middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

montfortsite.be

middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

Groeten van de bedevaarders

Voetbedevaart van Reet naar Scherpenheuvel jubileert!

2013 is voor de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel een

bijzonder jubeljaar, want we vieren 175 jaar Voetgangersbedevaart van Reet naar

Scherpenheuvel. Over de beginjaren van de bedevaart is er weinig geweten.

Het onweerlegbare bewijs voor het bestaan van een processie naar Scherpenheuvel te Reet in de

19e eeuw wordt geleverd door een twaalftal gezamenlijke bidprentjes voor de leden van het genootschap

die dat voorbije jaar overleden waren.

Dit jaar 2013 vieren we dus de 175e bedevaart. Er zijn tal van activiteiten gepland ter gelegenheid

van dit jubileum, zodat het zeker niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Het feestjaar begint op zaterdag

15 juni met de ontvangst van het bestuur van de Voetgangersbedevaart en de voetbedevaarders

door het gemeenstebestuur van Rumst op het gemeentehuis.

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni tijdens de jaarlijkse dorpsfeesten is er een tentoonstelling over

175 jaar bedevaart in samenwerking met de Heemkring De Root.

Het hoogtepunt is natuurlijk de bedevaart zelf die zal plaatshebben op zaterdag 6 en zondag 7 juli

onder het thema ‘verleden, heden en toekomst’.De bedevaart begint met een gebedsviering om

middernacht in de parochiekerk H. Maria Magdalena van Reet. Na een tocht van 53 km in verschillende

etappes bereiken de bedevaarders Scherpenheuvel omstreeks 13.30 uur, verwelkomd door

vele medeparochianen, sympathisanten, vrienden en kennissen. Geknield voor de Basiliek bidden

ze de litanie van Onze-Lieve-Vrouw. Er volgt een kort lof in de Basiliek waar door muzikanten van

de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia het lied “Voor het altaar” wordt gespeeld. Om 16.00 uur is er

de Eucharistieviering in de Basiliek. Daarna volgt de kruisweg en de viering van de jubilarissen. De

bedevaarders vertrekken ’s zondagmorgens om 5.45 uur aan de Basiliek en komen aan in Reet

omstreeks 18.40 uur. Aansluitend volgt de slotplechtigheid.

Om het feestjaar af te sluiten is er op zondag 15 september een Plechtige Eucharistieviering om

11.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk van Reet. Deze viering wordt voorgegaan door Mgr. Johan

Bonny, bisschop van Antwerpen. Na deze viering is er een receptie, aangeboden door de Broederschap

in de zaal van het Gildenhuis.

De Broederschap hoopt dat velen deelnemen aan de activiteiten van de viering van dit jubileum.

Uitkijkend naar de volgende jaren hoopt en wenst de Broederschap dat ze na dit feestjaar een even

enthousiaste ploeg van bedevaarders en medewerkers mag ontmoeten en dat het vuur van enthousiasme

wordt doorgegeven, zodat de toekomst verzekerd blijft.

Inlichtingen zijn te bekomen bij Freddy Janssens,

Quinten Matsijslaan 7, 2840 Reet. GSM 0477 47 08 65;

e-mail: freddy.janssens6@telenet.be

Jan Nagels, Broederschap Onze-Lieve-Vrouw

van Scherpenheuvel te Reet

More magazines by this user
Similar magazines