21.09.2013 Views

Bekijk powerpoint - Lynx

Bekijk powerpoint - Lynx

Bekijk powerpoint - Lynx

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Lynx</strong> Masterclass:<br />

Stock picking aan de hand van<br />

fundamentele analyse<br />

Tycho Schaaf


• Tycho Schaaf<br />

Introductie<br />

• Vanaf 2007 werkzaam bij <strong>Lynx</strong><br />

• Werkzaamheden bevatten onder andere het geven van<br />

seminars en webinars<br />

• Handelservaring in aandelen, opties, futures en forex<br />

• Ontwikkeling automatische handelssystemen


Algemeen<br />

• Heeft u technische vragen over de masterclass, dan kunt u telefonisch<br />

contact opnemen met <strong>Lynx</strong> op 0800 2030.<br />

• Heeft u vragen over een besproken onderwerp, stel deze direct in de<br />

chat.<br />

• Aan het eind van de masterclass is er tijd voor al uw overige vragen.<br />

• De masterclass wordt opgenomen en de slides van de presentatie zijn<br />

beschikbaar op de website van <strong>Lynx</strong>.


Programma<br />

• Introductie fundamentele analyse<br />

• Een algemene macro economische analyse<br />

• Kerngetallen<br />

• Fundamentele analyse in de praktijk<br />

• Handige websites


• Fundamentele analyse<br />

Introductie<br />

Techniek waarbij de aantrekkelijkheid van een aandeel<br />

beoordeeld wordt door middel van een analyse over de gang<br />

van zaken binnen een onderneming.<br />

- Winstverwachtingen<br />

- Omzetverwachtingen<br />

- Strategie<br />

- Marktpositie<br />

- Toekomstige kapitaalvereisten


Introductie<br />

Vraag jezelf bij het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van<br />

fundamentele analyse de volgende zaken af:<br />

1) Begrijpt u wat het bedrijf doet?<br />

• Accell verkoopt fietsen<br />

• Philips houdt zich bezig met consumentenelectronica en healthcare<br />

• ING zit in verzekeringen, pensioenen, sparen, beleggingen<br />

• Jaguar Mining exploreert goud in Brazilië<br />

2) Begrijpt u de sector waarin het bedrijf actief is?<br />

• Sommige sectoren zijn eenvoudig te begrijpen, terwijl andere aanzienlijke expertise<br />

vereisen.<br />

3) Wat zijn uw verwachtingen op macro economisch gebied en op welke<br />

manier beïnvloeden deze de resultaten van individuele bedrijven?


Introductie<br />

8 Speerpunten bij FA<br />

o Begin bij de macro economische situatie, werk dit uit naar de bedrijfstak en<br />

uiteindelijk tot het individuele aandeel.<br />

o Zorg dat je daadwerkelijk begrijpt hoe een onderneming geld verdient.<br />

o <strong>Bekijk</strong> de balans uitvoerig vanuit een kritisch oogpunt.<br />

o Kijk niet alleen naar het opwaartse potentieel, maar vooral naar de risico’s.<br />

o Maak gebruik van analistenverwachtingen en beschikbare onderzoeksrapporten.<br />

o Lees het jaarverslag.<br />

o Breng een bezoek aan de website van het bedrijf.<br />

o Kijk uit met gouden tips... Baseer je beleggingsbeslissingen op je eigen research!


Macro economische<br />

analyse<br />

• Wat is de staat van de huidige economie? Hoe ziet het<br />

internationale plaatje eruit voor Europa / Amerika / BRICS?<br />

• Hoe heeft de economie zich de afgelopen jaren ontwikkeld<br />

en wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?<br />

• Wat geven de belangrijke macrocijfers weer?<br />

US Employment situation, consumer confidence, retail<br />

sales, durable goods, GDP, Chinese PMI.


Macro economische<br />

analyse


Macro economische<br />

analyse


Macro economische<br />

analyse<br />

• Wat is de rol van de overheid?<br />

Is er sprake van monetary easing of juist van monetary<br />

tightening?<br />

• Hoe zal de rente van de ECB/FED/BOC zich de komende jaren<br />

ontwikkelen? Gaan ze omhoog of naar beneden? Komt dit<br />

door inflatie of door economische groei?<br />

• Wat gaan de rentes op Europese staatsleningen doen de<br />

komende jaren?


Macro economische<br />

analyse<br />

Quantative easing (QE) door de FED


Macro economische<br />

analyse<br />

(Debt / %GDP) en rentes op 10 jaars staatsobligaties


Macro economische<br />

analyse<br />

• In wat voor markt zitten we nu? Een bear- of bullmarkt?<br />

Zitten we dicht bij de low of de high?<br />

• Zijn aandelen goedkoop gewaardeerd of juist duur?<br />

• Wat is het huidige beleggerssentiment?


Macro economische<br />

analyse<br />

Beleggersentiment


Macro economische<br />

analyse<br />

Short skirt indicator...


Macro economische<br />

analyse<br />

Stock market riots!


• Price/earnings ratio (P/E)<br />

Kerngetallen<br />

• Forward Price/earnings ratio (Forward PE)<br />

• PEG ratio = P/E gedeeld door de verwachte groei in %<br />

• Debt /cash positie<br />

• Dividendrendement (%)<br />

Het succes van fundamentele analyse is onder andere het<br />

combineren van de verschillende ratio’s!


P/E ratio<br />

• De koers-winstverhouding is de meest eenvoudige ratio binnen<br />

de fundamentele analyse:<br />

Koers aandeel Winst per aandeel P/E ratio<br />

30 3 10<br />

40 2 20<br />

5 -0,5 N/A<br />

• De P/E ratio kan misleidend zijn door eenmalige items die de<br />

resultaten aanzienlijk verstoren! Kijk daarom ook naar langere<br />

periodes.


P/E ratio<br />

• P/E ratio’s zijn met name handig om binnen een bepaalde<br />

sector verschillende aandelen te vergelijken.<br />

P/E ratio Historische indicatie<br />

N/A Een bedrijf heeft geen cijfers of het maakt verlies.<br />

0-10 Er is onderwaardering of de toekomstige winst zal dalen. Mogelijke eenmalige items in de winst.<br />

10-17 Voor veel bedrijven wordt dit gezien als een fair value range.<br />

17-25<br />

25+<br />

Er is overwaardering of het is een groeiaandeel met een aanzienlijke verwachte toename van de winst.<br />

Sterke toekomstige winstgroei wordt verwacht of er is sprake van een mogelijke speculatieve bubble.<br />

• Tussen verschillende sectoren kunnen aanzienlijke verschillen<br />

van de P/E ratio zijn. Dit geldt ook voor ‘growth stocks’ en<br />

‘value stocks’.


Forward P/E ratio<br />

• De forward P/E ratio is een vervolg op de standaard P/E ratio<br />

en wordt berekend aan de hand van de verwachte winst voor<br />

het volgende boekjaar.<br />

Koers aandeel Winst 2012 Verw. Winst 2013 P/E ratio 2012 Forward P/E ratio<br />

30 3 4 10 7,5<br />

40 2 2,2 20 18,2<br />

50 1,25 2 40 25<br />

5 -0,5 0,1 N/A 50


PEG ratio<br />

• De PEG ratio is de P/E ratio gedeeld door de groeiratio. De PEG<br />

ratio bepaalt de trade-off tussen de koers van het aandeel, de<br />

winst per aandeel en de verwachte groei.<br />

P/E ratio Winstgroei PEG ratio<br />

10 5% 2,00<br />

15 10% 1,50<br />

20 20% 1,00<br />

50 20% 2,50<br />

50 50% 1,00<br />

• De PEG ratio is minder effectief bij ‘value stocks’, die weinig<br />

meer groeien en relatief veel dividend uitkeren.


PEG ratio<br />

• De PEG ratio wordt meestal berekend aan de hand van de<br />

groeiverwachtingen voor 1 jaar of 5 jaar.<br />

• Kijk ook naar de PEG ratio van concurrenten.<br />

PEG ratio<br />

2,0<br />

• Een lage PEG ratio geeft weer dat een aandeel mogelijk meer<br />

ondergewaardeerd is dan bij een hoge PEG ratio.


Debt / Cash positie<br />

• De debt / cash positie is een weergave van de schulden en de<br />

cash van een onderneming.<br />

• Hiermee kan eenvoudig uitgerekend worden hoeveel cash er<br />

per aandeel is na aftrekt van schulden.<br />

Marktwaarde Koers Debt/Cash Cash per aandeel<br />

500 miljoen 20 +100 miljoen 4,00<br />

2 miljard 50 +800 miljoen 20,00<br />

10 miljard 30 +1 miljard 3,00


Debt / Cash positie<br />

• In de kredietcrisis bleek het voor bedrijven moeilijk om hun<br />

schuld te herfinancieren of überhaupt aan financiering te<br />

komen.<br />

• Aandelen met schulden werden afgestraft met als gevolg nog<br />

meer problemen om krediet te verkrijgen.<br />

• Verschillende kerngetallen geven meer inzicht in de schulden<br />

en het eigen vermogen van een bedrijf:<br />

– Debt/Equity<br />

– Current Ratio<br />

– Quick Ratio


Dividendrendement %<br />

• Het dividendrendement is het percentage van de huidige<br />

aandelenkoers wat aan dividend wordt uitgekeerd.<br />

Koers aandeel Dividend Dividendrendement %<br />

50 2 4%<br />

55 2 3,63%<br />

45 2 4,44%<br />

35 1,40 4%<br />

• In het begin van een bear markt nemen de dividendrendementen toe,<br />

later verlagen bedrijven vaak hun dividend in verband met lagere groei.<br />

• ‘Growth stocks’ betalen zelden dividend uit in tegenstelling tot ‘value<br />

stocks’.


Dividendrendement %


De praktijk<br />

• Vier Amerikaanse aandelen in de praktijk:<br />

– Apple (AAPL)<br />

– Facebook (FB)<br />

– Las Vegas Sands (LVS)<br />

– Deckers Outdoor (DECK)


APPLE<br />

2001: iPod<br />

2007: iPhone<br />

2010: iPad


APPLE<br />

• Apple is een bedrijf wat geen introductie nodig heeft. Het heeft<br />

inmiddels de grootste marktwaarde wereldwijd en heeft<br />

ongeveer 100 miljard cash op de balans zonder enige schulden.<br />

Jaar P/E Forward P/E PEG Ratio Dividend % Debt/Cash<br />

2012 12,29 9,25 0,59 1,90% +100 mrd<br />

• Is het aandeel na de recente daling op de huidige koers<br />

koopwaardig?


Facebook<br />

5 juli – marktwaarde 66,7 mrd<br />

IPO 18 mei 2012- $38


Facebook<br />

IPO 18 mei 2012- $38


Facebook<br />

IPO 18 mei 2012- $38


Facebook<br />

• De IPO van Facebook (FB) is te omschrijven als<br />

onsuccesvol. Toch kan dit juist voor de lange termijn<br />

kansen bieden.<br />

Jaar P/E Forward P/E PEG Ratio Dividend % Debt/Cash<br />

2012 182,45 31,36 1,47 N/A +8,2 mrd<br />

• FB is een echt groeiaandeel met een hoge P/E ratio.<br />

Marktwaarde Omzet 2012 Verw. omzet 2013 Winstmarge<br />

43,48 mrd 4,64 mrd 6,41 mrd 12,13%


Las Vegas Sands<br />

Marktwaarde $35,76 mrd


Las Vegas Sands<br />

• Las Vegas Sands Corp bezit, ontwikkelt en exploiteert<br />

diverse resorts voornamelijk in de Verenigde Staten,<br />

Macau en Singapore.<br />

• Zij zijn de eigenaar en exploitant van The Venetian<br />

Resort Hotel Casino, The Venetian Resort Hotel Casino,<br />

The Sands Expo en Convention Center in Las Vegas, de<br />

Sands Macao casino, The Venetian Macao Resort Hotel<br />

en het Four Seasons Hotel Macau.


Las Vegas Sands


Las Vegas Sands<br />

In 2008 – 2009 kwam Las Vegas Sands in de financiële problemen. De enorme<br />

schulden bleken moeilijk te herfinancieren met als gevolg een sterk dalende koers!


Deckers Outdoor<br />

6 september<br />

Marketwaarde $1,70 mrd


Deckers Outdoor<br />

13 november<br />

Marketwaarde $1,16 mrd


Deckers Outdoor<br />

• Deckers Outdoor (DECK) houdt zich bezig met het ontwerp, de fabricage en<br />

marketing van schoenen en accessoires voor outdoor-activiteiten en casual<br />

lifestyle gebruik voor mannen, vrouwen en kinderen.<br />

• Het bedrijf verkoopt luxe schoenen, handtassen en kleding onder de<br />

merknaam UGG.<br />

• DECK verkoopt haar producten rechtstreeks aan de eindgebruiker door<br />

middel van haar websites, call centers, retail concept stores, en retail outlet<br />

stores.


Deckers Outdoor<br />

• DECK heeft te maken gehad met een aanzienlijke koersdaling in de afgelopen<br />

12 maanden.<br />

• Het merk UGG vertegenwoordigd ongeveer 70-80% van de totale omzet voor<br />

DECK.<br />

• Bij bekendmaking van de resultaten over 2011 bleek dat er in 2012 sprake is<br />

van een toename van 40% in de kostenprijs van schapenwol!<br />

Jaar P/E Forward P/E PEG Ratio Dividend % Debt/Cash<br />

2012 7,74 8,28 0,49 N/A -200 milj.<br />

• Blijven UGG’s de komende jaren populair?


Deckers Outdoor


Deckers Outdoor


Tips<br />

• Insider buying/selling is een interessante indicator om te zien of het<br />

management aandelen koopt of verkoopt. Dit kan vertrouwen of juist<br />

argwaan uitstralen naar beleggers.<br />

• Zijn de recente prestaties van de winst/omzet beter dan de<br />

verwachtingen en wat is de reactie op de koers van het aandeel? Laat bij<br />

een hoge volatiliteit het aandeel eerst een aantal dagen links liggen<br />

voordat je een positie inneemt.<br />

• Verdeel je aankopen in porties en wees voorzichtig met naar ‘beneden<br />

middelen’.<br />

Last but not least: If it looks too good to be true, it probably isn’t


Just my 2 cents...<br />

• Fundamentele analyse is een serieuze zaak. Wereldwijd doen een groot<br />

aantal analisten bij banken en hedge funds onderzoek naar aandelen.<br />

• Zij maken gebruik van de meest geavanceerde modellen en hebben<br />

de beschikking over zeer uitgebreide informatiesystemen.<br />

• Als particuliere belegger loop je daardoor altijd achter bij de professionals,<br />

maar ook ú bent in staat de financiële markten te verslaan!<br />

Hoe?!<br />

Begrijp hoe een bedrijf geld verdient en wat de potentie en risico’s zijn. Kies<br />

de juiste beleggingshorizon en spreid je vermogen over verschillende<br />

aandelen. Maak gebruik van opties en werp gerust een blik op de grafiek<br />

voor de juiste timing!


Websites<br />

• Economische cijfers en agenda US<br />

http://www.bloomberg.com/markets/economic-calendar<br />

• Fundamentele informatie aandelen<br />

http://finance.yahoo.com<br />

• Tips en analyses<br />

http://seekingalpha.com<br />

• Stock screener US<br />

http://finviz.com


Vragen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!