Views
3 years ago

Theorie gedichten - St. Jorisschool Nijmegen

Theorie gedichten - St. Jorisschool Nijmegen

B) Vond je het gedicht

B) Vond je het gedicht leuk? Waarom wel of waarom juist niet? ………………………………………………………………………………………………….. C) Welk rijmschema kom je tegen bij het gedicht „Vriendschap‟ ………………………………………………………. D) Maak een gedicht, van minimaal 6 regels, gebruik daarbij gepaard rijm. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Opdracht 2 A) Lees het gedicht „nacht‟. B) Maak de volgende vragen over het gedicht. 1 Jij staat aan in mij 1. Waarover gaat dit gedicht? als een lamp als een sirene en ik weet niet hoe ik je nog stoppen moet …………………………………………………………………………………………………… 5 Ik probeer je weg te dwingen, klaar, herinneringen, …………………………………………………………………………………………………… maar dat lukt niet goed. Uit ………………………………………………………….. wil je niet gaan. 10 Wat je met mijn dromen doet – 2. Wat is het probleem van de ik-persoon? Ik moet op wekkers slaan hard, …………………………………………………………………………………………………… achteruit – zal lang nog duren: …………………………………………………………………………………………………… 15 in bezit genomen uren maar alleen gelaten huid. 4 Nacht Edward van de Vendel, aanhalingstekens

3. Op welke manier probeert hij dat op te lossen? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4. Leg uit of dat oplossen een beetje lukt. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 5. In regel 10 breekt de zin af. Waar gaat deze verder? …………………………………………………………………………………………………… 6. Leg uit wat er met de laatste drie regels wordt bedoeld. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 7. Welke beeldspraak tref je aan in de regels 8 en 9? Beeldspraak betekent dat een mens of voorwerp met iets of iemand anders vergeleken wordt. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 8. Welke vergelijkingen komen in dit gedicht voor? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 9. Welke tegenstellingen vind je in dit gedicht? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 10. Beschrijf het rijm in dit gedicht. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. 5

Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Boekverslag onderbouw - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Hieronder - St. Jorisschool Nijmegen
Klachtenregeling - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Boekverslag Nederlands bovenbouw - St. Jorisschool Nijmegen
HET VMBO LEESDOSSIER ENGELS - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Download het dyslexieprotocol - St. Jorisschool Nijmegen
Download het pestprotocol - St. Jorisschool Nijmegen
Jorakel 1 - St. Jorisschool Nijmegen
Voorbeeld 1 - St. Jorisschool Nijmegen
Jeugdliteratuur klas 3 - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
Sint Jorisschool - St. Jorisschool Nijmegen
PROGRAMMA WERKWEEK KLAS 2 - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 1T - St. Jorisschool Nijmegen
Algemeen rapport resultaat - St. Jorisschool Nijmegen
Jaarverslag 2010-2011 - St. Jorisschool Nijmegen
Algemeen rapport resultaat - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 2T+ - St. Jorisschool Nijmegen
AMERICAN FOOTBALL WORKSHOP - St. Jorisschool Nijmegen
programma activiteitenweek klas 2 - St. Jorisschool Nijmegen
Informatie huiswerkklas voor de leerlingen - St. Jorisschool Nijmegen
Studiewijzer klas 2T - St. Jorisschool Nijmegen
HET VMBO LEESDOSSIER ENGELS - St. Jorisschool Nijmegen