Views
2 years ago

1e kwartaaltje 2016

1e kwartaaltje

VOORWOORD : Allereerst wensen wij u vanuit het bestuur en de redactie van het Kwartaaltje een voorspoedig 2016! Wij hopen van harte dat uw reumatische klachten tot het uiterste beperkt zullen blijven! Ook hopen we dat in 2016 het wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van diverse vormen van reuma tot verlichting en wellicht tot genezing van deze chronische aandoeningen zullen leiden. Zo lijken er al flinke stappen voorwaarts te zijn gezet in de behandeling van de ziekte van Bechterew. Volgens de berichten zouden de nieuwe bevindingen in de toekomst wellicht ook ontwikkelingen in de behandeling van reumatoïde artritis kunnen bewerkstelligen. In dit Kwartaaltje wordt verslag gedaan over nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur is erg blij met het feit dat zoveel leden de enquête hebben ingevuld en teruggestuurd. De resultaten tonen aan dat de leden betrokken zijn bij hun vereniging. Een vereniging maak je samen: is er vóór -, maar ook door de (activiteiten van) de leden. Daarom nodig ik u uit om ook in het Kwartaaltje van u te laten horen. Wie schrijft er een stukje over wetenswaardigheden m.b.t. reuma of over ervaringen die interessant/leuk zijn om te delen met anderen? Wij zien uw pennenvruchten met ‘liefde’ tegemoet! Uit de enquête is gebleken dat er meer dan 40 mensen zijn die een dagtocht op prijs stellen. Deze zal dus dit jaar weer georganiseerd worden en waarschijnlijk in september plaatsvinden. Let dus op onze post waarin de dagtocht wordt aangekondigd, waarin de datum bekend wordt en u zich kunt inschrijven voor deelname. De redactie van het Kwartaaltje, die bestond uit één persoon, is versterkt en bestaat nu uit twee personen, te weten Gemma Bontes en Inge Laan De redactie van het Kwartaaltje

'Ik heb nog zoveel uitdagingen' - Sofie Coronel
Jaarverslag 2005 - Reumafonds
Belafonte magazine Spring 2016
Jaarverslag 2016
Eindejaarstips 2016
Belastingvoordeel, regel het zelf! - Ango
Folia-Magazine-2-jaargang-2014-2015
300002028 Interactie 2011 - Bzw
Bivakboekje 2016
Nationale Social Media Onderzoek 2016
12 | Back to Buck - Technische Universiteit Eindhoven