Views
2 years ago

Wout Glossy

de 'WOUT' werd door Wout Hogervorst v.o.f. uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum dat op 1 juni 2016 werd gevierd. Waar alle vaste klanten de Glossy als hard-copy hebben ontvangen, bieden we graag iedereen de mogelijkheid de glossy ook on-line in te zien.

VOORWOORDerik&andré

VOORWOORDerik&andré VOOR U LIGT DE WOUT. HET MAGAZINE OVER EN VAN WOUT HOGERVORST V.O.F. Wij geven dit blad niet zomaar uit, de aanleiding hiervoor is ons veertigjarig bestaan. We wilden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan, maar iets doen wat voor u als klant, collega of leverancier zichtbaar en tastbaar is. Dat laat zien wie wij zijn, waar we staan en waar we naartoe willen en wat wij samen met u hebben gedaan. Het blad dat nu voor u ligt, brengt dit allemaal in beeld. Het maken van dit magazine dwong ons om eens terug te kijken naar ‘hoe het allemaal zo is gekomen’, daar is een jubileum ook een goed moment voor. Als veertig jaar jong bedrijf vinden wij het misschien nog wel belangrijker om vooruit te kijken, dus ook dat komt aan bod. Wij gebruiken deze kans bovendien om iedereen die in de afgelopen veertig jaar een rol heeft gespeeld in of bij Wout Hogervorst enorm te bedanken. Samen hebben we het bedrijf gemaakt tot wat het nu is: het Beste Landbouwmechanisatiebedrijf van Nederland. Daar zijn we best een beetje trots op. Onze missie is het creëren van oplossingen en omdat het in het Engels mooier klinkt, zeggen we: ‘Creating Solutions’. Om tot die oplossingen te komen, is een goede samenwerking met onze klanten en leveranciers erg belangrijk: we doen het allemaal samen met u. We hopen, met het hele team van Wout Hogervorst, ook de komende jaren nog veel voor u te mogen betekenen. Laat dit magazine daarvoor een inspiratie zijn. ERIK EN ANDRÉ HOGERVORST WOUT.| 3