05.05.2017 Views

Binnendijks 2017 17-18

Binnendijks van 6 en 7 mei 2017

Binnendijks van 6 en 7 mei 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>17</strong>/<strong>18</strong> 6/7 mei <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 20/21 mei <strong>20<strong>17</strong></strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 12 mei vóór <strong>17</strong>.00 uur!<br />

Klaar voor de start....<br />

Een beetje wind zijn we wel gewend in de<br />

Beemster. Dus als er met Koningsdag een<br />

fietsspeurtocht georganiseerd wordt,<br />

dan staan we er ook met zijn allen.<br />

Het was gewoon gezellig druk bij de inschrijving<br />

in de tuin van de Kerckhaan in Westbeemster.<br />

Rond half twee waren al zo'n vijftig deelnemers<br />

vertrokken. Jong en iets ouder. De route met<br />

vragen in de hand. Een oranje ballon aan de tassendrager.<br />

De organisatie lag als vanouds weer<br />

in handen van het Volksspelencomité Westbeemster.<br />

Dus dat zat wel snor. Heel even had ik<br />

er spijt van met de auto gekomen te zijn. Maar<br />

die gedachte verwaaide gelukkig snel.<br />

GEERT<br />

Mien en Martin Stroet<br />

60 jaar getrouwd<br />

Mien en Martin Stroet zijn op 1 mei<br />

1957 getrouwd. Inderdaad 60 jaar<br />

geleden. Beiden geboren in Graft<br />

kwam Martin 85 jaar geleden naar<br />

de Beemster met zijn ouders en Mien<br />

deed er even langer over.<br />

Zij was 15 jaar en had een “dienstje” in een<br />

gezin met 7 kinderen. Deze verhuisden in<br />

1949 vanuit de Rijp naar Beemster en Mien<br />

ging gewoon mee. Het samengestelde gezin<br />

draaide op Mien en zij heeft dit 15 jaar lang<br />

gedaan. Ondertussen haalde zij haar papieren<br />

voor kraamhulp die haar later goed van pas<br />

zouden komen. Martin was dus al eerder<br />

in de Beemster, maar ook was hij als chauffeur<br />

bij de geneeskundige dienst in Ned. Indië<br />

en toen er in de Beemster een EHBO cursus<br />

gestart werd was Martin de eerste die zich<br />

hiervoor opgaf. Natuurlijk ging Mien ook naar<br />

de cursus een half jaar later en “bleef hangen<br />

aan die knappe kerel”. Toen zij in Opdam een<br />

ehbo feest hadden waarbij Mien de commandantenprijs<br />

won, die omgezet werd in CB-tjes,<br />

was Martin de enige die nuchter was, want hij<br />

moest rijden. Natuurlijk was Mien de laatste<br />

passagier en zo werd er mond op mond<br />

beademing geoefend, want Mien ging mooi<br />

niet meer uit de auto.<br />

Zo in de huiskamer bij Mien en Martin komen<br />

de verhalen los en horen de vier kinderen<br />

(Marijke, Piet,Lia en Simon) zelf nieuwe anekdotes.<br />

Via de Noordoostpolder, ‘ehbo pop<br />

Anna in de autogordel en ‘een snelle eter is<br />

een snelle werker’ kwamen ze na drie jaar weer<br />

terug in de Beemster. Heerlijk, want alle familie<br />

woonde hier en Martin komt uit een gezin<br />

met 5 meisjes en drie jongens en Mien had 7<br />

zussen en 3 broers, dus familie genoeg. Nu zijn<br />

zij gezond en wel (naar omstandigheden) met<br />

hun 91 en 89 jaar een gezellig koppel waarbij<br />

je bijna niet weg komt. Ik wil later schrijven<br />

over hun hobby’s: het hout werken en muziek<br />

maken want er valt nog veel over hen te vertellen.<br />

Met hun vier kinderen, 11 kleinkinderen<br />

en 3 achterkleinkinderen vieren zij feest op 23<br />

mei en dan komen er ook nog veel buren en<br />

kennissen uit de “oude doos”.<br />

We komen zeker nog een keer terug bij hen en<br />

voor nu een mooi feest<br />

De goede raad van Mien (haar moeder): “heb<br />

elkaar lief om elkaars gebreken, dat hou je het<br />

langst vol!!!<br />

TREES<br />

Lintjesregen <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

Martha Kooiman-Verblaauw, Cor Roet, Remo Strijker en Harry Heijmans hebben op woensdag<br />

26 april in het Gemeentehuis uit handen van burgemeester Joyce van Beek een Koninklijke<br />

Onderscheiding ontvangen. De Beemster telt sedert deze dag vier nieuwe leden in de Orde van<br />

Oranje-Nassau. Zie elders in dit blad en www.binnendijks.nu<br />

GEERT<br />

Gezelligheid troef<br />

in Zuidoostbeemster<br />

“Moet je over een uurtje komen, is het<br />

nog veel drukker”. Dit werd mij van<br />

alle kanten verzekerd.<br />

En inderdaad, in het uurtje dat ik er rond gelopen<br />

heb aan het begin van de middag, werd het zienderogen<br />

(nog) drukker. En dan is het heerlijk om<br />

de ruimte te hebben. Op het schoolplein, in de<br />

gang en in de sporthal. Overal was vertier. En<br />

als het even spetterde, verplaatste iedereen zich<br />

naar binnen om daarna weer terug te keren naar<br />

de springkussens en alle andere vormen van vertier.<br />

Inclusief de snackwagens. Kinderen konden<br />

een strippenkaart kopen en daarmee deelnemen<br />

aan een groot aantal acties. Aan elke leeftijd<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R<br />

was gedacht. Schminken, sjoelen, suikerspin,<br />

bekers stapelen, blikgooien, sponssmijten,<br />

vissen, etc.. Ook hier geldt: een groot compliment<br />

aan al de vrijwilligers die deze middag<br />

mogelijk hebben gemaakt.<br />

Zie: www.binnendijks.nl<br />

GEERT<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

0299 - 681 454<br />

06 - 30 807 002


2 BINNENDIJKS <strong>17</strong>/<strong>18</strong> 6/7 mei <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

Zonnebloemvrijwilligers starten lotenverkoop<br />

Vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling<br />

Beemster maken zich weer op voor de<br />

Nationale Zonnebloemloterij <strong>20<strong>17</strong></strong>.<br />

Vanaf heden tot half september <strong>20<strong>17</strong></strong> gaan<br />

zij met loten á 2,- euro langs de deuren in de<br />

Beemster. De hoofdprijs bedraagt 15.000<br />

euro. Dit jaar zijn er niet alleen geldprijzen<br />

te winnen maar ook andere prijzen zoals een<br />

droomreis, e-bikes, weekendjes weg, i-pads,<br />

e-readers en nog veel meer. De Nationale<br />

Zonnebloemloterij is een belangrijke inkomensbron<br />

voor de organisatie. Jaarlijks levert<br />

de actie ongeveer 2,5 miljoen euro op voor het<br />

goede doel. Dat geld is hard nodig om ook in<br />

de toekomst aan de toenemende vraag naar<br />

Geslaagde Koningsdagbijeenkomst<br />

Omdat de Raadzaal tijdens de<br />

uitreiking van de lintjes steeds<br />

voller werd, is dit jaar besloten om<br />

een afzonderlijke bijeenkomst te<br />

houden op koningsdag voor de (oud-)<br />

gedecoreerden. In combinatie met het<br />

in ere herstellen van de aubade.<br />

In samenwerking met Beemsters Fanfare. Veel<br />

gedecoreerden hadden gehoor gegeven aan de<br />

uitnodiging en werden in een zeer sfeervol ingerichte<br />

hal in het gemeentehuis ontvangen. Het<br />

huisbezoek, evenementen en aangepaste<br />

vakanties te voldoen. Ook in de Beemster is<br />

de belangstelling groot voor onder andere de<br />

ontspanningsmiddagen en het jaarlijkse uitje.<br />

Ook de huisbezoeken worden zeer gewaardeerd<br />

door de zieken en gehandicapten. Wie<br />

een lot koopt, helpt het landelijke Zonnebloemwerk<br />

mogelijk te maken. Maar ook de<br />

activiteiten die wij lokaal verzorgen. Van elk<br />

verkocht lot gaat een bedrag van 0,60 euro<br />

naar de eigen afdeling Beemster. Dit is voor<br />

ons een belangrijke bron van inkomsten. We<br />

hopen dat dit een extra stimulans is voor u om<br />

een lot te kopen.<br />

Koop loten zodat wij ons zonnebloemwerk<br />

voort kunnen zetten!<br />

was zichtbaar dat daar veel zorg aan besteed<br />

was. Burgemeester Joyce van Beek legde in<br />

haar toespraak de relatie tussen het belang van<br />

het vrijwilligerswerk voor de kwaliteit van de<br />

gemeenschap enerzijds en de erkenning hiervan<br />

óók bij het Koninklijk Huis. De sfeer in de hal was<br />

reünie-achtig. Geholpen door het zonnetje was<br />

het ondanks de gure wind goed uit te houden bij<br />

het hijsen van de driekleur en het zingen van het<br />

volks- en Beemsterlied.<br />

Zie voor fotoreportage: www.binnendijks.nu<br />

GEERT<br />

“Ja ik wil....”<br />

Vrijdag 21 april was een bijzondere<br />

dag voor Ciska en Dennis. Zij gaven<br />

elkaar het ja-woord.<br />

Het was ook een bijzondere dag voor Kavel II.<br />

Want dit betekende de eerste huwelijksvoltrekking<br />

op deze locatie. Omdat de weersverwachting<br />

positief klonk, was het buitenterras in gereedheid<br />

gebracht. Een mooie entourage met op de achtergrond<br />

het golfterrein. Helaas liet het zonnetje<br />

zich niet zien en was het, in bijzonder voor de<br />

gasten uit Italië, een frisse aangelegenheid.<br />

Kluitjes<br />

De Fancy Fair op de Lourdesschool heeft<br />

uiteindelijk €1591,= opgebracht. Een<br />

prachtig resultaat.<br />

Zondag 7 mei wordt in sporthal de Oosterven<br />

in de Rijp het A&JT dartstoernooi<br />

gehouden. Info: info@ndbdarts.nl..<br />

7 mei; concert 75 jarig Purmerends Gemengd<br />

Koor; De Purmaryn. O.a Brahms en Schumann,<br />

Haydn en Elgar. Mmv pianist Ramon van Engelenhoven,<br />

de Classic Frogs en het Pop-Musicalkoor<br />

Purmerend. 14.00 uur. Kaarten: kassa<br />

of online: www.depurmaryn.nl.<br />

14 mei; kerk Beets: Fernando Lameirinhas.<br />

Portugese muziek. Aanvang 14.30 uur.<br />

Reserveren:www.kerkbeets.nl; 06-13356384<br />

of info@kerkbeets.nl. Toegang € <strong>17</strong>,50<br />

Het ja-woord, (“Si”) was er niet minder welgemeend<br />

door.<br />

GEERT<br />

7 mei vaartocht Eilandspolder vanuit ‘de<br />

Molenaar’ in Driehuizen. De vaartocht<br />

duurt van 10-12 uur. Aanmelden: www.<br />

gaatumee.nl . Kosten € 15,- /€ 10,- ( tot 12<br />

jaar). Korting voor 'beschermers'.<br />

Beemstererfgoedmarathon opruimactie<br />

heeft ondanks het wisselvallige weer honderd<br />

tweeënzestig kilo zwerfafval opgehaald!<br />

Dameskoor Middelwijck heeft op 24 april<br />

het Beemsterlied (1937) op CD gezet. Het<br />

geheel werd technisch ondersteund door<br />

de heer Felix Croes uit Koedijk.<br />

Er is nog enige ruimte bij de dorpswandeling<br />

Middenbeemster.<br />

heikoheikens@outlook.com<br />

Jaarvergadering<br />

Beemster Gemeenschap<br />

Beemster Kinderkoor Jubileert<br />

Het Beemster Kinderkoor bestaat<br />

vijftien jaar. In deze periode hebben<br />

ruim 120 kinderen hierin gezongen. Op<br />

zondag 21 mei wordt in de Keyserkerk<br />

(15.00 uur) een jubileumfeest annex<br />

reünie gehouden.<br />

Sommigen hebben slechts kort deelgenomen<br />

aan het koor. Anderen zijn doorgestroomd<br />

naar andere koren in de omgeving. Maar voor<br />

iedereen geldt: 'Zingen maakt blij'. Dit motto<br />

stalen we ook nu nog uit. Vandaar de oproep<br />

aan 'oud' leden om gehoor te geven aan de uitnodiging<br />

voor 21 mei a.s.. Een Jubileumconcert.<br />

Als gasten verwelkomen wij de Beemster<br />

Breedband Beemster<br />

Op dinsdag <strong>18</strong> april is de coöperatie<br />

Breedband Beemster u.a. opgericht.<br />

Alle leden die een contract hebben afgesloten<br />

bij onze provider Plinq zijn daarmee automatisch<br />

lid van deze coöperatie geworden. Deze<br />

belangrijke stap voorwaarts betekent dat we<br />

Jeugdfanfare o.l.v. Wim Klaver. Ook aanstormende<br />

talenten die ooit bij ons meezongen,<br />

hebben toegezegd zich op ons podium te presenteren.<br />

Met een mooi concert van het huidige<br />

koor en een Sing Along willen wij nog een<br />

keer de bekende liederen met elkaar te zingen<br />

en feest vieren. En omdat veel oud-zangers<br />

inmiddels zijn uitgevlogen willen wij vooral<br />

ook (groot)ouders vragen om alle oud zangers<br />

hiervan op de hoogte te brengen, zodat het<br />

zondag 21 mei niet alleen een mooi jubileumfeestje<br />

wordt maar ook een kleine reünie.<br />

Organisatie & Info:<br />

Marie-Luise-dow@quicknet.nl<br />

ons nu gaan inspannen om de financiering van<br />

7,5 miljoen Euro rond te krijgen. In de Directie<br />

hebben zitting: Pieter Wickel, Frank van Boven.<br />

Binnen enkele weken zal de voorlopige keuze<br />

van de aannemer onder voorbehoud van financiering<br />

bekend gemaakt worden.<br />

BRON: NIEUWSBRIEF NR 28<br />

Bij aanvang van de vergadering werd<br />

stilgestaan bij het overlijden van<br />

Erie de Ruiter. Erie was jarenlang<br />

Bestuurslid van de BG en in die<br />

hoedanigheid onder andere nauw<br />

betrokken bij de Herdenking<br />

Droogmaking en Herdenking 4 mei.<br />

“Erie was zo'n beetje getrouwd met de BG en<br />

deze met haar”, aldus de voorzitter. Ze had<br />

voor al dit werk vorig jaar nog de Pluim ontvangen.<br />

Vervolgens kwamen de (jaar)verslagen<br />

van het afgelopen jaar aan de orde.<br />

Deze leverden nagenoeg geen reactie op.<br />

“Het streven is om ook dit jaar weer een Kortebaan<br />

te houden, we zijn positief gestemd”,<br />

aldus scheidend commissielid Jaap v.d. Oord.<br />

Mede met het oog op het Nederlands Kampioenschap<br />

volgend jaar. Jan Uitentuis en<br />

Anton Rood stelden zichzelf aan de vergadering<br />

voor als nieuwe leden van respectievelijk<br />

het Hoofdbestuur en Sectie Welzijn.<br />

Tenslotte waren er lovende woorden voor het<br />

viertal scheidend leden: Peter Koning, Jaap<br />

v.d. Oord, Mario Jonk en Paul Dekker. Statutair<br />

moeten zij aftreden al zullen ze in ieder<br />

geval tot de kermis actief blijven. Peter blijft,<br />

bij gebrek aan opvolging, in ieder geval nog<br />

een jaar actief betrokken bij de sectie. Mario<br />

had er door omstandigheden zelfs zestien jaar<br />

op zitten en vond de gedachte om iets meer<br />

keuzevrijheid te hebben in de zomerperiode<br />

wel aantrekkelijk. Kees Pauw wist tenslotte al<br />

de datum van de inschrijving voor het steenwerpen<br />

te openbaren: “4 juli van zeven tot<br />

acht uur. Als het nodig is, kunnen we daarna<br />

gelijk loten bij overtekening”.<br />

GEERT<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu


BINNENDIJKS <strong>17</strong>/<strong>18</strong> 6/7 mei <strong>20<strong>17</strong></strong> 3<br />

Publieksprijs OVNH<br />

opnieuw in de Beemster?<br />

Bakker Seed Productions BV<br />

uit Zuidoostbeemster is een<br />

glastuinbouwbedrijf waarin zaden<br />

voor paprika’s, komkommers en<br />

tomaten worden geproduceerd.<br />

Dit unieke bedrijf is dit jaar gekozen tot<br />

‘Onderneming van het Jaar’ in de Beemster<br />

en is tevens tot winnaar uitgeroepen door<br />

de VOWA ( Vereniging Ondernemend Waterland).<br />

Nu is het bedrijf in de race voor de titel<br />

‘Onderneming van Noord-Holland 2016-<br />

<strong>20<strong>17</strong></strong>’ waarvan de verkiezing op <strong>17</strong> mei a.s.<br />

plaatsvindt in Haarlem. Aan deze verkiezing is<br />

ook een Publieksprijs verbonden die de voorgaande<br />

jaren is gewonnen door Fort Resort<br />

Jongerenwerk in de Beemster<br />

Met de komst van de jongerenwerker<br />

van Clup Welzijn Leonie Schoester<br />

heeft het Jongerenwerk in de polder<br />

weer een nieuwe impuls gekregen.<br />

Een jaar geleden heeft ze als ambulant werker<br />

contact gezocht met de diverse groepen<br />

welke in en rond Middenbeemster actief<br />

waren. Het toeval wilde dat een groep jongens<br />

in de leeftijd van <strong>17</strong> tot 20 jaar net hun<br />

vertrouwde plek, een zelfgemaakte boomhut<br />

in het bosje bij de op/afrit van de N244, waren<br />

kwijtgeraakt en noodgedwongen onderdak<br />

hadden gezocht in het bushokje op de Buurt.<br />

In gesprek vernam ze dat de jongeren graag<br />

een eigen plek wilden waar ze zelfstandig<br />

konden chillen en gamen. Het gebruik van het<br />

leegstaande BeeJeegebouw was een logische<br />

stap en na grondige voorbereiding, waarbij<br />

ook de buurt en gemeente intensief betrokken<br />

zijn geweest, hebben ze daar op de woensdagavond<br />

en vrijdagavond hun eigen honk.<br />

Aanvankelijk was Leonie op de woensdag nog<br />

aanwezig om ze wegwijs te maken. Nu komen<br />

ze er zelfstandig en zijn ze verantwoordelijk<br />

voor hun eigen plek. Met enige regelmaat is er<br />

overleg met de groep om de regels weer even<br />

duidelijk neer te zetten. Respect voor elkaar,<br />

het gebouw en de buurt. Een voorbeeld van<br />

context gedreven werken. Waar is behoefte<br />

aan en hoe kan dat gerealiseerd worden? Op<br />

vrijdagavond komt in de benedenruimte een<br />

jongere groep bijeen (12 – <strong>18</strong> jarigen).<br />

Beemster en Gebr. Van ’t Hek ook uit de<br />

Beemster. Het zou toch prachtig zijn als deze<br />

prestigieuze prijs ook dit jaar in de Beemster<br />

valt. Dus stem op Bakker Seed Productions !!<br />

Stemmen kan via:<br />

https://www.ovnh.nl/publieksprijs/ of via<br />

http://www.bakkerseedproductions.com/<br />

Van acht tot tien uur. Deze hebben zo hun eigen<br />

ideeën over het invullen van hun vrije tijd. Op<br />

deze avond is Leonie wel altijd aanwezig. Daar<br />

heeft ze ook een belangrijke signalerende<br />

functie. Want door het vertrouwen wat ze in<br />

de loop der tijd heeft opgebouwd, verneemt ze<br />

ook als een tiener wat minder goed in zijn vel<br />

zit. Ze kan in overleg met de betrokkenen, de<br />

jongere zelf maar ook de ouders, desgewenst<br />

hulp inschakelen. Daarom heeft Leonie eens in<br />

de zes weken zitting in het Jongeren Netwerk<br />

Overleg (JNO) waar professionals vanuit verschillende<br />

disciplines aanwezig zijn.<br />

Tieners en jongeren die belangstelling<br />

hebben, zijn op vrijdagavond van harte<br />

welkom om eens te komen kijken. Natuurlijk<br />

staat het ouders en andere volwassenen vrij<br />

om contact op te nemen met Leonie. Om over<br />

het jongerenwerk te praten of omdat ze (bijvoorbeeld)<br />

spullen in de aanbieding hebben<br />

die BeeJee allicht kan gebruiken. Zo zijn ze<br />

naarstig op zoek naar een (mobiele) tafeltennistafel<br />

voor binnen. Leonie is met haar 23<br />

jaar zelf ook nog een ‘jonkie’. Ze komt uit de<br />

kinderopvang en heeft zeer recentelijk haar<br />

HBO studie pedagogiek afgerond. Als stagiair<br />

heeft ze ook al gewerkt in het jongerenwerk<br />

(o.a. Maatjeswerk en Huiswerkbegeleiding)<br />

in Purmerend. Nu staat ze open om andere<br />

studenten een stageplek aan te bieden.<br />

l.schoester@clup.nl ; 06.15462636<br />

GEERT<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Rommelmarkt rond kapel<br />

Stichting Kunst met Plezier<br />

De Stichting Kunst<br />

met Plezier doet mee<br />

met de door het Prins<br />

Bernhard Cultuurfonds geïnitieerde<br />

Online Anjeractie.<br />

De één komt om een koopje te scoren, de<br />

ander weet dat je hier heerlijke zelfgemaakte<br />

taart of cake bij je koffie krijgt. Een gezellig<br />

geroezemoes om met bekenden bij te praten.<br />

Een komen en gaan bij het rad van fortuin<br />

waar opvallend veel kinderen bij waren.<br />

Binnen in de sfeervolle kapel en buiten in de<br />

ruime tuin staat waar opgesteld.<br />

DANIELLA<br />

Regionale duurzaamheidsbeurs druk bezocht<br />

De Regionale Duurzaamheidsbeurs<br />

die zaterdag in art hotel Spaander in<br />

Volendam plaats vond is bezocht door<br />

honderden inwoners. Zij vonden er<br />

de nieuwste producten op het gebied<br />

van energiebesparing voor in huis en<br />

als bedrijf.<br />

In de top drie van energiebesparing van<br />

huizen en gebouwen staat naast isolatie en de<br />

zonnepanelen de warmtepomp op de derde<br />

plaats. Geïnteresseerden in e-bikes en elektrische<br />

auto’s kwamen ook aan hun trekken<br />

door het grote assortiment dat getoond werd.<br />

De verwachting van experts is dat alles elektrisch<br />

wordt en dat de fossiele brandstoffen<br />

verdwijnen. Ook maakten de geïnteresseerden<br />

kennis met de streekproducten van<br />

Boeren en Buren en riep de werkgroep Groen<br />

op om tegels in de tuin te vervangen voor een<br />

vrolijk plantje. De bekende RTL4-weerman<br />

Reinier van den Berg, expert Antoine Martens<br />

van Urgenda en de bevlogen zwerfvuil-opraper<br />

Dirk Groot hielden interessante<br />

lezingen. De regionale beurs die dit jaar<br />

ondersteund was door de gemeenten Purmerend,<br />

Edam-Volendam en Beemster krijgt volgend<br />

jaar een vervolg in Purmerend.<br />

Deze mogelijkheid om geld in te zamelen voor de<br />

Stichting loopt fot eind mei. Het Bestuur vraagt<br />

om de clubpagina https://noord-holland.anjeractie.nl/club/stichting-kunst-met-plezier<br />

ruimschoots<br />

te willen delen met het eigen netwerk. Zo<br />

krijgt de stichting meer bekendheid, meer financiële<br />

middelen en daarmee meer mogelijkheid<br />

hun werk voort te zetten: kunst met kwaliteit voor<br />

mensen met een verstandelijke beperking. Een<br />

donatie is natuurlijk altijd welkom.<br />

Zie voor meer informatie:<br />

www.kunstmetplezier.nl.<br />

MAUD<br />

Jeu de Boules Vrouwen van Nu & Vrouwen Samen Verder<br />

Dinsdagavond 25 april kwamen 32<br />

dames bij elkaar om samen Jeu de<br />

Boules te spelen.<br />

Overdag was het weer en de voorspellingen<br />

niet geweldig, maar de weersgoden waren ons<br />

gunstig gezind en het bleef droog, de wind ging<br />

liggen en een klein zonnetje kwam tevoorschijn.<br />

De heren van Dalen en Tol hadden alle speelattributen<br />

naar buiten gebracht en na de ploegen<br />

indeling gingen we van start. De één nog fanatieker<br />

dan de ander want er waren weer leuke<br />

prijzen te winnen. De ballen rolden soms zelfs<br />

op de baan van de andere partij. Van wie is<br />

deze bal? Is dit mijn bal of jouw bal? Soms was<br />

het verschil in lichte of donkere ballen slecht te<br />

zien. Maar plezier hadden we . Wij speelden<br />

twee spellen met tussendoor een kopje koffie of<br />

thee, het werd kouder buiten, dus tijd voor een<br />

drankje en de uitslag van deze spannende wedstrijd.<br />

1e was Tiny Hooijberg, een gedeelde 2e<br />

plaats voor Ria Way en Iet Jantjes, de 3e plaats<br />

had Wil Timmer. De dames konden kiezen uit de<br />

volgende prijzen: fles wijn, tuinposter, geurtje<br />

en chocolaatjes. De heren van de Jeu de Boules<br />

vereniging werden bedankt voor hun hulp en<br />

kregen een smakelijke attentie. Het was een<br />

geslaagde avond met een geweldige belangstelling<br />

en we hopen iedereen volgend jaar weer<br />

terug te zien bij deze sportieve spelavond.<br />

HOOIKOORTS? Druppels of<br />

tabletjes verlichten de klachten.<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 <strong>17</strong> 25


BINNENDIJKS NUMMER <strong>17</strong>/<strong>18</strong>, 6/7 MEI <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

14 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Zuiderweg 2a Aanleg dam met duiker<br />

14 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Rijperweg 20 Aanpassing zuiveringstechnische<br />

voorziening<br />

20 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Rijperweg 14 Uitbreiden woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

INGETROKKEN AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

14 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Hobrederlaan 2 Oprichten loods voor<br />

agrarisch gebruik<br />

19 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Oosthuizerweg 69 Aanleggen paardenbak<br />

25 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Noorddijk 5 Plaatsen dakkapel op<br />

zij- en voordakvlak woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingetrokken<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

25 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Noorderpad 10 Plaatsen erker aan<br />

voorzijde woning<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLENGING BESLISTERMIJN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

26 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Jisperweg 95 Beperkte milieutoets<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat<br />

zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten<br />

voor de voornoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn<br />

van zes weken.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN A.P.V.<br />

EN BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

19 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Jisperweg 57, Evenementenvergunning<br />

Westbeemster<br />

Bijenmarkt<br />

19 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Middenpad 2, Ontheffing DHW<br />

Zuidoostbeemster Koningsdag 27 april <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

24 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Poortugal, Vlijthoeve, Evenementenvergunning<br />

Noorderhoeve, Meerhoeve, viswedstrijd op 22 juli <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

Middenbeemster<br />

25 april <strong>20<strong>17</strong></strong> T. de Coeneplein, Ontheffing DHW Jeu de<br />

Middenbeemster boulestoernooi 27 juli <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

25 april <strong>20<strong>17</strong></strong> Nic. Cromhoutlaan, Ontheffing DHW<br />

Middenbeemster Beemster feestweek<br />

23 juli – 30 juli <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

VESTIGING GEMEENTELIJK<br />

VOORKEURSRECHT<br />

ZUIDOOSTBEEMSTER II<br />

Op 11 april <strong>20<strong>17</strong></strong> hebben burgemeester en wethouders besloten om op grond<br />

van artikel 6 van de wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) percelen aan te wijzen<br />

waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het<br />

besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van <strong>18</strong> april <strong>20<strong>17</strong></strong> en op 19 april<br />

<strong>20<strong>17</strong></strong> in werking getreden.<br />

Bij het besluit zijn percelen aangewezen die liggen in het gebied ten noorden<br />

van het Noorderpad, ten westen van de Oostdijk, ten oosten van de Purmerenderweg<br />

en ten zuiden van de N244 te Zuidoostbeemster. De percelen zijn nader<br />

aangeduid op de bij het besluit behorende kadastrale tekening en de daarbij<br />

behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden. Op deze locatie zullen<br />

op termijn woningen met bijbehorende voorzieningen worden ontwikkeld, alle<br />

niet agrarisch en in afwijking van het huidige gebruik.<br />

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 april <strong>20<strong>17</strong></strong> voor<br />

een ieder ter inzage op het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1,<br />

1462 NV Middenbeemster. Openingstijden van het gemeentehuis: van maandag<br />

t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur.<br />

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen<br />

zes weken, ingaande op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt in de<br />

Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.<br />

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen<br />

ontvangen een afzonderlijke kennisgeving van het besluit.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE<br />

VAN ONZE<br />

DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van<br />

nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale<br />

nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een<br />

samenvatting van allerhande nieuws.<br />

Denk hierbij aan informatie over<br />

wegwerkzaamheden, evenementen, raad- en<br />

commissievergaderingen, maar ook over<br />

gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 16 MEI <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van<br />

Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie<br />

start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere<br />

de volgende onderwerpen:<br />

Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de politie en brandweer over de<br />

veiligheidszaken die binnen deze disciplines vallen.<br />

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting<br />

20<strong>18</strong> van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.<br />

Het college stelt voor om een positieve zienswijze te geven.<br />

Voorstel om het voornemen te uiten tot de ontwikkeling van woningbouw in<br />

het gebied Zuidoostbeemster II, waaronder de aanwijzing van het voorkeursregime<br />

van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)<br />

Dit gaat over het voornemen om op termijn woningbouwontwikkeling mogelijk<br />

te maken in het gebied ten noorden van het Noorderpad, ten westen van<br />

de Oostdijk, ten oosten van de Purmerenderweg en ten zuiden van de N244<br />

te Zuidoostbeemster. Op dit gebied heeft het college eerder een voorlopige<br />

aanwijzing van het voorkeursrecht van de Wvg gedaan en aan de raad wordt<br />

nu voorgesteld om deze aanwijzing definitief te maken.<br />

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de uitbreiding<br />

van de projectopdracht Schoolcampus en omgeving Middenbeemster<br />

(gebiedsontwikkeling).<br />

De raad heeft in de vergadering van <strong>18</strong> april <strong>20<strong>17</strong></strong> een krediet beschikbaar<br />

gesteld om deze projectopdracht te maken met de aantekening dat de raad<br />

ook de mogelijkheid van uitplaatsing van voorzieningen in dit gebied naar<br />

een andere locatie in Middenbeemster, onderzocht wil hebben. Afgesproken<br />

is dat voor deze aanvulling er een aanvullend krediet aan de raad zal worden<br />

gevraagd.<br />

Voorstel tot het vaststellen van de 10e wijziging van de gemeenschappelijke<br />

regeling Vervoerregio Amsterdam.<br />

Dit gaat over de bestaande gemeenschappelijke regeling van de voormalige<br />

Stadsregio Amsterdam die omgevormd moet worden voor de rechtsopvolger<br />

van de stadsregio, de vervoerregio.<br />

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp jaarstukken<br />

2016 van de GGD Zaanstreek-Waterland.<br />

Het college stelt voor om een positieve zienswijze te geven.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 16 mei bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren. De<br />

volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks<br />

volgen.Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage<br />

in het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en<br />

maandag van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

INSPREKEN?<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht<br />

vindt u op de website www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan<br />

vroegtijdig contact op met de griffier via het nummer (0299) 68 21 01 of<br />

griffier@beemster.net.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

VOORLOPIGE VOORZIENING<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus<br />

1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U<br />

moet daarbij aantonen dat uw<br />

aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat<br />

u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen<br />

bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert,<br />

dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan<br />

via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA <strong>17</strong>.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS NUMMER <strong>17</strong>/<strong>18</strong>, 6/7 MEI <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

UITNODIGING<br />

Komt u ook een kijkje nemen op de gerenoveerde begraafplaats?<br />

ALGEMEEN<br />

GEZOCHT: BETROKKEN BEEMSTERLINGEN<br />

VOOR ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN<br />

Woont u in Beemster of heeft u er binding mee? Weet u waar Beemsterlingen behoefte aan hebben en wat er speelt<br />

binnen de gemeenschap? Bent u bekend met én heeft u belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning en de jeugdzorg? Dan zijn wij op zoek naar u!<br />

Het gemeentebestuur van Beemster zoekt namelijk 2 leden die de Adviesraad Sociaal Domein komen versterken. Deze voorziet<br />

burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de<br />

gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen<br />

in het kader van de Jeugdzorg.<br />

Het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan de renovatie van de algemene begraafplaats<br />

aan de Nicolaas Cromhoutlaan 4 in Middenbeemster. Het werk zit er bijna<br />

op en wethouder Aagje Zeeman onthult op donderdag 11 mei <strong>20<strong>17</strong></strong> het nieuwe<br />

informatiebord bij de entree.<br />

Hiermee wordt het tijd om inwoners de opgeknapte begraafplaats te laten zien.<br />

Iedereen is hierbij van harte welkom, want we kunnen ons voorstellen dat u benieuwd<br />

bent naar hoe het allemaal is geworden. Er zijn speciale rondleidingen,<br />

waarbij u precies kunt zien wat er is gedaan. Uiteraard kunt u dan ook al uw<br />

vragen stellen.<br />

PROGRAMMA<br />

15.00 uur: Officiële handeling wethouder Zeeman<br />

15.15 uur tot 16.15 uur: Rondleiding over de begraafplaats in kleine groepjes<br />

door vrijwilligers en medewerkers gemeente<br />

Vanaf 15.30 uur: Koffie, thee of fris in de kantine van de ijsbaan<br />

RENOVATIE<br />

Het groot onderhoud bestond voornamelijk uit het verbeteren van het groen, de<br />

paden, de parkeerplaats en de overige inrichting. Zo is de toegankelijkheid van<br />

de begraafplaats verbeterd door het opnieuw aanbrengen van voetpaden tussen<br />

de bestaande en toekomstige graven. Daarnaast kreeg de entree een flinke<br />

opknapbeurt. In de parkeervakken zijn speciale grastegels gelegd. Deze geven<br />

de entree en parkeerplaats een frisse groene uitstraling. Bij de renovatie is zoveel<br />

mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen, door bijvoorbeeld hergebruik<br />

of het gebruik van gerecyclede materialen.<br />

VAN HARTE WELKOM!<br />

Bent u benieuwd? Dan ontmoeten wij u graag op donderdag 11 mei aanstaande.<br />

Meer weten?<br />

Op www.beemster.net vindt u de uitgebreide vacaturetekst. U kunt ook een kijkje nemen op www.asd-beemster.nl<br />

of contact opnemen met Catalijne Kraijo via (0299) 452130 of cam.kraijo@purmerend.nl. Reageren kan tot 14 juni.<br />

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE<br />

TIJDENS FEESTDAGEN<br />

Team burgerzaken heeft aangepaste openingstijden in mei en juni:<br />

GESLOTEN<br />

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)<br />

Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)<br />

Op http://www.beemster.net/content/openingstijden staan alle openingstijden<br />

van de gemeente.<br />

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN BEEMSTER<br />

Maandag 5 juni is het Tweede Pinksterdag. Daardoor vervroegen we de inzameling<br />

van grofvuil een week, naar maandag 29 mei.<br />

EINDE PUBLICATIE<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 09<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl


6 BINNENDIJKS <strong>17</strong>/<strong>18</strong> 6/7 mei <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen Vrouwen van Nu<br />

Uitslag 19 april<br />

1 Mw. v.t Hof 5472<br />

2 Mw. Jantjes 5233<br />

3 Mw. Ruygh 5093<br />

4 Mw. Hooyberg 5082<br />

5 Mw. de Jong 5070<br />

6 Mw. Bakker-Vingerhoed 5067<br />

7 Mw. Bartels 5006<br />

8 Mw. Glas 4910<br />

9 Mw. Onrust 4832<br />

Poedelprijs Mw. v. Dort 3642<br />

Uitslag competitie<br />

1 Mw. Bakker-Roet 6 Mw. Langerijs<br />

2 Mw. Jantjes 7 Mw. Bartels<br />

3 Mw. v.t Hof 8 Mw. Koopman<br />

4 Mw. Hooyberg 9 Mw. Glas<br />

5 Mw. v. Dort 10 Mw. Akkerman<br />

Vrouwen<br />

V.S.V. weerbaar<br />

Op 19 april vertelden de heren Scheffers en Berthy,<br />

beiden werkzaam bij de politie, over het thema<br />

weerbaarheid. Dit na afloop van de Jaarvergadering.<br />

Als er ergens een woninginbraak is geweest, houden bewoners<br />

hier vaak voor langere tijd een onveilig gevoel aan over. Dit<br />

uit zich onder andere in het vaker controleren van het huis. De<br />

politie is verplicht om aangifte op te nemen. Vrouwelijk intuïtie<br />

(het 'onderbuikgevoel') is een belangrijk signaal. Het uitstralen<br />

van zelfvertrouwen verkleint dat je slachtoffer wordt.<br />

Een ander thema was 'het aura'. Dat voel je als iemand te dicht<br />

bij je komt staan. Doe gerust een stapje terug (zodat de ander<br />

buiten je zone komt) en zeg sorry. Het geven van een hand met<br />

gestrekte arm voorkomt het 'verplichte zoenen'. We hebben<br />

een hoop geleerd en gingen met een goed gevoel naar huis.<br />

Geïnteresseerd? Informatie? 0299-435513.<br />

33e Bevok Stratenvolleybaltoernooi<br />

Zondag <strong>18</strong> juni organiseert Bevok het 33e<br />

Stratenvolleybaltoernooi voor iedereen in en<br />

rondom de Beemster.<br />

Vorm een mooi team met je vrienden, familie, collega’s, buren<br />

of andere kennissen voor een gezel-lige en sportieve dag! Na<br />

het succes van vorig jaar is het nu ook weer mogelijk om je in<br />

te schrijven als mix team, met een minimum van 2 dames in<br />

het veld. Het toernooi vindt zoals altijd plaats op het ijsbaanterrein<br />

aan de Nicolaas Cromhoutlaan in Midden-beemster.<br />

De eerste wedstrijd start om 10 uur en rond 16.30 zullen de<br />

win-naars bekend worden gemaakt. Alle dames, heren, mix<br />

en jeugd-teams zijn welkom om zich in te schrijven via www.<br />

bevok.nl of door een mail te sturen naar toer-nooi@bevok.nl<br />

Hopelijk zien we jullie op <strong>18</strong> juni!<br />

Massagepraktijk Lobke van Drunen<br />

Op 6 mei exact één jaar geleden opende Lobke van Drunen in het voormalige politiebureau aan de van<br />

Randwijklaan in Middenbeemster haar massagepraktijk. Daarvoor was ze jarenlang werkzaam bij Philidelphiazorg<br />

als coach en coördinerend werkbegeleider. In dat jaar is haar klantenbestand behoorlijk gegroeid.<br />

Lobke onderscheidt zich van haar collega’s omdat ze buiten de klassieke ontspanningsmassages, Hydro massage en stoelmassages<br />

sinds kort ook doelgroep massages aanbiedt. Hiervoor heeft ze haar ervaringen in de zorg gecombineerd met<br />

het masseren. Doelgroepmassage is een massage voor senioren en voor<br />

mensen met een beperking. Vaak worden deze groepen voornamelijk functioneel<br />

aangeraakt terwijl juist een fijne massage zoveel goeds kan doen.<br />

Het zorgt bijvoorbeeld voor aanmaak van endorfine (gelukshormoon),<br />

het zorgt voor betere slaap, het verlaagt de bloeddruk, het houdt spieren<br />

en gewrichten soepel, het geeft energie en nog veel meer. Ze krijgt ontzettende<br />

positieve reacties op deze massages en dat is natuurlijk waar ze<br />

het uiteindelijk voor doet. Om haar eenjarige bestaan te vieren krijgen de<br />

eerste 25 klanten die na 6 mei een afspraak hebben een heerlijk zeepje van<br />

“het Beemster Zeepfabriekje” cadeau.<br />

Klaverjassen/rummikub Middelwijck<br />

Op vrijdagmiddag 28 april hebben de laatste<br />

klaverjasmiddag gehad van dit seizoen. Het was een<br />

gezellige middag met een hapje en een drankje. Voor<br />

iedereen was er een prijsje.<br />

Deze middag werden de beste klaverjassers van het afgelopen<br />

seizoen bekend gemaakt. Voor de puntentelling keken we naar de<br />

beste 20 uitslagen van de 34 gespeelde weken. 1. Janna Doets<br />

met 104489 punten, 2. Cor van de Kleut met 1013<strong>17</strong> punten en<br />

3. Annie van der Lee met 99255 punten. Voor deze drie uitblinkers<br />

was er een extra prijs. Onder de rummikubbers werd de seizoenprijs<br />

verloot. In de zomermaanden wordt er op de laatste<br />

vrijdag van de maand een klaverjas/rummikub middag georganiseerd.<br />

Iedereen die van klaverjassen/rummikub houdt is van harte<br />

welkom en u wordt uiterlijk 13.50 uur verwacht. Vanaf vrijdag 1<br />

september gaan we weer wekelijks klaverjassen/rummikub. Wilt<br />

u het eens proberen, u bent van harte welkom.<br />

Voor informatie: Wim en Ria Duijn 0299-397091.<br />

Hoe werkt<br />

het puberbrein?<br />

De Brijderstichting, het Centrum voor Jeugd en<br />

Gezin en het Jongerenwerk Beemster organiseren<br />

op dinsdagavond 23 mei een informatieavond voor<br />

ouders van (aankomende) pubers. Waarom vertonen<br />

pubers bepaald gedrag? Wat kan je wel of juist niet van<br />

ze verwachten? Waarom gaan ze juist in deze periode<br />

experimenteren met bijvoorbeeld alcohol en drugs?<br />

Voorbeelden van vragen welke deze avond in het Beejee<br />

gebouw aan de B.Hollanderstraat in Middenbeemster (19.30<br />

- 21.30 uur) aan de orde komen. Een avond met praktische<br />

tips en adviezen. De bibliotheek zal met een thematafel vertegenwoordigd<br />

zijn, waar je boeken met meer informatie over<br />

Pubers kunt vinden die je via de bibliotheek kunt lenen.<br />

Aanmelding: cursus@ggdzw.nl (naam, adres, telefoon,<br />

infoavond puberbrein Middenbeemster, aantal personen).<br />

Deelname is gratis. www.cjgbeemster.nl.<br />

Agrarisch Museum Westerhem<br />

Vanaf heden tot en met eind September is in het Agrarisch<br />

Museum een viertal aan de Beemster gelieerde deelverzamelingen<br />

te bewonderen: brongas, honingbijen, zomerstal en de<br />

reeds eerder geopende expositie over het werk van Henk Tol.<br />

Museum geopend dinsdag t/m vrijdag van 11.00 - <strong>17</strong>.00 uur en<br />

in de weekends van 14.00 - <strong>17</strong>.00 uur. Vanaf heden is aanschaf<br />

van een combi-kaart (ism Betje Wolffmuseum) mogelijk.<br />

Dagje bij de boer<br />

Een drukte van jewelste bij kaasboerderij Groot in Middenbeemster.<br />

Een weiland met geparkeerde auto's en heel veel fietsen. Ook<br />

kinderen konden deze dag volop genieten: in het hooi, bij de koeien,<br />

het knutselen aan de grote tafel. Vermaak voor jong en oud.<br />

DANIELLA<br />

INFORMATIEBIJEENKOMST<br />

CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM HOORN<br />

Dorpsraad<br />

Zuidoostbeemster<br />

De Dorpsraad Zuidoostbeemster maakt bekend dat er<br />

op woensdag 10 mei van 16.00 tot 21.00 uur in het Fort<br />

Resort Beemster een Informatiebijeenkomst MIRTverkenning<br />

corridorstudie Amsterdam-Hoorn wordt<br />

gehouden. In de vorm van een informatiemarkt.<br />

Het doel van de informatiebijeenkomst is u te informeren over<br />

de procedure, de resultaten tot nu toe en de wijze waarop u kunt<br />

inspreken op het voornemen. Meer informatie (over inhoud en<br />

overige data): https://www.corridoramsterdamhoorn.nl.<br />

Openbare vergadering<br />

Dorpsraad Zuidoostbeemster<br />

Op 15 mei houdt de Dorpsraad zijn openbare<br />

vergadering (20.00 uur) in de recreatie ruimte van<br />

Zuiderhof. Op de agenda staat o.a. de A7, aanpak<br />

hondenpoep, buslijn 305, activiteiten afgelopen jaar,<br />

bestuurssamenstelling.<br />

Dorpsraad<br />

Westbeemster<br />

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de dorpsraad Westbeemster<br />

welke wordt gehouden op maandag 15 mei <strong>20<strong>17</strong></strong> aanvang<br />

20.00 uur in de Kerckhaen. Naast de vaste agendapunten<br />

komen aan de orde: de school, WBSV, Breedband en na de pauze<br />

zal Maartje Glorie spreken over de Adviesraad Sociaal Domein.


Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 <strong>18</strong>191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg <strong>18</strong>5, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 62<strong>18</strong>26,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Lintjesregen <strong>20<strong>17</strong></strong><br />

Traditiegetrouw worden de<br />

hoofdpersonen met aanhang<br />

persoonlijk thuis opgehaald door<br />

burgemeester Joyce van Beek. Een<br />

getuigenverslag.<br />

Om de paar jaar gaat de familie Strijker<br />

naar Amsterdam om (portret)foto's te laten<br />

maken. Vandaag zou dat weer gebeuren.<br />

Dus: iedereen in mooie kleren. Komt er<br />

opeens een busje het erf op rijden met daarin<br />

burgemeester van Beek. “Of Remo mee wil<br />

komen naar het Gemeentehuis”. Dat is even<br />

omschakelen.<br />

Op onze tocht naar de Westdijk, komt hij snel bij<br />

van de schrik. Op het erf van Martha Kooijman<br />

loopt Karin gearmd met haar moeder. Martha<br />

weet niet beter of ze gaat met haar dochter<br />

De heer H.W.E.Ö Heijmans (1945)<br />

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege<br />

zijn grote vrijwillige inzet voor de samenleving<br />

gedurende meer dan 30 jaar. De heer Heijmans was<br />

onder andere vrijwilliger bij de Muziekschool Waterland,<br />

Kinderkoor ‘De Kickers’ en het Nederlands Kinder<br />

Theater. Hij is tevens voorzitter van de WMO cliëntenraad<br />

geweest, alsmede raadslid voor D66 Beemster.<br />

Hij is nog steeds actief als vrijwilliger bij de Vereniging<br />

Buurtbus Beemster, Stichting Beemster Hart Safe,<br />

avondschool ‘De Sprankel’ en D66 Beemster.<br />

Mevrouw M. Kooiman-Verblaauw (1939)<br />

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.<br />

Mevrouw Kooiman is al 38 jaar als vrijwilliger verbonden<br />

aan de Prinsenstichting te Purmerend. Bij<br />

deze instelling voor mensen met een verstandelijke<br />

beperking begeleidde ze de cliënten tijdens het<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus <strong>17</strong>9, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>20<strong>17</strong></strong>, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

gezellig een dagje uit. Het busje op het erf<br />

doet nog geen lampje branden. Maar de burgemeester<br />

in vol ornaat, dat wil zeggen met<br />

ambtsketen, doet het kwartje (=muntstuk uit<br />

de guldentijd) snel vallen. “Al ik dat geweten<br />

had, had ik toch andere schoenen aangedaan”,<br />

verzucht ze in de bus. De rit naar de dorpskern<br />

is kort. Daar denkt Harry Heijmans met<br />

zijn eega op weg te gaan naar Amsterdam.<br />

Om getuige te zijn van een vriend die vandaag<br />

onderscheiden wordt. Vandaar de mooie vlinderdas.<br />

Niets van dit alles: Harry is vandaag<br />

zelf onderwerp van aandacht. Als laatste staat<br />

de Nachtegaalstraat op de Buurt op de routeplanner<br />

van de chauffeur. De familie Roet. Een<br />

huis vol met aanhang. Want vandaag wordt<br />

de verjaardag van vrouw Lida gevierd. Vorige<br />

week waren ze in Frankrijk en toe was het er<br />

niet echt van gekomen.<br />

zwemmen in het voormalig zwembad De Wilgenhoek<br />

te Zuidoostbeemster. Tevens is zij hier actief<br />

voor de kookclub. Daarnaast was zij bestuurslid van<br />

Tennisvereniging LTC Beemstar, ze was actief bij de<br />

Beemsterruiters in de kantinecommissie, als ook bij<br />

de Toneelvereniging Middenbeemster.<br />

De heer C. Roet (1951)<br />

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De<br />

heer Roet doet al meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk.<br />

Hij was en is actief betrokken bij: de Herculesloop<br />

in Middenbeemster, museum Betje Wolff, de Open<br />

Tuinendagen in Beemster, molen De Nachtegaal en<br />

bij de Weegbrug Beemster. Daarnaast is hij samensteller<br />

en beheerder van een rijk historisch archief<br />

over de Beemster waar derden zo nu en dan dankbaar<br />

gebruik van maken. Zijn fotopresentaties voor<br />

scholen en verenigingen zijn zeer waardevol.<br />

Althans, dat denkt Cor. Maar de uitnodiging<br />

van de burgemeester doet hem snel naar<br />

boven spoeden om een (nog mooier) pak aan<br />

te trekken. Voor de gelegenheid. Gelukkig<br />

wordt onderweg nog even de Kosterij aangedaan<br />

voor een heerlijk bakje koffie of thee en<br />

een prachtig gebakje met rood wit blauwe vlag<br />

en oranje wimpel.<br />

En dan is daar het grote moment: de aankomst<br />

in de Raadzaal van het Gemeentehuis. Een<br />

zaal vol familie en bekenden. Staand applaus.<br />

Alvorens de onderscheiding wordt opgespeld,<br />

worden de laureaten persoonlijk toegesproken<br />

en hun ‘maatschappelijk doopceel’ gelicht.<br />

Dan wordt eens te meer duidelijk dat de onderscheidingen<br />

meer dan verdiend zijn.<br />

GEERT<br />

Fotoreportage: www.binnendijks.nu<br />

De heer R. Strijker (1961)<br />

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau<br />

vanwege zijn grote vrijwillige inzet voor de<br />

gemeenschap gedurende ruim 20 jaar in verschillende<br />

bestuurlijke functies bij overheids- en semioverheidsinstellingen.<br />

Als financieel adviseur en<br />

lid van de technische bouwcommissie was hij nauw<br />

betrokken bij het 15-jarige project ‘nieuwbouw<br />

bij de Keyserkerk’ te Middenbeemster. Daarnaast<br />

heeft hij zich ingezet voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf<br />

Ootje Tontel. Ook heeft hij ervoor<br />

gezorgd dat, met de restauratie en in gebruik<br />

neming door bewoners van Breidablick van de Kosterij<br />

in Middenbeemster, het beoogde maatschappelijke<br />

doel van deze locatie, is behaald.<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag <strong>17</strong>:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € <strong>17</strong>,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - <strong>17</strong>21 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 77<strong>18</strong>83.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (<strong>17</strong>.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

7 MEI<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “ Z-INNKAPEL” Dienst met Lidy<br />

Schutten<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.M.Momot / Dameskoor<br />

14 MEI<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

09.45 uur Zr. C.Laros<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Dienst Nederland &<br />

Z-Afrika Ds.N.Schroevers & Ds..Jetro Cloete<br />

(Z-Afrika)<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.J.Duin / Herenkoor<br />

NICOLAASKERK<br />

06/05<br />

12.00 uur Jongerenviering; Patsoor Marcelo<br />

07/05<br />

10.00 uur speciale Eucharistieviering; Pastoor<br />

Marcelo; bestemd voor mensen met een<br />

geestelijke beperking; samenzang!<br />

12/05<br />

19.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo;<br />

toediening H. Vormsel ; mmv Ars Musica<br />

13/05<br />

12.00 uur Jongerenviering; Pastoor Marcelo<br />

14/05<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo<br />

en aannemen eerste communicanten kapelaan<br />

Mariusz Momot; mmv het Pauluskoor<br />

14/05<br />

15.00 uur Eucharistieviering voor, door en van<br />

de Filipijnse gemeenschap


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - <strong>18</strong>.00 uur, zaterdag 11.00 - <strong>17</strong>.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Contactpersoon: Jaël Peereboom<br />

Mail: johanneshuis@breidablick.nl of<br />

Bel: 0299-689636<br />

Vrijwilligers<br />

gezocht:<br />

voor:<br />

- Met bewoners bezoeken<br />

van het Concertgebouw<br />

Amsterdam (matinee +<br />

lunch). Kosten worden vergoed.<br />

- Eén keer per maand<br />

op zaterdamiddag rond<br />

15:00 uur een bewoner<br />

ophalen in Assendelft.<br />

Kosten worden vergoed.<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1462 VN Middenbeemster<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets- en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg <strong>18</strong>5,<br />

telefoon: 0299 62 <strong>18</strong> 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds <strong>18</strong>40<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 5<strong>18</strong>38782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!