SportacContact_JG31_maart 2016 web

sportac

30 STE JAARGANG • NR 2 • MAART 2016

13, 14 & 15 mei 2016

W W W . K O B A T O . B E

V.U. SPORTAC ‘86, REDACTIEADRES: STIJN STREUVELSLAAN 16, 9800 PETEGEM-AAN-DE-LEIE

ONTWERP COVER: PAULINE CHEVALIER - FOTO: ERIC ’T KINDT


Voorwoord

Inhoud

Beste gymnasten, skippers, trainers, ouders en alle vrij willigers,

2016 is al een tij dje aan de gang en voor ’86 wordt het een

“special year”.

Zoals ik reeds aankondigde op het clubkampioenschap: onze komende

turnshow KOBATO wordt een “specialleke”. Maar liefst 800

gymnasten en skippers, van kleuter tot en met onze topsportgymnasten, uit Deinze

en omstreken nemen je mee in het verhaal van Lejla. Deze prachtige kasteelvrouw zit

vast in een kluwen van verdriet. Lejla steelt het hart van een gondelier die de kanalen

van Venetië bevaart. Ze lokt hem naar haar verlaten paleis in de hoop zichzelf te kunnen

bevrij den uit haar pij n en haar hartslag opnieuw te voelen. KOBATO – Esperanto

voor hartslag – is een ode aan het hart. Het wordt een prachtige show om het 30-jarig

bestaan van de club met gepaste eer te vieren. Alle gymnasten en hun trainers en

een groep van een 50-tal vrij willigers zij n volop bezig met de voorbereidingen van

dit spektakel. Jullie worden allen in het komende Pinksterweekend (13, 14 en 15 mei)

verwacht om samen met familie en vrienden te genieten van deze spetterende show

vol emoties. De online ticket verkoop start op 15 maart, zie www.kobato.be.

Onder het motto: vele handen, verlichten het werk durf ik hier een oproep te lanceren

naar vrij willigers die bereid zij n om tij dens één of meerdere voorstellingen een handje

toe te steken. Dit grote evenement kan pas slagen mits jullie hulp! Ook in de week

voor de show (vanaf ma. 9 mei) zij n er meerdere taken te vervullen. Wie zich geroepen

voelt om deel uit te maken van deze organisatie kan steeds een mail sturen aan:

vrijwilligers@sportac86.be. Alvast BEDANKT!

Onze competitiegroepen draaien ook op volle toeren. Zij zij n volop bezig met deelnames

aan Oost-Vlaamse, Vlaamse, Belgische en Internationale kampioenschappen.

Als voorzitter ben ik enorm fier op de vele gouden, zilveren en bronzen medailles die

onze sporters reeds in ontvangst konden nemen. Dit is een bekroning voor het harde

werk en de vele uren trainen. Het verheugt mij zeer dat meerdere gymnasten en skippers

de vele uren training perfect weten te combineren met goede schoolresltaten.

Eigenschappen zoals zelfdiscipline, planning, indeling van hun tij dsbesteding zullen

hen later in hun professionele leven ten goede komen.

Het sportief hoogtepunt dit seizoen is de deelname van 15 gymnasten aan het komende

Wereldkampioenschap Acro in het verre China. Meerdere hopen stiekem op

een podiumplaats. Aan diegenen die de selectie nipt gemist hebben: niet getreurd en

blij f in jezelf geloven. Verder blij ven werken en ooit kom je ook aan de beurt.

Nieuw dit jaar is dat alle Belgische kampioenschappen voor zowel acro, AGH, trampoline

en tumbling met uitzondering van onze skippers, doorgaan in het weekend van

07 en 08 mei in topsporthal Gent. Dit wordt een feest voor zowel onze gymnasten als

de vele supporters. Allen daarheen!

Zoals gebruikelij k wil ik met een quote afsluiten en ditmaal van Vic Johnson:

“In life, there are no mistakes, only lessons”

Antoin De Wulf, voorzitter Sportac ’86 Deinze

Voorwoord ............................................................................................. 3

KOBATO … een muzikale reis door Zuid-Europa ............................. 6

Groeten uit Ronse ................................................................................. 7

Basis Instap ............................................................................................ 8

Onze sportcoördinator ......................................................................... 8

Optreden ACRO I-niveau rusthuis Sint-Franciscus Vinkt ................ 10

Zomerkamp …...................................................................................... 10

Medailles voor ACRO gymnasten op Oost-Vlaams K. te Bazel ..... 12

Allereerste wedstrij dervaring tumbler Alicia Vanheste .................. 14

ACRO I-niveau eerste wedstrij dervaringen ..................................... 16

Flanders International Acro Cup 2016 (FIAC) ................................. 17

Florian Landuyt turnt allround finale op WK in Glasgow ............... 18

Teamkampioenschap toestelturnen jongens in Dendermonde ... 20

Onze jaarlij kse pannenkoekenverkoop alweer een groot succes! . 22

Pannenkoekenverkoop AGH ............................................................. 22

Spelletjesnamiddag ............................................................................ 24

Clubkampioenschap Sportac’86 Deinze ......................................... 30

Carnaval in de sporthal van Latem ................................................... 33

Van AGH gymnast tot trainer …......................................................... 34

Provinciaal Kampioenschap RS te Berlare (A-beloften) ................. 36

Basisgroepen rope skipping ............................................................. 37

Maar liefst 12 medailles voor Sportac Trampolineop PK O-Vl ....... 38

Gympgala ............................................................................................ 39

WAGC TRA en TU 2015 Odense ...................................................... 40

Provinciale Voorronde 1 en O-Vlaams Kampioenschap tumbling Eeklo 42

Uitslagen .............................................................................................. 44

Kalender ............................................................................................... 53

Met dank aan onze adverteerders .................................................... 54

Sportac Contact

30e jaargang, nr. 2, maart 2016

Contactblad van Sportac ‘86 Deinze, Latem, De Pinte, Machelen en

Ronse. Lid van ‘Gymnastiekfederatie Vlaanderen’ en ‘Belgische Rope

Skipping Federatie’. Vlaams ambassadeur uit Deinze.

Coördinatie Sportac Contact:

Tony Van Doorne

E-mail: tony.van.doorne@telenet.be

GSM: 0496 08 88 07

Redactieadres: Stij n Streuvelslaan 16, 9800 Petegem-aan-de-Leie

Secretariaat:

Telefonisch bereikbaar op 0491 73 46 15. Ook per mail bereikbaar:

- info@sportac86.be: voor algemene info

- leden@sportac86.be: voor alles wat ledenbeheer betreft

- sportcoordinator@sportac86.be: voor alle sportieve info

Opmaak en lay-out: Sven Godderis

Druk en afwerking:

Drukkerij De Maertelaere, Aalter

(www.drukdemaertelaere.be)

Nr. 2 l maart 2016 l 3


Wie drie jaar geleden Najada zag, weet dat nu het moment

aangebroken is om 13,14 en 15 mei met een grote stip aan

te duiden op de kalender. Want in het pinksterweekend

presenteert Sportac ’86 Kobato, een niet te missen spektakel.

Hiermee viert de club ook haar dertigjarig bestaan.

Achthonderd jongeren aan het werk

Maar liefst achthonderd gymnasten en skippers uit Deinze

en omstreken nemen je mee in het verhaal van Lejla. Deze

prachtige vrouw zit vast in een kluwen van verdriet. Lejla verovert

het hart van een gondelier die de kanalen van Venetië

bevaart. Haar verlangen is bevrijd worden van haar verdriet

en pijn, haar hartslag opnieuw te voelen. Kobato Esperanto

is voor hartslag. Ze lokt de gondelier mee naar haar verlaten

paleis. En wat er dan gebeurt? Dat hoor en zie je in Kobato.

Kobato: een totaalspektakel

Nikki Snel, wereldkampioene acrogym (2014) en Laurent

De Ganck, voormalig topsporter van de club, vertolken de

hoofdrollen. In de show heeft elke groep, elke discipline van

Sportac ’86 een plaats. We worden ontroerd door de spontaneïteit

van kleuters, gymnasten en skippers laten zien hoe

ze genieten van recreatief sporten. De club is ook op competitief

vlak al jaren een begrip. De verschillende disciplines

zullen zorgen voor spektakel: acrobatische gymnastiek,

artistieke gymnastiek heren, rope skipping, tumbling en

trampoline. De wekelijkse trainingstijd varieert sterk: kleuters

komen een uurtje per week naar de sporthal, anderen

trainen tot 19 uur per week. De club heeft ook enkele topsporters

die tot 30 uur per week trainen en tot de wereldtop

behoren. Ook zij zullen ons laten genieten van hun kunsten.

Zo krijgen de toeschouwers een mooie waaier van kinderen

die plezier beleven aan het samen bewegen en jongeren

die zich vervolmaken in een bepaalde sportdiscipline.

2016: dertig jaar Sportac ‘86

Laat je meeslepen en betoveren door de magie van dans,

podiumkunsten en gymnastiek. Geniet van het klank- en

lichtspel, de live muziek, de wondermooie kostuums. Het

wordt een prachtig spektakel om het 30-jarig bestaan van

de club met gepaste eer te vieren. De artistieke leiding van

dit spektakel ligt in handen van Tim Demares (choreograaf

van de club), Anouschka Van De Walle (zangeres in Kobato),

Nele Vanderghote (trainster acrogym) en Mieke Devriendt

(trainster tumbling en voormalig performer bij Cirque du

Soleil). Het voltallige clubbestuur en heel wat vrijwilligers

zetten mee hun schouders onder dit groots project. Een big

top tent naast de Brielpoort is the place to be in het pinksterweekend.

Tickets (vanaf 15 maart 2016) en info via www.kobato.be.

Groepstickets (min. 20 pers.) aan interessante voorwaarden

zijn via de website te verkrijgen vanaf 01/03/2016.

Wist je dat KOBATO…

…Esperanto is voor “hartslag”? Esperanto is een 19de eeuwse taal, ontwikkeld door de Poolse Lejzer Zamenhof. Onder het

pseudoniem Dr. Esperanto heeft hij in 1887 een boek gepubliceerd met als titel “La internacia lingvo” (de internationale

taal). De taal werd bekend onder de naam Esperanto. Dit is een taal die aangeleerd kan worden naast een andere moedertaal.

Doordat een gering aantal mensen (wereldwijd gezien) de taal beheerst, moet er naast deze taal altijd een extra

taal worden aangeleerd. Veel talen komen voort uit één andere taal, maar bij Esperanto is dat niet het geval. Verschillende

eigenschappen van internationale talen heeft Lejzer Zamenhof samengevoegd in deze éne taal. Esperanto was ontwikkeld

om mensen uit verschillende landen en culturen met elkaar te laten communiceren. Het voordeel van deze taal was dat

het eenvoudig te leren was door een eenvoudige grammatica, in de hoop dat deze taal internationaal door meer mensen

gebruikt zou worden. In de 19de eeuw hoopte men zó dat mensen elkaar beter zouden begrijpen en dat er minder taalproblemenen

zouden zijn. In dat opzicht zou men dus kunnen stellen dat Esperanto ook een beetje “de taal van de hoop”

was (hopen = esperar = esperanto)… En dat is nu niet toevallig dé drijfveer binnen KOBATO… Een verhaal over één grote

hoop, een hoop op een nieuwe hartslag… Wordt vervolgd…

4 l Nr. 2 l maart 2016


TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

SINDS 1964

ONTDEK DE VELE VOORDELEN VAN VAKKUNDIG GEPLAATSTE

POORTEN EN VEILIGHEIDSVOORDEUREN.

Garagepoorten voor woningbouw

en industrie

Hörmann sectionale poorten

en kantelpoorten

Hörmann industriepoorten

Poorten met bekleding

Automatisatie

Veiligheidsvoordeuren

Aluminium carports

Alle buitenzonwering

Terrasoverkappingen

Zowel renovatie als nieuwbouw

TORCK BVBA

POORTEN & ZONWERING

E3-laan 60 | 9800 DEINZE

Tel. 09 381 66 00 | Fax 09 381 66 01 | info@torck.be

WWW.TORCK.BE

FAMILIEBEDRIJF MET 50 JAAR ERVARING

CONCESSIEHOUDER HÖRMANN

AMBASSADOR

Nr. 2 l maart 2016 l 5

TORCK_210x73.indd 1 3/10/14 09:29


KOBATO … een muzikale reis door Zuid-europa

Een turnshow zonder muziek? Onmogelij k! De muziek is

meer dan alleen maar wat sfeerschepping. De mooie kostuums

en de prachtige uitvoering van de gymnasten zij n een

streling voor het oog, de live uitvoering van de muziek is een

streling voor je oren.. Genres als folk, jiddisch, flamenco, balkan

en klezmer komen aan bod. Een kleine bezetting van vij f

muzikanten zorgt voor een uitgebreide mix van klankkleuren.

Zang, vocalisen, marimba, drum, piano, keyboard, viool,

mandoline en gitaar maken deze muzikale reis mogelij k . Het

resultaat is een bij momenten subtiel klankgordij n dat zich

uitspreidt van laag naar hoog en van stil naar luid.

Thomas Kint is actief als pianist en

componist. Hij is specifiek actief in de

Gentse jazzscene. Op achtjarige leeftij

d begon hij met klassieke pianolessen

op de muziekacademie De Poel in

Gent. Na studies architectuur begon

hij jazzpiano te studeren aan het Lemmensinstituut

en het Conservatorium

van Gent, School of Arts. Hij kreeg les

van Erik Vermeulen, Christian Mendoza,

Ron van Rossum, Bart Defoort,

Dré Pallemaerts e.a. Naast zij n studies

aan het conservatorium studeerde Thomas ook nog kunstwetenschappen,

master musicologie, aan de Universiteit Gent.

Chris Van De Walle bespeelt verschillende

snaarinstrumenten. Op

vierjarige leeftij d startte hij met

viool. Hij volgde les aan de Stedelij

ke Muziekacademie van Deinze

en aan de Kunsthumaniora in Gent.

Daar kreeg hij vioolles van Paul

Klinck. Zij n klassieke repertoire

breidt hij regelmatig uit met Gypsyklankkleuren

en Jazztechnieken.

Daarnaast speelt Chris ook gitaar

en mandoline, waarbij hij zich laat inspireren door blues-,

pop- en rockmuziek. Dit jaar legt hij de laatste hand aan de

masterstudie Kunstwetenschappen (optie Musicologie) aan

de Universtiteit Gent.

bij . Na een studie wiskunde aan de universiteit Gent, studeerde

hij jazzdrums en percussie aan het Conservatorium

in Antwerpen. Daar kreeg hij les van Jan De Haas, Teun Verbruggen

en Chris Joris.

Kimberly Claeys, geboren te Deinze,

is naast haar job als verpleegkundige

ook druk in de weer met muziek/zang.

Zingen doet ze al haar hele leven. Eén

van de laatste projecten is het Paardentheater

Le Cirque Frere Frere.

Daar nam ze de rol(zang) van Dulcinea,

tij dens Don Quichote voor haar

rekening. Deze zomer was ze ook

meermaals gastzangeres bij Guido

Belcanto. Haar muzikale thuis ligt bij

de band Little Kim & The Alley Apple

3, die dit voorjaar hun derde album The Longest Mile voorstellen.

De tweede zangeres in dit spektakel

is Anouschka Van De Walle. Zij is

ook één van de vier scenaristen van

KOBATO. Verder is Anouschka ook

heel actief binnen de club als administratief

medewerkster en medeverantwoordelij

ke voor het clubblad

Sportac Contact. Op muzikaal vlak is

zij eerder een recreatief type. Muziek

is voor haar een uitlaatklep. Uiteraard komt haar muzikaal

talent en de kennis ook van pas voor haar job als onderwij zeres.

Samen met de kinderen piano spelen, zingen en musiceren

is haar grote hobby …

Jan De Neve is de slagwerker

van dienst. Als rope skipper was

hij gedurende lange tij d verbonden

met Sportac. Maar daarnaast

is muziek steeds een passie

geweest. Hij zette zij n eerste

stappen in het trommelen in de

Stedelij ke Muziekacademie van

Deinze bij Frank Nuyts. Het trommelen

veranderde al snel in het

bespelen van de drums en later

kwam daar ook melodisch slagwerk

zoals marimba en vibrafoon

6 l Nr. 2 l maart 2016


Groeten uit Ronse...


Basis Instap

Wil je graag meer turnen en droom je ervan om later aan

competitie te doen? Dan kan je tweemaal per jaar deelnemen

aan de scouting. Wordt je talent gespot door één

of meerdere trainers van de disciplines tumbling, trampoline,

acro of AGH? Dan kom je in de groep “Basis Instap”

terecht. Tenzij je kiest voor trampoline, dan kan je zelfs op

zeer jonge leeftijd al bij hun opleidingsgroep aansluiten.

Afhankelijk van je leeftijd en de keuzemogelijkheden die

je hebt, wordt besproken welk traject voor jou het beste

is. Bij Basis Instap turnen we zes uur per week. Zoals de

naam al doet vermoeden, trainen we vooral de basisvaardigheden

die in iedere discipline van pas komen. Ook

kracht, lenigheid, vormspanning, coördinatie,… we laten

alles aan bod komen. We proberen ook de nodige discipline

bij te brengen om de gymnasten zo goed mogelijk

klaar te stomen voor de overstap naar competitie. Door

regelmatig een spelletje te spelen en gebruik te maken

van de verschillende toestellen, proberen we het voor

iedereen uitdagend en aangenaam te maken. Geike, Sigy,

Maud en ikzelf zijn de trotse trainers van deze fantastische

groep. We hebben elk een andere aanpak, andere sterktes

en een ander turnverleden, maar we vullen elkaar perfect

aan. Momenteel hebben we 14 zeer getalenteerde

en gemotiveerde gymnasten in onze groep, waarvan de

jongste bijna 6 jaar is en de oudste 11. Een hele dikke proficiat

aan Zeno, Arthur, Renske, Saar, Niels, Kobe, Maya,

Elise, Feliz, Jessy, Emma, Seppe, Lieke en Oona voor hun

inzet en enthousiasme!!! Wij vinden het heel fijn om aan

zo een toffe bende training te mogen geven. Bij deze ook

een dikke dankjewel aan de ouders, want ook zij moeten

gemotiveerd zijn…

Ellen C.

Onze sportcoördinator ...

Onze sportcoördinator/clubmanager,

Catherine Rotsaert, kan nog steeds bereikt

worden via:

sportcoordinator@sportac86.be.

GSM: 0491/73 46 15

(spreek steeds een boodschap in indien u

wenst gebeld te worden).

8 l Nr. 2 l maart 2016


MARTIELINE

TOLPOORTSTRAAT 58A - 9800 DEINZE

TEL. 09 386 98 58

www.lingeriemartieline.be

MARTIELINE

TOLPOORTSTRAAT 58A - 9800 DEINZE

TEL. 09 386 98 58

www.lingeriemartieline.be

Martieline.indd 1 9/11/11 10:30

Martieline.indd 1 9/11/11 10:30

voeg- en renovatiewerken

injecteren van muren

kaleien van gevels

vochtbehandeling

kelderdichting

gevelreiniging

Dieter T’Siolle

bvba

logo 30 x 17,5cm

drukkleuren: pms 315c en cool grey 10c

ambachtenlaan 1, 9880 aalter

t 09 374 25 54 i f 09 374 07 08

info@DrUKDemaertelaere.be

www.DrUKDemaertelaere.be

Nr. 2 l maart 2016 l 9


Optreden ACRO I-niveau rusthuis

Sint-Franciscus Vinkt

Toen mij n voormalige werkgever (WZC Sint-Franciscus in

Vinkt) ons vroeg om opnieuw op te treden tij dens de seniorenweek,

heb ik geen seconde getwij feld. Het zal nu het

vierde jaar op rij zij n dat we dit doen met het ACRO I-niveau.

Uit ervaring weet ik dat de gymnasten eens graag in de spotlight

staan zonder dat er punten worden gegeven zoals tij -

dens een wedstrij d. Dit is dan ook het ideale moment om

als trainer te zien hoe snel ze een routine kunnen oppikken

en hoe stressbestendig ze zij n. Ik moet zeggen, ze zij n met

glans geslaagd in hun opdracht! Zeker omdat dit voor velen

de allereerste performance voor een publiek was. De senioren

hebben genoten van het optreden. Ik was dan ook heel

trots als trainer. Het enthousiame waarmee ze optraden was

leuk om te zien. Proficiat! Op naar de wedstrij den, we zij n er

klaar voor!

Céline B.

10 l Nr. 2 l maart 2016


www.f1plus.be

www.slagerijgoeteyn.be

SMISSESTRAAT 2

9800 DEINZE

SINT-MARTENS-LEERNE

TEL: 09/282.23.74

hendrik.blanchaert

@proximedia.be

www.bakkerijblanchaert.be

Gesloten op dinsdag en

maandagvoormiddag

Nr. 2 l maart 2016 l 11


Medailles voor ACRO gymnasten op

Oost-Vlaams Kampioenschap te Bazel

Afgelopen weekend boekten de acro-gymnasten van Sportac’86 Deinze een reeks mooie successen op het Oost-Vlaams

kampioenschap in Bazel. Zij veroverden er niet minder dan vier gouden, vier zilveren en twee bronzen medailles.

Hilde B.

In de categorie 13-19 jaar behaalde het trio Maesele Zara, Van Laecke Dante en Notebaert Lisa goud. Het zilver was voor

Snoeck Marte, Haers Fien en Van Overbeke Lotte. Bij de duo’s in deze categorie was er goud voor Vanden Berghe Lore en

Lammertyn Noemie. Vanden Berghe Hanne en Lammens Dagmar behaalden zilver.

In de categorie meisjes trio 12-18 jaar behaalde Sportac zilver en brons: een tweede plaats

voor Paelinck Elise, Van Torhaut Laura en Vervynckt Marie-laure. En een derde plaats voor De

Waele Kirsten, Sapijn Lisa en Bruynooghe Mathilde. Everaert Maite, Van Der Weken Louise

en Verhelst Quincy vielen net naast het podium.

(Foto op pagina 13 boven).

12 l Nr. 2 l maart 2016


Bij de beloften meisjes duo 11-16

jaar werd zowaar het hele podium

ingepalmd door Sportac: goud

voor De Troyer Talia en Demuynck

Alessia, zilver voor Paelinck

Julie en Vermeersch Michelle en

brons voor Van Doorne Zoë en

Van Speybroeck Yara. Het trio met

Inghels Axelle, Merckx Irma en

Tack Hazel viel net naast het podium.

Het gemengd paar Pieter

Everaert en Charlotte Van Royen

behaalden eveneens goud.

Nr. 2 l maart 2016 l 13


Allereerste wedstrijdervaring tumbler

Alicia Vanheste

Alicia traint 8,5 u per week in de recent opgerichte tumblingafdeling

I-niveau. Sigy en Mieke zij n haar trainsters. In juni

2015 kwam Alicia over van de Basis Instap en vanaf dit seizoen

doet ze mee aan wedstrij den. Hieronder een verslag van

haar eerste “echte” wedstrij d, de provinciale voorronde 1 en

tevens het Oost-Vlaams Kampioenschap in Eeklo op 6 en 7

februari. Alicia vertelt...

Op 6 februari werd ik wakker om 7u15. Ik was een beetje

gespannen omdat ik mij n eerste wedstrij d voor het Provinciaal

Kampioenschap had. Het kampioenschap vond plaats in de

sporthal van Eeklo. We kwamen aan om 8u30 en mochten om

9 uur aan de eerste opwarming beginnen. Deze was achter

de schermen. Vanaf 9u30 mochten we op de tumblingbaan

beginnen om onze reeksen in te oefenen. Ik was blij dat Chloë

Callens, nog iemand van Sportac’86, met mij kon opwarmen

en in mij n reeks mocht springen. We sprongen in de reeksen

van B-niveau tumbling bij de meisjes van 11-12 jaar. Tij dens de

opwarming vond ik het superleuk dat er veel supporters toekwamen.

Mij n trainingsmaatjes van de Instap-tumbling toonden

me de zelfgemaakte spandoek van Sportac’86. Ik was een

beetje nerveus, maar ik probeerde me te concentreren om

mij n reeksen goed uit te voeren. Sigy en Annelotte gaven me

tips om een zo goed mogelij ke prestatie neer te zetten. Mij n

eerste reeks was 5 “flikken hoek” en mij n tweede reeks 5 “flikken

bol”. Deze laatste reeks ging een stuk beter dan de eerste.

Mij n zenuwen hadden me bij mij n eerste reeks parten gespeeld

omdat ik wist dat mij n hoeksalto een uitdaging was. Daarna

kon ik genieten van de andere reeksen. Ik werd 18e van de 27

kandidaten met een score van 49.300. We kregen allen een

aandenken. Ook al heb ik officieel geen podiumplaats, voor

het plezier heb ik samen met Marie en Noore, twee trainingsmaatjes,

op het hoogste schavot van het podium gestaan.

Kortom, het was een toffe belevenis, zowel op de baan als het

gezelschap van de supporters. Ik zie het zeker zitten om eind

deze maand naar Essen af te reizen voor mij n tweede wedstrij

d!!

Alicia V.

Familienieuws

Op 6 februari ll. overleed mijnheer Leon Hoornaert, de vader van Gino Hoornaert en schoonvader van Martine Van Moer

(bestuurslid en lid van de redactieraad), opa van Marlies Hoornaert (voormalig acro-gymnaste) en Dennis. Onze oprechte

deelneming aan de familie.

14 l Nr. 2 l maart 2016


Markt 68

9800 Deinze


ACRO I-niveau eerste wedstrijdervaringen

10 januari, clubkampioenschap! Vroeg opgestaan, niet zo

goed geslapen. Echt wel spannend, de eerste keer als onderpartner.

Ik train dan ook nog maar 3,5 maanden samen met

Lotte. Toen we in de zaal kwamen mochten we snel opwarmen.

Het lukte goed, maar sommige delen zij n wel moeilij k.

Het was lang wachten, want we kwamen pas na de pauze aan

de beurt. Toen we aan de krij tbak stonden werden Lotte en

ik pas echt zenuwachtig. We turnden onze oefening en het

ging supergoed. Tot ... we op het einde onze rondat vlieger

moesten doen. Ik weet niet wat er gebeurde maar de vlieger

ging nog nooit zo snel en nog nooit zo hoog! Help, Lotte

vloog over mij n hoofd! Ik probeerde ze nog te redden aan

haar turnpak maar de vlieger had teveel snelheid. Dit hadden

we nog nooit meegemaakt. Ik zette Lotte snel terug in

mij n schoot en we dansten de laatste seconden gewoon verder,

precies op tij d met de muziek! Toch waren we ontgoocheld,

het was mislukt. Bij de prij suitreiking waren we eigenlij

k niet zo aandachtig, we hadden zelfs nog onze kleren aan.

En plots hoorden we door de micro “eerste plaats voor Noortje

en Lotte”. Vlug ons shortje uit en snel naar het podium!

Dit was een clubkampioenschap om nooit meer te vergeten!

Noortje C.

Op 24 januari vond de eerste Provinciale Voorronde voor

het I-niveau plaats te Alken. Het duo Tine Vanden Berghe

en Jinske Boudin namen hieraan deel. Hieronder hun eerste

wedstrij dervaringen …

Ik vond het super om bij mij n eerste wedstrij d eens te weten

hoe het is om op zo een grote vloer te staan. Het was echt

een hele ervaring. De wedstrij d en alles wat erbij hoort leek

echt een droom! Bij het eerste Provinciale Kampioenschap

waren Jinske en ik tiende van de drieëndertig. We waren een

beetje zenuwachtig en maakten wat foutjes, maar het was

heel leuk. Ik kij k al uit naar de volgende wedstrij d.

Tine V.B.

Op 24 januari ging onze eerste echte wedstrij d door. Na een

voorsmaakje op het Club-kampioenschap gingen we zenuwachtig

maar vol goede moed naar onze eerste provinciale

voorronde in Alken. We hadden een beetje stress waardoor

we wat foutjes maakten We eindigden tiende van de drieëndertig.

Het was een super ervaring! Dat gevoel op die wedstrij

dvloer is onbeschrij felij k! Ik heb enorm veel zin in de volgende

wedstrij d.

Jinske B.

Wist je dat gedurende 30 jaar ...

… de familie Vanderghote ook nog steeds actief is binnen onze club? Dat de zussen Nele, Jolien en Geike, evenals hun

broer Menno, indertijd straffe ACRO-gymnasten waren, is algemeen geweten. Maar ondertussen zijn ook enkelen van hun

kinderen reeds Sportac- leden. Benthe en Yilla (dochters van respectievelijk Nele en Geike) trainen in de pré-competitie

groep Doorstroming en Neles jongste, Sade, doet volop mee bij de kleutertjes. Ook de zussen Nele (ACRO) , Geike (Basis

Instap) en Jolien (Latem) geven nog steeds training!

16 l Nr. 2 l maart 2016


Flanders International Acro Cup 2016 (FIAC)

Nr. 2 l maart 2016 l 17


Florian Landuyt turnt allround finale

op WK in Glasgow

Florian Landuyt presteerde onlangs groots op zijn eerste

wereldkampioenschap bij de grote jongens in Glasgow.

Onze gymnast uit Vinderhoute boekt zijn beste resultaten

op de brug en de sprong. Op dit laatste toestel behaalde hij

indertijd als junior brons op het Europees kampioenschap.

Op het afgelopen WK ontpopte Florian zich tijdens de kwalificaties

tot de beste Belgische turner. Maar uiteindelijk keerde

hij met gemengde gevoelens huiswaarts. Eerst pakte onze

Sportac’er met het Belgische team naast een plaatsje voor

het testevent in Rio. De Belgen eindigden zeventiende, daar

waar een top 16-plaats nodig was. Hetzelfde verhaal voor de

individuele allround finale. Florian eindigde vijfentwintigste

en pakte één plaatsje naast de beoogde top 24. Maar toen

de Duitser Fabian Hambüchen de allround finale aan zich liet

voorbijgaan om topfit te zijn voor zijn toestelfinale aan het

rek, mocht de 19-jarige gymnast toch deelnemen. De droom

die voor Florian in vervulling ging, kreeg echter snel een

nare wending. Bij de vloeroefening blesseerde hij zich aan

de enkel waardoor hij de finale niet verder kon afwerken. Het

verdict was zwaar, een scheur aan de achillespees met een

operatie als gevolg. Inmiddels is Florian op goede weg. Hij

heeft de trainingen reeds hervat. Hieronder gaan we graag

even terug in de carrière van Florian.

Tony V.D.

18 l Nr. 2 l maart 2016


Nr. 2 l maart 2016 l 19


Teamkampioenschap

toestelturnen jongens in Dendermonde

Op 14 november 2015 hadden de jongens van AGH hun eerste

wedstrij d van het jaar... het teamkampioenschap. Hierbij

geven de jongens het beste van zichzelf “in groep”. Voor

de jongens een heel leuke wedstrij d omdat ze die in team

mogen uitvoeren. Voor Kobe en Len extra leuk omdat zij vroeger

elke week samen trainden en elkaar nu amper nog zien

sinds Kobe naar topsport is overgegaan. Elk groepje bestaat

uit minstens drie gymnasten en maximum zeven die samen

strij den om in de teamfinale terecht te komen twee weken

later. Aan elk toestel mogen maximum vier gymnasten per

groepje hun kans wagen. De beste drie punten tellen dan

mee, dat is zo voor elk toestel. Voor Sportac waren de deelnemers

deze keer in de categorie opgelegd werk tweede tot

vierde leerjaar: Elias Muys, Bjarne Hoste, Stan Coessens en

Oberon Doens. In de categorie opgelegd werk vij fde leerjaar

tot eerste middelbaar bestond het team uit Simon Everaert,

Kobe Antheunis en Len Kelambi Arachchige. Ze deden

allemaal keihard hun best. Het jongste team eindigde op de

zevende plaats. Het oudere team werd achtste. Alleen de

beste zes teams gaan door naar de finales. Onze jongens

net niet dus. Er is tegelij k met de teamfinale ook een toestelfinale.

Daarin mocht Elias Muys zij n oefening aan de brug

opnieuw doen omdat hij bij de eerste acht eindigde in de

kwalificatiewedstrij d. Hij werd uiteindelij k vij fde. Kobe mocht

in de finale zij n oefening aan de grond, de sprong en aan de

brug nog eens overdoen. Aan de grond eindigde hij achtste.

Aan de brug werd hij uiteindelij k vierde. Voor de finale

sprong pakte hij de zevende plaats. Tij dens de finale was de

verwarming in de turnzaal stuk... gymnasten, trainers, juryleden

en publiek bibberden van de kou... brrr!

Op onderstaande foto zie je de jongens opgesteld voor de

jurytafel. Van rechts naar links: Len, Kobe, Simon, Stan, Elias,

Oberon, Bjarne, daarnaast nog drie gymnasten van een

andere club.

Eveline V.

20 l Nr. 2 l maart 2016


Studiebureau Infrastructuur en Ruimtelijk Planning

Veiligheidscoördinatie en Keuring Private Riolering

Christophe Van der Weken

Tuttegemstraat 30 - 9870 Zulte

Tel 0474 567 560 | info@infraplan.be

www.ADVOCAATDEKEYSER.be

bedrijfsbijstand : incasso & contracten

particuliere bijstand : scheiding, verkeer, huur, bouw

kouterlosstraat 40 | 9800 petegem a/d leie

0495 121 848 | info@advocaatdekeyser.be

doen wat kan, zonder fratsen of franjes, recht vooruit.

tarifering die de advocaat vergoedt,

maar waardoor de cliënt niet bloedt.

Nr. 2 l maart 2016 l 21


Onze jaarlijkse pannenkoekenverkoop

alweer een groot succes!

Met Lichtmis werd onze jaarlij kse pannenkoekenverkoop

afgesloten en we kunnen jullie meedelen dat dit opnieuw

een groot succes was! Er werden op de winkelverkopen in

totaal 1005 pakken pannenkoeken verkocht, door onze vij f

disciplines. De stratenverkoop was goed voor 1240 pakken.

De drie individuele verkoopmomenten brachten nog het

meeste pakken op. In november werden 1617 pakken verkocht,

met de kerstverkoop gingen 335 pakken de deur uit

en met de verkoop van Lichtmis waren dit er 589! Alle aantallen

samengeteld betekent dit dat Sportac dit jaar maar liefst

4786 pakken pannenkoeken aan de man heeft gebracht...

ofwel een gewicht van meer dan 2393 kg!! De opbrengst

hiervan komt ten goede aan alle gymnasten uit de vij f disciplines…

Hiermee worden tal van activiteiten gesteund:

vakantietrainingen, buitenlandse wedstrij den en stages van

gymnasten, bij leggen bij de competitiekledij , specifieke

opleidingen, teambuildings, aankoop van nieuw materiaal…

en dit alles steeds in overleg met de sportcoördinator en de

verantwoordelij ken per discipline. Het spreekt voor zich dat

iedereen die gesteund heeft door pannenkoeken te kopen,

hierbij van harte wordt bedankt!!

Tony V.D.

Pannenkoekenverkoop AGH

Hallo, ik ben Simon Everaert en ben 10 jaar. Ik woon in De

Pinte en turn al ongeveer drie jaar bij Sportac’86 Deinze in de

discipline AGH. Op bovenstaande foto zie je mij n turnvrienden.

Mij n lievelingstoestel is de sprong.

Ook dit jaar verkochten we bij Sportac weer pannenkoeken.

Dat deden we op drie verschillende manieren: stratenverkoop,

winkelverkoop en individuele verkoop. Ik heb zelf mee

geholpen bij de winkelverkoop in Delhaize Deinze, net voor

Kerstdag. Met onze kerstmutsen op, waren we helemaal in

kerststemming, dit was héél leuk. Ik deed dat natuurlij k niet

alleen, maar samen met Len, Bjarne, mij n zus Ellen en onze

mama’s. Veel mensen kochten graag één of meerdere pakjes.

Zelf hebben we ook een paar pakken pannenkoeken

gekocht (die waren heel lekker). Met de drie winkelverkopen

(van AGH) samen hebben we in totaal 200 pakken pannenkoeken

verkocht! In elk pak zitten 8 pannenkoeken dus hebben

we in totaal 1600 pannenkoeken verkocht! Samen met de

stratenverkoop en individuele verkoop hebben we 415 pakken

pannenkoeken verkocht binnen onze discipline AGH. Aan

iedereen alvast bedankt en hopelij k hebben ze jullie heerlij k

gesmaakt.

Simon E.

Zoek de verschillen!

22 l Nr. 2 l maart 2016


|

Tolpoortstraat 13 bus 1

9800 Deinze

09 381 09 70

Steenweg op Deinze 150

9880 Lotenhulle

051 68 95 85

Gemeenteplein 10

9051 Sint-Denijs-Westrem

09 282 77 84

Verbonden agent – FSMA 048332A – van KBC Verzekeringen NV

Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – 0403.552.563

Nr. 2 l maart 2016 l 23


Spelletjesnamiddag...

Een regendag in de krokusvakantie: ideaal voor een spelletjesnamiddag

met alle AGHers. Alleen Gilles kon er niet bij

zij n (hij moest werken). En Kobe (hij was heel de week op

turnstage). Alle andere 8 waren van de partij op 9 februari.

Elias en Bjarne kozen al direct voor het serieuzere werk en

wilden een partij tje schaken. Na een eerste spelletje volgde

al meteen een revanche.

Stan, Simon, Oberon en Len begonnen met de XL versie van

“Marrakech”. Het spelbord paste juist in de veranda ( normaal

spelen we dit spel altij d buiten ). De grote dobbelsteen heeft

alle hoeken van de kamer gezien.

Iedereen had al vlug door hoe het spel werkte en probeerde

zij n eigen plaatsje op het marktplein op te eisen maar het was

toch Simon die hier als grote overwinnaar uit de bus kwam

met meer dan 40 dirham.

Het spelletje “speed cups” kende Cézar van in de opvang dus

hij zocht een paar vrij willigers om met hem een potje mee te

spelen. Aras en Elias waagden er zich als eersten aan. Ze kregen

het niet makkelij k tegen Cézar want het spelmechanisme

zat toch al heel goed in zij n vingers van in de opvang.

Zo vlug mogelij k de gekleurde bekertjes in de juiste volgorde

krij gen. Iedereen tegelij k. Stan was er ook een krak in bleek in

een volgende ronde.

24 l Nr. 2 l maart 2016


“Twister” wou Oberon heel graag spelen. Maar met 4 jongens

tegelij k bleek toch net iets van het goede te veel...

... Zo lukte het beter. En daarna dan eens afwisselen. Niet iedereen

kon altij d wel even goed tegen zij n verlies. De regels

werden ook af en toe in vraag gesteld: mag je bij voorbeeld

een knie laten rusten op een hand dat al op het spelvlak ligt

of niet?

Nog een spelletje dat sommigen kenden van thuis: woordzoeker.

Maar toch net weer iets anders om het eens te kunnen

spelen met de jongens waar ze elke week opnieuw mee

trainen in Deinze en Gent.

Wie vindt als eerste de woorden hond, geit, varken en noem

maar op. Aan enthousiasme alvast geen gebrek. Ook het

spelletje achteraf opruimen alvorens een nieuw uit de kast te

halen, moest ik hen geen 2 keer zeggen.

Het spel “je schrikt je een aap” kende geen van de jongens

maar toen ik het op tafel zette, waren er in geen tij d 4 kandidaten

om mee te doen. Er werden voortdurend pionnen van

plaats verwisseld. Er belandden ook heel veel aapjes in een

krokodillenbek. Maar ik heb de jongens vooral veel horen lachen

en roepen tij dens het spelen van dit spelletje.

“Onderuit” werd ook meer dan 1 keer gespeeld. Als Cézar en

Bjarne klaar waren, stonden er al vlug 2 anderen klaar om hun

stoelen in te nemen.

Nr. 2 l maart 2016 l 25


In het spelletje “alcatraz” nam Aras het op tegen Elias. Zo vlug

mogelij k alle eigen gevangenen laten ontsnappen uit de gevangenis

was hier het doel. Elias moest vooral toezien hoe

de gevangenen van Aras 1 voor 1 of soms met 2 of 3 tegelij k

ontsnapten.

In dit spelletje werd Aras, bij gestaan door Cézar, de grote

overwinnaar. De 2 helden gooiden bij na iedere beurt opnieuw

6en en laat het nu juist 6en zij n die de gevangenen

een ‘letterlij k’ extra duwtje in de rug geven. De overwinning

werd met de nodige gebaren ondersteund.

“Ubongo” kende Stan van thuis. Zoveel mogelij k diamanten

proberen verzamelen door snel en slim te puzzelen. Simon

en Cézar wilden graag meespelen. Het is uitgedraaid op een

ex aequo tussen Stan en Cézar.

Tussendoor ook nog even tij d maken op te poseren!

De kids kozen nogal vlug voor spellen die ze kenden van

thuis of bij vrienden. Dus deed ik af en toe eens zelf een voorstel.

Zo kwam ook “mij nenveger” op tafel. Een spelletje voor

2 waarbij je moet proberen elkaar te slim af te zij n in het zoeken

en onschadelij k maken van elkaars mij nen.

Het werd een spannende strij d tussen Simon en Bjarne. Ik

weet niet meer juist wie won, maar ze verloren zeker alle 2

een paar armen en benen tij dens het ontmij nen. A6: 2 bommen

in de dichte buurt. Aras stond klaar om de fiches aan te

geven aan de 2 spelers. Leuk om de jongens zo mooi te zien

‘samen-spelen’.

26 l Nr. 2 l maart 2016


Om af te sluiten nog een spelletje XL pictureka. Want zeg nu

zelf, wat is leuker dan met z’n allen zitten zoeken naar de tekening

van een slangenbezweerder of een neushoorn op een

doek van 2 meter op 3 meter. Zelfs met 8 paar ogen niet altij d

even makkelij k!

Len was bij dit spel wel een klein beetje in het voordeel omdat

hij sommige plaatjes al van buiten weet staan door het

vele spelen ( al was het nu toch wel al een tij dje geleden ). Hij

moest sommige jongens er af en toe ook wel eens attent op

maken dat het niet zo praktisch is om op het doek zelf te gaan

staan of kruipen.

De tij d was heel vlug voorbij gevlogen. De jongens hadden ook

honger gekregen van al dat spelen, lachen, roepen, discussiëren,

winnen en verliezen en af en toe toch ook eens zeuren. Vlug

met z’n allen rond tafel dus voor nog een pannenkoek...

En nog een pannenkoek en nog één... Want ‘s avonds stond

er nog een training op het programma. Bedankt Lotte en

Valerie om te helpen bakken.

Nog vlug een groepsfoto. Met onderaan van links naar rechts:

Aras, Cézar en Bjarne. En bovenaan van links naar rechts: Simon,

Stan, Elias, Oberon en Len. Een leuke, energieke bende!

En dan richting Palaestra. Om de energie die ze nog over

hadden kwij t te kunnen aan de rekstok, de brug, het paard,

de ringen, sprong en grond. En op het einde misschien ook

nog wat kracht. Of lenigheid.

Nr. 2 l maart 2016 l 27


Clubkampioenschap


Sportac’86 Deinze


Clubkampioenschap Sportac’86 Deinze

Op zondag 10 januari organiseerde onze club het jaarlij ks

clubkampioenschap in sporthal Palaestra. Met 130 deelnemers

werd het een ongelooflij k succes! Naar goede

gewoonte trok dit kampioenschap ook heel wat supporters

en belangstellenden aan, die genoten van de mooie

talenten van alle gymnasten. Onze gymclub telt vij f disciplines,

waarin alle gymnasten zichzelf van hun beste kant

lieten zien.

tweede plaats ging naar het trio Marte, Lotte en Fien en de

derde plaats was voor het duo Dagmar en Hanne. (foto)

Het trio Louise, Maïté en Quincy werd vierde. De trio’s

Kirsten, Mathilde en Lisa en Marie-Laure, Elise en Laura

behaalden respectievelij k de vij fde en zesde plaatsen.

Voor de ACRO competitie-gymnasten (37 deelnemers

voor drie categorieën) was dit de allereerste wedstrij d van

het nieuwe seizoen. Sommigen met een nieuwe boven- of

onderpartner, anderen in een nieuwe categorie. In ACRO

I-niveau behaalde het duo Lotte en Noor de hoogste score,

gevolgd door het trio Zita, Xara en Amélie en het duo Tine

en Jinske. Zij mochten het podium betreden (foto). Het

Duo Shannon en Alessia werd vierde.

De discipline Artistieke Gymnastiek Heren (AGH) telt één

categorie, waaraan negen gymnasten deelnamen. Zij zetten

hun beste beentje voor op de toestellen en op de

vloer. Len, Simon en Elias werden respectievelij k eerste,

tweede en derde, gevolgd door Bjarne, Cézar, Oberon,

Stan en Aras.

Bij de ACRO A-beloften werden de medailles verdeeld

onder het gemengd duo Pieter en Charlotte, het duo Alessia

en Talia het duo Zoë en Yara met 32.65 punten. (foto)

Het duo Julie en Michelle werd vierde en het trio Hazel,

Axelle en Irma behaalde de vij fde plaats.

Bij de ACRO groepen A 12-18 en A 13-19 mocht het trio

Zara, Lisa en Dante het hoogste schavotje betreden. De

30 l Nr. 2 l maart 2016


De discipline Tumbling telt 19 deelnemers voor drie categorieën.

In het I-niveau eindigde Ayno op de eerste, Marie

op de tweede en Jauke en Clara Lily op de derde plaats

(foto)

Bij de Miniemen en Beloften werden de podiumplaatsen

verdeeld onder Amber (1), Aurélie (2) en Chloé (3).

Laura (1), Phebe (2) en Daisy (3) mochten de medailles in

ontvangst nemen in de categorie Junioren/Senioren.

I-niveau

1. Charlotte B .........9.1....... 8.0 .........17.1

2. Roos.....................8.9 ....... 8.1 .........17.0

3. Luka .....................8.5....... 7.4 .........15.9

4. Lore .....................8.0....... 6.5 .........14.5

5. Camille ................6.7....... 7.0 .........13.7

Bij Trampoline zij n er 17 gymnasten, eveneens voor drie

categorieën. De uitslagen zij n de volgende:

B niveau

1. Liene Segers .......8.0....... 8.6 .........16.6

2. Charlotte DS .......7.5....... 8.5 .........16.0

3. Victor ...................7.5....... 7.8 .........15.3

4. Madison ..............7.3....... 7.9 .........15.2

5. Nicolas ................7.1....... 7.7 .........14.8

6. Bram ....................6.9....... 7.7 .........14.6

7. Louise ..................6.6....... 6.9 .........13.5

8. Bauke ..................7.5....... 5.6 .........13.1

9. Manon ................5.9....... 5.6 .........11.5

Nr. 2 l maart 2016 l 31


Competitie -11

1. Kara en Zoë

2. Leonie en Lisa

3. Juliette en Mirthe

4. Nina en Febe

5. Camille en Ine

6. Eline en Kato

7. Ella en Allegra

8. Nina en Ime

A niveau

1. Fleur ................7.5 ......... 7.5 .......... 15.0

2. Rune ................7.8 ......... 5.3 .......... 13.1

3. Jente ...............5.8 ......... 6.9 .......... 12.7

Dit jaar zij n er 48 skippers in de vij fde discipline, Rope

Skipping, verdeeld onder drie categorieën. Hieronder de

resultaten:

Competitie beloften A en B (12-14 jarigen)

1. Lynn, Lien, Yasmin en Sara

2. Amber, Amber, Audeline, Keana en Charlotte

3. Bente, Maarten, Loeca, Anne-Fleur en Olivia

4. Paulien, Sara, Fleur en Marie Lynn

Competitie 15 +

1. Amy, Heleen, Janou en Nele

2. Chiara, Lotte, Bo, Kato en Leie

3. Febe, Rune, Romi, Justien en Sofie

Tot slot werden nog de medailles uitgereikt door enkele

leden van het schepencollege van Deinze. Het werd

alweer een fijn clubkampioenschap, met vooral heel veel

fiere ouders! Van harte proficiat aan álle gymnasten én hun

trainers voor hun grote inzet en hun prestaties. Aan allen

veel succes toegewenst tij dens de komende wedstrij den!

(Foto’s en middenposter Eric ’T Kindt)

32 l Nr. 2 l maart 2016


Carnaval in de sporthal van Latem …

Woensdag 3 februari te Latem, de trainers komen tijdig

aan in de zaal om alles klaar te zetten. Maar wat zien ze

er uit! Een konijn? Nemo, de clownvis? Een hond? Een

schaap? Troetelbeertje? Hartjesmevrouwtje? Zelfs de trainers

van de tennis keken raar op … Maar voor één keer

kwam niemand in turnkledij training geven. Rond 15u45

werd het nog gekker in de zaal, want dan kwamen onze

kleuters stilaan de zaal binnen. Geen gewone kleuters

hoor: brandweermannen, clowns, prinsessen, indianen,

voetballers, superhelden,… Een speciale woensdag

waaaaaaaaaaaaaaaaaant we vieren carnaval! Na een

opwarming met zotte en gekke dansjes stond er een hele

grote omloop opgesteld waarop ze zich helemaal konden

uitleven. Springen, kruipen, klimmen, rollen, sluipen,… het

kwam allemaal aan bod. Een superheld op de trampoline,

een prinses op de balk,… je kon het zo gek niet bedenken,

in de sporthal van Latem kon dit allemaal. Wat een leuke

momenten. Na de kleuters maakten de gymnasten van de

basisgym zich klaar. Ook voor hen werd het een grappige

en sfeervolle carnavalstraining. Ze beeldden met z’n allen

hun personage uit, deden een opwarming op de grote

omloop, dansten op “10 000 luchtballonnen” en mochten

daarna zelf kiezen aan welk toestel ze wilden turnen. Eén

keer per jaar, eens megagek doen in de turnles… dat moet

kunnen. We kijken met z’n allen al uit naar volgend jaar!

Sandra M.

Nr. 2 l maart 2016 l 33


Van AGH gymnast tot trainer…

Dag iedereen, ik ben Lars Baert en omdat ik na 10 jaar turnen

te veel blessures had en geen vooruitgang meer maakte,

ben ik begonnen met zelf training te geven. Ik geef nu dus

al 6 maanden training en ik heb er zeker geen spijt van dat

ik deze keuze gemaakt heb. Laatst heb ik mijn eerste wedstrijdervaring

(het clubkampioenschap) als trainer meegemaakt

en het was zeker een toffe ervaring. Er is niet zoveel

verschil met de tijd dat ik nog als gymnast meedeed aan de

wedstrijden. Ik heb nu gewoon geen zenuwen meer, terwijl

ik als gymnast altijd een beetje zenuwen had. Ik vond het

een schitterende ervaring en ik bedank daarvoor ook al de

mensen die ervoor gezorgd hebben dat ik trainer kon worden.

Dat zijn vooral mijn vorige trainers, Maartkin en Godwin

natuurlijk. Maar zeker ook de gymnasten aan wie ik training

geef, want zonder gymnasten kunnen er natuurlijk ook geen

trainers zijn. Hopelijk kan ik dit lang blijven doen en nog veel

toffe ervaringen hebben.

Lars B.

34 l Nr. 2 l maart 2016


CAMFISC

Grote Steenweg 131

9870 OLSENE

tel 09 243 46 60

camfisc@campe.be

FERROFISK

Kastanjelaan 4 B

9800 DEINZE

tel 09 243 46 64

ferrofisk@campe.be

Fiscaliteit

Boekhouding

Bedrijfsadvies

D/31/130

Kantoor Campe

Grote Steenweg 131

9870 OLSENE

tel 09 243 46 60

campe.nv@campe.be

Kantoor Van Hove

Dorpsstraat 71

9870 MACHELEN

tel 09 380 04 86

stan.vanhove@skynet.be

Verzekeringen voor

Zelfstandigen en KMO’s

Particulieren

Hans Lippens | Wendy Willems

Vaart Linkeroever 7 A | 9800 Deinze

T. 09 / 380 36 04

info@belcoprint.be | www.belcoprint.be

Copycenter | Planafdruk | Textieldruk | Grafisch Ontwerp

Borduren | Kunstschilders- en Maquettemateriaal

Nr. 2 l maart 2016 l 35


Provinciaal Kampioenschap RS

te Berlare (A-beloften)

Spannend, morgen eerste wedstrij d in competitie A in Berlare;

de derde wedstrij d van mij n rope skipping-carrière. Ik geraak

maar niet in slaap. Zal ik het wel allemaal kunnen en niets vergeten?

’s Morgens ben ik vroeg wakker. De zenuwen vallen mee. Ik

maak me vlug klaar en probeer wat te eten. Daarna vertrekken

we met het ganse gezin naar Berlare. Er was twee keer omleiding

voorspeld, deze is er niet. We zij n dus veel te vroeg …

Door het staan wachten beginnen de zenuwen me toch wel

parten te spelen.

Eén voor één komen de anderen ook aan. De trainsters stellen

ons gerust: het zal wel lukken! We hebben goed geoefend.

Eerst speed 30sec. Niet slecht gesprongen, maar ook niet

super. Daarna speed 3min. Zelfde verhaal. En daarna de freestyle.

Deze ging wel zeer goed naar mij n normen, bij na foutloos.

Mij n mama en papa stonden versteld van mij n vooruitgang

tegenover vorig jaar.

Al bij al ben ik tevreden met mij n prestaties. Nu wachten op

de prij suitreiking. Hopelij k is er iemand bij van onze groep die

kan doorgaan naar het Belgisch kampioenschap. En ja hoor,

één iemand geselecteerd voor de speed: Lien De Smet. Joehoe!

Met een tevreden gevoel vertrekken we terug naar huis. Nu

trainen voor de volgende wedstrij d: “de Masters”. Ik kij k er al

naar uit!

Amber A.

Wist je dat gedurende 30 jaar ...

… mijn vader, André Vandewalle, één van de stichtende bestuursleden in ‘86, nog steeds enorm Sportac-gezind is en 30

jaar later nog steeds actief is binnen de redactieraad?

Wist je dat ... mijn beide ouders bijna 30 jaar geleden (1988) al met zwetende handen in de tribunes zaten, toen om te

supporteren voor Gretel Le Roy en mezelf, op het WK in Antwerpen ... (Gretel die jaren lang in verschillende formaties het

mooie weer maakte binnen Sportac, oa met Inge Everaert en Evelyne Verleye, en daarnaast ook nog meedraaide met de

nationale ploeg tumbling!).

Wist je dat ... mijn ouders dit nu opnieuw meemaken en vurig supporteren voor hun kleindochters Hanne en Lore Vanden

Berghe, en sinds kort ook Tine Vanden Berghe?

Wist je dat ... ze kippenvel kregen toen ze hoorden dat het WK in 2018 opnieuw in Antwerpen doorgaat en ze daar hopelijk

Lore nog eens mogen zien schitteren? De cirkel is rond.

Beatrijs Vdw.

36 l Nr. 2 l maart 2016


Recreagroep....

Sportacus

RS Machelen

Basisgroepen rope skipping

RS De Pinte 2

RS Deinze

RS Latem

RS De Pinte 1


Maar liefst 12 medailles voor Sportac Trampoline

op Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen!

We kunnen met de nodige trots terugkijken op een goed

gestarte 1ste provinciale voorronde met heel wat mooie

resultaten voor onze gymnasten bij het Provinciaal Kampioenschap

Oost-Vlaanderen. Op 23 en 24 januari mochten

onze gymnasten van het I-niveau de spits afbijten in Ternat. Bij

de negenjarigen behaalden Lore en Emma goud en Camille

haalde een zilveren medaille. Ook Roos Bal, Charlotte Boury

en Luca Denolf schitterden met goud voor de 10-jarigen. In

het weekend van 6 en 7 februari was het dan de beurt aan de

gymnasten van het A en B-niveau. Deze voorronde ging zoals

vorig jaar terug door in Eeklo. In het B-niveau gingen de zilveren

medailles naar Bauke Stichelbout (B 11 jaar meisjes)

en Nicolas Descheres (B 15-16 jaar jongens). Het goud ging

naar Liene Scherens (B 15-16 jaar meisjes). Madison Verdonckt

(B 12 jaar meisjes) en Louise Lecluyse (B 13-14 jaar

meisjes) grepen dit jaar net naast een podiumplaats en eindigden

allebei op de vierde plaats in het Oostvlaams klassement.

Bram Decraene (B 15-16 jaar jongens) eindigde op

de zesde plaats. Tot slot behaalden we met onze club in het

A-niveau nog eens drie medailles. Er ging goud naar Fleur

Vander Vennet (A 13-14 jaar meisjes) en naar Ben Van Overberghe

(A Seniores jongens). Het zilver werd gescoord door

Rune Duvilliers (A 11 meisjes). En net als in het B-niveau

greep Yente Tavernier (A 12 meisjes) net naast het podium en

eindigde op de vierde plaats voor Oost-Vlaanderen. Kortom,

allemaal resultaten om terecht fier op te zijn. En dat is niet

alleen te danken aan de gymnasten zelf, maar ook dankzij

de inzet van onze trainers Simon, Kobe, Maaike en Flore die

ervoor zorgden dat onze gymnasten stap voor stap konden

verder groeien in hun discipline. We kijken alvast uit naar de

volgende voorrondes en het Vlaams Kampioenschap!

Annelies V.V. (mama Louise Lecluyse)

38 l Nr. 2 l maart 2016


Lore en Noémie hoge spreidzit

Gymgala

Noémie vlieger op hoge toren

Lore en Noémie dubbel hoek

Kilian vliegt door de lucht

Kilian (l.) en Robin (r.), Arne en Vincent

Nr. 2 l maart 2016 l 39


WAGC TRA en TU 2015 Odense

De WAGC (World Age Group Competition) is een wereldkampioenschap

voor jongeren. Na een geslaagd tumbling

seizoen (haar eerste in A competitie!) haalde Laura Van de

Voorde voldoende punten om geselecteerd te worden voor

het WAGC in Odense (Denemarken). Maandag 30 november

2015 vertrok een delegatie met Belgische gymnasten tumbling

en trampoline, waaronder Laura, naar Odense. Hieronder

het dagboek van haar eerste buitenlandse wedstrij dervaring.

Maandag 30 november

Rond 7u30 was het zover, we vertrekken aan de topsporthal

in Gent voor een lange busrit naar Odense in Denemarken.

Rond ongeveer 20u kwamen we aan in het sportcomplex te

Odense en hebben we avondeten gegeten. Door alle organisatie

die nog moest gebeuren waren we pas rond 22u30 in

het hotel. Een ouderwets hotel en een kleine kamer maar wel

zéér gezellig. Ik sliep samen met Daphné De Ruyck (Olympia

Merelbeke) en Sarah Syroit (Gymastica Oud-Turnhout) op de

kamer, twee supertoffe meisjes! We waren zeer moe en zij n

dus snel gaan slapen.

Dinsdag 1 december

Onze eerste training begon al om 9u. Na een korte nachtrust

was het tij d voor een lekker ontbij tje en daarna richting

training met de bus. Er waren drie verschillende zalen: de

trainingszaal, de opwarmzaal en de wedstrij dzaal. Onze eerste

training was in de trainingszaal. Het was een rustige training

waar we vooral tempseries zonder eindsprong hebben

gesprongen om de baan wat gewoon te worden. Na de training

gingen we even naar de wedstrij dzaal om onze concurrentie

te bekij ken. Rusland en Amerika waren daar aan het

trainen en we zagen dus al direct wat ons te wachten stond.

Rond 12u zij n we gaan eten en in de middag stonden er nog

eens twee trainingen op het programma, één in de opwarmzaal

en één in de wedstrij dzaal. Het was de eerste en voorlaatste

training in de wedstrij dzaal, spannend dus!

Woensdag 2 december

Verliep eigenlij k zoals de dinsdag maar dan twee trainingen

in de voormiddag en één in de namiddag.

De trainingen gingen niet zo vlot bij iedereen omdat de landing

zeer hard was en iedereen wel wat last had van zij n voeten,

maar met steun van de trainers en kiné Michiel was alles

al snel opgelost.

Donderdag 3 december

De start van de wedstrij den. Na de openingsceremonie was

het de beurt aan de 13-14 jarigen tumbling. Voordat de wedstrij

den begonnen hadden de gymnasten die geen wedstrij d

hadden nog één training per dag. Voor de rest van de dag

gingen we naar de wedstrij den kij ken of even rustig terug

naar het hotel om te studeren of iets anders te doen.

Vrij dag 4 december

Wedstrij ddag twee, nu voor de 15-16 jarigen tumbling en

trampoline. België behaalde zelfs een finaleplaats in tumbling

met Katrien Braet (Klimop RT Merksem) die als derde

de finale in ging maar toch nog wat plaatsen moest prij sgeven

en uiteindelij k op een zesde plaats eindigde. Wij (gymnasten

die nog geen wedstrij d gesprongen hadden) hadden

terug een training.

Zaterdag 5 december

Mij n wedstrij ddag, spannend! Ik was vroeg wakker samen

met mij n kamergenootje Daphné die ook wedstrij d had.

Tine, onze trainster van die week had besloten om vroeg

genoeg de bus te nemen zodat we zeker op tij d zouden zij n.

Na een halfuur wachten op de bus hebben we uiteindelij k

mij n ouders gebeld om ons naar de sportzaal te brengen.

Want ja, ook de bussen in Denemarken rij den niet zoals het

zou moeten zij n. Rond 10u had ik opwarming en alles ging

redelij k vlot. Na de opwarming was het moment aangebroken

om door de deur naar de wedstrij dzaal te gaan. Ik had

echt super veel stress. Trainster Tine stelde me wel gerust

en zei dat ik vanaf nu gewoon moest genieten. Op de wedstrij

dbaan hadden we nog twee inspringbeurten en daarna

begon de wedstrij d echt. Mij n eerste sprong (rondat -5 temp-

40 l Nr. 2 l maart 2016


meer dan 30,000 gehaald. Mij n tweede reeks (rondat -5

temp- flik- dubbel hoek) ging ook goed, wel wat minder dan

mij n vorige reeks maar ik haalde opnieuw een mooi 30,200

punt. Als vierde ging ik uit de eerste rotatie maar er moest

natuurlij k nog een rotatie komen en daarna mogen de eerste

8 naar de finale, spannend afwachten dus. Uiteindelij k eindigde

ik negende in de voorronde met een ex aequo op 7,8

en 9 maar omdat de uitvoering van mij n tweede reeks minder

was dan 7 en 8 eindigde ik op de negende plaats. Balen,

want daardoor belandde ik net buiten de finale. Uiteraard

was ik teleurgesteld maar door de steun van iedereen ging

het al snel beter. Op zich heb ik wel een mooie wedstrij d

gesprongen en ik ben natuurlij k een super-ervaring rij ker.

Zondag 6 december

De laatste wedstrij ddag, tij d voor de miniemen om te tonen

wat ze kunnen. Alweer een finaleplaats door Julie Steenssens

(Gym Plus Mortsel), ze werd uiteindelij k zesde in de finale.

’s Avonds was het tij d voor het banket. Dit is een feest met

iedereen die heeft meegedaan aan de WAGC. Een betere

afsluiter van een zalige week had ik me niet kunnen voorstellen.

flik- dubbel strek) ging super goed waardoor ik 31,000 punt

scoorde. Super, een persoonlij k record want ik had nog nooit

Maandag 7 december

Een busrit van ongeveer 12u terug naar huis. Iedereen was

druk aan het studeren op de bus want de examens kwamen

eraan. Sommige begonnen dinsdag al, ik had gelukkig nog

een dagje tussen en begon dus woensdag. Ik vond het een

leuke ervaring. Ik heb veel nieuwe maar vooral toffe mensen

leren kennen. In de toekomst zou ik graag nog meer internationale

wedstrij den willen meedoen en ik denk dat iedereen

daar wel stiekem van droomt … Maar eerst op naar een

geslaagd wedstrij dseizoen!

Laura V.

Wist je dat gedurende 30 jaar ...

… Anika De Clercq in de voetsporen loopt van haar mama én papa? Sinds september traint Anika mee met de competitiegroep

TU B-niveau. Haar mama, Yolanda Wouters was indertijd een schitterende TU-gymnaste. Haar papa, Tim De

Clercq, sprong op hoog niveau in de TRA competitie en was eveneens actief als trainer binnen de discipline.

Maar ook Siggy Van Renterghem geeft de fakkel door aan haar beide kinderen. Siggy behaalde vroeger vele nationale en

internationale titels binnen de TU-discipline. Haar dochter Marieke Van Assche traint in TU I-niveau en zoon Seppe zit in de

pré-competitie groep Basis Instap.

Jan De Neve, skipper op hoog niveau ten tijde van de oprichting, zelf ook trainer en bestuurslid geweest, heeft nu ook zijn

dochtertje Bo ingeschreven bij de kleutertjes. Wie weet schuilt er ook een toekomstige skipster in haar?

Nr. 2 l maart 2016 l 41


Provinciale Voorronde 1 en

Oost-Vlaams Kampioenschap tumbling eeklo

In het weekend van 6 en 7 februari was er de eerste provinciale

wedstrij d tumbling van het seizoen, de Provinciale Voorronde

1 TU ABI Eeklo (kampioenschap OVL).Voor Sportac’86

namen tien gymnasten deel in vier verschillende categorieën

op A en B-niveau. Bij de allerjongsten B-niveau was dat Alicia

Vanheste en Chloë Callens (categorie 11-12 jaar meisjes).

Alicia werd zevende van Oost-Vlaanderen. Chloë werd derde

en behaalde de bronzen plak. Bij de categorie 13-14 jaar

meisjes werden Peirs Aurélie, Deruij ck Amber en Van Crombrugge

Jeniffer respectievelij k negende, tiende en elfde.

Voor hen was het hun eerste wedstrij d op het A-niveau. Vorig

seizoen deden zij nog wedstrij den op het B-niveau. Sam

D’Hoop nam deel bij de 15-17 jaar jongens A en behaalde

een tweede bronzen plak voor Sportac’86. De senioren

meisjes waren vertegenwoordigd door Laura Vandevoorde,

Phebe Gussé , Daisy Zwanckaert en Zara Lucas. Daisy sprong

voor het eerst in het A-niveau. Haar eerste sprong lukte

prima, maar de stress speelde haar te veel parten bij haar

tweede sprong. Uiteindelij k werd ze zevende. Zara behaalde

een zesde plaats na wat mindere reeksen. Phebe en Laura

sprongen elk twee mooie reeksen en werden beloond met

een medaille, zilver voor Phebe en brons voor Laura. Het

Oost-Vlaams Kampioenschap leverde dus vier medailles op

waarvoor een dikke proficiat aan alle gymnasten én hun trainers.

Lies B.

42 l Nr. 2 l maart 2016


Goed beheerd = Veilig verzekerd !

Verzekeringen Johan Desmet NV

FSMA: 011260A-cB

Rijksweg 129a | T 09 388 81 20

9870 Zulte | F 09 388 90 80

info@johandesmet.be | www.johandesmet.be

Particulier - Transport - KMO - Industrie - Vrije beroepen - Fiscale optimalisatie

Ma - Vrij:

09.00u - 12.00u

14.00u - 17.00u

Zat:

10.00u - 12.00u

En op afspraak

Nr. 2 l maart 2016 l 43


Uitslagen ACRO

Provinciale Voorronde 1 Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Bazel 30-31 januari 2016

A 11-16 Gemengd Paar – 1 deelnemer

Plaats Naam Club Balans Tempo Totaal

1 Pieter Everaert – Van Royen Charlotte Sportac ’86 Deinze 26,90 27,20 54,10

A 11-16 Meisjes Drie – 9 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Totaal

1 Lorré Liset, Quivreux Aukje, Van de Keere Marthe Gymclub Altis Eeklo 28,40 27,95 56,35

4 Inghels Axelle, Merckx Irma, Tack Hazel Sportac ’86 Deinze 26,70 26,90 53,60

A 11-16 Meisjes Paar – 8 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Totaal

1 De Troyer Talia – Demuynck Alessia Sportac ’86 Deinze 27,50 27,60 55,10

2 Paelinck Julie – Vermeersch Michelle Sportac ’86 Deinze 27,10 27,10 54,20

3 Van Doorne Zoë – Van Speybroeck Yara Sportac ’86 Deinze 26,00 25,30 51,30

A 12-18 Meisjes Drie – 11 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Totaal

1

Hendrickx Kiara, Goossens Lounia,

Vandersluys Sofie

OTM Gent 26,95 26,85 53,80

2

Paelinck Elise, Van Torhaut Laura,

Vervynck Marie-Laure

Sportac ’86 Deinze 26,90 26,90 53,80

3

De Waele Kirsten, Sapijn Lisa, Bruynooghe

Mathilde

Sportac ’86 Deinze 27,10 26,10 53,20

4

Everaert Maïté, Van Der Weken Louise,

Verhelst Quincy

Sportac ’86 Deinze 26,85 26,30 53,15

A 13-19 Meisjes Drie – 6 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Totaal

1 Maesele Zara, Van Laecke Dante, Notebaert Lisa Sportac ’86 Deinze 27,43 26,77 54,20

2 Snoeck Marte, Haers Fien, Van Overbeke Lotte Sportac ’86 Deinze 26,86 26,63 53,49

A 13-19 Meisjes Paar – 2 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Totaal

1 Lammertyn Noémie – Vanden Berghe Lore Sportac ’86 Deinze 28,20 27,90 56,10

2 Vanden Berghe Hanne – Lammens Dagmar Sportac ’86 Deinze 27,20 27,23 54,43

Clubkampioenschap Sportac ’86, Deinze 10 januari 2016

I2 – 4 deelnemers

Plaats Naam Totaal

1 Noor Careelmont, Lotte Van Overmeeren 16,60

2 Zita Goffaux, Xara De Groote, Amelie Bernaert 15,75

3 Jinske Boudin, Tine Vanden Berghe 15,40

4 Shannon Van Crombrugge, Alessia De Spiegeleire 15,20

A 11-16 – 5 deelnemers

1 Pieter Everaert, Charlotte Van Royen 34,65

2 Alessia Demuynck, Talia De Troyer 34,15

3 Zoë Van Doorne, Yara Van Speybroeck 32,65

4 Julie Paelinck, Michelle Vermeersch 31,65

5 Hazel Tack, Axelle Inghels, Irma Merckx 30,70

A 12-18 + A 13-19 – 6 deelnemers

1 Zara Maesele, Lisa Notebaert, Dante Van Laecke 35,20

2 Marte Snoeck, Lotte Van Overbeke, Fien Haers 34,25

3 Dagmar Lammens, Hanne Vanden Berghe 33,90

4

Louise Vander Weken, Maïté Everaert,

Quincy Verhelst

32,70

5

Kirsten De Waele, Mathilde Bruynooghe,

Lisa Sapijn

30,45

6

Marie-Laure Vervynck, Elise Paelinck,

Laura Van Torhaut

26,85

44 l Nr. 2 l maart 2016


Kantoor DEINZE

Volhardingslaan 72 bus 1

9800 DEINZE

09/381.68.68

tallieu & tallieu - www.tnt.be

Uitverkoop wegens verbouwingen en met ingang van 16/11/2015. Kortingen en soldenprijzen geldig op aangeduide brillen en zonnebrillen,

exclusief nieuwe collecties. Info en voorwaarden in de winkel.

WEGENS VERBOUWINGEN

TOTALE UITVERKOOP

BRILLEN & ZONNEBRILLEN

LUXEMERKEN AAN

NOOIT GEZIENE PRIJZEN

Winkel open

op zondag

20/12!

Markt 137 n 9800 Deinze n tel. 09 386 18 24 n info@De-roo.be

Gaversesteenweg 44 - 9800 Deinze

Tel. 09/386.22.73 - info@optieklammerant.be

WWW.OPTIEKLAMMERANT.BE

W WW.de-roo.be

Alle info & acties

WWW.TOTALEUITVERKOOP.COM

Nr. 2 l maart 2016 l 45


Uitslagen ACRO

Provinciale Voorronde 1 Antwerpen, Alken 23-24 januari 2016

I2 Duo – 33 deelnemers

Plaats Naam Club Totaal

1 Careelmont Noor, Van Overmeeren Lotte Sportac ’86 22,45

10 Boudin Jinske, Vanden Berghe Tine Sportac ’86 20,95

23 De Spiegeleire Alessia, Van Crombrugge Shannon Sportac ’86 19,50

I2 Groep – 35 deelnemers

1

Dhoore Emma, Dedeckel Amelie, Meulemeester

Eva

Gymclub Altis Eeklo 22,40

12 De Groote Xara, Goffaux Zita, Bernaert Amelie Sportac ’86 20,80

FIAC 2016, Puurs 11-12-13 februari 2016

A 11-16 Meisjes Drie – 34 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Finale (tempo)

1

Martens Veerle, Van Lieshout Sam,

Van Markesteijn Lin-si

Flik Flak (Nederland) 27,70 27,55 27,75

10 Inghels Axelle, Merckx Irma, Tack Hazel Sportac ‘86 26,80 26,95 26,65

A 11-16 Meisjes Paar – 31 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Finale (balans)

1 Boxler Nicole, Kirschner Sophie TSV Friedberg 28,35 27,95 28,15

2 Alessia Demuynck , Talia De Troyer Sportac ‘86 28,05 27,15 27,70

7 Julie Paelinck, Michelle Vermeersch Sportac ‘86 27,10 26,95 27,00

16 Zoë Van Doorne, Yara Van Speybroeck Sportac ‘86 26,75 27,20 25,40

A 11-16 Gemengd Paar – 10 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Finale (tempo)

1 Malato Pedro, Pereira Mariana

Ginásio Clube

Português

26,25 27,75 27,10

4 Pieter Everaert, Charlotte Van Royen Sportac ‘86 27,10 25,05 26,65

A 12-18 Meisjes Drie – 34 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Finale (combined)

1 Williams Kitty, Dawson Tabitha, Wright Scarlett

Richmond Gymnastics

Association

28,25 27,75 28,30

4

Kirsten De Waele, Mathilde Bruynooghe,

Lisa Sapijn

Sportac ‘86 27,00 26,75 26,95

7

Marie-Laure Vervynck, Elise Paelinck en

Laura Van Torhaut

Sportac ‘86 26,60 26,80 26,75

17

Louise Vander Weken, Maïté Everaert,

Quincy Verhelst

Sportac ‘86 26,20 25,55

A 13-19 Meisjes Drie – 18 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Finale (combined)

1 Moura Matilde, Ferreira Raquel, Dias Carolina

Ginásio Clube

Português

27,32 27,55 27,40

6 Zara Maesele, Lisa Notebaert, Dante Van Laecke Sportac ‘86 26,85 26,97 26,62

7 Marte Snoeck, Lotte Van Overbeke, Fien Haers Sportac ‘86 26,11 26,83 26,61

A 13-19 Meisjes Paar – 4 deelnemers

Plaats Naam Club Balans Tempo Finale (combined)

1 Lammertyn Noémie, Lore Vanden Berghe Belgian Federation 28,25 27,70 27,95

Dagmar Lammens, Hanne Vanden Berghe Sportac ‘86 27,00 26,83

46 l Nr. 2 l maart 2016


Wij bouwen niet zomaar huizen, wij creëren jouw thuis.

Een nest met je favoriete spullen die je eigen geschiedenis schrijven. Jouw basis voor

rust, innerlijke vreugde en herinneringen. Een thuis, volledig in het teken van jouw

verlangens. Telkens van begin tot einde voor jou gerealiseerd, met respect voor mens

en milieu. De plaats waar unieke verhalen ontstaan. Thuiskomen, da’s bostoen.

Kies voor onze

woonprojecten

Realiseer jouw

bouwontwerp

Stap in onze

appartementen

Start met jouw

totaalverbouwing

09 216 16 16 info@bostoen.be bostoen.be

Nr. 2 l maart 2016 l 47


Uitslagen AGH

14/11/15 - Kwalificatiewedstrijd TT jongens in Sint-Gillis-Bij-Dendermonde

A Opgelegd werk 2de tot 4de leerjaar - All-around Resultaten

Plaats Naam grond paard ringen sprong brug rek totaal

1 VLAEMINCK Wannes 13 13,2 14,1 12,7 14,7 13,3 81

VASTE VUIST LAUWE

15 MUYS Elias 11,9 11,5 12 12 12,7 12 72,1

SPORTAC DEINZE vzw

28 HOSTE Bjarne 12,4 10,2 12,3 12,9 10,65 10,3 68,75

SPORTAC DEINZE vzw

32 COESSENS Stan 11,6 11,3 9,9 12,9 11,25 10,3 67,25

SPORTAC DEINZE vzw

43 DOENS Oberon 11,7 9,2 9,5 11,7 10,65 8,1 60,85

SPORTAC DEINZE vzw

A Opgelegd werk 5de leerjaar tot 1ste secundair - All-around Resultaten

Plaats Naam grond paard ringen sprong brug rek totaal

1 POPELIER Robbe 14,8 14,4 14,3 17,6 16,55 15,6 93,25

GYM IZEGEM

11 ANTHEUNIS Kobe 14,4 13,4 13,5 16 14,95 13,1 85,35

SPORTAC DEINZE vzw

21

KELAMBI ARACHCHIGE

Len

14,1 12,4 13,2 14,3 13,85 13,9 81,75

SPORTAC DEINZE vzw

40 EVERAERT Simon 11,1 11,1 9,8 14,2 12,5 11,1 69,8

SPORTAC DEINZE vzw

28/11/15 - Finalewedstrijd TT jongens in Sint-Gillis-Bij-Dendermonde / Toestelfinales

A Opgelegd werk 5de leerjaar tot 1ste secundair - Resultaten grond

Plaats Naam diff ex pen totaal

1 POPELIER Robbe 9,2 8,4 - 17,6

GYM IZEGEM

8 ANTHEUNIS Kobe 6,5 8,6 1,1 14

SPORTAC DEINZE vzw

A Opgelegd werk 2de tot 4de leerjaar - Resultaten brug

Plaats Naam diff ex pen totaal

1 VLAEMINCK Wannes 5,3 9,2 - 14,5

VASTE VUIST LAUWE

5 MUYS Elias 4 9,3 - 13,3

SPORTAC DEINZE vzw

A Opgelegd werk 5de leerjaar tot 1ste secundair - Resultaten brug

Plaats Naam diff ex pen totaal

1 POPELIER Robbe 8 9,2 - 17,2

GYM IZEGEM

4 ANTHEUNIS Kobe 8 7,3 - 15,3

48 l Nr. 2 l maart 2016


Uitslagen Rope Skipping

Provinciaal Kampioenschap A-Masters beloften 18/10/2015 -

Berlare

Meisjes - 73 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Van Avermaet Naomi Siluskip 10

12 De Smet Lien Sportac 55

17 Said Omar Yasmin Sportac 65

23 De Waele Lynn Sportac 80

38 Witters Charlotte Sportac 123

43 Lievens Keana Sportac 128

50 Allij Amber Sportac 156

58 Notebaert Sara Sportac 167

62 van Meenen Amber Sportac 177

67 De Backer Audeline Sportac 182

Belgisch Kampioenschap A-Masters beloften 21/11/2015 - Lede

meisjes -3 min. Speed - 23 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Van Avermaet Naomi Siluskip 442

8 De Smet Lien Sportac 416

Belgisch Kampioenschap A-Masters 15+ 21/11/2015 - Lede

Meisjes - 30 sec. speed - 36 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Audiens Elise Romskippers 98

9 De Waele Amy Sportac 89

12 De Block Heleen Sportac 85

Meisjes - Triples - 10 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 De Block Heleen Sportac 150

6 Maes Nele Sportac 63

9 Vandepitte Ine Sportac 44

Provinciaal Kampioenschap B-Masters beloften 14/11/2015 -

Oostende

Jongens - 8 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Parewijck Jonas Moving 13

2 Burvenich Maarten Sportac 13

Meisjes - 72 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Vierendeels Rune Moving 17

15 De Bruycker Chabbah Sara Sportac 64

16 Tiellieu Marie Sportac 64

27 Vermaerke Paulien Sportac 93

28 Eggermont Roos Sportac 96

32 De Ganck Anne-Fleur Sportac 101

35 Detavernier Fleur Sportac 107

44 Haerens Bente Sportac 122

51 Alongi Olivia Sportac 147

59 Desmet Loeca Sportac 179

Provinciaal Kampioenschap B-Masters 15+ 14/11/2015 -

Oostende

meisjes - 76 dln

Plaats Naam Club Totaal

1 Tieleman Lisa Moving 10

23 Vandepitte Ine Sportac 80

28 Draulans Elien Sportac 90

53 Vansteelandt Luna Sportac 153

Clubkampioenschap 10/01/2016 - Deinze

Competitie -11

1 Kara en Zoë

2 Leonie en Lisa

3 Juliette en Mirthe

4 Nina en Febe

5 Camille en Ine

6 Eline en Kato

7 Ella en Allegra

8 Nina en Ime

Competitie beloften A en B (12-14 jarigen)

1 Lynn, Lien, Yasmin en Sara

2

Amber, Amber, Audeline,

Keana en Charlotte

3

Bente, Maarten, Loeca, Anne-

Fleur en Olivia

4

Paulien, Sara, Fleur en Marie

Lynn

Competitie 15 +

1 Amy, Heleen, Janou en Nele

2 Chiara, Lotte, Bo, Kato en Leie

3

Febe, Rune, Romi, Justien en

Sofie

Nr. 2 l maart 2016 l 49


Uitslagen TRAMPOLINE

Provinciale Voorronde 1 Eeklo - 06/02/2016-07/02/2016 - Provincie Kampioenschap Oost-Vlaanderen

A 11 jaar meisjes - 4 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 Truyens Janne Des Beveren vzw 34,005 38,690 72,695

2 Duvilliers Rune Sportac Deinze vzw 32,865 37,845 70,710

A 12 jaar meisjes - 5 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 Sucaet Anouk Sterk en Lenig Drongen 37,375 41,020 78,395

4 Tavernier Jente Sportac Deinze vzw 32,810 35,680 68,490

A 13-14 jaar meisjes - 3 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 Vander Vennet Fleur Sportac Deinze vzw 34,660 38,940 73,600

A Seniores jongens 3 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 Van Overberghe Ben Sportac Deinze vzw 46,255 53,120 99,375

B 11 jaar meisjes - 8 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 Van Zele Tine Gymclub Altis Eeklo 34,045 35,520 69,565

2 Stichelbout Bauke Sportac Deinze vzw 32,535 36,105 68,640

B 12 jaar meisjes - 6 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 De Baets Ellis Turnkring Oostakker 37,575 39,885 77,460

4 Verdonckt Madison Sportac Deinze vzw 33,760 35,895 69,655

B 13-14 jaar meisjes - 12 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 De Graef Jinte Turnkring Oostakker 36,655 40,335 76,990

4 Lecluyse Louise Sportac Deinze vzw 36,390 37,960 74,350

B 15-16 jaar meisjes - 3 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 Segers Liene Sportac Deinze vzw 36,125 40,800 76,925

B 15-16 jaar jongens - 7 dln

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

1 Michiels Andreas Gymmax vzw 38,905 45,895 84,800

2 Descheres Nicolas Sportac Deinze vzw 37,215 37,050 74,265

6 Decraene Bram Sportac Deinze vzw 14,950 33,345 48,295

I 9 jaar meisjes - Brevetten

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

Van De Voorde Emma Sportac Deinze vzw Goud

Vandemoortele Lore Sportac Deinze vzw Goud

Vansteenkiste Camille Sportac Deinze vzw Zilver

I 10 jaar meisjes - Brevetten

Plaats Naam Club Reeks1 Reeks2 Totaal

Denolf Luka SPORTAC DEINZE vzw GOUD

Boury Charlotte SPORTAC DEINZE vzw GOUD

Bal Roos SPORTAC DEINZE vzw GOUD

50 l Nr. 2 l maart 2016


www.renovatie.eu

VANDE PUTTE YVES bvba

Machelenstraat 57 - 9800 Deinze

info@renovatie.eu

GSM 0477 903 809 - FAX 09 386 05 75

VERBOUWINGS- METSEL- EN BETONWERKEN - AANLEG OPRITTEN

Nr. 2 l maart 2016 l 51


Uitslagen Tumbling

24th FIG World Age Group Competition TU Odense DENMARK 3/6-12-2015

17-18 Women-14 p-Qualification

Plaats Naam Club/Land Reeks 1 Reeks 2 Reeks 3 Totaal

1 BARRETT Jenna GBR 5,5 33,100 5,1 33,000 66,100

7(7) HAIMES Devon CAN 4,3 30,100 4,1 31,100 61,200

7(8) MERRIT Harley USA 4,3 30,700 4,1 30,500 61,200

7(9) VANDEVOORDE Laura SPORTAC DEINZE vzw/BEL 4,3 31,000 4,1 30,200 61,200

17-18 Women-8 p-Final

1 BARRETT Jenna GBR 5,5 33,700 33,700

Provinciale Voorronde 1 TU ABI Eeklo(kampioenschap OVL) 06-02-2016/07-02-2016

B 11-12 jaar Meisjes-9 dln (open 27dln)

Plaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Reeks 3 Totaal

1 LISON Helena DANCE PLANET - KLIM OP 2,4 28,300 2,3 28,200 56,500

3 CALLENS Chloë SPORTAC DEINZE vzw 2,1 25,300 2,0 25,100 50,400

7 VANHESTE Alicia SPORTAC DEINZE vzw 1,8 23,900 1,7 25,400 49,300

A 13-14 jaar Meisjes- 11dln (open 21dln)

1 FLEMENT Lobke GYMCLUB ALTIS EEKLO 4,1 30,300 3,9 30,000 60,300

9 PIERS Aurélie SPORTAC DEINZE vzw 2,6 25,200 2,5 24,100 49,300

10 DERUIJCK Amber SPORTAC DEINZE vzw 2,6 24,300 2,5 24,500 48,800

11 VAN CROMBRUGGE Jennifer SPORTAC DEINZE vzw 2,5 25,000 0,8 13,400 38,400

A 15-17 jaar jongens-3 dln (open 7 dln)

1 VAN DE VELDE Dino TURNKRING OOSTAKKER 4,3 31,300 4,7 30,600 61,900

3 D’HOOP Sam SPORTAC DEINZE vzw 3,9 27,600 3,4 27,500 55,100

A Seniores Meisjes-7 dln (open 11dln)

1 VERMEULEN Silke

TURNCLUB OLYMPIA

MERELBEKE vzw

4,3 31,700 4,7 31,100 62,800

2 GUSSÉ Phebe SPORTAC DEINZE vzw 4,3 30,600 3,0 28,800 59,400

3 VANDEVOORDE Laura SPORTAC DEINZE vzw 4,7 29,600 4,7 28,900 58,500

6 LUCAS Zara SPORTAC DEINZE vzw 4,1 27,100 3,0 28,500 55,600

7 ZWANCKAERT Daisy SPORTAC DEINZE vzw 2,5 28,200 2,3 23,200 51,400

Wist je dat gedurende 30 jaar ...

… nog andere Sportac pioniers de fakkel aan het doorgeven zijn? Zo zijn enkele kleinkinderen van vorige en huidige

bestuursleden ook reeds aan de slag in onze club. De kleinzoon van ondervoorzitter Jacques De Ruyck, Elias Ameloot,

volgt basisgym op dinsdag en ropeskipping op woensdag. Elias is de zoon van Valerie De Ruyck, zelf skipster op hoog

niveau ten tijde van de oprichting.

Verbauwhede Elise, kleindochter van Xavier Vandeweghe (vroegere voorzitter), is gestart in de pré-competitie groep Basis

Instap. Haar mama, Aline Vandeweghe was indertijd een zeer goede ACRO-gymnaste.

52 l Nr. 2 l maart 2016


Kalender

MAART 2016

05/03 ............................. Acro demo demoteamhappening ..........................................Oostende

05/03 ............................. RS BK open teams (beloften) .................................................Bierbeek

06/03 ............................. RS BK meisjes teams (beloften, junioren, senioren) ...............Bierbeek

05/03 - 06/03 ................. Trampoline PV3 (I niveau) .......................................................Oostkamp

05/03 - 06/03 ................. AGH 1° provinciale voorronde ..............................................Stekene

09/03 ............................. RS clubmeeting 3 (trainers) - Gent

12/03 - 13/03 ................. Acro PV3 Oost Vlaams-kampioenschap (C + I niveau) ...........Mariakerke

12/03 - 13/03 ................. Trampoline PV3 (A + B niveau) ...............................................Bilzen

12/03 - 13/03 ................. Tumbling PV3 (A + B + I niveau) .............................................Bilzen

19/03 ............................. Acro demo Klokke Roeland Cup ............................................Mariakerke

19/03 - 20/03 ................. AGH 2° provinciale voorronde ...............................................Houthalen

20/03 ............................. RS mini teams O-W-Vl ............................................................Gent

23/03 - 29/03 ................. WAGC Acro ...........................................................................Putian City (China)

26/03 - 27/03 ................. Acro PV3 (A + B niveau) .........................................................Niel

APRIL 2016

16/04 ............................. Acro Vlaams kampioenschap (C + I niveau) ...........................Mariakerke

16/04 - 17/04 ................. AGH Vlaams kampioenschap ................................................Izegem

16/04 - 17/04 ................. Trampoline Vlaams kampioenschap (A + B niveau) ...............Ekeren

16/04 - 17/04 ................. Tumbling Vlaams kampioenschap (A + B + I niveau) .............Ekeren

23/04 - 24/04 ................. Acro Vlaams kampioenschap (A + B niveau) ..........................Breendonk

23/04 ............................. RS teams B-stroom O-W-Vl (beloften, junioren, senioren) .....Nazareth

30/04 ............................. Acro demo Maneblusserscup .................................................Mechelen

30/04 ............................. RS mini teams DD O-W-Vl (mini’s) ..........................................Deinze

MEI 2016

07/05 - 08/05 ................. Acro, trampoline en tumbling Belgisch kampioenschap .......Gent

07/05 - 08/05 ................. BK AGH samen met acro, tumbling en trampoline ...............Gent

13/05 - 14/05 - 15/05 ..Grote turnshow (alle sportac’86 gymnasten) .....................Deinze (parking Brielpoort)

21/05 ............................ Acro demo Ros Beiaard Cup ..................................................St. Gillis Dendermonde

21/05 ............................. RS democup (beloften, junioren en senioren) ........................Roeselare

28/05 ............................. Acro demo finale Best Show Teams .......................................Kortrijk

Eind mei ........................ Acro, AGH, trampoline en tumbling scouting ........................Deinze

Nr. 2 l maart 2016 l 53


Met dank aan onze adverteerders…

Advocaat De Keyser ........................ 21

Apotheek De Smet .......................... 45

Applitek ............................................. 19

Bakkerij Blanchaert .......................... 11

BelCoPrint ......................................... 35

Belfius ................................................ 45

Best-Performance ............................ C4

Bistro Marron .................................... 11

Bostoen ............................................. 47

Camping Rodeo ............................... 19

Chloé’s ............................................... 15

Coiffure M ........................................... 9

Corgas ............................................... 45

Croissy ............................................... 45

Delhaize (Geert en Nadia) .............. 21

Dematra NV ...................................... 23

Dieter T’Siolle ..................................... 9

Dossche Bakery ................................ 15

Drankencentrale Allaert .................. 15

Drukkerij De Maertelaere ................. 9

Esso Station ...................................... 45

F1 PLUS ............................................. 11

Garage De Prins Toyota ................... 53

Garage Opel Dhont ........................ C3

Hildes Kaasboetiek .......................... 45

Infraplan Christophe VDW .............. 21

KBC Bank .......................................... 23

KVK - KAP Construct ....................... C2

Lieven Everaert Verhuizingen ......... 19

Lingerie Cristel ................................. 51

Lippens Grondwerken....................... 9

Mady BVBA ......................................... 9

Martieline ............................................ 9

Optiek Lammerant ........................... 45

Optiek Thijs ....................................... 11

Parfumerie Craeymeersch .............. 15

Parfumerie Decaluwé ........................ 5

Play .................................................... 21

Poly-Al Boats ..................................... 51

Scarpette BVBA .................................. 5

Slagerij Peter en Isabel .................... 11

t Stramien ............................................ 5

The Ponderosa BVBA ......................... 9

Torck Poorten ...................................... 5

Traiteur Mike Goeteyn ..................... 11

Tuinaanleg Vandeputte ................... 11

Verzekeringen Johan Desmet ........ 43

Vishandel Dedeystere ....................... 9

Yves Vande Putte .............................. 51

Zakenkantoor Camfisc ..................... 35

54 l Nr. 2 l maart 2016

More magazines by this user
Similar magazines