04.10.2014 Views

Seniorenslot Seniorensloten zijn sloten gemaakt ... - ASSA ABLOY

Seniorenslot Seniorensloten zijn sloten gemaakt ... - ASSA ABLOY

Seniorenslot Seniorensloten zijn sloten gemaakt ... - ASSA ABLOY

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lastenboek / Bouwbeslag<br />

0100 – MECHANISCHE SLOTEN<br />

PROJECTSLOTEN ZWARE UITVOERING<br />

Referentiemerk : LITTO D5 SENIORENSLOT<br />

ALGEMENE KENMERKEN<br />

<strong>Seniorenslot</strong>en <strong>zijn</strong> <strong>sloten</strong> <strong>gemaakt</strong> voor oudere mensen. Het vergrendelingssysteem bevindt zich<br />

boven de kruk wat een gemakkelijker gebruik toelaat.<br />

De <strong>sloten</strong> <strong>zijn</strong> van het inbouwtype met ge<strong>sloten</strong> kast in antraciet epoxy gelakt staal van ±1,2 mm<br />

dikte.<br />

De voorplaat van 3 mm alsook de sluitplaat van min. 1,5 mm dikte, <strong>zijn</strong> in geborsteld roestvrij staal.<br />

De keerbare dagschoot wordt vervaardigd uit massieve sinterstaal terwijl de dubbeltoerige<br />

nachtschieter uit massief vernikkeld staal is.<br />

De <strong>sloten</strong> <strong>zijn</strong> voorzien van een versterkte tuimelaar gelagerd in een zelfsmerende staalring, om<br />

axiale en radiale slijtage van tuimelaar en slotkast te voorkomen. De noot uit staal is driedelig en<br />

onderling verbonden. De twee buitenste delen worden constant onder spanning gehouden door de<br />

contraveer, terwijl het binnenste gedeelte in directe verbinding staat met de dagschoot.<br />

Met deze speciale constructie bekomt men een optimale stift/noot verbinding, en is het slot<br />

bijzonder geschikt<br />

voor intensief gebruik.<br />

De twee veren, op tuimelaar en dagschoot werkend, zorgen voor een perfecte horizontale ligging<br />

van de krukken.<br />

De dagschoot is zijdelings geleid.<br />

Twee versies mogelijk: dag- en nachtvergrendeling met cilinder of met vrij/bezet.<br />

Specifieke eigenschap van het seniorenslot: krukbediening is gepositioneerd onder de<br />

cilinderuitsparing of<br />

vrij/bezet vergrendeling<br />

De <strong>sloten</strong> <strong>zijn</strong> doorboord voor de doorgaande bevestigingsschroeven van de platen en de rozetten<br />

die het geheel met elkaar verbinden. De patentgaten <strong>zijn</strong> met bussen, waardoor er geen houtresten<br />

in de slotkast kunnen komen.<br />

De <strong>sloten</strong> voldoen aan brandtesten BENOR ATG RF 30’/60’.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

• Asafstand:<br />

• Basis doornmaat:<br />

• Tuimelaar:<br />

• Afgeronde voorplaat:<br />

72 mm (66 mm voor wc <strong>sloten</strong>)<br />

60 mm<br />

8 mm vierkant<br />

24 x 235 x 3mm stompe deuren<br />

• CE-markering<br />

Pagina 1 / 3


Lastenboek / Bouwbeslag<br />

0100 – MECHANISCHE SLOTEN<br />

PROJECTSLOTEN ZWARE UITVOERING<br />

Referentiemerk : LITTO D5 SENIORENSLOT<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

A86 D5<br />

Cilinderslot<br />

A85 D5<br />

Toiletslot<br />

Pagina 2 / 3


Lastenboek / Bouwbeslag<br />

0100 – MECHANISCHE SLOTEN<br />

PROJECTSLOTEN ZWARE UITVOERING<br />

Referentiemerk : LITTO D5 SENIORENSLOT<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

Cilinderslot A86 D5<br />

Toiletslot A85 D5<br />

Pagina 3 / 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!