Lkol inf P.J.M. Laseroms (Carré 3, 2007) - Boekje Pienter

boekje.pienter.nl

Lkol inf P.J.M. Laseroms (Carré 3, 2007) - Boekje Pienter

opinieHet Korps Commandotroepen is voortgekomen uit 2 afsplitsingenvan de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’.Onderstaand artikel beschrijft de ontstaansgeschiedenis aan dehand van de 2 ‘stambomen’.De ontstaansgeschiedenis vanhet Korps CommandotroepenLkol inf P.J.M. LASEROMSIn september 1944 tredenNederlandse commando’sop als lijfwacht van prinsBernhard.NO.2 DUTCH TROOP, NO.10INTER ALLIED COMMANDO1942 – 1950: De Europese stamboomOp 22 maart 1942 worden vanuit de ‘Prinses Irene Brigade’, diegelegerd is in Wolverhampton (UK) 48 Nederlandse militairen(8 officieren, 17 onderofficieren, 4 korporaals en 19 soldaten)naar het Schotse Achnacarry gezonden. Zij zullen als vrijwilligerdeelnemen aan de Britse commandotraining. De datum22 maart 1942 wordt beschouwd als de oprichtingsdatum vanhet huidige Korps Commandotroepen.Van de groep van 48 weten 25 man de opleiding met succes tevoltooien. De Nederlandse commando’s worden als No.2 DutchTroop, samen met Troops van andere nationaliteiten, ondergebrachtbij No.10 Inter Allied (IA) Commando. No.2 Dutch Troopis gezien hun taal- en terreinkennis bij uitstek geschikt vooracties op Nederlandse en Belgische bodem. Via een tussenstopin Port Madoc belanden de commando’s uiteindelijk in Eastbourneaan de zuidkust van Engeland. Dit zal tot de opheffingin 1945 de thuisbasis blijven.Na aanvullende trainingen worden eind 1943 de verschillendeTroops van No.10 IA Commando voor bepaalde opdrachtenaangewezen. Omdat de Nederlandse en Belgische kust door deBritse legerleiding als een scherp bewaakt deel van de Atlantikwallwerd aangemerkt, vindt men acties daar te risicovol. Hierdoorblijft de verwachte inzet op eigen bodem uit. In tegenstellingtot de verwachte inzet op het Europese vasteland, wordtNo.2 Dutch Troop wél aangewezen voor inzet in het Verre Oostenin de strijd tegen de Japanners. Commander South East Asia,admiraal L. Mountbatten, is namelijk van plan om acties opMalakka en Sumatra uit te laten voeren.In januari 1944 komen de mannen onder leiding van kapiteinJ. Linzel aan in India. Omdat de plannen inmiddels veranderdzijn, blijft ook een inzet op Malakka en Sumatra uit. Wel mogen5 Nederlandse commando’s na aandringen mee met een Britseeenheid om gevechtservaring op te doen. Een loting onderalle mannen moet uiteindelijk uitmaken wie de gelukkigen zijn.Tot mei van dat jaar nemen de 5 deel aan de strijd in India. Op6 juni 1944 vinden de landingen in Normandië plaats. No.2Dutch Troop vertrekt een maand later weer terug naar Engeland.Na een reis van wederom een maand gaat men zich voorbereidenom aan de strijd in Europa te gaan deelnemen. Op4 september 1944 bezoekt Z.K.H. Prins Bernhard de Troop endeelt hen mee dat zij spoedig zullen worden ingezet in de strijdtegen de Duitsers. Twee weken later is het zover.Verdeeld over diverse geallieerde eenheden nemen Nederlandsecommando’s op 17 september, in het kader van OperatieMarket Garden, deel aan de luchtlandingen bij Arnhem,Nijmegen en Eindhoven. Nadat deze operatie is geëindigd,nemen de commando’s van No.2 Dutch Troop, onder bevelgesteld bij Britse commando-eenheden, deel aan OperatieInfatuate, de bevrijding van Walcheren. Dit eiland moet gezuiverdworden omdat de Duitsers de zeeweg naar de haven-6 Carré 3 - 2007

More magazines by this user
Similar magazines