11.07.2016 Views

Aldes Luchtverspreiding en geluiddemping

nederlandse catalogus

nederlandse catalogus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Versie B<strong>en</strong>elux<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


E<strong>en</strong> leefklimaat,<br />

zo fris als de l<strong>en</strong>te!


<strong>Luchtverspreiding</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

De system<strong>en</strong> <strong>en</strong> hulp bij de selectie __________ p.4<br />

Rond kanaalwerk, gegalvaniseerd staal ____ p.7<br />

Rond kanaalwerk, aluminium ____________________ p.41<br />

Plat-ovaal kanaalwerk ________________________________ p.55<br />

Flexibele slang<strong>en</strong> ________________________________________ p.75<br />

Dakdoorvoer<strong>en</strong> ____________________________________________ p.79<br />

Geluiddemping ____________________________________________<br />

p83<br />

Accessoires voor installatie <strong>en</strong> isolatie ____ p.91<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong> ______________________________________ p.107


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Ronde kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

accessoires<br />

Geluiddemping<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Plat-ovale kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

accessoires<br />

Accessoires voor installatie<br />

<strong>en</strong> isolatie<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

4<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Hulp bij de selectie<br />

Geluiddemping<br />

OCTA met geluidscoulisse<br />

Ronde demper met geluidscoulisse.<br />

dB drukverlies luchtbehandeling<br />

OCTA<br />

Standaard ronde demper.<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Rond, gegalvaniseerd<br />

Groot assortim<strong>en</strong>t tot Ø 1.250 mm.<br />

Rond, aluminium<br />

Assortim<strong>en</strong>t verkrijgbaar tot Ø 630 mm.<br />

Plat-ovaal, gegalvaniseerd<br />

Rond, bekleed met isolatiemateriaal<br />

Voor doorvoer bij kleine ruimt<strong>en</strong> of op e<strong>en</strong><br />

zichtbare plaats.<br />

Makkelijkere installatie dan bij rechthoekig materiaal.<br />

Bekleed met dubbel isolatiemateriaal +<br />

luchtdichte pakking.<br />

V<strong>en</strong>tilatie VMC gaz Luchtbehandeling<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

5


Assortim<strong>en</strong>t gegalvaniseerde hulpstukk<strong>en</strong> “SAFE”<br />

Maximale afdichting,<br />

gegarandeerd e<strong>en</strong>voudig.<br />

• Woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> kleine bedrijfsruimt<strong>en</strong>.<br />

• Tijdwinst bij installatie.<br />

• Lekdichtheid klasse C voor minder kans op lekkage.<br />

• Gezond <strong>en</strong> ecologisch systeem: ge<strong>en</strong> kit nodig.<br />

www.aldesb<strong>en</strong>elux.com<br />

Distribution d’air et acoustique


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Kanal<strong>en</strong><br />

Gegalvaniseerd kanaalwerk<br />

Buiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> etage-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - p 9<br />

Accessoires<br />

STANDAARD<br />

SAFE<br />

Koppelstukk<strong>en</strong> - p 10 Koppelstukk<strong>en</strong> - p 33<br />

Bocht<strong>en</strong> - p 12 Bocht<strong>en</strong> - p 34<br />

Verloopstukk<strong>en</strong> - p 14 Verloopstukk<strong>en</strong> - p 39<br />

Verdeelstukk<strong>en</strong> - p 18 Verdeelstukk<strong>en</strong> - p 35<br />

Hulpstukk<strong>en</strong> - p 22 Hulpstukk<strong>en</strong> - p 37<br />

Zadelstukk<strong>en</strong> - p 27 Zadelstukk<strong>en</strong> - p 38<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Regelklepp<strong>en</strong> - p 30 Regelklepp<strong>en</strong> - p 39<br />

Deksels <strong>en</strong> afdichting<strong>en</strong> - p 31 Deksels - p 40<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

7


Meer dan 200 oplossing<strong>en</strong> voor luchtbehandeling in<br />

utiliteitsgebouw<strong>en</strong><br />

<strong>Aldes</strong> heeft als specialist op het gebied van luchtkwaliteit e<strong>en</strong> compleet assortim<strong>en</strong>t product<strong>en</strong> ontwikkeld<br />

dat tegemoetkomt aan alle soort<strong>en</strong> eis<strong>en</strong> van het bedrijfslev<strong>en</strong>. Om wat voor ruimt<strong>en</strong> het ook gaat <strong>en</strong> welke<br />

technische eis<strong>en</strong> er ook word<strong>en</strong> gesteld, ons assortim<strong>en</strong>t biedt zinvolle <strong>en</strong> effectieve oplossing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verhoogt het welzijn van de gebruikers.


Ronde buis: BS<br />

Gegalvaniseerde buiz<strong>en</strong><br />

VOORDELEN<br />

• Groot assortim<strong>en</strong>t kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires.<br />

• Diverse afmeting<strong>en</strong> uit voorraad leverbaar.<br />

• Galvanisering <strong>en</strong> dikt<strong>en</strong> in overe<strong>en</strong>stemming met<br />

de kwaliteitsnorm<strong>en</strong>.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Alle luchtverdelingsnetwerk<strong>en</strong>.<br />

• Verdieping-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (2,47 m), ontwikkeld voor<br />

schacht<strong>en</strong> in gestapelde woning<strong>en</strong>, lat<strong>en</strong> zich<br />

perfect combiner<strong>en</strong> met CRE's.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig<br />

in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Recht rond kanaal in gegalvaniseerd plaatstaal,<br />

spiraal gefelst volg<strong>en</strong>s EN 1506 <strong>en</strong> XP E 51-620.<br />

• Gegalvaniseerd staal conform EN 10 142.<br />

• Kanal<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter ≥630 mm zijn versterkt,<br />

met e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelvoudige rib op de buit<strong>en</strong>kant.<br />

• Maximale l<strong>en</strong>gte 6 m.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Gewicht<br />

per m (kg)<br />

Standaardbuis BS 3 m Standaardbuis BS 5 m Per m niet-standaard Verdieping-elem<strong>en</strong>t<br />

Code Code Code 2,47 m Code<br />

80 1,11 11091241 11091261 11091201<br />

100 1,39 11091242 11091262 11091202<br />

125 1,74 11091243 11091263 11091203 11091223<br />

160 2,22 11091245 11091265 11091205 11091225<br />

200 3,45 11091246 11091266 11091206 11091226<br />

250 4,31 11091247 11091267 11091207 11091227<br />

315 5,43 11091248 11091268 11091208 11091228<br />

355 6,12 11091249 11091269 11091209 11091229<br />

400 9,20 11091250 11091270 11091210 11091230<br />

450 10,35 11091256 11091271 11091216 11091236<br />

500 11,50 11091251 11091272 11091211 11091231<br />

560 12,87 11091257 11091277 11091217 11091233<br />

630 14,48 11091252 11091273 11091212 11091232<br />

710 16,32 11091258 11091278 11091218<br />

800 22,98 11091253 11091274 11091213<br />

900 25,85 11091281 11091279 11091283<br />

1000 28,73 11091254 11091275 11091214<br />

1120 32,17 11091282 11091280 11091284<br />

1250 43,93 11091255 11091276 11091285<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Rond kanaalwerk, geïsoleerd<br />

• KANAALWERK BEKLEED MET DUBBEL ISOLATIEMATERIAAL: voor vrag<strong>en</strong> neem contact met ons op.<br />

• EXTERNE ISOLATIE<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

9


Mannelijke koppelstuk: RM<br />

Gegalvaniseerde koppelstukk<strong>en</strong><br />

Ø<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor aansluit<strong>en</strong> van twee kanal<strong>en</strong>.<br />

Vrouwelijke koppelstuk: RF<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11093041<br />

100 11093042<br />

125 11093043<br />

160 11093045<br />

200 11093046<br />

250 11093047<br />

315 11093048<br />

355 11093049<br />

400 11093050<br />

450 11093051<br />

500 11093052<br />

560 11094130<br />

630 11093053<br />

710 11094131<br />

800 11093054<br />

900 11094132<br />

1000 11093055<br />

1120 11094133<br />

1250 11094134<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor koppel<strong>en</strong> van twee accessoires.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11093061<br />

100 11093062<br />

125 11093063<br />

160 11093065<br />

200 11093066<br />

250 11093067<br />

315 11093068<br />

355 11093069<br />

400 11093070<br />

450 11093071<br />

500 11093072<br />

560 11094135<br />

630 11093073<br />

710 11094136<br />

800 11093074<br />

900 11094137<br />

1000 11093075<br />

1120 11094138<br />

1250 11094139<br />

10<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Vlakke fl<strong>en</strong>s: RB<br />

Gegalvaniseerde koppelstukk<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong><br />

Ø<br />

Ø buit<strong>en</strong><br />

Ø gat<br />

Ø kanaal<br />

PEP<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Afneembare fl<strong>en</strong>s.<br />

INSTALLATIE<br />

• Wordt geplaatst met e<strong>en</strong> PEP die op het uiteinde van<br />

elk kanaal wordt bevestigd.<br />

• Diameter van de gat<strong>en</strong>:<br />

- 4 gat<strong>en</strong>, Ø 8 x 16 tot <strong>en</strong> met de fl<strong>en</strong>s Ø 100.<br />

- 8 gat<strong>en</strong>, Ø 8 x 16 tot <strong>en</strong> met de fl<strong>en</strong>s Ø 250.<br />

- 8 gat<strong>en</strong>, Ø 10 x 20 tot <strong>en</strong> met de fl<strong>en</strong>s Ø 450.<br />

- 12 gat<strong>en</strong>, Ø 12 x 24 tot <strong>en</strong> met de fl<strong>en</strong>s Ø 630.<br />

- 16 gat<strong>en</strong>, Ø 12 x 24 tot <strong>en</strong> met de fl<strong>en</strong>s Ø 1000.<br />

- 20 gat<strong>en</strong>, Ø 12 x 24 tot <strong>en</strong> met de fl<strong>en</strong>s Ø 1.250.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø kanaal Ø binn<strong>en</strong> Ø buit<strong>en</strong> Code<br />

80 85 135 11094950<br />

100 105 155 11094951<br />

125 130 180 11094952<br />

160 165 215 11094953<br />

200 205 255 11094954<br />

250 255 305 11094955<br />

315 320 380 11094956<br />

355 360 420 11094957<br />

400 405 475 11094958<br />

450 455 525 11094959<br />

500 505 585 11094960<br />

560 566 646 11094145<br />

630 636 716 11094961<br />

710 716 796 11094146<br />

800 806 906 11094962<br />

900 908 1008 11094147<br />

1000 1008 1108 11094963<br />

1120 1128 1228 11094148<br />

1250 1258 1358 11094149<br />

Flexibele mannelijke koppelstuk: RMS<br />

70 100 70<br />

Ø<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor aansluit<strong>en</strong> van twee kanal<strong>en</strong> waarbij rek<strong>en</strong>ing<br />

moet word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> met:<br />

- mogelijke uitzetting van de kanal<strong>en</strong>.<br />

- kanal<strong>en</strong> die niet mooi aansluit<strong>en</strong>.<br />

- trillingwer<strong>en</strong>de koppeling.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Sam<strong>en</strong>gesteld uit 2 metal<strong>en</strong> manchett<strong>en</strong> (70 mm) <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> mof van soepele stof, vooraf gevormd op de<br />

juiste diameter.<br />

• Kan word<strong>en</strong> afgedicht.<br />

• Drukbereik tijd<strong>en</strong>s werking: 0-1500 Pa.<br />

• Temperatuurbereik tijd<strong>en</strong>s perman<strong>en</strong>te werking:<br />

maximaal 130° C.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11094930<br />

100 11094931<br />

125 11094932<br />

160 11094933<br />

200 11094934<br />

250 11094935<br />

315 11094936<br />

355 11094937<br />

400 11094938<br />

450 11094939<br />

500 11094940<br />

560 11094942<br />

630 11094941<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

11


Bocht 90°: CG90 / C90<br />

Gegalvaniseerde bocht<strong>en</strong><br />

Ø<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 90°.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig<br />

in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

• Gladde bocht<strong>en</strong> t/m diameter van 250 mm.<br />

• Segm<strong>en</strong>tbocht<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter van 315 t/m<br />

1.250 mm.<br />

Bocht 45°: CG45 / C45<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø Type Code<br />

80 Gladde bocht 11093380<br />

100 Gladde bocht 11093381<br />

125 Gladde bocht 11093382<br />

160 Gladde bocht 11093383<br />

200 Gladde bocht 11093384<br />

250 Gladde bocht 11093385<br />

315 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093308<br />

355 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093309<br />

400 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093310<br />

450 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093311<br />

500 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093312<br />

560 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094110<br />

630 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093313<br />

710 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094111<br />

800 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093314<br />

900 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094112<br />

1000 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093315<br />

1120 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094113<br />

1250 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094114<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 45°.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig<br />

in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

• Gladde bocht<strong>en</strong> t/m e<strong>en</strong> diameter van 250 mm.<br />

• Segm<strong>en</strong>tbocht<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter van 315 t/m<br />

1.250 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø Type Code<br />

80 Gladde bocht 11093387<br />

100 Gladde bocht 11093388<br />

125 Gladde bocht 11093389<br />

160 Gladde bocht 11093390<br />

200 Gladde bocht 11093391<br />

250 Gladde bocht 11093392<br />

315 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093348<br />

355 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093349<br />

400 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093350<br />

450 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093351<br />

500 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093352<br />

560 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094120<br />

630 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093353<br />

710 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094121<br />

800 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093354<br />

900 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094122<br />

1000 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093355<br />

1120 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094123<br />

1250 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094124<br />

12<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerde bocht<strong>en</strong><br />

Bocht 30°: C30<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 30°.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig<br />

in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke<br />

aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø Type Code<br />

125 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093363<br />

160 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093365<br />

200 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093366<br />

250 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093367<br />

315 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093368<br />

355 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093369<br />

400 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093370<br />

450 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093371<br />

500 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093372<br />

560 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094125<br />

630 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093373<br />

710 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094126<br />

800 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093374<br />

900 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094127<br />

1000 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093375<br />

1120 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094128<br />

1250 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094129<br />

Bocht 60°: C60<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 60°.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in<br />

elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke<br />

aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø Type Code<br />

125 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093323<br />

160 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093325<br />

200 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093326<br />

250 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093327<br />

315 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093328<br />

355 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093329<br />

400 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093330<br />

450 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093331<br />

500 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093332<br />

560 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094115<br />

630 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093333<br />

710 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094116<br />

800 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093334<br />

900 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094117<br />

1000 Segm<strong>en</strong>tbocht 11093335<br />

1120 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094118<br />

1250 Segm<strong>en</strong>tbocht 11094119<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

13


Gegalvaniseerde verloopstukk<strong>en</strong><br />

Taps conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCC<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

100 80 11093500<br />

125 100 11093501<br />

80 11093502<br />

160 150 11093545<br />

125 11093503<br />

100 11093504<br />

80 11093505<br />

200 160 11093506<br />

125 11093507<br />

100 11093508<br />

250 200 11093509<br />

160 11093510<br />

125 11093511<br />

315 250 11093512<br />

200 11093513<br />

160 11093514<br />

Ø A Ø B Code<br />

355 315 11093516<br />

250 11093517<br />

200 11093518<br />

400 355 11093521<br />

315 11093522<br />

250 11093523<br />

200 11093524<br />

450 400 11093548<br />

355 11094670<br />

315 11094671<br />

250 11094672<br />

500 450 11093547<br />

400 11093527<br />

355 11093528<br />

315 11093529<br />

250 11093530<br />

560 500 11094063<br />

450 11094064<br />

400 11094065<br />

355 11094066<br />

315 11094067<br />

630 560 11094669<br />

500 11093534<br />

450 11093546<br />

400 11093535<br />

355 11093536<br />

315 11093537<br />

Ø A Ø B Code<br />

710 630 11094068<br />

560 11094069<br />

500 11094070<br />

450 11094071<br />

400 11094072<br />

800 710 11094073<br />

630 11093940<br />

560 11094074<br />

500 11093941<br />

450 11093943<br />

400 11093942<br />

900 800 11094075<br />

710 11094076<br />

630 11094077<br />

560 11093944<br />

500 11093945<br />

1000 900 11094078<br />

800 11093949<br />

710 11094079<br />

630 11093950<br />

560 11093952<br />

500 11093951<br />

1120 1000 11094080<br />

900 11094081<br />

800 11094082<br />

1250 1120 11094083<br />

1000 11094084<br />

900 11094085<br />

14<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerde verloopstukk<strong>en</strong><br />

Taps exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCE<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter.<br />

• Met e<strong>en</strong> exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk kan e<strong>en</strong><br />

constante kanaalhoogte word<strong>en</strong> gehandhaafd.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

100 80 11093550<br />

125 100 11093551<br />

80 11093552<br />

160 125 11093553<br />

100 11093554<br />

80 11093555<br />

200 160 11093556<br />

125 11093557<br />

100 11093558<br />

250 200 11093559<br />

160 11093560<br />

125 11093561<br />

315 250 11093562<br />

200 11093563<br />

160 11093564<br />

Ø A Ø B Code<br />

355 315 11093566<br />

250 11093567<br />

200 11093568<br />

400 355 11093571<br />

315 11093572<br />

250 11093573<br />

200 11093574<br />

450 400 11093596<br />

355 11093597<br />

315 11093598<br />

250 11093833<br />

500 450 11093576<br />

400 11093577<br />

355 11093578<br />

315 11093579<br />

250 11093580<br />

560 500 11094086<br />

450 11094087<br />

400 11094088<br />

355 11094089<br />

315 11094090<br />

630 560 11093582<br />

500 11093584<br />

450 11093583<br />

400 11093585<br />

355 11093586<br />

315 11093587<br />

Ø A Ø B Code<br />

710 630 11094091<br />

560 11094092<br />

500 11094093<br />

450 11094094<br />

400 11094095<br />

800 710 11094096<br />

630 11093960<br />

560 11094097<br />

500 11093961<br />

450 11093963<br />

400 11093962<br />

900 800 11094098<br />

710 11094099<br />

630 11094101<br />

560 11093964<br />

500 11093965<br />

1000 900 11094102<br />

800 11093969<br />

710 11094103<br />

630 11093970<br />

560 11093972<br />

500 11093971<br />

1120 1000 11094104<br />

900 11094105<br />

800 11094106<br />

1250 1120 11094107<br />

1000 11094108<br />

900 11094109<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

15


Gegalvaniseerde verloopstukk<strong>en</strong><br />

Plat conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RPC<br />

Ø mannelijke buis<br />

Ø mannelijke accesoires<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter over e<strong>en</strong><br />

minimale l<strong>en</strong>gte.<br />

• Dit verloopstuk bij voorkeur niet gebruik<strong>en</strong><br />

bij toevoer in verband met geg<strong>en</strong>ereerde<br />

drukverliez<strong>en</strong>: gebruik hiervoor e<strong>en</strong> RCC.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

125 80 11093452<br />

160 125 11093453<br />

100 11093454<br />

80 11093455<br />

200 160 11093456<br />

125 11093457<br />

100 11093458<br />

250 200 11093459<br />

160 11093460<br />

125 11093461<br />

Ø A Ø B Code<br />

315 250 11093462<br />

200 11093463<br />

160 11093464<br />

125 11093465<br />

355 315 11093466<br />

250 11093467<br />

200 11093468<br />

160 11093469<br />

125 11093470<br />

400 355 11093471<br />

315 11093472<br />

250 11093473<br />

200 11093474<br />

160 11093475<br />

125 11093476<br />

450 400 11093496<br />

355 11093497<br />

315 11093498<br />

250 11094675<br />

200 11093827<br />

160 11093828<br />

125 11093829<br />

Ø A Ø B Code<br />

500 450 11093493<br />

400 11093477<br />

355 11093478<br />

315 11093479<br />

250 11093480<br />

200 11093481<br />

160 11093482<br />

125 11093483<br />

560 500 11093930<br />

450 11093931<br />

400 11093932<br />

355 11093933<br />

315 11093934<br />

250 11093935<br />

200 11093936<br />

160 11093937<br />

125 11093938<br />

630 560 11093451<br />

500 11093484<br />

450 11093495<br />

400 11093485<br />

355 11093486<br />

315 11093487<br />

250 11093488<br />

200 11093489<br />

160 11093490<br />

125 11093491<br />

16<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerde verloopstukk<strong>en</strong><br />

Plat exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RPE<br />

Ø mannelijke buis<br />

Ø mannelijke accesoires<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter over e<strong>en</strong><br />

minimale l<strong>en</strong>gte.<br />

• Met e<strong>en</strong> exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk kan e<strong>en</strong><br />

constante kanaalhoogte word<strong>en</strong> gehandhaafd.<br />

• Dit verloopstuk bij voorkeur niet gebruik<strong>en</strong><br />

bij toevoer in verband met geg<strong>en</strong>ereerde<br />

weerstandsverliez<strong>en</strong>: gebruik hiervoor e<strong>en</strong><br />

RCE.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

160 125 11093653<br />

100 11093654<br />

80 11093655<br />

200 160 11093656<br />

125 11093657<br />

100 11093658<br />

250 200 11093659<br />

160 11093660<br />

100 11093661<br />

Ø A Ø B Code<br />

315 250 11093662<br />

200 11093663<br />

160 11093664<br />

125 11093665<br />

355 315 11093666<br />

250 11093667<br />

200 11093668<br />

160 11093669<br />

125 11093670<br />

400 355 11093671<br />

315 11093672<br />

250 11093673<br />

200 11093674<br />

160 11093675<br />

125 11093676<br />

450 400 11093696<br />

355 11093697<br />

315 11093698<br />

250 11094674<br />

200 11093830<br />

160 11093831<br />

125 11093832<br />

Ø A Ø B Code<br />

500 450 11093693<br />

400 11093677<br />

355 11093678<br />

315 11093679<br />

250 11093680<br />

200 11093681<br />

160 11093682<br />

125 11093683<br />

560 500 11093983<br />

450 11093984<br />

400 11093985<br />

355 11093986<br />

315 11093987<br />

250 11093988<br />

200 11093989<br />

160 11093990<br />

125 11093991<br />

630 500 11093684<br />

450 11093692<br />

400 11093685<br />

355 11093686<br />

315 11093687<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

17


Verdeelstuk: CP <strong>en</strong> CP2A<br />

Gegalvaniseerde verdeelstukk<strong>en</strong><br />

Nieuw<br />

VOORDELEN<br />

Exclusief CP 2A, gepat<strong>en</strong>teerd door ALDES.<br />

• 35% minder drukverlies dan e<strong>en</strong> standaard-CP<br />

verdeelstuk.<br />

• Betere <strong>geluiddemping</strong>: - 7 dB(A) op het geluid van<br />

de v<strong>en</strong>tilator, - 3 dB(A) beter dan e<strong>en</strong> standaard-CP.<br />

• Lager <strong>en</strong>ergieverbruik van de v<strong>en</strong>tilator.<br />

• Toegankelijkheid tot de beschermde schacht.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Verdeelstuk (of T-stuk schoorste<strong>en</strong>) speciaal voor<br />

schacht<strong>en</strong> die uitkom<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kapconstructie of op<br />

e<strong>en</strong> plat dak, waarvoor de afdichting is gerealiseerd<br />

voor de installatie van het verdeelstuk (> 95% van de<br />

gevall<strong>en</strong>).<br />

• Versie CP2A (luchtbehandeling - <strong>geluiddemping</strong>):<br />

35% minder drukverlies (dwz -7 Pa bij 4 m/s) <strong>en</strong><br />

demping van het geluid van de v<strong>en</strong>tilator (ongeveer<br />

- 7 dB(A)).<br />

• Door de luchtbehandelingsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de CP2A<br />

heeft de v<strong>en</strong>tilator minder druk nodig, zodat u e<strong>en</strong><br />

v<strong>en</strong>tilator met minder vermog<strong>en</strong> kunt kiez<strong>en</strong>, die dus<br />

minder lawaai maakt <strong>en</strong> minder <strong>en</strong>ergie verbruikt.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

BESCHRIJVING<br />

• Neemt weinig ruimte in voor e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige<br />

installatie.<br />

• Stopring op het huis om het deksel in e<strong>en</strong> stabiele<br />

positie te houd<strong>en</strong>: minder risico op lekkage.<br />

• Versie 2A :<br />

- <strong>geluiddemping</strong>: geluiddemp<strong>en</strong>d schuim voor hoge<br />

demping.<br />

- luchtbehandeling: zonder gereedschap te<br />

verwijder<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> keerplaat.<br />

• L = 300 mm voor Ø B = 200 mm,<br />

L = 415 mm voor Ø B van 250 t/m 450 mm,<br />

L = 665 mm voor Ø B van 500 t/m 630 mm<br />

CP<br />

Drukverlies (Pa)<br />

35<br />

35<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

CP 2A<br />

CP standard<br />

CP2A<br />

0 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s<br />

Luchtsnelheid<br />

• De <strong>geluiddemping</strong> van de CP2A is het gevolg van twee factor<strong>en</strong>:<br />

- de akoestische ontspanning door de vorm van de CP; deze ontspanning zal<br />

voornamelijk demp<strong>en</strong> op frequ<strong>en</strong>ties < 500 Hz.<br />

- het geluiddemp<strong>en</strong>de schuim met hoge dichtheid van de CP2A ; dit schuim zal<br />

voornamelijk demp<strong>en</strong> op frequ<strong>en</strong>ties > 500 Hz.<br />

• In feite is de CP2A op de lage frequ<strong>en</strong>ties e<strong>en</strong> aanvulling op de OCTA.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B CP2A CP<br />

Code<br />

Code<br />

125 200 11093922 11093609<br />

160 250 11093923 11093601<br />

200 315 11093924 11093602<br />

250 355 11093925 11093603<br />

315 400 11093926 11093604<br />

355 500 11093927 11093605<br />

400 560 11093928 11093628<br />

450 630 11093929 11093608<br />

500 630 11093947 11093607<br />

18<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerde verdeelstukk<strong>en</strong><br />

Verdeelstuk voor afdichting: CPT <strong>en</strong> CPT 2A<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Ø A<br />

Ø A<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Verdeelstuk speciaal voor schacht<strong>en</strong> die uitkom<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> plat dak <strong>en</strong> waarvoor de afdichting wordt<br />

gerealiseerd na de installatie van de CPT.<br />

• Materiaal is conform de eis<strong>en</strong> van de DTU 68-2 <strong>en</strong><br />

maakt de afdichting op e<strong>en</strong> plat dak makkelijker.<br />

• Versie CPT 2A : - 35% drukverlies <strong>en</strong> demping van<br />

het geluid van de v<strong>en</strong>tilator (ongeveer 7 dB(A)).<br />

• Ø > 315, neem e<strong>en</strong> CP.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B CPT 2A<br />

CPT<br />

Code<br />

Code<br />

125 250 11094860 11094871<br />

160 315 11094861 11094872<br />

200 355 11094862 11094873<br />

250 400 11094863 11094874<br />

315 450 11094864 11094875<br />

BESCHRIJVING<br />

• Ø B - Ø A ≥ Ø 100 mm, waardoor de afdichting op<br />

het platte dak kan word<strong>en</strong> gerealiseerd.<br />

• Stopring op het huis om het deksel in e<strong>en</strong> stabiele<br />

positie te houd<strong>en</strong>: minder risico op lekkage.<br />

• Versie 2A : zie CP2A.<br />

• Installatie met e<strong>en</strong> terraskoker.<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

19


Gegalvaniseerde verdeelstukk<strong>en</strong><br />

Keerplaat 2A voor CP/CPC <strong>en</strong> CPT<br />

Nieuw<br />

VOORDELEN<br />

• Ideaal voor de verbetering van de werking van e<strong>en</strong><br />

bestaande installatie:<br />

- duidelijke vermindering van het lawaai dat de<br />

v<strong>en</strong>tilator afgeeft.<br />

- verhoging van de druk die beschikbaar is voor de<br />

op<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

- lager <strong>en</strong>ergieverbruik van de v<strong>en</strong>tilator.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Keerplaat die wordt ingevoegd in bestaande CPC's<br />

<strong>en</strong> CPT's voor e<strong>en</strong> verbetering van de prestaties van<br />

de bestaande installatie.<br />

• Vermindert drukverlies van de CPC of CPT met 35%.<br />

• Beperkt het geluid van de v<strong>en</strong>tilator (- 3 dB(A) meer<br />

dan geïnstalleerd T-stuk schoorste<strong>en</strong>).<br />

INSTALLATIE<br />

• Installatie zonder gereedschap in bestaande<br />

verdeelstukk<strong>en</strong>.<br />

• Wordt vastgezet door e<strong>en</strong>voudig omvouw<strong>en</strong> van de<br />

plaat met het schuim (zie foto's hiernaast).<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

ASSORTIMENT<br />

Type Afmeting<strong>en</strong> Code<br />

CP & CPC 125/200 11093878<br />

CP & CPC 160/250 11093879<br />

CP & CPC 200/315 11093880<br />

CP & CPC 250/355 11093881<br />

CP & CPC 315/400 11093882<br />

CP/CPC & CPT 355/500 11093883<br />

CP/CPC & CPT 400/560 11093884<br />

CP/CPC & CPT 450/630 11093885<br />

CP/CPC & CPT 500/630 11093886<br />

CPT 125/250 11093888<br />

CPT 160/315 11093889<br />

CPT 200/355 11093890<br />

CPT 250/400 11093891<br />

CPT 315/450 11093892<br />

20<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerd verdeelstuk voor meer verdieping<strong>en</strong> (CRE)<br />

Standaard-CRE<br />

180<br />

1 3<br />

90<br />

90<br />

2<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van één t/m vier buiz<strong>en</strong> van<br />

Ø 125 op de verticale kolom.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op de zadelstukk<strong>en</strong>.<br />

• Aanvulling op de verdieping-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (2,47 m).<br />

ASSORTIMENT<br />

H Ø A 1/125 1/125<br />

2/125<br />

CRE voor meer woning<strong>en</strong><br />

1<br />

2<br />

4<br />

1 3<br />

1 3<br />

1/125<br />

3/125<br />

1/125<br />

2/125<br />

3/125<br />

VOORDELEN<br />

1/125<br />

2/125<br />

3/125<br />

4/125<br />

Code Code Code Code Code<br />

400 125 11093899 11093898 11093897<br />

400 160 11093700 11093704 11093702 11093707<br />

400 200 11093711 11093715 11093713 11093718<br />

400 250 11093722 11093726 11093724 11093729 11093733<br />

400 315 11093735 11093739 11093737 11093742 11093746<br />

400 355 11093748 11093752 11093750 11093755 11093759<br />

490 400 11093761 11093765 11093763 11093768 11093772<br />

490 500 11093774 11093778 11093776 11093781 11093785<br />

490 630 11093787 11093791 11093789 11093794 11093798<br />

• Er kunn<strong>en</strong> twee woning<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong> op<br />

dezelfde CRE.<br />

• Beperking van het aantal slang<strong>en</strong>, waarmee nuttig<br />

bruikbaar oppervlak wordt gewonn<strong>en</strong>.<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

2<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van één t/m zes buiz<strong>en</strong> Ø 125 op<br />

de verticale kolom.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op de zadelstukk<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Hoogte H = 800 mm<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A 1/125<br />

2/125<br />

1/125<br />

3/125<br />

1/125<br />

2/125<br />

3/125<br />

4/125<br />

Code Code Code<br />

200 11093900 11093901 11093902<br />

250 11093903 11093904 11093905<br />

315 11093906 11093907 11093035<br />

355 11093908 11093909 11093910<br />

400 11093912 11093913 11093914<br />

450 11093916 11093917 11093918<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

21


Gegalvaniseerde hulpstukk<strong>en</strong><br />

T-stuk: TE<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee gegalvaniseerde<br />

kanal<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong> hoek van 90°.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op het<br />

zadelstuk.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

80 80 11093102<br />

100 100 11093104<br />

80 11093105<br />

125 125 11093107<br />

100 11093108<br />

80 11093109<br />

160 160 11093111<br />

125 11093112<br />

100 11093113<br />

80 11093114<br />

200 200 11093116<br />

160 11093117<br />

125 11093118<br />

100 11093119<br />

80 11093120<br />

250 250 11093122<br />

200 11093123<br />

160 11093124<br />

125 11093125<br />

315 315 11093129<br />

250 11093130<br />

200 11093131<br />

160 11093132<br />

125 11093133<br />

355 355 11093135<br />

315 11093136<br />

250 11093137<br />

200 11093138<br />

160 11093139<br />

125 11093140<br />

400 400 11093142<br />

355 11093143<br />

315 11093144<br />

250 11093145<br />

200 11093146<br />

160 11093147<br />

125 11093148<br />

450 450 11093195<br />

Ø A Ø B Code<br />

450 400 11093196<br />

355 11093197<br />

315 11093198<br />

250 11093199<br />

200 11094173<br />

160 11094174<br />

125 11094175<br />

500 500 11093150<br />

450 11093188<br />

400 11093151<br />

355 11093152<br />

315 11093153<br />

250 11093154<br />

200 11093155<br />

160 11093156<br />

125 11093157<br />

560 560 11094001<br />

500 11094002<br />

450 11094003<br />

400 11094004<br />

355 11094005<br />

315 11094006<br />

250 11094176<br />

200 11094177<br />

160 11094178<br />

630 630 11093159<br />

500 11093160<br />

450 11093187<br />

400 11093161<br />

355 11093162<br />

315 11093163<br />

250 11093164<br />

200 11093165<br />

160 11093166<br />

710 710 11094007<br />

630 11094008<br />

560 11094009<br />

500 11094010<br />

450 11094011<br />

400 11094012<br />

355 11094179<br />

315 11094180<br />

250 11094181<br />

200 11094182<br />

160 11094183<br />

800 800 11093168<br />

710 11094184<br />

630 11093169<br />

560 11094185<br />

500 11093170<br />

450 11094013<br />

400 11093171<br />

355 11093172<br />

315 11093173<br />

250 11093174<br />

200 11093175<br />

Ø A Ø B Code<br />

800 160 11093176<br />

900 900 11094014<br />

800 11094015<br />

710 11094016<br />

630 11094017<br />

560 11094186<br />

500 11094187<br />

450 11094188<br />

400 11094189<br />

355 11094190<br />

315 11094191<br />

250 11094192<br />

200 11094193<br />

160 11094194<br />

1000 1000 11093177<br />

900 11094019<br />

800 11093178<br />

710 11094021<br />

630 11093179<br />

560 11094023<br />

500 11093180<br />

450 11094195<br />

400 11093181<br />

355 11093182<br />

315 11093183<br />

250 11093184<br />

200 11093185<br />

160 11093186<br />

1120 1120 11094024<br />

1000 11094025<br />

900 11094026<br />

800 11094027<br />

710 11094196<br />

630 11094197<br />

560 11094198<br />

500 11094199<br />

450 11093801<br />

400 11093802<br />

355 11093803<br />

315 11093804<br />

250 11093805<br />

200 11093806<br />

1250 1250 11094028<br />

1120 11094029<br />

1000 11094030<br />

900 11094031<br />

800 11093807<br />

710 11093808<br />

630 11093809<br />

560 11093810<br />

500 11093811<br />

450 11093812<br />

400 11093813<br />

355 11093814<br />

315 11093815<br />

250 11093816<br />

22<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Ø B<br />

T-spruitstuk: TO<br />

Gegalvaniseerde hulpstukk<strong>en</strong><br />

Ø A<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee gegalvaniseerde<br />

kanal<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong> hoek van 45°.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op het<br />

zadelstuk.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

80 80 11093202<br />

100 100 11093204<br />

80 11093205<br />

125 125 11093207<br />

100 11093208<br />

80 11093209<br />

160 160 11093211<br />

125 11093212<br />

100 11093213<br />

80 11093214<br />

200 200 11093216<br />

160 11093217<br />

125 11093218<br />

100 11093219<br />

80 11093220<br />

250 250 11093222<br />

200 11093223<br />

160 11093224<br />

125 11093225<br />

315 315 11093229<br />

250 11093230<br />

200 11093231<br />

160 11093232<br />

125 11093233<br />

355 355 11093235<br />

315 11093236<br />

250 11093237<br />

200 11093238<br />

160 11093239<br />

125 11093240<br />

400 400 11093242<br />

355 11093243<br />

315 11093244<br />

250 11093245<br />

200 11093246<br />

160 11093247<br />

125 11093248<br />

450 450 11093295<br />

Ø A Ø B Code<br />

450 400 11093296<br />

355 11093297<br />

315 11093298<br />

250 11093299<br />

200 11093834<br />

160 11093835<br />

125 11093836<br />

500 500 11093250<br />

450 11094169<br />

400 11093251<br />

355 11093252<br />

315 11093253<br />

250 11093254<br />

200 11093255<br />

160 11093256<br />

125 11093257<br />

560 560 11094032<br />

500 11094033<br />

450 11094034<br />

400 11094035<br />

355 11094036<br />

315 11094037<br />

250 11093837<br />

200 11093838<br />

160 11093839<br />

630 630 11093259<br />

500 11093260<br />

450 11094170<br />

400 11093261<br />

355 11093262<br />

315 11093263<br />

250 11093264<br />

200 11093265<br />

160 11093266<br />

710 710 11094038<br />

630 11094039<br />

560 11094040<br />

500 11094041<br />

450 11094042<br />

400 11094043<br />

355 11093840<br />

315 11093841<br />

250 11093842<br />

200 11093843<br />

160 11093844<br />

800 800 11093268<br />

710 11093845<br />

630 11093269<br />

560 11093846<br />

500 11093270<br />

450 11094044<br />

400 11093271<br />

355 11093272<br />

315 11093273<br />

250 11093274<br />

200 11093275<br />

Ø A Ø B Code<br />

800 160 11093276<br />

900 900 11094045<br />

800 11094046<br />

710 11094047<br />

630 11094048<br />

560 11093847<br />

500 11093848<br />

450 11093849<br />

400 11093850<br />

355 11093851<br />

315 11093852<br />

250 11093853<br />

200 11093854<br />

160 11093855<br />

1000 1000 11093277<br />

900 11094050<br />

800 11093278<br />

710 11094052<br />

630 11093279<br />

560 11094054<br />

500 11093280<br />

450 11093856<br />

400 11093281<br />

355 11093282<br />

315 11093283<br />

250 11093284<br />

200 11093285<br />

160 11093286<br />

1120 1120 11094055<br />

1000 11094056<br />

900 11094057<br />

800 11094058<br />

710 11093857<br />

630 11093858<br />

560 11093859<br />

500 11093860<br />

450 11093861<br />

400 11093862<br />

355 11093863<br />

315 11093864<br />

250 11093865<br />

200 11093866<br />

1250 1250 11094059<br />

1120 11094060<br />

1000 11094061<br />

900 11094062<br />

800 11093867<br />

710 11093868<br />

630 11093869<br />

560 11093870<br />

500 11093871<br />

450 11093872<br />

400 11093873<br />

355 11093874<br />

315 11093875<br />

250 11093876<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

23


Kruisstuk, recht: CXE<br />

Gegalvaniseerde hulpstukk<strong>en</strong><br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de splitsing van e<strong>en</strong> kanaal in drie<br />

kanal<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong> hoek van 90° t<strong>en</strong><br />

opzichte van elkaar.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op de<br />

zadelstukk<strong>en</strong>.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

80 80 11094202<br />

100 100 11094204<br />

80 11094205<br />

125 125 11094207<br />

100 11094208<br />

80 11094209<br />

160 160 11094211<br />

125 11094212<br />

100 11094213<br />

80 11094214<br />

200 200 11094216<br />

160 11094217<br />

125 11094218<br />

100 11094219<br />

80 11094220<br />

250 250 11094222<br />

200 11094223<br />

160 11094224<br />

125 11094225<br />

315 315 11094229<br />

250 11094230<br />

200 11094231<br />

160 11094232<br />

125 11094233<br />

Ø A Ø B Code<br />

355 355 11094235<br />

315 11094236<br />

250 11094237<br />

200 11094238<br />

160 11094239<br />

125 11094240<br />

400 400 11094242<br />

355 11094243<br />

315 11094244<br />

250 11094245<br />

200 11094246<br />

160 11094247<br />

125 11094248<br />

450 450 11097096<br />

400 11097097<br />

355 11097098<br />

315 11097099<br />

250 11097100<br />

200 11097101<br />

160 11097102<br />

125 11097103<br />

500 500 11094250<br />

450 11097145<br />

400 11094251<br />

355 11094252<br />

315 11094253<br />

250 11094254<br />

200 11094255<br />

160 11094256<br />

125 11094257<br />

560 560 11097104<br />

500 11097105<br />

450 11097106<br />

400 11097107<br />

355 11097108<br />

315 11097109<br />

250 11097110<br />

200 11097111<br />

160 11097112<br />

Ø A Ø B Code<br />

630 630 11094259<br />

500 11094260<br />

400 11094261<br />

355 11094262<br />

315 11094263<br />

250 11094264<br />

200 11094265<br />

160 11094266<br />

710 710 11097114<br />

630 11097115<br />

560 11097116<br />

500 11097117<br />

450 11097118<br />

400 11097119<br />

355 11097120<br />

315 11097121<br />

250 11097122<br />

200 11097123<br />

160 11097124<br />

800 800 11094268<br />

710 11097125<br />

630 11094269<br />

560 11097126<br />

500 11094270<br />

450 11097140<br />

400 11094271<br />

355 11094272<br />

315 11094273<br />

250 11094274<br />

200 11094275<br />

160 11094276<br />

24<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Ø B<br />

Kruisstuk, schuin: CXO<br />

Gegalvaniseerde hulpstukk<strong>en</strong><br />

Ø A<br />

Ø B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de splitsing van e<strong>en</strong> kanaal in drie<br />

kanal<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong> hoek van 45° t<strong>en</strong><br />

opzichte van elkaar.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op<br />

de zadelstukk<strong>en</strong>.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

80 80 11094302<br />

100 100 11094304<br />

80 11094305<br />

125 125 11094307<br />

100 11094308<br />

80 11094309<br />

160 160 11094311<br />

125 11094312<br />

100 11094313<br />

80 11094314<br />

200 200 11094316<br />

160 11094317<br />

125 11094318<br />

100 11094319<br />

80 11094320<br />

250 250 11094322<br />

200 11094323<br />

160 11094324<br />

125 11094325<br />

315 315 11094329<br />

250 11094330<br />

200 11094331<br />

160 11094332<br />

125 11094333<br />

Ø A Ø B Code<br />

355 355 11094335<br />

315 11094336<br />

250 11094337<br />

200 11094338<br />

160 11094339<br />

125 11094340<br />

400 400 11094342<br />

355 11094343<br />

315 11094344<br />

250 11094345<br />

200 11094346<br />

160 11094347<br />

125 11094348<br />

450 450 11097147<br />

400 11097148<br />

355 11097149<br />

315 11097150<br />

250 11097151<br />

200 11097152<br />

160 11097153<br />

125 11097154<br />

500 500 11094350<br />

450 11097156<br />

400 11094351<br />

355 11094352<br />

315 11094353<br />

250 11094354<br />

200 11094355<br />

160 11094356<br />

125 11094357<br />

560 560 11097157<br />

500 11097158<br />

450 11097159<br />

400 11097160<br />

355 11097161<br />

315 11097162<br />

250 11097163<br />

200 11097164<br />

160 11097165<br />

Ø A Ø B Code<br />

630 630 11094359<br />

500 11094360<br />

400 11094361<br />

355 11094362<br />

315 11094363<br />

250 11094364<br />

200 11094365<br />

160 11094366<br />

710 710 11097167<br />

630 11097168<br />

560 11097169<br />

500 11097170<br />

450 11097171<br />

400 11097172<br />

355 11097173<br />

315 11097174<br />

250 11097175<br />

200 11097176<br />

160 11097177<br />

800 800 11094368<br />

710 11097178<br />

630 11094369<br />

560 11097179<br />

500 11094370<br />

450 11097146<br />

400 11094371<br />

355 11094372<br />

315 11094373<br />

250 11094374<br />

200 11094375<br />

160 11094376<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

25


Ø<br />

Ø<br />

Gegalvaniseerde hulpstukk<strong>en</strong><br />

Enkelvoudig broekstuk, 90°: CS 90<br />

Ø<br />

90˚<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor twee takk<strong>en</strong> van het kanaalwerk die sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

onder e<strong>en</strong> hoek van 90° t<strong>en</strong> opzichte van<br />

elkaar.<br />

• Voor e<strong>en</strong> sterke vermindering van de drukverliez<strong>en</strong>,<br />

vooral bij toevoer.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in<br />

elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke<br />

aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11093081<br />

100 11093082<br />

125 11093083<br />

160 11093085<br />

200 11093086<br />

250 11093087<br />

315 11093088<br />

355 11093089<br />

400 11093090<br />

450 11093091<br />

500 11093092<br />

560 11093821<br />

630 11093093<br />

710 11093822<br />

800 11093094<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Enkelvoudig broekstuk, 180°: CS 180<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor twee takk<strong>en</strong> van het kanaalwerk die sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

onder e<strong>en</strong> hoek van 180°.<br />

• Voor e<strong>en</strong> sterke vermindering van de drukverliez<strong>en</strong>,<br />

vooral bij toevoer.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in<br />

elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke<br />

aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11093631<br />

100 11093632<br />

125 11093633<br />

160 11093635<br />

200 11093636<br />

250 11093637<br />

315 11093638<br />

355 11093639<br />

400 11093640<br />

450 11093641<br />

500 11093642<br />

560 11093824<br />

630 11093643<br />

710 11093825<br />

800 11093644<br />

26<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Vlak, recht zadelstuk: PEP<br />

Gegalvaniseerde zadelstukk<strong>en</strong><br />

fl<br />

12<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong> plat vlak.<br />

INSTALLATIE<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan bij de<br />

installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11094611<br />

100 11094612<br />

125 11094613<br />

160 11094614<br />

200 11094615<br />

250 11094616<br />

315 11094617<br />

355 11094618<br />

400 11094619<br />

450 11094624<br />

500 11094620<br />

560 11094140<br />

630 11094621<br />

710 11094141<br />

800 11094622<br />

900 11094142<br />

1000 11094623<br />

1120 11094143<br />

1250 11094144<br />

Vlak, schuin zadelstuk: POP<br />

Ø<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

12<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 45° op e<strong>en</strong> plat vlak.<br />

INSTALLATIE<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan bij de<br />

installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

100 11097360<br />

125 11097361<br />

160 11097362<br />

200 11097363<br />

250 11097364<br />

315 11097365<br />

355 11097366<br />

400 11097367<br />

450 11097368<br />

500 11097369<br />

560 11097370<br />

630 11097371<br />

710 11097372<br />

800 11097373<br />

900 11097374<br />

1000 11097375<br />

1120 11097376<br />

1250 11097377<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

27


Ø B<br />

Rond, schuin zadelstuk: POC<br />

Gegalvaniseerde zadelstukk<strong>en</strong><br />

Ø A Kanaal<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 45° op e<strong>en</strong> rond<br />

kanaal.<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan<br />

bij de installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø B Ø A Code<br />

80 125 11097355<br />

160 11097356<br />

200 11097357<br />

100 100 11097197<br />

125 11097198<br />

160 11097200<br />

200 11097201<br />

250 11097202<br />

315 11097203<br />

355 11097204<br />

400 11097205<br />

450 11097206<br />

500 11097207<br />

560 11097208<br />

630 11097209<br />

125 125 11097210<br />

160 11097212<br />

200 11097213<br />

250 11097214<br />

315 11097215<br />

355 11097216<br />

400 11097217<br />

450 11097218<br />

500 11097219<br />

560 11097220<br />

630 11097221<br />

160 160 11097222<br />

200 11097223<br />

250 11097224<br />

315 11097225<br />

355 11097226<br />

400 11097227<br />

450 11097228<br />

500 11097229<br />

560 11097230<br />

630 11097231<br />

710 11097232<br />

800 11097233<br />

900 11097234<br />

200 200 11097236<br />

250 11097237<br />

315 11097238<br />

355 11097239<br />

400 11097240<br />

450 11097241<br />

500 11097242<br />

560 11097243<br />

Ø B Ø A Code<br />

200 630 11097244<br />

710 11097245<br />

800 11097246<br />

900 11097247<br />

1000 11097248<br />

1120 11097249<br />

250 250 11097250<br />

315 11097251<br />

355 11097252<br />

400 11097253<br />

450 11097254<br />

500 11097255<br />

560 11097256<br />

630 11097257<br />

710 11097258<br />

800 11097259<br />

900 11097260<br />

1000 11097261<br />

1120 11097262<br />

1250 11097263<br />

315 315 11097264<br />

355 11097265<br />

400 11097266<br />

455 11097267<br />

500 11097268<br />

560 11097269<br />

630 11097270<br />

710 11097271<br />

800 11097272<br />

900 11097273<br />

1000 11097274<br />

1120 11097275<br />

1250 11097276<br />

355 355 11097277<br />

400 11097278<br />

450 11097279<br />

500 11097280<br />

560 11097281<br />

630 11097282<br />

710 11097283<br />

800 11097284<br />

900 11097285<br />

1000 11097286<br />

1120 11097287<br />

1250 11097288<br />

400 400 11097289<br />

450 11097290<br />

500 11097291<br />

560 11097292<br />

630 11097293<br />

710 11097294<br />

800 11097295<br />

900 11097296<br />

1000 11097297<br />

1120 11097298<br />

1250 11097299<br />

Ø B Ø A Code<br />

450 450 11097300<br />

500 11097301<br />

560 11097302<br />

630 11097303<br />

710 11097304<br />

800 11097305<br />

900 11097306<br />

1000 11097307<br />

1120 11097308<br />

1250 11097309<br />

500 500 11097310<br />

560 11097311<br />

630 11097312<br />

710 11097313<br />

800 11097314<br />

900 11097315<br />

1000 11097316<br />

1120 11097317<br />

1250 11097318<br />

560 560 11097319<br />

630 11097320<br />

710 11097321<br />

800 11097322<br />

900 11097323<br />

1000 11097324<br />

1120 11097325<br />

1250 11097326<br />

630 630 11097327<br />

710 11097328<br />

800 11097329<br />

900 11097330<br />

1000 11097331<br />

1120 11097332<br />

1250 11097333<br />

710 710 11097334<br />

800 11097335<br />

900 11097336<br />

1000 11097337<br />

1120 11097338<br />

1250 11097339<br />

800 800 11097340<br />

900 11097341<br />

1000 11097342<br />

1120 11097343<br />

1250 11097344<br />

900 900 11097345<br />

1000 11097346<br />

1120 11097347<br />

1250 11097348<br />

1000 1000 11097349<br />

1120 11097350<br />

1250 11097351<br />

1120 1120 11097352<br />

1250 11097353<br />

1250 1250 11097354<br />

28<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Rond, recht zadelstuk: PEC<br />

Gegalvaniseerde zadelstukk<strong>en</strong><br />

Ø B<br />

Ø A Kanaal<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong><br />

rond kanaal.<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan<br />

bij de installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø B Ø A Code<br />

80 80 11094570<br />

100 11094571<br />

125 11094572<br />

160 11094573<br />

200 11094573<br />

250 11094574<br />

315 11094574<br />

355 11094574<br />

100 100 11094575<br />

125 11094576<br />

160 11094577<br />

200 11094578<br />

250 11094545<br />

315 11094545<br />

355 11094547<br />

400 11094547<br />

450 11094547<br />

500 11094547<br />

560 11097001<br />

630 11094548<br />

125 125 11094541<br />

160 11094542<br />

200 11094543<br />

250 11094544<br />

315 11094544<br />

355 11094546<br />

400 11094546<br />

450 11094546<br />

500 11094546<br />

560 11097002<br />

630 11094549<br />

160 160 11094501<br />

200 11094502<br />

250 11094503<br />

315 11094504<br />

355 11094504<br />

400 11094504<br />

450 11094505<br />

500 11094507<br />

560 11097003<br />

630 11094535<br />

710 11097004<br />

800 11097005<br />

900 11097006<br />

1000 11097007<br />

200 200 11094508<br />

250 11094509<br />

Ø B Ø A Code<br />

200 315 11094510<br />

355 11094510<br />

400 11094512<br />

450 11094506<br />

500 11094513<br />

560 11097008<br />

630 11094536<br />

710 11097009<br />

800 11097010<br />

900 11097011<br />

1000 11097012<br />

1120 11097013<br />

250 250 11094514<br />

315 11094515<br />

355 11094516<br />

400 11094517<br />

450 11094517<br />

500 11094518<br />

560 11097014<br />

630 11094537<br />

710 11097015<br />

800 11097016<br />

900 11097017<br />

1000 11097018<br />

1120 11097019<br />

1250 11097020<br />

315 315 11094519<br />

355 11094521<br />

400 11094522<br />

450 11094511<br />

500 11094523<br />

560 11097021<br />

630 11094538<br />

710 11097022<br />

800 11097023<br />

900 11097024<br />

1000 11097025<br />

1120 11097025<br />

1250 11097027<br />

355 355 11094524<br />

400 11094525<br />

450 11094550<br />

500 11094526<br />

560 11097028<br />

630 11094539<br />

710 11097029<br />

800 11097030<br />

900 11097031<br />

1000 11097032<br />

1120 11097033<br />

1250 11097034<br />

400 400 11094527<br />

450 11094551<br />

500 11094528<br />

560 11097035<br />

630 11094529<br />

710 11097036<br />

800 11097037<br />

Ø B Ø A Code<br />

400 900 11097038<br />

1000 11097039<br />

1120 11097040<br />

1250 11097041<br />

450 450 11094520<br />

500 11094532<br />

560 11097042<br />

630 11094534<br />

710 11097043<br />

800 11097044<br />

900 11097045<br />

1000 11097046<br />

1120 11097047<br />

1250 11097048<br />

500 500 11094530<br />

560 11097049<br />

630 11094531<br />

710 11097050<br />

800 11097051<br />

900 11097052<br />

1000 11097053<br />

1120 11097054<br />

1250 11097055<br />

560 560 11094155<br />

630 11097056<br />

710 11097057<br />

800 11097058<br />

900 11097059<br />

1000 11097060<br />

1120 11097061<br />

1250 11097062<br />

630 630 11094533<br />

710 11097063<br />

800 11097064<br />

900 11097065<br />

1000 11097066<br />

1120 11097067<br />

1250 11097068<br />

710 710 11094156<br />

800 11097069<br />

900 11097070<br />

1000 11097071<br />

1120 11097072<br />

1250 11097073<br />

800 800 11094157<br />

900 11097074<br />

1000 11097075<br />

1120 11097076<br />

1250 11097077<br />

900 900 11094158<br />

1000 11097078<br />

1120 11097079<br />

1250 11097080<br />

1000 1000 11094159<br />

1120 11097081<br />

1250 11097082<br />

1120 1120 11094160<br />

1250 11097083<br />

1250 1250 11094161<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

29


Regelklepp<strong>en</strong>: RG / RGP<br />

Gegalvaniseerde regelklepp<strong>en</strong><br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• RG : voor e<strong>en</strong> regeling van de luchthoeveelhed<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> kanal<strong>en</strong>netwerk.<br />

• RGP : voor e<strong>en</strong> fijnere regeling dan met e<strong>en</strong><br />

standaard regelklep; voorkomt de volledige afsluiting<br />

van e<strong>en</strong> tak van het kanaal.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Plastic gekarteld handvat t/m Ø 315, metaal voor<br />

grotere diameters.<br />

• RGP : Ø 80 tot 315 : 15% vrije doorlaat; Ø 355 t/m<br />

630: 23% vrije doorlaat.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø RG RGP<br />

Code<br />

Code<br />

80 11093001<br />

100 11093002 11094902<br />

125 11093003 11094903<br />

160 11093005 11094905<br />

200 11093006 11094906<br />

250 11093007 11094907<br />

315 11093008 11094908<br />

355 11093009 11094909<br />

400 11093010 11094910<br />

450 11093011 11094911<br />

500 11093012 11094912<br />

560 11093016 11094916<br />

630 11093013 11094913<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Irisregelklep: SR 654<br />

Ø 6<br />

Ø d<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor e<strong>en</strong> fijne regeling van het debiet van e<strong>en</strong> tak<br />

van het kanaalwerk.<br />

• Geïntegreerde meting van debiet/druk (Ø 6 mm):<br />

meetapparatuur.<br />

• Temperatuurbereik tijd<strong>en</strong>s werking: - 20° C / + 80° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Irisregelklep met exacte regeling van het diafragma<br />

door zeshoekige moer.<br />

• Pakking<strong>en</strong> met rand<strong>en</strong> op de aansluitmanchett<strong>en</strong>.<br />

• Regeltolerantie van 7% op het debiet.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

100 11055090<br />

125 11055091<br />

160 11055092<br />

200 11055093<br />

250 11055094<br />

315 11055095<br />

400 11055096<br />

500 11055097<br />

630 11055098<br />

800 11055099<br />

30<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Deksel mannelijk-vrouwelijk: BMF<br />

Gegalvaniseerde deksels<br />

Ø mannelijke buis<br />

Ø mannelijke accessoire<br />

Ø vrouwelijke accessoire<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Deksel dat kan word<strong>en</strong> geplaatst op zowel e<strong>en</strong><br />

accessoire als e<strong>en</strong> kanaal.<br />

INSTALLATIE<br />

• Mannelijk deel voor afsluiting van e<strong>en</strong> kanaal.<br />

• Vrouwelijk deel voor afsluiting van e<strong>en</strong> accessoire.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11093401<br />

100 11093402<br />

125 11093403<br />

160 11093405<br />

200 11093406<br />

250 11093407<br />

315 11093408<br />

355 11093409<br />

400 11093410<br />

450 11093411<br />

500 11093412<br />

560 11094150<br />

630 11093413<br />

710 11094151<br />

800 11093414<br />

900 11094152<br />

1000 11093415<br />

1120 11094153<br />

1250 11094154<br />

Mannelijk deksel met gaas, met handvat: BMG - BMP<br />

Ø mannelijke buis<br />

Ø mannelijke accessoire<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• BMG : mannelijke deksel met vogelwer<strong>en</strong>d gaas.<br />

• BMP : mannelijke deksel met handvat voor e<strong>en</strong>voudige<br />

verwijdering.<br />

INSTALLATIE<br />

• Past rechtstreeks in e<strong>en</strong> kanaal.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø BMG BMP<br />

Code<br />

Code<br />

80 11094920 11093421<br />

100 11094921 11093422<br />

125 11094922 11093423<br />

160 11094923 11093425<br />

200 11094924 11093426<br />

250 11094925 11093427<br />

315 11094926 11093428<br />

355 11094927 11093429<br />

400 11094928 11093430<br />

450 11094929 11093431<br />

500 11093818 11093432<br />

560 11093819 11093817<br />

630 11093820 11093433<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

31


Dichtingskraag: RER<br />

Gegalvaniseerde afdichting<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de afdichting bij e<strong>en</strong> dakdoorgang.<br />

INSTALLATIE<br />

• Kan met twee bout<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingesteld voor mannelijke<br />

<strong>en</strong> vrouwelijke koppelstuk.<br />

• Het geheel wordt ter plaatse volledig afgedicht met<br />

stopverf of silicon<strong>en</strong>kit.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

100 11094776<br />

125 11094777<br />

160 11094778<br />

200 11094779<br />

250 11094780<br />

315 11094781<br />

355 11094782<br />

400 11094783<br />

450 11094784<br />

500 11094785<br />

560 11094786<br />

630 11094787<br />

Terraskoker: FT<br />

L = 650<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Terraskoker.<br />

• Installatie met e<strong>en</strong> CPT.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø Ø buis Code<br />

160 125 11094601<br />

200 160 11094602<br />

250 200 11094603<br />

315 250 11094604<br />

355 315 11094605<br />

400 355 11094606<br />

450 400 11094607<br />

500 450 11094610<br />

550 500 11094608<br />

680 630 11094609<br />

32<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerde koppelstukk<strong>en</strong> “SAFE”<br />

Assortim<strong>en</strong>t hulpstukk<strong>en</strong> SAFE ALDES<br />

VOORDELEN<br />

• E<strong>en</strong>voudige toepassing.<br />

• Snelle montage.<br />

• Dichting volg<strong>en</strong>s klasse C.<br />

• Fraaie vormgeving van het kanaalwerk.<br />

• Gezonde oplossing: er is ge<strong>en</strong> kit nodig.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Assortim<strong>en</strong>t beschikbaar in diameters van 125 t/m<br />

560 mm.<br />

• Grotere mat<strong>en</strong> op aanvraag.<br />

INSTALLATIE<br />

• U kunt het accessoire plaats<strong>en</strong>/verwijder<strong>en</strong> door het<br />

accessoire iets te draai<strong>en</strong> in het kanaal. Deze<br />

ALDES- accessoires safe zijn speciaal ontwikkeld<br />

voor e<strong>en</strong> makkelijke installatie/verwijdering.<br />

• Doordat er ge<strong>en</strong> kit of tape hoeft te word<strong>en</strong> gebruikt<br />

voor de afdichting, word<strong>en</strong> deze accessoires<br />

ongeveer 25% sneller geplaatst dan standaardaccessoires.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

• Twee type pakking:<br />

- e<strong>en</strong> gefelste EPDM-pakking voor diameters van 125 t/m 315 mm.<br />

- e<strong>en</strong> EPDM-pakking dubbele hardheid die wordt vastgezet in e<strong>en</strong> groef voor<br />

diameters van 355 t/m 560 mm.<br />

• De EPDM-pakking heeft de volg<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>:<br />

- best<strong>en</strong>digheid teg<strong>en</strong> temperatur<strong>en</strong>: van - 30° C tot + 100° C.<br />

- bestand teg<strong>en</strong> veroudering <strong>en</strong> inwerking van UV <strong>en</strong> ozon.<br />

- de pakking is opgegot<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet gelijmd, waardoor de pakking niet kan brek<strong>en</strong>.<br />

- de pakking is glad, voor e<strong>en</strong> makkelijke installatie.<br />

DICHTINGSKLASSE<br />

• Het assortim<strong>en</strong>t ALDES-hulpstukk<strong>en</strong> safe is gecertificeerd voor klasse C conform EN<br />

12237 volg<strong>en</strong>s de rapport<strong>en</strong> CETIAT N° 23 15057 <strong>en</strong> N° 23 15057bis.<br />

Mannelijke koppelstuk met pakking: RM SAFE<br />

Ø<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor e<strong>en</strong> luchtdichte aansluiting van twee kanal<strong>en</strong>.<br />

• Gebruik voor aansluiting van twee accessoires e<strong>en</strong><br />

standaard-RF.<br />

INSTALLATIE<br />

• U kunt het accessoire plaats<strong>en</strong>/verwijder<strong>en</strong> door het<br />

accessoire iets te draai<strong>en</strong> in het kanaal.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11098162<br />

160 11098163<br />

200 11098164<br />

250 11098165<br />

315 11098166<br />

355 11098167<br />

400 11098168<br />

450 11098171<br />

500 11098169<br />

560 11098172<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

33


Gegalvaniseerde bocht<strong>en</strong> “SAFE”<br />

Bocht<strong>en</strong> 90°: CG90 / C90 SAFE<br />

Ø A<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 90°.<br />

INSTALLATIE<br />

• U kunt het accessoire plaats<strong>en</strong>/verwijder<strong>en</strong> door het<br />

accessoire iets te draai<strong>en</strong> in het kanaal.<br />

• Gladde bocht<strong>en</strong> t/m e<strong>en</strong> diameter van 250 mm.<br />

• Segm<strong>en</strong>tbocht<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter van 315 t/m<br />

560 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A<br />

Code<br />

125 11098142<br />

160 11098143<br />

200 11098144<br />

250 11098145<br />

315 11098146<br />

355 11098147<br />

400 11098148<br />

450 11098151<br />

500 11098149<br />

560 11098152<br />

Bocht<strong>en</strong> 45°: CG45 / C45 SAFE<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Ø A<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 45°.<br />

INSTALLATIE<br />

• U kunt het accessoire plaats<strong>en</strong>/verwijder<strong>en</strong> door het<br />

accessoire iets te draai<strong>en</strong> in het kanaal.<br />

• Gladde bocht<strong>en</strong> t/m e<strong>en</strong> diameter van 250 mm.<br />

• Segm<strong>en</strong>tbocht<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter van 315 t/m<br />

560 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A<br />

Code<br />

125 11098122<br />

160 11098123<br />

200 11098124<br />

250 11098125<br />

315 11098126<br />

355 11098127<br />

400 11098128<br />

450 11098131<br />

500 11098129<br />

560 11098132<br />

34<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerde verdeelstukk<strong>en</strong> “SAFE”<br />

Verdeelstuk: CP2A SAFE<br />

VOORDELEN<br />

Nieuw<br />

• Exclusief CP2A (gepat<strong>en</strong>teerd door ALDES).<br />

• 35% minder drukverlies dan e<strong>en</strong> standaard-CP<br />

verdeelstuk.<br />

• Betere <strong>geluiddemping</strong>: - 7 dB(A) op het geluid van<br />

de v<strong>en</strong>tilator, - 3 dB(A) beter dan e<strong>en</strong> standaard-CP.<br />

• Toegankelijkheid tot de beschermde schacht.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Verdeelstuk (of T-stuk schoorste<strong>en</strong>) specifiek voor<br />

schacht<strong>en</strong> die uitkom<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kapconstructie of op<br />

e<strong>en</strong> plat dak, waarvoor de afdichting is gerealiseerd<br />

voor de installatie van het verdeelstuk.<br />

• 35% minder drukverlies (dwz -7 Pa bij 4 m/s) <strong>en</strong><br />

demping van het geluid van de v<strong>en</strong>tilator (ongeveer<br />

7 dB(A)).<br />

• Door de luchtbehandelingsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de CP2A<br />

heeft de v<strong>en</strong>tilator minder druk nodig, zodat u e<strong>en</strong><br />

v<strong>en</strong>tilator met minder vermog<strong>en</strong> kunt kiez<strong>en</strong>, die dus<br />

minder lawaai maakt <strong>en</strong> minder <strong>en</strong>ergie verbruikt.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

BESCHRIJVING<br />

• Neemt weinig ruimte in voor e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige<br />

installatie.<br />

- L = 300 mm voor Ø B = 200 mm.<br />

- L = 415 mm voor Ø B van 250 t/m 450 mm.<br />

- L = 665 mm voor Ø B van 500 t/m 630 mm.<br />

• Stopring op het huis om het deksel in e<strong>en</strong> stabiele<br />

positie te houd<strong>en</strong>: minder risico op lekkage.<br />

• Geluiddemping: geluiddemp<strong>en</strong>d schuim.<br />

• Luchtbehandeling: zonder gereedschap te verwijder<strong>en</strong><br />

stal<strong>en</strong> keerplaat.<br />

Drukverlies (Pa)<br />

35<br />

35<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s<br />

Luchtsnelheid<br />

CP standard<br />

CP2A<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

CP2A SAFE<br />

Code<br />

125 200 11098080<br />

160 250 11098081<br />

200 315 11098082<br />

250 355 11098083<br />

315 400 11098084<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

35


Gegalvaniseerde verdeelstukk<strong>en</strong> “SAFE”<br />

Verdeelstuk: CRE SAFE<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van één t/m drie buiz<strong>en</strong> van<br />

Ø 125 op de verticale kolom.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op de zadelstukk<strong>en</strong>.<br />

• Gegarandeerde afdichting bij de aansluiting<br />

zadelstuk / flexibele slang.<br />

• Aanvulling op de verdieping-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (2,47 m).<br />

BESCHRIJVING<br />

• Alle pakking<strong>en</strong> zijn gefelst.<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

ASSORTIMENT<br />

H Ø A 1/125<br />

1/125<br />

2/125<br />

1/125<br />

3/125<br />

Code<br />

Code<br />

Code<br />

400 125 11098050<br />

11098052 11098051<br />

400 160 11098053<br />

11098055 11098054<br />

400 200 11098057<br />

11098059 11098058<br />

400 250 11098061<br />

11098063 11098062<br />

400 315 11098065<br />

11098067 11098066<br />

36<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


T-stuk: TE SAFE<br />

Gegalvaniseerde hulpstukk<strong>en</strong> “SAFE”<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee gegalvaniseerde<br />

kanal<strong>en</strong> onder e<strong>en</strong> hoek van 90°.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op<br />

het zadelstuk.<br />

INSTALLATIE<br />

• U kunt het accessoire plaats<strong>en</strong>/verwijder<strong>en</strong><br />

door het accessoire iets te draai<strong>en</strong> in het<br />

kanaal.<br />

• De pakking is gefelst tot <strong>en</strong> met de T-stukk<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> hoofddiameter van 315 mm; bij<br />

grotere diameters krijgt de pakking e<strong>en</strong><br />

dubbele hardheid.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

125 125 11098002<br />

160 160 11098005<br />

125 11098006<br />

200 200 11098008<br />

160 11098009<br />

125 11098010<br />

250 250 11098011<br />

200 11098012<br />

160 11098013<br />

125 11098014<br />

315 315 11098015<br />

250 11098016<br />

200 11098017<br />

160 11098018<br />

125 11098019<br />

Ø A Ø B Code<br />

355 355 11098020<br />

315 11098021<br />

250 11098022<br />

200 11098023<br />

160 11098024<br />

125 11098025<br />

400 400 11098026<br />

355 11098037<br />

315 11098027<br />

250 11098028<br />

200 11098029<br />

160 11098030<br />

125 11098031<br />

450 450 11098038<br />

400 11098039<br />

355 11098040<br />

315 11098041<br />

250 11098042<br />

200 11098043<br />

160 11098044<br />

125 11098045<br />

500 500 11098032<br />

400 11098046<br />

355 11098047<br />

315 11098033<br />

250 11098034<br />

200 11098035<br />

560 560 11098404<br />

500 11098405<br />

450 11098406<br />

400 11098407<br />

355 11098408<br />

315 11098409<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

37


Gegalvaniseerde zadelstukk<strong>en</strong> “SAFE”<br />

Vlak, recht zadelstuk: PEP SAFE<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong> plat vlak.<br />

INSTALLATIE<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan bij de<br />

installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11098302<br />

160 11098303<br />

200 11098304<br />

250 11098305<br />

315 11098306<br />

355 11098307<br />

400 11098308<br />

450 11098311<br />

500 11098309<br />

560 11098312<br />

Rond, recht zadelstuk: PEC SAFE<br />

Ø B<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Ø A<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Recht zadelstuk op kanaal.<br />

• Niet aanbevol<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> dichting klasse C of D.<br />

• Afgerad<strong>en</strong> voor buiz<strong>en</strong> voor woning<strong>en</strong> (gebruik de in<br />

de fabriek gemonteerde CRE).<br />

• Te gebruik<strong>en</strong> bij horizontale aftakking<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Alle pakking<strong>en</strong> zijn gefelst.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B 125 Ø B 160 Ø B 200 Ø B 250 Ø B 315<br />

Code Code Code Code Code<br />

125 11098261<br />

160 11098262 11098266<br />

200 11098263 11098267 11098270<br />

250 11098264 11098068 11098271 11098278<br />

315 11098264 11098069 11098272 11098274 11098279<br />

355 11098265 11098069 11098272 11098275 11098281<br />

400 11098265 11098069 11098273 11098276 11098277<br />

38<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Gegalvaniseerde regelstukk<strong>en</strong>”SAFE”<br />

Taps conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCC SAFE<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter.<br />

INSTALLATIE<br />

• U kunt het accessoire plaats<strong>en</strong>/verwijder<strong>en</strong><br />

door het accessoire iets te draai<strong>en</strong> in het<br />

kanaal.<br />

• De pakking is gefelst tot <strong>en</strong> met de RCC's<br />

met e<strong>en</strong> hoofddiameter van 315 mm; bij<br />

grotere diameters heeft de pakking e<strong>en</strong><br />

dubbele hardheid.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

160 125 11098184<br />

200 160 11098186<br />

125 11098185<br />

250 200 11098189<br />

160 11098188<br />

125 11098187<br />

315 250 11098192<br />

200 11098191<br />

160 11098190<br />

355 315 11098194<br />

250 11098193<br />

200 11098203<br />

Ø A Ø B Code<br />

400 355 11098197<br />

315 11098196<br />

250 11098195<br />

450 400 11098204<br />

355 11098205<br />

315 11098198<br />

500 450 11098206<br />

400 11098200<br />

355 11098199<br />

560 500 11098207<br />

450 11098208<br />

400 11098209<br />

Regelklep: RG SAFE<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor e<strong>en</strong> regeling van de luchthoeveelheid in e<strong>en</strong><br />

kanal<strong>en</strong> netwerk.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Standaardregelklep (plastic gekarteld handvat t/m<br />

Ø 315, metaal voor grotere diameters).<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A<br />

Code<br />

125 11098232<br />

160 11098233<br />

200 11098234<br />

250 11098235<br />

315 11098236<br />

355 11098237<br />

400 11098238<br />

450 11098241<br />

500 11098239<br />

560 11098242<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

39


Gegalvaniseerde deksels “SAFE”<br />

Mannelijke deksel: BMJ SAFE<br />

Ø mannelijke buis<br />

Ø mannelijke accessoire<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• BMJ : mannelijke deksel met luchtdichte pakking.<br />

• BMF : vrouwelijke standaarddeksel voor accessoires.<br />

INSTALLATIE<br />

• Het mannelijke deksel safe wordt in e<strong>en</strong> kanaal<br />

geschov<strong>en</strong>.<br />

• Het vrouwelijke deksel glijdt over e<strong>en</strong> accessoire safe.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø BMF BMJ<br />

Code<br />

Code<br />

125 11093403 11098215<br />

160 11093405 11098216<br />

200 11093406 11098217<br />

250 11093407 11098218<br />

315 11093408 11098219<br />

355 11093409 11098220<br />

400 11093410 11098221<br />

450 11093411 11098222<br />

500 11093412 11098223<br />

560 11094150 11098224<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

40<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Kanal<strong>en</strong><br />

Aluminium kanaalwerk<br />

Buiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> etage-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - p 42<br />

Accessoires<br />

Koppelstukk<strong>en</strong> - p 43<br />

Bocht<strong>en</strong> - p 44<br />

Verloopstukk<strong>en</strong> - p 45<br />

Verdeelstukk<strong>en</strong> - p 47<br />

Hulpstukk<strong>en</strong> - p 50<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Zadelstukk<strong>en</strong> - p 51<br />

Regelklepp<strong>en</strong> <strong>en</strong> deksels - p 52<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people 41


Ronde buis: BS alu<br />

Aluminium buiz<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Diverse kanaalnetwerk<strong>en</strong>.<br />

• Verdieping-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (2,47 m), ontwikkeld voor<br />

schacht<strong>en</strong> in gestapelde woning<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gecombineerd met CRE's.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig<br />

in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Aluminiumkanaal 1050A-H18 (oude aanduiding A5).<br />

• Maximale l<strong>en</strong>gte 4 m.<br />

• Kanal<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter vanaf 315 mm zijn<br />

versterkt met e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelvoudige rib op de buit<strong>en</strong>kant.<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Gewicht per m<br />

(kg)<br />

Standaardbuis BS 3 m Verdieping-elem<strong>en</strong>t 2,47 m Per m niet-standaard<br />

Code Code Code<br />

125 0,75 11091443 11091423 11091403<br />

160 0,96 11091445 11091425 11091405<br />

200 1,20 11091446 11091426 11091406<br />

250 1,49 11091447 11091427 11091407<br />

315 1,88 11091448 11091428 11091408<br />

355 2,12 11091449 11091429 11091409<br />

400 3,18 11091450 11091430 11091410<br />

450 3,58 11091456 11091436 11091416<br />

500 3,98 11091451 11091431 11091411<br />

560 4,45 11091457 11091437 11091417<br />

630 5,01 11091452 11091432 11091412<br />

42<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Mannelijke koppelstuk: RM alu<br />

Aluminium koppelstukk<strong>en</strong><br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor aansluiting van twee kanal<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Alle accessoires zijn van aluminium 1050A-H24<br />

(oude aanduiding AM1).<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11095043<br />

160 11095045<br />

200 11095046<br />

250 11095047<br />

315 11095048<br />

355 11095049<br />

400 11095050<br />

450 11095051<br />

500 11095052<br />

560 11096130<br />

630 11095053<br />

Vrouwelijke koppelstuk: RF alu<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor aansluiting van twee accessoires.<br />

Ø<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11095063<br />

160 11095065<br />

200 11095066<br />

250 11095067<br />

315 11095068<br />

355 11095069<br />

400 11095070<br />

450 11095071<br />

500 11095072<br />

560 11096135<br />

630 11095073<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

43


Bocht 90°: C90 alu<br />

Aluminium bocht<strong>en</strong><br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 90°.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Segm<strong>en</strong>tbocht<strong>en</strong> t/m e<strong>en</strong> diameter van 630 mm.<br />

• Alle accessoires zijn van aluminium 1050A-H24<br />

(oude aanduiding AM1).<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11095303<br />

160 11095305<br />

200 11095306<br />

250 11095307<br />

315 11095308<br />

355 11095309<br />

400 11095310<br />

450 11095311<br />

500 11095312<br />

560 11096110<br />

630 11095313<br />

Bocht 45°: C45 alu<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 45°.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Segm<strong>en</strong>tbocht<strong>en</strong> t/m e<strong>en</strong> diameter van 630 mm.<br />

Ø<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11095343<br />

160 11095345<br />

200 11095346<br />

250 11095347<br />

315 11095348<br />

355 11095349<br />

400 11095350<br />

450 11095351<br />

500 11095352<br />

560 11096120<br />

630 11095353<br />

Andere bocht<strong>en</strong>: bocht<strong>en</strong> 60° <strong>en</strong> 30°<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> kanaal<br />

met 60° <strong>en</strong> 30°.<br />

• Voor vrag<strong>en</strong> neem contact met ons op.<br />

44<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Aluminium verloopstukk<strong>en</strong><br />

Taps conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCC alu<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

160 125 11095503<br />

200 160 11095506<br />

125 11095507<br />

250 200 11095509<br />

160 11095510<br />

125 11095511<br />

315 250 11095512<br />

200 11095513<br />

160 11095514<br />

355 315 11095516<br />

250 11095517<br />

200 11095518<br />

400 355 11095521<br />

315 11095522<br />

250 11095523<br />

200 11095524<br />

Taps exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCE alu<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>:<br />

de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

Ø A Ø B Code<br />

450 400 11095548<br />

355 11096670<br />

315 11096671<br />

250 11096672<br />

500 450 11095547<br />

400 11095527<br />

355 11095528<br />

315 11095529<br />

250 11095530<br />

560 500 11096063<br />

450 11096064<br />

400 11096065<br />

355 11096066<br />

315 11096067<br />

630 560 11096669<br />

500 11095534<br />

450 11095546<br />

400 11095535<br />

355 11095536<br />

315 11095537<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter.<br />

• Voor vrag<strong>en</strong> neem contact met ons op.<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

45


Aluminium verloopstukk<strong>en</strong><br />

Plat conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RPC alu<br />

Ø mannelijke buis<br />

Ø mannelijke accesoires<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

160 125 11095453<br />

200 160 11095456<br />

125 11095457<br />

250 200 11095459<br />

160 11095460<br />

125 11095461<br />

315 250 11095462<br />

200 11095463<br />

160 11095464<br />

125 11095465<br />

355 315 11095466<br />

250 11095467<br />

200 11095468<br />

160 11095469<br />

125 11095470<br />

400 355 11095471<br />

315 11095472<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>:<br />

de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

Ø A Ø B Code<br />

400 250 11095473<br />

200 11095474<br />

160 11095475<br />

125 11095476<br />

450 400 11095496<br />

355 11095497<br />

315 11095498<br />

250 11096675<br />

200 11095827<br />

125 11095829<br />

500 450 11095493<br />

400 11095477<br />

355 11095478<br />

315 11095479<br />

250 11095480<br />

200 11095481<br />

160 11095482<br />

125 11095483<br />

630 500 11095484<br />

450 11095495<br />

400 11095485<br />

355 11095486<br />

315 11095487<br />

Plat exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RPE alu<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee kanal<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de diameter.<br />

• Voor vrag<strong>en</strong> neem contact met ons op.<br />

46<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Verdeelstuk: CP alu <strong>en</strong> CP2A alu<br />

Aluminium verdeelstukk<strong>en</strong><br />

Nieuw<br />

VOORDELEN<br />

• Exclusief CP2A (gepat<strong>en</strong>teerd door ALDES).<br />

• 35% minder drukverlies dan e<strong>en</strong> standaard-CP.<br />

• Betere <strong>geluiddemping</strong>: - 7 dB(A) op het geluid van<br />

de v<strong>en</strong>tilator, - 3 dB(A) beter dan e<strong>en</strong> standaard-CP.<br />

• Toegankelijkheid tot de beschermde schacht.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Verdeelstuk (of T-stuk schoorste<strong>en</strong>) specifiek voor<br />

schacht<strong>en</strong> die uitkom<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kapconstructie of op<br />

e<strong>en</strong> plat dak, waarvoor de afdichting is gerealiseerd<br />

voor de installatie van het verdeelstuk.<br />

• Versie CP2A (luchtbehandeling - <strong>geluiddemping</strong>);<br />

35% minder drukverlies (dwz -7 Pa bij 4 m/s) <strong>en</strong><br />

demping van het geluid van de v<strong>en</strong>tilator (ongeveer<br />

-7 dB(A)).<br />

• Door de luchtbehandelingsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de CP2A<br />

heeft de v<strong>en</strong>tilator minder druk nodig, zodat u e<strong>en</strong><br />

v<strong>en</strong>tilator met minder vermog<strong>en</strong> kunt kiez<strong>en</strong>, die dus<br />

minder lawaai maakt <strong>en</strong> minder <strong>en</strong>ergie verbruikt.<br />

TECHNISCHE KENMERKEN<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

CP<br />

CP2A<br />

BESCHRIJVING<br />

• Stopring op het huis om het deksel in e<strong>en</strong> stabiele<br />

positie te houd<strong>en</strong>: minder risico op lekkage.<br />

• Versie 2A :<br />

- <strong>geluiddemping</strong>: geluiddemp<strong>en</strong>d schuim voor hoge<br />

demping.<br />

- luchtbehandeling: keerplaat van aluminiumplaat<br />

die zonder gereedschap kan word<strong>en</strong> verwijderd <strong>en</strong><br />

teruggeplaatst.<br />

• Neemt weinig ruimte in voor e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige<br />

installatie:<br />

- L = 300 mm voor Ø B = 200 mm,<br />

- L = 400 mm voor Ø B van 250 t/m 450 mm,<br />

- L = 648 mm voor Ø B van 500 t/m 630 mm<br />

Drukverlies (Pa)<br />

35<br />

35<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

0 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s<br />

Luchtsnelheid<br />

CP standard<br />

CP2A<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B CP2A alu CP alu<br />

Code<br />

Code<br />

125 200 11095800 11095609<br />

160 250 11095801 11095601<br />

200 315 11095802 11095602<br />

250 355 11095803 11095603<br />

315 400 11095804 11095604<br />

355 500 11095805 11095605<br />

400 560 11095806 11095606<br />

450 630 11095807 11095607<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

47


Aluminium verdeelstukk<strong>en</strong><br />

Verdeelstuk voor afdichting: CPT alu <strong>en</strong> CPT2A alu<br />

Nieuw<br />

Ø A<br />

Ø A<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Ø B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Verdeelstuk speciaal voor schacht<strong>en</strong> die uitkom<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> plat dak <strong>en</strong> waarvoor de afdichting wordt<br />

gerealiseerd na de installatie van de CPT.<br />

• Materiaal is conform de eis<strong>en</strong> van de DTU 68-2 <strong>en</strong><br />

maakt de afdichting op e<strong>en</strong> plat dak makkelijker.<br />

• Versie CPT2A (luchtbehandeling - <strong>geluiddemping</strong>): -<br />

35 % drukverlies <strong>en</strong> demping van het geluid van de<br />

v<strong>en</strong>tilator (7 dB(A)).<br />

• Ø > 315, neem e<strong>en</strong> CP.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B CPT 2a alu CPT alu<br />

Code<br />

Code<br />

125 250 11096878 11096871<br />

160 315 11096879 11096872<br />

200 355 11096880 11096873<br />

250 400 11096881 11096874<br />

315 450 11096882 11096875<br />

BESCHRIJVING<br />

• Ø B - Ø A ≥ Ø 100 mm, waardoor de afdichting op<br />

het platte dak kan word<strong>en</strong> gerealiseerd.<br />

• Stopring op het huis om het deksel in e<strong>en</strong> stabiele<br />

positie te houd<strong>en</strong>: minder risico op lekkage.<br />

• Installatie met e<strong>en</strong> terraskoker.<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Keerplaat 2A voor CP/CPC alu <strong>en</strong> CPT alu<br />

VOORDELEN<br />

Nieuw<br />

• Ideaal voor de verbetering van de werking van e<strong>en</strong><br />

bestaande installatie:<br />

- duidelijke vermindering van het lawaai dat de<br />

v<strong>en</strong>tilator afgeeft.<br />

- verhoging van de druk die beschikbaar is voor de<br />

op<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

- lager <strong>en</strong>ergieverbruik van de v<strong>en</strong>tilator.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Keerplaat van aluminiumplaat <strong>en</strong> geluiddemp<strong>en</strong>d<br />

schuim die wordt ingevoegd in bestaande CPC's <strong>en</strong><br />

CPT's voor e<strong>en</strong> verbetering van de prestaties van de<br />

bestaande installatie.<br />

• Vermindert drukverlies van de CPC of CPT met 35%.<br />

• Beperkt het geluid van de v<strong>en</strong>tilator (- 3 dB meer dan<br />

de bestaande CP).<br />

BESCHRIJVING<br />

• Installatie zonder gereedschap in bestaande<br />

verdeelstukk<strong>en</strong>.<br />

• Wordt vastgezet door e<strong>en</strong>voudig omvouw<strong>en</strong> van de<br />

plaat met het schuim.<br />

ASSORTIMENT<br />

Type Afmeting<strong>en</strong> Code<br />

CP & CPC alu 125/200 11095620<br />

CP & CPC alu 160/250 11095621<br />

CP & CPC alu 200/315 11095622<br />

CP & CPC alu 250/355 11095623<br />

CP & CPC alu 315/400 11095624<br />

CP/CPC & CPT alu 355/500 11095625<br />

CP/CPC & CPT alu 400/560 11095626<br />

CP/CPC & CPT alu 450/630 11095627<br />

CPT alu 125/250 11095645<br />

CPT alu 160/315 11095646<br />

CPT alu 200/355 11095647<br />

CPT alu 250/400 11095648<br />

CPT alu 315/450 11095649<br />

48<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


90<br />

Aluminium verdeelstuk voor meer verdieping<strong>en</strong> (CRE)<br />

Standaard aluminium-CRE<br />

180<br />

Ø A<br />

1 3<br />

1<br />

Ø125<br />

3<br />

2<br />

H<br />

90<br />

2<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van één t/m vier buiz<strong>en</strong> van<br />

Ø 125 op de verticale kolom.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve lekkage<br />

<strong>en</strong> excessief druksverlies op de zadelstukk<strong>en</strong>.<br />

• Ideale aanvulling op verdieping-elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (2,47 m)<br />

in e<strong>en</strong> woning.<br />

ASSORTIMENT<br />

H Ø A 1/125 1/125<br />

2/125<br />

1/125<br />

3/125<br />

1/125<br />

2/125<br />

3/125<br />

1/125<br />

2/125<br />

3/125<br />

4/125<br />

Code<br />

Code<br />

Code<br />

Code<br />

Code<br />

400 125 11095899<br />

11095898 11095897<br />

400 160 11095700 11095704 11095702<br />

11095707<br />

400 200 11095711 11095715 11095713<br />

11095718<br />

400 250 11095722 11095726 11095724<br />

11095729<br />

11095733<br />

400 315 11095735 11095739 11095737<br />

11095742<br />

11095746<br />

400 355 11095748 11095752 11095750<br />

11095755<br />

11095759<br />

490 400 11095761 11095765 11095763<br />

11095768<br />

11095772<br />

490 500 11095774 11095778 11095776<br />

11095781<br />

11095785<br />

490 630 11095787 11095791 11095789<br />

11095794<br />

11095798<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

49


Aluminium hulpstukk<strong>en</strong><br />

T-stuk: TE alu<br />

Ø B<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Ø A<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de aansluiting van twee aluminiumkanal<strong>en</strong><br />

onder e<strong>en</strong> hoek van 90°.<br />

• Garandeert e<strong>en</strong> installatie zonder excessieve<br />

lekkage <strong>en</strong> excessief drukverlies op<br />

het zadelstuk.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich<br />

e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de<br />

accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A Ø B Code<br />

125 125 11095107<br />

160 160 11095111<br />

125 11095112<br />

200 200 11095116<br />

160 11095117<br />

125 11095118<br />

250 250 11095122<br />

200 11095123<br />

160 11095124<br />

125 11095125<br />

315 315 11095129<br />

250 11095130<br />

200 11095131<br />

160 11095132<br />

125 11095133<br />

355 355 11095135<br />

315 11095136<br />

250 11095137<br />

Ø A Ø B Code<br />

355 200 11095138<br />

160 11095139<br />

125 11095140<br />

400 400 11095142<br />

355 11095143<br />

315 11095144<br />

250 11095145<br />

200 11095146<br />

160 11095147<br />

125 11095148<br />

450 450 11095195<br />

400 11095196<br />

355 11095197<br />

315 11095198<br />

250 11095199<br />

200 11096173<br />

160 11096174<br />

125 11096175<br />

500 500 11095150<br />

450 11095188<br />

400 11095151<br />

355 11095152<br />

315 11095153<br />

250 11095154<br />

200 11095155<br />

160 11095156<br />

125 11095157<br />

Ø A Ø B Code<br />

560 560 11096001<br />

500 11096002<br />

450 11096003<br />

400 11096004<br />

355 11096005<br />

315 11096006<br />

250 11096176<br />

200 11096177<br />

160 11096178<br />

630 630 11095159<br />

500 11095160<br />

450 11095187<br />

400 11095161<br />

355 11095162<br />

315 11095163<br />

250 11095164<br />

200 11095165<br />

160 11095166<br />

Hulpstukk<strong>en</strong>: TO alu, CXE alu, CXO alu, CS90 alu <strong>en</strong> CS180 alu<br />

TO CXE CS180<br />

ALUMINIUM HULPSTUKKEN<br />

• T-spruitstuk: TO 45° alu.<br />

• Kruisstuk, recht <strong>en</strong> schuin: CXE alu <strong>en</strong> CXO alu.<br />

• Broekstukk<strong>en</strong> 90° <strong>en</strong> 180° : CS 90° alu <strong>en</strong> CS<br />

180° alu.<br />

• Voor vrag<strong>en</strong> neem contact met ons op.<br />

50<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Rond, recht zadelstuk: PEC alu<br />

Aluminium zadelstukk<strong>en</strong><br />

Ø B<br />

Ø A Kanaal<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong><br />

rond kanaal.<br />

INSTALLATIE<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan<br />

bij de installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø B Ø A Code<br />

125 125 11096541<br />

160 11096542<br />

200 11096543<br />

250 11096544<br />

315 11096544<br />

355 11096546<br />

400 11096546<br />

450 11096546<br />

500 11096546<br />

560 11099002<br />

630 11096549<br />

160 160 11096501<br />

200 11096502<br />

250 11096503<br />

315 11096504<br />

355 11096504<br />

400 11096504<br />

450 11096505<br />

500 11096507<br />

Ø B Ø A Code<br />

160 560 11099003<br />

630 11096535<br />

200 200 11096508<br />

250 11096509<br />

315 11096510<br />

355 11096510<br />

400 11096512<br />

450 11096506<br />

500 11096513<br />

560 11099008<br />

630 11096536<br />

250 250 11096514<br />

315 11096515<br />

355 11096516<br />

400 11096517<br />

450 11096517<br />

500 11096518<br />

560 11099014<br />

630 11096537<br />

315 315 11096519<br />

355 11096521<br />

400 11096522<br />

450 11096511<br />

500 11096523<br />

560 11099021<br />

630 11096538<br />

Ø B Ø A Code<br />

355 355 11096524<br />

400 11096525<br />

450 11096550<br />

500 11096526<br />

560 11099028<br />

630 11096539<br />

400 400 11096527<br />

450 11096551<br />

500 11096528<br />

560 11099035<br />

630 11096529<br />

450 450 11096520<br />

500 11096532<br />

560 11099042<br />

630 11096534<br />

500 500 11096530<br />

560 11099049<br />

630 11096531<br />

560 560 11096155<br />

630 630 11096533<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Vlak, recht zadelstuk: PEP alu<br />

fl<br />

F<br />

12<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong> plat vlak.<br />

INSTALLATIE<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan bij de<br />

installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11096613<br />

160 11096614<br />

200 11096615<br />

250 11096616<br />

315 11096617<br />

355 11096618<br />

400 11096619<br />

450 11096624<br />

500 11096620<br />

560 11096140<br />

630 11096621<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

51


Regelklep: RG alu<br />

Aluminium regelklepp<strong>en</strong><br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor e<strong>en</strong> regeling van de luchthoeveelheid in e<strong>en</strong><br />

kanal<strong>en</strong> netwerk.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Alle<strong>en</strong> t/m Ø 315 mm (mechanische eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>).<br />

• Maximale gebruikstemperatuur: + 80° C.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11095003<br />

160 11095005<br />

200 11095006<br />

250 11095007<br />

315 11095008<br />

Regelklep met geperforeerde klep: RGP alu<br />

Ø<br />

F<br />

K<br />

F<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Maakt e<strong>en</strong> fijnere regeling mogelijk dan e<strong>en</strong><br />

standaard regelklep.<br />

• Voorkomt de complete afsluiting van e<strong>en</strong> aftakking<br />

van het netwerk.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Alle<strong>en</strong> t/m Ø 315 mm (mechanische eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>)<br />

• Maximale gebruikstemperatuur: + 80° C.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11095023<br />

160 11095025<br />

200 11095026<br />

250 11095027<br />

315 11095028<br />

52<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Deksel mannelijk-vrouwelijk: BMF alu<br />

Aluminium deksels<br />

H<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Deksel dat kan word<strong>en</strong> geplaatst op zowel e<strong>en</strong><br />

accessoire als e<strong>en</strong> kanaal.<br />

INSTALLATIE<br />

• Mannelijk deel voor afsluiting van e<strong>en</strong> kanaal.<br />

• Vrouwelijk deel voor afsluiting van e<strong>en</strong> accessoire.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11095403<br />

160 11095405<br />

200 11095406<br />

250 11095407<br />

315 11095408<br />

355 11095409<br />

400 11095410<br />

450 11095411<br />

500 11095412<br />

560 11096150<br />

630 11095413<br />

Aluminiumdeksel met aftapping Ø 32 mm<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Vrouwelijke deksel met aftapping voor verwijdering<br />

van cond<strong>en</strong>sat<strong>en</strong>.<br />

INSTALLATIE<br />

• Zorg voor e<strong>en</strong> RM aan de voet van het kanaal, om de<br />

deksel erin te schuiv<strong>en</strong>.<br />

• Aftapping Ø 32 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11096781<br />

160 11096782<br />

200 11096783<br />

250 11096784<br />

315 11096785<br />

355 11096786<br />

400 11096787<br />

500 11096788<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

53


Nieuw verdeelstuk CP2A<br />

Minder drukverlies.<br />

Betere <strong>geluiddemping</strong>.<br />

• 35% minder drukverlies (winst van 7 Pa bij 4 m/s).<br />

• Betere <strong>geluiddemping</strong>: winst van 7 db(A) op het geluid van de<br />

v<strong>en</strong>tilator.<br />

• Lager <strong>en</strong>ergieverbruik van de v<strong>en</strong>tilator.<br />

• Deksel zit beter vast (minder lekkage).<br />

• Toegankelijkheid tot de beschermde schacht.<br />

• Gepat<strong>en</strong>teerd product.<br />

www.aldesb<strong>en</strong>elux.com


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Kanal<strong>en</strong><br />

Plat-ovaal kanaalwerk<br />

Buiz<strong>en</strong> - p 56<br />

Accessoires<br />

Bocht<strong>en</strong> - p 58<br />

Verloopstukk<strong>en</strong> - p 62<br />

Broekstukk<strong>en</strong> - p 68<br />

Plat-ovale koppelstukk<strong>en</strong> - p 69<br />

Zadelstukk<strong>en</strong> - p 70<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Regelklep <strong>en</strong> deksel - p 73<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

55


Algeme<strong>en</strong><br />

Plat-ovale buiz<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Luchtverdelingsnetwerk waarbij doorvoer van grote<br />

debiet<strong>en</strong> nodig is in e<strong>en</strong> beperkte ruimte<br />

(systeemplafonds) of waarbij de kanal<strong>en</strong> zichtbaar<br />

zijn (esthetisch elem<strong>en</strong>t).<br />

• Krachtig alternatief voor rechthoekige netwerk<strong>en</strong>:<br />

- goede dichtheid <strong>en</strong> drukverlies onder controle.<br />

- makkelijk onderhoud (ge<strong>en</strong> lastig te bereik<strong>en</strong><br />

plekk<strong>en</strong>).<br />

- lichter van gewicht.<br />

accessoires<br />

gemiddelde speling<br />

kanaal<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

BESCHRIJVING<br />

• Recht kanaal van gegalvaniseerd plaatstaal op maat<br />

gemaakt B x H door vervorming <strong>en</strong> kalibrering op<br />

hydraulische pers.<br />

• Versteviging door externe ribb<strong>en</strong> vanaf e<strong>en</strong> diamater<br />

van 400 mm (diameter productiebasis).<br />

• 25 plat-ovale segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in standaardassortim<strong>en</strong>t<br />

van afmeting<strong>en</strong>.<br />

• Drukverlies van e<strong>en</strong> plat-ovaal kanaal = drukverlies<br />

van e<strong>en</strong> rond kanaal van gelijke diameter.<br />

AFMETINGEN EN TOLERANTIES<br />

B x H<br />

(mm)<br />

Ø Productiebasis<br />

(mm)<br />

Vrije doorlaat<br />

(m 2 )<br />

Equival<strong>en</strong>te Ø<br />

(mm)<br />

Toleranties<br />

kanaal<br />

(mm)<br />

Toleranties<br />

accessoires<br />

(mm)<br />

Minimale<br />

speling<br />

(mm)<br />

360 x 80 250 0,0274 160 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,5<br />

350 x 100 250 0,0329 200 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,5<br />

450 x 100 315 0,0429 225 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,5<br />

325 x 130 250 0,0386 200 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,5<br />

425 x 130 315 0,0516 225 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,5<br />

490 x 130 355 0,0601 250 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,5<br />

410 x 165 315 0,0618 250 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,7<br />

475 x 165 355 0,0725 275 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,7<br />

545 x 165 400 0,0841 300 0 / +1 -1 / -2 0,5 1,7<br />

700 x 165 500 0,1100 355 0 / +1,4 -1 / -2 0,5 1,7<br />

515 x 215 400 0,1008 355 0 / +1,4 -1 / -2 0,5 1,7<br />

675 x 215 500 0,1352 375 0 / +1,4 -1 / -2 0,5 1,7<br />

880 x 215 630 0,1792 450 0 / +1,4 -1 / -2,2 0,5 1,9<br />

645 x 265 500 0,1558 425 0 / +1,4 -1 / -2 0,5 1,7<br />

850 x 265 630 0,2102 475 0 / +1,6 -1 / -2,2 0,5 1,9<br />

975 x 265 710 0,2433 500 0 / +1,6 -1 / -2,2 0,5 1,9<br />

620 x 320 500 0,1764 450 0 / +1,4 -1 / -2,2 0,5 1,7<br />

820 x 320 630 0,2404 500 0 / +1,6 -1 / -2,2 0,5 1,9<br />

950 x 320 710 0,2820 560 0 / +1,6 -1 / -2,2 0,5 1,9<br />

765 x 415 630 0,2805 600 0 / +1,6 -1 / -2,2 0,5 1,9<br />

895 x 415 710 0,3345 630 0 / +1,6 -1 / -2,2 0,5 1,9<br />

1030 x 415 800 0,3905 690 0 / +2,2 -1 / -2,4 0,5 2,3<br />

835 x 515 710 0,3730 670 0 / +2,2 -1 / -2,4 0,5 2,3<br />

975 x 515 800 0,4451 750 0 / +2,2 -1 / -2,4 0,5 2,3<br />

1130 x 515 900 0,5249 800 0 / +2,2 -1 / -2,4 0,5 2,3<br />

Maximale<br />

speling<br />

(mm)<br />

56<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Plat-ovale buiz<strong>en</strong><br />

Plat-ovale buiz<strong>en</strong>: CSRO<br />

L<br />

H<br />

Voordel<strong>en</strong><br />

• Geringe ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong> ruimte voor grote debiet<strong>en</strong>.<br />

• Drukverlies onder controle.<br />

• Goede dichting.<br />

• E<strong>en</strong>voudige montage <strong>en</strong> onderhoud.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Luchtverdelingsnetwerk waarbij doorvoer van grote<br />

debiet<strong>en</strong> nodig is in e<strong>en</strong> beperkte ruimte (systeemplafonds).<br />

• Zichtbaar kanaalwerk (esthetisch elem<strong>en</strong>t).<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in<br />

elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke<br />

aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Maximale l<strong>en</strong>gte 3 m.<br />

• Drukverlies van het ovale kanaal = drukverlies van<br />

het ronde kanaal van gelijke diameter.<br />

ASSORTIMENT<br />

L x H (mm) Dikte (mm) Gewicht per m (kg) Code<br />

360 x 80 0,6 4,3 11064391<br />

350 x 100 0,6 4,3 11064392<br />

450 x 100 0,6 5,4 11064393<br />

325 x 130 0,6 4,3 11064443<br />

425 x 130 0,6 5,4 11064444<br />

490 x 130 0,6 6,1 11064445<br />

410 x 165 0,6 5,4 11064394<br />

475 x 165 0,6 6,1 11064395<br />

545 x 165 0,8 9,2 11064396<br />

700 x 165 0,8 11,5 11064397<br />

515 x 215 0,8 9,2 11064398<br />

675 x 215 0,8 11,5 11064399<br />

880 x 215 0,8 14,5 11064400<br />

645 x 265 0,8 11,5 11064401<br />

850 x 265 0,8 14,5 11064402<br />

975 x 265 0,8 16,3 11064403<br />

620 x 320 0,8 11,5 11064404<br />

820 x 320 0,8 14,5 11064405<br />

950 x 320 0,8 16,3 11064406<br />

765 x 415 0,8 14,5 11064407<br />

895 x 415 0,8 16,3 11064408<br />

1030 x 415 1 23 11064409<br />

835 x 515 0,8 16,3 11064410<br />

975 x 515 1 23 11064411<br />

1130 x 515 1 25,9 11064412<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Plat-ovaal kanaalwerk, geïsoleerd<br />

• EXTERNE ISOLATIE<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

57


Plat-ovale horizontale bocht<strong>en</strong><br />

Bocht 90° horizontaal: CHO 90<br />

70<br />

H<br />

B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> platovaal<br />

kanaal met 90°, horizontaal.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig<br />

in elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063121<br />

350 x 100 11063122<br />

450 x 100 11063123<br />

325 x 130 11066327<br />

425 x 130 11066328<br />

490 x 130 11066329<br />

410 x 165 11063124<br />

475 x 165 11063125<br />

545 x 165 11063126<br />

700 x 165 11063127<br />

515 x 215 11063128<br />

675 x 215 11063129<br />

880 x 215 11063130<br />

645 x 265 11063131<br />

850 x 265 11063132<br />

975 x 265 11063133<br />

620 x 320 11063134<br />

820 x 320 11063135<br />

950 x 320 11063136<br />

765 x 415 11063137<br />

895 x 415 11063138<br />

1030 x 415 11063139<br />

835 x 515 11063140<br />

975 x 515 11063141<br />

1130 x 515 11063142<br />

58<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Bocht horizontaal 45°: CHO 45<br />

Plat-ovale bocht<strong>en</strong><br />

70<br />

H<br />

B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> plat-ovaal kanaal met<br />

45°, horizontaal.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063161<br />

350 x 100 11063162<br />

450 x 100 11063163<br />

325 x 130 11066330<br />

425 x 130 11066331<br />

490 x 130 11066332<br />

410 x 165 11063164<br />

475 x 165 11063165<br />

545 x 165 11063166<br />

700 x 165 11063167<br />

515 x 215 11063168<br />

675 x 215 11063169<br />

880 x 215 11063170<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063171<br />

850 x 265 11063172<br />

975 x 265 11063173<br />

620 x 320 11063174<br />

820 x 320 11063175<br />

950 x 320 11063176<br />

765 x 415 11063177<br />

895 x 415 11063178<br />

1030 x 415 11063179<br />

835 x 515 11063180<br />

975 x 515 11063181<br />

1130 x 515 11063182<br />

Bocht 30° horizontaal: CHO 30<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

70<br />

H<br />

B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> plat-ovaal kanaal met<br />

30°, horizontaal.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063201<br />

350 x 100 11063202<br />

450 x 100 11063203<br />

325 x 130 11066333<br />

425 x 130 11066334<br />

490 x 130 11066335<br />

410 x 165 11063204<br />

475 x 165 11063205<br />

545 x 165 11063206<br />

700 x 165 11063207<br />

515 x 215 11063208<br />

675 x 215 11063209<br />

880 x 215 11063210<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063211<br />

850 x 265 11063212<br />

975 x 265 11063213<br />

620 x 320 11063214<br />

820 x 320 11063215<br />

950 x 320 11063216<br />

765 x 415 11063217<br />

895 x 415 11063218<br />

1030 x 415 11063219<br />

835 x 515 11063220<br />

975 x 515 11063221<br />

1130 x 515 11063222<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

59


Bocht 90° verticaal: CVO 90<br />

Plat-ovale bocht<strong>en</strong><br />

70<br />

50<br />

H<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> platovaal<br />

kanaal met 90°.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in<br />

elkaar schuiv<strong>en</strong>: de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke<br />

aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong> mannelijke.<br />

B<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063241<br />

350 x 100 11063242<br />

450 x 100 11063243<br />

325 x 130 11066318<br />

425 x 130 11066319<br />

490 x 130 11066320<br />

410 x 165 11063244<br />

475 x 165 11063245<br />

545 x 165 11063246<br />

700 x 165 11063247<br />

515 x 215 11063248<br />

675 x 215 11063249<br />

880 x 215 11063250<br />

645 x 265 11063251<br />

850 x 265 11063252<br />

975 x 265 11063253<br />

620 x 320 11063254<br />

820 x 320 11063255<br />

950 x 320 11063256<br />

765 x 415 11063257<br />

895 x 415 11063258<br />

1030 x 415 11063259<br />

835 x 515 11063260<br />

975 x 515 11063261<br />

1130 x 515 11063262<br />

60<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Bocht 45° verticaal: CVO 45<br />

Plat-ovale bocht<strong>en</strong><br />

50<br />

70<br />

H<br />

H<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> plat-ovaal kanaal met 45°.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063281<br />

350 x 100 11063282<br />

450 x 100 11063283<br />

325 x 130 11066321<br />

425 x 130 11066322<br />

490 x 130 11066323<br />

410 x 165 11063284<br />

475 x 165 11063285<br />

545 x 165 11063286<br />

700 x 165 11063287<br />

515 x 215 11063288<br />

675 x 215 11063289<br />

880 x 215 11063290<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063291<br />

850 x 265 11063292<br />

975 x 265 11063293<br />

620 x 320 11063294<br />

820 x 320 11063295<br />

950 x 320 11063296<br />

765 x 415 11063297<br />

765 x 415 11063298<br />

1030 x 415 11063299<br />

835 x 515 11063300<br />

975 x 515 11063301<br />

1130 x 515 11063302<br />

Bocht 30° verticaal: CVO 30<br />

70<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

H<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor de verandering van de richting van e<strong>en</strong> plat-ovaal kanaal met 30°.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063321<br />

350 x 100 11063322<br />

450 x 100 11063323<br />

325 x 130 11066324<br />

425 x 130 11066325<br />

490 x 130 11066326<br />

410 x 165 11063324<br />

475 x 165 11063325<br />

545 x 165 11063326<br />

700 x 165 11063327<br />

515 x 215 11063328<br />

675 x 215 11063329<br />

880 x 215 11063330<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063331<br />

850 x 265 11063332<br />

975 x 265 11063333<br />

620 x 320 11063334<br />

820 x 320 11063335<br />

950 x 320 11063336<br />

765 x 415 11063337<br />

895 x 415 11063338<br />

1030 x 415 11063339<br />

835 x 515 11063340<br />

975 x 515 11063341<br />

1130 x 515 11063342<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

61


Taps conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCO<br />

Plat-ovale verloopstukk<strong>en</strong><br />

h<br />

H<br />

b<br />

70 70<br />

B<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk plat-ovaal / plat-ovaal.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm) b x h (mm) Code<br />

350 x 100 360 x 80 11064081<br />

450 x 100 360 x 80 11064082<br />

350 x 100 11064083<br />

325 x 130 360 x 80 11066336<br />

350 x 100 11066337<br />

450 x 100 11066338<br />

425 x 130 360 x 80 11066339<br />

350 x 100 11066340<br />

450 x 100 11066341<br />

325 x 130 11066342<br />

490 x 130 360 x 80 11066343<br />

350 x 100 11066344<br />

450 x 100 11066345<br />

325 x 130 11066346<br />

425 x 130 11066347<br />

410 x 165 360 x 80 11064084<br />

350 x 100 11064085<br />

450 x 100 11064086<br />

325 x 130 11066348<br />

425 x 130 11066349<br />

490 x 130 11066350<br />

475 x 165 350 x 100 11064087<br />

450 x 100 11064088<br />

410 x 165 11064089<br />

325 x 130 11066351<br />

425 x 130 11066352<br />

490 x 130 11066353<br />

545 x 165 350 x 100 11064090<br />

450 x 100 11064091<br />

410 x 165 11064092<br />

475 x 165 11064093<br />

325 x 130 11066354<br />

425 x 130 11066355<br />

490 x 130 11066356<br />

700 x 165 450 x 100 11064094<br />

410 x 165 11064095<br />

475 x 165 11064096<br />

545 x 165 11064097<br />

325 x 130 11066357<br />

425 x 130 11066358<br />

490 x 130 11066359<br />

515 x 215 450 x 100 11064098<br />

410 x 165 11064099<br />

475 x 165 11064100<br />

545 x 165 11064101<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>:<br />

de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

B x H (mm) b x h (mm) Code<br />

515 x 215 700 x 165 11064102<br />

325 x 130 11066360<br />

425 x 130 11066361<br />

490 x 130 11066362<br />

675 x 215 410 x 165 11064103<br />

475 x 165 11064104<br />

545 x 165 11064105<br />

700 x 165 11064106<br />

515 x 215 11064107<br />

325 x 130 11066363<br />

425 x 130 11066364<br />

490 x 130 11066365<br />

880 x 215 545 x 165 11064108<br />

700 x 165 11064109<br />

515 x 215 11064110<br />

675 x 215 11064111<br />

425 x 130 11066366<br />

490 x 130 11066367<br />

645 x 265 475 x 165 11064112<br />

545 x 165 11064113<br />

700 x 165 11064114<br />

515 x 215 11064115<br />

675 x 215 11064116<br />

880 x 215 11064117<br />

425 x 130 11066368<br />

425 x 130 11066369<br />

850 x 265 545 x 165 11064118<br />

700 x 165 11064119<br />

515 x 215 11064120<br />

675 x 215 11064121<br />

620 x 320 11064122<br />

880 x 215 11064123<br />

645 x 265 11064124<br />

425 x 130 11066370<br />

490 x 130 11066371<br />

975 x 265 700 x 165 11064125<br />

515 x 215 11064126<br />

675 x 215 11064127<br />

645 x 265 11064128<br />

880 x 215 11064129<br />

620 x 320 11064130<br />

850 x 265 11064131<br />

62<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Taps conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCO<br />

Plat-ovale verloopstukk<strong>en</strong><br />

h<br />

H<br />

b<br />

70 70<br />

B<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm) b x h (mm) Code<br />

620 x 320 545 x 165 11064132<br />

700 x 165 11064133<br />

515 x 215 11064134<br />

675 x 215 11064135<br />

645 x 265 11064136<br />

880 x 215 11064137<br />

425 x 130 11066372<br />

490 x 130 11066373<br />

820 x 320 700 x 165 11064138<br />

675 x 215 11064139<br />

645 x 265 11064140<br />

880 x 215 11064141<br />

620 x 230 11064142<br />

850 x 265 11064143<br />

975 x 265 11064144<br />

950 x 320 645 x 265 11064145<br />

880 x 215 11064146<br />

620 x 320 11064147<br />

850 x 265 11064148<br />

975 x 265 11064149<br />

820 x 320 11064150<br />

765 x 415 880 x 215 11064151<br />

620 x 320 11064152<br />

850 x 265 11064153<br />

975 x 265 11064154<br />

820 x 320 11064155<br />

950 x 320 11064156<br />

895 x 415 880 x 215 11064157<br />

850 x 265 11064158<br />

975 x 265 11064159<br />

820 x 320 11064160<br />

950 x 320 11064161<br />

765 x 415 11064162<br />

B x H (mm) b x h (mm) Code<br />

1030 x 415 880 x 215 11064163<br />

850 x 265 11064164<br />

975 x 265 11064165<br />

820 x 320 11064166<br />

950 x 320 11064167<br />

765 x 415 11064168<br />

985 x 415 11064169<br />

835 x 515 880 x 215 11064170<br />

850 x 265 11064171<br />

975 x 265 11064172<br />

950 x 320 11064173<br />

765 x 415 11064174<br />

895 x 415 11064175<br />

975 x 515 975 x 265 11064176<br />

950 x 320 11064177<br />

765 x 415 11064178<br />

895 x 415 11064179<br />

835 x 515 11064180<br />

1030 x 415 11064181<br />

1130 x 515 950 x 320 11064182<br />

765 x 415 11064183<br />

895 x 415 11064184<br />

835 x 515 11064185<br />

1030 x 415 11064186<br />

975 x 515 11064187<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

63


Taps exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: ROTP<br />

Plat-ovale verloopstukk<strong>en</strong><br />

b<br />

h<br />

H<br />

B<br />

70<br />

70<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Taps, exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk plat-ovaal / plat-ovaal.<br />

• Als er ge<strong>en</strong> verloopstuk beschikbaar is, neemt u e<strong>en</strong> RCO.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm) b x h (mm) Code<br />

350 x 100 360 x 80 11064231<br />

450 x 100 360 x 80 11064232<br />

325 x 130 360 x 80 11066390<br />

350 x 100 11066391<br />

450 x 100 11066392<br />

425 x 130 360 x 80 11066393<br />

350 x 100 11066394<br />

450 x 100 11066395<br />

490 x 130 360 x 80 11066396<br />

350 x 100 11066397<br />

450 x 100 11066398<br />

410 x 165 360 x 80 11064234<br />

350 x 100 11064235<br />

450 x 100 11064236<br />

325 x 130 11066399<br />

425 x 130 11066400<br />

410 x 165 11066401<br />

475 x 165 350 x 100 11064237<br />

450 x 100 11064238<br />

325 x 130 11066402<br />

425 x 130 11066403<br />

490 x 130 11066404<br />

545 x 165 350 x 100 11064240<br />

450 x 100 11064241<br />

325 x 130 11066405<br />

425 x 130 11066406<br />

490 x 130 11066407<br />

700 x 165 450 x 100 11064244<br />

325 x 130 11066408<br />

425 x 130 11066409<br />

490 x 130 11066410<br />

515 x 215 450 x 100 11064248<br />

410 x 165 11064249<br />

475 x 165 11064250<br />

545 x 165 11064251<br />

700 x 165 11064252<br />

325 x 130 11066411<br />

425 x 130 11066412<br />

490 x 130 11066413<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>:<br />

de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

B x H (mm) b x h (mm) Code<br />

675 x 215 410 x 165 11064253<br />

475 x 165 11064254<br />

545 x 165 11064255<br />

700 x 165 11064256<br />

325 x 130 11066414<br />

425 x 130 11066415<br />

490 x 130 11066416<br />

880 x 215 545 x 165 11064258<br />

700 x 165 11064259<br />

425 x 130 11066417<br />

490 x 130 11066418<br />

645 x 265 475 x 165 11064262<br />

545 x 165 11064263<br />

700 x 165 11064264<br />

515 x 215 11064265<br />

675 x 215 11064266<br />

880 x 215 11064267<br />

425 x 130 11066419<br />

490 x 130 11066420<br />

850 x 265 545 x 165 11064268<br />

700 x 165 11064269<br />

515 x 215 11064270<br />

675 x 215 11064271<br />

620 x 320 11064272<br />

880 x 215 11064273<br />

425 x 130 11066421<br />

490 x 130 11066422<br />

975 x 265 700 x 165 11064275<br />

515 x 215 11064276<br />

675 x 215 11064277<br />

880 x 215 11064279<br />

620 x 320 11064280<br />

64<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Taps exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: ROTP<br />

Plat-ovale verloopstukk<strong>en</strong><br />

b<br />

h<br />

H<br />

B<br />

70<br />

70<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm) b x h (mm) Code<br />

620 x 320 545 x 165 11064282<br />

700 x 165 11064283<br />

515 x 215 11064284<br />

675 x 215 11064285<br />

645 x 265 11064286<br />

880 x 215 11064287<br />

425 x 130 11066423<br />

490 x 130 11066424<br />

820 x 320 700 x 165 11064288<br />

675 x 215 11064289<br />

645 x 265 11064290<br />

880 x 215 11064291<br />

850 x 265 11064293<br />

975 x 265 11064294<br />

950 x 320 645 x 265 11064295<br />

880 x 215 11064296<br />

850 x 265 11064298<br />

975 x 265 11064299<br />

765 x 415 880 x 215 11064301<br />

620 x 320 11064302<br />

850 x 265 11064303<br />

975 x 265 11064304<br />

820 x 320 11064305<br />

950 x 320 11064306<br />

895 x 415 880 x 215 11064307<br />

850 x 265 11064308<br />

975 x 265 11064309<br />

820 x 320 11064310<br />

950 x 320 11064311<br />

1030 x 415 880 x 215 11064313<br />

850 x 265 11064314<br />

975 x 265 11064315<br />

820 x 320 11064316<br />

950 x 320 11064317<br />

835 x 515 880 x 215 11064320<br />

850 x 265 11064321<br />

975 x 265 11064322<br />

950 x 320 11064323<br />

765 x 415 11064324<br />

895 x 415 11064325<br />

975 x 515 975 x 265 11064326<br />

950 x 320 11064327<br />

765 x 415 11064328<br />

895 x 415 11064329<br />

1030 x 415 11064331<br />

1130 x 515 950 x 320 11064332<br />

765 x 415 11064333<br />

895 x 415 11064334<br />

1030 x 415 11064336<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

65


Plat-ovale verloopstukk<strong>en</strong><br />

Rond, plat-ovaal conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: RCOC<br />

70 70<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Conc<strong>en</strong>trisch verloopstuk van plat-ovaal kanaalwerk naar rond<br />

kanaalwerk.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm) Ø D Code<br />

360 x 80 125 11063841<br />

160 11063842<br />

200 11063843<br />

350 x 100 160 11063844<br />

200 11063845<br />

250 11063846<br />

450 x 100 160 11063847<br />

200 11063848<br />

250 11063849<br />

325 x 130 125 11066441<br />

160 11066442<br />

200 11066443<br />

250 11066444<br />

425 x 130 160 11066445<br />

200 11066446<br />

250 11066447<br />

490 x 130 160 11066448<br />

200 11066449<br />

250 11066450<br />

315 11066451<br />

410 x 165 200 11063850<br />

250 11063851<br />

315 11063852<br />

475 x 165 200 11063853<br />

250 11063854<br />

315 11063855<br />

545 x 165 250 11063856<br />

315 11063857<br />

355 11063858<br />

700 x 165 315 11063859<br />

355 11063860<br />

400 11063861<br />

515 x 215 315 11063862<br />

355 11063863<br />

400 11063864<br />

675 x 215 315 11063865<br />

355 11063866<br />

400 11063867<br />

450 11063868<br />

880 x 215 355 11063869<br />

400 11063870<br />

450 11063871<br />

500 11063872<br />

645 x 265 355 11063873<br />

400 11063874<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>:<br />

de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

B x H (mm) Ø D Code<br />

645 x 265 450 11063875<br />

500 11063876<br />

850 x 265 400 11063877<br />

450 11063878<br />

500 11063879<br />

560 11063880<br />

975 x 265 400 11063881<br />

450 11063882<br />

500 11063883<br />

560 11063884<br />

620 x 320 355 11063885<br />

400 11063886<br />

450 11063887<br />

500 11063888<br />

820 x 320 400 11063889<br />

450 11063890<br />

500 11063891<br />

560 11063892<br />

950 x 320 450 11063893<br />

500 11063894<br />

560 11063895<br />

630 11063896<br />

765 x 415 500 11063897<br />

560 11063898<br />

630 11063899<br />

710 11063900<br />

895 x 415 500 11063901<br />

560 11063902<br />

630 11063903<br />

710 11063904<br />

1030 x 415 560 11063905<br />

630 11063906<br />

710 11063907<br />

800 11063908<br />

835 x 515 560 11063909<br />

630 11063910<br />

710 11063911<br />

800 11063912<br />

975 x 515 500 11063913<br />

630 11063914<br />

710 11063915<br />

800 11063916<br />

1130 x 515 560 11063917<br />

630 11063918<br />

710 11063919<br />

800 11063920<br />

66<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Plat-ovale verloopstukk<strong>en</strong><br />

Rond, plat-ovaal exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk: ROCTP<br />

H<br />

fl D<br />

B<br />

70<br />

70<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Exc<strong>en</strong>trisch verloopstuk van plat-ovaal kanaalwerk naar rond<br />

kanaalwerk.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm) Ø D Code<br />

360 x 80 125 11063961<br />

160 11063962<br />

200 11063963<br />

350 x 100 160 11063964<br />

200 11063965<br />

250 11063966<br />

450 x 100 160 11063967<br />

200 11063968<br />

250 11063969<br />

325 x 130 125 11066452<br />

160 11066453<br />

200 11066454<br />

250 11066455<br />

425 x 130 160 11066456<br />

200 11066457<br />

250 11066458<br />

490 x 130 160 11066459<br />

200 11066460<br />

250 11066461<br />

315 11066462<br />

410 x 165 200 11063970<br />

250 11063971<br />

315 11063972<br />

475 x 165 200 11063973<br />

250 11063974<br />

315 11063975<br />

545 x 165 250 11063976<br />

315 11063977<br />

355 11063978<br />

700 x 165 315 11063979<br />

355 11063980<br />

400 11063981<br />

515 x 215 315 11063982<br />

355 11063983<br />

400 11063984<br />

675 x 215 315 11063985<br />

355 11063986<br />

400 11063987<br />

450 11063988<br />

880 x 215 355 11063989<br />

400 11063990<br />

450 11063991<br />

500 11063992<br />

645 x 265 355 11063993<br />

400 11063994<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>:<br />

de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

B x H (mm) Ø D Code<br />

645 x 265 450 11063995<br />

500 11063996<br />

850 x 265 400 11063997<br />

450 11063998<br />

500 11063999<br />

560 11064000<br />

975 x 265 400 11064001<br />

450 11064002<br />

500 11064003<br />

560 11064004<br />

620 x 320 355 11064005<br />

400 11064006<br />

450 11064007<br />

500 11064008<br />

820 x 320 400 11064009<br />

450 11064010<br />

500 11064011<br />

560 11064012<br />

950 x 320 450 11064013<br />

500 11064014<br />

560 11064015<br />

630 11064016<br />

765 x 415 500 11064017<br />

560 11064018<br />

630 11064019<br />

710 11064020<br />

895 x 415 500 11064021<br />

560 11064022<br />

630 11064023<br />

710 11064024<br />

1030 x 415 560 11064025<br />

630 11064026<br />

710 11064027<br />

800 11064028<br />

835 x 515 560 11064029<br />

630 11064030<br />

710 11064031<br />

800 11064032<br />

975 x 515 560 11064033<br />

630 11064034<br />

710 11064035<br />

800 11064036<br />

1130 x 515 560 11064037<br />

630 11064038<br />

710 11064039<br />

800 11064040<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

67


Broekstuk 90° horizontaal: CSH<br />

Plat-ovale broekstukk<strong>en</strong><br />

70<br />

B<br />

H<br />

70<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor twee takk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> plat-ovaal kanaalwerk die sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

onder e<strong>en</strong> hoek van 90°, horizontaal.<br />

• Voor e<strong>en</strong> sterke vermindering van de drukverliez<strong>en</strong>, vooral bij toevoer.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

350 x 100 11063481<br />

350 x 100 11063482<br />

450 x 100 11063483<br />

325 x 130 11066535<br />

425 x 130 11066536<br />

490 x 130 11066537<br />

410 x 165 11063484<br />

475 x 165 11063485<br />

545 x 165 11063486<br />

700 x 165 11063487<br />

515 x 215 11063488<br />

675 x 215 11063489<br />

880 x 215 11063490<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063491<br />

850 x 265 11063492<br />

975 x 265 11063493<br />

620 x 320 11063494<br />

820 x 320 11063495<br />

950 x 320 11063496<br />

765 x 415 11063497<br />

895 x 415 11063498<br />

1030 x 415 11063499<br />

835 x 515 11063500<br />

975 x 515 11063501<br />

1130 x 515 11063502<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Broekstuk 90° verticaal: CSV<br />

B<br />

70<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor twee takk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> plat-ovaal kanaalwerk die sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

onder e<strong>en</strong> hoek van 90°.<br />

• Voor e<strong>en</strong> sterke vermindering van de drukverliez<strong>en</strong>, vooral bij toevoer.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063521<br />

350 x 100 11063522<br />

450 x 100 11063523<br />

325 x 130 11066538<br />

425 x 130 11066539<br />

490 x 130 11066540<br />

410 x 165 11063524<br />

475 x 165 11063525<br />

545 x 165 11063526<br />

700 x 165 11063527<br />

515 x 215 11063528<br />

675 x 215 11063529<br />

880 x 215 11063530<br />

B<br />

70<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063531<br />

850 x 265 11063532<br />

975 x 265 11063533<br />

620 x 320 11063534<br />

820 x 320 11063535<br />

950 x 320 11063536<br />

765 x 415 11063537<br />

895 x 415 11063538<br />

1030 x 415 11063539<br />

835 x 515 11063540<br />

975 x 515 11063541<br />

1130 x 515 11063542<br />

68<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Mannelijke kopplestuk: RMO<br />

Plat-ovale koppelstukk<strong>en</strong><br />

B<br />

H<br />

70<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor aansluiting van twee plat-ovale kanal<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063001<br />

350 x 100 11063002<br />

450 x 100 11063003<br />

325 x 130 11066463<br />

425 x 130 11066464<br />

490 x 130 11066465<br />

410 x 165 11063004<br />

475 x 165 11063005<br />

545 x 165 11063006<br />

700 x 165 11063007<br />

515 x 215 11063008<br />

675 x 215 11063009<br />

880 x 215 11063010<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

880 x 215 11063010<br />

645 x 265 11063011<br />

850 x 265 11063012<br />

975 x 265 11063013<br />

620 x 320 11063014<br />

820 x 320 11063015<br />

950 x 320 11063016<br />

765 x 415 11063017<br />

895 x 415 11063018<br />

1030 x 415 11063019<br />

835 x 515 11063020<br />

975 x 515 11063021<br />

1130 x 515 11063022<br />

Vrouwelijke koppelstuk: RFO<br />

70<br />

B<br />

H<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor aansluiting van twee plat-ovale accessoires.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063041<br />

350 x 100 11063042<br />

450 x 100 11063043<br />

325 x 130 11066466<br />

425 x 130 11066467<br />

490 x 130 11066468<br />

410 x 165 11063044<br />

475 x 165 11063045<br />

545 x 165 11063046<br />

700 x 165 11063047<br />

515 x 215 11063048<br />

675 x 215 11063049<br />

880 x 215 11063050<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063051<br />

850 x 265 11063052<br />

975 x 265 11063053<br />

620 x 320 11063054<br />

820 x 320 11063055<br />

950 x 320 11063056<br />

765 x 415 11063057<br />

895 x 415 11063058<br />

1030 x 415 11063059<br />

835 x 515 11063060<br />

975 x 515 11063061<br />

1130 x 515 11063062<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

69


Rond, recht zadelstuk: PEC<br />

Plat-ovale zadelstukk<strong>en</strong><br />

Ø B<br />

Ø A<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong><br />

rond deel.<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage<br />

ontstaan bij de installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø B Ø A Code<br />

80 80 11094570<br />

100 11094571<br />

130 11094572<br />

165 11094573<br />

215 11094573<br />

100 100 11094575<br />

130 11094576<br />

165 11094577<br />

215 11094578<br />

265 11094545<br />

320 11094545<br />

365 11094547<br />

415 11094547<br />

465 11094547<br />

515 11094547<br />

Rond, schuin zadelstuk: POC<br />

Ø B Ø A Code<br />

125 130 11094541<br />

165 11094542<br />

215 11094543<br />

265 11094544<br />

320 11094544<br />

365 11094546<br />

415 11094546<br />

465 11094546<br />

515 11094546<br />

160 165 11094501<br />

215 11094502<br />

265 11094503<br />

320 11094504<br />

365 11094504<br />

415 11094504<br />

465 11094505<br />

515 11094507<br />

200 215 11094508<br />

265 11094509<br />

320 11094510<br />

365 11094510<br />

415 11094512<br />

465 11094506<br />

Ø B<br />

Ø B Ø A Code<br />

200 515 11094513<br />

250 265 11094514<br />

320 11094515<br />

365 11094516<br />

415 11094517<br />

465 11094517<br />

515 11094518<br />

315 320 11094519<br />

365 11094521<br />

415 11094522<br />

465 11094511<br />

515 11094523<br />

355 365 11094524<br />

415 11094525<br />

465 11094550<br />

515 11094526<br />

400 415 11094527<br />

465 11094551<br />

515 11094528<br />

450 465 11094520<br />

515 11094532<br />

500 515 11094530<br />

Ø A<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 45° op e<strong>en</strong><br />

plat vlak.<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan<br />

bij de installatie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø B Ø A Code<br />

100 100 11097197<br />

130 11097198<br />

165 11097200<br />

215 11097201<br />

265 11097202<br />

320 11097203<br />

365 11097204<br />

415 11097205<br />

465 11097206<br />

515 11097207<br />

125 130 11097210<br />

165 11097212<br />

215 11097213<br />

Ø B Ø A Code<br />

125 265 11097214<br />

320 11097215<br />

365 11097216<br />

415 11097217<br />

465 11097218<br />

515 11097219<br />

160 165 11097222<br />

215 11097223<br />

265 11097224<br />

320 11097225<br />

365 11097226<br />

415 11097227<br />

465 11097228<br />

515 11097229<br />

200 215 11097236<br />

265 11097237<br />

320 11097238<br />

365 11097239<br />

415 11097240<br />

465 11097241<br />

515 11097242<br />

Ø B Ø A Code<br />

250 265 11097250<br />

320 11097251<br />

355 11097252<br />

415 11097253<br />

465 11097254<br />

515 11097255<br />

315 320 11097264<br />

365 11097265<br />

415 11097266<br />

465 11097267<br />

515 11097268<br />

355 365 11097277<br />

415 11097278<br />

465 11097279<br />

415 11097278<br />

515 11097280<br />

400 415 11097289<br />

465 11097290<br />

515 11097291<br />

450 465 11097300<br />

515 11097301<br />

500 515 11097310<br />

70<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Plat-ovaal, recht zadelstuk: PDO<br />

Plat-ovale zadelstukk<strong>en</strong><br />

50<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Plat-ovaal zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong> rond deel<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm) Ø Code<br />

360 x 80 80 11063561<br />

100 11063562<br />

165 11063563<br />

215 11063564<br />

265 11063565<br />

320 11063566<br />

415 11063567<br />

515 11063568<br />

350 x 100 100 11063569<br />

165 11063570<br />

215 11063571<br />

265 11063572<br />

320 11063573<br />

415 11063574<br />

515 11063575<br />

450 x 100 100 11063576<br />

165 11063577<br />

215 11063578<br />

265 11063579<br />

320 11063580<br />

415 11063581<br />

515 11063582<br />

325 x 130 130 11066469<br />

165 11066470<br />

215 11066471<br />

265 11066472<br />

320 11066473<br />

415 11066474<br />

515 11066475<br />

425 x 130 130 11066476<br />

165 11066477<br />

215 11066478<br />

265 11066479<br />

320 11066480<br />

415 11066481<br />

515 11066482<br />

490 x 130 130 11066483<br />

165 11066484<br />

215 11066485<br />

265 11066486<br />

320 11066487<br />

415 11066488<br />

515 11066489<br />

410 x 165 165 11063583<br />

215 11063584<br />

265 11063585<br />

320 11063586<br />

415 11063587<br />

515 11063588<br />

475 x 165 165 11063589<br />

215 11063590<br />

265 11063591<br />

320 11063592<br />

415 11063593<br />

515 11063594<br />

B x H (mm) Ø Code<br />

545 x 165 165 11063595<br />

215 11063596<br />

265 11063597<br />

320 11063598<br />

415 11063599<br />

515 11063600<br />

700 x 165 165 11063601<br />

215 11063602<br />

265 11063603<br />

320 11063604<br />

415 11063605<br />

515 11063606<br />

515 x 215 215 11063607<br />

265 11063608<br />

320 11063609<br />

415 11063610<br />

515 11063611<br />

675 x 215 215 11063612<br />

265 11063613<br />

320 11063614<br />

415 11063615<br />

515 11063616<br />

880 x 215 215 11063617<br />

265 11063618<br />

320 11063619<br />

415 11063620<br />

515 11063621<br />

645 x 265 265 11063622<br />

320 11063623<br />

415 11063624<br />

515 11063625<br />

850 x 265 265 11063626<br />

320 11063627<br />

415 11063628<br />

515 11063629<br />

975 x 265 265 11063630<br />

320 11063631<br />

415 11063632<br />

515 11063633<br />

620 x 320 320 11063634<br />

415 11063635<br />

515 11063636<br />

820 x 320 320 11063637<br />

415 11063638<br />

515 11063639<br />

950 x 320 320 11063640<br />

415 11063641<br />

515 11063642<br />

765 x 415 415 11063643<br />

515 11063644<br />

895 x 415 415 11063645<br />

515 11063646<br />

1030 x 415 415 11063647<br />

515 11063648<br />

835 x 515 515 11063649<br />

975 x 515 515 11063650<br />

1130 x 515 515 11063651<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

71


Vlak, plat-ovaal, recht zadelstuk: PDOP<br />

Plat-ovale zadelstukk<strong>en</strong><br />

H<br />

B<br />

70<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Plat-ovaal zadelstuk voor e<strong>en</strong> hoek van 90° op e<strong>en</strong> plat vlak.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063401<br />

350 x 100 11063402<br />

450 x 100 11063403<br />

325 x 130 11066523<br />

425 x 130 11066524<br />

490 x 130 11066525<br />

410 x 165 11063404<br />

475 x 165 11063405<br />

545 x 165 11063406<br />

700 x 165 11063407<br />

515 x 215 11063408<br />

675 x 215 11063409<br />

880 x 215 11063410<br />

INSTALLATIE<br />

• Er kan drukverlies, geluid <strong>en</strong> lekkage ontstaan bij de installatie.<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063411<br />

850 x 265 11063412<br />

975 x 265 11063413<br />

620 x 320 11063414<br />

820 x 320 11063415<br />

950 x 320 11063416<br />

765 x 415 11063417<br />

895 x 415 11063418<br />

1030 x 415 11063419<br />

835 x 515 11063420<br />

975 x 515 11063421<br />

1130 x 515 11063422<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

Plat-ovale beslagring voor rechthoekige ISONE<br />

X<br />

B<br />

20,5<br />

Y<br />

69<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor aansluiting van plat-ovaal kanaalwerk aan e<strong>en</strong><br />

rechthoekige ISONE-brandklep.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Beslagring van gegalvaniseerd staal kan word<strong>en</strong><br />

aangepast aan e<strong>en</strong> rechthoekige ISONE-brandklep.<br />

• Wanneer u e<strong>en</strong> klep aan beide kant<strong>en</strong> wilt<br />

aansluit<strong>en</strong>, moet u twee beslagring<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>.<br />

X x Y = afmeting van de rechthoekige ISONE.<br />

B x H = afmeting van het plat-ovale kanaal.<br />

H<br />

ASSORTIMENT<br />

X x Y (mm) B X H (MM) Code<br />

400 x 200 360 x 80 11043350<br />

400 x 200 350 x 150 11043351<br />

500 x 200 450 x 100 11043352<br />

350 x 200 325 x 130 11043353<br />

450 x 200 425 x 130 11043354<br />

550 x 200 490 x 130 11043355<br />

450 x 200 410 x 165 11043356<br />

500 x 200 475 x 156 11043357<br />

600 x 200 545 x 165 11043358<br />

750 x 250 700 x 165 11043359<br />

550 x 250 515 x 215 11043360<br />

700 x 250 675 x 215 11043361<br />

950 x 350 880 x 215 11043362<br />

700 x 300 645 x 265 11043363<br />

900 x 300 850 x 265 11043364<br />

1000 x 350 975 x 265 11043365<br />

850 x 350 820 x 320 11043366<br />

1000 x 350 950 x 320 11043367<br />

800 x 450 765 x 415 11043368<br />

950 x 450 895 x 415 11043369<br />

650 x 350 620 x 320 11043370<br />

72<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Regelklep: RGO<br />

Plat-ovale regelklep <strong>en</strong> deksel<br />

H<br />

H<br />

B<br />

70 K = H 70<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor e<strong>en</strong> regeling van de druk in e<strong>en</strong> plat-ovale kanal<strong>en</strong> netwerk.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063081<br />

350 x 100 11063082<br />

450 x 100 11063083<br />

325 x 130 11066532<br />

425 x 130 11066533<br />

490 x 130 11066534<br />

410 x 165 11063084<br />

475 x 165 11063085<br />

545 x 165 11063086<br />

700 x165 11063087<br />

515 x 215 11063088<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

675 x 215 11063089<br />

880 x 215 11063090<br />

645 x 265 11063091<br />

850 x 265 11063092<br />

975 x 265 11063093<br />

620 x 320 11063094<br />

820 x 320 11063095<br />

950 x 320 11063096<br />

765 x 415 11063097<br />

Mannelijke deksel: BMO<br />

B<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Deksel aan het eindgedeelte van het plat-ovale kanaalwerk.<br />

ASSORTIMENT<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

360 x 80 11063361<br />

350 x 100 11063362<br />

450 x 100 11063363<br />

325 x 130 11066529<br />

425 x 130 11066530<br />

490 x 130 11066531<br />

410 x 165 11063364<br />

475 x 165 11063365<br />

545 x 165 11063366<br />

700 x 165 11063367<br />

515 x 215 11063368<br />

675 x 215 11063369<br />

880 x 215 11063370<br />

70<br />

H<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor montage lat<strong>en</strong> de accessoires zich e<strong>en</strong>voudig in elkaar schuiv<strong>en</strong>:<br />

de kanal<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouwelijke aansluiting, de accessoires e<strong>en</strong><br />

mannelijke.<br />

B x H (mm)<br />

Code<br />

645 x 265 11063371<br />

850 x 265 11063372<br />

975 x 265 11063373<br />

620 x 320 11063374<br />

820 x 320 11063375<br />

950 x 320 11063376<br />

765 x 415 11063377<br />

895 x 415 11063378<br />

1030 x 415 11063379<br />

835 x 515 11063380<br />

975 x 515 11063381<br />

1130 x 515 11063382<br />

Kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

73


Assortim<strong>en</strong>t verdeelstukk<strong>en</strong><br />

voor verdieping<strong>en</strong><br />

voor schacht<strong>en</strong><br />

Standaard-CRE Speciale CRE CRE voor meer<br />

woning<strong>en</strong><br />

• Minder lekkage <strong>en</strong> drukverlies op het zadelstuk.<br />

• Er wordt ge<strong>en</strong> extra geluid geg<strong>en</strong>ereerd door e<strong>en</strong><br />

minder dan perfecte montage.<br />

• 3 modell<strong>en</strong> voor alle configuraties: standaard-CRE,<br />

speciale CRE, CRE voor meer woning<strong>en</strong>.<br />

• CRE voor meer woning<strong>en</strong>: gepat<strong>en</strong>teerd model voor<br />

twee woning<strong>en</strong> op hetzelfde niveau aangeslot<strong>en</strong> op<br />

één kolom.<br />

www.aldesb<strong>en</strong>elux.com


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Flexibele slang<strong>en</strong>, alu - p 76<br />

Flexibele slang<strong>en</strong><br />

Flexibele slang<strong>en</strong>, alu, geïsoleerd - p 77<br />

Flexibele slang<strong>en</strong>, PVC - p 78<br />

Flexibele slang<strong>en</strong>, TRD - p 78<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people 75


Aludec AA3<br />

Flexibele slang<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Eindaansluiting van het kanaal naar e<strong>en</strong> pl<strong>en</strong>umbox<br />

van e<strong>en</strong> luchtrooster.<br />

• Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Aludec AA3 is sam<strong>en</strong>gesteld uit twee lag<strong>en</strong><br />

aluminium <strong>en</strong> polyester die e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong> spiraal<br />

omvatt<strong>en</strong>. Het polyester tuss<strong>en</strong> de aluminiumlag<strong>en</strong><br />

zorgt voor e<strong>en</strong> betere dichting <strong>en</strong> e<strong>en</strong> betere<br />

mechanische weerstand teg<strong>en</strong> scheur<strong>en</strong> van de<br />

slang in vergelijking met slang<strong>en</strong> van 100%<br />

aluminium.<br />

• Verpakking: 10 m sam<strong>en</strong>geperst.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø (mm) Code<br />

100 1699805<br />

125 1699810<br />

150 1699815<br />

160 1699820<br />

200 1699830<br />

250 1699840<br />

315 1699850<br />

355 1699855<br />

400 1699860<br />

450 1699865<br />

500 1699870<br />

Aludec 112<br />

Flexibele slang<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Eindaansluiting van het kanaal naar e<strong>en</strong><br />

pl<strong>en</strong>umbox van e<strong>en</strong> luchtrooster.<br />

• Gebruikstemperatuur: - 30° C tot 250° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Aludec 112 is sam<strong>en</strong>gesteld uit vier lag<strong>en</strong><br />

aluminium <strong>en</strong> polyester die e<strong>en</strong> stal<strong>en</strong><br />

spiraal omvatt<strong>en</strong>. Het polyester tuss<strong>en</strong> de<br />

aluminiumlag<strong>en</strong> zorgt voor e<strong>en</strong> betere<br />

dichting <strong>en</strong> e<strong>en</strong> betere mechanische<br />

weerstand teg<strong>en</strong> scheur<strong>en</strong> van de slang in<br />

vergelijking met slang<strong>en</strong> van 100%<br />

aluminium.<br />

• Verpakking: 10 m sam<strong>en</strong>geperst.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø (mm) Code<br />

80 1700000<br />

100 1700005<br />

125 1700010<br />

160 1700020<br />

200 1700030<br />

250 1700040<br />

315 1700050<br />

355 1700055<br />

400 1700060<br />

450 1700065<br />

500 1700070<br />

76<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Sonodec 25<br />

Flexibele slang<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Eindaansluiting met thermische <strong>en</strong><br />

geluidsisolatie van het kanaal naar e<strong>en</strong><br />

pl<strong>en</strong>umbox van e<strong>en</strong> luchtrooster.<br />

• Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Flexibel geheel bestaande uit e<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong>slang van geperforeerd aluminium,<br />

thermisch <strong>en</strong> akoestisch geïsoleerd door<br />

e<strong>en</strong> laag glaswol van 25 mm dik; afwerking<br />

door e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>mantel van versterkt<br />

aluminium.<br />

• Verpakking: 10 m sam<strong>en</strong>geperst.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø (mm) Code<br />

80 1700300<br />

100 1700305<br />

125 1700310<br />

150 1700315<br />

160 1700320<br />

200 1700330<br />

250 1700340<br />

315 1700350<br />

355 1700355<br />

400 1700360<br />

450 1700365<br />

500 1700370<br />

Isodec 25<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Eindaansluiting met thermische isolatie van<br />

het kanaal naar e<strong>en</strong> pl<strong>en</strong>umbox van e<strong>en</strong><br />

luchtrooster.<br />

• Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Flexibel geheel bestaande uit e<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong>slang van geperforeerd aluminium,<br />

thermisch geïsoleerd door e<strong>en</strong> laag glaswol<br />

van 25 mm dik; afwerking door e<strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>mantel van versterkt aluminium.<br />

• Verpakking: 10 m sam<strong>en</strong>geperst.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø (mm) Code<br />

80 1700200<br />

100 1700205<br />

125 1700210<br />

150 1700215<br />

160 1700220<br />

200 1700230<br />

250 1700240<br />

315 1700250<br />

355 1700255<br />

400 1700260<br />

450 1700265<br />

500 1700270<br />

Flexibele slang<strong>en</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people 77


Greydec 100<br />

Flexibele slang<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Eindaansluiting van het kanaal naar e<strong>en</strong><br />

pl<strong>en</strong>umbox van e<strong>en</strong> luchtrooster, geschikt<br />

voor v<strong>en</strong>tilatie van vochtige ruimt<strong>en</strong>.<br />

• Gebruikstemperatuur: - 5° C tot 70° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Zeer flexibele slang van e<strong>en</strong> polyamide<br />

materiaal van 280 gram met e<strong>en</strong> laag van<br />

copolymeer, die de stal<strong>en</strong> spiraal omsluit.<br />

• Verpakking: 10 m sam<strong>en</strong>geperst.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø (mm) Code<br />

80 1700100<br />

100 1700105<br />

125 1700110<br />

150 1700115<br />

160 1700120<br />

200 1700130<br />

250 1700140<br />

315 1700150<br />

355 1700155<br />

400 1700160<br />

450 1700165<br />

500 1700170<br />

Sonodec TRD<br />

Flexibele slang<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Eindaansluiting met thermische <strong>en</strong><br />

geluidsisolatie van het kanaal naar e<strong>en</strong><br />

pl<strong>en</strong>umbox van e<strong>en</strong> luchtrooster.<br />

• Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Flexibel geheel bestaande uit e<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>slang<br />

van geperforeerd aluminium, thermisch<br />

<strong>en</strong> akoestisch geïsoleerd door e<strong>en</strong><br />

laag glaswol van 25 mm dik; afwerking door<br />

e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>mantel van versterkt aluminium <strong>en</strong><br />

aan de uiteind<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> manchet<br />

voordirecte aansluiting op de slang.<br />

• Verpakking: per m.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø (mm) Code<br />

80 1700100<br />

100 1700105<br />

125 1700110<br />

150 1700115<br />

160 1700120<br />

200 1700130<br />

250 1700140<br />

315 1700150<br />

355 1700155<br />

400 1700160<br />

450 1700165<br />

500 1700170<br />

78<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Dak- <strong>en</strong> geveldoorvoer<strong>en</strong><br />

Dakdoorvoer<strong>en</strong>: STE, STS - p 80<br />

Geveldoorvoer - p 82<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

79


Esthetische dakdoorvoer: STE<br />

Dakdoorvoer<strong>en</strong><br />

VOORDELEN<br />

• Vormgeving gelijk aan traditionele schoorst<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Afneembare grondplaat <strong>en</strong> dakdoorvoer voor e<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>voudigere installatie.<br />

• Schoorste<strong>en</strong>top waarin het bevestigingssysteem<br />

van het kanaal is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Fraai vormgegev<strong>en</strong> dakdoorvoer voor luchtbehandelinginstallaties<br />

in flats <strong>en</strong> bedrijfsgebouw<strong>en</strong>.<br />

• Gebruik voor zowel aanzuig als afblaas van lucht.<br />

• Afblaas van de keuk<strong>en</strong>afzuigkap mogelijk.<br />

KENMERKEN<br />

• Verkrijgbaar in vijf kleur<strong>en</strong>:<br />

- zwart, purperrood, ste<strong>en</strong>rood, bleekgeel, oker<br />

• Voor e<strong>en</strong> betere dichting moet u e<strong>en</strong> RCC of RPC gebruik<strong>en</strong> voor kanal<strong>en</strong> 125, 200,<br />

250, 355, 400, 450, 560<br />

BESCHRIJVING<br />

• Gemaakt van gegalvaniseerd staal.<br />

• Vier modell<strong>en</strong> in alle diameters tot 630 mm.<br />

• Verkrijgbaar in modell<strong>en</strong> voor stal<strong>en</strong> dak/plat<br />

dak/leiste<strong>en</strong>- of pann<strong>en</strong>dak.<br />

• Verkrijgbaar in vijf verschill<strong>en</strong>de kleur<strong>en</strong>.<br />

D<br />

A<br />

A<br />

C<br />

B<br />

D<br />

A<br />

A<br />

C<br />

B<br />

Dak- <strong>en</strong> geveldoorvoer<strong>en</strong><br />

INSTALLATIE<br />

• Droge plaatsing op elk type dak:<br />

- dakopstand voor afdichting van lood voor<br />

tegeldak<strong>en</strong>.<br />

- dakopstand voor afdichting van gegalvaniseerd<br />

staal voor leiste<strong>en</strong>dak<strong>en</strong> of platte dak<strong>en</strong>.<br />

- dakopstand voor afdichting van gegalvaniseerd<br />

staal voor stal<strong>en</strong> dak<strong>en</strong> met gevelbekleding (model<br />

opgev<strong>en</strong>).<br />

• De basis is afneembaar voor e<strong>en</strong>voudige installatie.<br />

• Bevestiging door vier hak<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> vastgeschroefd<br />

aan het gebint.<br />

• Bevestigingsband van het v<strong>en</strong>tilatiekanaal is instelbaar<br />

voor gebruik met verschill<strong>en</strong>de diameters.<br />

Naam A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Diameter<br />

uitgang (mm)<br />

STE 125-160 200 x 200 160 110 20 160<br />

STE 200-315 370 x 370 200 240 35 315<br />

STE 355-500 600 x 600 350 340 35 500<br />

STE 560-630 700 x 700 400 415 35 630<br />

ASSORTIMENT<br />

Opgev<strong>en</strong> bij de bestelling:<br />

- de helling (voor leiste<strong>en</strong>) <strong>en</strong> het type dak.<br />

- het merk <strong>en</strong> het model van het stal<strong>en</strong> dak.<br />

- andere afdekking.<br />

- de afwerking (vijf mogelijke kleur<strong>en</strong>).<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Stal<strong>en</strong> dak/plat dak/leiste<strong>en</strong>dak<br />

STE 125-160 11030130<br />

STE 200-315 11030133<br />

STE 355-500 11030135<br />

STE 560-630 11030136<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Pann<strong>en</strong>dak (met loodslab)<br />

STE 125-160 11030137<br />

STE 200-315 11030140<br />

STE 355-500 11030142<br />

STE 560-630 11030143<br />

80<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Standaarddakdoorvoer: STS<br />

Dakdoorvoer<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Dakdoorvoer voor luchtbehandelinginstallaties in<br />

flats <strong>en</strong> bedrijfsgebouw<strong>en</strong>.<br />

• Gebruik voor zowel aanzuig als afblaas van lucht.<br />

• Afblaas van de keuk<strong>en</strong>afzuigkap mogelijk.<br />

AFMETINGEN (mm)<br />

B<br />

C<br />

A<br />

BESCHRIJVING<br />

• De STS-dakdoorvoer is van gegalvaniseerd staal. De<br />

doorvoer is gemaakt van:<br />

1 - e<strong>en</strong> draai<strong>en</strong>de reg<strong>en</strong>kap met e<strong>en</strong> beschermingsrooster<br />

(afneembaar),<br />

2 - e<strong>en</strong> steunplaat met vier bevestigingsstrips,<br />

3 - e<strong>en</strong> schacht voor de kanaalaansluiting.<br />

• Afwerking:<br />

- model leiste<strong>en</strong>dak: gladde verf, antracietgrijs<br />

(RAL 7024).<br />

- model pann<strong>en</strong>dak: gladde verf, ste<strong>en</strong>rood<br />

(RAL 8012).<br />

INSTALLATIE<br />

• Alle soort<strong>en</strong> dak<strong>en</strong>: dichting door kit in lood.<br />

• Bevestiging door vier aansluitpunt<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> vastgeschroefd<br />

aan het gebint voor modell<strong>en</strong> > 160 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Leiste<strong>en</strong>dak<br />

STS 160 11030110<br />

STS 200 11030111<br />

STS 250 11030112<br />

STS 315 11030113<br />

STS 355 11030114<br />

STS 400 11030115<br />

STS 450 11030116<br />

STS 500 11030117<br />

STS 630 11030118<br />

I<br />

F<br />

Ø D<br />

Naam A B C Ø D E F G I J<br />

STS<br />

160<br />

STS<br />

200<br />

STS<br />

250<br />

STS<br />

315<br />

STS<br />

355<br />

STS<br />

400<br />

STS<br />

450<br />

STS<br />

500<br />

STS<br />

630<br />

J<br />

G<br />

65 248 300 160 70 500 400 - -<br />

100 333 400 200 85 600 600 500 500<br />

100 333 400 250 85 600 600 500 500<br />

112 420 500 315 150 600 600 500 500<br />

200 550 660 355 150 900 750 600 750<br />

200 550 660 400 150 900 750 600 750<br />

200 550 660 450 150 900 750 600 750<br />

245 650 850 500 160 1200 1000 780 997<br />

320 780 1000 630 160 1200 1000 780 997<br />

E<br />

Dak- <strong>en</strong> geveldoorvoer<strong>en</strong><br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Pann<strong>en</strong>dak<br />

STS 160 11030108<br />

STS 200 11030100<br />

STS 250 11030101<br />

STS 315 11030102<br />

STS 355 11030103<br />

STS 400 11030104<br />

STS 450 11030105<br />

STS 500 11030106<br />

STS 630 11030107<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

81


Reg<strong>en</strong>kap: REK<br />

Dak- <strong>en</strong> geveldoorvoer<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Basisdakdoorvoer voor alle v<strong>en</strong>tilati<strong>en</strong>etwerk<strong>en</strong>.<br />

• Bescherming teg<strong>en</strong> reg<strong>en</strong>.<br />

• Bescherming teg<strong>en</strong> indringers in het kanaalwerk<br />

(vogels).<br />

BESCHRIJVING<br />

• Bescherming door rooster.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A<br />

Code<br />

100 11094761<br />

125 11094762<br />

160 11094763<br />

200 11094764<br />

250 11094765<br />

315 11094766<br />

355 11094767<br />

400 11094768<br />

450 11094769<br />

500 11094770<br />

560 11094771<br />

630 11094772<br />

Gaasroosters: BMG 45<br />

Dak- <strong>en</strong> geveldoorvoer<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Standaardgeveldoorvoer voor alle v<strong>en</strong>tilatie-<br />

/luchtbehandelingsnetwerk<strong>en</strong>.<br />

• Bescherming teg<strong>en</strong> horizontale reg<strong>en</strong>inslag.<br />

• Bescherming teg<strong>en</strong> indringers in het kanaalwerk<br />

(vogels).<br />

INSTALLATIE<br />

• Let op, mannelijk accessoire dat niet rechtstreeks<br />

kan word<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong> op v<strong>en</strong>tilatoruitgang<strong>en</strong>,<br />

gebruik hiervoor e<strong>en</strong> koppelstuk.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A<br />

Code<br />

100 11094885<br />

125 11094884<br />

160 11094892<br />

200 11094893<br />

250 11094894<br />

315 11094895<br />

355 11094883<br />

400 11094882<br />

450 11094881<br />

500 11094896<br />

560 11094880<br />

630 11094879<br />

82<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Geluiddemping<br />

Ronde <strong>en</strong> rechthoekige geluidsdemper<br />

Geluiddemping: algem<strong>en</strong>e opmerking<strong>en</strong> - p 84<br />

Passieve ronde geluidsdemper: OCTA met geluidscoulisse - p 85<br />

Passieve ronde geluidsdemper: OCTA - p 86<br />

Pres<strong>en</strong>tatie van het ECTA-assortim<strong>en</strong>t - p 87<br />

Passieve rechthoekige geluidsdemper: ECTA 100 - p 88<br />

Passieve rechthoekige geluidsdemper: ECTA 200 - p 89<br />

Trillingwer<strong>en</strong>de product<strong>en</strong> - p 90<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

83


Geluiddemping: algem<strong>en</strong>e opmerking<strong>en</strong><br />

Geluiddemping<br />

BRONNEN VAN GELUID<br />

SCHEMA'S<br />

De bronn<strong>en</strong> van geluid die word<strong>en</strong> gecreëerd door<br />

v<strong>en</strong>tilatiesystem<strong>en</strong>:<br />

1• Geluid van buit<strong>en</strong>, door luchttoevoer via bijvoorbeeld<br />

gevelrooster. Kies e<strong>en</strong> gevelrooster met<br />

geluiddemp<strong>en</strong>de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>.<br />

2• Interfonie, overdracht van geluid van de <strong>en</strong>e ruimte<br />

naar de andere ruimte via de v<strong>en</strong>tilatiekanal<strong>en</strong>.<br />

Gebruik onafhankelijke kanal<strong>en</strong> per ruimte <strong>en</strong> maak<br />

gebruik van CRE voor meer woning<strong>en</strong>.<br />

3• Geluid via massieve materie, ontstaan door trilling<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> v<strong>en</strong>tilator. Plaats de v<strong>en</strong>tilator op<br />

trillingwer<strong>en</strong>de blokjes.<br />

4• Uitgestraald geluid van e<strong>en</strong> v<strong>en</strong>tilator. Besteed<br />

aandacht aan de plaatsing van de v<strong>en</strong>tilator.<br />

5• Geluid geg<strong>en</strong>ereerd door de v<strong>en</strong>tilator, dat zich via<br />

het kanal<strong>en</strong>netwerk verspreid. Selecteer geluiddempers,<br />

die zijn afgestemd op de installatie.<br />

6• Geluid dat wordt geg<strong>en</strong>ereerd door het luchttransport<br />

via de v<strong>en</strong>tilatiekanal<strong>en</strong>. Houd de<br />

snelheid in de kanal<strong>en</strong> laag.<br />

2<br />

5<br />

6<br />

4<br />

3<br />

1<br />

5<br />

Geluiddemping<br />

VERKLARENDE WOORDENLIJST<br />

Frequ<strong>en</strong>ties, octav<strong>en</strong><br />

• Elke toon, van de hoogste tot de laagste, heeft zijn<br />

eig<strong>en</strong> frequ<strong>en</strong>tie, die wordt uitgedrukt in Hz.<br />

Het m<strong>en</strong>selijke gehoor kan geluid<strong>en</strong> waarnem<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> 20 <strong>en</strong> 20.000 Hz.<br />

Geluid is e<strong>en</strong> verwarde mix van geluid<strong>en</strong>. Om deze<br />

mix te kunn<strong>en</strong> indel<strong>en</strong> in frequ<strong>en</strong>ties, wordt het<br />

bereik van 20 tot 20.000 Hz verdeeld in 8<br />

octaafband<strong>en</strong>.<br />

Druk, decibel<br />

• Naarmate het geluid sterker wordt, neemt de trilling<br />

toe <strong>en</strong> wordt er e<strong>en</strong> hogere druk op ons trommelvlies<br />

uitgeoef<strong>en</strong>d. Tuss<strong>en</strong> het zwakste geluid dat ons oor<br />

registreert <strong>en</strong> het geluid dat ons echt hindert, zit e<strong>en</strong><br />

factor 1 miljo<strong>en</strong>.<br />

Ter vere<strong>en</strong>voudiging wordt e<strong>en</strong> specifieke schaal<br />

(logaritme) gebruikt; de gebruikte e<strong>en</strong>heid is decibel,<br />

of dB.<br />

Akoestisch spectrum, algeme<strong>en</strong> niveau<br />

• Het akoestisch spectrum van e<strong>en</strong> bron is het geheel<br />

van de acht drukwaard<strong>en</strong>, of het akoestisch<br />

vermog<strong>en</strong>.<br />

• Het algem<strong>en</strong>e niveau van druk of vermog<strong>en</strong> wordt<br />

verkreg<strong>en</strong> door de logaritmische optelling van het<br />

niveau van elke octaafband (acht waard<strong>en</strong>).<br />

Druk (Lp) - Vermog<strong>en</strong> (Lw)<br />

• De akoestische druk op e<strong>en</strong> punt is afhankelijk van<br />

de geluidsbronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> de omgeving. E<strong>en</strong> sonometer<br />

meet e<strong>en</strong> akoestische druk.<br />

• Het akoestisch vermog<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> intrinsiek gegev<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> bron. Het is onafhankelijk van de omgeving.<br />

De factor A<br />

• De factor A is e<strong>en</strong> geheel van coëfficiënt<strong>en</strong> die<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgeteld bij het drukniveau of het<br />

vermog<strong>en</strong>niveau van elke octaafband. Het algem<strong>en</strong>e<br />

berek<strong>en</strong>de niveau komt dan meer overe<strong>en</strong> met de<br />

zintuiglijke waarneming van het m<strong>en</strong>selijke oor.<br />

De NR-index<br />

• Voor de karakterisering van het akoestisch comfort<br />

zijn er nauwkeurigere criteria gedefinieerd: de NRindex<br />

of ISO. Om te voldo<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> NR-index moet<br />

het spectrum zich bevind<strong>en</strong> onder de corresponder<strong>en</strong>de<br />

NR-curve over alle octaafband<strong>en</strong>.<br />

dB<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz<br />

Akoestisch spectrum<br />

Druk (Lp) / Vermog<strong>en</strong> (Lw)<br />

Lp (dB)<br />

De NR-index<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

- 10<br />

31,5 63<br />

100<br />

90<br />

NR 85<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

125 250 500 1000 2000 4000 8000<br />

(Hz)<br />

84<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Passieve ronde geluidsdemper<br />

Ronde demper met geluidscoulisse: OCTA met coulisse<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Demping van het geluid geg<strong>en</strong>ereerd door<br />

v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong> of luchtgroep<strong>en</strong> dat zich via het<br />

kanal<strong>en</strong>netwerk verspreid.<br />

• Effectief bij middelhoge <strong>en</strong> hoge frequ<strong>en</strong>ties.<br />

• Toevoer <strong>en</strong> retour.<br />

AFMETINGEN - GEWICHT<br />

G<br />

F<br />

BESCHRIJVING<br />

Geluidsdemper<br />

• Buit<strong>en</strong>mantel van massief gegalvaniseerd plaatstaal.<br />

• Binn<strong>en</strong>mantel van geperforeerd gegalvaniseerd<br />

plaatstaal.<br />

• Geluidsisolatie: ste<strong>en</strong>wol + glasvlies.<br />

C<strong>en</strong>trale geluidscoulisse<br />

• Monoblok-panel<strong>en</strong> van ste<strong>en</strong>wol.<br />

• Vezelwer<strong>en</strong>d glasvlies.<br />

• Frame van gegalvaniseerd staal.<br />

• Invoerrand<strong>en</strong> met profiel.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

OCTA met coulisse 250 11094990<br />

OCTA met coulisse 315 11094991<br />

OCTA met coulisse 355 11094992<br />

OCTA met coulisse 400 11094993<br />

OCTA met coulisse 450 11094994<br />

OCTA met coulisse 500 11094995<br />

OCTA met coulisse 560 11094996<br />

OCTA met coulisse 630 11094997<br />

Ø d<br />

Ø D<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

F<br />

(mm)<br />

G<br />

(mm)<br />

Gewicht<br />

(kg)<br />

250 370 640 720 13<br />

315 435 640 720 17<br />

355 475 820 980 21<br />

400 520 820 980 23<br />

450 570 820 980 26<br />

500 620 820 980 28<br />

560 680 820 980 33<br />

630 750 820 980 37<br />

LUCHTBEHANDELING EN AKOESTISCHE KENMERKEN<br />

Demping in dB, gemet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s ISO 7235.<br />

Model<br />

C<strong>en</strong>trale frequ<strong>en</strong>tie van de octaafband (Hz)<br />

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000<br />

250 4 6 12 22 40 38 30 24<br />

315 4 5 12 21 38 35 25 22<br />

355 3 5 10 20 35 35 25 22<br />

400 3 5 10 20 35 31 25 20<br />

450 3 5 10 19 31 28 23 17<br />

500 3 5 10 16 29 22 18 16<br />

560 2 4 9 16 22 20 13 10<br />

630 2 4 8 16 19 19 10 8<br />

Geluiddemping<br />

Drukverlies in Pa, gemet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s ISO 7235.<br />

Model<br />

Snelheid van de lucht in het kanaal in m/s<br />

2 4 6 8<br />

250 < 10 < 10 < 10 < 10<br />

315 < 10 < 10 < 10 15<br />

355 < 10 < 0 < 10 10<br />

400 < 10 10 22 40<br />

450 < 10 < 10 19 33<br />

500 < 10 < 10 17 28<br />

560 < 10 < 10 13 22<br />

630 < 10 < 10 < 10 15<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

85


Ronde demper: OCTA<br />

Passieve ronde geluidsdemper<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Demping van het geluid geg<strong>en</strong>ereerd door<br />

v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong> of luchtgroep<strong>en</strong>, dat zich via het kanal<strong>en</strong>netwerk<br />

verspreid.<br />

• Effectief bij middelhoge frequ<strong>en</strong>ties.<br />

• Toevoer <strong>en</strong> retour.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Buit<strong>en</strong>mantel van massief gegalvaniseerd plaatstaal<br />

of aluminium.<br />

• Binn<strong>en</strong>mantel van geperforeerd gegalvaniseerd<br />

plaatstaal of aluminium.<br />

• Geluidsisolatie: ste<strong>en</strong>wol + glasvlies.<br />

AFMETINGEN - GEWICHT<br />

G<br />

F<br />

Ø d<br />

Ø D<br />

Geluiddemping<br />

ASSORTIMENT GEGALVANISEERD STAAL<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

OCTA 125 11094632<br />

OCTA 160 11094633<br />

OCTA 200 11094634<br />

OCTA 250 11094635<br />

OCTA 315 11094636<br />

OCTA 355 11094637<br />

OCTA 400 11094638<br />

OCTA 450 11094639<br />

OCTA 500 11094640<br />

OCTA 560 11094648<br />

OCTA 630 11094641<br />

OCTA 710 11094647<br />

OCTA 800 11094642<br />

OCTA 900 11094646<br />

OCTA 1000 11094643<br />

Ø d<br />

(mm)<br />

Ø D<br />

(mm)<br />

F<br />

(mm)<br />

G<br />

(mm)<br />

Gewicht<br />

(kg)<br />

125 245 640 720 6.5<br />

160 280 640 720 7.5<br />

200 320 640 720 9<br />

250 370 640 720 11<br />

315 435 640 720 15<br />

355 475 820 980 17<br />

400 520 820 980 19<br />

450 570 820 980 21<br />

500 620 820 980 23<br />

560 680 820 980 26<br />

630 750 820 980 29<br />

710 830 1240 1440 44<br />

800 920 1240 1440 56<br />

900 1020 1240 1440 63<br />

1000 1120 1240 1440 71<br />

ASSORTIMENT GEGALVANISEERD STAAL “SAFE”<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

OCTA 125 “SAFE” 11098320<br />

OCTA 160 “SAFE” 11098321<br />

OCTA 200 “SAFE” 11098322<br />

OCTA 250 “SAFE” 11098323<br />

OCTA 315 “SAFE” 11098324<br />

OCTA 355 “SAFE” 11098325<br />

OCTA 400 “SAFE” 11098326<br />

OCTA 450 “SAFE” 11098329<br />

OCTA 500 “SAFE” 11098327<br />

OCTA 560 “SAFE” 11098330<br />

ASSORTIMENT ALUMINIUM<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

OCTA 125 Alu 11096632<br />

OCTA 160 Alu 11096633<br />

OCTA 200 Alu 11096634<br />

OCTA 250 Alu 11096635<br />

OCTA 315 Alu 11096636<br />

OCTA 355 Alu 11096637<br />

OCTA 400 Alu 11096638<br />

OCTA 450 Alu 11096639<br />

OCTA 500 Alu 11096640<br />

OCTA 560 Alu 11096648<br />

OCTA 630 Alu 11096641<br />

LUCHTBEHANDELING EN AKOESTISCHE KENMERKEN<br />

Demping in dB, gemet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s ISO 7235.<br />

Model<br />

C<strong>en</strong>trale frequ<strong>en</strong>tie van de octaafband (Hz)<br />

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000<br />

125 3 8 10 20 28 35 21 9<br />

160 4 7 9 16 27 26 13 5<br />

200 3 8 9 19 32 17 8 3<br />

250 3 6 7 15 29 11 5 4<br />

315 1 5 6 15 21 9 4 5<br />

355 3 4 5 12 21 7 5 2<br />

400 2 4 5 12 15 6 5 2<br />

450 2 4 5 12 15 6 5 2<br />

500 2 4 5 10 15 6 4 2<br />

560 2 4 5 10 13 5 3 2<br />

630 1 4 4 9 13 5 3 1<br />

710 1 3 4 9 13 5 3 1<br />

800 1 3 4 9 12 4 3 1<br />

900 1 3 3 8 11 4 2 1<br />

1000 1 3 3 8 10 4 2 1<br />

Drukverlies<br />

• Voor luchtdoorvoersnelhed<strong>en</strong> in de kanal<strong>en</strong> onder de 10 m/s, is het drukverlies van de<br />

OCTA verwaarloosbaar.<br />

86<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Pres<strong>en</strong>tatie ECTA-assortim<strong>en</strong>t<br />

Pres<strong>en</strong>tatie ECTA-assortim<strong>en</strong>t<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Demping van het geluid geg<strong>en</strong>ereerd door<br />

v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong> of luchtgroep<strong>en</strong>, dat zich via het kanal<strong>en</strong>netwerk<br />

verspreid.<br />

• Effectief bij lage, middelhoge <strong>en</strong> hoge frequ<strong>en</strong>ties.<br />

• Luchtdoorvoersnelheid tuss<strong>en</strong> twee couliss<strong>en</strong><br />

maximaal tot 15 m/s.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Monoblok-panel<strong>en</strong> van ste<strong>en</strong>wol.<br />

• Dichtheid: 65 kg/m3 (gemiddeld).<br />

• Zwart vezelwer<strong>en</strong>d glasvlies, dikte 1 mm in<br />

standaardassortim<strong>en</strong>t.<br />

• Frame van gegalvaniseerd staal, standaarddikte 8/10°.<br />

• Standaard breedte 100 <strong>en</strong> 200 mm.<br />

• Afmeting<strong>en</strong> (L <strong>en</strong> H) van 300 tot 2.400 mm.<br />

4<br />

6<br />

3<br />

2<br />

INSTALLATIE<br />

• Wordt in e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>ing van rechthoekig kanaalwerk<br />

geschov<strong>en</strong>.<br />

• Moet tuss<strong>en</strong> geleiderails word<strong>en</strong> geschov<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> betere controle van de prestaties.<br />

MOGELIJKE OPTIES<br />

Opgev<strong>en</strong> bij de bestelling:<br />

• 1 : Coulisse in V formaat. om het drukverlies <strong>en</strong> het<br />

geg<strong>en</strong>ereerde geluid te minimaliser<strong>en</strong>.<br />

• 2 : Coulisse bekleed met metal<strong>en</strong> plaat voor<br />

demping in lage frequ<strong>en</strong>ties.<br />

• 3 : Frame van de coullisse in RVS 304 of 316L.<br />

• 4 : Metal<strong>en</strong> kanaal met METU fl<strong>en</strong>s.<br />

• 5 : Accessoires voor bevestiging.<br />

• 6 : Andere breedte van de coulisse mogelijk: 50 <strong>en</strong><br />

300 mm.<br />

1<br />

5<br />

Geluiddemping<br />

VOOR DE COMPLETE DEMPER, NEEM CONTACT MET<br />

ONS OP OF KIJK OP WWW.ALDESBENELUX.COM.<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

87


Passieve rechthoekige geluidsdemper<br />

Rechthoekige geluidscoulisse: ECTA 100<br />

BESCHRIJVING<br />

• Monoblok-panel<strong>en</strong> van ste<strong>en</strong>wol.<br />

• Dichtheid: 65 kg/m3 (gemiddeld).<br />

• Zwart vezelwer<strong>en</strong>d glasvlies, dikte 1 mm in<br />

standaardassortim<strong>en</strong>t.<br />

• Frame van gegalvaniseerd staal, standaarddikte<br />

8/10°.<br />

• Breedte 100 mm<br />

• Afmeting<strong>en</strong> (L <strong>en</strong> H) van 300 tot 2.400 mm.<br />

AFMETINGEN<br />

H<br />

Geluiddemping<br />

ASSORTIMENT met aantal opties<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

ECTA 100 L/H 300-1.399 mm 11094701<br />

ECTA 100 L/H 1.400-1.999 mm 11094703<br />

ECTA 100 L/H 2.000-2.400 mm 11094705<br />

100 mm<br />

L<br />

Gewicht (kg)<br />

L (mm)<br />

H 300 500 600 900 1000 1200 1500 1800 2000<br />

(mm)<br />

300 1,7 2,4 2,8 3,9 4,3 5,0 6,2 - -<br />

500 - 3,4 3,9 5,4 5,9 6,9 8,3 7,3 -<br />

600 - - 4,5 6,1 6,7 7,8 9,4 9,8 -<br />

900 - - - 8,3 9,0 10,5 12,7 11,1 -<br />

1000 - - - - 9,8 11,4 13,8 14,9 -<br />

1200 - - - - - 13,2 26,0 16,2 -<br />

1500 - - - - - - 19,3 18,7 24,5<br />

1800 - - - - - - - 22,5 28,5<br />

2000 - - - - - - - - 31,1<br />

LUCHTBEHANDELING EN AKOESTISCHE KENMERKEN<br />

Demping in dB, gemet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de norm ISO 7235. Voorbeeld voor L = 1.000 mm.<br />

Ruimte<br />

C<strong>en</strong>trale frequ<strong>en</strong>tie van de octaafband (Hz)<br />

in mm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000<br />

50 3 7 16 27 45 42 32 23<br />

100 2 4 10 19 31 30 22 15<br />

150 1 3 7 14 22 23 17 11<br />

200 1 2 5 10 16 18 13 8<br />

Drukverlies in Pa, gemet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s ISO 7235. Voorbeeld voor L = 1.000 mm<br />

Ruimte in<br />

Snelheid tuss<strong>en</strong> de panel<strong>en</strong> in m/s<br />

mm<br />

2 4 6 8 10<br />

50 < 10 13 29 53 82<br />

100 < 10 < 10 19 34 51<br />

150 < 10 < 10 14 24 38<br />

200 < 10 < 10 11 19 30<br />

88<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Passieve rechthoekige geluidsdemper<br />

Rechthoekige geluidscoulisse: ECTA 200<br />

BESCHRIJVING<br />

• Monoblok-panel<strong>en</strong> van ste<strong>en</strong>wol.<br />

• Dichtheid: 65 kg/m3 (gemiddeld).<br />

• Zwart vezelwer<strong>en</strong>d glasvlies, dikte 1 mm in standaardassortim<strong>en</strong>t.<br />

• Frame van gegalvaniseerd staal, standaarddikte 8/10°.<br />

• Breedte 200 mm.<br />

• Afmeting<strong>en</strong> (L <strong>en</strong> H) van 300 tot 2.400 mm.<br />

AFMETINGEN<br />

H<br />

ASSORTIMENT met aantal opties<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

ECTA 200 L/H 300-1.399 mm 11094702<br />

ECTA 200 L/H 1.400-1.999 mm 11094704<br />

ECTA 200 L/H 2.000-2.400 mm 11094706<br />

200 mm<br />

L<br />

Gewicht (kg)<br />

L (mm)<br />

H 300 500 600 900 1000 1200 1500 1800 2000<br />

(mm)<br />

300 3,0 4,4 5,0 7,1 7,8 9,1 11,2 13,2 -<br />

500 - 6,2 7,1 9,9 10,8 12,6 15,4 18,2 -<br />

600 - - 8,2 11,3 12,3 14,4 17,5 20,6 -<br />

900 - - - 15,5 16,9 19,7 23,9 28,1 -<br />

1000 - - - - 18,4 21,4 26,0 30,6 -<br />

1500 - - - - - 25,0 30,2 35,5 -<br />

1200 - - - - - - 36,6 43,0 47,2<br />

1800 - - - - - - - 50,5 55,5<br />

2000 - - - - - - - - 61,02<br />

LUCHTBEHANDELING EN AKOESTISCHE KENMERKEN<br />

Demping in dB, gemet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de norm ISO 7235. Voorbeeld voor L = 1.000 mm.<br />

Ruimte<br />

C<strong>en</strong>trale frequ<strong>en</strong>tie van de octaafband (Hz)<br />

in mm<br />

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000<br />

50 7 12 25 34 50 50 41 31<br />

100 6 8 18 28 39 40 26 20<br />

150 5 6 14 24 29 27 17 14<br />

200 4 5 11 21 23 17 11 10<br />

Drukverlies in Pa, gemet<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s ISO 7235. Voorbeeld voor L = 1.000 mm<br />

Ruimte in<br />

Snelheid tuss<strong>en</strong> de panel<strong>en</strong> in m/s<br />

mm<br />

2 4 6 8 10<br />

50 < 10 15 35 61 96<br />

100 < 10 < 11 25 43 66<br />

150 < 10 < 10 20 34 54<br />

200 < 10 < 10 16 29 45<br />

Geluiddemping<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

89


Elastische blokjes<br />

Trillingwer<strong>en</strong>de product<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Trillingsisolatie van de beugels van kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> kleine<br />

v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Blokjes van zwart neopre<strong>en</strong>.<br />

• Afmeting<strong>en</strong> blokjes: 45 x 45 mm, dikte 21 mm.<br />

• Afmeting plaat van 49 blokjes: 345 x 345 mm, dikte<br />

21 mm.<br />

• Maximale belasting: 60 kg.<br />

• Verpakking:<br />

- plaat van 49 blokjes onderling verbond<strong>en</strong> door e<strong>en</strong><br />

dunne plaat van makkelijk te snijd<strong>en</strong> neopre<strong>en</strong>.<br />

- sets van 4 blokjes.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Plaat van 49 elastische blokjes 11094561<br />

Set van 4 elastische blokjes 11094562<br />

Zelfklev<strong>en</strong>de elastische plaat<br />

Geluiddemping<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Demping van geluid dat wordt uitgezond<strong>en</strong> door<br />

trill<strong>en</strong>de wand<strong>en</strong>.<br />

• Bevestiging op metal<strong>en</strong> wand, of op e<strong>en</strong> plastic<br />

wand die ontvet <strong>en</strong> stofvrij is gemaakt.<br />

• Installatie op buit<strong>en</strong>wand<strong>en</strong> van de kanal<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Zelfklev<strong>en</strong>de elastische plaat 11094560<br />

BESCHRIJVING<br />

• Zelfklev<strong>en</strong>de elastische plaat.<br />

• Volumemassa: 1.950 kg/m 3 .<br />

• Oppervlaktemassa: 10 kg/m 2 .<br />

• Dikte 6 mm.<br />

• Afmeting<strong>en</strong>: 750 x 1.000 mm.<br />

• Weerstand teg<strong>en</strong> vuur.<br />

• Plaatsingstemperatuur: + 15 tot + 40°C.<br />

• Gebruikstemperatuur: -30 tot + 90°C.<br />

90<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Accessoires voor installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

Accessoires voor installatie<br />

Afdichting: tape <strong>en</strong> kit - p 92<br />

Accessoires voor installatie - p 95<br />

- Ophanging<br />

- Bout<strong>en</strong> <strong>en</strong> moer<strong>en</strong><br />

- Slangklemm<strong>en</strong><br />

- Aan- <strong>en</strong> loskoppeling<br />

Onderhoud - p 104<br />

Isolatie<br />

Externe isolatie - p 106<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

91


Zelfklev<strong>en</strong>de aluminiumtape: RAA<br />

Afdichting<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Volledige afdichting van de koppeling<strong>en</strong> (bij voorkeur<br />

platte koppeling<strong>en</strong> in verband met geringe rek).<br />

• Fraaie afwerking.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Aluminiumtape van 40 micron bekleed met e<strong>en</strong><br />

acrylplaklaag met silicon<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong>laag.<br />

• Rek = 5 %.<br />

• Temperatuurbereik = - 20° C tot + 110° C.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

RAA breed 50 mm, op e<strong>en</strong> rol van 50 m 11091013<br />

RAA breed 75 mm, op e<strong>en</strong> rol van 50 m 11091004<br />

Zelfklev<strong>en</strong>de textieltape: RAV<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Volledige afdichting van alle koppeling<strong>en</strong> na installatie.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Kato<strong>en</strong><strong>en</strong> weefsel met e<strong>en</strong> zilver-polyethyle<strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>laag <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zeer sterke kleeflaag aan de<br />

binn<strong>en</strong>kant.<br />

• Breedte 50 mm.<br />

• Rek = 30 %.<br />

• Temperatuurbereik = - 50° C tot + 110° C.<br />

• Hoge breekvastheid.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

RAV, rol van 50 m 11091010<br />

92<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Zelfklev<strong>en</strong>de PVC-tape: RAP<br />

Afdichting<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Volledige afdichting van de koppeling<strong>en</strong> (ideaal voor<br />

de aansluiting van flexibel materiaal door de zeer<br />

hoge rek).<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

RAP, rol van 33 m 11091009<br />

BESCHRIJVING<br />

• Band van grijs PVC met e<strong>en</strong> coating die bestaat uit<br />

e<strong>en</strong> sterk <strong>en</strong> soepel kleefmiddel.<br />

• Breedte 50 mm.<br />

• Rek = 180 %.<br />

• Temperatuurbereik = - 5° C tot + 70° C.<br />

Koud vulkaniser<strong>en</strong>de kitstrip: RAF<br />

VOORDELEN<br />

• Ge<strong>en</strong> extra kit nodig voor de afdichting<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Volledige afdichting van de koppeling<strong>en</strong> (ideaal voor<br />

kanaalwerk buit<strong>en</strong>).<br />

• Fraaie afwerking.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Aluminiumtape met e<strong>en</strong> dikte van 0,1 mm, gecoat<br />

met e<strong>en</strong> elastomeer met e<strong>en</strong> hoog vulkaniser<strong>en</strong>d<br />

vermog<strong>en</strong> bij normale temperatuur.<br />

• Breedte 50 mm.<br />

• Uitstek<strong>en</strong>de waterbest<strong>en</strong>digheid.<br />

• Rek = 30 %.<br />

• Temperatuurbereik = - 20° C tot + 70° C.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

RAF, rol van 15 m 11091042<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

93


Neopre<strong>en</strong>kit<br />

Afdichting<br />

VOORDELEN<br />

• Ideaal voor toepassing<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>: goed bestand<br />

teg<strong>en</strong> slechte weersomstandighed<strong>en</strong>, droogt snel.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Volledige afdichting van koppeling<strong>en</strong>, voor <strong>en</strong> na<br />

installatie.<br />

• Ideaal voor buit<strong>en</strong> (goed bestand teg<strong>en</strong> slechte weersomstandighed<strong>en</strong>,<br />

droogt snel).<br />

• Gebruik<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> goed-gev<strong>en</strong>tileerde plek (ontbrandingsrisico<br />

door vrijkom<strong>en</strong>de oplosmiddel<strong>en</strong>).<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Pot van 6 kg neopre<strong>en</strong>kit 11091012<br />

Pot van 1 kg neopre<strong>en</strong>kit 11091011<br />

Koker van 310 ml neopre<strong>en</strong>kit 11091017<br />

BESCHRIJVING<br />

• Romige grijze gealuminiseerde kit op basis van<br />

synthetisch rubber.<br />

• Temperatuurbereik = - 20° C tot + 80° C constant;<br />

+ 120° C piekbelasting.<br />

Acrylkit<br />

VOORDELEN<br />

• Praktisch: afwasbaar met behulp van water.<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Volledige afdichting van koppeling<strong>en</strong>, voor <strong>en</strong> na<br />

installatie.<br />

• Acryl is buigzamer dan neopre<strong>en</strong> <strong>en</strong> is beter geschikt<br />

voor buigzame koppeling<strong>en</strong>.<br />

• Bij voorkeur binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij temperatur<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> nul<br />

gebruik<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Grijze kit op waterbasis, zonder oplosmiddel<strong>en</strong> (nietontvlambaar,<br />

niet-giftig).<br />

• Temperatuurbereik = 0° C tot + 70° C.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Pot van 6 kg acrylkit 11091078<br />

Pot van 1 kg acrylkit 11091077<br />

Silicon<strong>en</strong>kitlijm<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Afdichting van de onderdel<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Doorschijn<strong>en</strong>de silicon<strong>en</strong>pasta, smeuïg, niet vloeibaar.<br />

• Temperatuurbereik = - 65° C tot + 250° C; + 275° C<br />

piekbelasting.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Koker van 310 ml silicon<strong>en</strong>kitlijm 11090053<br />

94<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Steun voor plat dak: PST<br />

Accessoires voor installatie<br />

VOORDELEN<br />

• Wordt als set geleverd in e<strong>en</strong> doos voor<br />

e<strong>en</strong>voudige installatie.<br />

• Wordt bevestigd met e<strong>en</strong> pijpbeugel of met<br />

gat<strong>en</strong>strip.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Ondersteuning van rond kanaalwerk op e<strong>en</strong> plat dak.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Wordt geleverd in e<strong>en</strong> set: plaat <strong>en</strong> inschroefbare<br />

poot.<br />

• Poot in hoogte verstelbaar.<br />

• De PST moet word<strong>en</strong> bevestigd met e<strong>en</strong> geïsoleerde<br />

pijpbeugel met dezelfde diameter als het betreff<strong>en</strong>de<br />

kanaal (2 PST's + pijpbeugel voor e<strong>en</strong> buis van 3 m)<br />

of met e<strong>en</strong> gat<strong>en</strong>strip: hiervoor moet u bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> adapter 91096 gebruik<strong>en</strong>.<br />

• 11091099 : plaat 150 x 100 mm.<br />

• 11091125 : plaat 300 x 300 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Steun voor plat dak per 5 11091099<br />

Steun voor plat dak,<br />

per 5 11091125<br />

grote plaat<br />

Zak van 10 adapters voor<br />

gat<strong>en</strong>strip<br />

- 11091096<br />

Gat<strong>en</strong>strip<br />

Pakking<br />

Draadbuis<br />

Draadstang<br />

Steunplaatje<br />

Rubber blokje<br />

Moer<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Ophang<strong>en</strong> van de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> luchtbehandelingssysteem.<br />

BESCHRIJVING<br />

• IJzer<strong>en</strong> geperforeerde plaat met e<strong>en</strong> dikte van 0,6mm<br />

<strong>en</strong> 17mm breed, maximale aanvaardbare diameter<br />

500mm <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> geplaatst om de 3m.<br />

• IJzer<strong>en</strong> geperforeerde plaat met e<strong>en</strong> dikte van 0,8mm<br />

<strong>en</strong> 25mm breed, maximale aanvaardbare diameter<br />

560mm <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> geplaatst om de 3m.<br />

ASSORTIMENT<br />

Gat<strong>en</strong>strip<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Gat<strong>en</strong>strip 17 mm, rol van 25 m 11090049<br />

Gat<strong>en</strong>strip 25 mm, rol van 25 m 11091019<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

Draadstang<br />

Pakking<br />

Draadbuis<br />

Draadstang<br />

Steunplaatje<br />

Rubber blokje<br />

Moer<br />

Gat<strong>en</strong>strip<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor ophanging van kanaalwerk aan het plafond.<br />

INSTALLATIE<br />

• Wordt vastgezet met accessoires voor draadstang<strong>en</strong>.<br />

• Zie het schema van het gebruik met e<strong>en</strong> gat<strong>en</strong>strip.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Draadstang M8, verpakkingshoeveelheid 10 x 1 m. 11091035<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

95


Hoekplaatjes<br />

Accessoires voor installatie<br />

Pakking<br />

Draadbuis<br />

Draadstang<br />

Steunplaatje<br />

Rubber blokje<br />

Moer<br />

Gat<strong>en</strong>strip<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Hoekplaatjes voor het ophang<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kanaal of<br />

slang.<br />

• Bevestigingsplaatjes voor draadstang<strong>en</strong>.<br />

INSTALLATIE<br />

• Voor aansluiting met e<strong>en</strong> draadstang wordt aanbevol<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> trillingwer<strong>en</strong>d blokje te gebruik<strong>en</strong>.<br />

• Steunplaatje voor buis: om het kanaal op te hang<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> strip.<br />

• Rechte hoekplaat: om de slang aan de zijkant op te<br />

hang<strong>en</strong> of om e<strong>en</strong> draadstang aan e<strong>en</strong> verticale wand<br />

te bevestig<strong>en</strong>.<br />

• Gebog<strong>en</strong> hoekplaat: voor bevestiging van e<strong>en</strong><br />

draadstang aan e<strong>en</strong> horizontaal vlak.<br />

Balkklem voor draadstang<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Zak van 50 rechte hoekplaatjes 11091023<br />

Zak van 50 gebog<strong>en</strong> hoekplaatjes 11091024<br />

Zak van 50 steunplaatjes voor buis 11091025<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Bevestiging op IPN van draadstang<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Sluitklem met glad gat Ø 9 mm.<br />

Draadbus voor draadstang<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Balkklem Stuk 11091030<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Aansluiting van twee draadstang<strong>en</strong> aan elkaar.<br />

Rubber blokjes<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Zak van 50 draadbusjes M8 11091032<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Trillingwer<strong>en</strong>de blokjes voor loskoppeling van de<br />

verbinding steun/bevestiging.<br />

INSTALLATIE<br />

• Het deel dat de slang ondersteunt, moet op het<br />

blokje rust<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Zak van 50 rubberblokjes 11091026<br />

96<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Montagerail<br />

Accessoires voor installatie<br />

VOORDELEN<br />

• Fraai aanzi<strong>en</strong>.<br />

• Snelle installatie.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Ondersteuning voor zowel ronde als rechthoekige<br />

kanal<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Verbinding<strong>en</strong> <strong>en</strong> aansluiting met draadstang<strong>en</strong>,<br />

band<strong>en</strong> <strong>en</strong> dergelijke.<br />

• Maximaal toelaatbare belasting op één punt:<br />

- 41/21 dikte. 1,5 ; 80 kg per L 500 mm,<br />

- 41/41 dikte. 1,5 ; 180 kg per L 500 mm,<br />

- 41/41 dikte. 2,5 ; 300 kg per L 500 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Steunrail. 41/21 dikte 1,5 L<strong>en</strong>gte 2 m 11091068<br />

Steunrail. 41/41 dikte 1,5 L<strong>en</strong>gte 2 m 11091069<br />

Steunrail. 41/41 dikte 2,5 L<strong>en</strong>gte 2 m 11091070<br />

Wandconsole<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Ondersteuning voor zowel ronde als rechthoekige<br />

kanal<strong>en</strong>.<br />

• Ondersteuning voor v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Maximaal toelaatbare belasting op de hele l<strong>en</strong>gte:<br />

- console 41/21 L<strong>en</strong>gte 300 mm: 70 kg,<br />

- console 41/41 L<strong>en</strong>gte 450 mm: 140 kg,<br />

- console 41/41 L<strong>en</strong>gte 600 mm: 150 kg<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Console 41/21 L<strong>en</strong>gte 0,30 m 11091071<br />

Console 41/41 L<strong>en</strong>gte 0,45 m 11091072<br />

Console 41/41 L<strong>en</strong>gte 0,60 m 11091073<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

Afsluitdop voor rails <strong>en</strong> consoles<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• PVC-dop voor rails of consoles 41/21 <strong>en</strong> 41/41.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

PVC-dop voor rail <strong>en</strong><br />

per 50 11091074<br />

console 41/21<br />

PVC-dop voor rail <strong>en</strong><br />

console 41/41<br />

per 50 11091075<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

97


Accessoires voor installatie<br />

Bevestigingsbeugels <strong>en</strong> -hak<strong>en</strong> voor rails<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Beugel: bevestiging van de rails op IPN.<br />

• Winkelhak<strong>en</strong>: koppelstukk<strong>en</strong> voor montagerails.<br />

INSTALLATIE<br />

• Compatibel met rails 41/21 <strong>en</strong> 41/41.<br />

• Beugel: twee beugels per IPN plaats<strong>en</strong>.<br />

• Winkelhak<strong>en</strong>: gat<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> diameter van 14. De<br />

hak<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bevestigd met e<strong>en</strong> M8-getapte plaat<br />

+ M8-bout met zeskantkop of rechtstreeks met e<strong>en</strong><br />

dubbele moer.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Bevestigingsbeugels voor rails<br />

Stuk 11091089<br />

41/21 <strong>en</strong> 41/41<br />

Winkelhaak 90° voor rail Stuk 11091091<br />

Winkelhaak 45° voor rail Stuk 11091092<br />

M8-accessoires voor rails: getapte plaat <strong>en</strong> dubbele moer<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Getapte plaat: voor bevestiging op de rail van M8-<br />

draadstang<strong>en</strong> of constructiehak<strong>en</strong>.<br />

• Dubbele moer: voor bevestiging op de rail of op e<strong>en</strong><br />

console (41/21 et 41/41).<br />

ASSORTIMENT<br />

M8-accessoires: pakking<strong>en</strong>, moer<strong>en</strong> <strong>en</strong> plugg<strong>en</strong><br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Getapte plaat M8 per 100 11091087<br />

Doos van 25 dubbele moer<strong>en</strong><br />

M8 x 40<br />

- 11091088<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Accessoires voor gebruik met gat<strong>en</strong>strips, band<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> steunrails.<br />

• Grote pakking: speciaal voor bevestiging van rails <strong>en</strong><br />

consoles.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Zak van 100 pakking<strong>en</strong> M8 x 20 11091038<br />

Zak van 100 brede pakking<strong>en</strong> M8 x 35 11091090<br />

Zak van 100 moer<strong>en</strong> M8 11091029<br />

Zak van 50 metal<strong>en</strong> plugg<strong>en</strong> M8 11091045<br />

98<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Accessoires voor installatie<br />

M8-accessoires: bout met zeskantkop<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Accessoires voor gebruik met gat<strong>en</strong>strips, band<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> steunrails.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Bout met zeskantkop M8 x 25.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Doos van 500 bout<strong>en</strong> met zeskantkop M8 11091039<br />

Zelftapp<strong>en</strong>de schroev<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Bevestiging van de verschill<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> van het<br />

netwerk.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Schroev<strong>en</strong> met bolle kop, vierkant verzonk<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Doos van 500 zelftapp<strong>en</strong>de schroev<strong>en</strong>,<br />

vierkante kop Ø4,2 mm, L 13mm<br />

Doos van 500 zelftapp<strong>en</strong>de schroev<strong>en</strong>,<br />

vierkante kop Ø4,2 mm, L 19 mm<br />

Code<br />

11091148<br />

11091149<br />

Magnetisch bitje<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• bitje voor schroev<strong>en</strong> met vierkante kop.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Voor schroev<strong>en</strong> met vierkante kop: set bevat<br />

magnetisch houder + vierkant bitje 3 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Vierkant magnetisch bitje, set 11091147<br />

Popnagels<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Bevestiging van onderdel<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Aluminium popnagels 4 x 10mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Doos van 500 aluminiumpopnagels 4 x 10 mm 11091007<br />

Doos van 500 stal<strong>en</strong> popnagels 4 x 10 mm 11090050<br />

Popnageltang 11090051<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

99


Accessoires voor installatie<br />

Gegalvaniseerde beugel met rubber<br />

Sluitmoer M8<br />

Aandraaibout M6<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Ondersteuning van kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires.<br />

• Demping van trilling<strong>en</strong> door rubber.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Wordt per stuk geleverd met bout<strong>en</strong>/moer<strong>en</strong>.<br />

• Sluitmoer M8.<br />

• Aandraaibout M6.<br />

• Handige sluiting.<br />

RVS beugel met rubber<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Ondersteuning van RVS-kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> -accessoires in<br />

e<strong>en</strong> roestgevoelige omgeving.<br />

• Demping van trilling<strong>en</strong> door rubber.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Wordt per stuk geleverd met RVS-bout<strong>en</strong>/-moer<strong>en</strong>.<br />

• Sluitmoer M8.<br />

• Aandraaibout M6.<br />

• Handige sluiting.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

80 11091062<br />

100 11091061<br />

125 11091060<br />

160 11091059<br />

200 11091058<br />

250 11091057<br />

315 11091056<br />

355 11091055<br />

400 11091054<br />

450 11091053<br />

500 11091052<br />

560 11091051<br />

630 11091050<br />

710 11091141<br />

800 11091142<br />

900 11091143<br />

1000 11091144<br />

1120 11091145<br />

1250 11091146<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

100 11091288<br />

125 11091289<br />

160 11091290<br />

200 11091291<br />

250 11091292<br />

315 11091293<br />

355 11091294<br />

400 11091295<br />

450 11091296<br />

500 11091297<br />

560 11091298<br />

630 11091299<br />

BEUGELS ZONDER RUBBER<br />

OOK LEVERBAAR.<br />

100<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Slangklemm<strong>en</strong><br />

Accessoires voor installatie<br />

VOORDELEN<br />

• Diverse modell<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> bereik tot Ø 660 mm.<br />

• Tijdwinst bij installatie.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor het zonder klemm<strong>en</strong> vastzett<strong>en</strong> van flexibele<br />

slang<strong>en</strong> aan kanaalwerk.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Rond, vooraf uitgesned<strong>en</strong> band voor verschill<strong>en</strong>de<br />

diameters.<br />

• Diverse modell<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> bereik van diameters van<br />

80 mm t/m 660 mm.<br />

• Getande strip van 9 mm + klemring.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Slangklem 050-090 1700740<br />

Slangklem 060-110 1700741<br />

Slangklem 060-135 1700742<br />

Slangklem 060-165 1700743<br />

Slangklem 060-180 1700744<br />

Slangklem 060-215 1700745<br />

Slangklem 060-270 1700746<br />

Slangklem 060-325 1700747<br />

Slangklem 060-380 1700748<br />

Slangklem 060-525 1700749<br />

Slangklem 060-660 1700750<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

101


Dichting vloerdoorvoer: JTD<br />

Accessoires voor installatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Scheidt de kanal<strong>en</strong> van de tuss<strong>en</strong>vloer of muur.<br />

• Hiermee kunn<strong>en</strong> trilling<strong>en</strong> in massieve materie<br />

word<strong>en</strong> gedempt.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Mat van blokjes op basis van natuurlijk rubber.<br />

• Temperatuurbereik = maximaal + 100° C.<br />

• Rol van 1 m x 0,25 m.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Dichting vloerdoorvoer op rol<br />

Rol van 11090046<br />

1 m<br />

Zelfklev<strong>en</strong>de afdichting vloerdoorvoer op rol<br />

VOORDELEN<br />

• Snelle installatie: wordt direct op het kanaal<br />

geplakt.<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Scheidt de kanal<strong>en</strong> van de tuss<strong>en</strong>vloer of muur.<br />

• Hiermee kunn<strong>en</strong> trilling<strong>en</strong> in massieve materie<br />

word<strong>en</strong> gedempt.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Ver<strong>en</strong>de mat van polyethyle<strong>en</strong>schuim met<br />

zelfklev<strong>en</strong>de laag.<br />

• Rol van 25 m, 225 mm breed.<br />

Zelfklev<strong>en</strong>d schuimband op rol<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Rol van 25 m, 225 mm breed met Rol van 11090054<br />

zelfklev<strong>en</strong>de laag.<br />

25 m<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Scheiding <strong>en</strong> afdichting van verbinding<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

kanal<strong>en</strong> <strong>en</strong> accessoires, roosters <strong>en</strong> pl<strong>en</strong>ums.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Polyetherschuim met zelfklev<strong>en</strong>de laag.<br />

• Rol van 20 m, 20 mm breed, 5 mm dik.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Rol zelfklev<strong>en</strong>d schuimplakband, 20 mm Rol van 11091040<br />

breed, 5 mm dik<br />

20 m<br />

102<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Flexibele manchet op rol<br />

Accessoires voor installatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Aansluiting van onderdel<strong>en</strong> van het kanaalwerk<br />

(accessoires, v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong>, etc...).<br />

• Voor scheiding van e<strong>en</strong> v<strong>en</strong>tilator van de rest van het<br />

kanaalwerk.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Band van grijs glasvlies vastgezet tuss<strong>en</strong> twee<br />

manchett<strong>en</strong> van gegalvaniseerd staal.<br />

• Wordt geleverd per meter, of op e<strong>en</strong> rol van 30,5 m.<br />

• Drukbereik: maximaal 1.500 Pa.<br />

• Temperatuurbereik = + 130° C.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Flexibele manchet, 150 mm breed Per meter 11091047<br />

Rol flexibele manchet, 150 mm breed Rol van 11091067<br />

30,5 m<br />

flexibele manchet, 240 mm breed Per meter 11091043<br />

Rol flexibele manchet, 240 mm breed Rol van<br />

30,5 m<br />

11091066<br />

Flexibele koppeling: RS<br />

160<br />

Ø<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Flexibele koppeling voor:<br />

- kanal<strong>en</strong> of accessoires,<br />

- v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong> of luchtgroep<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Bestaat uit e<strong>en</strong> flexibele mof die op de juiste<br />

diameter voorgevormd is + 2 slangklemm<strong>en</strong> (9 mm<br />

breed).<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø<br />

Code<br />

125 11096932<br />

160 11096933<br />

200 11096934<br />

250 11096935<br />

315 11096936<br />

355 11096937<br />

400 11096938<br />

450 11096939<br />

500 11096940<br />

560 11096941<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

Trillingwer<strong>en</strong>de blokjes<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor demping van de trilling<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> v<strong>en</strong>tilator.<br />

• Onderdel<strong>en</strong> van v<strong>en</strong>tilator<strong>en</strong> met aandrijving door<br />

poelie <strong>en</strong> riem.<br />

Let op: kan niet word<strong>en</strong> bevestigd buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

v<strong>en</strong>tilator met aandrijving door poelie <strong>en</strong> riem.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Rubber<strong>en</strong> schokdempers, van verschill<strong>en</strong>de diameters<br />

<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de dichthed<strong>en</strong> (Shore).<br />

• Word<strong>en</strong> geleverd met bout<strong>en</strong>/moer<strong>en</strong> <strong>en</strong> basisplaat<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Ø (mm) Type Code<br />

Trillingswer<strong>en</strong>de blokjes 40 Shore 45 / 4 kg per 11034385<br />

(set van 4)<br />

blok<br />

40 Shore 60 / 10 kg per 11034386<br />

blok<br />

Trillingswer<strong>en</strong>de blokjes 60 Shore 45 / 15 kg per 11034387<br />

(set van 8)<br />

blok<br />

60 Shore 60 / 25 kg per<br />

blok<br />

11034388<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

103


Inspectieluik voor ronde kanal<strong>en</strong><br />

Onderhoud<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Biedt toegang voor onderhoud van rond kanaalwerk.<br />

• Afdichting gewaarborgd door inw<strong>en</strong>dige pakking.<br />

INSTALLATIE<br />

• Gebruik de meegeleverde mal om het kanaal uit te<br />

snijd<strong>en</strong>.<br />

• Sluiting door compressie.<br />

Inspectieluik voor platte kanal<strong>en</strong><br />

ASSORTIMENT<br />

Ø Beschrijving Code<br />

125 Inspectieluik 200 x 80 11094835<br />

160 Inspectieluik 250 x 150 11094836<br />

200 Inspectieluik 250 x 150 11094837<br />

250 Inspectieluik 250 x 150 11094838<br />

315 Inspectieluik 250 x 150 11094839<br />

355 Inspectieluik 250 x 150 11094847<br />

400 Inspectieluik 400 x 300 11094840<br />

450 Inspectieluik 400 x 300 11094848<br />

500 Inspectieluik 400 x 300 11094841<br />

560 Inspectieluik 400 x 300 11094849<br />

630 Inspectieluik 400 x 300 11094851<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Biedt toegang voor onderhoud van rechthoekig of<br />

plat-ovaal kanaalwerk.<br />

• Afdichting gewaarborgd door inw<strong>en</strong>dige pakking.<br />

INSTALLATIE<br />

• Gebruik de meegeleverde mal om het kanaal uit te<br />

snijd<strong>en</strong>.<br />

• Sluiting door compressie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Geïsoleerd inspectieluik voor platte kanal<strong>en</strong><br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Inspectieluik 200 x 80 PP 11094853<br />

Inspectieluik 250 x 150 PP 11094854<br />

Inspectieluik 400 x 300 PP 11094855<br />

Inspectieluik 500 x 400 PP 11094856<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Biedt toegang voor onderhoud van rechthoekig<br />

kanaalwerk of geïsoleerde pl<strong>en</strong>ums.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Plat, dubbelwandig inspectieluik.<br />

• Afdichting gewaarborgd door verbinding.<br />

• Bevestiging teg<strong>en</strong>plaat in de wand.<br />

• Plaatsing van de toegangsklep met kwartslagdraai<strong>en</strong>de<br />

handgrep<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Inspectieluik 150 x 150 PPI 11094843<br />

Inspectieluik 200 x 200 PPI 11094844<br />

Inspectieluik 300 x 300 PPI 11094845<br />

Inspectieluik 400 x 400 PPI 11094846<br />

104<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Chemisch reinigingsmiddel: Réseaunet<br />

Onderhoud<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Chemische reiniging van de luchtbehandelingskanal<strong>en</strong>.<br />

• Ideaal als aanvulling op de mechanische veegbeurt<br />

in de kanal<strong>en</strong> in woning<strong>en</strong>.<br />

• Ideaal voor de reiniging van de blad<strong>en</strong> van de VECv<strong>en</strong>tilator<br />

(de lagers bescherm<strong>en</strong>).<br />

BESCHRIJVING<br />

• Krachtig ontvett<strong>en</strong>d schoonmaakmiddel, biologisch<br />

afbreekbaar <strong>en</strong> niet bijt<strong>en</strong>d. Moet word<strong>en</strong> verdund<br />

(1 e<strong>en</strong>heid Réseaunet op 4 e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> water).<br />

• Handverstuiver: regelbare druk (maximaal 3 bar),<br />

bereik tot 3 m, regelbare spuitmond, flexibele slang<br />

van 1,2 m, met draagriem.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Réseaunet, jerrycan 5l 11091086<br />

Handverstuiver, leeg 11091082<br />

Réseaunet-spray, 0,5 l 11035350<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

105


Rol ste<strong>en</strong>wol, 25-mm<br />

Isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Thermische isolatie van kanal<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>shuis.<br />

• Kanaalwerk voor luchtbehandeling-/airconditioningsystem<strong>en</strong>.<br />

• Voorkomt cond<strong>en</strong>satie.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Ste<strong>en</strong>wol + bewap<strong>en</strong>ing<br />

Rol van 11,5 m 11091656<br />

Dampdichte aluminium laag<br />

BESCHRIJVING<br />

• Vulling van ste<strong>en</strong>wol beschermd door e<strong>en</strong> laag van<br />

gewap<strong>en</strong>d aluminium, stoomwer<strong>en</strong>d.<br />

• Rol van L<strong>en</strong>gte x Breedte x Dikte = 11500 x 1150 x<br />

25 mm. Gewicht = 13 kg.<br />

• Coëfficiënt thermische geleiding: I = 0,040 W/m°C<br />

bij 20° C.<br />

Rol compact isolatiemateriaal, 8-mm<br />

Installatie <strong>en</strong> isolatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Thermische isolatie van kanal<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>shuis of<br />

binn<strong>en</strong>shuis.<br />

• Kanaalwerk voor luchtbehandeling-/airconditioningsystem<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving Verpakking Code<br />

Compact isolatiemateriaal<br />

Rol van 20 m 11091003<br />

dikte 8 mm<br />

BESCHRIJVING<br />

• Reflecter<strong>en</strong>d dubbeldik aluminium bubbeltjesisolatiemateriaal<br />

van polyethyle<strong>en</strong>/aluminium; aanvulling<br />

op ste<strong>en</strong>wolisolatiemateriaal.<br />

• Stoomwering. Bestand teg<strong>en</strong> UV. Niet allerge<strong>en</strong>.<br />

• Rol van L<strong>en</strong>gte x breedte x dikte = 20000 x 1250 x<br />

8 mm. Gewicht = 10 kg.<br />

• Bij plaatsing luchtruimte van 8 mm op<strong>en</strong>houd<strong>en</strong><br />

(tuss<strong>en</strong>stukk<strong>en</strong> meegeleverd).<br />

Accessoires voor installatie<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Gereedschap voor installatie van ste<strong>en</strong>wol-isolatiemateriaal<br />

of compact isolatiemateriaal.<br />

• Gebruik uitsluit<strong>en</strong>d RAA-tape als u het compacte<br />

isolatiemiddel wilt vastplakk<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Mes 11091680<br />

Doos van 1000 nietjes 11091678<br />

Niettang 11091677<br />

Zakje met 5 schrapers 11091679<br />

RAA breedte. 75 mm, rol van 50 m 11091004<br />

RAV, breedte 50mm rol van 50 m 11091010<br />

106<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

Regelklepp<strong>en</strong> - p 108<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

Afsluitbare regelklep - p 111<br />

Meetapparatuur - p 112<br />

Informeer naar onze constante <strong>en</strong> variabele volumeregelaars of kijk op<br />

www.aldesb<strong>en</strong>elux.com<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

107


Regelklepp<strong>en</strong><br />

Rechthoekige regelklepp<strong>en</strong>: SU250 / SU251<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Regeling van druk/debiet in v<strong>en</strong>tilatie-/luchtbehandelingsinstallaties.<br />

• Temperatuurbereik tijd<strong>en</strong>s werking: - 20° C / + 80° C.<br />

AFMETINGEN (mm)<br />

BESCHRIJVING<br />

• Rechthoekige klep van gegalvaniseerd staal.<br />

• Breedte:SU250 lamel = 100 mm, kader = 110 mm.<br />

• Breedte:SU251 lamel = 165 mm, kader = 175 mm.<br />

ASSORTIMENT<br />

• SU250 Bereik van LxH=200x200 tot <strong>en</strong> met<br />

LxH=1200x1200 in hoogte stapp<strong>en</strong> van 100mm.<br />

• SU251 Bereik van LxH=300x345 tot <strong>en</strong> met<br />

LxH=2000x1995 in hoogte stapp<strong>en</strong> van 165mm.<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

OPTIES<br />

• Code Q: Handbedi<strong>en</strong>ing met vastzetmechanisme.<br />

• Code M: Servo-motorstoel bov<strong>en</strong> op de klep (excl.<br />

motor).<br />

• Code ML: Messinglager tbv temperatur<strong>en</strong> tot circa<br />

250 grad<strong>en</strong> celcius.<br />

• Code AU: regelklep in aluminium uitvoering.<br />

• Code EU: regelklep in RVS uitvoering.<br />

108<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Regelklepp<strong>en</strong><br />

Rechthoekige regelklepp<strong>en</strong>: SU254 / SU255<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Regeling van druk/debiet in v<strong>en</strong>tilatie-/ /luchtbehandelingsinstallaties.<br />

• Temperatuurbereik tijd<strong>en</strong>s werking: - 20° C / + 80° C.<br />

AFMETINGEN (mm)<br />

BESCHRIJVING<br />

• Rechthoekige klep van gegalvaniseerd staal.<br />

• Breedte:SU254 lamel = 100 mm, kader = 110 mm.<br />

• Breedte:SU255 lamel = 165 mm, kader = 175 mm.<br />

• Luchtdichtheidsklasse DIN 1946 <strong>en</strong> DIN EN 1751<br />

klasse 4.<br />

ASSORTIMENT<br />

• SU254 Bereik van LxH=200x200 tot <strong>en</strong> met<br />

LxH=1200x1200 in hoogte stapp<strong>en</strong> van 100mm.<br />

• SU255 Bereik van LxH=300x345 tot <strong>en</strong> met<br />

LxH=1600x1995 in hoogte stapp<strong>en</strong> van 165mm.<br />

OPTIES<br />

• Code Q: Handbedi<strong>en</strong>ing met vastzetmechanisme.<br />

• Code M: Servo-motorstoel bov<strong>en</strong> op de klep (excl.<br />

motor).<br />

• Code ML: Messinglager tbv temperatur<strong>en</strong> tot circa<br />

250 grad<strong>en</strong> celcius.<br />

• Code AU: regelklep in aluminium uitvoering.<br />

• Code EU: regelklep in RVS uitvoering.<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

109


Irisregelklep: SR654<br />

Regelklepp<strong>en</strong><br />

Ø 6<br />

Ø d<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voor e<strong>en</strong> fijne regeling van het debiet.<br />

• Geïntegreerde meting van debiet/druk (Ø 6 mm).<br />

• Temperatuurbereik tijd<strong>en</strong>s werking: - 20° C / + 80° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Irisregelklep met exacte regeling van het diafragma<br />

door zeshoekige moer.<br />

• Pakking<strong>en</strong> op de aansluitmanchett<strong>en</strong>.<br />

• Regeltolerantie van 7% op het debiet.<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A<br />

Code<br />

100 11055090<br />

125 11055091<br />

160 11055092<br />

200 11055093<br />

250 11055094<br />

315 11055095<br />

400 11055096<br />

500 11055097<br />

630 11055098<br />

800 11055099<br />

Gemotoriseerde, kunststof klep: RPM<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• voor het op<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kanaal.<br />

• Temperatuurbereik tijd<strong>en</strong>s werking: 0° C / + 50° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Huis van plastic materiaal.<br />

INSTALLATIE<br />

• Wordt rechtstreeks tuss<strong>en</strong> twee ronde kanal<strong>en</strong> geplaatst.<br />

• Richting van de luchtstroom wordt aangegev<strong>en</strong> op het onderdeel.<br />

• Drukbereik tijd<strong>en</strong>s werking: P < 200 Pa.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

RPM Ø 125 - 230V 11093017<br />

RPM Ø 125 - 12-24 V 11093018<br />

RPM Ø 200 - 230 V 11016061<br />

RPM Ø 200- 12-24 V 11016062<br />

110<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Ronde afsluitbare klep: RGE - RGEM<br />

Afsluitbare regelklep<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Complete afluiting van e<strong>en</strong> rond kanaal.<br />

• Handmatige regeling (RGE) of gemotoriseerde<br />

regeling (RGEM).<br />

• Temperatuurbereik tijd<strong>en</strong>s werking: 0° C / + 80° C.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Luchtdichte klep door vastgelijmde schijf <strong>en</strong><br />

lekdichte asdoorgang<strong>en</strong>.<br />

• RGE : metal<strong>en</strong> handbedi<strong>en</strong>ing.<br />

• RGEM : geleverd met motorstoel.<br />

Ø ≤ 250 Ø ≥ 315<br />

L (mm) 200 320<br />

As (mm) vierkante as 8 ronde as Ø 12<br />

ASSORTIMENT<br />

Ø A RGE RGEM<br />

Code<br />

Code<br />

100 11055001 11055021<br />

125 11055002 11055022<br />

160 11055003 11055023<br />

200 11055004 11055024<br />

250 11055005 11055025<br />

315 11055006 11055026<br />

355 11055007 11055027<br />

400 11055008 11055028<br />

450 11055009 11055029<br />

500 11055010 11055030<br />

630 11055011 11055031<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong> air&people<br />

111


Meetapparatuur<br />

Zeer nauwkeurige elektronische microdrukmeter<br />

VOORDELEN<br />

• Ideaal voor expertises <strong>en</strong> nauwkeurige regeling.<br />

• Zeer e<strong>en</strong>voudig in gebruik voor meting<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

instelling<strong>en</strong> op locatie.<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Exacte drukmeting op v<strong>en</strong>tilatie- <strong>en</strong> luchtbehandelingssystem<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Numerieke weergave van druk in Pa.<br />

• Nauwkeurigheid: 1 Pa op e<strong>en</strong> bereik van 0-1.000 Pa<br />

COFRAC-ijkingscertificaat.<br />

• Bruikbaar bij lage druk, hoge druk of differ<strong>en</strong>tiële druk.<br />

• Functie: automatisch op nul stell<strong>en</strong>, handmatig,<br />

blokker<strong>en</strong>, mini-/maxiwaarde, automatisch stopp<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Zeer nauwkeurige elektronische<br />

11090027<br />

microdrukmeter + koffertje<br />

geleverd in koffer, gebruiksklaar met 9V batterij <strong>en</strong> 2 buiz<strong>en</strong> om<br />

de druk te met<strong>en</strong><br />

Elektronische drukmeter<br />

VOORDELEN<br />

• Ideaal voor meting<strong>en</strong> voor jaarlijkse controles van<br />

v<strong>en</strong>tilatiesystem<strong>en</strong>.<br />

• Praktisch <strong>en</strong> makkelijk in gebruik.<br />

Regel<strong>en</strong> <strong>en</strong> met<strong>en</strong><br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Drukmeting op v<strong>en</strong>tilatie- <strong>en</strong> luchtbehandelingssystem<strong>en</strong>.<br />

BESCHRIJVING<br />

• Numerieke weergave van druk in kPa.<br />

• Nauwkeurigheid: 5 Pa op e<strong>en</strong> bereik van 0-1.000 Pa.<br />

• Functie: automatisch op nul stell<strong>en</strong>, handmatig,<br />

blokker<strong>en</strong>, mini-/maxiwaarde, automatisch stopp<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Elektronische drukmeter + koffertje 11090007<br />

geleverd in koffer, gebruiksklaar met 9V batterij <strong>en</strong> 2 buiz<strong>en</strong> om<br />

de druk te met<strong>en</strong><br />

Vaste drukmeter met vloeistofkolom<br />

TOEPASSINGSGEBIED<br />

• Voortdur<strong>en</strong>de drukmeting <strong>en</strong> -controle op vast<br />

gedeelte (accessoire van kanaalwerk, filter, v<strong>en</strong>tilator).<br />

• Installer<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> locatie die beschut is teg<strong>en</strong><br />

slechte weersomstandighed<strong>en</strong>.<br />

ASSORTIMENT<br />

Beschrijving<br />

Code<br />

Drukmeter met vloeistofkolom 0-20 mm H2O 11090032<br />

Drukmeter met vloeistofkolom 0-40 mm H2O 11090033<br />

geleverd met 2 meter buis , 2 snelkoppeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> fles<br />

gekleurde vloeistof<br />

BESCHRIJVING<br />

• Aflezing van de druk in mm H2O.<br />

• Bereik: 0 tot 20 mm CE of 0 tot 40 mm H2O.<br />

• Bruikbaar bij lage druk, hoge druk of differ<strong>en</strong>tiële<br />

druk.<br />

112<br />

air&people<br />

<strong>Luchtverspreiding</strong> <strong>en</strong> <strong>geluiddemping</strong>


Meer dan 200 oplossing<strong>en</strong> voor luchtbehandeling in<br />

bedrijfsruimt<strong>en</strong><br />

<strong>Aldes</strong> heeft als specialist op het gebied van luchtkwaliteit e<strong>en</strong> compleet assortim<strong>en</strong>t product<strong>en</strong> ontwikkeld<br />

dat tegemoetkomt aan alle soort<strong>en</strong> eis<strong>en</strong> van het bedrijfslev<strong>en</strong>. Om wat voor ruimt<strong>en</strong> het ook gaat <strong>en</strong> welke<br />

technische eis<strong>en</strong> er ook word<strong>en</strong> gesteld, ons assortim<strong>en</strong>t biedt zinvolle <strong>en</strong> effectieve oplossing<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verhoogt het welzijn van de gebruikers.<br />

www.aldesb<strong>en</strong>elux.com


www.aldesb<strong>en</strong>elux.com<br />

BENELUX - 1005<br />

ALDES B<strong>en</strong>elux B.V. - Veem 3 - NL 6909 DZ Babberich<br />

(NL) +31 (0)316 - 24 32 22 - (B) +32 (0)2 -725 13 80 - www.aldesb<strong>en</strong>elux.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!