14.11.2014 Views

Cilinders - Assa Abloy

Cilinders - Assa Abloy

Cilinders - Assa Abloy

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

prijslijst<br />

catalogus 2007


ASSA ABLOY Sales & Marketing<br />

Heide 9<br />

1780 Wemmel<br />

Tel: 02/247 79 11<br />

Fax: 02/216 17 49<br />

ASSA ABLOY Manufacturing & Logistics<br />

Canadalaan 73<br />

8620 Nieuwpoort<br />

Tel: 058/23 41 01<br />

Fax: 058/23 89 64<br />

Bureeluren<br />

Maandag – Donderdag<br />

08:00u – 12:00u en 13:00u – 17:00u<br />

Vrijdag<br />

08:00u – 12:00u en 13:00 – 15:00u<br />

Verkoop<br />

Buitendienst:<br />

Ijzerwarenhandel:<br />

Contact Gsm e-mail Regio<br />

Rik Robbe +32(0)478 84 79 54 rrobbe@assaabloy.be Vlaanderen<br />

Pascal Van Doren +32(0)478 84 79 17 pvandoren@assaabloy.be Wallonië – Brussel<br />

Projecten:<br />

Contact Gsm e-mail Regio<br />

Marc Ameryckx +32(0)478 84 79 58 mameryckx@assaabloy.be Oost-Vlaanderen<br />

Koenraad Lafaut +32(0)478 84 79 56 klafaut@assaabloy.be West-Vlaanderen<br />

Dirk Cuypers +32(0)478 84 79 53 dcuypers@assaabloy.be Limburg – Vl.Brabant<br />

Olivier Cajot +32(0)478 84 79 52 ocajot@assaabloy.be<br />

Brussel – Namen<br />

W-Brabant – Henegouwen<br />

Philippe Courtens +32(0)478 84 79 57 pcourtens@assaabloy.be Gr.H.Lux – Lux. – Luik<br />

Johan De Strycker +32(0)478 84 79 55 jdestrycker@assaabloy.be Antwerpen<br />

Interne Verkoopsdienst<br />

Contact Tel Info over Tonic<br />

bestellingen Line<br />

Litto Effeff Yale<br />

Brigitte Huyghe 02/247 79 29 X X<br />

Christophe Delathouwer 02/247 79 07 X X X<br />

Debbie Wauters 02/247 79 22 X X X<br />

Ellen Van Keymolen 02/247 79 36 X X X X<br />

Herve Teunen 02/247 79 18 X X X<br />

Serge Plisnier 02/247 79 28 X X X<br />

Thierry Beelaert 02/247 79 21 X X X<br />

Marc Vander Linden 02/247 79 19 X X X<br />

E-mail : project@assaabloy.be<br />

Fax : 02/216 17 49


Combinatiedienst<br />

Grote combinaties (>20 cilinders) 058/22 38 37<br />

Kleinere combinaties (


Algemene verkoopsvoorwaarden<br />

Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig voor leveringen AF fabriek.<br />

Ze zijn voorlopig en vatbaar voor wijzigingen<br />

De goederen worden franco in België verstuurd voor alle bestellingen groter dan €1000, op voorwaarde dat de<br />

goederen naar één bestemmingspunt verstuurd worden.<br />

Kosten van verzending als klein pakje, postcolli, expreszending of taxipost vallen steeds ten laste van de<br />

koper.<br />

De verpakking is inbegrepen in de prijs, behalve de zeewaardige verpakking.<br />

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen einde maand.<br />

Anderzijds wijzen wij U er ook op dat wij enkel retourzendingen aanvaarden na voorafgaande goedkeuring<br />

van onze verkoopdienst en dat terugbetaling zal gebeuren via kredietnota’s en niet door ze in mindering te<br />

brengen van openstaande facturen. Het annuleren van bestellingen kan enkel binnen de 24 uren na ontvangst<br />

van het initiële order gebeuren, tenzij de artikelen al in productie zijn, in welk geval een annulering niet zal<br />

aanvaard worden.<br />

Enkele veranderingen binnen de kwaliteitsdienst gaan gepaard met nieuwe afspraken om een vlottere<br />

samenwerking te kunnen garanderen.<br />

Gelieve bij problemen met levering of facturatie van één van uw bestellingen contact op te nemen met de<br />

verkoopdienst. Zij zullen uw klacht registreren en u een klachtdocument met klachtreferentie doorsturen. Deze<br />

referentie moet bij elke communicatie vermeld worden.<br />

Bij het terugsturen van de goederen, ter vervanging of ter herstelling, moet het klachtdocument bijgevoegd<br />

worden.<br />

Problemen in verband met leveringen, zoals manco zendingen of verkeerde leveringen, moeten binnen de 7<br />

werkdagen na de levering van het betreffende order aan ons gemeld worden. Opmerkingen betreffende<br />

verkeerde prijzen moeten binnen de maand na ontvangst van de factuur gemeld worden. Zo kunnen wij een<br />

efficiënte behandeling en afhandeling van uw klacht garanderen.<br />

Goederen zonder klachtdocument of zonder verwijzing naar de klachtreferentie en klachten die na opgegeven<br />

termijn gemeld worden zullen in de nabije toekomst worden geweigerd.<br />

Wij willen u er ook op wijzen dat klachten enkel aanvaard kunnen worden na een positief intern onderzoek.<br />

Andere verkoopsvoorwaarden: zie keerzijde factuur.


CILINDERS<br />

STANDAARD CILINDERS<br />

<strong>Cilinders</strong><br />

Standaard cilinders<br />

Standaardcilinders Select 5 - Vijf sluitstiften<br />

Kwaliteitsgegevens<br />

De cilinders Select 5 worden steeds vervaardigd uit messing MS58 - met vijf sluitstiften<br />

per zijde.De sleutels zijn vervaardigd in staal vernikkeld. De sleutelpinnen zijn van<br />

speciaal nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen. Alle veren zijn uit<br />

fosforbrons vervaardigd.<br />

De originele blanco cilindersleutels Select 5 worden door Litto aan de handel geleverd in<br />

staal vernikkelde uitvoering. Dit laat toe aan alle gespecialiseerde handelszaken om<br />

kopijsleutels te maken.<br />

Codering<br />

Alle sleutels Select 5 dragen een nummer. Het opgeven van het sleutelnummer volstaat om<br />

een vlotte nalevering van originele sleutels en cilinders te waarborgen door Litto. De<br />

Select cilinders worden standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.<br />

Duo/vrijloop - optie<br />

Simultane bediening, maakt het mogelijk de deur te openen zelfs als er langs de andere<br />

kant een sleutel geplaatst is !<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Algemene beschrijving<br />

Profielcilinders uit messing MS58<br />

Langs beide zijden 5 sluitstiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels<br />

Werkhoogte nok 10 mm.(DIN norm)<br />

Vernikkeld<br />

Koper<br />

Versch.sluit. Gelijksl. DUO & VRIJ DUO & VRIJ =sl. Versch.sluit. Gelijksl.<br />

30/30 K470078400 K470088400 K470048400 K470058400 K470076400 K470086400<br />

K4700-K4800 - Profielcilinders<br />

30/35<br />

K480078401<br />

K480088401<br />

K480048401<br />

K480058401<br />

K480076401<br />

K480086401<br />

30/40<br />

K480078402<br />

K480088402<br />

K480048402<br />

K480058402<br />

K480076402<br />

K480086402<br />

30/45<br />

K480078403<br />

K480088403<br />

K480048403<br />

K480058403<br />

K480076403<br />

K480086403<br />

30/50<br />

K480078404<br />

K480088404<br />

K480048404<br />

K480058404<br />

K480076404<br />

K480086404<br />

30/55<br />

K480078405<br />

K480088405<br />

K480048405<br />

K480058405<br />

K480076405<br />

K480086405<br />

30/60<br />

K480078406<br />

K480088406<br />

K480048406<br />

K480058406<br />

K480076406<br />

K480086406<br />

35/35<br />

K480078411<br />

K480088411<br />

K480048411<br />

K480058411<br />

K480076411<br />

K480086411<br />

35/40<br />

K480078412<br />

K480088412<br />

K480048412<br />

K480058412<br />

K480076412<br />

K480086412<br />

35/45<br />

K480078413<br />

K480088413<br />

K480048413<br />

K480058413<br />

K480076413<br />

K480086413<br />

35/50<br />

K480078414<br />

K480088414<br />

K480048414<br />

K480058414<br />

K480076414<br />

K480086414<br />

35/55<br />

K480078415<br />

K480088415<br />

K480048415<br />

K480058415<br />

K480076415<br />

K480086415<br />

35/60<br />

K480078416<br />

K480088416<br />

K480048416<br />

K480058416<br />

K480076416<br />

K480086416<br />

40/40<br />

K480078422<br />

K480088422<br />

K480048422<br />

K480058422<br />

K480076422<br />

K480086422<br />

40/45<br />

K480078423<br />

K480088423<br />

K480048423<br />

K480058423<br />

K480076423<br />

K480086423<br />

40/50<br />

K480078424<br />

K480088424<br />

K480048424<br />

K480058424<br />

K480076424<br />

K480086424<br />

40/60<br />

K480078426<br />

K480088426<br />

K480048426<br />

K480058426<br />

K480076426<br />

K480086426<br />

45/45<br />

K480078433<br />

K480088433<br />

K480048433<br />

K480058433<br />

K480076433<br />

K480086433<br />

45/50<br />

K480078434<br />

K480088434<br />

K480048434<br />

K480058434<br />

K480076434<br />

K480086434<br />

50/50<br />

K480078444<br />

K480088444<br />

K480048444<br />

K480058444<br />

K480076444<br />

K480086444<br />

50/55<br />

K480078445<br />

K480088445<br />

K480048445<br />

K480058445<br />

K480076445<br />

K480086445<br />

50/60<br />

K480078446<br />

K480088446<br />

K480048446<br />

K480058446<br />

K480076446<br />

K480086446<br />

55/60<br />

K480078456<br />

K480088456<br />

K480048456<br />

K480058456<br />

K480076456<br />

K480086456<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

1<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

K4700M-K4800M - Profielcil. Ni voor smaldeursl.M2652<br />

Algemene beschrijving<br />

Profielcilinders uit messing MS58 met verkorte meenemer voor smaldeursloten Litto M2652.<br />

Langs beide zijden 5 sluitstiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels.<br />

Voor werkhoogte nok 10 mm (DIN norm)<br />

Vernikkeld<br />

Koper<br />

Versch.sluit. Gelijksluit. Versch.sluit. Gelijksluit.<br />

30/30 K470078400M K470088400M K470076400M K470086400M<br />

30/40<br />

K480078402M<br />

K480088402M<br />

K480076402M<br />

K480086402M<br />

30/50<br />

K480078404M<br />

K480088404M<br />

K480076404M<br />

K480086404M<br />

35/35<br />

K480078411M<br />

K480088411M<br />

K480076411M<br />

K480086411M<br />

35/40<br />

K480078412M<br />

K480088412M<br />

K480076412M<br />

K480086412M<br />

35/45<br />

K480078413M<br />

K480088413M<br />

K480076413M<br />

K480086413M<br />

40/40<br />

K480078422M<br />

K480088422M<br />

K480076422M<br />

K480086422M<br />

40/50<br />

K480078424M<br />

K480088424M<br />

K480076424M<br />

K480086424M<br />

K4400-K44EL-K4500-K45EL - Halve profielcilinder<br />

Toepassing K4400<br />

Op deuren die slechts langs één zijde moeten vergrendeld worden zoals muurkasten,<br />

kantelpoorten,...<br />

Toepassing K44EL<br />

EL= Verstelbare nok voor electrische contactdoos<br />

30/10<br />

35/10<br />

40/10<br />

45/10<br />

50/10<br />

55/10<br />

60/10<br />

70/10<br />

80/10<br />

90/10<br />

Standaard nok<br />

Verstelbare nok<br />

Vernikkeld Koper Vernikkeld Koper<br />

Versch.sl. Gelijksl. Versch.sl. Gelijksl. Versch.sl. Gelijksl. Versch.sl. Gelijksl.<br />

K440078400 K440088400 K440076400 K440086400 K44EL78400 K44EL88400 K44EL76400 K44EL86400<br />

K450078401 K450088401 K450076401 K450086401 K45EL78401 K45EL88401 K45EL76401 K45EL86401<br />

K450078402 K450088402 K450076402 K450086402 K45EL78402 K45EL88402 K45EL76402 K45EL86402<br />

K450078403 K450088403 K450076403 K450086403 K45EL78403 K45EL88403 K45EL76403 K45EL86403<br />

K450078404 K450088404 K450076404 K450086404 K45EL78404 K45EL88404 K45EL76404 K45EL86404<br />

K450078405 K450088405 K450076405 K450086405 K45EL78405 K45EL88405 K45EL76405 K45EL86405<br />

K450078406 K450088406 K450076406 K450086406 K45EL78406 K45EL88406 K45EL76406 K45EL86406<br />

K450078408 K450088408 K450076408 K450086408 K45EL78408 K45EL88408 K45EL76408 K45EL86408<br />

K450078410 K450088410 K450076410 K450086410 K45EL78410 K45EL88410 K45EL76410 K45EL86410<br />

K450078412 K450088412 K450076412 K450086412 K45EL78412 K45EL88412 K45EL76412 K45EL86412<br />

100/10 K450078414 K450088414 K450076414 K450086414 K45EL78414 K45EL88414 K45EL76414 K45EL86414<br />

110/10 K450078416 K450088416 K450076416 K450086416 K45EL78416 K45EL88416 K45EL76416 K45EL86416<br />

2 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

Beschrijving<br />

Halve knopcilinder.<br />

Profielcilinders uit messing MS58.<br />

1 zijde voorzien van een draaiknop i.p.v. een sleutel<br />

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen :<br />

K4494/K4594 : ruitvormige knop in mat Ni<br />

K4495/K4595 : ringknop mat Ni<br />

K4499/K4599 : vijflobbige zwarte kunststofknop<br />

K4494-K4495-K4499 - Halve knopcil.<br />

Op aanvraag :<br />

Ringknop koper gepolijst (96) : K4496-K4596<br />

Supplement koper gepolijst : zie supplementen<br />

30/10<br />

Vernikkeld<br />

Ruitvormig mat Ni Ringknop mat Ni Zwarte kunststof<br />

K449478400 K449578400 K449978400<br />

35/10<br />

K459478401<br />

K459578401<br />

K459978401<br />

40/10<br />

K459478402<br />

K459578402<br />

K459978402<br />

45/10<br />

K459478403<br />

K459578403<br />

K459978403<br />

50/10<br />

K459478404<br />

K459578404<br />

K459978404<br />

55/10<br />

K459478405<br />

K459578405<br />

K459978405<br />

60/10<br />

K459478406<br />

K459578406<br />

K459978406<br />

70/10<br />

K459478408<br />

K459578408<br />

K459978408<br />

80/10<br />

K459478410<br />

K459578410<br />

K459978410<br />

90/10<br />

K459478412<br />

K459578412<br />

K459978412<br />

100/10<br />

K459478414<br />

K459578414<br />

K459978414<br />

110/10<br />

K459478416<br />

K459578416<br />

K459978416<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

3<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

K4794-K4894 - Prof.cil. met ruitvormige knop mat vernikkeld<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken- en bejaardenkamers.<br />

Met werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4794<br />

met ruitvormige knop in mat Ni<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

bvb. K489478410 35/30 Knop a/zijde 30 mm<br />

K4894<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Vernikkeld<br />

Versch.sluit. Gelijksluit.<br />

30/30 K479478400 K479488400<br />

30/35<br />

35/30<br />

35/35<br />

30/40<br />

40/30<br />

30/45<br />

45/30<br />

35/40<br />

40/35<br />

30/50<br />

50/30<br />

35/45<br />

45/35<br />

40/40<br />

35/50<br />

50/35<br />

30/55<br />

55/30<br />

35/55<br />

55/35<br />

30/60<br />

60/30<br />

45/45<br />

40/45<br />

45/40<br />

40/50<br />

50/40<br />

45/50<br />

50/45<br />

35/60<br />

60/35<br />

40/60<br />

60/40<br />

50/50<br />

50/60<br />

60/50<br />

K489478401<br />

K489478410<br />

K489478411<br />

K489478402<br />

K489478420<br />

K489478403<br />

K489478430<br />

K489478412<br />

K489478421<br />

K489478404<br />

K489478440<br />

K489478413<br />

K489478431<br />

K489478422<br />

K489478414<br />

K489478441<br />

K489478405<br />

K489478450<br />

K489478415<br />

K489478451<br />

K489478406<br />

K489478460<br />

K489478433<br />

K489478423<br />

K489478432<br />

K489478424<br />

K489478442<br />

K489478434<br />

K489478443<br />

K489478416<br />

K489478461<br />

K489478426<br />

K489478462<br />

K489478444<br />

K489478446<br />

K489478464<br />

K489488401<br />

K489488410<br />

K489488411<br />

K489488402<br />

K489488420<br />

K489488403<br />

K489488430<br />

K489488412<br />

K489488421<br />

K489488404<br />

K489488440<br />

K489488413<br />

K489488431<br />

K489488422<br />

K489488414<br />

K489488441<br />

K489488405<br />

K489488450<br />

K489488415<br />

K489488451<br />

K489488406<br />

K489488460<br />

K489488433<br />

K489488423<br />

K489488432<br />

K489488424<br />

K489488442<br />

K489488434<br />

K489488443<br />

K489488416<br />

K489488461<br />

K489488426<br />

K489488462<br />

K489488444<br />

K489488446<br />

K489488464<br />

4 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

K4795-K4895 - Prof.cil.met ringknop mat vernikkeld<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken- en bejaardenkamers.<br />

Met werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4795<br />

met ringknop mat vernikkeld<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

K4895<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Verkrijgbaar op aanvraag :<br />

Ringknop koper gepolijst (96) : K4796-K4896<br />

Supplement koper gepolijst : zie supplementen<br />

Vernikkeld<br />

Verschill.sluit. Gelijksluit.<br />

30/30 K479578400 K479588400<br />

30/35<br />

35/30<br />

35/35<br />

30/40<br />

40/30<br />

30/45<br />

45/30<br />

35/40<br />

40/35<br />

30/50<br />

50/30<br />

35/45<br />

45/35<br />

40/40<br />

35/50<br />

50/35<br />

30/55<br />

55/30<br />

35/55<br />

55/35<br />

30/60<br />

60/30<br />

45/45<br />

40/45<br />

45/40<br />

40/50<br />

50/40<br />

45/50<br />

50/45<br />

35/60<br />

60/35<br />

40/60<br />

60/40<br />

50/50<br />

50/60<br />

60/50<br />

K489578401<br />

K489578410<br />

K489578411<br />

K489578402<br />

K489578420<br />

K489578403<br />

K489578430<br />

K489578412<br />

K489578421<br />

K489578404<br />

K489578440<br />

K489578413<br />

K489578431<br />

K489578422<br />

K489578414<br />

K489578441<br />

K489578405<br />

K489578450<br />

K489578415<br />

K489578451<br />

K489578406<br />

K489578460<br />

K489578433<br />

K489578423<br />

K489578432<br />

K489578424<br />

K489578442<br />

K489578434<br />

K489578443<br />

K489578416<br />

K489578461<br />

K489578426<br />

K489578462<br />

K489578444<br />

K489578446<br />

K489578464<br />

K489588401<br />

K489588410<br />

K489588411<br />

K489588402<br />

K489588420<br />

K489588403<br />

K489588430<br />

K489588412<br />

K489588421<br />

K489588404<br />

K489588440<br />

K489588413<br />

K489588431<br />

K489588422<br />

K489588414<br />

K489588441<br />

K489588405<br />

K489588450<br />

K489588415<br />

K489588451<br />

K489588406<br />

K489588460<br />

K489588433<br />

K489588423<br />

K489588432<br />

K489588424<br />

K489588442<br />

K489588434<br />

K489588443<br />

K489588416<br />

K489588461<br />

K489588426<br />

K489588462<br />

K489588444<br />

K489588446<br />

K489588464<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

5<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

K4799-K4899 - Prof.cil.met vijflobbige zwarte kunststof knop<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken- en bejaardenkamers.<br />

Met werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4799<br />

met vijflobbige zwarte kunststof knop<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

K4899<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Vernikkeld<br />

Koper<br />

Verschill.sluit. Gelijksluit. Verschill.sluit. Gelijksluit.<br />

30/30 K479978400 K479988400 K479976400 K479986400<br />

30/35<br />

K489978401<br />

K489988401<br />

K489976401<br />

K489986401<br />

35/30<br />

K489978410<br />

K489988410<br />

K489976410<br />

K489986410<br />

35/35<br />

K489978411<br />

K489988411<br />

K489976411<br />

K489986411<br />

30/40<br />

K489978402<br />

K489988402<br />

K489976402<br />

K489986402<br />

40/30<br />

K489978420<br />

K489988420<br />

K489976420<br />

K489986420<br />

30/45<br />

K489978403<br />

K489988403<br />

K489976403<br />

K489986403<br />

45/30<br />

K489978430<br />

K489988430<br />

K489976430<br />

K489986430<br />

35/40<br />

K489978412<br />

K489988412<br />

K489976412<br />

K489986412<br />

40/35<br />

K489978421<br />

K489988421<br />

K489976421<br />

K489986421<br />

30/50<br />

K489978404<br />

K489988404<br />

K489976404<br />

K489986404<br />

50/30<br />

K489978440<br />

K489988440<br />

K489976440<br />

K489986440<br />

35/45<br />

K489978413<br />

K489988413<br />

K489976413<br />

K489986413<br />

45/35<br />

K489978431<br />

K489988431<br />

K489976431<br />

K489986431<br />

40/40<br />

K489978422<br />

K489988422<br />

K489976422<br />

K489986422<br />

35/50<br />

K489978414<br />

K489988414<br />

K489976414<br />

K489986414<br />

50/35<br />

K489978441<br />

K489988441<br />

K489976441<br />

K489986441<br />

30/55<br />

K489978405<br />

K489988405<br />

K489976405<br />

K489986405<br />

55/30<br />

K489978450<br />

K489988450<br />

K489976450<br />

K489986450<br />

35/55<br />

K489978415<br />

K489988415<br />

K489976415<br />

K489986415<br />

55/35<br />

K489978451<br />

K489988451<br />

K489976451<br />

K489986451<br />

30/60<br />

K489978406<br />

K489988406<br />

K489976406<br />

K489986406<br />

60/30<br />

K489978460<br />

K489988460<br />

K489976460<br />

K489986460<br />

45/45<br />

K489978433<br />

K489988433<br />

K489976433<br />

K489986433<br />

40/45<br />

K489978423<br />

K489988423<br />

K489976423<br />

K489986423<br />

45/40<br />

K489978432<br />

K489988432<br />

K489976432<br />

K489986432<br />

40/50<br />

K489978424<br />

K489988424<br />

K489976424<br />

K489986424<br />

50/40<br />

K489978442<br />

K489988442<br />

K489976442<br />

K489986442<br />

45/50<br />

K489978434<br />

K489988434<br />

K489976434<br />

K489986434<br />

50/45<br />

K489978443<br />

K489988443<br />

K489976443<br />

K489986443<br />

35/60<br />

K489978416<br />

K489988416<br />

K489976416<br />

K489986416<br />

60/35<br />

K489978461<br />

K489988461<br />

K489976461<br />

K489986461<br />

40/60<br />

K489978426<br />

K489988426<br />

K489976426<br />

K489986426<br />

60/40<br />

K489978462<br />

K489988462<br />

K489976462<br />

K489986462<br />

50/50<br />

K489978444<br />

K489988444<br />

K489976444<br />

K489986444<br />

50/60<br />

K489978446<br />

K489988446<br />

K489976446<br />

K489986446<br />

60/50<br />

K489978464<br />

K489988464<br />

K489976464<br />

K489986464<br />

6 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

WC cilinder Vrij/Bezet<br />

Toepassing :<br />

Links en rechts bruikbaar door een eenvoudige instelling met bijgeleverd sleuteltje.<br />

De cilinder kan bij noodgevallen geopend worden vanaf de buitenzijde (bv. met een<br />

geldstuk).<br />

Er is geen speciale deurgarnituur nodig.<br />

Geen toiletsloten te voorzien bij grote projecten (enkel cilindersloten).<br />

Verkrijgbaar op aanvraag :<br />

Ringknop koper gepolijst (96) : K4796-K4896<br />

Supplement koper gepolijst : zie supplementen<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

Vernikkeld<br />

Ruitvormig metaal Ringknop mat Ni<br />

30/30 K479478000VB K479578000VB<br />

30/35<br />

30/40<br />

30/50<br />

30/55<br />

30/60<br />

35/30<br />

35/35<br />

35/40<br />

35/50<br />

35/60<br />

40/30<br />

40/35<br />

40/40<br />

40/45<br />

40/50<br />

40/60<br />

K489478001VB<br />

K489478002VB<br />

K489478004VB<br />

K489478005VB<br />

K489478006VB<br />

K489478010VB<br />

K489478011VB<br />

K489478012VB<br />

K489478014VB<br />

K489478016VB<br />

K489478020VB<br />

K489478021VB<br />

K489478022VB<br />

K489478023VB<br />

K489478024VB<br />

K489478026VB<br />

K489578001VB<br />

K489578002VB<br />

K489578004VB<br />

K489578005VB<br />

K489578006VB<br />

K489578010VB<br />

K489578011VB<br />

K489578012VB<br />

K489578014VB<br />

K489578016VB<br />

K489578020VB<br />

K489578021VB<br />

K489578022VB<br />

K489578023VB<br />

K489578024VB<br />

K489578026VB<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

7<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

Blinde cilinders K44-K47-K48<br />

Karakteristieken:<br />

Cilinder in de vorm van een europrofielcilinder zonder rotor.<br />

Uitvoering:messing vernikkeld.<br />

Toepassing<br />

Deze cilinderkern wordt gebruikt voor deuren die niet moeten worden afgesloten.<br />

30/10<br />

Vernikkeld<br />

K440008000<br />

30/30 K470008000<br />

30/35 K480008001<br />

30/40 K480008002<br />

30/45 K480008003<br />

30/50 K480008004<br />

30/55 K480008005<br />

30/60 K480008006<br />

35/35 K480008011<br />

35/40 K480008012<br />

35/45 K480008013<br />

35/55 K480008015<br />

40/40 K480008022<br />

40/45 K480008023<br />

40/50 K480008024<br />

45/45 K480008033<br />

45/50 K480008034<br />

50/50 K480008044<br />

K0800-K0900-K0400 - Ovale cilinders<br />

Algemene beschrijving<br />

Ovale cilinder uit messing MS58<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

Langs beide zijden 5 stiften (K0800-K0900)<br />

3 stalen vernikkelde sleutels.<br />

Werkhoogte nok 11 mm<br />

Verlengde ovale cilinder<br />

K0900<br />

Passend op litto sloten A2608.<br />

(zie algemene beschrijving)<br />

K0400<br />

Halve ovale cilinder uit messing MS58<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels.<br />

Toepassing<br />

Werkhoogte 11 mm<br />

Op deuren die slechts aan één zijde met sleutel moeten vergrendeld worden zoals<br />

muurkasten, kantelpoorten, kokerdeuren, enz.<br />

Vernikkeld<br />

Verschill.sluit. Gelijksluit.<br />

30/10 K040078400 K040088400<br />

30/30<br />

35/35<br />

30/40<br />

40/40<br />

K080078400<br />

K090078411<br />

K090078402<br />

K090078422<br />

K080088400<br />

K090088411<br />

K090088402<br />

K090088422<br />

8 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

K2100-K2400-K2500-K2900 - Cil. speciale toepassingen<br />

Beschrijving<br />

Cilinder uit messing MS58<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels<br />

K2100 - Inbouwcilinder vr. oplegsloten<br />

Toepassing<br />

Als buitencilinder bij oplegsloten B3821 - B4821 - B4721<br />

Verschill.sluit.<br />

Vernikkeld<br />

K210078400<br />

Gelijksluit.<br />

K210088400<br />

K2400-K2401 - Schroefcilinder met sluitlip<br />

Beschrijving<br />

Schroefilinder uit messing MS58 met sluitlip<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels<br />

<strong>Cilinders</strong>tator voorzien van schroefdraad en bevestigingsmoer.<br />

Sluitlip 90° draaibaar en in 4 verschillende standen te monteren.<br />

Sleutel uitsluitend in gesloten stand uitneembaar.<br />

Rechts en links draaiend.<br />

K2400 diameter kop : 34 mm<br />

K2401 diameter kop met rozet : 40 mm<br />

Toepassing<br />

Inbouw rechtstreeks in hout, kunststof of metalen deurtjes van kasten, brievenbussen,<br />

verkoopautomaten, schakelkasten, enz.<br />

Vernikkeld<br />

Zonder rozet Verschill.sluit. K240078400<br />

Gelijksluit.<br />

K240088400<br />

Met rozet<br />

Verschill.sluit. K240178400<br />

Gelijksluit.<br />

K240188400<br />

Beschrijving<br />

Schroefilinder uit messing MS58 met sluitlip<br />

Voorzien van 5 of 6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels<br />

<strong>Cilinders</strong>tator voorzien van schroefdraad en bevestigingsmoer M25.<br />

Sluitlip 180° draaibaar en in 4 verschillende standen te monteren.<br />

Sleutel uitsluitend in gesloten stand uitneembaar.<br />

Rechts of linkse instelbaar door klant.<br />

K2500 diameter kop : 29 mm<br />

K2501 diameter kop met rozet : 35 mm<br />

K2500-K25EL - Schroefcil.<br />

Toepassing<br />

Inbouw rechtstreeks in hout, kunststof of metalen deurtjes van kasten, brievenbussen,<br />

verkoopautomaten, schakelkasten, enz.<br />

Standaard uitv.<br />

Verschill.sluit.<br />

Vernikkeld<br />

K250078400<br />

Gelijksluit.<br />

K250088400<br />

Versch.sl met rozet K250178400<br />

=sl met rozet<br />

Voor electr.contact Verschill.sluit.<br />

Gelijksluit.<br />

K250188400<br />

K25EL78400<br />

K25EL88400<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

9<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

K2900 - Duwcilinder<br />

Karakteristieken<br />

Cilinder met diameter 24 mm<br />

Vernikkeld<br />

Toepassing<br />

Deze cilinder wordt gebruikt in schuifdeuren van meubels<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Enkel voor bestaande systemen, voor nieuwe systemen wordt K2800 geleverd. ( zelfde prijs,<br />

kleinere diamater, tekeing op aanvraag)<br />

Verschill.sluit.<br />

Vernikkeld<br />

K290078400<br />

Gelijksluit.<br />

K290088400<br />

10 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS SELECT 5 - VIJF SLUITSTIFTEN<br />

OPM. : sleutels af te nemen per 3 sts of veelvoud van 3.<br />

Bijkomende sleutels bij cil. (prijs per stuk)<br />

QK04200400<br />

<strong>Cilinders</strong>leutels<br />

Nalevering sleutels op code (prijs per sleutel) QK04400400<br />

Supplementen<br />

Messing gepolijst<br />

Tandwiel 14 tanden<br />

Tandwiel 16 tanden<br />

Volgens modelsleutel (minder dan 10 stuks)<br />

K000007000<br />

SIN-0014TW006-00<br />

SIN-0016TW006-00<br />

K000080000<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

11<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS V5 VACHETTE<br />

Standaardcilinders V5 Vachette<br />

Cilinder voorzien van 5 stiften<br />

3 genummerde sleutels:<br />

- in staal (buiten combinatie)<br />

- in nieuwzilver (in combinatie)<br />

Monobloc stator in massief messing<br />

15000 sleutelcombinaties<br />

Rotor met bolle kop voorzien van gleuf om de sleutel gemakkelijker te kunnen inbrengen<br />

Standaard afmetingen:<br />

- Dubbele cilinder 30 x 30 mm<br />

(verlengbaar per 5 mm)<br />

Lengtes groter dan 140 mm, op aanvraag<br />

- Halve cilinder 30 x 10 mm<br />

(verlengbaar per 5 mm)<br />

Lengtes groter dan 80 mm, op aanvraag<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Verschillend sluitend<br />

dubbele prof.cil.-mat vernikkeld-30x30-3 sleut.-vijs 85mm<br />

VL7101 V 30/30<br />

halve prof.cil.-mat vernikkeld-30x10-3 sleut.-vijs 85mm-verstelb.meenemer VL5101 V 30/10<br />

dubbele knopcil.(grote knop)-mat vernikkeld-30x30-3 sleut.-vijs 85mm<br />

dubbele prof.cil.-messing-30x30-3 sleut.-vijs 85mm<br />

halve prof.cil.-messing-30/10-3 sleut.- vijs 85mm - verstelb.meenemer<br />

dubbele knopcil.(grote knop)-messing-30x30-3 sleut.-vijs 85mm<br />

halve knopcil.-mat vernikkeld-30x10-3sleut.-vijs 85mm<br />

dubbele prof.cil.-mat vernikkeld-kort:27,5x27,5-3 sleut.-vijs 85mm<br />

dubbele prof.cil.-mat vernikkeld-kort:27,5x32,5-3 sleut.-vijs 85mm<br />

dubbele prof.cil.-messing-kort:27,5x27,5-3 sleut.-vijs 85mm<br />

dubbele prof.cil.-messing-kort:27,5x32,5-3 sleut.-vijs 85mm<br />

suppl.verlenging per 5mm tot max.70mm per zijde<br />

suppl."Fonction clef de secours" tot max.70x70<br />

schroefcil.-diam.25mm-mat verchroomd-sluitlip 40mm-3 sleut.<br />

schroefcil.-diam.25mm-messing-sluitlip 40mm-3 sleut.<br />

bijkomende sleutel<br />

nalevering sleutel<br />

sleutelblank staal (buiten combinatie)<br />

suppl.voor levering cilinder op nummer<br />

VL3111 V 30/30<br />

VL7100 V 30/30<br />

VL5100 V 30/10<br />

VL3110 V 30/30<br />

VL5111 30/10<br />

VL7011 V 27/27<br />

VL7011 V 27/32<br />

VL7010 V 27/27<br />

VL7010 V 27/32<br />

VLRALV5<br />

VLFCSV5<br />

VL5166MF V<br />

VL5166PF V<br />

VLCLESUPV5<br />

VLCLENLUV5<br />

VLEBAUCHEV5<br />

VLCILV5NUM<br />

12 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS V5 VACHETTE<br />

In combinatie<br />

suppl.per cil.voor centr.sleutelsysteem<br />

suppl.per cil.voor hoofdsleutelsysteem<br />

suppl.per cil.voor hoofd-en generaal sleutelsysteem<br />

suppl.voor gepersonaliseerde markering van cil.<br />

suppl.voor gepersonaliseerde markering v.sleutel<br />

bijkomende sleutel in combinatie (sleut.in nieuwzilver)<br />

nalevering sleutels in combinatie<br />

hoofdsleutel af fabriek met cilinder<br />

nalevering hoofdsleutel<br />

sleutelblank<br />

VLCILV5SYS1<br />

VLCILV5SYS2<br />

VLCILV5SYS3<br />

VLCILV5MARQ<br />

VLCLEV5MARQ<br />

VLCLESUPV5SYS<br />

VLCLENLUV5SYS<br />

VLPPV5<br />

VLPPNLUV5<br />

VLEBAUCHEV5SYS<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

13<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS YALE<br />

Standaardcilinders Yale<br />

Dubbele profiel cilinders - reeks Y2100<br />

PZ cilinders, 3 sleutels. Nokken: 0°.<br />

01006001 sleutel: 144.844 verschillende combinaties.<br />

01008001 sleutel: 19.527 verschillende combinaties.<br />

01009001 sleutel: 2.624 verschillende combinaties.<br />

01019001 sleutel: 300 verschillende combinaties.<br />

Met bevestigingsschroef : M5x75<br />

(artikel referentie: Y0R2100054720005).<br />

Reeks Y2100 - Messing<br />

Leverbaar volgens modelsleutel.<br />

Systemen in combinatie , (groep-) hoofdsleutelsysteem.<br />

<strong>Cilinders</strong> en individuele sleutels standaard niet genummerd.<br />

Zie supplementen.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

27/27 Y2100354 Y2100354000KA<br />

31/31<br />

Y2100362<br />

Y2100362000KA<br />

Reeks Y2100 - Vernikkeld<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

22/22 Y2100345002 Y2100345002KA<br />

27/27<br />

31/31<br />

31/35<br />

35/35<br />

31/40<br />

31/43<br />

53/27<br />

40/40<br />

35/43<br />

31/52<br />

43/43<br />

35/52<br />

40/52<br />

Y2100354002<br />

Y2100362002<br />

Y2100366002<br />

Y2100371002<br />

Y2100372002<br />

Y2100375002<br />

Y2100380002<br />

Y2100381002<br />

Y2100382002<br />

Y2100384002<br />

Y2100386002<br />

Y2100387002<br />

Y2100393002<br />

Y2100354002KA<br />

Y2100362002KA<br />

Y2100366002KA<br />

Y2100371002KA<br />

Y2100372002KA<br />

Y2100375002KA<br />

Y2100380002KA<br />

Y2100381002KA<br />

Y2100382002KA<br />

Y2100384002KA<br />

Y2100393002KA<br />

14 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS YALE<br />

Halve profiel cilinder, messing vernikkeld, 3 sleutels. Nokken: 0°.<br />

19.527 verschillende combinaties.<br />

Met bevestigingsschroef: M5x75<br />

(artikel referentie: Y0R2100054720005)<br />

Halve profiel cilinders - reeks Y2120<br />

Leverbaar volgens modelsleutel.<br />

Systemen in combinatie , (groep-) hoofdsleutelsysteem.<br />

<strong>Cilinders</strong> en individuele sleutels standaard niet genummerd.<br />

Zie supplementen.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

31/9 Y2120340002 Y2120340002KA<br />

43/9<br />

61/9<br />

82/9<br />

Y2120352002<br />

Y2120370002<br />

Y2120391002<br />

Y2120352002KA<br />

Y2120370002KA<br />

PZ cilinder, messing vernikkeld.<br />

Nokken: 27°.<br />

GEEN bevestigingsschroef.<br />

Corni halve profiel cilinders - reeks Y08031<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

60/10<br />

Verschillend sluitend<br />

Y0803119000<br />

70/10<br />

80/10<br />

Y0803120000<br />

Y0803122000<br />

Profiel knopcilinder, 3 sleutels. Nokken: 0°.<br />

08 sleutel: 19.527 verschillende combinaties.<br />

Met bevestigingsschroef: M5x75<br />

(Artikel ref.: YB 0R2100054720005)<br />

Binnenknop.<br />

Profiel knopcilinders - reeks Y2140<br />

Leverbaar volgens modelsleutel.<br />

In messing en vernikkeld<br />

Systemen in combinatie , (groep-) hoofdsleutelsysteem.<br />

<strong>Cilinders</strong> en individuele sleutels standaard niet genummerd.<br />

Zie supplementen.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

31/31<br />

Verschillend sluitend<br />

Y2140362002<br />

35/35<br />

40/31<br />

Y2140371002<br />

Y2140373002<br />

Duo functie cilinders - reeks Y2107<br />

Profiel cilinder, messing vernikkeld, 3 sleutels. Nokken: 0°.<br />

19.527 verschillende combinaties.<br />

Met bevestigingsschroef: M5x75<br />

(Artikel ref.: Y0R2100054720005).<br />

Mogelijkheid om de cilinder van de buitenkant te activeren, ook wanneer er een sleutel<br />

langs binnen op de deur steekt.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

31/31 Y2107062002<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

15<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS YALE<br />

Economische profiel cilinder - reeks Y211LP<br />

Profiel cilinder, messing vernikkeld. Nokken: 27°.<br />

Verpakking in individuele PVC zakjes, karton van 50 stuks.<br />

Geen uitbreiding van een gelijklsuitend systeem mogelijk.<br />

Met bevestigingsschroef: M5x75 (artikel referentie: Y0R2100054720005).<br />

Afzonderlijk geleverd, per 50 stuks verpakt.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

27/27<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

Y211LP54002<br />

31/31<br />

35/35<br />

31/40<br />

35/40<br />

40/40<br />

35/45<br />

40/45<br />

45/45<br />

Y211LP62002<br />

Y211LP71002<br />

Y211LP72002<br />

Y211LP75002<br />

Y211LP81002<br />

Y211LP80002<br />

Y211LP84002<br />

Y211LP90002<br />

Y211LP62002KA<br />

Vervangcilinders - reeks Y2201431<br />

Cilinder voor opbouwslot, 3 sleutels. Voor deurdikte van 31 tot 86mm.<br />

19.527 verschillende combinaties. 1 rozet, 2 bevestigingsschroeven.<br />

Reeks Y2201431 - Messing<br />

Leverbaar volgens modelsleutel.<br />

Systemen in combinatie , (groep-) hoofdsleutelsysteem.<br />

<strong>Cilinders</strong> en individuele sleutels standaard niet genummerd.<br />

Zie supplementen.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Reeks Y2201431 - Vernikkeld<br />

Verschillend sluitend<br />

Gelijksluitend<br />

Verschillend sluitend<br />

Gelijksluitend<br />

Y2201431<br />

Y2201431000KA<br />

Y2201431002<br />

Y2201431002KA<br />

16 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

STANDAARDCILINDERS YALE<br />

Cilinderkit, 3 sleutels, voor Yale opbouwsloten:<br />

61000 - 61002 - 61004 - 61010 - 61020<br />

61030 - 61073 - 67000 - 67800<br />

51.528 verschillende combinaties.<br />

Voor deurdikte van 35 tot 90mm<br />

1 rozet, 2 bevestigingsschroeven.<br />

Cilinderkit voor opbouwsloten - reeks Y2202<br />

Prijzen op aanvraag<br />

Vaste vervangcilinder, 3 sleutels, voor Yale opbouwsloten:<br />

63000 - 63002 - 63006 - 64000 - 64006 - 68000 - 68400 - 68800<br />

64060 - 63060 - 64060 - 63010 - 64030 - 63020 - 63026 - 63030<br />

63056 - 64020 - 64026 - 64056 - 68050 - 68080 - 68880 - 68090<br />

51.528 verschillende combinaties.<br />

Voor deurdikte van 48mm<br />

Met rozet.<br />

Vaste vervangcilinder - reeks Y22000<br />

Prijzen op aanvraag<br />

Cilinderkit, 3 sleutels, voor Yale opbouwsloten:<br />

63000 - 63002 - 63006 - 68000 - 68800 - 63020 - 63026<br />

63056 - 63030 - 63060 - 68090 -<br />

51.528 verschillende combinaties.<br />

Voor deurdikte van 48mm<br />

Met rozet.<br />

Cilinderkit voor opbouwsloten - reeks Y2252<br />

Prijzen op aanvraag<br />

Supplementen<br />

Volgens modelsleutel Yale Y2100000000KAES<br />

Modelsleutel comb. Yale<br />

Y2100000000MK<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

17<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SETS<br />

Sets<br />

Veiligheidscilinders Litto3 - 3 sleutels<br />

K4700-K4800 - Profielcilinders<br />

Algemene beschrijving.<br />

De cilinders Litto3 worden steeds vervaardigd uit messing MS58 met vijf sluitstiften per<br />

zijde.<br />

Het sleutelprofiel is volledig ondersneden om het aftasten uit te sluiten.<br />

De sleutelpinnen zijn van speciaal nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen. Alle<br />

veren zijn uit fosforbrons vervaardigd.<br />

Inboorbeveiliging van cilinderlichaam en cilinderkernen door middel van centraal<br />

opgestelde geharde stalen stiften.<br />

De cilinders worden geleverd met eigendomscertificaat.<br />

De blanco sleutels worden door Litto niet in de handel gebracht.<br />

Nalevering van sleutels kan enkel door Litto mits opgave van het codenummer en volgnummer<br />

vermeld op bijhorend eigendomscertificaat.<br />

Standaard geleverd met 3 sleutels.<br />

Standaardlengte 60mm - 30/30.<br />

Verlengingen per 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm per zijde mogelijk<br />

volgens de deurdikte.<br />

Versch.sluit. Gelijksl.<br />

30/30 K470078B00I3 K470088B00I3<br />

30/35<br />

30/40<br />

30/45<br />

30/50<br />

30/55<br />

30/60<br />

35/35<br />

35/40<br />

35/45<br />

35/50<br />

35/55<br />

35/60<br />

40/40<br />

40/45<br />

40/50<br />

40/60<br />

45/45<br />

45/50<br />

50/50<br />

50/55<br />

50/60<br />

55/60<br />

K480078B01I3<br />

K480078B02I3<br />

K480078B03I3<br />

K480078B04I3<br />

K480078B05I3<br />

K480078B06I3<br />

K480078B11I3<br />

K480078B12I3<br />

K480078B13I3<br />

K480078B14I3<br />

K480078B15I3<br />

K480078B16I3<br />

K480078B22I3<br />

K480078B23I3<br />

K480078B24I3<br />

K480078B26I3<br />

K480078B33I3<br />

K480078B34I3<br />

K480078B44I3<br />

K480078B45I3<br />

K480078B46I3<br />

K480078B56I3<br />

K480088B01I3<br />

K480088B02I3<br />

K480088B03I3<br />

K480088B04I3<br />

K480088B05I3<br />

K480088B06I3<br />

K480088B11I3<br />

K480088B12I3<br />

K480088B13I3<br />

K480088B14I3<br />

K480088B15I3<br />

K480088B16I3<br />

K480088B22I3<br />

K480088B23I3<br />

K480088B24I3<br />

K480088B26I3<br />

K480088B33I3<br />

K480088B34I3<br />

K480088B44I3<br />

K480088B45I3<br />

K480088B46I3<br />

K480088B56I3<br />

60/60<br />

K480078B66I3 K480088B66I3<br />

18 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS LITTO3 - 3 SLEUTELS<br />

K44EL-K45EL - Halve profielcilinders<br />

Versch.sl. Gelijksl.<br />

30/10 K44EL78B00I3 K44EL88B00I3<br />

35/10 K45EL78B01I3 K45EL88B01I3<br />

40/10 K45EL78B02I3 K45EL88B02I3<br />

45/10 K45EL78B03I3 K45EL88B03I3<br />

50/10 K45EL78B04I3 K45EL88B04I3<br />

55/10 K45EL78B05I3 K45EL88B05I3<br />

60/10 K45EL78B06I3 K45EL88B06I3<br />

K4795-K4895 - Prof.cil. met knop<br />

Verschill.sluit. Gelijksluit.<br />

30/30 K479578B00I3 K479588B00I3<br />

30/35<br />

35/30<br />

35/35<br />

30/40<br />

40/30<br />

30/45<br />

45/30<br />

35/40<br />

40/35<br />

35/45<br />

45/45<br />

40/40<br />

30/50<br />

50/30<br />

K489578B01I3<br />

K489578B10I3<br />

K489578B11I3<br />

K489578B02I3<br />

K489578B20I3<br />

K489578B03I3<br />

K489578B30I3<br />

K489578B12I3<br />

K489578B21I3<br />

K489578B13I3<br />

K489578B33I3<br />

K489578B22I3<br />

K489578B04I3<br />

K489578B40I3<br />

K489588B01I3<br />

K489588B10I3<br />

K489588B11I3<br />

K489588B02I3<br />

K489588B20I3<br />

K489588B03I3<br />

K489588B30I3<br />

K489588B12I3<br />

K489588B21I3<br />

K489588B13I3<br />

K489588B33I3<br />

K489588B22I3<br />

K489588B04I3<br />

K489588B40I3<br />

Sleutels<br />

Bijkomende sleutels QK05400B00<br />

Supplementen<br />

Individuele eigendomskaart<br />

QKCCARD<br />

Nalevering sleutel op code QK05300B00<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

19<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS MP75 - INDIVIDUELE SETS - 4 SLEUTELS<br />

Veiligheidscilinders MP75 - Individuele sets - 4 sleutels<br />

Algemene beschrijving<br />

zie MP75 Cilindercombinaties<br />

K4700-K4800 - Prof.cil.<br />

Algemene beschrijving<br />

Profielcilinders uit messing MS58 - langs beide zijden 5 sluitstiften - sleutelpinnen uit<br />

nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen - veren uit fosforbrons - sleutels in<br />

nieuwzilver<br />

Voor werkhoogte nok 10 mm<br />

Supplement DUO/VRIJLOOP functie : zie supplementen<br />

Messing gepolijst : zie supplementen<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

30/30<br />

Vernikkeld<br />

K470098900S<br />

30/35 K480098901S<br />

30/40 K480098902S<br />

30/45 K480098903S<br />

30/50 K480098904S<br />

30/55 K480098905S<br />

30/60 K480098906S<br />

35/35 K480098911S<br />

35/40 K480098912S<br />

35/45 K480098913S<br />

35/50 K480098914S<br />

35/55 K480098915S<br />

35/60 K480098916S<br />

40/40 K480098922S<br />

40/45 K480098923S<br />

40/50 K480098924S<br />

40/60 K480098926S<br />

45/45 K480098933S<br />

45/50 K480098934S<br />

50/50 K480098944S<br />

50/55 K480098945S<br />

50/60 K480098946S<br />

55/60 K480098956S<br />

20 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS MP75 - INDIVIDUELE SETS - 4 SLEUTELS<br />

Toepassing<br />

Op deuren die slechts langs één zijde moeten vergrendeld worden zoals muurkasten,<br />

kantelpoorten,...<br />

K44EL-K45EL - Halve prof.cil.<br />

Toepassing K44EL<br />

EL= Verstelbare nok voor electrische contactdoos<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

30/10<br />

Vernikkeld<br />

K44EL98900S<br />

35/10<br />

40/10<br />

45/10<br />

50/10<br />

55/10<br />

60/10<br />

70/10<br />

80/10<br />

90/10<br />

K45EL98901S<br />

K45EL98902S<br />

K45EL98903S<br />

K45EL98904S<br />

K45EL98905S<br />

K45EL98906S<br />

K45EL98908S<br />

K45EL98910S<br />

K45EL98912S<br />

100/10 K45EL98914S<br />

110/10 K45EL98916S<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

21<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS MP75 - INDIVIDUELE SETS - 4 SLEUTELS<br />

K4794-K4894 - Prof.cil.met ruitvormige knop metaal<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4894<br />

Wordt in één-en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

B/C waarvan : B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

bvb. K489498910S 35/30 Knop a/zijde 30 mm<br />

Eveneens verkrijgbaar met<br />

zwarte vijflobbige kunststofknop K4799-K4899<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

22 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

30/30<br />

Vernikkeld<br />

K479498900S<br />

30/35 K489498901S<br />

35/30 K489498910S<br />

35/35 K489498911S<br />

30/40 K489498902S<br />

40/30 K489498920S<br />

30/45 K489498903S<br />

45/30 K489498930S<br />

35/40 K489498912S<br />

40/35 K489498921S<br />

30/50 K489498904S<br />

50/30 K489498940S<br />

35/45 K489498913S<br />

45/35 K489498931S<br />

40/40 K489498922S<br />

35/50 K489498914S<br />

50/35 K489498941S<br />

30/55 K489498905S<br />

55/30 K489498950S<br />

35/55 K489498915S<br />

55/35 K489498951S<br />

30/60 K489498906S<br />

60/30 K489498960S<br />

45/45 K489498933S<br />

40/45 K489498923S<br />

45/40 K489498932S<br />

40/50 K489498924S<br />

50/40 K489498942S<br />

45/50 K489498934S<br />

50/45 K489498943S<br />

35/60 K489498916S<br />

60/35 K489498961S<br />

40/60 K489498926S<br />

60/40 K489498962S<br />

50/50 K489498944S<br />

50/60 K489498946S<br />

60/50 K489498964S


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS MP75 - INDIVIDUELE SETS - 4 SLEUTELS<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

K4795-K4895- Prof.cil.met ringknop<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4795<br />

met ringknop mat vernikkeld<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

K4895-K4896<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

30/30<br />

Knop 95-vernikkeld<br />

K479598900S<br />

30/35<br />

35/30<br />

35/35<br />

30/40<br />

40/30<br />

30/45<br />

45/30<br />

35/40<br />

40/35<br />

30/50<br />

50/30<br />

35/45<br />

45/35<br />

40/40<br />

35/50<br />

50/35<br />

30/55<br />

55/30<br />

35/55<br />

55/35<br />

30/60<br />

60/30<br />

45/45<br />

40/45<br />

45/40<br />

40/50<br />

50/40<br />

45/50<br />

50/45<br />

35/60<br />

60/35<br />

40/60<br />

60/40<br />

50/50<br />

50/60<br />

60/50<br />

K489598901S<br />

K489598910S<br />

K489598911S<br />

K489598902S<br />

K489598920S<br />

K489598903S<br />

K489598930S<br />

K489598912S<br />

K489598921S<br />

K489598904S<br />

K489598940S<br />

K489598913S<br />

K489598931S<br />

K489598922S<br />

K489598914S<br />

K489598941S<br />

K489598905S<br />

K489598950S<br />

K489598915S<br />

K489598951S<br />

K489598906S<br />

K489598960S<br />

K489598933S<br />

K489598923S<br />

K489598932S<br />

K489598924S<br />

K489598942S<br />

K489598934S<br />

K489598943S<br />

K489598916S<br />

K489598961S<br />

K489598926S<br />

K489598962S<br />

K489598944S<br />

K489598946S<br />

K489598964S<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

23<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS MP75 - INDIVIDUELE SETS - 4 SLEUTELS<br />

Supplementen<br />

Uitvoering messing gepolijst:<br />

Nalev.comb. cilinders minder dan 10 stuks: + 20 %<br />

Nalevering sleutels: Zie MP75 cilindercombinaties<br />

24 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS LITTO ABLOY PROTEC - INDIVIDUELE SETS - 3 SLEUTELS<br />

ALGEMENE KENMERKEN DISK CILINDER<br />

Veiligheidscilinders Litto <strong>Abloy</strong> Protec - Individuele sets - 3 sleutels<br />

Referentiemerk : LITTO ABLOY PROTEC<br />

De cilinders zijn vervaardigd uit geprofileerde, massieve messing, uitvoering mat<br />

vernikkeld, basislengte 61mm.<br />

De cilinder bevat in elke rotor 11 roterende schijfjes waarvan de uiterste in gehard<br />

staal is, vervaardigd met de grootste<br />

nauwkeurigheid volgens de DIN 18.252 norm.<br />

Een disk controler element bevindt zich aan de voorkant van de rotor, die de sleutel gaat<br />

begeleiden en ook alle contact van<br />

de sleutel en de schijfjes voorkomt bij introductie van de sleutel.<br />

Het systeem werkt zonder veertjes, hierdoor is hij totaal ongevoelig aan stof of andere<br />

vervuilingen.<br />

De sleutel is geslepen onder twee hoeken en dit laat geen manipulatie meer toe op een<br />

geslepen sleutel. De sleutels kunnen<br />

enkel bijgemaakt worden op een zeer speciale machine gebouwd voor dit systeem.<br />

Het principe :<br />

Bij de introductie, gaat de sleutel een stalen beweegbare balk meenemen die drie functies<br />

heeft :<br />

- De schijfjes te brengen naar de openingscombinatie door middel van de sleutelrotatie.<br />

- Automatisch onherkenbaar maken van de combinatie wanneer de sleutel uit het slot word<br />

genomen na een halve<br />

omwenteling.<br />

- De schijfjes in hun positie houden in afwachting van een nieuwe opening.<br />

De laterale uitsparingen van de draaiende schijfjes worden gevoeld door een sperbalk over<br />

de ganse lengte van de<br />

cilinderkern. Deze zorgt ervoor dat de cilinder een maximale weerstand heeft tegen alle<br />

openingspogingen die niet<br />

gebruikmaken van de gerechtigde sleutel. In rustpositie wordt de sperbalk door de druk<br />

van de schijfjes in een gleuf in de<br />

cilinderbehuizing vastgehouden. Door de cilinder in beweging te brengen door middel van<br />

de sleutel, valt deze balk in de<br />

uitsparing in de rotor en wordt alzo de cilinderbeweging vrijgegeven.<br />

Elke cilinder wordt standaard met 3 sleutels geleverd in een beschermd profiel.<br />

De cilinders en de sleutels zijn genummerd en enkel verkrijgbaar uit de fabriek, op<br />

vertoon van het veiligheidscertificaat<br />

als identiteitsbewijs, en met het sleutelnummer als enige aanduiding.<br />

Het sleutelprofiel is internationaal gebrevetteerd tot 2019, waardoor elke onbevoegde<br />

namaak verhinderd wordt.<br />

Voor de buiten-en inbraakwerende deuren, kan men voor een hardstalen cilinderbehuizing<br />

opteren.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

Volgens hun functie worden de deuren uitgerust met één van de volgende cilindertypes :<br />

art.N° CY322N. Dubbele cilinder sleutelbediening aan beide zijden<br />

CY321N. Halve cilinder sleutelbediening aan één zijde<br />

CY323N. Knopcilinder sleutel-en knopbediening<br />

CL100N. Ronde cilinder voor brievenbus<br />

PL330N. Hangsloten<br />

CY053N. Ronde cilinder voor oplegsloten<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

25<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS LITTO ABLOY PROTEC - INDIVIDUELE SETS - 3 SLEUTELS<br />

K4700-K4800 - Prof.cil.<br />

Duo uitv. Extra inboorbev. + DUO<br />

30/30 K470069D00S K4700F9D00S<br />

30/35 K480069D01S<br />

35/30 K480069D10S<br />

35/35 K480069D11S<br />

30/40 K480069D02S<br />

40/30 K480069D20S<br />

30/45 K480069D03S<br />

45/30 K480069D30S<br />

35/40 K480069D12S<br />

40/35 K480069D21S<br />

30/50 K480069D04S<br />

50/30 K480069D40S<br />

35/45 K480069D13S<br />

45/35 K480069D31S<br />

40/40 K480069D22S<br />

35/50 K480069D14S<br />

50/35 K480069D41S<br />

30/55 K480069D05S<br />

55/30 K480069D50S<br />

35/55 K480069D15S<br />

55/35 K480069D51S<br />

30/60 K480069D06S<br />

60/30 K480069D60S<br />

45/45 K480069D33S<br />

40/45 K480069D23S<br />

45/40 K480069D32S<br />

40/50 K480069D24S<br />

50/40 K480069D42S<br />

45/50 K480069D34S<br />

50/45 K480069D43S<br />

35/60 K480069D16S<br />

60/35 K480069D61S<br />

40/60 K480069D26S<br />

60/40 K480069D62S<br />

50/50 K480069D44S<br />

50/60 K480069D46S<br />

60/50 K480069D64S<br />

K4800F9D01S<br />

K4800F9D10S<br />

K4800F9D11S<br />

K4800F9D02S<br />

K4800F9D20S<br />

K4800F9D03S<br />

K4800F9D30S<br />

K4800F9D12S<br />

K4800F9D21S<br />

K4800F9D04S<br />

K4800F9D40S<br />

K4800F9D13S<br />

K4800F9D31S<br />

K4800F9D22S<br />

K4800F9D14S<br />

K4800F9D41S<br />

K4800F9D05S<br />

K4800F9D50S<br />

K4800F9D15S<br />

K4800F9D51S<br />

K4800F9D06S<br />

K4800F9D60S<br />

K4800F9D33S<br />

K4800F9D23S<br />

K4800F9D32S<br />

K4800F9D24S<br />

K4800F9D42S<br />

K4800F9D34S<br />

K4800F9D43S<br />

K4800F9D16S<br />

K4800F9D61S<br />

K4800F9D26S<br />

K4800F9D62S<br />

K4800F9D44S<br />

K4800F9D46S<br />

K4800F9D64S<br />

26 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS LITTO ABLOY PROTEC - INDIVIDUELE SETS - 3 SLEUTELS<br />

K44EL-K45EL - Halve prof.cil.<br />

30/10<br />

Standaard uitv. Extra inboorbev.<br />

K44EL99D00S K44ELC9D00S<br />

35/10<br />

40/10<br />

45/10<br />

50/10<br />

55/10<br />

60/10<br />

70/10<br />

80/10<br />

90/10<br />

100/10<br />

110/10<br />

K45EL99D01S<br />

K45EL99D02S<br />

K45EL99D03S<br />

K45EL99D04S<br />

K45EL99D05S<br />

K45EL99D06S<br />

K45EL99D08S<br />

K45EL99D10S<br />

K45EL99D12S<br />

K45EL99D14S<br />

K45EL99D16S<br />

K45ELC9D01S<br />

K45ELC9D02S<br />

K45ELC9D03S<br />

K45ELC9D04S<br />

K45ELC9D05S<br />

K45ELC9D06S<br />

K45ELC9D08S<br />

K45ELC9D10S<br />

K45ELC9D12S<br />

K45ELC9D14S<br />

K45ELC9D16S<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

27<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS LITTO ABLOY PROTEC - INDIVIDUELE SETS - 3 SLEUTELS<br />

K4797-K4897 - Prof.cil.met abloy knop metaal<br />

Standaard uitv. Extra inboorbev.<br />

30/30 K479799D00S K4797C9D00S<br />

30/35<br />

35/30<br />

35/35<br />

30/40<br />

40/30<br />

30/45<br />

45/30<br />

35/40<br />

40/35<br />

30/50<br />

50/30<br />

35/45<br />

45/35<br />

40/40<br />

35/50<br />

50/35<br />

30/55<br />

55/30<br />

35/55<br />

55/35<br />

30/60<br />

60/30<br />

45/45<br />

40/45<br />

45/40<br />

40/50<br />

50/40<br />

45/50<br />

50/45<br />

35/60<br />

60/35<br />

40/60<br />

60/40<br />

50/50<br />

50/60<br />

60/50<br />

K489799D01S<br />

K489799D10S<br />

K489799D11S<br />

K489799D02S<br />

K489799D20S<br />

K489799D03S<br />

K489799D30S<br />

K489799D12S<br />

K489799D21S<br />

K489799D04S<br />

K489799D40S<br />

K489799D13S<br />

K489799D31S<br />

K489799D22S<br />

K489799D14S<br />

K489799D41S<br />

K489799D05S<br />

K489799D50S<br />

K489799D15S<br />

K489799D51S<br />

K489799D06S<br />

K489799D60S<br />

K489799D33S<br />

K489799D23S<br />

K489799D32S<br />

K489799D24S<br />

K489799D42S<br />

K489799D34S<br />

K489799D43S<br />

K489799D16S<br />

K489799D61S<br />

K489799D26S<br />

K489799D62S<br />

K489799D44S<br />

K489799D46S<br />

K489799D64S<br />

K4897C9D01S<br />

K4897C9D10S<br />

K4897C9D11S<br />

K4897C9D02S<br />

K4897C9D20S<br />

K4897C9D03S<br />

K4897C9D30S<br />

K4897C9D12S<br />

K4897C9D21S<br />

K4897C9D04S<br />

K4897C9D40S<br />

K4897C9D13S<br />

K4897C9D31S<br />

K4897C9D22S<br />

K4897C9D14S<br />

K4897C9D41S<br />

K4897C9D05S<br />

K4897C9D50S<br />

K4897C9D15S<br />

K4897C9D51S<br />

K4897C9D06S<br />

K4897C9D60S<br />

K4897C9D33S<br />

K4897C9D23S<br />

K4897C9D32S<br />

K4897C9D24S<br />

K4897C9D42S<br />

K4897C9D34S<br />

K4897C9D43S<br />

K4897C9D16S<br />

K4897C9D61S<br />

K4897C9D26S<br />

K4897C9D62S<br />

K4897C9D44S<br />

K4897C9D46S<br />

K4897C9D64S<br />

28 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS FK36 - INDIVIDUELE SETS - 3 SLEUTELS<br />

Veiligheidscilinders FK36 - Individuele sets - 3 sleutels<br />

Europrofielcilinder uit messing met roestvrijstalen beschermhuls en stalen balk en met 13<br />

tot 36 multidirectionele roestvrijstalen sluitstiften en veren, verdeeld over maximum 6<br />

rijen en variërend in hoogte.<br />

Standaard geleverd met 3 sleutels.<br />

Leverbaar als dubbele, halve en knopcilinder.<br />

Tweekleurige (messing rotor en met vernikkelde stator) uitvoering;<br />

Standaard lengte dubbele en knopcilinder : 65 mm - 32,5 x 35,5 mm.<br />

Standaard lengte halve cilinder : 42,5 mm - 32,5 x 10 mm.<br />

Verlenging per 5 mm per zijde met een maximum lengte van 72,5 mm per zijde.<br />

Specifiek profiel voor sluitsystemen, waardoor geen interferentie mogelijk is met<br />

afzonderlijk geleverde cilinders.<br />

Tot 1 miljard verschillende sluitingen mogelijk.<br />

Sleutels in nieuwzilver met een dikte van 3,3 mm, met een torsieweerstand van 10 Nm, en<br />

waarvan de sleuteltip voorzien is van een unieke en gebrevetteerde beweegbare pin uit een<br />

extra geharde titaniumlegering.<br />

Inboorbeveiliging van het cilinderlichaam door 3 horizontaal gemonteerde hardstalen<br />

stiften en door het gebruik van geharde RVS sluitstiften.<br />

Inboorbeveiliging van de cilinderkern door een hardstalen plaatje en door het gebuik van<br />

geharde RVS sluitstiften.<br />

Inboorbeveiliging van de stalen balk door de aanwezigheid van een hardstalen schild,<br />

beweegbaar aangebracht op elk uiteinde van de cilinder.<br />

Aftastbeveiliging van de cilinder door het gebruik van multidirectionele sluitstiften,<br />

verdeeld over verschillende rijen, en door de aanwezigheid van supplementaire<br />

sluitstiften, radiaal geplaatst achterin de cilinderkern, die geactiveerd worden door de<br />

gepatenteerde sleuteltip.<br />

Bescherming tegen het ongeoorloofd kopiëren van sleutels door de gebrevetteerde<br />

sleuteltip - waardoor namaak door anderen dan de fabrikant verboden is - en door het<br />

gebruik van eigendomskaarten of eigendomscertificaten (voor sluitsystemen) met een code<br />

verschillend van deze die op de sleutel voorkomt. Beide codes zijn noodzakelijk om een<br />

sleutel of cilinder in nalevering te kunnen bekomen.<br />

standaard DUO functie<br />

32,5/32,5 K470094A00S K470064A00S<br />

32,5/37,5 K480094A01S K480064A01S<br />

32,5/42,5 K480094A02S K480064A02S<br />

32,5/47,5 K480094A03S K480064A03S<br />

32,5/52,5 K480094A04S K480064A04S<br />

37,5/37,5 K480094A11S K480064A11S<br />

37,5/42,5 K480094A12S K480064A12S<br />

37,5/47,5 K480094A13S K480064A13S<br />

37,5/52,5 K480094A14S K480064A14S<br />

42,5/42,5 K480094A22S K480064A22S<br />

42,5/47,5 K480094A23S K480064A23S<br />

42,5/52,5 K480094A24S K480064A24S<br />

47,5/47,5 K480094A33S K480064A33S<br />

47,5/52,5 K480094A34S K480064A34S<br />

52,5/52,5 K480094A44S K480064A44S<br />

K4700-K4800 - Prof.cil.<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

29<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

VEILIGHEIDSCILINDERS FK36 - INDIVIDUELE SETS - 3 SLEUTELS<br />

K44EL-K45EL - Halve prof.cil.<br />

32,5/10 K44EL94A00S<br />

37,5/10 K45EL94A01S<br />

42,5/10 K45EL94A02S<br />

47,5/10 K45EL94A03S<br />

52,5/10 K45EL94A04S<br />

K4795-K4895 - Prof.cil.met ronde knop mat vernikk.<br />

32,5/32,5 K479594A00S<br />

32,5/37,5 K489594A01S<br />

37,5/32,5 K489594A10S<br />

32,5/42,5 K489594A02S<br />

42,5/32,5 K489594A20S<br />

37,5/37,5 K489594A11S<br />

32,5/47,5 K489594A03S<br />

47,5/32,5 K489594A30S<br />

32,5/52,5 K489594A04S<br />

52,5/32,5 K489594A40S<br />

37,5/42,5 K489594A12S<br />

42,5/37,5 K489594A21S<br />

37,5/47,5 K489594A13S<br />

47,5/37,5 K489594A31S<br />

37,5/52,5 K489594A14S<br />

52,5/37,5 K489594A41S<br />

42,5/42,5 K489594A22S<br />

42,5/47,5 K489594A23S<br />

47,5/42,5 K489594A32S<br />

42,5/52,5 K489594A24S<br />

52,5/42,5 K489594A42S<br />

47,5/47,5 K489594A33S<br />

47,5/52,5 K489594A34S<br />

52,5/47,5 K489594A43S<br />

52,5/52,5 K489594A44S<br />

30 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SLEUTELSYSTEMEN<br />

Sleutelsystemen<br />

Een sleutelsysteem - ook combinatie genoemd - is een geheel van veiligheidscilinders,<br />

waarvan de organisatorische opbouw door de opdrachtgever zo wordt samengesteld, dat een<br />

persoon slechts toegang heeft tot de lokalen waar hij toegelaten wordt. Zo kan<br />

bijvoorbeeld in een groot gebouw (kliniek, school, openbare instelling e.d.) de directie<br />

met haar hoofdsleutel overal binnen, maar naarmate men daalt op de hiërarchische ladder,<br />

verkleinen de toegangsmogelijkheden van de sleutel. Het sleutelsysteem kan toegepast<br />

worden op alle Litto veiligheidscilinders en kan bijgevolg ook verschillende soorten<br />

veiligheidscilinders bevatten. Bv. <strong>Cilinders</strong> voor houten en metalen deursloten, cilinders<br />

voor kantelpoorten, knopsloten, brievenbussen, hangsloten, enz.<br />

Hiermee kunnen volgende systemen uitgevoerd worden:<br />

Gelijksluitende cilinders<br />

Centraal-sleutelsysteem (Systeem 1)<br />

Hoofdsleutelsyteem (Systeem 2)<br />

Centraal-sleutelsysteem met hoofdsleutel (Systeem 3)<br />

Hoofd- en groepsleutelsysteem (Systeem 3)<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

31<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Select 5 - Cilindercombinaties<br />

Beperkte mogelijkheden<br />

Het standaard Select 5 sleutelsysteem wordt opgebouwd enkel met het conventioneel<br />

sleutelprofiel dat ook gebruikt wordt bij de standaardproduktie van<br />

Litto-veiligheidscilinders.<br />

De combinatievariaties worden bekomen door diepte-variaties van de sleutelfrezingen en de<br />

daarbij overeenstemmende onderverdeling van de permutatie-stiften van de cilinder.<br />

De combinatiemogelijkheden worden beperkt en bijgevolg is dit sleutelsysteem meer<br />

aangewezen voor kleinere en eenvoudige systemen.<br />

Verlengingen van 30/30 tot 60/60 mm zijn mogelijk (op aanvraag tot 240 mm)<br />

Veiligheidsgraad<br />

Alle cilinders van een standaard Select 5 sleutelsysteem worden steeds vervaardigd uit<br />

messing MS58 - met vijf stiften per zijde. De sleutels en sleutelpinnen zijn van<br />

speciaal nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen. Alle veren zijn uit<br />

fosforbrons vervaardigd.<br />

De originele blanco cilindersleutels Select 5 worden door Litto aan de handel geleverd in<br />

nieuwzilver (cilindercombinaties). Dit laat toe aan alle gespecialiseerde handelszaken om<br />

kopijsleutels te maken.<br />

Codering<br />

Alle sleutels en cilinders uit een standaard Select 5 sleutelsysteem dragen het nummer<br />

van de combinatie en een code-nummer. Het opgeven van deze beide nummers volstaat om een<br />

vlotte nalevering van originele sleutels en cilinders te waarborgen door Litto. De<br />

Select cilinders worden standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.<br />

Duo/vrijloop - optie<br />

Simultane bediening, maakt het mogelijk de deur te openen zelfs als er langs de andere<br />

kant een sleutel geplaatst is !<br />

Vrijloop: vrijdraaiende meenemer<br />

K4700-K4800 - Profielcilinders<br />

Algemene beschrijving<br />

Profielcilinders uit messing MS58 - langs beide zijden 5 stiften - sleutelpinnen uit<br />

nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen - veren uit fosforbrons.3 sleutels in<br />

nieuwzilver<br />

Werkhoogte nok 10 mm<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

30/30 K470098400SYS1 K470098400SYS2<br />

K470098400SYS3<br />

30/35<br />

K480098401SYS1<br />

K480098401SYS2<br />

K480098401SYS3<br />

30/40<br />

K480098402SYS1<br />

K480098402SYS2<br />

K480098402SYS3<br />

30/45<br />

K480098403SYS1<br />

K480098403SYS2<br />

K480098403SYS3<br />

30/50<br />

K480098404SYS1<br />

K480098404SYS2<br />

K480098404SYS3<br />

30/55<br />

K480098405SYS1<br />

K480098405SYS2<br />

K480098405SYS3<br />

30/60<br />

K480098406SYS1<br />

K480098406SYS2<br />

K480098406SYS3<br />

35/35<br />

K480098411SYS1<br />

K480098411SYS2<br />

K480098411SYS3<br />

35/40<br />

K480098412SYS1<br />

K480098412SYS2<br />

K480098412SYS3<br />

35/45<br />

K480098413SYS1<br />

K480098413SYS2<br />

K480098413SYS3<br />

35/50<br />

K480098414SYS1<br />

K480098414SYS2<br />

K480098414SYS3<br />

35/55<br />

K480098415SYS1<br />

K480098415SYS2<br />

K480098415SYS3<br />

35/60<br />

K480098416SYS1<br />

K480098416SYS2<br />

K480098416SYS3<br />

40/40<br />

K480098422SYS1<br />

K480098422SYS2<br />

K480098422SYS3<br />

40/45<br />

K480098423SYS1<br />

K480098423SYS2<br />

K480098423SYS3<br />

40/50<br />

K480098424SYS1<br />

K480098424SYS2<br />

K480098424SYS3<br />

40/60<br />

K480098426SYS1<br />

K480098426SYS2<br />

K480098426SYS3<br />

45/45<br />

K480098433SYS1<br />

K480098433SYS2<br />

K480098433SYS3<br />

45/50<br />

K480098434SYS1<br />

K480098434SYS2<br />

K480098434SYS3<br />

50/50<br />

K480098444SYS1<br />

K480098444SYS2<br />

K480098444SYS3<br />

50/55<br />

K480098445SYS1<br />

K480098445SYS2<br />

K480098445SYS3<br />

50/60<br />

K480098446SYS1<br />

K480098446SYS2<br />

K480098446SYS3<br />

55/60<br />

K480098456SYS1<br />

K480098456SYS2<br />

K480098456SYS3<br />

32 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

DUO/VRIJLOOP functie :<br />

Simultane bediening, de cilinder kan geopend worden niettegenstaande<br />

er aan de andere sluitzijde een sleutel steekt.<br />

K4700-K4800 - Prof.cil. DUO/VRIJ uitvoering<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

30/30 K470068400SYS1 K470068400SYS2<br />

K470068400SYS3<br />

30/35<br />

K480068401SYS1<br />

K480068401SYS2<br />

K480068401SYS3<br />

30/40<br />

K480068402SYS1<br />

K480068402SYS2<br />

K480068402SYS3<br />

30/45<br />

K480068403SYS1<br />

K480068403SYS2<br />

K480068403SYS3<br />

30/50<br />

K480068404SYS1<br />

K480068404SYS2<br />

K480068404SYS3<br />

30/55<br />

K480068405SYS1<br />

K480068405SYS2<br />

K480068405SYS3<br />

30/60<br />

K480068406SYS1<br />

K480068406SYS2<br />

K480068406SYS3<br />

35/35<br />

K480068411SYS1<br />

K480068411SYS2<br />

K480068411SYS3<br />

35/40<br />

K480068412SYS1<br />

K480068412SYS2<br />

K480068412SYS3<br />

35/45<br />

K480068413SYS1<br />

K480068413SYS2<br />

K480068413SYS3<br />

35/50<br />

K480068414SYS1<br />

K480068414SYS2<br />

K480068414SYS3<br />

35/55<br />

K480068415SYS1<br />

K480068415SYS2<br />

K480068415SYS3<br />

35/60<br />

K480068416SYS1<br />

K480068416SYS2<br />

K480068416SYS3<br />

40/40<br />

K480068422SYS1<br />

K480068422SYS2<br />

K480068422SYS3<br />

40/45<br />

K480068423SYS1<br />

K480068423SYS2<br />

K480068423SYS3<br />

40/50<br />

K480068424SYS1<br />

K480068424SYS2<br />

K480068424SYS3<br />

40/60<br />

K480068426SYS1<br />

K480068426SYS2<br />

K480068426SYS3<br />

45/45<br />

K480068433SYS1<br />

K480068433SYS2<br />

K480068433SYS3<br />

45/50<br />

K480068434SYS1<br />

K480068434SYS2<br />

K480068434SYS3<br />

50/50<br />

K480068444SYS1<br />

K480068444SYS2<br />

K480068444SYS3<br />

50/55<br />

K480068445SYS1<br />

K480068445SYS2<br />

K480068445SYS3<br />

50/60<br />

K480068446SYS1<br />

K480068446SYS2<br />

K480068446SYS3<br />

55/60<br />

K480068456SYS1<br />

K480068456SYS2<br />

K480068456SYS3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

33<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K44EL-K45EL - Halve prof.cil.<br />

Toepassing<br />

Op deuren die slechts langs één zijde moeten vergrendeld worden zoals muurkasten,<br />

kantelpoorten,...<br />

Toepassing K44EL<br />

EL= Verstelbare nok voor electrische contactdoos<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

30/10<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

K44EL98400SYS1 K44EL98400SYS2<br />

K44EL98400SYS3<br />

35/10<br />

K45EL98401SYS1<br />

K45EL98401SYS2<br />

K45EL98401SYS3<br />

40/10<br />

K45EL98402SYS1<br />

K45EL98402SYS2<br />

K45EL98402SYS3<br />

45/10<br />

K45EL98403SYS1<br />

K45EL98403SYS2<br />

K45EL98403SYS3<br />

50/10<br />

K45EL98404SYS1<br />

K45EL98404SYS2<br />

K45EL98404SYS3<br />

55/10<br />

K45EL98405SYS1<br />

K45EL98405SYS2<br />

K45EL98405SYS3<br />

60/10<br />

K45EL98406SYS1<br />

K45EL98406SYS2<br />

K45EL98406SYS3<br />

70/10<br />

K45EL98408SYS1<br />

K45EL98408SYS2<br />

K45EL98408SYS3<br />

80/10<br />

K45EL98410SYS1<br />

K45EL98410SYS2<br />

K45EL98410SYS3<br />

90/10<br />

K45EL98412SYS1<br />

K45EL98412SYS2<br />

K45EL98412SYS3<br />

100/10<br />

K45EL98414SYS1<br />

K45EL98414SYS2<br />

K45EL98414SYS3<br />

110/10<br />

K45EL98416SYS1<br />

K45EL98416SYS2<br />

K45EL98416SYS3<br />

34 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4794-K4894 - Prof.cil.met ruitvormige knop metaal<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4794<br />

met ruitvormige knop in metaal<br />

B/C Waarvan : B = buitenzijde, C= knopzijde<br />

K4894<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

30/30 K479498400SYS1 K479498400SYS2<br />

K479498400SYS3<br />

30/35<br />

K489498401SYS1<br />

K489498401SYS2<br />

K489498401SYS3<br />

35/30<br />

K489498410SYS1<br />

K489498410SYS2<br />

K489498410SYS3<br />

35/35<br />

K489498411SYS1<br />

K489498411SYS2<br />

K489498411SYS3<br />

30/40<br />

K489498402SYS1<br />

K489498402SYS2<br />

K489498402SYS3<br />

40/30<br />

K489498420SYS1<br />

K489498420SYS2<br />

K489498420SYS3<br />

30/45<br />

K489498403SYS1<br />

K489498403SYS2<br />

K489498403SYS3<br />

45/30<br />

K489498430SYS1<br />

K489498430SYS2<br />

K489498430SYS3<br />

35/40<br />

K489498412SYS1<br />

K489498412SYS2<br />

K489498412SYS3<br />

40/35<br />

K489498421SYS1<br />

K489498421SYS2<br />

K489498421SYS3<br />

30/50<br />

K489498404SYS1<br />

K489498404SYS2<br />

K489498404SYS3<br />

50/30<br />

K489498440SYS1<br />

K489498440SYS2<br />

K489498440SYS3<br />

35/45<br />

K489498413SYS1<br />

K489498413SYS2<br />

K489498413SYS3<br />

45/35<br />

K489498431SYS1<br />

K489498431SYS2<br />

K489498431SYS3<br />

40/40<br />

K489498422SYS1<br />

K489498422SYS2<br />

K489498422SYS3<br />

35/50<br />

K489498414SYS1<br />

K489498414SYS2<br />

K489498414SYS3<br />

50/35<br />

K489498441SYS1<br />

K489498441SYS2<br />

K489498441SYS3<br />

30/55<br />

K489498405SYS1<br />

K489498405SYS2<br />

K489498405SYS3<br />

55/30<br />

K489498450SYS1<br />

K489498450SYS2<br />

K489498450SYS3<br />

35/55<br />

K489498415SYS1<br />

K489498415SYS2<br />

K489498415SYS3<br />

55/35<br />

K489498451SYS1<br />

K489498451SYS2<br />

K489498451SYS3<br />

30/60<br />

K489498406SYS1<br />

K489498406SYS2<br />

K489498406SYS3<br />

60/30<br />

K489498460SYS1<br />

K489498460SYS2<br />

K489498460SYS3<br />

45/45<br />

K489498433SYS1<br />

K489498433SYS2<br />

K489498433SYS3<br />

40/45<br />

K489498423SYS1<br />

K489498423SYS2<br />

K489498423SYS3<br />

45/40<br />

K489498432SYS1<br />

K489498432SYS2<br />

K489498432SYS3<br />

40/50<br />

K489498424SYS1<br />

K489498424SYS2<br />

K489498424SYS3<br />

50/40<br />

K489498442SYS1<br />

K489498442SYS2<br />

K489498442SYS3<br />

45/50<br />

K489498434SYS1<br />

K489498434SYS2<br />

K489498434SYS3<br />

50/45<br />

K489498443SYS1<br />

K489498443SYS2<br />

K489498443SYS3<br />

35/60<br />

K489498416SYS1<br />

K489498416SYS2<br />

K489498416SYS3<br />

60/35<br />

K489498461SYS1<br />

K489498461SYS2<br />

K489498461SYS3<br />

40/60<br />

K489498426SYS1<br />

K489498426SYS2<br />

K489498426SYS3<br />

60/40<br />

K489498462SYS1<br />

K489498462SYS2<br />

K489498462SYS3<br />

50/50<br />

K489498444SYS1<br />

K489498444SYS2<br />

K489498444SYS3<br />

50/60<br />

K489498446SYS1<br />

K489498446SYS2<br />

K489498446SYS3<br />

60/50<br />

K489498464SYS1<br />

K489498464SYS2<br />

K489498464SYS3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

35<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4795-K4895 - Prof.cil.met ringknop mat Ni<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4795<br />

met ringknop mat vernikkeld<br />

B/C Waarvan : B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

Verkrijgbaar op aanvraag : Ringknop koper gepolijst K4796-K4896<br />

K4895<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

30/30 K479598400SYS1 K479598400SYS2<br />

K479598400SYS3<br />

30/35<br />

K489598401SYS1<br />

K489598401SYS2<br />

K489598401SYS3<br />

35/30<br />

K489598410SYS1<br />

K489598410SYS2<br />

K489598410SYS3<br />

35/35<br />

K489598411SYS1<br />

K489598411SYS2<br />

K489598411SYS3<br />

30/40<br />

K489598402SYS1<br />

K489598402SYS2<br />

K489598402SYS3<br />

40/30<br />

K489598420SYS1<br />

K489598420SYS2<br />

K489598420SYS3<br />

30/45<br />

K489598403SYS1<br />

K489598403SYS2<br />

K489598403SYS3<br />

45/30<br />

K489598430SYS1<br />

K489598430SYS2<br />

K489598430SYS3<br />

35/40<br />

K489598412SYS1<br />

K489598412SYS2<br />

K489598412SYS3<br />

40/35<br />

K489598421SYS1<br />

K489598421SYS2<br />

K489598421SYS3<br />

30/50<br />

K489598404SYS1<br />

K489598404SYS2<br />

K489598404SYS3<br />

50/30<br />

K489598440SYS1<br />

K489598440SYS2<br />

K489598440SYS3<br />

35/45<br />

K489598413SYS1<br />

K489598413SYS2<br />

K489598413SYS3<br />

45/35<br />

K489598431SYS1<br />

K489598431SYS2<br />

K489598431SYS3<br />

40/40<br />

K489598422SYS1<br />

K489598422SYS2<br />

K489598422SYS3<br />

35/50<br />

K489598414SYS1<br />

K489598414SYS2<br />

K489598414SYS3<br />

50/35<br />

K489598441SYS1<br />

K489598441SYS2<br />

K489598441SYS3<br />

30/55<br />

K489598405SYS1<br />

K489598405SYS2<br />

K489598405SYS3<br />

55/30<br />

K489598450SYS1<br />

K489598450SYS2<br />

K489598450SYS3<br />

35/55<br />

K489598415SYS1<br />

K489598415SYS2<br />

K489598415SYS3<br />

55/35<br />

K489598451SYS1<br />

K489598451SYS2<br />

K489598451SYS3<br />

30/60<br />

K489598406SYS1<br />

K489598406SYS2<br />

K489598406SYS3<br />

60/30<br />

K489598460SYS1<br />

K489598460SYS2<br />

K489598460SYS3<br />

45/45<br />

K489598433SYS1<br />

K489598433SYS2<br />

K489598433SYS3<br />

40/45<br />

K489598423SYS1<br />

K489598423SYS2<br />

K489598423SYS3<br />

45/40<br />

K489598432SYS1<br />

K489598432SYS2<br />

K489598432SYS3<br />

40/50<br />

K489598424SYS1<br />

K489598424SYS2<br />

K489598424SYS3<br />

50/40<br />

K489598442SYS1<br />

K489598442SYS2<br />

K489598442SYS3<br />

45/50<br />

K489598434SYS1<br />

K489598434SYS2<br />

K489598434SYS3<br />

50/45<br />

K489598443SYS1<br />

K489598443SYS2<br />

K489598443SYS3<br />

35/60<br />

K489598416SYS1<br />

K489598416SYS2<br />

K489598416SYS3<br />

60/35<br />

K489598461SYS1<br />

K489598461SYS2<br />

K489598461SYS3<br />

40/60<br />

K489598426SYS1<br />

K489598426SYS2<br />

K489598426SYS3<br />

60/40<br />

K489598462SYS1<br />

K489598462SYS2<br />

K489598462SYS3<br />

50/50<br />

K489598444SYS1<br />

K489598444SYS2<br />

K489598444SYS3<br />

50/60<br />

K489598446SYS1<br />

K489598446SYS2<br />

K489598446SYS3<br />

60/50<br />

K489598464SYS1<br />

K489598464SYS2<br />

K489598464SYS3<br />

36 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4799-K4899 - Prof.cil.met zwarte kunststof knop<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4799<br />

met vijflobbige zwarte kunststof knop<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

K4899<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

30/30 K479998400SYS1 K479998400SYS2<br />

K479998400SYS3<br />

30/35<br />

K489998401SYS1<br />

K489998401SYS2<br />

K489998401SYS3<br />

35/30<br />

K489998410SYS1<br />

K489998410SYS2<br />

K489998410SYS3<br />

35/35<br />

K489998411SYS1<br />

K489998411SYS2<br />

K489998411SYS3<br />

30/40<br />

K489998402SYS1<br />

K489998402SYS2<br />

K489998402SYS3<br />

40/30<br />

K489998420SYS1<br />

K489998420SYS2<br />

K489998420SYS3<br />

30/45<br />

K489998403SYS1<br />

K489998403SYS2<br />

K489998403SYS3<br />

45/30<br />

K489998430SYS1<br />

K489998430SYS2<br />

K489998430SYS3<br />

35/40<br />

K489998412SYS1<br />

K489998412SYS2<br />

K489998412SYS3<br />

40/35<br />

K489998421SYS1<br />

K489998421SYS2<br />

K489998421SYS3<br />

30/50<br />

K489998404SYS1<br />

K489998404SYS2<br />

K489998404SYS3<br />

50/30<br />

K489998440SYS1<br />

K489998440SYS2<br />

K489998440SYS3<br />

35/45<br />

K489998413SYS1<br />

K489998413SYS2<br />

K489998413SYS3<br />

45/35<br />

K489998431SYS1<br />

K489998431SYS2<br />

K489998431SYS3<br />

40/40<br />

K489998422SYS1<br />

K489998422SYS2<br />

K489998422SYS3<br />

35/50<br />

K489998414SYS1<br />

K489998414SYS2<br />

K489998414SYS3<br />

50/35<br />

K489998441SYS1<br />

K489998441SYS2<br />

K489998441SYS3<br />

30/55<br />

K489998405SYS1<br />

K489998405SYS2<br />

K489998405SYS3<br />

55/30<br />

K489998450SYS1<br />

K489998450SYS2<br />

K489998450SYS3<br />

35/55<br />

K489998415SYS1<br />

K489998415SYS2<br />

K489998415SYS3<br />

55/35<br />

K489998451SYS1<br />

K489998451SYS2<br />

K489998451SYS3<br />

30/60<br />

K489998406SYS1<br />

K489998406SYS2<br />

K489998406SYS3<br />

60/30<br />

K489998460SYS1<br />

K489998460SYS2<br />

K489998460SYS3<br />

45/45<br />

K489998433SYS1<br />

K489998433SYS2<br />

K489998433SYS3<br />

40/45<br />

K489998423SYS1<br />

K489998423SYS2<br />

K489998423SYS3<br />

45/40<br />

K489998432SYS1<br />

K489998432SYS2<br />

K489998432SYS3<br />

40/50<br />

K489998424SYS1<br />

K489998424SYS2<br />

K489998424SYS3<br />

50/40<br />

K489998442SYS1<br />

K489998442SYS2<br />

K489998442SYS3<br />

45/50<br />

K489998434SYS1<br />

K489998434SYS2<br />

K489998434SYS3<br />

50/45<br />

K489998443SYS1<br />

K489998443SYS2<br />

K489998443SYS3<br />

35/60<br />

K489998416SYS1<br />

K489998416SYS2<br />

K489998416SYS3<br />

60/35<br />

K489998461SYS1<br />

K489998461SYS2<br />

K489998461SYS3<br />

40/60<br />

K489998426SYS1<br />

K489998426SYS2<br />

K489998426SYS3<br />

60/40<br />

K489998462SYS1<br />

K489998462SYS2<br />

K489998462SYS3<br />

50/50<br />

K489998444SYS1<br />

K489998444SYS2<br />

K489998444SYS3<br />

50/60<br />

K489998446SYS1<br />

K489998446SYS2<br />

K489998446SYS3<br />

60/50<br />

K489998464SYS1<br />

K489998464SYS2<br />

K489998464SYS3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

37<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K2100 - Inbouwcilinder voor oplegsloten<br />

Beschrijving<br />

Cilinder uit messing MS58<br />

voorzien van 5 stiften<br />

sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

veren uit fosforbrons<br />

Sleutels in nieuwzilver<br />

Toepassing<br />

Als buitencilinder bij oplegsloten B3821 - B4821 - B4721<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

K210098400SYS1 K210098400SYS2 K210098400SYS3<br />

K2400-K2401 - Schroefcilinder met sluitlip<br />

Beschrijving<br />

Cilinder uit messing MS58<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen Veren uit fosforbrons<br />

Sleutels in nieuwzilver.<br />

<strong>Cilinders</strong>tator voorzien van schroefdraad en bevestigingsmoer.<br />

Standaard sluitlip 45° draaibaar en in 4 verschillende standen te monteren.<br />

Sleutel uitsluitend in gesloten stand uitneembaar.<br />

Rechts en links draaiend<br />

K2400 diam.kop : 34 mm<br />

K2401 diam kop met rozet : 40 mm.<br />

Andere sluitlippen: zie varia<br />

Toepassing<br />

Inbouw rechtstreeks in hout, kunststof of metalen deurtjes van kasten, brievenbussen,<br />

verkoopautomaten, schakelkasten, enz.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

Zonder rozet K240098400SYS1 K240098400SYS2<br />

K240098400SYS3<br />

Met rozet<br />

K240198400SYS1<br />

K240198400SYS2<br />

K240198400SYS3<br />

K2500-K25EL - Schroefcilinder<br />

Beschrijving<br />

Schroefilinder uit messing MS58 met sluitlip<br />

Voorzien van 5 of 6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels<br />

<strong>Cilinders</strong>tator voorzien van schroefdraad en bevestigingsmoer M25.<br />

Standaard sluitlip 180° draaibaar en in 4 verschillende standen te monteren.<br />

Sleutel uitsluitend in gesloten stand uitneembaar.<br />

Rechts of linkse instelbaar door klant.<br />

K2500 diameter kop : 29 mm<br />

K2501 diameter kop met rozet : 35 mm<br />

Andere sluitlippen: zie varia<br />

Toepassing<br />

Inbouw rechtstreeks in hout, kunststof of metalen deurtjes van kasten, brievenbussen,<br />

verkoopautomaten, schakelkasten, enz.<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

Standaard uitv. zonder rozet K250098400SYS1 K250098400SYS2<br />

K250098400SYS3<br />

Voor electr.contact zonder rozet<br />

K25EL98400SYS1<br />

K25EL98400SYS2<br />

K25EL98400SYS3<br />

Standaard uitv. met rozet<br />

K250198400SYS1<br />

K250198400SYS2<br />

K250198400SYS3<br />

38 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Karakteristieken<br />

Cilinder met diameter 24 mm<br />

Vernikkeld<br />

K2900 - Duwcilinder<br />

Toepassing<br />

Deze cilinder wordt gebruikt in schuifdeuren van meubels<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Enkel voor bestaande systemen, voor nieuwe systemen wordt K2800 geleverd. ( zelfde prijs,<br />

kleinere diamater, tekeing op aanvraag)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

K290098400SYS1 K290098400SYS2 K290098400SYS3<br />

Beschrijving<br />

Hangslot uit messing MS58<br />

voorzien van 5 stiften<br />

sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

veren uit fosforbrons<br />

K3700-K3701 - Cilinder hangslot<br />

Toepassing<br />

Vergrendeling van kasten, koffers, deuren van werfketen, hekkens, enz...<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

Beugel 38mm K370098400SYS1 K370098400SYS2<br />

K370098400SYS3<br />

Beugel 80mm<br />

K370198400SYS1<br />

K370198400SYS2<br />

K370198400SYS3<br />

Oplegsloten<br />

Beschrijving<br />

Doorn : 60 mm<br />

Opleg cilinder loopslot enkel met dagschoot<br />

Volle dagschootkop met vastzetknop<br />

Rechts en Links bruikbaar<br />

Dagschootbediening aan de binnenzijde door draaiknop en aan de buitenzijde door<br />

inbouwcilinder Litto K2100 - geleverd samen met het slot (zie veiligheidscilinders)<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Gewicht: 610 gr.<br />

B3821 - Loopslot met 1 cilinder<br />

Toepassing<br />

Voor bijkomende vergrendeling van deuren - dikte 25 à 60 mm<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

B3821HH498SYS1 B3821HH498SYS2 B3821HH498SYS3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

39<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

B4821 - Nachtslot met 1 cilinder<br />

Beschrijving<br />

Doorn: 60 mm<br />

Rechts en links verschillend.<br />

Nachtschootbediening aan de binnenzijde door draaiknop en aan de buitenzijde door<br />

inbouwcilinder Litto K2100 - geleverd samen met het slot (zie veiligheidscilinders)<br />

Sluitlengte: 20 mm<br />

Gewicht: 610 gr.<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Geschroefde dekplaat<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte: 20 mm<br />

Gewicht: 670 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor bijkomende vergrendeling van buitendeuren - dikte 25 à 60 mm.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Links<br />

Rechts<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

B4821HHL498SYS1 B4821HHL498SYS2<br />

B4821HHL498SYS3<br />

B4821HHR498SYS1<br />

B4821HHR498SYS2<br />

B4821HHR498SYS3<br />

B4721 - Nachtslot met 2 cilinders<br />

Beschrijving<br />

Doorn : 60 mm<br />

Opleg cilinder-nachtslot enkel met nachtschoot<br />

Rechts en Links verschillend<br />

Nachtschootbediening aan de binnenzijde door opbouwcilinder Litto K5103 en aan de<br />

buitenzijde door inbouwcilinder Litto K2100 - geleverd samen met het slot (zie<br />

veiligheidscilinders)<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Geschroefde dekplaat<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte: 20 mm<br />

Gewicht: 670 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor bijkomende vergrendeling van deuren - dikte 25 à 60 mm. (beglaasde deuren)<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Links<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

B4721HHL498SYS1 B4721HHL498SYS2<br />

B4721HHL498SYS3<br />

Rechts<br />

B4721HHR498SYS1<br />

B4721HHR498SYS2<br />

B4721HHR498SYS3<br />

40 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Beschrijving<br />

Ovale cilinder uit messing MS58<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

Langs beide zijden 5 stiften (K0800-K0900)<br />

Sleutels in nieuwzilver.<br />

Werkhoogte nok 11 mm<br />

K0800-K0900-K0400 - Ovale cilinders<br />

Verlengde ovale cilinder<br />

K0900<br />

(zie algemene beschrijving)<br />

K0400<br />

Halve ovale cilinder uit messing MS58<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

Sleutels in nieuwzilver.<br />

Toepassing<br />

Werkhoogte nok 11 mm<br />

Op deuren die slechts aan één zijde met sleutel moeten vergrendeld worden zoals<br />

muurkasten, kantelpoorten, kokerdeuren, enz.<br />

Passend op Litto sloten A2608.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

30/10 K040098400SYS1 K040098400SYS2<br />

K040098400SYS3<br />

30/30<br />

K080098400SYS1<br />

K080098400SYS2<br />

K080098400SYS3<br />

35/35<br />

K090098411SYS1<br />

K090098411SYS2<br />

K090098411SYS3<br />

30/40<br />

K090098402SYS1<br />

K090098402SYS2<br />

K090098402SYS3<br />

40/40<br />

K090098422SYS1<br />

K090098422SYS2<br />

K090098422SYS3<br />

Algemene<br />

Opleg cilinderslot voor 2 sluitstaven<br />

Gesloten kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Geschroefde dekplaat<br />

2 toeren<br />

Geschikt voor enkele of dubbele ovale opbouwcilinder Litto K5102<br />

Sluitlengte stangen: 20 mm<br />

Verpakking per stuk<br />

Gewicht: 700 gr.<br />

D8876-D8776 - Cilinder rolluikslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van rolluiken<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

Met 1 cil. D887698400SYS1 D887698400SYS2<br />

D887698400SYS3<br />

Met 2 cil.<br />

D877698400SYS1<br />

D877698400SYS2<br />

D877698400SYS3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

41<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 5 - CILINDERCOMBINATIES<br />

SQ24BW - Sleutelkluis inbouw<br />

Karakteristieken<br />

Ronde koker in inox met mogelijkheid tot verankering achteraan de koker<br />

Diameter koker: 40 mm<br />

Lengte koker: 152 mm<br />

Afgesloten door K2400 cilinder (meegeleverd)<br />

Sleutel in de koker is vastgehecht door verbindingskabeltje<br />

Toepassing<br />

Deze koker wordt in de muur ingemetseld en afgesloten met een K24 cilinder waarvan de<br />

sleutel ter beschikking is van de brandweer. In de koker zelf zit dan de sleutel van het<br />

gebouw.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Brandweerkoker<br />

SQ24BW98400<br />

SQ00BW00 00 - Sleutelkluis opbouw<br />

Karakteristieken<br />

Ronde koker in inox voor opbouw<br />

Diameter koker: 115 mm<br />

Hoogte koker: 60 mm<br />

Afgesloten door K2400 cilinder met sluitlip PK024ELEC50 (beide niet meegeleverd)<br />

Toepassing<br />

Deze koker wordt op de muur bevestigd en afgesloten met een K24 cilinder waarvan de<br />

sleutel ter beschikking is van de brandweer. In de koker zelf zit dan de sleutel van het<br />

gebouw.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Brandweerkoker<br />

SQ00BW00 00<br />

Sleutels<br />

OPM. : Hoofdsleut. en eigen sleutels af te nemen per 3 sts of veelvoud van 3. De<br />

opgegeven prijs is prijs per sleutel.<br />

Dossier - gratis<br />

QKC5000400<br />

Hoofd-& groepsleutels<br />

Bijkomende eigen sleutels<br />

Nalev.hoofd-& groepsleut<br />

Nalevering sleut.op code<br />

QKC5100400<br />

QKC5200400<br />

QKC5300400<br />

QKC5400400<br />

Supplementen<br />

Aftrek niet geleverde sleutel (NETTO) QKC5500400<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

42 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


Meer combinatiemogelijkheden<br />

Het select 6 sleutelsysteem wordt opgebouwd met het conventioneel sleutelprofiel dat ook<br />

gebruikt wordt bij de standaardproduktie van Litto-Veiligheidscilinders. De<br />

combinatievariaties worden bekomen door dieptevariaties van de sleutelfrezingen en de<br />

daarbij overeenstemmende onderverdeling van de permutatie-stiften van de cilinder. Door<br />

de aanwezigheid van 6 stiften per sleutelzijde bekomt men aanzienlijk meer<br />

combinatiemogelijkheden.<br />

Bijgevolg is dit sleutelsysteem meer aangewezen voor grotere, ingewikkelder systemen of<br />

voor systemen waarvan men bij aanvang weet dat een uitbreiding mogelijk moet zijn.<br />

Veiligheidsgraad<br />

Alle cilinders van een standaard select 6 sleutelsysteem worden steeds vervaardigd uit<br />

messsing MS58 - met zes sluitstiften per zijde. De sleutels en de sleutelpinnen zijn van<br />

speciaal nieuwzilver om slijtage te voorkomen. Alle veren zijn uit fosforbrons<br />

vervaardigd.<br />

De originele blanco cilindersleutels Select 6 worden door Litto aan de handel geleverd in<br />

nieuwzilver. Dit laat toe aan alle gespecialiseerde handelszaken om kopijsleutels te<br />

maken.<br />

Codering<br />

Alle sleutels en cilinders uit een standaard Select 6 sleutel-systeem dragen het nummer<br />

van de combinatie en een code nummer. Het opgeven van deze beide nummers volstaat om een<br />

vlotte nalevering van originele sleutels en cilinders te waarborgen door Litto.<br />

Duo-optie (optioneel verkrijgbaar)<br />

Simultane bediening, maakt het mogelijk de deur te openen zelfs als er langs de andere<br />

kant een sleutel opzit !<br />

Verkrijgbaar vanaf minimum 35/35 mm.<br />

CILINDERS<br />

SELECT 6 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Select 6 - Cilindercombinaties<br />

Algemene beschrijving<br />

Profielcilinders uit messing MS58<br />

Langs beide zijden 6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 sleutels in nieuwzilver<br />

Werkhoogte nok 10 mm.<br />

K6700-K6800 - Prof.cil.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

32/32 K670098400SYS1 K670098400SYS2<br />

K670098400SYS3<br />

32/40<br />

K680098402SYS1<br />

K680098402SYS2<br />

K680098402SYS3<br />

32/45<br />

K680098403SYS1<br />

K680098403SYS2<br />

K680098403SYS3<br />

32/50<br />

K680098404SYS1<br />

K680098404SYS2<br />

K680098404SYS3<br />

35/35<br />

K680098411SYS1<br />

K680098411SYS2<br />

K680098411SYS3<br />

35/40<br />

K680098412SYS1<br />

K680098412SYS2<br />

K680098412SYS3<br />

35/45<br />

K680098413SYS1<br />

K680098413SYS2<br />

K680098413SYS3<br />

35/50<br />

K680098414SYS1<br />

K680098414SYS2<br />

K680098414SYS3<br />

40/40<br />

K680098422SYS1<br />

K680098422SYS2<br />

K680098422SYS3<br />

40/45<br />

K680098423SYS1<br />

K680098423SYS2<br />

K680098423SYS3<br />

40/50<br />

K680098424SYS1<br />

K680098424SYS2<br />

K680098424SYS3<br />

40/60<br />

K680098426SYS1<br />

K680098426SYS2<br />

K680098426SYS3<br />

45/45<br />

K680098433SYS1<br />

K680098433SYS2<br />

K680098433SYS3<br />

45/50<br />

K680098434SYS1<br />

K680098434SYS2<br />

K680098434SYS3<br />

50/50<br />

K680098444SYS1<br />

K680098444SYS2<br />

K680098444SYS3<br />

50/60<br />

K680098446SYS1<br />

K680098446SYS2<br />

K680098446SYS3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

43<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 6 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K64EL-K65EL - Halve prof.cil.<br />

Toepassing K65EL<br />

Op deuren die slechts aan één zijde moeten vergrendeld worden o.a. muurkasten,<br />

kantelpoorten e.a.<br />

EL= Verstelbare nok voor electrische contactdoos<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

32/10<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

K64EL98400SYS1 K64EL98400SYS2<br />

K64EL98400SYS3<br />

35/10<br />

K65EL98401SYS1<br />

K65EL98401SYS2<br />

K65EL98401SYS3<br />

40/10<br />

K65EL98402SYS1<br />

K65EL98402SYS2<br />

K65EL98402SYS3<br />

45/10<br />

K65EL98403SYS1<br />

K65EL98403SYS2<br />

K65EL98403SYS3<br />

50/10<br />

K65EL98404SYS1<br />

K65EL98404SYS2<br />

K65EL98404SYS3<br />

60/10<br />

K65EL98406SYS1<br />

K65EL98406SYS2<br />

K65EL98406SYS3<br />

70/10<br />

K65EL98408SYS1<br />

K65EL98408SYS2<br />

K65EL98408SYS3<br />

80/10<br />

K65EL98410SYS1<br />

K65EL98410SYS2<br />

K65EL98410SYS3<br />

90/10<br />

K65EL98412SYS1<br />

K65EL98412SYS2<br />

K65EL98412SYS3<br />

100/10<br />

K65EL98414SYS1<br />

K65EL98414SYS2<br />

K65EL98414SYS3<br />

44 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SELECT 6 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Algemene beschrijving<br />

Profielcilinders uit messing MS58<br />

6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 sleutels in nieuwzilver<br />

Werkhoogte nok 10 mm.<br />

K6794-K6894 - Prof.cil.met ruitvormige knop metaal<br />

B/C : B = buitenzijde/C = knopzijde<br />

OPM. Eveneens verkrijgbaar met<br />

- Ringknop mat NI (95)<br />

- Ringknop koper gepolijst (96)<br />

- Zwarte kunststofknop (99)<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

35/30 K679498400SYS1 K679498400SYS2<br />

K679498400SYS3<br />

35/35<br />

K689498411SYS1<br />

K689498411SYS2<br />

K689498411SYS3<br />

35/40<br />

K689498412SYS1<br />

K689498412SYS2<br />

K689498412SYS3<br />

40/35<br />

K689498421SYS1<br />

K689498421SYS2<br />

K689498421SYS3<br />

35/45<br />

K689498413SYS1<br />

K689498413SYS2<br />

K689498413SYS3<br />

45/35<br />

K689498431SYS1<br />

K689498431SYS2<br />

K689498431SYS3<br />

35/50<br />

K689498414SYS1<br />

K689498414SYS2<br />

K689498414SYS3<br />

50/35<br />

K689498441SYS1<br />

K689498441SYS2<br />

K689498441SYS3<br />

40/40<br />

K689498422SYS1<br />

K689498422SYS2<br />

K689498422SYS3<br />

40/45<br />

K689498423SYS1<br />

K689498423SYS2<br />

K689498423SYS3<br />

45/40<br />

K689498432SYS1<br />

K689498432SYS2<br />

K689498432SYS3<br />

40/50<br />

K689498424SYS1<br />

K689498424SYS2<br />

K689498424SYS3<br />

50/40<br />

K689498442SYS1<br />

K689498442SYS2<br />

K689498442SYS3<br />

40/60<br />

K689498426SYS1<br />

K689498426SYS2<br />

K689498426SYS3<br />

60/40<br />

K689498462SYS1<br />

K689498462SYS2<br />

K689498462SYS3<br />

45/45<br />

K689498433SYS1<br />

K689498433SYS2<br />

K689498433SYS3<br />

45/50<br />

K689498434SYS1<br />

K689498434SYS2<br />

K689498434SYS3<br />

50/45<br />

K689498443SYS1<br />

K689498443SYS2<br />

K689498443SYS3<br />

50/50<br />

K689498444SYS1<br />

K689498444SYS2<br />

K689498444SYS3<br />

50/60<br />

K689498446SYS1<br />

K689498446SYS2<br />

K689498446SYS3<br />

60/50<br />

K689498464SYS1<br />

K689498464SYS2<br />

K689498464SYS3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

45<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

SELECT 6 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K2160 - Inbouwcilinder<br />

Algemene beschrijving<br />

Cilinder uit messing MS58<br />

Voorzien van 6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 sleutels in nieuwzilver<br />

Toepassing<br />

Als buitencilinder bij oplegsloten B3821 - B4821 - B4721<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

K216098400SYS1 K216098400SYS2 K216098400SYS3<br />

K2460 - K2461 - Schroefcilinder met sluitlip<br />

Beschrijving<br />

Cilinder uit messing MS58<br />

Voorzien van 6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen Veren uit fosforbrons<br />

3 sleutels in nieuwzilver<br />

<strong>Cilinders</strong>tator voorzien van schroefdraad en bevestigingsmoer.<br />

Standaard sluitlip 45° draaibaar en in 4 verschillende standen te monteren.<br />

Sleutel uitsluitend in gesloten stand uitneembaar.<br />

Rechts en links draaiend.<br />

Andere sluitlippen: zie varia<br />

Toepassing<br />

Inbouw rechtstreeks in hout, kunststof of metalen deurtjes van kasten, brievenbussen,<br />

verkoopautomaten, schakelkasten, enz.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

Zonder rozet K246098400SYS1 K246098400SYS2<br />

K246098400SYS3<br />

Met rozet<br />

K246198400SYS1<br />

K246198400SYS2<br />

K246198400SYS3<br />

46 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

SELECT 6 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Beschrijving<br />

Hangslot uit messing MS58<br />

Voorzien van 6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

Roestvrijstalen beugel<br />

niet zelf sluitend<br />

K3760-K3761 - Cilinder hangslot<br />

Toepassing<br />

Vergrendeling van kasten, koffers, deuren van werfketen, hekkens, enz...<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

Beugel 38mm K376098400SYS1 K376098400SYS2<br />

K376098400SYS3<br />

Beugel 80mm<br />

K376198400SYS1<br />

K376198400SYS2<br />

K376198400SYS3<br />

OPM. Sleutels Select 6 steeds afname per 3 sts of veelvoud v. 3<br />

Dossier - gratis<br />

QKC6000400<br />

Sleutels<br />

Hoofd-& groepsleutels<br />

Bijkomende eigen sleutels<br />

Nalev.hoofd-& groepsleut<br />

Nalev.sleut.op code<br />

QKC6100400<br />

QKC6200400<br />

QKC6300400<br />

QKC6400400<br />

Aftrek niet geleverde sleutel (NETTO) QKC6500400<br />

DUO/VRIJLOOP functie (enkel vanaf lengte 35/35)<br />

Supplementen<br />

Nalevering cil. minder dan 10 sts. : + 20% (NLU)<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

47<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

MP75 - Cilindercombinaties<br />

Europrofielcilinder uit messing MS58 met 5 verticale stiften per sluitzijde<br />

Standaard geleverd met 3 sleutels<br />

Standaard lengte 60 mm - 30/30<br />

Verlengingen per 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm per zijde mogelijk volgens deurdikte<br />

Met 1 rij supplementaire stiften 135° LS t.o.v. de verticale stiften opgesteld<br />

Sleutelstiften zijn van nieuwzilver<br />

Alle veren zijn uit fosforbrons vervaardigd<br />

Inboorbeveiliging van cilinderlichaam en cilinderkern door geharde stalen stiften<br />

Buitenste kernstiften zijn van gehard staal<br />

Basisprofilering in het midden van de cilinderkern met constante overlapping van het<br />

sleutelkanaal ter hoogte van de sleutelstiften<br />

Drie-zonale sleutels in nieuwzilver met constante overlapping van het centraal<br />

basisprofiel en één opstaande ribbe haaks op het basisprofiel<br />

De reeks supplementaire stiften bestaan uit actieve en passieve stiften. Het maximum<br />

aantal is 4.<br />

Per sluitzijde worden minimum 1 actieve en 1 passieve stift gemonteerd<br />

De ontgrendeling van deze stiften wordt gerealiseerd door het gecodeerd reliëf van de<br />

opstaande sleutelribbe<br />

Sleutels met aanslag geschikt voor veiligheidsbeslag<br />

<strong>Cilinders</strong> en sleutels dragen het nummer van de combinatie en een codenummer om een vlotte<br />

nalevering van originele sleutels en cilinders te waarborgen<br />

ALGEMEEN :<br />

- Patentbescherming tot 2018<br />

- Nabestellingen van sleutels en cilinders kunnen enkel gebeuren op voorlegging van<br />

volmacht welke dient overeen te stemmen met het ingediende eigendomscertificaat.<br />

48 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Algemene beschrijving<br />

Profielcilinders uit messing MS58 - langs beide zijden 5 sluitstiften - sleutelpinnen uit<br />

nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen - veren uit fosforbrons - 3 sleutels in<br />

nieuwzilver.<br />

Voor werkhoogte nok 10 mm<br />

K4700-K4800 - Prof.cil.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

30/30 K470098900SYS1 K470098900SYS2<br />

K470098900SYS3<br />

K470098900SYS5<br />

30/35<br />

K480098901SYS1<br />

K480098901SYS2<br />

K480098901SYS3<br />

K480098901SYS5<br />

30/40<br />

K480098902SYS1<br />

K480098902SYS2<br />

K480098902SYS3<br />

K480098902SYS5<br />

30/45<br />

K480098903SYS1<br />

K480098903SYS2<br />

K480098903SYS3<br />

K480098903SYS5<br />

30/50<br />

K480098904SYS1<br />

K480098904SYS2<br />

K480098904SYS3<br />

K480098904SYS5<br />

30/55<br />

K480098905SYS1<br />

K480098905SYS2<br />

K480098905SYS3<br />

K480098905SYS5<br />

30/60<br />

K480098906SYS1<br />

K480098906SYS2<br />

K480098906SYS3<br />

K480098906SYS5<br />

35/35<br />

K480098911SYS1<br />

K480098911SYS2<br />

K480098911SYS3<br />

K480098911SYS5<br />

35/40<br />

K480098912SYS1<br />

K480098912SYS2<br />

K480098912SYS3<br />

K480098912SYS5<br />

35/45<br />

K480098913SYS1<br />

K480098913SYS2<br />

K480098913SYS3<br />

K480098913SYS5<br />

35/50<br />

K480098914SYS1<br />

K480098914SYS2<br />

K480098914SYS3<br />

K480098914SYS5<br />

35/55<br />

K480098915SYS1<br />

K480098915SYS2<br />

K480098915SYS3<br />

K480098915SYS5<br />

35/60<br />

K480098916SYS1<br />

K480098916SYS2<br />

K480098916SYS3<br />

K480098916SYS5<br />

40/40<br />

K480098922SYS1<br />

K480098922SYS2<br />

K480098922SYS3<br />

K480098922SYS5<br />

40/45<br />

K480098923SYS1<br />

K480098923SYS2<br />

K480098923SYS3<br />

K480098923SYS5<br />

40/50<br />

K480098924SYS1<br />

K480098924SYS2<br />

K480098924SYS3<br />

K480098924SYS5<br />

40/60<br />

K480098926SYS1<br />

K480098926SYS2<br />

K480098926SYS3<br />

K480098926SYS5<br />

45/45<br />

K480098933SYS1<br />

K480098933SYS2<br />

K480098933SYS3<br />

K480098933SYS5<br />

45/50<br />

K480098934SYS1<br />

K480098934SYS2<br />

K480098934SYS3<br />

K480098934SYS5<br />

50/50<br />

K480098944SYS1<br />

K480098944SYS2<br />

K480098944SYS3<br />

K480098944SYS5<br />

50/55<br />

K480098945SYS1<br />

K480098945SYS2<br />

K480098945SYS3<br />

K480098945SYS5<br />

50/60<br />

K480098946SYS1<br />

K480098946SYS2<br />

K480098946SYS3<br />

K480098946SYS5<br />

55/60<br />

K480098956SYS1<br />

K480098956SYS2<br />

K480098956SYS3<br />

K480098956SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

49<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4700-K4800 - Prof. cil. DUO/VRIJ uitvoering<br />

DUO/VRIJ functie :<br />

Simultane bediening, de cilinder kan geopend worden niettegenstaande er aan de andere<br />

sluitzijde een sleutel steekt.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

30/30 K470068900SYS1 K470068900SYS2<br />

K470068900SYS3<br />

K470068900SYS5<br />

30/35<br />

K480068901SYS1<br />

K480068901SYS2<br />

K480068901SYS3<br />

K480068901SYS5<br />

30/40<br />

K480068902SYS1<br />

K480068902SYS2<br />

K480068902SYS3<br />

K480068902SYS5<br />

30/45<br />

K480068903SYS1<br />

K480068903SYS2<br />

K480068903SYS3<br />

K480068903SYS5<br />

30/50<br />

K480068904SYS1<br />

K480068904SYS2<br />

K480068904SYS3<br />

K480068904SYS5<br />

30/55<br />

K480068905SYS1<br />

K480068905SYS2<br />

K480068905SYS3<br />

K480068905SYS5<br />

30/60<br />

K480068906SYS1<br />

K480068906SYS2<br />

K480068906SYS3<br />

K480068906SYS5<br />

35/35<br />

K480068911SYS1<br />

K480068911SYS2<br />

K480068911SYS3<br />

K480068911SYS5<br />

35/40<br />

K480068912SYS1<br />

K480068912SYS2<br />

K480068912SYS3<br />

K480068912SYS5<br />

35/45<br />

K480068913SYS1<br />

K480068913SYS2<br />

K480068913SYS3<br />

K480068913SYS5<br />

35/50<br />

K480068914SYS1<br />

K480068914SYS2<br />

K480068914SYS3<br />

K480068914SYS5<br />

35/55<br />

K480068915SYS1<br />

K480068915SYS2<br />

K480068915SYS3<br />

K480068915SYS5<br />

35/60<br />

K480068916SYS1<br />

K480068916SYS2<br />

K480068916SYS3<br />

K480068916SYS5<br />

40/40<br />

K480068922SYS1<br />

K480068922SYS2<br />

K480068922SYS3<br />

K480068922SYS5<br />

40/45<br />

K480068923SYS1<br />

K480068923SYS2<br />

K480068923SYS3<br />

K480068923SYS5<br />

40/50<br />

K480068924SYS1<br />

K480068924SYS2<br />

K480068924SYS3<br />

K480068924SYS5<br />

40/60<br />

K480068926SYS1<br />

K480068926SYS2<br />

K480068926SYS3<br />

K480068926SYS5<br />

45/45<br />

K480068933SYS1<br />

K480068933SYS2<br />

K480068933SYS3<br />

K480068933SYS5<br />

45/50<br />

K480068934SYS1<br />

K480068934SYS2<br />

K480068934SYS3<br />

K480068934SYS5<br />

50/50<br />

K480068944SYS1<br />

K480068944SYS2<br />

K480068944SYS3<br />

K480068944SYS5<br />

50/55<br />

K480068945SYS1<br />

K480068945SYS2<br />

K480068945SYS3<br />

K480068945SYS5<br />

50/60<br />

K480068946SYS1<br />

K480068946SYS2<br />

K480068946SYS3<br />

K480068946SYS5<br />

55/60<br />

K480068956SYS1<br />

K480068956SYS2<br />

K480068956SYS3<br />

K480068956SYS5<br />

50 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Toepassing<br />

Op deuren die slechts langs één zijde moeten vergrendeld worden zoals muurkasten,<br />

kantelpoorten,...<br />

K44EL-K45EL - Halve prof.cil.<br />

Toepassing K44EL<br />

EL= Verstelbare nok voor electrische contactdoos<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

30/10<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

K44EL98900SYS1 K44EL98900SYS2<br />

K44EL98900SYS3<br />

K44EL98900SYS5<br />

35/10<br />

K45EL98901SYS1<br />

K45EL98901SYS2<br />

K45EL98901SYS3<br />

K45EL98901SYS5<br />

40/10<br />

K45EL98902SYS1<br />

K45EL98902SYS2<br />

K45EL98902SYS3<br />

K45EL98902SYS5<br />

45/10<br />

K45EL98903SYS1<br />

K45EL98903SYS2<br />

K45EL98903SYS3<br />

K45EL98903SYS5<br />

50/10<br />

K45EL98904SYS1<br />

K45EL98904SYS2<br />

K45EL98904SYS3<br />

K45EL98904SYS5<br />

55/10<br />

K45EL98905SYS1<br />

K45EL98905SYS2<br />

K45EL98905SYS3<br />

K45EL98905SYS5<br />

60/10<br />

K45EL98906SYS1<br />

K45EL98906SYS2<br />

K45EL98906SYS3<br />

K45EL98906SYS5<br />

70/10<br />

K45EL98908SYS1<br />

K45EL98908SYS2<br />

K45EL98908SYS3<br />

K45EL98908SYS5<br />

80/10<br />

K45EL98910SYS1<br />

K45EL98910SYS2<br />

K45EL98910SYS3<br />

K45EL98910SYS5<br />

90/10<br />

K45EL98912SYS1<br />

K45EL98912SYS2<br />

K45EL98912SYS3<br />

K45EL98912SYS5<br />

100/10<br />

K45EL98914SYS1<br />

K45EL98914SYS2<br />

K45EL98914SYS3<br />

K45EL98914SYS5<br />

110/10<br />

K45EL98916SYS1<br />

K45EL98916SYS2<br />

K45EL98916SYS3<br />

K45EL98916SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

51<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4794-K4894 - Prof.cil.ruitvormige knop<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4794<br />

met ruitvormige knop in metaal<br />

B/C Waarvan : B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

bvb. K489498910SYS3 35/30 Knop a/zijde 30 mm<br />

K4894<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

30/30 K479498900SYS1 K479498900SYS2<br />

K479498900SYS3<br />

K479498900SYS5<br />

30/35<br />

K489498901SYS1<br />

K489498901SYS2<br />

K489498901SYS3<br />

K489498901SYS5<br />

35/30<br />

K489498910SYS1<br />

K489498910SYS2<br />

K489498910SYS3<br />

K489498910SYS5<br />

35/35<br />

K489498911SYS1<br />

K489498911SYS2<br />

K489498911SYS3<br />

K489498911SYS5<br />

30/40<br />

K489498902SYS1<br />

K489498902SYS2<br />

K489498902SYS3<br />

K489498902SYS5<br />

40/30<br />

K489498920SYS1<br />

K489498920SYS2<br />

K489498920SYS3<br />

K489498920SYS5<br />

30/45<br />

K489498903SYS1<br />

K489498903SYS2<br />

K489498903SYS3<br />

K489498903SYS5<br />

45/30<br />

K489498930SYS1<br />

K489498930SYS2<br />

K489498930SYS3<br />

K489498930SYS5<br />

35/40<br />

K489498912SYS1<br />

K489498912SYS2<br />

K489498912SYS3<br />

K489498912SYS5<br />

40/35<br />

K489498921SYS1<br />

K489498921SYS2<br />

K489498921SYS3<br />

K489498921SYS5<br />

30/50<br />

K489498904SYS1<br />

K489498904SYS2<br />

K489498904SYS3<br />

K489498904SYS5<br />

50/30<br />

K489498940SYS1<br />

K489498940SYS2<br />

K489498940SYS3<br />

K489498940SYS5<br />

35/45<br />

K489498913SYS1<br />

K489498913SYS2<br />

K489498913SYS3<br />

K489498913SYS5<br />

45/35<br />

K489498931SYS1<br />

K489498931SYS2<br />

K489498931SYS3<br />

K489498931SYS5<br />

40/40<br />

K489498922SYS1<br />

K489498922SYS2<br />

K489498922SYS3<br />

K489498922SYS5<br />

35/50<br />

K489498914SYS1<br />

K489498914SYS2<br />

K489498914SYS3<br />

K489498914SYS5<br />

50/35<br />

K489498941SYS1<br />

K489498941SYS2<br />

K489498941SYS3<br />

K489498941SYS5<br />

30/55<br />

K489498905SYS1<br />

K489498905SYS2<br />

K489498905SYS3<br />

K489498905SYS5<br />

55/30<br />

K489498950SYS1<br />

K489498950SYS2<br />

K489498950SYS3<br />

K489498950SYS5<br />

35/55<br />

K489498915SYS1<br />

K489498915SYS2<br />

K489498915SYS3<br />

K489498915SYS5<br />

55/35<br />

K489498951SYS1<br />

K489498951SYS2<br />

K489498951SYS3<br />

K489498951SYS5<br />

30/60<br />

K489498906SYS1<br />

K489498906SYS2<br />

K489498906SYS3<br />

K489498906SYS5<br />

60/30<br />

K489498960SYS1<br />

K489498960SYS2<br />

K489498960SYS3<br />

K489498960SYS5<br />

45/45<br />

K489498933SYS1<br />

K489498933SYS2<br />

K489498933SYS3<br />

K489498933SYS5<br />

40/45<br />

K489498923SYS1<br />

K489498923SYS2<br />

K489498923SYS3<br />

K489498923SYS5<br />

45/40<br />

K489498932SYS1<br />

K489498932SYS2<br />

K489498932SYS3<br />

K489498932SYS5<br />

40/50<br />

K489498924SYS1<br />

K489498924SYS2<br />

K489498924SYS3<br />

K489498924SYS5<br />

50/40<br />

K489498942SYS1<br />

K489498942SYS2<br />

K489498942SYS3<br />

K489498942SYS5<br />

45/50<br />

K489498934SYS1<br />

K489498934SYS2<br />

K489498934SYS3<br />

K489498934SYS5<br />

50/45<br />

K489498943SYS1<br />

K489498943SYS2<br />

K489498943SYS3<br />

K489498943SYS5<br />

35/60<br />

K489498916SYS1<br />

K489498916SYS2<br />

K489498916SYS3<br />

K489498916SYS5<br />

60/35<br />

K489498961SYS1<br />

K489498961SYS2<br />

K489498961SYS3<br />

K489498961SYS5<br />

40/60<br />

K489498926SYS1<br />

K489498926SYS2<br />

K489498926SYS3<br />

K489498926SYS5<br />

60/40<br />

K489498962SYS1<br />

K489498962SYS2<br />

K489498962SYS3<br />

K489498962SYS5<br />

50/50<br />

K489498944SYS1<br />

K489498944SYS2<br />

K489498944SYS3<br />

K489498944SYS5<br />

50/60<br />

K489498946SYS1<br />

K489498946SYS2<br />

K489498946SYS3<br />

K489498946SYS5<br />

60/50<br />

K489498964SYS1<br />

K489498964SYS2<br />

K489498964SYS3<br />

K489498964SYS5<br />

52 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4795-K4895 - Prof.cil.met ringknop mat Ni<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4795<br />

met ringknop mat vernikkeld<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

bvb. K489598910SYS3 35/30 Knop a/zijde 30 mm<br />

K4895<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Verkrijgbaar op aanvraag : Ringknop koper gepolijst K4796<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

30/30 K479598900SYS1 K479598900SYS2<br />

K479598900SYS3<br />

K479598900SYS5<br />

30/35<br />

K489598901SYS1<br />

K489598901SYS2<br />

K489598901SYS3<br />

K489598901SYS5<br />

35/30<br />

K489598910SYS1<br />

K489598910SYS2<br />

K489598910SYS3<br />

K489598910SYS5<br />

35/35<br />

K489598911SYS1<br />

K489598911SYS2<br />

K489598911SYS3<br />

K489598911SYS5<br />

30/40<br />

K489598902SYS1<br />

K489598902SYS2<br />

K489598902SYS3<br />

K489598902SYS5<br />

40/30<br />

K489598920SYS1<br />

K489598920SYS2<br />

K489598920SYS3<br />

K489598920SYS5<br />

30/45<br />

K489598903SYS1<br />

K489598903SYS2<br />

K489598903SYS3<br />

K489598903SYS5<br />

45/30<br />

K489598930SYS1<br />

K489598930SYS2<br />

K489598930SYS3<br />

K489598930SYS5<br />

35/40<br />

K489598912SYS1<br />

K489598912SYS2<br />

K489598912SYS3<br />

K489598912SYS5<br />

40/35<br />

K489598921SYS1<br />

K489598921SYS2<br />

K489598921SYS3<br />

K489598921SYS5<br />

30/50<br />

K489598904SYS1<br />

K489598904SYS2<br />

K489598904SYS3<br />

K489598904SYS5<br />

50/30<br />

K489598940SYS1<br />

K489598940SYS2<br />

K489598940SYS3<br />

K489598940SYS5<br />

35/45<br />

K489598913SYS1<br />

K489598913SYS2<br />

K489598913SYS3<br />

K489598913SYS5<br />

45/35<br />

K489598931SYS1<br />

K489598931SYS2<br />

K489598931SYS3<br />

K489598931SYS5<br />

40/40<br />

K489598922SYS1<br />

K489598922SYS2<br />

K489598922SYS3<br />

K489598922SYS5<br />

35/50<br />

K489598914SYS1<br />

K489598914SYS2<br />

K489598914SYS3<br />

K489598914SYS5<br />

50/35<br />

K489598941SYS1<br />

K489598941SYS2<br />

K489598941SYS3<br />

K489598941SYS5<br />

30/55<br />

K489598905SYS1<br />

K489598905SYS2<br />

K489598905SYS3<br />

K489598905SYS5<br />

55/30<br />

K489598950SYS1<br />

K489598950SYS2<br />

K489598950SYS3<br />

K489598950SYS5<br />

35/55<br />

K489598915SYS1<br />

K489598915SYS2<br />

K489598915SYS3<br />

K489598915SYS5<br />

55/35<br />

K489598951SYS1<br />

K489598951SYS2<br />

K489598951SYS3<br />

K489598951SYS5<br />

30/60<br />

K489598906SYS1<br />

K489598906SYS2<br />

K489598906SYS3<br />

K489598906SYS5<br />

60/30<br />

K489598960SYS1<br />

K489598960SYS2<br />

K489598960SYS3<br />

K489598960SYS5<br />

45/45<br />

K489598933SYS1<br />

K489598933SYS2<br />

K489598933SYS3<br />

K489598933SYS5<br />

40/45<br />

K489598923SYS1<br />

K489598923SYS2<br />

K489598923SYS3<br />

K489598923SYS5<br />

45/40<br />

K489598932SYS1<br />

K489598932SYS2<br />

K489598932SYS3<br />

K489598932SYS5<br />

40/50<br />

K489598924SYS1<br />

K489598924SYS2<br />

K489598924SYS3<br />

K489598924SYS5<br />

50/40<br />

K489598942SYS1<br />

K489598942SYS2<br />

K489598942SYS3<br />

K489598942SYS5<br />

45/50<br />

K489598934SYS1<br />

K489598934SYS2<br />

K489598934SYS3<br />

K489598934SYS5<br />

50/45<br />

K489598943SYS1<br />

K489598943SYS2<br />

K489598943SYS3<br />

K489598943SYS5<br />

35/60<br />

K489598916SYS1<br />

K489598916SYS2<br />

K489598916SYS3<br />

K489598916SYS5<br />

60/35<br />

K489598961SYS1<br />

K489598961SYS2<br />

K489598961SYS3<br />

K489598961SYS5<br />

40/60<br />

K489598926SYS1<br />

K489598926SYS2<br />

K489598926SYS3<br />

K489598926SYS5<br />

60/40<br />

K489598962SYS1<br />

K489598962SYS2<br />

K489598962SYS3<br />

K489598962SYS5<br />

50/50<br />

K489598944SYS1<br />

K489598944SYS2<br />

K489598944SYS3<br />

K489598944SYS5<br />

50/60<br />

K489598946SYS1<br />

K489598946SYS2<br />

K489598946SYS3<br />

K489598946SYS5<br />

60/50<br />

K489598964SYS1<br />

K489598964SYS2<br />

K489598964SYS3<br />

K489598964SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

53<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4799-K4899 - Prof.cil.met zwarte kunststof knop<br />

Toepassing<br />

Op deuren waarvan één zijde met sleutel vergrendeld wordt en de andere zijde met<br />

draaiknop.<br />

De sleutel kan steeds de cilinder ontgrendelen ongeacht de stand van de draaiknop.<br />

Daarom bijzonder geschikt voor ingangsdeuren, appartementen, zieken en bejaardenkamers.<br />

Werkhoogte nok 10 mm (DIN-norm).<br />

Behalve Litto serie 52.<br />

K4799<br />

met vijflobbige zwarte kunststof knop<br />

B/C Waarvan: B = buitenzijde, C = knopzijde<br />

K4899<br />

Wordt in één- en tweezijdig verlengde uitvoering geleverd.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

30/30 K479998900SYS1 K479998900SYS2<br />

K479998900SYS3<br />

K479998900SYS5<br />

30/35<br />

K489998901SYS1<br />

K489998901SYS2<br />

K489998901SYS3<br />

K489998901SYS5<br />

35/30<br />

K489998910SYS1<br />

K489998910SYS2<br />

K489998910SYS3<br />

K489998910SYS5<br />

35/35<br />

K489998911SYS1<br />

K489998911SYS2<br />

K489998911SYS3<br />

K489998911SYS5<br />

30/40<br />

K489998902SYS1<br />

K489998902SYS2<br />

K489998902SYS3<br />

K489998902SYS5<br />

40/30<br />

K489998920SYS1<br />

K489998920SYS2<br />

K489998920SYS3<br />

K489998920SYS5<br />

30/45<br />

K489998903SYS1<br />

K489998903SYS2<br />

K489998903SYS3<br />

K489998903SYS5<br />

45/30<br />

K489998930SYS1<br />

K489998930SYS2<br />

K489998930SYS3<br />

K489998930SYS5<br />

35/40<br />

K489998912SYS1<br />

K489998912SYS2<br />

K489998912SYS3<br />

K489998912SYS5<br />

40/35<br />

K489998921SYS1<br />

K489998921SYS2<br />

K489998921SYS3<br />

K489998921SYS5<br />

30/50<br />

K489998904SYS1<br />

K489998904SYS2<br />

K489998904SYS3<br />

K489998904SYS5<br />

50/30<br />

K489998940SYS1<br />

K489998940SYS2<br />

K489998940SYS3<br />

K489998940SYS5<br />

35/45<br />

K489998913SYS1<br />

K489998913SYS2<br />

K489998913SYS3<br />

K489998913SYS5<br />

45/35<br />

K489998931SYS1<br />

K489998931SYS2<br />

K489998931SYS3<br />

K489998931SYS5<br />

40/40<br />

K489998922SYS1<br />

K489998922SYS2<br />

K489998922SYS3<br />

K489998922SYS5<br />

35/50<br />

K489998914SYS1<br />

K489998914SYS2<br />

K489998914SYS3<br />

K489998914SYS5<br />

50/35<br />

K489998941SYS1<br />

K489998941SYS2<br />

K489998941SYS3<br />

K489998941SYS5<br />

30/55<br />

K489998905SYS1<br />

K489998905SYS2<br />

K489998905SYS3<br />

K489998905SYS5<br />

55/30<br />

K489998950SYS1<br />

K489998950SYS2<br />

K489998950SYS3<br />

K489998950SYS5<br />

35/55<br />

K489998915SYS1<br />

K489998915SYS2<br />

K489998915SYS3<br />

K489998915SYS5<br />

55/35<br />

K489998951SYS1<br />

K489998951SYS2<br />

K489998951SYS3<br />

K489998951SYS5<br />

30/60<br />

K489998906SYS1<br />

K489998906SYS2<br />

K489998906SYS3<br />

K489998906SYS5<br />

60/30<br />

K489998960SYS1<br />

K489998960SYS2<br />

K489998960SYS3<br />

K489998960SYS5<br />

45/45<br />

K489998933SYS1<br />

K489998933SYS2<br />

K489998933SYS3<br />

K489998933SYS5<br />

40/45<br />

K489998923SYS1<br />

K489998923SYS2<br />

K489998923SYS3<br />

K489998923SYS5<br />

45/40<br />

K489998932SYS1<br />

K489998932SYS2<br />

K489998932SYS3<br />

K489998932SYS5<br />

40/50<br />

K489998924SYS1<br />

K489998924SYS2<br />

K489998924SYS3<br />

K489998924SYS5<br />

50/40<br />

K489998942SYS1<br />

K489998942SYS2<br />

K489998942SYS3<br />

K489998942SYS5<br />

45/50<br />

K489998934SYS1<br />

K489998934SYS2<br />

K489998934SYS3<br />

K489998934SYS5<br />

50/45<br />

K489998943SYS1<br />

K489998943SYS2<br />

K489998943SYS3<br />

K489998943SYS5<br />

35/60<br />

K489998916SYS1<br />

K489998916SYS2<br />

K489998916SYS3<br />

K489998916SYS5<br />

60/35<br />

K489998961SYS1<br />

K489998961SYS2<br />

K489998961SYS3<br />

K489998961SYS5<br />

40/60<br />

K489998926SYS1<br />

K489998926SYS2<br />

K489998926SYS3<br />

K489998926SYS5<br />

60/40<br />

K489998962SYS1<br />

K489998962SYS2<br />

K489998962SYS3<br />

K489998962SYS5<br />

50/50<br />

K489998944SYS1<br />

K489998944SYS2<br />

K489998944SYS3<br />

K489998944SYS5<br />

50/60<br />

K489998946SYS1<br />

K489998946SYS2<br />

K489998946SYS3<br />

K489998946SYS5<br />

60/50<br />

K489998964SYS1<br />

K489998964SYS2<br />

K489998964SYS3<br />

K489998964SYS5<br />

54 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Beschrijving<br />

Cilinder uit messing MS58<br />

voorzien van 5 stiften<br />

sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

veren uit fosforbrons<br />

3 sleutels in nieuwzilver<br />

K2100 - Inbouwcilinder<br />

Toepassing<br />

Als buitencilinder bij oplegsloten B3821 - B4821 - B4721<br />

Vreemde oplegsloten<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

K210098900SYS1 K210098900SYS2 K210098900SYS3 K210098900SYS4 K210098900SYS5<br />

K2400-K2401 - Schroefcilinder met sluitlip<br />

Beschrijving<br />

Schroefilinder uit messing MS58 met sluitlip<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels<br />

<strong>Cilinders</strong>tator voorzien van schroefdraad en bevestigingsmoer.<br />

Standaard sluitlip 90° draaibaar en in 4 verschillende standen te monteren.<br />

Sleutel uitsluitend in gesloten stand uitneembaar.<br />

Rechts en links draaiend.<br />

K2400 diameter kop : 34 mm<br />

K2401 diameter kop met rozet : 40 mm<br />

Andere sluitlippen: zie varia<br />

Toepassing<br />

Inbouw rechtstreeks in hout, kunststof of metalen deurtjes van kasten, brievenbussen,<br />

verkoopautomaten, schakelkasten, enz.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

Zonder rozet K240098900SYS1 K240098900SYS2<br />

K240098900SYS3<br />

K240098900SYS4 K240098900SYS5<br />

Met rozet<br />

K240198900SYS1<br />

K240198900SYS2<br />

K240198900SYS3<br />

K240198900SYS4<br />

K240198900SYS5<br />

K2500-K25EL - Schroefcilinder<br />

Beschrijving<br />

Schroefilinder uit messing MS58 met sluitlip<br />

Voorzien van 5 of 6 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen Veren uit fosforbrons<br />

3 stalen vernikkelde sleutels<br />

<strong>Cilinders</strong>tator voorzien van schroefdraad en bevestigingsmoer M25.<br />

Standaard sluitlip 180° draaibaar en in 4 verschillende standen te monteren.<br />

Sleutel uitsluitend in gesloten stand uitneembaar.<br />

Rechts of linkse instelbaar door klant.<br />

K2500 diameter kop : 29 mm<br />

K2501 diameter kop met rozet : 35 mm<br />

Andere sluitlippen: zie varia<br />

Toepassing<br />

Inbouw rechtstreeks in hout, kunststof of metalen deurtjes van kasten, brievenbussen,<br />

verkoopautomaten, schakelkasten, enz.<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

Standaard uitv. zonder rozet K250098900SYS1 K250098900SYS2<br />

K250098900SYS3<br />

K250098900SYS4 K250098900SYS5<br />

Voor electr.contact zonder rozet<br />

K25EL98900SYS1<br />

K25EL98900SYS2<br />

K25EL98900SYS3<br />

K25EL98900SYS4<br />

K25EL98900SYS5<br />

Standaard uitv. met rozet<br />

K250198900SYS1<br />

K250198900SYS2<br />

K250198900SYS3<br />

K250198900SYS4 K250198900SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

55<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K2900 - Drukcilinder<br />

Karakteristieken<br />

Cilinder met diameter 24 mm<br />

Vernikkeld<br />

Toepassing<br />

Deze cilinder wordt gebruikt in schuifdeuren van meubels<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Enkel voor bestaande systemen, voor nieuwe systemen wordt K2800 geleverd. ( zelfde prijs,<br />

kleinere diamater, tekeing op aanvraag)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

K290098900SYS1 K290098900SYS2 K290098900SYS3 K290098900SYS4 K290098900SYS5<br />

K3700-K3701 - Cilinder hangslot<br />

Beschrijving<br />

Hangslot uit messing MS58<br />

voorzien van 5 stiften<br />

sleutelpinnen uit nieuwzilver om slijtage te voorkomen<br />

veren uit fosforbrons<br />

Toepassing<br />

Vergrendeling van kasten, koffers, deuren van werfketen, hekkens, enz...<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

Beugel 38mm K370098900SYS1 K370098900SYS2<br />

K370098900SYS3<br />

K370098900SYS4 K370098900SYS5<br />

Beugel 80mm<br />

K370198900SYS1<br />

K370198900SYS2<br />

K370198900SYS3<br />

K370198900SYS4<br />

K370198900SYS5<br />

56 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Oplegsloten<br />

Algemene beschrijving<br />

Doorn 60 mm<br />

Opleg cilinder loopslot enkel met dagschoot<br />

Volle dagschootkop met vastzetknop<br />

Rechts en Links bruikbaar<br />

Dagschootbediening aan de binnenzijde door draaiknop en aan de buitenzijde door<br />

inbouwcilinder Litto K2100 - geleverd samen met het slot.(zie veiligheidscilinders)<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Gewicht: 610 gr.<br />

B3821 - Loopslot met 1 cilinder<br />

Toepassing<br />

Voor bijkomende vergrendeling van deuren - dikte 25 à 60 mm<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

B3821HH998SYS1 B3821HH998SYS2 B3821HH998SYS3 B3821HH998SYS4 B3821HH998SYS5<br />

Beschrijving<br />

Zie B4721<br />

Nachtschootbediening aan de binnenzijde door draaiknop en aan de buitenzijde door<br />

inbouwcilinder Litto K2100 - geleverd samen met het slot (zie veiligheidscilinders)<br />

Sluitlengte: 20 mm<br />

Gewicht: 610 gr.<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Geschroefde dekplaat<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte: 20 mm<br />

Gewicht: 670 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor bijkomende vergrendeling van buitendeuren - dikte 25 à 60 mm.<br />

B4821 - Nachtslot met 1 cilinder<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv. cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

Links B4821HHL998SYS1 B4821HHL998SYS2<br />

B4821HHL998SYS3<br />

B4821HHL998SYS4 B4821HHL998SYS5<br />

Rechts<br />

B4821HHR998SYS1<br />

B4821HHR998SYS2<br />

B4821HHR998SYS3<br />

B4821HHR998SYS4<br />

B4821HHR998SYS5<br />

Algemene beschrijving<br />

Doorn 60 mm<br />

Opleg cilinder-nachtslot enkel met nachtschoot<br />

Rechts en Links verschillend<br />

Nachtschootbediening aan de binnenzijde door opbouwcilinder Litto K5103 en aan de<br />

buitenzijde door inbouwcilinder Litto K2100 geleverd samen met het slot (zie<br />

veiligheidscilinders)<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Geschroefde dekplaat<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte: 20 mm<br />

Gewicht: 670 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor bijkomende vergrendeling van deuren - dikte 25 à 60 mm. (beglaasde deuren)<br />

B4721 - Nachtslot met 2 cilinders<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

Links B4721HHL998SYS1 B4721HHL998SYS2<br />

B4721HHL998SYS3<br />

B4721HHL998SYS4 B4721HHL998SYS5<br />

Rechts<br />

B4721HHR998SYS1<br />

B4721HHR998SYS2<br />

B4721HHR998SYS3<br />

B4721HHR998SYS4 B4721HHR998SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

57<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K0800-K0900-K0400 - Ovale cilinders<br />

Algemene beschrijving<br />

Ovale cilinder uit messing MS58<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

Langs beide zijden 5 stiften (K0800-K0900)<br />

3 sleutels in nieuwzilver<br />

Werkhoogte nok 11 mm<br />

Passend op Litto sloten A2608.<br />

Verlengde ovale cilinder<br />

K0900<br />

(zie algemene beschrijving)<br />

K0400<br />

Halve ovale cilinder uit messing MS58<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

3 sleutels in nieuwzilver.<br />

Toepassing<br />

Op deuren die slechts aan één zijde met sleutel moeten vergrendeld worden zoals<br />

muurkasten, kantelpoorten, kokerdeuren, enz.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Vernikkeld<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

30/10 K040098900SYS1 K040098900SYS2<br />

K040098900SYS3<br />

K040098900SYS4 K040098900SYS5<br />

30/30<br />

K080098900SYS1<br />

K080098900SYS2<br />

K080098900SYS3<br />

K080098900SYS4<br />

K080098900SYS5<br />

35/35<br />

K090098911SYS1<br />

K090098911SYS2<br />

K090098911SYS3<br />

K090098911SYS4<br />

K090098911SYS5<br />

30/40<br />

K090098902SYS1<br />

K090098902SYS2<br />

K090098902SYS3<br />

K090098902SYS4<br />

K090098902SYS5<br />

40/40<br />

K090098922SYS1<br />

K090098922SYS2<br />

K090098922SYS3<br />

K090098922SYS4<br />

K090098922SYS5<br />

D8876-D8776 - Cil.rolluikslot<br />

Algemene beschrijving<br />

Opleg cilinderslot voor 2 sluitstaven<br />

Gesloten kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Geschroefde dekplaat<br />

2 toeren<br />

Geschikt voor enkele of dubbele ovale opbouwcilinder Litto K5102<br />

Sluitlengte stangen: 20 mm<br />

Gewicht: 700 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van rolluiken<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Indiv.cil. 3 sl. Gelijksluitend<br />

Met 1 cil. D887698900SYS1 D887698900SYS2<br />

D887698900SYS3<br />

D887698900SYS4 D887698900SYS5<br />

Met 2 cil.<br />

D877698900SYS1<br />

D877698900SYS2<br />

D877698900SYS3<br />

D877698900SYS4<br />

D877698900SYS5<br />

58 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

MP75 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Karakteristieken<br />

Ronde koker in inox met mogelijkheid tot verankering achteraan de koker<br />

Diameter koker: 40 mm<br />

Lengte koker: 152 mm<br />

Afgesloten door K2400 cilinder<br />

Sleutel in de koker is vastgehecht door verbindingskabeltje<br />

Kan in combinatie geleverd worden<br />

SQ24BW - Brandweerkoker<br />

Toepassing<br />

Deze koker wordt in de muur ingemetseld en afgesloten met een K24 cilinder waarvan de<br />

sleutel ter beschikking is van de brandweer. In de koker zelf zit dan de sleutel van het<br />

gebouw.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Brandweerkoker<br />

SQ24BW98900<br />

SQ00BW00 00 - Sleutelkluis opbouw<br />

Karakteristieken<br />

Ronde koker in inox voor opbouw<br />

Diameter koker: 115 mm<br />

Hoogte koker: 60 mm<br />

Afgesloten door K2400 cilinder met sluitlip PK024ELEC50 (beide niet meegeleverd)<br />

Toepassing<br />

Deze koker wordt op de muur bevestigd en afgesloten met een K24 cilinder waarvan de<br />

sleutel ter beschikking is van de brandweer. In de koker zelf zit dan de sleutel van het<br />

gebouw.<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Brandweerkoker<br />

SQ00BW00 00<br />

Sleutels<br />

Dossier - gratis<br />

Hoofd-& groepsleutels<br />

Bijkomende eigen sleutels<br />

Nalev.hoofd-& groepsleut<br />

Nalev. sleut.op code<br />

QKC5000900<br />

QKC5100900<br />

QKC5200900<br />

QKC5300900<br />

QKC5400900<br />

Aftrek niet geleverde sleutel (NETTO) QKC5500900<br />

Nalevering comb.cil. minder dan 10 stuks: + 20% (NLU)<br />

Supplementen<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

59<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Litto <strong>Abloy</strong> Protec<br />

ALGEMENE KENMERKEN DISK CILINDER<br />

Referentiemerk : LITTO ABLOY PROTEC<br />

De cilinders zijn vervaardigd uit geprofileerde, massieve messing, uitvoering mat<br />

vernikkeld, basislengte 61mm.<br />

De cilinder bevat in elke rotor 11 roterende schijfjes waarvan de uiterste in gehard<br />

staal is, vervaardigd met de grootste<br />

nauwkeurigheid volgens de DIN 18.252 norm.<br />

Een disk controler element bevindt zich aan de voorkant van de rotor, die de sleutel gaat<br />

begeleiden en ook alle contact van<br />

de sleutel en de schijfjes voorkomt bij introductie van de sleutel.<br />

Het systeem werkt zonder veertjes, hierdoor is hij totaal ongevoelig aan stof of andere<br />

vervuilingen.<br />

De sleutel is geslepen onder twee hoeken en dit laat geen manipulatie meer toe op een<br />

geslepen sleutel. De sleutels kunnen<br />

enkel bijgemaakt worden op een zeer speciale machine gebouwd voor dit systeem.<br />

Het principe :<br />

Bij de introductie, gaat de sleutel een stalen beweegbare balk meenemen die drie functies<br />

heeft :<br />

- De schijfjes te brengen naar de openingscombinatie door middel van de sleutelrotatie.<br />

- Automatisch onherkenbaar maken van de combinatie wanneer de sleutel uit het slot word<br />

genomen na een halve<br />

omwenteling.<br />

- De schijfjes in hun positie houden in afwachting van een nieuwe opening.<br />

De laterale uitsparingen van de draaiende schijfjes worden gevoeld door een sperbalk over<br />

de ganse lengte van de<br />

cilinderkern. Deze zorgt ervoor dat de cilinder een maximale weerstand heeft tegen alle<br />

openingspogingen die niet<br />

gebruikmaken van de gerechtigde sleutel. In rustpositie wordt de sperbalk door de druk<br />

van de schijfjes in een gleuf in de<br />

cilinderbehuizing vastgehouden. Door de cilinder in beweging te brengen door middel van<br />

de sleutel, valt deze balk in de<br />

uitsparing in de rotor en wordt alzo de cilinderbeweging vrijgegeven.<br />

Elke cilinder wordt standaard met 3 sleutels geleverd in een beschermd profiel.<br />

De cilinders en de sleutels zijn genummerd en enkel verkrijgbaar uit de fabriek, op<br />

vertoon van het veiligheidscertificaat<br />

als identiteitsbewijs, en met het sleutelnummer als enige aanduiding.<br />

Het sleutelprofiel is internationaal gebrevetteerd tot 2019, waardoor elke onbevoegde<br />

namaak verhinderd wordt.<br />

Voor de buiten-en inbraakwerende deuren, kan men voor een hardstalen cilinderbehuizing<br />

opteren.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

Volgens hun functie worden de deuren uitgerust met één van de volgende cilindertypes :<br />

art.N° CY322N. Dubbele cilinder sleutelbediening aan beide zijden<br />

CY321N. Halve cilinder sleutelbediening aan één zijde<br />

CY323N. Knopcilinder sleutel-en knopbediening<br />

CL100N. Ronde cilinder voor brievenbus<br />

PL330N. Hangsloten<br />

CY053N. Ronde cilinder voor oplegsloten<br />

60 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

K4700-K4800 Prof.<strong>Cilinders</strong> DUO<br />

11 draaiende schijven systeem, zonder stiften noch veren, modulair, beschermd en<br />

gepatenteerd met veiligheidsattest, basis 62mm, blinkend verschroomd, 3 sleutels, volgens<br />

EN 1303 en DIN 18251, brevet gepatenteerd tot 2019.<br />

Opgelet: Bij deze soort cilinders is de duo-functie slechts bruikbaar van buiten naar<br />

binnen toe. Omgekeerd werkt deze functie niet!<br />

Het is dus belangrijk dat de lengte juist wordt opgegeven ( buitenzijde (DUO) /<br />

binnenzijde (Geen DUO).<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst.<br />

Gelijksluitend<br />

Duo uitv. Extra inboorbev. + DUO Duo uitv. Extra inboorbev. + DUO<br />

30/30 K470069D00SYS3 K4700F9D00SYS3 K470069D00SYS5 K4700F9D00SYS5<br />

30/35 K480069D01SYS3<br />

K4800F9D01SYS3<br />

K480069D01SYS5<br />

K4800F9D01SYS5<br />

35/30 K480069D10SYS3<br />

K4800F9D10SYS3<br />

K480069D10SYS5<br />

K4800F9D10SYS5<br />

35/35 K480069D11SYS3<br />

K4800F9D11SYS3<br />

K480069D11SYS5<br />

K4800F9D11SYS5<br />

30/40 K480069D02SYS3<br />

K4800F9D02SYS3<br />

K480069D02SYS5<br />

K4800F9D02SYS5<br />

40/30 K480069D20SYS3<br />

K4800F9D20SYS3<br />

K480069D20SYS5<br />

K4800F9D20SYS5<br />

30/45 K480069D03SYS3<br />

K4800F9D03SYS3<br />

K480069D03SYS5<br />

K4800F9D03SYS5<br />

45/30 K480069D30SYS3<br />

K4800F9D30SYS3<br />

K480069D30SYS5<br />

K4800F9D30SYS5<br />

35/40 K480069D12SYS3<br />

K4800F9D12SYS3<br />

K480069D12SYS5<br />

K4800F9D12SYS5<br />

40/35 K480069D21SYS3<br />

K4800F9D21SYS3<br />

K480069D21SYS5<br />

K4800F9D21SYS5<br />

30/50 K480069D04SYS3<br />

K4800F9D04SYS3<br />

K480069D04SYS5<br />

K4800F9D04SYS5<br />

50/30 K480069D40SYS3<br />

K4800F9D40SYS3<br />

K480069D40SYS5<br />

K4800F9D40SYS5<br />

35/45 K480069D13SYS3<br />

K4800F9D13SYS3<br />

K480069D13SYS5<br />

K4800F9D13SYS5<br />

45/35 K480069D31SYS3<br />

K4800F9D31SYS3<br />

K480069D31SYS5<br />

K4800F9D31SYS5<br />

40/40 K480069D22SYS3<br />

K4800F9D22SYS3<br />

K480069D22SYS5<br />

K4800F9D22SYS5<br />

35/50 K480069D14SYS3<br />

K4800F9D14SYS3<br />

K480069D14SYS5<br />

K4800F9D14SYS5<br />

50/35 K480069D41SYS3<br />

K4800F9D41SYS3<br />

K480069D41SYS5<br />

K4800F9D41SYS5<br />

30/55 K480069D05SYS3<br />

K4800F9D05SYS3<br />

K480069D05SYS5<br />

K4800F9D05SYS5<br />

55/30 K480069D50SYS3<br />

K4800F9D50SYS3<br />

K480069D50SYS5<br />

K4800F9D50SYS5<br />

35/55 K480069D15SYS3<br />

K4800F9D15SYS3<br />

K480069D15SYS5<br />

K4800F9D15SYS5<br />

55/35 K480069D51SYS3<br />

K4800F9D51SYS3<br />

K480069D51SYS5<br />

K4800F9D51SYS5<br />

30/60 K480069D06SYS3<br />

K4800F9D06SYS3<br />

K480069D06SYS5<br />

K4800F9D06SYS5<br />

60/30 K480069D60SYS3<br />

K4800F9D60SYS3<br />

K480069D60SYS5<br />

K4800F9D60SYS5<br />

45/45 K480069D33SYS3<br />

K4800F9D33SYS3<br />

K480069D33SYS5<br />

K4800F9D33SYS5<br />

40/45 K480069D23SYS3<br />

K4800F9D23SYS3<br />

K480069D23SYS5<br />

K4800F9D23SYS5<br />

45/40 K480069D32SYS3<br />

K4800F9D32SYS3<br />

K480069D32SYS5<br />

K4800F9D32SYS5<br />

40/50 K480069D24SYS3<br />

K4800F9D24SYS3<br />

K480069D24SYS5<br />

K4800F9D24SYS5<br />

50/40 K480069D42SYS3<br />

K4800F9D42SYS3<br />

K480069D42SYS5<br />

K4800F9D42SYS5<br />

45/50 K480069D34SYS3<br />

K4800F9D34SYS3<br />

K480069D34SYS5<br />

K4800F9D34SYS5<br />

50/45 K480069D43SYS3<br />

K4800F9D43SYS3<br />

K480069D43SYS5<br />

K4800F9D43SYS5<br />

35/60 K480069D16SYS3<br />

K4800F9D16SYS3<br />

K480069D16SYS5<br />

K4800F9D16SYS5<br />

60/35 K480069D61SYS3<br />

K4800F9D61SYS3<br />

K480069D61SYS5<br />

K4800F9D61SYS5<br />

40/60 K480069D26SYS3<br />

K4800F9D26SYS3<br />

K480069D26SYS5<br />

K4800F9D26SYS5<br />

60/40 K480069D62SYS3<br />

K4800F9D62SYS3<br />

K480069D62SYS5<br />

K4800F9D62SYS5<br />

50/50 K480069D44SYS3<br />

K4800F9D44SYS3<br />

K480069D44SYS5<br />

K4800F9D44SYS5<br />

50/60 K480069D46SYS3<br />

K4800F9D46SYS3<br />

K480069D46SYS5<br />

K4800F9D46SYS5<br />

60/50 K480069D64SYS3<br />

K4800F9D64SYS3<br />

K480069D64SYS5<br />

K4800F9D64SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

61<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Gelijksluitende sets<br />

Gelijksluitende sets Protec, lengte 30/30, 6 sleutels<br />

Let op; de prijs is steeds per cilinder!<br />

Per 2=sl<br />

Duo uitvoering<br />

K470069D00S2<br />

Per 3=sl<br />

Per 4=sl<br />

Per 5=sl<br />

K470069D00S3<br />

K470069D00S4<br />

K470069D00S5<br />

K44EL-K45EL - Halve prof.cil. (CY321N / C331N)<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

Standaard uitv. Extra inboorbev. Standaard uitv. Extra inboorbev.<br />

30/10 K44EL99D00SYS3 K44ELC9D00SYS3 K44EL99D00SYS5 K44ELC9D00SYS5<br />

35/10<br />

K45EL99D01SYS3<br />

K45ELC9D01SYS3<br />

K45EL99D01SYS5<br />

K45ELC9D01SYS5<br />

40/10<br />

K45EL99D02SYS3<br />

K45ELC9D02SYS3<br />

K45EL99D02SYS5<br />

K45ELC9D02SYS5<br />

45/10<br />

K45EL99D03SYS3<br />

K45ELC9D03SYS3<br />

K45EL99D03SYS5<br />

K45ELC9D03SYS5<br />

50/10<br />

K45EL99D04SYS3<br />

K45ELC9D04SYS3<br />

K45EL99D04SYS5<br />

K45ELC9D04SYS5<br />

55/10<br />

K45EL99D05SYS3<br />

K45ELC9D05SYS3<br />

K45EL99D05SYS5<br />

K45ELC9D05SYS5<br />

60/10<br />

K45EL99D06SYS3<br />

K45ELC9D06SYS3<br />

K45EL99D06SYS5<br />

K45ELC9D06SYS5<br />

70/10<br />

K45EL99D08SYS3<br />

K45ELC9D08SYS3<br />

K45EL99D08SYS5<br />

K45ELC9D08SYS5<br />

80/10<br />

K45EL99D10SYS3<br />

K45ELC9D10SYS3<br />

K45EL99D10SYS5<br />

K45ELC9D10SYS5<br />

90/10<br />

K45EL99D12SYS3<br />

K45ELC9D12SYS3<br />

K45EL99D12SYS5<br />

K45ELC9D12SYS5<br />

100/10<br />

K45EL99D14SYS3<br />

K45ELC9D14SYS3<br />

K45EL99D14SYS5<br />

K45ELC9D14SYS5<br />

110/10<br />

K45EL99D16SYS3<br />

K45ELC9D16SYS3<br />

K45EL99D16SYS5<br />

K45ELC9D16SYS5<br />

62 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

K4797-K4897 - Prof.cil.abloy knop (CY323N)<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

Standaard uitv. Extra inboorbev. Standaard uitv. Extra inboorbev.<br />

30/30 K479799D00SYS3 K4797C9D00SYS3 K479799D00SYS5 K4797C9D00SYS5<br />

30/35<br />

K489799D01SYS3<br />

K4897C9D01SYS3<br />

K489799D01SYS5<br />

K4897C9D01SYS5<br />

35/30<br />

K489799D10SYS3<br />

K4897C9D10SYS3<br />

K489799D10SYS5<br />

K4897C9D10SYS5<br />

35/35<br />

K489799D11SYS3<br />

K4897C9D11SYS3<br />

K489799D11SYS5<br />

K4897C9D11SYS5<br />

30/40<br />

K489799D02SYS3<br />

K4897C9D02SYS3<br />

K489799D02SYS5<br />

K4897C9D02SYS5<br />

40/30<br />

K489799D20SYS3<br />

K4897C9D20SYS3<br />

K489799D20SYS5<br />

K4897C9D20SYS5<br />

30/45<br />

K489799D03SYS3<br />

K4897C9D03SYS3<br />

K489799D03SYS5<br />

K4897C9D03SYS5<br />

45/30<br />

K489799D30SYS3<br />

K4897C9D30SYS3<br />

K489799D30SYS5<br />

K4897C9D30SYS5<br />

35/40<br />

K489799D12SYS3<br />

K4897C9D12SYS3<br />

K489799D12SYS5<br />

K4897C9D12SYS5<br />

40/35<br />

K489799D21SYS3<br />

K4897C9D21SYS3<br />

K489799D21SYS5<br />

K4897C9D21SYS5<br />

30/50<br />

K489799D04SYS3<br />

K4897C9D04SYS3<br />

K489799D04SYS5<br />

K4897C9D04SYS5<br />

50/30<br />

K489799D40SYS3<br />

K4897C9D40SYS3<br />

K489799D40SYS5<br />

K4897C9D40SYS5<br />

35/45<br />

K489799D13SYS3<br />

K4897C9D13SYS3<br />

K489799D13SYS5<br />

K4897C9D13SYS5<br />

45/35<br />

K489799D31SYS3<br />

K4897C9D31SYS3<br />

K489799D31SYS5<br />

K4897C9D31SYS5<br />

40/40<br />

K489799D22SYS3<br />

K4897C9D22SYS3<br />

K489799D22SYS5<br />

K4897C9D22SYS5<br />

35/50<br />

K489799D14SYS3<br />

K4897C9D14SYS3<br />

K489799D14SYS5<br />

K4897C9D14SYS5<br />

50/35<br />

K489799D41SYS3<br />

K4897C9D41SYS3<br />

K489799D41SYS5<br />

K4897C9D41SYS5<br />

30/55<br />

K489799D05SYS3<br />

K4897C9D05SYS3<br />

K489799D05SYS5<br />

K4897C9D05SYS5<br />

55/30<br />

K489799D50SYS3<br />

K4897C9D50SYS3<br />

K489799D50SYS5<br />

K4897C9D50SYS5<br />

35/55<br />

K489799D15SYS3<br />

K4897C9D15SYS3<br />

K489799D15SYS5<br />

K4897C9D15SYS5<br />

55/35<br />

K489799D51SYS3<br />

K4897C9D51SYS3<br />

K489799D51SYS5<br />

K4897C9D51SYS5<br />

30/60<br />

K489799D06SYS3<br />

K4897C9D06SYS3<br />

K489799D06SYS5<br />

K4897C9D06SYS5<br />

60/30<br />

K489799D60SYS3<br />

K4897C9D60SYS3<br />

K489799D60SYS5<br />

K4897C9D60SYS5<br />

45/45<br />

K489799D33SYS3<br />

K4897C9D33SYS3<br />

K489799D33SYS5<br />

K4897C9D33SYS5<br />

40/45<br />

K489799D23SYS3<br />

K4897C9D23SYS3<br />

K489799D23SYS5<br />

K4897C9D23SYS5<br />

45/40<br />

K489799D32SYS3<br />

K4897C9D32SYS3<br />

K489799D32SYS5<br />

K4897C9D32SYS5<br />

40/50<br />

K489799D24SYS3<br />

K4897C9D24SYS3<br />

K489799D24SYS5<br />

K4897C9D24SYS5<br />

50/40<br />

K489799D42SYS3<br />

K4897C9D42SYS3<br />

K489799D42SYS5<br />

K4897C9D42SYS5<br />

45/50<br />

K489799D34SYS3<br />

K4897C9D34SYS3<br />

K489799D34SYS5<br />

K4897C9D34SYS5<br />

50/45<br />

K489799D43SYS3<br />

K4897C9D43SYS3<br />

K489799D43SYS5<br />

K4897C9D43SYS5<br />

35/60<br />

K489799D16SYS3<br />

K4897C9D16SYS3<br />

K489799D16SYS5<br />

K4897C9D16SYS5<br />

60/35<br />

K489799D61SYS3<br />

K4897C9D61SYS3<br />

K489799D61SYS5<br />

K4897C9D61SYS5<br />

40/60<br />

K489799D26SYS3<br />

K4897C9D26SYS3<br />

K489799D26SYS5<br />

K4897C9D26SYS5<br />

60/40<br />

K489799D62SYS3<br />

K4897C9D62SYS3<br />

K489799D62SYS5<br />

K4897C9D62SYS5<br />

50/50<br />

K489799D44SYS3<br />

K4897C9D44SYS3<br />

K489799D44SYS5<br />

K4897C9D44SYS5<br />

50/60<br />

K489799D46SYS3<br />

K4897C9D46SYS3<br />

K489799D46SYS5<br />

K4897C9D46SYS5<br />

60/50<br />

K489799D64SYS3<br />

K4897C9D64SYS3<br />

K489799D64SYS5<br />

K4897C9D64SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

63<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Schroefcilinders<br />

Schroefcilinders met combinatie door draaiende schijven, zonder stiften noch veren,<br />

blinkend verschroomd, 2 sleutels, beschermd en gepatenteerd met veiligheidsattest tot<br />

2019.<br />

Sluitweg 90°/180°, gevangen sleutel, deur: 9,5mm, 9 schijven<br />

Zonder sluithevel noch bevestigingsplaat.<br />

Individuele sluiting<br />

Lichaam messing Lichaam hardstaal<br />

ABCL104N<br />

ABCL105N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart<br />

ABCL104N MK<br />

ABCL104N UA<br />

ABCL105N MK<br />

ABCL105N UA<br />

Sluitweg 360°, sleutel vrij, deur: 9,5mm, 9 schijve n<br />

Individuele sluiting<br />

Lichaam messing<br />

ABCL107N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart<br />

ABCL107N MK<br />

ABCL107N UA<br />

Sluitweg 90°/180°, gevangen sleutel, deur: 13,5mm, 9 schijven<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart<br />

Lichaam hardstaal<br />

ABCL110N<br />

ABCL110N MK<br />

ABCL110N UA<br />

Sluitweg 90°/180°, gevangen sleutel, deur: 19,5mm, 11 schijven<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart<br />

Lichaam messing<br />

ABCL103N<br />

ABCL103N MK<br />

ABCL103N UA<br />

64 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Sluitweg 360°, sleutel vrij, deur: 19,5mm, 11 schij ven<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart<br />

Lichaam messing<br />

ABCL106N<br />

ABCL106N MK<br />

ABCL106N UA<br />

Sluitweg 90°/180°, gevangen sleutel, deur: 13,5mm, 11 schijven<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart<br />

Lichaam messing<br />

ABCL100N<br />

ABCL100N MK<br />

ABCL100N UA<br />

Sluitweg 360°, sleutel vrij, deur: 13,5mm, 11 schij ven<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart<br />

Lichaam messing<br />

ABCL101N<br />

ABCL101N MK<br />

ABCL101N UA<br />

Sluithevels<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

65<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Hangsloten<br />

Hangslot PL321/20 en PL321/50: Klasse 2<br />

Lichaam : messing verchroomd<br />

Beugel : ø 5 mm roestvast staal<br />

Beugel hoogte : 20 (K3900) of 50 mm (K3901)<br />

Sleutel enkel afneembaar in gesloten positie<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

Beugel 20 mm<br />

K394099D00SYS3<br />

K394099D00SYS5<br />

Beugel 50mm<br />

K394199D00SYS3<br />

K394199D00SYS5<br />

Hangslot PL330/25 en PL330/50: Klasse 3<br />

Lichaam : messing verchroomd<br />

Beugel : ø 8 mm Boron hardstaal<br />

Beugel hoogte : 25 of 50 mm<br />

Sleutel enkel afneembaar in gesloten positie<br />

Boor bescherming<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

Beugel 25 mm<br />

K394299D00SYS3<br />

K394299D00SYS5<br />

Beugel 50mm<br />

K394399D00SYS3<br />

K394399D00SYS5<br />

Hangslot PL340/25 en PL340/50 : Klasse 4<br />

Lichaam : Hardstaal verchroomd<br />

Beugel : ø 10 mm Boron hardstaal<br />

Beugel hoogte : 25 of 50 mm<br />

Sleutel enkel afneembaar in gesloten positie<br />

Boor bescherming<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

Beugel 25 mm<br />

K394499D00SYS3<br />

K394499D00SYS5<br />

Beugel 50mm<br />

K394599D00SYS3<br />

K394599D00SYS5<br />

66 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Lichaam : Hardstaal verchroomd<br />

Beugel : ø 10 mm Boron hardstaal<br />

Beugel hoogte : 25 mm<br />

Sleutel enkel afneembaar in gesloten positie<br />

Boor bescherming<br />

Beugel 25 mm<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

K394699D00SYS3<br />

K394699D00SYS5<br />

Hangslot PL342: Klasse 4<br />

Hangslot PL350/25 en PL350/50: Klasse 5<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

Beugel 25 mm<br />

K394799D00SYS3<br />

K394799D00SYS5<br />

Beugel 50mm<br />

K394899D00SYS3<br />

K394899D00SYS5<br />

Hangslot PL362/25: Klasse 6<br />

Beugel 25 mm<br />

Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

K394999D00SYS3<br />

K394999D00SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

67<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Meubelsloten<br />

Deurdikte max. 15mm - 7 schijven<br />

Opleg meubelslot met dagschoot, combinatie door draaiende schijven, zonder stiften noch<br />

veren, slotkast staal vernikkeld, cilinder zamac blinkend verschroomd, 2 sleutels,<br />

beschermd en gepatenteerd met veiligheidsattest tot 2019<br />

Individuele sluiting<br />

ABOF217N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF217N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF217N UA<br />

Deurdikte max. 21mm - 11 schijven<br />

Opleg meubelslot met dagschoot, combinatie door draaiende schijven, zonder stiften noch<br />

veren, slotkast staal vernikkeld, cilinder zamac blinkend verschroomd, 2 sleutels,<br />

beschermd en gepatenteerd met veiligheidsattest tot 2019<br />

Individuele sluiting<br />

ABOF202N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF202N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF202N UA<br />

Deurdikte max. 19.5mm - 7 schijven - sleutel vrij<br />

Opleg meubelslot met nachtschoot, combinatie door draaiende schijven, zonder stiften noch<br />

veren, slotkast staal vernikkeld, cilinder zamac blinkend verschroomd, 2 sleutels,<br />

beschermd en gepatenteerd met veiligheidsattest tot 2019<br />

Individuele sluiting<br />

ABOF215N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF215N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF215N UA<br />

Deurdikte max.25,5mm - 11 schijven - sleutel vrij<br />

Opleg meubelslot met nachtschoot, combinatie door draaiende schijven, zonder stiften noch<br />

veren, slotkast staal vernikkeld, cilinder zamac blinkend verschroomd, 2 sleutels,<br />

beschermd en gepatenteerd met veiligheidsattest tot 2019<br />

Individuele sluiting<br />

ABOF200N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF200N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF200N UA<br />

68 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Deurdikte max 19.5 mm - 7 schijven - gevangen sleutel<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF216N<br />

ABOF216N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF216N UA<br />

Deurdikte max 25.5 mm - 11 schijven - gevangen sleutel<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF201N<br />

ABOF201N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF201N UA<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

69<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Meubelcilinders<br />

Drukcilinders met combinatie door draaiende schijven, zonder stiften noch veren, cilinder<br />

messing verchroomd, grendel vernikkeld staal, 2 sleutels, beschermd en gepatenteerd met<br />

veiligheidsattest tot 2019.<br />

Deurdikte max 28 mm - 7 schijven - hout of metaal<br />

Drukcilinder Protec OF404N messing verchroomd, grendel vernikkeld staal - 7 schijven -<br />

hout of metaal<br />

Individuele sluiting<br />

ABOF404N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF404N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF404N UA<br />

Deurdikte max 34 mm - 11 schijven - hout of metaal<br />

Drukcilinder Protec OF400N messing verchroomd, grendel vernikkeld staal - 11 schijven -<br />

hout of metaal<br />

Individuele sluiting<br />

ABOF400N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF400N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF400N UA<br />

Glasdeuren - 7 schijven<br />

Drukcilinder Protec OF403N messing verchroomd, grendel vernikkeld staal.- 7 schijven -<br />

voor glasdeuren<br />

Individuele sluiting<br />

ABOF403N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABOF403N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABOF403N UA<br />

70 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Automatenslot met combinatie door 9 draaiende schijven, zonder stiften noch veren,<br />

cilinder Ø 19 x 44,3mm in verchroomd staal, 2 sleutels, beschermd en gepatenteerd met<br />

veiligheidsattest tot 2019.<br />

Automatenslot<br />

Slot met automatische vergrendeling<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABCL209N<br />

ABCL209N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABCL209N UA<br />

Slot met vergrendeling via de sleutel<br />

Individuele sluiting<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

ABCL291N<br />

ABCL291N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart ABCL291N UA<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

71<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Sleutelkluizen<br />

Sleutelkluiscilinder<br />

Sleutelkluiscilinder met combinatie door draaiende schijven, zonder stiften noch veren,<br />

behuizing in vernikkeld hard staal, 2 sleutels, beschermd en gepatenteerd met<br />

veiligheidsattest tot 2019.<br />

Individuele sluiting<br />

AB5153N<br />

Met hoofdsleutel en/of groepsleutelcombinatie<br />

AB5153N MK<br />

Service: niet gemonteerd - geen sleutels noch veiligheidskaart AB5153N UA<br />

Sleutelkluis diam. 38 mm x 133 mm<br />

Sleutelkluizen, verzinkt staal, dim. : Ø 38 x 133mm, 2 bevestigingsnagels inbegrepen.<br />

Zonder microswitch<br />

Met microswitch<br />

AB410459<br />

AB410460<br />

Sleutelkluis met stofdeksel diam 60mm<br />

Sleutelkluizen met stofdeksel Ø60mm, verzinkt staal, afm. : Ø 38 x 136mm, 2<br />

bevestigingsnagels inbegrepen.<br />

Zonder microswitch<br />

AB410461<br />

Met microswitch<br />

AB410462<br />

Sleutelkluis met stofdeksel diam. 49.5 mm<br />

Sleutelkluis om in te muren met stofdeksel Ø49,5mm, met bevestigingsplaat 110 x 80 x 3mm,<br />

verzinkt staal, afm. : Ø 38 x 136mm.<br />

Sleutekluis met stofdeksel diam 49.5 mm<br />

SSU008<br />

72 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO ABLOY PROTEC<br />

Sleutels<br />

Dossier - gratis<br />

Hoofd-& groepsleutels<br />

Bijkomende eigen sleutels<br />

Nalev.hoofd-& groepsleut<br />

Nalev. sleut.op code<br />

QKC5000D00<br />

QKC5100D00<br />

QKC5200D00<br />

QKC5300D00<br />

QKC5400D00<br />

Aftrek niet geleverde sleutel (NETTO) QKC5500D00<br />

Tang voor het aanpassen van de lenge van modulaire cilinders<br />

Montagetang<br />

ZI1470-00000<br />

Montagetang IKON / ABLOY<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

73<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

FK36 - Cilindercombinaties<br />

Europrofielcilinder uit messing met roestvrijstalen beschermhuls en stalen balk en met 13<br />

tot 36 multidirectionele roestvrijstalen sluitstiften en veren, verdeeld over maximum 6<br />

rijen en variërend in hoogte.<br />

Standaard geleverd met 3 sleutels.<br />

Leverbaar als dubbele, halve en knopcilinder.<br />

Standaard lengte dubbele en knopcilinder : 65 mm - 32,5 x 35,5 mm.<br />

Standaard lengte halve cilinder : 42,5 mm - 32,5 x 10 mm.<br />

Verlenging per 5 mm per zijde met een maximum lengte van 72,5 mm per zijde.<br />

Specifiek profiel voor sluitsystemen, waardoor geen interferentie mogelijk is met<br />

afzonderlijk geleverde cilinders.<br />

Tot 1 miljard verschillende sluitingen mogelijk.<br />

Sleutels in nieuwzilver met een dikte van 3,3 mm, met een torsieweerstand van 10 Nm, en<br />

waarvan de sleuteltip voorzien is van een unieke en gebrevetteerde beweegbare pin uit een<br />

extra geharde titaniumlegering.<br />

Inboorbeveiliging van het cilinderlichaam door 3 horizontaal gemonteerde hardstalen<br />

stiften en door het gebruik van geharde RVS sluitstiften.<br />

Inboorbeveiliging van de cilinderkern door een hardstalen plaatje en door het gebuik van<br />

geharde RVS sluitstiften.<br />

Inboorbeveiliging van de stalen balk door de aanwezigheid van een hardstalen schild,<br />

beweegbaar aangebracht op elk uiteinde van de cilinder.<br />

Aftastbeveiliging van de cilinder door het gebruik van multidirectionele sluitstiften,<br />

verdeeld over verschillende rijen, en door de aanwezigheid van supplementaire<br />

sluitstiften, radiaal geplaatst achterin de cilinderkern, die geactiveerd worden door de<br />

gepatenteerde sleuteltip.<br />

Bescherming tegen het ongeoorloofd kopiëren van sleutels door de gebrevetteerde<br />

sleuteltip - waardoor namaak door anderen dan de fabrikant verboden is - en door het<br />

gebruik van eigendomskaarten of eigendomscertificaten (voor sluitsystemen) met een code<br />

verschillend van deze die op de sleutel voorkomt. Beide codes zijn noodzakelijk om een<br />

sleutel of cilinder in nalevering te kunnen bekomen.<br />

74 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4700-K4800 - Prof.cil. - deel 1<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

32,5/32,5 K470094A00SYS1 K470094A00SYS2<br />

K470094A00SYS3<br />

K470094A00SYS5<br />

32,5/37,5<br />

K480094A01SYS1<br />

K480094A01SYS2<br />

K480094A01SYS3<br />

K480094A01SYS5<br />

32,5/42,5<br />

K480094A02SYS1<br />

K480094A02SYS2<br />

K480094A02SYS3<br />

K480094A02SYS5<br />

32,5/47,5<br />

K480094A03SYS1<br />

K480094A03SYS2<br />

K480094A03SYS3<br />

K480094A03SYS5<br />

32,5/52,5<br />

K480094A04SYS1<br />

K480094A04SYS2<br />

K480094A04SYS3<br />

K480094A04SYS5<br />

32,5/57,5<br />

K480094A05SYS1<br />

K480094A05SYS2<br />

K480094A05SYS3<br />

K480094A05SYS5<br />

32,5/62,5<br />

K480094A06SYS1<br />

K480094A06SYS2<br />

K480094A06SYS3<br />

K480094A06SYS5<br />

32,5/67,5<br />

K480094A07SYS1<br />

K480094A07SYS2<br />

K480094A07SYS3<br />

K480094A07SYS5<br />

32,5/72,5<br />

K480094A08SYS1<br />

K480094A08SYS2<br />

K480094A08SYS3<br />

K480094A08SYS5<br />

37,5/37,5<br />

K480094A11SYS1<br />

K480094A11SYS2<br />

K480094A11SYS3<br />

K480094A11SYS5<br />

37,5/42,5<br />

K480094A12SYS1<br />

K480094A12SYS2<br />

K480094A12SYS3<br />

K480094A12SYS5<br />

37,5/47,5<br />

K480094A13SYS1<br />

K480094A13SYS2<br />

K480094A13SYS3<br />

K480094A13SYS5<br />

37,5/52,5<br />

K480094A14SYS1<br />

K480094A14SYS2<br />

K480094A14SYS3<br />

K480094A14SYS5<br />

37,5/57,5<br />

K480094A15SYS1<br />

K480094A15SYS2<br />

K480094A15SYS3<br />

K480094A15SYS5<br />

37,5/62,5<br />

K480094A16SYS1<br />

K480094A16SYS2<br />

K480094A16SYS3<br />

K480094A16SYS5<br />

37,5/67,5<br />

K480094A17SYS1<br />

K480094A17SYS2<br />

K480094A17SYS3<br />

K480094A17SYS5<br />

37,5/72,5<br />

K480094A18SYS1<br />

K480094A18SYS2<br />

K480094A18SYS3<br />

K480094A18SYS5<br />

42,5/42,5<br />

K480094A22SYS1<br />

K480094A22SYS2<br />

K480094A22SYS3<br />

K480094A22SYS5<br />

42,5/47,5<br />

K480094A23SYS1<br />

K480094A23SYS2<br />

K480094A23SYS3<br />

K480094A23SYS5<br />

42,5/52,5<br />

K480094A24SYS1<br />

K480094A24SYS2<br />

K480094A24SYS3<br />

K480094A24SYS5<br />

42,5/57,5<br />

K480094A25SYS1<br />

K480094A25SYS2<br />

K480094A25SYS3<br />

K480094A25SYS5<br />

42,5/62,5<br />

K480094A26SYS1<br />

K480094A26SYS2<br />

K480094A26SYS3<br />

K480094A26SYS5<br />

42,5/67,5<br />

K480094A27SYS1<br />

K480094A27SYS2<br />

K480094A27SYS3<br />

K480094A27SYS5<br />

42,5/72,5<br />

K480094A28SYS1<br />

K480094A28SYS2<br />

K480094A28SYS3<br />

K480094A28SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

75<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4700-K4800 - Prof.cil. - deel 2<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

47,5/47,5 K480094A33SYS1 K480094A33SYS2<br />

K480094A33SYS3<br />

K480094A33SYS5<br />

47,5/52,5<br />

K480094A34SYS1<br />

K480094A34SYS2<br />

K480094A34SYS3<br />

K480094A34SYS5<br />

47,5/57,5<br />

K480094A35SYS1<br />

K480094A35SYS2<br />

K480094A35SYS3<br />

K480094A35SYS5<br />

47,5/62,5<br />

K480094A36SYS1<br />

K480094A36SYS2<br />

K480094A36SYS3<br />

K480094A36SYS5<br />

47,5/67,5<br />

K480094A37SYS1<br />

K480094A37SYS2<br />

K480094A37SYS3<br />

K480094A37SYS5<br />

47,5/72,5<br />

K480094A38SYS1<br />

K480094A38SYS2<br />

K480094A38SYS3<br />

K480094A38SYS5<br />

52,5/52,5<br />

K480094A44SYS1<br />

K480094A44SYS2<br />

K480094A44SYS3<br />

K480094A44SYS5<br />

52,5/57,5<br />

K480094A45SYS1<br />

K480094A45SYS2<br />

K480094A45SYS3<br />

K480094A45SYS5<br />

52,5/62,5<br />

K480094A46SYS1<br />

K480094A46SYS2<br />

K480094A46SYS3<br />

K480094A46SYS5<br />

52,5/67,5<br />

K480094A47SYS1<br />

K480094A47SYS2<br />

K480094A47SYS3<br />

K480094A47SYS5<br />

52,5/72,5<br />

K480094A48SYS1<br />

K480094A48SYS2<br />

K480094A48SYS3<br />

K480094A48SYS5<br />

57,5/57,5<br />

K480094A55SYS1<br />

K480094A55SYS2<br />

K480094A55SYS3<br />

K480094A55SYS5<br />

57,5/62,5<br />

K480094A56SYS1<br />

K480094A56SYS2<br />

K480094A56SYS3<br />

K480094A56SYS5<br />

57,5/67,5<br />

K480094A57SYS1<br />

K480094A57SYS2<br />

K480094A57SYS3<br />

K480094A57SYS5<br />

57,5/72,5<br />

K480094A58SYS1<br />

K480094A58SYS2<br />

K480094A58SYS3<br />

K480094A58SYS5<br />

62,5/62,5<br />

K480094A66SYS1<br />

K480094A66SYS2<br />

K480094A66SYS3<br />

K480094A66SYS5<br />

62,5/67,5<br />

K480094A67SYS1<br />

K480094A67SYS2<br />

K480094A67SYS3<br />

K480094A67SYS5<br />

62,5/72,5<br />

K480094A68SYS1<br />

K480094A68SYS2<br />

K480094A68SYS3<br />

K480094A68SYS5<br />

67,5/67,5<br />

K480094A77SYS1<br />

K480094A77SYS2<br />

K480094A77SYS3<br />

K480094A77SYS5<br />

67,5/72,5<br />

K480094A78SYS1<br />

K480094A78SYS2<br />

K480094A78SYS3<br />

K480094A78SYS5<br />

72,5/72,5<br />

K480094A88SYS1<br />

K480094A88SYS2<br />

K480094A88SYS3<br />

K480094A88SYS5<br />

76 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K44EL-K45EL - Halve prof.cil.<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

32,5/10 K44EL94A00SYS1 K44EL94A00SYS2<br />

K44EL94A00SYS3<br />

K44EL94A00SYS5<br />

37,5/10<br />

K45EL94A01SYS1<br />

K45EL94A01SYS2<br />

K45EL94A01SYS3<br />

K45EL94A01SYS5<br />

42,5/10<br />

K45EL94A02SYS1<br />

K45EL94A02SYS2<br />

K45EL94A02SYS3<br />

K45EL94A02SYS5<br />

47,5/10<br />

K45EL94A03SYS1<br />

K45EL94A03SYS2<br />

K45EL94A03SYS3<br />

K45EL94A03SYS5<br />

52,5/10<br />

K45EL94A04SYS1<br />

K45EL94A04SYS2<br />

K45EL94A04SYS3<br />

K45EL94A04SYS5<br />

57,5/10<br />

K45EL94A05SYS1<br />

K45EL94A05SYS2<br />

K45EL94A05SYS3<br />

K45EL94A05SYS5<br />

62,5:10<br />

K45EL94A06SYS1<br />

K45EL94A06SYS2<br />

K45EL94A06SYS3<br />

K45EL94A06SYS5<br />

67,5/10<br />

K45EL94A07SYS1<br />

K45EL94A07SYS2<br />

K45EL94A07SYS3<br />

K45EL94A07SYS5<br />

72,5/10<br />

K45EL94A08SYS1<br />

K45EL94A08SYS2<br />

K45EL94A08SYS3<br />

K45EL94A08SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

77<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4795-K4895 - Prof.cil.met ronde knop mat vernikk. - deel 1<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

32,5/32,5 K479594A00SYS1 K479594A00SYS2<br />

K479594A00SYS3<br />

K479594A00SYS5<br />

32,5/37,5<br />

K489594A01SYS1<br />

K489594A01SYS2<br />

K489594A01SYS3<br />

K489594A01SYS5<br />

37,5/32,5<br />

K489594A10SYS1<br />

K489594A10SYS2<br />

K489594A10SYS3<br />

K489594A10SYS5<br />

32,5/42,5<br />

K489594A02SYS1<br />

K489594A02SYS2<br />

K489594A02SYS3<br />

K489594A02SYS5<br />

42,5/32,5<br />

K489594A20SYS1<br />

K489594A20SYS2<br />

K489594A20SYS3<br />

K489594A20SYS5<br />

37,5/37,5<br />

K489594A11SYS1<br />

K489594A11SYS2<br />

K489594A11SYS3<br />

K489594A11SYS5<br />

32,5/47,5<br />

K489594A03SYS1<br />

K489594A03SYS2<br />

K489594A03SYS3<br />

K489594A03SYS5<br />

47,5/32,5<br />

K489594A30SYS1<br />

K489594A30SYS2<br />

K489594A30SYS3<br />

K489594A30SYS5<br />

37,5/42,5<br />

K489594A12SYS1<br />

K489594A12SYS2<br />

K489594A12SYS3<br />

K489594A12SYS5<br />

42,5/37,5<br />

K489594A21SYS1<br />

K489594A21SYS2<br />

K489594A21SYS3<br />

K489594A21SYS5<br />

32,5/52,5<br />

K489594A04SYS1<br />

K489594A04SYS2<br />

K489594A04SYS3<br />

K489594A04SYS5<br />

52,5/32,5<br />

K489594A40SYS1<br />

K489594A40SYS2<br />

K489594A40SYS3<br />

K489594A40SYS5<br />

37,5/47,5<br />

K489594A13SYS1<br />

K489594A13SYS2<br />

K489594A13SYS3<br />

K489594A13SYS5<br />

47,5/37,5<br />

K489594A31SYS1<br />

K489594A31SYS2<br />

K489594A31SYS3<br />

K489594A31SYS5<br />

42,5/42,5<br />

K489594A22SYS1<br />

K489594A22SYS2<br />

K489594A22SYS3<br />

K489594A22SYS5<br />

32,5/57,5<br />

K489594A05SYS1<br />

K489594A05SYS2<br />

K489594A05SYS3<br />

K489594A05SYS5<br />

57,5/32,5<br />

K489594A50SYS1<br />

K489594A50SYS2<br />

K489594A50SYS3<br />

K489594A50SYS5<br />

37,5/52,5<br />

K489594A14SYS1<br />

K489594A14SYS2<br />

K489594A14SYS3<br />

K489594A14SYS5<br />

52,5/37,5<br />

K489594A41SYS1<br />

K489594A41SYS2<br />

K489594A41SYS3<br />

K489594A41SYS5<br />

42,5/47,5<br />

K489594A23SYS1<br />

K489594A23SYS2<br />

K489594A23SYS3<br />

K489594A23SYS5<br />

47,5/42,5<br />

K489594A32SYS1<br />

K489594A32SYS2<br />

K489594A32SYS3<br />

K489594A32SYS5<br />

32,5/62,5<br />

K489594A06SYS1<br />

K489594A06SYS2<br />

K489594A06SYS3<br />

K489594A06SYS5<br />

62,5/32,5<br />

K489594A60SYS1<br />

K489594A60SYS2<br />

K489594A60SYS3<br />

K489594A60SYS5<br />

37,5/57,5<br />

K489594A15SYS1<br />

K489594A15SYS2<br />

K489594A15SYS3<br />

K489594A15SYS5<br />

57,5/37,5<br />

K489594A51SYS1<br />

K489594A51SYS2<br />

K489594A51SYS3<br />

K489594A51SYS5<br />

42,5/52,5<br />

K489594A24SYS1<br />

K489594A24SYS2<br />

K489594A24SYS3<br />

K489594A24SYS5<br />

52,5/42,5<br />

K489594A42SYS1<br />

K489594A42SYS2<br />

K489594A42SYS3<br />

K489594A42SYS5<br />

47,5/47,5<br />

K489594A33SYS1<br />

K489594A33SYS2<br />

K489594A33SYS3<br />

K489594A33SYS5<br />

32,5/67,5<br />

K489594A07SYS1<br />

K489594A07SYS2<br />

K489594A07SYS3<br />

K489594A07SYS5<br />

67,5/32,5<br />

K489594A70SYS1<br />

K489594A70SYS2<br />

K489594A70SYS3<br />

K489594A70SYS5<br />

37,5/62,5<br />

K489594A16SYS1<br />

K489594A16SYS2<br />

K489594A16SYS3<br />

K489594A16SYS5<br />

62,5/37,5<br />

K489594A61SYS1<br />

K489594A61SYS2<br />

K489594A61SYS3<br />

K489594A61SYS5<br />

42,5/57,5<br />

K489594A25SYS1<br />

K489594A25SYS2<br />

K489594A25SYS3<br />

K489594A25SYS5<br />

57,5/42,5<br />

K489594A52SYS1<br />

K489594A52SYS2<br />

K489594A52SYS3<br />

K489594A52SYS5<br />

47,5/52,5<br />

K489594A34SYS1<br />

K489594A34SYS2<br />

K489594A34SYS3<br />

K489594A34SYS5<br />

52,5/47,5<br />

K489594A43SYS1<br />

K489594A43SYS2<br />

K489594A43SYS3<br />

K489594A43SYS5<br />

32,5/72,5<br />

K489594A08SYS1<br />

K489594A08SYS2<br />

K489594A08SYS3<br />

K489594A08SYS5<br />

72,5/32,5<br />

K489594A80SYS1<br />

K489594A80SYS2<br />

K489594A80SYS3<br />

K489594A80SYS5<br />

37,5/67,5<br />

K489594A17SYS1<br />

K489594A17SYS2<br />

K489594A17SYS3<br />

K489594A17SYS5<br />

67,5/37,5 K489594A71SYS1 K489594A71SYS2<br />

K489594A71SYS3<br />

K489594A71SYS5<br />

78 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K4795-K4895 - Prof.cil.met ronde knop mat vernikk. (dia.40 mm) - deel 2<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

42,5/62,5 K489594A26SYS1 K489594A26SYS2<br />

K489594A26SYS3<br />

K489594A26SYS5<br />

62,5/42,5<br />

K489594A62SYS1<br />

K489594A62SYS2<br />

K489594A62SYS3<br />

K489594A62SYS5<br />

47,5/57,5<br />

K489594A35SYS1<br />

K489594A35SYS2<br />

K489594A35SYS3<br />

K489594A35SYS5<br />

57,5/47,5<br />

K489594A53SYS1<br />

K489594A53SYS2<br />

K489594A53SYS3<br />

K489594A53SYS5<br />

52,5/52,5<br />

K489594A44SYS1<br />

K489594A44SYS2<br />

K489594A44SYS3<br />

K489594A44SYS5<br />

37,5/72,5<br />

K489594A18SYS1<br />

K489594A18SYS2<br />

K489594A18SYS3<br />

K489594A18SYS5<br />

72,5/37,5<br />

K489594A81SYS1<br />

K489594A81SYS2<br />

K489594A81SYS3<br />

K489594A81SYS5<br />

42,5/67,5<br />

K489594A27SYS1<br />

K489594A27SYS2<br />

K489594A27SYS3<br />

K489594A27SYS5<br />

67,5/42,5<br />

K489594A72SYS1<br />

K489594A72SYS2<br />

K489594A72SYS3<br />

K489594A72SYS5<br />

47,5/62,5<br />

K489594A36SYS1<br />

K489594A36SYS2<br />

K489594A36SYS3<br />

K489594A36SYS5<br />

62,5/47,5<br />

K489594A63SYS1<br />

K489594A63SYS2<br />

K489594A63SYS3<br />

K489594A63SYS5<br />

52,5/57,5<br />

K489594A45SYS1<br />

K489594A45SYS2<br />

K489594A45SYS3<br />

K489594A45SYS5<br />

57,5/52,5<br />

K489594A54SYS1<br />

K489594A54SYS2<br />

K489594A54SYS3<br />

K489594A54SYS5<br />

42,5/72,5<br />

K489594A28SYS1<br />

K489594A28SYS2<br />

K489594A28SYS3<br />

K489594A28SYS5<br />

72,5/42,5<br />

K489594A82SYS1<br />

K489594A82SYS2<br />

K489594A82SYS3<br />

K489594A82SYS5<br />

47,5/67,5<br />

K489594A37SYS1<br />

K489594A37SYS2<br />

K489594A37SYS3<br />

K489594A37SYS5<br />

67,5/47,5<br />

K489594A73SYS1<br />

K489594A73SYS2<br />

K489594A73SYS3<br />

K489594A73SYS5<br />

52,5/62,5<br />

K489594A46SYS1<br />

K489594A46SYS2<br />

K489594A46SYS3<br />

K489594A46SYS5<br />

62,5/52,5<br />

K489594A64SYS1<br />

K489594A64SYS2<br />

K489594A64SYS3<br />

K489594A64SYS5<br />

57,5/57,5<br />

K489594A55SYS1<br />

K489594A55SYS2<br />

K489594A55SYS3<br />

K489594A55SYS5<br />

47,5/72,5<br />

K489594A38SYS1<br />

K489594A38SYS2<br />

K489594A38SYS3<br />

K489594A38SYS5<br />

72,5/47,5<br />

K489594A83SYS1<br />

K489594A83SYS2<br />

K489594A83SYS3<br />

K489594A83SYS5<br />

52,5/67,5<br />

K489594A47SYS1<br />

K489594A47SYS2<br />

K489594A47SYS3<br />

K489594A47SYS5<br />

67,5/52,5<br />

K489594A74SYS1<br />

K489594A74SYS2<br />

K489594A74SYS3<br />

K489594A74SYS5<br />

57,5/62,5<br />

K489594A56SYS1<br />

K489594A56SYS2<br />

K489594A56SYS3<br />

K489594A56SYS5<br />

62,5/57,5<br />

K489594A65SYS1<br />

K489594A65SYS2<br />

K489594A65SYS3<br />

K489594A65SYS5<br />

62,5/62,5<br />

K489594A66SYS1<br />

K489594A66SYS2<br />

K489594A66SYS3<br />

K489594A66SYS5<br />

52,5/72,5<br />

K489594A48SYS1<br />

K489594A48SYS2<br />

K489594A48SYS3<br />

K489594A48SYS5<br />

72,5/52,5<br />

K489594A84SYS1<br />

K489594A84SYS2<br />

K489594A84SYS3<br />

K489594A84SYS5<br />

57,5/67,5<br />

K489594A57SYS1<br />

K489594A57SYS2<br />

K489594A57SYS3<br />

K489594A57SYS5<br />

67,5/57,5<br />

K489594A75SYS1<br />

K489594A75SYS2<br />

K489594A75SYS3<br />

K489594A75SYS5<br />

62,5/67,5<br />

K489594A67SYS1<br />

K489594A67SYS2<br />

K489594A67SYS3<br />

K489594A67SYS5<br />

67,5/62,5<br />

K489594A76SYS1<br />

K489594A76SYS2<br />

K489594A76SYS3<br />

K489594A76SYS5<br />

57,5/72,5<br />

K489594A58SYS1<br />

K489594A58SYS2<br />

K489594A58SYS3<br />

K489594A58SYS5<br />

72,5/57,5<br />

K489594A85SYS1<br />

K489594A85SYS2<br />

K489594A85SYS3<br />

K489594A85SYS5<br />

62,5/72,5<br />

K489594A68SYS1<br />

K489594A68SYS2<br />

K489594A68SYS3<br />

K489594A68SYS5<br />

72,5/62,5<br />

K489594A86SYS1<br />

K489594A86SYS2<br />

K489594A86SYS3<br />

K489594A86SYS5<br />

67,5/67,5<br />

K489594A77SYS1<br />

K489594A77SYS2<br />

K489594A77SYS3<br />

K489594A77SYS5<br />

67,5/72,5<br />

K489594A78SYS1<br />

K489594A78SYS2<br />

K489594A78SYS3<br />

K489594A78SYS5<br />

72,5/67,5<br />

K489594A87SYS1<br />

K489594A87SYS2<br />

K489594A87SYS3<br />

K489594A87SYS5<br />

72,5/72,5<br />

K489594A88SYS1<br />

K489594A88SYS2<br />

K489594A88SYS3<br />

K489594A88SYS5<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

79<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

K1400 - Inbouwcilinder<br />

Cilinder in massief messing met 3 sleutels, vernikkeld<br />

-Sleutel afneembaar alleen in gesloten stand<br />

-Sluitlip in verzinkt staal, vastzetmoer in verzinkt en gebrichromateerd staal.<br />

Centraal Sleutelsyst. Hoofdsleutelsysteem Hoofd-groep-en centraalsleutelsyst. Gelijksluitend<br />

K140094A00SYS1 K140094A00SYS2 K140094A00SYS3 K140094A00SYS5<br />

Ajax - Hangslot Vachette<br />

Ajax messing hangslot<br />

-Messing blok, mat vernist<br />

-Zelfsluitende beugel in gehard vernikkeld staal<br />

-Messing cilinder met stiften<br />

-3 Vernikkelde en genummerde sleutels<br />

-Veren in roestvrij staal<br />

-Beveiligd tegen aftastmiddelen<br />

-Opening voor water afvoer van 35mm<br />

-Verkrijgbaar in afmeting 60mm<br />

AJAX messing 60mm<br />

Centr. Sleutelsyst. HS systeem HS, groep en centraal sl syst Gelijksluitend<br />

VPCAD1322FKSYS1 VPCAD1322FKSYS2 VPCAD1322FKSYS3 VPCAD1322FKSYS5<br />

Hercule - Hangslot Vachette<br />

Hercule rechthoekig hangslot met schuifbeugel<br />

-Messing lichaam met verchroomd stalen omhulsel en inox beugel, voorzien van halve<br />

profielcilinder<br />

-Geleverd met 3 vernikkelde sleutels<br />

Hercule Inox 96mm<br />

Centr. Sleutelsyst. HS systeem HS, groep en centraal sl syst Gelijksluitend<br />

VPCAD1001FKSYS1 VPCAD1001FKSYS2 VPCAD1001FKSYS3 VPCAD1001FKSYS5<br />

Sleutels<br />

Dossier - gratis<br />

Hoofd-& groepsleutels<br />

Bijkomende eigen sleutels<br />

Nalev.hoofd-& groepsleut<br />

Nalevering eigen sleut.op code<br />

QKC5000A00<br />

QKC5100A00<br />

QKC5200A00<br />

QKC5300A00<br />

QKC5400A00<br />

Aftrek niet geleverde sleutel (NETTO) QKC5500A00<br />

80 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

FK36 - CILINDERCOMBINATIES<br />

Nalevering comb. cil. minder dan 10 sts: + 20 % (code NLU)<br />

Duo FK36<br />

K000064A00<br />

Supplementen<br />

Messing gepolijst FK36 K000007A00<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

81<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO VERSO CLIQ<br />

Litto Verso Cliq<br />

ALGEMENE KENMERKEN<br />

Het systeem bestaat uit elektromechanische en mechanische cilinders en sleutels, een<br />

programmeertoestel en software.<br />

Zowel op mechanisch als op elektronisch vlak kunnen complexe sluitplannen gerealiseerd<br />

worden.<br />

De energievoorziening gebeurt door een batterij in de sleutel. Het systeem laat toe<br />

tijdszones in te stellen om een tijdelijk<br />

beperkte toegang te verlenen.<br />

Het systeem biedt een maximale flexibiliteit en veiligheid: Aan de eigenschappen van een<br />

mechanisch sluitsysteem worden<br />

nog de voordelen van een elektronisch systeem toegevoegd: Eenvoudige herprogrammering van<br />

cilinders<br />

(voor aanpassingen van het sluitplan) en onmiddellijke blokkering van verloren sleutels.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

De cilinder<br />

De cilinders zijn overeenkomstig het europrofiel en vervaardigd uit geprofileerde,<br />

massieve messing, uitvoering mat<br />

vernikkeld, basislengte L=30/30 mm. De cilinder is van het modulaire type, wat het<br />

mogelijk maakt, op locatie, de lengte van<br />

de cilinder aan te passen met lengtes van 5 mm.<br />

De cilinders zijn verkrijgbaar in een uitvoering met verhoogde uitboorbeveiliging. In<br />

deze uitvoering zijn de cilinders voorzien<br />

van een versterkte kernkap, hardmetalen stiften in de cilindermantel en een hardmetalen<br />

beschermingsstukje voor de<br />

traverse aan de onderkant van de cilinder.<br />

De dubbele cilinders zijn beschikbaar in volgende uitvoeringen: beide zijden<br />

elektromechanisch (E/E), beide zijden<br />

mechanisch (M/M) en de uitvoering met een elektromechanische en een mechanische<br />

sluitzijde (E/M).<br />

Mechanische sluitzijde<br />

In de cilinderkern aan de mechanische zijde bevinden zich 12 afgeronde<br />

sluitingssegmenten, 6 aan elke kant en 2<br />

sperbalken, die de rotor over de totale lengte van de cilinderkern afgrendelen. De<br />

sluitingssegmenten tasten de<br />

mechanische code van de sleutel af. Bij een correcte mechanische sleutelcode ontgrendelen<br />

de segmenten beide<br />

blokkeringsbalken en wordt de draaibeweging van de rotor vrijgegeven.<br />

De elektromechanische sluitzijde<br />

De elektromechanische sluitzijde bevat 5 sluitingssegmenten, allen aan eenzelfde kant, en<br />

1 sperbalk die de rotor over de<br />

totale lengte van de cilinderkern afgrendelt. De mechanische code van de sleutel wordt<br />

door de 5 afgeronde<br />

sluitingsegmenten afgetast. Een elektromechanische vergrendelingsmodule controleert de<br />

elektronische sleutelgegevens.<br />

Om veiligheidsredenen gebeurt de overdracht van de elektronische gegevens via elektrische<br />

contactpunten en op een met<br />

DES-algoritmen versleutelde wijze. Enkel wanneer de mechanische en elektronische code<br />

door het systeem geautoriseerd<br />

zijn, wordt de sperbalk ontgrendeld en kan de rotor gedraaid worden.<br />

De elektromechanische cilinders functioneren binnen een temperatuur van -20° tot +85°.<br />

De elektromechanische cilinder met standaardgeheugen heeft een capaciteit om 100<br />

elektronische groepen van sleutels te<br />

beheren, 100 sleutels te blokkeren en de laatste 50 gebeurtenissen te onthouden.<br />

De elektromechanische cilinder met uitgebreid geheugen kan 1000 elektronische<br />

sleutelgroepen beheren, 1500 sleutels<br />

blokkeren en de laatste 750 gebeurtenissen onthouden.<br />

De cilinders behoeven geen bekabeling en hebben geen batterij.<br />

82 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO VERSO CLIQ<br />

K4700-K4800 - Prof. cil - Eén zijde cliq (V531)<br />

Nr. V531, V=E1/M, basislengte: L=30/30mm<br />

Messing, mat vernikkeld. Een kant elektromechanisch, andere kant mechanisch. Aan de<br />

elektromechanische kant 5 sikkelvormige, geveerde, mechanische sluitelementen, een<br />

blokkeerprofiel, een elektromechanisch vergrendelingsmoduul en een geheugen voor de<br />

sluitrechten van tot 100 elektronische groepen en afzonderlijke sleutels en de 50 laatste<br />

evenementen. Aan de andere kant 12 sikkelvormige, geveerde, mechanische sluitelementen en<br />

2 blokkeerprofielen. Vastdraaibare verbinding van beide cilinderkernen. Sluitneus van<br />

onbreekbaar, corrosiebestendig nieuwzilverprofiel.<br />

Standaard uitvoering Extra inboorbeveiliging<br />

E1-M E2-M E1-M E2-M<br />

ME30/EL30 K470098C00Q10 K470098C00Q20 K4700C8C00Q10 K4700C8C00Q20<br />

ME30/EL35 K480098C01Q11 K480098C01Q21 K4800C8C01Q11 K4800C8C01Q21<br />

EL30/ME35 K480098C01Q10 K480098C01Q20 K4800C8C01Q10 K4800C8C01Q20<br />

ME30/EL40 K480098C02Q12 K480098C02Q22 K4800C8C02Q12 K4800C8C02Q22<br />

EL30/ME40 K480098C02Q10 K480098C02Q20 K4800C8C02Q10 K4800C8C02Q20<br />

ME30/EL45 K480098C03Q13 K480098C03Q23 K4800C8C03Q13 K4800C8C03Q23<br />

EL30/ME45 K480098C03Q10 K480098C03Q20 K4800C8C03Q10 K4800C8C03Q20<br />

ME30/EL50 K480098C04Q14 K480098C04Q24 K4800C8C04Q14 K4800C8C04Q24<br />

EL30/ME50 K480098C04Q10 K480098C04Q20 K4800C8C04Q10 K4800C8C04Q20<br />

ME30/EL55 K480098C05Q15 K480098C05Q25 K4800C8C05Q15 K4800C8C05Q25<br />

EL30/ME55 K480098C05Q10 K480098C05Q20 K4800C8C05Q10 K4800C8C05Q20<br />

ME30/EL60 K480098C06Q16 K480098C06Q26 K4800C8C06Q16 K4800C8C06Q26<br />

EL30/ME60 K480098C06Q10 K480098C06Q20 K4800C8C06Q10 K4800C8C06Q20<br />

ME35/EL35 K480098C11Q11 K480098C11Q21 K4800C8C11Q11 K4800C8C11Q21<br />

ME35/EL40 K480098C12Q12 K480098C12Q22 K4800C8C12Q12 K4800C8C12Q22<br />

EL35/ME40 K480098C12Q11 K480098C12Q21 K4800C8C12Q11 K4800C8C12Q21<br />

ME35/EL45 K480098C13Q13 K480098C13Q23 K4800C8C13Q13 K4800C8C13Q23<br />

EL35/ME45 K480098C13Q11 K480098C13Q21 K4800C8C13Q11 K4800C8C13Q21<br />

ME35/EL50 K480098C14Q14 K480098C14Q24 K4800C8C14Q14 K4800C8C14Q24<br />

EL35/ME50 K480098C14Q11 K480098C14Q21 K4800C8C14Q11 K4800C8C14Q21<br />

ME35/EL55 K480098C15Q15 K480098C15Q25 K4800C8C15Q15 K4800C8C15Q25<br />

EL35/ME55 K480098C15Q11 K480098C15Q21 K4800C8C15Q11 K4800C8C15Q21<br />

ME35/EL60 K480098C16Q16 K480098C16Q26 K4800C8C16Q16 K4800C8C16Q26<br />

EL35/ME60 K480098C16Q11 K480098C16Q21 K4800C8C16Q11 K4800C8C16Q21<br />

ME40/EL40 K480098C22Q12 K480098C22Q22 K4800C8C22Q12 K4800C8C22Q22<br />

ME40/EL45 K480098C23Q13 K480098C23Q23 K4800C8C23Q13 K4800C8C23Q23<br />

EL40/ME45 K480098C23Q12 K480098C23Q22 K4800C8C23Q12 K4800C8C23Q22<br />

ME40/EL50 K480098C24Q14 K480098C24Q24 K4800C8C24Q14 K4800C8C24Q24<br />

EL40/ME50 K480098C24Q12 K480098C24Q22 K4800C8C24Q12 K4800C8C24Q22<br />

ME40/EL60 K480098C26Q16 K480098C26Q26 K4800C8C26Q16 K4800C8C26Q26<br />

EL40/ME60 K480098C26Q12 K480098C26Q22 K4800C8C26Q12 K4800C8C26Q22<br />

ME45/EL45 K480098C33Q13 K480098C33Q23 K4800C8C33Q13 K4800C8C33Q23<br />

ME50/EL50 K480098C44Q14 K480098C44Q24 K4800C8C44Q14 K4800C8C44Q24<br />

ME50/EL55 K480098C45Q15 K480098C45Q25 K4800C8C45Q15 K4800C8C45Q25<br />

EL50/ME55 K480098C45Q14 K480098C45Q24 K4800C8C45Q14 K4800C8C45Q24<br />

ME50/EL60 K480098C46Q16 K480098C46Q26 K4800C8C46Q16 K4800C8C46Q26<br />

EL50/ME60 K480098C46Q14 K480098C46Q24 K4800C8C46Q14 K4800C8C46Q24<br />

ME55/EL60 K480098C56Q16 K480098C56Q26 K4800C8C56Q16 K4800C8C56Q26<br />

EL55/EL60 K480098C56Q15 K480098C56Q25 K4800C8C56Q15 K4800C8C56Q25<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

83<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO VERSO CLIQ<br />

K4700-K4800 - Prof. cil - Twee zijden cliq (V531)<br />

Nr. V531, V=E1/E1, basislengte: L=30/30mm<br />

Messing, mat vernikkeld. Beiderzijds elektromechanisch. Beiderzijds telkens 5<br />

sikkelvormige, geveerde, mechanische sluitelementen, een blokkeerprofiel, een<br />

elektromechanisch vergrendelingsmoduul en een geheugen voor de sluitrechten van tot 100<br />

elektronische groepen en afzonderlijke sleutels en de 50 laatste evenementen.<br />

Vastdraaibare verbinding van beide cilinderkernen. Sluitneus van onbreekbaar,<br />

corrosiebestendig nieuwzilverprofiel.<br />

Standaard uitvoering Extra inboorbeveiliging<br />

V=E1/E1 V=E2/E2 V=E1/E1 V=E2/E2<br />

EL30/EL30 K470098C00Q1D K470098C00Q2D K4700C8C00Q1D K4700C8C00Q2D<br />

EL30/EL35 K480098C01Q1D K480098C01Q2D K4800C8C01Q1D K4800C8C01Q2D<br />

EL30/EL40 K480098C02Q1D K480098C02Q2D K4800C8C02Q1D K4800C8C02Q2D<br />

EL30/EL45 K480098C03Q1D K480098C03Q2D K4800C8C03Q1D K4800C8C03Q2D<br />

EL30/EL50 K480098C04Q1D K480098C04Q2D K4800C8C04Q1D K4800C8C04Q2D<br />

EL30/EL55 K480098C05Q1D K480098C05Q2D K4800C8C05Q1D K4800C8C05Q2D<br />

EL30/EL60 K480098C06Q1D K480098C06Q2D K4800C8C06Q1D K4800C8C06Q2D<br />

EL35/EL35 K480098C11Q1D K480098C11Q2D K4800C8C11Q1D K4800C8C11Q2D<br />

EL35/EL40 K480098C12Q1D K480098C12Q2D K4800C8C12Q1D K4800C8C12Q2D<br />

EL35/EL45 K480098C13Q1D K480098C13Q2D K4800C8C13Q1D K4800C8C13Q2D<br />

EL35/EL50 K480098C14Q1D K480098C14Q2D K4800C8C14Q1D K4800C8C14Q2D<br />

EL35/EL55 K480098C15Q1D K480098C15Q2D K4800C8C15Q1D K4800C8C15Q2D<br />

EL35/EL60 K480098C16Q1D K480098C16Q2D K4800C8C16Q1D K4800C8C16Q2D<br />

EL40/EL40 K480098C22Q1D K480098C22Q2D K4800C8C22Q1D K4800C8C22Q2D<br />

EL40/EL45 K480098C23Q1D K480098C23Q2D K4800C8C23Q1D K4800C8C23Q2D<br />

EL40/EL50 K480098C24Q1D K480098C24Q2D K4800C8C24Q1D K4800C8C24Q2D<br />

EL40/EL60 K480098C26Q1D K480098C26Q2D K4800C8C26Q1D K4800C8C26Q2D<br />

EL45/EL45 K480098C33Q1D K480098C33Q2D K4800C8C33Q1D K4800C8C33Q2D<br />

EL50/EL50 K480098C44Q1D K480098C44Q2D K4800C8C44Q1D K4800C8C44Q2D<br />

EL50/EL55 K480098C45Q1D K480098C45Q2D K4800C8C45Q1D K4800C8C45Q2D<br />

EL50/EL60 K480098C46Q1D K480098C46Q2D K4800C8C46Q1D K4800C8C46Q2D<br />

EL55/EL60 K480098C56Q1D K480098C56Q2D K4800C8C56Q1D K4800C8C56Q2D<br />

84 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO VERSO CLIQ<br />

K479A - K489A Prof. cil. met ronde knop mat vernikk. (V534)<br />

Nr. V534, V=E1, KNF=1F2, basislengte: L=30/30mm<br />

Messing, mat vernikkeld. Met massieve kegelknop, knopdiameter 42 mm Uitvoering verder<br />

zoals pos.01, zonder sleutels.<br />

Standaard uitvoering Extra inboorbeveiliging<br />

E1-M E2-M E1-M E2-M<br />

EL30/30 K479A98C00Q1 K479A98C00Q2 K479AC8C00Q1 K479AC8C00Q2<br />

EL30/35 K489A98C01Q1 K489A98C01Q2 K489AC8C01Q1 K489AC8C01Q2<br />

EL35/30 K489A98C10Q1 K489A98C10Q2 K489AC8C10Q1 K489AC8C10Q2<br />

EL30/40 K489A98C02Q1 K489A98C02Q2 K489AC8C02Q1 K489AC8C02Q2<br />

EL40/30 K489A98C20Q1 K489A98C20Q2 K489AC8C20Q1 K489AC8C20Q2<br />

EL35/35 K489A98C11Q1 K489A98C11Q2 K489AC8C11Q1 K489AC8C11Q2<br />

EL30/45 K489A98C03Q1 K489A98C03Q2 K489AC8C03Q1 K489AC8C03Q2<br />

EL45/30 K489A98C30Q1 K489A98C30Q2 K489AC8C30Q1 K489AC8C30Q2<br />

EL30/50 K489A98C04Q1 K489A98C04Q2 K489AC8C04Q1 K489AC8C04Q2<br />

EL50/30 K489A98C40Q1 K489A98C40Q2 K489AC8C40Q1 K489AC8C40Q2<br />

EL35/40 K489A98C12Q1 K489A98C12Q2 K489AC8C12Q1 K489AC8C12Q2<br />

EL40/35 K489A98C21Q1 K489A98C21Q2 K489AC8C21Q1 K489AC8C21Q2<br />

EL35/45 K489A98C13Q1 K489A98C13Q2 K489AC8C13Q1 K489AC8C13Q2<br />

EL45/35 K489A98C31Q1 K489A98C31Q2 K489AC8C31Q1 K489AC8C31Q2<br />

EL35/50 K489A98C14Q1 K489A98C14Q2 K489AC8C14Q1 K489AC8C14Q2<br />

EL50/35 K489A98C41Q1 K489A98C41Q2 K489AC8C41Q1 K489AC8C41Q2<br />

EL40/40 K489A98C22Q1 K489A98C22Q2 K489AC8C22Q1 K489AC8C22Q2<br />

EL40/45 K489A98C23Q1 K489A98C23Q2 K489AC8C23Q1 K489AC8C23Q2<br />

EL45/40 K489A98C32Q1 K489A98C32Q2 K489AC8C32Q1 K489AC8C32Q2<br />

EL40/50 K489A98C24Q1 K489A98C24Q2 K489AC8C24Q1 K489AC8C24Q2<br />

EL50/40 K489A98C42Q1 K489A98C42Q2 K489AC8C42Q1 K489AC8C42Q2<br />

EL45/45 K489A98C33Q1 K489A98C33Q2 K489AC8C33Q1 K489AC8C33Q2<br />

EL45/50 K489A98C34Q1 K489A98C34Q2 K489AC8C34Q1 K489AC8C34Q2<br />

EL50/45 K489A98C43Q1 K489A98C43Q2 K489AC8C43Q1 K489AC8C43Q2<br />

EL50/50 K489A98C44Q1 K489A98C44Q2 K489AC8C44Q1 K489AC8C44Q2<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

85<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

LITTO VERSO CLIQ<br />

K479B - K489B Prof. cil. met kegelknop mat vernikk. (V534)<br />

Nr. V534, V=E1, KNF=2MV, basislengte: L=30/30mm<br />

Messing, mat vernikkeld. Met massieve kegelknop, knopdiameter 28 mm Uitvoering verder<br />

zoals pos.01, zonder sleutels.<br />

Standaard uitvoering Extra inboorbeveiliging<br />

E1-M E2-M E1-M E2-M<br />

EL30/30 K479B98C00Q1 K479B98C00Q2 K479BC8C00Q1 K479BC8C00Q2<br />

EL30/35 K489B98C01Q1 K489B98C01Q2 K489BC8C01Q1 K489BC8C01Q2<br />

EL35/30 K489B98C10Q1 K489B98C10Q2 K489BC8C10Q1 K489BC8C10Q2<br />

EL30/40 K489B98C02Q1 K489B98C02Q2 K489BC8C02Q1 K489BC8C02Q2<br />

EL40/30 K489B98C20Q1 K489B98C20Q2 K489BC8C20Q1 K489BC8C20Q2<br />

EL35/35 K489B98C11Q1 K489B98C11Q2 K489BC8C11Q1 K489BC8C11Q2<br />

EL30/45 K489B98C03Q1 K489B98C03Q2 K489BC8C03Q1 K489BC8C03Q2<br />

EL45/30 K489B98C30Q1 K489B98C30Q2 K489BC8C30Q1 K489BC8C30Q2<br />

EL30/50 K489B98C04Q1 K489B98C04Q2 K489BC8C04Q1 K489BC8C04Q2<br />

EL50/30 K489B98C40Q1 K489B98C40Q2 K489BC8C40Q1 K489BC8C40Q2<br />

EL35/40 K489B98C12Q1 K489B98C12Q2 K489BC8C12Q1 K489BC8C12Q2<br />

EL40/35 K489B98C21Q1 K489B98C21Q2 K489BC8C21Q1 K489BC8C21Q2<br />

EL35/45 K489B98C13Q1 K489B98C13Q2 K489BC8C13Q1 K489BC8C13Q2<br />

EL45/35 K489B98C31Q1 K489B98C31Q2 K489BC8C31Q1 K489BC8C31Q2<br />

EL35/50 K489B98C14Q1 K489B98C14Q2 K489BC8C14Q1 K489BC8C14Q2<br />

EL50/35 K489B98C41Q1 K489B98C41Q2 K489BC8C41Q1 K489BC8C41Q2<br />

EL40/40 K489B98C22Q1 K489B98C22Q2 K489BC8C22Q1 K489BC8C22Q2<br />

EL40/45 K489B98C23Q1 K489B98C23Q2 K489BC8C23Q1 K489BC8C23Q2<br />

EL45/40 K489B98C32Q1 K489B98C32Q2 K489BC8C32Q1 K489BC8C32Q2<br />

EL40/50 K489B98C24Q1 K489B98C24Q2 K489BC8C24Q1 K489BC8C24Q2<br />

EL50/40 K489B98C42Q1 K489B98C42Q2 K489BC8C42Q1 K489BC8C42Q2<br />

EL45/45 K489B98C33Q1 K489B98C33Q2 K489BC8C33Q1 K489BC8C33Q2<br />

EL45/50 K489B98C34Q1 K489B98C34Q2 K489BC8C34Q1 K489BC8C34Q2<br />

EL50/45 K489B98C43Q1 K489B98C43Q2 K489BC8C43Q1 K489BC8C43Q2<br />

EL50/50 K489B98C44Q1 K489B98C44Q2 K489BC8C44Q1 K489BC8C44Q2<br />

K44EL - K45EL - Halve prof. cil (V532)<br />

Nr. V532, SST=..., V=E1 basislengte: L=30 mm<br />

Messing, mat vernikkeld. Sluitneusstand SST=30°, SST=8x30° of SST=8x45°, omkeerbaar.<br />

Uitvoering verder zoals pos.01, zonder sleutels.<br />

EL30/10 K44EL98C00QI<br />

EL35/10 K45EL98C01QI<br />

EL40/10 K45EL98C02QI<br />

EL45/10 K45EL98C03QI<br />

EL50/10 K45EL98C04QI<br />

EL55/10 K45EL98C05QI<br />

EL60/10 K45EL98C06QI<br />

EL65/10 K45EL98C07QI<br />

EL70/10 K45EL98C08QI<br />

86 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

LITTO VERSO CLIQ<br />

Hangslot met Cliq electronica (V315)<br />

Nr. V315, V=E1<br />

Breedte van de behuizing 48 mm Binnenhoogte van de beugel 27 mm Diameter van de beugel 8<br />

mm Met dwangsluiting. Beugel van nietroestend speciaal staal, gehard, verchroomd en<br />

regendicht. Behuizing zwart verchroomd. Uitwisselbaar cilinderinzetstuk. Uitvoering<br />

verder zoals pos.01, zonder sleutels.<br />

Ergonomisch gevormde sleutelkop, met display, batterij en chip met unicaatscodering en<br />

codering van het sluitsysteem, sleutelschacht van nieuwzilver.<br />

Sleutels (V109)<br />

Elektromechanische sleutel, , V109, V=E1, standaard geheugen<br />

Elektromechanische sleutel, ,V109, V=E2, uitgebreid geheugen<br />

Programmatiesleutel Verso Cliq QKC5100CQIPM<br />

Sleutel Verso Cliq E1<br />

Sleutel Verso Cliq E2<br />

Sleutel Verso Cliq E3<br />

Mechanische sleutel Verso Cliq<br />

QKC5100CQ1<br />

QKC5100CQ2<br />

QKC5100CQ3<br />

QKC5100C00<br />

Programmerings-en beheersoftware, VERSO Manager (VS01)<br />

Programmerings-en beheersoftware, VERSO Manager, VS01voor het programmeren en het beheer<br />

van een VERSO-sluitsysteem.<br />

Programmeertoestel, voor VERSO E systeem, VP01<br />

Aansluitingskabel voor seriële interface en 9V batterij inbegrepen<br />

Programmeermodule + Software KBOX000C00QI<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

87<br />

ASSA ABLOY


CILINDERS<br />

BLANCO CILINDERSLEUTELS<br />

Blanco cilindersleutels<br />

QK011 - E-profiel-messing vernikkeld<br />

messing vernikkeld QK01100 00<br />

QK017 - Select 6-nieuwzilver<br />

nieuwzilver QK01700 00<br />

QK024-QK025 - Select 5<br />

nieuwzilver QK02400 00<br />

staal<br />

QK02500 00<br />

88 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


CILINDERS<br />

ANDERE SYSTEMEN<br />

Andere systemen<br />

MP60 zie prijzen MP75<br />

MP60<br />

E-profiel zie prijzen Select 5 + 5%<br />

E-profiel<br />

Multi-profiel zie prijzen MP75<br />

Multi-profiel<br />

Multi-combi prijzen op aanvraag<br />

Multi-combi<br />

Keybank verkrijgbaar bij Select, MP75 en FK36 combinaties.<br />

Info zie rubriek Electromechanica<br />

Keybank<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

89<br />

ASSA ABLOY


VARIA<br />

VARIA<br />

Varia<br />

Littospray<br />

Nooit olie of vet gebruiken. Af en toe een vleugje Litto-Spray spuiten in het<br />

sleutelkanaal verlengt de levensduur en waarborgt een bedrijfszekere werking.<br />

Litto-spray is het ideaal smeermiddel voor deur-, meubel- en autosloten en vermijdt het<br />

vastvriezen.<br />

Litto-spray is onmisbaar voor het onderhoud van alle industriële en huishoudelijke<br />

fijnmechaniek en voor iedere doe-het-zelver.<br />

Verpakking per 12 sts = prijs SV + 20 %<br />

Smeermiddel voor cil.<br />

X000000100<br />

Werfsleutel Litto<br />

Werfsleutel X000000606<br />

90 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


VARIA<br />

VARIA<br />

Sluitlippen K24 - K25<br />

Geplooide sluitlip cil K23/K22<br />

Geplooide sluitlip cil. K23/K22<br />

Platte sluitlip cil K23-30 mm<br />

Platte sluitlip cil K23-35 mm<br />

Platte sluitlip cil K23-40 mm<br />

Platte sluitlip cil K23-50 mm<br />

Platte sluitlip K2400-40 mm<br />

Geplooide sluitlip K2400-50 mm<br />

Gepl. Sluitlip Albo K2400-50 mm<br />

Haaks geplooide sluitlip K24<br />

Gepl. en Geb. Sluitlip cil K24<br />

Platte sluitlip cil K24-63 mm<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

PK02201 40<br />

PK02201 45<br />

PK02301 30<br />

PK02301 35<br />

PK02301 40<br />

PK02301 50<br />

PK02401 40<br />

PK02401 50<br />

PK02401 57<br />

PK02419 35<br />

PK024ELEC50<br />

PK024LAR63<br />

Sleutels<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

91<br />

ASSA ABLOY


VARIA<br />

SLEUTELS<br />

Blanco sleutels Yale<br />

Voor Y4900<br />

Voor Y303<br />

Voor Y535<br />

Voor Y304, Y9660HE<br />

Voor kluizen<br />

Voor Y6100, Y6300H, Y6300T<br />

Voor Y6200<br />

Voor Y56320 (kruissleutel)<br />

Voor hangsloten (doorn 20 & 25) reeksen Y110, Y113, Y140 - Voor Y83800<br />

Voor Y2100345<br />

Voor Y1100040, Y1130040, 14040, Y89000 + Y89500020/25/30, Y82000, Y83000<br />

Voor 1100030, Y14030, Y834+8350015, Y89000+Y8950016<br />

Voor Y2100354, Y2100380<br />

Voor Y11(3)000+Y14050/60, Y2120:340/358/370/378/391/362/366/371/372/375381/382/384/386/387/393,Y2140362/071/073,Y2107062,Y2201431<br />

Voor Y1100070, Y14070, Y2200031, Y2202231, Y2250045<br />

Voor Y9B48015<br />

Voor Y0901002/003<br />

Y4900KEYBLANK<br />

Y303KEYBLANK<br />

Y535KEYBLANK<br />

Y304KEYBLANK<br />

Y0144400<br />

Y61KEYBLANK<br />

Y62KEYBLANK<br />

Y0151770<br />

Y01024001<br />

Y01019001<br />

Y01013001<br />

Y01010001<br />

Y01009001<br />

Y01008001<br />

Y01006001<br />

Y0105800<br />

Y0190500100<br />

Gezaagde sleutels Yale<br />

Voor Y4900<br />

Voor Y303<br />

Voor Y535<br />

Voor Y304, Y9660HE<br />

Voor kluizen<br />

Voor Y6100, Y6300H, Y6300T<br />

Voor Y6200<br />

Voor Y56320 (kruissleutel)<br />

Voor hangsloten (doorn 20 & 25) reeksen Y110, Y113, Y140 - Voor Y83800<br />

Voor Y2100345<br />

Voor Y1100040, Y1130040, 14040, Y89000 + Y89500020/25/30, Y82000, Y83000<br />

Voor 1100030, Y14030, Y834+8350015, Y89000+Y8950016<br />

Voor Y2100354, Y2100380<br />

Voor Y11(3)000+Y14050/60, Y2120:340/358/370/378/391/362/366/371/372/375381/382/384/386/387/393,Y2140362/071/073,Y2107062,Y2201431<br />

Voor Y1100070, Y14070, Y2200031, Y2202231, Y2250045<br />

Voor Y9B48015<br />

Y4900KEYCUT<br />

Y303KEYCUT<br />

Y535KEYCUT<br />

Y304KEYCUT<br />

Y0144400CUT<br />

Y61KEYCUT<br />

Y62KEYCUT<br />

Y0151770CUT<br />

Y01024001CUT<br />

Y01019001CUT<br />

Y01013001CUT<br />

Y01010001CUT<br />

Y01009001CUT<br />

Y01008001CUT<br />

Y01006001CUT<br />

Y0105800CUT<br />

Voor Y0901002/003<br />

Y0190500100CUT<br />

92 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE<br />

Hangsloten<br />

Geblisterde Hangsloten Yale<br />

DE JUISTE KEUZE<br />

De reeks Yale hangsloten omvat hangsloten en accessoires voor alle denkbare toepassingen.<br />

De Yale hangsloten zijn onderverdeeld in 3 categorieën:<br />

- BASIC SCURITY<br />

- GENERAL SECURITY<br />

- HIGH SECURITY<br />

Bij de keuze van een hangslot moet het volgende in beschouwing worden genomen:<br />

- De waarde van het te beschermen bezit<br />

- De benodigde bescherming: Standaard, Extra of Hoog.<br />

- Grootte en sterkte van het object waaraan het hangslot wordt bevestigd<br />

- De gebruiksomgeving van het hangslot<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

93<br />

ASSA ABLOY


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE BASIC SECURITY<br />

Geblisterde Hangsloten Yale Basic Security<br />

De reeks Yale hangsloten van het type Basic Security, bestaat uit een selectie<br />

hangsloten, en is voornamelijk bedoeld als afschrikkingsmiddel om kleinere diefstallen te<br />

voorkomen.<br />

Alhoewel deze reeks hangsloten is ontworpen om een basis veiligheid te garanderen, zijn<br />

deze hangsloten geproduceerd volgens exact dezelfde kwaliteitsnormen als de 'zwaardere'<br />

broertjes in het Yale-hangsloten-gamma.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Reeks 110 Messing<br />

Messing 20 mm Std - Verpakt per stuk<br />

Messing 20 mm Std - Verpakt per 4<br />

Messing 25 mm Std - Verpakt per stuk<br />

Messing 30 mm Std - Verpakt per stuk<br />

Messing 30 mm Std - Verpakt per 2<br />

Messing 30 mm Std - Verpakt per 4<br />

Messing 30 mm Verlengd - Verpakt per stuk<br />

Messing 30 mm Bekleding - Verpakt per 4<br />

Messing 30 mm Beschermd - Verpakt per stuk<br />

Messing 35 mm Std - Verpakt per stuk<br />

Messing 40 mm Std - Verpakt per stuk<br />

Messing 40 mm Std - Verpakt per 2<br />

Messing 40 mm Verlengd - Verpakt per stuk<br />

Messing 40 mm Beschermd - Verpakt per stuk<br />

Messing 50 mm Verstelbaar - Verpakt per stuk<br />

YP110201111<br />

YP110201114<br />

YP110251151<br />

YP110301171<br />

YP110301172<br />

YP110301174<br />

YP110301501<br />

YP110J301174<br />

YP110C301151<br />

YP110351211<br />

YP110401231<br />

YP110401232<br />

YP110401631<br />

YP110C401191<br />

YP110501551<br />

Reeks 140 Chroom Rond Cijferhangslot<br />

Chroom 50 mm Rond Nummerhangslot - Verpakt per stuk YP140501221<br />

94 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE BASIC SECURITY<br />

Reeks 150 Messing Cijferhangslot<br />

Messing 22 mm Cijferhangslot - Verpakt per stuk YP150221201<br />

Messing 30 mm Cijferhangslot - Verpakt per stuk YP150301251<br />

Messing 40 mm Cijferhangslot - Verpakt per stuk YP150401301<br />

Hangslothouders<br />

Hangslothouder 90 mm<br />

YP10690GP<br />

Hangslothouder 120 mm YP136120GP<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

95<br />

ASSA ABLOY


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE BASIC SECURITY<br />

Bevestigingsankers<br />

Anker basic security YP73060231<br />

Bevestigingskabels<br />

Kabel 2 m diameter 8 mm<br />

Kabel 3 m diameter 8 mm<br />

Kabel 5 m diameter 8 mm<br />

YPCBL821<br />

YPCBL831<br />

YPCBL851<br />

Fietssloten<br />

Fietsslot 8mm met sleutel 60 cm<br />

Fietsslot 8mm met sleutel 180 cm<br />

Fietsslot 8mm met cijferslot 60 cm<br />

YPCL86001<br />

YPCL818001<br />

YPCCL86001<br />

Fietsslot 8mm met cijferslot 180 cm YPCCL818001<br />

96 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE GENERAL SECURITY<br />

Geblisterde Hangsloten Yale General Security<br />

De reeks Yale hangsloten van het type General Security bestaat uit een selectie<br />

hangsloten die een algemene veiligheid waarborgen.<br />

De hangsloten van de General Security reeks zijn steviger en bieden een hogere veiligheid<br />

dan de hangsloten uit de Basic Security.<br />

Tevens scoren deze hangsloten ook beter op het niveau van corrosieweerstand.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Reeks 120 Messing<br />

Messing 40 mm Bekleed - Verpakt per stuk<br />

Messing 50 mm Std - Verpakt per stuk<br />

Messing 50 mm Bekleed - Verpakt per stuk<br />

YP121401251<br />

YP120501271<br />

YP121501321<br />

Messing 50 mm Beschermde Beugel - verpakt per stuk YP122501231<br />

Messing 60 mm Std - Verpakt per stuk<br />

YP120601351<br />

Reeks 125 Gelamineerd<br />

Gelamineerd 60 mm - Verpakt per stuk YP125601331<br />

Reeks 130 Gepantserd<br />

Gepantserd 70 mm Rond - Verpakt per stuk YP130701161<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

97<br />

ASSA ABLOY


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE GENERAL SECURITY<br />

Reeks 210 Gehard Staal<br />

Gehard Staal 38 mm - Verpakt per stuk<br />

Gehard Staal 51 mm - Verpakt per stuk<br />

YP210381271<br />

YP210511271<br />

Gehard Staal 38 mm Beschermde Beugel - Verpakt per stuk YP210C381271<br />

Gehard Staal 51 mm Beschermde Beugel - Verpakt per stuk YP210C511271<br />

Reeks 220 Weersbestendig<br />

Weersbestendig 51 mm - Verpakt per stuk<br />

YP220511181<br />

Weersbestendig 51 mm Beschermde Beugel - Verpakt per stuk YP221521251<br />

Weersbestendig 61 mm - Verpakt per stuk<br />

Weersbestendig 71 mm - Verpakt per stuk<br />

YP220611231<br />

YP220711301<br />

Hangslothouders<br />

Hangslothouder 160 mm YP156160GP<br />

Hangslothouder 200 mm YP166200GP<br />

98 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE GENERAL SECURITY<br />

Anker general security YP830100601<br />

Bevestigingsankers<br />

Bevestigingskabels<br />

Kabel 2 m diameter 12 mm YPCBL1221<br />

Kabel 3 m diameter 12 mm YPCBL1231<br />

Beugelfietsslot 25 cm YPUL122461<br />

Fietsslot<br />

Beugelfietsslot 32cm<br />

YPUL123191<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

99<br />

ASSA ABLOY


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE HIGH SECURITY<br />

Geblisterde Hangsloten Yale High Security<br />

De Yale hangsloten uit de reeks High Security zijn vervaardigd uit messing, staal en<br />

roestvrij staal.<br />

Deze hangsloten zijn ontworpen om een maximale veiligheid en corrosieweerstand te<br />

garanderen.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Reeks 300 Roestvrij Staal<br />

Roestvrij Staal 63 mm - Verpakt per stuk<br />

YP300631271<br />

Roestvrij Staal 63 mm Rond - Verpakt per stuk YP301631541<br />

Bevestigingsankers<br />

Anker high security YP93040901<br />

100 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

GEBLISTERDE HANGSLOTEN YALE HIGH SECURITY<br />

Kabel 3 m diameter 15 mm YPCBL1531<br />

Bevestigingskabels<br />

Motor ketting YP310631541C<br />

Motorketting<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

101<br />

ASSA ABLOY


HANGSLOTEN<br />

HANGSLOTEN YALE<br />

Hangsloten Yale<br />

Reeks 110<br />

Veiligheidshangslot, veel combinaties.<br />

Twee sluitpunten.<br />

2 sleutels, messing vernikkeld.<br />

Volgens modelsleutel leverbaar.<br />

Systemen in combinatie , (groep-) hoofdsleutelsysteem.<br />

Hangsloten en individuele sleutels standaard niet genummerd.<br />

Zie supplementen.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Breedte 25<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend Volgens modelsleutel In combinatie<br />

Y1100025<br />

Breedte 30<br />

Y1100030<br />

Y1100030000KA<br />

Breedte 40<br />

Y1100040<br />

Y1100040000KA<br />

Y1100040000KAES<br />

Y1100040000MK<br />

Breedte 50<br />

Y1100050<br />

Y1100050000KA<br />

Y1100050000KAES<br />

Y1100050000MK<br />

Breedte 60<br />

Y1100060<br />

Y1100060000KA<br />

Y1100060000KAES<br />

Breedte 70<br />

Y1100070<br />

Y1100070000KA<br />

Reeks 113 (Reeks 110 met verlengde beugel)<br />

Veiligheidshangslot met verlengde beugel, veel combinaties.<br />

Twee sluitpunten.<br />

2 sleutels, messing vernikkeld.<br />

Volgens modelsleutel leverbaar.<br />

Systemen in combinatie , (groep-) hoofdsleutelsysteem.<br />

Hangsloten en individuele sleutels standaard niet genummerd.<br />

Zie supplementen.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Breedte 30<br />

Y1100070000KAES<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

Y1130030<br />

Breedte 40<br />

Breedte 50<br />

Y1130040<br />

Y1130050<br />

Y1130040000KA<br />

Y1130050000KA<br />

Reeks 140<br />

Hangslot, messing kast.<br />

Twee sluitpunten.<br />

2 sleutels, messing vernikkeld.<br />

Indien een specifieke sluiting gewenst is, gelieve deze op te geven bij bestelling.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

Breedte 20 Y14020<br />

Y14020KA<br />

Breedte 25<br />

Breedte 30<br />

Breedte 40<br />

Breedte 50<br />

Breedte 60<br />

Breedte 70<br />

Y14025<br />

Y14030<br />

Y14040<br />

Y14050<br />

Y14060<br />

Y14070<br />

Y14025KA<br />

Y14030KA<br />

Y14040KA<br />

Y14050KA<br />

Y14060KA<br />

Y14070KA<br />

102 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

HANGSLOTEN YALE<br />

Hangslot met verlengde beugel, messing kast.<br />

Twee sluitpunten.<br />

2 sleutels, messing vernikkeld.<br />

Reeks 140 - Verlengde beugel<br />

Indien een specifieke sluiting gewenst is, gelieve deze op te geven bij bestelling.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

Breedte 30 Y14030LS40 Y14030LSKA<br />

Breedte 40<br />

Breedte 50<br />

Breedte 60<br />

Y14040LS60<br />

Y14050LS90<br />

Y14060LS120<br />

Y14040LSKA<br />

Y14050LSKA<br />

Y14060LS120<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

103<br />

ASSA ABLOY


HANGSLOTEN<br />

HANGSLOTEN YALE<br />

Hangsloten - diversen<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Bagage hangslot<br />

Messing hangslot, stalen beugel.<br />

3 schijven.<br />

Combinaties veranderbaar.<br />

Voorverpakt per stuk.<br />

Breedte 20mm<br />

Breedte 28mm<br />

YV68820<br />

YV68828<br />

Diskus hangslot<br />

Kast en vergrendelingsmechanisme in roestvrij staal.<br />

Beugel in staal verchroomd.<br />

2 sleutels, messing vernikkeld.<br />

Diam. 70mm<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

Y1400<br />

Y1400KA<br />

Rechthoekige hangsloten<br />

Kast : massief messing.<br />

Beugel : getemperd staal.<br />

2 sleutels.<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

Breedte 62 Y16262<br />

Y16262KA<br />

Breedte 75<br />

Y16275<br />

Y16275KA<br />

Blindax hangslot<br />

Massief messing kast met getemperde en verchroomde stalen bekleding.<br />

Getemperde en verchroomde stalen beugel.<br />

Anti-doorboring plaat.<br />

Beveiligd tegen afbreken.<br />

2 sleutels.<br />

Breedte 80<br />

Verschillend sluitend<br />

Y160080<br />

104 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

HANGSLOTEN YALE<br />

CPS : Chrome Plated Steel.<br />

Kast : messing verchroomd.<br />

Beugel en vergrendelingskogels : roestvrij staal.<br />

SB : Satin Brass.<br />

Kast : messing.<br />

Beugel : getemperd staal.<br />

Vergrendelingskogels : roestvrij staal.<br />

2 sleutels<br />

SB<br />

Verschillend sluitend SB - Gelijksluitend CPS - Gelijksluitend<br />

40mm Y640SB<br />

Y640SBKA<br />

Hangsloten met kogelvergrendeling<br />

50mm<br />

Y650SB<br />

Y650SBKA<br />

CPS 40mm<br />

50mm<br />

Y640CPS<br />

Y650CPS<br />

Y640CPSKA<br />

Y650CPSKA<br />

Kast : verchroomde messing.<br />

Afneembare beugel en vergrendelingskogels : roestvrij staal.<br />

2 sleutels<br />

Verschillend sluitend Gelijksluitend<br />

CPS Breedte 40mm Y740CPS<br />

Y740CPSKA<br />

Hangsloten met kogelvergr. en afneembare beugel<br />

Breedte 50mm<br />

Y750CPS<br />

Y750CPSKA<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

105<br />

ASSA ABLOY


HANGSLOTEN<br />

HANGSLOTEN VACHETTE - AJAX/MARINE<br />

Hangsloten Vachette - AJAX/MARINE<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

AJAX 20mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 25mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 30mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 35mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 40mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 45mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 50mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 60mm - verschill.sluit.<br />

AJAX 20mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 25mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 30mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 35mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 40mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 45mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 50mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 60mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX 40mm - verlengde beugel - verschill.sluit.<br />

AJAX 40mm - verlengde beugel - gelijksl.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX MARINE 30mm - verschill.sluit.<br />

AJAX MARINE 35mm - verschill.sluit.<br />

AJAX MARINE 40mm - verschill.sluit.<br />

AJAX MARINE 45mm - verschill.sluit.<br />

AJAX MARINE 50mm - verschill.sluit.<br />

AJAX MARINE 30mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX MARINE 35mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX MARINE 40mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX MARINE 45mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX MARINE 50mm - gelijksluit.(max 20 per sluiting)<br />

AJAX MARINE 40mm - verlengde beugel - verschill.sluit.<br />

VL1322/20 V<br />

VL1322/25 V<br />

VL1322/30 V<br />

VL1322/35 V<br />

VL1322/40 V<br />

VL1322/45 V<br />

VL1322/50 V<br />

VL1322/60 V<br />

VL1322/20 MV<br />

VL1322/25 MV<br />

VL1322/30 MV<br />

VL1322/35 MV<br />

VL1322/40 MV<br />

VL1322/45 MV<br />

VL1322/50 MV<br />

VL1322/60 MV<br />

VL1326/40 V<br />

VL1326/40 MV<br />

VL1328/30 V<br />

VL1328/35 V<br />

VL1328/40 V<br />

VL1328/45 V<br />

VL1328/50 V<br />

VL1328/30 MV<br />

VL1328/35 MV<br />

VL1328/40 MV<br />

VL1328/45 MV<br />

VL1328/50 MV<br />

VL1329/40 V<br />

AJAX MARINE 40mm - verlengde beugel - gelijksl.(max 20 per sluiting) VL1329/40 MV<br />

suppl.voor gegarandeerd verschill.sluitingen in 1 levering<br />

suppl.voor hangsloten 1322 (vanaf 35mm) op hoofdsleut.<br />

suppl.voor hangslot op nummer<br />

suppl.voor hangslot met niet-springende beugel (35/40 en 45mm)<br />

suppl.per sleutel vr. hangslot met extra sleutels<br />

hoofdsleutel geleverd met hangsloten<br />

sleutel in nalevering (zonder slot)<br />

hoofdsleutel in nalevering (zonder slot)<br />

sleutelblank<br />

suppl.voor sleutel in messing (per 10 sloten bestellen)<br />

VF1322VAR<br />

VF1322SYS2<br />

VF1322NUM<br />

VF1322ANS<br />

VF1322CLESUP<br />

VF1322PP<br />

VF1322CLENLU<br />

VF1322PPNLU<br />

VF1322EB<br />

VF1322LT<br />

106 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


HANGSLOTEN<br />

CILINDER-HANGSLOT LITTO<br />

Algemene Beschrijving<br />

Hangslot uit messing MS58<br />

Voorzien van 5 stiften<br />

Sleutelpinnen uit nieuwzilver om voortijdige slijtage te voorkomen<br />

Veren uit fosforbrons<br />

Cilinder-hangslot Litto<br />

Toepassing<br />

Vergrendeling van kasten, koffers, deuren van werfketen, hekkens, enz...<br />

Zie Algemene Beschrijving<br />

K3700 - Beugel 38 mm hoog<br />

Beugel 38 mm hoog<br />

Verschill.sluit.<br />

Vernikkeld<br />

K370078400<br />

Gelijksluit.<br />

K370088400<br />

Zie Algemene Beschrijving<br />

K3701 - Beugel 80 mm hoog<br />

Beugel 80 mm hoog<br />

Verschill.sluit.<br />

Vernikkeld<br />

K370178400<br />

Gelijksluit.<br />

K370188400<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

107<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

Deursloten<br />

108 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

Insteeksloten - asafstand 110mm<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand : 110 mm<br />

Doornmaat: 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm<br />

Richting : links en rechts keerbare dagschoot<br />

Open kast in epoxy gelakt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Massieve dagschootkop in zamac<br />

Patentgaten voor bevestiging deurbeslag<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm voor A1353<br />

12 mm voor A2653<br />

Serie 53<br />

Opmerking:<br />

De serie 53 is de opvolger van de serie 57 en is gekenmerkt door<br />

de keerbare dagschootkop in zamac<br />

sluitplaat afzonderlijk aan te kopen<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 53<br />

insteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel en 10 verschillende sluitingen<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV +20%<br />

Gewicht: 650 gr. voor doorn 55 mm<br />

A1353 - Binnendeurslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnendeuren<br />

Recht<br />

Afgerond<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS Koper look Brons look Epoxy Mess.gepol. RVS Flash-Or Koper look Brons look<br />

40 A135311 40 A135315 40 A135317 40 A13531A 40 A13531B 40 A135321 40 A135325 40 A135327 40 A135326 40 A13532A 40 A13532B 40<br />

45 A135311 45<br />

A135315 45<br />

A135317 45 A13531A 45 A13531B 45 A135321 45<br />

A135325 45<br />

A135327 45 A135326 45 A13532A 45 A13532B 45<br />

50 A135311 50<br />

A135315 50<br />

A135317 50 A13531A 50 A13531B 50 A135321 50<br />

A135325 50<br />

A135327 50 A135326 50 A13532A 50 A13532B 50<br />

55 A135311 55<br />

A135315 55<br />

A135317 55 A13531A 55 A13531B 55 A135321 55<br />

A135325 55<br />

A135327 55 A135326 55 A13532A 55 A13532B 55<br />

60 A135311 60<br />

A135315 60<br />

A135317 60 A13531A 60 A13531B 60 A135321 60<br />

A135325 60<br />

A135327 60<br />

A13532A 60 A13532B 60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

109<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

A1553 - Toiletslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 53<br />

Badkamerinsteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Asafstand: 116 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 650 gr. voor doorn 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van badkamer- en WC-deuren<br />

Recht<br />

Afgerond<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS Epoxy Mess.gepol. Flash-Or RVS<br />

50 A155311 50 A155315 50 A155317 50 A155321 50 A155325 50 A155326 50 A155327 50<br />

55 A155311 55<br />

A155315 55<br />

A155317 55 A155321 55<br />

A155325 55<br />

A155326 55 A155327 55<br />

60 A155311 60<br />

A155315 60<br />

A155317 60 A155321 60<br />

A155325 60<br />

A155327 60<br />

A2653 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 53<br />

insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Sluitlengte nachtschoot: 12 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV +20%<br />

Gewicht: 725 gr. voor doorn 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren<br />

Geschikt voor Euro- profielcilinders met werkhoogte 10 mm<br />

Recht<br />

Afgerond<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS Epoxy Mess.gepol. Flash-Or RVS<br />

50 A265311 50 A265315 50 A265317 50 A265321 50 A265325 50 A265326 50 A265327 50<br />

55 A265311 55<br />

A265315 55<br />

A265317 55 A265321 55<br />

A265325 55<br />

A265326 55 A265327 55<br />

60 A265311 60<br />

A265315 60<br />

A265317 60 A265321 60<br />

A265325 60<br />

A265327 60<br />

110 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 110 mm<br />

Doornmaat: 30 - 35 - 65 - 70 - 80 mm<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Open kast,in epoxy gelakt<br />

Dagschootveer, en tegenveer voor kruk<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot.<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Versterkte nootlagering<br />

Holle geribde dagschootkop<br />

Patentgaten voor bevestiging deurbeslag<br />

Voorplaat op kant verkrijgbaar<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14mm<br />

Serie 57<br />

Karakteristieken<br />

Sluitplaat steeds bijgeleverd<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 57<br />

Insteekslot met dag- en nachtschoot.<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel (enkel 1 sluiting C5)<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

A1357 - Binnendeurslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnendeuren<br />

Supplement voor sloten met zelfde sluiting : zie supplementen<br />

Links<br />

Recht Afgerond Opdek recht Opdek afgerond<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS Epoxy Mess.gepol. RVS Epoxy<br />

30 A135711L30 A135715L30 A135717L30 A135721L30 A135725L30 A135727L30 A135741L30 A135751L30<br />

35 A135711L35<br />

A135715L35<br />

A135717L35 A135721L35<br />

A135725L35<br />

A135727L35 A135741L35 A135751L35<br />

45<br />

A135741L45 A135751L45<br />

50<br />

A135741L50 A135751L50<br />

55<br />

A135741L55 A135751L55<br />

60<br />

A135741L60 A135751L60<br />

65 A135711L65<br />

A135715L65<br />

A135717L65 A135721L65<br />

A135725L65<br />

A135727L65 A135741L65 A135751L65<br />

70 A135711L70<br />

A135715L70<br />

A135717L70 A135721L70<br />

A135725L70<br />

A135727L70 A135741L70 A135751L70<br />

80 A135711L80<br />

A135715L80<br />

A135717L80 A135721L80<br />

A135725L80<br />

A135727L80 A135741L80 A135751L80<br />

Rechts 30 A135711R30<br />

A135715R30<br />

A135717R30 A135721R30<br />

A135725R30<br />

A135727R30 A135741R30 A135751R30<br />

35 A135711R35<br />

A135715R35<br />

A135717R35 A135721R35<br />

A135725R35<br />

A135727R35 A135741R35 A135751R35<br />

45<br />

A135741R45 A135751R45<br />

50<br />

A135741R50 A135751R50<br />

55<br />

A135741R55 A135751R55<br />

60<br />

A135741R60 A135751R60<br />

65 A135711R65<br />

A135715R65<br />

A135717R65 A135721R65<br />

A135725R65<br />

A135727R65 A135741R65 A135751R65<br />

70 A135711R70<br />

A135715R70<br />

A135717R70 A135721R70<br />

A135725R70<br />

A135727R70 A135741R70 A135751R70<br />

80 A135711R80<br />

A135715R80<br />

A135717R80 A135721R80<br />

A135725R80<br />

A135727R80 A135741R80 A135751R80<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

111<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

A2657 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 57<br />

Insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Doornmaat: 45 mm<br />

Andere doornmaten - zie A2658.<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Sluitlengte nachtschoot: 12 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 650 gr. voor doornmaat 65 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren.<br />

Links<br />

Opdek recht Opdek afgerond<br />

Epoxy<br />

45<br />

A265741L45<br />

A265741L45<br />

Rechts<br />

A265741R45<br />

A265741R45<br />

112 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 110 mm<br />

Doornmaat: 50-55-60-65-70-80 mm<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Open kast,in epoxy gelakt<br />

Dagschootveer, en tegenveer voor kruk<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot.<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Volle dagschootkop<br />

Patentgaten voor bevestiging deurbeslag<br />

Voorplaat op kant verkrijgbaar<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Serie 58 - Zware uitvoering<br />

Opmerking:<br />

De serie 58 kenmerkt zich tevens door zijn zware uitvoering en is verkrijgbaar in<br />

doornmaat 50/55/60/65/70/80<br />

(rolslotuitvoering is tevens beschikbaar).<br />

Karakteristieken<br />

Sluitplaat steeds bijgeleverd.<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

113<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

A2658 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 58<br />

Zwaar insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Verpakking: per stuk = SV + 20%<br />

Gewicht: 700 gr. voor doorn 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren.<br />

Epoxy<br />

Recht<br />

Links<br />

50 55 60 65 70 80<br />

A265811L50 A265811L55 A265811L60 A265811L65 A265811L70 A265811L80<br />

Rechts A265811R50 A265811R55 A265811R60 A265811R65 A265811R70 A265811R80<br />

Afgerond<br />

Links<br />

A265821L50 A265821L55 A265821L60 A265821L65 A265821L70 A265821L80<br />

Rechts A265821R50 A265821R55 A265821R60 A265821R65 A265821R70 A265821R80<br />

Opdek<br />

Links<br />

A265841L50 A265841L55 A265841L60 A265841L65 A265841L70 A265841L80<br />

Rechts A265841R50 A265841R55 A265841R60 A265841R65 A265841R70 A265841R80<br />

Opdek afgerond Links<br />

A265851L50 A265851L55 A265851L60 A265851L65 A265851L70 A265851L80<br />

Rechts A265851R50 A265851R55 A265851R60 A265851R65 A265851R70 A265851R80<br />

Mess.gepol. Recht<br />

Links<br />

A265815L50 A265815L55 A265815L60 A265815L65 A265815L70 A265815L80<br />

Rechts A265815R50 A265815R55 A265815R60 A265815R65 A265815R70 A265815R80<br />

Afgerond<br />

Links<br />

A265825L50 A265825L55 A265825L60 A265825L65 A265825L70 A265825L80<br />

Rechts A265825R50 A265825R55 A265825R60 A265825R65 A265825R70 A265825R80<br />

Opdek<br />

Links<br />

A265845L50 A265845L55 A265845L60 A265845L65 A265845L70 A265845L80<br />

Rechts A265845R50 A265845R55 A265845R60 A265845R65 A265845R70 A265845R80<br />

Opdek afgerond Links<br />

A265855L50 A265855L55 A265855L60 A265855L65 A265855L70 A265855L80<br />

Rechts A265855R50 A265855R55 A265855R60 A265855R65 A265855R70 A265855R80<br />

RVS<br />

Recht<br />

Links<br />

A265817L50 A265817L55 A265817L60 A265817L65 A265817L70 A265817L80<br />

Rechts A265817R50 A265817R55 A265817R60 A265817R65 A265817R70 A265817R80<br />

Afgerond<br />

Links<br />

A265827L50 A265827L55 A265827L60 A265827L65 A265827L70 A265827L80<br />

Rechts A265827R50 A265827R55 A265827R60 A265827R65 A265827R70 A265827R80<br />

Opdek<br />

Links<br />

A265847L50 A265847L55 A265847L60 A265847L65 A265847L70 A265847L80<br />

Rechts A265847R50 A265847R55 A265847R60 A265847R65 A265847R70 A265847R80<br />

Opdek afgerond Links<br />

A265857L50 A265857L55 A265857L60 A265857L65 A265857L70 A265857L80<br />

Rechts A265857R50 A265857R55 A265857R60 A265857R65 A265857R70 A265857R80<br />

114 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

A5658 - Cilinderrolslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 58<br />

Zwaar insteekcilinderslot met rol- en nachtschoot<br />

Enkel in doornmaat: 50-55-60 mm<br />

Links en rechts bruikbaar<br />

Regelbare rolschoot in messing<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Verpakking: per stuk = SV + 20%<br />

Gewicht: 700 gr. voor doorn 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van doorslaande deuren- winkeldeuren enz.<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond<br />

50 A565811 50 A565821 50<br />

55 A565811 55 A565821 55<br />

60 A565811 60 A565821 60<br />

S2657 - <strong>Cilinders</strong>lot - 110 mm<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 110 mm<br />

Doornmaat: 50 - 55 - 60 mm<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Gesloten kast, binnen en buiten gefosfateerd en gelakt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Versterkte gelagerde kruknoot<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Volle dagschootkop<br />

Nachtschoot 1 toer = 20 mm<br />

Versterkte stalen nachtschoot; zaagbelemmering door geharde stalen stiften<br />

Het slot is voorzien van patentgaten<br />

Voldoet aan brandtesten BENOR ATG RF 30'<br />

SKG** gekeurd<br />

Specifieke beschrijving<br />

Insteek cilinderslot met dag-en nachtschoot, met hefboom<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 850 gr. voor doorn 55 mm<br />

Voorplaat is steeds rechthoekig en 4 mm dik<br />

Toepassing<br />

Voor een veiliger vergrendeling van binnen- en buitendeuren bij nieuwbouw.<br />

Ter vervanging van Litto Sloten serie 58 of andere met asafstand 110 mm, bij renovatie<br />

Voorpl.RVS<br />

Links Rechts<br />

50 S265718L50 S265718R50<br />

55 S265718L55 S265718R55<br />

60 S265718L60 S265718R60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

115<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

Serie 08 - Zware uitvoering<br />

Algemene beschrijving<br />

Zware uitvoering - renovatie<br />

Asafstand: 110 mm<br />

Doornmaat: 40-50-55-60-65-70-80 mm<br />

(in sommige uitvoeringen ook in 35 en 40 mm verkrijgbaar)<br />

Richting: links en rechts verschillend<br />

Open kast,in epoxy gelakt<br />

Dagschootveer, en tegenveer voor kruk<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21mm<br />

Metalen kruknoot<br />

Krukstift: 8 mm diameter<br />

Holle geribde dagschootkop<br />

Voorplaat op kant verkrijgbaar<br />

Karakteristieken<br />

De voorplaat is rechthoekig of afgerond en heeft een lengte van 304 mm<br />

Sluitplaat steeds bijgeleverd.<br />

A1408-A2408 - Klavierslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 08<br />

Zwaar insteekklavierslot met dag- en nachtschoot met hefboom voor de A2408<br />

4 messing klavieren<br />

Nachtschoot 1 toer en met 2 vernikkelde sleutels en 36 verschillende sluitingen<br />

Sluitlengte nachtschoot: 16 mm<br />

Verpakking: per stuk = SV + 20%<br />

Gewicht: 950 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

A1408: enkel in doorn 35-40 mm<br />

A2408: enkel in doorn 45-50-55-60-65-70-80 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren.<br />

Supplement voor sloten met zelfde sluiting zie supplementen<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Schuin<br />

35 A140811L35 A140831L35<br />

40 A140811L40 A140831L40<br />

45 A240811L45 A240831L45<br />

50 A240811L50 A240831L50<br />

55 A240811L55 A240831L55<br />

60 A240811L60 A240831L60<br />

65 A240811L65 A240831L65<br />

70 A240811L70 A240831L70<br />

80 A240811L80 A240831L80<br />

Rechts 35 A140811R35 A140831R35<br />

40 A140811R40 A140831R40<br />

45 A240811R45 A240831R45<br />

50 A240811R50 A240831R50<br />

55 A240811R55 A240831R55<br />

60 A240811R60 A240831R60<br />

65 A240811R65 A240831R65<br />

70 A240811R70 A240831R70<br />

80 A240811R80 A240831R80<br />

116 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

A2608 - <strong>Cilinders</strong>lot vr ovale cil.<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 08<br />

Zwaar insteek cilinderslot met dag- en nachtschoot met hefboom enkel voor doornmaat 45 mm<br />

tot 80 mm<br />

Nachtschoot: 1 toer doorn 40-45 mm - 2 toeren doorn 50-80 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 700 gr. voor doornmaat 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van buitendeuren<br />

Geschikt voor een ovale cilinder met werkhoogte nok van 11 mm.<br />

Dit slot kan vervangen worden door het slot A2609, niet voor ovale cilinder maar voor<br />

europrofielcilinder.<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Schuin Opdek<br />

40 A260811L40 A260831L40 A260841L40<br />

45 A260811L45 A260831L45 A260841L45<br />

50 A260811L50 A260831L50 A260841L50<br />

55 A260811L55 A260831L55 A260841L55<br />

60 A260811L60 A260831L60 A260841L60<br />

65 A260811L65 A260831L65 A260841L65<br />

70 A260811L70 A260831L70 A260841L70<br />

80 A260811L80 A260831L80 A260841L80<br />

Rechts 40 A260811R40 A260831R40 A260841R40<br />

45 A260811R45 A260831R45 A260841R45<br />

50 A260811R50 A260831R50 A260841R50<br />

55 A260811R55 A260831R55 A260841R55<br />

60 A260811R60 A260831R60 A260841R60<br />

65 A260811R65 A260831R65 A260841R65<br />

70 A260811R70 A260831R70 A260841R70<br />

80 A260811R80 A260831R80 A260841R80<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

117<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

Serie 09 - Zware uitvoering<br />

A2609 - <strong>Cilinders</strong>lot vr. prof.cil.<br />

Specifieke beschrijving<br />

Zie algemene beschrijving serie 08 (vervangt het ovale cilinderslot door een cilinderslot<br />

voorzien van een gat voor een europrofielcilinder)<br />

Zwaar insteek cilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot<br />

Volle dagschootkop<br />

Doorn: 50-80 mm<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 700 gr. voor doorn 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van buitendeuren.<br />

Geschikt voor een dubbele profielcilinder met werkhoogte van 10 mm.<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Opdek<br />

50 A260911L50 A260941L50<br />

55 A260911L55 A260941L55<br />

60 A260911L60 A260941L60<br />

65 A260911L65 A260941L65<br />

70 A260911L70 A260941L70<br />

80 A260911L80 A260941L80<br />

Rechts 50 A260911R50 A260941R50<br />

55 A260911R55 A260941R55<br />

60 A260911R60 A260941R60<br />

65 A260911R65 A260941R65<br />

70 A260911R70 A260941R70<br />

80 A260911R80 A260941R80<br />

118 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

S2609 - <strong>Cilinders</strong>lot - 110 mm - SKG **<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 110 mm<br />

Doornmaat: 50 - 55 - 60 mm<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Gesloten kast, binnen en buiten gefosfateerd en gelakt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Versterkte gelagerde kruknoot<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Volle dagschootkop<br />

Nachtschoot 1 toer = 20 mm<br />

Versterkte stalen nachtschoot; zaagbelemmering door geharde stalen stiften<br />

Het slot is voorzien van patentgaten<br />

SKG** gekeurd<br />

Specifieke beschrijving<br />

Insteek cilinderslot met dag-en nachtschoot, met hefboom<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 925 gr. voor doorn 55 mm<br />

Voorplaat is steeds rechthoekig en 4 mm dik<br />

Toepassing<br />

Voor een veiliger vergrendeling van binnen- en buitendeuren bij nieuwbouw.<br />

Ter vervanging van Litto Sloten serie 08 of 09 of andere sloten met asafstand 110 mm.<br />

Voorpl.RVS<br />

Links Rechts<br />

50 S260918L50 S260918R50<br />

55 S260918L55 S260918R55<br />

60 S260918L60 S260918R60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

119<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

A5609 - Cilinderrolslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 08<br />

(vervangt het ovale cilinderslot door een cilinderslot voorzien van een gat voor een<br />

europrofielcilinder )<br />

Zwaar insteek cilinderslot met dag- en nachtschoot met hefboom<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot<br />

Volle dagschootkop<br />

Doorn: 50 - 80 mm<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 700 gr. voor doornmaat 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van buitendeuren<br />

Geschikt voor een europrofielcilinder<br />

Dit slot is de vervanger voor het slot A5608.<br />

50<br />

Epoxy rechte hoek<br />

A560911 50<br />

55<br />

60<br />

65<br />

70<br />

80<br />

A560911 55<br />

A560911 60<br />

A560911 65<br />

A560911 70<br />

A560911 80<br />

120 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 90MM<br />

Insteeksloten - asafstand 90mm<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand : 90 mm<br />

Doornmaat: 50 mm<br />

Richting : links en rechts keerbare dagschoot<br />

Open kast in epoxy gelakt - afgeronde voorplaat<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Massieve dagschootkop in zamac<br />

Patentgaten voor bevestiging deurbeslag<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Serie 90<br />

Karakteristieken<br />

Sluitplaat afzonderlijk aan te kopen.<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 90<br />

insteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel - Enkel 1 sluiting C5<br />

Verpakking: - per stuk = prijs SV +20%<br />

- bulk: A13902.G50<br />

Gewicht: 650 gr.<br />

A1390 - Binnendeurslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnendeuren<br />

50<br />

Afgerond<br />

Epoxy RVS Wit Koper look Brons look<br />

A139021 50 A139027 50 A139024 50 A13902A 50 A13902B 50<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 90<br />

insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Sluitlengte nachtschoot: 12 mm<br />

Verpakking: - per stuk = prijs SV +20%<br />

- bulk: A26902.V50<br />

Gewicht: 725 gr.<br />

A2690 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren<br />

Geschikt voor Euro- profielcilinders met werkhoogte 10 mm<br />

50<br />

Afgerond<br />

Epoxy RVS Wit Koper look Brons look<br />

A269021 50 A269027 50 A269024 50 A26902A 50 A26902B 50<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 90<br />

insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Verpakking: - per stuk = prijs SV +20%<br />

- bulk: A26902.V50<br />

50<br />

Afgerond<br />

Epoxy RVS Wit Koper look Brons look<br />

A159021 50 A159027 50 A159024 50 A15902A 50 A15902B 50<br />

A1590 - Toiletslot<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

121<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 85MM<br />

Insteeksloten - asafstand 85mm<br />

A1126 - Insteeksloten - 85 mm<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 85 mm<br />

Doornmaat : 40-45-50-55-60-65-70 mm<br />

Richting: links en rechts verschillend<br />

Open kast niet gelakt<br />

Zware dagschootveer onder tegenveer voor kruk<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Holle geribde dagschootkop<br />

Nachtschoot 1 toer met sluitlengte 14 mm<br />

1 vernikkelde cijfersleutel met 1 sluiting<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 510 gr. voor doornmaat 55 mm<br />

Epoxy<br />

Links Rechts<br />

40 A112611L40 A112611R40<br />

45 A112611L45 A112611R45<br />

50 A112611L50 A112611R50<br />

55 A112611L55 A112611R55<br />

60 A112611L60 A112611R60<br />

65 A112611L65 A112611R65<br />

70 A112611L70 A112611R70<br />

Yale 500 reeks<br />

85mm as afstand.<br />

Omkeerbare dagschoot.<br />

Kast : staal gelakt (limba).<br />

Voorzien voor PZ cilinders.<br />

Veiligheidsrozetgaten vanaf 35mm doorn.<br />

Dag- en nachtschoot, messing.<br />

Sluitplaat referentie: Y0R520004014.<br />

D = Uitslag nachtschoot<br />

A = Doorn<br />

B = Doorn + 15 mm (voor sloten doorn 30 mm)<br />

G = Afst. tss patentgaten<br />

122 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 85MM<br />

Voorplaat en sluitplaat : messing<br />

Doorn 20<br />

Doorn 25<br />

Doorn 30<br />

Doorn 35<br />

Doorn 40<br />

Doorn 45<br />

Doorn 50<br />

Doorn 60<br />

Doorn 70<br />

Y5100020<br />

Y5100025<br />

Y5100030<br />

Y5100035<br />

Y5100040<br />

Y5100045<br />

Y5100050<br />

Y5100060<br />

Y5100070<br />

Dag- en nachtschoot as 85mm - reeks Y510<br />

Voorplaat, sluitplaat en kast, staal gelakt (limba).<br />

Doorn 20<br />

Y5200020<br />

Dag- en nachtschoot as 85mm - reeks Y520<br />

Doorn 25<br />

Doorn 30<br />

Doorn 35<br />

Doorn 40<br />

Doorn 45<br />

Doorn 50<br />

Doorn 60<br />

Doorn 70<br />

Y5200025<br />

Y5200030<br />

Y5200035<br />

Y5200040<br />

Y5200045<br />

Y5200050<br />

Y5200060<br />

Y5200070<br />

Regelbare rol.<br />

Voorplaat, sluitplaat en kast: staal gelakt (limba).<br />

Doorn 20<br />

Y5210020<br />

Rol- en nachtschoot - reeks Y521<br />

Doorn 25<br />

Doorn 30<br />

Doorn 35<br />

Doorn 40<br />

Doorn 45<br />

Doorn 50<br />

Y5210025<br />

Y5210030<br />

Y5210035<br />

Y5210040<br />

Y5210045<br />

Y5210050<br />

Doorn 60<br />

Y5210060<br />

Voorplaat, sluitplaat en kast: staal gelakt (limba).<br />

De bovenhaak wordt in werking gesteld door kruk en cilinder.<br />

De haak beneden wordt in werking gesteld door cilinder.<br />

Doorn 40<br />

Y5220040<br />

Haak- en nachtschoot/schuifdeur - reeks Y522<br />

Doorn 45<br />

Y5220045<br />

Doorn 50 Y5220050<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

123<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Insteeksloten - asafstand 72mm<br />

Serie 56<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Doornmaat: 50 mm<br />

Richting: Rechts en Links keerbare dagschoot<br />

Open kast,in epoxy gelakt<br />

Dagschootveer, en tegenveer voor kruk<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot.<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Massieve dagschootkop in zamac<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14mm<br />

Karakteristieken<br />

Sluitplaat steeds bijgeleverd<br />

Voorplaat is steeds afgerond<br />

Geen patentgaten<br />

A1356 - Binnendeurslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 56<br />

Insteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel en 10 verschillende sluitingen<br />

Verpakking: per 5 stuks = prijs SV + 20% (voor epoxy uitvoering)<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20% (voor RVS en messing uitv.)<br />

Gewicht: 500 gr.<br />

Toepassing<br />

A1356 Voor vergrendeling van binnendeuren<br />

F1356 Voor brandvrije binnendeuren<br />

50<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

A135621 50 A135625 50 A135627 50<br />

A1556 - Toiletslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 56<br />

Badkamerinsteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Asafstand: 78 mm<br />

Verpakking: per 5 stuks = prijs SV + 20% (voor epoxy uitvoering)<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20% (voor RVS en messing uitv.)<br />

Gewicht: 500 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van badkamer- en WC-deuren<br />

50<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

A155621 50 A155625 50 A155627 50<br />

A2656 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 56<br />

Insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Verpakking: per 5 stuks = prijs SV + 20% (voor epoxy uitvoering)<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20% (RVS en messing uitv.)<br />

Toepassing<br />

A2656 Voor vergrendeling van binnen - en buitendeuren<br />

F2656 Voor brandvrije deuren.<br />

50<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

A265621 50 A265625 50 A265627 50<br />

124 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 56<br />

Insteekloopslot enkel met dagschoot<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 450 gr.<br />

A3056 - Loopslot<br />

Toepassing<br />

Op binnendeuren zonder vergrendeling<br />

50<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

A305621 50 A305625 50 A305627 50<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 56<br />

Insteek nachtslot enkel met nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel en 10 verschillende sluitingen<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 425 gr.<br />

A4356 - Nachtslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van koker- en kastdeuren.<br />

Epoxy RVS<br />

50 A435621 50 A435627 50<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 56<br />

Insteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel en 10 verschillende sluitingen<br />

Gietijzeren noot<br />

Verpakking: per 5 stuks = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 500 gr.<br />

F1356 - Binnendeurslot<br />

Toepassing<br />

A1356 Voor vergrendeling van binnendeuren<br />

F1356 Met gietijzeren kruknoot voor betere brandbestendigheid<br />

50<br />

Epoxy<br />

F135621 50<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 56<br />

Insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Gietijzeren noot<br />

Verpakking: per 5 stuks = prijs SV + 20%<br />

F2656 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Toepassing<br />

A2656 Voor vergrendeling van binnen - en buitendeuren<br />

F2656 Met gietijzeren kruknoot voor betere brandbestendigheid.<br />

50<br />

Epoxy<br />

F265621 50<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

125<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Serie 06<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Doornmaat: 50 - 55 - 60 mm<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Gesloten kast in epoxy gelakt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot.<br />

Krukstift: 8 mm diameter<br />

Holle geribde dagschootkop<br />

Enkel in epoxy verkrijgbaar (andere uitvoeringen zie C-serie)<br />

Patentgaten voor bevestiging van veiligheidsbeslag<br />

Afmetingen volgens DIN norm<br />

Karakteristieken<br />

Sluitplaat steeds bijgeleverd<br />

Voorplaat is rechthoekig of afgerond<br />

A1306 - Binnendeurslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 06<br />

Insteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel en 10 verschillende sluitingen<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 700 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnendeuren<br />

Supplement voor sloten met zelfde sluiting : zie supplementen<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond Opdek Opdek afger.<br />

50 A130611L50 A130621L50 A130641L50 A130651L50<br />

55 A130611L55 A130621L55 A130641L55<br />

60 A130611L60 A130621L60 A130641L60<br />

Rechts 50 A130611R50 A130621R50 A130641R50<br />

55 A130611R55 A130621R55 A130641R55<br />

60 A130611R60 A130621R60 A130641R60<br />

A130651L55<br />

A130651L60<br />

A130651R50<br />

A130651R55<br />

A130651R60<br />

126 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 06<br />

Insteekklavierslot met dag- en nachtschoot, met hefboom voor de A2406<br />

4 messing klavieren<br />

Open kast, in epoxy bekleding<br />

Nachtschoot 2 toeren met 2 vernikkelde cijfersleutels en 84 verschillende sluitingen<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 800 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

A1406-A2406 - Klavierslot<br />

A1406: enkel in doorn 50 mm<br />

A2406: in doorn 55 - 60 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren<br />

Supplement voor sloten met zelfde sluiting : zie supplementen<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond Opdek Opdek afger.<br />

50 A140611L50 A140621L50 A140641L50 A140651L50<br />

55 A240611L55 A240621L55 A240641L55<br />

60 A240611L60 A240621L60 A240641L60<br />

Rechts 50 A140611R50 A140621R50 A140641R50<br />

55 A240611R55 A240621R55 A240641R55<br />

60 A240611R60 A240621R60 A240641R60<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 06<br />

Badkamerinsteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Asafstand: 78 mm<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 675 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

A240651L55<br />

A240651L60<br />

A140651R50<br />

A240651R55<br />

A240651R60<br />

A1506 - Toiletslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van badkamer- en WC-deuren<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond Opdek Opdek afger.<br />

50 A150611L50 A150621L50 A150641L50 A150651L50<br />

55 A150611L55 A150621L55 A150641L55<br />

60 A150611L60 A150621L60 A150641L60<br />

Rechts 50 A150611R50 A150621R50 A150641R50<br />

55 A150611R55 A150621R55 A150641R55<br />

60 A150611R60 A150621R60 A150641R60<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 06<br />

Insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20%<br />

Gewicht: 725 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

A150651L55<br />

A150651L60<br />

A150651R50<br />

A150651R55<br />

A150651R60<br />

A2606 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van appartements- en buitendeuren.<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond Opdek Opdek afger.<br />

50 A260611L50 A260621L50 A260641L50 A260651L50<br />

55 A260611L55 A260621L55 A260641L55<br />

60 A260611L60 A260621L60 A260641L60<br />

Rechts 50 A260611R50 A260621R50 A260641R50<br />

55 A260611R55 A260621R55 A260641R55<br />

60 A260611R60 A260621R60 A260641R60<br />

A260651L55<br />

A260651L60<br />

A260651R50<br />

A260651R55<br />

A260651R60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

127<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

S2606 - <strong>Cilinders</strong>lot - 72 mm<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Doornmaat: 50 - 55 - 60 mm<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Gesloten kast, binnen en buiten gefosfateerd en gelakt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Volle dagschootkop<br />

Nachtschoot 1 toer = 20 mm<br />

Zaagbelemmering in de versterkte stalen nachtschoot<br />

Het slot is voorzien van patentgaten<br />

SKG** gekeurd<br />

Stalen verzinkte nachtschoot<br />

Specifieke beschrijving<br />

Insteek cilinderslot met dag-en nachtschoot, met hefboom<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 925 gr. voor doorn 55 mm<br />

Voorplaat is steeds rechthoekig en 4 mm dik<br />

Toepassing<br />

Voor een veiliger vergrendeling van binnen- en buitendeuren bij nieuwbouw.<br />

Ter vervanging van Litto Sloten serie 06 of andere sloten met asafstand 72 mm bij<br />

renovatie<br />

Voorpl.RVS<br />

Links Rechts<br />

50 S260618L50 S260618R50<br />

55 S260618L55 S260618R55<br />

60 S260618L60 S260618R60<br />

A3006 - Loopslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

Zie algemene beschrijving serie 06<br />

Insteek loopslot enkel met dagschoot<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 625 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor binnendeuren zonder vergrendeling<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond Opdek<br />

50 A300611L50 A300621L50 A300641L50<br />

55 A300611L55 A300621L55 A300641L55<br />

60 A300611L60 A300621L60 A300641L60<br />

Rechts 50 A300611R50 A300621R50 A300641R50<br />

55 A300611R55 A300621R55 A300641R55<br />

60 A300611R60 A300621R60 A300641R60<br />

128 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 06<br />

Insteekcilindernachtslot enkel nachtschoot<br />

Richting: rechts en links bruikbaar<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 700 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

A4606 - Cilinder nachtslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van koker- en kastdeuren, geschikt voor europrofielcilinders.<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond<br />

50 A460611 50 A460621 50<br />

55 A460611 55 A460621 55<br />

60 A460611 60 A460621 60<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 06<br />

Insteekcilinderslot met rol- en nachtschoot<br />

Links en rechts bruikbaar<br />

Regelbare rolschoot in messing<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 725 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

A5606 - Cilinder rolslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van doorslaande deuren- winkeldeuren enz.<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond<br />

50 A560611 50 A560621 50<br />

55 A560611 55 A560621 55<br />

60 A560611 60 A560621 60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

129<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Serie C1 Projectsloten<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Doornmaat: 50 - 55 - 60 mm (65 mm op aanvraag)<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Gesloten kast gefosfateerd, epoxy gelakt in antraciet<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Glasvezel versterkte kunststofnoot.<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Dagschootkop is hol geribd en uit messing vernikkeld<br />

Het slot is voorzien van patentgaten<br />

Conform aan de richtinggevende afmetingen DIN norm 18251 klasse 2<br />

Stalen verzinkte nachtschoot<br />

Karakteristieken<br />

Sluitplaat steeds afzonderlijk<br />

Voorplaat is steeds afgerond en is 3 mm dik<br />

A13C1 - Binnendeurslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C1<br />

Insteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer en met 1 vernikkelde sleutel en 10 verschillende sluitingen<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %.<br />

Gewicht: 600 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnendeuren<br />

Links<br />

Afgerond<br />

Opdek afger.<br />

Mess.gepol. RVS Mess.gepol. RVS<br />

50 A13C125L50 A13C127L50 A13C155L50 A13C157L50<br />

55<br />

A13C125L55<br />

A13C127L55<br />

A13C155L55<br />

A13C157L55<br />

60<br />

A13C125L60<br />

A13C127L60<br />

A13C155L60<br />

A13C157L60<br />

Rechts 50<br />

A13C125R50<br />

A13C127R50<br />

A13C155R50<br />

A13C157R50<br />

55<br />

A13C125R55<br />

A13C127R55<br />

A13C155R55<br />

A13C157R55<br />

60<br />

A13C125R60<br />

A13C127R60<br />

A13C155R60<br />

A13C157R60<br />

A15C1 - Toiletslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C1<br />

Badkamerinsteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Asafstand: 78 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 600 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van badkamer-en WC-deuren<br />

Links<br />

Afgerond<br />

Opdek afger.<br />

Mess.gepol. RVS Mess.gepol. RVS<br />

50 A15C125L50 A15C127L50 A15C155L50 A15C157L50<br />

55<br />

A15C125L55<br />

A15C127L55<br />

A15C155L55<br />

A15C157L55<br />

60<br />

A15C125L60<br />

A15C127L60<br />

A15C155L60<br />

A15C157L60<br />

Rechts 50<br />

A15C125R50<br />

A15C127R50<br />

A15C155R50<br />

A15C157R50<br />

55<br />

A15C125R55<br />

A15C127R55<br />

A15C155R55<br />

A15C157R55<br />

60<br />

A15C125R60<br />

A15C127R60<br />

A15C155R60 A15C157R60<br />

130 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C1<br />

Insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 2 toeren met sluitlengte van 21 mm<br />

Geschikt voor Europrofielcilinder<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 610 gr.<br />

A26C1 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren en deuren die extra beveiligd moeten<br />

worden.<br />

Links<br />

Afgerond<br />

Opdek afger.<br />

Mess.gepol. RVS Mess.gepol. RVS<br />

50 A26C125L50 A26C127L50 A26C155L50 A26C157L50<br />

55<br />

A26C125L55<br />

A26C127L55<br />

A26C155L55<br />

A26C157L55<br />

60<br />

A26C125L60<br />

A26C127L60<br />

A26C155L60<br />

A26C157L60<br />

Rechts 50<br />

A26C125R50<br />

A26C127R50<br />

A26C155R50<br />

A26C157R50<br />

55<br />

A26C125R55<br />

A26C127R55<br />

A26C155R55<br />

A26C157R55<br />

60<br />

A26C125R60<br />

A26C127R60<br />

A26C155R60<br />

A26C157R60<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C1<br />

Insteekloopslot enkel met dagschoot<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 530 gr.<br />

A30C1 - Loopslot<br />

Toepassing<br />

Op binnendeuren zonder vergrendeling<br />

Links<br />

Afgerond<br />

Opdek afger.<br />

Mess.gepol. RVS Mess.gepol. RVS<br />

50 A30C125L50 A30C127L50 A30C155L50 A30C157L50<br />

55<br />

A30C125L55<br />

A30C127L55<br />

A30C155L55<br />

A30C157L55<br />

60<br />

A30C125L60<br />

A30C127L60<br />

A30C155L60<br />

A30C157L60<br />

Rechts 50<br />

A30C125R50<br />

A30C127R50<br />

A30C155R50<br />

A30C157R50<br />

55<br />

A30C125R55<br />

A30C127R55<br />

A30C155R55<br />

A30C157R55<br />

60<br />

A30C125R60<br />

A30C127R60<br />

A30C155R60<br />

A30C157R60<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C1<br />

Insteekcilindernachtslot enkel met nachtschoot<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 550 gr - voor doornmaat 55 mm.<br />

A46C1 - Cilinder nachtslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van koker- en kastdeuren, geschikt voor Europrofielcilinders<br />

Prijzen op aanvraag<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

131<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

A55C1 - Toilet Rolslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

Zie algemene beschrijving serie C1<br />

Toilet insteekslot met rol- en nachtschoot<br />

Links en rechts bruikbaar<br />

Regelbare rolschoot in messing<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Voorplaat in inox<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 725 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van badkamer-en WC-deuren<br />

50<br />

RVS Afger.<br />

A55C127 50<br />

55 A55C127 55<br />

60 A55C127 60<br />

A56C1 - Cilinder rolslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

Zie algemene beschrijving serie C1<br />

Insteekcilinderslot met rol- en nachtschoot<br />

Links en rechts bruikbaar<br />

Regelbare rolschoot in messing<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Voorplaat in inox<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 725 gr. - voor doornmaat 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van doorslaande deuren- winkeldeuren enz.<br />

Afgerond<br />

Mess.gepol. RVS<br />

50 A56C125 50 A56C127 50<br />

55<br />

A56C125 55<br />

A56C127 55<br />

60<br />

A56C125 60 A56C127 60<br />

132 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Doornmaat: 55 - 60 mm (65 op aanvraag)<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Gesloten kast gefosfateerd, epoxy gelakt in antracietkleur<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Zelfsmerende kruknoot versterkt gelagerd met krukstiftblokkering d.m.v. een veer die de<br />

kruk opspant.<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Dagschootkop is massief, messing vernikkeld<br />

Het slot is voorzien van patentgaten<br />

Nachtschoot staal vernikkeld<br />

Conform aan de richtinggevende afmetingen DIN norm 18251 klasse 3<br />

DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Serie C5 Projectsloten Zware uitvoering<br />

Karakteristieken<br />

Sloten worden geleverd zonder sluitplaat<br />

Voorplaat is steeds afgerond en is 3 mm dik ,<br />

uitvoering Inox 304.<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C5<br />

Badkamerinsteekslot met dag- en nachtschoot<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Asafstand: 78 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 650 gr.<br />

A15C5 - Toiletslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van badkamer-en WC-deuren<br />

RVS<br />

Links Rechts<br />

55 A15C527L55 A15C527R55<br />

60 A15C527L60 A15C527R60<br />

A26C5 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C5<br />

Insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 2 toeren met sluitlengte van 21 mm<br />

Geschikt voor Europrofielcilinder<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 670 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren en deuren die extra beveiligd moeten<br />

worden.<br />

RVS<br />

Links Rechts<br />

55 A26C527L55 A26C527R55<br />

60 A26C527L60 A26C527R60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

133<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

A30C5 - Loopslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C5<br />

Insteekloopslot enkel met dagschoot<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 550 gr.<br />

Toepassing<br />

Op binnendeuren zonder vergrendeling<br />

RVS<br />

Links Rechts<br />

55 A30C527L55 A30C527R55<br />

A46C5 - Cilinder nachtslot<br />

60 A30C527L60 A30C527R60<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C5<br />

Insteekcilindernachtslot enkel met nachtschoot<br />

Nachtschoot 2 toeren<br />

Sluitlengte nachtschoot: 21 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 550 gr - voor doornmaat 55 mm.<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van koker- en kastdeuren, geschikt voor Europrofielcilinders<br />

RVS<br />

Links Rechts<br />

55 A46C527L55 A46C527R55<br />

60 A46C527L60 A46C527R60<br />

134 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Doornmaat: 55 - 60 mm<br />

Richting: Rechts en Links verschillend<br />

Gesloten kast gefosfateerd, epoxy gelakt in antraciet kleur<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Zelfsmerende kruknoot versterkt gelagerd met krukstiftblokkering d.m.v. een veer die de<br />

kruk opspant.<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Dagschootkop is massief, messing vernikkeld, voorzien van anti-frictie systeem<br />

Het slot is voorzien van patentgaten<br />

Stalen vernikkelde nachtschoot<br />

Conform aan de richtinggevende afmetingen DIN norm 18251 klasse 3<br />

Karakteristieken<br />

Sloten worden geleverd zonder sluitplaat<br />

Voorplaat is steeds afgerond en is 3 mm dik ,<br />

uitvoering Inox 304.<br />

DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Serie C6 Projectsloten Zware uitvoering<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C6<br />

Badkamerinsteekslot met dag- en nachtschoot<br />

De C6 is uitgevoerd met een tweedelige fluisterschoot<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Sluitlengte nachtschoot: 14 mm<br />

Asafstand: 78 mm<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 680 gr.<br />

A15C6 - Toiletslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van badkamer-en WC-deuren<br />

RVS<br />

Links Rechts<br />

55 A15C627L55 A15C627R55<br />

60 A15C627L60 A15C627R60<br />

A26C6 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C6<br />

Insteekcilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

De C6 is uitgevoerd met een tweedelige fluisterschoot<br />

Nachtschoot 2 toeren met sluitlengte van 21 mm<br />

Geschikt voor Europrofielcilinder<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 710 gr.<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren en deuren die extra beveiligd moeten<br />

worden.<br />

RVS<br />

Links Rechts<br />

55 A26C627L55 A26C627R55<br />

60 A26C627L60 A26C627R60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

135<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

A30C6 - Loopslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie C6<br />

Insteekloopslot enkel met dagschoot<br />

De C6 is uitgevoerd met een tweedelige fluisterschoot<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 580 gr.<br />

Toepassing<br />

Op binnendeuren zonder vergrendeling<br />

RVS<br />

Links Rechts<br />

55 A30C627L55 A30C627R55<br />

60 A30C627L60 A30C627R60<br />

136 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Doornmaat: 55 mm<br />

Richting: Rechts en Links bruikbaar<br />

Gesloten kast, binnen en buiten gefosfateerd en gelakt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Volle dagschootkop<br />

Zaagbelemmering in de versterkte stalen nachtschoot<br />

Sluitlengte nachtschoot: 20 mm dubbele toer<br />

Het slot is voorzien van patentgaten<br />

SKG** gekeurd<br />

Stalen verzinkte nachtschoot<br />

S2683 - <strong>Cilinders</strong>lot "ERGO" - SKG**<br />

Specifieke beschrijving<br />

Zwaar insteek cilinderslot met dag-en nachtschoot, met hefboom<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 925 gr. voor doorn 55 mm<br />

Voorplaat is steeds afgerond en 3 mm dik<br />

Geleverd zonder sluitplaat.<br />

Te gebruiken sluitplaat PC050;<br />

Toepassing<br />

Voor een veiliger vergrendeling van binnen- en buitendeuren bij nieuwbouw.<br />

Dit slot kenmerkt zich doordat het cilindergat boven het krukgat staat waardoor die het<br />

gebruik vergemakkelijkt.<br />

Voorpl.RVS<br />

Links Rechts<br />

55 S268327L55 S268327R55<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

137<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Serie Y45575 - Yale<br />

As afstand : 72mm.<br />

Doorn : 65mm<br />

Omkeerbare dagschoot.<br />

Nachtschoot = 2 metalen pennen.<br />

Vierkant van 9mm.<br />

Zonder sluitplaat geleverd.<br />

Doorn 65 Y4557565090<br />

138 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

BIJZETLOOPSLOTEN<br />

Bijzetloopsloten<br />

Algemene Beschrijving<br />

Insteekloopslot enkel met dagschoot<br />

Doornmaat (A) 35-40-45-50-55-60 mm<br />

Holle geribde dagschootkop<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Dagschootveer zonder tegenveer voor kruk voor doorn 35-40 mm<br />

Met lichte tegenveer voor kruk (45-60mm)<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Verpakking: per 10 stuks = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 250 gr.- voor doorn 55 mm<br />

A3008 - Standaard uitvoering<br />

Toepassing<br />

Op deuren zonder vergrendeling waar zeer lichte krukken van toepassing zijn. Is niet<br />

geschikt voor zwaar deurbeslag.<br />

35<br />

Epoxy<br />

A300811 35<br />

40 A300811 40<br />

45 A300811 45<br />

50 A300811 50<br />

55 A300811 55<br />

60 A300811 60<br />

Algemene Beschrijving<br />

Insteekloopslot enkel met dagschoot<br />

Doornmaat (A) 45-50-55-60-65-70-80 mm<br />

Holle geribde dagschootkop<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Halfopen kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 470 gr.- voor doorn 55 mm<br />

A3083 - Zware uitvoering<br />

Toepassing<br />

Op binnendeuren zonder vergrendeling.<br />

Epoxy<br />

Recht<br />

Afgerond<br />

Links Rechts Links Rechts<br />

45 A308311L45 A308311R45 A308321L45 A308321R45<br />

50 A308311L50 A308311R50 A308321L50 A308321R50<br />

55 A308311L55 A308311R55 A308321L55 A308321R55<br />

60 A308311L60 A308311R60 A308321L60 A308321R60<br />

65 A308311L65 A308311R65 A308321L65 A308321R65<br />

70 A308311L70 A308311R70 A308321L70 A308321R70<br />

80 A308311L80 A308311R80 A308321L80 A308321R80<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

139<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

BIJZETNACHTSLOTEN<br />

Bijzetnachtsloten<br />

S4660 - SKG**<br />

Algemene beschrijving<br />

Doornmaat: 50 mm<br />

Slotkast, voorplaat, en sluitkom zijn gebichromateerd geel verzinkt<br />

Geleverd met sluitkom<br />

Rechts en Links bruikbaar<br />

Nachtschootbediening aan de binnen- en buitenzijde door inbgebouwde kruisprofielcilinder<br />

Achthoekige kruissleutels van 75 mm lengte<br />

1 toer = sluitlengte van 20 mm<br />

Het slot kan eventueel bekomen worden in groepen gelijksluitende sloten<br />

SKG** gekeurd<br />

Verpakking per 6 sts = prijs SV + 20 %<br />

Toepassing<br />

Als veiligheids-bijzetslot op ramen, balkon- en terrasdeuren, deuren en ramen van<br />

woonwagens, werfketen, boten, enz.<br />

Verschill.sluit. (3 sleut.per slot)<br />

S466078#50<br />

Gelijksluitend (2 sleut.per slot)<br />

S466088#50<br />

Per 2 sts gelijksluit. (3 sleutels per set) S466088D50<br />

Sleutels<br />

S4670 - met patentgaten vr. prof.cil - ronde schoten - SKG**<br />

Kruisprofiel 75 mm-blanco sleutels QK02000 00<br />

Dubbelpenslot voor profielcilinders S4670<br />

Omschrijving:<br />

Veiligheidsbijzetslot SKG** en Politiekeurmerk Veilig Wonen goedgekeurd.<br />

Doornmaat: 55 mm<br />

Slotkast aan binnen- en buitenzijde gebichromatiseerd en rondom gesloten.<br />

Levering met cilinderschroef en inclusief veiligheidssluitkom SKG*** met bijzondere<br />

schuine inschroeving.<br />

Slot voorzien van standaard rozetgaten, zodat zowel schilden als rozetten toegepast<br />

kunnen worden.<br />

Gunstige afmetingen:<br />

Doornmaat: 55 mm<br />

Achterdoornmaat: 21 mm<br />

Totale inbouwdiepte 76 mm<br />

Afmetingen idem als het insteekbijzetslot S4660<br />

Hierdoor zeer geschikt voor glasdeuren en andere smalle profielen terwijl een bruikbare<br />

doornmaat gebruikt wordt.<br />

Hoogte slotkast: 58 mm<br />

Dikte slotkast: 16 mm<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

55 S467011 55<br />

140 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

BIJZETNACHTSLOTEN<br />

Cilinder nachtslot S4628<br />

Beschrijving<br />

Insteek cilinderslot met nachtschoot<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Gesloten kast in staal gefosfateerd en gelakt<br />

Geschroefde dekplaat<br />

Nachtschoot met zaagbelemmering<br />

Bestand tegen hoge drukkracht in dwars- en langsrichting<br />

1 toer = 25 mm<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Geschikt voor Euro-profielcilinder<br />

S4628 - Cilindernachtslot<br />

Toepassing<br />

Als veiligheids- bijzetslot op bestaande buitendeuren.<br />

Voor hogere inbraakveiligheid worden de High Security sloten steeds geplaatst met High<br />

Security veiligheidscilinder MP75.<br />

60<br />

Voorpl.RVS<br />

S462818 60<br />

Nachtschoot, kruissleutel, 2 schoten - reeks Y6100<br />

Voorplaat, sluitplaat en kast : staal vernikkeld. 2 nachtschoten,staal. Verschillend<br />

sluitend : 3 sleutels<br />

Gelijksluitend : 2 sleutels<br />

Indien een specifieke sluiting gewenst is, gelieve deze op te geven bij bestelling.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Verschillend sluitend<br />

Gelijksluitend<br />

Y6100<br />

Y6100KA<br />

Algemene beschrijving<br />

Doornmaat (A) 45-50-55-60 mm<br />

Insteek klaviernachtslot<br />

Nachtschoot 1 toer met sluitlengte 14 mm<br />

2 vernikkelde sleutels 30 verschillende sluitingen<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Open kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 350 gr. - voor doorn 55 mm<br />

A4430 - Met klavieren<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van koker- en kastdeuren.<br />

45<br />

Epoxy<br />

A443011 45<br />

50 A443011 50<br />

55 A443011 55<br />

60 A443011 60<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

141<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

BIJZETNACHTSLOTEN<br />

A4630 - Voor profielcilinder<br />

Algemene beschrijving<br />

Doornmaat (A) 45-50-55-60-65-70-80 mm<br />

Insteek cilindernachtslot<br />

Nachtschoot 1 toer met sluitlengte 12 mm<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Open kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 320 gr. - voor doorn 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van koker- en kastdeuren.<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond<br />

45 A463011 45 A463021 45<br />

50 A463011 50 A463021 50<br />

55 A463011 55 A463021 55<br />

60 A463011 60 A463021 60<br />

65 A463011 65 A463021 65<br />

70 A463011 70 A463021 70<br />

80 A463011 80 A463021 80<br />

A4613 - Voor profielcilinder Zware uitvoering<br />

Algemene beschrijving<br />

Zwaar insteek cilindernachtslot<br />

Doornmaat (A) 45-50-55-60-65-70-80 mm<br />

Nachtschoot:<br />

* 1 toer met sluitlengte 16 mm - voor doorn 45 mm<br />

* 2 toeren met sluitlengte 21 mm - voor doorn 50-80 mm<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Open kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 470 gr. - voor doorn 55 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van buitendeuren.<br />

45<br />

Epoxy<br />

A461311P45<br />

50 A461311P50<br />

55 A461311P55<br />

60 A461311P60<br />

65 A461311P65<br />

70 A461311P70<br />

80 A461311P80<br />

142 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

BIJZETNACHTSLOTEN<br />

Voorplaat, sluitplaat en kast: staal gelakt (limba).<br />

Nachtschoot, messing.<br />

Voorzien voor PZ cilinder.<br />

Veiligheidsrozetgaten vanaf 35mm doorn.<br />

Sluitplaat referentie: Y0R523004014.<br />

Doorn 20<br />

Y5230020<br />

Nachtslot - reeks Y523<br />

Doorn 25<br />

Doorn 30<br />

Doorn 35<br />

Doorn 40<br />

Doorn 45<br />

Doorn 50<br />

Doorn 60<br />

Y5230025<br />

Y5230030<br />

Y5230035<br />

Y5230040<br />

Y5230045<br />

Y5230050<br />

Y5230060<br />

Voorplaat, sluitplaat en kast in staal gelakt (limba).<br />

Nachtschoot in staal vernikkeld.<br />

Voorzien voor PZ cilinder.<br />

Veiligheidsrozetgaten vanaf 35mm doorn.<br />

4 toerig.<br />

Doorn 40<br />

Y5132040<br />

Veiligheidsnachtslot - reeks Y513<br />

Doorn 50<br />

Doorn 60<br />

Y5132050<br />

Y5132060<br />

Voorplaat en sluitplaat, messing.<br />

Kast, staal gelakt (limba).<br />

Voorzien voor PZ cilinder.<br />

Sluitplaat referentie: Y0R514004015.<br />

Doorn 40<br />

Doorn 50<br />

Y5140040<br />

Y5140050<br />

Nachtschoot/schuifdeur - reeks Y514<br />

Doorn 60 Y5140060<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

143<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

BIJZETNACHTSLOTEN<br />

Veiligheidsnachtschoot, kruissleutel - reeks Y5632<br />

Voorplaat, sluitplaat en kast: gelakt staal (limba).<br />

Nachtschoot: staal vernikkeld.<br />

Cilinder: artikel 2708270, 3 sleutels (Y0151770).<br />

4 toerig.<br />

Doorn 40<br />

Y5632040<br />

Doorn 50<br />

Doorn 60<br />

Doorn 70<br />

Y5632050<br />

Y5632060<br />

Y5632070<br />

Smaldeursloten - Zwenknachtschoot/kruissleutel - reeks Y6300T<br />

Voorplaat en sluitplaat, staal vernikkeld.<br />

Kast, zwart gelakt.<br />

Zwenknachtschoot, staal vernikkeld.<br />

Verschillend sluitend : 3 sleutels<br />

Gelijksluitend : 2 sleutels<br />

Doorn: 20mm.<br />

Indien een specifieke sluiting gewenst is, gelieve deze op te geven bij bestelling.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Verschillend sluitend<br />

Gelijksluitend<br />

Y6300T<br />

Y6300TKA<br />

144 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

BIJZETHAAKSLOTEN<br />

Bijzethaaksloten<br />

Algemene beschrijving<br />

Doornmaat (A) 50-55-60 mm<br />

Insteekslot met zwenkhaakschoot<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Gesloten kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

1 vernikkelde sleutel en 1 sluiting<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 360 gr. - (doorn 55 mm)<br />

A7131 - Met sleutel<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van schuifdeuren<br />

50<br />

Epoxy<br />

A713111 50<br />

55 A713111 55<br />

60 A713111 60<br />

Algemene beschrijving<br />

Doornmaat (A) 50-55-60-70-80 mm<br />

Zwaar insteekcilinder haakslot enkel met zwenkhaakschoot<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Open kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 690 gr. - (doorn 55 mm)<br />

A7632 - Voor profielcilinder<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van zware schuifdeuren of poorten<br />

50<br />

Epoxy<br />

A763211P50<br />

55 A763211P55<br />

60 A763211P60<br />

70 A763211P70<br />

80 A763211P80<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

145<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

BIJZETHAAKSLOTEN<br />

Smaldeursloten - Haak/kruissleutel - reeks Y6300H<br />

Voorplaat en sluitplaat, staal vernikkeld.<br />

Kast, zwart verlakt.<br />

Zwenkhaak, staal vernikkeld.<br />

Verschillend sluitend : 3 sleutels<br />

Gelijksluitend : 2 sleutels<br />

Doorn: 20mm.<br />

Indien een specifieke sluiting gewenst is, gelieve deze op te geven bij bestelling.<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20%<br />

Verschillend sluitend<br />

Gelijksluitend<br />

Y6300H<br />

Y6300HKA<br />

146 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKHAAKSLOTEN<br />

Insteekhaaksloten<br />

Algemene beschrijving<br />

Doornmaat (A) 45 mm<br />

Insteekhaakslot met zwenkhaakschoot<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Open kast<br />

Binnen en buiten epoxy bekleding<br />

Vergrendeling met sleutel en 1 sluiting<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 475 gr.<br />

A7159 - Voor kruk en sleutel<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van schuifdeuren of poorten<br />

45 mm<br />

Epoxy<br />

A715911 45<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

147<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

INSTEEKHAAKSLOTEN<br />

A7659 - Voor kruk en cilinder<br />

Specifieke beschrijving<br />

Algemene beschrijvingen zie A7159<br />

Insteekcilinderhaakslot<br />

Vergrendeling met cilinder<br />

Geschikt voor Europrofielcilinder met werkhoogte nok van 10 mm<br />

Verpakking per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van zware schuifdeuren of poorten<br />

45 mm<br />

Epoxy<br />

A765911 45<br />

148 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

SMALDEURSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

Algemene beschrijving<br />

Asafstand: 110 mm<br />

Doornmaat serie 52 : 23,5 - 30 - 35 mm<br />

Doornmaat serie 10 : 25 - 30 - 35 mm<br />

Richting : Links en rechts verschillend<br />

Smaldeursloten - asafstand 110mm<br />

Open kast in epoxy verzinkt en gelakt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Sluitlengte nachtschoot: 12,5 mm<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Volle dagschootkop<br />

Karakteristieken<br />

De voorplaat is rechthoekig in RVS.<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 52<br />

Insteekklavierrslot met dag-en nachtschoot, met hefboom<br />

4 messing klavieren<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Twee vernikkelde sleutels en 18 verschillende sluitingen<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 510 gr. voor doornmaat 30 mm<br />

M2452 - Serie 52 - Klavierslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van PVC, metalen- en houten deuren met smalle stijlen.<br />

Voorpl.RVS<br />

Links Rechts<br />

23,5 M245218L23 M245218R23<br />

30<br />

35<br />

M245218L30 M245218R30<br />

M245218L35 M245218R35<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 52<br />

Insteekcilinderslot met dag-en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 510 gr. voor doornmaat 55 mm<br />

M2652 - Serie 52 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van binnen- en buitendeuren<br />

Geschikt voor europrofielcilinder K4700M/K6700M (korte meenemer)<br />

Voorpl.RVS<br />

Links Rechts<br />

23,5 M265218L23 M265218R23<br />

30<br />

35<br />

M265218L30 M265218R30<br />

M265218L35 M265218R35<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

149<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

SMALDEURSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

M5652 - Serie 52 - Cilinder rolslot<br />

Specifieke beschrijving<br />

zie algemene beschrijving serie 52<br />

Insteekcilinderslot met rol-en nachtschoot<br />

Links en rechts bruikbaar<br />

Regelbare rolschoot in messing<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 510 gr. voor doornmaat 30 mm<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van doorslaande deuren- winkeldeuren enz.<br />

23,5<br />

Voorpl.RVS<br />

M565218 23<br />

30<br />

35<br />

M565218 30<br />

M565218 35<br />

M2610 - Serie 10 - <strong>Cilinders</strong>lot<br />

Algemene en specifieke beschrijving<br />

Asafstand: 110 mm<br />

Doornmaat: 25-30-35 mm<br />

Richting: links en rechts verschillend<br />

Open kast binnen en buiten verzinkt<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Volle dagschootkop<br />

Sluitlengte nachtschoot: 13 mm<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Insteek cilinderslot met dag- en nachtschoot, met hefboom<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 470 gr voor doorn 25 mm<br />

Karakteristieken<br />

De voorplaat is rechthoekig en in RVS.<br />

Toepassing<br />

Voor vergendeling van PVC, metalen- en houten deuren met smalle stijlen.<br />

Voorpl.staal verzinkt<br />

Links Rechts<br />

25 M261011L25 M261011R25<br />

30 M261011L30 M261011R30<br />

35 M261011L35 M261011R35<br />

150 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

SMALDEURSLOTEN - ASAFSTAND 110MM<br />

Specifieke beschrijving<br />

Zie algemene beschrijving M2610<br />

Insteekcilinderslot met rol- en nachtschoot<br />

Links en rechts bruikbaar<br />

Regelbare rolschoot in messing<br />

Nachtschoot 1 toer<br />

Verpakking: per stuk = prijs SV + 20 %<br />

Gewicht: 470 gr. voor doornmaat 25 mm<br />

M5610 - Serie 10 - Cilinder rolslot<br />

Toepassing<br />

Voor vergrendeling van doorslaande deuren- winkeldeuren met smalle stijlen<br />

25<br />

Voorpl.staal verzinkt<br />

M561011 25<br />

30<br />

35<br />

M561011 30<br />

M561011 35<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

151<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

SMALDEURSLOTEN - ASAFSTAND 92MM<br />

Smaldeursloten - asafstand 92mm<br />

Insteekdeurslot Control Nuova Feb<br />

Insteekdeursloten Control.<br />

Slot voor profieldeuren.<br />

Links en rechts keerbaar.<br />

Asafstand 92mm.<br />

Doornmaat : 25-30-35 mm<br />

Slot met zwenkschoot.<br />

Inox voorplaat, vlak (22mm) of U-model (23mm).<br />

Sluitplaten worden apart geleverd volgens deurprofiel.<br />

Doorn 25mm-inox U-voorpl. 23mm<br />

Doorn 30mm-inox U-voorpl. 23mm<br />

Doorn 35mm-inox U-voorpl. 23mm<br />

FEB7691U/1<br />

FEB7691U/2<br />

FEB7691U/3<br />

Doorn 25mm-vlakke inox voorpl. 22mm FEB7691P/1<br />

Doorn 30mm-vlakke inox voorpl. 22mm FEB7691P/2<br />

Doorn 35mm-vlakke inox voorpl. 22mm FEB7691P/3<br />

152 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

SMALDEURSLOTEN - ASAFSTAND 85MM<br />

85mm asafstand.<br />

Omkeerbare dagschoot.<br />

Zonder sluitplaat geleverd.<br />

Voorplaat en kast, staal verzinkt.<br />

Smaldeursloten - asafstand 85mm<br />

Voorzien voor PZ cilinders.<br />

Inst.sl. voor metal. deuren - Dag- en nachtschoot - reeks Y99500<br />

Doorn 25 Y9950025080<br />

Doorn 30 Y9950030080<br />

Doorn 35 Y9950035080<br />

Zwenknachtschoot.<br />

Inst.sl. voor metal.deuren - Dag- en zwenknachtschoot - reeks Y99550<br />

Doorn 25 Y9955025080<br />

Doorn 30 Y9955030080<br />

Doorn 35 Y9955035080<br />

Zwenknachtschoot.<br />

Inst. sl. voor metal. deuren - Zwenknachtschoot - reeks Y99554<br />

Doorn 25 Y9955425000<br />

Doorn 30 Y9955430000<br />

Doorn 35 Y9955435000<br />

Zwenkhaak.<br />

Doorn 25 Y9955125000<br />

Inst.sl. voor metal. deuren - Haakslot - reeks Y99551<br />

Doorn 30 Y9955130000<br />

Doorn 35 Y9955135000<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

153<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

Sluitplaten<br />

Vlakke sluitplaten voor Serie 90<br />

Epoxy<br />

RVS<br />

Wit<br />

PA09021 00<br />

PA09027 00<br />

PA09024 00<br />

Koper look PA0902A 00<br />

Brons look PA0902B 00<br />

Vlakke aangepaste sluitplaten voor serie 90 (type Bonaiti)<br />

Epoxy<br />

RVS<br />

Wit<br />

Doorn 36mm Doorn 45mm<br />

PA09121 36 PA09121 45<br />

PA09127 36 PA09127 45<br />

PA09124 36 PA09124 45<br />

Vlakke sluitplaten serie 53 vr. A1353-A1553-A2653<br />

Koper look PA0912A 36 PA0912A 45<br />

Brons look PA0912B 36 PA0912B 45<br />

Recht<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

PA05211 00 PA05215 00 PA05217 00<br />

Afgerond PA05221 00<br />

PA05225 00 PA05227 00<br />

154 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

Vlakke sluitpl. serie 08 vr. A1408-A2408-A2608<br />

Links<br />

Epoxy<br />

Recht Afgerond<br />

PA05111L00 PA05121L00<br />

Rechts PA05111R00 PA05121R00<br />

SPA8151 - Zware hoeksluitpl.-epoxy-voor serie 08-57<br />

Voor de sloten A2658 - A2609 - S2657 - S2609 -<br />

C5 - C6<br />

Hoeksluitplaat epoxy<br />

SPA8151 00<br />

SPA02.7 - Vlakke sluitpl. i3 Lockset<br />

Voor de sloten A2658 - A2609 - S2657 - S2609 -<br />

C5 - C6<br />

RVS<br />

Recht Afgerond<br />

SPA0217 00 SPA0227 00<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

155<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

SPA7101161 - Sluitkom SKG***<br />

Te gebruiken samen met bovenvermelde vlakke sluitplaat<br />

ref. SPA02.7<br />

Sluitkom SKG*** SPA7101161<br />

SPA0030-SPA0032 - Gegoten sluitkommen<br />

Voor S2606-S2657 SPA0030 00<br />

Voor S4628<br />

SPA0032 00<br />

Vlakke sluitpl. serie 56 vr. A1356-A1456-A1556-A2656<br />

Epoxy<br />

PA06121 00<br />

Mess.gepol. PA06125 00<br />

RVS<br />

PA06127 00<br />

156 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

Vlakke sluitpl. serie 56 voor A3056<br />

Epoxy<br />

PA06221 00<br />

Mess.gepol. PA06225 00<br />

RVS<br />

PA06227 00<br />

Vlakke sluitplaat serie 56 voor A4356<br />

Epoxy PA06321 00<br />

RVS<br />

PA06327 00<br />

SPA0117 - Zware inox sluitplaat voor SPA0030<br />

Links<br />

SPA0117L00<br />

Rechts SPA0117R00<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

157<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

Vlakke sluitpl.vr. 06 / 57 / 58 / S2657<br />

Links<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

Recht Afgerond Recht Afgerond Recht Afgerond<br />

PA05011L00 PA05021L00 PA05015L00 PA05025L00 PA05017L00 PA05027L00<br />

Rechts PA05011R00 PA05021R00 PA05015R00 PA05025R00 PA05017R00 PA05027R00<br />

Vlakke sluitpl. vr. A5658-A5606-A56C1<br />

Epoxy<br />

RVS<br />

Recht Afgerond Recht Afgerond<br />

PA05311 00 PA05321 00 PA05317 00 PA05327 00<br />

Vlakke sluitplaat vr. A5609<br />

Epoxy/Rechte hoek PA05511 00<br />

158 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

Vlakke sluitplaat vr. A3006-A30C1<br />

Links<br />

Epoxy Mess.gepolijst RVS<br />

Recht Afgerond Recht Afgerond Recht Afgerond<br />

PA07211L00 PA07221L00 PA07215L00 PA07225L00 PA07217L00 PA07227L00<br />

Rechts PA07211R00 PA07221R00 PA07215R00 PA07225R00 PA07217R00 PA07227R00<br />

Vlakke sluitplaat vr. A4606-A46C1<br />

Links<br />

Epoxy Mess.gepolijst RVS<br />

Recht Afgerond Recht Afgerond Recht Afgerond<br />

PA07311L00 PA07321L00 PA07315L00 PA07325L00 PA07317L00 PA07327L00<br />

Rechts PA07311R00 PA07321R00 PA07315R00 PA07325R00 PA07317R00 PA07327R00<br />

Hoeksluitpl.vr. A13..-A15..-A26.. (ook C1)<br />

Links<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

Recht Afgerond Recht Afgerond Recht Afgerond<br />

PA05741L00 PA05751L00 PA05745L00 PA05755L00 PA05747L00 PA05757L00<br />

Rechts PA05741R00 PA05751R00 PA05745R00 PA05755R00 PA05747R00 PA05757R00<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

159<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

Hoeksluitpl. vr. A3006-A30C1<br />

Links<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

Recht Afgerond Recht Afgerond Recht Afgerond<br />

PA07641L00 PA07651L00 PA07645L00 PA07655L00 PA07647L00 PA07657L00<br />

Rechts PA07641R00 PA07651R00 PA07645R00 PA07655R00 PA07647R00 PA07657R00<br />

Hoeksluitpl. vr. A4606-A46C1<br />

Links<br />

Epoxy Mess.gepol. RVS<br />

Recht Afgerond Recht Afgerond Recht Afgerond<br />

PA07741L00 PA07751L00 PA07745L00 PA07755L00 PA07747L00 PA07757L00<br />

Rechts PA07741R00 PA07751R00 PA07745R00 PA07755R00 PA07747R00 PA07757R00<br />

Vlakke sluitpl.voor A15C5-C6 / A26C5-C6<br />

Links Rechts<br />

PC05027L00 PC05027R00<br />

160 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

SLUITPLATEN<br />

Vlakke sluitpl.voor A30C5-C6<br />

Links Rechts<br />

PC07227L00 PC07227R00<br />

Vlakke sluitpl.voor A46C5-C6<br />

Links Rechts<br />

PC07327L00 PC07327R00<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

161<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

MEERPUNTSLOTEN - ASAFSTAND 92MM<br />

Meerpuntsloten - asafstand 92mm<br />

Meerpuntsluitingen Simply Nuova Feb<br />

Meerpuntsloten Simply voor aluminium deuren<br />

3 puntslot voor profieldeuren.<br />

Links en rechts bruikbaar.<br />

Inox voorplaat.<br />

Doornmaat : 25-30-35mm<br />

Keuze van slot en sluitplaten is afhankelijk van het deurprofiel.<br />

Prijs voor sluitplaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.<br />

Gelieve steeds het merk en type van het profiel op te geven.<br />

Doorn 25mm-asafst.92mm-dag-en 3 zwenksch.-platte vpl.22mm FEB7092P/1<br />

Doorn 30mm-asafst.92mm-dag-en 3 zwenksch.-platte vpl.22mm FEB7092P/2<br />

Doorn 35mm-asafst.92mm-dag-en 3 zwenksch.-platte vpl 22mm FEB7092P/3<br />

Doorn 25mm-asafst.92mm-dag-en 3 zwenkschoten-U vpl.23mm<br />

Doorn 30mm-asafst.92mm-dag-en 3 zwenkschoten-U vpl.23mm<br />

Doorn 35mm-asafst.92mm-dag-en 3 zwenkschoten-U vpl.23mm<br />

FEB7092U/1<br />

FEB7092U/2<br />

FEB7092U/3<br />

162 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

MEERPUNTSLOTEN - ASAFSTAND 85MM<br />

Meerpuntsloten - asafstand 85mm<br />

Meerpuntsloten Simply voor aluminium deuren<br />

3 puntslot voor profieldeuren.<br />

Links en rechts bruikbaar.<br />

Inox voorplaat.<br />

Doornmaat : 25-30-35mm<br />

Meerpuntsluitingen Simply Nuova Feb<br />

Keuze van slot en sluitplaten is afhankelijk van het deurprofiel.<br />

Prijs voor sluitplaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.<br />

Gelieve steeds het merk en type van het profiel op te geven.<br />

Doorn 25mm-3 haakschoten-U vpl. inox 23mm FEB7323UGAN/1<br />

Doorn 30mm-3 haakschoten-U vpl. inox 23mm FEB7323UGAN/2<br />

Doorn 35mm-3 haakschoten-U vpl. inox 23mm FEB7323UGAN/3<br />

PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company<br />

163<br />

ASSA ABLOY


DEURSLOTEN<br />

MEERPUNTSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

Meerpuntsloten - asafstand 72mm<br />

Met blokschoten<br />

Algemene beschrijving<br />

Meerpunt insteek veiligheidscilinderslot met centraal slot en bijkomende nachtsloten<br />

boven en onder.<br />

Centraal slot met dag- en nachtschoot<br />

Met hefboom<br />

Omkeerbare dagschoot<br />

Rechts en links bruikbaar<br />

Dagschootveer en tegenveer voor kruk<br />

Gesloten kast met geschroefde dekplaat<br />

Patentgaten voor beslagbevestiging<br />

2 toeren<br />

Geschikt voor Europrofielcilinder met werkhoogte nok van 10 mm<br />

Boven- en ondervergrendeling door nachtsloten<br />

Gesloten kast met geschroefde dekplaat<br />

Afgeschuinde nachtschoot.<br />

Karakteristieken<br />

Doorn: 55 mm<br />

Asafstand: 72 mm<br />

Centraal slot afmetingen:<br />

* L: 224 mm<br />

* B: 81,5 mm<br />

* H: 14 mm<br />

Nachtsloten afmetingen:<br />

* L: 124 mm<br />

* B: 55,5 mm<br />

* H: 14 mm<br />

Voorplaat afmetingen: midden 2.150 x 16 x 2,5 mm<br />

Nachtschoten: sluitlengte 20 mm<br />

Krukstift: 8 mm<br />

Gewicht:<br />

* T8160: 3 200 gr<br />

* T8166: 4 000 gr<br />

Verpakking: 5 stuks = prijs SV + 20 %<br />

T8160 - Driepunt<br />

T8160-96: Driepuntsluiting met dag- en nachtschoot midden en een nachtslot boven en<br />

onder.<br />

Verpakking per 5 stuks = prijs SV + 20 %<br />

Toepassing<br />

Voor een veiliger vergrendeling van houten buitendeuren - beschermt de deuren tegen<br />

kromtrekken en beveiligt tegen hoge drukkracht in dwars- en langsrichting.<br />

Geschikt voor brandwerende deuren (consulteer onze verkoopdienst)<br />

50<br />

2150 X 16 X 2,5 mm 2150 X 18 X 2,5 mm<br />

T816056 50<br />

55<br />

T816096 55 T816098 55<br />

164 PRIJSLIJST 19/02/2007<br />

ASSA ABLOY<br />

An <strong>Assa</strong> <strong>Abloy</strong> Group company


DEURSLOTEN<br />

MEERPUNTSLOTEN - ASAFSTAND 72MM<br />

T8166-96: Vijfpuntsluiting met dag- en nachtschoot midden en twee nachtsloten boven en<br />

onder.<br />

T8166 - Vijfpunt<br />

Boven en onder voorzien van 2 keer 2 blokschoten<br />

Nachtschoot sluitlengte 20 mm<br />

Gewicht: 4000 gr<br />

Voorplaat: 2150 x 16 x 2,5 mm<br />

Toepassing<br />

Voor een veiliger vergrendeling van houten buitendeuren - beschermt de deuren tegen<br />

kromtrekken en beveiligt tegen hoge drukkracht in dwars- en langsrichting.<br />

55<br />

2150 X 16 X 2,5mm<br />

T816696 55<br />

T8140 - Driepunt - krukbediende versie<br />

Beschrijving :<br />

T8140 (Driepuntsluiting)<br />

Bij de krukbediende sloten worden de nachtschoten (zowel boven, onder als centraal)<br />

uitgeworpen door de kruk naar boven te draaien.<br />

De kruk valt daarna opnieuw in haar horizontale positie waarna ze vergrendeld dient te<br />

worden met de cilinder.<br />

Voor het openen van