rek bij breuk (%) 180 170 500<br />

Treksterkte (MPa) 1,9 1,9 2,0<br />

Scheurvastheid (kN/m) - - 10<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Eenvoudige mallen<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Schoenen<br />

Type mal:<br />

- Eenvoudige mallen<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Schoenen<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil CE10 Eurosil CE15 Eurosil CE20<br />

Een erg zachte siliconen die<br />

het meest geschikt is voor<br />

mallen met ondersnijdingen<br />

en kwetsbare objecten.<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing pads<br />

Condensatie siliconen Condensatie siliconen Condensatie siliconen<br />

Verschijning vloeibaar grijs vloeibaar grijs vloeibaar grijs<br />

Viscositeit 25.000 - 35.000 mPa.s 30.000 - 35.000 mPa.s ≤ 35.000 mPa.s<br />

Catalysator CAT CE Std CAT CE Std CAT CE Std<br />

Mengverhouding Cat. in % 5 5 5<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 60’ - 120’ min. 60’ - 120’ min. 60’ - 120’<br />

Ontvormbaar na ≤ 24 uur ≤ 24 uur ≤ 24 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 10 ± 2 15 ± 2 19 ± 3<br />

Rek bij breuk (%) 600 - 350<br />

Treksterkte (MPa) 2 - 3,5<br />

Scheurvastheid (kN/m) 10 - 19<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing Pads<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Printing Pads<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Beeldengieterijen<br />

- Printing Pads<br />

- Keramiek<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil CE22 Eurosil CE25 Eurosil CE30<br />

Condensatie siliconen Condensatie siliconen Condensatie siliconen<br />

Verschijning vloeibaar wit vloeibaar grijs vloeibaar grijs<br />

Viscositeit 30.000 - 40.000 mPa.s ≤ 35.000 mPa.s 30.000 - 35.000 mPa.s<br />

Catalysator CAT CE Slow CAT CE Slow CAT CE Slow<br />

Mengverhouding Cat. in % 5 5 5<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 180’ - 300’ 120’ - 200’ 120’ min. - 300’ min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 24 uur ≤ 24 uur ≤ 24 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 72 uur<br />

Hardheid Shore A 22 ± 3 25 ± 2 30 ± 3<br />

Rek bij breuk (%) 350 500 350<br />

Treksterkte (MPa) 3,5 3,2 3,5<br />

Scheurvastheid (kN/m) 19 18 21<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Beeldengieterijen<br />

- Printing Pads<br />

- Keramiek<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Beeldengieterijen<br />

FYSISCHE WAARDEN Eurosil CP15 Eurosil CP30 Eurosil CP45<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips - Polyurethane<br />

- Polyesters<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie - Artistiek<br />

- Beeldengieterijen<br />

Condensatie siliconen Condensatie siliconen Condensatie siliconen<br />

Verschijning pasta roze pasta wit pasta wit<br />

Viscositeit P:280-320 mm/10 P: 270-310 mm/10 P: 255-310 mm/10<br />

Catalysator CAT Softgel CAT Quickgel CAT Quickgel<br />

Mengverhouding Cat. in % 5 2 2<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 1’00” min. - 2’00” min. 1’20” min. - 2’00” min. 2’00” min. - 2’40” min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 6’00” min. ≤ 6’00” min. ≤ 6’30” min.<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 18± 3 34 ± 4 45 ± 5<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Paramedisch orthopedie<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Paramedisch orthopedie<br />

Type mal:<br />

- Complexe mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Polyesters<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Paramedisch orthopedie<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FYSISCHE WAARDEN Eurosil CPE30 Soft Eurosil CPE30<br />

Condensatie siliconen Condensatie siliconen<br />

Verschijning pasta grijs pasta grijs<br />

Viscositeit P: 240-260 mm/10 P: 230-280 mm/10<br />

Catalysator CAT C Gel CAT C Gel<br />

Mengverhouding Cat. in % 4 4<br />

Mengtijd tot de kleur homogeen is tot de kleur homogeen is<br />

Verwerkingstijd 70’ min. - 120’ min. 70’ - 120’ min.<br />

Ontvormbaar na ≤ 24 uur ≤ 24 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur<br />

Hardheid Shore A 25 ± 5 30 ± 3<br />

Rek bij breuk (%) 500 500<br />

Treksterkte (MPa) 2,2 2,2<br />

Scheurvastheid (kN/m) 10 10<br />

Toepassingen Type mal:<br />

- Verticale mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Cement<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Beeldengieterijen<br />

AFKORTINGEN<br />

C = condensatie siliconen (1 jaar houdbaar)<br />

E = elastisch<br />

P = kneedmassa<br />

CATALYSATOREN<br />

Type mal:<br />

- Verticale Mallen<br />

Geschikt voor:<br />

- Gips<br />

- Cement<br />

- Was<br />

Eindtoepassing:<br />

- Constructie<br />

- Artistiek<br />

- Beeldengieterijen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Verschijning % Verwerkingstijd Ontvormbaar na Opmerkingen<br />

Eurosil CAT CE Slow geel vloeibaa 5 ± 1 140’- 300’ min 24 uur ideaal voor polyester<br />

rubber<br />

Eurosil CAT CE Std geel vloeibaar 5 ± 1 60 - 120’ min 24 uur ideaal voor polyester<br />

rubber<br />

Eurosil CAT CE Fast geel vloeibaar 5 ± 1 30’- 130’ min 24 uur ideaal voor polyester<br />

rubber<br />

Eurosil CAT CE/S geel vloeibaar 5 ± 1 130’- 185’ min 24 uur specifiek voor polyurethane<br />

Eurosil CAT C Regular geel vloeibaar 5 ± 1 15’- 25’ min 2 uur snel product, zomer versie<br />

Eurosil CAT C Rapid vloeibaar<br />

blauw<br />

Eurosil CAT C Tixo vloeibaar<br />

blauw<br />

5 ± 1 10’ - 15’ min 2 uur snel product, winter versie<br />

5 ± 1 70’ - 120’ min 24 uur standaard tixotropic<br />

product<br />

Eurosil CAT C Gel gel geel 4 ± 1 70’ - 120’ min 24 uur standaard kneedmassa<br />

product<br />

Eurosil CAT Quickgel gel blauw 2 ± 0,1 1’20 - 2’40” min 2’00” - 6’00” min snel kneedmassa product<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


EUROSIL SGSIL SERIE - INDUSTRIE SILICONEN<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

FYSISCHE WAARDEN SGSIL 10 SGSIL 20 SGSIL 25 SGSIL 40<br />

(bij +20°C en 60% relatieve<br />

vochtigheid)<br />

Verschijning witte dikke vloeistof witte dikke vloeistof witte dikke vloeistof witte dikke vloeistof<br />

Mengverhouding (A+B) 100 + 5 delen in<br />

gewicht<br />

100 + 5 delen in<br />

gewicht<br />

100 + 5 delen in<br />

gewicht<br />

Viscositeit (A+B) (mPas) 20000 23000 25000 30000<br />

Verwerkingstijd (min.) 100 - 120 100 - 120 120 -150 80 - 90<br />

Ontvormbaar na (uur) 24 24 36 24<br />

Lineare krimp, na 5 dagen<br />

(%) (ISO 4823)<br />

0.5 max 0.5 max 0.5 max 0.5 max<br />

100 + 5 delen in<br />

gewicht<br />

Soortelijk gewicht (kg/dm 3 ) 1.190 ± 0.03 1.200 ± 0.03 1.220 ± 0.03 1.300 ± 0.03<br />

Hardheid Shore A (DIN<br />

53505)<br />

Rek bij breuk (%) (DIN 53504<br />

- SA3)<br />

Treksterkte (N/mm 2 ) DIN<br />

53504 - SA3)<br />

Scheurvastheid (N/mm)<br />

(ASTM D624 mould B)<br />

10 ±3 20 ± 3 25 ± 3 40 ± 3<br />

850 ± 30 % 750 ± 30 % 800 ± 30 % 400 ± 30 %<br />

3 ± 0.5 3,5 ± 0.5 4 ± 0.5 4,50 ± 0.5<br />

17 ± 0.5 21 ± 0.5 25 ± 0.5 10 ± 0.5<br />

Houdbaarheid 6 maanden, in originele goed gesloten verpakking tussen de + 5°C en de + 30°C<br />

Toepassingen - Kleine objecten<br />

- Mallen geschikt<br />

voor:<br />

- synthetisch hars<br />

(polyester, epoxy<br />

hars, polyurethane<br />

etc.)<br />

- pleister<br />

- cement<br />

- was<br />

- etc.<br />

Eigenschappen - Niet kleefbare<br />

flexibele verbinding<br />

- Uitermate geschikt<br />

voor het reproduceren<br />

van fijne details<br />

- Middelmatige<br />

hardheid en hoge<br />

scheurvastheid<br />

(hierdoor ook geschikt<br />

voor modellen<br />

met veel ondersnijdingen)<br />

- Mallen geschikt<br />

voor:<br />

- synthetisch hars<br />

(polyester, epoxy<br />

hars, polyurethane<br />

etc.)<br />

- pleister<br />

- cement<br />

- was<br />

- etc.<br />

- Niet kleefbare<br />

flexibele verbinding<br />

- Uitermate geschikt<br />

voor het reproduceren<br />

van fijne details<br />

- Middelmatige<br />

hardheid en hoge<br />

scheurvastheid<br />

(hierdoor ook geschikt<br />

voor modellen<br />

met veel ondersnijdingen)<br />

- Grotere objecten<br />

dan worden<br />

gemaakt met de<br />

SGSIL 10 en SGSIL<br />

20<br />

- Mallen geschikt<br />

voor:<br />

-synthetisch hars<br />

(polyester, epoxy<br />

hars, polyurethane<br />

etc.)<br />

- pleister<br />

- cement<br />

- was<br />

- etc.<br />

- Niet kleefbare<br />

flexibele verbinding<br />

- Uitermate geschikt<br />

voor het reproduceren<br />

van fijne details<br />

- Middelmatige<br />

hardheid en hoge<br />

scheurvastheid<br />

(hierdoor ook geschikt<br />

voor modellen<br />

met veel ondersnijdingen)<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FYSISCHE WAARDEN SGSIL TF SGSIL BVD SGSIL TD<br />

(bij 20°C en 60% relatieve<br />

vochtigheid)<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Verschijning lichtgrijs dikke vloeistof lichtgrijs dikke vloeistof lichtgrijs dikke vloeistof<br />

Viscositeit (mPas) 3000-5000 2000-4000 mPas 3000 - 5000 mPas<br />

Mengverhouding (A+B) 100 + 5 delen in gewicht<br />

van catalyst X2 of X2/V<br />

Verwerkingstijd (min.) met X2<br />

catalyst<br />

Ontvormbaar met X2 catalyst<br />

na<br />

15’- 20’ met CATALYST<br />

X2<br />

100 + 5 delen in gewicht<br />

van catalyst X2 of X2/V<br />

18’ - 25’ met CATALYST<br />

X2<br />

100 + 5 delen in gewicht<br />

van catalyst X2 of X2/V<br />

15’ - 25’ met CATALYST<br />

X2<br />

2 uur met CATALYST X2 2 uur met CATALYST X2 2 uur met CATALYST X2<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Soortelijk gewicht (kg/dm 3 ) 1.29 ± 0.03 1.26 ± 0.03 1.29 ± 0.03<br />

Hardheid Shore A (DIN<br />

53505)<br />

Rek bij breuk (%) (DIN 53504<br />

- SA3)<br />

Treksterkte (N/mm 2 ) (DIN<br />

53504 - SA3)<br />

15 ± 3 (DIN 53505) 15 ± 3 25 ± 3<br />

350 ± 50 400 ± 50 250 ± 50<br />

0,80 - 1,50 0,50 – 1,200 1,00 – 1,70<br />

Houdbaarheid 1 jaar, in originele goed gesloten verpakking tussen de + 5°C en de + 30°C<br />

Toepassingen - Mallen productie<br />

- Schoenenindustrie<br />

- Technische artikelen<br />

- Decoratieve pleister<br />

objecten (zoals plafondrozetten)<br />

- Objecten waar ondersnijdingen<br />

niet nodig<br />

zijn (vanwege de lage<br />

trekweerstand)<br />

Eigenschappen - Niet kleefbare<br />

flexibele verbinding<br />

- Uitermate geschikt voor<br />

het reproduceren van<br />

fijne details<br />

- Geschikt voor het maken<br />

van mallen voor schoeisel<br />

en technische apparatuur.<br />

- Niet kleefbare<br />

flexibele verbinding<br />

- Uitermate geschikt voor<br />

het reproduceren van<br />

fijne details<br />

- Mallen productie<br />

- Schoenenindustrie<br />

- Technische artikelen<br />

- Decoratieve pleister<br />

objecten (zoals plafondrozetten)<br />

- Objecten waar ondersnijdingen<br />

niet nodig zijn<br />

(vanwege de lage trekweerstand)<br />

- Niet kleefbare<br />

flexibele verbinding<br />

- Uitermate geschikt voor<br />

het reproduceren van fijne<br />

details<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FYSISCHE WAARDEN SGSIL TD30 SGSIL TFM<br />

(bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid)<br />

Kleur lichtgrijs dikke vloeistof lichtgrijs dikke vloeistof<br />

Viscositeit (mPas) 11000 - 14000 7500 - 9500<br />

Mengverhouding (A+B) 100 + 5 delen in gewicht van<br />

catalyst X2 of X2/V<br />

Mengtijd - -<br />

Verwerkingstijd (min.) met X2 catalyst 12’ - 18’ min. 10’ - 18’ min.<br />

Ontvormbaar met X2 catalyst na 2 uur 2 uur<br />

Uitgehard na 24 uur 24 uur<br />

Soortelijk gewicht (kg/dm 3 ) 1.32 ± 0.03 1.30 ± 0.03<br />

Hardheid Shore A (DIN 53505) 30 ± 3 20 ± 3<br />

Rek bij breuk (%) (DIN 53504 - SA3) 250 ± 50 340 ± 50<br />

Treksterkte (N/mm 2 ) (DIN 53504 - SA3) 1,30 – 2,00 1,00 – 1,70<br />

Scheurvastheid (N/mm) (ASTM D624<br />

mould B)<br />

- -<br />

Houdbaarheid 1 jaar, in originele goed gesloten<br />

verpakking tussen de + 5°C en<br />

de + 30°C<br />

Toepassingen - Mallen productie<br />

- Schoenenindustrie<br />

- Technische artikelen<br />

- Decoratieve gips objecten (zoals<br />

plafondrozetten)<br />

- Objecten waar ondersnijdingen<br />

niet nodig zijn (vanwege de lage<br />

trekweerstand)<br />

FYSISCHE WAARDEN<br />

(bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid)<br />

SGSIL Temp<br />

Verschijning roodbruin dikke vloeistof<br />

Mengverhouding (A+B) 100 + 5 delen in gewicht (CATALYST Y)<br />

Viscositeit 3000 - 3500 Mpas.<br />

Mengtijd -<br />

Verwerkingstijd (min.) 60<br />

Ontvormbaar na (uur) 12<br />

Uitgehard na (uur) 24<br />

Lineare krimp, na 5 dagen (%) 0.6 max (ISO 4823)<br />

Soortelijk gewicht (kg/dm 3 ) 1.300 ± 0.05<br />

Hardheid Shore A 60 ± 3 (DIN 53505)<br />

Rek bij breuk (%) 150 ± 30 (DIN 53504 - SA3)<br />

Treksterkte (N/mm 2 ) 3 ± 0.5 (DIN 53504 - SA3)<br />

Scheurvastheid (N/mm) 4 ± 0.5 (ASTM D624 mould B)<br />

Vlam weerstand (ASTM 1692)<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

100 + 5 delen in gewicht van<br />

catalyst X2 of X2/V<br />

1 jaar, in originele goed gesloten<br />

verpakking tussen de +<br />

5°C en de + 30°C<br />

- Mallen productie<br />

- Schoenenindustrie<br />

- Technische artikelen<br />

- Decoratieve gips objecten<br />

(zoals plafondrozetten)<br />

- Objecten waar ondersnijdingen<br />

niet nodig zijn (vanwege de<br />

lage trekweerstand)<br />

Houdbaarheid 1 jaar, in originele goed gesloten verpakking tussen de + 5°C en<br />

de + 30°C<br />

Toepassingen/ Eigenschappen Gietbare twee componenten condensatie siliconen, hittebestendig,<br />

geschikt voor het gieten van tin en lood. Flexibele vormmassa voor<br />

replica’s gemaakt vanuit een laag smeltpunt legering.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


CATALYSATOREN<br />

SGSIL CAT Y, YS, Y4<br />

SGSIL catalysatoren Y, YS en Y4 zijn uithardingsagenten voor de siliconen typen SGSIL (10,20,25,40), gebruikt voor de<br />

reproductie van zeer flexibele en resistente mallen, zelfs in de aanwezigheid van significante ondersnijdingen.<br />

- CAT Y4 geeft een goede chemische weestand in geval van het gieten van polyurethane.<br />

- CAT YS is speciaal geschikt voor reproductie van mallen voor de reproductie van <strong>producten</strong> van gips en cement<br />

- CAT Y is geschikt voor reproductie van modellen in polyester en was.<br />

FYSISCHE WAARDEN* SGSIL CAT Y SGSIL CAT YS<br />

Mengverhouding 100 + 5 100 + 5<br />

Verwerkingstijd 60’ - 180’ 60’- 180’<br />

Ontvormbaar na 24 uur 24 uur<br />

* Verwerkingstijd en ontvormbaartijd hangt af van de werktemperatuur en de relatieve vochtigheid<br />

Houdbaarheid: 1 jaar, in originele goed gesloten verpakking tussen de + 5°C en de + 30°C<br />

SGSIL CAT X2 en X2/V<br />

SGSIL catalysatoren X2 en X2/V zijn uithardingsagenten voor de siliconen typen SGSIL (TF, TFM, TD, TD30, etc.). Wordt<br />

gebruikt voor de reproductie van niet kleefbare mallen en zijn betrouwbaar in het reproduceren van de details. CAT X2<br />

en X2/V zijn er in vloeibare vorm, met een mengverhouding tot 3-5% van het gewicht van rubber.<br />

FYSISCHE WAARDEN* SGSIL CAT X2 SGSIL CAT X2/V<br />

Mengverhouding 3-5% 3-5%<br />

Verwerkingstijd 15’ - 25’ 5’- 10<br />

Ontvormbaar na 2 uur 1 uur<br />

* Verwerkingstijd en ontvormbaartijd hangt af van de werktemperatuur en de relatieve vochtigheid<br />

Houdbaarheid: 1 jaar, in originele goed gesloten verpakking tussen de + 5°C en de + 30°C<br />

VERSNELLER<br />

SILICONEN ACCELERATOR VF<br />

FYSISCHE WAARDEN VF Accelerator<br />

Aspect en kleur vloeibaar geel<br />

Soortelijk gewicht 0.980 kg/L<br />

Viscositeit 100 cps


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


PU GIETRUBBERS + LATEX<br />

ASSORTIMENT + VERWERKINGSBLADEN<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


SGPU 71/72/75 & 80 Series<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Vloeibare P.U.–gietrubbers voor duurzame mallen met goede lossingeigenschappen.<br />

De SGPU series zijn 2-componenten gietrubbers, verkrijgbaar in hardheid Shore A25 t/m Shore A90. De SGPU series<br />

harden binnen 24 uur uit bij kamertemperatuur. Deze PU rubbers zijn gietbaar en verkrijgbaar in verschillende hardheden.<br />

Het rubber kan door toevoeging van weekmaker, SG-part C, zachter en soepeler gemaakt worden.<br />

Eigenschappen: Geschikt voor:<br />

• Duurzaam en sterk<br />

• Voordelig in het gebruik<br />

• Eenvoudige 1-op-1 mengverhouding<br />

• Uitharding bij kamertemperatuur<br />

• Kwastbaar te maken<br />

• Leverbaar in verschillende hardheden<br />

TIP<br />

Maak altijd eerst een kleine test op een deel van het model.<br />

• Gietmallen voor ornamenten, zuilen, schouwen etc...<br />

• Meerdelige gietmallen<br />

• Splitmallen<br />

• Stroopmallen<br />

• Mallen in alle denkbare vormen voor de Beton<br />

industrie<br />

LOSSINGSMIDDEL en PORIEVERZEGELINGMIDDEL<br />

Bij poreuze moedermodellen ( gips, beton, hout e.d. ) moet eerst een porieverzegelvloeistof worden opgebracht. Breng<br />

daarna altijd een lossingmiddel aan op het moedermodel. Gebruik hiervoor CIL-release 1812E. of SGwax 200S SGwax<br />

200L<br />

POLYESTER<br />

Voor het vervaardigen van Polyester modellen adviseren wij Siliconenrubber te gebruiken. Polyester bevat styreen. Dit<br />

styreen komt vrij bij het uitharden van polyester en kan een mal ernstig beschadigen. Siliconenrubber heeft een hogere<br />

bestendigheid tegen styreen.<br />

VERWERKINGSTEMPERATUUR<br />

De Polyurethanen van <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ® harden uit bij kamertemperatuur. Het is dus niet noodzakelijk om de het rubber<br />

tijdens het uithardingproces te verwarmen. Om een goede viscositeit van het rubber te garanderen, tijdens het ingieten, is<br />

het wel wenselijk om de afzonderlijke componenten enige tijd (afhankelijk van de hoeveelheid) op kamer temperatuur te<br />

laten acclimatiseren.<br />

WEEKMAKER<br />

Door het toevoegen van weekmaker SG-part C maakt u de gietrubber zachter. In het algemeen geldt: hoe meer SG-Soft<br />

C wordt toegevoegd, hoe lager de Shore-hardheid. Let op: het toevoegen van SG-part C vermindert de treksterkte en<br />

verlengt de uithardingstijd van de gietrubber. Gebruik nooit meer dan 30%.<br />

Shore hardheid Mengverhoudingen<br />

SGPU 75-80 SG Part C<br />

Shore 75A ± 2A 10% Part C<br />

Shore 68A ± 2A 20% Part C<br />

Shore 60A ± 2A 30% Part C<br />

SGPU 75-59 Resin B : Iso A<br />

Shore A 60 ± 2A 25.0 : 25.0<br />

Shore A 55 ± 2A 27.5 : 22.5<br />

Shore A 50 ± 2A 28.7 : 21.3<br />

Shore A 45 ± 2A 29.7 : 20.3<br />

SGPU 74-35 Resin B : Iso A<br />

Shore A 40 ± 2A 24.0 : 26.0<br />

Shore A 35 ± 2A 25.0 : 25.0<br />

Shore A 30 ± 2A 27.5 : 22.5<br />

Shore A 25 ± 2A 28.6 : 21.5<br />

Wij kunnen u geen garantie geven over de bovenstaande waarden.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

VERSCHILLENDE HARDHEDEN IN EEN MAL<br />

P.U.- gietrubbers hechten goed aan elkaar. Daarom is het mogelijk 2 hardheden toe te passen. Dit heeft als voordeel dat<br />

u een mal kunt maken met een zachtere rubber als eerste laag en een hardere rubber als tweede laag. Giet eerst de<br />

rubber met de ene hardheid in de mal en laat deze aangeleren tot het oppervlak nog plakt. Giet vervolgens de rubber<br />

of giethars met de andere hardheid erin.<br />

KWAST- OF SPATELBAAR MAKEN<br />

Onze PU rubbers kunt u kwast- of spatelbaar maken door het poeder Cab-O-Sil door de gemengde componenten A en B<br />

te strooien. Met de hoeveelheid Cab-O-Sil bepaalt u hoe de dikte van de rubber.<br />

BETONINDUSTRIE<br />

Voor de betonindustrie is een speciale serie P.U.-gietrubbers ontwikkeld. Extra sterk en slijtvast.<br />

KLEUR<br />

Polyurethaan kan onder invloed van licht en UV-straling na verloop van tijd verkleuren. Dit is echter niet van invloed op de<br />

kwaliteit van het materiaal.<br />

OPSLAG<br />

P.U.-gietrubbers altijd in gesloten verpakking en vochtvrij opslaan. Wanneer het met vocht in aanraking komt zal gietrubber<br />

langzaam indikken. Gebruik voor een langere houdbaarheid van P.U.-gietrubbers SG-Purge.<br />

VEILIGHEID<br />

Lees voor gebruik altijd de product veiligheidsbladen.<br />

AANSPRAKELIJKHEID<br />

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor onoordeelkundig<br />

gebruik.<br />

FYSISCHE<br />

EIGENSCHAPPEN<br />

SGPU 71-55<br />

Verschijning grijs medium viscositeit vloeibaar<br />

Mengverhouding 100 + 12.5 delen in gewicht (A+B)<br />

Verwerkingstijd 20‘ voor 0.500 kg massa (min.)<br />

Ontvormbaar na 24 (uur)<br />

Uitgehard na 24 (uur)<br />

Lineare krimp 0.1 max (ISO 4823) na 5 dagen (%)<br />

Soortelijk gewicht 1.400 ± 0.05 (kg/dm 3 )<br />

Hardheid Shore A 55 ± 3 (DIN 53505)<br />

Rek bij breuk 300 ± 30 (DIN 53504 - SA3) (%)<br />

Treksterkte 6 ± 0.5 (DIN 53504 - SA3) (N/mm 2 )<br />

Scheurvastheid 7 ± 1 (ASTM D624 mould B) (N/mm)<br />

Hittebestendigheid 70°C<br />

Houdbaarheid<br />

Component A<br />

Houdbaarheid<br />

Component B<br />

1 jaar, in originele goed gesloten verpakking op een droge en koele plaats tussen de +5°C en de<br />

+30°C<br />

6 maanden, in originele goed gesloten verpakking op een droge en koele plaats tussen de + 5°C<br />

en de + 30°C<br />

Toepassingen - Geschikt voor reproductie van grote objecten, dankzij de hoge hardheid.<br />

- Speciaal geschikt voor decoratieve gipsobjecten, religieuze voorwerpen, standbeelden, aardewerk,<br />

artistieke keramiek, sanitair, bekistingsplaat, tuinornamenten (dankzij de nauwkeurige reproductie<br />

van fijne details en de extreme lage krimp)<br />

- Het is geschikt voor de vervaardiging van mallen voor de productie van artikelen van gips en<br />

cement<br />

Eigenschappen Twee componenten kamertemperatuur vulcaniserende polyurethane rubber welke uithard met additie<br />

van de passende verharder. Na uitharding, wordt deze rubber flexibel en resistent, zonder<br />

luchtbellen en imperfecties.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FYSISCHE EIGENSCHAPPEN SGPU<br />

72-25<br />

SGPU<br />

72-30<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

SGPU<br />

72-40<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.<br />

SGPU<br />

72-50<br />

Hardheid (Shore A) (DIN 53505) 25 ± 3 30 ± 3 40 ± 3 50 ± 3<br />

Mengverhouding (A+B) 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1<br />

Soortelijk gewicht (Kg./dm3) 1±0.020 1±0.020 1±0.020 1±0.020<br />

Viscositeit (A+B) (cps) 500 700 900 2000<br />

Verwerkingstijd (minuten) 40 40 30 – 35 30 – 35<br />

Ontvormbaartijd (uren) 24 24 36 24<br />

Uithardingstijd (uren) 72 72 72 72<br />

Treksterkte (N/mm2) (DIN 53504 – SA3) 6 7.5 8 9<br />

Rek bij breuk (%) (DIN 53504 – SA3) 1800 1600 1600 1500<br />

Scheurvastheid (N/mm) (ASTM D624 mould B) 22 25 30 40<br />

Lineare krimp, na 5 dagen (%) (ISO 4823) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN SGPU<br />

72-65<br />

SGPU<br />

72-80<br />

SGPU<br />

72-70/C<br />

SGPU<br />

72-90/C<br />

Hardheid (Shore A) (DIN 53505) 65 ± 3 80 ± 3 70 ± 3 90 ± 3<br />

Mengverhouding (A+B) 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1<br />

Viscositeit (A+B) (cps) 1500 1600 2200 2200<br />

Soortelijk gewicht (Kg./dm3) 1± 0.020 1± 0.020 1,20 ± 0.020 1,20 ± 0.020<br />

Verwerkingstijd (minuten) 30 – 35 30 - 35 30 -35 30 - 35<br />

Ontvormbaartijd (uren) 24 24 24 24<br />

Uithardingstijd (uren) 72 72 72 72<br />

Treksterkte (N/mm2) (DIN 53504 – SA3) 11 8 8 9<br />

Rek bij breuk (%) (DIN 53504 – SA3) 1500 500 800 600<br />

Scheurvastheid (N/mm) (ASTM D624 mould B) 40 40 41 43<br />

Lineare krimp, na 5 dagen (%) (ISO 4823) < 0.1 < 0.1 < 0.1


LATEX RUBBER<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Latex is een natuurrubber dat uitstekend geschikt is voor het maken van mallen. Latex heeft de eigenschap samen te<br />

vloeien waardoor een sterke polymeerstructuur ontstaat en daardoor een zéér hoge treksterkte krijgt.<br />

Mallen van latex zijn bijzonder sterk en elastisch, maar een mal van latexrubber krimpt na droging ca. 10%. Latex is<br />

leverbaar in 2 vormen :<br />

• Kwastlatex A 1674<br />

een ingedikte latex ( pasta-achtig )met deze latex kunt u in 1 keer een dikkere laag aanbrengen.<br />

• Vloeibare latex RC100<br />

zéér geschikt voor de dompeltechniek kan ook met een kwast worden verwerkt maar dit duurt veel langer omdat er<br />

soms wel 10 tot 20 lagen moeten worden aangebracht.<br />

Eigenschappen van Latex:<br />

• Duurzaam en sterk<br />

• Voordelig in het gebruik<br />

• Uitharding bij kamertemperatuur<br />

• Eén component<br />

• Goedkoop<br />

Nadelen van latex:<br />

• Krimp circa 7-10 %, daardoor géén exacte detail weer breekt af onder invloed van UV-stralen<br />

sterke ammoniaklucht tijdens verwerking<br />

TIPS VOOR LATEX RUBBER<br />

VERWERKEN BIJ KAMERTEMPERATUUR<br />

Latex altijd verwerken bij kamertemperatuur !<br />

KWASTEN<br />

De 1e laag latex droogt altijd snel doordat het model het water uit de latex direct absorbeert. Bij kwastlatex A1674<br />

kunt u sneller werken door telkens als de vorige laag enigszins licht is gedroogd direct de volgende laag aan te brengen.<br />

Het drogen kan versnelt worden door extra te verwarmen, b.v. met een föhn, max. temp. ± 60°C.<br />

DOMPELEN<br />

Gebruik hiervoor de RC100. Binnen 2 tot 4 uur<br />

is uw mal klaar. Bij dompelen wordt er continu water<br />

uit de latex opgenomen door het model, zonder dat er<br />

telkens een laag moet drogen. Na 2 uur onderdompeling<br />

heeft er zicht op het model al een laag gevormd van ca. 1 tot 2 mm.<br />

AFSTROPEN<br />

Smeer de buitenkant van een latexmal in met wat afwasmiddel of zeep. Hierdoor kan de mal veel gemakkelijker van het<br />

model worden afgestroopt.<br />

LET OP<br />

Latex mag niet in aanraking komen met koper, mangaan of kobalt of mengsels van deze metalen. Zelfs minimale hoeveelheden<br />

kunnen de eigenschappen van latex al aantasten.<br />

OPSLAG<br />

Latex moet worden opgeslagen tussen 5 en 20 °C.<br />

VORSTVRIJ BEWAREN !!!!<br />

Poreuse oppervlakadvies:<br />

Gebruik porieverzegeling<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Latex A 1674 Latex RC-100 Latex AL 360 Latex AL 330<br />

KWASTLATEX VLOEIBARE LATEX ZIE<br />

Houdbaarheid<br />

Ontvormbaar na<br />

(bij 25 ºC)<br />

6 maanden<br />

48 uur<br />

6 maanden<br />

48 uur<br />

BESCHRIJVING<br />

HIERONDER<br />

Viscositeit pasta-achtig vloeibaar<br />

Toepassing kwasten kwasten/dompelen/<br />

spayen<br />

Leverbaar in 5 kg. 5 kg. / 25 kg<br />

AL 360 - Latex moulding compound<br />

BESCHRIJVING:<br />

Een compound gebaseerd op voor vulcaniseerde latex.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.<br />

ZIE<br />

BESCHRIJVING<br />

VOLGENDE<br />

PAGINA<br />

TOEPASSING:<br />

Alpha AL360 latex Moulding Compound is speciaal ontworpen voor het vormgieten van een mal voor gips modellen en<br />

voor de vervaardiging van display modellen, gezichtsmaskers, speelgoed, theater attributen.<br />

TECHNISCHE DATA:<br />

Totaal vaste stoffen 65-66.5%<br />

Viscositeit (bij verwerken) 1500-2000 cps<br />

Typisch soortelijk gewicht 1.23<br />

GEBRUIKSMETHODE<br />

- giet AL360 in een gipsenmal en laat het 10 minuten zitten voor de juiste dikte van de latex mal<br />

- overtollige AL360 uit de mal gieten<br />

- Plaats de mal met de latex in de oven op 70 °C en laat de mal 1-2 uur drogen, afhankelijk van de dikte<br />

- Indien droog, open de mal en haal de latex mal van het gips<br />

- helemaal laten drogen in de oven<br />

OPSLAG EN HOUDBAARHEID:<br />

Opslaan in goed gesloten containers, AL360 is houdbaar tot 12 maanden vanaf de productiedatum. Moet worden beschermd<br />

tegen vorst en opgeslagen tussen de 5-25°C.


AL 330 - Prevulcanised Latex<br />

BESCHRIJVING:<br />

AL 330 is een voor vulcaniseerde latex voor dunne latex lagen van zeer hoge helderheid.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

TOEPASSING:<br />

AL330 is ontwikkeld voor gebruik in latex dompelprocessen. Het heeft een lage viscositeit die zorgt voor een soepele<br />

uniforme dip, en vormt een transparante latex film.<br />

AL330 is speciaal voor het produceren van <strong>producten</strong> waar een hoge mate van transparantie vereist is, zoals spenen,<br />

fopspenen en verschillende medische toepassingen. Het wordt ook gebruikt als basis voor balonnen en het vormen van<br />

handschoenen.<br />

TECHNISCHE DATA:<br />

Totaal vaste stoffen 60 ± 1%<br />

Viscositeit (bij het maken) 100-175 cps<br />

Typisch soortelijk gewicht 0.96<br />

Alkaliteit 0.2-0.25<br />

Trek sterkte 27.17 MPa<br />

Modulus at 300% 0.88 MPa<br />

Modulus at 700% 6.9 MPa<br />

Rek bij breuk 900%<br />

GEBRUIKSMETHODE<br />

Dompel methode:<br />

AL 330 kan gebruikt worden in elk van de normale dompel processen.<br />

Warmte-dompel methode:<br />

AL 330 kan gebruikt worden met hete metaal vorm elementen om spenen en fopspenen etc. te produceren.<br />

OPSLAG EN HOUDBAARHEID:<br />

Opslaan in goed gesloten containers, AL330 is houdbaar tot 12 maanden vanaf de productiedatum. Moet worden beschermd<br />

tegen vorst en opgeslagen tussen de 5-25°C.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


ACCESSOIRES<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Het gebruik van een lossingsmiddel vergemakkelijkt de lossing van het model uit een mal en de lossing van de mal van<br />

het model. Vooral bij het gebruik van RTV-rubbers, hout, beton en gipsmodellen wordt dit aanbevolen. Bij siliconen is<br />

geen lossingsmiddel nodig. Test eventueel eerst op een klein stukje van het model of het lossingsmiddel geen schade aan<br />

het oppervlak toebrengt. Breng lossingsmiddel dun en gelijkmatig aan en wrijf het eventueel met een doek uit om ieder<br />

plekje te bereiken. Bij te veel lossingsmiddel ontstaat een onregelmatige oppervlaktestructuur. Laat het lossingsmiddel na<br />

het aanbrengen drogen.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

CIL-release 1812 E, het meest gebruikt voor alle <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> vorm- en gietmaterialen, behalve siliconen. CIL-release<br />

1812E is een lossingsmiddel op siliconen-oliebasis en wordt geleverd in een handige spuitbus. CIL-release 1812E bevat<br />

geen schadelijke drijfgassen. Na het spuiten nog even met een zachte kwast gelijkmatig over het object verdelen.<br />

CIL-release 910, een silicone gebaseerd lossingsmiddel voor polyurethane elastomere, PVC hars, polyesther hars, thermoplasters<br />

en melamine hars.<br />

SG WAX L & SG WAX S<br />

Het meest verkochte lossingsmiddel van ons assortiment. Hij is universeel en geschikt voor elke toepassing en geschikt met<br />

veel verschillende materialen van gips tot cement, etc. Het is verkrijgbaar in twee vormen:<br />

- solide in 5 liter of 1 liter SG WAX L<br />

- spray in 400ml SG WAX S<br />

SG WAX is oplosmiddel gebaseerd, dus heel snel te drogen en makkelijk te gebruiken.<br />

Toepassingen:<br />

- creatie van modellen en prototypen gemaakt van hars en versterkte hars, handwerk mallen in het algemeen en als een<br />

lossingsmiddel bij spuitgieten van synthetische hars.<br />

- het kan ook gebruikt worden op metaal, plastic, hout en pleister.<br />

Indien men het product op hout of pleister gebruikt, wordt aangeraden om de patronen eerst te behandelen met een<br />

vulmiddel of om meerdere lagen van het lossingsmiddel aan te brengen op het oppervlak.<br />

SG OIL<br />

Wordt vaak gebruikt met onze SGPU 71 en 72 serie PU rubbers om de mal te behandelen en zo een langere levensduur<br />

van de mal te behalen of voor makkelijkere ontvorming. Het kan een vettige laag achterlaten op het object, dus in sommige<br />

gevallen dient men het object te wassen (voor het verven etc.). Het is leverbaar in 1 kg en 5 kg verpakkingen.<br />

SG OIL is een op vaseline gebaseerd oplossingsmiddel welke een vettig laagje vormt op de oppervlakte van de polyurethane<br />

modellen. Het kan gebruikt worden met alle polyurethane rubbers van de series SGPU 71 en 72. Het wordt<br />

geadviseerd om SG OIL te gebruiken als lossingsmiddel bij een afdruk van gips en pleister etc.<br />

SG OIL wordt ook gebruikt om een langere levensduur te creëren bij mallen van SGPU 71 en 72 polyurethane rubber.<br />

Dit product is onschadelijk, veroorzaakt geen irritatie en is niet giftig.<br />

SG LW – Lossingsmiddel wax voor bouwkundig cement<br />

Is geschikt voor een geprefabriceerde betonnen paneel. Het is leverbaar in 1-5 kg verpakkingen.<br />

Produceert hoge kwaliteit betonnen bouwkundige oppervlakten, op elementen met wit, grijs of gekleurd cement. Na het<br />

drogen, vormt SG LW een fijne wasachtig film op de mal oppervlakte, wat een glad, glansachtig en luchtbelvrij cement<br />

bevordert, met een perfecte homogene kleur.<br />

Het moet worden gebruikt op schone mallen van staal of verzegeld hout. Het dient te worden aangebracht met een spray<br />

voorzien van een geschikte druk om een gelijkmatige aanbrenging te verzekeren, met een snelheid van 20-25m2/liter.<br />

Het dient 15 minuten te drogen voor dat de mal kan worden uitgegoten.<br />

Technische gegevens<br />

Kleur straw coloured/geelachtig<br />

Dichtheid 0,81± 0,02 kg/lt<br />

Viscositeit 7 mPa.s<br />

Flash point 37°C (setaflash method)<br />

Houdbaarheid 1 jaar, in originele dichte verpakking op een koele droge plaats met<br />

temperatuur tussen de +5°C en de +30°C<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Gilax, wasontspanner, te gebruiken bij het gieten van metalen. Gilax voorkomt dat er luchtbelletjes blijven kleven<br />

aan het wasmodel.<br />

Ontschuimer, voorkomt schuimvorming en luchtbelletjes in de gips tijdens het mengen.<br />

Repro-cleaner, voor het repareren en schoonmaken van oppervlakten van onder meer siliconen en P.U.-rubbers. Tevens<br />

geschikt voor het glad afwerken van gespatelde en gekwaste oppervlakten van siliconen en P.U.–rubbers.<br />

Met Poly Purge blijven rubber en hars langer houdbaar. U spuit Poly Purge in het potje of de emmer, waardoor een<br />

filmlaagje gas aan de oppervlakte van de P.U. ontstaat. Hierdoor wordt vocht buitengesloten en blijft het materiaal<br />

langer goed.<br />

Syn B-32 is een lossingsmiddel op basis van plantaardige oliën. Syn B-32 is biologisch afbreekbaar. Syn B-32 is<br />

noodzakelijk wanneer beton of cement wordt gegoten in P. U.-mallen. Aanbrengen door kwasten of spuiten.<br />

VL, lossingsmiddel voor een P. U.-mal en het gieten van kunsthars in een P. U.-mal. Aanbrengen met doek, kwast of<br />

spuit.<br />

Porie verzegeling, blanke lak waardoor de oppervlakte poriën dichtgaan, zodat het rubber in het model kan tekken<br />

(soort voorstrijkmiddel)<br />

VERLIJMING VAN PU RUBBERS<br />

Cilbond 41 comp A / Cilcure comp B<br />

Cilbond voor verlijming van P.U.<br />

Mogelijkheden:<br />

Verlijming van P.U. aan P.U. uitgehard<br />

P.U. uitgehard met P.U. vloeibaar<br />

P.U. vloeibaar verlijmen op staal<br />

P.U. uitgehard verlijming op staal<br />

Verlijmen van P.U. aan P.U. uitgehard :<br />

Uitgeharde P.U. aan beide zijden schoonmaken met Innotec cleaner, daarna insmeren met b.v. een kwast de gemixte<br />

Cilbond 41 component A en Cilcure component B in een verhouding van 100 : 8. Na droging (±30 min) van de<br />

aangebrachte bonding en dunlaagje gemixte P.U. rubber aanbrengen op de aangebrachte bonding. De rubber P.U.<br />

delen stevig tegen elkaar drukken of klemmen en 24 uur laten drogen op kamer temperatuur.<br />

Mixen: comp. A en B mixen in de juiste verhouding gedurende 2 à 3 minuten en ± 10 minuten laten staan, daarna goed<br />

door mixen en aanbrengen op de schoongemaakte oppervlakten. Drogen gedurende 24 uur op kamer temperatuur.<br />

Verlijmen van P.U. uitgehard met vloeibare P.U.:<br />

Uitgeharde P.U. schoonmaken met Innotec cleaner, daarna insmeren met b.v. een kwast de gemixte Cilbond + Cilcure.<br />

Na droging van de aangebrachte bonding de vloeibare gewenste P.U. rubber mix op de juiste dikte er over gieten<br />

en 24 uur laten uitharden bij een temperatuur van minimaal 20 graden.<br />

Verlijmen van P.U. vloeibaar op metaal:<br />

Metalen oppervlakten zandstralen en goed schoonmaken met Innotec cleaner, daarna insmeren mer b.v. een kwast<br />

de gemixte Cilbond + Cilcure. Na droging van de aangebrachte bonding de vloeibare gemixte P.U. rubber er over<br />

gieten en 24 uur laten uitharden bij een temperatuur van minimaal 20 graden.<br />

Verlijmen van uitgehard P.U. op metaal:<br />

Metalen oppervlakten zandstralen en goed schoonmaken en de uitgeharde P.U. rubber met Innotec cleaner, daarna<br />

beide delen zowel metaal en de rubber insmeren met b.v. kwast de gemixte Cilbond + Cilcure. Na droging een<br />

vloeibare dunne film P.U. rubber aanbrengen op het metaal en de uitgeharde rubber en gelijkmatig aandrukken of<br />

klemmen en 24 uur laten uitharden bij minimaal 20 graden.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


LOSSINGSMIDDELEN:<br />

Product: CIL-release 1812E<br />

Leverbaar in: 500 gram (spuitbus)<br />

Product: SG WAX L SG WAX S SG OIL SG LW<br />

Leverbaar in: 1 liter en 5 liter 400 ml 1 kg en 5 kg 1 - 5 kg<br />

Product: Ontschuimer Reprocleaner<br />

Leverbaar in: 1 liter en 5 liter 500 ml (spuitbus)<br />

Product: Poly Purge Syn B-32 VL<br />

Leverbaar in: 283 gram (spuitbus) 1 liter, 5 liter<br />

60 liter en 208 liter<br />

OVERIGE PRODUCTEN:<br />

Product: Gilax<br />

Leverbaar in: 1 liter<br />

Product SG Cilbond comp A SG Cilcure comp B<br />

Leverbaar in: 2.5 ltr./1 ltr./500 cc 250 cc/100 cc/50 cc<br />

KLEURPASTA´S VOOR PU-EN SILICONENRUBBERS<br />

1 liter en 5 liter<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

• Kleurpasta speciaal voor het inkleuren van Polyurethaanrubber, Polyurethaanhars en siliconenrubber.<br />

• Sterk geconcentreerd dus zéér voordelig in gebruik.<br />

• Handig hulpmiddel bij het kwasten en strijken van een mal in meerdere lagen. Door een kleurpasta te gebruiken bij<br />

elke volgende laag rubber ontstaat een duidelijk kleurverschil per laag, daaraan kunt u de dikte per laag controleren.<br />

Product Verpakking Artikelnummer<br />

Kleurpasta Bruin 250 gram 510000<br />

Kleurpasta Geel 250 gram 510001<br />

Kleurpasta Groen 250 gram 510002<br />

Kleurpasta Zwart 250 gram 510003<br />

Kleurpasta Blauw 250 gram 510004<br />

Kleurpasta Rood 250 gram 510005<br />

Kleurpasta Wit 250 gram 510006<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


GIETHARS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

ASSORTIMENT + VERWERKINGSBLADEN<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


GIETHARS<br />

Toepassingen<br />

- Ingieten van elektronica zoals transformatoren en printplaten<br />

- Productie van kunststof artikelen<br />

- Vloeren<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Eigenschappen<br />

- Elektrisch isolerend<br />

- Dun vloeibaar bij gieten<br />

- In diverse hardheden verkrijgbaar (van rubber tot beton)<br />

- Kan gevuld worden zodat het warmte geleidt, maar elektrisch blijft isoleren (afkoelen van elektrische componenten)<br />

- Zeer taai<br />

Soorten<br />

- Polyurethaan gietharsen<br />

- Epoxy gietharsen<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


GIETHARSEN OVERZICHT<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

SG 130 Universele dun gietbare ongevulde polyurethaan giethars<br />

Mengverhouding 100A : 100B/giettijd 5 minuten/uithardingstijd 30 minuten<br />

Viscositeit 100 cps (A + B gemengd)<br />

Hardheid 90D Shore<br />

Goed mechanisch bewerkbaar<br />

Geschikt voor kunstobjecten, diverse eind<strong>producten</strong> zoals speelgoed, schaalmodellen<br />

beeldjes, schaakstukken, lijsten e.d. Geschikt voor dunwandige modellen<br />

Kleur: amberkleurig<br />

SG 140 / SG 140L Universele dungietbare ongevulde polyurethaan giethars<br />

Mengverhouding 100A : 100B<br />

Giettijd SG 140 4 - 5 minuten/uithardingstijd 30 minuten<br />

Giettijd SG 140L 7 - 8 minuten/uithardingstijd 60 minuten<br />

Viscositeit 90 cps (A + B gemengd) Hardheid 75D Shore<br />

Goed mechanisch bewerkbaar<br />

Geschikt voor kunstobjecten, diverse eind<strong>producten</strong> zoals speelgoed, schaalmodellen<br />

beeldjes, schaakstukken, lijsten e.d. Geschikt voor dunwandige modellen<br />

SG 700 Universele gevulde polyurethaan giethars<br />

Mengverhouding 100A : 15B/giettijd 5 minuten/uithardingstijd 45 minuten<br />

Viscositeit 1700 cps (A + B gemengd)<br />

Hardheid 83D Shore<br />

Goed mechanisch bewerkbaar<br />

Geschikt voor kunstobjecten, gieterijmodellen, prototypen en diverse<br />

eind<strong>producten</strong> zoals beeldjes, schaakstukken, lijsten e.d. Kleur: wit, bruin of zwart<br />

SG 722 Aluminium gevulde polyurethaan giethars voor gieterijmodellen, mastermodellen,<br />

negatieven en voor vacuümvorm modellen.<br />

Mengverhouding 100A : 25B<br />

Giettijd 30 – 40 minuten/uithardingstijd 16 – 24 uur<br />

Voor het temperatuur bestendig maken is na uitharding een opwarmcyclus noodzakelijk<br />

5 – 8 uur op 60°C en daarna nog 3 – 5 uur op 100°C<br />

Viscositeit 3000 cps (A + B gemengd) Hardheid 90D Shore<br />

SG 755-1 TM Aluminium gevulde polyurethaan giethars voor gieterijmodellen, mastermodellen,<br />

negatieven en voor vacuümvorm modellen.<br />

Mengverhouding 100A : 18B<br />

Giettijd 120 minuten/uithardingstijd 24 uur<br />

Voor het temperatuur bestendig maken is na uitharding een opwarmcyclus noodzakelijk<br />

4 uur op 40°C, vervolgens 4 uur op 60°C, 4 uur op 100°C en tenslotte 4 uur op 135°C<br />

Viscositeit 7000 cps (A + B gemengd) Hardheid 85D Shore<br />

SG 790 Aluminium gevulde epoxyhars voor gieterijmodellen, mastermodellen, negatieven en<br />

voor vacuümvorm modellen.<br />

Mengverhouding 100A : 7B<br />

Giettijd 100 minuten/uithardingstijd 24 uur<br />

Voor het temperatuur bestendig maken is na uitharding een opwarmcyclus noodzakelijk<br />

12 uur op 25°C, vervolgens 6 uur op 50°C en tenslotte 6 uur op 150°C<br />

Hardheid 95D Shore<br />

GM 720 Gietbare aluminium gevulde 2 componenten polyurethaan giethars en hard uit op<br />

kamertemperatuur GM 720 is nagenoeg reukloos en zéér gebruiksvriendelijk.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


SG 130<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Snel uithardende polyurethaan giethars. SG 130 is een universele polyurethaangiethars die uit twee componenten bestaat.<br />

SG 130 hardt uit bij kamertemperatuur.<br />

Eigenschappen van SG 130: Geschikt voor:<br />

• Waterdun<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Zeer dichte en fijne samenstelling<br />

• Goede mechanisch bewerkbaar<br />

• Vrijwel reukloos<br />

• Universeel bruikbaar<br />

TIPS VOOR SG 130<br />

• Gieterijmodellen<br />

• Dunwandige objecten<br />

• Schaalmodellen<br />

• Speelgoed<br />

VULSTOFFEN<br />

SG 130 kan gebuikt worden in combinatie met vulstoffen. U kunt bijvoorbeeld aluminiumpoeder toevoegen om de temperatuursbestendigheid<br />

te verhogen.<br />

MENGEN<br />

Roer voor gebruik beide componenten goed door. Meng vervolgens component A en B volgens de mengverhouding in een<br />

schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig; vergeet daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u een volledig<br />

luchtbelvrij model wilt, meng dan onder vacuüm. Gebruik bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die drie tot<br />

vier maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid SG 130.<br />

VERWERKINGSTIJD ONTVORMTIJD<br />

De verwerkingstijd van SG 130 is 5 minuten. De ontvormtijd van SG 130 is 45 minuten. SG 130 is na 24 uur<br />

totaal uitgehard.<br />

MAL<br />

Giet SG 130 bij voorkeur in een mal van siliconen.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

Wanneer u SG 130 in een mal van siliconen giet hoeft u geen lossingsmiddel te gebruiken. Bij mallen van ander materiaal<br />

moet wel een lossingsmiddel worden aangebracht.<br />

OPSLAG<br />

Sla SG 130 vochtvrij en bij kamertemperatuur op. Tip: gebruik Poly-Purge om de houdbaarheid te verlengen.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN SG 130<br />

Mengverhouding 1A : 1B<br />

Shore-hardheid D 80 - 90D<br />

Verwerkingstijd 5 minuten (23°C)<br />

Ontvormbaar na (bij 25ºC) 45 minuten (23°C)<br />

Uitharding na 24 uur<br />

Kleur wit/beige<br />

Viscositeit (A+B) 50 – 100 mPas<br />

Soortelijk gewicht 1,10 kg/dm3<br />

Drukvastheid 80 - 110 N/mm2<br />

Buigsterkte 60 - 70 N/mm2<br />

Temperatuursbestendigheid 80 – 90°C<br />

Houdbaarheid 6 maanden<br />

Leverbaar in 1 kg en 5 kg<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


SG 140 & SG 140-L<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Snel uithardende polyurethaan giethars. SG 140 is een 2-componenten en universele polyurethaangiethars. SG 140 hardt<br />

uit bij kamertemperatuur.<br />

Eigenschappen van SG 140: Geschikt voor:<br />

• zéér dun gietbaar/kan met verdikkingspoeder kwast<br />

en spatelbaar gemaakt worden!<br />

• Eenvoudige 1 . 1 verwerking<br />

• Zeer dichte en fijne structuur<br />

• Goed mechanisch bewerkbaar<br />

• Vrijwel reukloos<br />

TIPS VOOR SG 140<br />

• Gieterijmodellen<br />

• Dunwandige objecten<br />

• Schaalmodellen<br />

• Speelgoed<br />

VULSTOFFEN<br />

SG 140 kan gebuikt worden in combinatie met vulstoffen. U kunt bijvoorbeeld aluminiumpoeder toevoegen om de temperatuursbestendigheid<br />

te verhogen. Met verdikkingspoeder kunt de hars kwast of spatelbaar maken.<br />

MENGEN<br />

Roer voor gebruik beide componenten goed door. Meng vervolgens component A en B volgens de mengverhouding in een<br />

schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig; vergeet daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u een volledig<br />

luchtbelvrij model wilt, meng dan onder vacuüm. Gebruik bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die drie tot<br />

vier maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid SG 140.<br />

VERWERKINGSTIJD ONTVORMTIJD<br />

SG 140 5 minuten. SG 140 45 minuten<br />

SG 140 L 7 minuten SG 140 L 2 uur<br />

MAL<br />

Giet SG 140 bij voorkeur in een mal van siliconen.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

Wanneer u SG 140 in een mal van siliconen giet hoeft u geen lossingsmiddel te gebruiken. Bij mallen van ander materiaal<br />

moet wel een lossingsmiddel worden aangebracht.<br />

OPSLAG<br />

Sla SG 140 vochtvrij en bij kamertemperatuur op. Tip: gebruik Poly-Purge om de houdbaarheid van te verlengen.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN SG 140 SG 140-L<br />

Mengverhouding 1 A : 1 B 1 A : 1 B<br />

Shore-hardheid D 70 – 75 D 75 D<br />

Verwerkingstijd 5 minuten 7 minuten<br />

Ontvormbaar na (bij 25ºC) 45 minuten 2 uur<br />

Uitharding na 24 uur 24 uur<br />

Kleur komp.A wit/komp.B bruin komp.A wit/komp.B.bruin<br />

Viscositeit (A+B) 70 – 90 mPas 90 mPas<br />

Soortelijk gewicht 1,05 kg/dm3 1,05 kg./dm3<br />

Drukvastheid 35 N/mm2 40 N/mm2<br />

Buigsterkte 35 - 40 N/mm2 40 N/mm2<br />

Temperatuursbestendigheid ca. 80°C ca. 80°C<br />

Houdbaarheid 6 maanden in goed gesloten verpakking<br />

Leverbaar in 1 kg, 5 kg, 50 kg<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


SG 700<br />

Snel uithardende polyurethaan giethars.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

SG 700 is een universele polyurethaangiethars die uit 2 componenten bestaat. SG 700 hardt uit bij kamertemperatuur.<br />

Eigenschappen van SG 700: Geschikt voor:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Zeer dichte en fijne samenstelling<br />

• Goed mechanisch bewerkbaar<br />

• Universeel bruikbaar<br />

• Vrijwel reukloos<br />

TIPS VOOR SG 700<br />

• Gieterijmodellen<br />

• Mastermodellen<br />

• Prototypen<br />

MENGEN<br />

Roer voor gebruik beide componenten goed door. Meng vervolgens component A en B volgens de mengverhouding, in een<br />

schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig; vergeet daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u een volledig<br />

luchtbelvrij model wilt, meng dan onder vacuüm. Gebruik bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die drie tot<br />

vier maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid SG 700.<br />

VERWERKINGSTIJD<br />

De verwerkingstijd van SG 700 is 5 minuten.<br />

ONTVORMTIJD<br />

De ontvormtijd van SG 700 is 45 minuten. SG 700 is na 24 uur totaal uitgehard.<br />

MAL<br />

Giet SG 700 bij voorkeur in een mal van siliconen.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

Wanneer u SG 700 in een mal van siliconen giet hoeft u geen lossingsmiddel te gebruiken. Bij mallen van ander materiaal<br />

moet wel een lossingsmiddel worden aangebracht.<br />

OPSLAG<br />

Sla SG 700 vochtvrij en bij kamertemperatuur op. Tip: gebruik Poly-Purge om de houdbaarheid van SG 700 te verlengen.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN SG 700<br />

Mengverhouding 100A : 15B<br />

Shore-hardheid D 83D<br />

Verwerkingstijd 5 minuten<br />

Ontvormbaar na (bij 25ºC) 45 minuten<br />

Uitharding na 24 uur<br />

Kleur bruin, wit of extra wit<br />

Viscositeit (A+B) 1700 cps<br />

Soortelijk gewicht 1,65 kg/dm3<br />

Drukvastheid 47 N/mm2<br />

Buigsterkte 40 N/mm2<br />

Temperatuursbestendigheid 80°C<br />

Houdbaarheid 6 maanden<br />

Verpakkingseenheid 1,15 kg (A+B)<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


SG 755-1/TM<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Gevulde uithardende polyurethaan giethars. SG 755 is een gietbare polyurethaangiethars die uit twee componenten<br />

bestaat. Giethars SG 755 en TM harder welke op kamertemperatuur uithardt bij 18°C tot 25°C. SG 755 is nagenoeg<br />

reukloos en zéér gebruiksvriendelijk. SG 755 is een aluminiumpoeder gevulde giethars.<br />

Eigenschappen van SG 755: Geschikt voor:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Temperatuur bestendig<br />

• Goed mechanisch bewerkbaar<br />

• Universeel te gebruiken<br />

• Vrijwel reukloos<br />

TIPS VOOR SG 755<br />

• Gieterijmodellen<br />

• Mastermodellen<br />

• Negatief modellen / vacuümvorm modellen<br />

MENGEN<br />

Roer voor gebruik beide componenten goed door. Meng vervolgens component A en B volgens de mengverhouding, in een<br />

schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig; vergeet daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u een volledig<br />

luchtbelvrij model wilt, meng dan onder vacuüm. Gebruik bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die drie tot<br />

vier maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid SG 755.<br />

VERWERKINGSTIJD<br />

De verwerkingstijd van SG 755 120 minuten.<br />

ONTVORMTIJD<br />

De ontvormtijd van SG 755 is 24 uur. SG 755 is na 24 uur totaal uitgehard.<br />

MAL<br />

Giet SG 755 bij voorkeur in een mal van siliconen.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

Wanneer u SG 755 in een mal van siliconen giet hoeft u geen lossingsmiddel te gebruiken. Bij mallen van ander materiaal<br />

moet wel een lossingsmiddel worden aangebracht. b.v. Cil-Release 1812E .<br />

OPSLAG<br />

SG 755 altijd vochtvrij en bij kamertemperatuur opslaan.<br />

TEMPEREN<br />

Wanneer de giethars temperatuur bestendig moet worden, dan de giethars in de oven temperen:<br />

4 uur op 40 dan 4 tot 10 uur op - 60 graden dan bestendig tot 95 graden celcius<br />

4 uur op 40 + 4 uur op 60 graden + 4 uur op 100 graden + 4 uur op 135 graden dan bestendig tot 180c°<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN SG 755 : TM<br />

Mengverhouding 100 A : 18 B<br />

Shore-hardheid D 85D<br />

Verwerkingstijd 120 minuten<br />

Ontvormbaar na (bij 25ºC) 24 uur<br />

Uitharding na 24 uur<br />

Kleur komp. A Aluminium, komp. B donker bruin<br />

Viscositeit (A + B) 5000-8000 Mpas<br />

Soortelijk gewicht 1,75 kg/dm3<br />

Temperatuursbestendigheid 180°C<br />

Verpakkings eenheid Comp A 6 x 0,500 kg<br />

Comp B 6 x 0,090 kg = set van 3,540 kg.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


SG 790<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Gevulde 2 componenten epoxy giethars. SG 790 is een aluminium gevulde (75%) 2-componenten epoxy giethars<br />

giethars. SG 790 hardt uit op kamertemperatuur bij 18°C tot 25°C. De hars moet aansluitend getemperd worden om de<br />

maximale fysische eigenschappen te bereiken.<br />

Eigenschappen van SG 790: Geschikt voor:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Temperatuur bestendig tot 250°C<br />

• Goed mechanisch bewerkbaar<br />

• Universeel te gebruiken<br />

• Gieterijmodellen, voor kleine series<br />

• Mastermodellen<br />

• Negatief modellen / vacuümvorm modellen<br />

• Prepreg vormen<br />

TIPS VOOR SG 790<br />

MENGEN<br />

Roer voor gebruik beide componenten goed door. Meng vervolgens component A en B volgens de mengverhouding, in een<br />

grote schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig; vergeet daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u<br />

een volledig luchtbelvrij model wilt, meng dan onder vacuüm. Gebruik bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die<br />

drie tot vier maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid SG 790. Dit materiaal expandeert zeer sterk.<br />

MAL<br />

Giet SG 790 bij voorkeur in een mal van siliconen.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

Wanneer u SG 790 in een mal van siliconen giet hoeft u geen lossingsmiddel te gebruiken. Bij mallen van ander materiaal<br />

moet wel een lossingsmiddel worden aangebracht. b.v. Cil-Release 1812E -<br />

OPSLAG<br />

Altijd vochtvrij en bij kamertemperatuur opslaan.<br />

TEMPEREN<br />

Om deze epoxy giethars temperatuur bestendig te maken, moet de giethars in de oven getempert worden, de volgende<br />

richtlijn hierbij aanhouden:<br />

• stap 1 12 uur op 25 graden celcius<br />

• stap 2 6 uur op 50 graden celcius<br />

• stap 3 6 uur op 150 graden celcius<br />

Het model kan na stap 2 (=6 uur op 50°C) worden ontvormt. Daarna vervolgen met stap 3 en de verdere tempering<br />

toepassen.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN SG 790<br />

Mengverhouding 100 A : 7 B<br />

Shore-hardheid D 95D<br />

Verwerkingstijd 100 minuten<br />

Ontvormbaar na (bij 25 ºC) 24 uur<br />

Buigvastheid 100 N/mm²<br />

Druk E-modul 3400<br />

Wamtegeleiding W/mK 1,84<br />

Uitzetting max. 0,01%<br />

Uitharding na 24 uur<br />

Kleur komp. A Aluminium, komp. B geel transparant<br />

Viscositeit (A + B) 120000 Mpas<br />

Soortelijk gewicht: 2,0 kg/dm3<br />

Temperatuursbestendigheid: 250°C<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


GM 720<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Aluminium gevulde polyurethaan giethars. GM 720 is een gietbare aluminium gevulde 2 componenten polyurethaan<br />

giethars en hard uit op kamertemperatuur GM 720 is nagenoeg reukloos en zéér gebruiksvriendelijk.<br />

Eigenschappen van GM 720 Geschikt voor:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Temperatuur bestendig<br />

• Goed mechanisch bewerkbaar<br />

• Universeel te gebruiken<br />

• Vrijwel reukloos<br />

• Gieterijmodellen<br />

• Mastermodellen<br />

• Negatief modellen<br />

• Vacuümvorm modellen<br />

TIPS VOOR GM 720<br />

MENGEN<br />

Vóór gebruik component A goed doormengen totdat het een egale massa is. Component A bevat aluminium vulstof, daardoor<br />

is deze dik vloeibaar. Verwarmen tot 30°C verbeterd de vloeibaarheid, en versnelt tevens de verwerkingstijd. Meng<br />

vervolgens component A en B volgens de mengverhouding in een schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig;<br />

vergeet daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u een volledig luchtbelvrij model wilt, meng dan onder vacuüm.<br />

Gebruik bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die 3 tot 4 maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid GM 720.<br />

VERWERKINGSTIJD ONTVORMTIJD<br />

Ca. 30 – 40 minuten Na 16 – 24 uur kan het gietstuk worden ontvormt.<br />

GM 720 is na 24 uur totaal uitgehard<br />

MAL<br />

Gebruik bij voorkeur een siliconenmal.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

Wanneer u GM 720 in een siliconenmal giet hoeft u geen lossingsmiddel te gebruiken. Bij mallen van ander materiaal<br />

moet wel een lossingsmiddel worden aangebracht. Gebruik hiervoor Cil-Release 1812E<br />

OPSLAG<br />

Vochtvrij en bij kamertemperatuur bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.<br />

TEMPEREN<br />

Om GM 720 hittebesteding te maken wordt aanbevolen om de giethars na uitharding (na 24 uur) in de oven te temperen:<br />

5 – 8 uur op 50 – 60 graden Celsius 3 – 5 uur op 80 – 100 graden Celsius<br />

Alle waarden en eigenschappen zijn vastgesteld en getest bij 20°C.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN GS 720 : Pur 6<br />

Mengverhouding 100 A : 20 B<br />

Shore D hardheid 85 D<br />

Verwerkingstijd 45 minuten<br />

Ontvormbaar na 12 – 16 uur<br />

Uitharding 24 uur<br />

Viscositeit 8500 Pas<br />

Dichtheid 1,85<br />

Temperatuurbestendig tot 110°C<br />

Drukvastheid 105-115 N/mm²<br />

Buigvastheid 80-85 N/mm²<br />

E-Modul (Biegeversuch) 9500-10.000<br />

Slagvastheid 7-8 kJ/m²<br />

Lineare zwelling 0,03-0,05%<br />

Uitzetting coëfficënt 10(-6) K(1)<br />

Kleur component A/component B aluminium-grijs/bruin transp.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


GM 722<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Aluminium gevulde polyurethaan giethars. GM 722 is een gietbare aluminium gevulde 2 componenten polyurethaan<br />

giethars en hard uit op kamertemperatuur GM 722 is nagenoeg reukloos en zéér gebruiksvriendelijk.<br />

Eigenschappen van GM 722 Geschikt voor:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Temperatuur bestendig<br />

• Goed mechanisch bewerkbaar<br />

• Universeel te gebruiken<br />

• Vrijwel reukloos<br />

TIPS VOOR GM 722<br />

• Gieterijmodellen<br />

• Mastermodellen<br />

• Negatief modellen<br />

• Vacuümvorm modellen<br />

MENGEN<br />

Vóór gebruik component A goed doormengen totdat het een egale massa is. Component A bevat aluminium vulstof, daardoor<br />

is deze dik vloeibaar. Verwarmen tot 30°C verbeterd de vloeibaarheid, en versnelt tevens de verwerkingstijd. Meng<br />

vervolgens component A en B volgens de mengverhouding in een schone mengbeker of mengcontainer. Roer krachtig;<br />

vergeet daarbij de zijkanten en de bodem niet! Wanneer u een volledig luchtbelvrij model wilt, meng dan onder vacuüm.<br />

Gebruik bij het roeren onder vacuüm een mengbeker die 3 tot 4 maal groter is dan de afgewogen hoeveelheid GM 722.<br />

VERWERKINGSTIJD ONTVORMTIJD<br />

Ca. 30 – 40 minuten Na 16 – 24 uur kan het gietstuk worden ontvormt.<br />

GM 722 is na 24 uur totaal uitgehard.<br />

MAL<br />

Gebruik bij voorkeur een siliconenmal.<br />

LOSSINGSMIDDELEN<br />

Wanneer u GM 722 in een siliconenmal giet hoeft u geen lossingsmiddel te gebruiken. Bij mallen van ander materiaal<br />

moet wel een lossingsmiddel worden aangebracht. Gebruik hiervoor Cil-Release 1812E.<br />

OPSLAG<br />

Vochtvrij en bij kamertemperatuur bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.<br />

TEMPEREN<br />

Om GM 722 hittebesteding te maken wordt aanbevolen om de giethars in de oven te temperen:<br />

5 – 8 uur op 50 – 60 graden Celsius 3 – 5 uur op 80 – 100 graden Celsius<br />

Alle waarden en eigenschappen zijn vastgesteld en getest bij 20°C.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN GS 722 : Pur 4<br />

Mengverhouding 100 A : 25 B<br />

Shore D hardheid 87-90D<br />

Verwerkingstijd 45 minuten<br />

Ontvormbaar na 16 – 24 uur<br />

Uitharding 24 uur<br />

Viscositeit 2900–3500 Pas<br />

Dichtheid 1,70 -1,72<br />

Drukvastheid 105-115 N/mm²<br />

Buigvastheid 80-85 N/mm²<br />

E-Modul (Biegeversuch) 9500-10.000<br />

Slagvastheid 7-8 kJ/m²<br />

Lineare zwelling 0,03-0,05%<br />

Uitzetting coëfficënt 10(-6) K(1)<br />

Kleur component A/component B aluminium/bruin transp.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


GIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

ASSORTIMENT + VERWERKINGSBLADEN<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


GILUFORM-SERIE<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Synthese-gipsen. De Giluform-serie is een milieuvriendelijk synthese gipspoeder dat door toevoeging van water een uitstekend<br />

vloeibare massa geeft. Verkrijgbaar zijn Giluform 250 AS, 300 SP3, Super SP10, Super SP2, HG en 500L.<br />

De voordelen van de Giluform-Serie: Toepassingen:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Snel uithardend<br />

• Bakken overbodig<br />

• Fijne detailweergave<br />

• Zeer hard en breukvast<br />

TIPS VOOR GILUFORM-SERIE<br />

• Reliëfs<br />

• Siervoorwerpen<br />

• Ornamenten<br />

• Beelden<br />

• Grote series<br />

MENGEN<br />

Eerst de gietvorm gereed zetten, dan Giluform volgens de mengverhouding mengen en ongeveer 1 minuut krachtig roeren<br />

tot een homogene massa ontstaat. Om luchtbellen te voorkomen adviseren wij onder vacuüm te mengen.<br />

GIETEN<br />

Vervolgens de vloeibare massa in een dunne straal in de gietvorm gieten. Na het verstrijken van de ontvormtijd kan het<br />

gietstuk uit de vorm genomen worden om vervolgens uit te harden. Na 24 uur kan het oppervlak worden beschilderd.<br />

GILUFORM HG<br />

Giluform HG is speciaal geschikt voor het holgieten van eindmodellen. Hierdoor kunnen grote vormen een hanteerbaar<br />

gewicht krijgen. Na het gieten het model met de hand of machinaal roteren. Vervolgens eventueel tweede of derde laag<br />

ingieten, afhankelijk van de gewenste sterkte.<br />

GILUFORM 500 L<br />

Giluform 500 L is een synthesegips, gevuld met glasvezel. Door deze glasvezel kunt u dunwandige modellen maken die<br />

zeer hard zijn en minder snel breken. Het materiaal is zeer geschikt voor de vervaardiging van dunwandige gietvormen.<br />

Het kan met de kwast worden aangebracht.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Giluform 250 Giluform 300* Giluform Super SP10<br />

Mengverhouding Giluform : water 2,5 kg:1 liter 3,3 kg: 1liter 4 kg: 1 liter<br />

Mengvolume ± 1,9 ltr. ± 2,3 ltr. ± 2,5 ltr.<br />

Verwerkingstijd 6 - 8 minuten 8 minuten 6 - 8 minuten<br />

Afbindtijd 15 – 20 minuten 15 minuten 12 – 15 minuten<br />

Ontvormtijd 35 minuten 35 minuten 30 – 40 minuten<br />

Totale uitharding 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Oppervlaktehardheid in N/mm² 150 200 300<br />

Minimale houdbaarheid in goed gesloten<br />

verpakking<br />

1 jaar 1 jaar 1 jaar<br />

Leverbaar in 1 kg en 5 kg 1 kg en 5 kg 1 kg en 5 kg<br />

10 kg en 25 kg 10 kg en 25 kg 10 kg en 25 kg<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Giluform Super SP2* Giluform HG* Giluform 500 L*<br />

Mengverhouding Giluform : water 4 kg:1 liter 4 kg: 1liter 4 kg: 1 liter<br />

Mengvolume ± 2,5 ltr. ± 2,5 ltr. ± 2,6 ltr.<br />

Verwerkingstijd 10 - 12 minuten 2 - 3 minuten 40 - 60 minuten<br />

Afbindtijd 20 - 30 minuten 6 - 8 minuten 2 – 4 uur<br />

Ontvormtijd 40 - 60 minuten 30 minuten 40 minuten<br />

Totale uitharding 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Oppervlaktehardheid in N/mm² 300 300 300<br />

Minimale houdbaarheid in goed gesloten<br />

verpakking<br />

1 jaar 1 jaar 1 jaar<br />

Leverbaar in 1 kg en 5 kg 1 kg en 5 kg 5 kg<br />

* = Minimale afname: 2.000 kg.<br />

10 kg en 25 kg 10 kg en 25 kg 10 kg en 25 kg<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


NATUURGIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Natuurgips wordt al eeuwen gebruikt voor zeer veel toepassingen. De oude Egyptenaren maakten al gebruik van natuurgips.<br />

Het is dan ook één van de bekendste gietmaterialen.<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> levert uitsluitend natuurgips uit het Harz gebergte in Duitsland. Deze gipsen zijn kwalitatief duidelijk<br />

beter dan bijvoorbeeld natuurgips uit Frankrijk.<br />

Eigenschappen Toepassingen:<br />

• zeer eenvoudig te verwerken<br />

• in diverse giettijden leverbaar<br />

• bakken overbodig<br />

• fijne detailweergave en fijne structuur<br />

• expansie gestuurd, dus lage krimp<br />

• stucadoors<br />

• reliëfs en ornamenten<br />

• technische afdrukken voor rechercheonderzoek<br />

• beelden<br />

• grote series<br />

• te gebruiken als laminaatgips in combinatie met<br />

glasvezel mat of losse vezels<br />

MENGEN<br />

Eerst de gietvorm gereed zetten, dan de gips volgens de mengverhouding mengen en ongeveer 1 minuut krachtig roeren<br />

tot een homogene massa ontstaat. Om luchtbellen te voorkomen adviseren we een ontschuimer te gebruiken. Voeg vloeibare<br />

ontschuimer toe aan het water. Het is zeer voordelig in gebruik en is zeer effectief.<br />

GIETEN<br />

Vervolgens de vloeibare massa in een dunne straal in de gietvorm gieten. Na het verstrijken van de ontvormtijd kan het<br />

gietstuk uit de vorm genomen worden om vervolgens uit te harden. Na 24 uur kan het oppervlak worden beschilderd.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Supraduro Normaal Hard Extra Hard<br />

Wit Wit Wit<br />

Mengverhouding poeder : water 1 kg : 0,7 liter 1 kg : 0,6 liter 1 kg : 0,45 liter<br />

Mengvolume ± 1,8 ltr. ± 1,6 ltr. ± 1,2 ltr.<br />

Verwerkingstijd 12 minuten 8 - 10 minuten 6 - 8 minuten<br />

Afbindtijd 30 minuten 25 minuten 20 – 25 minuten<br />

Ontvormen na 60 minuten na 60 minuten na 60 minuten<br />

Totale uitharding 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Oppervlaktehardheid in N/mm²: 25 40 70<br />

Minimale houdbaarheid in goed<br />

gesloten verpakking 1 jaar 1 jaar 1 jaar<br />

Leverbaar in 25 kg 25 kg 25 kg<br />

Artikel nr. 600500 800110 800135<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Extra Hard Langzaam Duradur Duradur Langzaam<br />

Wit EXTRA WIT EXTRA WIT<br />

Mengverhouding poeder : water 1 kg : 0,45 liter 1 kg : 0,45 liter 1 kg : 0,45 liter<br />

Mengvolume ± 1,2 ltr. ± 1,2 ltr. ± 1,2 ltr.<br />

Verwerkingstijd 10 - 12 minuten 6 – 8 minuten 10 – 12 minuten<br />

Afbindtijd 45 - 60 minuten 20 – 25 minuten 45 – 60 minuten<br />

Ontvormen na 60 minuten na 60 minuten na 60 minuten<br />

Totale uitharding: 24 uur 24 uur 24 uur<br />

Oppervlaktehardheid in N/mm²: 70 80 80<br />

Minimale houdbaarheid in goed<br />

gesloten verpakking 1 jaar 1 jaar 1 jaar<br />

Leverbaar in 25 kg 25 kg 25 kg<br />

Artikel nr. 800145 800190 800195<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


SYNTHESEGIPS<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Synthetische gips/modelmateriaal van hoge zuiverheid, speciale <strong>producten</strong> voor de volgende toepassingsgebieden:<br />

KERAMISCHE SECTOR:<br />

AS-DUR® AB40/<br />

AS-DUR® K<br />

persvormgips<br />

SANICAST® MVV<br />

vormgips voor keramische<br />

middeldruk proces<br />

MODEL CONSTRUCTIE SECTOR:<br />

LUDUR® 300<br />

hardvormgips<br />

LUDUR® 500<br />

een harde modelgips,<br />

maximale sterkte met zeer<br />

geringe expansie<br />

LUDUR® 500 M<br />

lamineer gips, kwastbaar<br />

LUDUR® 500 L<br />

lamineer gips, vezel versterkt.<br />

LUDUR® SPM<br />

harde gips spatelbaar<br />

LUDUR® WA<br />

harde kern materiaal, eenvoudig<br />

te verwijderen<br />

LUDUR® XL<br />

lamineergips extra licht<br />

materiaal<br />

LUDUR® 0<br />

niet expanderende harde<br />

model synthesegips<br />

Mengverhouding<br />

poeder/water<br />

2,7 - 3,0 per liter<br />

3,0 - 3,3 kg : 1 l<br />

Strooi- en<br />

mengtijd<br />

10 min.<br />

10 min.<br />

Verwerkingstijd<br />

±<br />

15 min.<br />

15 min.<br />

definitieve<br />

uithardingstijd ±<br />

25 min.<br />

25 min.<br />

3.2 - 3.5 kg per liter 20 min. 30 min.<br />

Mengverhouding<br />

poeder/water<br />

Strooi- en<br />

mengtijd<br />

Verwerkingstijd<br />

±<br />

definitieve<br />

uithardingstijd ±<br />

Oppervlakte hardheid<br />

meer dan 200 N/mm2<br />

meer dan 250 N/mm2<br />

Oppervlakte hardheid<br />

3 kg : 1 l - 10 min 20 min meer dan 160N/mm2<br />

4 kg : 1: l - 8 min 16 min mee dan 300N/mm2<br />

3,2 - 3,8 kg : 1 l 1 min 45 min 60 min meer dan 150 N/mm2<br />

100 g : 25 ml 4 min 45 min 60 min -<br />

100 : 25 -30 p.b.w. 20 min 30 min meer dan 150 N/mm2<br />

1 kg : 470-490 ml - 4 min 20 min -<br />

100 g : 28 ml 1 min 35 min 50 min -<br />

100 kg : 36 l - 10 mi 25 min meer dan 14 N/mm2<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


GIETERIJ-INDUSTRIE:<br />

GILVAC®<br />

vormmassa voor precisie<br />

gietwerk na een speciaal<br />

vacuüm proces<br />

LUDUR® 0<br />

Niet expanderende modelgips<br />

HOBBY GEBIED:<br />

GILUFORM®<br />

keramische gietmassa, hoge<br />

sterkte<br />

GILUFORM® light<br />

keramische gietmassa met<br />

een laag soortelijk gewicht<br />

GILUFORM® 300/<br />

GILUFORM® 250<br />

keramische gietmassa met<br />

lagere sterkte<br />

GILUFORM® 350<br />

keramische gietmassa met<br />

een laag soortelijk gewicht<br />

GILUFORM® SG<br />

speciale gietmassa voor het<br />

gieten van holle vormen<br />

ISOLATIE EN BOUWSECTOR:<br />

LUDUR® P/<br />

LUDUR® G<br />

harde modelgips in verschillende<br />

korrelgrootte<br />

Mengverhouding<br />

poeder/water<br />

Strooi- en<br />

mengtijd<br />

Verwerkingstijd<br />

±<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

definitieve<br />

uithardingstijd ±<br />

1,3 - 1,5 kg : 1 l 5 min 12 min 25 min -<br />

Oppervlakte hardheid<br />

100 kg : 36 l - 10 mi 25 min meer dan 14 N/mm2<br />

Mengverhouding<br />

poeder/water<br />

Verwerkingstijd<br />

±<br />

definitieve<br />

uithardingstijd ±<br />

Oppervlakte hardheid<br />

4 kg : 1 l 6 min 10 min meer dan 300 N/mm2<br />

2,8 - 2,9 kg : 1 l 12 min 20 min ongeveer 80-100 N/<br />

mm2<br />

2,5 kg : 1 l<br />

8 min 15 min meer dan 120 N/mm2<br />

3,5 kg : 1 l 15 min 20 min meer dan 200 N/mm2<br />

4 kg : 1 l 7 min 15 min meer dan 280 N/mm2<br />

Mengverhouding<br />

poeder/water<br />

3,3 kg : 1 l<br />

3 kg : 1 l<br />

Verwerkingstijd<br />

±<br />

4 min<br />

4 min<br />

definitieve<br />

uithardingstijd ±<br />

10 min<br />

10 min<br />

Oppervlakte hardheid<br />

meer dan 150 N/mm2<br />

meer dan 100 N/mm2<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


ACCESSOIRES<br />

KLEURPIGMENT POEDER VOOR GIPS, CEMENT EN BETON<br />

Kleuren: Okergeel/Marineblauw/Zwart/Groen/Steenrood/Terracottabruin/Titaanwit<br />

Verpakking 1 kg.<br />

MENGAPPARATUUR<br />

Zie onze brochure mengapparatuur van Collomix.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


INBEDMASSA<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

ASSORTIMENT + VERWERKINGSBLADEN<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

GILCAST AM Non ferro legeringen<br />

Vuurvaste gipsgebonden inbedmassa voor precisie gietwerk.<br />

Gilcast AM is een vuurvaste gipsgebonden inbedmassa voor precisie gietwerk volgens de verloren wasmethode.<br />

Het is geschikt voor het gieten van alle non-ferro metaallegeringen met een smelt-temperatuur van 400–1080 °C. Er<br />

hoeft nagenoeg geen nabewerking plaats te vinden waardoor de werkmethode arbeidsbesparend is.<br />

De eigenschappen van Gilcast AM: Toepassingen:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• “schoon” gietstuk zonder kammen dus minder nabewerking<br />

gemakkelijk uit te bedden<br />

• Geschikt voor non-ferro metaallegeringen<br />

• Exacte weergave van details<br />

• Bespaart tijd en arbeid<br />

TIPS en ADVIES<br />

• Verloren wasmethode<br />

• Gieten van non-ferro metaallegeringen zoals aluminium<br />

en brons.<br />

Eerst wordt de moffel (cilinder) om het model gezet met een minimale afstand tot het model van ongeveer 1 cm. Een overbedding<br />

van 2 tot 3 cm is ideaal. Gilcast en water mengen volgens de juiste mengverhouding. Meng machinaal ongeveer<br />

2 minuten.<br />

Meng bij voorkeur onder vacuüm. Giet het mengsel langzaam in de cilindervorm. Na het gieten kan het model opnieuw<br />

vacuüm getrokken worden en licht gevibreerd om luchtbellen te voorkomen. Na 1 uur na het mengen kan het uitsmelten<br />

van de was beginnen met een opwarmtijd van ongeveer 6 tot 8 uur tot ± 600 °C. Hierna de vorm 8 uur laten afkoelen tot<br />

50 °C.<br />

Voor het ingieten het wasmodel ontspannen met Gilax.<br />

Gilcast AM is bijzonder geschikt voor technische modellen van bijvoorbeeld Aluminium. Zéér nauwkeurig en maatvast!<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN Gilcast AM<br />

Mengverhouding 3,3 - 3,6 kg. poeder op 1 liter water<br />

Mengvolume 2,0 – 2,1 liter<br />

Verwerkingstijd ca. 10 minuten<br />

Mengtijd machinaal 1 tot 2 minuten<br />

Uithardingstijd 1 uur (bij kamertemperatuur van ca. 21°C)<br />

Was uitsmelting starten na 1 uur<br />

Opwarmingstijd oven 60°C tot 100°C per uur<br />

Voorverwarmen oven minimaal tot 400°C/maximaal tot 750°C<br />

Eindtemperatuur maximaal 1080°C<br />

Eindtemperatuur vasthouden een richtlijn is 1 uur per cm. wanddikte van de Gilcast<br />

Verpakking 25 kg<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

GILCAST HS SOFT Edelmetalen High Speed<br />

Vuurvaste gipsgebonden inbedmassa voor het gieten van edelmetalen. Gilcast HS Soft is een gipsgebonden inbedmassa<br />

voor het gieten van edelmetalen.<br />

HIGH SPEED!!! UNIEK : Gilcast HS Soft kan direct na de uitharding in de oven worden geplaatst bij 750°C.<br />

Eigenschappen van Gilcast HS Soft: Toepassing:<br />

• Exacte weergave van alle details<br />

• Kan 1 uur na het gieten direct in de oven bij 750°C<br />

• minder nabewerking van het gietstuk<br />

• constante kwaliteit<br />

Verwerkingseigenschappen:<br />

• Mengverhouding 1 kg. poeder : 360 – 400 ml. water<br />

• Verwerkingstijd ca. 9 minuten<br />

• Wachttijd voor het voorverwarmen 1 uur<br />

• Voorverwarmingstemperatuur 500 – 750°C<br />

Geschikt voor het gieten van :<br />

• goud<br />

• zilver<br />

• vrijwel alle andere edelmetalen<br />

VERWERKING:<br />

1. De temperatuur van poeder en water moet tijdens de verwerking ca. 20 – 23 °C zijn. Een hogere temperatuur<br />

versnelt, een lagere temperatuur vertraagt de verwerkingtstijd. Gebruikt nooit water warmer dan 35°C of kou<br />

der dan 10°C. Dit verstoort de uitharding!<br />

2. Strooi Gilcast HS Soft in de afgemeten hoeveelheid water. Wacht eerst ca.10 – 20 sec. met mengen, zodat<br />

de poeder verzadigd is met water. Altijd mechanisch mengen. Nog beter is om onder vacuüm te mengen,<br />

maar dit is niet noodzakelijk.<br />

3. Na het mengen kan de mix in de moffel/cilinder worden gegoten waarin het van te voren geprepareerde<br />

wasmodel is geplaatst. Zorg ervoor dat de mix vrij is van luchtbellen. Dit kan door de mix te vibreren op<br />

b.v. een triltafel.<br />

4. Wanneer de moffel/cilinder niet onder vacuum wordt gevuld giet het mengsel zorgvuldig langs de wanden<br />

van de moffel/cilinder. Op deze manier wordt het wasmodel van onderen langzaam bedekt met Gilcast<br />

HS Soft en worden luchtbellen vermeden. Advies : de gevulde moffel/cilinder onder vacuüm zetten (5<br />

minuten is voldoende). Zo worden mogelijke aan het wasmodel klevende luchtbellen verwijderd!<br />

5. Laat de gevulde moffel een uur staan om uit te harden. De oven voorverwerwarmen tot 750°C. Na 1 uur<br />

kan de Gilcast HS Soft bij 750 °C direct in de oven worden geplaatst.<br />

6. Opwarmcyclus oven :<br />

tot 300 °C met 60 °C per uur<br />

tot 750 °C met 100 °C per uur<br />

7. Nadat de legering is gegoten moeten de aanwijzingen van de metaal leverancier worden opgevolgd.<br />

8. Nadat de moffel is afgekoeld tot kamertemperatuur, kan het gietstuk worden ontvormd.<br />

9. Oppervlakten kunnen worden gereinigd met een straalmiddel en geschikt reinigingsmiddel.<br />

10. Meng Gilcast HS Soft nooit met andere <strong>producten</strong>. Bewaar Gilcast HS Soft in een goed gesloten verpakking.<br />

11. Wanneer Gilcast HS Soft wordt opgeslagen bij temperaturen die veel afwijken van de geadviseerde gebruiks<br />

temperatuur, zorg er dan voor dat het product tijdens gebruik op kamertemperatuur is.<br />

12. Langdurige opslag bij temperaturen hoger dan 30 °C verkort de houdbaarheid van Gilcast HS Soft.<br />

13. Uitgehard materiaal kan mechanisch worden verwijderd. Dit kan, afhankelijk van de gebruikte legering, nadat<br />

het materiaal is afgekoeld tot kamertemperatuur of nadat bij onderdompeling in water de glans verdwenen is.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


TABELLEN (RICHTLIJN)<br />

Tabel 1<br />

Mengverhoudingen voor verschillende afmetingen van moffels/cilinders<br />

Diameter<br />

moffel<br />

Hoogte<br />

moffel<br />

Gilcast HS Soft : Water<br />

Mengverhouding Mengverhouding<br />

100 : 38<br />

poeder water<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

100 : 40<br />

poeder water<br />

300 mm 400 mm 36451 gr. 13851 gr. 35527 gr. 14210 gr.<br />

250 mm 350 mm 22150 gr. 8417 gr. 21587 gr. 8635 gr.<br />

200 mm 300 mm 12150 gr. 4617 gr. 18842 gr. 4737 gr.<br />

100 mm 200 mm 2000 gr. 760 gr. 1974 gr. 790 gr.<br />

100 mm 100 mm 1000 gr. 380 gr. 950 gr. 380 gr.<br />

100 mm 150 mm 1500 gr. 570 gr. 1450 gr. 580 gr.<br />

100 mm 200 mm 2000 gr. 760 gr. 1930 gr. 772 gr.<br />

100 mm 230 mm 2320 gr. 882 gr. 2250 gr. 900 gr.<br />

90 mm 100 mm 800 gr. 304 gr. 780 gr. 312 gr.<br />

90 mm 150 mm 1200 gr. 456 gr. 1180 gr. 472 gr.<br />

90 mm 200 mm 1600 gr. 608 gr. 1580 gr. 632 gr.<br />

Tabel 2<br />

Voorbeelden van een 12 uurs-voorverwarmingscyclus (bij géén gebruik van de High Speed mogelijkheid):<br />

A) Oven reeds voorverwarmd tot 150 °C<br />

tijdsduur temperatuur<br />

2 uur tot 150 °C<br />

2 uur van 150 °C laten oplopen tot 300 °C<br />

2 uur van 300 °C laten oplopen tot 500 °C<br />

4 uur van 500 °C laten oplopen tot 700 °C (maximumtemperatuur 750 °C)<br />

2 uur afkoelen tot giettemperatuur<br />

B) Oven niet voorverwarmd<br />

tijdsduur temperatuur<br />

2 uur van kamertemperatuur laten oplopen tot 100 °C<br />

3 uur van 100 °C laten oplopen tot 200 °C<br />

3 uur van 200 °C laten oplopen tot 500 °C<br />

4 uur van 500 °C laten oplopen tot 700 °C<br />

2 uur afkoelen tot giettemperatuur<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

GILCAST S ER (Easy Removable) Edelmetalen<br />

Vuurvaste gipsgebonden inbedmassa voor het gieten van edelmetalen. Gilcast S ER is een vuurvaste gipsgebonden inbedmassa<br />

voor het gieten van edelmetalen. Geschikt voor vacuüm gieten. Gilcast S ER is eenvoudig te verwerken en licht uit<br />

te bedden.<br />

Eigenschappen van Gilcast S ER: Geschikt voor:<br />

• Eenvoudig te verwerken<br />

• Easy Removable<br />

• Perfecte weergave van alle details<br />

• Zéér gladde en strakke oppervlakte<br />

Verwerking:<br />

• Mengverhouding: 360 – 400 gr. poeder op 1 ltr. water<br />

• Mengvolume resp. 770 –790 ml<br />

• Verwerkingstijd ca. 9 minuten<br />

• Wachttijd voorverwarmen oven 60 minuten<br />

• Voorverwarming oven 500 tot 750°C<br />

• Voor verwarmingscyclus: zie tabel 2<br />

• Het gieten van edelmetalen<br />

• Juweliers, Goud- en zilversmeden<br />

VERWERKING VAN GILCAST S ER<br />

Belangrijk: Gilax!<br />

Behandel het wasmodel altijd eerst met Gilax wasontspanner. Dit voorkomt luchtbellen in het gietstuk.<br />

1. Verwerkingstemperatuur bij het mengen moet 20 tot 23 °C zijn. Een lagere temperatuur verlengt de uithardings<br />

tijd. De uithardingstijd wordt verkort door water te gebruiken dat warmer is dan 30 °C. Let op: het water mag<br />

echter nooit warmer zijn dan 35°C.<br />

2. De mengverhouding kan worden gevarieerd, naar gelang de gewenste toepassing. Wijk echter nooit af van<br />

de voorgeschreven mengverhoudingen. Zie tabel 1.<br />

3. Meet de benodigde hoeveelheid water af, strooi vervolgens met kleine hoeveelheden de Gilcast S ER in het<br />

water. Meng bij voorkeur onder vacuum. Mengt u handmatig? Let dan op dat dit grondig gebeurt, zonder klon<br />

ten e.d.<br />

4. Na het mengen kan de Gilcast S ER in de moffel/cilinder ) worden gegoten waarin het van te voren geprepa<br />

reerde wasmodel is geplaatst. Zorg ervoor dat de gietmassa compact en homogeen van structuur is.<br />

5. Giet de Gilcast S ER zorgvuldig langs de wanden van de moffel/cilinder. Op deze manier wordt het was model<br />

van onderaf langzaam bedekt met Gilcast S ER. Zo wordt lucht insluiting voorkomen.<br />

Na het gieten de vorm eventueel licht navibreren.<br />

6. Laat de gevulde moffel/cilinder een uur staan voordat het voorverwarmingsproces wordt gestart. Na 1 uur<br />

mag de vorm in de oven worden geplaatst. De oven mag koud zijn of voorverwarmd tot een starttemperatuur<br />

van maximaal 150°C.<br />

7. De voorverwarmingstijd is afhankelijk van de grootte en het aantal moffels/cilinders. Moffels/cilinders met een<br />

diameter van 100 mm en een hoogte van 200 mm moeten tot de giettemperatuur worden verwarmd in van te<br />

voren vastgestelde fases gedurende 12 uur. Bij kleinere moffels (bijvoorbeeld diameter van 50mm of 90mm en<br />

een hoogte van 100mm) bedraagt de verwarmingstijd niet meer dan 5 tot 8 uur.<br />

8. Nadat de legering is gegoten moeten de aanwijzingen van de legering leverancier worden opgevolgd.<br />

9. Nadat de moffel is afgekoeld tot kamertemperatuur kan het gietstuk worden ontvormd.<br />

10. Oppervlakten kunnen worden gereinigd met een straalmiddel en b.v. een reinigingsmiddel.<br />

11. Meng Gilcast S ER nooit met andere <strong>producten</strong>.<br />

12. Gilcast S ER altijd bewaren in gesloten verpakking.<br />

13. Wanneer Gilcast S ER wordt opgeslagen bij temperaturen<br />

die veel afwijken van kamertemperatuur moet voor gebruik<br />

het materiaal gedurende een aantal uur worden geacclimatiseerd.<br />

14. Langdurige opslag bij temperaturen hoger dan 30 °C verkort de<br />

levensduur van Gilcast S ER. Verpakking 25 kg. papierzakken.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


TABELLEN (RICHTLIJN)<br />

Tabel 1<br />

Mengverhoudingen voor verschillende afmetingen van moffels/cilinders<br />

Diameter<br />

moffel<br />

Hoogte<br />

moffel<br />

Gilcast S ER : Water<br />

Mengverhouding Mengverhouding<br />

100 : 38<br />

poeder water<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

100 : 40<br />

poeder water<br />

300 mm 400 mm 36451 gr. 13851 gr. 35527 gr. 14210 gr.<br />

250 mm 350 mm 22150 gr. 8417 gr. 21587 gr. 8635 gr.<br />

200 mm 300 mm 12150 gr. 4617 gr. 18842 gr. 4737 gr.<br />

100 mm 200 mm 2000 gr. 760 gr. 1974 gr. 790 gr.<br />

100 mm 100 mm 1000 gr. 380 gr. 950 gr. 380 gr.<br />

100 mm 150 mm 1500 gr. 570 gr. 1450 gr. 580 gr.<br />

100 mm 200 mm 2000 gr. 760 gr. 1930 gr. 772 gr.<br />

100 mm 230 mm 2320 gr. 882 gr. 2250 gr. 900 gr.<br />

90 mm 100 mm 800 gr. 304 gr. 780 gr. 312 gr.<br />

90 mm 150 mm 1200 gr. 456 gr. 1180 gr. 472 gr.<br />

90 mm 200 mm 1600 gr. 608 gr. 1580 gr. 632 gr.<br />

Tabel 2<br />

Voorbeelden van een 12 uurs-voorverwarmingscyclus:<br />

A) Oven reeds voorverwarmd tot 150 °C<br />

tijdsduur temperatuur<br />

2 uur tot 150 °C<br />

2 uur van 150 °C laten oplopen tot 300 °C<br />

2 uur van 300 °C laten oplopen tot 500 °C<br />

4 uur van 500 °C laten oplopen tot 700 °C (maximumtemperatuur 750 °C)<br />

2 uur afkoelen tot giettemperatuur<br />

B) Oven niet voorverwarmd<br />

tijdsduur temperatuur<br />

2 uur van kamertemperatuur laten oplopen tot 100 °C<br />

3 uur van 100 °C laten oplopen tot 200 °C<br />

3 uur van 200 °C laten oplopen tot 500 °C<br />

4 uur van 500 °C laten oplopen tot 700 °C<br />

2 uur afkoelen tot giettemperatuur<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FOUTEN BIJ GIETSTUKKEN EN DE MOGELIJKE OORZAKEN:<br />

1. Er zitten luchtbellen in het gietstuk<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

a) De mengverhouding poeder : water werd niet goed aangehouden, het mengsel was te dik<br />

b) De poeder en het water werden niet goed genoeg met elkaar vermengd<br />

c) De verwerkingstijd is overschreden of het uitharden werd verstoord<br />

d) De vibratie en/of het vacuum was onvoldoende<br />

e) De oppervlakte van het wasmodel is vuil of elektrostatisch geladen. Het wasmodel werd niet met een<br />

wasontspanner behandeld<br />

2. Vlaggen, vinnen of kammen op het model<br />

a) De mengverhouding poeder: water was niet juist, het mengsel was te dun<br />

b) Opslag Gilcast S ER niet goed, tijdens opslag opengestaan en vocht aangetrokken<br />

c) De verwerkingstijd werd overschreden of het uitharden is verstoord<br />

d) Moffel werd in de oven geplaatst voordat de voorgeschreven 60 minuten verstreken zijn<br />

e) Moffel werd te snel verwarmd<br />

f) Moffel werd te snel gekoeld voor het gieten<br />

g) Moffel werd te vroeg gevuld<br />

h) De was is te snel uitgebrand<br />

i) Het metaal werd onder een te hoge druk gegoten. Stel de druk in op de juiste waarde, afhankelijk van het<br />

gewicht van het metaal en het soort gietmateriaal<br />

j) Het toerental van de giet rotatiemachine was niet juist afgesteld<br />

k) Er werd in één keer te veel materiaal ingegoten<br />

l) Er werd bij een te hoge temperatuur gegoten<br />

m) Moffel is gedroogd voordat de was is uitgebrand, vermijd onderbrekingen in het werk<br />

3. Het oppervlak is ruw (sinaasappeleffect) of breuk van de vorm<br />

a) Het originele wasmodel had een ruw oppervlak<br />

b) De aangiet kanalen waren niet op de juiste plek aangebracht<br />

c) De moffel is in de oven geplaatst, nog voordat de voorgeschreven 60 minuten verstreken waren<br />

d) De moffel is te snel verhit of de maximumtemperatuur werd overschreden<br />

e) Lage of slechte kwaliteit van het metaal<br />

f) Het metaal werd bij een te hoge temperatuur gegoten<br />

4. De gietstukken zijn niet volledig<br />

a) De aangiet kanalen waren niet op de juiste posities aangebracht<br />

b) De aangiet kanalen waren te dun of te lang<br />

c) Er waren niet genoeg gietkanalen aangebracht<br />

d) De was is niet onvolledig uitgebrand<br />

e) De mal of het metaal was tijdens het gieten te koud<br />

f) Slechte kwaliteit van het metaal<br />

5. De gietstukken zijn poreus<br />

a) De aangiet kanalen waren niet op de juiste posities aangebracht<br />

b) De was werd niet volledig uitgebrand<br />

c) De mal of het metaal was te warm<br />

d) De kwaliteit van het metaal was slecht: gebruik nooit meer dan 50% oud metaal in een gietstuk<br />

6. De gietstukken zijn donker en ruw<br />

a) De uitbrandtemperatuur was te hoog<br />

b) Het metaal was oververhit<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


7. Glanzende gietstukken<br />

a) De was uitsmelting is onvoldoende geweest<br />

b) Het metaal was tijdens het gieten te koud<br />

8. Het gietstuk bevat slak-insluitingen<br />

a) De moffel werd in de oven geplaatst voordat de voorgeschreven 60 minuten verstreken zijn<br />

b) De moffel werd te snel opgewarmd<br />

c) Het gesmolten materiaal bevatte insluitsels<br />

d) De moffel was voor het gieten niet schoongemaakt<br />

e) De smeltkroes is oud en verteerd<br />

f) De smeltkroes was niet schoongemaakt<br />

9. Gietkanalen zijn geblokkeerd<br />

a) Er waren scherpe hoeken of bochten in de gietkanalen<br />

b) De moffel werd in de oven geplaatst voordat de voorgeschreven 60 minuten verstreken<br />

waren<br />

c) De moffel werd te snel verwarmd<br />

d) De verwerkingstijd werd overschreden<br />

10. Watervlekken op gietstukken<br />

Mogelijke oorzaken: moffels te snel gevuld, of voortijdige uitharding:<br />

a) De aanbevolen mengtemperatuur (20 – 23 °C) werd niet aangehouden<br />

b) De mengverhouding was niet correct<br />

c) Het materiaal was niet juist opgeslagen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


ALGINAAT BODYCASTING<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

ASSORTIMENT + VERWERKINGSBLADEN<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


GILALGIN H/DENTALGIN<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Alginaat afdrukmateriaal. Gilalgin H/Dentalgin is een eenvoudig te verwerken alginaat afdrukmateriaal. Geschikt voor<br />

het maken van gezichtsafdrukken en andere lichaamsdelen.<br />

Gilalgin H/Dentalgin is huidvriendelijk en daarom uitstekend geschikt voor het afvormen van lichaamsdelen en voor medische<br />

toepassingen.<br />

Eigenschappen van Gilalgin H<br />

• Sterker dan gewone alginaat<br />

• Eenvoudige verwerking<br />

• Voldoende verwerkingstijd<br />

• Snel te ontvormen<br />

• Huidvriendelijk<br />

• Fijne detailweergave<br />

• Stuifvrij<br />

• Uitharding bij kamertemperatuur<br />

MENGEN<br />

Gilalgin H/Dentalgin op kamertemperatuur verwerken.<br />

Meet en weeg de juiste hoeveelheid water en Gilalgin H/Dentalgin af. Strooi de poeder in het water, niet andersom!<br />

Roer vervolgens poeder en water bij voorkeur met een kleinen mixer. Gebruik een laag toerental, maximaal 200 – 300<br />

rpm. Handmatig mengen kan ook bij kleine hoeveelheden. Mechanisch mengen geeft een beter resultaat!<br />

DE HUID INSMEREN MET CREME OF BABYOLIE<br />

Vóór het opbrengen van de Gilagin H/Dentalgin op een lichaamsdeel, de huid eerst met een crème of babyolie insmeren.<br />

Harige oppervlakken eerst insmeren met vaseline of brilcream.<br />

AANBRENGEN<br />

Breng Gilalgin H/Dentalgin met een vloeiende beweging op de huid of model aan. Zo worden luchtbellen aan de oppervlakte<br />

voorkomen.<br />

SPATELBAAR MAKEN<br />

De vloeibaarheid van Gilalgin H/Dentalgin kunt u aanpassen door de poeder : waterverhouding aan te passen.<br />

Belangrijk !<br />

Meer water geeft een dunnere massa, langere verwerkingstijd en ontvorm tijd<br />

Minder water geeft een dikkere massa, kortere verwerkingstijd en ontvorm tijd<br />

MEERDERE LAGEN<br />

Gilalgin H kan in meerdere lagen worden opgebracht. Werk altijd nat op nat; breng een nieuwe laag Gilalgin H/Dentalgin<br />

aan als de onderliggende laag nog niet is uitgehard.<br />

GIPS EN WAS<br />

Gips of was tot een temperatuur van 70 ºC kan in vormen van Gilalgin H/Dentalgin gegoten worden.<br />

STEUNMAL<br />

Een steunmal is nodig om de alginaat te ondersteunen en in de juiste vorm te houden na het ontvormen. Met Ludur MG<br />

gipsrollen kunt u voor kleine afdrukken éénvoudig een steunmal om de aginaat maken. Voor grotere zwaardere delen<br />

kunt u een steunmal maken van gips en glasmat of jutte.<br />

OPSLAG en VEILIGHEID<br />

Gilalging H/Dentalgin is een alginaat, alginaat droog snel en krimpt sterk. Om de afdrukken 1 – 2 dagen goed te<br />

houden kunt u ze in een plastic zak of in een goed afgesloten container bewaren Vormen van Gilalgin H kunnen maar<br />

éénmalig gebruikt worden.<br />

Tijdens gebruik een stofmasker dragen. Stof niet inademen. Sluit na gebruik altijd goed de verpakking. Lees voor gebruik<br />

altijd de verwerkingsbladen en de veiligheidsbladen.<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


FYSISCHE EIGENSCHAPPEN GILALGIN H<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN GILALGIN H<br />

Mengverhouding 200 gr. Poeder<br />

400 - 450 ml. water<br />

Mechanisch mengen 30 - 60 sec.<br />

Verwerkingstijd 5 – 7 min. (bij 23°C)<br />

Afbindtijd ca.10 - 15 min.<br />

Houdbaarheid 12 maanden in goed gesloten verpakking<br />

Leverbaar in 1 kg/5 kg/10 kg<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

BIJ VOORKEUR MECHANISCH MENGEN!<br />

Verwerkingstijd en afbindtijd worden sterk beïnvloed door temperatuur. Koud water vertraagt, warm water versnelt.<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN DENTALGIN<br />

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN DENTALGIN<br />

Mengverhouding 20 gr. poeder<br />

50 ml. water<br />

Handmatig mengen ± 20 sec.<br />

Verwerkingstijd ± 90 sec.<br />

Afbindtijd ± 150 sec.<br />

Houdbaarheid 12 maanden in goed gesloten verpakking<br />

Leverbaar in 450gr. + 900gr.<br />

ALLEEN HANDMATIG MENGEN<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


ACCESSOIRES<br />

PORIE VERZEGELING<br />

Om het gipsen hoofd te behandelen voordat men er een stroopmal van siliconen van maakt.<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Werking<br />

Blanke lak waardoor de oppervlakte poriën dichtgaan, zodat het rubber niet in het model kan trekken (soort voorstrijkmiddel).<br />

CLAYTON MODELLEERKLEI<br />

Om de eventuele naad van de twee malhelften te dichten.<br />

Verwerkingswijze<br />

ClayTon klei goed doorverwarmen in een daarvoor geschikte oven, totdat de klei boterzacht wordt. Hierna is de klei<br />

klaar voor gebruik. Met een spatel of mes een deel klei aanbrengen op de vorm, daarna kan de klei gevormd en gemodelleerd<br />

worden.<br />

Aanbrengen van nieuwe ClayTon klei is altijd mogelijk, ook als de klei op het model is afgekoeld. Even het bestaande oppervlak<br />

licht verwarmen ( b.v. met een föhn ) en de nieuwe kleilaag aanbrengen.<br />

Technische gegevens<br />

Samenstelling : was, vetten, bindmiddelen, vulstoffen<br />

Voorverwarm temperatuur : tussen 50°C en 60°C<br />

Verwerkingstijd : 20 – 25 min. (bij 23°C)<br />

Maximale temperatuur : 70°C<br />

Houdbaarheid : onbegrensd<br />

Bewaar temperatuur : 18°C – 20°C<br />

Veroudering / oxidatie : niet bekend<br />

Maatnauwkeurigheid : bij 20°C – 25°C 4/100 mm/m<br />

Belastbaarheid : windtunnelvast<br />

Reuk : zwak/neutraal<br />

Soortelijk gewicht : 1.63<br />

Eindhardheid : bij 20°C 20<br />

bij 40°C 45<br />

bij 60°C 125<br />

Leverbaar : 1 kg. staaf/rol<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


PLASTELINE MODELLEERKLEI<br />

Om de eventuele naad van de twee malhelften te dichten.<br />

Verwerkingswijze<br />

Plasteline is een synthetische klei en kan meerdere malen gebruikt worden.<br />

Plasteline voor gebruik licht opwarmen.<br />

Technische gegevens<br />

Samenstelling : was, vetten, bindmiddelen, vulstoffen<br />

Voorverwarm temperatuur : tussen 30°C en 35°C<br />

Verwerkingstijd : 30 min. ( bij 23°C )<br />

Maximale temperatuur : 40°C<br />

Houdbaarheid : onbegrensd<br />

Bewaar temperatuur : 18°C – 20°C<br />

Veroudering / oxidatie : niet bekend<br />

Belastbaarheid : windtunnelvast<br />

Reuk : zwak/neutraal<br />

Soortelijk gewicht : 1.91<br />

Leverbaar : 500 gram blok<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


MODELLEERKLEI<br />

ASSORTIMENT<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


CLAYTON MODELLEERKLEI<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

VERWERKINGSWIJZE<br />

ClayTon klei goed doorverwarmen in een daarvoor geschikte oven, totdat de klei boterzacht wordt. Hierna is de klei<br />

klaar voor gebruik. Met een spatel of mes een deel klei aanbrengen op de vorm, daarna kan de klei gevormd en gemodelleerd<br />

worden.<br />

Aanbrengen van nieuwe ClayTon klei is altijd mogelijk, ook als de klei op het model is afgekoeld. Even het bestaande oppervlak<br />

licht verwarmen ( b.v. met een föhn ) en de nieuwe kleilaag aanbrengen.<br />

TECHNISCHE GEGEVENS<br />

Samenstelling : was, vetten, bindmiddelen, vulstoffen<br />

Voorverwarm temperatuur : tussen 50°C en 60°C<br />

Verwerkingstijd : 20 – 25 min. (bij 23°C)<br />

Maximale temperatuur : 70°C<br />

Houdbaarheid : onbegrensd<br />

Bewaar temperatuur : 18°C – 20°C<br />

Veroudering / oxidatie : niet bekend<br />

Maatnauwkeurigheid : bij 20°C – 25°C 4/100 mm/m<br />

Belastbaarheid : windtunnelvast<br />

Reuk : zwak/neutraal<br />

Soortelijk gewicht : 1.63<br />

Eindhardheid : bij 20°C 20<br />

bij 40°C 45<br />

bij 60°C 125<br />

Leverbaar : 1 kg. staaf/rol<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


PLASTELINE MODELLEERKLEI<br />

VERWERKINGSWIJZE<br />

Plasteline is een synthetische klei en kan meerdere malen gebruikt worden.<br />

Plasteline voor gebruik licht opwarmen.<br />

TECHNISCHE GEGEVENS<br />

Samenstelling : was, vetten, bindmiddelen, vulstoffen<br />

Voorverwarm temperatuur : tussen 30°C en 35°C<br />

Verwerkingstijd : 30 min. ( bij 23°C )<br />

Maximale temperatuur : 40°C<br />

Houdbaarheid : onbegrensd<br />

Bewaar temperatuur : 18°C – 20°C<br />

Veroudering / oxidatie : niet bekend<br />

Belastbaarheid : windtunnelvast<br />

Reuk : zwak/neutraal<br />

Soortelijk gewicht : 1.91<br />

Leverbaar : 500 gram blok<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Alle technische en fysische eigenschappen zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen voorbehouden.


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


VACCUUMVORM MACHINES<br />

PRODUCTEN RANGE<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


Vacuümvormen<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Bij plaatvormtechnieken gaat men uit van meestal geëxtrudeerde, soms gekalandeerde plaat. In het<br />

uiteindelijke vormgevingsproces wordt de plaat eerst verwarmd tot boven het materiaal verwerkingspunt,<br />

daarna gevormd en vervolgens afgekoeld. De meest toegepaste techniek is vacuümvormen; hierbij wordt<br />

de voor de vervorming benodigde kracht geleverd door onder de plaat een vacuüm aan te brengen dat<br />

de plaat tegen de matrijs trekt. Verwarming vindt meestal plaats met behulp van infrarood stralingsbron-<br />

nen, afkoeling met perslucht of waternevels.<br />

Belangrijk bij vacuümvormen is dat het materiaal bij verwarming niet al te snel in de vloeibare toestand<br />

overgaat; de plaat zou dan tijdens het transport van de verwarmingszone naar de matrijs al ontoelaat-<br />

bare vervorming door uitzakken ondergaan. Het polymeer dient dus een uitgesproken rubberachtige fase<br />

te vertonen. Om deze reden zijn amorfe polymeren zoals PVC, PS, PMMA, PC, ABS, etc. het meest geschikt<br />

voor het vacuümproces; bij kristallijne polymeren is het rubbergebied immers grotendeels gemaskeerd<br />

door de kristalliniteit boven de glasrubber overgangstemperatuur. Bij PE en PP is vacuümvormen daardoor<br />

een moeilijk proces waarbij de verwerkingscondities binnen zeer nauwe toleranties gehouden moeten wor-<br />

den. PA laat zich in het geheel niet vacuümvormen. 1<br />

1 A.K. van der Vegt, Polymeren, van keten tot kunststof (2003-2009), blz. 247-248


FDH Series (automatic)<br />

A range of high specification, heavy duty, twin heater machines<br />

designed to meet the most demanding applications for larger items<br />

and thicker plastics. For bespoke machines to customer requirements<br />

please contact us<br />

Forming area:<br />

FDH660 - 620mm x 620mm<br />

FDH1550 - 1550mm x 1030mm<br />

bespoke to customer specification up to 2500mm<br />

Depth of draw: ranging from 400mm to 700mm<br />

Max material thickness: 10mm<br />

IMD 600 (automatic)<br />

A machine developed for very accurate heating and sheet registration<br />

during the forming process or pre-printed, high specification materials.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us.<br />

Forming area: 620mm x 620mm<br />

Depth of draw: 400mm<br />

Max material thickness: 6mm


TF Series<br />

A cost effective alternative for small and medium run requirements.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us.<br />

Forming area:<br />

TF535 350 x 500mm<br />

TF750 500 x 700mm<br />

Depth of draw: 100mm<br />

Max material thickness: 1mm (reel feed), 3mm (sheet feed)<br />

HD660 (automatic)<br />

A heavy duty, fully automatic, PC controlled vacuum forming machine<br />

offering a comprehensive range of features to meet more demanding<br />

applications.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us<br />

Automatic<br />

Forming area: 620mm x 620mm<br />

Depth of draw: 500mm<br />

Max material thickness: 6mm<br />

OPtional extras: Megapoint heat control system, spray mist cooling.<br />

FM1 (manual)<br />

Features all of the power of an automated machine with the<br />

convenience and price of a manual machine.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us<br />

Forming area: 1330mm x 620mm<br />

Depth of draw: 420mm<br />

Max material thickness: 6mm<br />

FM660 (manual)<br />

The most popular manual vacuum forming machine.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us<br />

Forming area: 622mm x 622mm<br />

Depth of draw: 400mm<br />

Max material thickness: 6mm<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®


Rollerpress Series<br />

High quality, heavy duty shape cutting with low cost tooling.<br />

For assistance on design and production of cutting-die tooling<br />

please contact us.<br />

Working surface: RP 700 - 700mm (heavy duty)<br />

Skinpack Series<br />

Very simple solution to package products onto cardboard.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us<br />

Working surface: SP 535 - 500mm x 350mm<br />

SP 750 - 500mm x 750mm<br />

Blister Sealer<br />

Offering a low cost solution to your packaging requirements using<br />

pre-formed PVC and PETG. For assistance on design and production<br />

of cutting-die tooling please contact us.<br />

Working surface:<br />

BS 430 - 400mm x 300mm<br />

BS 535 - 500mm x 350mm<br />

450 (manual)<br />

Produces high quality mouldings from low cost tools.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us<br />

Forming area: 430mm x 430mm<br />

Depth of draw: 229mm<br />

Max material thickness: 6mm<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®


300XQ (manual)<br />

The most powerful and energy efficient machine in its class.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us<br />

Forming area: 430mm x 280mm<br />

Depth of draw: 220mm<br />

Max material thickness: 6mm<br />

Compac Mini (manual)<br />

A compact and versatile, a highly adaptable machine requiring<br />

minimum working space.<br />

For bespoke machines to customer requirements please contact us<br />

Forming area: 280mm x 230mm<br />

Depth of draw: 130mm<br />

Max material thickness: 4mm<br />

FLB500 Strip heater<br />

NEW! Entry level strip heater.<br />

Bend plastic sheets up to 500mm wide and 6mm thick<br />

Robust incoloy heater element<br />

Safe material clamp mechanism<br />

Measurement guides<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


MENGAPPARATUUR<br />

ASSORTIMENT<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

onderdeel van <strong>Schouten</strong> Groep<br />

<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com


HANDMENGERS<br />

Collomix CX 400 HF met mengstaaf MK 140 HF<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Universeel bruikbare menger met 1300 watt transmissie met 2 versnellingen; krachtige aandrijftechniek voor veeleisende<br />

mengtaken tot 65 liter, trekt krachtig door en is betrouwbaar; gepast voor alle viscositeiten, met HEXAFIX®-snelkoppeling.<br />

Spanning Volt 230<br />

Vermogen Watt 1300<br />

Stroom Ampère 6,0<br />

Versnellingen 2<br />

Toerental belast per minuut -500/-850<br />

Gewicht kg 4,8<br />

Uitvoering EU<br />

Menghoeveelheid kg -65<br />

CX 400 HF met mengstaaf WK 140<br />

De schroefverbinding tussen mengstaaf en handmengers heeft vaak een beslissend nadeel: nooit is het gepaste gereedschap<br />

bij de hand om van mengstaaf te veranderen. Met de gepatenteerde snelkoppeling HEXAFIX® voor het verwisselen<br />

van mengstaaf zonder gereedschap slaat u twee vliegen in één klap:<br />

• eenvoudig verwijderen van het menggereedschap voor een probleemloze schoonmaakbeurt – daardoor worden werking<br />

en levensduur van het gereedschap behouden.<br />

• onder gemonteerd menggereedschap kan de machine in elk voertuig of bewaarkist beter worden opgeborgen.<br />

• bij het mengen van materialen van verschillende viscositeit is het aan te raden met verschillende mengstaven te werken.<br />

Het losmaken van het gereedschap wordt vaak tot een onderneming die op de zenuwen werkt. Heel relaxed gaat het<br />

met HEXAFIX®.<br />

Vereenvoudigd systeem met de zeskante schacht: de mengstaven passen in de handmenger en in boormachines.<br />

Adapter voor latere montage: elke menger met M-14 binnenschroefdraad kan later met de handige HEXAFIX®-adapter<br />

worden voorzien om meteen gebruik te maken van de voordelen van dit systeem.<br />

De stevige zeskante schacht (sleutel van 13) vormt in de koppeling een verbinding met vormcontact. Dankzij het grote<br />

contactoppervlak langs de schacht wordt de gebruikmaking van het koppel geoptimaliseerd.<br />

De toevoeging “HF” bij machines en menggereedschap kenmerkt het HEXAFIX® systeem; het extra logo vergemakkelijkt<br />

de identificatie op de verpakking.


MENGSTAVEN<br />

vloeibaar<br />

naar<br />

vloeibaar<br />

poedervormig<br />

of<br />

vloeibaar<br />

naar<br />

verlopend<br />

poedervormig<br />

naar<br />

plastisch/<br />

compact<br />

Tubomixer oor dun- en dikvloeibare<br />

materialen zoals<br />

vef, epoxyhars, kunststoffen<br />

De mengstaaf voor dunbedmortel,<br />

verf, plamuur, coatings<br />

Mengstaaf met hoge schuifkrachten,<br />

voor vloerplamuur,<br />

lijm, afdichtmassa’s<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Universele mengstaaf voor<br />

tegellijm, mortel, pleister,<br />

plamuur<br />

vloeibaar verlopend compact<br />

Robuust en efficient oo zware<br />

materialen als chape, pleister,<br />

beton<br />

Voor gipspleister of vloeiende<br />

stoffen als rotband, verf,<br />

bitumen<br />

LX DLX KR WK MK MKN<br />

Verf ideaal ok ok<br />

Dispersie ideaal ok ideaal<br />

Lak ideaal<br />

Lazuurverf ideaal<br />

Plaksel ideaal ok<br />

Coatings ideaal ok<br />

Epoxyhars ideaal ok<br />

Vereffeningsmassa’s ok ideaal ideaal<br />

Plamuur ok ideaal ideaal<br />

Dikke coatings ideaal<br />

Afdichtmassa’s ideaal<br />

Dunbedmortel ideaal ok<br />

Kleefmortel ok ok ok<br />

Specie ok ideaal ideaal<br />

Beton (MKD tot max. 16<br />

mm)<br />

ok ideaal<br />

Chape ok ideaal<br />

Tegellijm ok ideaal ok<br />

Epoxyhars + zand ok ideaal<br />

Gipspleister ok ok ideaal<br />

Mortel ideaal ideaal<br />

Pleister ideaal ideaal ok<br />

De mengstaven KR, WK en MK zijn ook verkrijgbaar in roestvrij stalen uitvoering.


ADAPTERS EN AANSLUITMOGELIJKHEDEN VOOR MENGSTAVEN<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

49.517-000 HEXAFIX -adapter voor latere montage ombouwset voor montage op M14 schroefdraad<br />

49.582-000 Combi-adapter aanpassen van HF-machines naar M14 schroefdraad<br />

49.516 Verlengstuk 100 mm ter verlenging van een HEXAFIX -koppeling<br />

49.517-000 49.582-000 49.516<br />

Schroefdraadaansluiting:<br />

49.500-000 1/2” x 20 UNF binnen/M14 binnen<br />

49.502-000 5/8” x 16 UN binnen/M14 binnen<br />

49.503-000 M14 binnen/M14 binnen<br />

49.504-000 M18 binnen/M14 binnen<br />

49.512-000 SDS-plus/1/2” x 20 UNF buiten<br />

49.508 Boorhouderaansluiting 3-kant/M14 voor het plaatsen van een M14 menger in een 16mm boorhouder<br />

49.509 1/2” x 20 UNF buiten/M14 buiten<br />

49.500-49.504 49.508 49.509


AUTOMIX - AUTOMATISCHE MENGERS<br />

AOX - S<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Menger voor kleine hoeveelheden, met snel draaiend mengwerk en extra aangedreven mengemmer voor het gondig<br />

doormengen, voor hoeveelheden tot max. 50kg; met rand en bodemafstrijker, en twee verwisselbare menggereedschappen<br />

(KR/DLX) met M14 schoefdraadaansluiting; met veiligheidsuitschakeling; verwisselbare 65 l plastic kuip;<br />

een handig accesoire: de transportwagen.<br />

AOX - S<br />

Menggoed en aanbevolen hoeveelheden voor de AutoMix AOX - S<br />

Consistentiebereik: zeer stijf tot plastisch:<br />

AOX-DLX AOX-KR<br />

Aardvochtig beton - korrelklasse 8 mm - + 40 kg<br />

Beton tot korrel 8 mm - + 40 kg<br />

Cementchape - + 50 kg<br />

Kunstharschape (2 K, 0,6/1,2 mm) - + 40 kg<br />

Cementmortel - + 50 kg<br />

Gipskalkmortel - + 50 kg<br />

Lichte metselmortel - + 30 kg<br />

Stucmortel + 35 kg + 35 kg<br />

Cementpleister + 50 kg + 50 kg<br />

Gipspleister + 50 kg + 50 kg<br />

Leempleister zonder vezels + 50 kg + 50 kg<br />

Warmte-isolatiepleister - + 35 kg<br />

Lichte pleister met luchtporiën - + 35 kg<br />

Mortel voor het leggen van natuursteenplaveisel - + 40 kg<br />

2-componentenoegmortel voor bestrating (-1,2mm) + 40 kg + 40 kg<br />

Middenbedmortel - + 25 kg<br />

Tegellijm (flexmortel) - + 25 kg<br />

Voegmortel + + 25 kg<br />

Naar gelang het machinetype kan de gepaste hoeveelheid varieren, ook wordt de prestatie van de machine beïnvloed door de toevoeging<br />

van vloeistof


Consistentiebereik: zacht tot zelfverlopend:<br />

AOX-DLX AOX-KR<br />

Zachte/vervloeibare soorten chape + 50 kg + 50 kg<br />

Zachte/vervloeibare soorten chape + 60 kg + 60 kg<br />

Dunbedmortel, blokkenlijm + 40 kg + 40 kg<br />

Romige soorten pleisters + 50 kg + 50 kg<br />

Hechtspecie als pleisterondergrond + 40 kg + 40 kg<br />

Tegellijm + 25 kg + 25 kg<br />

Voegmortel + 25 kg + 25 kg<br />

Voegmetselspecie + 40 kg + 40 kg<br />

Hechtspecie als ondergrond van platen/tegels + 40 kg + 40 kg<br />

2-componenten afdichtspecie + 25 kg + 25 kg<br />

Nivelleermassa’s + 25 kg + 25 kg<br />

2-componenten epoxy/zandmengsel + 40 kg + 40 kg<br />

Warmte isolerende lijm - + 25 kg<br />

PU-gietrubber/elastomeren + 25 kg -<br />

Perfect in vorm met <strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Naar gelang het machinetype kan de gepaste hoeveelheid varieren, ook wordt de prestatie van de machine beïnvloed door de toevoeging van vloeistof


<strong>Schouten</strong> <strong>SynTec</strong> ®<br />

Raadhuislaan 7, 3271 BS Mijnsheerenland<br />

Postbus 5555, 3270 AB Mijnsheerenland T: +31 (0)186 600880 info@schouten-groep.com<br />

Nederland F: +31 (0)186 604124 www.schoutensyntec.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!