19.05.2017 Views

Binnendijks 2017 19-20

Binnendijks van 20 en 21 mei 2017

Binnendijks van 20 en 21 mei 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS <strong>19</strong>/<strong>20</strong> <strong>20</strong>/21 mei <strong><strong>20</strong>17</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Soos Westbeemster<br />

Uitslag 5 mei<br />

1 Hr P. Stroet 6149<br />

2 Hr C. Groot 5258<br />

3 Hr G. van de Nes 5113<br />

Peter Leek beklimt<br />

de Alpe d'Hu(Z)es<br />

4 daagse Middelwijck<br />

Op maandag 12 , dinsdag 13, donderdag 15 en<br />

vrijdag 16 juni (10.00 - 12.00 uur) wordt vanuit<br />

woonzorgcentrum Middelwijck een heuse<br />

rolstoelwandelvierdaagse gehouden.<br />

Elke dag een ander parkoers. Een rustige wandeling. Met<br />

heuse stempelposten langs de route. Na afloop krijgen de<br />

deelnemers een bewijs van deelname.<br />

Wie heeft één of enkele dagdelen beschikbaar om een rolstoeler<br />

ondersteuning te bieden? Informatie en opgave bij<br />

Marijke Pot, activiteiten begeleider wijksteunpunt Middelwijck,<br />

m.pot@rswp.eu Binnen lopen tijdens het inloopspreekuur<br />

van WonenPlus in Middelwijck kan natuurlijk ook.<br />

Elke donderdag tussen 9 en 12 uur bent u van harte welkom!<br />

WBSV JO13-1 voorjaarskampioen<br />

Peter Leek uit Westbeemster is een van de vele<br />

deelnemers aan de op 1 juni te houden Alpe d'Huzes.<br />

Peter is door zijn overleden vader sterk gemotiveerd om deze<br />

zeer stevige klim aan te pakken. “Ik heb mijn vader nu overleefd.<br />

Hij overleed aan de gevolgen van slokdarmkanker in<br />

combinatie met longkanker. Ik besef des te meer dat ik alles<br />

nog kan. Dat had ik mijn vader ook gegund.” Peter roept<br />

sponsoren op hem te steunen. “Zodat onderzoek er voor kan<br />

zorgen dat kanker verandert van een dodelijke in een chronische<br />

ziekte”. Steun Peter en daarmee het onderzoek.<br />

Ga naar https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/puikplan.<br />

Seniorenbiljart<br />

Zuidoostbeemster<br />

Dinsdag 9 mei speelde Seniorenbiljart<br />

een uitwisselingswedstrijd tegen<br />

BV Marijke uit Purmerend. Dat zijn al<br />

jaren heel gezellige middagen waarbij de nieuwtjes<br />

in het voorjaar in Zuidoostbeemster en in het najaar<br />

in Purmerend worden uitgewisseld, uiteraard<br />

voorzien van gezellige versnaperingen.<br />

Na 10 partijen had Seniorenbiljart 6 gewonnen en Marijke dus<br />

4 gewonnen partijen. Bij Seniorenbiljart wonnen Herman van<br />

de Paverd, Ton Los, Piet de Wit, Klaas Jantjes, Mart Beuse en<br />

Ton Meijer. Kortste partij: Nico de Vries (Marijke-<strong>20</strong> caramboles<br />

tegen Jan Blees (SBZOB-22 caramboles) in 14 beurten.<br />

De hoogste serie was voor Herman van de Paverd (SBZOB 9).<br />

Hoogste gemiddelde Ton Los (SBZOB ) 30 caramboles in 15<br />

beurten (2). Er wordt in Purmerend alweer vooruit gedacht om<br />

daar de wisseltrofee terug te halen.<br />

Open training<br />

bij WBSV<br />

Volgens goede traditie verzorgt WBSV op woensdag<br />

31 mei een open training op het complex aan de<br />

Jisperweg in Westbeemster. Naast de eigen leden is<br />

de Beemster jeugd van harte welkom.<br />

Van 18.00-<strong>19</strong>.00 uur trainen alle kinderen van 4 tot en met<br />

10 jaar en van <strong>19</strong>.00-<strong>20</strong>.00 is de jeugd vanaf 11 jaar aan de<br />

beurt. Een mooie gelegenheid om een uur lang lekker met<br />

voetbal bezig te zijn en kennis te maken met de club uit<br />

Westbeemster. De deelname is gratis en vooraf aanmelden<br />

is niet nodig.<br />

Uitgerekend op de laatste speeldag van de competitie troffen zaterdag 13 mei twee kampioenskandidaten elkaar: WBSV JO13-1<br />

en Zaanlandia JO13-5. Na een zinderende wedstrijd, waarbij de twee elftallen niet voor elkaar onderdeden, werd het 1-1. Voor<br />

het thuisspelende WBSV-team was dat ene puntje genoeg om de kampioenstaart aan te snijden en de platte kar voor te rijden<br />

voor het traditionele rondje door Westbeemster.<br />

Beemstererfgoedmarathon:<br />

850 deelnemers rennen & smullen<br />

Versierde straten, lachende gezichten en plannen<br />

om er vooral volgend jaar weer bij te zijn. Met de<br />

tandem en een loper, met de fiets om de loper te<br />

ondersteunen, loper alle variatie is mogelijk.<br />

De loop wordt georganiseerd door de Beemstermasters op<br />

een (af)wisselend Beemster concours. De deelnemers gaan<br />

door een koeienstal, doorkruisen weilanden en lopen over de<br />

prachtige ringdijk. Onderweg krijgt men van Beemsterfruit tot<br />

messeklever. De zijn lovend. De erfgoedloop is geen prestatieloop<br />

maar een “samen sportief smullen” loop. De opbrengst<br />

gaat wisselend naar een van de vier dorpskernen. Nu € 500,-<br />

naar de Floralia in Noordbeemster, € 500,- naar Muziek aan<br />

de Middenweg. Ruim 500 hardloopschoenen zijn voor Kenia.<br />

De Straat prijs gaat naar het Noorderpad. Op de voet gevolgd<br />

door de Nachtegaalstraat. Nadrukkelijk vraagt de organisatie<br />

voor zondag 13 Mei <strong>20</strong>18 om creatieve ideeën aan te dragen.<br />

Via hun Facebooksite. www.binnendijks.nu.<br />

DANIELLA<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!