30.07.2012 Views

Nitro Reader 2 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 2 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 2 Gebruikershandleiding

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Inhoudsopgave<br />

Inhoudsopgave i<br />

Welkom bij 1<br />

Hartelijk dank voor het installeren van 1<br />

Waarom ? 1<br />

Aan de slag met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 2<br />

Werkruimte 3<br />

De gebruikersinterface van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 3<br />

1 Het menu Bestand 3<br />

2 De werkbalk Snelle toegang 3<br />

3 De linttabbladen 3<br />

4 De balk Zoeken 4<br />

5 Informatiebalk 4<br />

6 Het documentvenster 4<br />

7 Functies voor in- en uitzoomen en Paginaweergave 4<br />

8 Paginabesturingselementen 4<br />

9 Onderste navigatievensters 4<br />

10 Zijbalkvensters voor navigatie 5<br />

Sneltoetsen van het lint 6<br />

Sneltoetsen weergeven en gebruiken 6<br />

Compatibiliteit met andere applicaties 7<br />

Het <strong>Nitro</strong> PDF productassortiment 8<br />

<strong>Nitro</strong> PDF Professional 8<br />

PDF-bestanden maken, converteren en bewerken 8<br />

<strong>Nitro</strong> PDF Express 8<br />

PDF-bestanden maken en converteren 8<br />

Gratis <strong>Nitro</strong> PDF-software 8<br />

PrimoPDF 8<br />

PDF to Word 9<br />

PDF to Excel 9<br />

Taken en gereedschappen 10<br />

PDF-bestand bekijken en navigeren 11<br />

PDF-bestand openen 12<br />

Een PDF-bestand openen 12<br />

Het menu Bestand 12<br />

Slepen en neerzetten 12<br />

Dubbelklikken of rechtsklikken 12<br />

Paginaweergave wijzigen 13<br />

Weergaveopties van het documentvenster wijzigen: 13<br />

Paginaweergave vergroten/verkleinen: 13<br />

De paginaweergave draaien: 14<br />

Zoomniveau instellen 15<br />

Het zoomgereedschap gebruiken: 15<br />

Het zoomniveau instellen met de paginabesturingselementen: 15<br />

Bladeren door uw document 16<br />

Bladeren door de pagina's 16<br />

i ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Pagina's door- of terugschuiven: 16<br />

Deelvensters voor navigatie 17<br />

Het deelvenster Pagina's 17<br />

Het deelvenster Bladwijzers 18<br />

Het deelvenster Handtekeningen 18<br />

Het deelvenster Lagen 19<br />

Het deelvenster Lagen 20<br />

Het deelvenster Lagen weergeven: 20<br />

Een OCG-laag weergeven of verbergen: 20<br />

De standaardstatus van een laag herstellen: 20<br />

Structuur van lagen uitvouwen of samenvouwen: 20<br />

Het deelvenster Commentaar 21<br />

Het deelvenster Commentaar tonen of verbergen: 21<br />

Het deelvenster Bijlagen 22<br />

Het deelvenster Bijlagen tonen of verbergen: 22<br />

Werken met bijlagen in het deelvenster Bijlagen: 22<br />

Het deelvenster Uitvoer 23<br />

Het deelvenster Uitvoer bekijken: 23<br />

De berichten in het deelvenster Uitvoer wissen: 23<br />

Tekst zoeken 24<br />

Tekst in een document zoeken 24<br />

Meerdere documenten parallel weergeven 25<br />

Het scherm in twee of meer delen splitsen: 25<br />

Een PDF-document tussen tabgroepen verplaatsen 25<br />

Een PDF-document met rechtsklikken naar een andere tabgroep verplaatsen: 25<br />

Een PDF-document naar een andere tabgroep slepen: 25<br />

Normale weergave herstellen: 25<br />

Voorbeeldweergave van uw PDF-bestanden 27<br />

PDF-bijlage in Microsoft Outlook bekijken 27<br />

PDF-bijlage in Outlook bekijken: 28<br />

PDF-bestanden in Windows Verkenner bekijken 28<br />

PDF-bestanden in Windows Verkenner bekijken: 29<br />

<strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing 30<br />

De <strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing gebruiken 30<br />

<strong>Nitro</strong> PDF browser-invoegtoepassing configureren 30<br />

Google Chrome configureren 30<br />

Microsoft Internet Explorer configureren 30<br />

Mozilla Firefox configureren 31<br />

Een PDF-bestand maken 32<br />

Afdrukken naar <strong>Nitro</strong> Creator 2 33<br />

Een document afdrukken naar <strong>Nitro</strong> Creator 2 33<br />

Documenteigenschappen instellen 33<br />

PDF-document maken van een willekeurig bestand 34<br />

Een PDF-document maken: 34<br />

Aangepaste instellingen voor PDF 34<br />

Geïntegreerde functie voor het maken van PDF's 36<br />

PDF maken met slepen en neerzetten 36<br />

Het bestand naar de snelkoppeling op het bureaublad slepen: 36<br />

ii ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Het bestand naar <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> slepen: 36<br />

PDF-document opslaan 37<br />

PDF-document opslaan 37<br />

Nieuwe versie van uw PDF-document maken met Opslaan als 37<br />

Wijzigingen afvlakken en opslaan als een PDF-bestand 38<br />

Controleren en commentaar invoeren 39<br />

Notities toevoegenof bewerken 40<br />

Notitie toevoegen: 40<br />

Eigenschappen van notities wijzigen: 40<br />

Standaardeigenschappen van notities 40<br />

Notitie beantwoorden: 40<br />

Notitie verwijderen: 41<br />

Aantekeningen maken met de tekstmarkeringsfuncties 42<br />

Tekst markeren: 42<br />

Markering verwijderen: 42<br />

Markeringseigenschappen wijzigen: 42<br />

Een aantekening beantwoorden: 43<br />

Markering verwijderen: 43<br />

Commentaar beheren en bekijken 44<br />

Het deelvenster Commentaar tonen of verbergen: 44<br />

Commentaar uitvouwen of samenvouwen: 44<br />

Commentaar verwijderen: 44<br />

Commentaar beantwoorden 45<br />

Commentaar beantwoorden: 45<br />

Commentaar sorteren 46<br />

Commentaar sorteren: 46<br />

Andere aantekeningen 47<br />

Inhoud uit een PDF-bestand ophalen 48<br />

Tekst of een afbeelding uit een deel van een PDF-document ophalen 48<br />

Alle tekst of alle afbeeldingen uit een PDF-document ophalen 48<br />

Tekst en grafische afbeeldingen selecteren en kopiëren 49<br />

Een hele pagina tekst in een PDF-document kopiëren: 49<br />

Tekst in een PDF-document selecteren: 49<br />

Afbeeldingen in een document selecteren en kopiëren: 49<br />

Snapshot maken 50<br />

PDF naar onbewerkte tekst converteren 51<br />

PDF-bestand naar onbewerkte tekst converteren: 51<br />

Een afbeelding ophalen 52<br />

Een afbeelding ophalen 52<br />

Alle afbeeldingen ophalen 53<br />

Afbeeldingen ophalen uit PDF-bestanden 53<br />

Werken met formulieren 54<br />

Tekst op een PDF-pagina typen 55<br />

Tekst typen: 55<br />

Getypte tekst bewerken: 55<br />

Tekst verplaatsen 55<br />

Getypte tekst verwijderen: 55<br />

Tekst afvlakken 55<br />

iii ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Formulieren invullen en opslaan 57<br />

Digitaal formulier met interactieve velden invullen 57<br />

Formulier opslaan: 57<br />

Een formulier terugzetten: 58<br />

Handtekening stempelen met QuickSign 59<br />

Uw handtekening voorbereiden 59<br />

QuickSign-handtekening maken in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 59<br />

Uw handtekening op de pagina stempelen met QuickSign 59<br />

Uw handtekeningen beheren: 60<br />

Ondersteunde JavaScript-objecten 61<br />

App-object 62<br />

Doc-object 63<br />

Color-object 65<br />

Console-object 66<br />

Event-object 67<br />

Field-object 68<br />

Global-object 71<br />

Identity-object 72<br />

Link-object 73<br />

This-object 74<br />

Util-object 75<br />

OCG-object 76<br />

Eigenschappen en methoden 76<br />

Voorbeeld: 76<br />

Invoegtoepassingen van partnerprogramma's 77<br />

Evernote 78<br />

Evernote instellen: 78<br />

Naar Evernote verzenden 78<br />

PDF-bestand naar Evernote verzenden: 78<br />

Geselecteerde tekst naar Evernote verzenden: 78<br />

Afbeelding naar Evernote verzenden: 78<br />

De gebruikersinterface aanpassen 79<br />

De werkbalk Snelle toegang 80<br />

Een knop aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen: 80<br />

Een knop van de werkbalk Snelle toegang verwijderen: 80<br />

De werkbalk Snelle toegang verplaatsen: 80<br />

Geavanceerde configuratie van de werkbalk Snelle toegang 80<br />

Het lint minimaliseren 82<br />

Het lint minimaliseren: 82<br />

PDF-documenten afdrukken 83<br />

Een PDF-document afdrukken: 83<br />

PDF-documenten per e-mail verzenden 84<br />

PDF als e-mailbijlage verzenden 84<br />

Ongedaan maken en Opnieuw 85<br />

Handeling ongedaan maken: 85<br />

Meerdere handelingen tegelijk ongedaan maken: 85<br />

Ongedaan gemaakte handeling opnieuw uitvoeren: 85<br />

Meerdere handelingen tegelijk opnieuw uitvoeren: 85<br />

iv ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Digitale id's beheren 86<br />

Digitale id maken 86<br />

Digitale id importeren 86<br />

Digitale id exporteren 86<br />

Digitale id per e-mail exporteren 86<br />

Vertrouwde contacten beheren 88<br />

Vertrouwd contact toevoegen 88<br />

ID van een contact exporteren 88<br />

Openbare sleutelcertificaten delen 88<br />

Voorkeuren 89<br />

De voorkeuren openen: 89<br />

Uitleg van de voorkeursinstellingen 89<br />

Op updates controleren 89<br />

Kleurbeheer 89<br />

Commentaar invoeren Pop-upnotities 89<br />

Conversie Afbeeldingen ophalen 89<br />

Conversie Onbewerkte tekst 90<br />

Conversie Geavanceerd tekstherstel 90<br />

Formulieren 90<br />

Algemeen 90<br />

Identiteit 90<br />

Interface 91<br />

Internettoegang 91<br />

JavaScript 92<br />

Invoegtoepassingsbeheer 92<br />

Eenheden en raster 92<br />

Voorkeuren voor <strong>Nitro</strong> Creator 2 93<br />

De voorkeuren voor <strong>Nitro</strong> Creator 2openen: 93<br />

Het<strong>Nitro</strong> Creator 2 dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken 93<br />

<strong>Nitro</strong> Creator 2 93<br />

Pagina's 94<br />

PDF-eigenschappen 94<br />

PDF-beveiliging 95<br />

Bijlage 96<br />

Aantekeningenlaag en inhoudslaag 97<br />

Voorbeelden 97<br />

Tekst uit de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag verplaatsen 97<br />

Afdrukopties 97<br />

Hulp opvragen 99<br />

Tabbladgroepen in Help 99<br />

Help 99<br />

Online support 99<br />

Product 99<br />

v ©<strong>Nitro</strong>


Hartelijk dank voor het installeren van<br />

Welkom bij<br />

Deze gebruikershandleiding helpt u te gaan gebruiken voor het lezen en maken van en navigeren door<br />

PDF-bestanden en introduceert alle krachtige voorzieningen die u tot uw beschikking hebt om uw PDFwerkproces<br />

te verbeteren.<br />

Wij stellen uw actieve deelname enorm op prijs en hechten veel waarde aan uw feedback, dus laat ons<br />

weten wat u van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong>, of de andere <strong>Nitro</strong> PDF softwareproducten, vindt. Via het tabblad Help<br />

krijgt u tevens toegang tot ons online forum, waar u kunt ontdekken hoe andere gebruikers van<br />

profiteren.<br />

Als u aan het forum wilt deelnemen, gaat u naar community.nitropdf.com.<br />

Waarom ?<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Met kunt u PDF-bestanden maken, formulieren invullen en opslaan, elektronisch controleren en<br />

samenwerken, handtekeningen stempelen, tekst rechtstreeks op de pagina typen, inhoud ophalen en in<br />

andere programma's gebruiken, en met elektronische documenten werken op een manier die nog nooit<br />

eerder met een PDF-editor mogelijk is geweest.<br />

Met de reeks beste-van-de-klas voorzieningen, het revolutionaire gebruiksgemak en zonder de<br />

traditionele problemen van PDF-software, voldoet op de meest logische en intuïtieve manier aan al uw<br />

verwachtingen.<br />

1 ©<strong>Nitro</strong>


Aan de slag met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Selecteer een van de volgende onderwerpen om aan de slag te gaan met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2:<br />

l Werkruimte<br />

l Sneltoetsen van het lint<br />

l Compatibiliteit met andere applicaties<br />

l Het <strong>Nitro</strong> PDF productassortiment<br />

2 ©<strong>Nitro</strong>


Werkruimte<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 beschikt over krachtigere gereedschappen maar is tegelijkertijd makkelijker te gebruiken<br />

dan eerdere versies. De functies zijn op taak gegroepeerd in tabbladen en zijn zo makkelijk te vinden,<br />

zodat u meteen met uw PDF-bestand aan de slag kunt zonder te hoeven zoeken.<br />

De gebruikersinterface van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2<br />

De gebruikersinterface van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is verdeeld in 10 hoofdgebieden. Hieronder vindt u een<br />

gedetailleerde beschrijving van ieder deel, rechtsom en beginnend bij het menu Bestand:<br />

1 Het menu Bestand<br />

In het menu Bestand zijn algemene besturingselementen gegroepeerd voor het openen, opslaan,<br />

afdrukken, optimaliseren en verzenden van een PDF-bestand.<br />

2 De werkbalk Snelle toegang<br />

De werkbalk Snelle toegang kan volledig naar wens worden aangepast met de besturingselementen die u<br />

het meest gebruikt. Zo zijn ze altijd beschikbaar, ook als u naar andere linttabbladen gaat.<br />

Raadpleeg De werkbalk Snelle toegang voor verdere informatie.<br />

3 De linttabbladen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Het lint in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is ontwikkeld met het oog op intuïtief gebruiksgemak voor iedereen die bekend<br />

is met Microsoft Office 2010. Hierin zijn sets van functies gegroepeerd op basis van de taak die zij<br />

uitvoeren.<br />

3 ©<strong>Nitro</strong>


Als u bijvoorbeeld commentaar en notities aan een PDF wilt toevoegen, selecteert u in het tabblad Home<br />

in de groep Gereedschappen de optie Notitie toevoegen of Tekstmarkering.<br />

Raadpleeg Notities toevoegen of bewerken, Aantekeningen maken met de tekstmarkeringsfuncties en<br />

Het lint minimaliseren voor verdere informatie.<br />

4 De balk Zoeken<br />

Met gebruik van de balk Zoeken kan snel naar bepaalde trefwoorden of zinnen in uw PDF-bestand<br />

worden gezocht. De zoekbewerking kan verder worden beperkt tot Hoofdlettergevoelig of Alleen hele<br />

woorden.<br />

Raadpleeg Tekst zoeken voor verdere informatie.<br />

5 Informatiebalk<br />

De informatiebalk verschijnt automatisch wanneer speciale functies van een PDF-bestand uw aandacht<br />

vereisen. Als een document bijvoorbeeld gecodeerd is, of interactieve formuliervelden bevat, wordt deze<br />

informatie in de informatiebalk weergegeven zodra u het document opent.<br />

6 Het documentvenster<br />

Voor het bekijken en bewerken van PDF-bestanden wordt het Documentvenster gebruikt. In dit venster<br />

kunt u met meerdere documenten werken met gebruik van tabbladen (zoals in de meeste webbrowsers),<br />

die in horizontale of verticale tabgroepen kunnen worden gerangschikt.<br />

Verdere informatie hierover kunt u vinden in: Meerdere documenten in parallelle weergave bekijken.<br />

7 Functies voor in- en uitzoomen en Paginaweergave<br />

Met gebruik van deze functies kunt u snel de weergave van het PDF-bestand vergroten of verkleinen. U<br />

kunt het zoomniveau instellen met gebruik van de schuifregelaar of door het gewenste percentage op te<br />

geven (max. 6400%). Met de besturingselementen voor Paginaweergave kunt u opgeven hoeveel pagina's<br />

tegelijk op het scherm worden weergegeven.<br />

Raadpleeg Zoomniveau instellen en Paginaweergave wijzigen voor verdere informatie.<br />

8 Paginabesturingselementen<br />

Met gebruik van deze knoppen kunt u door de pagina's van uw PDF-document bladeren, rechtstreeks<br />

naar de eerste of laatste pagina van het document gaan, of voor- of achteruit door de eerder bekeken<br />

weergaven lopen.<br />

Raadpleeg voor meer informatie PDF-bestand bekijken en navigeren.<br />

9 Onderste navigatievensters<br />

Dit is een reeks deelvensters horizontaal langs de onderkant van het venster van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2. Deze<br />

navigatievensters zijn contextgevoelig en worden uitsluitend weergegeven als er informatie is die moet<br />

worden weergegeven:<br />

l Commentaar: biedt een gestructureerde wijze voor het bekijken, sorteren, beantwoorden en<br />

verwijderen van aantekeningen in een PDF-bestand.<br />

l Bijlagen: biedt een gestructureerde wijze voor het bekijken, openen, opslaan, toevoegen en<br />

verwijderen van bijlagen in een PDF-bestand.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Uitvoer: verschijnt als uw aandacht vereist is voor JavaScript- of systeemberichten.<br />

Raadpleeg Het deelvenster Commentaar, Het deelvenster Bijlagen en Het deelvenster Uitvoer voor<br />

verdere informatie.<br />

4 ©<strong>Nitro</strong>


10 Zijbalkvensters voor navigatie<br />

Dit is een reeks deelvensters verticaal langs de zijkant van het venster van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2. Deze<br />

navigatievensters zijn contextgevoelig en worden uitsluitend weergegeven als er informatie is die moet<br />

worden weergegeven:<br />

l Pagina's: geeft miniaturen weer van alle pagina's in een PDF-bestand en bevat tevens een<br />

contextmenu met functies voor het invoegen en bewerken van pagina's, die bereikbaar zijn door<br />

met de rechtermuisknop te klikken.<br />

l Bladwijzers: geeft de structuur van de bladwijzers in een PDF-bestand weer.<br />

l Handtekeningen: geeft de digitale handtekeningen in een PDF-bestand weer, met voor iedere<br />

handtekening alle informatie en de geldigheidsstatus.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Lagen: hiermee kunt u omschakelen tussen OCT-lagen (Optional Content Group), indien deze in<br />

een PDF-bestand aanwezig zijn.<br />

Raadpleeg voor meer informatie Deelvensters voor navigatie en Het deelvenster Lagen.<br />

5 ©<strong>Nitro</strong>


Sneltoetsen van het lint<br />

Net als in de meeste programma's hebben alle opdrachten en gereedschappen op de linttabbladen<br />

corresponderende sneltoetsen voor snelle activering. U kunt de beschikbare sneltoetsen (inclusief de<br />

toetsen voor opdrachten op het actieve tabblad) gemakkelijk weergeven, zodat u ze snel uit uw hoofd<br />

kunt leren.<br />

Sneltoetsen weergeven en gebruiken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Druk op de toets Alt. Op elke opdracht in de huidige weergave ziet u de letter voor de<br />

bijbehorende sneltoets.<br />

2. Druk op de letter voor de gewenste opdracht.<br />

3. Afhankelijk van de toets waarop u drukt, worden mogelijk meer sneltoetsen weergegeven. Als u<br />

bijvoorbeeld op R drukt, wordt het tabblad Controleren weergegeven, met de sneltoetsen voor de<br />

functies in dat tabblad.<br />

6 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Compatibiliteit met andere applicaties<br />

PDF (afkorting voor Portable Document Format) is de meest gebruikte norm voor de online verspreiding<br />

en uitwisseling van digitale documenten tussen talloze persoonlijke en professionele<br />

gebruiksomgevingen. Enkele van de vele voordelen van het gebruik van PDF-documenten zijn:<br />

l PDF is nu een norm met ISO-certificering en wordt niet langer meer uitsluitend door Adobe<br />

beheerd, hetgeen betekent dat alle softwareleveranciers nu de vrijheid hebben om PDFfunctionaliteit<br />

in hun applicaties op te nemen.<br />

l PDF is compatibel met alle computerplatformen, zoals Windows, Mac en Linux.<br />

l Als u in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 een PDF maakt of wijzigt, zal het document in andere PDF-viewers op<br />

precies dezelfde wijze worden weergegeven, zolang aan de PDF-specificatie wordt voldaan.<br />

l PDF-documenten die in een andere PDF-applicatie zijn samengesteld (bijv. Adobe Acrobat),<br />

worden in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 op precies dezelfde wijze weergegeven als ze worden geopend.<br />

7 ©<strong>Nitro</strong>


Het <strong>Nitro</strong> PDF productassortiment<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is een uitgebreid pakket voor het lezen en converteren van PDF-bestanden dat perfect in<br />

de werkprocessen van de meeste PDF-gebruikers past. Aan de hand van de onderstaande informatie over<br />

het productassortiment van <strong>Nitro</strong> PDF kunt u bepalen welk programma voor het maken, converteren en<br />

bewerken van PDF voor u het meest geschikt is.<br />

<strong>Nitro</strong> PDF Professional<br />

PDF-bestanden maken, converteren en bewerken<br />

<strong>Nitro</strong> PDF Professional opent een wereld van PDF-mogelijkheden met een reeks krachtige<br />

gereedschappen voor het maken, navigeren, bewerken, samenvoegen en beveiligen, het toevoegen van<br />

notities, invullen van formulieren en opslaan van volledige standaard PDF-bestanden. <strong>Nitro</strong> PDF<br />

Professional breidt uw mogelijkheden nog verder uit met de automatische installatie van <strong>Nitro</strong> PDF<br />

Creator, een printerdriver waarmee PDF-bestanden kunnen worden gemaakt vanuit iedere applicatie die<br />

over een afdrukfunctie beschikt.<br />

Met beste-van-de-klas conversiefuncties voor PDF naar Word en PDF naar Excel, laat <strong>Nitro</strong> PDF<br />

Professional zich volledig naadloos in uw productieve omgeving integreren. De applicatie is nu tevens<br />

beschikbaar met OCR (optische tekenherkenning) en is daarmee de oplossing bij uitstek voor complexe<br />

bewerktaken, het maken van formulieren en integreren van elektronische documenten.<br />

<strong>Nitro</strong> Pro is op maat gemaakt voor bedrijfsomgevingen en heeft talloze Best Product-awards ontvangen.<br />

<strong>Nitro</strong> PDF Express<br />

PDF-bestanden maken en converteren<br />

<strong>Nitro</strong> PDF Express biedt alle hoofdfuncties voor het maken en converteren van bestanden in een<br />

voordelig pakket. Hiermee beschikt u over een gestroomlijnde pijlsnelle versie van <strong>Nitro</strong> PDF Professional,<br />

met alle voorzieningen voor het maken en converteren van PDF.<br />

<strong>Nitro</strong> Express biedt 's werelds meest nauwkeurige conversietechnologie voor PDF naar Word en Excel en<br />

naast de volledige reeks krachtige voorzieningen is dit tevens het enige product in zijn klasse met functies<br />

voor batchverwerkingen.<br />

Gratis <strong>Nitro</strong> PDF-software<br />

Met de gratis softwareproducten van <strong>Nitro</strong> PDF bewijzen wij onze belofte om 's werelds beste PDFoplossingen<br />

te leveren tegen de best mogelijke prijs... gratis.<br />

De producten in deze reeks worden door circa 30 miljoen mensen wereldwijd gebruikt en zijn werkelijk<br />

gratis: geen pop-ups, geen registratie en geen adware.<br />

PrimoPDF<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Het beste gratis programma voor het maken van PDF<br />

PrimoPDF is een gratis hulpprogramma dat als pc-applicatie of online service beschikbaar is. Hiermee kunt<br />

u PDF-bestanden van hoge kwaliteit maken van ruim 300 verschillende bestandstypen, via een<br />

gebruiksvriendelijke interface waarmee vanuit praktisch iedere Windows applicatie naar PDF kan worden<br />

geconverteerd. En met een API-versie voor ontwikkelaars en voor systeembeheerders de integratie van<br />

8 ©<strong>Nitro</strong>


services voor het maken van PDF in productieomgevingen is PrimoPDF ook volledig thuis in<br />

bedrijfsomgevingen.<br />

PDF to Word<br />

De meest nauwkeurige conversie van PDF naar Word<br />

PDF to Word maakt gebruik van dezelfde toonaangevende PDF-naar-Word conversietechnologie als<br />

<strong>Nitro</strong> Pro en is een gratis online service waarmee de inhoud van PDF-bestanden geconverteerd wordt<br />

naar bewerkbare DOC/RTF-bestanden. De opmaak en indeling van het originele bestand blijven volledig<br />

behouden en kunnen worden bewerkt met gebruik van de geavanceerde functies van Microsoft Word.<br />

PDF to Excel<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

De meest nauwkeurige conversie van PDF naar Excel<br />

PDF to Excel maakt gebruik van dezelfde toonaangevende PDF-naar-Excel conversietechnologie als <strong>Nitro</strong><br />

Pro en is een gratis online service waarmee de inhoud van PDF-bestanden geconverteerd wordt naar XLSindeling.<br />

Tabellen en andere opmaak worden omgezet in volledig bewerkbare spreadsheets, die geopend<br />

kunnen worden in Microsoft Excel.<br />

9 ©<strong>Nitro</strong>


Taken en gereedschappen<br />

In dit hoofdstuk vindt u gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van verschillende taken met gebruik<br />

van de afzonderlijke gereedschappen en wordt informatie over hun instellingen gegeven. Tevens vindt u<br />

hier informatie over hoe het standaardgedrag van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 wordt gewijzigd en hoe PDFdocumenten<br />

worden gemaakt en bewerkt.<br />

Verdere informatie hierover kunt u vinden in:<br />

l PDF-bestand openen<br />

l PDF-bestand bekijken en navigeren<br />

l Een PDF-bestand maken<br />

l Controleren en commentaar invoeren<br />

l Inhoud ophalen<br />

l Invoegtoepassingen van partnerprogramma's<br />

l Werken met formulieren<br />

l Gebruikersinterface aanpassen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

10 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

PDF-bestand bekijken en navigeren<br />

In <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is het openen, bekijken en navigeren van PDF-documenten uiterst eenvoudig. Met<br />

gebruik van de document- en paginabesturingselementen kunt u uw werkruimte met alle gemak<br />

beheren, vooral als u met meerdere documenten tegelijk werkt.<br />

Raadpleeg de volgende onderwerpen om meer te lezen over het bekijken van en navigeren door een PDFbestand:<br />

l PDF-bestand openen<br />

l Deelvensters voor navigatie<br />

l Tekst zoeken<br />

l Paginaweergave wijzigen<br />

l Zoomniveau aanpassen<br />

l Bladeren door het document<br />

l Meerdere documenten in parallelle weergave bekijken<br />

Raadpleeg <strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing en lees hoe u een PDF-bestand in uw webbrowser<br />

kunt bekijken.<br />

11 ©<strong>Nitro</strong>


PDF-bestand openen<br />

De eerste keer dat <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 wordt gestart, controleert het programma of er een andere PDF-viewer<br />

op uw systeem is geïnstalleerd. U wordt dan gevraagd of u <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 de standaard PDF-viewer wilt<br />

maken, zodat het automatisch wordt geopend wanneer u in uw bestandsbrowser dubbelklikt op een<br />

PDF-bestand om dit te openen.<br />

TIP: u kunt een PDF-bestand in uw webbrowser bekijken. Raadpleeg <strong>Nitro</strong> PDF browserinvoegtoepassing<br />

voor verdere informatie.<br />

Een PDF-bestand openen<br />

Gebruik een van de volgende methoden om een PDF-bestand te openen in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2:<br />

Het menu Bestand<br />

1. Selecteer Openen in het menu Bestand of druk op Ctrl+O, of selecteer Openen in de werkbalk<br />

Snelle toegang.<br />

2. Blader naar de locatie van het bestand dat u wilt openen en selecteer het bestand.<br />

3. Klik op Openen.<br />

Slepen en neerzetten<br />

1. Open een Windows Verkenner-venster (Win-toets+E) en ga naar het PDF-bestand dat u wilt<br />

openen.<br />

2. Maak het Verkenner-venster zo nodig kleiner, zodat het bureaublad zichtbaar is.<br />

3. Sleep het PDF-bestand uit het Verkenner-venster en zet dit op de snelkoppeling van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong><br />

2.<br />

Dubbelklikken of rechtsklikken<br />

1. Open een Windows Verkenner-venster en ga naar het PDF-bestand dat u wilt openen.<br />

2. Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

o Dubbelklik op het PDF-bestand.<br />

o Klik met uw rechtermuisknop op het bestand, selecteer Openen met en selecteer<br />

vervolgens <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

TIP: u kunt <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 instellen als uw standaard PDF viewer. Raadpleeg Voorkeuren.<br />

12 ©<strong>Nitro</strong>


Paginaweergave wijzigen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is voorzien van verschillende instellingen voor de paginaweergave, zodat u op basis van<br />

uw voorkeur of van de schermresolutie kunt kiezen hoe de PDF-documenten moeten worden<br />

weergegeven. Er zijn opties waarmee wordt ingesteld hoe tussen de pagina's in het document wordt<br />

gebladerd, hoeveel pagina's per keer worden weergegeven, en voor het zoomniveau en rotatie van het<br />

beeld. Tevens is er een optie voor de volledige schermmodus.<br />

Weergaveopties van het documentvenster wijzigen:<br />

Voer een van de volgende handelingen uit in de balk met de paginabesturingselementen, rechtsonder in<br />

uw scherm:<br />

l Enkele pagina: geeft één pagina tegelijk weer, zonder dat een deel van de volgende pagina wordt<br />

weergegeven.<br />

l Doorlopend: hiermee worden pagina's in één doorlopende kolom weergeven, die naadloos door-<br />

en teruggeschoven kan worden.<br />

l Dubbele pagina's: hiermee worden twee pagina's tegelijk naast elkaar getoond.<br />

l Dubbel doorlopend: hiermee worden twee pagina's tegelijk naast elkaar in verticale kolommen<br />

weergegeven, die naadloos door- en teruggeschoven kunnen worden.<br />

l Volledig scherm: hiermee wordt het hele scherm gebruikt voor de documentweergave. Druk op<br />

de Esc-toets om deze modus te sluiten.<br />

l Volledig scherm, twee pagina's: hiermee wordt het hele scherm gebruikt voor weergave van<br />

twee pagina's naast elkaar. Druk op de Esc-toets om deze modus te sluiten.<br />

OPMERKING: veranderingen aan de paginaweergave worden alleen op het huidig geopende document<br />

toegepast. De instellingen moeten voor ieder document afzonderlijk worden ingesteld.<br />

De auteur van een PDF-document kan de initiële weergave instellen in de documenteigenschappen om<br />

te zorgen dat het bestand een specifiek zoomniveau of specifieke paginaweergave heeft als dit in een<br />

willekeurige PDF-applicatie wordt geopend.<br />

Paginaweergave vergroten/verkleinen:<br />

Klik in het tabblad Home in de groep Beeld op een van de volgende opties:<br />

l Passend in breedte: stelt de breedte van de pagina zo in dat de hele breedte van het<br />

documentvenster wordt gevuld.<br />

l Pagina passend maken: past de breedte en de hoogte van de pagina aan het documentvenster<br />

aan.<br />

l Ware grootte 100%: klik op de pijl bij Zoomen en selecteer Ware grootte 100% om het<br />

document op ware grootte weer te geven. Met gebruik van de overige numerieke zoomopties kan<br />

de vergroting van deze weergave worden ingesteld.<br />

l Schuifregelaar voor in-/uitzoomen: gebruik de zoominstellingen rechtsonder in het venster.<br />

Raadpleeg Zoomniveau instellen voor verdere informatie.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

OPMERKING: u kunt in- en uitzoomen met gebruik van de sneltoetsen Ctrl+Plus en Ctrl+Min op het<br />

13 ©<strong>Nitro</strong>


toetsenbord. U kunt tevens de Ctrl-toets indrukken en het muiswieltje gebruiken om het zoomniveau in<br />

te stellen.<br />

Met de pijltoetsen links/rechts kunt u naar de vorige of volgende pagina’s bladeren, en met de<br />

pijltoetsen omhoog/omlaag worden de pagina’s verschoven.<br />

De paginaweergave draaien:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Klik in het tabblad Home in de groep Beeld op Beeld draaien als u het beeld van de pagina in stappen<br />

van 90 graden rechtsom wilt draaien. Als u het document ondersteboven wilt draaien, klikt u tweemaal op<br />

Beeld draaien. Als u het beeld 90 graden linksom wilt draaien, klikt u driemaal op Beeld draaien.<br />

OPMERKING: de pagina's worden uitsluitend voor weergavedoeleinden gedraaid; de wijzigingen aan de<br />

stand van de pagina's worden niet in het PDF-bestand opgeslagen.<br />

14 ©<strong>Nitro</strong>


Zoomniveau instellen<br />

Wanneer u een PDF-document op het scherm bekijkt, kunt u het zoomniveau als volgt naar wens<br />

instellen:<br />

l Zoomgereedschappen:<br />

o Inzoomen<br />

o Uitzoomen<br />

o Klik met het zoomgereedschap en sleep een lichtkrant om het deel van de pagina dat u wilt<br />

vergroten.<br />

l Paginabesturingselementen:<br />

o Schuifregelaar voor in-/uitzoomen<br />

o Knoppen + en -<br />

o Een waarde in het zoomveld invoeren<br />

l Sneltoetsen op het toetsenbord:<br />

o Ctrl+rolwieltje van de muis<br />

o Ctrl+Plus en Ctrl+Min<br />

Het zoomgereedschap gebruiken:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Beeld op de pijl onder de knop Zoomen.<br />

2. Selecteer het gereedschap Inzoomen of Uitzoomen. De muisaanwijzer verandert in een<br />

vergrootglas met een + of een -.<br />

3. Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

o Klik op de plaats op de pagina waarop u wilt in- of uitzoomen.<br />

o Klik en sleep een lichtkrant om het gebied op de pagina waarop u wilt inzoomen.<br />

4. Omschakelen van Inzoomen naar Uitzoomen en omgekeerd, of een van de vooringestelde<br />

zoomniveaus selecteren:<br />

o Klik met uw rechtermuisknop op een willekeurige plaats op de pagina en selecteer het<br />

gewenste zoompercentage in het menu.<br />

o Klik op de pijl onder de knop Zoomen in het tabblad Home en selecteer een specifiek<br />

zoompercentage.<br />

o Houd de Ctrl-toets ingedrukt als u tijdelijk wilt omschakelen tussen het gereedschap<br />

Uitzoomen en Inzoomen, of omgekeerd.<br />

TIP: om over te schakelen van het Handje naar het gereedschap Inzoomen of Uitzoomen, klikt u met de<br />

rechtermuisknop en selecteert u Inzoomen of Uitzoomen.<br />

Het zoomniveau instellen met de paginabesturingselementen:<br />

Voer een van de volgende handelingen uit in de balk met de paginabesturingselementen, rechtsonder in<br />

uw scherm:<br />

l Klik en verplaats de schuifregelaar voor in-/uitzoomen naar links om te verkleinen of naar rechts<br />

om te vergroten.<br />

l Klik op de knop + of - aan de zijkant van de schuifregelaar.<br />

l Geef een percentage van 25% tot 6400% op in het percentageveld.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

15 ©<strong>Nitro</strong>


Bladeren door de pagina's<br />

Bladeren door uw document<br />

l Eén voor één door de pagina's lopen: klik op de pijl bij vorige pagina (2) of volgende pagina (3).<br />

l Naar het begin of eind van het document gaan: klik op de pijl bij eerste pagina (1) of laatste<br />

pagina (4).<br />

l Voor- of achteruit door de gebruikte weergaven lopen: klik op de pijl bij vorige weergave (5) of<br />

volgende weergave (6).<br />

l Naar een specifieke pagina gaan: geef het paginanummer op in het hiervoor bestemde veld.<br />

TIP: u kunt ook de de toetsen Page up Page down op uw toetsenbord gebruiken of de pijltoetsen<br />

links/rechts om naar de volgende of vorige pagina te gaan.<br />

Pagina's door- of terugschuiven:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

TIP: u kunt tevens de pijltoetsen op/neer gebruiken, of u kunt het rolwieltje op uw muis gebruiken om<br />

de pagina's van uw PDF-document door of terug te schuiven.<br />

16 ©<strong>Nitro</strong>


Deelvensters voor navigatie<br />

De deelvensters voor navigatie zijn vooral handig als u door grotere PDF-documenten bladert; hiermee<br />

krijgt u een globaal overzicht van de pagina's en bladwijzers in het document.<br />

Het deelvenster Pagina's<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Gebruik het deelvenster Pagina's om snel door een groot document te bladeren, vooral als u bepaalde<br />

visuele elementen zoekt, zoals foto's, grafieken, of tabellen. Klik op de miniatuur van een pagina als u<br />

rechtstreeks naar die pagina in het PDF-document wilt gaan.<br />

TIP: als u het deelvenster Pagina's groter of kleiner wilt maken, klikt en sleept u de rechterrand van het<br />

deelvenster naar de gewenste plaats.<br />

Als u de grootte van een miniatuur wilt veranderen, klikt u met de rechtermuisknop op de miniatuur.<br />

17 ©<strong>Nitro</strong>


Het deelvenster Bladwijzers<br />

Vooral grote documenten bevatten vaak een structuur van bladwijzers, die snel en gemakkelijk in het<br />

deelvenster Bladwijzers kan worden bekeken en geselecteerd. Klik op een bladwijzer om rechtstreeks<br />

naar de bijbehorende pagina of het hoofdstuk te gaan. Het deelvenster Bladwijzers is afhankelijk van de<br />

inhoud van het geopende bestand en wordt alleen in de zijbalk weergegeven als het PDF-bestand een<br />

bladwijzerstructuur bevat.<br />

Verdere informatie over de voorkeursinstellingen van bladwijzers kunt u vinden in Voorkeuren.<br />

Het deelvenster Handtekeningen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

18 ©<strong>Nitro</strong>


Als het geopende PDF-document een of meerdere digitale handtekeningen of certificaten bevat, kunt u<br />

in dit deelvenster de informatie over de handtekeningen bekijken en rechtstreeks naar de plaats van een<br />

specifieke handtekening in het document gaan. Het deelvenster Handtekeningen is afhankelijk van de<br />

inhoud van het geopende bestand en wordt alleen in de zijbalk weergegeven als het PDF-bestand<br />

digitale handtekeningen of ingesloten certificaten bevat.<br />

Het deelvenster Lagen<br />

Met het deelvenster Lagen kunt u de OCG-lagen (Optional Content Group) in het PDF-bestand tonen of<br />

verbergen. U kunt de eigenschappen van de lagen bekijken zoals ze door de auteur van het document<br />

werden ingesteld. Het deelvenster Lagen is afhankelijk van de inhoud van het geopende bestand en<br />

wordt alleen in de zijbalk weergegeven als het PDF-bestand OCG-lagen bevat.<br />

Raadpleeg Het deelvenster Lagen voor verdere informatie.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

19 ©<strong>Nitro</strong>


Het deelvenster Lagen<br />

Het deelvenster Lagen verschijnt in de navigatiebalk wanneer een PDF-document wordt geopend dat een<br />

OCG, ofwel een optionele inhoudslaag, bevat.<br />

Met het deelvenster Lagen kunt u omschakelen naar iedere OCG-laag in het PDF-bestand. U kunt tevens<br />

de eigenschappen van de lagen bekijken zoals ze door de auteur van het document werden ingesteld.<br />

De status van de zichtbaarheid van lagen wordt in het PDF-bestand opgeslagen. Als u het PDF-bestand<br />

op een later tijdstip weer bekijkt, of als u dit met iemand anders deelt, wordt de door u opgeslagen<br />

weergave van de lagen weer getoond.<br />

Bij het afdrukken van een PDF-bestand worden alleen de lagen die u op dat moment zichtbaar hebt<br />

gemaakt afgedrukt. Zo kan een PDF met CAD-ontwerpen bijvoorbeeld verschillende lagen hebben voor<br />

de verschillende aanzichten, of kunt u verschillende lagen gebruiken voor verschillende talen, zoals een<br />

laag voor Engels, een laag voor Duits, enz.<br />

Het deelvenster Lagen weergeven:<br />

1. Open een PDF-bestand met OCG-lagen.<br />

2. Klik op het tabblad Lagen in de zijbalk. Het deelvenster Lagen wordt weergegeven.<br />

Een OCG-laag weergeven of verbergen:<br />

Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Lagen:<br />

l Schakel het selectievakje naast de laag in of uit<br />

l Klik met de rechtermuisknop op een laag en selecteer Laag tonen of Laag verbergen<br />

OPMERKING: als u een PDF wilt afdrukken met de wijzigingen die u aan de lagen hebt gemaakt, klikt u in<br />

het menu Bestand op Opslaan nadat u de weergavestatus van de lagen hebt gewijzigd.<br />

De standaardstatus van een laag herstellen:<br />

Klik met de rechtermuisknop op een laag en selecteer Beginstatus zichtbaarheid herstellen.<br />

Structuur van lagen uitvouwen of samenvouwen:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het deelvenster Lagen en selecteer Alles<br />

uitvouwen of Alles samenvouwen.<br />

OPMERKING: de lagenstructuur is specifiek voor PDF-bestanden ontwikkeld met geneste OCG-lagen.<br />

20 ©<strong>Nitro</strong>


Het deelvenster Commentaar<br />

Het deelvenster Commentaar biedt een centrale plaats waar u al uw aantekeningen kunt bekijken en<br />

organiseren. U vindt hier een lijst van alle aantekeningen, het type, de naam van de reviewer, de datum<br />

waarop het is toegevoegd en de tekst die in de pop-upnotities en tekstvakken is ingevoerd.<br />

Dit deelvenster is afhankelijk van de inhoud van het geopende bestand en het tabblad wordt alleen in de<br />

zijbalk weergegeven als het PDF-bestand commentaar bevat, of als u notities, tekst of markeringen<br />

toevoegt.<br />

Het deelvenster Commentaar tonen of verbergen:<br />

l Klik op het tabblad Commentaar in de zijbalk om het deelvenster Commentaar weer te geven of te<br />

verbergen.<br />

Raadpleeg Commentaar beheren en bekijken voor verdere informatie.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

21 ©<strong>Nitro</strong>


Het deelvenster Bijlagen<br />

Het deelvenster Bijlagen biedt een centrale plaats van waaruit u alle bijlagen van een PDF-document kunt<br />

bekijken en organiseren. In dit deelvenster kunt u ieder bestand dat als een bijlage aan uw PDF-bestand<br />

is gekoppeld bekijken, invoegen, verwijderen en exporteren.<br />

Het deelvenster is afhankelijk van de inhoud van het geopende bestand en het tabblad wordt alleen in de<br />

zijbalk weergegeven als het PDF-bestand een of meer bijlagen bevat.<br />

Het deelvenster Bijlagen tonen of verbergen:<br />

Klik op het tabblad Bijlagen in de zijbalk om het deelvenster Bijlagen weer te geven of te verbergen.<br />

Werken met bijlagen in het deelvenster Bijlagen:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Selecteer de bijlage door erop te klikken in het deelvenster Bijlagen en voer een van de volgende<br />

handelingen uit:<br />

l Klik op Openen om de bijlage in de standaard-viewer voor dat type bestand te bekijken.<br />

l Klik op Opslaan om de bijlage op uw vaste schijf op te slaan.<br />

OPMERKING: als u meerdere bijlagen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets op uw toetsenbord<br />

ingedrukt terwijl u de gewenste bijlagen selecteert.<br />

22 ©<strong>Nitro</strong>


Het deelvenster Uitvoer<br />

In het deelvenster Uitvoer kunt u eventuele fouten bekijken die zijn opgetreden in JavaScript- of<br />

documentprocessen.<br />

Dit deelvenster is afhankelijk van de inhoud van het geopende bestand en het tabblad wordt alleen in de<br />

zijbalk weergegeven als er JavaScript- of andere fouten optreden bij het openen van het PDF-bestand.<br />

Het wordt automatisch geopend om u op belangrijke berichten over de uitvoer te wijzen.<br />

Het deelvenster Uitvoer bekijken:<br />

Klik op het tabblad Uitvoer in de zijbalk.<br />

De berichten in het deelvenster Uitvoer wissen:<br />

1. Klik op het tabblad Uitvoer in de zijbalk om het deelvenster Uitvoer te openen.<br />

2. Klik op de knop Wissen om het deelvenster Uitvoer leeg te maken.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

23 ©<strong>Nitro</strong>


Tekst zoeken<br />

Gebruik het veld Zoeken rechtsboven in het venster van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 als u bepaalde tekst in een PDFbestand<br />

wilt opzoeken.<br />

Tekst in een document zoeken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik in het veld Zoeken (1) of druk op Ctrl+F, en voer het trefwoord of de zin die u wilt zoeken in.<br />

2. Klik op de neergaande pijltoets als u zoekfilters (4) en (5) wilt gebruiken.<br />

3. Klik op de pijlknoppen Volgende zoeken (2) of Vorige zoeken (3) om naar het volgende of vorige<br />

exemplaar van het gezochte woord te gaan.<br />

4. Druk op de toets Esc om een zoekbewerking te stoppen.<br />

5. Om het zoekveld leeg te maken druk u op de knop X, die het pictogram van het vergrootglas<br />

vervangt als er tekst is in het veld Zoeken.<br />

OPMERKING: de functie Zoeken doorzoekt alleen de tekst in de inhoudslaag. Tekst in de<br />

aantekeningenlaag wordt genegeerd.<br />

24 ©<strong>Nitro</strong>


Meerdere documenten parallel weergeven<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u twee of meer documenten naast elkaar weergeven zonder twee aparte<br />

schermen te hoeven gebruiken, of een andere kopie in een ander programma te hoeven openen.<br />

PDF-documenten die naast elkaar worden weergegeven, kunnen onafhankelijk van elkaar worden<br />

bekeken, bewerkt, doorgebladerd, gedraaid en in- of uitgezoomd.<br />

TIP: klik en sleep de scheidingslijn tussen de twee vensters als u het 'gesplitste scherm' anders wilt<br />

verdelen.<br />

Het scherm in twee of meer delen splitsen:<br />

1. Open twee documenten die u wilt weergeven in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

2. Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

o Sleep een documenttabblad naar het documentvenster.<br />

o Klik met de rechtermuisknop op een documenttabblad.<br />

3. Selecteer een van de volgende opties in het menu:<br />

o Nieuwe horizontale tabgroep: geeft de documenten in een horizontaal parallel venster<br />

weer.<br />

o Nieuwe verticale tabgroep: geeft de documenten in een verticaal parallel venster weer.<br />

4. Als u meer parallelle weergaven wilt maken, opent u nog een PDF-bestand en herhaalt u stap 2 en<br />

3.<br />

TIP: als u parallelle weergaven hebt geopend in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 en u opent een nieuw PDF-document,<br />

wordt dit bestand in de tabgroep van het laatste actieve tabblad geplaatst.<br />

Een PDF-document tussen tabgroepen verplaatsen<br />

Een PDF-document met rechtsklikken naar een andere tabgroep verplaatsen:<br />

1. Klik met uw rechtermuisknop op het tabblad van het PDF-document dat u wilt verplaatsen.<br />

2. Selecteer een van de volgende opties in het menu:<br />

o Naar vorige tabgroep: hiermee wordt het PDF-document in de tabgroep geplaatst die<br />

werd geopend voordat de huidige groep werd geopend.<br />

o Naar volgende tabgroep: hiermee wordt het PDF-document in de tabgroep geplaatst die<br />

werd geopend nadat de huidige groep werd geopend.<br />

Een PDF-document naar een andere tabgroep slepen:<br />

1. Klik op het tabblad van het PDF-document dat u wilt verplaatsen.<br />

2. Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

o Sleep het tabblad naar de tabbladbalk van een andere tabgroep.<br />

o Sleep het tabblad van de tabbladbalk af en selecteer Naar vorige tabgroep of Naar<br />

volgende tabgroep in het menu.<br />

Normale weergave herstellen:<br />

Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

25 ©<strong>Nitro</strong>


l Zet alle geopende PDF-documenten in dezelfde tabgroep.<br />

l Sluit alle documenten, maar laat één PDF-bestand geopend.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Sluit en start <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 weer op; de standaardweergave is nu weer hersteld.<br />

26 ©<strong>Nitro</strong>


Voorbeeldweergave van uw PDF-bestanden<br />

Twee van de belangrijkste eigenschappen voor PDF-werkprocessen zijn de mogelijkheid PDFdocumenten<br />

met collega's te kunnen uitwisselen, en de administratieve flexibiliteit van digitale bestanden<br />

in vergelijking met papieren documenten. In beide gevallen kan men op basis van alleen de<br />

bestandsnaam echter niet altijd meteen duidelijk zien welke bestanden worden verwerkt. Om het visuele<br />

beheer van PDF-bestanden te vereenvoudigen, integreert <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 zijn engine voor PDF-weergave<br />

in Microsoft Outlook en Windows Verkenner, zodat u uw PDF-bestanden en -bijlagen eerst kunt bekijken<br />

voordat u ze in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 opent.<br />

OPMERKING: om de volgende functie voor voorbeeldweergave en het pictogram te kunnen gebruiken,<br />

moet <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 zijn ingesteld als uw standaard PDF-viewer.<br />

PDF-bijlage in Microsoft Outlook bekijken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Als <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 geïnstalleerd wordt op een computer met Microsoft Windows Vista of Windows 7,<br />

wordt het programma tevens automatisch in Microsoft Outlook (versie 2007 en later) geïntegreerd en<br />

kunnen PDF-bestanden die als bijlage aan een e-mail zijn gekoppeld in Outlook worden bekeken.<br />

27 ©<strong>Nitro</strong>


PDF-bijlage in Outlook bekijken:<br />

1. Open een e-mail met een PDF-bijlage in Outlook.<br />

2. Klik één keer op de PDF-bijlage om deze te selecteren; de knop Voorbeeld van bestand<br />

weergeven verschijnt nu in de berichttekst.<br />

3. Klik op Voorbeeld van bestand weergeven om een voorbeeld van de PDF-bijlage weer te geven.<br />

Pas de weergave naar wens aan met de opties voor paginaweergave:<br />

o Draai de documentweergave linksom (A) of rechtsom (B).<br />

o Selecteer Passend in breedte of Pagina passend maken (C).<br />

o Blader achteruit (E) en vooruit (F) door de pagina's in het PDF-bestand.<br />

o Ga rechtstreeks naar het begin (D) of eind (G) van het document.<br />

PDF-bestanden in Windows Verkenner bekijken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Net als dat PDF-bijlagen in Outlook kunnen worden bekeken, kunt u ook de inhoud van een PDFdocument<br />

in Windows Verkenner weergeven als <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is geïnstalleerd op een computer met<br />

Windows Vista of Windows 7.<br />

Pictogrammen van PDF-bestanden die in het hoofdvenster van Windows Verkenner worden<br />

weergegeven, tonen een voorbeeld van de eerste pagina van het PDF-bestand.<br />

Deze pictogramweergave wordt ook gebruikt voor de pictogrammen in het overzichtvenster van<br />

Windows Verkenner.<br />

TIP: de grootte van de bestandspictogrammen kan worden ingesteld in het menu Beeld. Windows past<br />

geen voorbeeldweergaven toe op kleine pictogrammen als u Kleine pictogrammen, Lijst of Details<br />

selecteert.<br />

28 ©<strong>Nitro</strong>


PDF-bestanden in Windows Verkenner bekijken:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Open Windows Verkenner en ga naar een map die PDF-bestanden bevat.<br />

2. Klik in het dialoogvenster van Windows Verkenner op Het voorbeeldvenster weergeven (H).<br />

Rechts van het venster wordt nu een voorbeeldvenster geopend.<br />

3. Klik op een PDF-bestand om de inhoud van het document in het voorbeeldvenster weer te geven.<br />

Pas de weergave naar wens aan met de opties voor paginaweergave:<br />

o Draai de documentweergave linksom (A) of rechtsom (B).<br />

o Selecteer Passend in breedte of Pagina passend maken (C).<br />

o Blader achteruit (E) en vooruit (F) door de pagina's in het PDF-bestand.<br />

o Ga rechtstreeks naar het begin (D) of eind (G) van het document.<br />

29 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing<br />

De <strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing gebruiken<br />

Als u in uw webbrowser op een PDF-bestand klikt, leest de <strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing het<br />

bestand en geeft dit in de webbrowser weer. Als u uw muis langs de onderkant van het venster beweegt,<br />

worden de functies van de webbrowser-invoegtoepassing weergegeven.<br />

De <strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing beschikt over de volgende functies:<br />

l De knoppen + en - worden gebruikt om het zoomniveau in te stellen<br />

l Met het pictogram van de printer wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend<br />

l De knop E-mail opent uw standaard e-mailclient, maakt een nieuw e-mailbericht aan en koppelt<br />

het PDF-bestand aan het bericht<br />

l De knop <strong>Nitro</strong> opent <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 en laadt het PDF-bestand, zodat u met deze PDF kunt werken<br />

De <strong>Nitro</strong> PDF webbrowser-invoegtoepassing ondersteunt de volgende browsers:<br />

l Google Chrome versie 9 en hoger<br />

l Microsoft Internet Explorer versie 7 en hoger<br />

l Mozilla Firefox versie 3.6 en hoger<br />

<strong>Nitro</strong> PDF browser-invoegtoepassing configureren<br />

Bij het installeren van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 wordt de <strong>Nitro</strong> PDF browser-invoegtoepassing automatisch<br />

geïnstalleerd, maar soms moet de browser worden geconfigureerd om <strong>Nitro</strong> PDF als de<br />

standaardinvoegtoepassing voor PDF in te stellen.<br />

Google Chrome configureren<br />

1. Klik op het pictogram van de steeksleutel “Google Chrome aanpassen en beheren”.<br />

2. Selecteer Opties en vervolgens Geavanceerde opties.<br />

3. Selecteer Instellingen voor inhoud en vervolgens Afzonderlijke invoegtoepassingen<br />

uitschakelen.<br />

4. Klik op de pagina met invoegtoepassingen op Uitschakelen onder Chrome PDF Viewer en schakel<br />

tevens de Adobe PDF-invoegtoepassing uit indien deze is geïnstalleerd.<br />

5. Controleer dat de <strong>Nitro</strong> PDF-invoegtoepassing aanwezig en ingeschakeld is.<br />

Microsoft Internet Explorer configureren<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Open een PDF-bestand in Internet Explorer. Het volgende bericht wordt weergegeven: Deze<br />

website wil deze invoegtoepassing uitvoeren: ‘<strong>Nitro</strong> PDF Professional’ van ‘<strong>Nitro</strong> PDF Software’. Klik hier<br />

als u de website en de invoegtoepassing vertrouwt, en deze wilt uitvoeren....<br />

2. Klik in de Infobalk om de <strong>Nitro</strong> PDF-invoegtoepassing in te schakelen.<br />

3. In het dialoogvenster dat verschijnt, geeft u aan dat u de <strong>Nitro</strong> PDF-invoegtoepassing wilt<br />

uitvoeren.<br />

30 ©<strong>Nitro</strong>


Mozilla Firefox configureren<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Open het Firefox-menu en selecteer Add-ons. De Add-ons Manager wordt weergegeven en geeft<br />

aan welke Firefox-invoegtoepassingen geïnstalleerd zijn.<br />

2. Controleer in het gedeelte Plugins dat de <strong>Nitro</strong> PDF-invoegtoepassing is geïnstalleerd. Deze moet<br />

hetzelfde versienummer hebben als <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

3. Als er een Adobe PDF-reader is geïnstalleerd, dient u op de knop Disable te klikken.<br />

4. Start Firefox opnieuw op om de wijzigingen te activeren.<br />

31 ©<strong>Nitro</strong>


Een PDF-bestand maken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is voorzien van alle benodigde functies om van praktisch ieder type bestand een PDFbestand<br />

te maken en u kunt hiermee veel meer doen dan alleen PDF-bestanden openen en lezen.<br />

Het maken van PDF-bestanden biedt talloze voordelen, waaronder:<br />

l PDF-documenten kunnen worden beveiligd tegen ongemachtigd gebruik.<br />

l De grootte van een PDF-document kan worden verkleind, om het makkelijker per e-mail te<br />

verzenden of naar een website te uploaden.<br />

l U kunt er van op aan dat alle ontvangers van uw PDF het document kunnen bekijken zonder eerst<br />

extra software te moeten aanschaffen.<br />

Verdere informatie hierover kunt u vinden in:<br />

l Afdrukken naar <strong>Nitro</strong> Creator 2<br />

l PDF maken van een willekeurig bestand<br />

l Geïntegreerde functie voor het maken van PDF's<br />

l PDF-document opslaan<br />

l Voorkeuren voor <strong>Nitro</strong> Creator 2<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

32 ©<strong>Nitro</strong>


Afdrukken naar <strong>Nitro</strong> Creator 2<br />

Wanneer u een programma gebruikt van waaruit u kunt afdrukken, kunt u vanuit dit programma<br />

rechtstreeks PDF-documenten maken. <strong>Nitro</strong> Creator 2 wordt bij <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 geleverd en is een virtuele<br />

printer waarmee u PDF-bestanden kunt maken vanuit iedere applicatie die over een afdrukoptie beschikt.<br />

<strong>Nitro</strong> Creator 2 is klaar voor gebruik, hoeft niet te worden geconfigureerd en wordt automatisch in uw<br />

Windows printerbeheer geïnstalleerd.<br />

Een document afdrukken naar <strong>Nitro</strong> Creator 2<br />

1. Open het document dat u wilt converteren in het programma waarin het is gemaakt. Open een<br />

Word-document bijvoorbeeld in Microsoft Word, of online-inhoud in uw webbrowser.<br />

2. In de meeste applicaties is de optie Afdrukken opgenomen in het menu Bestand. Selecteer de<br />

optie of druk op Ctrl+P.<br />

3. Selecteer <strong>Nitro</strong> Creator 2 in de lijst printers en bevestig dat u hiernaar wilt afdrukken. Het<br />

dialoogvenster PDF maken wordt weergegeven.<br />

4. Voer de volgende handelingen uit:<br />

o Geef een naam en locatie op voor het PDF-bestand.<br />

o Klik op Vragen om documenteigenschappen als u de documentgegevens wilt opslaan en<br />

geavanceerde instellingen (zie hieronder) wilt aanpassen wanneer het PDF-document wordt<br />

gemaakt.<br />

o Geef aan of u het PDF-document automatisch wilt laten openen nadat het is gemaakt.<br />

5. Klik op Maken.<br />

TIP: als u de documenteigenschappen in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 wilt bekijken, klikt u in het menu Bestand op<br />

Documenteigenschappen.<br />

Documenteigenschappen instellen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Als u met <strong>Nitro</strong> Creator 2 een PDF-document maakt, kunt u de eigenschappen voor dit document<br />

opgeven.<br />

Documenteigenschappen instellen:<br />

1. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Eigenschappen. Het dialoogvenster <strong>Nitro</strong> Creator<br />

2Eigenschappen wordt weergegeven.<br />

2. Geef de gewenste eigenschappen op en klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster<br />

Afdrukken.<br />

Raadpleeg Het dialoogvenster <strong>Nitro</strong> Creator 2Voorkeursinstellingen voor afdrukken in Voorkeuren voor <strong>Nitro</strong><br />

PDF Creator voor verdere informatie over de eigenschappen van PDF-documenten.<br />

33 ©<strong>Nitro</strong>


PDF-document maken van een willekeurig bestand<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u PDF-documenten maken van meer dan 300 verschillende typen bestanden.<br />

PDF-bestanden kunnen op eenvoudige wijze in en buiten <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 worden gemaakt, zonder de<br />

oorspronkelijke applicatie van het bestand zelfs maar te hoeven openen (de applicatie moet echter wel op<br />

uw computer zijn geïnstalleerd). Bij de installatie van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 wordt tevens automatisch <strong>Nitro</strong><br />

Creator 2 geïnstalleerd. Dit is een virtuele printer, waarmee het mogelijk wordt om PDF's te maken vanuit<br />

ieder programma dat over een afdrukfunctie beschikt.<br />

Raadpleeg Afdrukken naar <strong>Nitro</strong> PDF Creator 2 voor verdere informatie.<br />

Een PDF-document maken:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Maken/converteren op Bestand gebruiken. Het<br />

dialoogvenster PDF maken van bestand wordt weergegeven.<br />

2. Klik op Bladeren, selecteer het bestand dat u wilt converteren en klik op Openen.<br />

3. Selecteer in het gedeelte Uitvoer een van de volgende opties in het menu PDF-bestanden maken:<br />

l Voor web: als de grootte van het PDF-bestand moet worden geoptimaliseerd voor<br />

weergave in browsers en voor snelle downloads.<br />

l Voor kantoor: als het PDF-bestand een goede afdrukkwaliteit voor zakelijk gebruik moet<br />

leveren.<br />

l Voor afdrukken: als het PDF-bestand de hoogst mogelijke kwaliteit moet leveren voor<br />

verwerking op professionele printers.<br />

l Aangepast: hiermee kunt u de uitvoerinstellingen voor uw PDF handmatig instellen (zie de<br />

onderstaande uitleg van de beschikbare instellingen).<br />

4. Selecteer in het gedeelte Uitvoer een van de volgende opties in het menu PDF opslaan naar:<br />

l Specifieke map: hiermee selecteert u een locatie voor de PDF voordat het bestand is<br />

gemaakt.<br />

l Map van originele bestand: hiermee wordt het nieuwe PDF-bestand op dezelfde locatie als<br />

het bronbestand opgeslagen.<br />

l Navragen tijdens het proces: hiermee kunt u een locatie voor het PDF-bestand opgeven<br />

nadat het bestand is gemaakt.<br />

5. Schakel het selectievakje Gemaakte PDF openen in als u het PDF-bestand automatisch wilt<br />

openen zodra dit is gemaakt.<br />

6. Klik op Maken.<br />

Aangepaste instellingen voor PDF<br />

Als u een PDF-document maakt via het dialoogvenster PDF maken van bestand, kunt u Opties selecteren<br />

om de kwaliteit en compressie in te stellen. Het dialoogvenster Aangepaste instellingen wordt<br />

weergegeven. Via de volgende tabbladen en opties kunt u opgeven hoe het PDF-bestand moet worden<br />

gemaakt:<br />

l Tabblad Afbeeldingen: geef hier de gewenste instellingen op voor optimalisering van uw<br />

afbeeldingen, afhankelijk van de typen afbeeldingen in uw document:<br />

o Kleurenbeelden omzetten in grijswaarden: hiermee worden kleurenafbeeldingen in<br />

grijswaarden omgezet.<br />

o Grijswaardeafbeeldingen omzetten in zwart/wit: hiermee worden grijswaarden omgezet<br />

in zwart/wit.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

34 ©<strong>Nitro</strong>


o Verkleinen: hiermee stelt u het aantal dots per inch (dpi) in dat voor iedere afbeelding moet<br />

worden gebruikt. Door een lagere dpi te selecteren ontstaan kleinere bestanden, maar dit<br />

verlaagt tevens de kwaliteit van uw afgedrukte afbeeldingen.<br />

o Compressie: hiermee wordt de methode van comprimering ingesteld. Als Automatisch<br />

wordt geselecteerd, selecteert <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 het type compressie dat het meest geschikt is<br />

voor het merendeel van de afbeeldingen in het document. U kunt de verschillende<br />

instellingen uitproberen om de beste balans tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit te<br />

bepalen. JPEG en JPEG2000 comprimeren met verlies, hetgeen wil zeggen dat de<br />

decomprimering van een gecomprimeerd beeld enige mate van kwaliteitsverlies zal<br />

opleveren. Het compressiealgoritme ZIP is een verliesvrije methode.<br />

o Beeldkwaliteit: als u JPEG-compressie selecteert, kunt u de beeldkwaliteit opgeven op basis<br />

van hoe uw document gebruikt gaat worden. Hoe hoger de beeldkwaliteit, des te groter het<br />

bestand zal zijn.<br />

l Het tabblad Lettertypen: hier kunt u instellingen voor insluiting van lettertypen selecteren:<br />

o Insluiten (subset): hiermee worden uitsluitend de tekens van ieder lettertype ingesloten<br />

die nodig zijn om het document juist te kunnen weergeven. Dit betekent dat wanneer de<br />

tekst in deze PDF-bestanden op een later tijdstip moet worden gewijzigd, sommige tekens<br />

niet beschikbaar zullen zijn. De bestandsgrootte is echter kleiner dan wanneer het gehele<br />

lettertype wordt ingesloten.<br />

o Insluiten (volledige set): hiermee wordt de volledige tekenset voor ieder lettertype in het<br />

document ingesloten. Als het PDF-bestand in de toekomst wordt gewijzigd, zijn alle<br />

lettertypen aanwezig. Door de volledige tekenset in te sluiten, wordt het bestand echter wel<br />

groter.<br />

o Lettertype niet insluiten: hiermee worden er geen lettertypen in het PDF-bestand<br />

ingesloten. Dit resulteert in de kleinste bestanden. Indien deze PDF's echter worden<br />

weergegeven op computers waarop niet dezelfde lettertypen zijn geïnstalleerd, zien de<br />

bestanden er anders uit.<br />

o Als insluiten mislukt: hier kunt u opgeven of het PDF-bestand gewoon moet worden<br />

gemaakt of dat de bewerking wordt geannuleerd als de lettertypen niet kunnen worden<br />

ingesloten.<br />

l Het tabblad Pagina's: hier kunnen de paginaformaten en -richting worden opgegeven:<br />

o Paginaformaat: maak een selectie uit de lijst standaardformaten of geef de gewenste<br />

afmetingen op in het vak Aangepast.<br />

o Afdrukstand: selecteer of het PDF-bestand staand of liggend moet zijn.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

TIP: klik op Terugzetten als u de oorspronkelijke instellingen van het PDF-bestand wilt herstellen.<br />

35 ©<strong>Nitro</strong>


Geïntegreerde functie voor het maken van PDF's<br />

Met gebruik van de dynamische PDF-functie kunnen bestanden vanuit iedere map of ieder venster via<br />

slepen en neerzetten naar PDF worden geconverteerd. <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 hoeft niet te zijn gestart om een<br />

PDF-bestand te gaan maken.<br />

PDF maken met slepen en neerzetten<br />

Het bestand naar de snelkoppeling op het bureaublad slepen:<br />

1. Controleer dat er een snelkoppeling van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 op uw bureaublad staat. Zo niet, dient u<br />

een snelkoppeling op uw bureaublad aan te maken.<br />

o In het menu Start van Windows klikt u met uw rechtermuisknop op <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 en<br />

selecteert u Kopiëren naar --> Bureaublad (Snelkoppeling maken).<br />

2. Sleep vanuit een Windows Verkenner-venster, of vanaf het bureaublad, een bestand naar de<br />

snelkoppeling van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

3. <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 start automatisch en het PDF-bestand wordt gemaakt.<br />

4. As de PDF voltooid is, verschijnt het document in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

Het bestand naar <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> slepen:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Start <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 op.<br />

2. Open een Windows Verkenner-venster en ga naar het bestand dat u naar PDF wilt converteren.<br />

3. Sleep het bestand uit het venster van Windows Verkenner naar <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 om de PDF te<br />

maken.<br />

4. As de PDF voltooid is, verschijnt het document in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

36 ©<strong>Nitro</strong>


PDF-document opslaan<br />

Met alle mogelijke wijzigingen die aan een PDF-document kunnen worden gemaakt, is het belangrijk dat<br />

u zowel kopieën van het originele document als van het gecorrigeerde document opslaat. Zo loopt u<br />

nooit de kans om uw veranderingen kwijt te raken en kunt u vergelijkingen tussen de verschillende<br />

versies van het document uitvoeren met de opties voor parallelle weergave.<br />

Al uw toevoegingen (zoals markeringen, aantekeningen, formulierveldgegevens en getypte tekst)<br />

worden in het PDF-bestand opgeslagen als bewerkbare elementen, die allemaal afzonderlijk op een later<br />

tijdstip nog kunnen worden gewijzigd.<br />

Raadpleeg Aantekeningenlaag en inhoudslaag en Meerdere documenten in parallelle weergave bekijken.<br />

PDF-document opslaan<br />

U wordt aanbevolen tijdens het werken aan een PDF-document uw vorderingen regelmatig op te slaan.<br />

Hiermee worden de wijzigingen in het originele bestand opgeslagen, zonder dat er een nieuwe kopie van<br />

het document wordt gemaakt.<br />

PDF-document opslaan:<br />

1. Open uw PDF-document.<br />

2. Breng de benodigde veranderingen aan.<br />

3. Klik op Opslaan in het menu Bestand.<br />

TIP: u kunt uw PDF-bestand ook opslaan met de knop Opslaan in de werkbalk Snelle toegang.<br />

Raadpleeg Werkruimte.<br />

Nieuwe versie van uw PDF-document maken met Opslaan als<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Als u een leeg formulier hebt ontvangen dat u moet invullen, kunt u een aparte kopie van het formulier<br />

met de ingevulde informatie maken. Zo hebt u een kopie van het originele lege formulier en een kopie van<br />

het formulier met alle gegevens die u hebt ingevuld.<br />

Een nieuwe versie van een PDF-document maken met Opslaan als:<br />

1. Open uw PDF-document.<br />

2. Breng de benodigde veranderingen aan.<br />

3. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.<br />

4. In het dialoogvenster Opslaan als voert u een andere naam in voor het bestand, zodat het<br />

origineel niet wordt overschreven, en selecteert u de locatie waar u het bestand wilt opslaan.<br />

5. Klik op Opslaan.<br />

OPMERKING: de optie Opslaan maakt <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 incrementele veranderingen aan het bestaande<br />

bestand. Vooral voor grote PDF-bestanden werkt dit sneller, maar het maakt het bestand wel groter.<br />

Met Opslaan als maakt <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 een nieuw PDF-bestand met een nieuwe bestandsnaam, en<br />

worden alle oude incrementele veranderingen weggegooid. Dit kan meer tijd in beslag nemen, maar er<br />

ontstaat hiermee wel een kleiner bestand.<br />

37 ©<strong>Nitro</strong>


Wijzigingen afvlakken en opslaan als een PDF-bestand<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Toegevoegde elementen zoals markeringen en getypte tekst, kunnen als onderdeel van de PDF-inhoud<br />

worden opgeslagen, zodat deze elementen hun interactieve eigenschappen verliezen. Als een formulier is<br />

ingevuld en het document is afgevlakt, is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de inhoud van een veld<br />

te veranderen en is het formulier niet langer meer interactief.<br />

Afvlakken en opslaan als een nieuw PDF-bestand:<br />

1. Open uw PDF-document.<br />

2. Breng de benodigde veranderingen aan.<br />

3. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.<br />

4. Selecteer Afgevlakte PDF in het menu Opslaan als.<br />

5. In het dialoogvenster Opslaan als voert u een andere naam in voor het bestand, zodat het<br />

origineel niet wordt overschreven, en selecteert u de locatie waar u het bestand wilt opslaan.<br />

6. Klik op Opslaan.<br />

38 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Controleren en commentaar invoeren<br />

De functies voor tekstmarkering in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 maken het mogelijk om met een PDF-bestand te<br />

werken alsof het een papieren document is. Bovendien kunt u wijzigingen zo nodig ongedaan maken of<br />

opnieuw aanbrengen.<br />

Een aantekening is een 'non-destructief' element, dat in een extra laag over de pagina van uw PDF wordt<br />

toegevoegd en te allen tijde weer kan worden verwijderd. Als u aantekeningen of commentaar in een<br />

geprinte versie van het document wilt laten verschijnen, moet u dit specifiek in uw afdrukinstellingen<br />

inschakelen.<br />

U kunt commentaar aan pagina's toevoegen in de vorm van plakbriefjes en u kunt tekst markeren.<br />

Bij de meeste typen van commentaar kan een pop-upnotitie worden geopend, zodat u feedback kunt<br />

geven. Als u bijvoorbeeld een deel van de tekst hebt gemarkeerd met het markeringsgereedschap, kunt u<br />

de bijbehorende pop-upnotitie openen en uitleggen waarom de tekst is gemarkeerd. Het deelvenster<br />

Commentaar kan bovendien worden gebruikt om commentaar van andere gebruikers te bekijken,<br />

beheren en organiseren.<br />

Voor meer informatie over commentaar en aantekeningen in PDF-bestanden raadpleegt u:<br />

l Notities toevoegen of bewerken<br />

l Aantekeningen maken met de tekstmarkeringsfuncties<br />

l Aantekeningenlaag en inhoudslaag<br />

39 ©<strong>Nitro</strong>


Notities toevoegenof bewerken<br />

In PDF-bestanden kunnen notities worden aangebracht en aantekeningen worden gemaakt, net zoals u<br />

dit op een papieren document doet. Notities wijzen de lezer op een bepaald deel van de pagina waar<br />

aandacht aan moet worden besteed, of geven de beoordelaar van het document specifieke instructies.<br />

Notitie toevoegen:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op Notitie toevoegen.<br />

2. Klik op de pagina waar u de notitie wilt zetten. Er verschijnt een gele spraakballon.<br />

3. Met de nieuwe notitie wordt automatisch een pop-upnotitie geopend. Klik in de pop-upnotitie om<br />

uw tekst in te voeren.<br />

4. Als de tekst eenmaal is ingevoerd, klikt u op een willekeurige plaats buiten de aantekening.<br />

5. Dubbelklik op de gele spraakballon om de pop-upnotitie te tonen of te verbergen.<br />

OPMERKING: u kunt op de gele ballon klikken en deze dan naar iedere willekeurige plaats op de pagina<br />

slepen.<br />

Eigenschappen van notities wijzigen:<br />

1. Klik met uw rechtermuisknop op de notitie of het bijbehorende pictogram.<br />

2. Selecteer Eigenschappen in het menu.<br />

3. In het tabblad Algemeen kunt u de Auteur en de gegevens over het Onderwerp wijzigen.<br />

4. In het tabblad Vormgeving kunt u de visuele kenmerken van de notitie instellen.<br />

5. Klik op Sluiten om de wijzigingen op te slaan.<br />

Standaardeigenschappen van notities<br />

Ga als volgt te werk als u alle volgende notities dezelfde eigenschappen wilt geven als de geselecteerde<br />

notitie:<br />

1. Klik met uw rechtermuisknop op de notitie of het bijbehorende pictogram.<br />

2. Selecteer Huidige eigenschappen als standaard instellen.<br />

TIP: notities zijn opgeslagen in de aantekeningenlaag. Ze verschijnen daarom niet in zoekresultaten en<br />

worden niet met het document afgedrukt, tenzij u aangeeft dat u het document met markups wilt<br />

afdrukken. Raadpleeg Aantekeningenlaag en inhoudslaag voor verdere informatie.<br />

Notitie beantwoorden:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Als de tekst van de notitie verborgen is, dubbelklikt u op de spraakballon om de pop-upnotitie<br />

weer te geven.<br />

2. Klik in de pop-upnotitie op het menu Opties en selecteer Antwoorden.<br />

3. In de oorspronkelijke notitie verschijnt een pop-upnotitie in een andere kleur. Voer uw antwoord<br />

in deze nieuwe pop-upnotitie in.<br />

4. Als de tekst eenmaal is ingevoerd, klikt u op een willekeurige plaats buiten de aantekening.<br />

TIP: u kunt meerdere antwoorden invoeren, zodat u een thread kunt opbouwen in een aantekening.<br />

40 ©<strong>Nitro</strong>


Notitie verwijderen:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik met uw rechtermuisknop op de spraakballon om het contextmenu te openen.<br />

2. Selecteer Verwijderen in het menu.<br />

41 ©<strong>Nitro</strong>


Aantekeningen maken met de tekstmarkeringsfuncties<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 is voorzien van markeringsfuncties waarmee de aandacht kan worden gevestigd op tekst<br />

die moet worden gecorrigeerd. Met gebruik van deze functies kan iedere tekstmarkering van feedback of<br />

commentaar worden voorzien.<br />

Bij het afdrukken van een PDF-bestand kunnen alle tekstmarkeringen zichtbaar worden gemaakt of<br />

worden verborgen.<br />

Raadpleeg Aantekeningenlaag en inhoudslaag voor verdere informatie.<br />

Tekst markeren:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappenop de pijl onder Tekstmarkering en<br />

selecteer een van de volgende opties:<br />

l Tekst markeren<br />

l Tekst doorstrepen<br />

l Tekst onderstrepen<br />

2. Selecteer een of meer woorden of een tekstblok waarop u de tekstmarkering wilt toepassen.<br />

Selectie met gebruik van de lichtkrant is handig voor tekst die in verticale kolommen is uitgevuld.<br />

3. Dubbelklik op de nieuwe markering als u commentaar wilt bijvoegen.<br />

4. Druk op de knop x bovenaan de pop-upnotitie om de notitie te sluiten.<br />

Markering verwijderen:<br />

l Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

o Selecteer het handje of het selectiegereedschap en klik hiermee met de rechtermuisknop op<br />

de aantekening. Kies Verwijderen in het menu.<br />

o Klik met het handje of het selectiegereedschap op de markering die u wilt verwijderen. Er<br />

verschijnt een begrenzingsvak om aan te geven dat de markering is geselecteerd. Druk op<br />

de toets Delete.<br />

TIP: u kunt meerdere markeringen toepassen op een woord of tekstblok. Tekst kan bijvoorbeeld<br />

gemarkeerd en onderstreept worden.<br />

Markeringseigenschappen wijzigen:<br />

1. Klik met de rechtermuisknop op de tekstmarkering.<br />

2. Selecteer Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt en bevat de volgende<br />

tabbladen:<br />

o Algemeen: hierin kunt u de gegevens over de auteur en het onderwerp van de aantekening<br />

wijzigen.<br />

o Vormgeving: hierin kunnen de visuele kenmerken van de markering worden gewijzigd.<br />

3. Klik op Sluiten om de wijzigingen op te slaan.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

TIP: als u alle volgende markeringen dezelfde eigenschappen wilt geven als de geselecteerde markering,<br />

klikt u er met uw rechtermuisknop op en selecteert u Huidige eigenschappen als standaard instellen.<br />

42 ©<strong>Nitro</strong>


Een aantekening beantwoorden:<br />

1. Als de aantekening verborgen is, dubbelklikt u op de gemarkeerde tekst om de aantekening weer<br />

zichtbaar te maken.<br />

2. Klik op het menu Opties in het tekstveld en selecteer Antwoorden.<br />

3. Voer uw antwoord in het berichtvak in dat in de originele markering verschijnt.<br />

TIP: u kunt meerdere antwoorden invoeren, zodat u een thread kunt opbouwen in een aantekening.<br />

Markering verwijderen:<br />

l Klik met uw rechtermuisknop op de markering en selecteer Verwijderen.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

43 ©<strong>Nitro</strong>


Commentaar beheren en bekijken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 biedt een enkele locatie waar alle commentaar uit het PDF-bestand wordt getoond. In het<br />

deelvenster Commentaar worden alle opmerking weergegeven die in uw document zijn ingevoerd, met<br />

daarbij de informatie met betrekking tot de opmerking in kwestie.<br />

Het deelvenster Commentaar tonen of verbergen:<br />

l Klik op het tabblad Commentaar in de zijbalk om het deelvenster Commentaar weer te geven of te<br />

verbergen.<br />

l Het deelvenster kan worden gesloten door op het tabblad Commentaar of op de knop x<br />

rechtsboven in het deelvenster Commentaar te klikken.<br />

TIP: klik op het gewenste commentaar in het deelvenster Commentaar als u rechtstreeks naar de<br />

bijbehorende locatie in het PDF-bestand wilt gaan.<br />

Gebruik de pijltoetsen Op en Neer om door de lijst in het deelvenster Commentaar te lopen.<br />

Commentaar uitvouwen of samenvouwen:<br />

Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Commentaar:<br />

l Afzonderlijke aantekeningen uitvouwen of samenvouwen: klik op de knop + of - naast de<br />

aantekening, of druk op de pijltoets Links of Rechts.<br />

l Commentaar in een groep, zoals Redactie of Tekst, uitvouwen of samenvouwen: klik op de knop +<br />

of - naast de aantekening, of druk op de pijltoets Links of Rechts.<br />

l Alle commentaar uitvouwen of samenvouwen: klik op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.<br />

OPMERKING: met de optie Alles uitvouwen wordt alle beschikbare informatie over iedere opmerking in<br />

het hele document weergegeven, inclusief het paginanummer, de naam van de reviewer, het type<br />

opmerking en alle eventuele feedback.<br />

Met Alles samenvouwen wordt het commentaar gegroepeerd op basis van de huidig geselecteerde<br />

optie bij Sorteren op. Bijvoorbeeld type, pagina, of auteur.<br />

Commentaar verwijderen:<br />

Selecteer het commentaar in het deelvenster Commentaar en klik op Verwijderen.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Verdere informatie over de andere functies in het deelvenster Commentaar kunt u vinden in:<br />

l Het deelvensters Commentaar<br />

l Commentaar sorteren<br />

l Commentaar beantwoorden<br />

44 ©<strong>Nitro</strong>


Commentaar beantwoorden<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u op uiterst eenvoudige wijze reageren op commentaar van andere reviewers.<br />

Ieder antwoord is gekoppeld aan het oorspronkelijke commentaar, en alle reacties kunnen in het<br />

deelvenster Commentaar worden bekeken. De elektronische cyclus voor controle van documenten kan<br />

worden gestroomlijnd door meerdere reacties op commentaar zo te rangschikken dat ze een thread<br />

vormen. U hoeft ze ook niet langer meer stuk voor stuk te sorteren.<br />

Commentaar beantwoorden:<br />

1. Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

o Markeer de gewenste aantekening in het deelvenster Commentaar en klik op Antwoorden.<br />

o Klik met uw rechtermuisknop op de aantekening op de pagina in het PDF-document en<br />

selecteer Antwoorden.<br />

2. Voer de gewenste tekst in op de pop-upnotitie.<br />

Raadpleeg Het deelvenster Commentaar voor verdere informatie.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

45 ©<strong>Nitro</strong>


Commentaar sorteren<br />

In het deelvenster Commentaar kunt u alle aantekeningen en feedback bijhouden die aan een PDFdocument<br />

zijn toegevoegd. In het deelvenster wordt een lijst getoond van iedere aantekening, met<br />

daarbij het type, de naam van de reviewer, een tijdstempel, alle eventuele feedback-tekst en de reacties.<br />

Commentaar sorteren:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik op het tabblad Commentaar in de zijbalk om het deelvenster Commentaar te openen.<br />

2. Klik in het deelvenster Commentaar op Sorteren op en kies de gewenste sorteermethode, zoals<br />

sorteren op Type, of sorteren op Auteur.<br />

46 ©<strong>Nitro</strong>


Andere aantekeningen<br />

PDF-documenten die u ontvangt of downloadt kunnen minder bekende soorten aantekeningen<br />

bevatten, die in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 of andere PDF-software zijn gemaakt.<br />

l Vormen: rechthoeken, ovalen, wolken, lijnen en pijlen<br />

l Met de hand getekende vormen<br />

l Stempels: bootst een rubber stempel na met tekst zoals CONCEPT, VERTROUWELIJK, URGENT, enz.<br />

l Bestandsbijlagen: hiermee kunnen andere bestanden als een aantekening aan het PDF-bestand<br />

worden gekoppeld.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Alle aantekeningen, ook aantekeningen die niet met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 zijn toegevoegd of die met een ander<br />

PDF-programma zijn gemaakt, kunnen worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand ontvangt<br />

met een rubber stempel die in Adobe Acrobat werd gemaakt, kunt u met gebruik van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 aan<br />

de controle van het document deelnemen door deze aantekening te lezen, uw antwoord toe te voegen<br />

en de wijzigingen aan het PDF-document op te slaan.<br />

47 ©<strong>Nitro</strong>


Inhoud uit een PDF-bestand ophalen<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u tekst en afbeeldingen uit uw PDF-bestanden ophalen, of een 'snapshot'<br />

maken van het documentvenster, en deze inhoud vervolgens in andere programma's gebruiken. Met<br />

gebruik van deze functies kan onbewerkte tekst uit PDF-bestanden worden opgehaald, zodat dit<br />

opnieuw in applicaties zoals Microsoft Word, WordPerfect, Open Office en nog veel meer, kan worden<br />

gebruikt. Afbeeldingen kunnen worden opgehaald en opgeslagen als BMP, JPG, PNG, of TIF.<br />

Tekst of een afbeelding uit een deel van een PDF-document ophalen<br />

Gebruik een van de volgende functies:<br />

l Selectiegereedschap: hiermee kopieert u tekst op pagina's om in andere applicaties te gebruiken.<br />

l De functie Snapshot: hiermee kopieert u een beeld van een gebied van de pagina en plakt u dit in<br />

een andere applicatie.<br />

Verdere informatie hierover kunt u vinden in:<br />

l Tekst en afbeeldingen selecteren en kopiëren<br />

l Een afbeelding ophalen<br />

Alle tekst of alle afbeeldingen uit een PDF-document ophalen<br />

Gebruik een van de volgende functies:<br />

l Tekst ophalen: hiermee wordt alle tekst uit een PDF-bestand opgehaald en als onbewerkte tekst<br />

in een bestand opgeslagen.<br />

l Afbeeldingen ophalen: hiermee worden alle afbeeldingen in een document opgehaald en in<br />

aparte afbeeldingsbestanden opgeslagen.<br />

Verdere informatie hierover kunt u vinden in:<br />

l PDF naar onbewerkte tekst converteren<br />

l Alle afbeeldingen ophalen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

TIP: als u de standaardinstellingen voor exporteren en kopiëren wilt instellen, selecteert u Voorkeuren<br />

in het menu Bestand en kijkt u in de delen Algemeen en Conversie. Verdere informatie hierover kunt u<br />

vinden in Voorkeuren.<br />

48 ©<strong>Nitro</strong>


Tekst en grafische afbeeldingen selecteren en kopiëren<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 stelt u in staat tekst en grafische afbeeldingen in uw PDF-document te selecteren en<br />

kopiëren om deze in andere applicaties te gebruiken.<br />

Een hele pagina tekst in een PDF-document kopiëren:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op Selecteren en voer een van de volgende<br />

handelingen uit:<br />

o Druk op Ctrl+A<br />

o Kik met uw rechtermuisknop en klik dan op Alles selecteren<br />

2. Als de tekst geselecteerd is, voert u een van de volgende handelingen uit:<br />

o Druk op Ctrl+C<br />

o Kik met uw rechtermuisknop en selecteer Kopiëren<br />

3. De tekst wordt naar het klembord gekopieerd en is gereed om te worden geplakt.<br />

Tekst in een PDF-document selecteren:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op Selecteren. De muisaanwijzer verandert<br />

in een verticale streep.<br />

2. Het selectiegereedschap kan voor het volgende worden gebruikt:<br />

o Klik op tekst en sleep de cursor om letters, woorden of alinea's te selecteren.<br />

o Klik buiten de tekst en sleep de muis om een selectievak om de te selecteren tekst te<br />

trekken. U kunt tevens verticale kolommen tekst selecteren met het selectievak.<br />

o Klik met uw rechtermuisknop op een willekeurige plaats op de pagina en selecteer Alles<br />

selecteren om alle tekst in het document te selecteren.<br />

3. Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en selecteer Tekst kopiëren of druk op<br />

Ctrl + C op uw toetsenbord.<br />

4. De tekst kan nu in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 of een andere applicatie worden geplakt.<br />

OPMERKING: als de tekst in een ondersteunde applicatie wordt geplakt, zoals Microsoft Word, blijft de<br />

opmaak van de tekst behouden. Als u deze standaardeigenschap wilt wijzigen, selecteert u in het menu<br />

Bestand de optie Voorkeuren, klikt u op Algemeen en schakelt u in het gedeelte Basisgereedschappen<br />

de optie Tekst kopiëren zonder opmaak in. Klik op OK om deze instelling op te slaan.<br />

Afbeeldingen in een document selecteren en kopiëren:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op Selecteren en selecteer<br />

Tekst/afbeelding selecteren.<br />

2. Beweeg de muis over een afbeelding; de vorm van de cursor verandert nu in kruisdraden. Klik één<br />

keer op de afbeelding om deze te selecteren.<br />

3. Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde afbeelding en selecteer Afbeelding kopiëren of<br />

druk op Ctrl + C op uw toetsenbord.<br />

4. Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de afbeelding naar het klembord is<br />

gekopieerd. De afbeelding kan nu in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 of een andere applicatie worden geplakt.<br />

Raadpleeg Een afbeelding ophalen en Alle afbeeldingen ophalen voor verdere informatie.<br />

49 ©<strong>Nitro</strong>


Snapshot maken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u een deel van een PDF-pagina kopiëren (tekst en afbeeldingen) om deze<br />

selectie als een afbeelding in een andere applicatie, zoals Microsoft Word, PowerPoint, Paint, of Adobe<br />

Photoshop te plakken.<br />

Snapshot van pagina-inhoud maken:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op Selecteren en selecteer Snapshot. De<br />

vorm van de cursor verandert nu in kruisdraden.<br />

2. Klik en sleep een rechthoek om het gebied op de pagina dat u wilt kopiëren. Er verschijnt een<br />

bericht om te bevestigen dat het geselecteerde gebied naar het klembord is gekopieerd.<br />

3. Klik op OK.<br />

50 ©<strong>Nitro</strong>


PDF naar onbewerkte tekst converteren<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> kunt u alle tekst uit een PDF-document ophalen en in een bestand<br />

opslaan in een willekeurige map of bestemming zonder het originele PDF-document te wijzigen.<br />

PDF-bestand naar onbewerkte tekst converteren:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Maken/converteren op Tekst ophalen. Het dialoogvenster<br />

PDF naar Onbewerkte tekst converteren wordt weergegeven.<br />

2. Als er reeds een PDF is geopend, wordt dit bestand automatisch voor de conversie gebruikt.<br />

Anders klikt u op de knop Bladeren, selecteert u een bestand en klikt u vervolgens op Openen.<br />

3. Klik in het gedeelte Uitvoer op Opties en wijzig zo nodig de volgende instellingen:<br />

o Alinea-opmaak tijden de conversie behouden: hiermee blijft de alinea-indeling behouden,<br />

zodat de tekst makkelijker opnieuw kan worden gebruikt.<br />

o Regels afbreken na: specificeer een gelijke lijnbreedte, op basis van een aantal tekens.<br />

o Kop- en voettekst: selecteer of u de kop- en voettekst van het document wel dan niet wilt<br />

behouden.<br />

4. Om de bestemming van de uitgevoerde tekst op te geven, selecteert u een van de volgende opties<br />

in het menu Bestanden opslaan in van het gedeelte Uitvoer:<br />

o Specifieke map: hiermee selecteert u een locatie voor het tekstbestand voordat het<br />

bestand is gemaakt.<br />

o Map van originele bestand: het nieuwe tekstbestand wordt opgeslagen op de locatie van<br />

de bron-PDF die u in stap 2 hebt geselecteerd.<br />

o Navragen tijdens het proces: als het tekstbestand is gemaakt, wordt u gevraagd een<br />

locatie op te geven waar het bestand moet worden opgeslagen.<br />

5. Schakel het selectievakje van Geconverteerde bestand openen in als u het nieuwe tekstbestand<br />

wilt openen zodra het is gemaakt.<br />

6. Klik op Converteren om het PDF-bestand te converteren. Het originele PDF-bestand blijft<br />

ongewijzigd.<br />

51 ©<strong>Nitro</strong>


Een afbeelding ophalen<br />

Met de functie Beeld ophalen kunt u afbeeldingen uit een PDF-bestand kopiëren en opnieuw gebruiken<br />

in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 of andere applicaties.<br />

Een afbeelding ophalen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Gebruik de functie Selecteren en klik op een afbeelding. De afbeelding wordt gemarkeerd met een<br />

blauw kader.<br />

2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde afbeelding en selecteer Beeld ophalen. Het<br />

dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.<br />

3. Blader naar een locatie en geef een bestandsnaam op voor de afbeelding.<br />

4. Opslaan als: maak hier een keuze uit de bestandsindelingen JPG, TIF en PNG.<br />

5. Klik op Opslaan.<br />

52 ©<strong>Nitro</strong>


Alle afbeeldingen ophalen<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u alle afbeeldingen in uw PDF-document ophalen en in aparte beeldbestanden<br />

opslaan, die dan weer in andere programma's kunnen worden gebruikt. Met gebruik van deze procedure<br />

kunt u afbeeldingen uit een reeks pagina's, hele PDF-bestanden of een verzameling bestanden ophalen.<br />

Afbeeldingen ophalen uit PDF-bestanden<br />

1. Klik in het tabblad Home in het groepsmenu Converteren op Ander type en vervolgens op<br />

Afbeeldingen ophalen. Het dialoogvenster Afbeeldingen ophalen wordt weergegeven.<br />

2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Afbeeldingen ophalen:<br />

o Klik in het gedeelte Bestanden voor op te halen afbeeldingen op Bestanden toevoegen<br />

en selecteer verdere PDF-bestanden die u wilt gebruiken.<br />

o Selecteer een PDF-bestand in de lijst en klik op Op of Neer als u de volgorde van de<br />

documenten in de lijst wilt veranderen. Klik op Verwijderen als u het geselecteerde bestand<br />

uit de lijst wilt verwijderen.<br />

o Alle geopende PDF-documenten opnemen: hiermee worden de PDF-bestanden die op dat<br />

moment in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 geopend zijn, aan de lijst toegevoegd en worden alle pagina's<br />

opgegeven.<br />

o Als u alleen de afbeeldingen op specifieke pagina's uit een document wilt ophalen,<br />

selecteert u het document en klikt u op Pagina's kiezen. Geef in het veld Pagina's de<br />

gewenste pagina's op. Losse pagina's worden gescheiden door een komma en een reeks<br />

pagina's door een koppelstreepje. Als u bijvoorbeeld afbeeldingen uit pagina's 1, 3, 4 en 5<br />

van een document met 8 pagina's wilt ophalen, voert u hier 1, 3-5 in. U kunt het<br />

selectieproces vergemakkelijken door de navigatiepijlen onder in het dialoogvenster te<br />

gebruiken om de pagina's te bekijken.<br />

o Klik op Opties als u de voorkeuren voor standaardbestandsindelingen wilt wijzigen. Geef de<br />

bestandsindeling voor kleuren- en zwart/wit-afbeeldingen op. Als u Optimaal selecteert,<br />

kiest <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 automatisch het beste type afbeeldingsbestand op basis van de PDFinformatie.<br />

o Selecteer in het gedeelte Uitvoer een Mapoptie om aan te geven waar de opgehaalde<br />

bestanden moeten worden opgeslagen.<br />

o Gemaakte map openen: hiermee wordt de doelmap automatisch geopend als de<br />

afbeeldingen zijn opgehaald.<br />

3. Klik op Ophalen om de afbeeldingen op te halen.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

53 ©<strong>Nitro</strong>


Werken met formulieren<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunnen interactieve PDF-formulieren worden ingevuld en verzonden, en kunt u een<br />

kopie van het formulier met alle ingevulde informatie opslaan. Interactieve formulieren zijn ontworpen om<br />

de informatie die u in de velden typt te verzamelen. Ze kunnen tevens andere handelingen uitvoeren,<br />

zoals veldwaarden berekenen, of informatie via het internet verzenden. Formulieren kunnen ook statisch<br />

zijn. Dit zijn scans van papieren formulieren, of niet-interactieve formulieren die in Word of andere<br />

applicaties zijn opgesteld en geen interactieve formuliervelden hebben.<br />

TIP: klik met het handje in de velden van een interactief formulier om de formuliervelden in te vullen.<br />

Gebruik de functie Tekst typen om statische formulieren in te vullen.<br />

Verdere informatie hierover kunt u vinden in:<br />

l Formulieren invullen en opslaan<br />

l Handtekening stempelen met QuickSign<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

54 ©<strong>Nitro</strong>


Tekst op een PDF-pagina typen<br />

PDF-formulieren zijn gewoonlijk verkregen door een fotokopie of scan te maken van het originele<br />

papieren formulier. De meeste mensen maken dan een afdruk van het formulier en vullen de informatie<br />

met de hand in. Met de functie Tekst typen kan tekst overal in PDF-documenten worden ingevoerd, ook<br />

als er geen interactieve velden zijn, en u kunt bovendien de tekstkleur, het lettertype en de grootte<br />

helemaal zelf bepalen.<br />

Tekst typen:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op Tekst typen.<br />

2. Klik op de plaats op de pagina waar u tekst wilt typen. De knipperende cursor die verschijnt, geeft<br />

aan dat u kunt beginnen uw tekst in te voeren.<br />

3. Gebruik de tekstopties in het tabblad Indeling en kies de gewenste kenmerken, zoals het<br />

lettertype, de grootte en de kleur.<br />

4. Voer de tekst in en druk op Esc of klik op Voltooien in het tabblad Indeling als u klaar bent.<br />

TIP: als de functie Tekst typen is geselecteerd, kunt u klikken en een rechthoek slepen om het gebied<br />

waar u tekst wilt typen.<br />

Getypte tekst bewerken:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Beeld op het Handje.<br />

2. Dubbelklik op een tekstblok dat u eerder hebt ingevoerd.<br />

3. Selecteer de tekst of zet de cursor op de plaats waar u tekst wilt toevoegen of verwijderen en<br />

breng de veranderingen aan.<br />

4. Als u de eigenschappen van de tekst wilt wijzigen, selecteert u een tekstblok of een deel van de<br />

tekst in een blok. Gebruik de tekstopties in het tabblad Indeling en kies de gewenste kenmerken,<br />

zoals het lettertype, de grootte en de kleur.<br />

5. Om de grootte van het tekstvak te wijzigen, versleept u een van de rode selectiegrepen van het<br />

begrenzingsvak met het Handje of met de functie Tekst typen. De tekst in het vak wordt<br />

automatisch aan de nieuwe afmeting van het vak aangepast. Als alle wijzigingen zijn aangebracht<br />

drukt u op Esc of klikt u op Voltooien.<br />

Tekst verplaatsen<br />

Als u een getypt tekstblok wilt verplaatsen, klikt u erop om het te selecteren en voert u een van de<br />

volgende handelingen uit:<br />

l Sleep het begrenzingsvak naar de nieuwe plaats op de pagina.<br />

l Gebruik de pijltoetsen op uw toetsenbord om het begrenzingsvak in kleine stappen te<br />

verplaatsen.<br />

Getypte tekst verwijderen:<br />

1. Als u tekst wilt verwijderen, klikt u erop om het begrenzingsvenster om de tekst weer te geven.<br />

2. Druk op de toets Delete of klik met uw rechtermuisknop en selecteer Verwijderen in het menu.<br />

Tekst afvlakken<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Het verplaatsen van tekst uit de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag wordt 'afvlakken' genoemd.<br />

55 ©<strong>Nitro</strong>


Voer een van de volgende handelingen uit om tekst af te vlakken:<br />

l Als u een geselecteerde tekstaantekening naar de inhoudslaag wilt verplaatsen, klikt u met uw<br />

rechtermuisknop op de aantekening en selecteert u Selectie afvlakken in het menu.<br />

l Als u alle tekst uit de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag wilt verplaatsen, klikt u met uw<br />

rechtermuisknop op een aantekening en selecteert u Alles afvlakken in het menu.<br />

l Als u alle aantekeningen uit de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag wilt verplaatsen en<br />

tegelijkertijd de PDF wilt opslaan, selecteert u in het menu Bestand de optie Opslaan als en<br />

Afgevlakte PDF. Hiermee worden alle aantekeningen afgevlakt, inclusief velden, notities,<br />

koppelingen en andere markeringen.<br />

Raadpleeg Aantekeningenlaag en inhoudslaag voor verdere informatie.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

56 ©<strong>Nitro</strong>


Formulieren invullen en opslaan<br />

In <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u interactieve PDF-formulieren invullen die zijn voorzien van velden voor<br />

gegevensinvoer. Klik met het handje in de velden van een interactief formulier om de velden in te vullen.<br />

Statische formulieren bevatten geen interactieve formuliervelden. Deze formulieren zijn scans van een<br />

papieren formulier of zijn in Word of een andere applicatie gemaakt en zijn daarom niet interactief.<br />

Gebruik de functie Tekst typen om statische formulieren in te vullen.<br />

Digitaal formulier met interactieve velden invullen<br />

1. Open het PDF-formulier in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

2. Selecteer een willekeurig gereedschap en klik één keer in een formulierveld om tekst te typen en<br />

om de verschillende soorten elementen in het formulier, zoals selectievakjes, keuzerondjes,<br />

vervolgkeuzelijsten, enzovoort, te selecteren.<br />

3. Klik en selecteer het volgende veld met uw muis, of gebruik de Tab-toets op uw toetsenbord om<br />

de cursor naar het volgende veld te verplaatsen.<br />

OPMERKING: voor het invullen van de velden van een interactief formulier klikt u met het handje in de<br />

formuliervelden.<br />

Gebruik de functie Tekst typen om statische formulieren in te vullen.<br />

TIP: als er formuliervelden in een PDF-document worden aangetroffen, markeert <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 deze<br />

velden en wordt er in de informatiebalk boven de documenttabbladen een bericht getoond.<br />

TIP: als u uw handtekening op een formulier moet invoeren, kunt u de functie QuickSign gebruiken om<br />

een afbeelding van uw handtekening op het formulier te stempelen. Zie Handtekening stempelen met<br />

QuickSign voor verdere informatie.<br />

Formulier opslaan:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Als het formulier eenmaal is ingevuld, voert u een van de volgende handelingen uit:<br />

l Klik in het menu Bestand op Opslaan of Opslaan als --> Afgevlakte PDF.<br />

l Klik op Opslaan als in het menu Bestand als u het formulier onder een andere naam of op een<br />

andere locatie wilt opslaan. U kunt de PDF dan een andere naam geven en op een andere locatie<br />

opslaan.<br />

57 ©<strong>Nitro</strong>


Een formulier terugzetten:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

u de inhoud van alle formuliervelden wilt verwijderen en opnieuw wilt beginnen, klikt u in het tabblad<br />

Home in de groep Formulieren op de optie Velden terugzetten. Alle interactieve elementen in het<br />

formulier, zoals velden, knoppen, enz. worden teruggezet op hun standaardinstelling.<br />

58 ©<strong>Nitro</strong>


Handtekening stempelen met QuickSign<br />

Het voordeel van het gebruik van PDF-formulieren is dat u ze kunt ontvangen, invullen en verzenden<br />

zonder met eindeloze vellen papier te moeten werken of naar het postkantoor te hoeven gaan om het<br />

document te frankeren en versturen. Met de knop QuickSign kunt u een formulier bovendien valideren<br />

door een digitale kopie van uw eigen handtekening toe te voegen.<br />

Uw handtekening voorbereiden<br />

Om uw handtekening te gebruiken met QuickSign in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2, volgt u de onderstaande procedure.<br />

Hiervoor is enige kennis van scannen en beeldbewerking vereist.<br />

1. Zet uw handtekening met een zwarte pen op een leeg wit vel papier.<br />

2. Herhaal het proces totdat u een handtekening hebt die gelijkmatig zwart is, zonder lichtere delen<br />

of vlekken.<br />

3. Gebruik een flatbed scanner, multifunctionele printer of een digitale camera om een afbeelding van<br />

uw handtekening op uw computer te zetten.<br />

4. Gebruik een beeldbewerkingsprogramma om de afbeelding bij te snijden en de achtergrond wit te<br />

maken.<br />

5. Sla het bestand op in JPEG-, PNG-, PDF-, BMP-, TIFF-, of GIF-indeling.<br />

HINT: de functie QuickSign maakt de witte achtergrond van uw handtekening uiteindelijk automatisch<br />

transparant, zodat alle tekst of lijnen onder de handtekening zichtbaar zijn en de handtekening er zeer<br />

waarheidsgetrouw zal uitzien.<br />

QuickSign-handtekening maken in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong><br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op de pijl onder de knop QuickSign.<br />

Selecteer Nieuwe handtekening maken. Het dialoogvenster Handtekeningeigenschappen<br />

verschijnt.<br />

2. Klik op Bladeren, selecteer het afbeeldingsbestand dat uw handtekening bevat en klik op Openen.<br />

3. Voer uw naam of een beschrijving van de handtekening in het veld Naam in.<br />

4. Schakel het selectievakje Wachtwoord vereist om de handtekening te kunnen gebruiken in om<br />

ongemachtigd gebruik van uw handtekening te voorkomen.<br />

5. Geef een wachtwoord op en herhaal dit nogmaals.<br />

6. Klik op Opslaan om uw QuickSign-handtekeningstempel te maken.<br />

Uw handtekening op de pagina stempelen met QuickSign<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op de pijl onder de knop QuickSign.<br />

Selecteer een handtekening uit de lijst Laatst gebruikt of uit de Verzameling.<br />

2. Voer indien vereist uw wachtwoord voor gebruik van de handtekening in.<br />

3. Uw muisaanwijzer wordt nu vervangen door een voorbeeld van uw handtekening.<br />

4. Klik op een willekeurige plaats op de pagina om de handtekening op de pagina te zetten.<br />

5. De handtekening verschijnt in een blauw vak, hetgeen aangeeft dat u moet dubbelklikken om de<br />

handtekening op de pagina te stempelen.<br />

6. Met klikken en slepen kunt u de plaats van de handtekening op de pagina wijzigen. Om de<br />

handtekening groter of kleiner te maken, versleept u de rode selectiegrepen in de hoeken van het<br />

begrenzingsvak.<br />

59 ©<strong>Nitro</strong>


7. Als u de handtekening wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op de Delete-toets, of klikt u<br />

met de rechtermuisknop en selecteert u Verwijderen in het menu.<br />

8. Dubbelklik in het gemarkeerde vak om de handtekening in uw PDF-document te stempelen.<br />

Uw handtekeningen beheren:<br />

1. Klik in het tabblad Home in de groep Gereedschappen op de pijl onder de knop QuickSign.<br />

Selecteer Handtekeningen beheren. Het dialoogvenster Handtekeningen beheren verschijnt.<br />

2. In het vak Handtekening aan de linkerkant worden uw handtekeningen weergegeven. Selecteer<br />

een handtekening om een voorbeeld ervan weer te geven.<br />

3. Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

o Klik op Maken als u een nieuwe handtekening wilt maken.<br />

o Klik op Bewerken om de naam, het wachtwoord of de afbeelding van de geselecteerde<br />

handtekening te wijzigen.<br />

o Klik op Verwijderen om de geselecteerde stempel van uw handtekening uit de<br />

handtekeninglijsten te verwijderen.<br />

4. Klik op Sluiten als uw handtekeningen zijn bijgewerkt.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

OPMERKING: wijzigingen aan handtekeningsstempels in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 worden niet toegepast op<br />

handtekeningen die reeds op een PDF-pagina zijn gestempeld.<br />

60 ©<strong>Nitro</strong>


l App-object<br />

l Doc-object<br />

l Color-object<br />

l Console-object<br />

l Event-object<br />

l Field-object<br />

l Global-object<br />

l Identity-object<br />

l Link-object<br />

l This-object<br />

l Util-object<br />

l OCG-object<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Ondersteunde JavaScript-objecten<br />

61 ©<strong>Nitro</strong>


Een statisch object dat de PDF-viewerapplicatie vertegenwoordigt.<br />

App-object<br />

Bevat methoden en eigenschappen voor het communiceren met de applicatie en voor het werken met<br />

actieve documenten.<br />

Voorbeeld: hiermee wordt het aantal geopende documenten weergegeven in een<br />

waarschuwingsbericht.<br />

var nDocs = app.activeDocs.length;<br />

app.alert("Er zijn " + nDocs + " documenten geopend.");<br />

Eigenschappen<br />

activeDocs<br />

formsVersion<br />

platform<br />

viewerType<br />

viewerVersion<br />

Methoden<br />

alert<br />

browseForDoc<br />

goBack<br />

goForward<br />

launchURL<br />

mailMsg<br />

newDoc<br />

openDoc<br />

response<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

62 ©<strong>Nitro</strong>


Gebruikt voor interactie met actieve documenten via JavaScript-code.<br />

Doc-object<br />

Voorbeeld: hiermee wordt het volledige pad van het PDF-bestand opgehaald en opgeslagen in de<br />

variabele sPath.<br />

var sPath = doc.path;<br />

Eigenschappen<br />

dirty<br />

disclosed<br />

documentFileName<br />

filesize<br />

info<br />

layout<br />

numFields<br />

numPages<br />

path<br />

pageNum<br />

URL<br />

zoom<br />

zoomType<br />

Methoden<br />

addIcon<br />

addField<br />

addLink<br />

closeDoc<br />

deletePages<br />

extractPages<br />

exportAsFDF<br />

flattenPages<br />

getField<br />

getIcon<br />

getNthFieldName<br />

getPageBox<br />

getPageNthWord<br />

getPageNumWords<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

63 ©<strong>Nitro</strong>


Methoden<br />

importAnFdf<br />

importIcon<br />

insertPages<br />

mailDoc<br />

mailForm<br />

print<br />

removeIcon<br />

removeField<br />

resetForm<br />

saveAs<br />

selectPageNthWord<br />

submitForm<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

64 ©<strong>Nitro</strong>


Color-object<br />

Een object waarmee een kleur kan worden ingesteld in andere JavaScript-methoden en eigenschappen.<br />

Voorbeeld: hiermee wordt de tekstkleur in het formulierveld “Voornaam” op rood ingesteld.<br />

this.getField("Voornaam").textColor = color.red;<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Eigenschappen en methoden<br />

Het color-object ondersteunt alle eigenschappen en methoden in de Acrobat JavaScript-specificatie.<br />

65 ©<strong>Nitro</strong>


Console-object<br />

Alle JavaScript-scripts worden geactiveerd door een bepaalde gebeurtenis. Voor elk van deze<br />

gebeurtenissen maakt JavaScript een event-object waarmee informatie over de huidige<br />

gebeurtenisstatus kan worden opgehaald en bijgewerkt.<br />

Voorbeeld: als dit JavaScript wordt uitgevoerd op de gebeurtenis keystroke (toetsaanslag), wordt alle<br />

tekst die de gebruiker heeft ingevoerd, omgezet in hoofdletters.<br />

event.change = event.change.toUpperCase();<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Eigenschappen en methoden<br />

Het console-object ondersteunt alle eigenschappen en methoden in de Acrobat JavaScript-specificatie.<br />

66 ©<strong>Nitro</strong>


Event-object<br />

Vertegenwoordigt een veld in een PDF-formulier. Dit object bevat de methoden en eigenschappen<br />

waarmee formuliervelden kunnen worden gewijzigd via JavaScript-code (zoals u dit visueel met de tools<br />

voor formuliervelden doet).<br />

Voorbeeld: hiermee wordt een verborgen veld zichtbaar gemaakt.<br />

var oField = this.getField("hiddenFieldName");<br />

oField.display = display.visible;<br />

Eigenschappen<br />

change<br />

changeEx<br />

commitKey<br />

fieldFull<br />

keyDown<br />

modifier<br />

name<br />

rc<br />

selEnd<br />

selStart<br />

shift<br />

source<br />

target<br />

targetName<br />

type<br />

value<br />

willCommit<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

67 ©<strong>Nitro</strong>


Field-object<br />

Vertegenwoordigt een veld in een PDF-formulier. Dit object bevat de methoden en eigenschappen<br />

waarmee formuliervelden kunnen worden gewijzigd via JavaScript-code (zoals u dit visueel met de tools<br />

voor formuliervelden doet).<br />

Voorbeeld: hiermee wordt een verborgen veld zichtbaar gemaakt.<br />

var oField = this.getField("hiddenFieldName");<br />

oField.display = display.visible;<br />

Eigenschappen<br />

alignment<br />

borderStyle<br />

buttonAlignX<br />

buttonAlignY<br />

buttonFitBounds<br />

buttonPosition<br />

buttonScaleHow<br />

buttonScaleWhen<br />

calcOrderIndex<br />

charLimit<br />

comb<br />

commitOnSelChange<br />

currentValueIndices<br />

defaultStyle<br />

defaultValue<br />

doNotScroll<br />

doNotSpellCheck<br />

display<br />

doc<br />

editable<br />

exportValues<br />

hidden<br />

fileSelect<br />

fillColor<br />

lineWidth<br />

highlight<br />

multiline<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

68 ©<strong>Nitro</strong>


Eigenschappen<br />

multipleSelection<br />

name<br />

numItems<br />

page<br />

password<br />

print<br />

radiosInUnison<br />

readonly<br />

rect<br />

required<br />

richText<br />

richValue<br />

rotation<br />

strokeColor<br />

style<br />

submitName<br />

textColor<br />

textFont<br />

textSize<br />

type<br />

userName<br />

value<br />

valueAsString<br />

Methoden<br />

browseForFileToSubmit<br />

buttonGetCaption<br />

buttonGetIcon<br />

buttonImportIcon<br />

buttonSetCaption<br />

buttonSetIcon<br />

checkThisBox<br />

clearItems<br />

defaultIsChecked<br />

getArray<br />

getItemAt<br />

getLock<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

69 ©<strong>Nitro</strong>


Methoden<br />

insertItemAt<br />

isBoxChecked<br />

isDefaultChecked<br />

setAction<br />

setFocus<br />

setItems<br />

setLock<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

70 ©<strong>Nitro</strong>


Global-object<br />

Hiermee kunt u gegevens delen in een instantie van de PDF-viewer (zodat gegevens vanuit elk geopend<br />

document kunnen worden opgeroepen).<br />

Voorbeeld: wanneer een gebruiker zijn/haar e-mailadres eenmaal heeft ingevoerd, wordt dit opgeslagen<br />

in een global-variabele en automatisch in de e-mailvelden van andere geopende documenten ingevoerd.<br />

global.userEmail = this.getField("email").value;<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Opmerking: de methoden setPersistent en subscribe worden momenteel niet ondersteund in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong><br />

2.<br />

71 ©<strong>Nitro</strong>


Identity-object<br />

Dit object bevat informatie over de huidige gebruiker, die is aangemeld op het apparaat met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong><br />

2. Deze informatie kan tevens in Voorkeuren worden bekeken.<br />

Voorbeeld: Dit JavaScript haalt de aanmeldnaam van de gebruiker op en slaat deze op in een globale<br />

variabele (met de naam login) die door ieder ander JavaScript kan worden gebruikt. Het identity-object is<br />

uitsluitend toegestaan tijdens console-, menu- en batch-gebeurtenissen en tijdens initialisatie van de<br />

applicatie, en is daarom ideaal geschikt voor een JavaScript-bestand (.js) op mapniveau dat wordt<br />

uitgevoerd wanneer de applicatie wordt gestart.<br />

global.login = identity.loginName;<br />

Eigenschappen<br />

corporation<br />

email<br />

loginName<br />

name<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

72 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Link-object<br />

Met dit object kunt u de eigenschappen van een PDF-koppeling ophalen en instellen en kunt u de<br />

instellingen opgeven voor een JavaScript uitvoeren-actie.<br />

Eigenschappen en methoden<br />

Het link-object ondersteunt alle eigenschappen en methoden in de Acrobat JavaScript-specificatie.<br />

73 ©<strong>Nitro</strong>


This-object<br />

Dit is een speciaal trefwoord voor JavaScript dat naar het huidige object verwijst. Wanneer bijvoorbeeld<br />

een JavaScript wordt uitgevoerd als een document geopend is, heeft het trefwoord this hetzelfde effect<br />

als het trefwoord doc.<br />

Voorbeeld:<br />

this.getField("veldnaam");<br />

komt overeen met:<br />

doc.fieldName("veldnaam");<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Eigenschappen en methoden<br />

Het this-object ondersteunt alle eigenschappen en methoden in de Acrobat JavaScript-specificatie.<br />

74 ©<strong>Nitro</strong>


Bevat een aantal hulpmethoden waarmee tekenreeksen en datums gemakkelijk kunnen worden<br />

ingedeeld en geparseerd.<br />

Methoden<br />

printf<br />

printd<br />

printx<br />

scand<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Util-object<br />

75 ©<strong>Nitro</strong>


OCG-object<br />

Dit object biedt ondersteuning voor Optional Content Groups (optionele inhoudsgroepen). OCG's<br />

bevatten een verzameling grafische objecten en worden 'lagen' genoemd. U kunt de eigenschappen van<br />

lagen dynamisch omschakelen om ze zichtbaar of onzichtbaar te maken, voor navigatie in een PDFdocument.<br />

Raadpleeg Het deelvenster Lagen voor verdere informatie.<br />

Eigenschappen en methoden<br />

Het OCG-object ondersteunt alle eigenschappen en methoden in de Acrobat JavaScript-specificatie.<br />

Voorbeeld:<br />

Hiermee wordt een OCG met de naam 'Overlay' ingeschakeld (om de laag uit te schakelen verandert u<br />

true in false in de JavaScript-code).<br />

function turnOverlayOCG(doc)<br />

{<br />

var ocgArray = doc.getOCGs();<br />

for(var i=0; i


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Invoegtoepassingen van partnerprogramma's<br />

Met gebruik van een structuur voor invoegtoepassingen van partnerprogramma's heeft <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2<br />

de mogelijkheid bestanden te verwerken en uit te wisselen met de programma's en diensten van derden.<br />

Deze invoegtoepassingen zijn gestroomlijnd in een gebruiksvriendelijke interface opgenomen en<br />

verbeteren de PDF-werkprocessen door de noodzaak voor tijdrovende handmatige handelingen voor het<br />

opslaan, kopiëren en uploaden van bestanden in uw favoriete hulpprogramma’s te verminderen.<br />

Invoegtoepassingen voor partnerprogramma's beheren:<br />

1. Selecteer Voorkeuren in het tabblad Bestand. Het dialoogvenster <strong>Nitro</strong> PDF <strong>Reader</strong> Voorkeuren<br />

wordt weergegeven.<br />

2. Selecteer Invoegtoepassingsbeheer<br />

3. Schakel de selectievakjes in voor de invoegtoepassingen die u wilt inschakelen en controleer dat<br />

de overige selectievakjes zijn uitgeschakeld.<br />

4. Klik op OK en start <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 opnieuw op om de wijzigingen te activeren<br />

77 ©<strong>Nitro</strong>


Evernote<br />

De invoegtoepassing Evernote is in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 geïntegreerd. Evernote biedt u de functies voor het<br />

online opslaan en binnenhalen van informatie in de vorm van notities. Notities kunnen kleine stukjes<br />

tekst, kladbriefjes, foto’s, webpagina’s en zelfs hele PDF-documenten bevatten.<br />

Verdere informatie hierover kunt u vinden op http://www.evernote.com.<br />

Evernote instellen:<br />

1. Vraag een gratis account voor toegang tot Evernote aan op<br />

https://www.evernote.com/Registration.action<br />

2. Als uw account is ingesteld, downloadt u de Evernote-desktopclient voor uw computer via<br />

http://www.evernote.com/about/download/<br />

3. Volg de instructies op het scherm om de client te installeren en koppel deze aan uw Evernoteaccount.<br />

4. Wanneer de Evernote-client is ingesteld met uw account, kunt u de invoegtoepassing in <strong>Nitro</strong><br />

<strong>Reader</strong> 2 gaan gebruiken.<br />

OPMERKING: de invoegtoepassing voor Evernote wordt pas in het menu Bestand weergegeven als de<br />

desktopclient is geïnstalleerd.<br />

Naar Evernote verzenden<br />

Met de Evernote-invoegtoepassing kunnen gegevens rechtstreeks vanuit <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 naar Evernote<br />

worden verzonden. Deze gegevens variëren van volledige PDF-bestanden tot stukjes en beetjes tekst en<br />

afbeeldingen.<br />

PDF-bestand naar Evernote verzenden:<br />

1. Controleer dat de Evernote-desktopclient op uw computer is gestart.<br />

2. Open een PDF-bestand in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

3. Klik in het menu Bestand op Naar Evernote verzenden.<br />

Geselecteerde tekst naar Evernote verzenden:<br />

1. Controleer dat de Evernote-desktopclient op uw computer is gestart.<br />

2. Open een PDF-bestand in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

3. Selecteer een regel of alinea met gebruik van het gereedschap Selecteren.<br />

4. Kik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en selecteer Naar Evernote verzenden.<br />

Afbeelding naar Evernote verzenden:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Controleer dat de Evernote-desktopclient op uw computer is gestart.<br />

2. Open een PDF-bestand in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

3. Selecteer een afbeelding met het gereedschap Selecteren.<br />

4. Kik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde afbeelding selecteer Naar Evernote verzenden.<br />

78 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

De gebruikersinterface aanpassen<br />

De interface van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kan optimaal op uw werkprocessen worden afgestemd. In de volgende<br />

onderwerpen vindt u verdere informatie over het maken van koppelingen naar uw favoriete<br />

gereedschappen en het rangschikken van de indeling van uw werkbalk:<br />

l De werkbalk Snelle toegang<br />

l Het lint minimaliseren<br />

79 ©<strong>Nitro</strong>


De werkbalk Snelle toegang<br />

Zoals de naam al aangeeft, kunt u met de werkbalk Snelle toegang een makkelijk toegankelijke groep<br />

snelkoppelingen opstellen die rechtstreeks toegang geven tot de meest gebruikte gereedschappen.<br />

De werkbalk Snelle toegang geeft standaard toegang tot de volgende functies:<br />

l De <strong>Nitro</strong>-knop: hiermee kunt u maximaliseren, minimaliseren, vergroten/verkleinen of sluiten.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2<br />

l Openen: hiermee kunt u een PDF op uw vaste schijf opzoeken en openen.<br />

l Opslaan: sla het huidige bestand op en vervang de oude versie van het bestand door de versie met<br />

uw laatste veranderingen. Raadpleeg PDF-document opslaan voor meer informatie.<br />

l Afdrukken: stuur het huidige PDF-document naar een printer of naar <strong>Nitro</strong> Creator 2<br />

l Ongedaan maken: hiermee kunt u de veranderingen die u in uw PDF hebt aangebracht, ongedaan<br />

maken. Via de vervolgkeuzepijl van de knop Ongedaan maken kunt u rechtstreeks naar de<br />

verschillende stadia van de wijzigingen van het document gaan.<br />

l Opnieuw: als u te ver terug bent gegaan met Ongedaan maken, kunt u met deze knop de<br />

ongedaan gemaakte wijzigingen weer herstellen. Met de vervolgkeuzepijl van de knop kunt u<br />

rechtstreeks naar de gewenste wijziging gaan die u wilt herstellen.<br />

l Aanpassen: via deze vervolgkeuzepijl krijgt u toegang tot het aanpassingsmenu van de werkbalk<br />

Snelle toegang.<br />

Een knop aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen:<br />

1. Klik met uw rechtermuisknop op een willekeurig gereedschap in het lint.<br />

2. Selecteer Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang in het menu. Er wordt nu een pictogram voor<br />

een nieuwe snelkoppeling aan de werkbalk Snelle toegang toegevoegd.<br />

TIP: via de zwarte pijl aan het einde van de werkbalk Snelle toegang krijgt u toegang tot verdere<br />

instellingen.<br />

Een knop van de werkbalk Snelle toegang verwijderen:<br />

1. Klik met uw rechtermuisknop op de knop die u wilt verwijderen.<br />

2. Selecteer Verwijderen uit werkbalk Snelle toegang in het menu.<br />

De werkbalk Snelle toegang verplaatsen:<br />

1. Klik op de zwarte pijl aan de rechterkant van de werkbalk Snelle toegang.<br />

2. Selecteer Onder het lint weergeven in het menu. De werkbalk wordt nu onder het lint geplaatst.<br />

TIP: als u de werkbalk weer boven het lint wilt zetten, klikt u op de menupijl van de werkbalk Snelle<br />

toegang en selecteert u Boven het lint weergeven.<br />

Geavanceerde configuratie van de werkbalk Snelle toegang<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik op de zwarte pijl aan de rechterkant van de werkbalk Snelle toegang.<br />

2. Selecteer Meer opdrachten in het menu. Het dialoogvenster Aanpassen wordt weergegeven.<br />

3. Gebruik het menu Opdrachten selecteren uit om de locatie van de gereedschappen te selecteren.<br />

80 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Hiermee worden de gereedschappen gefilterd die beschikbaar zijn in de lijst Opdrachten.<br />

4. Selecteer de gewenste gereedschappen in de lijst Opdrachten en klik op Toevoegen om ze aan de<br />

werkbalk Snelle toegang vast te maken.<br />

5. Rangschik de gereedschappen in de kolom aan de rechterkant. Selecteer een gereedschap en<br />

gebruik de pijltoets Op of Neer om deze te verplaatsen.<br />

6. Klik op Beginwaarden als u de werkbalk Snelle toegang weer terug wilt zetten op de<br />

standaardinstellingen.<br />

7. Druk op de knop OK om uw wijzigingen op te slaan.<br />

81 ©<strong>Nitro</strong>


Het lint minimaliseren<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kan worden geminimaliseerd, zodat uw werkruimte wordt vergroot bijvoorbeeld ideaal<br />

voor Netbooks en oudere beeldschermen met een lagere resolutie.<br />

Het lint minimaliseren:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Lint minimaliserenZoeken<br />

l Lint minimaliserenZoeken<br />

Hiermee wordt het lint weer ingeschakeld en wordt weer op volledige grootte weergegeven.<br />

82 ©<strong>Nitro</strong>


PDF-documenten afdrukken<br />

Als u een papieren exemplaar van uw PDF-document nodig hebt, kunt u het document vanuit <strong>Nitro</strong><br />

<strong>Reader</strong> 2 afdrukken.<br />

Een PDF-document afdrukken:<br />

1. Open uw PDF-document in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

2. Selecteer in het menu Bestand de optie Afdrukken of Ctrl+P, of klik op Afdrukken in de werkbalk<br />

Snelle toegang. Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.<br />

3. Geef de volgende opties op:<br />

l Printer:<br />

o Naam: selecteer een van de printers die op uw systeem is geïnstalleerd.<br />

o Eigenschappen: stel de voorkeursinstellingen voor de printer naar wens in.<br />

o Afdrukken: druk het document af met of zonder markeringen en stempels.<br />

Raadpleeg Aantekeningenlaag en inhoudslaag voor verdere informatie over<br />

aantekeningen en markeringen.<br />

o Alleen pagina's met markeringen afdrukken: pagina's zonder markeringen worden<br />

overgeslagen.<br />

l Paginabereik: geef de pagina's op die u naar de printer wilt sturen.<br />

o Subset: filter het opgegeven paginabereik: alle, oneven, of even.<br />

l Paginaverwerking:<br />

o Schaal aanpassen: de inhoud van de pagina's kan worden vergroot om de hele<br />

pagina te vullen, of verkleind als de inhoud buiten het afdrukbare gebied valt.<br />

Standaard wordt het afdrukgebied opgevuld; als er delen op de afdruk missen, kunt<br />

u deze instelling veranderen om de inhoud te verkleinen.<br />

o Meerdere pagina's: hiermee kunnen meerdere exemplaren van dezelfde pagina op<br />

één vel worden gedrukt.<br />

o Aantal: hiermee worden meerdere kopieën van iedere pagina afgedrukt.<br />

o Automatisch draaien: hiermee wordt de richting van de pagina automatisch<br />

aangepast om op het geselecteerde papierformaat te passen.<br />

o PDF-paginaformaat gebruiken: het papierformaat wordt automatisch geselecteerd<br />

4. Klik op OK.<br />

op basis van het PDF-paginaformaat.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

TIP: als u de gemaakte wijzigingen wilt controleren, kunt u door de pagina's van uw document bladeren<br />

in het gebied Voorbeeld.<br />

83 ©<strong>Nitro</strong>


PDF-documenten per e-mail verzenden<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 maakt het uiterst eenvoudig om een PDF-bestand per e-mail te verzenden door een nieuw<br />

bericht voor u op te stellen en het bestand automatisch als bijlage aan dit bericht te koppelen.<br />

PDF als e-mailbijlage verzenden<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Open uw PDF-document in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

2. Klik in het menu Bestand op E-mailen als PDF-bijlage.<br />

3. Er wordt nu een e-mail samengesteld in uw standaard e-mailclient en uw PDF-document wordt als<br />

bijlage aan het bericht gekoppeld.<br />

4. Typ het bericht in het berichtvenster van de e-mail en klik op Verzenden.<br />

84 ©<strong>Nitro</strong>


Ongedaan maken en Opnieuw<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 biedt functies waarmee u uitgevoerde handelingen ongedaan kunt maken en de<br />

ongedaan gemaakte handelingen opnieuw kunt toepassen.<br />

Handeling ongedaan maken:<br />

Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

l Klik op Ongedaan maken in de werkbalk Snelle toegang.<br />

l Druk op Ctrl+Z<br />

Meerdere handelingen tegelijk ongedaan maken:<br />

1. Klik op de pijl naast Ongedaan maken. In het menu worden de handelingen weergegeven die u<br />

ongedaan kunt maken. De laatst uitgevoerde handelingen staan bovenaan.<br />

2. Selecteer de acties die u ongedaan wilt maken. Onderaan het menu wordt het aantal<br />

geselecteerde handelingen weergegeven.<br />

3. Klik op de muisknop om de geselecteerde handelingen ongedaan te maken.<br />

Ongedaan gemaakte handeling opnieuw uitvoeren:<br />

Voer een van de volgende handelingen uit:<br />

l Klik op Opnieuw in de werkbalk Snelle toegang.<br />

l Druk op Ctrl+Y<br />

Meerdere handelingen tegelijk opnieuw uitvoeren:<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Klik op de pijl naast Opnieuw. In het menu worden de handelingen weergegeven die u opnieuw<br />

kunt uitvoeren. De laatst uitgevoerde handelingen staan bovenaan.<br />

2. Selecteer de acties die u opnieuw wilt uitvoeren. Onderaan het menu wordt het aantal<br />

geselecteerde handelingen weergegeven.<br />

3. Klik op de muisknop om de geselecteerde handelingen opnieuw uit te voeren.<br />

85 ©<strong>Nitro</strong>


Digitale id's beheren<br />

Een digitale id is een soort beveiligd toegangspasje waarmee u een digitale identiteit creëert, of waarmee<br />

u een document kunt lezen dat is gecodeerd om ongemachtigd gebruik te voorkomen. Voor<br />

verschillende taken kunnen verschillende id's worden gemaakt. Zo kunt u bijvoorbeeld een digitale id<br />

hebben om accountadministratiedocumenten te openen, en een andere om technische rapporten te<br />

openen.<br />

Digitale id maken<br />

1. Plaats uw muis in het menu Bestand op Digitale id's en klik op Mijn digitale id's. Het<br />

dialoogvenster Mijn digitale id's wordt weergegeven.<br />

2. Klik op Nieuw. Het dialoogvenster Nieuwe digitale id wordt weergegeven.<br />

3. Voer uw identiteitsgegevens in.<br />

4. Klik op het type beveiliging dat u wilt gebruiken in de lijst Gepland gebruik en klik op Volgende.<br />

5. Klik op Bladeren en selecteer een locatie waar u de digitale id wilt opslaan en geef een naam op<br />

voor het id-bestand.<br />

6. Voer een wachtwoord in en klik op OK om de handeling te voltooien.<br />

TIP: als u een digitale id wilt verwijderen, selecteert u deze in het dialoogvenster Mijn digitale id's en<br />

klikt u op Verwijderen.<br />

Digitale id importeren<br />

1. Plaats uw muis in het menu Bestand op Digitale id's en klik op Mijn digitale id's. Het<br />

dialoogvenster Mijn digitale id's wordt weergegeven.<br />

2. Klik op Importeren.<br />

3. Ga naar de digitale id op uw vaste schijf of netwerk en klik op Openen.<br />

4. Klik op Sluiten om de handeling te voltooien.<br />

Digitale id exporteren<br />

1. Plaats uw muis in het menu Bestand op Digitale id's en klik op Mijn digitale id's. Het<br />

dialoogvenster Mijn digitale id's wordt weergegeven.<br />

2. Selecteer een digitale id in de lijst en klik op Exporteren. Het dialoogvenster Certificaat exporteren<br />

wordt weergegeven.<br />

3. Klik op Gegevens naar bestand opslaan en selecteer Volgende om een locatie voor het bestand te<br />

kiezen.<br />

4. Klik op Opslaan om de handeling te voltooien.<br />

Digitale id per e-mail exporteren<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Plaats uw muis in het menu Bestand op Digitale id's en klik op Mijn digitale id's. Het<br />

dialoogvenster Mijn digitale id's wordt weergegeven.<br />

2. Selecteer een digitale id in de lijst en klik op Exporteren. Het dialoogvenster Certificaat exporteren<br />

wordt weergegeven.<br />

3. Klik op Gegevens per e-mail verzenden en klik op Volgende.<br />

4. Geef het e-mailadres van de ontvanger van uw digitale id op, controleer het bericht en klik op<br />

Verzenden.<br />

86 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

5. Er wordt een e-mailbericht opgesteld in uw standaard e-mailclient en uw digitale id wordt als een<br />

bijlage aan dit bericht gekoppeld. Klik op Verzenden.<br />

87 ©<strong>Nitro</strong>


Vertrouwde contacten beheren<br />

Met <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kunt u mensen aan uw Vertrouwde contacten toevoegen door hun openbare<br />

sleutelcertificaat handmatig te importeren, of kunt u met gebruik van de functie Aanvragen in het<br />

gedeelte Vertrouwde contacten uw openbare sleutels uitwisselen. Om digitaal ondertekende PDFbestanden<br />

van vertrouwde contacten te kunnen valideren, moet u in het bezit zijn van de openbare<br />

sleutel van dat vertrouwde contact.<br />

Vertrouwd contact toevoegen<br />

1. Plaats uw muis in het menu Bestand op Digitale id's en klik op Vertrouwde contacten. Het<br />

dialoogvenster Vertrouwde contacten beheren wordt weergegeven.<br />

2. Klik op Toevoegen, selecteer het certificaat dat u van een vertrouwde collega hebt ontvangen en<br />

klik op Openen.<br />

TIP: als u de gegevens van een certificaat wilt bekijken, bijvoorbeeld om te zien door wie dit is afgegeven<br />

en hoe lang het geldig is, selecteert u dit in de lijst met vertrouwde contacten en klikt u op Bekijken.<br />

ID van een contact exporteren<br />

1. Plaats uw muis in het menu Bestand op Digitale id's en klik op Vertrouwde contacten. Het<br />

dialoogvenster Vertrouwde contacten beheren wordt weergegeven.<br />

2. Selecteer een vertrouwd contact en klik op Exporteren.<br />

3. Voer een naam in voor het certificaat in het dialoogvenster Opslaan als en klik op Opslaan.<br />

Openbare sleutelcertificaten delen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

1. Plaats uw muis in het menu Bestand op Digitale id's en klik op Vertrouwde contacten. Het<br />

dialoogvenster Vertrouwde contacten beheren wordt weergegeven.<br />

2. Selecteer het contact dat u wilt exporteren en klik op Aanvragen. Het dialoogvenster Contacten<br />

aanvragen verschijnt.<br />

3. Voer uw contactgegevens in.<br />

4. Schakel het selectievakje Mijn certificaat in een e-mail verzenden in, selecteer het certificaat dat<br />

u wilt delen en klik op Volgende.<br />

5. Geef het e-mailadres van de ontvanger van uw openbare sleutelcertificaat op, controleer het<br />

bericht en klik op Verzenden.<br />

6. Er wordt een e-mailbericht opgesteld in uw standaard e-mailclient en uw openbare<br />

sleutelcertificaat wordt als een bijlage aan dit bericht gekoppeld. Verzend de e-mail.<br />

88 ©<strong>Nitro</strong>


Voorkeuren<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kan naar wens worden geconfigureerd om de instellingen van weergave, functies, updates<br />

en conversie op uw werkproces af te stemmen.<br />

De voorkeuren openen:<br />

1. Selecteer Voorkeuren in het tabblad Bestand.<br />

2. Stel de opties in de twee delen van het dialoogvenster Voorkeuren naar wens in:<br />

o De optiecategorieën staan in de kolom aan de linkerkant. Druk op de knop + om de lijst uit<br />

te vouwen en de subcategorieën weer te geven.<br />

o De opties voor iedere categorie staan in het rechterdeel van het venster.<br />

Uitleg van de voorkeursinstellingen<br />

Op updates controleren<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 kan worden ingesteld om automatisch periodiek te controleren of er updates zijn en deze<br />

te installeren: Iedere dag, Iedere week, of Iedere maand. Selecteer Nooit om deze optie uit te schakelen.<br />

Kleurbeheer<br />

Met de opties voor kleurbeheer kan <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 PDF-bestanden weergeven overeenkomstig de<br />

kleurruimte die gebruikt is door de applicatie waarin ze zijn gemaakt of bewerkt. Een kleurruimte<br />

definieert de kleurenreeks (of gamma) die wordt verwerkt door een beeldscherm of printer. Voorbeeld:<br />

als een foto is gemaakt met een digitale camera en met gebruik van de kleurruimte Adobe RGB1998,<br />

wordt u aanbevolen dezelfde RGB-kleurruimte in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 te activeren, om te zorgen dat de kleuren<br />

overeenkomen met de bron (in dit geval dus de camera).<br />

l RGB: specificeer de kleurruimte voor alle afbeeldingen die het RGB-kleurmodel gebruiken.<br />

l CMYK: specificeer de kleurruimte voor alle afbeeldingen die het CMYK-kleurmodel gebruiken.<br />

l Grijsschaal: de kleurruimte staat standaard op Uit.<br />

l Engine: specificeer Little CMS of ICM als uw engine voor kleurbeheer, in overeenstemming met het<br />

kleurbeheer van uw grafische applicatie.<br />

Commentaar invoeren Pop-upnotities<br />

l Lettertype: hiermee wordt het standaardlettertype voor pop-upnotities en antwoorden ingesteld.<br />

l Lettertypegrootte: hiermee wordt de lettertypegrootte van de tekst op pop-upnotities vergroot<br />

of verkleind.<br />

l Transparantie: hiermee stelt u de mate van transparantheid van pop-upnotities in.<br />

Conversie Afbeeldingen ophalen<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Kleurenafbeeldingen ophalen als: sla opgehaalde kleurenafbeeldingen in de opgegeven<br />

bestandsindeling op, of selecteer Optimaal om de afbeeldingen automatisch in de meest geschikte<br />

indeling op te slaan.<br />

l Zwart/wit-afbeeldingen ophalen als: sla opgehaalde zwart/wit-afbeeldingen in de opgegeven<br />

bestandsindeling op, of selecteer Optimaal om de afbeeldingen automatisch in de meest geschikte<br />

indeling op te slaan.<br />

89 ©<strong>Nitro</strong>


Conversie Onbewerkte tekst<br />

l Onbewerkte tekst: houd tekst in dezelfde alineastructuur als in het oorspronkelijke document, of<br />

verwijder de structuur en exporteer tekst in regels van een aantal tekens, dat u hier kunt opgeven.<br />

l Kop- en voettekst: hiermee kunt u bepalen of de kop- en voetregels in de originele PDF wel dan<br />

niet worden geconverteerd.<br />

Conversie Geavanceerd tekstherstel<br />

l Alle tekst: hiermee wordt alle tekst geconverteerd met gebruik van optisch tekstherstel.<br />

l Alleen probleemtekst: optisch tekstherstel wordt hiermee alleen op probleemtekst toegepast.<br />

l Geen hiermee wordt probleemtekst genegeerd.<br />

OPMERKING: voor gebruik van geavanceerd tekstherstel moet MODI zijn geïnstalleerd. Deze procedure<br />

wordt beschreven in de <strong>Nitro</strong> PDF Knowledge Base. Verdere informatie hierover kunt u vinden op<br />

http://www.nitropdf.com/kb/Article.aspx?id=10261<br />

Formulieren<br />

l Veldwaarden automatisch berekenen: als een PDF-formulier veel complexe en onderling<br />

afhankelijke berekeningen bevat, kan dit invloed uitoefenen op de werking van een PDF-viewer. Als<br />

u dit soort formulieren vaak gebruikt, of een soortgelijk formulier gaat invullen, wordt u<br />

aanbevolen deze voorkeursinstelling uit te schakelen.<br />

l Formuliervelden markeren: hiermee worden formuliervelden automatisch gemarkeerd, zodat ze<br />

duidelijk zichtbaar zijn.<br />

l Markeringskleur: selecteer de kleur voor de markering van de formuliervelden.<br />

l Kleur Verplicht veld: verplichte formuliervelden worden in deze kleur weergegeven.<br />

Algemeen<br />

l Instellen als standaard PDF-viewer: hiermee wordt <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 ingesteld als de applicatie die<br />

standaard wordt geopend als u een PDF-document opent.<br />

l Melden als...<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 geeft een bericht weer als er een ander programma als standaard<br />

PDF-viewer wordt ingesteld.<br />

l Standaardpag.weergave: selecteer de paginaweergave voor het lezen van PDF-documenten.<br />

l Standaard zoom: selecteer hier de standaardvergroting/verkleining voor het lezen van PDF-<br />

documenten.<br />

l Handje kan tekst en afbeeldingen selecteren: hiermee kunt u het handje gebruiken om alle typen<br />

inhoud van het document te selecteren.<br />

l Afbeeldingen vóór tekst selecteren...: als het document tekst en afbeeldingen bevat die elkaar<br />

overlappen, wordt de afbeelding het eerst geselecteerd.<br />

l Tekst zonder opmaak kopiëren: hiermee wordt tekst zonder de aanwezige opmaak naar het<br />

klembord gekopieerd.<br />

l Tekst met opmaak kopiëren: tekst wordt met de aanwezige opmaak naar het klembord<br />

Identiteit<br />

gekopieerd.<br />

l Sla uw persoonlijke gegevens op, zodat ze gebruikt kunnen worden om automatisch bepaalde<br />

velden in te vullen, zoals de aantekeningsgegevens.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

90 ©<strong>Nitro</strong>


Interface<br />

l Uitgebreide knopinfo tonen: toont gedetailleerde informatie over een gereedschap wanneer u de<br />

muis op de bijbehorende knop plaatst.<br />

l Toelichting tonen boven dialoogvensters: hiermee wordt de samenvatting met de beschrijving<br />

van de functie van een dialoogvenster getoond of verborgen.<br />

l WebDav-gerelateerde infobalkberichten tonen: toont een bericht in de infobalk als<br />

netwerkproblemen van invloed zijn op het openen en verwerken van het PDF-bestand.<br />

l Informatiebalk tonen als document formuliervelden bevat: toont een bericht in de infobalk<br />

wanneer u een PDF-document met interactieve formuliervelden opent.<br />

l Informatiebalk tonen als JavaScript wordt gedetecteerd, maar is uitgeschakeld in Voorkeuren:<br />

toont een bericht in de infobalk om u te helpen herinneren JavaScript in te schakelen om het<br />

scriptonderdeel van een PDF-bestand te openen.<br />

l Informatiebalk tonen als document is gecertificeerd: toont een bericht in de infobalk wanneer u<br />

een gecertificeerd PDF-document opent.<br />

l Informatiebalk tonen als document is beveiligd: toont een bericht in de infobalk wanneer u een<br />

PDF-document met beveiligingsbeperkingen opent.<br />

l Knop Doe meer met Pro tonen in het tabblad Home: schakel dit selectievakje in om de knop<br />

Doe meer met Pro uit het tabblad Help ook weer te geven in het tabblad Home.<br />

l Kleurenschema: selecteer Blauw, Zwart of Zilver voor het kleurenschema van de vensters, menu's<br />

en dialoogvensters in <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2<br />

l Tekstgrootte bladwijzers: hiermee kunt u de grootte van bladwijzerlabels in het deelvenster<br />

Bladwijzers instellen.<br />

l Laatste weergave-instellingen herstellen als documenten opnieuw worden geopend: als u een<br />

PDF-document opnieuw opent, gaat u automatisch meteen naar de laatste pagina die u de vorige<br />

keer bekeek en wordt tevens het gebruikte zoomniveau hersteld. Deze instelling is standaard<br />

uitgeschakeld en onderdrukt de instelling Paginaweergave in het PDF-bestand, waarmee de<br />

openingspagina wordt gespecificeerd.<br />

l Maximumaantal documenten in geschiedenislijst: geef op voor hoeveel recent geopende<br />

bestanden het paginanummer en zoomniveau moet worden geregistreerd; het maximum is 25.<br />

l Maximumaantal documenten in de lijst Laatst gebruikt: geef het aantal documenten op (max.<br />

10) dat in het menu Bestand onder Laatst gebruikte documenten moet worden getoond.<br />

Internettoegang<br />

l Ik wil een lijst vertrouwde sites opgeven: geef een PDF-bestand wel of geen toestemming om<br />

verbinding te maken met het internet.<br />

l Alle websites toestaan: alle PDF-bestanden krijgen onbeperkt toegang tot het internet.<br />

l Alle websites blokkeren: toegang tot het internet wordt geblokkeerd wanneer een PDF-bestand<br />

verbinding probeert te maken.<br />

l Toegang tot de volgende websites...: typ het adres van een website in het tekstveld en klik op<br />

Toestaan om hier onbeperkte toegang aan toe te wijzen.<br />

l Bewerken: klik op het adres van een website in de uitzonderingenlijst en klik dan op Bewerken om<br />

dit adres te wijzigen.<br />

l Verwijderen: klik op het adres van een website in de uitzonderingenlijst en klik dan op<br />

Verwijderen om dit adres uit de lijst te verwijderen.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Altijd vragen: hiermee hebben alle PDF-bestanden die verbinding proberen te maken met het<br />

internet, maar die niet op de uitzonderingenlijst staan, uw toestemming nodig.<br />

91 ©<strong>Nitro</strong>


l Toegang blokkeren: hiermee wordt de toegang van PDF-bestanden tot alle websites die niet in de<br />

JavaScript<br />

uitzonderingenlijst staan, geblokkeerd.<br />

l JavaScript uitschakelen: sommige PDF-documenten bevatten ingesloten JavaScript dat gevaren<br />

voor de beveiliging veroorzaakt. Schakel het selectievakje JavaScript uitschakelen in om JavaScript<br />

om beveiligingsredenen uit te schakelen of om aan het ICT-beleid van uw bedrijf te voldoen.<br />

Invoegtoepassingsbeheer<br />

l Invoegtoepassingsbeheer: geeft een lijst van invoegtoepassingen weer die u kunt in- of<br />

uitschakelen voor <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2<br />

Eenheden en raster<br />

l Standaardeenheden: geef de standaardmaateenheden, zoals paginamarges, op die in de<br />

gereedschappen moet worden gebruikt.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Raster tonen: hiermee toont of verbergt u het raster in het documentvenster.<br />

l Uitlijnen op raster: als u de plaats van voorwerpen zoals plakbriefjes en tekst verandert, zullen ze<br />

met deze functie automatisch op de dichtstbijliggende rasterlijn worden uitgelijnd.<br />

l Rasterlijnkleur: hiermee stelt u de kleur van de rasterlijnen in.<br />

l Rasterafmetingen: geef de verschillende afmetingen voor het raster op.<br />

TIP: u kunt de maateenheden voor de rasterwaarden wijzigen door de instelling Standaardeenheden in<br />

het gedeelte Eenheden en raster te veranderen.<br />

92 ©<strong>Nitro</strong>


Voorkeuren voor <strong>Nitro</strong> Creator 2<br />

<strong>Nitro</strong> Creator 2 is een virtuele printer waarmee u PDF's kunt maken vanuit iedere applicatie die een<br />

afdrukfunctie heeft. De standaardinstellingen zijn afgestemd op uw normale dagelijkse werkzaamheden,<br />

maar u kunt de parameters voor het maken van PDF volledig naar wens wijzigen.<br />

De voorkeuren voor <strong>Nitro</strong> Creator 2openen:<br />

l Windows XP:<br />

1. Selecteer in het menu Start in Windows de optie Printers en faxapparaten.<br />

2. Klik met uw rechtermuisknop op <strong>Nitro</strong> Creator 2 en selecteer Voorkeursinstellingen voor<br />

afdrukken. Het dialoogvenster <strong>Nitro</strong> Creator 2Voorkeursinstellingen voor afdrukken<br />

wordt weergegeven.<br />

l Windows Vista of Windows 7:<br />

1. Selecteer in het menu Start in Windows de optie Apparaten en printers.<br />

2. Klik met de rechtermuisknop op <strong>Nitro</strong> Creator 2 en selecteer Voorkeursinstellingen voor<br />

afdrukken. Het dialoogvenster <strong>Nitro</strong> Creator 2 Voorkeursinstellingen voor afdrukken<br />

wordt weergegeven.<br />

Het<strong>Nitro</strong> Creator 2 dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken<br />

<strong>Nitro</strong> Creator 2<br />

l Doelmap: stel de standaardlocatie in waar nieuwe PDF-documenten moeten worden opgeslagen,<br />

of klik op de bladerknop (...) om naar een map te bladeren.<br />

l Als het bestand bestaat: geef aan wat er moet gebeuren als een nieuwe PDF wordt opgeslagen<br />

op een locatie waar reeds een PDF met dezelfde naam staat.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Voortgangsvenster na beëindiging sluiten: schakel dit selectievakje in als u wilt dat het<br />

voortgangsvenster automatisch wordt gesloten als de PDF is gemaakt.<br />

l Conversiekwaliteit: selecteer een standaard voor beeldresolutie, compressie en kwaliteit en voor<br />

het insluiten van lettertypen. Met een hogere kwaliteit ontstaan grotere bestanden. Gebruik de<br />

optie Aangepast als u uw eigen parameters voor afbeeldingen en lettertypen wilt opgeven.<br />

o Voor web: als de grootte van het PDF-bestand moet worden geoptimaliseerd voor<br />

weergave in browsers en voor snelle downloads.<br />

o Voor kantoor: als het PDF-bestand een goede afdrukkwaliteit voor zakelijk gebruik moet<br />

leveren.<br />

o Voor afdrukken: als het PDF-bestand de hoogst mogelijke kwaliteit moet leveren voor<br />

verwerking op professionele printers.<br />

o Aangepast: hiermee kunt u de volgende instellingen voor uitvoer van de PDF configureren:<br />

n In het tabblad Afbeeldingen kunt u de instellingen voor optimalisatie van<br />

afbeeldingen naar wens aanpassen. Afhankelijk van de soorten afbeeldingen in uw<br />

document, kunt u uit de volgende opties kiezen:<br />

o Kleurconversie: Hiermee wordt ingesteld of kleurenafbeeldingen naar<br />

grijsschaal, of grijsschaalafbeeldingen naar zwart/wit, worden geconverteerd.<br />

o Verkleinen: hiermee stelt u het aantal dots per inch (dpi) in dat voor iedere<br />

afbeelding moet worden gebruikt. Met een lagere dpi worden kleinere<br />

bestanden geproduceerd, maar dit levert ook een mindere kwaliteit van<br />

afgedrukte afbeeldingen.<br />

93 ©<strong>Nitro</strong>


Pagina's<br />

o Compressie: hiermee wordt het type compressie voor afbeeldingen ingesteld.<br />

Als Automatisch wordt geselecteerd, selecteert <strong>Nitro</strong> Creator 2 het type<br />

compressie dat het meest geschikt is voor het merendeel van de afbeeldingen<br />

in het document. U kunt de verschillende instellingen uitproberen om de<br />

beste balans tussen bestandsgrootte en beeldkwaliteit te bepalen.<br />

o Beeldkwaliteit: selecteer JPEG-compressie om de gewenste beeldkwaliteit op<br />

te geven op basis van hoe uw document gebruikt gaat worden. Hoe hoger de<br />

beeldkwaliteit, des te groter het bestand zal zijn.<br />

n In het tabblad Lettertypen kunt u de instellingen voor insluiting van lettertypen<br />

opgeven.<br />

o Insluiten (subset): hiermee worden uitsluitend de tekens van ieder lettertype<br />

ingesloten die nodig zijn om het document juist te kunnen weergeven. Dit<br />

betekent dat wanneer de tekst in dit PDF-document op een later tijdstip moet<br />

worden gewijzigd, sommige tekens niet beschikbaar zullen zijn. De<br />

bestandsgrootte is echter kleiner dan wanneer het gehele lettertype wordt<br />

ingesloten.<br />

o Insluiten (volledige set): hiermee wordt de volledige tekenset van ieder<br />

lettertype in het document ingesloten. Als de PDF op een later tijdstip moet<br />

worden gewijzigd, zullen alle tekens beschikbaar zijn. Door de volledige<br />

tekenset in te sluiten, wordt het bestand echter wel groter.<br />

o Lettertypen niet insluiten: hiermee worden er geen lettertypen in het PDFbestand<br />

ingesloten. Dit resulteert in de kleinste bestanden. Indien deze PDF's<br />

echter worden weergegeven op computers waarop niet dezelfde lettertypen<br />

zijn geïnstalleerd, zien de bestanden er anders uit.<br />

o Als insluiten mislukt: geef hier op of de PDF's nog gemaakt moeten worden<br />

als de lettertypen niet kunnen worden ingesloten.<br />

l Afdrukstand: maak PDF-documenten in staande of liggende afdrukrichting.<br />

l Paginaformaat: selecteer het paginaformaat van uw PDF-documenten uit de lijst<br />

standaardformaten.<br />

l Aangepaste formulieren: geef een aangepast paginaformaat op en sla de afmetingen op voor<br />

toekomstig gebruik.<br />

l Marges van printer gebruiken: hiermee worden automatisch de marges gekopieerd die worden<br />

gebruikt door een andere printer op uw pc.<br />

PDF-eigenschappen<br />

Met de instellingen in Eerste weergave kunt u de documentweergave instellen die wordt gebruikt<br />

wanneer een PDF-document in een PDF-viewer wordt geopend. U kunt het PDF-document bijvoorbeeld<br />

openen op een specifieke pagina, met een ingesteld zoomniveau, of met een opgegeven paginaformaat.<br />

l Paginaweergave: deze instelling bepaalt het aantal pagina's dat tegelijk in de PDF-viewer wordt<br />

weergegeven, en of de pagina's als één lange doorgaande pagina worden getoond of als<br />

afzonderlijke pagina's.<br />

l Zoomen: geef op welk zoomniveau moet worden toegepast voor het bekijken van PDF-<br />

documenten.<br />

l Openen op pagina: geef de pagina op die u wilt weergeven wanneer het PDF-document wordt<br />

geopend.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

94 ©<strong>Nitro</strong>


l Venster centreren op het scherm: wanneer de gemaakte PDF wordt geopend, kunt u bepalen of<br />

de pagina's gecentreerd in het documentvenster van de viewer moeten worden weergegeven.<br />

l Volledig scherm: als de gemaakte PDF wordt geopend, kunt u hiermee zorgen dat de pagina's het<br />

hele scherm in beslag nemen door de menubalken en andere besturingselementen in de viewer te<br />

verbergen.<br />

l Documentinformatievelden: voer in deze velden de standaardinformatie in die van toepassing is<br />

op alle PDF-documenten die met de printerdriver op deze computer worden gemaakt.<br />

PDF-beveiliging<br />

l Maak een gebruikerswachtwoord een vereiste om het document te kunnen openen: beveilig<br />

uw PDF-document met een wachtwoord om te voorkomen dat dit door ongemachtigde<br />

gebruikers wordt gelezen.<br />

l Wachtwoord eigenaar gebruiken om afdrukken, bewerken en ophalen te beperken: u kunt uw<br />

PDF-document beveiligen met een wachtwoord om bepaalde functies, zoals afdrukken of<br />

bewerken van het document, te blokkeren.<br />

l Afdrukken toegestaan: hiermee kunt u voorkomen dat het document kan worden afgedrukt, of<br />

afdrukken in alleen lage of hoge resolutie toestaan wanneer het juiste wachtwoord is opgegeven.<br />

l Wijzigingen toegestaan: hiermee kunt u verhinderen dat er wijzigingen aan uw document<br />

worden gemaakt, of exacte veranderingen toestaan wanneer het juiste wachtwoord is opgegeven.<br />

l Kopiëren en ophalen van de inhoud toestaan: gebruikers kunnen tekst en afbeeldingen uit het<br />

PDF-document kopiëren als het juiste wachtwoord is ingevoerd.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Teksttoegang voor schermleesapparaten van visueel gehandicapten: met deze instelling krijgt<br />

software voor schermleesapparatuur toegang tot de inhoud van uw PDF, om het bestand voor een<br />

visueel gehandicapte gebruiker te lezen.<br />

l Coderingsniveau:<br />

o Geen: het document heeft geen beveiligingscodering.<br />

o 40-bit ARC4: gebruik deze optie als documenten compatibel moeten zijn met oudere<br />

versies van Adobe <strong>Reader</strong>.<br />

o 128-bit ARC4: sterkere beveiliging dan 40-bits ARC4 codering.<br />

o 128-bit AES: geavanceerdere codering dan ARC4.<br />

o 256-bit AES: aanbevolen; dit wordt tevens gebruikt in de nieuwe versies van Adobe <strong>Reader</strong>.<br />

OPMERKING: om de beveiligingsopties Gebruiker en Eigenaar te kunnen toepassen, moet er een<br />

coderingsniveau zijn ingesteld. Als het niveau wordt ingesteld op Geen worden alle andere<br />

beveiligingsopties, inclusief wachtwoordbeveiliging, uitgeschakeld.<br />

95 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Bijlage<br />

In de volgende onderwerpen wordt achtergrondinformatie gegeven over <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 en tevens enige<br />

technische informatie over PDF-bestanden:<br />

l Aantekeningenlaag en inhoudslaag<br />

96 ©<strong>Nitro</strong>


Aantekeningenlaag en inhoudslaag<br />

In een PDF-bestand ligt de aantekeningenlaag boven de inhoudslaag, te vergelijken met een glasplaat op<br />

een gedrukt vel papier.<br />

De inhoudslaag bevat afbeeldingen, formuliervelden en het grootste deel van de tekst. Als u een Worddocument<br />

naar PDF converteert, bevat de inhoudslaag de inhoud die de oorspronkelijke auteur heeft<br />

geschreven. Veel PDF-bestanden bevatten uitsluitend een inhoudslaag.<br />

Commentaar en markeringen worden hier in een aparte laag, de aantekeningenlaag, overheen gelegd.<br />

Aantekeningen zijn gescheiden van de hoofdinhoud van de pagina in het PDF-bestand. Ze kunnen<br />

worden bewerkt, verplaatst of verwijderd zonder dat dit van invloed is op de inhoud van de inhoudslaag.<br />

Wanneer een PDF-bestand wordt opgeslagen, worden de aantekeningenlaag en de inhoudslaag in<br />

hetzelfde bestand opgeslagen, maar als afzonderlijke objecten. Zo kan iedereen de aantekeningen op<br />

eenvoudige wijze veranderen zonder hiermee de inhoud te veranderen.<br />

Voorbeelden<br />

l Wijzigingen aan een briefhoofd veranderen de inhoudslaag van het document.<br />

l Functies zoals het invullen van informatie in formulieren en uw handtekening toevoegen worden<br />

in de aantekeningenlaag uitgevoerd. Het formulier zelf, bijvoorbeeld onderdelen zoals 'Naam' en<br />

'Adres', wordt hiermee niet permanent gewijzigd.<br />

TIP: u kunt in een oogopslag zien welke delen van een PDF-document in de aantekeningenlaag zitten:<br />

l Als u het Handje of het selectiegereedschap over een aantekening beweegt, verandert de vorm<br />

van de cursor in een zwarte pijl.<br />

l Als u op een aantekening klikt, worden de randen van de aantekening aangegeven met een<br />

begrenzingsvak met rode selectiegrepen.<br />

l Klik en sleep de aantekening als u deze wilt verplaatsen.<br />

Tekst uit de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag verplaatsen<br />

Tekst kan op de volgende manieren van de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag worden verplaatst,<br />

m.a.w. worden 'afgevlakt':<br />

l Selectie afvlakken: de geselecteerde tekst wordt van de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag<br />

verplaatst<br />

l Alles afvlakken: alle inhoud wordt van de aantekeningenlaag naar de inhoudslaag verplaatst<br />

l Opslaan als --> Afgevlakte PDF: hiermee worden alle aantekeningen in het document naar de<br />

inhoudslaag verplaatst en wordt de PDF in één enkele stap afgevlakt en opgeslagen in het<br />

opgegeven bestand<br />

Afdrukopties<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Als u een PDF-bestand afdrukt, wordt standaard de inhoudslaag afgedrukt. Het afdrukken van de<br />

aantekeningenlaag is optioneel. U kunt selecteren of u alleen het document wilt afdrukken, het<br />

document met de tekstmarkeringen, of het document en de stempels.<br />

97 ©<strong>Nitro</strong>


<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Verdere informatie over het beheren van tekst in de aantekeningenlaag en in de inhoudslaag kunt u<br />

vinden in Tekst op een PDF-pagina typen.<br />

98 ©<strong>Nitro</strong>


Hulp opvragen<br />

In het tabblad Help van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 vindt u verschillende gereedschappen, waarmee u toegang krijgt<br />

tot de productdocumentatie en andere online hulpbronnen, zoals de Knowledge Base en het<br />

gebruikersforum.<br />

Tabbladgroepen in Help<br />

Help<br />

l <strong>Gebruikershandleiding</strong>: hiermee wordt de handleiding die u nu leest geopend. U kunt het<br />

document tevens openen door op de toets F1 op uw toetsenbord te drukken en vervolgens<br />

Zoeken gebruiken om het betreffende onderwerp te zoeken.<br />

Online support<br />

l Knowledge Base: hiermee wordt uw standaard webbrowser gestart en wordt automatisch de<br />

online Knowledge Base geopend, waarin u oplossingen voor bekende problemen en<br />

gedetailleerde uitleg van andere concepten kunt vinden.<br />

l Vraag stellen: hiermee krijgt u toegang tot de online gemeenschap van gebruikers van <strong>Nitro</strong><br />

<strong>Reader</strong> 2. U kunt deelnemen aan gesprekken over PDF-technologieën en andere onderwerpen uit<br />

de PDF-wereld.<br />

l Ideeën delen: hebt u ideeën voor verbeteringen aan <strong>Nitro</strong> PDF <strong>Reader</strong>? Wij stellen uw suggesties<br />

zeer op prijs en hopen alle ideeën met meerwaarde voor <strong>Reader</strong> en voor uw PDF-werkproces in ons<br />

programma op te nemen.<br />

l Een probleem melden: met deze functie kunt u bugs of problemen melden die optreden bij het<br />

Product<br />

gebruik van <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2.<br />

l Verbeteringsprogramma: u kunt ons helpen meer inzicht te krijgen in de manier waarop u met<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 werkt door de software toestemming te geven anonieme informatie over uw<br />

gebruikspatronen aan ons door te geven. Deze informatie bevat geen persoonlijke of privégegevens,<br />

maar uitsluitend gegevens over de gereedschappen die u het meest gebruikt.<br />

l Op updates controleren: controleer of er updates zijn, of dat u de nieuwste versie van <strong>Nitro</strong><br />

<strong>Reader</strong> 2 gebruikt.<br />

l Info over <strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong>: hier kunt u informatie over de softwareversie, de webadressen van <strong>Nitro</strong><br />

PDF en de licentie bekijken.<br />

<strong>Nitro</strong> <strong>Reader</strong> 2 - <strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

l Doe meer met Pro: druk op deze knop om meer te weten te komen over <strong>Nitro</strong> Pro 7.<br />

99 ©<strong>Nitro</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!