29.11.2014 Views

Vrije tijd

Vrije tijd

Vrije tijd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD<br />

GEMEENTE HOUTHULST<br />

EDITIE JANUARI, FEBRUARI, MAART 2011 | nr 128<br />

colofon<br />

De Boskrant is het officiële<br />

informatieblad van de<br />

gemeente Houthulst.<br />

redactieadres:<br />

Markt 1, 8650 Houthulst<br />

T 051 46 08 94<br />

F 051 46 07 36<br />

www.houthulst.be<br />

De volgende Boskrant<br />

verschijnt begin april.<br />

Gelieve alle teksten te<br />

bezorgen vóór 24 februari 2011<br />

via cultuur@houthulst.be<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

Burgemeester Joris Hindryckx,<br />

bevoegd voor informatie<br />

Beste mensen van onze gemeente<br />

Enkele grote projecten zijn gestart: de dorpskernvernieuwing in Merkem, het inbreidingsproject<br />

en de nieuwe zaal in Klerken, de werken in de Terreststraat, de bouw van de sociale<br />

appartementen in de Brs. Xaverianenstraat en straks ook de uitbreiding van het containerpark.<br />

Enkele kleinere werken, zoals het herasfalteren van een deel van de Melanedreef en de<br />

wegversmallingen in de Stokstraat zijn in uitvoering of worden binnenkort uitgevoerd.<br />

Ondertussen is de begroting voor 2011 goedgekeurd.<br />

Een lijvig document, maar de meest kleurende zaken zijn:<br />

- de oprichting van een nieuwe dienst: Houthulst Proper. Onze gemeente heeft sinds vele<br />

jaren de reputatie een heel nette gemeente te zijn. Maar de <strong>tijd</strong>en zijn ietwat veranderd.<br />

Zo zijn de middelen minder groot om dit waar te maken, zoals het verbod om op openbare<br />

plaatsen (inclusief de kerkhoven) nog te sproeien. Ook de gedrevenheid van de mensen<br />

om het openbaar domein (voetpaden, greppels, openbare bloemperken,…) voor de deur<br />

zelf te onderhouden is in de drukte der dingen verminderd. Ook in andere gemeenten is<br />

dit zo en dit begrijpen we natuurlijk ook wel. Met politiereglementen los je dit niet meer<br />

op. We kunnen bijvoorbeeld niet meer verwachten dat de buren van bejaarde mensen<br />

allemaal de sneeuw helpen ruimen. De nieuwe dienst ‘Houthulst Proper’ zal constant in<br />

het straatbeeld aanwezig zijn om het publiek domein net te maken en net te houden.<br />

- de verbetering en de verfraaiing van het marktplein (omgeving Markthuis en bushaven)<br />

- de versnelde vernieuwing van de betonstukken van de Ooievaarstraat;<br />

- de herinrichting van de 7de Geniestraat;<br />

- de vernieuwing van diverse voetpaden (samen goed voor 200 000 EUR), de aanleg van een<br />

mountainbikeroute, de aanleg van het resterende deel van de parking voor de sporthal,…<br />

In 2011 zal het OCMW de nieuwe kinderopvang ten behoeve van de gemeente nabij de<br />

jeugdlokalen bouwen (voor Houthulst en voor St.-Kristoffel). Binnenkort zal ook het dossier<br />

voor de bouw en de subsidiëring van de restauratie van de Vredesmolen in Klerken afgewerkt<br />

zijn. Tegen 2014 moet dit onze grootste getuige zijn voor de herdenking van de Grote Oorlog.<br />

Aan allen van jullie een heel gelukkig nieuw jaar!<br />

Met vriendelijke groeten<br />

Joris HINDRYCKX<br />

burgemeester<br />

inhoud<br />

Algemeen p 2<br />

Bevolking p 3<br />

Ruimtelijke ordening p 4<br />

Politie p 4<br />

Lokale economie p 4<br />

Milieu p 5<br />

<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong> p 7<br />

OCMW p 14<br />

Varia p 16<br />

Dienstencentrum De Schakel p 18<br />

Agenda p 20<br />

pagina 1


Algemeen<br />

Dorpskernvernieuwing en bouw nieuw ontmoetingscentrum<br />

in Merkem<br />

Actie verwilderde katten<br />

Op 6 september 2010 zijn grondige verbeteringswerken gestart in het centrum<br />

van Merkem. De dorpskern wordt voorzien van gescheiden rioleringen en wordt<br />

grotendeels vernieuwd. Op het Stationsplein komt een nieuw ontmoetingscentrum.<br />

De dorpskernvernieuwing verloopt in 4 fasen:<br />

−- 1ste fase: Stationsstraat van 06/09/2010 tot 15/03/2011;<br />

−- 2de fase: Westbroekstraat tot aan het marktplein van 16/03/2011 tot 15/11/2011;<br />

−- 3de fase: marktplein van 16/11/2011 tot 15/03/2012;<br />

−- 4de fase: Kouterstraat tot aan het voetbalplein van 16/03/2012 tot 31/07/2012.<br />

De gemeente Houthulst organiseert<br />

op 31 januari 2010 en op 1, 2, 7, 8<br />

en 9 februari 2011 opnieuw een<br />

zwerfkattenactie. De actie heeft als<br />

doel de populatie van verwilderde en<br />

zwervende katten te beperken door ze<br />

door een dierenarts onvruchtbaar te<br />

laten maken.<br />

Na het vangen op vooraf vastgestelde<br />

plaatsen en na behandeling en<br />

verzorging door de dierenarts worden<br />

de dieren opnieuw vrijgelaten. Indien<br />

nodig worden zieke dieren pijnloos<br />

uit hun lijden verlost. Dat is absoluut<br />

noodzakelijk want zwerfkatten<br />

hebben een ellendig leven vol gevaar,<br />

honger, dorst en daarenboven lijden<br />

ze aan diverse ziektes.<br />

Inwoners die problemen met verwilderde<br />

katten willen melden, kunnen terecht bij<br />

volgende contactpersonen:<br />

· Gemeenschapswacht, Tom Desodt, via<br />

gemeenschapswacht@houthulst.be of<br />

051 46 07 31 en 0497 93 25 59<br />

· Milieudienst, Adelien Vergote, via<br />

milieu@houthulst.be of 051 46 08 95<br />

Voor de start van elke actie worden de<br />

omwonenden verwittigd en gevraagd hun<br />

eigen poezen binnenshuis te houden <strong>tijd</strong>ens<br />

de duur van de actie.<br />

De bouw van de zaal op het Stationsplein staat los van de wegenwerken en is<br />

officieel gestart op 5 november 2010. De zaal moet tegen het einde van 2011<br />

voltooid zijn. De voortgang van de werken kan gevolgd worden op de website<br />

www.merkem.be.<br />

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in<br />

zijn platteland.<br />

Zowel voor de dorpskernvernieuwing (500.000 euro) als voor het ontmoetingscentrum<br />

(200.000 euro) zijn subsidies toegekend via LEADER, een Europees<br />

programma voor plattelandsontwikkeling. Die Leadersteun bestaat uit een<br />

Europese cofinanciering van 30%, een Vlaamse cofinanciering van 33% en een<br />

provinciale cofinanciering van 37%.<br />

pagina 2


Bevolking<br />

Geboorten:<br />

30.05.2010 Liam, zoon van Vandewynckel Bram en van Vandevyvere Sofie<br />

31.07.2010 Dree, dochter van Gunst Peter en van Dupon Lies<br />

02.09.2010 Amelie, dochter van Tryssesoone Lieven en van Deprez Cindy<br />

02.09.2010 Céline, dochter van Van Gelder Tobias en van Danneels Nathalie<br />

12.09.2010 Kiljana, dochter van Depoorter Geert en van Devaere Mirella<br />

14.09.2010 Axelle, dochter van Debruyne David en van Dewaele Ingrid<br />

10.09.2010 Fiona, dochter van Debruyne Brecht en van Theunynck Inge<br />

15.09.2010 Lauren, dochter van Debruyne Nico en van Coppieter Caroline<br />

30.09.2010 Mathis, zoon van De Noo Davy en van Neyrinck Ellen<br />

22.09.2010 Wannes, zoon van Pauwels Koenraad en van Desodt Greet<br />

27.09.2010 Vaha, zoon van Parov Musa en van Dolova Anzhela<br />

06.10.2010 Bent, zoon van Verfaillie Wesley en van Herman Eveline<br />

08.10.2010 Thibo, zoon van Mylle Claude en van Van Hollebeke Eveline<br />

09.10.2010 Thomas, zoon van Bulcke Jorger en van Heyrick Delphine<br />

11.10.2010 Jelena, dochter van Derycke Andy en van Demey Daisy<br />

14.10.2010 Bent, zoon van Lampaert Tom en van Chevrolet Merel<br />

18.10.2010 Kaytee, dochter van Rommens Marcelino en van Yaramis Stephanie<br />

19.10.2010 Caitlin, dochter van Tant Dimitri en van Beauprez Melissa<br />

19.10.2010 Saar, dochter van Vandenberghe Rik en van Vanassche Lien<br />

23.10.2010 Maité, dochter van Hostens Dirk en van Rommens Nathalie<br />

28.10.2010 Lana, dochter van Vandaele Kristof en van Planckaert Valerie<br />

01.11.2010 Julie, dochter van Vlericq Jörg en van Jonckheere Sofie<br />

03.11.2010 Renée, dochter van Bagein Wim en van De Ruyter Annelies<br />

11.11.2010 Noor, dochter van Pynenbrouck Dries en van Hillegeer Evelyne<br />

06.11.2010 Nolan, zoon van Segers Clovis en van Goosens Ann<br />

22.11.2010 Brent, zoon van Vermeersch Wim en van Vandevyvere Conny<br />

26.11.2010 Kjell, zoon van Verdonck Kevin en van Desodt Kimberly<br />

Huwelijken:<br />

28.05.2010 Leterme Filip en Rommens Sandy<br />

29.05.2010 Eggermont Willem en Bouton Ines<br />

10.09.2010 Maddelein Birger en De Ruysscher Sally<br />

11.09.2010 Knockaert Brecht en Hillewaere Lindsay<br />

17.09.2010 Rits Stefaan en De Visser Rachel<br />

18.09.2010 Vandamme Jürgen en Brock Nathalie<br />

20.10.2010 Vanderhauwaert Matthias en Dejonckheere Lynn<br />

29.10.2010 Daels Andy en Depoorter Elyne<br />

13.11.2010 Deschoenmaeker Kris en Plets Vanessa<br />

Huwelijksjubilarissen:<br />

Briljanten Jubileum:<br />

Pieters Michel & Beauprez Clara, Jacobhoekstraat 8 25.01.1946<br />

Diamanten jubileum:<br />

Tant Georges & Beauprez Marie, Nieuwstraat 4 03.02.1951<br />

Vanhulle Emile & Vangheluwe Marcella, Jonkershovestraat 243 30.03.1951<br />

Gouden jubileum:<br />

Beauprez Walter & Denys Jacqueline, Kronkelstraat 1/A 07.01.1961<br />

Vanneste Frans & Dewaele Paula, Eug. de Grootelaan 58A 29.03.1961<br />

Overlijdens:<br />

25.08.2010 Metsu Suzanna, weduwe van Rommens Joseph<br />

26.08.2010 Florisoone Albert, weduwnaar van Vandamme Maria<br />

27.08.2010 Debruyne Aurelius, weduwnaar van Degraeve Godelieve<br />

01.09.2010 Vanegroo Marie, ongehuwd<br />

02.09.2010 Dejonghe Henri, echtgenoot van Degraeve Simonne<br />

05.09.2010 Vangreveling Louis, echtgenoot van Hackx Marie<br />

10.09.2010 Van De Water Magdalena, weduwe van Heughebaert André<br />

10.09.2010 Depoortere Noëlla, weduwe van Verhoest Frans<br />

13.09.2010 Pysson Julia, weduwe van Tant Marcel<br />

15.09.2010 Parmentier Juliaan, weduwnaar van Verslype Ivonne<br />

15.09.2010 Maekelberg Rudy, echtgenoot van Garreyn Catherine<br />

16.09.2010 Strubbe Lorette, echtgenote van Tant Jules<br />

29.09.2010 Vanthournout Rosa, echtgenote van Noyez Marcel<br />

13.10.2010 Deconinck Daniël, echtgenoot van Goudeseune Laura<br />

19.10.2010 Dewulf Marie, weduwe van Degraeve Adolf<br />

20.10.2010 Lingier Marcel, echtgenoot van Dieussaert Simonne<br />

20.10.2010 Soenens Herman, weduwnaar van Decoene Margeriet<br />

23.10.2010 Van Peteghem Marc, echtgenoot van Van Gansbeke Marleen<br />

27.10.2010 Wulleman Roger, echtgenoot van Ghekiere Godelieve<br />

27.10.2010 Behaeghel Jacqueline, weduwe van Markey Maurice<br />

02.11.2010 Velle Marcella, echtgenote van Vandamme Albert<br />

02.11.2010 Parmentier Irena, ongehuwd<br />

03.11.2010 Vanthournoudt Leon, weduwnaar van Viaene Elza<br />

06.11.2010 Mahieu Rik, echtgenoot van Bilcke Christine<br />

10.11.2010 Lamaire Arnold, echtgenoot van Page Gabrielle<br />

10.11.2010 Goeteyn Renata, echtgenote van Degryse William<br />

12.11.2010 Lannoye Gerard, echtgenoot van Dekeyne Agnes<br />

17.11.2010 Bulcke Julien, echtgenoot van Syoen Godelieve<br />

20.11.2010 Clarysse Maria, weduwe van Willem Bruno<br />

26.11.2010 Lootens Bertha, weduwe van Vandenberghe Leo<br />

30.11.2010 Vanstaen Ivonne,ongehuwd<br />

pagina 3


Ruimtelijke ordening<br />

Start van de werken in Klerken<br />

De site van de oude Rijkswacht,<br />

‘de overkant’, de aangrenzende<br />

beenhouwerij en de site van de<br />

speelpleinwerking worden omgeturnd<br />

tot een inbreidingproject met<br />

betaalbare privéwoningen, sociale<br />

appartementenen een nieuwe zaal<br />

voor het verenigingsleven van Klerken<br />

met behoud van de speelpleinwerking.<br />

De afbraakwerken van de bestaande<br />

gebouwen zijn reeds gestart.<br />

Hieronder is het grondplan en enkele<br />

beelden van de zaal weergegeven.<br />

Politie<br />

Contact<br />

Buurtteam Houthulst<br />

Team verantwoordelijke<br />

Hoofdinspecteur van Politie<br />

Guylain Ollevier<br />

Buurtinspecteur<br />

Houthulst<br />

INP Rik Lepoutre<br />

Lokale economie<br />

5 de ‘Dag van de Ambachten’<br />

6 februari 2011<br />

Buurtinspecteur<br />

Sint Kristoffel - Jonkershove<br />

INP Marnix Swanckaert<br />

Buurtinspecteur<br />

Klerken – Merkem<br />

INP Ronny Denys<br />

Bereikbaarheid:<br />

T 051 70 06 06 - F 051 70 35 55<br />

E-mail:politieteam.houthulst@<br />

pzpolder5460.be<br />

Burelen open: Maandag tot vrijdag van<br />

08.00 uur tot 12.00 uur, Donderdag van<br />

13.00 uur tot 18.00 uur.<br />

Dringende gevallen tel. 101<br />

De Dag van de Ambachten op zondag 6 februari 2011 is een initiatief van de<br />

Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en wordt<br />

georganiseerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Deze dag<br />

is bedoeld om de ambachten in de kijker te zetten en om je te laten delen in hun<br />

passie. Unizo kiest dan ook één bedrijf uit dat een ganse dag zijn deuren open<br />

zet voor het grote publiek.<br />

Dit jaar heeft een nieuw bedrijf in Houthulst zich ingeschreven en deze deelname<br />

wordt door Unizo Houthulst ondersteund door hun aanwezigheid. Het<br />

bedrijf creëert ijstaarten met artisanaal roomijs volgens een traditioneel recept<br />

bereid met verse ingrediënten. Deze taarten worden dan ook verder afgewerkt<br />

met een uiterst verzorgde en heel originele afwerking op maat van de klant.<br />

zondag 6 februari 2011 van 9u tot 18u bij ‘Surprice’ (Stadenstraat 39 - Houthulst)<br />

toegang is gratis<br />

info: surf naar www.unizo.be/houthulst/<br />

pagina 4


Milieu<br />

Sluikstorten rond de glascontainer<br />

‘Houthulst proper’ is een van de doelstellingen van de gemeente. Een aantal<br />

individuen weigeren echter hieraan deel te nemen en laten afval achter, ook<br />

bij de glascontainers (vazen, kartonnen dozen, meubels,…). MIROM Menen<br />

komt wekelijks de locaties van de glascontainers opruimen, maar langs deze<br />

weg willen we toch oproepen om de strijd aan te gaan met het sluikstorten.<br />

De inwoners van Houthulst kunnen gratis met hun afval terecht op het<br />

recyclagepark. Alle afval dat op straat of in de open natuur wordt achtergelaten,<br />

wordt beschouwd als sluikstorten. Als u locaties ziet waar er zaken<br />

achtergelaten werden, verwittig dan de gemeente. We proberen de dader op te<br />

sporen en ruimen het op.<br />

Info: dienst milieu, via milieu@houthulst.be of 051 46 08 95<br />

Aandachtspunten op het recyclagepark<br />

Wanneer je afval naar het recyclagepark brengt, hou dan de sorteerregels<br />

zoveel mogelijk in je achterhoofd. Vooral de regels inzake het houtafval en de<br />

perscontainer verdienen extra uw aandacht.<br />

1. Houtafval<br />

Met diverse soorten houtafval kun je terecht op de recyclageparken van<br />

Milieuzorg Roeselare en Menen (MIROM). Plastic, glas, metaal en andere<br />

houtvreemde materialen moeten wel verwijderd worden. Bovendien kan<br />

het volume van het aangeleverde houtafval meestal vooraf gemakkelijk<br />

verkleind worden zodat er meer houtafval in de container kan. In het kader<br />

van duurzaamheid is dat een aangewezen maatregel. Meer houtafval in een<br />

container betekent immers minder transporten, minder transportkosten en<br />

dus minder CO2-uitstoot. Probeer bij een volgend bezoek aan het recyclagepark<br />

je houtafval vooraf dus zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder heb je alle<br />

sorteerregels op een rij:<br />

Wat mag in de houtafvalcontainer?<br />

- houten pallets, kisten; spaan- en multiplexplaten; verlijmd hout; geschilderd<br />

hout; afbraakhout; meubelhout; vezelplaat; MDF.<br />

Wat mag niet in de houtafvalcontainer?<br />

- hardboard (geperst karton); houtafval behandeld met<br />

houtverduurzamingsmiddelen en/of brandvertragingsproducten (zoals<br />

treinbilzen).<br />

Nieuwjaarsreceptie &<br />

filmavond Milieuraad<br />

20 januari 2011<br />

Op donderdag 20 januari 2011<br />

presenteert de Milieuraad de<br />

klimaatfilm ‘Home’, van Yann<br />

Arthus-Bertrand. Opnames in 54<br />

landen gedurende 18 maanden en<br />

op 128 locaties leverden dit keer<br />

500 uren filmmateriaal op. Hieruit<br />

distilleerde de regisseur anderhalf<br />

uur adembenemende luchtfoto’s:<br />

‘Home’, het indringende verhaal<br />

van schepping en toekomst van<br />

de planeet. De film sleept je<br />

met zijn prachtige muziek en<br />

duizelingwekkende beelden mee<br />

in het verhaal van Moeder Aarde<br />

dat we allen samen schrijven. Na<br />

de voorstelling kan er tussen pot<br />

en pint gezellig nagekaart worden<br />

met een lekker hapje, aangeboden<br />

als nieuwjaarsreceptie door de<br />

Milieuraad.<br />

donderdagavond 20 januari 2011 om 19u30<br />

bij Gerard Ameeuw (Mosselstraat 7 in<br />

Houthulst) toegang is gratis<br />

Info: dienst milieu, via milieu@houthulst.<br />

be of 051 46 08 95<br />

2. Gebruik van de perscontainer<br />

Alle zaken die in een restafvalzak kunnen, moet je in de restafvalzak steken.<br />

Hieronder vallen ook: jutezakken, plasticzakken, koorden, behangpapier,<br />

vodden, e.a.. Het is verboden om dit in de perscontainer te deponeren. Wie zich<br />

niet houdt aan de voorschriften kan, <strong>tijd</strong>elijk of definitief, de toegang tot het<br />

recyclagepark ontzegd worden. Ook bij het niet naleven van de onderrichtingen<br />

van de parkwachter, kan de toegang tot het recyclagepark ontzegd worden.<br />

Info: dienst milieu, via milieu@houthulst.be of 051 46 07 31<br />

pagina 5


Milieu<br />

Geen pesticiden in huis en tuin. Zonder is gezonder!<br />

Filmforum XL<br />

Het gebruik van chemische<br />

bestrijdingsmiddelen kan gevaar<br />

opleveren voor de gezondheid van<br />

mens en dier. Bovendien kunnen<br />

die pesticiden nog lang nawerken.<br />

Daarom weren de Vlaamse gemeenten<br />

pesticiden uit het openbaar groen,<br />

en dit al sinds 2004. Samen met de<br />

Vlaamse overheid doen we nu ook een<br />

oproep naar jou om het gebruik van<br />

pesticiden in huis en tuin te beperken<br />

of stop te zetten. Maar wat is dan het<br />

alternatief? Hieronder vind je alvast<br />

een aantal nuttige tips waarmee je<br />

de natuur respecteert en in de eerste<br />

plaats je eigen gezondheid. Want<br />

zonder is gezonder!<br />

• Last van bladluizen: Met een<br />

krachtige waterstraal kan je<br />

heel wat bladluizen van de plant<br />

spuiten. In de herfst kan je de<br />

aangetaste plantendelen afknippen.<br />

Zo overwinteren er minder eitjes.<br />

Heeft de plant jaar na jaar last van<br />

bladluizen? Dan spreken we van een<br />

plaag en staat de plant niet echt op<br />

zijn plaats. Overweeg om hem te<br />

verplanten of weg te doen.<br />

• Geef onkruid geen kans: Bedek de<br />

bodem met doorlevende kruidachtige<br />

planten of bodembedekkende<br />

struiken. Gebruik bij de aanplant een<br />

dikke laag compost of houtsnippers<br />

van 10 centimeter. Zo vermijd je in<br />

het begin onkruid en kunnen de<br />

bodembedekkers optimaal groeien.<br />

• Met de hand of door het vuur : Wied<br />

kleine oppervlakten met de hand.<br />

Voor grotere oppervlakten kan je een<br />

onkruidbrander gebruiken. Brand het<br />

onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het<br />

onderliggende wortelstelsel wordt<br />

door vocht- en krachtverlies uitgeput<br />

waardoor het onkruid uiteindelijk<br />

helemaal verdwijnt.<br />

• Harken bij warm weer: Hou paden<br />

met kiezelsteentjes onkruidvrij door<br />

regelmatig te harken.<br />

Doe dit bij voorkeur bij warm weer<br />

zodat de losgeharkte plantjes snel<br />

opdrogen en afsterven.<br />

• Mengsel van gras en klaver:<br />

Een nieuw gazon? Informeer bij je<br />

tuincentrum naar een gazonmengsel,<br />

aangevuld met miniklavers. De klaver<br />

zorgt op natuurlijke wijze voor een<br />

bemesting van je gazon. Zo blijft het<br />

gras het hele jaar door donkergroen.<br />

Ook vormt het mengsel van klavertjes<br />

en grassoorten een compacte grasmat<br />

waardoor het onkruid amper de kans<br />

krijgt om te groeien.<br />

• Met of zonder mos: Mos doet het<br />

op schaduwrijke plaatsen beter dan<br />

gras. Een graspartij in de schaduw<br />

zal dus vaak last hebben van mos.<br />

Je kan het mos laten staan, of het<br />

vervangen door een verharding of<br />

door schaduwminnende planten zoals<br />

varens, hosta’s of kamperfoelie.<br />

• Minder muggen: Vermijd stilstaand<br />

water in emmers, gieters enzovoort.<br />

Heb je een vijver? Weet dat er<br />

insectenetende vissen bestaan. Houd<br />

muggen buiten door het plaatsen van<br />

horren in deur- en raamopeningen.<br />

• In de moestuin: Voorkom<br />

bodemziekten in je moestuin<br />

door vruchtwisseling of gebruik<br />

ziekteresistente rassen. Ook<br />

combinaties van verschillende teelten<br />

voorkomen ziekten.<br />

• Tegen slakken: Slakken kan je<br />

weghouden met sparrennaalden,<br />

gemalen schelpen of kapotte<br />

eierschalen. Of zorg ervoor dat de<br />

plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld<br />

door de bodem te bedekken met<br />

zwarte folie zodat die sneller<br />

opwarmt. Egels en vogels eten<br />

graag slakken. Richt je tuin daarom<br />

diervriendelijk in door nestkastjes te<br />

hangen of door een heg of houtkant<br />

aan te planten.<br />

Info: surf naar www.zonderisgezonder.be<br />

of contacteer de dienst milieu, via milieu@<br />

houthulst.be of 051 46 07 31<br />

Tot voor kort organiseerde de Cultuurraad<br />

van Houthulst vier keer per<br />

jaar een filmforum in het Dorpshuis<br />

Jonkershove. Omdat veel filmliefhebbers<br />

onder jullie zin hadden in meer<br />

dergelijke kwalitatieve vertoningen,<br />

trekt de Cultuurraad haar aanbod op.<br />

In 2011 zal je daarom kunnen genieten<br />

van maar liefst zeven filmvoorstellingen<br />

van de bovenste plank!<br />

Het Filmforum gaat telkens door op<br />

de laatste donderdagavond van de<br />

genoemde maand in het Dorpshuis<br />

Jonkershove om 20u. De toegang is<br />

gratis en achteraf is er mogelijkheid<br />

tot nakaarten in de bar. Noteer alvast<br />

deze data in je agenda en kijk uit naar<br />

de volgende films:<br />

27/01/2011 The Pianist<br />

24/02/2011 Waking Ned Devine<br />

31/03/2011 Das Leben der Anderen<br />

28/04/2011 El baño de Papa<br />

26/05/2011 Into the Wild<br />

30/06/2011 The Kite Runner<br />

datum onder voorbehoud<br />

29/09/2011 De Helaasheid der<br />

Dingen<br />

telkens op de laatste donderdagavond van<br />

de maand in het Dorpshuis Jonkershove<br />

toegang is gratis<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051 46<br />

08 94<br />

pagina 6


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

Filmforum 2011/1: The Pianist<br />

27 januari 2011<br />

Op 23 september 1939 speelt de jonge<br />

pianist Wladyslaw Szpilman (Adrien<br />

Bodry) voor de radio ‘Nocturne in<br />

d-mineur’ van Frédéric Chopin. Door<br />

het lawaai van de bombardementen<br />

kan hij zichzelf nauwelijks horen. Een<br />

halfuur na afloop van dit optreden<br />

wordt de zaal van de Poolse omroep<br />

geraakt en is de radio definitief uit<br />

de ether verwijderd. De gevolgen<br />

van de bezetting voor Warschau zijn<br />

afschuwelijk: het getto, de Joodse<br />

opstand en de deportaties. Terwijl<br />

zijn volledige familie en vele vrienden<br />

worden uitgemoord, tracht Szpilman<br />

te overleven in de ruïnes van zijn<br />

geliefde stad. Hij krijgt daarbij niet<br />

alleen de hulp van Poolse verzetsstrijders,<br />

maar ook van de Duitse officier<br />

Wilhelm Hosenfeld (Thomas Kretschmann),<br />

die hem op 23 september het<br />

stuk van Chopin had horen spelen.<br />

‘The Pianist’ is een film uit 2002 van<br />

regisseur Roman Polanski, gebaseerd<br />

op de memoires van pianist<br />

Wladyslaw Szpilman. Hij overleefde<br />

<strong>tijd</strong>ens de Tweede Wereldoorlog het<br />

getto van Warschau. De verfilming<br />

van ‘The Pianist’ kreeg de Gouden<br />

Palm op het filmfestival van Cannes.<br />

donderdagavond 27 januari 2011 om 20u in<br />

het Dorpshuis Jonkershove<br />

toegang is gratis<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051 46<br />

08 94<br />

Filmforum 2011/2: Waking<br />

Ned Devine<br />

24 februari 2011<br />

In het Ierse gehucht Tulaigh Morh<br />

wint de gepensioneerde Ned Devine<br />

een kleine negen miljoen pond met<br />

de loterij. De onfortuinlijke winnaar<br />

sterft echter voor zijn televisietoestel<br />

met het winnende lot op z’n schoot.<br />

Dorpsgenoten Michael en Jackie<br />

vinden de ongelukkige met het<br />

lot nog in zijn handen geklemd en<br />

besluiten om de prijs op te eisen.<br />

In ruil voor een deel van de geldpot<br />

slagen ze erin een pact te tekenen met<br />

alle 51 dorpsbewoners die beloven om<br />

mee te werken aan het ingenieuze<br />

plan. Wat volgt is een grappig én<br />

ontroerend verhaal over hoe de twee<br />

vrienden proberen om de loterij om de<br />

tuin te leiden met behulp van het hele<br />

dorp. Maar hebben ze niemand over<br />

het hoofd gezien?<br />

‘Waking Ned Devine’ is een hartverwarmende<br />

familiefilm met komische<br />

personages en prachtige natuurbeelden.<br />

Voor wie zin heeft om zalig<br />

naar achteren te leunen en gewoon te<br />

genieten.<br />

donderdagavond 24 februari 2011 om 20u in<br />

het Dorpshuis Jonkershove<br />

toegang is gratis<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051 46<br />

08 94<br />

Filmforum 2011/3: Das Leben<br />

der Anderen<br />

31 maart 2011<br />

Oost-Berlijn, 1984. De Koude Oorlog<br />

houdt de wereld in zijn greep en de<br />

bevolking van de DDR wordt onderdrukt<br />

door de geheime politie. De<br />

Stasi is een van de meest effectieve<br />

inlichtingendiensten ter wereld met<br />

als enige doel: alles te weten komen.<br />

De succesvolle toneelschrijver Georg<br />

Dreyman (Sebastian Koch) en zijn<br />

geliefde, de actrice Christa-Maria<br />

Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren<br />

in de DDR. Maar hun acties, en vooral<br />

gedachten, zijn niet al<strong>tijd</strong> in lijn met<br />

de ideologie van de socialistische<br />

heilstaat. De minister van Cultuur is<br />

erg geïnteresseerd in Christa-Maria<br />

en geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich<br />

Mühe), alias HGW XX/7, opdracht<br />

de twee af te luisteren. Boven het<br />

appartement van het koppel, op<br />

zolder, luistert hij dag en nacht hun<br />

leven af. Maar hoe meer hij in hun<br />

leven wordt gezogen, des te meer<br />

moeite hij heeft zijn loyaliteit aan de<br />

staat te behouden.<br />

‘Das Leben der Anderen’ is Von<br />

Donnersmarcks wereldwijd bekroonde<br />

debuutfilm. Na de belangrijkste<br />

Duitse en Europese filmprijzen en<br />

vele publieksprijzen op internationale<br />

filmfestivals werd de film bekroond<br />

met een Oscar voor Beste Buitenlandse<br />

Film.<br />

donderdagavond 31 maart 2011 om 20u in<br />

het Dorpshuis Jonkershove<br />

toegang is gratis<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051 46<br />

08 94<br />

pagina 7


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

Activiteitenkalender cultuur & toerisme 2011<br />

Houthulstse leerlingen<br />

vieren Gedichtendag<br />

De dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdelingen cultuur & toerisme van Houthulst organiseert in<br />

2011 weer talloze activiteiten. Een interessant aanbod van theatervoorstellingen,<br />

lezingen en uitstappen staat klaar om je helemaal mee te slepen. De activiteiten<br />

hieronder verdienen alvast een plekje in je agenda!<br />

17.01.2011................infovergadering Week van de Amateurskunsten<br />

27.01.2011...............filmforum i.s.m. Cultuurraad: The Pianist<br />

27.01.2011...............Gedichtendag<br />

04.02.2011.............‘Mijn leven langs de poëzie om’ door Chris Lomme<br />

16 - 18.02.2011........Mumobox: creatief kunstatelier voor de leerlingen van<br />

Groot-Houthulst<br />

24.02.2011..............filmforum i.s.m. Cultuurraad: Waking Ned Devine<br />

27.02.2011..............uitstap i.s.m. Cultuurraad: Ontdek Rijsel en Roubaix<br />

16.03.2011...............‘Over pukkels en rimpels’ door Mong Rosseel van de Vieze Gasten<br />

31.03.2011...............filmforum i.s.m. Cultuurraad: Das Leben der Anderen<br />

09.04.2011.............uitstap: bezoek de Koude Oorlogbunker onder de Kemmelberg<br />

22.04.2011..............start Week van de Amateurskunsten<br />

28.04.2011..............filmforum i.s.m. Cultuurraad: El Baño del Papa<br />

30.04.2011.............‘Een fijne avond met Meneer en Mevrouw Olman’<br />

door Ineke Nijssen en Frank Cools<br />

01.05.2011..............einde Week van de Amateurskunsten<br />

15 .05.2011..............start zomerfietstocht i.s.m. Regionaal Landschap IJzer & Polder<br />

26.05.2011..............filmforum i.s.m. Cultuurraad: Into The Wild<br />

30.06.2011..............filmforum i.s.m. Cultuurraad: The Kite Runner<br />

zomer 2011.............wandelavonden (ov)<br />

18.09.2011..............kindertheatervoorstelling ‘Schaap met laarsjes’<br />

23.09.2011..............prijsuitreiking fotowedstrijd ‘In beeld II’<br />

29.09.2011..............filmforum i.s.m. Cultuurraad: De Helaasheid der Dingen<br />

10.11.2011................herdenkingsconcert t.v.v. Wapenstilstand met Le Vélo Vert<br />

Opgelet: naar aanloop van iedere activiteit zal afzonderlijk promotie gevoerd<br />

worden via diverse kanalen. Voorlopig enkel tickets te krijgen voor activiteiten<br />

januari, februari en maart 2011.<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

Donderdag 27 januari 2011 staat<br />

opnieuw helemaal in het teken van<br />

de jaarlijkse hoogdag voor poëzie:<br />

Gedichtendag. Het thema dat dit<br />

jaar centraal staat is ‘de nacht’. De<br />

eeuwenoude fascinatie voor de nacht<br />

maakt het tot een van de meest<br />

bezongen én beschreven thema’s<br />

wereldwijd.<br />

De dienst <strong>Vrije</strong> Tijd van Houthulst<br />

dook samen met de leerlingen van de<br />

Houthulstse basisscholen de nacht in,<br />

op zoek naar avontuur… want welke<br />

figuren gaan ’s nachts op pad als<br />

iedereen veilig in z’n bedje ligt?! Het<br />

resultaat van deze spannende droom<br />

vertaalde zich in een heleboel prachtige<br />

tekeningen en leuke gedichtjes<br />

van de Houthulstse leerlingen. De<br />

mooiste knutselwerkjes werden<br />

samengebracht op een papieren<br />

placemat en verspreid in de plaatselijke<br />

horecazaken. Breng dus vanaf<br />

begin januari 2011 een bezoekje aan<br />

een café of restaurant in Houthulst en<br />

kom oog in oog te staan met driekoppige<br />

monsters en vriendelijke spoken!<br />

Info: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

Met dank aan de leerkrachten en leerlingen<br />

van de <strong>Vrije</strong> Basisscholen van Houthulst,<br />

Merkem, Klerken en Sint-Kristoffel,<br />

’t Gemeentelijk Jonkerschooltje en de<br />

horecazaken van Groot-Houthulst.<br />

pagina 8


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

Laat je oude foto’s gratis inscannen door de Beeldbank!<br />

Houthulst Verbeeldt:<br />

raad-je-plaatje<br />

De online beeldbank ‘Houthulst verbeeldt’ gaat binnenkort van start met<br />

inscanmomenten per deelgemeente. Fotomateriaal, maar evengoed de verhalen<br />

die eraan verbonden zijn, worden samen bewaard in de beeldbank www.<br />

westhoekverbeeldt.be: een digitale versie van de vroegere fichebak. Zo komt<br />

het verleden op een toegankelijke manier terug tot leven, en kunnen we er ons<br />

een beeld van vormen. Heb je foto’s liggen uit de streek van voor 1985 (bijvoorbeeld:<br />

groepsfoto’s van (sport)verenigingen, foto’s van stoeten, processies of<br />

evenementen, foto’s van bekende personen of gebouwen, foto’s van de oorlog<br />

of foto’s waar een verhaal aan vast hangt) dan kan je deze gratis laten inscannen<br />

op de volgende momenten:<br />

· in Jonkershove - zaterdagvoormiddag 15 januari 2011 tussen 9u en 12u in het<br />

Dorpshuis (Monseigneur Schottestraat 1);<br />

· in Merkem - zaterdagvoormiddag 5 februari 2011 tussen 9u en 12u in het lokaal<br />

van de heemkring Sidronius Hosschius (oud gemeentehuis van Merkem);<br />

· in Klerken - zaterdagvoormiddag 5 maart 2011 tussen 9u en 12u in het Covemaekerspand<br />

(Willy Coppensplein);<br />

· in Houthulst - zaterdagvoormiddag 2 april 2011 tussen 9u en 12u in het dienstencentrum<br />

De Schakel (Broeders Xaverianenstraat 12).<br />

Herken je iemand op deze foto? Weet<br />

je waarom of wanneer deze foto<br />

genomen werd? Heb je een leuke<br />

anekdote erover? Laat het ons weten<br />

via houthulstverbeeldt@gmail.com<br />

of cultuur@houthulst.be.<br />

Houthulst Verbeeldt maakt onderdeel<br />

uit van Westhoek Verbeeldt, de historische<br />

beeldbank van de Westhoek.<br />

Contacteer:<br />

· Jasper Verplancke – Projectcoördinator<br />

beeldbank<br />

via houthulstverbeeldt@gmail.com of 051<br />

55 01 98 en 0491 33 50 57<br />

· Greet Desodt, dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

cultuur<br />

via cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

Je krijgt de foto’s onmiddellijk terug, maar zo blijven ze bewaard voor de<br />

toekomst en gaat het achterliggende verhaal niet verloren!<br />

Contacteer: ·<br />

Jasper Verplancke – Projectcoördinator beeldbank via houthulstverbeeldt@gmail.com of<br />

051 55 01 98 en 0491 33 50 57 / Greet Desodt, dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur via cultuur@<br />

houthulst.be of 051 46 08 94<br />

pagina 9


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

Chris Lomme brengt ‘Mijn leven langs de poëzie om’<br />

4 februari 2011<br />

Ontdek Rijsel en Roubaix!<br />

27 februari 2011<br />

Op vrijdag 4 februari 2011 verwelkomt het Dorpshuis<br />

Jonkershove de actrice Chris Lomme voor een<br />

intieme theatervoorstelling. Tussen Gedichtendag<br />

en Valentijn in, brengt zij een uniek programma<br />

met gedichten die haar inspireren, ontroeren<br />

en plezieren. Zo dompelen we ons onder in de<br />

gedichten van Gezelle, Baudelaire, De Coninck en<br />

zoveel anderen. Chris Lomme zal je laten zien welke<br />

verzen haar raken of een aparte betekenis hebben.<br />

Speciaal voor deze reeks laat Chris zich begeleiden<br />

door Geert Waegeman. Hij draait al jaren mee met<br />

het muziektheatergezelschap Braakland/Zhebilding, maar is vooral ook actief<br />

als componist, muzikant en arrangeur. Daar waar Chris Lomme vooral de kracht<br />

bezit om gevoelens te vertalen, plaatst Geert Waegeman de muzikale punten en<br />

komma’s.<br />

De leerlingen Voordracht van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord<br />

Diksmuide, afdeling Houthulst verzorgen het voorprogramma en vervolledigen<br />

de affiche van deze unieke theatervoorstelling. Zij brengen liefdesgedichtjes<br />

en geven het geheel hun eigen persoonlijke toets. Tot slot verrassen we iedere<br />

romantische ziel met een zoete smaakmaker.<br />

vrijdagavond 4 februari 2011 om 20u in het Dorpshuis Jonkershove<br />

kostprijs: € 10,00 (vvk), € 12,00 (add)<br />

tickets zijn verkrijgbaar vanaf 3 januari 2011<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

I.s.m. de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Diksmuide, afdeling Houthulst<br />

Woensdagnamiddagactiviteiten ZWEMBUS DIKSMUIDE<br />

• voor 6 tot 16 jaar<br />

• € 2,50 (inkom, bus en verzekering)<br />

• Grabbelpassers/SWAPPERS krijgen per deelname een halve euro korting<br />

• Data:<br />

• woensdag 26 januari 2011<br />

• woensdag 2, 9 en 16 februari 2011<br />

• woensdag 16 en 23 maart 2011<br />

• Rij<strong>tijd</strong>en bus: Vertrek<br />

Terug<br />

13.30u Rozenhof Klerken 16.30u<br />

13.40u Politie Houthulst 16.20u<br />

13.45u kerk Sint-Kristoffel 16.15u<br />

markt Jonkershove<br />

13.55u 9de Linieplein Merkem 16.05u<br />

Inschrijven op voorhand kan, maar is niet noodzakelijk via jeugd@houthulst.be of of<br />

051 46 08 97<br />

pagina 10<br />

Op zondag 27 februari 2011 organiseert<br />

de Cultuurraad van Houthulst<br />

een fantastische daguitstap voor de<br />

cultuurliefhebber en het hele gezin.<br />

De jaarlijkse uitstap wijkt deze keer<br />

uit naar Rijsel en Roubaix: een ontdekkingstocht<br />

naar de Frans-Vlaamse<br />

roots. Een professionele Nederlandstalige<br />

gids neemt je een hele dag mee<br />

op sleeptouw en toont je de mooiste<br />

hoekjes van deze twee steden.<br />

In de voormiddag bezoeken we het<br />

historisch centrum van Rijsel: deze<br />

eurometropool herbergt talloze<br />

bezienswaardigheden en musea<br />

en combineert geschiedenis met<br />

moderne innovatie. Op de Grote<br />

Markt krijg je in een oogopslag een<br />

beeld van de authentieke architectuur,<br />

met als absolute hoogtepunt de<br />

Oude Beurs waar je nu kan snuisteren<br />

in boeken en manuscripten. Wie<br />

Vieux Lille binnenwandelt, waant<br />

zich meteen in een ander <strong>tijd</strong>perk: we<br />

wandelen langs geplaveide steegjes,<br />

statige herenhuizen en gezellige<br />

boetiekjes.<br />

In de namiddag wijkt de bus uit<br />

naar Roubaix, meer bepaald naar het<br />

prachtige Musée d’art et d’industrie<br />

- beter bekend als La Piscine. Dit<br />

voormalig zwembad uit de jaren ’30<br />

werd omgetoverd tot een museum en<br />

herbergt een indrukwekkende kunstcollectie.<br />

De authentieke art-decostijl<br />

werd volledig behouden en is nog<br />

overal te bewonderen.<br />

Dagprogramma:<br />

voormiddag bezoek aan het stadscentrum van Rijsel<br />

Een gidsgeleide wandeling door Vieux Lille en de rest<br />

van de binnenstad met <strong>tijd</strong> om een lekker aperitiefje<br />

te drinken.<br />

namiddag: bezoek aan het museum La Piscine in Roubaix<br />

In een oud zwembad uit de jaren ’30 in prachtige<br />

art-décostijl werd een museum ondergebracht met<br />

een indrukwekkende kunstcollectie.<br />

zondag 27/02/2011 om 9u op de markt van<br />

Houthulst - kostprijs: € 30,00 p.p.<br />

inschrijven is mogelijk vanaf 3 januari 2011<br />

tot en met vrijdag 18 februari 2011<br />

beperkt aantal beschikbare plaatsen<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051<br />

46 08 94


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

‘Over pukkels en rimpels’ door meesterverteller Mong Rosseel<br />

16 maart 2011<br />

Op woensdagnamiddag 16 maart 2011<br />

verwelkomen de dienst <strong>Vrije</strong> Tijd -<br />

afdeling cultuur en de Senioren Advies<br />

Raad van Houthulst de meesterlijke<br />

verteller Mong Rosseel. Hij brengt de<br />

grappige monoloog ‘Over pukkels en<br />

rimpels’.<br />

Mong Rosseel (bekend van de Gentse<br />

groep ‘De Vieze Gasten’) is een<br />

geboren verteller die ieder publiek op<br />

zijn duimpje krijgt met zijn meeslepende<br />

verhalen. In zijn monoloog<br />

‘Over pukkels en rimpels’ heeft hij<br />

het over de verschillen tussen de<br />

generaties van vroeger en die van nu.<br />

De verschillen tussen de senioren en<br />

de jongeren dus. Mong, die onderhand<br />

zelf een jonge grijsaard is geworden,<br />

gaat op zijn eigen vrolijke en zelfrelativerende<br />

wijze de confrontatie aan,<br />

zowel met het jonge als met het oude<br />

volkje. ‘Over pukkels en rimpels’ zal<br />

dus een grappige voorstelling zijn die<br />

iedereen onder ons aanspreekt!<br />

Deze voorstelling wordt gerealiseerd<br />

dankzij de hulp van de Senioren<br />

Advies Raad. We verwelkomen dus<br />

graag in het bijzonder alle senioren<br />

van Groot-Houthulst en omstreken<br />

voor deze ontspannende namiddag.<br />

Natuurlijk zijn ook alle andere geïnteresseerde<br />

toeschouwers van harte<br />

welkom! De namiddag wordt afgesloten<br />

met een heerlijke boterkoek en<br />

verse koffie.<br />

programma:<br />

14u00: ontvangst met een kopje koffie<br />

14u30: voorstelling ‘Over pukkels en<br />

rimpels’ door Mong Rosseel<br />

15u30: afsluiter met koffie en twee<br />

boterkoeken<br />

opgelet: tickets pas verkrijgbaar vanaf<br />

1 februari 2011, maximum 170 plaatsen,<br />

gratis koffie en boterkoeken zijn<br />

inbegrepen in de prijs van het ticket,<br />

gebruik van het minibusvervoer is<br />

mogelijk via het dienstencentrum De<br />

Schakel.<br />

woensdagnamiddag 16 maart 2011 om 14u in<br />

het Dorpshuis Jonkershove<br />

kostprijs: € 5,00 (vvk) - € 7,00 (add) - € 7,00<br />

voor een ticket met minibusvervoer<br />

tickets zijn verkrijgbaar vanaf 1 februari 2011<br />

tot 11 maart 2011 (of tot het uitverkocht is)<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

cultuur, via cultuur@houthulst.be of 051 46<br />

08 94<br />

In samenwerking met de Senioren Advies<br />

Raad van Houthulst<br />

Voel jij kunst kriebelen: infovergadering Week van de Amateurskunsten<br />

17 januari 2011<br />

2011 wordt het ‘Europees Jaar van<br />

het Vrijwilligerswerk’. Het wordt een<br />

speciaal jaar waarin vrijwilligers extra<br />

in de bloemetjes gezet worden voor<br />

hun bodemloze inzet en engagement.<br />

Vrijwilligers zijn alom tegenwoordig,<br />

in het bijzonder in de amateurkunstensector.<br />

In de eerste plaats zijn<br />

amateurkunstenaars zelf vrijwilligers<br />

die willen en doen, hun hart volgen en<br />

hun liefde voor kunst gepassioneerd<br />

bedrijven. Maar niet alleen deze<br />

‘vrijwillige’ kunstenaars verdienen een<br />

pluim, ook de vrouw die de programmaboekjes<br />

uitdeelt, de jongen achter<br />

de bar, de man aan de kassa en het<br />

meisje aan de vestiaire… Zij die gratis<br />

en voor niets een handje toesteken,<br />

uit idealisme of gewoon voor het<br />

plezier. Zij die veel <strong>tijd</strong> en energie<br />

steken in het reilen en zeilen van hun<br />

organisatie of vereniging. Deze WAK<br />

is dé ultieme gelegenheid om hen te<br />

erkennen en te bedanken!<br />

Tussen vrijdag 22 april en zondag 1<br />

mei 2011 worden in heel Vlaanderen<br />

honderden kunstactiviteiten op het<br />

publiek losgelaten. Zo kan niemand<br />

er naast kijken: ook in Houthulst zijn<br />

honderden mensen in hun vrije <strong>tijd</strong><br />

creatief met kunst bezig! Iedereen<br />

die de kunst voelt kriebelen, krijgt<br />

de kans om zich voor te stellen aan<br />

het grote publiek. Alles kan: een<br />

tentoonstelling, een workshop, een<br />

concert, een filmvertoning, een dansof<br />

theatervoorstelling,... De gemeente<br />

stelt in die week haar gemeentelijke<br />

infrastructuur en tentoonstellingsmateriaal<br />

gratis ter beschikking van<br />

de deelnemers. De dienst <strong>Vrije</strong> Tijd<br />

- afdeling cultuur staat verder ook in<br />

voor contacten met de lokale pers en<br />

voor alle praktische afspraken.<br />

Lijkt dit je wel wat? Dan willen we<br />

je graag ontmoeten op onze eerste<br />

infovergadering rond de Week van de<br />

Amateurkunsten op 17 januari 2011<br />

om 19u in het Dorpshuis van Jonkershove!<br />

Bevestig je aanwezigheid aan de<br />

dienst <strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong> voor vrijdag 14 januari<br />

2011.<br />

Maandagavond 17 januari 2011 om 19u in het<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

Infovergadering Week van de Amateurkunsten<br />

Info: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

pagina 11


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

Bezoek de Commandobunker onder de Kemmelberg<br />

9 april 2011<br />

Op zaterdagnamiddag 9 april 2011 kan je met de Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling<br />

toerisme een uniek bezoek brengen aan de Commandobunker in Kemmel.<br />

Bovendien legt de dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling toerisme gratis busvervoer in, van<br />

en naar de Kemmelberg.<br />

De ultrageheime Commandobunker van de Belgische Strijdkrachten werd in de<br />

jaren ’50 gebouwd en zou dienst doen als internationale uitvalsbasis voor het<br />

luchtverdedigingssysteem. In de loop van de jaren ’60, toen de ruzies <strong>tijd</strong>ens<br />

de Koude Oorlog hoog oplaaiden, besliste het opperbevel van de Belgische<br />

Strijdkrachten echter om de bunker in te richten als commandopost in geval van<br />

oefening, crisis of conflict. Gelukkig kwam het nooit tot een echte uitbarsting…<br />

De bunker bleef al die jaren intact en werd onlangs geopend voor het grote<br />

publiek.<br />

Na het bezoek aan de Commandobunker gaat het richting Het Labyrint, een<br />

gezellig volkscafé op de markt van Kemmel. Daar kan je nog wat nakaarten bij<br />

een goed glas en meedoen aan de volksspelen. Grijp deze unieke kans en stap<br />

met ons in de tele<strong>tijd</strong>smachine!<br />

Namiddagprogramma:<br />

14u15 vertrek naar Kemmel met de bus<br />

15u00 aankomst in Kemmel<br />

15u15 start gidsgeleid bezoek aan de bunker van Kemmel<br />

16u30 einde bezoek aan de bunker van Kemmel<br />

± 16u45 nakaarten in volkscafé ‘Het Labyrint’ met volksspelen en drankje<br />

18u00 terugtocht naar Houthulst<br />

18u30 aankomst in Houthulst<br />

Opgelet: De commandobunker telt ongeveer 80 trappen. Er is geen lift.<br />

De commandobunker is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.<br />

Huisdieren blijven aan de lijn aan de inkom.<br />

zaterdag 9 april 2011 om 14u verzamelen op de markt van Houthulst<br />

thuiskomst voorzien om 18u30 op de markt van Houthulst<br />

kostprijs: € 6,00 met gratis busvervoer van en naar Kemmel (Heuvelland)<br />

inschrijven is mogelijk vanaf 3 januari 2011 tot en met 25 maart 2011<br />

beperkt aantal beschikbare plaatsen<br />

Info & tickets: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling toerisme, via toerisme@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

pagina 12<br />

Proef de Ronde van<br />

Vlaanderen<br />

26 maart 2011<br />

De dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling sport<br />

snuift op zaterdag 26 maart 2011 de<br />

sfeer op van de Ronde van Vlaanderen<br />

met een goedgevuld dagprogramma<br />

in het teken van de koers der koersen.<br />

In de voormiddag trekken we naar<br />

Oudenaarde waar we in het uniek<br />

bezoekers- en belevingsmuseum<br />

Centrum Ronde van Vlaanderen in<br />

de huid kruipen van de wielerhelden<br />

van vroeger en nu. Freddy Maertens<br />

staat ons te woord <strong>tijd</strong>ens de<br />

rondleiding. Daarna vullen we de<br />

koolhydraten aan met een spaghetti<br />

‘Boononaise’ gecombineerd met een<br />

flandrienhuisbier. In de namiddag<br />

trotseren we zelf de Vlaamse reuzen<br />

en kasseien met de fiets.<br />

Opgelet: praktische afspraken volgen<br />

vanaf 3 januari 2011. De plaatsen zijn<br />

beperkt. Neem dus zeker begin januari<br />

contact op met de dienst <strong>Vrije</strong> Tijd -<br />

afdeling sport!<br />

zaterdag 26 maart 2011 - kostprijs volgt<br />

inschrijven van 3/01/2011 t.e.m. 26/02/2011<br />

Info: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling sport, via<br />

sport@houthulst.be of 051 46 08 93<br />

Blijf op de hoogte van de<br />

culturele activiteiten!<br />

Wil je graag via mail op de<br />

hoogte gebracht worden van het<br />

vrije<strong>tijd</strong>saanbod van de gemeente?<br />

Stuur dan een mailtje naar cultuur@<br />

houthulst.be met als onderwerp<br />

‘vrije<strong>tijd</strong>saanbod via mail’. Zo word<br />

je steeds als eerste op de hoogte<br />

gebracht van de culturele, jeugdof<br />

sportactiviteiten die door de<br />

gemeentelijke vrije<strong>tijd</strong>sdiensten<br />

georganiseerd worden. Ontvang je<br />

deze mails nu al, maar wens je deze<br />

liever niet meer te krijgen, stuur<br />

dan een mailtje met als onderwerp<br />

‘uitschrijven vrije<strong>tijd</strong>saanbod via<br />

mail’.<br />

Info: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

Terugblik<br />

Lactaattest voor sporters<br />

9 april 2011<br />

Wil je optimaal trainen? Dan is dit je kans! De sportmobiel van Mensana komt<br />

langs op 9 april 2011 en zal te vinden zijn in de Melanedreef 18b in Houthulst.<br />

Mensana zorgt voor een professionele lactaattest voor sporters aan de hand<br />

van fiets- en looptesten. Na de test ontvang je een testrapport en een op maat<br />

geschreven individueel schema, met de vermelding van de hartslagzones waarin<br />

getraind moet worden.<br />

16/10/2011 - Kookje Sprookje<br />

Eind augustus 2010 verscheen het<br />

boek ‘Kooksprookjes’ van Christina<br />

Van Geel. Met een originele en<br />

creatieve vertelkookshop, opgesmukt<br />

met veel liedjes en muziek, kwam<br />

deze auteur de recepten zelf<br />

uitproberen voor de kinderen van 3 tot<br />

7 jaar in de bibliotheek van Houthulst.<br />

zaterdag 9 april 2011 in de Melanedreef 18b in Houthulst<br />

(hangar technische dienst gemeente Houthulst)<br />

kostprijs hangt af van het aantal inschrijvingen (maximum 40 beschikbare plaatsen)<br />

Info: dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling sport, via sport@houthulst.be of 051 46 08 93<br />

Jeugdboekenweek 2011<br />

De Jeugdboekenweek is het grootste<br />

kinderboekenfestival van Vlaanderen.<br />

Veertien dagen lang zetten scholen,<br />

bibliotheken en culturele centra<br />

de mooiste boeken in de kijker. De<br />

Jeugdboekenweek staat dit jaar in het<br />

thema van ‘geheimen’ en gaat door<br />

van 19 maart tot en met 3 april 2011.<br />

Een Jeugdboekenweek vol<br />

geheimen… om te ontdekken<br />

Elk boek is een geheim. Elke lezer is<br />

een ontdekkingsreiziger. In elk boek<br />

zit een verhaal verstopt dat wacht op<br />

iemand die het open slaat. Tijdens<br />

de Jeugdboekenweek zoeken we de<br />

mooiste, spannendste en droevigste<br />

geheimen in boeken en verhalen.<br />

Tussen 19 maart en 3 april gaan we<br />

met z’n allen op ontdekking. Het is<br />

waar: een geheim hou je per definitie<br />

voor jezelf, maar sommige geheimen<br />

delen we maar al te graag. Stilletjes en<br />

voorzichtig of luidop en met toeters<br />

en bellen, dat hangt er van af. Soms<br />

is het eng om te doen, soms een<br />

opluchting en soms gewoon leuk.<br />

Jeugdboekenweek in Houthulst<br />

De bibliotheek van Houthulst<br />

en Lo-Reninge gaat <strong>tijd</strong>ens de<br />

Jeugdboekenweek eveneens op zoek<br />

naar geheimen. We krijgen hierbij<br />

de hulp van schrijfster Katie Velghe<br />

en Pepijn, het hoofdpersonage uit<br />

haar boeken. De Schrijfster brengt op<br />

maandag 21 en dinsdag 22 maart 2011<br />

een bezoek aan alle lagere scholen van<br />

Houthulst en Lo-Reninge. De kinderen<br />

van de 3de graad zullen kennismaken<br />

met haar boekenpersonage Pepijn,<br />

een jonge engel (1631 jaar) die de<br />

bewaarengel van de kinderen Hanne<br />

en Lucas wil worden. Dat loopt echter<br />

niet van een leien dakje: Pepijn<br />

heeft het al meer verknald dan alle<br />

bewaarengelen samen! Of hij toch de<br />

ideale bewaarengel kan worden, kom<br />

je te weten in maart of in de boeken<br />

van Katie Velghe.<br />

Jeugdboekenweek in de klassen van Groot-<br />

Houthulst op maandag 21 en dinsdag 22<br />

maart 2011 met bezoek van schrijfster Katie<br />

Velghe<br />

Info: bibliotheek Houthulst, via<br />

bibliotheek@houthulst.be of 051 70 59 50<br />

18/10/2010 - ‘Low Impact Man’ door<br />

Steven Vroman<br />

Auteur Steven Vromman, beter<br />

bekend als ‘The Low Impact Man’,<br />

ging een jaar lang op zoek naar een<br />

levensstijl die goed is voor het milieu.<br />

In een televisiereeks voor Canvas<br />

kon het grote publiek zijn avonturen<br />

op de voet volgen. Daarna volgde<br />

een succesvol boek waarover hij op<br />

uitnodiging van de bibliotheek een<br />

voordracht kwam geven.<br />

9-10/10/2011 - boekenverkoop<br />

Iedere twee jaar is er grote<br />

schoonmaak in de bibliotheek.<br />

Verouderde en licht beschadigde<br />

boeken die niet meer bruikbaar zijn,<br />

werden uit de rekken gehaald. Op 9 en<br />

10 oktober 2010 werden ze verkocht<br />

aan de vele belangstellenden.<br />

pagina 13


<strong>Vrije</strong> <strong>tijd</strong><br />

OCMW<br />

Terugblik<br />

10/10/2010 - Klerken op zijn zondags<br />

Op zondagmiddag 10 oktober 2010<br />

werd deelgemeente Klerken het<br />

middelpunt van een heus natuur-,<br />

wandel- en ontspanningsevenement:<br />

‘op zijn zondags’. Dankzij de hulp<br />

van enkele enthousiaste Klerkense<br />

verenigingen en het zonnige weer<br />

konden honderden wandelaars en<br />

fietsers genieten van een stukje<br />

perentaart, een Klerkenhofse<br />

aperitief, een ritje met de huifkar en<br />

interessante bezienswaardigheden.<br />

Thuiszorgpremie OCMW Houthulst<br />

6/11/2010 - Clown Rocky verwelkomt<br />

Sint-Maarten<br />

Op zaterdag 6 november deden de<br />

sint en zijn zwarte pieten hun intrede<br />

in de sporthal. Clown Rocky maakte er<br />

een heus spektakel van voor ruim 200<br />

kinderen, hun ouders en grootouders.<br />

De afspraak voor 2011 staat nu reeds<br />

vast op zaterdag 5 november.<br />

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn<br />

van het OCMW van Houthulst kan<br />

aan de inwoners van de gemeente<br />

Houthulst, die een hulpbehoevende<br />

persoon thuis verzorgen, een toelage<br />

voor thuiszorg verlenen. Deze toelage<br />

wordt slechts toegekend onder de<br />

hierna gestelde voorwaarden:<br />

• Hulpbehoevende en zorgverstrekker<br />

moeten op hetzelfde adres<br />

verblijven en gedomicilieerd zijn<br />

gedurende een maand voorafgaand<br />

aan de aanvraag.<br />

• De hulpbehoevende moet zorgbehoevend<br />

zijn, dat wil zeggen:<br />

niet meer in staat zijn zichzelf te<br />

verzorgen en de elementaire taken<br />

te verrichten waardoor blijvend hulp<br />

van een derde persoon noodzakelijk<br />

is.<br />

• De hulpbehoevendheid wordt<br />

vastgesteld door de maatschappelijk<br />

werkers van de sociale dienst<br />

van het OCMW.<br />

• De aanvragen worden ieder jaar op<br />

uitdrukkelijke aanvraag hernieuwd.<br />

• De toelage wordt vastgesteld op<br />

een bedrag van 124 euro per jaar<br />

voor één zorgbehoevende en 186<br />

euro per jaar voor meerdere zorgbehoevenden.<br />

• De aanvrager is gehouden alle<br />

wijzigingen die een invloed kunnen<br />

hebben op de toekenning van de<br />

thuiszorgtoelage door te geven aan<br />

de sociale dienst van het OCMW te<br />

Houthulst.<br />

• De toelage, verhoogd met de<br />

wettelijke intresten vanaf de dag<br />

van uitbetaling, kan worden teruggevorderd<br />

indien de aanvragen een<br />

onjuiste en/of onvolledige aanvraag<br />

en/of stukken heeft ingediend.<br />

• De aanvraag tot toekenning van<br />

de OCMW-thuiszorgtoelage dient<br />

gericht te worden aan de sociale<br />

dienst van het OCMW.<br />

• De toelagen, voorzien in dit reglement,<br />

worden slechts toegekend<br />

binnen de perken van het op de<br />

goedgekeurde OCMW-begroting<br />

ingeschreven krediet.<br />

• Afwijkingen aan het reglement<br />

kunnen uitzonderlijk worden<br />

toegestaan wanneer daar gegronde<br />

redenen toe zijn en wanneer de<br />

Raad haar beslissing grondig<br />

motiveert.<br />

De aanvraag voor de gemeentelijke<br />

thuiszorgpremie wordt ingediend bij<br />

de sociale dienst van het OCMW in<br />

Houthulst.<br />

info: OCMW Houthulst, via 051 70 41 64, alle<br />

werkdagen open van 9u tot 12u<br />

pagina 14


OCMW<br />

Warm aanbevolen: premies voor dakisolatie<br />

Wie heeft recht op een<br />

verwarmingstoelage?<br />

In de winter ontsnapt het grootste<br />

deel van je lichaamswarmte via je<br />

hoofd. Als het vriest, zet je dus beter<br />

een muts op. Bij huizen is dat precies<br />

hetzelfde. De warmte stijgt en gaat<br />

via het dak de lucht in. Tot 30% van de<br />

warmte uit de kachel of radiator gaat<br />

direct door het dak!<br />

Je energierekening liegt er niet om. In<br />

<strong>tijd</strong>en van crisis kan dat pijn doen in<br />

je portemonnee. Jaar na jaar wordt het<br />

erger, want het ziet er niet naar uit dat<br />

de energieprijzen zullen dalen. Wacht<br />

je tot het erger wordt? Neen,… een<br />

simpele oplossing: isoleer je dak! Je<br />

dak wordt zo een soort van muts voor<br />

je huis, waardoor de warmte lekker<br />

binnen blijft.<br />

Dankzij de talrijke premies kan je op<br />

een winter vaak de volledige kostprijs<br />

van je isolatiewerken terugverdienen.<br />

Een overzicht:<br />

1. Fiscaal voordeel<br />

Indien de dakisolatie werd geplaatst<br />

door een geregistreerde aannemer<br />

mag u 40% van de kosten inbrengen<br />

in uw belastingaangifte, met een<br />

maximum van 2.770 euro per woning<br />

per jaar. Ook als u geen belastingen<br />

betaalt, kunt u dit voordeel krijgen.<br />

Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand<br />

of een isolatiewaarde van<br />

minstens 2,5m² K/W te halen.<br />

2. Premies Wonen Vlaanderen<br />

Dit is de verbeterings- of aanpassingspremie:<br />

de premie bedraagt 100<br />

euro als u minstens 40m² isolatie laat<br />

plaatsen, 300 euro bij minstens 100m²<br />

en 500 euro vanaf 150m². U dient te<br />

voldoen aan volgende voorwaarden:<br />

• U moet bewoner (eigenaar, huurder) zijn<br />

van de woning waar dakisolatie wordt<br />

geplaatst door een geregistreerde aannemer<br />

of de woning verhuren via een Sociaal<br />

Verhuurkantoor.<br />

• Uw inkomen van drie jaar terug bedraagt<br />

niet meer dan 26.520 euro, te verhogen met<br />

1.380 euro per inwonende persoon ten laste.<br />

• Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen<br />

van de woning is niet hoger dan 1.200 euro.<br />

Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand<br />

of een isolatiewaarde van<br />

minstens 3m²K/W te halen.<br />

3. Premie van de netbeheerder<br />

Eandis is de netbeheerder voor<br />

gemeente Houthulst. Indien u de<br />

isolatie laat plaatsen door een<br />

geregistreerde aannemer ontvangt u<br />

4,00 euro per m². Indien u de isolatie<br />

zelf plaatst ontvangt u 2,00 euro<br />

per m². Het isolatiemateriaal dient<br />

een warmteweerstand of een isolatiewaarde<br />

van minstens 3m²K/W te<br />

halen. Voor beschermde klanten wordt<br />

het premiebedrag verhoogt met 20%.<br />

Met beschermde klant wordt bedoeld:<br />

• mensen met een leefloon;<br />

• bejaarden met een gewaarborgd inkomen;<br />

• mensen met een tegemoetkoming aan<br />

gehandicapten ingevolge een blijvende<br />

arbeidsongeschiktheid;<br />

• mensen met een inkomensvervangende<br />

tegemoetkoming aan gehandicapten;<br />

• mensen met een integratietegemoetkoming<br />

aan gehandicapten;<br />

• mensen met een tegemoetkoming hulp<br />

aan bejaarden;<br />

• mensen met een tegemoetkoming voor<br />

hulp van derden;<br />

• mensen met een financiële steun verstrekt<br />

door een OCMW die zijn ingeschreven in het<br />

vreemdelingenregister met een machtiging<br />

tot verblijf voor onbeperkte <strong>tijd</strong> en die niet<br />

beschouwd worden als een gerechtigde op<br />

maatschappelijke integratie.<br />

4. Vlaamse dakisolatiepremie<br />

Indien u voor minstens 40m² dakisolatie<br />

plaatst, kunt u een bijkomende<br />

premie ontvangen van de Vlaamse<br />

overheid.<br />

U kunt bij de WoonWinkel West terecht voor<br />

alle aanvraagformulieren, de nodige uitleg<br />

en hulp bij het aanvragen. Ook het startpakket<br />

dakisolatie kan u via Woonwinkel<br />

West gratis bekomen.<br />

Zitdag WoonWinkel West in Houthulst:<br />

iedere dinsdag van 9u tot 12u in het OCMW<br />

gebouw. info: OCMW Houthulst (Vijverstraat<br />

30), via linda.neuville@woonwinkelwest.be<br />

of 051 70 41 64<br />

Sommige gezinnen hebben recht<br />

op een verwarmingstoelage. Deze<br />

toelage wordt toegekend wanneer<br />

aan de volgende voorwaarden wordt<br />

voldaan:<br />

• Je gebruikt één van de volgende<br />

brandstoffen:<br />

o huisbrandolie of verwarmingspetroleum;<br />

o propaangas aan huis geleverd<br />

• De aanvraag voor betoelaging werd<br />

ingediend binnen de 60 dagen na<br />

levering.<br />

• De toelage geldt voor maximum 1500<br />

liter per gezin.<br />

• De toelage is afhankelijk van het<br />

inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar<br />

gezinsinkomen mag niet hoger<br />

zijn dan 15.364,99 euro verhoogd<br />

met 2.844,47 euro per persoon ten<br />

laste. Er wordt rekening gehouden<br />

met het kadastraal inkomen van<br />

andere eigen woning(en) dan de<br />

gezinswoning.<br />

Opgelet: personen die van een<br />

verhoogde tegemoetkoming van de<br />

ziekte- of invaliditeitsverzekering<br />

genieten of personen met schuldbemiddeling<br />

komen ook in aanmerking.<br />

Bij het indienen van een aanvraag<br />

moeten de volgende documenten<br />

worden voorgelegd:<br />

• identiteitskaart • SIS-kaart + klevertje •<br />

rekeningnummer • brandstoffactuur<br />

• bewijs van het gezinsinkomen<br />

(recent aanslagbiljet of aanslagbiljet<br />

aanslagjaar 2009- inkomsten 2008,<br />

jaaroverzicht pensioenfiche(s) 2008) •<br />

aanslagbiljet van de grondlasten.<br />

Ter info: de forfaitaire toelage van de<br />

FOD Economie van 105,00 euro voor<br />

de bescheiden inkomens is sedert 1<br />

januari 2010 afgeschaft (bescheiden<br />

inkomen = gezinsinkomens tussen<br />

15.364,99 euro en 26.000,00 euro).<br />

info: OCMW Houthulst (Vijverstraat 30), via<br />

051 70 41 64, alle werkdagen open van 9u<br />

tot 12u<br />

pagina 15


OCMW<br />

Varia<br />

Thuisoppas vzw zoekt vrijwilligers<br />

Dag in dag uit staan mantelzorgers in voor een zorgbehoevende. Vanuit<br />

Thuisoppas gaan vrijwilligers hen aflossen zodat ze ademruimte hebben en<br />

eens onbezorgd kunnen weggaan. Ook in Houthulst zoekt vzw Thuisoppas naar<br />

vrijwilligers.<br />

Regionaal Sociaal<br />

Verhuurkantoor<br />

Veurne - Diksmuide vzw<br />

Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor<br />

(RSVK) wil studio’s, appartementen<br />

en woningen inhuren om door te<br />

verhuren aan een groep van huurders<br />

die het niet makkelijk hebben op de<br />

private huurmarkt. Het RSVK zoekt<br />

naar comfortabele huisvesting tegen<br />

een betaalbare huurprijs. De huurders<br />

bij het RSVK kunnen beroep doen op<br />

professionele bijstand en advies.<br />

Wat zijn de voordelen voor de<br />

huurder?<br />

• kans op een langdurig huurcontract;<br />

• bijstand inzake de rechten en<br />

plichten van de huurder.<br />

Wat zijn de voordelen voor de<br />

verhuurder?<br />

• zekerheid van huuropbrengst<br />

(het RSVK betaalt de huur aan de<br />

eigenaars, ook al staat de woning<br />

leeg of heeft de onderverhuurder<br />

niet betaald aan het RSVK);<br />

• toezicht op de woning (regelmatig<br />

brengen medewerkers van het RSVK<br />

een bezoek aan de woning);<br />

• mogelijkheid tot technisch<br />

onderhoud en beperkte<br />

verbeteringswerken aan de woning.<br />

Info: RSVK Veurne, Diksmuide vzw<br />

(Arsenaalstraat 22 - Nieuwpoort), via<br />

stefaan.keirse@sociaalverhuurkantoor.be<br />

of 058 22 26 00<br />

pagina 16<br />

Ben je discreet, geduldig, stipt, optimistisch, zorgzaam,… dan is vrijwilligerswerk<br />

als mantelzorger iets voor jou. Thuisoppas vzw biedt aan:<br />

- een onkostenvergoeding per uur oppas;<br />

- professionele vorming en ondersteuning;<br />

- verzekering <strong>tijd</strong>ens jouw oppasbeurt;<br />

- vrije keuze plaats en <strong>tijd</strong>stip oppasbeurt;<br />

- contact met collega-vrijwilligers.<br />

Interesse? Neem dan contact op met een coördinator om een<br />

kennismakingsgesprek te plannen.<br />

coördinator Thuisoppas vzw, via 059 55 40 51 of thuisoppas.oostende@cm.be of<br />

surf naar www.oppasvzw.be - plaatselijk contact Paula Beeckaert, 051 54 43 77<br />

Vzw thuisoppas is actief in de regio Oostende – Veurne – Diksmuide en werkt daarvoor met<br />

vrijwilligers. vzw thuisoppas is een initiatief van CM, Familiehulp, OKRA, Ziekenzorg en KAV<br />

en is erkend en gesubsidieerd door de Provincie en de Vlaamse gemeenschap.<br />

Eerste hulp bij schulden<br />

Steeds meer Vlamingen kampen met<br />

een problematische schuldenlast:<br />

362 951 wanbetalers van kredieten<br />

geregistreerd bij de Nationale Bank,<br />

85 037 collectieve<br />

schuldenregelingen, 62 183 dossiers<br />

schuldbemiddeling bij OCMW’s<br />

en CAW’s… Ook inwoners in onze<br />

gemeente worden getroffen door<br />

schuldproblemen. Om hen de<br />

nodige informatie te verschaffen<br />

ontwikkelde het Vlaams Centrum<br />

Schuldbemiddeling met steun van de<br />

Vlaamse overheid de website<br />

www.eerstehulpbijschulden.be.<br />

Deze website biedt basisinformatie<br />

over schulden, schuldhulpverlening,<br />

rechten en plichten van schuldenaar<br />

en schuldeiser.<br />

info: Vlaams Centrum Schuldbemiddeling,<br />

info@centrumschuldbemiddeling.be of<br />

surf naar www.centrumschuldbemiddeling.<br />

be


Varia<br />

fietscampagne: ‘hang het beest niet uit in het verkeer’<br />

Met de nieuwe campagne ‘hang het beest niet uit in het verkeer’ moedigt het<br />

provinciebestuur van West-Vlaanderen de jongeren tussen 12 en 18 jaar aan om<br />

veilig te fietsen.<br />

Veilig fietsen begint met een veilige fiets. Daarom voeren de politiezones en<br />

gemeenschapswerkers fietscontroles uit over heel West-Vlaanderen. Jongeren<br />

die met een veilige fiets rijden, worden beloond. Fietsers die niet in orde zijn,<br />

moeten naar de verkeersklas of riskeren een boete.<br />

Scholen kunnen een fietscontrole aanvragen bij de lokale politie. De provincie<br />

werkte hiervoor een fietscontrolekaart uit die aansluit bij het andere<br />

campagnemateriaal. Bovendien daagt de provincie de jongeren uit om een<br />

originele, stijlvolle foto van hun klasgroep met fiets te nemen en te posten op de<br />

campagnesite. De klassen met de meest originele foto krijgen filmtickets voor<br />

de hele klas.<br />

De campagne loopt nog tot half februari 2011.<br />

Info:<br />

· provincie West-Vlaanderen, dienst mobiliteit en weginfrastructuur, via an.paepe@westvlaanderen.be<br />

of 050 40 34 37;<br />

· federale dienst politionele veiligheid, frank.debrock@west-vlaanderen.be of 050 44 06 45;<br />

· surf naar de campagnesite http://nl.netlog.com/hanghetbeestnietuit.<br />

thuisverpleging<br />

Vanaf nu kan je gebruik maken<br />

van een nieuwe kracht in de<br />

thuisverpleging in Houthulst.<br />

Neem contact op met:<br />

Romina Castelein<br />

Steenbeekstraat 77<br />

0494 14 72 83<br />

V.U.: Evert de Pauw, mobiliteit en weginfrastructuur, provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge – Niet op de openbare weg gooien<br />

Een veilige fiets is een fiets die in orde is. En precies dat controleert de politie vanaf<br />

half oktober. Vanaf half november wordt het menens. Is je fiets oké, dan krijg je gratis<br />

Netlogcredits. Ben je een gevaar op de weg, dan moet je naar de verkeersklas. Laat het<br />

dus zo ver niet komen! Doe ook beslist met je klas mee aan onze te gekke fotowedstrijd.<br />

Wat moeten jullie doen? Kleed jullie op, stap op de fiets en maak een coole klasfoto.<br />

Uploaden op Netlog en klaar. De winnende klas krijgt filmtickets voor elke leerling!<br />

Meer info op nl.netlog.com/hanghetbeestnietuit<br />

in samenwerking met<br />

pagina 17


Dienstencentrum De Schakel<br />

Minder Mobielen Centrale<br />

Houthulst zoekt vrijwilligers<br />

Activiteitenkalender<br />

De Minder Mobielen Centrale is een<br />

dienst die wordt aangeboden door<br />

het dienstencentrum De Schakel.<br />

Deze dienst biedt een oplossing<br />

voor personen die minder mobiel<br />

zijn en niet steeds beroep kunnen<br />

doen op familie en vrienden voor<br />

vervoer. Tegen een kleine vergoeding<br />

worden de gebruikers van en naar een<br />

gevraagde bestemming gebracht.<br />

Door de groei van het aantal leden en<br />

het aantal aangevraagde ritten zijn<br />

we op zoek naar extra vrijwilligers<br />

die met de eigen wagen het vervoer<br />

willen verzorgen van personen die<br />

minder mobiel zijn (bijvoorbeeld<br />

zieken, bejaarden, personen met een<br />

handicap, e.a.).<br />

De vervoersonkosten worden vergoed<br />

en de vrijwilliger is verzekerd <strong>tijd</strong>ens<br />

de rit.<br />

Info: Lokaal Dienstencentrum De Schakel,<br />

Brs. Xaverianenstraat 12, 8650 Houthulst<br />

051 69 71 76 - dienstencentrum@<br />

wzccassiers.be - www.cassierswzc.be<br />

Openingsuren: elke werkdag van 9u tot<br />

17u30<br />

Seniorenclub ‘Maeke Blyde’ van 10u tot 16u, dienstencentrum De Schakel,<br />

inschrijven bij dienstencentrum De Schakel<br />

Elke dinsdag<br />

Blijf fit en gezond om 9u, Sporthal Houthulst, inlichtingen bij dienstencentrum<br />

De Schakel<br />

12, 19, 26 januari en 2, 9, 16, 23 februari<br />

2, 9, 16, 23 en 30 maart<br />

Spinning voor senioren om 14u, Alfa Fitnesscentrum, inlichtingen bij<br />

dienstencentrum De Schakel of Alfa Fitnesscentrum, 051 70 24 13, 7e Geniestraat<br />

4A, 8650 Houthulst<br />

11, 18, 25 januari en 1, 8, 15, 22 februari<br />

1, 8, 15, 22, 29 maart<br />

Fitness voor senioren van 14u tot 16u30, Alfa Fitnesscentrum, inlichtingen<br />

bij dienstencentrum De Schakel of Alfa Fitnesscentrum, tel. 051 70 24 13, 7e<br />

Geniestraat 4A, 8650 Houthulst<br />

11, 13, 18, 20, 25, 27 januari en 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 februari<br />

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 maart<br />

Schilderatelier om 14u, dienstencentrum De Schakel, inschrijven bij<br />

dienstencentrum De Schakel<br />

19 januari en 2, 16 februari<br />

2, 16, 30 maart<br />

Kaarting om 14u, dienstencentrum De Schakel, inlichtingen bij dienstencentrum<br />

De Schakel<br />

Elke vrijdag<br />

Petanque om 14u, Zaal Haelewyn Merkem, inlichtingen bij dienstencentrum<br />

De Schakel<br />

Elke donderdag<br />

Ontspanningsnamiddag voor senioren om 14u, Woon- en zorgcentrum Merkem<br />

Seniorenzorg, inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

12 januari, 9 februari en 9 maart<br />

Ontspanningsnamiddag voor senioren om 14u, dienstencentrum De Schakel,<br />

inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

19 januari en 2, 16 februari<br />

2, 16, 30 maart<br />

Kookcursus ‘Snelle bereidingen’ om 14u, dienstencentrum De Schakel,<br />

inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

11 januari, 8 februari en 8 maart<br />

Hoe kun je zelf natuurlijke verzorgingsproducten maken om 14u,<br />

dienstencentrum De Schakel, inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

25 januari<br />

Voordracht: Oogaandoeningen (glaucoom, cataract,…) om 14u, in het<br />

dienstencentrum De Schakel, inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

26 januari<br />

Workshop ‘we maken een handtas in vilt’ om 19u30, dienstencentrum<br />

De Schakel, inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

31 januari en 14 februari<br />

pagina 18


Politie<br />

CO, een sluipmoordenaar<br />

Brei-atelier om 19u30, dienstencentrum De Schakel, inlichtingen bij<br />

dienstencentrum De Schakel<br />

31 januari en 14 februari<br />

28 februari en 28 maart<br />

Voordracht: Lezen van voedingsetiketten en gezond kiezen in de winkel om<br />

14u, dienstencentrum De Schakel, inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

23 februari<br />

Voordracht: Voedselveiligheid en keukenhygiëne om 14u, dienstencentrum<br />

De Schakel, inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

23 maart<br />

Onderhoud en kleine herstellingen van de fiets om 14u, dienstencentrum<br />

De Schakel, inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

10 maart<br />

Facebook voor beginners (2 lessen) om 19u30, in de school te Jonkershove<br />

(Mgr. Schottestraat 3B), inlichtingen bij dienstencentrum De Schakel<br />

30 maart<br />

Info:<br />

Lokaal Dienstencentrum De Schakel, Brs. Xaverianenstraat 12, 8650 Houthulst<br />

051 69 71 76 - dienstencentrum@wzccassiers.be - www.cassierswzc.be<br />

Openingsuren: elke werkdag van 9u tot 17u30<br />

Elk jaar worden ongeveer een<br />

honderdtal personen het slachtoffer<br />

van een CO-vergiftiging. In woningen<br />

is de CO-verspreiding meestal te<br />

wijten aan een evacuatieprobleem<br />

van de verbrande gassen hetzij omdat<br />

het toestel niet is aangesloten op een<br />

schoorsteen, hetzij omdat de schoorsteen<br />

niet goed trekt. De meeste<br />

koolstofmonoxidevergiftigingen<br />

worden veroorzaakt door warmwatertoestellen.<br />

Het is dus niet verwonderlijk<br />

dat de helft van de vergiftigingen<br />

in de badkamer gebeurt.<br />

CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos<br />

en niet-irriterend gas.<br />

De symptomen zijn afhankelijk van<br />

de mate van blootstelling:<br />

• kleine hoeveelheden: hoofdpijn, duizeligheid,<br />

misselijkheid, braakneigingen;<br />

• grote(re) concentratie: bewustzijnsverlies,<br />

coma tot zelfs overlijden.<br />

Preventieve maatregelen:<br />

• Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers<br />

steeds door een erkend installateur<br />

aansluiten.<br />

• Toestellen moeten aangesloten worden<br />

op een schouw of moeten een rechtstreekse<br />

afvoer naar buiten hebben.<br />

• Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen<br />

geregeld/jaarlijks nakijken.<br />

• Slaap nooit in een kamer waarin een<br />

waterverwarmer brandt of waarin een<br />

verplaatsbaar verwarmingstoestel<br />

brandt op gas of petroleum.<br />

• Plaats een CO-melder (niet te verwarren<br />

met een rookdetector).<br />

Wat te doen bij een vermoeden van<br />

een slecht-werkend verwarmingstoestel<br />

en/of CO-uitstoot?<br />

• Bel de brandweer om een meting te<br />

laten uitvoeren.<br />

Wat te doen bij een vermoeden van<br />

een acute CO-intoxicatie:<br />

• Bel de hulpdiensten (112 of 101).<br />

• Open deuren en vensters om te verluchten.<br />

• Schakel het toestel uit.<br />

• Breng het slachtoffer uit de kamer.<br />

Info: Politiezone Polder, via Peter.Declerck@<br />

pzpolder5460.be of 051 51 98 31<br />

pagina 19


Agenda<br />

JANUARI<br />

3 - 31/01/2011 Houthulstse leerlingen vieren<br />

Gedichtendag<br />

zie artikel Boskrant<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i.s.m. de <strong>Vrije</strong> Basisscholen van<br />

Houthulst, Merkem, Klerken, Sint-<br />

Kristoffel en ‘t Jonkerschooltje en de<br />

horecazaken van Groot-Houthulst<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

07/01/2011 KWS quiz<br />

zaal Maeke Blyde Houthulst - om 19u30<br />

kennisquiz voor iedereen met leuke<br />

prijzen<br />

teams van 4 personen, € 10,00 per tafel<br />

vooraf inschrijven via rekeningnummer<br />

KWS Houthulst 652 – 8044036-05 met<br />

vermelding team en deelnemers<br />

i KWS Houthulst<br />

8/01/2011 nieuwjaarsreceptie KWB Houthulst<br />

met diavoorstelling van de voorbije<br />

activiteiten<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

vanaf 19u30<br />

org. KWB Houthulst<br />

i Noel Clauw, via noelclauw@hotmail.<br />

com of 051 70 31 04<br />

pagina 20<br />

nieuwjaarsconcert De Woudfanfare<br />

vzw<br />

Sint-Jan-De-Doper Kerk Houthulst<br />

18u - tickets: € 6,00 - verkrijgbaar bij<br />

alle muzikanten<br />

incl. drankje achteraf in het Markthuis<br />

Houthulst<br />

org. De Woudfanfare vzw<br />

i secretariaat De Woudfanfare vzw<br />

(Cassierslaan 33), via 051 70 34 78 of<br />

0499 70 39 54<br />

14/01/2011 EHBO cursus deel I<br />

Wat te doen bij levensbedreigende<br />

situaties?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of via 0498 29 56 80<br />

ledenfeest Gezinsbond Jonkershove<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

vanaf 19u<br />

org. Gezinsbond Jonkershove<br />

i Mieke Terriere, via koenenmieke@<br />

telenet.be of 051 54 61 40<br />

nieuwjaarsfeestje KVLV Klerken<br />

grote zaal Zorgcentrum M. ter Engelen<br />

19u30<br />

€ 12,00 volw. / € 7,00 kind tot - 12 jaar<br />

ook voor niet-leden<br />

org. KVLV Klerken<br />

i Rita Sys, via 051 50 04 25 en Martine<br />

Verbeke, via 051 50 03 85<br />

15/01/2011 inscannen van oude foto’s door de<br />

Beeldbank van Houthulst<br />

zie artikel Boskrant<br />

Dorpshuis Jonkershove - van 9u tot 12u<br />

org. Houthulst Verbeeldt<br />

i Jasper Verplancke – Projectcoördinator<br />

beeldbank, via houthulstverbeeldt@<br />

gmail.com of 051 55 01 98 en 0491 33 50<br />

57<br />

Natalia Meets Anastacia<br />

Sportpaleis Antwerpen<br />

17u vertrek naar Antwerpen<br />

org. Gezinsbond Merkem<br />

i kapsalon Annemieke, via 051 54 46 44<br />

17/01/2011 infovergadering Week van de Amateurskunsten<br />

zie artikel Boskrant<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

19u<br />

iedereen welkom<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

workshop “creatieve gerechtjes met<br />

kazen” met degustatie door Nadine<br />

Fiems, hoofdstafmedewerker LBV West-<br />

Vlaanderen vzw<br />

org. L.B.G. Houthulst<br />

i Jean-Pierre Desimpel, via<br />

0496 87 93 94<br />

20/01/2011 Nieuwjaarsreceptie Milieuraad & filmvoorstelling<br />

‘Home’<br />

zie artikel Boskrant<br />

iedereen welkom bij Gerard Ameeuw<br />

(Mosselstraat 7 in Houthulst)<br />

19u30<br />

toegang is gratis<br />

Info: dienst milieu, via milieu@<br />

houthulst.be of 051 46 08 95<br />

22/01/2011 nieuwjaarsreceptie Gezinsbond<br />

Merkem met optreden van “Het Zingend<br />

Schip”<br />

zaal Haelewijn Merkem<br />

org. Gezinsbond Merkem<br />

i voorzitter Marc Descamps<br />

boterkaarting KWB Houthulst<br />

Markthuis Houthulst<br />

vanaf 18u<br />

org. KWB Houthulst<br />

i Noel Clauw, via noelclauw@hotmail.<br />

com of 051 70 31 04<br />

26/01/2011 startles “bewegen met kleuters”<br />

26/02/2011 turnzaal Basisschool Klerken<br />

vijfdelige lessenreeks op zaterdag van<br />

9u tot 10u<br />

voor kleuters van 1ste tot 3de leerjaar<br />

org. Gezinsbond Klerken<br />

i Sigrid Cambier, via 051 43 72 64<br />

26/01/2011 zwembus naar Diksmuide<br />

van 6 tot 16 jaar<br />

€ 2,50 (inkom, bus en verzekering)<br />

€ 2,00 voor Grabbelpassers<br />

voor rij<strong>tijd</strong>en: zie Boskrant<br />

i jeugd@houthulst.be of 051 46 08 97<br />

alternatief verwarmen<br />

benedenzaal Covemaekerspand Klerken<br />

20u<br />

org. KWB Klerken<br />

i Lode Tyberghien, via 0497 88 40 49 of<br />

051 69 76 35<br />

of surf naar: www.kwb-klerken.be<br />

27/01/2011 filmforum 2011/1<br />

The Pianist<br />

zie artikel Boskrant<br />

Dorpshuis Jonkershove - 20u<br />

toegang is gratis<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

jaaropening KVLV Houthulst<br />

jaarthema “eeuwige passie”<br />

Markthuis Houthulst<br />

org. KVLV Houthulst<br />

i Annie Degryse, via 051 70 37 95 of<br />

0498 29 65 99<br />

28/01/2011 EHBO cursus deel I<br />

Wat te doen bij levensbedreigende<br />

situaties?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of via 0498 29 56 80<br />

29/01/2011 gregoriaans opluisteren van de<br />

eucharistieviering n.a.v. Lichtmis<br />

Sint-Laurentius kerk Klerken<br />

18u15<br />

toegang is gratis<br />

org. parochie Sint-Laurentius i.s.m. het<br />

gregoriaans koor Cantica<br />

i surf naar www.cantica.be<br />

30/01/2011 gezond ontbijt<br />

<strong>Vrije</strong> Basisschool Houthulst<br />

tickets: € 6,00/ € 4,00/ € 3,00<br />

org. <strong>Vrije</strong> Basisschool Houthulst i.s.m.<br />

Ouderraad<br />

i Dunia Vierstraete (voorzitter Ouderraad),<br />

via fam.bonduel-vierstraete@<br />

telenet.be of 051 70 20 29<br />

31/01/2011 actie verwilderde katten<br />

zie artikel Boskrant<br />

i gemeenschapswacht, Tom Desodt,<br />

via gemeenschapswacht@houthulst.<br />

be of 051 46 07 31 en 0497 93 25 59 of<br />

dienst milieu, via milieu@houthulst.be<br />

of 051 46 08 95<br />

FEBRUARI<br />

1/02/2011 actie verwilderde katten<br />

zie artikel Boskrant<br />

i gemeenschapswacht, Tom Desodt,<br />

via gemeenschapswacht@houthulst.<br />

be of 051 46 07 31 en 0497 93 25 59 of<br />

dienst milieu, via milieu@houthulst.be<br />

of 051 46 08 95<br />

2/02/2011 zwembus naar Diksmuide<br />

van 6 tot 16 jaar<br />

€ 2,50 (inkom, bus en verzekering)<br />

€ 2,00 voor Grabbelpassers<br />

voor rij<strong>tijd</strong>en: zie Boskrant<br />

i jeugd@houthulst.be of 051 46 08 97<br />

actie verwilderde katten<br />

zie artikel Boskrant<br />

i gemeenschapswacht, Tom Desodt,<br />

via gemeenschapswacht@houthulst.<br />

be of 051 46 07 31 en 0497 93 25 59 of<br />

dienst milieu, via milieu@houthulst.be<br />

of 051 46 08 95


Agenda<br />

3/02/2011 themanamiddag KVLV Klerken<br />

jaaropening “Start de passie”<br />

Covemaekerspand Klerken - 13u30<br />

€ 3,00<br />

ook voor niet-leden<br />

org. KVLV Klerken<br />

i Rita Sys, via 051 50 04 25 en Martine<br />

Verbeke, via 051 50 03 85<br />

4/02/2011 ‘Mijn leven langs de poëzie om’ door<br />

Chris Lomme<br />

zie artikel Boskrant<br />

Dorpshuis Jonkershove - 20u<br />

€ 10,00 (vvk), € 12,00 (add)<br />

tickets zijn verkrijgbaar vanaf 3/01/2011<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i.s.m. Stedelijke Academie voor<br />

Muziek en Woord Diksmuide, afdeling<br />

Houthulst<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

EHBO cursus deel I<br />

Wat te doen bij levensbedreigende<br />

situaties?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of 0498 29 56 80<br />

workshop “De heerlijke natuur: aromatherapie<br />

of koken met cocosvet”<br />

zaal Maeke Blyde Houthulst - 19u30<br />

org. KWB Houthulst<br />

i Noel Clauw, via noelclauw@hotmail.<br />

com of 051 70 31 04<br />

5/02/2011 inscannen van oude foto’s door de<br />

Beeldbank van Houthulst<br />

zie artikel Boskrant<br />

lokaal Heemkring Sidronius Hosschius<br />

Merkem - van 9u tot 12u<br />

org. Houthulst Verbeeldt<br />

i Jasper Verplancke – Projectcoördinator<br />

beeldbank, via houthulstverbeeldt@<br />

gmail.com of 051 55 01 98 en<br />

0491 33 50 57<br />

lichtmisviering Gezinsbond Klerken<br />

Sint - Laurentius kerk Klerken - 18u15<br />

voor alle gezinnen<br />

org. Gezinsbond Klerken<br />

i Martin Lamote, via 051 54 51 82 of<br />

0495 90 14 34<br />

6/02/2011 5de ‘Dag van de Ambachten’<br />

zie artikel Boskrant<br />

bij ‘Surprice’ (Stadenstraat 39 -<br />

Houthulst) - van 9u tot 18u<br />

toegang is gratis<br />

org. Unizo Houthulst<br />

i surf naar www.unizo.be/houthulst/<br />

Indoor rommelmarkt<br />

Sporthal Houthulst (Jonkershovestraat<br />

103a)<br />

7/02/2011 actie verwilderde katten<br />

zie artikel Boskrant<br />

i gemeenschapswacht, Tom Desodt,<br />

via gemeenschapswacht@houthulst.<br />

be of 051 46 07 31 en 0497 93 25 59 of<br />

dienst milieu, via milieu@houthulst.be<br />

of 051 46 08 95<br />

8/02/2011 actie verwilderde katten<br />

zie artikel Boskrant<br />

i gemeenschapswacht, Tom Desodt,<br />

via gemeenschapswacht@houthulst.<br />

be of 051 46 07 31 en 0497 93 25 59 of<br />

dienst milieu, via milieu@houthulst.be<br />

of 051 46 08 95<br />

9/02/2011 zwembus naar Diksmuide<br />

van 6 tot 16 jaar<br />

€ 2,50 (inkom, bus en verzekering)<br />

€ 2,00 voor Grabbelpassers<br />

voor rij<strong>tijd</strong>en: zie Boskrant<br />

i jeugd@houthulst.be of 051 46 08 97<br />

voordracht: “aromatherapie”<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

aanvangsuur nog te bepalen<br />

org. Gezinsbond Jonkershove<br />

i Mieke Terriere, via koenenmieke@<br />

telenet.be of 051 54 61 40<br />

actie verwilderde katten<br />

zie artikel Boskrant<br />

i gemeenschapswacht, Tom Desodt,<br />

via gemeenschapswacht@houthulst.<br />

be of 051 46 07 31 en 0497 93 25 59 of<br />

dienst milieu, via milieu@houthulst.be<br />

of 051 46 08 95<br />

10/02/2011 creatief bakken met Lieve<br />

Debrabandere<br />

Markthuis Houthulst - 13u30<br />

org. KVLV Houthulst<br />

i Annie Degryse, via 051 70 37 95 of<br />

0498 29 65 99<br />

etiquette met Ivette Verbeerst<br />

in het lokaal van het Wit-Gele Kruis<br />

Diksmuide (Stovestraat) - 20u<br />

€ 5,00<br />

org. gewestelijke bijeenkomst KVLV<br />

i KVLV Groot-Houthulst<br />

11/02/2011 EHBO cursus deel I<br />

Wat te doen bij levensbedreigende<br />

situaties?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

van 19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of 0498 29 56 80<br />

11-12/02/2011 meerkeuzekaarting<br />

in de brandweerkazerne (Kouterstraat<br />

28 - Merkem) - ‘s avonds<br />

org. Brandweer Houthulst<br />

i Brandweer Houthulst Contactgegevens:<br />

051/54.40.42<br />

16/02/2011 zwembus naar Diksmuide<br />

van 6 tot 16 jaar<br />

€ 2,50 (inkom, bus en verzekering)<br />

€ 2,00 voor Grabbelpassers<br />

voor rij<strong>tijd</strong>en: zie Boskrant<br />

i jeugd@houthulst.be of 051 46 08 97<br />

18/02/2011 EHBO cursus deel II<br />

Hoe reageren bij lichte ongevallen?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

van 19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of 0498 29 56 80<br />

19/02/2011 Retrofuif<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

org. Alles Kan Beter<br />

i surf naar http://akb.klerken.be<br />

feestelijke avond KWB Houthulst<br />

met quiz en ontspanning<br />

org. KWB Houthulst<br />

i Noel Clauw, via noelclauw@hotmail.<br />

com of 051 70 31 04<br />

21/02/2011 filmvoorstelling door Dr. Van<br />

Ryckegem<br />

org. L.B.G. Houthulst<br />

i Jean-Pierre Desimpel, via<br />

0496 87 93 94<br />

24/02/2011 filmforum 2011/2<br />

Waking Ned Devine<br />

zie artikel Boskrant<br />

Dorpshuis Jonkershove - 20u<br />

toegang is gratis<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

25/02/2011 EHBO cursus deel II<br />

Hoe reageren bij lichte ongevallen?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

van 19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of 0498 29 56 80<br />

26/02/2011 boterkaarting<br />

t.v.v. minivoetbalclub de KDH’s<br />

Houthulst<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

vanaf 9u doorlopend<br />

Spaghetti-avond “Al Dente”<br />

in de chirolokalen (Jonkershovestraat)<br />

vanaf 18u00- org. Chiro<br />

i Jeroen Lamote, via 0478 81 55 06<br />

Schoolfeest <strong>Vrije</strong> Basisschool<br />

Houthulst<br />

met als thema “Schatten op zolder”<br />

Sporthal Houthulst - € 1,00<br />

org. <strong>Vrije</strong> Basisschool Houthulst<br />

i <strong>Vrije</strong> Basisschool Houthulst, via<br />

ba.ha@belgacom.net of 051 70 24 75<br />

gregoriaans opluisteren van “de VIII<br />

zondag door het jaar”<br />

Sint-Jozef kerk Jonkershove<br />

toegang is gratis<br />

org. parochie Sint-Jozef i.s.m. het gregoriaans<br />

koor Cantica<br />

i surf naar www.cantica.be<br />

27/02/2011 Ontdek Rijsel en Roubaix!<br />

zie artikel Boskrant<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

28/02/2011 kookles KVLV Klerken<br />

“paprika’s in kleuren en vormen” met<br />

Lieve Debrabandere<br />

Oud Rijkswachterhuisje Klerken - 19u30<br />

kostprijs wordt ter plaatse verrekend<br />

ook voor niet-leden - org. KVLV Klerken<br />

i Rita Sys, via 051 50 04 25 en Martine<br />

Verbeke, via 051 50 03 85<br />

pagina 21


Agenda<br />

MAART<br />

3/03/2011 EHBO cursus deel II<br />

Hoe reageren bij lichte ongevallen?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

van 19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of 0498 29 56 80<br />

“slimme huis-, tuin- en keukenweetjes”<br />

met Mia Ghekiere<br />

Markthuis Houthulst - 19u30<br />

org. KVLV Houthulst<br />

i Annie Degryse, via 051 70 37 95 of<br />

0498 29 65 99<br />

5/03/2011 inscannen van oude foto’s door de<br />

Beeldbank van Houthulst<br />

zie artikel Boskrant<br />

Covemaekerspand Klerken<br />

van 9u tot 12u<br />

org. Houthulst Verbeeldt<br />

i Jasper Verplancke – Projectcoördinator<br />

beeldbank, via houthulstverbeeldt@<br />

gmail.com of 051 55 01 98 en<br />

0491 33 50 57<br />

gezelschapsspelletjesnamiddag voor<br />

kinderen<br />

Markthuis Houthulst<br />

ticket: € 1,00 lid/ € 2,00 niet-leden<br />

org. Gezinsbond Houthulst<br />

i Martine Degroote, via koenmartine@<br />

telenet.be of 051 74 89 42<br />

6/03/2011 Bal van de Bond<br />

zaal Haelewijn Merkem<br />

org. Gezinsbond Merkem<br />

i voorzitter Marc Descamps<br />

bowling KWB Houthulst<br />

plaats nog te bepalen<br />

org. KWB Houthulst<br />

i Noel Clauw, via noelclauw@hotmail.<br />

com of 051 70 31 04<br />

9/03/2011 knutselen voor kinderen<br />

Dorpshuis Jonkershove<br />

aanvangsuur nog te bepalen<br />

org. Gezinsbond Jonkershove<br />

i Mieke Terriere, via koenenmieke@<br />

telenet.be of 051 54 61 40<br />

11/03/2011 quiz<br />

Zorgcentrum Maria ter Engelen - 20u<br />

org. Gezinsbond Klerken, KWB Klerken<br />

en vriendenkring Zorgcentrum MtE<br />

i Martin Lamote, via 051 54 51 82 of<br />

0495 90 14 34<br />

bowling KVLV Klerken<br />

20u<br />

kostprijs wordt per groep verrekend<br />

ook voor niet-leden<br />

org. KVLV Klerken<br />

i Rita Sys, via 051 50 04 25 en Martine<br />

Verbeke, via 051 50 03 85<br />

16/03/2011 ‘Over pukkels en rimpels’ door<br />

meesterverteller Mong Rosseel<br />

zie artikel Boskrant<br />

Dorpshuis Jonkershove - 14u<br />

€ 5,00 (vvk) - € 7,00 (add) - € 7,00 voor<br />

een ticket met minibusvervoer<br />

tickets zijn verkrijgbaar vanaf 1 februari<br />

2011 tot 11 maart 2011 (of tot het uitverkocht<br />

is)<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i.s.m. Senioren Advies Raad Houthulst<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

zwembus naar Diksmuide<br />

van 6 tot 16 jaar<br />

€ 2,50 (inkom, bus en verzekering)<br />

€ 2,00 voor Grabbelpassers<br />

voor rij<strong>tijd</strong>en: zie Boskrant<br />

i jeugd@houthulst.be of 051 46 08 97<br />

18/03/2011 EHBO cursus deel II<br />

Hoe reageren bij lichte ongevallen?<br />

in het Rode Kruislokaal Diksmuide (Sint<br />

- Sebastiaanslaan 8)<br />

van 19u tot 22u15<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of 0498 29 56 80<br />

19/03/2011 kaarting KVLV Klerken<br />

Covemaekerspand Klerken - 18u<br />

kaarten aan € 1,50<br />

ook voor niet-leden<br />

org. KVLV Klerken<br />

i Rita Sys, via 051 50 04 25 en Martine<br />

Verbeke, via 051 50 03 85<br />

21/03/2011 Jeugdboekenweek in de klassen van<br />

Groot-Houthulst<br />

met bezoek van schrijfster Katie Velghe<br />

zie artikel Boskrant<br />

org.: bibliotheek Houthulst<br />

i bibliotheek Houthulst, via bibliotheek@houthulst.be<br />

of 051 70 59 50<br />

kookles KVLV Klerken<br />

“traktaties” met Lieve Debrabandere<br />

Oud Rijkswachterhuisje Klerken - 19u30<br />

kostprijs wordt ter plaatse verrekend<br />

ook voor niet-leden<br />

org. KVLV Klerken<br />

i Rita Sys, via 051 50 04 25 en Martine<br />

Verbeke, via 051 50 03 85<br />

voordracht “kleuradvies: tips voor een<br />

perfecte uitstraling”<br />

door stijl-en kleurconsulente Rebecca<br />

Lesaffer<br />

org. L.B.G. Houthulst<br />

i Jean-Pierre Desimpel, via<br />

0496 87 93 94<br />

22/03/2011 Jeugdboekenweek in de klassen van<br />

Groot-Houthulst<br />

met bezoek van schrijfster Katie Velghe<br />

zie artikel Boskrant<br />

org.: bibliotheek Houthulst<br />

i bibliotheek Houthulst, via bibliotheek@houthulst.be<br />

of 051 70 59 50<br />

“helpen bij verlies en verdriet” door<br />

Manu Keirse<br />

CC Het Kruispunt in Diksmuide - 20u<br />

org. gewestelijke bijeenkomst KVLV<br />

i KVLV Groot-Houthulst<br />

23/03/2011 zwembus naar Diksmuide<br />

van 6 tot 16 jaar<br />

€ 2,50 (inkom, bus en verzekering)<br />

€ 2,00 voor Grabbelpassers<br />

voor rij<strong>tijd</strong>en: zie Boskrant<br />

i jeugd@houthulst.be of 051 46 08 97<br />

25/03/2011 EHBO examen<br />

n.a.v. EHBO cursus deel I en II<br />

org. Rode Kruis Diksmuide - Houthulst<br />

i verantwoordelijke leergangen Rode<br />

Kruis Dewulf Martine, via 051 54 62 24<br />

of 0498 29 56 80<br />

koken met Denise: visgerechten<br />

zaal Maeke Blyde Houthulst - 19u<br />

org. KWB Houthulst<br />

i Noel Clauw, via noelclauw@hotmail.<br />

com of 051 70 31 04<br />

26/03/2011 Proef de Ronde van Vlaanderen<br />

daguitstap naar het Centrum van de<br />

Ronde van Vlaanderen<br />

inschrijven is mogelijk vanaf 3 januari<br />

2011 tot en met 26 februari 2011<br />

i dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling sport, via<br />

sport@houthulst.be of 051 46 08 93<br />

31/03/2011 Filmforum 2011/3<br />

Das Leben der Anderen<br />

zie artikel Boskrant<br />

Dorpshuis Jonkershove - 20u<br />

toegang is gratis<br />

org. Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur<br />

i.s.m. Cultuurraad Houthulst<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling cultuur, via<br />

cultuur@houthulst.be of 051 46 08 94<br />

themanamiddag KVLV Klerken<br />

“leefomgeving: slimme huis -, tuin -,<br />

en keukenweetjes” met Hilde Carlier<br />

Covemaekerspand Klerken - 13u30<br />

€ 3,00<br />

ook voor niet-leden<br />

org. KVLV Klerken<br />

i Rita Sys, via 051 50 04 25 en Martine<br />

Verbeke, via 051 50 03 85<br />

pagina 18 22


Agenda<br />

BEGIN APRIL<br />

2/04/2011 inscannen van oude foto’s door de<br />

Beeldbank van Houthulst<br />

zie artikel Boskrant<br />

dienstencentrum De Schakel Houthulst<br />

van 9u tot 12u<br />

org. Houthulst Verbeeldt<br />

i Jasper Verplancke – Projectcoördinator<br />

beeldbank, via houthulstverbeeldt@<br />

gmail.com of 051 55 01 98 en<br />

0491 33 50 57<br />

3/04/2011 smoefelfoefeltocht Gezinsbond<br />

Jonkershove<br />

aanvangsuur nog te bepalen<br />

org. Gezinsbond Jonkershove<br />

i Mieke Terriere, via koenenmieke@<br />

telenet.be of 051 54 61 40<br />

9/04/2011 bezoek de Commandobunker onder de<br />

Kemmelberg<br />

zie artikel Boskrant<br />

14u verzamelen op de markt van<br />

Houthulst aan het toeristisch kantoor<br />

thuiskomst wordt verwacht omstreeks<br />

18u30<br />

€ 6,00 met gratis busvervoer<br />

i Dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling toerisme,<br />

via toerisme@houthulst.be of<br />

051 46 08 94<br />

lactaattest voor sporters<br />

Melanedreef 18b Houthulst (hangar<br />

technische dienst)<br />

kostprijs hangt af van het aantal<br />

inschrijvingen (maximum 40 testen)<br />

org. dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling sport<br />

i dienst <strong>Vrije</strong> Tijd - afdeling sport, via<br />

sport@houthulst.be of 051 46 08 93<br />

Voor de activiteiten van dienstencentrum De Schakel verwijzen we graag naar het artikel onder de rubriek in kwestie.<br />

Alle berichtjes voor de activiteitenkalender (april, mei, juni) dienen uiterlijk tegen donderdag 24 februari 2011 bezorgd te worden<br />

op de dienst <strong>Vrije</strong> Tijd, Markt 17, cultuur@houthulst.be, bij voorkeur digitaal. De activiteiten dienen ingericht te worden door een<br />

Houthulstse vereniging en mogen niet winstgevend zijn om opgenomen te kunnen worden in deze kalender.<br />

pagina 19 23


vorm: hetconcept 0497 141 282

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!