21.09.2013 Views

Deelinventaris - 06 - Heemkundevereniging Landgraaf

Deelinventaris - 06 - Heemkundevereniging Landgraaf

Deelinventaris - 06 - Heemkundevereniging Landgraaf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TITEL: <strong>Deelinventaris</strong> - <strong>06</strong> - DOC-3-1 t/m DOC-3-37 CATEGORIE VERSIE PLAATS AUTEUR BOEK ocgl inv Nr<br />

10.000e inwoner te UoW,1959 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

100 Jaar zangvereniging Eendracht,1977 (UoW.6) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

1300 Reichstahler in silbernen Munzen,1982 (UoW.22 artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

150 jaar parochie H.Drievuldigheid,1982 (UoW.21) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

150 Jaar parochie Waubach,1953 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

150 Jaar zelfstandige parochie,1981. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

150 jaar zelfstandige parochie,1982 (UoW.21) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

16 Skeletten aus dem Jahr 1000,1981 (UoW.22) artikel kopie Maastricht N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

170 Webstuhle standen leer,1981 (UoW.19) artikel kopie Scherpenseel Esser Reinhold (UoW.19) Doc-3-19<br />

1721:Teleurgestelde minnaar sloeg echtpaar (UoW.4) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

175-jarig jubileum par.H.Jozef,1979 (UoW.9) artikel kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.09) Doc-3-9<br />

1e H.Mis van W.Plum te Lauradorp,1960 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

1e Neomist te Abdissenbosch,1960 (UoW.03) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

1e Schutterskoning,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

1e Steen schoolgebouw a/d Kantstraat,'89. (UoW.36) artikel kopie Waubach/Parkheide N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

1e Steenlegging bejaardentehuis,1968 (UoW.8) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

1e Viaduct Noord-Zuid-verbinding te UoW (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

20 Jaar jeugdkoor te Abdissenbosch,1977 (UoW.6) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

20 Jaar Meijongens te Groenstraat,1977 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

25 jaar Gemeenschapshuis Lauradorp,1982 (UoW.23) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

25 jaar Meijongens,1982 (UoW.23) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

25 jaar Meijongens,1982 (UoW.23) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

25 Jaar oud-strijders te Rimburg,1965 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

25 Jaar rectoraatskerk te Lauradorp,1957 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

2e Klas Lagere school,foto 1921. (UoW.37) foto kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37


3 Generaties Mosmuller te Nieuwenhagen,1977(UoW.6) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

3 Gezinnen gegijzeld,1987. (UoW.33) artikel kopie Valkenburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

3 Huizen te Broekhuizen en Hoven,1976 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

40 Jaar elektra te UoW,1963 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

40 Jaar up en downs van vv Waubach,1943 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

50 Jaar geleden de eerste mijnramp,1958 (UoW.2) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

50 Jaar mannenkoor Sint-Joseph te Waubach (UoW.6) artikel kopie Waubach Geilenkirchen- N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

6 Jahrzehnte Kreisheimatmuseum. (UoW.35a) artikel kopie Heinsberg Gillessen Leo (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

60 Jaar voetbal te Waubach,1973 (UoW.4) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

600 Jahre Sippe Dortans,1939 (UoW.4) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

700 jaar Stad Herzogenrath,1982 (UoW.23) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Aachener Bildkalender,1979 (UoW.8) foto kopie Aken Rosemarie N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Aachener Pfarrer besaszen Weinberge,1982 (UoW.23) artikel kopie Aken<br />

Hermann (UoW.23) Doc-3-23<br />

Aankoop Groenendael,1963 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Aankoop grond in Grensstraat,Schobben,1821 (UoW.24 akte kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Aanleg kerkhof,1861 (UoW.24) akte kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Aannemersbedrijf Jongen,jubileum,1981 (UoW.16) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Aanranding te UOW,19<strong>06</strong> (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Aantekeningen inwoners te UoW,1989 uitreksel origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. nog uitzoeken<br />

Aantekeningen over UOW,handschrift,1943 (UoW.6) literatuur kopie Ubach over Worms Frehen Charles ? (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Aantekeningen over Waubach,handschrift,1943(UoW.6) literatuur kopie Waubach Frehen Charles? (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Aanvalsoperatie in de Selfkant,1983 (UoW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Abdij Mamelis op de Benedictusberg,1980 (UoW.13) artikel kopie Mamelis N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Abdissenbosch en haar kerk,1957 (UoW.6) artikel kopie Abdissenbosch Goossens H.M.H. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Abdissenbosch en haar kerk,1970 (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Abdissenbosch en zijn onderwijs,1963 (UoW.2) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.02) Doc-3-2


Abdissenbosch kerkdorp,50 jaar,1983 (UOW.27) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Abdissenbosch,kerkblaadjes,1981 (UoW.19) literatuur origineel Abdissenbosch Abdissenbosch/Wauba Kremer K. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Abdissenbosch,kerkbulletins,1979 (UoW.10) artikel origineel ch Kremer,pastoor (UoW.10) Doc-3-10<br />

Abdissenbosch,kerkklokken,1980 (UoW.13) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Abdissenbosch,missiekerk,1935 (UoW.13) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Abdissenbosch,Missiekerk,1935 (UoW.14) artikel kopie Abdissenbosch Wijnen D. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Abdissenbosch,nieuwe kerk,1935 (UoW.13) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Abdissenbosch,parochieblaadjes,1980 (UoW.11) artikel origineel Abdissenbosch Kremer,pastoor (UoW.11) Doc-3-11<br />

Abdissenbosch,pastoor Obbens benoemd,1992 (UoW 37) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Abdissenbosch,plattegrond kerk en omgeving(UoW.17) tekening kopie Abdissenbosch Gemeente (UoW.17) Doc-3-17<br />

Abdissenbosch,Sint Jan 40 jaar,1981 (UoW.18) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Abdissenbosch,Sint Maartensviering,1978 (UoW.7) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Abdissenbosch,wegkapel vernield,1953 (UoW.14) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Abdissenbosch:Belofte maakt schuld,1980 (UoW.12) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Abdissenbosch:Bevrijding,1944 (UoW.15) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Abdissenbosch:parochieblaadjes,1980 (UoW.15) artikel origineel Ubach over Worms Kremer K. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Abdissenhof weer open,1988. (UoW.35a) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Abendgebet unter der uralten Linde,1984 (UOW.29) artikel kopie Ubach Esser Reinhold + '93 (UoW.29) Doc-3-29<br />

Acht Jahrhunderten formten Rode-le-Duc.(UoW.23) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Achternamen te UoW e.o. (UOW.27) naamlijst kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Actiegroep tegen CAI,1979 (UoW.8) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Acties,stemming over de SUN,1982 (UoW.23) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Adjudant A.Janse te UoW gehuldigd,1955 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Afdelingschefs in <strong>Landgraaf</strong> bekend,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Afscheid adjudant A.Janse te UoW,1960 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Afscheid burg.P.D.Beckers,1938. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33


Afscheid dir.Boom en opvolger J.Peters. (UoW.36) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Afscheid kapelaan Wagemans te Waubach,1973 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Afscheid mej.De Haan,onderwijs,1981 (UoW.19) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Afscheid pastoor Asma,1987. (UoW.33) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Afscheid pastoor L.Houben te Rimburg,1929 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Afscheid pastoor Maesen,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Afscheid politieschool:H.Goossens,1981 (UoW.21) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Afscheid rector Ter Meer,1965 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Afstamming Georges Simenon/Brull,1982 (UoW.22) cor kopie Ubach over Worms Rutten Mathieu (UoW.22) Doc-3-22<br />

Afstamming Martin Cudell,1982 (UoW.22) artikel kopie Rimburg/Broekhuizen N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Agentenjubileum Fr.Schiffers,1935 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Akte boerderij Reinartz/Notermans,1925 (UoW.5) akte kopie Waubach Notaris (UoW.05) Doc-3-5<br />

Akten over Thorn,1992-1793 (UoW.3) akte kopie Thorn Habets/Flament (UoW.03) Doc-3-3<br />

Alle Truppen zog der Kaiser zusammen,1981 (UoW.20) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Als Aachen noch bei Julich lag,1981 (UoW.22) artikel kopie Aken N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Als noch Folter und Fallbeil regierten.(UoW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Als Romer Germanen wurden,1984 (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Als Stegh noch ein Lehn von Thorn war,1956 (UoW.3) artikel kopie Ubach Lieck F.J. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Altar,ein prachtiger - mit Geheimnisse. (UOW.28) artikel kopie Suggerath/Grensland N.N. Sprunken Hans- (UoW.28) Doc-3-28<br />

Altarbild in St.Maria Himmelfart,1981 (UoW.20) artikel kopie Geilenkirchen Josef (UoW.20) Doc-3-20<br />

Alte Stadtmauer entdeckt,1983 (UoW.26) artikel kopie Aken Drensek Jurgen (UoW.26) Doc-3-26<br />

Alter Dorfplatz und Duppesjurger. (UoW.36) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Altes Dokument entdeckt,1989. (UoW.36) artikel kopie Zweibruggen/Ubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Am Heidberg hatten Neandertaler ein Lager.(UoW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg Tonnis Wilfried (UoW.26) Doc-3-26<br />

Ambtenarenbevordering,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeente (UoW.21) Doc-3-21<br />

Amis sind da,die (div.Folgen),1984 (UOW.29) artikel kopie Grensland Trees W. (div.Folge Doc-3-29


AMRO-bank te Waubach gaat dicht. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Annexatie betekent ramp,1979 (UoW.8) artikel kopie Ubach over Worms Dragstra Wim (UoW.08) Doc-3-8<br />

Ansichtkaarten Laura en woningen,1923 (UoW.20) foto kopie Eygelshoven N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Antwan,drukkerij/reklameburo,1983 (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Apotheek Meiser,nieuwbouw,1977/78 (UoW.7) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Appelsoorten,oude (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Arbeidersdorp,ontwerp te UOW,1930 (UoW.13) artikel kopie Lauradorp Siebers Alphons (UoW.13) Doc-3-13<br />

Archeologie in Limburg,1981 (UoW.17) brochure origineel Limburg Diverse schrijvers (UoW.17) Doc-3-17<br />

Archeologie in Limburg,brochure,1986. (UoW.33) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Archeologie in Limburg,vuurstenen (UOW.27) brochure origineel Limburg Arch.Veren.Limburg (UoW.27) Doc-3-27<br />

Archeologie of Oudheidkunde (UoW.9) artikel kopie Ubach over Worms Bekkers H. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Archeologie te Rimburg (LGOG),1881 (UoW.12.) artikel kopie Rimburg Rimburg/Ubach over N.N. (LGOG),188 Doc-3-12<br />

Archeologie te Waubach en Rimburg,1991 (UoW.9) artikel kopie Worms N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Archeologie,1977 (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Archeologie,rest trace <strong>Landgraaf</strong> gevonden (UoW.11) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Archeologie:Auf den Spuren der Steinzeit (UoW.18) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Archeologie:Onze vroegste geschiedenis,81 (UoW.18) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Archeologie:Opgravingen en vondsten,1926 (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Archeologisch materiaal uit Uow,1969 (UoW.4) naamlijst kopie Ubach over Worms Schobben F.X. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Archeologisch onderzoek zwarte veldje,1984 (UOW.28 artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Archeologische vondsten te UoW,1932 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Archiefwezen:reglement en inrichting,1991 (UoW 37) artikel kopie Limburg/Nederland Rijksvoorlichting (UoW.37) Doc-3-37<br />

Archieven van de Raad van Brabant (UOW.27) artikel kopie Brabant/Limburg Crousen Laur (UoW.27) Doc-3-27<br />

Architectuur uit 20e eeuw in Limburg. (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Artikelen over schutterij,1963-'68. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Arts dr.Loyson neemt afscheid,1989. (UoW.36) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.36) Doc-3-36


Askruisje overleefde 40-urengebed,1988.(UoW.35a) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Atlas,geschiedkundige van Nederland,1924 (UoW.13) kaart kopie Ubach over Worms Holwerda J.H. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Atzebar,wenn der - in Flammen aufgeht.(UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Auch die Mama soll einen Orden haben,1981 (UoW.20) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Auf den Spuren fruhere Vorfahren,1982 (UoW.26) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Auwwieverbal in de Groenstraat,1988. (UoW.35a) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Awacs met High-Tech gegen Chaos. (UoW.36) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Baalsbrugge,een vergeten kleinood,'88. (UoW.35a) artikel kopie Haanrade-Kerkrade Boudewijn P.M.mr. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Backes auf Radern,1988. (UoW.35a) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Backhauser der Hofer,1986. (UoW.33) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Bakermat van de Ouw Wiehver,1982 (UoW.22) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Bakhuizen in Limburg,1983 (UoW.25) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Bakhuizen in Limburg,1984 (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bakhuizen in Limburg,1988 (UoW.35a) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Bakken in vroeger dagen,Nonke Busjke,1981 (UoW.20) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Bakkerij Suijlen winnaar in wedstrijd,'87.(UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Bakkerijen te UOW,1931 (UoW.15) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

Balkebrij maken,recept. (UOW.27) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Banketbakkerszaak Ortmans geopend. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Bankfiliaal overvallen,1987. (UoW.33) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Bargoens in de Groenstraat. (UoW.37) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bargoens van Groenstraat (Nat.gids),1979 (UoW.10) artikel kopie Nieuwenhagen/Groens<br />

Groenstraat N.N. (Nat.gids) Doc-3-10<br />

Bargoens woordenboek bijna klaar,1981 (UoW.16) artikel kopie traat Groenstraat/Nieuwenh N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Bargoens woordenboek verschenen,1981 (UoW.17) artikel kopie agen N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bargoens woordenboek;spraakverwarring,1980(UoW.15) artikel kopie Groenstraat Dohmen Joep (UoW.15) Doc-3-15<br />

Bargoens,1950 (UoW.8) artikel kopie Groenstraat Haeren J.H. (UoW.08) Doc-3-8


Bargoens,correspondentie L.Bosten,1980 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat Groenstraat-<br />

Bosten L/Goossens<br />

H. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Bargoens,een verdwenen taal. (UoW 37) artikel kopie Nieuwenhagen Versleyen Truus (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bargoens,woordenlijst,1981 (UoW.17) woordenlijst kopie Groenstraat Bosten L. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bargoens:Leo Bosten overleden,1988. (UoW.35a) artikel kopie Groenstraat-Kerkrade Driessen/Goossens<br />

N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Bargoense correspondentie,1981 (UoW.17) artikel kopie Groenstraat H. Bosten L/Goossens (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bargoense correspondentie,1981 (UoW.17) artikel kopie Groenstraat H. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bargoense vertelling,1981 (UoW.17) artikel kopie Groenstraat Bosten L. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bargoense woordenlijst,1981 (UoW.18) woordenlijst kopie Groenstraat Bosten L. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Bargoense woordenlijst,Ned-Bargoens,1981 (UoW.17) woordenlijst kopie Groenstraat N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Batavenaufstand in 69:Massengrab,1981 (UoW.20) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Baukunst,Frankischer,ein Kleinod. (UOW.27) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Bebouwing centrum Waubach,kaart,1964 (UoW.5) kaart kopie Waubach Gemeente (UoW.05) Doc-3-5<br />

Bebouwing Gremelsbrugge,1977 (UoW.5) brochure origineel Rimburg Stienstra (UoW.05) Doc-3-5<br />

Bebouwing te UOW,tekening,1977 (UoW.5) brochure origineel Ubach over Worms Stienstra (UoW.05) Doc-3-5<br />

Bechikking verbeurdverklaring radio's,1943 (UoW.4) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente UoW (UoW.04) Doc-3-4<br />

Beckers Jos,diamanten kostersjubileum,1983 (UOW.27 artikel kopie Waubach- Eygelshoven N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Bedevaart naar Wittem,1993. (UoW.37) artikel kopie Nieuwenhagen Groenstraat- N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bedrijf:Fa.Wiertz zilveren jubileum.1989 (UoW.36) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Beeck auf den rechten Weg. (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Beeldhouwer Pieter d'Hont,1987. (UoW.33) artikel kopie Steenenkruis/Ubach<br />

Hilversum N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Begraafplaats verwaarloosd,1982 (UoW.23) artikel kopie over Worms N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Begraafplaats,openbare te UOW,1951-1966 (UoW.13) artikel kopie Ubach over<br />

Worms Gemeente (UoW.13) Doc-3-13<br />

Begraafplaats,openbare UOW/N,1870-1965 (UoW.13) artikel kopie Worms/Nieuwenhagen Gemeente (UoW.13) Doc-3-13<br />

Begrafenis pastoor J.J.J.Schiffelers,1910 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Begrafenisfonds St.Jozef 25 jaar,1959 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Bejaarden- en Verzorgingstehuis,bouw,1968.(UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37


Bejaardentehuis UoW,bouwstart,1968 (UoW.01) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Beknopte geschiedenis St.Elisabeth,1932 (UoW.3) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Belangstelling ook uit andere Ubach,1964 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Bellemakers en Eygelshoven,1982 (UoW.23) artikel kopie Waubach/Nieuwenhag<br />

Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Bellemakers P.,zilveren jubileum bij SDO. (UOW.28) artikel kopie en N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Belvauer te Nieuwenhagen,1980 (UoW.12) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Benamingen,oude te N'hagen centrum (UoW.12) naamlijst kopie Nieuwenhagen Goossens H.M.H. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Beraadslagingen der Gemeenteraad UoW (1827-1929) verslag afschrift Ubach over Worms Goossens H.M.H. (1827-1929 nog uitzoeken<br />

Berlijnreis M.K.Sint Joseph succesvol,1967 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Bernadettekerk 50 jaar,1984 (UOW.28) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Bernadetteparochie bestaat halve eeuw,1984 (UOW.29 artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bernadetteschool:directiewissel. (UoW.36) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Bernardinuscollege 75 jaar oud,1987. (UoW.33) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Beschermd dorpsgezicht,1989. (UoW.36) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Beschermers van oude abdijgoederen,1959 (UoW.3) artikel kopie Thorn N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Beschutten niet eerste oogmerk schutterij.(UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Besenbinden im Grensland. (UoW.35a) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Bestemmingsplan Kantstraat-Noord,1983 (UoW.25) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Bestemmingsplan Rimburg,1976 (UoW.19) artikel origineel Rimburg Gemeente UOW (UoW.19) Doc-3-19<br />

Beugelen in Limburg,1984 (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Beugelspel in ere hersteld,1980 (UoW.14) artikel kopie Limburg-Zuid Lieshout Jan van (UoW.14) Doc-3-14<br />

Beum,lank en ead van UOW,tentoonstelling (UoW.17) tekening kopie Ubach over Worms Pelzer Wim (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bevolking op 13.5.1940,bekendmaking. (UOW.29) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bevolkingslijst Nieuwenhagen,1811 (UoW.12) naamlijst kopie Nieuwenhagen Gemeente (UoW.12) Doc-3-12<br />

Bevolkingslijst van 1796,beschouwing,1992.(UoW.37) artikel kopie Groenstraat Mosmuller J. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bevrijders aan een ontbijttafel,1989. (UoW.36) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.36) Doc-3-36


Bevrijders groots onthaald. (UOW.29) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bevrijders te UOW,foto's. (UOW.29 foto kopie Waubach N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bevrijding 20.9.1944 in krant. (UOW.29) artikel kopie Ubach Schaesberg-Heerlen-<br />

over Worms N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bevrijding te Heerlen en omstreken,1984 (UOW.28) artikel kopie Brunssum N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Bevrijding te Kerkrade,1984 (UOW.29) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bevrijding van Rimburg,1944 (UoW.15) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Bevrijding,aantekeningen,1944/45 (UoW.17) verslag kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bevrijding,correspondenrie uit U.S.A.,1981 (UoW.19 artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Bevrijding,inkwartiering US-soldaten,1945 (UoW.11) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.11) Doc-3-11<br />

Bevrijding,vondsten projectielen,1944 (UoW.13) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Bevrijding:30th Division News,1981 (UoW.21) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Bevrijding:45-jarige viering,1989. (UoW.36) artikel kopie Kerkrade/Heerlen N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Bevrijding:begraafplaats Margraten,1982 (UoW.21) artikel kopie Margraten N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Bevrijding:gesneuvelden Amerikanen,1982 (UoW.21) naamlijst kopie Henri Chapelle N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Bevrijding:Oren A.Sterchie op bezoek,'87.(UoW.35a) artikel kopie Waubach Bonten Jef (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Bevrijding:Veteranen Old-Hickory doen mee.(UoW.26) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Bevrijding;Transatlantisch treffen.(UOW.27) artikel kopie Heerlen e.o. Lieshout Jan,van (UoW.27) Doc-3-27<br />

Bevrijdingsfeest zonder bevrijders,1984 (UOW.29) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bevrijdingsherdenking Kerkrade,1984 (UOW.28) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Beweis gelebter Partnerschaft,1980 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Bezetting slot Rimburg,anno 1543 (UoW.23) akte kopie Rimburg N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Bezettingstijd te UOW,1940-1950 (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Bezittingen te UoW (1680-1686),1981 naamlijst kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (1680-1686 nog uitzoeken<br />

Bibliotheek krijgt 10 mille,1982 (UoW.21) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Bidden in de regen te Banneux,1983 (UOW.27) artikel kopie Banneux/Grensstreek Thonen Henk (UoW.27) Doc-3-27<br />

Bidprentje pastoor Grooten,1884 (UoW.22) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22


Bidprentje rector J.L.H.Schmitz (UoW.6) naamlijst kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Bidprentjes pastoors te Rimburg,1976 (UoW.4) naamlijst kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Bidprentjes Roermondse bisschoppen,1976 (UoW.4) naamlijst kopie Roermond N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Bidprentjes van Frans Verreck,1978 (UoW.7) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Bidprentjes verzameld door Kerkradenaar,81(UoW.17) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bidprentjes,80000 stukjes verdriet. (UOW.28) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Bidprentjes,wat oude - verhalen,1934 (UoW.10) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Bidprentjes:fam.Luchtman (UoW.19) afbeelding kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Bieleman:bronzen kunstwerk te Waubach,'89.(UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Biervaten uit bronsgroen eikehout,1976 (UoW.5) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Bijdrage tot de geschiedenis van UOW,1977 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Bijnamen te Waubach. (UoW.35a) naamlijst kopie Waubach-Groenstraat Wolters Martin (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Bilingualismus und code-switching,1980 (UoW.20) brochure kopie Limburg-Zuid Benders Frans (UoW.20) Doc-3-20<br />

Biljartclub 40 jaar bestaan,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Bioscoop doodsteek voor Grand Theater,'87.(UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Bisschop Lemmens en Hanssen,1982 (UoW.21) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Bisschops May 40 jaar aan het roer,1983 (UoW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Bisschopswijding dr.H.Frehen,1968 (UoW.01) artikel kopie Waubach Schobben F.X. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Bisschopswijding dr.H.H.Frehen,1968 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Blauwe poal:geadopteerd door Brandenberg.(UoW.36) artikel kopie Schaesberg/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Blauwe Schuit,historie carnaval. (UoW.33) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Bliksem treft kerk te Waubach,1982 (UoW.24) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Bloedverwantschappen,schema. (UoW.35a) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Bloemstuk van de week voor personen. (UoW.37) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bochreiter;Wilde Gesellen oder Mildtater.(Uow.26) artikel kopie Grensland Zuid-<br />

N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Bockreiter,Opfer einer Mordjustiz,1983. (UoW.33) artikel kopie Limburg/Grensland Willems Oswald (UoW.33) Doc-3-33


Boek UOW,correspondentie met L.Bosten,1981 (UoW.18 artikel kopie Groenstraat Goossens/Bosten L. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Boek UOW,inschrijvingen,1981 (UoW.17) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Boek UOW:inschrijving/aankondiging,1981 (UoW.21) artikel origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.21) Doc-3-21<br />

Boek UOW:uitreiking en felicitaties,1981 (UoW.21) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Boek:100 jaar Schuttersleven te Waubach.(UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Boek:Geschiedenis van UOW,1980 (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

Boekhouding van de pastoor van Amstenrade (UoW.04) artikel kopie Amstenrade N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Boekrecensie "Van Overworms kwartier"etc.(UoW.22) artikel kopie Schaesberg/Nieuwenh<br />

Ubach over Worms Augustus L. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Boerderij de Rouwenhof,foto's (UoW.12) foto kopie agen N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Boerderij Joos Daemen,een avontuur,1980 (UoW.12) artikel kopie Waubach Pasing Theo (UoW.12) Doc-3-12<br />

Boerderij Joos Damen,4 eeuwen oud,1975 (UoW.01) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Boerderij Nieuwhof,plattegrond,1930 (UoW.18) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Boerderij witten,1983 (UoW.26) foto kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Boerderij,de Zuidlimburgse,1942 (UoW.10) artikel kopie Limburg-Zuid Hekker R.C. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Boerderij-inventaris,een (UoW.9) artikel kopie Limburg-Zuid Schreurs J. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Boerenbond 90 jaar;op[en dag,1988. (UoW.35a) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Boerenbond te UOW heropend,1981 (UoW.19) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Boerenleenbank te UoW 40 jaar,1948 (UoW.01) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Boerenleenbank te UoW in nieuw gebouw,1970 (UoW.4) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Boesjka Gorka 100 jaar,1982 (UoW.26) artikel kopie Zuid- Abdissenbosch N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Bokkerijders houden historici bezig. (UoW.37) historie kopie Limburg/Grensland Druten R.van (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bokkerijders met de dode hand,1980 (UoW.14) artikel kopie Limburg-Zuid Paulissen Hub (UoW.14) Doc-3-14<br />

Bokkerijders te Schaesberg,1981 (UoW.18) artikel kopie Schaesberg Crott Jos (UoW.18) Doc-3-18<br />

Bokkerijders te UOW,1981 (UoW.18) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Bokkerijders uit UOW en omgeving,1980 (UoW.13) naamlijst kopie Ubach over Worms Ramaekers G. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Bokkerijders,1952/1975 (UoW.01) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.01) Doc-3-1


Bokkerijders,de duivel in de dokter. (UOW.29) artikel kopie Limburg/Grensland<br />

Weerdenburg van<br />

Patr (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bokkerijders,de,1980 (UoW.13) artikel kopie Zuid- Limburg-Zuid Engelen,Th.L.M. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Bokkerijders,dolende bandieten,1993. (UoW.37) historie kopie Limburg/Grensland Willems Leon U.37 Doc-3-37<br />

Bokkerijders,lijst van publicaties,1992.(Uow.37) historie kopie Limburg-Belgie Diversen (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bokkerijders,Limburgers om trots te zijn.(UOW.29) artikel kopie Limburg/Grensland Wiermans Rene (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bokkerijders,nieuw licht (uit LV),1980 (UoW.13) artikel kopie Limburg Janssen J. (uit LV),1 Doc-3-13<br />

Bokkerijders,project. (UOW.29) brochure kopie Limburg-Zuid Knebel Leo e.a. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bokkerijders,vonnis Jos.Kirchhoffs,1772 (UoW.18) akte kopie Herzogenrath Schepenbank (UoW.18) Doc-3-18<br />

Bokkerijders,voorvader G.Simenon,1977 (UoW.17) artikel kopie Rimburg/Broekhuizen Pasing Theo (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bokkerijders,voorvader van G.Simenon,1976 (UoW.5) artikel kopie Ubach/Ubach Rimburg over N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Bokkerijdersacte Dortants,1773 (UoW.17) akte kopie Worms Schepenbank (UoW.17) Doc-3-17<br />

Bokkerijdersakten Math.Ponts,1743 (UoW.23) akte kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Bokkerijdersakten,1688/1742/1755/1773 (UoW.16) akte kopie Ubach over Worms Schepenbank (UoW.16) Doc-3-16<br />

Bokkerijdersprocessen,1974 (UoW.01) artikel kopie Limburg-Zuid Jansen J. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Bokkerijdersvoordrachten,1983 (UoW.25) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Bordeel in as en brand,1987. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Borenleenbank geopend,1982 (UoW.22) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Botterweck al sinds 1892. (UoW.33) artikel kopie Terwinselen N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Bouw politiebureau te UoW,1963 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Bouw van school en sporthal,1968 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Bouwplan Marktstraat gaat van start,1980 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Bouwproject Namiddagse Driessen,1980 (UoW.12) tekening kopie Ubach over Worms Stienstra (UoW.12) Doc-3-12<br />

Bouwvergunning restauratie kerktoren,1958 (UoW.22) tekening kopie Waubach Gemeente (UoW.22) Doc-3-22<br />

Bouwwerken Mijn Julia opgeblazen. (UoW.33) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Br.Aloysius,E.Vrijens,naamfeest,1896 (UoW.7) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Brand bij Jong-Nederland,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36


Brand in cafe Petit Paris,Kantstraat,1981 (UoW.17) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Brand in de Marktstraat (Kleinjans),1981 (UoW.16) artikel kopie Waubach N.N. (Kleinjans Doc-3-16<br />

Brand in huis Broekhuizenstraat,1984 (UOW.29) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Brand in huis Ch.Frehenstraat,1984 (UOW.29) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Brand in huizenblok Sloterstraat. (UoW.33) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Brand in kerkje (schuur),1946. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (schuur),1 Doc-3-33<br />

Brand in verzorgingstehuis Heereveld,1987.(UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Brand in woonhuis te Waubach,Marktstraat (UoW.10) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Brand te Rimburg,19<strong>06</strong> (UoW.11) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Brand te Waubach,1980 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Brand treft manege,1989. (UoW.36) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Brand:Cafe in de as gelegd,1989. (UoW.36) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Brand:huis in Weegbree in de as,1988. (UoW.35a) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Brandenberg:8 eeuwen grensscheiding,1993. (UoW 37) artikel kopie Schaesberg/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Brandweer te UoW,1958 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Briljanten echtpaar Ottenheijm-Haan,1987.(UoW.33) artikel kopie Lauradorp/Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Broeder Aloysius met de nieuwe jas,1924 (UoW.7) artikel kopie Heerlen Vonderen J.P.van (UoW.07) Doc-3-7<br />

Broeder Aloysius overleden,1942 (UoW.7) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Broeder Jan Wessels 25 jr geprofest. (UOW.27) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Broederschap St.Sebastiaan,gedenkboek,1948 (UOW.28 brochure kopie Eygelshoven N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Brokkelze in ere hersteld,1983 (UoW.25) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Brood:als het gaar is,hoor je dat,1980 (UoW.14) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Brot nach alter Art,1988. (UoW.35a) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Bruchhausen,kadasterkaart,1983 (UOW.27) kaart kopie Bruchhausen-Rimburg Gemeente (UoW.27) Doc-3-27<br />

Bruchtum neu erlebt,altes (UOW.29) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Brug te Rimburg wordt vernieuwd,1958 (UoW.01) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.01) Doc-3-1


Bruidspaar Collon-Wetzels gouden paar,1980 (UoW.12 artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Bruidspaar Quaden-Kulter 50 jaar getrouwd.(UOW.29) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Bruidspaar,gouden Das-Hermans,1991. (UoW.37) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Bruidspaar,gouden Hub en Tinie Schuncken.(UoW.37) artikel kopie Bocholtz N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Brunssum leidde een wisselvallig bestaan (UoW.13) artikel kopie Brunssum N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Brunssum,1978 (UoW.8) artikel kopie Brunssum N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Brunssum,het Clutteleen,1976 (UoW.5) artikel kopie Brunssum Ubach over<br />

N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Brunssummerheide,1978 (UoW.8) artikel kopie Worms/Brunssum Ubach over<br />

N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Brunssummerheide,de <strong>Landgraaf</strong>,1980 (UoW.13) artikel kopie Worms/Brunssum N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Brunssummerheide,overzichtskaart (UoW.16) kaart kopie Ubach over<br />

Worms N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Brunssummerheide,prehistorie en historie (UoW.10) artikel kopie Worms/Brunssum Riel W.J.van (UoW.10) Doc-3-10<br />

Bufferzone tussen stort en natuurgebied.(UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Burg in Setterich soll erhalten bleiben.(UoW.26) artikel kopie Setterich/Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Burg Rode offiziell ubergeben,1982 (UoW.26) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Burg Rode,Sonderdruck,1983 (UOW.27) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Burg.Beckers/Geuljans/Hermans/Apers/Smeets(UoW.16) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Burg.Van het Hooft naar Helden,1977 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Burg.Van 't Hooftplein te Groenstraat,1980 (UoW.13 artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Burgemeester Coeders geinstalleerd,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Burgemeester Coenders geridderd,1988. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Burgemeester Coenders naar <strong>Landgraaf</strong>.'88.(UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Burgemeester Coenders,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Burgemeester Van het Hooft naar Helden (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Burgemeester:afscheid J.v/h Hooft,1977. (UoW.36) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Burgemeesters te UOW,1800-1980 (UoW.17) naamlijst kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Burgemeesters te UoW,1963 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1


Burgemeesters UOW/Rimburg 1796-1886/1982 (UoW.22) naamlijst kopie<br />

Ubach over<br />

Worms/Rimburg Goossens H.M.H. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Burgemeesters van UOW,1800-1980 (UoW.16) naamlijst kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Burgemeesters,de 3 exen te <strong>Landgraaf</strong>,1992.(UoW.37) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Burgemeestersbenoeming te UOW,1977 (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Burgemeestersjubileum,feeststoet,1935 (UOW.28) artikel kopie Waubach Gemeentebestuur (UoW.28) Doc-3-28<br />

Burgen und Schlosser im Aachener Land,1982 (UoW.24 artikel kopie Grensland N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Burgermeister Leckten die Wunden. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Dahlen Joffe (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Burghugel Mittelalterlich. (UoW.33) brochure kopie Grensland/Duitsland N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Buuttereedners,1979 (UoW.8) artikel kopie Limburg-Zuid Franssen Theo (UoW.08) Doc-3-8<br />

Cafe "Agge Pumpke" gaat sluiten,1978 (UoW.7) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Cafe A.Lutgens en B.Starmans,1976 (UoW.5) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Cafe Broeren,agge pumpke,te Rimburg,1957 (UoW.5) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Cafe Suylen 70 jaar te Waubach,1978 (UoW.7) artikel kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Cafe Suylen,gedicht,1978 (UoW.13) artikel kopie Ubach Waubach over<br />

Rongen Jupke (UoW.13) Doc-3-13<br />

CAI,een antenne voor allen,1981 (UoW.22) artikel kopie Worms/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Carnaval en heemkunde. (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Carnaval te Groenstraat,1977 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Carnaval te Groenstraat,1979 (UoW.10) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Carnaval te Groenstraat,1981 (UoW.17) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Carnaval te UOW,1984 (UOW.28) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Carnaval,1955/19363 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Carnaval,1975-1977 (UoW.4) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Carnaval,1977 (UoW.5) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Carnaval,1979 (UoW.8) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Carnaval,cv de Joepemannen,1980 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Carnaval,de Joepemannen 3x11 jaar,1980 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14


Carnaval,Ouw Wiever te Groenstraat,1978 (UoW.7) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Carnaval:de Koetsche Gruuskes,1987. (UoW.33) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Carnaval:Koetsjegruuhskes,1982 (UoW.22) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Carnaval:Koetsjegruuskes,1983 (UoW.25) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Carnaval:Ouw Wiever nemen bezit te G.'89.(UoW.36) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Carnaval:prins Joep II Weyers,1989. (UoW.36) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Carnavalsgeschiedenis 33 jaar,1982 (UoW.21) artikel kopie Nieuwenhagen Ubach over Worms/De N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Carnavalsgeschiedenis 33 jaar,1982(UoW.21) artikel kopie Schans N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Carnavalskrant "'t Sjtiekelverke",1950 (UoW.6) brochure kopie Groenstraat Diverse schrijvers (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Carnavalskrant "'t Sjtiekelverke",1951 (UoW.6) brochure kopie Groenstraat Diverse schrijvers (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Carnavalskrant "'t Sjtiekelverke,1954 (UoW.6) brochure kopie Groenstraat Diverse schrijvers (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Carnavalskrant 1983 (UOW.26) artikel kopie Kerkrade Diversen (UoW.26) Doc-3-26<br />

Carnavalskrant Kerkrade,1980 (UoW.11) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Carnavalskrant te Kerkrade,1983 (UoW.25) artikel kopie Kerkrade Diversen (UoW.25) Doc-3-25<br />

Carnavalsprinsen te UoW,1987. (UoW.33) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Carolus-Magnus,Ende,1984 (UOW.28) artikel kopie Ubach-Palenberg Tonnis Wilfried (UoW.28) Doc-3-28<br />

Chevremont in vergane glorie,1980 (UoW.14) artikel kopie Chevremont N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Chevremont,afbraak kerk,1980 (UoW.11) artikel kopie Chevremont N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Chinees restaurant te Waubach,1981 (UoW.18) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Coalitie <strong>Landgraaf</strong>:ongewenst tintje,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Commissaris <strong>Landgraaf</strong> tijdskwestie,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Communie:het matrozenpakje op 1e Communie.(UoW.36) artikel kopie Limburg Lammeretz Huub (UoW.36) Doc-3-36<br />

Communieprent anno 1881 (UoW.7) afbeelding kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Comparaison des pieds et pouces en metre (UoW.10) naamlijst kopie Limburg N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Concert bij inwijding kerk Waubach,1868 (UoW.11) advertentie kopie Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Concert- en toneeluitvoering,1908 (UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23


Concert t.g.v.de kermis te Waubach,1868 (UoW.11) advertentie kopie Nieuwenhagen/Ubach<br />

Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Correctie der gemeentegrenzen UOW/N'hagen (UoW.8) artikel kopie over Worms N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Correspondentie schuttersfeest 1988. (UoW.33) artikel kopie Waubach Brassee Charles (UoW.33) Doc-3-33<br />

Creativiteitscentrum in klooster,1971 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

CRM en de Monumentenzorg,1981 (UoW.20) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Cultureel centrum in Grand-Theater,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Cultureel centrum in oud-kerkje,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Cultuurprijzen,toekenning,1992. (UoW.37) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeente (UoW.37) Doc-3-37<br />

Da blieb die gute alte Zeit bestehen,1981 (UoW.19) artikel kopie Ubach Esser Reinhold (UoW.19) Doc-3-19<br />

Dag,de langste - van mijn leven,J.Dera (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Dagboek van W.Dassen. (UOW.27) memoires kopie Abdissenbosch Dassen W. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Damals im Herbst vor 39 Jahren,1984 (UOW.28) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Dameskoor Waubach bestaat 10 jaar,1980 (UoW.11) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Dameszangkoor Iduna koperen bestaan,1968 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Danspaar zet streep onder carriere,1982 (UoW.22) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Das Bauernhaus,1939 (UoW.23) brochure kopie Grensland Kann Hans Van (UoW.23) Doc-3-23<br />

Das Dorfbild im Wandel der Zeit. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Feller Angela (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Das ehemahlige Beamtenstadtchen. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Kleinen Franz (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Das Gelubde an ihre Patronin,1981 (UoW.20) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Das Grab Karls des Groszen entdeckt?,1981 (UoW.19) artikel kopie Aken Richter Wolfgang (UoW.19) Doc-3-19<br />

Das Wappen der Stadt. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Paggen Hubert (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Dasalte Kirchlein auf dem Berg,1981 (UoW.19) artikel kopie Marienberg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Dassen begon met een PK,1984 (UOW.28) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

D-day;die Invasion;de langste dag,film (UOW.28) artikel kopie Frankrijk N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

De 4 kapelletjes te Abdissenbosch,1962-1974 (UoW.5 artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

De abdij van Mamelis,1983 (UoW.23) artikel kopie Mamelis/Vaals Crott Jos (UoW.23) Doc-3-23


De abdij van Thorn en UOW,1959 (UoW.3) artikel kopie Thorn N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

De barre winter van 1929 (UoW.8) artikel kopie Limburg-Zuid Liempt Ad van (UoW.08) Doc-3-8<br />

De Bokkerijders,1908 (UoW.4) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

De Bokkerijders,1974 (UoW.01) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

De brigadier rapporteert,div.afleveringen (UoW.8) artikel kopie Limburg-Zuid) Ubach over<br />

Kaiser Jo (UoW.08) Doc-3-8<br />

De Brunss.heide in vogelvlucht,19.. (UoW.4) artikel kopie Worms/Brunssum N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

De Duitse <strong>Landgraaf</strong>,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Beckers Wiel (UoW.22) Doc-3-22<br />

De gemeente Ubach over Worms,1851 (UoW.3) verslag kopie Ubach over Worms Evers/Meulenberg<br />

Poell G.M. (UoW.03) Doc-3-3<br />

De gemeente Ubach over Worms,1900 (UoW.3) verslag kopie Ubach over Worms J.L (UoW.03) Doc-3-3<br />

De gemeente Ubach over Worms,1937 (UoW.3) verslag kopie Ubach over Worms Crassier L.baron de (UoW.03) Doc-3-3<br />

De gemeente UoW in Recht door Zee,1933 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De geschiedenis van Nieuwenhagen,1961(UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen Spiertz J. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De H.Kruisreliek te Waubach,1958 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De Heihof te Abdissenbosch,opmeting,1930 (UoW.6) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

De Heihof,1981 (UoW.21) artikel kopie Nieuwenhagen Beaujean H.A. (UoW.21) Doc-3-21<br />

De hof in de Kyenewinckel,1975 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat/Hoven Goossens H.M.H. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

De huizen op de Hoven,bewoners,1820-1912 (UoW.4) naamlijst origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.04) Doc-3-4<br />

De kerk te Marienberg,1977 (UoW.8) artikel kopie Marienberg N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

De kerk te Rimburg,1936 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De kerk te Waubach,1894 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De kerktoren te Waubach,1959/1966 (UoW.2) artikel kopie Waubach Werkgroep N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De Kinnehoeve of hoeve aan de Heiberg,1975 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat-Hoven Waubach (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

De Kneip van Heerlen,19.. (UoW.7) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

De Kon.Schutterij St.Joseph te Waubach,1938 (UoW.6 artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

De Kruisreliek te Waubach,1932 (UoW.2) artikel kopie Waubach Wijnen D. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De Kruisrelikwie te Waubach,1953 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2


De kruisweg te Waubach,1903 (UoW.7) artikel kopie Waubach Flament A.J.A. (UoW.07) Doc-3-7<br />

De Kustersdrieschen,1926 (UoW.4) artikel kopie Waubach/Lauradorp N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

De Kustersdriessen,1931 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De laatste rioolbuis te Groenstraat,1978 (UoW.7) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

De <strong>Landgraaf</strong>,1946 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De Leenderkapel,1958 (UoW.4) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

De Limburgers,1981 (UoW.20) artikel kopie Limburg Jappe Alberts,prof (UoW.20) Doc-3-20<br />

De Maasstelling der Flamenses,1964 (UoW.2) artikel kopie Grensland Tichelbacher H. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De man die een standbeeld verdient,1947 (UoW.22) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

De nieuwe kerk te Waubach,1869 (UoW.6) brochure kopie Waubach Reinartz L. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

De nieuwe kerk te Waubach,1966/1869 (UoW.2) artikel kopie Waubach Reinartz J.L. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De nieuwe kerk te Waubach,handschrift,1943 (UoW.6) literatuur kopie Waubach Frehen Charles (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

De nieuwe kerk van Waubach of UOW,1869 brochure kopie Waubach Reinartz L. nog uitzoeken<br />

De nieuwe ULO-school te Lauradorp,1960 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

De Noord-Zuidverbinding te UOW,1967 (UoW.5) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

De oude graaf,1964 (UoW.2) artikel kopie Worms/Brunssum Schols P.A. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De oudste heren van Valkenburg,1935 (UoW.22) artikel kopie Valkenburg a/Geul N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

De parochie Eygelshoven,1959 (UoW.01) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

De parochie/bioscoopzaal te Waubach,1948 (UoW.3) artikel kopie Waubach Goossens H. (UoW.03) Doc-3-3<br />

De Residentie,ruzie over beheer,1982 (UoW.21) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

De Rimburg,1949 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De Romeinse thermen te Heerlen,19.. (UoW.6) brochure kopie Heerlen Diverse schrijvers (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

De Romeinse Weg te Rimburg,19.. (UoW.3) artikel kopie Ubach Rimburg over<br />

N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

De Romeinse weg te UOW en Rimburg,1981 (UoW.21) artikel kopie Worms/Rimburg Goossens H.M.H. (UoW.21) Doc-3-21<br />

De slag bij Woeringen,1960 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De specht heet hier ook wel Mierts veule (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.03) Doc-3-3


De St.Josephkerk te Waubach 100 jaar,1969 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De Staar van Maastricht,1983 (UoW.25) artikel kopie Maastricht Korver Hennie (UoW.25) Doc-3-25<br />

De strijd is gestreden,verkiezingen,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

De stroopmakers van Schinnen 75 jaar,1978 (UoW.7) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

De Thermen,1982 (UoW.23) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

De ULO te Lauradorp,1965 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

De Watertoren te UOW,1976 (UoW.5) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

De Worm blijft kronkelen,1982 (UoW.22) artikel kopie Rimburg/Broekhuizen N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

De Worm wordt gekanaliseerd,1982 (UoW.21) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

De zangers van St.Josph naar concours,1959 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Deining om PTT in UOW en N'hagen,1959. (30) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.30) Doc-3-30<br />

Denkmalerschutz,1983 (UoW.26) artikel kopie Grensland K.H. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Der Armen waren sehr viele,1981 (UoW.19) artikel kopie Scherpenseel Esser Reinhold (UoW.19) Doc-3-19<br />

Der Gothische Turm wurde nie vollendet. (UoW.37) artikel kopie Marienberg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Der Heidentempel wurde zur Kirche,1981 (UoW.20) artikel kopie Loverich N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Der Ort sah eine blutige Schlacht,1981 (UoW.20) artikel kopie Baesweiler N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Der Platsjhonk,1989. (UoW.36) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Der Schandpfahl und die Burgerwache.(UoW.26) artikel kopie Grensland/Gangelt N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Der Schmied und seine Rache am Nachbarn (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Der Streitberg zeugt von dem Kampf,1981 (UoW.20) artikel kopie Oidtweiler N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Der Weiler Stegh,1989. (UoW.36) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

DES jubileert,1987. (UoW.33) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Deutsche Evang.Gemeinde te UOW,1985. (30) artikel kopie Steenenkruis/Veeweg N.N. (UoW.30) Doc-3-30<br />

Devotie in Abdissenbosch,1987. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Dialect Healesj plat,1979 (UoW.8) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Dialect in O.Mijnstreek ondergewaardeerd (UoW.17) artikel kopie Limburg-Zuid Notten Jan (UoW.17) Doc-3-17


Dialect taalkundig evenwaardig aan ABN,80 (UoW.15) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Dialect va Brokkelze vuur d'r Weltkrich. (UoW.37) artikel kopie Rimburg Collong Paul (UoW.37) Doc-3-37<br />

Dialect van Kerkrade,1976 (UoW.5) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Dialect van Kerkrade,1981 (UoW.18) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Dialect,onze Limburgse taal,1925 (UOW.29) artikel kopie Limburg Herle van Alex (UoW.29) Doc-3-29<br />

Dialect. (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Dialect:Healesje Mazjerang,1981 (UoW.18) woordenlijst kopie Heerlen N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Dialect:Zur Wort- und Sachgeographie,1935 (UoW.14) artikel kopie Taal Roukens Winand (UoW.14) Doc-3-14<br />

Dialectgedicht,1977 (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Dialectgedichten,1975 (UoW.4) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Dialectgezegden uit Bocholtz.(UoW.26) woordenlijst kopie Bocholtz N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Dialectnamen op de boerderij,1964 (UoW.02) artikel kopie Dialect N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Dialectproza en -poezie,1982 (UoW.23) artikel kopie Kerkrade Diversen (UoW.23) Doc-3-23<br />

Dialectproza uit W.en omgeving (UoW.13) artikel kopie Ubach over Worms Veldeke (UoW.13) Doc-3-13<br />

Dialectrubriek:Mazjerang,afleveringen (UOW.27) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Dialectschrijfwijze,1979 (UoW.8) artikel kopie Taal Driessen Cor M. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Dialectspelling Driessen,1980 (UoW.15) artikel kopie Taal Driessen Cor M. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Dialectspelling van Jan Nolten,1983 (UoW.26) artikel kopie Limburg Huppertz Martin (UoW.26) Doc-3-26<br />

Dialectvaria,1982 (UoW.22) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Dialectvaria,1982 (UoW.24) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Dialectvaria.(UoW.25) artikel kopie Limburg-Zuid Diversen (UoW.25) Doc-3-25<br />

Dialectverhalen over mijnwerkers,1983 (UoW.26) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Dialectverhalen uit Kerkrade. (UOW.29) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Dialectvertelling,1982 (UoW.22) artikel kopie Limburg-Zuid Verjans Jenny (UoW.22) Doc-3-22<br />

Dialectvertelling,1982 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms Beckers Wiel (UoW.22) Doc-3-22<br />

Dialect-vertelsels uit Kerkrade,1981 (UoW.17) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.17) Doc-3-17


Dialectvragenlijst nr.86,1982 (UoW.21) woordenlijst origineel Waubach Goossens H.M.H. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Dialectvragenlijst nr.88 en 89,1982 (UoW.22) woordenlijst kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Dialectvragenlijst nrs.52,57,90,91,92 (UoW.24) naamlijst origineel Waubach Goossens H.M.H. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Dialectvragenlijst,nr.58 (UOW.27) artikel origineel Limburg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Dialectvragenlijst:inrichting woonhuis (UOW.27) woordenlijst kopie Limburg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Dialectvragenlijst:plant en dier,1981 (UoW.19) woordenlijst kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Dialektvers uit Aken,1983 (UoW.26) artikel kopie Aken N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Diamanten echtpaar Hanzen-Kolgens,1982 (UoW.24) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Diamanten paar:Goessen-Peters,1983 (UoW.26) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Diamanten paar:Janssen-Muys,1983 (UoW.25) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Die Aachener Schoffen Durtzant,1936 (UoW.24) artikel kopie Aken Berger Rudolf (UoW.24) Doc-3-24<br />

Die Berder waren ein Volk fur sich,1981 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Die Bockreiter:Opfer eine Mordjustiz.(UoW.26) artikel kopie Grensland Willems Oswald (UoW.26) Doc-3-26<br />

Die gute alte Zeit,1982 (UOW,26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Die Herren von Burg Setterich,1982 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Die Kuchenarbeit war fruher Sklavenarbeit (UoW.9) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Die More Moele gab 2 Quart Wein,1982 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Die Muhle brauchte viele Arbeitskrafte,'82 (UoW.22 artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Die Pest hatte das Dorf heimgesucht,1981 (UoW.20) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Die Post im Selfkant und Rheinland,1964 (UoW.2) artikel kopie Grensland Deussen Hans (UoW.02) Doc-3-2<br />

Die Sippe Goebbels in Geilenkirchen,1938 (UoW.4) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Die Steinen drehten sich Tag und Nacht (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Die Westgrenze unseres Kreises,1982 (UoW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Diesseits-Jenseits,Loonse cultuur (UOW.27) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Dirigent Guus Erkens neemt afscheid. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Dirigentendiploma voor Leon Simons,1984 (UOW.29) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.29) Doc-3-29


Distristock BVte UOW,1984 (UOW.28) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

D'n Bloemenhof hartje Waubach,1982 (UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Dokter Snijders 40 jr te N'hagen,1959 (UoW.01) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Don Bosco na 100 jaar nog een begrip. (UoW.35a) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Don Boscokoor zilveren bestaansfeest,1963 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Don Boscoschool bestaat 50 jaar,1979 (UoW.9) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Dood in het jachtveld (Fr.Schormans),1938 (UoW.8) artikel kopie Waubach N.N. (Fr.Schorm Doc-3-8<br />

Doppelkloster vor den Stadttoren,1982 (UOW.26) artikel kopie Heinsberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Dorfchronik und Geschichte,1989. (UoW.36) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Dorfgericht:die alte Linde,1987. (UoW.33) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Dornroschen und der Pfingstbraut. (UoW.35a) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Dorpsfeest te Waubach,1988. (UoW.35a) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Dorpsfeest te Waubach,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Dorpsleven te UOW in de 19e eeuw,1980 (UoW.12) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Dorpsleven te UOW in de 19e eeuw,1980 (UoW.15) artikel origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Dorpstoestanden in de vorige eeuw,1981 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Dorsen in de jaren 20,1981 (UoW.20) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Dr.Poels en zijn 30e sterfdag,1978 (UoW.7) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Draf- en renbaan Schaesberg,1981 (UoW.19) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Drankenhandel Simons,nieuwe vesting,1980 (UoW.12) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Drankvergunningen te UOW,1904-1919 (UoW.5) akte kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.05) Doc-3-5<br />

Drieling te Ubach over Worms,1981 (UoW.19) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Drinkpoelen in Zuid-Limburg. (UOW.27) artikel kopie Limburg-Zuid Oijen Ger (UoW.27) Doc-3-27<br />

Drugs,1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg-Zuid Starren J.W.L. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Drukkerij Anna door brand verwoest,1981 (UoW.19) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Drukkerij Anna uit de as herrezen,1982 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22


Duivenmelker Hub Paulssen te Rimburg,1978 (UoW.7) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Duivensport voor gehandicapten,1988.(UoW.35a) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Durox gasbeton,revolutie in de bouw,1978 (UoW.7) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

E.850 jaar,Kerkberg dorpsgezicht,1981 (UoW.19) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Een gouden Geet,Nol Lutgens,1981 (UoW.22) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Een Missiekerk te Abdissenbosch,1934 (UoW.2) artikel kopie Abdissenbosch Wijnen D. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Een moderne school voor Waubach,1965 (UoW.3) artikel kopie Waubach Ubach over<br />

N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Een mysterie op de Brunss.heide,1962 (UoW.2) artikel kopie Worms/Brunssum N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Een Quaedflieg op zoek naar zijn roots.(UoW.35a) artikel kopie Nieuwenhagen Schellen Laurens (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Een vondeling,Henri Hompert,1809 (UoW.23) artikel kopie Schaesberg Crott Jos (UoW.23) Doc-3-23<br />

Eendracht Rimburg huldigt voorzitter,1976 (UoW.04) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Eenheidsspelling in het Limburgs (UOW.27) artikel kopie Limburg Kuipers Wim (UoW.27) Doc-3-27<br />

Eerste bewoners van het slot,1990. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Eidenshof in Frelenberg,1983 (UOW,26) artikel kopie Frelenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Eier,grun geferbte. (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Ein Bachlein durchfliesst den Ort,1981 (UoW.20) artikel kopie Frelenberg N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Ein Engel erschien mit seinem Schwert,1981 (UoW.20 artikel kopie Scherpenseel Hunshoven- N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Ein ernster,bitterer Streit. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Stusser Udo (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Ein Fest zu Ehren Karl des Groszen. (UOW.27) artikel kopie Palenberg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Ein General hatte hier sein Gut,1981 (UoW.20) artikel kopie Puffendorf N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Ein groszer Sohn des Dorfes,Carl Pooten. (UoW.35a) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Ein historisches Wahrzeichen,1981 (UoW.20) artikel kopie Palenberg N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Ein Ort des Spiels und des Vergnugens,(UoW.20) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Ein unbekannter Gelehrter aus Gangelt,1982 (UoW.22 artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Ein versteinerter Blitz,1984 (UOW.28) artikel kopie Grensland Stusser Udo (UoW.28) Doc-3-28<br />

Ein Wagen Stroh fur die Ubacher Kirche,81 (UoW.19) artikel kopie Ubach Esser Reinhold (UoW.19) Doc-3-19


Ein Wagen Stroh fur Ubacher Kirche,1978 (UoW.8) artikel kopie Ubach N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Einde rioleringskwestie,1959 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Eine Lebensgeschichte:Heinrich Lieck. (UoW.35a) artikel kopie Ubach-Palenberg Brunssum/Ubach over N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Eine Sage oeht de Brunss.heide,1982 (UoW.22) artikel kopie Worms M.G. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Einst gab es sogar ein Pantoffelsteuer,'82 (UoW.22 artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Einstimmung in die gute alte Zeit,1983 (UoW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg K.H. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Einweihung der Barbara-Statue,1981 (UoW.20) artikel kopie Ubach N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Einweihung der Barbara-Statue,1981 (UoW.20) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Einweihung der neuen Kirche zu Waubach,1877(UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Eismann,wenn der - einmal klingelt. (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Eligiuskerk hard aan renovatie toe. (UoW.37) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Emeritus pastoor J.Meys jubileert,1966 (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Enkele minder bekende pastoors,1982 (UoW.23) artikel kopie Eygelshoven Haeren P.J. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Erbhuldigung 1666 von Ritterschaft etc. (UoW.37) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Erepenningen der gem.UOW,1965-1970 (UoW.15) verslag kopie Ubach over Worsms Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

Eresaluut voor de "locomotief" Ch.Frehen (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Eresaluut voor de locomotief van Waubach. (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Erinnerung an der Machtergreifung,1983 (UOW,26) artikel kopie Ubach Wolters Toni (UoW.26) Doc-3-26<br />

Erkens Jup 25 jaar in gemeentepolitiek. (UOW.29) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Erkens Juup,robijnen feest,1982 (UoW.21) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Ernst P,Seelsorger und Historiker,1984 (UOW.28) artikel kopie Afden-Herzogenrath N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Evertz,chroniek der familie (UOW,26) genealogie kopie Nederland e.o. Evertz M.J.H. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Exploitatie biogas te UoW,1985. (31) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.31) Doc-3-31<br />

Eygelshoven 850 jaar,gedenkboek,1981 (UoW.18) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Eygelshoven 850 jaar,kroniek,1981 (UoW.17) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Eygelshoven,beschermd dorpsgezicht,1980 (UoW.11) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.11) Doc-3-11


Eygelshoven,de Eegelser Muuhle,1976 (UoW.13) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Eygelshoven,een der oudste parochies,1953 (UoW.04) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Eygelshoven,kroniek,850 jaar bestaan,1981 (UoW.18) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Eygelshoven,na het Franse beheer,1981 (UoW.18) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Eygelshoven,verleden en heden,1931 (UoW.4) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Eygelshoven,verleden en omgeving,1926 (UoW.13) artikel kopie Eygelshoven Haeren J.H.van (UoW.13) Doc-3-13<br />

F.H.Heinen 40 jaar bij het onderwijs,1956 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

F.W.Haenraets,overleden te Harnes (F),1933 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (F),1933 ( Doc-3-5<br />

Familie Dreessen,1983 (UoW.25) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Familie H.,jaarverslag 1980 (UoW.19) genealogie kopie Limburg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Familie Stapelmans en Bloemen,1982 (UoW.24) artikel origineel Waubach Goossens H.M.H. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Familie-archieven,1983 (UoW.26) artikel kopie Limburg Roks Truus (UoW.26) Doc-3-26<br />

Familiefoto's Hambuckers-Rongen.(UoW.23) foto kopie Grensland Kauven Johannes (UoW.23) Doc-3-23<br />

Familiekaarten UoW (1800-1912),1990 naamlijst kopie Ubach over Worms Nolten W. (1800-1912 nog uitzoeken<br />

Familienamen im Kreis Geilenkirchen,1982 (UoW.22) naamlijst kopie Grensland Roderburg Andreas (UoW.22) Doc-3-22<br />

Familienamen in Limburg vruchtbaar oord.(UoW.36) artikel kopie Limburg Coerver Harry (UoW.36) Doc-3-36<br />

Familienamen ontraadseld,1980 (UoW.13) artikel kopie Genealogie Crott Jos (UoW.13) Doc-3-13<br />

Familienamen ontraadselt,1980 (UoW.12) artikel kopie Genealogie Crott Jos (UoW.12) Doc-3-12<br />

Familienamen ontrafeld,1980 (UoW.11) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.11) Doc-3-11<br />

Familienamen te UOW,1983 (UoW.25) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Familienamen,1980 (UoW.14) naamlijst kopie Genealogie Crott Jos (UoW.14) Doc-3-14<br />

Familienamen,1980 (UoW.15) artikel kopie Genealogie Crott Jos (UoW.15) Doc-3-15<br />

Familienamen,1981 (UoW.16) artikel kopie Genealogie Crott Jos. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Familienamen,1981 (UoW.17) woordenlijst kopie Genealogie Crott Jos. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Familienamen,1981 (UoW.18) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.18) Doc-3-18<br />

Familienamen,1981 (UoW.19) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.19) Doc-3-19


Familienamen,1981 (UoW.19) woordenlijst kopie Limburg Crott Jos. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Familienamen,1982 (UoW.21) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.21) Doc-3-21<br />

Familienamen,1982 (UoW.23) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.23) Doc-3-23<br />

Familienamen,1982 (UoW.24) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.24) Doc-3-24<br />

Familienamen,1982 (UoW.25) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.25) Doc-3-25<br />

Familienamen,1983 (UoW.26) naamlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.26) Doc-3-26<br />

Familienamen,1983 (UOW.27) naamlijst kopie Limburg Crott Jos. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Familiereunie Cremers te N'hagen,1975 (UoW.4) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Familievete en drank fataal,1983 (UOW.26) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Fanfare 90 jaar,1981 (UoW.19) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Fanfare Abdissenbosch op concours,1987.(UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Fanfare Abdissenbosch,geschiedenis,1978,(UoW.7) 8 artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Fanfare behaald kampioenswimpel,1984 (UOW.28) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Fanfare Eendracht 100 jaar oud,1983 (UoW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Fanfare Eendracht 105 jaar jong,1988. (UoW.35a) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Fanfare Eendracht 1e prijs op concours,1977(UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Fanfare Eendracht 80 jaar,1963 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Fanfare Eendracht 80 jaar,1963 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Fanfare Eendracht 90 jaar,1982 (UoW.22) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Fanfare Eendracht eert jubularissen,1979 (UoW.10) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Fanfare Eendracht hield receptie,1978 (UoW.7) artikel kopie krant N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Fanfare Eendracht naar West-Duitsland,1984 (UOW.28 artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Fanfare Eendracht N'heide,geschiedenis,80 (UoW.12) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Fanfare Eendracht op concertreis,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Fanfare Eendracht op concours te Boxtel. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Fanfare Eendracht op concours,1960 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3


Fanfare Eendracht viert 105-jarig bestaan.(UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Fanfare Eendracht,110-jarig bestaan,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Fanfare Eendracht,steunactie,1935 (UoW.8) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Fanfare Eendracht,zilveren bestaan,1980 (UoW.18) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Fanfare op concours,1987. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Fanfare Rimburg naar Landskampioemschap (UoW.25) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Fanfare St.Elis.kende een goed jaar 1987.(UoW.35a) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Fanfare St.Elisabeth naar Spanje,1983 (UOW.27) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Fanfare St.Elisabeth patroonsfeest,1982 (UoW.21) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Fanfare St.Elisabeth viert 1e prijs,1981 (UoW.20) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Fanfare St.Elisabeth winnaar concours,'91.(UoW.37) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Fanfare St.Elisabeth,nieuwe dirigent,1980 (UoW.12) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Fanfare St.Elisabeth,Pinksterfeesten,1984 (UOW.28) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Fanfare St.Elisabeth,zilveren bestaan,1950 (UoW.3) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Fanfare Victoria 90 jaar,1981 (UoW.18) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Fanfare Victoria promotieprijs,1987. (UoW.33) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Fanfare Victoria te Rimburg 70 jaar,1961 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Fanfare Victoria,afscheid Guus Erkens,'92.(UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Fanfare viert zilveren jubileum,1932 (UoW.22) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Fast immer geht es den Berg hinauf. (UoW.35a) artikel kopie Frelenberg Klug Helmut (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Feestdag voor schutterij van Waubach,1960 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Feestgids harmonie St.-Cecilia. (UoW.33) brochure kopie Eygelshoven Sluysmans J.M.A. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Feestklokken over Lauradorp,1947 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Feste und Feden der Familie,1983 (UoW.26) artikel kopie Richterich/Grensland Erdweg Willi (UoW.26) Doc-3-26<br />

Fikse schade door regenbui,1989. (UoW.36) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Findelkind in Rischden. (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28


Fischbach-Poschkens,gouden bruidspaar,1983 (UOW.27 artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Flatgebouw in Marktstraat,1982 (UoW.24) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Fleuhtekiehs als volksvoedsel,1983 (UOW.27) artikel kopie Limburg Hendriks Jan (UoW.27) Doc-3-27<br />

Fluit- en Tamboercorps lansdkampioen,1981 (UoW.17) artikel kopie Lauradorp/Stenenkruis N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Fluit- en Tamboerkorps gehuldigd,1983 (UoW.26) artikel kopie Abdissenbosch Steenenkruis- N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Fluit- en Tambourcorps:nieuw vaandel,'87. (UoW.33) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Fluit-en Tamboercorps,R.Backhaus +,1980 (UoW.12) artikel kopie Stenenkruis N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Foen war ein Markenname,1983 (UOW,26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Folklore (UoW.26) foto kopie Limburg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Folklore in en om de Heerlense mijnen,1933 (UoW.26 artikel kopie Limburg-Zuid Ven D.J.van der (UoW.26) Doc-3-26<br />

Folklore in en om de mijnen,1933 (UoW.25) artikel kopie Limburg-Zuid Ven D.J.van der (UoW.25) Doc-3-25<br />

Folklore te UoW,1894/1899 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms Vreuls Eugene (UoW.01) Doc-3-1<br />

Foto vrachtrijder,1925 (UoW.20) foto kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Fotokalender 1988. (UoW.33) foto kopie Eygelshoven-Kerkrade N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Fotokopieen huis Goossens te Schinveld,1965(UoW.6) foto kopie Schinveld Goossens H.M.H. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Fotokopieen van kasteel Rimburg,1956 (UoW.22) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Foto's van Groenstraat-Oost,huis Steens. (UOW.27) foto kopie Groenstraat N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Foto's van personen en groepen etc. (Uow.37) foto kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Fotowedstrijd Abdissenbosch,1976 (UoW.6) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Frehen Harrie,15 jaar bisschop in Ijsland (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Frehenstraat Charles geopend,1983 (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Frelenberg im vorigen Jahrhundert,1981 (UoW.19) artikel kopie Frelenberg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Friedhof fur 5 Gemeinden,1982 (UOW.26) artikel kopie Heinsberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Fundamenten Romeinse wachttoren,1950 (UoW.02) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Fundatie Jan Pijper,1734 (UoW.24) akte kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Fundaties en inkomsten van de kerk,1787 (UoW.24) woordenlijst kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24


Fusie in <strong>Landgraaf</strong>s onderwijs,1987. (UoW.33) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Gangelts Stadtkronik,1982 (UoW.26) artikel kopie Gangelt/Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gangelts Stadtrat von 1525-1775 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Gebruiken bij overlijden + begrafenis,1975 (UoW.4) artikel kopie Limburg Walraven J.H.A. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Gebruiken bij zwangerschap en geboorte,1979 (UoW.9 artikel kopie Limburg Walraven J.H.A. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Gedachtenisprentjes (diverse),1976 (UoW.4) naamlijst kopie Limburg N.N. (diverse), Doc-3-4<br />

Gedachtenisprentjes 19e en 20e eeuw (UoW.5) afbeelding kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Gedenktafel an Steghs groszer Sohn,1985.(UoW.36) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Geen CPN-versterking in gemeenteraad,1958 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Geetebok,de Jong 22-jarig jubileum,1979 (UoW.10) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Gegevens van diverse priesters uit UOW,1976 (UoW5) pre kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Geheim Schaesbergse grafkelder opgelost.(UoW.23) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Geilenkirchen,1799 (UOW.28) artikel kopie Geilenkirchen Wassen Herman (UoW.28) Doc-3-28<br />

Geilenkirchen,aus der Vergangenheit,1980 (UoW.11) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Geilenkirchen,de Franse Revolutie,1970 (UoW.13) artikel kopie Grensland Ervens Gottfried (UoW.13) Doc-3-13<br />

Geilenkirchen,die Burg,1981 (UoW.18) artikel kopie Geilenkirchen Zimmermann Otto (UoW.18) Doc-3-18<br />

Geilenkirchen,Geschichte der Stadt,1981 (UoW.18) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Geilenkirchen,villa rustica,1980 (UoW.12) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Geilenkirchen:beeck hat eine hubsche Lage (UoW.18) artikel kopie Grensladnd N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Geilenkirchen:die Marienkirche,1981 (UoW.18) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Geilenkirchen:Schlosz Trips,1981 (UoW.18) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Geilenkirchen;als die Kosakken kamen,1981 (UoW.18) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Gelo - Gelinkerike,1982 (UoW.26) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Geluidswal langs Europaweg-Noord,1987.(UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Gemeenschapshuis te Rimburg,1961 (UoW.02) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Gemeenschapshuis wordt gerenoveerd,1982 (UoW.21) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21


Gemeentebegroting,1979 (UoW.19) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente UOW (UoW.19) Doc-3-19<br />

Gemeentegids UOW 1978 (UoW.7) brochure kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.07) Doc-3-7<br />

Gemeentegrenzen van UOW van 1815. (30) artikel kopie Ubach over Worms Kadaster/Rijk (UoW.30) Doc-3-30<br />

Gemeentehuis in <strong>Landgraaf</strong>,1987. (UoW.33) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Gemeentehuis wijkt voor bejaardentehuis. (UoW.33) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Gemeentehuizen in <strong>Landgraaf</strong>,1984 (UOW.29) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Gemeente-Jaaroverzicht 1977 (UoW.7) brochure kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.07) Doc-3-7<br />

Gemeentelijke herindeling Z-Limburg,1982 (UoW.21) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Gemeenteraad,begroting goedgekeurd,1981 (UoW.17) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Gemeenteraadsverkiezing,1914 (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Gemeenteraadsverkiezing,uitslag,1981 (UoW.20) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeente (UoW.20) Doc-3-20<br />

Gemeenteraadsverslagen,1979 (UoW.10) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.10) Doc-3-10<br />

Gemeenteraadsverslagen,1979 (UoW.9) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.09) Doc-3-9<br />

Gemeenteraadsverslagen,1979-1980 (UoW.11) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.11) Doc-3-11<br />

Gemeenteraadsverslagen,1980 (UoW.10) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.10) Doc-3-10<br />

Gemeenteraadsverslagen,1980 (UoW.12) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.12) Doc-3-12<br />

Gemeenteraadsverslagen,1980 (UoW.13) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.13) Doc-3-13<br />

Gemeenteraadsverslagen,1980 (UoW.14) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.14) Doc-3-14<br />

Gemeenteraadsverslagen,1980 (UoW.15) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

Gemeenteraadsverslagen,1981 (UoW.16) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.16) Doc-3-16<br />

Gemeenteraadsverslagen,1981 (UoW.17) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.17) Doc-3-17<br />

Gemeenteraadsverslagen,1981 (UoW.18) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.18) Doc-3-18<br />

Gemeenteraadsverslagen,1981 (UoW.19) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente UOW (UoW.19) Doc-3-19<br />

Gemeenteraadsverslagen,1981 (UoW.20) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente UOW (UoW.20) Doc-3-20<br />

Gemeenteraadsverslagen,1982 (UoW.21) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.21) Doc-3-21<br />

Gemeenteraadsverslagen,notulen,1977/78 (UoW.7) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.07) Doc-3-7


Gemeenteraadsverslagen,wethouders,1979 (UoW.8) verslag origineel Ubach over Worms Gemeente (UoW.08) Doc-3-8<br />

Gemeentesecretaris F.Janssens,1955 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Gemeentesecretaris Harrie Drossaert,1982 (UoW.23) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Gemeentesecretaris krijgt erepenning,1979 (UoW.10) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Gemeenteverslagen te UoW,1908 (UoW.2) artikel kopie Ubach over<br />

Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Gemeenteverslagen UoW (1851-1858),1981 literatuur kopie Worms/Rimburg Goossens H.M.H. (1851-1858 nog uitzoeken<br />

Gemeentevlag <strong>Landgraaf</strong> (UOW.27) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Gemeentewapen en gemeentepolitie,1983 (UoW.25) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Gemeentewapen van <strong>Landgraaf</strong>,1983 (UOW,26) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gemeentewapen,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Gemene gronden (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. Centraal Bureau (UoW.28) Doc-3-28<br />

Genealogie en genealogen (UOW,26) genealogie kopie Nederland<br />

Gen. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Genealogieen te UOW,alf.lijst,1982 (UoW.21) naamlijst kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Germaaan tot Sjwaegelsopper,afl. 2 t/m 10 (UoW.8) artikel kopie Nieuwenhagen Spiertz Math. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Germanenfestung in Nideggen,1982 (UoW.26) artikel kopie Grensland Schmuhl Walter (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gerstenat,1980 (UoW.15) artikel kopie Limburg-Zuid Dohmen Joep (UoW.15) Doc-3-15<br />

Geschichte der Beggendorfer Pfarrkirche.(UoW.26) artikel kopie Beggendorf/Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Geschichte der Evang.Kirchengemeinde. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Jeude Sprunken Hermann Hans- (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Geschichte der Pfarrkirche. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Josef (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Geschichte der Stadt Hz,1981 (UoW.19) brochure kopie Herzogenrath N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Geschichte einer Stadt,8 artikelen,1981 (UoW.20) artikel kopie Gangelt N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Geschiedenis Abdissenbosch,1957 (UoW.01) artikel kopie Abdissenbosch Goossens H.M.H. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Geschiedenis Meijongens te Groenstraat,1977(UoW.6) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Geschiedenis v. Heerlen in jaartallen,1975 (UoW.4) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Geschiedenis v. 't 334e Reg.Infantrie,1945 (UoW.4) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Geschiedenis v/d St.Josephkerk te W,1967 (UoW.2) artikel kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.02) Doc-3-2


Geschiedenis van de SUN,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Ringens Wiel (UoW.22) Doc-3-22<br />

Geschiedenisboek UOW,recensies,2e druk,'82 (UoW.23 artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Geschiedenisboek van UOW,1982 (UoW.24) artikel kopie Frelenberg-Teveren-<br />

Ubach over Worms N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Geusendaniel und seine Geschichte,1983 (UOW.26) artikel kopie Trips N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gewachshaus entstanden aus alte Scheine (UOW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gezegden:Bauernregeln aus alter Zeit. (UoW.35a) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Gillrath,ein hugeliches Feld,1981 (UoW.18) artikel kopie Gillrath N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Gillrath,plattegrond kasteel,1980 (UoW.11) tekening kopie Gillrath N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Glanzstoff druckte fruher Geld. (UOW.28) artikel kopie Grensland Benz Benno (UoW.28) Doc-3-28<br />

Glockselig Neujohr,1982 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Gloriedag voor fanfare Eendracht,1961 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Goebbels moeder kwam uit Waubach,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach Sniekers Theo (UoW.33) Doc-3-33<br />

Goossens G. verlaat ziekenhuisdienst,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach/Kerkrade N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Gorka Marianne 100 jaar,1981 (UoW.21) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Gotteshaus bald 100 Jahre alt. (UoW.36) artikel kopie Berensberg/Grensland N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Gouden bruidspaar Classen-Willems,1989.(UoW.36) artikel kopie Waubach-Lauradorp N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Gouden bruidspaar Huntjens-Houtmans,1991.(UoW.37) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Gouden bruidspaar Keulen-Hanssen,1989. (UoW.36) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Gouden bruidspaar Lutgens-Boymans,1991. (UoW.37) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Gouden bruidspaar Mennes-Boymans,1989. (UoW.36) artikel kopie Marienberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Gouden bruidspaar Mertens-Robberts,1991.(UoW.37) artikel kopie Waubach-Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Gouden bruidspaar Noy-Remmerde,1990. (UoW.37) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Gouden bruidspaar Ramakers-Wijnen,1991. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Gouden bruidspaar Rutten-Rijckbost,'89. (UoW.36) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Gouden bruidspaar Schiffers-Wolters,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Gouden bruidspaar Van Os-Kockelkorn,1991. (UoW.37) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.37) Doc-3-37


Gouden bruilof Jongen-Baadjou,1984 (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Gouden bruiloft Loo-Snackers,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Gouden bruiloft Pelzer-Schmeysters (UOW.28) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Gouden kruis voor P.Hendrix,1977 (UoW.6) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Gouden medaille voor Sjef Hoppener,1993. (UoW.37) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Gouden paar Cremers-Goossens,1982 (UoW.24) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Gouden paar Gielen-Smeets,1988. (UoW.35a) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Gouden paar Hundt-Notten,1982 (UoW.24) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Gouden paar Kirchberg-Nievelstein,1982 (UoW.24) artikel kopie Nieuwenhagen/Wauba<br />

Lauradorp N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Gouden paar Schiffelers-Lamers,1988. (UoW.35a) artikel kopie ch N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Gouden paar:Dautzenberg-Fiala,1983 (UoW.25) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Gouden paar:Latour-Lentz,1983 (UoW.26) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gouden paar:Munsterman-Dresens,1983 (UoW.25) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Gouden paar:Nievelstein-Nieswand,1983 (UoW.26) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gouden paar:Olejniczak-Mispelbaum,1983 (UoW.26) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gouden paar:Stijns-Maassen,1983 (UoW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Gouden speld:burgemeester/secretaris,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Gouverneur Kremers op bezoek te <strong>Landgraaf</strong>.(UOW.29) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Graaf Heino van Schaesberg op bezoek,1982 (UoW.24) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Grafkelder geeft geheimen prijs,1982 (UOW.26) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Grafsteen Dortants te Hunshoven,1981 (UoW.21) foto kopie Grensland N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Grammatik,eine Hollendische - in Aachen. (UOW.28) artikel kopie Aachen Halm C.R. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Grand Theater heropend. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Grand Theater in oud Kerkje,1988. (UoW.35a) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Grand Theater start acties,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Gregoriaanse hoogmis in ere hersteld,'89.(UoW.36) artikel kopie Eygelshoven Wijmenga Rene (UoW.36) Doc-3-36


Grenscorrectie te Rimburg,1949 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Grensgevallen,1989. (UoW.36) artikel kopie Nieuwenhagen/Ubach<br />

Rimburg Bouwmans Ans (UoW.36) Doc-3-36<br />

Grenskwesties N'hagen/UOW,1979 (UoW.9) artikel kopie over Worms N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Grensovergangen worden opgeheven. (UoW.36) artikel kopie Nieuwenhagen/Heerle<br />

Zelfkant/Limburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Grenspalen (LvH),1978 (UoW.8) artikel kopie n N.N. (LvH),1978 Doc-3-8<br />

Grenspost dag en nacht open,1982 (UoW.21) artikel kopie Waubach Ubach over<br />

N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Grensvaststelling tussen UOW en N,1820 (UoW.8) reglement kopie Worms/Nieuwenhagen Gemeente (UoW.08) Doc-3-8<br />

Grensvaststelling UOW-N,1884 (UoW.20) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Grensweg Waubach-Scherpenseel verbeterd (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Grenzort der Ubier gegen Westen,1981 (UoW.20) artikel kopie Ubach N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Greun Jonge in het zilver,1984 (UOW.28) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Grindwinning in Limburg,1977 (UoW.7) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Groen langs de Worm te vroeg gerooid,1982 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Groene Kruis,wijkgebouw,1959 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Groene Kruis:afscheid zr.Van Balgoyen.(UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Groene Kruis:zuster Cremers overleden. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Groenstraat allerlei,'t Sjtroatje,1977 (UoW.5) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Groenstraat en Groenstraters vroeger,1958 (UoW.02) artikel kopie Groenstraat Schobben F.X. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Groenstraat en UOW in Duitse kranten,1958 (UoW.15) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Groenstraat,stichtingsfeest,1926 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Groenstraat,tekening waterputje (UoW.16) tekening kopie Groenstraat N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Groenstraat,van het Hooftplein,1980 (UoW.13) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Groenstraat:4e klompenbal,1964 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Groenstraat:een eigen parochie?,1963 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Groenstraat-Bargoens met correcties,1977 (UoW.9) woordenlijst origineel Groenstraat Bosten Leo (UoW.09) Doc-3-9<br />

Groenstraat-Bargoens,1952 (UoW.01) woordenlijst kopie Groenstraat Schunken X. (UoW.01) Doc-3-1


Groenstraat-Bargoens,1964 (UoW.6) woordenlijst kopie Groenstraat Schuncken X. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Groenstraat-Bargoens,1971 (UoW.8) woordenlijst kopie Groenstraat Bosten Leo (UoW.08) Doc-3-8<br />

Groenstraat-Bargoens,1978 (UoW.8) artikel kopie Groenstraat Bosten N.N. L/Goossens (UoW.08) Doc-3-8<br />

Groenstraat-Bargoens,correspondentie,1977 (UoW.9) bri origineel Groenstraat H. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Groenstraats dialect,1982 (UoW.22) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Groenstraats-Bargoens in boekvorm,1980 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Groenstraatse nostalgie (UOW.29) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Grondaankopen te UOW,1933/1934 (UoW.15) verslag kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

Grondlegger klooster te Lauradorp,1951 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Grootse plannen met hoeve Valkenberg,1982 (UoW.23) artikel kopie Eygelshoven Kistermann N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Gut Melaten:Vergangenheit,Ausgrabung.(UoW.35a) artikel kopie Aachen<br />

Manfred (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

H.Hartschool,foto 1954/55. (UoW.37) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

H.Missies te Waubach,1905-1920 (UoW.4) naamlijst kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Haan op kerktoren,kerk 100 jaar,1977 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Hand- en spandiensten (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Handwerkslieden die de boer optrokken.(UoW.25) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Hans Coenders burgemeester <strong>Landgraaf</strong>,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Harmonie Laura kampioen,1980 (UoW.15) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Harmonie Laura,een begrip te UOW,1980 (UoW.14) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Hartbeeld te Rimburg,akte van stichting (UoW.17) akte kopie Rimburg Gemeente (UoW.17) Doc-3-17<br />

Haus Heyden in dem stillen Tal,1985. (UoW.35a) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Healesj plat,1981 (UoW.18) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Healesj plat,afl.59-67,1980 (UoW.14) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Healesj plat,afl.67-71,1980 (UoW.15) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Healesj plat,afl.73-74,1981 (UoW.16) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Healesj plat,afl.75-79,1981 (UoW.17) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.17) Doc-3-17


Healesje Masjerang,woordenlijst (UOW.27) woordenlijst kopie Heerlen N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Healesje Mazjerang,1981 (UoW.19) woordenlijst kopie Heerlen N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Healesje Mazjerang,1981 (UoW.20) woordenlijst kopie Heerlen N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Healesje Mazjerang,1982 (UoW.21) woordenlijst kopie Heerlen N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Healesje Mazjerang,1982 (UoW.24) woordenlijst kopie Heerlen N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Healesje Mazjerang,R-W,1981 (UoW.20) woordenlijst kopie Heerlen N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Heelesh plat,afl.54-58,1980 (UoW.13) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Heelesj plat,afl.29-40,1979 (UoW.10) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Heelesj plat,afl.39-45,1980 (UoW.11) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Heelesj plat,afl.46-53,1980 (UoW.12) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Heelesj plat,nr.11-28,1979 (UoW.9) artikel kopie Heerlen Driessen Cor M. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Heerdgang in Zuidelijk Limburg,1993 (UoW.6) literatuur origineel Limburg-Zuid Hillegers H.P.M. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Heerlen 750jaar landsfort,1975 (UoW.4) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Heerlen anno 1947 (UoW.22) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Heerlen,de heide bij Heerlen,1965 (UoW.18) artikel kopie Heerlen Riel W.J.van (UoW.18) Doc-3-18<br />

Heerlen,de thermen,1966 (UoW.11) brochure kopie Heerlen N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Heerlense geschiedenis in hoofdlijnen. (UoW.36) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Heerlerheide,vroeger en daarna. (UOW.29) artikel kopie Heerlerheide N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Heimat in Flammen,1965 (UoW.13) artikel kopie Grensland Hoffmann Josef (UoW.13) Doc-3-13<br />

Heimatsgeschichte auf der Spur,1979 (UoW.19) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Heinrichs wethouder af,1982 (UoW.23) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Heinsberg uber 725 Jahre Stadt,1939 (UOW.26) artikel kopie Heinsberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Heinsberg war von Weihern umgeben,1982 (UOW.26) artikel kopie Heinsberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Heksenjachten in Limburg,1983 (UoW.25) artikel kopie Limburg Stijfs Jos (UoW.25) Doc-3-25<br />

Hendrik II en Kunigonde.(UoW.26) artikel kopie Duitsland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Herindeling - SUN-gemeente,1979 (UoW.8) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.08) Doc-3-8


Herindeling nadert finish,1981 (UoW.16) artikel kopie SUN Overhof Serve (UoW.16) Doc-3-16<br />

Herindeling smeedt historische band,1981 (UoW.16) artikel kopie SUN N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Herindeling UOW,1977 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Herindeling Zuid-Limburg,1981 (UoW.17) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Herindeling,actiegroep tegen -,1980 (UoW.12) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Herindeling,gemeentelijke,1980 (UoW.13) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Herindeling,mosterd na de maaltijd,1981 (UoW.16) artikel kopie SUN Dragstra Wim (UoW.16) Doc-3-16<br />

Herindeling,plan volgens min.Wiegel,1981 (UoW.16) artikel kopie SUN Huppertz Martin (UoW.16) Doc-3-16<br />

Herindeling:Wiegel grote verliezer,1981 (UoW.19) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Heropening grenskantoor te Rimburg,1956 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Herschi:smaakmaker met emeritaat,1980 (UoW.15) artikel kopie Heerlen/Hoensbroek N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Herschi-fabriek,1976 (UoW.5) artikel kopie Hoensbroek/Heerlen Thonen Henk (UoW.05) Doc-3-5<br />

Hertog v.Gulick/Johan v.Bronckhorst,1543 (UoW.23) akte kopie Rimburg N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Herzogenrath 7 eeuwen stad,1982 (UoW.22) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Herzogenrath,2 kasteelinventarissen,1981 (UoW.18) artikel kopie Herzogenrath Uyttenhoeven A. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Herzogenrath,akte watermolen,1544 (UoW.11) akte kopie Herzogenrath N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Herzogenrath,inventaris van de burcht (UoW.11) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Het "pond" in de ijkwet,1937. (UoW.33) artikel kopie Nederland Diederen Jan (UoW.33) Doc-3-33<br />

Het beleg van Valkenburg in 1465,1926 (UoW.21) brochure origineel Valkenburg Venne J.M.van de (UoW.21) Doc-3-21<br />

Het gemeentewapen van <strong>Landgraaf</strong>. (UoW.37) artikel kopie Eygelshoven/Ubach<br />

<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Het geslacht Eydems,1983 (UoW.25) artikel kopie over Worms Grond Isaak (UoW.25) Doc-3-25<br />

Het H.Kruispartikel te Waubach,1908 (UoW.4) artikel kopie Waubach Oberje G. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Het Hannibalspiel aan de Maas,1977 (UoW.7) artikel kopie Eben-Emael Lieshout Jan van (UoW.07) Doc-3-7<br />

Het houten paard,Arnhem (UOW.27) artikel kopie Arnhem N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Het Kadaster:beschrijving. (UoW.33) brochure kopie Limburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Het kasteel Rimburg,1951 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2


Het kasteel van Valkenburg,19.. (UoW.3) artikel kopie Valkenburg Huygen C.A. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Het kerkhof te Waubach,1963 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het kerkorgel van Abdissenbosch,1956 (UoW.2) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het Klooster te Waubach,1976 (UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen/Spaans<br />

Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het kruis aan de Schanserweg,1962 (UoW.2) artikel kopie Kentje N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het kruis op d'r Blauwe Poal,brief,1983 (UoW.25) brf origineel Abdissenbosch Vaessen Joes J. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Het Kruiswonder te Hooydonk,1663 (UoW.5) akte kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Het Kruiswonder te Hooydonk,19.. (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Het Kruiswonder te Hooydonk,1955 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het Laura-dorp te Waubach,aanbesteding,19..(UoW.6) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Het Lies is um,1976 (UoW.19) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Het Lutgenssextett,1957 (UoW.01) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Het nieuwe Lauradorp,1935 (UoW.6) artikel kopie Lauradorp Wijnen D. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Het OLS te Schaesberg,1978 (UoW.7) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Het onderwijs te UoW in 1894/1895 en 1931 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het orgel in de kerk te Abdissenbosch,1976 (UoW.5) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Het orgel in de kerk te Abdissenbosch,1977 (UoW.6) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Het oude kerkje te Heerlerheide,1958 (UoW.2) artikel kopie Heerlerheide N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het oude kerkje te UOW,1982 (UoW.25) artikel kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Het putje iggen Grunsjtroat,tekening,1977 (UoW.6) tekening kopie Groenstraat N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Het station Eygelshoven,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Het station te Eygelshoven,1982 (UoW.21) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Het Steenen Kruis,1928 (UoW.4) artikel kopie Stenenkruis Vreuls Eugene (UoW.04) Doc-3-4<br />

Het Steenen Kruis,1928 (UoW.5) artikel kopie Stenenkruis Vreuls Eugene (UoW.05) Doc-3-5<br />

Het Steenen Kruis,1930/1953 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms Vreuls Eugene (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het thermenmuseum te Heerlen,19.. (UoW.7) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.07) Doc-3-7


Het Tramwegennet van de Mijnstreek,1929 (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Het tuindorp Lauradorp,1931 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp Wijnen D. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Het varken,een interessante geschiedenis (UoW.7) artikel kopie Limburg-Zuid) N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Het vrolicke Pasen van de stiftsdames,1977 (UoW.5) artikel kopie Thorn N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Het wapen van Ubach over Worms,1932 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Het zendgericht te Baesweiler,1960 (UoW.3) artikel kopie Baesweiler N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Himmel,sich den - verdienen.(UOW.26) artikel kopie Grensland Fuhrmann Manfred (UoW.26) Doc-3-26<br />

Hinskens Willem,80 jaar bij fanfare. (UOW.27) artikel kopie Nieuwenhagerheide N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Histokrant,Napoleon,1815 (UoW.8) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Historie door de eeuwen heen,1980 (UoW.19) artikel kopie Kerkrade Scholtes Johan (UoW.19) Doc-3-19<br />

Historie oude kerkje te Eygelshoven,1960 (UoW.4) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Historie und Mythologie aus der Heimat (UoW.19) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Historisch boekje over de <strong>Landgraaf</strong>,1981 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Historisch overzicht schutterij St.Joseph (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Historisch Rimburg,belangstelling,1976 (UoW.04) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Historische orgels in Limburg,1981 (UoW.23) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Hochzeits-Salut;Salutschiessen,1988. (UoW.35a) artikel kopie Teveren N.N. Zandvoort Rene (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Hoe <strong>Landgraaf</strong> zijn naam kreeg,1988. (UoW.35a) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong><br />

van (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Hoe N'hagen aan een eigen kapel kwam,1963 (UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Hoe Rimburg een zelfstandig dorp werd,1959 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Hoe Rimburg een zelfstandig dorp werd,1959 (UoW.4) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Hoe UoW in de jaren uitgroeide,1959 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Hoe vroeger de pokken werden bestreden (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Hoensbroek,kasteel,1981 (UoW.19) artikel kopie Hoensbroek N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Hoensbroekenaar doodde 3 stieren,1975 (UoW.04) artikel kopie Hoensbroek N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Hoeve de Overste Hof,1981 (UoW.19) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.19) Doc-3-19


Hoeve Heihof of Nieuwhof,opmeting,1930 (UoW.5) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Hoeve Op gen Hoes,1983 (UoW.26) artikel kopie Brunssum N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Holset en zijn kerk,1983 (UoW.25) artikel kopie Holset Crott Jos (UoW.25) Doc-3-25<br />

Hompesche molen,doorsnede,tekening,1981 (UoW.20) tekening kopie Limburg Prevaes P.H.G. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Hop:Vlaamse hop peperduur,1980 (UoW.14) artikel kopie Limburg-Zuid Lieshout Jan van (UoW.14) Doc-3-14<br />

Hopel,oud gehucht a/d kant v/d heuvel. (UoW.35a) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Houtkoopman,de/foto. (UOW.29) foto kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Hubertus kapelle,ein Ort der Pilger,1983 (UoW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Huidverzorging te Waubach,J.Paliska. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Huis "Se oude balk",verkoop,1983 (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Huis- en balkopschriften te Waubach,1976 (UoW.4) naamlijst origineel Waubach Goossens H.M.H. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Huis geramd langs de Europaweg-Zuid,1980 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Huis i/d Grensstraat te koop,1982 (UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Huis Marktstraat 25 te koop aangeboden,81 (UoW.16) artikel kopie Waubach Gemeente (UoW.16) Doc-3-16<br />

Huis Marktstraat,Bloemenhof,verbouwd,1966 (UoW.23) tekening kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Huis Offermans,Grensstraat,foto 1921 (UOW.27) foto kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Huis Rongen in Onderste Straat,1933. (UoW.37) foto origineel Waubach Wim Pelzer (tek.) (UoW.37) Doc-3-37<br />

Huis Schobben,Grensstraat,1981 (UoW.18) foto kopie Waubach N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Huis Stapelmans/Bloemen iggen Kiehr. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Huis te koop,sectie G 144,2079 en 1908. (UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Huisnamen,1982 (UoW.23) genealogie kopie Limburg Crott Jos (UoW.23) Doc-3-23<br />

Huisnummers + straatnaamborden te UoW,1925 (UoW.4) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente UoW (UoW.04) Doc-3-4<br />

Huisverlichting (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Huisvlijt uit vervlogen tijden,foto's. (UoW.35a) foto kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Huizen Dortants,schema bewoners,1981 (UoW.17) bevolkingslij naamlijst kopie Rimburg Dortants H. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Huizen en bewoners te UoW (1808-1926),per wijk. st origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. (1808-1926 nog uitzoeken


Huizen en bewoners te UoW,chronologisch,1808-1926<br />

bevolkingslij<br />

st origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. nog uitzoeken<br />

Huizen te koop in UoW,1987. (UoW.33) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Huizen te Rimburg,foto's,1981 (UoW.18) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Huizen te UoW. te koop,1985. (31) foto kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.31) Doc-3-31<br />

Huizen:start bouw a/d Schanserweg,1989. (UoW.36) artikel kopie Worms/Nieuwenhagen N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Huizen:verkopen in 1988 en 1989. (UoW.36) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Huizenverkoop te UOW,1986. (32) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.32) Doc-3-32<br />

Huizenverkoop te UoW,1990-1991 artikel kopie Ubach over Worms N.N. UoW.34 Doc-3-34<br />

Huizenverkoop te Waubach/Rimburg,1868/69 (UoW.14) artikel kopie Waubach/Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Huth Hein,gouden speld,1983 (UOW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Huurcontract Huth H. en Heidendael J.W. (UOW.28) akte kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Huwelijk van adel,1992. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Huwelijk,adellijk te Rimburg,1992. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Huwelijksfeest Tijsse-Klase/Heidendael (UOW.28) artikel kopie Eygelshoven-Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Ideologisch centrum voor schutterswezen (UoW.22) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Idylle und Beschaulichkeit. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Willems Leo (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Im Schatten von Burg und Kirche. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Wensky Margret (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Immendorf ist um 1200 schon bekannt,1981 (UoW.18) artikel kopie Immendorf N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Immer,wenn Herr Von Palant kam,1981 (UoW.20) artikel kopie Prummern N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

In 1832 erst einen richtigen Lehrer,'81 (UoW.22) artikel kopie Alsdorf Enters Maria (UoW.22) Doc-3-22<br />

In de koele kelder van een Teut,1976 (UoW.5) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

In de schaduw der eeuwen,deel 3,1981 (UoW.20) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

In Glanz der Kronungsstrasse,1983 (UoW.26) artikel kopie Aken Erdweg Willi (UoW.26) Doc-3-26<br />

In Holland nannte man sie Stegermuhle,1982 (UoW.22 artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Inbraak in kerk,1980. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Industrie in Limburg in 19e eeuw,19.. (UoW.5) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.05) Doc-3-5


Inhuldiging pastoor M.Kenis,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Inkomsten van de kerkstichtingen,1787 (UoW.23) naamlijst kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Inkwartieringsverklaringen,bevrijders,1944(UoW.10) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.10) Doc-3-10<br />

Installatie pastoor J.Franssen,1894 (UoW.03) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Installatie pastoor Maesen,1981 (UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Inventaris van het schutterskoningszilver (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Inwijding nieuwe kerk te Waubach,1869-1977 (UoW.4) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Inwijdingsakte van de kerk te Waubach,1877 (UoW.6) akte kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Inwoners Kreis Geilenkirchen,1988 (UoW.36) naamlijst kopie Grensland N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Inwoners te UOW in 1808 (UoW.6) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Inwoners van UoW,pasfoto's. foto kopie Ubach over Worms N.N. nog uitzoeken<br />

Inzegening kerkorgel te Lauradorp,1941 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Inzegening kerkorgel te Waubach,1939 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Ipomal,kunstgalerij geopend,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Is de Kolverjuffer van Rimburg verhuisd? (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

IVN strijdt tegen uitbreiding golfbaan. (UoW.36) artikel kopie Brunssum/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

IVN,10 jaar wel en wee,1982 (UoW.24) brochure origineel Ubach over Worms N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

J.P.M.Rohs deken te Schinnen,1962 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

J.Regterschot ontvangt eremedaille,1989. (UoW.36) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

J.W.H.Pinckaers,pastoor te Waubach,1940 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

J.W.Heinen,robijnen jubileum,1982 (UoW.24) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Jaaroverzicht Oostelijk Zuid-Limburg,1976 (UoW.12) ovz origineel Limburg-Zuid Gemeente (UoW.12) Doc-3-12<br />

Jabeek viert 3 dagen feest,1978 (UoW.7) artikel kopie Jabeek Lieshout Jan van (UoW.07) Doc-3-7<br />

Jacob Jozef Boymans overleden,1898 (UoW.5) artikel kopie Groenstraat/Rimburg N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Jacobs Ger al 10 jaar met donornier.(UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Janssen John in chemie-olympiade,1983 (UoW.26) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.26) Doc-3-26


Jehova's bouwen koninkrijkszaal,1987. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch Ubach over<br />

N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Johan Will contra Claes Henckens,1673 (UoW.23) akte kopie Worms/Eygelshoven N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Jong Nederland 40 jaar,1984 (UOW.29) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Jong Nederland terug naar oude plek,1991.(UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Jongelui starten eerherstel Groenstr.1982 (UoW.24) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Jongeman uit E.vechtend door Europa,19.. (UoW.4) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Jongerenbedevaart,1989. (UoW.36) artikel kopie Leenhof/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Jong-Nederland in zak en as,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Jorna-Houben,gouden bruidspaar,1983 (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Jos Aretz kiplekker in Maaseik,1983 (UoW.25) bevolkingslij artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Jubilarissen uit UoW bij Laura en Ver.(1946-1984) st kopie Ubach over Worms Nolten W. (1946-1984 nog uitzoeken<br />

Jubileum Burg.P.D.Beckers,1935 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Jubileum te Lauradorp,1959 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Jup Rongen,ridder zonder vrees,1976 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Justitie-akten,1836-1862 (UoW.16) akte kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.16) Doc-3-16<br />

Kaart van bevrijding grensland. (UoW.33) kaart kopie Grensland N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

KAB te UoW viert haar gouden jubileum,19.. (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kadasterkaart Merkelbeek,1979 (UoW.8) kaart kopie Merkelbeek Gemeente (UoW.08) Doc-3-8<br />

Kadasterkaart,1834 (UoW.21) kaart kopie Ubach over Worms<br />

Kadasterkaarten UoW en Rimburg (1822-1824),1980 kaart origineel<br />

Kadasterkaarten van UoW,1844-1968<br />

Abdissenbosch/Uo<br />

W (UoW.21) Doc-3-21<br />

Ubach over<br />

Worms/Rimburg Goossens H.M.H. (1822-1824 nog uitzoeken<br />

bevolkingslij<br />

st kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. nog uitzoeken<br />

Kadasterkaarten van UOW,1965 (UoW.14) kaart kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kadasterkaarten,1834 (UoW.21) kaart kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Kahlen Ludwig overleden,1981 (UoW.24) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Kaiser und seine Familie,der (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kaiser-Karl-Kapelle,1981 (UoW.20) artikel kopie Palenberg N.N. (UoW.20) Doc-3-20


Kaisers Karl Gebeine in Aachener Munster (UOW.26) artikel kopie Aachen Heemkundeverenig<br />

Hugot Leo (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kalender Eygelshoven,1985 (UOW.29) foto kopie Eygelshoven ing (UoW.29) Doc-3-29<br />

Kalender met foto's 1988. (UoW.33) foto kopie Eygelshoven Hist.vrienden te E. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kalender,de Franse Republikeinsche - . (UoW.37) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kalender/foto's Spaarbank Limburg,1978 (UoW.8) foto kopie Limburg N.N. Heemkundeverenig (UoW.08) Doc-3-8<br />

Kalender:Eygelshoven door de eeuwen heen. (UOW.28) artikel kopie Eygelshoven ing (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kamers schieten. (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Kamerschieten bij de schutterij,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kamerschieten en vuurwerk,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kamerschieten,1976 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kamerschieten,foto. (UoW.33) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kampioenswimpel voor Juliana,1983 (UOW.27) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Kanton Heinsberg nach Luttich,1982 (UOW.26) artikel kopie Heinsberg/Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kapel en beeldenroof te Waubach,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach-Groenstraat N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kapel hoek Kerkstraat/Kloosterstraat,1964 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kapel te Groenstraat,renovatie,1973-1975 (UoW.5) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kapel te Rimburg ingezegend,1951 (UoW.14) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kapel vernield te Abdissenbosch,1953 (UoW.14) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kapel:Godshuisje in de verf,1989. (UoW.36) artikel kopie Groenstraat-Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kapelaan H.Gulickers pastoor te Obbicht (UoW.03) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Kapelaan H.Porteners pastoor te Waubach (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Kapelaan Heidendael te Haelen weg,1979 (UoW.10) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Kapelaan J.de Haan pastoor te Maastricht (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Kapelaan J.Douven pastoor te Spek'heide (UoW.03) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Kapelaan Janssen begraven,1980 (UoW.15) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Kapelaan Jarocci tot diaken gewijd,1981 (UoW.20) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.20) Doc-3-20


Kapelaan L.Hunen rector te Brunssum,1961 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Kapelaan Merckelbagh weg uit Brunssum,1934 (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Kapelaan Pletsers persoonsgegevens. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kapelaan Verberne overleden,1990 (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kapelaan Verberne persoonsgegevens. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kapelaan Verberne,persoonsgegevens,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kapelaan Verheggen naar Waubach,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kapelaansvertrek:verdriet en woede. (UOW.27) artikel kopie Nieuwenhagerheide N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Kapelanie,Kerkberg 7,historie,1980 (UoW.14) artikel kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kapellen in Limburg (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Kapellen te Ubach over Worms,1969 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kapelletje Kerkstraat,oud/nieuw,1965 (UoW.4) tekening kopie Waubach Gemeente UoW (UoW.04) Doc-3-4<br />

Kapelletje vernield,1987. (UoW.33) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kapelletjes vernield te Rimburg. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kaplan Lauer,Abschied von Ubach,1983 (UoW.25) artikel kopie Ubach N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Kapper Fr.Heidendael stopt ermee,1964 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kapsalon Huub Gatignon geopend,1980 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Karel de Grote was de sterkste. (UoW.36) artikel kopie Aken N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Karel de GRote,blootlegging gebeente.(UoW.25) artikel kopie Aken N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Karl der Grosze in Murlenbach geboren? (UOW.26) artikel kopie Grensland Tiepelmann Klaus (UoW.26) Doc-3-26<br />

Karlschrein konservierung verlauft etc. (UOW.28) artikel kopie Aken Bialdijga Michael (UoW.28) Doc-3-28<br />

Karlsfest,da gibt's was zu erleben,1981 (UoW.20) artikel kopie Palenberg N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Kassier Logister overvallen,1971 (UoW.01) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Kasteel Ehrenstein,1980 (UoW.15) artikel kopie Kerkrade Crott Jos (UoW.15) Doc-3-15<br />

Kasteel Hoensbroek,1980 (UoW.15) artikel kopie Hoensbroek N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Kasteel Rimburg,1956 (UoW.21) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21


Kasteel Rimburg,1966 (UoW.4) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Kasteel Rimburg,afl.3/6,1935 (UoW.2) artikel kopie Rimburg Lemmens Gerard (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kasteel Rimburg,erfstuk uit verleden,1960 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kasteel Schaesberg en zijn bewoners (UoW.15) artikel kopie Schaesberg Verzijl Jan (UoW.15) Doc-3-15<br />

Kasteel Schaesberg wacht op sloper,1989.(UoW.36) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kasteel Schaesberg wordt herbouwd,1979 (UoW.9) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Kasteel Schaesberg wordt herbouwd,1981 (UoW.18) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Kasteel Schaesberg,1979 (UoW.10) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Kasteel Schaesberg,1984 (UOW.28) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kasteel Schaesberg,bouwtekeningen,1983 (UoW.25) tekening kopie Schaesberg Gemeente (UoW.25) Doc-3-25<br />

Kasteel Schaesberg,historie in foto's. (UOW.29) foto kopie Schaesberg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Kasteel Schaesberg,waardeloze stenen,1952 (UoW.04) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Kasteel Trips te Geilenkirchen. (UoW.36) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kasteel:verder herstel in 1992. (UoW.33) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kasteelmuren en hun mooi verleden,1992. (UoW.37) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kastelen en leengoederen te Heerlen.(UoW.25) artikel kopie Heerlen Peters P. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Kastelen in Limburg. (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

KAV afd.Waubach bestaat 40 jaar,1977 (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

KAVO-Waubach 50 jaar,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

KAVO-Waubach zilveren jubileum,1977 (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Kegelgruuhskes 35 jaar. (UOW.27) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Kein Verehelichter durfte Hand anlegen,(UoW.20) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Keine Hoffnung des Schreines,1982 (UoW.26) artikel kopie Aken Wefelnberg Horst (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kemenade te Rimburg,1950 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kent u ze nog...de Ubach over Wormsers? (UoW.04) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Kerk etc. 1989 zie onder Parochie. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36


Kerk te Frelenberg,de,1979 (UoW.9) tekening kopie Frelenberg N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Kerk te Rimburg 250 jaar oud,1976 (UoW.5) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kerk te Rimburg,restauratie,1976 (UoW.13) artikel kopie Ubach Rimburg over<br />

N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Kerk te Sjpaans Kentje:torentje terug,1984 (UOW.29 artikel kopie Worms/Nieuwenhagen N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Kerk te Waubach in diverse artikelen,1953.(UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kerk,toren en plattegrond,1959 (UoW.22) tekening kopie Waubach Gemeente (UoW.22) Doc-3-22<br />

Kerk.Zangkoor:jaarverslagen,1957-1965 (UoW.14) artikel kopie Waubach VanderBroeck J. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kerk:diverse oude artikelen. (UoW.37) artikel kopie Waubach/Ubach Lauradorp over N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kerk:Uit UoWorms verleden,parochie,1934.(UoW.37) artikel kopie Worms Wijnen D. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kerkacte Sint Josephkapel,1709 (UoW.19) akte kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Kerkacte,1786 (UoW.23) akte kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Kerkacten van Waubach (17<strong>06</strong>-1869),1980 (UoW.15) akte kopie Waubach Goossens H.M.H. (17<strong>06</strong>-1869 Doc-3-15<br />

Kerkakten parochie Waubach,1700-1869 (UoW.16) akte kopie Waubach N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Kerkbezoek bij luchtalarm,1944 (UoW.5) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kerkconcert,annonce,1869 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kerkconsecratie te Rimburg,1938 (UoW.14) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kerkelijk Zangkoor 100 jaar oud,1984 (UoW.29) artikel origineel Waubach Goossens H.M.H. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Kerkhof zonder kruisen:lijkenhuisje,1982 (UoW.21) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Kerkinbraak te Rimburg,1980 (UoW.14) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kerkje omgetoverd tot Grand-Theater. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kerkkoor te Waubach 75 jaar oud,1958 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kerkkruisoperatie bijna mis,1983 (UOW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kerkmeester Bisschops onderscheiden,1989.(UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kerkmeester stal kruisreliek,1958 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kerkpoort verdwenen en weer terecht,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kerkraadse vasteloavendskrant,1980 (UoW.10) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.10) Doc-3-10


Kerkrade in de 18e eeuw,Joh.Scholtes,1981 (UoW.18) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Kerkrade,burg.Smeets zilveren jubileum,81 (UoW.16) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Kerkrade:St.Jozefziekenhuis,1981 (UoW.18) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Kerkradenaar schreef mijnwerkersroman,1981 (UoW.20 artikel kopie Kerkrade Pasing Theo (UoW.20) Doc-3-20<br />

Kerkradepenning met zegel van Rolduc. (UOW.27) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Kerkstraat:reconstructie winkelcentrum. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kerktoren wordt gereconstrueerd,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kerktoren wordt gerestaureerd,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Kerktoren:techn.beschrijving en tek,1959 (UoW.22) tekening kopie Waubach Gemeente (UoW.22) Doc-3-22<br />

Kerktorenspits opgeknapt,1988. (Uow.35a) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Kerkvergadering 21.12.1963 (UoW.5) bep kopie Waubach Kerkbestuur (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kermis te Waubach,1932 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kermissen in rustiger tijden,1933 (UoW.2) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kienavond:inval door de politie,1983 (UOW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kieskwestie te UOW,1913 (UoW.18) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Kirche in Kraudorf renovirt (UOW.26) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kirche:zuruck zur alten Turmspitze,1987. (UoW.33) artikel kopie Ubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Kirchen in Ubach-Palenberg,1982 (UOW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kirchroatsjer plat,1981 (UoW.18) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Kirmes anno dazumal,19<strong>06</strong> (UoW.20) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Kirmes,St.Rochus- in Bosscheln. (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N.Priesterleven in (UoW.28) Doc-3-28<br />

Klacht over liederlijke taal op straat. (UOW.28) artikel kopie Limburg-Zuid Dieteren Frans (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kleuterschool Abdissenbosch geopend,1966 (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Klockengrusz aus Grotenrath. (UoW.35a) artikel kopie Grotenrath Willems Leo (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Klompenbal,festijn uit vorige eeuw,1962 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kloosterarchieven,1983 (UoW.25) artikel kopie Limburg Roks Truus (UoW.25) Doc-3-25


Kloosterkerk,beschrijving,1982 (UoW.23) artikel kopie Wittem N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Knoben Lei,40 jaar bij de P.T.T. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Koetsje Gruuskes op zoek naar mannen. (UoW.35a) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Koetsjegruuhskes,33 jaar,1984 (UOW.28) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kogelpot uit 1100 gevonden te UOW,1978 (UoW.7) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Kohle pragte Merkstein,1982 (UoW.23) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Konigssilber wird eingesegnet. (UOW.28) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Koninginnefeest,1923 (UoW.21) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Koolwinning in het Land van Rode,1966 (UoW.2) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Koster-organist A.Gielen overleden,1965 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Koster-organist te Waubach,1965/65 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Krankenpflege soll Grenzen uberspringen. (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kranten;ooit had Limburg 30 kranten. (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kreisheimatmuseum,1982 (UOW.26) artikel kopie Geilenkirchen Wolters Toni (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kreis-Heimatmuseum. (UOW.28) artikel kopie Grensland Pinzek Edwin (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kreissitz,5e Kreishaus in Heinsberg,1982 (UOW.26) artikel kopie Heinsberg/Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kreisstadt im Wandel der Zeiten.(UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Krijgsrumoer op 't einde der 16e eeuw,1964 (UoW.2) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kroehtwusj,d'r (UOW.29) artikel kopie Nieuwenhagen/Schinv<br />

Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Kroningsfeest te Schinveld en Nieuwenhagen(UoW.12) artikel kopie eld N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Kroningsfeest te W/R en E in 1898 (UoW.11) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Kroon akkoord met ontgrinding,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Kroonluchter voor kerk te Schaesberg,1982 (UOW.26) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kruis Brunss.weg/Grensstraat,1974 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kruis in het veld,Kloosterstraat,1981 (UoW.16) tekening kopie Waubach N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Kruis op kerk te Abdissenbosch,1975 (UoW.4) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.04) Doc-3-4


Kruis te Rimburg weer op plaats,1966 (UoW.4) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Kruisbeeld terug aan de Haanweg te N,1974 (UoW.5) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kruisen en kapellen in Limburg,19.. (UoW.7) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Kruisen en kapellen in Limburg,1959 (UoW.5) artikel kopie Limburg Hanssen J. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kruisen en kapellen te UOW,1975 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Kruisen in Limburg,1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg Hermans W. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Kruisen;langs wegen en paden,kalender. (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kruisfagen,de (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kruiskapel te Groenstraat. (UoW.37) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Kruisweg en ramen in kerk,1976 (UoW.5) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Kruisweg in kerk te Lauradorp,1959 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Kruiswegakte St.Josephkerk,1846 (UoW.17) akte kopie Waubach Bisdom (UoW.17) Doc-3-17<br />

Kruiswerk 60 jaar te Nieuwenhagen,1982 (UoW.24) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Kultur hinter der Burgmauern,1982 (UOW.26) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Kunststeen in de 19e eeuw,1983 (UoW.25) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Kunstwerken en monumenten te UOW,1977 (UoW.6) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Kurzformen unserer Vornahmen,1982 (UoW.23) genealogie kopie Grensland Heckmanns Franz (UoW.23) Doc-3-23<br />

Kustersdriessen,ontstaan/afkoop,1931-1970 (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.14) Doc-3-14<br />

Kwartaaloverzicht Oost Zuid-Limburg,1979 (UoW.10) naamlijst origineel Limburg-Zuid Gemeente (UoW.10) Doc-3-10<br />

Kwartet voor inwoners van <strong>Landgraaf</strong>,1984 (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeentebestuur (UoW.28) Doc-3-28<br />

Kwartierstaat gouverneur Sjeng Kremers,1979(UoW.9) tekening kopie Genealogie Crott J. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Lakafdruk zegel UOW,1935 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Land van Herle en omgeving,1982 (UoW.22) artikel kopie Limburg-Zuid Hommerich L.van (UoW.22) Doc-3-22<br />

<strong>Landgraaf</strong> 40.000 inwoners. (UOW.29) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

<strong>Landgraaf</strong> een eigen V.V.V.,1989. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

<strong>Landgraaf</strong> geeft geheim niet prijs,de,1980 (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.15) Doc-3-15


<strong>Landgraaf</strong> heeft vier wethouders,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

<strong>Landgraaf</strong> mag best,wel met Heerlen,1981 (UoW.16) artikel kopie SUN Huppertz Martin (UoW.16) Doc-3-16<br />

<strong>Landgraaf</strong> nieuwe naam voor SUN-gemeenten (UoW.15) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

<strong>Landgraaf</strong> tot gem.herindeling,1981 (UoW.19) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Dragstra Wim (UoW.19) Doc-3-19<br />

<strong>Landgraaf</strong> viert 1e verjaardag,1982 (UoW.24) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

<strong>Landgraaf</strong> vraagt uw aandacht,1981 (UoW.19) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

<strong>Landgraaf</strong>,33n bezienswaardige kolonie,'89.(UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

<strong>Landgraaf</strong>,CDA/VVD kiezen voor <strong>Landgraaf</strong> (UoW.16) artikel kopie SUN N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

<strong>Landgraaf</strong>,de - teruggevonden,1980 (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

<strong>Landgraaf</strong>,de nieuwe gemeente,1981 (UoW.17) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Theunissen Jo (UoW.17) Doc-3-17<br />

<strong>Landgraaf</strong>,de,1978 (UoW.8) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

<strong>Landgraaf</strong>,een raadsel voor archeologen (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

<strong>Landgraaf</strong>,erfenis van grote waarde,1989. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

<strong>Landgraaf</strong>,gemeentegrenzen vastgesteld,1981(UoW.17) artikel kopie SUN N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

<strong>Landgraaf</strong>,welkom in <strong>Landgraaf</strong>,1981 (UoW.16) brochure origineel <strong>Landgraaf</strong> SUN-bestuur (UoW.16) Doc-3-16<br />

<strong>Landgraaf</strong>demonstratie in beeld,1981 (UoW.17) foto kopie SUN N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

<strong>Landgraaf</strong>festival moet uitgroeien,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Landkaarten uit oude archieven,1982 (UoW.22) artikel kopie Grensland Ubach over<br />

N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Landkaarten van UOW en omgeving,1980 (UoW.12) kaart kopie Worms/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Landkaarten van Z-Limburg en grensland (UoW.18) kaart kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Landkaarten,1982 (UoW.21) kaart kopie Grensland N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Landmachines und Erntefest,1991. (UoW.37) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Landsgrenzen bij Heerlen in 1785 (UoW.20) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Latijns-Nederlandse woordenlijst,beknopt (UOW.26) woordenlijst kopie Genealogie N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Latijns-Nederlandse woordenlijst. (UOW.27) woordenlijst kopie Limburg Evertz M.J.H. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Lauradorp in de bloemetjes gezet,1979 (UoW.10) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.10) Doc-3-10


Lauradorp in feeststemming,1947 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Lauradorp praat over problemen,1984 (UOW.28) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Lauradorp voor de Julia gebouwd. (UoW.33) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Lauradorp,een arbeidersdorp,Bouwblad,1930 (UoW.13) tekening kopie Lauradorp N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Lauradorp,fataal braakliggende grond,1931 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp Wijnen D. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Lauradorp,gouden feest pater Fischer,1981 (UoW.17) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Lauradorp,hoe het begon,1979 (UoW.9) artikel kopie Lauradorp Fischer B. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Lauradorp,orgel in de Theresiakerk,1978 (UoW.13) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Lauradorp,paters Salesianen,1951 (UoW.14) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Lauradorp,rector Ter Meer overleden,1980 (UoW.11) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Lauradorp,schoolfoto's,1981 (UoW.18) foto kopie Lauradorp N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Lauradorp:Hoe het begon,1979 (UoW.18) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Leben in der guten alten Zeit,1986. (UoW.35a) artikel kopie Frelenberg N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Lebendes Denkmal auf dem Hof. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Frings Herman (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Leco-fabriek naar Abdissenbosch,1978 (UoW.7) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Leenderkapel,bidplaats voor de Mijnstreek.(UoW.23) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Leenderkapelletje,1980 (UoW.18) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Leengoederen te UOW,1980 (UoW.13) naamlijst kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Leenhof '75,een rijke historie,1980 (UoW.14) artikel kopie Leenhof/Schaesberg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Leenhof,bidplaats voor de Mijnstreek,1983 (UoW.25) artikel kopie Schaesberg/Leenhof N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Leesjongens tussen kolen en stenen. (UOW.28) artikel kopie Limburg-Zuid Ubach over<br />

Dieteren Frans (UoW.28) Doc-3-28<br />

Legenden over de Brunss.heide,19.. (UoW.4) artikel kopie Worms/Brunssum N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Leo Slangen met pensioen,1982 (UoW.24) artikel kopie Waubach/Eygelshoven N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Liebfraumilch en Eygelshovenaar Wijck,1962 (UoW.5) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Lijk in bos gevonden,1989. (UoW.36) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Lijkenhuisje te Ubach over Worms,1938 (UoW.01) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.01) Doc-3-1


Limburg actueel,2e Jaargang,afl.5,1981 (UoW.18) brochure origineel Limburg Diverse schrijvers (UoW.18) Doc-3-18<br />

Limburg en Belgie,1830-1839 (UoW.5) artikel kopie Limburg Banning J.P.D.van (UoW.05) Doc-3-5<br />

Limburg en de Hanze uit (LV),1978 (UoW.7) artikel kopie Limburg Adriaens Fr. (LV),1978 Doc-3-7<br />

Limburg in 1850 (UoW.2) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Limburg tussen 1814 en 1840,1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Limburgers als gastarbeiders in Duitsland.(UoW.23) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Limburgers de oudste Nederlanders? (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Limburgers eten graag wat de pot schaft,1964 (UoW) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW) nog uitzoeken<br />

Limburgs Binnenland,deel 3,verschenen,'83 (UoW.26) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Limburgs volkslied van G.Krekelberg,1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Limburgse familienamen in 1947. (UoW.35a) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Limburgse familiewapens (diverse),1964 (UoW.4) tekening kopie Limburg Venne van de (diverse), Doc-3-4<br />

Limburgse spreekwoorden,1982 (UoW.22) woordenlijst kopie Limburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Limburgse Tachtiger 125 jr.geleden geboren.(UoW.23 artikel kopie Schaesberg Lommers Cor (UoW.23) Doc-3-23<br />

Limburgse toponiemen (UoW.10) naamlijst kopie Limburg Roukens Winand (UoW.10) Doc-3-10<br />

Limburg-Zuid opgesplitst in 23 gemeenten (UoW.17) artikel kopie Limburg-Zuid Ubach over Worms N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Limites de UOW-R-E-N,procesverbaal,1822 (UOW,26) akte kopie e.a. Gemeentebestuur (UoW.26) Doc-3-26<br />

Lintjesregen in <strong>Landgraaf</strong>,1984 (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Lof voor Limb.korpsen in Boxtel,1983 (UOW.27) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

L'Ortye Jos 40 jaar bij PTT (UOW.26) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

L'Orty's aller landen te Wijnandsrade,1975 (UoW.4) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Luchtfoto Eygelshoven,1987. (UoW.33) foto kopie Eygelshoven N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Luchtfoto in kleur,1981 (UoW.21) foto origineel Abdissenbosch Gemeente (UoW.21) Doc-3-21<br />

Luchtfoto Merkelbeek en klimmen,1982 (UoW.21) foto kopie Merkelbeek N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Luchtfoto,de kerk in het midden,1987.(UoW.33) foto kopie Thorn N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Luchtfoto: De kerk in het midden,1987. (UoW.33) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33


Luchtfoto's in kleur:Heksenberg,1981 (UoW.21) foto origineel Heerlen/Heksenberg<br />

Ubach over<br />

Topografische<br />

Dienst (UoW.21) Doc-3-21<br />

Luchtfoto's van UOW en N'hagen,1948 (UoW.10) foto kopie Worms/Nieuwenhagen Legerdienst (UoW.10) Doc-3-10<br />

Lustrum Meimeadjes te Groenstraat,1980 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Lutgenskwartet,een jubileum,1980 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

M.Cudell:archeoloog en politiecomm.1960 (UoW.22) artikel kopie Rimburg/Broekhuizen N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

M.E.-se pottenbakkersoven te Waubach,1977 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Maarten,sint,1930 (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Maastricht,10 eeuwen in een kuil. (UOW.27) artikel kopie Maastricht Crousen Laur (UoW.27) Doc-3-27<br />

Machtergreifung in Grenzland,1983 (UOW.26) artikel kopie Grensland Tonnis Wilfried (UoW.26) Doc-3-26<br />

Madonnabeeld voor kerk te Nieuwenhagen,1979 (UoW.8 artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Magische voortekenen,1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg Bakkes Pierre (UoW.09) Doc-3-9<br />

Man met hondekar/koe met gierkar/melkboer (UoW.21) foto kopie Limburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Mandenfabriek te Posterholt,1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Mannenkoor Abdissenbosch 25 jaar,19.. (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Mannenkoor huldigt jubilaris P.Knubben,1978 (UoW.7 artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Mannenkoor neemt parochiehuis over,1984 (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Mannenkoor Sint Jozef 55 jaar,1979 (UoW.9) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Mannenkoor Sint Jozef,1978 (UoW.8) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Mannenkoor St.Joseph bestaat 40 jaar,1964 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Mannenkoor St.Joseph geeft najaarsconcert (UoW.15) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Mannenkoor St.Joseph naar Yoego-Slavie,1962(UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Mannenkoor St.Joseph te Waubach,1977 (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Mannenkoor St.Jozef 60 jaar,geschiedenis. (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Mannenkoor St.Jozef 65-jarig bestaan,'89.(UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Mannenkoor St.Jozef eert jubilarissen,1981(UoW.17) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Mannenkoor St.JOzef in het nieuw,1981 (UoW.20) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.20) Doc-3-20


Mannenkoor St.Jozef klaar voor de reis,'82 (UoW.23 artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Mannenkoor St.Jozef,najaarsconcert,1979 (UoW.10) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Mannenkoor St.Jozef,najaarsconcert,1983. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Mannenkoor St.Jozef,zangwedstrijd,1980 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Mannenkoor St.Jozef:M.Notermans overleden.(UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Mannenkoor St.Jozef:najaarsconcert,1982 (UoW.24) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Mannenkoor:erelid weth.Gybels,1991. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Mannenkoor:gouden echtpaar Notermans,1982 (UoW.22) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Mariabeeld gestolen,1986. (UoW.33) artikel kopie Groenstraat-Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Marienberg,19.. (UoW.8) artikel kopie Marienberg N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Marienkirche,1978 (UoW.19) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Markante dorpsfiguren:Nol Lutgens. (UoW.35a) artikel kopie Groenstraat Bonten Jef (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Markante dorpsfiguren:pastoor G.Maesen. (UoW.35a) artikel kopie Waubach Bonten Jef (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Markante dorpsfiguren:Pietje Simons. (UoW.35a) artikel kopie Groenstraat Bonten Jef (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Marktproblemen te Waubach,1963 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Marskramers. (UOW.28) artikel kopie Limburg/Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Marskramers. (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Martin Cudell exploitant steenkolenmijnen.(UoW.33) artikel kopie Rimburg Engelen F. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Martin Cudell,1960 (UoW.01) artikel kopie Rimburg Schobben F.X. (UoW.01) Doc-3-1<br />

MAVO Petrus en Paulus 40 jaar,1978 (UoW.7) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

MAVO Wormdal,J.v/d Boom jubileum,1984 (UOW.28) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

MAVO-scholieren braken record,1984 (UOW.28) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

May Smeets dir.Openbare school,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Mazjerang,dialectvaria,1984 (UOW.29) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Mazjerang:dialect,1982 (UoW.22) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Mededelingen over opgravingen te UOW en R,1928 artikel kopie Ubach over Worms N.N. nog uitzoeken


Meester F.Heinen verlaat 't onderwijs,1961 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Meester Huijnen overleden,1992. (UoW.37) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Meester Huub Stohr overleden,1991. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Meiden roven:reglement,1982 (UoW.23) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Meifeesten te Abdissenbosch,1983 (UoW.26) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Meifeesten,1983 (UOW,26) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Meigebruiken,Limburgse (De Bronk),1955 (UoW.13) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (De Bronk) Doc-3-13<br />

Meigebruiken:Erinnerungen,1987. (UoW.33) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Mei-jongens 30-jarig bestaan. (UoW.33) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Meijongens te Abdissenbosch. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Meijongens te N. houden traditie in ere,81(UoW.17) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Meikoningin 1988,Annemie Speck. (UoW.35a) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Meinachtdrama te Jabeek,1769 (UoW.24) artikel kopie Jabeek Charlier E. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Meister Nikolaus nicht erster Pfarrer.(UoW.26) artikel kopie Frelenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Meiviering in de Groenstraat,1978 (UoW.7) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Meiviering te Groenstraat 20 jaar,1976 (UoW.12) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Mej.Banens neemt afscheid van Rimburg,1976 (UoW.5) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Memoires van een oud-Limburger,1982 (UoW.22) artikel kopie Eygelshoven Erens Frans (UoW.22) Doc-3-22<br />

Mensen en monumenten,J.Spiertz + huis. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Merels en mussen in Limburgs dierbaar oord (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Merkelbeek,parochie 100 jaar,1979 (UoW.8) artikel kopie Merkelbeek N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Met autobus en vrachtauto door de Sahara (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Metriek stelsel. (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Mgr.dr.Poels haalde Salesianen hier,'55. (UoW.37) artikel kopie Lauradorp Eygelshoven/Groenstr N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Mgr.P.J.Boymans 40 jaar priester,1979 (UoW.8) artikel kopie aat N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Mgr.Poels en de Salesianen,1959 (UoW.02) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2


Mgr.Schloppa bezoekt Salesianen,19.. (UoW.6) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Mijngebied,stadsvernieuwing oostelijk - (UoW.16) brochure origineel Limburg-Zuid N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Mijnlamp van vaders fanfare terug. (UoW.35a) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Mijnmuseum 5 jaar oud,1981 (UoW.19) artikel kopie Kerkrade Poulssen Will (UoW.19) Doc-3-19<br />

Mijnmuseum te Rolduc,1980 (UoW.11) artikel kopie Rolduc N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Mijnmuseum te Rolduc,1982 (UOW.26) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Mijnstreek viert St.Maartensfeest,1982 (UoW.21) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Mijnverleden,de vergeten mens,het (UOW.27) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Mijnverzet tegen de Duitsers. (UOW.28) artikel kopie Limburg-Zuid Dieteren Frans (UoW.28) Doc-3-28<br />

Mijnwerkersbond 60-jarig bestaan. (UoW.33) artikel kopie Waubach-Groenstraat N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Mijnwerkersroman,1981 (UoW.20) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Mijnzetel O.N.II sloot haar poorten,1978 (UoW.8) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Milchers Frans,scheidende PLEM-jubilaris. (UOW.29) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Militairen,1984 (UOW.28) artikel kopie Limburg Roks Truus (UoW.28) Doc-3-28<br />

Min.Terpstraschool 25 jaar,1966 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Minirotonde opengesteld,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Mit groszen Mut hob die schlacht an,1981 (UoW.20)u artikel kopie Baesweiler N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Moeilijke Z-Limburgse plaatsnamen,1934 (UoW.22) artikel kopie Limburg-Zuid Krekelberg Gerhard (UoW.22) Doc-3-22<br />

Moeziek oeht eege durp,1988. (UoW.35a) artikel kopie Waubach-Groenstraat N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Molen Strijthagen wordt gerestaureerd. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Monniken de eerste mijnwerkers,1980 (UoW.19) artikel kopie Rolduc N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Mont-Blanc expeditie gered,1983 (UoW.26) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Monumenten,1982 (UoW.22) naamlijst kopie Worms/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Moord:geen schot in zaak Yvonne Pasmans. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Mosaik des dorfliche Lebens. (UoW.35a) artikel kopie Grensland Gillessen Leo (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Mosmuller-Nols 100 jaar in bedrijf,1988.(UoW.35a) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A


Mosmuller-Nols 100 jaar te Nieuwenhagen. (UOW.29) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Mouwemblemen van Amerikaanse soldaten. (UOW.29) foto kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Muhlen wie Perlen an einer Schnur,1982 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Museum voor kunst en oudheden,gids,1953 (UoW.13) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Muziekpedagoog Jos Lennards,1980 (UoW.11) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Naamgeving aan SUN-gemeenten,1980 (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Naamgeving Namiddagse Driessen,1979 (UoW.10) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.10) Doc-3-10<br />

Najaarsconcert Mannenkoor St.Jozef,1982 (UoW.21) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Ned.Herv.Kerk te UoW. 50 jaar,1985. (31) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.31) Doc-3-31<br />

Nederlands-Bargoense woordenlijst,1981 (UoW.17) woordenlijst kopie Groenstraat N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Nederzetting bij de beek,de (UOW.28) artikel kopie Schaesberg Venrooy van J.W. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Neomist Henri Hub.Frehen te Waubach,1943 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Neomist J.Peters te Waubach,1936 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Neomist Jan Latour,1963 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Neomist Jan Wetzels te Rimburg,1926 (UoW.4) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Neomist kapelaan R.Verheggen,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Neomist kapelaan Verheggen,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Neomist Paolo Jarocci,1982 (UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Neomist pater Elzear Gerards,1949 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Neomist pater Elzear Gerards,1949. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Neomistenfeest te Rimburg,A.Verreck,1958 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Neomistenprentjes uit UoW,1976 (UoW.4) naamlijst kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Neue Theorien uber die Bockreiter.(UoW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Neue Theorien uber die Bosckreiter,1983 (UoW.25) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

N'hagen in 1831 als parochie erkend,1963 (UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

N'hagen in 1963 750 jaar oud,1961 (UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.02) Doc-3-2


Nieuw corpus op kruis Boschgracht,1975 (UoW.4) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Nieuw riool in de Groenstraat,1977 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Nieuw Tuindorp in de Mijnstreek,1931 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Nieuw veldkruis uit oud eikehout,1975 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Nieuw wapen voor <strong>Landgraaf</strong>,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Nieuw-Apostolische kerk 60 jaar te UoW,1990 artikel kopie Waubach/Veeweg N.N. UoW.34 Doc-3-34<br />

Nieuwbouw van 2 miljoen,centralisatie. (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Nieuwe instrumenten voor Juliana,1982 (UoW.22) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Nieuwe instrumenten voor Juliana,1982 (UoW.22) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Nieuwe kerkklokken te Waubach,19.. (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Nieuwe kruisen te Waubach en Groenstraat (UoW.5) artikel kopie Waubach/Groenstraat N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Nieuwe provincie Limburg brengt verrassingen(UoW.6 artikel kopie Limburg N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Nieuwe Raad en wethouders,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Nieuwe verwarming in kerk,1982 (UoW.24) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Nieuwe vondsten in de St.Servaaskerk,1981 (UoW.20) artikel kopie Maastricht N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Nieuwe weg en brug te Palenberg. (UoW.36) artikel kopie Palenberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Nieuwenhaags boek voor Sjeng Kremers,1984 (UOW.28) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Nieuwenhagen 750 jaar,1213-1963 (UoW.9) brochure origineel Nieuwenhagen Gemeente (UoW.09) Doc-3-9<br />

Nieuwenhagen bestaat 750 jaar,19363 (UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Nieuwenhagen en haar verleden,1976 (UoW.12) brochure origineel Nieuwenhagen Gemeente (UoW.12) Doc-3-12<br />

Nieuwenhagen in oude foto's,1980 (UoW.15) foto kopie Nieuwenhagen Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

Nieuwenhagen,50 jaar parochie,1917-1967 (UoW.10) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Nieuwenhagen,burgemeesters,1958 (UoW.13) naamlijst kopie Nieuwenhagen Spiertz H.J. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Nieuwenhagen,gegevens uit het verleden (UoW.10) brochure origineel Nieuwenhagen Mulken W.van (UoW.10) Doc-3-10<br />

Nieuwenhagen,herenhuizen in Hoefveld,1980 (UoW.12) tekening kopie Nieuwenhagen Stienstra (UoW.12) Doc-3-12<br />

Nieuwenhagen,historie,1981 (UoW.18) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.18) Doc-3-18


Nieuwenhagen,inwonerslijst,1811 (UoW.14) naamlijst kopie Nieuwenhagen Gemeente (UoW.14) Doc-3-14<br />

Nieuwenhagen,wandeling door het dorp,1947 (UoW.11) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Nieuwhof,bouwtekening,1921 (UOW.29) tekening kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Nieuwjaars- en Nachwachtliederen,1951 (UoW.19) artikel kopie Limburg Knippenberg H.H. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Noch Heute vielen in Erinnerung,1981 (UoW.20) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Noehtebeum en boomnuuht. (UOW.27) artikel kopie Limburg-Zuid Lemmerling A. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Nog zingen de bossen te Scinveld,1978 (UoW.8) artikel kopie Schinveld Poulssen Will J. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Nonke Busjke voor toekomst bewaard,1983 (UOW.26) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Nonnevotte auf der Spur. (UoW.33) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Noormannen tussen Maaas en Rijn. (UoW.33) artikel kopie Grensland Franken Lambert (UoW.33) Doc-3-33<br />

Normalisatie rivier De Worm gereed,1960 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Notulen raadsvergadering herindeling,1977 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Nunmehro zu hohem Alter geraten,1982 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

O.L.Vrouweschool 50 jaar,1981 (UoW.19) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

oek UOW,aankondiging in Duitse pers,1981 (UoW.20) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.20) Doc-3-20<br />

Offermans terug naar de Philippijnen,1984 (UOW.28) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Old-Hickorydivisie in Kerkrade,1984 (UOW.28) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Old-Hickoryveteranen naar Limburg in 1984.(UoW.23) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Oliemolen te Heerlen hersteld,1979 (UoW.10) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Oma Simons 75 jaar,1983 (UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Oma van Grand-Hotel wordt 100,1984 (UOW.28) artikel kopie Heerlen Schroder Kick (UoW.28) Doc-3-28<br />

Omrekening:pieds/pouce - m/cm,1811 (UoW.16) woordenlijst kopie Limburg N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Onafhankelijkheidsfeest te UOW,1913 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Onderscheiding Mej.Speck,1981 (UoW.19) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Onderscheidingen bij Sint Jan,1981 (UoW.19) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Onderscheidingen te <strong>Landgraaf</strong>,1989. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36


Onderscheidingen te UOW,1983 (UOW.26) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Onderwijs te Ubach over Worms,1975 (UoW.8) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Onderwijs te UOW,1898 (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Onderwijs,jubileum T.Hanique-Janssen (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Onderwijs/scholen te UOW,1923-1977 (UoW.6) literatuur kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Onderwijs:Afscheid G.Smeets bij MAVO (UOW.26) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Onderwijs:afscheid juffr.Banens,1978 (UoW.7) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Onderwijs:afscheid Mia Jacobs. (UoW.36) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Onderwijs:H.F.J.Oostwegel overleden,1978 (UoW.7) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Onderwijs:In memoriam Jo Dortants. (UoW.34) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.34) Doc-3-34)<br />

Onderwijs:J.Dautzenberg in de DOP,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Onderwijs:jubileum Jose Heidendael,1980 (UoW.11) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Onderwijs:oude schoolfoto's,1981 (UoW.20) foto kopie Waubach N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Onderwijs:W.Herpers zilveren jubilaris,'82 (UoW.24 artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Onderwijzend personeel te UoW,1974-1976 (UoW.4) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Onderwijzend personeel,1913/1916,benoeming (UoW.5) bep kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.05) Doc-3-5<br />

Onderwijzer J.F.Geuskens overleden,1984 (UOW.28) artikel kopie Waubach/Kerkrade N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Onderwijzeressen mevr.Toussaint/mej.Beckers(UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Onderwijzers Breuls,Reinartz,Defesche,1965 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Onderwijzers te Waubach,1981 (UoW.18) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Ontsluiting industrieschap Abdissenbosch (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Ontstaan der gemeentewapens te UoW,1949 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Ontwerp voor een arbeidersdorp te UOW (KB),1930/31 artikel kopie Ubach over Worms Siebers A. (KB),1930/ nog uitzoeken<br />

Ontzettende ramp te Eygelshoven,1908 (UoW.4) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Onze overgrootouders leefden sober,1960 (UoW.02) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Onze taal:batiken / haviken,1980 (UoW.11) artikel kopie Taal Driessen Cor M. (UoW.11) Doc-3-11


Oogst,de ougskar (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Oorkonde W.Heidendael,bevrijding,1945 (UoW.22) ork kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.22) Doc-3-22<br />

Oorlog (fragment),1982 (UoW.22) artikel kopie Schaesberg Erens Frans (fragment) Doc-3-22<br />

Oorlogsslachtoffers te N'hagen 1940-1945 (UoW.8) naamlijst kopie Nieuwenhagen Gemeente (UoW.08) Doc-3-8<br />

Oorsprong wereldbedrijf te N'hagen,19.. (UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Oorvijg sloeg,1775,gerechtsbode knock-out (UoW.9) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Op 't Nolke on an et Huuske,1981 (UoW.19) artikel kopie Ubach Esser Reinhold (UoW.19) Doc-3-19<br />

Op z'n Limburgs eten,wat de pot schaft,1979(UoW.9) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Op zoek naar het Limb.oercorpus,Egelie.(UoW.23) artikel kopie Limburg Crousen Ber (UoW.23) Doc-3-23<br />

Opening "Parel van Rimburg",1977 (UoW.6) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Opening Selma Kuyperstraat,1978 (UoW.8) artikel kopie Stenenkruis N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Opening sporthal te Waubach,1971 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Opgraving M.E.-pottenbakkersoven,1977 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Opgraving te UOW,1933 e.v. (UoW.13) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Opgravingen stimuleren de archeologen (UOW.26) artikel kopie Maastricht Hammes Bert (UoW.26) Doc-3-26<br />

Opgravingen stimuleren de archeologie (UoW.26) artikel kopie Maastricht Hammers Bert (UoW.26) Doc-3-26<br />

Opgravingen te Groenstraat,1926 (UoW.6) artikel kopie Groenstraat Bonnefantenmuseu<br />

N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Opgravingen te UOW:inventarislijst,1968 (UoW.14) naamlijst kopie Ubach over Worms m (UoW.14) Doc-3-14<br />

Opgravingen,inventarislijst 1926-1932 (UoW.14) bml kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Opper Th.Derks,groepscdt. te UoW,196.. (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Oprichting ener school,1910. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Oprichting kerk te Abdissenbosch,1935 (UoW.5) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

OPrichting korps gemeentepolitie,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Oprichtingsacte scholl,1726 (UoW.19) akte kopie Rimburg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Oprichtingsakte H.Familie,Staatsblad 1886 (UoW.6) reglement kopie Waubach Regering (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Oproep tot verzoening bij D-day,1984 (UOW.28) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.28) Doc-3-28


Oprukkende ontgrinding,1982 (UoW.22) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Opschriften oude ramen in St.Jozefkerk,1975(UoW.4) literatuur kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Oranjefeest geslaagd,1939 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Oratorium 50 jaar,1980 (UoW.19) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Oratorium Don Bosco te Lauradorp,1960 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Orde van verdienste voor E.VanderBroeck.(UoW.25) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Organist P.J.Schobben overleden,1930 (UoW.22) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Organist Sjef Beckers jubileert,1989. (UoW.36) artikel kopie Rimburg/Eygelshoven N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Orgel,eine neue fur Hunshovener Pfarre. (UOW.28) artikel kopie Hunshoven/Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Orgelkwestie te Abdissenbosch,1942-1977 (UoW.5) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Ortsgeschichte in Wort und Bild.(UOW.26) artikel kopie Randerath N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Os Sjtroatje ziehliger,1969 (UoW.2) gedicht kopie Groenstraat Wolak Johanna (UoW.02) Doc-3-2<br />

Os Sjtroatje ziehliger. (UoW.37) artikel kopie Groenstraat Aken/Grensland/Duitsl N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Otto III met Kerstmis gekroond,1983 (UOW.27) artikel kopie and N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Oud-Archief gemeentehuis (7 mappen),1975 (UoW.01) naamlijst origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. (7 mappen) Doc-3-1<br />

Oude ambachten,1982 (UoW.22) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Oude gebouwen in Oirsbeek,1982 (UoW.22) artikel kopie OIrsbeek N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Oude grafkruisen naast de kerk te E,1960 (UoW.15) artikel kopie Eygelshoven Belonje (UoW.15) Doc-3-15<br />

Oude panden met ondergang bedreigd,1964 (UoW.15) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Oude voornamen,1981 (UoW.20) naamlijst kopie Genealogie Hegtermans Jean (UoW.20) Doc-3-20<br />

Oude woorden en gebruiken te Waubach,1975 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Ouderwetse bronk te Schinveld,1978 (UoW.8) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Oud-pastoor Beckers van Spaubeek overleden (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Oud-pastoor H.Nillessen,een vogelkenner (UoW.03) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Oud-Rechterlijke archieven,1981 (UoW.22) genealogie kopie Genealogie N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Oudste dynastie der mensheid,carnaval.(UoW.25) artikel kopie Limburg Fransen Th.drs. (UoW.25) Doc-3-25


Oud-strijder Theo Janssens overleden,1992.(UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Oud-Strijders,openluchtmis,1983 (UOW.26) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Over "De Binnenhof" te Waubach,1971 (UoW.4) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Overdrachtsactes fondaties,1734 (UoW.23) akte kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Overgang politie moeilijk,1982 (UoW.21) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Overheidsinstellingen i/d Zuid.Nederlanden (UoW.23 artikel kopie Nederland N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Overledenen 1980-1981 (UoW.21) naamlijst origineel Waubach/Groenstraat Parochie St.Jozef (UoW.21) Doc-3-21<br />

Overledenen 1982-1983. (UOW.27) naamlijst kopie Waubach-Groenstraat Parochie (UoW.27) Doc-3-27<br />

Overlijdens St.Jozefparochie,1981-1982 (UoW.24) naamlijst kopie Waubach/Groenstraat Maesen G. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Overlijdensannonce rector E.H.M.Meens,1978 (UoW.7) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Overlijdensannonces bekende personen,1975 (UoW.4) naamlijst kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Overst-Voerendaal,1984 (UOW.28) artikel kopie Voerendaal N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

P.Schmitz woont in voormalige kerk,1977 (UoW.6) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Paard,het bruisend paard,1978 (UoW.17) tekening kopie Limburg Poortvliet Rien (UoW.17) Doc-3-17<br />

Paardensport door Jeanette Haazen,1982 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Paaseieren verven,geschiedenis. (UOW.28) artikel kopie Limburg/Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Pablo Huth Europees kampioen,1976 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Pagen J.,tweemaal goud. (UOW.28) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Palenberg 1100 jaar,Festschrift 867-1967 (UoW.17) brochure kopie Ubach-Palenberg Diverse schrijvers (UoW.17) Doc-3-17<br />

Palenberg,Ausgrabung in der Karlskapelle (UoW.13) artikel kopie Palenberg Schaefer Leo (UoW.13) Doc-3-13<br />

Palenberg,wie es einst war,1981 (UoW.19) artikel kopie Palenberg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Palenberg:Villa Palembach,1981 (UoW.18) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Par.W. 150 jaar geleden gesticht,1953 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Parochie H.Drievuldigheid 150 jaar,1982 (UoW.21) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Parochie H.Gregorius Brunssum,400 jr,1979 (UoW.9) artikel kopie Brunssum N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Parochie OLV Hulp der Christenen 150 jaar.(UoW.33) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.33) Doc-3-33


Parochie St.Jozef viert 175-jarig jubileum (UoW.21 artikel origineel Waubach/Groenstraat Goossens H.M.H. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Parochie:afscheid kapl.Lauvenberg,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Parochie:St.Jozefnoveen,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach Galen Frans van (UoW.37) Doc-3-37<br />

Parochie:Waubach + Lauradorp bijeen,1993.(UoW.37) artikel kopie Waubach/Lauradorp N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Parochiebibliotheek L.T.Welter naar Heerlen (UoW.7 artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Parochieblaadjes,1982 (UoW.21) artikel origineel Abdissenbosch Kremer K. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Parochiefeest te Waubach,175 jaar,1978 (UoW.7) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Parochiehuis wordt verbeterd,1957 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Parochiekerk bestaat 150 jaar,1982 (UoW.22) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Parochiekerk te N'hagen 60 jaar,1977 (UoW.7) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Parochiepriesters van Waubach,1970 (UoW.5) artikel kopie Scherpenseel/Waubac<br />

Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Paspoort Offermans-Heinen. (UOW.28) genealogie kopie h N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Paspoort van H.J.H.Vrosch (UoW.11) akte kopie Nieuwenhagen Gemeente (UoW.11) Doc-3-11<br />

Passiespelen in openluchttheater,foto '33.(UoW.36) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Passiespelen te Lauradorp,1933 foto.(UoW.36) foto kopie Lauradorp N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Pastoor D.Rongen 40 jaar priester,1980 (UoW.11) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Pastoor Frankort naar Rimburg,1982 (UoW.24) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Pastoor Frankort robijnen jubileum,'89. (UoW.36) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Pastoor H.Nillesen 40 jaar te Rimburg,1940 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor H.Peeters overleden,1982 (UoW.23) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Pastoor H.Porteners 25 jaar priester,1973 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor H.Vaessen pastoor te Rimburg,1969 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor Hubert Vaessen overleden,1983 (UoW.25) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Pastoor J.Reinartz overleden,1967 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor J.W.H.Pinckaers overleden,1951 (UoW.03) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor Jos Gillissen 70 jaar,1959 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3


Pastoor Jos Gillissen overleden,1961 (UoW.03) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor Kremer met emeritaat,1987. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Pastoor L.Hunen naar Doenrade,1964 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor Lanckohr naar Mesch,1964 (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor Maesen naar Waubach,1981 (UoW.17) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Pastoor Merckelbach overleden,1987. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Pastoor Pierre Peters overleden. (UoW.37) artikel kopie Waubach-Vaals N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Pastoor Porteners 40 jaar priester. (UoW.36) artikel kopie Voerendaal N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Pastoor Porteners afscheid Voerendaal. (UoW.37) artikel kopie Waubach-Voerendaal N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Pastoor Porteners naar Voerendaal,1980 (UoW.12) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Pastoor Porteners verlaat Waubach,1980 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Pastoor Porteners,afscheidstoespraak,1980 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Pastoor Schiffelers overleden,1910 (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Pastoor Vaessen verlaat Rimburg,1982 (UoW.24) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Pastoor Van Sloun 25 jaar priester,1974 (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pastoor W.H.J.Pinckaers overleden,1950 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Pastoor-deken Brounts 40 jaar priester (UOW.28) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Pastoor-deken L.Reinartz te Tongeren (UoW.9) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Pastoors te Nieuwenhagen (UoW.24) naamlijst kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Pastoorskwestie te N'hagerheide,1983 (UOW.26) artikel kopie Nieuwenhagerheide N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Pastoren zu Merkstein,naamlijst. (UOW.27) naamlijst kopie Merkstein N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Pastorie te Waubach in opspraak,1980 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Pastorie,nieuwe - gebouwd te Waubach,1911 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Patentschuldigen,register van,1889/1890 (UoW.15) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

Pater Dury en 't tijdschrift "Don Bosco" (UoW.36) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Pater Falco Fuhren terug naar de Missie. (UOW.28) artikel kopie Wauabch-Groenstraat N.N. (UoW.28) Doc-3-28


Pater Falco Fuhren terug uit Belg.Congo (UoW.03) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pater Frans Senden overleden,1973 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pater Frans Senden zilveren priester,1966 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Pater Frans Senden,1976 (UoW.5) artikel kopie Waubach Lieshout Jan van (UoW.05) Doc-3-5<br />

Pater Offermans terug naar de missie,1981 (UoW.19) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Pater Schaad overleden,1987. (UoW.33) artikel kopie Ubach Lauradorp over<br />

N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Patronaat + kerk in verval te N'hagen,1976 (UoW.4) artikel kopie Worms/Spaans Kentje N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Pauselijke onderscheiding,1991. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Pentekeningen,ZOL-kalender 1958 (UoW.16) tekening kopie Limburg-Zuid Delnoy Pierre (UoW.16) Doc-3-16<br />

Per helikopter naar Keulen,Fr.Simons,19.. (UoW.5) artikel kopie Waubach Lauradorp/Steenenkrui N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Personen:Gouden speld voor Van der Putte.(UoW.36) artikel kopie s N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Personen:J.Peeters 60 jaar lid vakbond,'89(UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Personen:mevr.Wils-Sanders apart. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Personenjubilea te UOW,1978 (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Personen-Postverkeer in fruher Jahre.(UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Petershof seit 1860 in Familienhand,1983 (UoW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Petrus- en Pauluskerk gerestaureerd,'87.(UoW.33) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Petrus- en Pauluskerk,geschiedenis,1980 (UoW.13) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Peuterwerk gered,1987. (UoW.33) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Pfarrarchiv von St.Marien,1983 (UoW.26) artikel kopie Geilenkirchen Wolters Tom (UoW.26) Doc-3-26<br />

Pfarrarchiven bilden goldene Fundgrube.(UoW.26) artikel kopie Grensland Katsaitis Jutta (UoW.26) Doc-3-26<br />

Pfarrer des Kreises Geilenkirchen in 1559 (UoW.9) artikel kopie Grensland Wegberg Hugo von (UoW.09) Doc-3-9<br />

Pfarrkirchefenster renoviert,1983 (UOW,26) artikel kopie Grotenrath N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Plaatselijke Benamingen te UoW,1989 naamlijst origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. nog uitzoeken<br />

Plaatsnaamborden voor <strong>Landgraaf</strong>,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Plaatsnaamborden,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.22) Doc-3-22


Plannen en zorgen te Lauradorp,1947 (UoW.2) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Planologisch onderzoek in Oost.Mijngebied (UoW.12) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Plantennamen,Limburgse (UOW.28) woordenlijst kopie Limburg Goossens H.M.H. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Platenhuis Paul Smeets,1981 (UoW.20) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Plattegrond gemeente UOW,1834 (UoW.22) kaart kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Plattegronden huis Kleinen,Kerkstraat,1979 (UoW.10 tekening kopie Waubach Gemeente (UoW.10) Doc-3-10<br />

Plattegronden Waubach/Groenstraat,1910/70 (UoW.4) tekening kopie Ubach over Worms Gemeente UoW (UoW.04) Doc-3-4<br />

Plattegronden,1982 (UoW.21) kaart kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Podium op de markt te Waubach,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Politie:afscheid adjudant Koopman,1980 (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Politie:afscheid adjudant Th.Derks,1977 (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Politie:beediging van 11 leden. (UOW.27) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Politie:nieuwe voertuigen en manschappen.(UOW.27) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Politie-agent Defesche,19<strong>06</strong> (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Politieagent Jan Mink gehuldigd,1962 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Politiebond Sint Michael 50 jaar oud,1979 (UoW.10) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Politiechef B.Oosterbos,1982 (UoW.23) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Politie-echtpaar Gooyen-Gardeniers. (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Politieschool,afscheid H.M.H.Goossens,1981 (UoW.19 artikel kopie Waubach/Heerlen N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Postgeschiedenis te UoW,1989. (UoW.36) artikel kopie Ubach over Worms Reumkens M. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Postkantoor overvallen,1983 (UOW.26) artikel kopie Ubach Rimburg over<br />

N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Pottenbakkersoven te UOW en N'hagen,1980 (UoW.12) artikel kopie Worms/Nieuwenhagen N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Prehistorie UOW,1981 (UoW.19) artikel origineel Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Prehistorie Zuid-Limburg,vormen en bakken (UoW.13) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Prehistorische picknickplaats,1982 (UOW.26) artikel kopie Maastricht Overhof Serve (UoW.26) Doc-3-26<br />

Prehistorische vondst,1982 (UoW.22) artikel kopie Nieuwenhagen Beckers Wiel (UoW.22) Doc-3-22


Prehistorische vuursteenmijnbouw,1966 (UoW.4) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Priester L.W.Wijnen,robijnen jubileum,1981(UoW.17) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Priesterjubileum in 1894 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Priesterleven in dienst van de sport,een (UOW.28) artikel kopie Eygelshoven Rousseau Pierre (UoW.28) Doc-3-28<br />

Priesters:Maesen/Hunen/Jarocci,1981 (UoW.19) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Priesterstudenten Rolduc,foto,1929 (UoW.18) foto kopie Waubach N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Priesterwijding R.Verheggen,1993. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Prins Bernhard viert 6e lustrum,1962 (UoW.3) artikel kopie Stenenkruis N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Prins-bisdom Luik,1000jarig bestaan,1980 (UoW.13) artikel kopie Luik/Limburg-Zuid N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Pro Ecclesia voor Ed.VanderBroeck,1975 (UoW.4) artikel kopie Waubach N.N. Janssen de Limpens (UoW.04) Doc-3-4<br />

Procesrecht in Landen van Overmaze,1631 (UoW.13) artikel kopie Limburg-Zuid K (UoW.13) Doc-3-13<br />

Processie te Waubach,19<strong>06</strong> (UoW.11) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Profielschets nieuwe burgemeester,1982 (UoW.21) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

PTT-erkenning voor <strong>Landgraaf</strong>,1987. (UoW.33) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

PvdA-fractieraad breekt met afd.bestuur. (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Quatre petits prieres de St.Francois,1982 (UoW.21) muziek kopie - Poulenc Francois (UoW.21) Doc-3-21<br />

R.Logister,afscheid grondgebiedzaken,'89.(UoW.36) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Raad van State beslist over de Worm,1982 (UoW.22) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Raadsverkiezing,uitzonderlijke uitslag,'58 (UoW.22 artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

RABO-bank 75 jaar,1983 (UoW.26) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

RABO-bank B.A. 75 jaar (UOW.26) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

RABO-bank te UoW gerenoveerd,1985. (31) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.31) Doc-3-31<br />

Rabobank wordt verbouwd,1977. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

rachtwagens bevuilen route door UOW,1983 (UoW.25) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Rauber oder Revolutionaire?,1982 (UoW.23) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Raubschlosz zum Perle im Wurmtal,von (UOW.26) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.26) Doc-3-26


Rechenbuch von der Kirche von Herlo. (UoW.37) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Rector H.Ter Meer 25 jaar priester,1963 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Rectoraat Abdissenbosch wordt parochie (UoW.3) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Reeweg verlost van betonblokken,1980 (UoW.13) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Reglement Land van Hz,1661 (UoW.22) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Reglement policie binnen de gemeente,1866 (UoW.6) reglement kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Reglement Schutterij kon.goedgekeurd,1949 (UoW.7) reglement kopie Waubach Regering (UoW.07) Doc-3-7<br />

Regterschot Jan kreeg Pro Ecclesia,1984 (UOW.29) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Regulatie van de Wormrivier,19.. (UoW.7) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Relief Salviuskerkje uit 1750. (UOW.28) artikel kopie Limbricht N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Reliquieen H.Kruis,Rolduc in woord+beeeld (UoW.12) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Rene Wiggemans overleden,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Renovatie straatwijken te UOW,1979 (UoW.8) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Restauratie kerk te Rimburg voltooid,1976.(UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Restauratie kerkgebouw te Rimburg,1975 (UoW.6) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Restauratie kerkorgel,1982 (UoW.22) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Restauratie kerkorgel,1982. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Restauratie kost 70 miljoen,1989. (UoW.36) artikel kopie Rolduc-Kerkrade N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Restauratie oude historische orgels,1981 (UoW.20) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Restauratie parochiekerk te Waubach,1959 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Restauratie Sacramentsaltaar te Thorn,1978 (UoW.8) artikel kopie Thorn N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Restauratie St,-Pancratiuskerk. (UoW.36) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Restauratie Strijthagermolen,1982 (UoW.23) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Reumkens Frans 70 jaar (+ 1994) (UOW.26) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (+ 1994) ( Doc-3-26<br />

Reunie fa.Reumkens/Romkens te N'hagen,1980 (UoW.14 artikel kopie Genealogie N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Reunie Reumkens te N'hagen,1980 met foto's(UoW.15) naamlijst kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.15) Doc-3-15


Rijks- en bestuursorganisatie,1980 (UoW.11) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Rijkspolitie vertrokken uit <strong>Landgraaf</strong>,1984 (UOW.28 artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Rijkspolitie weg uit <strong>Landgraaf</strong>,1984 (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Rimburg ,een zelfstandig dorp,1959 (UOW.29) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Rimburg bevrijd zonder feesten,1984 (UOW.29) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Rimburg bezorgd over toekomst basisschool.(UoW.33) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Rimburg dreigt uit te sterven,1970 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Rimburg en zijn halbstarken,1961 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Rimburg is trots op voetbalclub,1980 (UoW.14) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Rimburg krijgt veel aandacht,1980 (UoW.11) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Rimburg nu zonder halbstarken,1964 (UoW.14) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Rimburg op water gebouwd,1931 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Rimburg spaart voor restauratie orgel,1980 (UoW.12 artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Rimburg verloor in 1887 zelfstandigheid. (UoW.33) artikel kopie Rimburg Sniekers Theo (UoW.33) Doc-3-33<br />

Rimburg,1881 (UoW.9) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Rimburg,1913 (UoW.13) artikel kopie Rimburg Hoens J.A. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,1913 (Maasgouw) (UoW.19) artikel kopie Rimburg Hoens J.A. (Maasgouw) Doc-3-19<br />

Rimburg,1949 (in Steenkool),1981 (UoW.19) artikel kopie Rimburg Toussaint A.J. (in Steenk Doc-3-19<br />

Rimburg,25 jaar ROB-onderzoek,1970 (UoW.13) artikel kopie Rimburg Bloemers J.H.F. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,auf - lebten einst Raubritter,1981 (UoW.17 artikel kopie Rimburg Zimmermann Otto (UoW.17) Doc-3-17<br />

Rimburg,bevrijding,1944 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,Brugstraat gevaarlijke weg,1981 (UoW.17) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Rimburg,de Kolverjuffer (Veldeke),1951 (UoW.13) gedicht kopie Rimburg Verreck A. (Veldeke), Doc-3-13<br />

Rimburg,diverse fotokopieen,1981 (UoW.17) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Rimburg,dorp van oeroude gebruiken,1960 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Rimburg,dorp van rust,1977 (UoW.6) artikel kopie Rimburg Poulssen Will J. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6


Rimburg,een kunstdenkmal,1912. (UoW.35a) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Rimburg,een plaats apart. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Rimburg,familiefoto's Dohmen,1926 (UoW.18) foto kopie Rimburg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Rimburg,het stiefkind van Kerkrade?,1969 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Rimburg,Jaarverslagen ROB,1970-1974 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,kasteel (AWL-blad),1966 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (AWL-blad) Doc-3-13<br />

Rimburg,kasteel en omgeving (Natuurgids) (UoW.13) artikel kopie Rimburg Bruna M. (Natuurgid Doc-3-13<br />

Rimburg,klein dorpje in 't Wormdal,1950 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Rimburg,luchtfotoin kleur,1982 (UoW.21) foto origineel Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Rimburg,Nieuwsbulletin KNOB,1971-1972 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,oase van rust,1976 (UoW.5) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Rimburg,onze omgang met bomen. (UOW.29) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Rimburg,opgraving nabij de Worm,1970 (UoW.14) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Rimburg,opgraving, (Bulletin NOB),1936 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (Bulletin Doc-3-13<br />

Rimburg,orgelfonds organiseert feest,1980 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,restauratie Dorpstraat,1964 (UoW.18) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Rimburg,Romeinse nederzetting,1970 (UoW.13) artikel kopie Rimburg Bloemers J.H.F. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,Romeinse vondsten,1929 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg,voetbal;bestuursleden geschorst. (UOW.28) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Rimburg,vuistbijl (UoW.13) artikel kopie Rimburg Haeren H.M.L.van (UoW.13) Doc-3-13<br />

Rimburg:das Kaiserdiplom,1981 (UoW.18) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Rimburg:das Romische Strassendorf,1932 (UoW.11) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Rimburg:een dorp verandert,1987. (UoW.33) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Rimburg:opgravingen,1926-1932 (UoW.14) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Rimburg:toneelstuk over het dorp,1980 (UoW.11) artikel kopie Ubach Rimburg over<br />

Pasing Theo (UoW.11) Doc-3-11<br />

Rimburgerweg in nieuwe jasje,1983 (UOW,26) artikel kopie Worms/Brunssum N.N. (UoW.26) Doc-3-26


Rimburgse linde geknipt,1982 (UoW.22) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

RKVV Waubach mag blijven spelen,1967 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

RKVV Waubach viert gouden jubileum,1963 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Robijnen pater Theo Schaad,1982 (UoW.21) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Robijnen priesterfeest past.Van Dorst,'93.(UoW.37) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Robijnen priesterfeest pastoor H.Peters (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Robijnen PTT-er,Wiel Schormans,1982 (UoW.23) artikel kopie Waubach/Rimburg N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Rode,Burg,Sonderdruck (UOW.27) artikel origineel Herzogenrath N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Roep- en doopnamen,1981 (UoW.18) woordenlijst kopie Limburg Crott Jos (UoW.18) Doc-3-18<br />

Roermonds woordenboek,1976 (UoW.5) artikel kopie Roermond N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Rolduc is een bezoekje waard,1981 (UoW.19) artikel kopie Rolduc N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Rolduc,allerlei gasten op R,1934 (UoW.10) artikel kopie Rolduc N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Rolduc,de abdij en haar invloed,1989. (UoW.36) artikel kopie Rolduc-Kerkrade N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Rolduc,een historische herrijzenis,1983 (UOW.26) artikel kopie Kerkrade N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Rolduc,eerste seminarie van het bisdom. (UoW.3) artikel kopie Rolduc/Kerkrade N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Rolduc/Herzogenrath verstevigen banden,81 (UoW.17) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Rom.Villa bij Bovenste Caumer,1930 (UoW.19) artikel kopie Heerlen Peters P. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Rom.villa bij Overste Hof,1921 (UoW.19) artikel kopie Schaesberg Peters P. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Romeinen in Nederland,de (UoW.13) artikel kopie Limburg-Zuid Es W.A.van (UoW.13) Doc-3-13<br />

Romeinen waren reeds te Rimburg,1981 (UoW.17) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Romeins glas in Limburg,1970 (UoW.13) brochure kopie Heerlen DSM-kalender (UoW.13) Doc-3-13<br />

Romeinse city te Maastricht. (UOW.27) artikel kopie Maastricht N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Romeinse opgraving (Germania),1929/1930) (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (Germania) Doc-3-13<br />

Romeinse opgraving te Maasbracht-Beek (UoW.26) artikel kopie Maasbracht N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Romeinse soldaten brachten kalender mee.(UOW.28) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Romeinse vondsten,1970 (UoW.14) artikel kopie Groenstraat/Rimburg N.N. (UoW.14) Doc-3-14


Romeinse wegen,1981 (UoW.20) artikel origineel Ubach over<br />

Worms Goossens H.M.H. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Romeins-Nederlands reisboek,1981 (UoW.19) artikel kopie Worms/Rimburg Diverse schrijvers (UoW.19) Doc-3-19<br />

Romer-Fund im Garten,1981 (UoW.20) artikel kopie Duren Trees Wolfgang (UoW.20) Doc-3-20<br />

Romerstrassen,die,(Bonner Jahrbuch),1861 (UoW.13) artikel kopie Rimburg N.N. (Bonner Ja Doc-3-13<br />

Romische Funden in Wiesen der Wurm,1981 (UoW.18) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Romische Heerstrassen bei Maas/Rhein,1878 (UoW.9) artikel kopie Grensland Schmidt/Schneider (UoW.09) Doc-3-9<br />

Romische Strassendorf bei Rimburg (UoW.10) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Romische Strassensiedlung,Rimburg,1925/27 (UoW.9) artikel kopie Rimburg Mayer O.E. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Romkens H. in processie te Maastricht. (UOW.27) foto kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Rondom de nieuwe gemeente <strong>Landgraaf</strong>,1981 (UoW.20) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Rongen Jup van weegbrug naar tapkast,1958 (UoW.9) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Ruilverkaveling te Ubach over Worms,1964 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Ruzie tussen pastoor en notaris,1982 (UoW.23) artikel kopie Hoensbroek N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Sacramentsoctaaf te Meerssen (UOW.26) artikel kopie Meerssen N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Salesianen noodgedwongen vertrek,1993. (UoW.37) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Sammlung Riediger wird umgezogen,1981 (UoW.22) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Sango Charles Frehen overleden,1953 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Sarah,wenn Morgens - vor der Tur sitzt.(UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Savelberg:priester voor mensen in nood (UoW.22) artikel kopie Heerlen Rousseau Pierre (UoW.22) Doc-3-22<br />

Schachtblok mijn Julia geveld,1982 (UoW.26) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Schaesberg in woord en beeld,1982 (UoW.24) artikel kopie Schaesberg Lommers Cor (UoW.24) Doc-3-24<br />

Schaesberg voor 1900 (UoW.12) artikel kopie Schaesberg Jongen J. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Schaesberg was tot 1910 een dood dorp,1962 (UoW.3) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Schaesberg,historie,1981 (UoW.18) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Schaesberg,kasteel,1926 (UOW.27) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Schaesberg,mijngemeente-toeristenplaats (UoW.5) artikel kopie Schaesberg Thonen Henk (UoW.05) Doc-3-5


Schaesberg,ruine kan behouden blijven. (UOW.29) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Schaesberg:Schlosz und Vorburg,1956 (UoW.11) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Schansenbinders sliepen in takkenhutjes (UoW.22) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Schatkamer St.Servaas geopend. (UOW.26) artikel kopie Maastricht Dohmen Ber (UoW.26) Doc-3-26<br />

Schets politieke toestand,1849-1869,1870 (UoW.19) artikel kopie Schinveld Scherpeseel A. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Schilderingen van W.Pelzer langs de Worm.(UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Schinveld,de Boebegraaf,1981 (UoW.18) artikel kopie Schinveld Daemen J.Th. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Schinveld,een dorp met varianten,1979 (UoW.10) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Schlosz Breyll im Mittelalter,1982 (UoW.26) artikel kopie Grensland N.N. Leerodt Albrecht (UoW.26) Doc-3-26<br />

Schlosz Leerodt im Wurmtal. (UoW.35a) artikel kopie Grensland<br />

von (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Schlosz Leerodt,1981 (UoW.20) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Schlosz Rimburg met plattegrond,1925. (UoW.37) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Schlosz Trips bei Geilenkirchen. (UoW.35) artikel kopie Grensland Wolters Toni (UoW.35) Doc-3-35B<br />

Schlosz Trips vom Einsturz bedroht,1981 (UoW.20) artikel kopie Geilenkirchen N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Schlosz und Herrschaft Rimburg,1835 (UoW.3) artikel kopie Rimburg Quix Ch. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Schlosz Zweibruggen. (UoW.35) artikel kopie Ubach-Palenberg Klug Helmut (UoW.35) Doc-3-35B<br />

Schloszturm von Burgau,1982 (UoW.26) artikel kopie Duren N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Schnitzeler J.J. Politiker von Profil (UOW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Schobben-Vanderbroeck,foto's (UOW.29) foto kopie Waubach N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Scholtes Harry geridderd,1987. (UoW.33) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

School "An d'r Put" geopend,1978 (UoW.7) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

School:Mr.Terpstra- viert feest,50 jaar (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

School:oprigtingsakte. (UoW.33) artikel kopie Rimburg Waubach/Ubach over N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Schoolfoto 1914-1917 met namen (UoW.12) foto kopie Worms N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Schoolfoto's,diverse uit UoW. (UoW.33) foto kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Schoolgebouw te Waubach en Lauradorp,1977 (UoW.5) artikel kopie Waubach/Lauradorp N.N. (UoW.05) Doc-3-5


Schoolgebouw,de bel heeft geluid,1978 (UoW.19) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Schoolgebouw:De bel heeft geluid,1977 (UoW.7) artikel kopie WaubachUoW.7) N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Schooloprichtingsakte,1726 (in Maasgouw),(UoW.19) artikel kopie Rimburg Maasgouw (in Maasgo Doc-3-19<br />

Schoorsteen steenfabriek Waubach omver,1977 (UoW.5 artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Schoutenfamilies,1983 (UoW.23) artikel kopie Grensland Esser Grete (UoW.23) Doc-3-23<br />

Schrijfwijze Ubach-over-Worms,1949. (UoW.33) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.33) Doc-3-33<br />

Schurft in 18e eeuw gevreesde ziekte,1962 (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Schutterij bestaat 40 jaar,1928 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Schutterij en hoorngeschal,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Schutterij exposeert antiek materiaal,1978 (UoW.14 artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Schutterij exposeert antiek materiaal,1978 (UoW.7) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Schutterij heeft nieuw vaandel,1981 (UoW.17) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Schutterij in dorp en streek,1955 (UoW.14) artikel kopie Waubach Roukens Winand (UoW.14) Doc-3-14<br />

Schutterij St.Joseph bestaat 75 jaar,1963 (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Schutterij St.Joseph,jaarvergadering,1984 (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Schutterij van Waubach 75 jaar oud,1963 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Schutterij viert 95-jarig bestaan,1983 (UOW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Schutterij:Bondsschuttersfeest te Waubach (UoW.14) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Schutterij:koningsmedaille,1991. (UoW.37) artikel kopie Waubach-Groenstraat N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Schutterij:Koningsvogelschieten,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Schutterij:M.Eppels generaal,1991. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Schutterijen,de Nederlandse,1868 (UoW.11) artikel kopie Limburg Borghans (UoW.11) Doc-3-11<br />

Schutterijen,Nederlandse,1868 (UoW.10) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Schutters Feestjubileum,1914 (UoW.19) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Schutters op oorlogspad,1977 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Schuttersfeest door Schaesberg gewonnen (UoW.9) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.09) Doc-3-9


Schuttersfeest te Waubach,1905 (UoW.18) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Schuttersfeest te Waubach,1914 (UoW.13) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Schuttersfeest te Waubach,1978 (UoW.8) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Schuttersfeest,1914 (UoW.19) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Schuttersfeest:voorbereiding,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Schuttersreglement en jaarverslag 1908. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Schutzen haben Tradition. (UOW.28) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Schutzen mit langen Tradition. (UOW.27) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Schutzen ubernahmen die Ehrenwache (UOW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Schutzenfest und Sommerkirmes. (UoW.33) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Schutzensilber im Seidenglans. (UOW.28) artikel kopie Grensland Hollwitz Ulrich (UoW.28) Doc-3-28<br />

Schutzen-Spalier fur dem Goldpaar. (UOW.28) artikel kopie Teveren N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Schwegelsoppers en duppesjurgers,19.. (UoW.2) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Selfkant seit 1963 wieder Deutsch (UOW.26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Seltene Fund aus der Romerzeit,1982 (UoW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg Tonnis Wilfried (UoW.26) Doc-3-26<br />

Servatius,1600 Jahre Apostel im Maasland.(UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Sexclub Klim Bim te Waubach dicht,1983 (UOW.26) artikel kopie Waubach-Groenstraat N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Siedlung zur Kreisstadt,von (UOW.26) artikel kopie Heinsberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Siegel der Ritter gefunden,1987. (UoW.35a) artikel kopie Frelenberg Lauscher Robert (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Siegen,Oranjestad,1981 (UoW.18) artikel kopie Siegen N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Siegfried von Brauchitsch overleden,1975 (UoW.4) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Sint Josef afscheid van M.Notermans,1962 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Sint Maartensviering,1981 (UoW.20) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Sint Rochus:60-jarige jubilaris. (UoW.36) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Sinterklaas,de heilige,ontrafeld,'87. (UoW.33) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Sinterklaas,hoe ontstaan? (UoW.24) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.24) Doc-3-24


Sinterklaas,schwatte koelpiet,1979 (UoW.8) gedicht kopie Groenstraat Vek Jo (UoW.08) Doc-3-8<br />

Sjlaagkar,de (UOW.29) artikel kopie Nieuwenhagen/Ubach<br />

Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Sjpaans Kentje gerestaureerd (UoW.10) artikel kopie over Ubach Worms over<br />

N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Sjpaans Kentje kent geschiedenis,1992.(UoW.37) artikel kopie Worms/Nieuwenhagen Ubach over Worms- L'Ortye Jos (UoW.37) Doc-3-37<br />

Sjpaans Kentje kent roerige geschiedenis.(UoW.37) artikel kopie Nieuwenhagen Ubach over<br />

N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Sjpaans Kentje op punt van verval,1984 (UOW.28) artikel kopie Worms/Nieuwenhagen Nieuwenhagen/Ubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Sjpaans Kentje wordt niet afgestaan,1959 (UoW.2) artikel kopie over Worms N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Sjpiehlenterend,griehenterend etc. (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Slachten op boerderij iets ceremonieels (UoW.15) artikel kopie Limburg-Zuid Hendrix Jean (UoW.15) Doc-3-15<br />

Slachthuis Collaris,1977 (UoW.5) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Slotkapellen in kastelen van Nederland. (UOW.28) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Smeedwerk,hang- en sluitwerk,historisch.(UoW.25) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Smeets F,dir.Bejaardentehuis te Bocholtz.(UOW.27) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Smid:Die alte Hufschmiede,1989. (UoW.36) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Smokkelromantiek in Zuid-Limburg,1960 (UoW.3) artikel kopie Rimburg Wey A.van de (UoW.03) Doc-3-3<br />

SMV-punten,zwarthandel in extraatjes. (UOW.28) artikel kopie Limburg-Zuid Dieteren Frans (UoW.28) Doc-3-28<br />

Sociale kaart van UOW,1981 (UoW.16) woordenlijst kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.16) Doc-3-16<br />

Solche Faustkeile sind selten,1982 (UoW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Soldaat Fr.Crombach terug uit Libanon,1979 (UoW.9) artikel kopie Waubach Nieuwenhagen-Ubach N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Spaans Kentje in de steigers,1987. (UoW.33) artikel kopie over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Spiegel der Romeinse beschaving,1966 (UoW.10) brochure kopie Limburg N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Spoedvergadering benoeming burgemeester (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Spook- en dierverhalen uit Waubach,1977 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Spoorweg Schaesberg/Heerlen/Simpelveld.(UoW.25) artikel kopie Schaesberg WEisfelt ir. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Spoorweg Schaesberg-Kerkrade,1933 (UOW.26) artikel kopie Schaesberg Weisfelt ir. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Spoorweg Staatsmijn Hendrik naar Palenberg (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6


Sporthal Ter Waerden weer open,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Spot- en bijnamen in Limburg,1983 (UoW.25) artikel kopie Limburg Hunshoven- Dohmen Joep (UoW.25) Doc-3-25<br />

Spuren einer alten Kirche. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Stusser Udo (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

St.Jan vierde Caeciliafeest,1988. (UoW.35a) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

St.Jan zong 80 jaar Gods lof,1982 (UoW.21) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

St.Janskluis in Haaren,1982 (UOW,26) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

St.Josefparochie van past.P.Peters,1983 (UoW.25) artikel kopie Vaals N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

St.Joseph concert te Offenbach-Burgel,1964 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

St.Joseph winnaar festival te Nijmegen,1965(UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

St.Rochus op concours te A'dam,1937 (UoW.22) artikel kopie Groenstraat Steege Anton ter (UoW.22) Doc-3-22<br />

St.Rochus terug uit Oostenrijk,1983 (UOW,26) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

St.Rochus,55 jaar mannenzang,1961 (UoW.3) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Stadsvernieuwing Oost.Mijngebied,1981 (UoW.20) brochure origineel Limburg-Zuid Diverse schrijvers (UoW.20) Doc-3-20<br />

Stadsvernieuwing Oost.Mijnstreek,1982 (UoW.21) brochure origineel Limburg-Zuid N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Stadt des Jahres 1200,Koln (UOW.28) artikel kopie Koln Zimmermann Horst (UoW.28) Doc-3-28<br />

Stadtarchivar Schreinemachers Leonard (UOW.29) artikel kopie Geilenkirchen Stusser Udo (UoW.29) Doc-3-29<br />

Stadtrat von Heinsberg,1982 (UOW.26) artikel kopie Heinsberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Stamboom Cremers,1977 (UoW.6) naamlijst kopie Genealogie Goossens H.M.H. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Stamboom van koningin Wilhelmina,1980 (UoW.12) naamlijst kopie Genealogie N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Stamboor Koninklijk Huis,1981 (UoW.20) genealogie kopie Nederland N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Stammbaumforschung,1981 (UoW.20) artikel kopie Grensland Wolters Toni (UoW.20) Doc-3-20<br />

Stapvoets,wandeling IVN,1982 (UoW.23) artikel kopie Ubach over Worms Meyer Lieke (UoW.23) Doc-3-23<br />

Starb Chirurg unschuldig? (UOW.27) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Staties:beschrijving nr.5-11. (UoW.37) artikel kopie Waubach Kenis M,pastoor (UoW.37) Doc-3-37<br />

Steenenkruis:Pinksterbruid vond er de dood(UoW.14) artikel kopie Lauradorp/Stenenkruis N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Steenkolenmijnen,opbouw door Duitsers,1983 (UOW.28 artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.28) Doc-3-28


Steinurkunde als Markstein der Burg,1982 (UOW.26) artikel kopie Herzogenrath N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Stembiljet scheurde gelukkig gezin uiteen (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid) N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Stichtingsakte kapel zusterklooster,1897 (UoW.6) akte kopie Waubach Zustercongregatie (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

St-Josephkerk in het licht,1974 (UoW.04) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

St-Jozefdevotie te Rimburg,1960 (UoW.2) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Stoeterij:mest moet verplaatst worden,'89.(UoW.36) artikel kopie Ubach Waubach over<br />

N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Stortplaats,de nieuwe regionale,1992. (UoW.37) artikel kopie Worms/<strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Straat en verzetskruis voor Ch.Frehen,1984 (UOW.28 artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Straat;drukte op de Grensstraat,1991. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Straatnaamgeving (UOW.27) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeentebestuur (UoW.27) Doc-3-27<br />

Straatnaamgeving in Waubach-<strong>Landgraaf</strong> (UOW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Straatnaamgeving kende veel problemen,'91.(UoW.37) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Straatnaamgeving Namiddagse Driessen,1980 (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.11) Doc-3-11<br />

Straatnaamgeving Namiddagse Driessen,1980 (UoW.12) artikel kopie Waubach Gemeente (UoW.12) Doc-3-12<br />

Straatnaamgeving te Rimburg,1974 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Straatnaamgeving te UoW,1933 en 1953 (UoW.4) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Straatnaamgeving,1956. (UoW.33) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong><br />

<strong>Landgraaf</strong> (UoW.33) Doc-3-33<br />

Straatnaamgeving,1982 (UoW.24) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Straatnaamgeving:historische toelichting.(UOW.27) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeentebestuur (UoW.27) Doc-3-27<br />

Straatnaamgeving:wijziging vastgesteld. (UOW.27) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeentebestuur (UoW.27) Doc-3-27<br />

Straatnaamgeving;voorstel commissie,1982 (UoW.22) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Goossens H.M.H. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Straatnamen bedankt,1984 (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Straatnamen en huisnummers gewijzigd,1984 (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeente (UoW.28) Doc-3-28<br />

Straatnamen in Nam.Driessen te UOW. (31) naamlijst kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.31) Doc-3-31<br />

Straatnamen te Abdissenbosch,1955 (UoW.6) artikel kopie Abdissenbosch Schobben F.X. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Straatnamenregister,1981 (UoW.20) naamlijst kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeente (UoW.20) Doc-3-20


Straszennahmen in Grensland,serie (UOW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Streekvervoerbedrijven in Limburg,1980 (UoW.13) artikel kopie Limburg-Zuid Heggen P. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Strolenberg Nettie wint 1000 gulden,1981 (UoW.22) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Stropoppen maken,een oud ambacht,1978 (UoW.7) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Stuitje Arend 90 jaar,1983 (UOW.27) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Stumme Zeugen der Geschichte,Gangelt. (UoW.35a) artikel kopie Gangelt N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

SUN dank u wel,1981 (UoW.19) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

SUN is een eenheid,1979 (UoW.19) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

SUN,de nieuwe naam,1980 (UoW.19) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

SUN_gemeenten en de herindeling,1981 (UoW.17) artikel kopie SUN N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

SUN_gemeenten zoeken nieuwe naam,1980 (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Sun-burgemeesters op bezoek in <strong>Landgraaf</strong>.(UoW.35a) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

SUN-comite,scheve voorstelling van zaken (UoW.16) artikel kopie SUN Bouvrie Frans (UoW.16) Doc-3-16<br />

SUN-gemeente;herindeling,1980 (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

SUN-gemeenten heten voortaan <strong>Landgraaf</strong>,81(UoW.17) artikel kopie SUN N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

SUN-gemeenten later in <strong>Landgraaf</strong>,1981 (UoW.19) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

SUN-gemeenten:Standpunt gem.Heerlen,1980 (UoW.15) artikel kopie SUN Gemeente (UoW.15) Doc-3-15<br />

SUN-manifestatie te N'hagen,1979 (UoW.19) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

SUN-stand van zaken,1979 (UoW.9) artikel kopie Ubach over Worms Ringens W. (UoW.09) Doc-3-9<br />

SUN-structuurschets,1980 (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.14) Doc-3-14<br />

't Sjtoakes in aanbouw,Nonke Busjke,1981 (UoW.20) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

't Sjtroatje en An 't Putje,muziek,1969 (UoW.2) not kopie Muziek Rinkens L. (UoW.02) Doc-3-2<br />

't Stroatje:een vrije republiek,1960 (Uow.2) artikel kopie Groenstraat Bertrand Cor (UoW.02) Doc-3-2<br />

Taal der Limburgers,de,1947 (UoW.14) artikel kopie Taal Roukens Winand (UoW.14) Doc-3-14<br />

Tachtiger,Limburgse 125 jr geleden geboren (UOW.26 artikel kopie Schaesberg Lommers Cor (UoW.26) Doc-3-26<br />

Tante Bega gab dem Ort den Namen,1981 (UoW.20) artikel kopie Beggendorf N.N. (UoW.20) Doc-3-20


Taube,des Paters - rettet das Kloster. (UOW.28) artikel kopie Sittard N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Tekening par.kerk te Waubach,1975 (UoW.4) tekening kopie Waubach Gemeente UoW (UoW.04) Doc-3-4<br />

Ter Waerden,1686-1738 (UoW.24) akte kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Terpstra Jan moet uit de Raad stappen,1984 (UOW.29 artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Terpstra stapt over naar coalitie. (UOW.27) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

The new Miss,142d Signal Company,1945 (UoW.22) artikel kopie New York N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Thermenmuseum Heerlen,oorsprong en start (UoW.7) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Thermenmuseum:opgravingen. (UoW.33) artikel kopie Heerlen Senden Hub (UoW.33) Doc-3-33<br />

Thorn,het hof van de dames. (UOW.27) artikel kopie Thorn N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Thorn,VVV-folder,19.. (UoW.3) artikel origineel Thorn N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Thorn:de Stiftskerk,1934 (UoW.18) artikel kopie Thorn N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Tod,der - in Musses. (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Toekomst De Kamp nog steeds onzeker,1969 (UoW.19) artikel kopie Schaesberg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Toen een glas bier nog 4 cent kostte,1962 (UoW.2) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Toller Fund fur Sammlung Riedinger (UOW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Toller Fund fur Sammlung Riedinger,1982 (UoW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg K.H. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Topferhandwerk bluhte einstmals,1981 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Topograf.kaart v/d bank Kerkrade,1775 (UoW.22) kaart kopie Kerkrade N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Topografische kaart van Kerkrade,1775 (UoW.9) kaart kopie Kerkrade Gemeente (UoW.09) Doc-3-9<br />

Tortuur:de pijnbak kon er niets leren. (UOW.28) artikel kopie Grensland Crousen Laur (UoW.28) Doc-3-28<br />

Traktoren statt Hufgeklapper. (UoW.35) artikel kopie Grensland Willems Leo (UoW.35) Doc-3-35B<br />

Transportbedrijf Janssen 50 jaar,1978 (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Trips,Burg,Restaurierungsarbeiten. (UOW.29) artikel kopie Geilenkirchen Bertrams Rossbach-Klein Edmund (UoW.29) Doc-3-29<br />

Tripsrath,ein kleines Dorf. (UoW.35a) artikel kopie Geilenkirchen Ursul (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Troje van Nederland,het (UOW.27) artikel kopie Maastricht Dohmen Ber (UoW.27) Doc-3-27<br />

Trommel- en Fluitencorps,1980 (UoW.14) artikel kopie Lauradorp/Stenenkruis N.N. (UoW.14) Doc-3-14


Trouwboekje M.Lonissen-Loyens,Waubach,1883 (UoW.6) doc kopie Waubach Gemeente (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Turfsteken bestaat nog. (UOW.27) artikel kopie Limburg-Noord N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Twee kostbare boeken over Rimburg,1981 (UoW.19) artikel kopie Rimburg Corneli J. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Ubach en Ubach ober Worms,1935 (UoW.14) brochure kopie Ubach over Worms Durlinger?/Frehen<br />

Durlinger,pastoor (UoW.14) Doc-3-14<br />

Ubach en Ubach over Worms,1935? (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms C? (UoW.03) Doc-3-3<br />

Ubach en Ubach over Worms,194. (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms Frehen Charles ? (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Ubach over Worms en Rimburg,19.. (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms Leclercq W.L. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Ubach over Worms in oude tijden,1933 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms Wijnen D. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Ubach over Worms,uit het verleden,1934 (UoW.14) artikel kopie Ubach over Worms Wijnen D. (UoW.14) Doc-3-14<br />

Ubach/Marienberg und Eygelshoven,1835 (UoW.3) artikel kopie Marienberg Quix Ch. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Ubach:der Platschhonk (UoW.18) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Ubacher Kirchplatz,geschichte,1987. (UoW.33) artikel kopie Ubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Ubach-Palenberg,1982 (UOW.26) artikel kopie Ubach-Palenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Ubach-Palenberg,Bergbauzeit,1971 (UoW.13) artikel kopie Ubach-Palenberg Salem Gisela (UoW.13) Doc-3-13<br />

Ubersicht der Kirchenbucher zu Bruhl,1972 (UoW.4) woordenlijst kopie Grensland N.N. Sprunken Hans- (UoW.04) Doc-3-4<br />

Ubier an den Ufern der Wurm,1974 (UoW.13) artikel kopie Ubach<br />

Josef (UoW.13) Doc-3-13<br />

Uit de geschiedenis v/de Groenstraat,1932 (UoW.2) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Uit een aantekenboekje van een koster,1981 (UoW.20 artikel kopie Grensland Hegtermans Jean (UoW.20) Doc-3-20<br />

Uit Ubach over Worms verleden,1933 (UoW.2) artikel kopie Ubach over Worms Wijnen D. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Ungere (UOW.29) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

UOW heeft een witboek,zelfstandigheid,1980(UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

UoW in de Winkler Prins Encyclopedie,1952 (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.15) Doc-3-15<br />

UoW lange tijd bezit van Thorn,1961 (UoW.3) artikel kopie Worms/Thorn N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

UOW moet zelfstandig blijven,1977 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

UOW op de Ferrariskaart,1774 (UoW.13) artikel kopie Ubach over Worms Ferraris (UoW.13) Doc-3-13<br />

UoW op weg naar nieuwe toekomst,1963. (UoW.33) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33


UOW op weg naar nieuwe toekomst,1963. (UoW.33) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

UoW raakt van zijn waterzorgen af,1962 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

UoW vanzelfsprekend zelfstandig blijven (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

UOW volkomen verrast met burgemeester,1977 (UoW.6) artikel kopie Ubach over Worms Scheffer Lily (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

UOW zelfstandig door actiegroep,1981 (UoW.16) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

UOW zelfstandig,1978 (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

UOW zelfstandig,1979 (UoW.9) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

UOW zelfstandig,actiegroep,1980 (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

UOW,historische schets,1977 (UoW.17) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.17) Doc-3-17<br />

UOW,onze vroegste geschiedenis,1980 (UoW.15) artikel kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.15) Doc-3-15<br />

Urnenmuur op het kerkhof geplaatst,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Urnenmuur op het R.K.Kerkhof,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Ursulinenschule,Hochs und Tiefs,1981 (UoW.19) artikel kopie Geilenkirchen .. (UoW.19) Doc-3-19<br />

V.V.Abdissenbosch 25 jaar oud,1975 (UoW.4) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

V.V.Rimburg bestaat 70 jaar,1977 (UoW.7) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

V.V.Rimburg bestaat 70 jaar,1978 (UoW.7) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

v.v.Waubach voltooit trilogie,1976 (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

v.v.Waubach:Clubvlag/voorzitter,1981 (UoW.19) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

V.V.Waubach-Oranje bestaat 65 jaar,1978 (UoW.7) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Vaechshof te Nieuwenhagen,de (UoW.10) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Vaessens op de Veluwe,1978 (UoW.7) artikel kopie Genealogie Vaessen Henk (UoW.07) Doc-3-7<br />

Vakwerk verdwijnend,1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg-Zuid Dijk B.L.W.van (UoW.09) Doc-3-9<br />

Vakwerk,in het teken van -,1981 (UoW.19) artikel kopie Limburg-Zuid Crott Jos (UoW.19) Doc-3-19<br />

Vakwerk:leem met koeiepoep prima isolatie.(UoW.33) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Vakwerkboerderijen in ons landschap.(UoW.25) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Vakwerkbouw,het strooien dak. (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28


Vakwerkbouw:het Noonke Busjke,1980 (UoW.12) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Vakwerkbouwhuis,doorsnede,1983 (UoW.26) tekening kopie Limburg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Vakwerkhuis,het,1989. (UoW.36) artikel kopie Limburg-Zuid Eggen Coen (UoW.36) Doc-3-36<br />

Vakwinkeliers van Waubach-centrum,foto (UOW.28) foto kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Valder of vauer,naamsverklaring,1993. (UoW.37) artikel kopie Nieuwenhagen Quaedvlieg May (UoW.37) Doc-3-37<br />

Valkenburg,het oudste station van Nederland(UoW.7) artikel kopie Valkenburg N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Van oude herbergen,1964 (UoW.02) artikel kopie Geschiedenis N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Van slachtkip tot koningskegel,verkiezing (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid) N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Vandalen actief op camping Watertoren,1975 (UoW.4) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Vara-radioprogramma:<strong>Landgraaf</strong> centraal,'82 (UoW.22 artikel kopie Ubach <strong>Landgraaf</strong> over<br />

N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Vaststelling der grens UOW-N,1785 (UoW.20) artikel kopie Worms/Nieuwenhagen N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Vaststelling grens UOW-N bij Abdissenbosch,1787 artikel kopie Ubach over Worms Gemeente nog uitzoeken<br />

Vat,een - is ruim 25 liter,1981 (UoW.20) artikel kopie Limburg-Zuid Hegtermans Jean (UoW.20) Doc-3-20<br />

Veldnamen te Ubach over Worms,1975 (UoW.3) naamlijst kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Veldnamen te UOW met kaart,1978 (UoW.7) kaart kopie Ubach over Worms Goossens H.M.H. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Veldwachters Lempers,V/d Kar en Derks,1958 (UoW.5) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Vele plaatsnamen stammen uit oude tijden (UoW.3) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Veranderde/geslopen gebouwen,1885-1894 (UoW.04) naamlijst kopie Rimburg Gemeente UoW (UoW.04) Doc-3-4<br />

Verbouwing boerderij G.Vaessen,Kantstr,1959 UoW.22 tekening kopie Waubach Gemeente Doc-3-22<br />

Verbouwing huis Van Dael,Putweg,1959 (UoW.22) tekening kopie Waubach Gemeente (UoW.22) Doc-3-22<br />

Verenigingsleven bloeit te Rimburg,1961 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Vergebens suchte der Mann die Kasse,1981 (UoW.20) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Vergelijking van 2 Scherpenzeelen. (UoW.37) artikel kopie Scherpenseel N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Vergunning schietterrein schutterij,1938/39 (UoW.7 artikel kopie Waubach Gemeente (UoW.07) Doc-3-7<br />

Verhalen verteld door oude bewoners,1959 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Verkeer:jongen uit R.Omgekomen,1984 (UOW.28) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28


Verkeer:minirotonde te Grensstraat,1992. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Verkeersdrempels te Rimburg,1989. (UoW.36) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Verkeersongeluk,een dode te Waubach.(UOW.27) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Verkeizingsuitslag 2e Kamer te UOW,1981 (UoW.18) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.18) Doc-3-18<br />

Verkiezing Prov.Staten te <strong>Landgraaf</strong>,1987.(UoW.33) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> Gemeente (UoW.33) Doc-3-33<br />

Verkiezingen der Prov.Staten,1982 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Verkiezingen te Ubach over Worms,1939 (UoW.3) verslag kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Verkiezingen te UOW,19..(UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Verkiezingen,1981 (UoW.19) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente UOW (UoW.19) Doc-3-19<br />

Verkiezingscampagne te UOW,1927 (UoW.3) naamlijst kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Verkiezingslijsten en -uitslag,1981 (UoW.20) naamlijst kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Verkiezingslijsten,1981 (UoW.20) naamlijst kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Verkiezingspropaganda,1974. (Uow.32) naamlijst kopie Ubach over Worms Gemeente UOW (UoW.32) Doc-3-32<br />

Verkoop vaste goederen te Waubach,1868 (UoW.11) advertentie kopie Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Verordeningen te Rimburg,sept/okt 1944 (UoW.4) artikel kopie Rimburg Gemeente Rimburg (UoW.04) Doc-3-4<br />

Verreck A.J. moderator kweekschool,1965 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Versathcedule Mart.Haanraets,1749/1788 (UOW.29) akte kopie Waubach N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Verslag toestand der gemeente UoW,1935 (UoW.4) woordenlijst kopie Ubach over Worms Gemeente UoW (UoW.04) Doc-3-4<br />

Verzekeringen te Waubach,1865-1886 (UoW.3) naamlijst kopie Waubach Gemeente UoW. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Verzet tegen afstand Sjpaans Kentje,1952 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Verzet tegen komst woonwagenkampje,1988. (UoW.35a) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.35a) Doc-3-35A<br />

Vestingwerken in Nederland,1982 (UoW.23) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Vijgen J. 40 jr.in dienst te UOW,1979 (UoW.9) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Vijlen maken,1981 (UoW.19) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Vishandel heeft last van buurman,1983 (UOW.27) artikel kopie Abdissenbosch N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Visvijver te Rimburg geopend,1981 (UoW.20) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.20) Doc-3-20


Visvijver,gedragsregels,boomplantdag,1982 (UoW.21) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Visvijver,plattegrond,1981 (UoW.19) tekening kopie Rimburg Gemeente UOW (UoW.19) Doc-3-19<br />

Vlierstruik,de 1979 (UoW.9) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Voetbal,historie van laatste 10 jaar,1984 (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Voetbal:30 jaar clublokaal vv Waubach,'49.(UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Voetbalclub Abdissenbosch kampioen,1983 (UoW.26) artikel kopie Abdissenbosch Scholtes Schepenbank Harrie (UoW.26) Doc-3-26<br />

Vogelacte Reumkens van N'hagen,1694 (UoW.15) artikel kopie Nieuwenhagen Heerlen (UoW.15) Doc-3-15<br />

Vogelsoorten hebben eigen dialectnamen,1960 (UoW3) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Volksgebruiken met Nieuwjaar,1987. (UoW.33) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Volkstelling anno 1796. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> O.C.G.L. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Vom Kirchlein zum Springschanzes Gottes. (UOW.28) artikel kopie Marienberg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Vondelinge M.J.vanderSchop,1904/1981 (UoW.19) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Voornamen,oude,1981 (UoW.20) woordenlijst kopie Limburg Hegtermans Jean (UoW.20) Doc-3-20<br />

Voorvaders G.Simenon uit Eygelshoven,1977 (UoW.6) artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Vornamen,Niederrheinische Kurzformen.(UoW.24) naamlijst kopie Grensland Heckmanns Franz (UoW.24) Doc-3-24<br />

Vragenlijst 84 en 85,lichaam en ziel,1981 (UoW.20) woordenlijst kopie Waubach Goossens H.M.H. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Vreselijk autobusongeluk,Steenenkruis,1927 (UoW.6) artikel kopie Stenenkruis N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Vrienden van de St.-Jozefkapel,1989. (UoW.36) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Vriendenkring Sint Rochus 55 jaar,1961 (UoW.3) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Vroedvrouw M.H.Looyen onderscheiden,1966 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Vroedvrouw Mej.Loyen overleden. (UoW.37) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Vrouwenbeweging bestaat 50 jaar,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Vuistbijl gevonden in het Hoefveld,1981 (UoW.22) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Vuistbijl uit het Oud-Paleolithicum,1947 (UoW.22) artikel kopie Ubach over Worms Oppenheim R. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Vulenbach (in AGVZ),1980 (UoW.11) artikel kopie Groenstraat/Hoven N.N. (in AGVZ), Doc-3-11<br />

Vulenbach,der Hof zu Vulenbach, (UoW.10) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.10) Doc-3-10


Vulkanische eruptie nabij Waubach,1934 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Vuurpijl verwoest rieten dak,1983 (UoW.25) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Vuursteenmijnbouw,1981 (UoW.19) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

vv Rimburg 75 jaar,1983 (UOW.26) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

vv Waubach,65 jaar,herinnerinen,1978 (UoW.20) brochure origineel Waubach Diverse schrijvers (UoW.20) Doc-3-20<br />

vv Waubachse Boys kampioen,1980 (UoW.12) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Waarin een klein dorp groot kan zijn (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Waerderhof,eigendomsbezit,1686,1746,1796.(UoW.23) akte kopie Waubach Limburgs N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Wan,gebruik van de wan,vragenlijst,1981 (UoW.17) woordenlijst kopie Limburg Ubach over<br />

woordenboek (UoW.17) Doc-3-17<br />

Wandelroutes Recreatieschap OZL,1978 (UoW.7) brochure kopie Worms/Brunssum N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Wapen van UOW,het,beschrijving,1932 (UoW.13) artikel kopie Ubach over Worms Gemeente (UoW.13) Doc-3-13<br />

Waren Bockreiter wilde Gesellen? (UoW.25) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Warenhuis Mosmuller een begrip,1981 (UoW.19) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Was Rubens een Limburger,1976 (UoW.5) artikel kopie Limburg-Zuid Goole Francis (UoW.05) Doc-3-5<br />

Was Willem Tell een Limburger,1975 (UoW.4) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Wasdag voorheen op vaste maandag. (UoW.36) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Wassenberger Geschichte,1983 (UOW.26) artikel kopie Wassenberg N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Wasserleitung der Romer entdeckt,1983 (UOW.28) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Wat is er mooier dan voetbal:Pablo Huth (UoW.22) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Water:vervuiling van het grondwater. (UoW.36) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Watermolen te Strijthagen,1984 (UOW.28) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Waterpomp anno 1913 en 1920 (UoW.16) tekening kopie Waubach Heidendael J. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Waterpomp,tekening,1910/1930 (UoW.24) tekening kopie Waubach Heidendael J. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Waterput,pomp en bakkes in Limburg,1981 (UoW.16) tekening kopie Limburg-Zuid Delnoy Pierre (UoW.16) Doc-3-16<br />

Watertoren op monumentenlijst,1992. (UoW.37) artikel kopie Rimburg-Hoven N.N. (UoW.37) Doc-3-37<br />

Watertoren,tekening en plattegrond,1923 (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11


Waterverdeling in Zuid-Nederland,1978 (UoW.7) artikel kopie Limburg Hoogland J.R. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Watervoorziening (Laurascope),1956 (UoW.10) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (Laurascop Doc-3-10<br />

Watervoorziening te Waubach anno 1915,1957 (UoW.7) verslag kopie Ubach over Worms Heidendael J. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Watervoorziening,1956 (UoW.11) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Waub.Boys bereikt amateurs-Walhalla,1960 (UoW.3) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Waub.Boys bestaan 40 jaar,1976 (UoW.5) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Waubach huldigde zijn neomist L.E.Gerards (UoW.6) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Waubach na het kamp (AWN),archeologie (UoW.13) artikel kopie Ubach over Worms Blom Henk (AWN),arch Doc-3-13<br />

Waubach,voetbalclub kampioen,1984 (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Waubach-centrum ingewijd,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Waubachse Boys viert gouden bestaan,1987. (UoW.33) artikel kopie Lauradorp N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Weberei bluhte in jedem Ort,1981 (UoW.18) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.18) Doc-3-18<br />

Weer,welk - krijgen we vandaag? en morgen? (UoW.13 gez kopie Limburg Heyen Th.G. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Wegkruis,het Limburgs,1979 (UoW.16) tekening kopie Limburg Delnoy Pierre (UoW.16) Doc-3-16<br />

Wegkruisen,1983 (UoW.25) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.25) Doc-3-25<br />

Wegkruisen,gietijzeren (UOW.26) artikel kopie Limburg e.o. Overhof Serve (UoW.26) Doc-3-26<br />

Welkom in <strong>Landgraaf</strong>,1981 (UoW.20) brochure origineel <strong>Landgraaf</strong> Sun-comite (UoW.20) Doc-3-20<br />

Wethouder Erkens stapt uit politiek,'87. (UoW.33) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Wethouder M.Smeets legt functie neer,1980 (UoW.12) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.12) Doc-3-12<br />

Wethouders Wils en Terpstra gekozen,1978 (UoW.7) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.07) Doc-3-7<br />

Wethouders Wils en Terpstra treden af,1979 (UoW.10 artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.10) Doc-3-10<br />

Wethoudersvete te UOW nog niet voorbij,81 (UoW.16) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.16) Doc-3-16<br />

Wie sjrief dea zich?,naamsafleiding,1979 (UoW.9) artikel kopie Genealogie Peters J. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Wielrenner Banken statenloos?,1936 (UoW.01) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.01) Doc-3-1<br />

Wijnkastelen,burchten en boerderijen. (UOW.27) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.27) Doc-3-27<br />

Willem van Oranje grootse TV-serie,1984 (UOW.28) artikel kopie Nederland N.N. (UoW.28) Doc-3-28


Windwijzer terug op gemeentehuis,1984 (UOW.29) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.29) Doc-3-29<br />

Winkelcentrum breidt uit,1987. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Winkelcentrum krijgt facelift,1989. (UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Winkelcentrum te Waubach gerenoveerd,'89.(UoW.36) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.36) Doc-3-36<br />

Winkelerven in centrum,opening,1982 (UOW,26) artikel kopie Heerlen N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Winkelhuis Kerkstraat 36 verkocht,1934 (UoW.22) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Wittem,250 jaar weldaad voor de streek (UOW.26) artikel kopie Wittem Rouw de Winus (UoW.26) Doc-3-26<br />

Woher stammt Von Wirth,1983 (UoW.26) artikel kopie Grensland Zimmermann Otto (UoW.26) Doc-3-26<br />

Wolven maakten platteland onveilig,1960 (UoW.3) artikel kopie Limburg-Zuid N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Woningbouw B-plan Abdissenbosch,1976 (UoW.6) brochure origineel Ubach over Worms Stienstra (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Woningbouw Bungweg te UOW,1976 (UoW.7) brochure origineel Ubach over Worms Stienstra (UoW.07) Doc-3-7<br />

Woningbouw Groenendael,1970 (UoW.3) brochure kopie Waubach Stienstra (UoW.03) Doc-3-3<br />

Woningbouw in Namiddagsche Driessen,1984 (UOW.28) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Woningbouw Jagerspad te Abdissenbosch,1976 (UoW.7) brochure origineel Ubach over Worms Stienstra (UoW.07) Doc-3-7<br />

Woningbouw Kantstraat-Noord,1980 (UoW.12) tekening kopie Ubach over Worms Stienstra (UoW.12) Doc-3-12<br />

Woningbouw N'heidestraat/S.Kuyperstraat,'77(UoW.7) brochure origineel Ubach over Worms Stienstra (UoW.07) Doc-3-7<br />

Woningbouw te Waubach-Oost,1965 (UoW.3) brochure kopie Waubach Stienstra (UoW.03) Doc-3-3<br />

Woningbouw te Waubach-Oost,1970 (UoW.04) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.04) Doc-3-4<br />

Woningbouw Waubach-Oost,1976 (UoW.7) brochure kopie Waubach Stienstra (UoW.07) Doc-3-7<br />

Woningbouw:Namiddagse Driessen,1980 (UoW.12) tekening kopie Ubach over Worms Stienstra (UoW.12) Doc-3-12<br />

Woningvereniging UOW bereikt mijlpaal. (32) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.32) Doc-3-32<br />

Woninvereniging UOW in nieuw kantoor,1988. (35b) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35b) Doc-3-35B<br />

Woordenboek van het A.B.-Vlaams,1982 (UoW.21) woordenlijst kopie Vlaams-Belgie N.N. (UoW.21) Doc-3-21<br />

Woordenlijst van Schinveld,1981 (UoW.20) woordenlijst kopie Schinveld Benders Leo (UoW.20) Doc-3-20<br />

Worm,de - overstroomde,1984 (UOW.28) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Worms in Holland entdeckt,1958 (UoW.04) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.04) Doc-3-4


Worms in Holland,im Voruberfahren entdeckt,(UoW.19 artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Wurm,die schwarze - und Wassermuhlen,1980 (UoW.11) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Zang- en Muziekfeest,1908 (UoW.23) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Zangkoor St.Joannis 80-jarig jubileum,1981 (UoW.20 artikel kopie Eygelshoven N.N. (UoW.20) Doc-3-20<br />

Zangvereniging Eendracht 110 jaar,1987. (UoW.33) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Zangvereniging Eendracht jubileert,1952 (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Zangvereniging Eendracht promoveerde. UOW.28) artikel kopie Rimburg N.N. Doc-3-28<br />

Zangvereniging St.Rochus 75 jaar,1980 (UoW.13) artikel kopie Groenstraat N.N. (UoW.13) Doc-3-13<br />

Zanverenigingen te Ubach over Worms,1977 (UoW.5) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Zeem sjtoake in 't Noonke Buusjke,1982 (UoW.24) artikel kopie Schinveld N.N. (UoW.24) Doc-3-24<br />

Zegelstempel der gemeente UoW,1952 (UoW.3) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Zeismografische metingen te Waubach,1935 (UoW.2) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.02) Doc-3-2<br />

Zelfstandigheid UOW,acties,1979 (UoW.19) artikel kopie Ubach over Worms N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Ziekenhuisnota voor J.W.Heidendael,1934 (UOW.28) rek kopie Waubach N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Zigeuners te Waubach,19<strong>06</strong> (UoW.11) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.11) Doc-3-11<br />

Zilveren ambtsjubileum burg.Beckers,1935.(UoW.33) artikel kopie Waubach Gemeente (UoW.33) Doc-3-33<br />

Zilveren jubileum pastoor H.Vaessen,1959 (UoW.03) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

ZOL-kalender,1979/1980/1981 (UoW.18) tekening kopie Limburg-Zuid Crott/Delnoy (UoW.18) Doc-3-18<br />

Zonnebloem UOW bestaat 25 jaar,1988. (35b) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.35b) Doc-3-35B<br />

Zu Besuch in der Heimat der Ahnen,1981 (UoW.20) artikel kopie Grensland Arnolds Josef (UoW.20) Doc-3-20<br />

Zu Ostern Brot fur den Pastor,1981 (UoW.19) artikel kopie Ubach Esser Reinhold (UoW.19) Doc-3-19<br />

Zuchthaus:Diebstahl Bienenstocken,1982 (UoW.22) artikel kopie Grensland N.N. (UoW.22) Doc-3-22<br />

Zuiveringschap Worm bestaat 12 jaar,1981 (UoW.19) brochure kopie Rimburg N.N. (UoW.19) Doc-3-19<br />

Zuster M.Leobina onderscheiden,1974 (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Zusterklooster te Waubach in 1889 (UoW.5) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.05) Doc-3-5<br />

Zusters 40 jaar te Nieuwenhagen,1979 (UoW.9) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.09) Doc-3-9


Zusters 60 jaar te N'hagen,1982 (UoW.23) artikel kopie Nieuwenhagen N.N. (UoW.23) Doc-3-23<br />

Zusters maken nieuw vaandel voor Victoria (UoW.6) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.<strong>06</strong>) Doc-3-6<br />

Zusters te Waubach,bidprentjes,1979 (UoW.9) pre kopie Waubach N.N. (UoW.09) Doc-3-9<br />

Zusters van O.L.Vrouw 50 jaar te Waubach (UoW.3) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.03) Doc-3-3<br />

Zusters van O.L.Vrouw weg uit UOW,1983 (UoW.26) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.26) Doc-3-26<br />

Zusters van OLV 50 jaar te Waubach,1960. (UoW.33) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Zusters,de 1e lichting - naar China. (UOW.28) artikel kopie Limburg N.N. (UoW.28) Doc-3-28<br />

Zusters/Onderwijs jubilea te Waubach,1978 (UoW.8) artikel kopie Waubach N.N. (UoW.08) Doc-3-8<br />

Zweibruggen,das Haus,1981 (UoW.17) artikel kopie Zweibruggen N.N. (UoW.17) Doc-3-17<br />

Zwembad Nieuwhovenbach gerenoveerd,1987. (UoW.33) artikel kopie <strong>Landgraaf</strong> N.N. (UoW.33) Doc-3-33<br />

Zwembad Rimburg,plaats van verrot verval (UoW.3) artikel kopie Rimburg N.N. (UoW.03) Doc-3-3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!