17.07.2016 Views

pdf inhoud2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

16 17<br />

De Horst<br />

Vuurtorenpad 24, Schiermonnikoog<br />

De Horst, anno 1936<br />

Aan het Vuurtorenpad op Schiermonnikoog<br />

liggen enige fraaie rietgedekte zomerhuizen,<br />

waarvan ’De Horst’ een mooi voorbeeld is<br />

van het expressionisme van de Amsterdamse<br />

School. Het is in 1936 ontworpen door de Dokkumer<br />

architect Tjeerd Venstra in opdracht<br />

van de familie de Jong uit Leeuwarden en gebouwd<br />

voor fl. 1736,- door aannemer W. van<br />

der Geest uit Schiermonnikoog.<br />

Venstra heeft op Schiermonnikoog meerdere<br />

zomerhuizen ontworpen, o.a. ’Romkesbungalow’,<br />

’Pronkjewail’ en ’De Orebijt’. Op<br />

Ameland staat ’Canidunum’ wat veel verwantschap<br />

heeft met ’De Horst’. Hij werd in 1934 op<br />

Schiermonnikoog als gemeentearchitect aangesteld<br />

waarbij hij nauw betrokken is geweest<br />

bij het uitbreidingsplan in het duingebied.<br />

’De Horst’ is mooi gelegen tegen de duinrand<br />

op een stuk grond van ca. 2000 m2. Het<br />

staat geregistreerd als rijksmonument, niet alleen<br />

vanwege het exterieur maar ook vanwege<br />

de verbondenheid met het landschap.<br />

De woonkamer is aan de buitenzijde voorzien<br />

van ronde kozijnen die met dubbele deu-<br />

ren toegang geven tot een kleine overdekte veranda.<br />

De wanden zijn geheel van hout met<br />

zwart gebeitste, gepotdekselde schaaldelen en<br />

witte kozijnen met roedenramen.<br />

Het rieten dak ligt er op als een grote, ver<br />

overstekende schelp, waarbij de symmetrie<br />

wordt opgeheven door een verlaagde aflopende<br />

dakrand. Door het grote dakoverstek ontstaat<br />

een mooie schaduwwerking t.o.v. de onderliggende<br />

wanden, bovendien wordt het afdruipende<br />

regenwater op afstand gehouden. Om<br />

in de slaapkamers hoogte te winnen is het dak<br />

in de vorm van een grote dakkapel omhoog getild.<br />

Sinds 1936 is er niets aan de woning veranderd,<br />

hij ligt er nog steeds even gaaf bij. Het<br />

enige storende element is een later toegevoegd<br />

schuurtje met pannendak.


18 19<br />

De Horst, Schiermonnikoog<br />

De Horst, begane grond


20 21<br />

Gedeelte van een blauwdruk uit 1936 van<br />

architect T. Venstra met bovenaanzicht van<br />

de houten sporenkap.


54 55<br />

De Punt<br />

Natuurgebied ’Stoenkherne’, Hindeloopen<br />

De Punt, achtergevel<br />

Met dit ontwerp heb ik in 1991 meegedaan<br />

aan de ’Nacht van de Architectuur’ in<br />

Leeuwarden onder het motto ’Ontwerp de ideale<br />

milieuvriendelijke recreatiewoning’. Het<br />

kreeg de eerste prijs van de vakjury.<br />

Het is een ontwerp op een fantasie-situatie<br />

aan de Stoenkherne, een beschermd buitendijks<br />

natuurmonument aan het IJsselmeer ten<br />

noorden van Hindeloopen. Een natuurgebied<br />

waar nooit iets gebouwd mag worden. Na afsluiting<br />

van de Zuiderzee in 1932 verdwenen<br />

de getijbewegingen, kwamen een aantal zandplaten<br />

permanent droog te staan en raakten<br />

geleidelijk begroeid met voornamelijk riet.<br />

De naam ’Stoenkherne’ is afgeleid van allerlei<br />

materialen die er aanspoelden en vooral<br />

in de zomer een behoorlijke stank veroorzaakten,<br />

( stoenk=stank en herne=hoek ).<br />

De woning is van spartaanse eenvoud en<br />

gebouwd van natuurlijke materialen als hout<br />

en riet. De ’kont’ is gesloten en aan de oostzijde<br />

naar het achterland gericht, de daklijn loopt<br />

sterk op en opent zich westelijk richting IJsselmeer.<br />

Door de grote glaspuien in de woonkamer<br />

moet rondom een magnifiek uitzicht op<br />

het IJsselmeer ontstaan en op de vooruitgeschoven<br />

steiger over het water zal het natuurgevoel<br />

extra worden benadrukt.<br />

De geïsoleerde schuimbeton vloer, 3-voudige<br />

beglazing, geïsoleerde wand- en dakelementen<br />

en het rieten dak, zorgen voor een lage<br />

EPC-waarde met minimaal energieverbruik,<br />

dit in combinatie met een sobere levensstijl.<br />

Om het landschap niet te verstoren met een<br />

windmolen of zonnepanelen heb ik gekozen<br />

voor een oliegestookte mini-WKK (warmtekrachtkoppeling).<br />

Deze unit produceert elektriciteit<br />

voor verwarming, zuivering van drinkwater,<br />

warmwatervoorziening en huishoudelijk<br />

gebruik en zal worden ondergebracht in<br />

een kleine gecamoufleerde en geïsoleerde buitenberging.<br />

Het afvalwater gaat via een ondergrondse<br />

IBA-tank naar een helofytenfilter<br />

(rietfilter met zand en schelpengrit) voor verdere<br />

zuivering.


56 57


De Punt, begane grond<br />

58 59


116 117<br />

Villa<br />

Gytsjerksterhoeke 51, Giekerk<br />

Toegangshek van cortenstaal<br />

In de Gytsjerksterhoeke, een buurtschap<br />

ten westen van Giekerk, verscheen in 2007 op<br />

de plaats van een oude boerderij deze stoere<br />

villa met rieten kap. Het is een ontwerp van<br />

Dorenbos Architecten uit Giekerk in opdracht<br />

van de familie Feenstra uit Leeuwarden.<br />

Wat direct opvalt zijn de rietgedekte zijgevels<br />

met driehoekige glaspuien en doorlopende<br />

glasstroken ter hoogte van het maaiveld.<br />

Door het ritme van puien en spanten lijkt het<br />

of het huis op poten staat en zo los komt van<br />

de grond. Door de lichttoetreding via de transparante<br />

kopgevels kon het zadeldak nagenoeg<br />

gesloten blijven. Alleen ter plaatse van de entrees<br />

en werkkamer zijn relatief kleine onderbrekingen<br />

aangebracht.<br />

De statige ingangspartij met trap en zijlichten<br />

geeft toegang tot de centrale hal. Het is een<br />

symmetrische hal met opvallend trappenhuis<br />

en schuifdeuren naar eetkeuken en woonkamer<br />

met vide. Het interieur is zeer ruimtelijk<br />

en flexibel, mede door de grote glaspuien in<br />

de kopgevels en het gebruik van schuifdeuren.<br />

Vanuit de woonkamer is toegang tot een ho-<br />

ger gelegen terras met een fantastisch en wijds<br />

uitzicht over aangrenzende weilanden en de<br />

Grote Wielen.<br />

De villa, van houtskeletbouw, is over de gehele<br />

oppervlakte voorzien van een souterrain.<br />

De draagconstructie bestaat uit vijf in het zicht<br />

gelaten gelamineerde grenen spanten. Kozijnen<br />

en gevelbetimmering zijn gemaakt van<br />

iroko, een geleidelijk vergrijzende houtsoort en<br />

mooi passend bij het riet. Het rietpakket is geschroefd<br />

op prefab geïsoleerde dak- en wandelementen.<br />

De woning is voorzien van vloerverwarming,<br />

aangesloten op een warmtepomp<br />

met aardwarmte.<br />

Opvallend zijn ook de twee toegangshekken<br />

van beeldend kunstenaar Henk Rusman. Het<br />

zijn zware draaipoorten van cortenstaal met<br />

uitgestanste tekstbeelden.<br />

In 2008 werd de woning genomineerd voor<br />

de Vredeman de Vriesprijs.


Villa Giekerk, begane grond<br />

118 119


120 121

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!