Views
3 years ago

Welkom FNV-senioren! - Anbo

Welkom FNV-senioren! - Anbo

Aansluiting ANBO bij

Aansluiting ANBO bij FNV in uw belangSinds ANBO zich in 2009 heeft aangesloten bij de FNV, kunnen wij als ANBO de belangen vanonze leden nog beter behartigen. Naast een plaats in de besluitvormingsorganen van de FNVbekleedt ANBO ook één van de FNV-zetels in de Sociaal-Economische Raad (SER). Wij zijnbetrokken bij adviezen over senioren aan de SER en de Stichting van de Arbeid.ANBO versterkt FNVAls de meest invloedrijke belangenbehartigervan senioren in Nederland voegt ANBOextra thema’s toe aan de politieke agendavan de FNV. Denk hierbij aan zorg,mobiliteit en seniorenhuisvesting. Met onzeaansluiting zag de FNV het ledenaantalmet 190.000 senioren groeien tot 1,4miljoen. Voor de FNV betekent dit een nogsterkere maatschappelijke positie en grotereslagkracht om de belangen van senioren,maar ook van werkenden en jongerensuccesvol te behartigen.Automatische aanmeldingbij ANBOWanneer u pensioen of vroegpensioengeniet, blijft u recht houden op hettotale pakket aan dienstverlening,belangenbehartiging en eventuele juridischeondersteuning van uw eigen FNV-bond.Daarnaast kunt u gebruikmaken van hetdienstenpakket van ANBO, zonder dat uhiervoor extra contributie hoeft te betalen.Uw FNV-bond meldt u automatisch aan bijANBO als u stopt met werken omdat u 65jaar wordt of als u eerder stopt met werken.ANBO en FNV dicht bij huisMet ruim 480 ANBO-afdelingen in heelNederland is er waarschijnlijk ook éénbij u in de buurt. De meeste afdelingenbieden culturele en ontspannendeactiviteiten aan en organiseren informatieveWat heeft ANBO FNV-senioren te bieden?Uw ANBO-servicepas geeft toegang tot de meest uiteenlopende diensten, van gratis adviestot korting op rijbewijskeuringen. Bovendien kunt u via de afspraken die ANBO met 16zorgverzekeraars heeft gemaakt al snel € 100,- op uw ziektekostenpremie besparen. Kijken vergelijk op www.anbo.nl/zorgverzekeringen. U ontvangt het ANBO Magazine en kuntdeelnemen aan activiteiten die uw plaatselijke ANBO-afdeling organiseert.

themabijeenkomsten. Maar samen metFNV-sectorbonden en FNV-lokaal zijnzij ook actief in de lokale politieke lobby.ANBO-afdelingen hebben vaak een eigennieuwsbrief om u te informeren over hunactiviteiten. Kijk voor meer informatie opwww.anbo.nl/bijuindebuurt.Vrijwilliger of bestuurslidworden?Net als uw eigen FNV-sectorbond heetook ANBO de FNV-senioren die zichals vrijwilliger willen inzetten van hartewelkom. Om in aanmerking te komen voorbestuursfuncties is het echter noodzakelijkom ANBO-lid te worden. Dat geeft u tevensstemrecht.Nog wijzer met deANBOacademieSenioren beschikken over eenschat aan kennis en ervaring. Daarmaken wij als ANBO graag gebruikvan, bijvoorbeeld in de vorm vanvrijwilligerswerk. Maar we gevener ook iets voor terug. Met hetbrede opleidingsprogramma van deANBOacademie leren wij seniorenhun talenten te ontwikkelen en toe tepassen op nieuwe terreinen. U vindthet cursusbod van de ANBOacademieop www.anbo.nl/anboacademie.ANBO is er ook voor u. Maak er gebruik van!

PVV Verkiezingsprogramma 2012-2017 : Hun Brussel, ons ... - Anbo
Nederlands - Welkom bij MobileCare
Projectmanagement in de bouw - Welkom bij Platform ...
ANBO is lid van FNV en NPCF VAN UW VOORZITTER: ik kom er ...
Senioren en de Rijksbegroting voor 2013 Onderstaand treft u ... - Anbo
Reizen met onze afdeling - ANBO Heerlen
Financiën in Balans - Anbo
Nieuwsbrief april 2013 - Anbo
Nieuwsbrief mei 2013 - Anbo
Sluiswachter maart 2013. - Anbo
Tweede kwartaal 2013 - Anbo
brief aan Jetta Klijnsma - Anbo
sluiswachter mei 2013-web - Anbo
pdf vestand - Anbo
De Cirkel - Vereniging van Senioren Beuningen
Nieuwsbrief 03 april 2013 - Anbo
No. 20 Maart 2013 - Anbo
OEV 2011 - 04.pdf - ANBO Soest
Input ANBO begrotingsbehandeling VWS 2013, brief I
Geachte leden, Gisteren bracht RTL nieuws over een ... - Anbo
Regionale ANBO Nieuwsbrief NOVEMBER 2012[FINAL]
Nieuwe leden Van de voorzitter MEDEDELINGENBLAD juni ... - Anbo
Editie juli augustus 2013 De geniedijk is aangelegd als een ... - Anbo
ANBO Afdeling Papendrecht Januari 2013 - 16e jaargang - Nummer 1
PDF bestand (rudimentair) - Welkom bij ARMISOFT
FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 1 - Nederlandse ...
WELKOM OP DE UNIVERSITEIT TWENTE