LR Paasfolder NL 2018 v4

spaas

Pasen &

Religieuze

Collectie

2018


2


Voorwoord

Beste klant,

Beste lezer,

Op de volgende pagina’s vindt u een overzichtelijke weergave van de versieringen voor de

paaskaars en de collectie religieuze kaarsen en toebehoren die wij u aanbieden in 2018.

In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op volgende nieuwigheden in onze collectie :

1. Dit jaar kan u voor uw paaskaars kiezen uit 8 nieuwe versieringen.

Zie pagina’s 6 tot 16.

2. Wij blazen het paaswakekruisje nieuw en langer leven in. Zie pagina’s 8 en 9.

3. Wij stellen 2 nieuwe gezinspaaskaarsen met een reliëf voor. Zie pagina 21.

4. Maria, die de knopen ontwart is een genadebeeld dat zeer geliefd is door Paus

Franciscus en dat ook in onze contreien steeds meer bekendheid geniet. Zie pagina 29.

5. Ons aanbod 3-dagenbranders en devotielichten met full colour heiligenafbeeldingen

hebben we aangevuld met Jezus, ik vertrouw op u. Zie pagina’s 30 en 31.

6. Op veelvuldige vraag hebben wij een versie van ons devotielicht 10 met kortere

brandduur ontwikkeld. Zie pagina’s 32 en 33.

7. Flambeeuwkaarsen 30/110 mm. Zie pagina 47.

8. Steeds meer mensen zijn gekend met een allergie voor gluten. En dus bieden wij vanaf

nu ook glutenvrije hosties aan. Zie pagina 51.

9. Om het openbreken van offerblokken een halt toe te roepen hebben wij een offerzuil

met ingebouwde kluis met veiligheidsslot ontwikkeld. Zie pagina 52.

Mocht u méér informatie wensen over de versieringen voor de paaskaars, onze overige

producten en onze prijzen gelieve dan contact op te nemen met onze regionale verdeler

die verantwoordelijk is voor uw parochie.

Hij/zij biedt al sinds vele jaren een zeer snelle en correcte service en kent het antwoord op

de meest uiteenlopende vragen over religieuze kaarsen en toebehoren. U vindt zijn/haar

contactgegevens op de voorlaatste pagina van deze folder terug.

Zalig Pasen !

Het Spaas-team

3


6

GEWICHT MATEN mm PRIJS PRIJS

Ø onder Ø boven / Eenvoudige versieringen Liturgische versieringen

lengte R207 tot en met R209 R210 tot en met R214

1 kg 5135/800 € 70

2 kg 6247/900 € 83

3 kg 7552/1000 € 106 € 128

4 kg 7855/1100 € 128 € 145

5 kg 8860/1200 € 151 € 173

6 kg 9560/1200 € 173 € 194

7 kg 10065/1200 € 194 € 217

GEWICHT MATEN mm PRIJS PRIJS

Ø / lengte Eenvoudige versieringen Liturgische versieringen

R198 tot en met R200 R201 tot en met R206

2,1 kg 60/800 € 90 € 113

3,6 kg 80/800 € 121 € 144

4,5 kg 80/1000 € 144 € 165

Indien u de paaskaars zelf wilt versieren bestaat de mogelijkheid om een versiering voor de paaskaars

afzonderlijk aan te kopen aan de prijs van € 37,85 per stuk voor de eenvoudige versieringen

(R207-R209) en van € 47,85 per stuk voor de liturgische versieringen (R210-R214).

17

Cilindrische

paaskaarsen

Prijzen

versierde paaskaarsen

Conische kaarsen

Cilindrische kaarsen

R207 R208 R209 R210

Versierde

paaskaarsen 2018

P. 6 - 16

Vernieuwde

Paaswakekruisjes

P. 8 - 9

Prijzen versierde

paaskaarsen

P. 17

Onversierde

paaskaarsen

P. 18

Dagenbranders

P. 24

Noveenkaarsen

met full colour

heiligenafbeeldingen

P. 25 - 29

3-dagenbranders

met full colour

heiligenafbeeldingen

P. 30

Devotielichten

met full colour

heiligenafbeeldingen

P. 31

Buiskaarsen

P. 43

Doopkaarsen

2213/380 mm

P. 44 - 45

Gelegenheidskaarsen

60/150 mm

P. 46

Flambeeuwkaarsen

30/110 mm

P. 47

Toebehoren voor

de eredienst

P. 48 - 49


Kandelaar en pengat

Plaats de paaskaars op een stevige, stabiele en voldoende grote kandelaar die vervaardigd

is uit onbrandbaar materiaal. Zorg dat de paaskaars loodrecht staat om druipen of

ongelijkmatig afsmelten te voorkomen. Het pengat moet perfect aansluiten op de pen

van de kandelaar. Vraag onze regionale verdeler eventueel om het pengat na te meten.

Aansteken en doven

Zorg ervoor dat de wiek ingekort wordt tot een lengte van 1 cm alvorens de paaskaars

aan te steken. Stukjes lucifer of wasdraad die in de brandschotel vallen worden best zo

snel mogelijk verwijderd want zij kunnen aanleiding geven tot diefvorming, druipen en

zelfs doorsmelten van de kaars. Het is zeer belangrijk dat er geen enkel vreemd voorwerp

in de brandschotel terecht komt.

Bij gebruik van een kaarsendover de domper lang genoeg op de kaars houden om

nagloeien te voorkomen.

Holbranden

Als een paaskaars minder dan 1,5 tot 2 uur heeft gebrand is zeker voor kaarsen met een

diameter groter dan 5 cm de kans groot dat de wiek niet bij machte is om de volledige

diameter van de kaars af te smelten. In dat geval is het belangrijk om ná het doven van

de paaskaars, als de paraffine in de brandschotel al opnieuw lichtjes gestold is, de rand

van de kaars op geregelde tijdstippen bij te snijden. Op die manier vermijd je problemen

zoals holbranden, druipen en diefvorming in een vroegtijdig stadium.

Brandveiligheid

Paaskaarsen zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in kerkgebouwen, kapelletjes, enz...

Ze mogen zeker niet in een huiskamer gebrand worden. Daarvoor kiest u best voor één

van onze gezinspaaskaarsen.

Voorts gelden volgende algemene richtlijnen in verband met brandveiligheid ook voor

onze paaskaarsen :

- laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter.

- plaats een kaars niet binnen het bereik van kinderen of dieren.

- plaats een kaars op minstens 20 cm van andere voorwerpen.

- plaats een kaars niet in de buurt van brandbare materialen.

Als u deze richtlijnen in acht neemt zal u veel plezier beleven aan onze paaskaars.

19

VOOR MEER INFORMATIE MET BETREKKING TOT DEZE EN ANDERE PRODUCTEN

EN PRIJZEN GELIEVE ONZE REGIONALE VERDELER VERANTWOORDELIJK VOOR

UW PAROCHIE TE CONTACTEREN.

HIERONDER VINDT U ZIJN CONTACTGEGEVENS.

ONZE REGIONALE VERDELERS:

PROVINCIES LIMBURG EN LUIK : Dhr. Celis

Elfde Novemberwal 25 – 3700 TONGEREN

GSM 0470/85.19.29 – guido.celis@spaas.be

PROVINCIES ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT: Dhr/Mevr. Vercammen

Heibloemlaan 13 - 2280 GROBBENDONK

Tel. 014/51 90 33 - Fax 014/51 86 88 - GSM 0479/99.04.64 - antwerp@spaas.be

PROVINCIES OOST- EN WEST-VLAANDEREN : Dhr. Demeyere

Kloosterdreef 43 – 8510 BELLEGEM

GSM 0475/46.30.29 – vlaanderen@spaas.be

BRUSSEL – ATH – PROVINCIE WAALS-BRABANT : Mevr. Vander Goten

Monseigneur Senciestraat 3 B21 – 1500 HALLE – Tel. 02/356 84 06 – Fax 02/380 09 01

GSM 0477/75 30 75 – brussel@spaas.be

PROVINCIE HENEGOUWEN: Dhr. Ranocha

Rue du Petit Villerot 112 A - 7333 ST. - GHISLAIN - TERTRE

Tel. 065/62 13 26 - Fax 065/62 13 26 - GSM 0475/82 87 21 - fr@ranocha.be

PROVINCIES NAMEN EN LUXEMBURG: Dhr. Delvaux

Rue Haute 39 – 5332 CRUPET – Tel. + Fax 083/69 97 36 - GSM 0495/27 89 36

delvaux.christian@scarlet.be

Gelieve te zenden: stuks paaskaarsen van kilo met versiering R

en pengat / / mm of zoals gewoonlijk.

Andere bestellingen:

Fakturatie-adres:

Afleveradres:

Naam:

Straat:

Postnr:

Tel.:

Naam:

Straat:

Postnr:

Tel.:

Gemeente:

Gemeente:

Nr

Nr

ersierde

kaarsen

Hoe een paaskaars

nog beter tot haar recht

laten komen ?

Hoe een paaskaars nog Paaswakekruisjes /

beter tot haar recht Drupschotels /

laten komen ? Vlambeschermers / Paasnagels

P. 19

P. 20

Gezinspaaskaarsen

P. 21

Meikaarsen

P. 22

Devotielichten

P. 32-34

Offerkaarsen

P. 35

Altaarkaarsen

P. 36 - 39

Heliotron

P. 40 - 42

Grote offertafels

BESTELLING

Hosties

P. 50 - 51

Offerzuilen

P. 52

Offertafels

P. 53 - 54

In alle prijzen vermeld in deze catalogus is de B.T.W. reeds inbegrepen.

Bestelbon + adresgegevens

regionale verdelers

P. 55


6

R207 R208 R209 R210


Paas

collectie 2018

R211 R212 R213 R214


Vernieuwde

Paaswakekruisjes

NIEUW

Om tijdens de Paaswake het nieuwe licht van de Paaskaars onder de gelovigen te verspreiden

hebben we 8 nieuwe paaswakekruisjes in het leven geroepen. Op elk van deze

lichtjes is één van de 8 versieringen voor de paaskaars afgebeeld. U kan dus nadat u de

versiering voor uw paaskaars heeft gekozen ook een paaswakekruisje kiezen dat bij die

versiering past.

Deze nieuwe paaswakekruisjes bieden volgende voordelen :

1. Ze druipen niet en bijgevolg vermijden we paraffinevlekken op de kerkvloer.

2. Je kan ze makkelijk vasthouden zonder bevreesd te moeten zijn voor vallende druppels

hete paraffine. De cup van deze paaswakekruisjes wordt immers niet te warm.

3. De parochie kan dit paaswakekruisje na afloop van de Paaswake als een blijvende

herinnering schenken aan haar parochianen. Het formaat van deze paaswakekruisjes

leent zich uitstekend om het in een handtas of een jaszak te steken om het mee naar

huis te nemen. Op die manier prijkt in iedere woonkamer als het ware een kleine versie

van de paaskaars in de parochiekerk.

4. Deze paaswakekruisjes kunnen bovendien gedurende heel het kerkelijk jaar

verkocht en aangestoken worden in de kerk. In dat geval genereren ze ook nog extra

inkomsten voor de parochie.

5. De prijs van deze nieuwe paaswakekruisjes is dezelfde als de prijs van de

traditionele paaswakekruisjes die u terugvindt op pagina 20 in deze folder.

Afmetingen vernieuwde paaswakekruisjes :

diameter 50 mm – hoogte 63 mm.

Verkoopseenheid : karton x 60 stuks.

€ 40,66 per doos

8


Paaswakekruisje R207

0845100.000

Paaswakekruisje R208

0845101.000

Paaswakekruisje R209

0845102.000

Paaswakekruisje R210

0845103.000

Paaswakekruisje R211

0845104.000

Paaswakekruisje R212

0845105.000

Paaswakekruisje R213

0845106.000

Paaswakekruisje R214

0845107.000

9


R207 – Triduum Sacrum

R208 – Columba Pacis

R209 – Aurum Crucis

10


Symboliek

van de versieringen

voor de paaskaars

R207 – Triduum Sacrum

In dit mooie, eenvoudige ontwerp kan je het paastriduüm of

Triduum Sacrum herkennen. Drie kruisen die in elkaar geweven

zijn als de drie heilige dagen vóór de vreugde van het Paasfeest.

Het Triduum Sacrum is de periode die begint met de avondmis

van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van

Paaszondag. In deze periode wordt het lijden, de dood en de

verrijzenis van Christus herdacht. Ook Goede Vrijdag en Stille

Zaterdag maken deel uit van het paastriduüm. Een prachtige

versiering in rood (Goede Vrijdag) en goud (Stille Zaterdag en

Paaszondag) voor een paaskaars. Eenvoud en verstilde gratie.

R208 – Columba Pacis

Een eenvoudig maar sterk symbolisch ontwerp. Een duif

(columba) die over de kruising van het opgerichte kruis vliegt.

Het kruis dat door het paasgebeuren niet langer een schandteken,

maar een heilsteken is geworden voor alle christenen.

De duif zingt het uit : “Christus is verrezen. Hij is de vredesvorst,

het licht in het duister van deze wereld die zo naar vrede

(pacis) verlangt”

R209 – Aurum Crucis

Aurum Crucis, gouden kruis. Goud op een rode achtergrond

die als een diamant in geometrische facetten gegraveerd is.

Fonkelende vreugde omdat de dood niet langer het einde is.

Omdat het leven het gewonnen heeft van het eeuwige duister.

Gods zoon is opgestaan, is bron geworden van eeuwig leven.

Hij schittert als een vers geslepen diamant.

Bijpassend paaswakekruisje :

Paaswakekruisje R207

karton x 60 stuks

0845100.000

Paaswakekruisje R208

karton x 60 stuks

0845101.000

Paaswakekruisje R209

karton x 60 stuks

0845102.000

11


R210 – Vidimus

R211 – Anastasis

R212 – Lumen Christi

12


Symboliek

van de versieringen

voor de paaskaars

R210 – Vidimus

Bijpassend paaswakekruisje :

In de middeleeuwen werd bij een schenking van een glasraam het

ontwerp aan een sponsor getoond, die het al dan niet voor ‘gezien’

verklaarde met de Latijnse term “vidimus” wat betekent :

“wij hebben gezien”. Dit speciale ontwerp is het eerste in zijn

soort door Spaas op de markt gebracht : het is een combinatie

van een digitale print op was met een traditioneel reliëf in was.

We kozen voor de naam Vidimus om meerdere redenen, maar

vooral omdat je in dit ontwerp kunt zien hoe een nieuwe dag, een

nieuwe avond, in bonte kleurenpracht door het brandgeschilderde Paaswakekruisje R210

raam naar binnen valt. Een dag, vol van vreugde, daar Christus de

karton x 60 stuks

Heer verrezen is en als een vredebrenger de vreugdevuren doorkruist

en aan eenieder die het horen wilt vertelt : “Zie, ik

0845103.000

LEEF”.

R211 – Anastasis

Anastasis (opstanding) is de symbolische voorstelling van de

verrijzenis van Christus. Het kruis wordt bekroond door het

omkranste Christusmonogram. Het Christusmonogram is één

van de belangrijkste symbolen om Jezus Christus aan te duiden.

Het is een afkorting van de Griekse naam ΧΡΙΣΤΟΣ (Christus),

waarbij de eerste twee letters, Χ (Chi) en Ρ (Rho), tot een

monogram gevormd zijn. Hier wordt het monogram in het

verlengde van een kruisvorm getoond, op de dwarsbalk ondersteund

door twee duiven en begeleid door de letters Alfa en

Omega, ontleend aan het Bijbelboek Openbaring 22:13.

Een oud maar sterk symbool in hedendaagse beeldtaal opnieuw

tot symbool van de verrijzenis gemaakt.

R212 – Lumen Christi

Dit ontwerp laat zien hoe je in pure eenvoud het paasgebeuren

kan verbeelden. Goud, geel en wit herleid tot de puurste vormen.

Strak maar niet emotieloos. Eenvoud dat op ingetogen wijze de

uitbundigheid van de verrijzenis verbeeldt. Verstilde schoonheid

van het Paasfeest.

Paaswakekruisje R211

karton x 60 stuks

0845104.000

Paaswakekruisje R212

karton x 60 stuks

0845105.000

13


R213 – Abundantia

R214 – Agnus Dei

14


Symboliek

van de versieringen

voor de paaskaars

R213 – Abundantia

“Christus is verrezen. Naar ’t water van het leven. Gaat uit,

uw Herder tegemoet, ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia.

Christus is verrezen”. Deze woorden uit lied nr. 405 uit het

Zingt Jubilate liedboek komen in ons op als we dit paassymbool

aanschouwen. De overvloed (Abundantia) aan vreugde om

Christus die de dood overwonnen heeft en voor eeuwig als

een goede herder over zijn kudde zal waken.

R214 – Agnus Dei

“Zie het lam Gods”. Dit zijn woorden van Johannes de Doper

aan zijn discipelen toen Christus te doop kwam in de Jordaan.

Christus als offerdier op het altaar ter vergeving van onze

zonden. Op wondermooie wijze in beeld gebracht op het

gelijknamige magistrale veelluik van de gebroerders Van Eyck.

Hier herleid tot een miniatuur landschap met een stralende

zon en het Lam Gods op de voorgrond. Zonder wonden, met

enkel het overwinningsvaandel als attribuut. “Lam Gods dat

wegneemt de zonden van de wereld, geef ons de vrede”.

Bijpassend paaswakekruisje :

Paaswakekruisje R213

karton x 60 stuks

0845106.000

Paaswakekruisje R214

karton x 60 stuks

0845107.000

15


Cilindrische

paaskaarsen

16

Ziet u liever een cilindrische paaskaars ?

Wij brengen met veel plezier één van de versieringen, die u terugvindt op pagina 6 en 7,

aan op een cilindrische paaskaars 60/800 mm, 80/800 mm of 80/1000 mm.

De prijzen van deze versierde cilindrische paaskaarsen vindt u terug op de volgende pagina.


Prijzen

versierde paaskaarsen

Conische kaarsen

GEWICHT MATEN mm PRIJS PRIJS

Ø onder Ø boven / Eenvoudige versieringen Liturgische versieringen

lengte R207 tot en met R209 R210 tot en met R214

1 kg 5135/800 € 70

2 kg 6247/900 € 83

3 kg 7552/1000 € 106 € 128

4 kg 7855/1100 € 128 € 151

5 kg 8860/1200 € 151 € 173

6 kg 9560/1200 € 173 € 194

7 kg 10065/1200 € 194 € 217

Cilindrische kaarsen

GEWICHT MATEN mm PRIJS PRIJS

Ø / lengte Eenvoudige versieringen Liturgische versieringen

R207 tot en met R209 R210 tot en met R214

2,1 kg 60/800 € 90 € 1 13

3,6 kg 80/800 € 121 € 144

4,5 kg 80/1000 € 144 € 165

Indien u de paaskaars zelf wilt versieren bestaat de mogelijkheid om een versiering voor de paaskaars

afzonderlijk aan te kopen aan de prijs van € 37,85 per stuk voor de eenvoudige versieringen

(R207-R209) en van € 47,85 per stuk voor de liturgische versieringen (R210-R214).

17


Onversierde

paaskaarsen

ARTIKEL GEWICHT MATEN mm

0960001.000 Paaskaars 1 kg 5135/800

0960002.000 Paaskaars 2 kg 6247/900

0960003.000 Paaskaars 3 kg 7552/1000

0960004.000 Paaskaars 4 kg 7855/1100

0960005.000 Paaskaars 5 kg 8860/1200

0960006.000 Paaskaars 6 kg 9560/1200

0960007.000 Paaskaars 7 kg 10065/1200

0960008.000 Paaskaars 8 kg 11075/1200

18


Hoe een paaskaars

nog beter tot haar recht

laten komen ?

Kandelaar en pengat

Plaats de paaskaars op een stevige, stabiele en voldoende grote kandelaar die vervaardigd

is uit onbrandbaar materiaal. Zorg dat de paaskaars loodrecht staat om druipen of

ongelijkmatig afsmelten te voorkomen. Het pengat moet perfect aansluiten op de pen

van de kandelaar. Vraag onze regionale verdeler eventueel om het pengat na te meten.

Aansteken en doven

Zorg ervoor dat de wiek ingekort wordt tot een lengte van 1 cm alvorens de paaskaars

aan te steken. Stukjes lucifer of wasdraad die in de brandschotel vallen worden best zo

snel mogelijk verwijderd want zij kunnen aanleiding geven tot diefvorming, druipen en

zelfs doorsmelten van de kaars. Het is zeer belangrijk dat er geen enkel vreemd voorwerp

in de brandschotel terecht komt.

Bij gebruik van een kaarsendover de domper lang genoeg op de kaars houden om

nagloeien te voorkomen.

Holbranden

Als een paaskaars minder dan 1,5 tot 2 uur heeft gebrand is zeker voor kaarsen met een

diameter groter dan 5 cm de kans groot dat de wiek niet bij machte is om de volledige

diameter van de kaars af te smelten. In dat geval is het belangrijk om ná het doven van

de paaskaars, als de paraffine in de brandschotel al opnieuw lichtjes gestold is, de rand

van de kaars op geregelde tijdstippen bij te snijden. Op die manier vermijd je problemen

zoals holbranden, druipen en diefvorming in een vroegtijdig stadium.

Brandveiligheid

Paaskaarsen zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in kerkgebouwen, kapelletjes, enz...

Ze mogen zeker niet in een huiskamer gebrand worden. Daarvoor kiest u best voor één

van onze gezinspaaskaarsen.

Voorts gelden volgende algemene richtlijnen in verband met brandveiligheid ook voor

onze paaskaarsen :

- laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter.

- plaats een kaars niet binnen het bereik van kinderen of dieren.

- plaats een kaars op minstens 20 cm van andere voorwerpen.

- plaats een kaars niet in de buurt van brandbare materialen.

Als u deze richtlijnen in acht neemt zal u veel plezier beleven aan onze paaskaars.

19


Paaswakekruisjes

Drupschoteltjes

Vlambeschermers

Paasnagels

1

2

3

4

Paaswakekruisjes

pak x 50 stuks

1070001.000

€ 33,88

Vlambeschermers

karton x 100 stuks

1323002.000

€ 66,70

Drupschoteltjes

pakje x 50 stuks

1324000.000

€ 7,74

Grote paasnagels

5 stuks

1316001.092

€ 5,29

2

20

4

1

3


Gezinspaaskaarsen

NIEUW

1

2

Gezinspaaskaars 80/250 mm ivoor

Columba Pacis, 1 stuk,

inclusief kandelaar

0075505.037

€ 20,80 per stuk

Gezinspaaskaars 80/250 mm ivoor

Agnus Dei, 1 stuk,

inclusief kandelaar

0075506.037

€ 20,80 per stuk

1

2

21


Meikaarsen

ARTIKEL GEWICHT MATEN mm

0950001.000 Meikaars 1 kg 5135/800

0950002.000 Meikaars 2 kg 6247/900

0950003.000 Meikaars 3 kg 7552/1000

0950004.000 Meikaars 4 kg 7855/1100

0950005.000 Meikaars 5 kg 8860/1200

0950006.000 Meikaars 6 kg 9560/1200

0950007.000 Meikaars 7 kg 10065/1200

0950008.000 Meikaars 8 kg 11075/1200

22


Religieuze

collectie 2018


Dagenbranders

gevuld met 100% plantaardige olie

ROOD

3D rood

0710012.000

6D rood 9D rood /Godslampolie rood

0715013.000 0755011.000

WIT

3D wit

0712011.000

6D wit

0716010.000

9D wit / Godslampolie wit

0769011.000

BLAUW

3D blauw

0712012.000

6D blauw

0717010.000

TYPE DAGENBRANDER : 3D 6D 9D

9D blauw

0762011.000

24

BRANDDUUR (dagen) 3 6 9

DIAMETER (mm) 57 67 67

HOOGTE (mm) 96 148 180

AANTAL STUKS PER KARTON 20 20 20

AANTAL KARTONS PER PALLET 156 80 56


Noveenkaarsen

met full colour heiligenafbeeldingen

Heilig Hart

van Jezus •

0745001.000

Heilig Hart

van Maria •

0745002.000

Heilige Familie

0745003.000

Kindje Jezus

van Praag

0745004.000

Jezus, •

ik vertrouw op u

0745060.000

O.-L.-Vrouw

Standaard wit

0745006.000

O.-L.-Vrouw

Standaard blauw

0745007.000

O.-L.-Vrouw van

Altijddurende Bijstand •

(4 kleuren) 0745008.000

Verkoopseenheid : karton x 20 stuks

25


O.-L.-Vrouw van

Altijddurende Bijstand

(1 kleur) 0745009.000

O.-L.-Vrouw

Wonderdadige Medaille

0745010.000

Rosa Mystica

0745011.000

O.-L.-Vrouw van Lourdes •

0745012.000

O.-L.-Vrouw

van Fatima

0745013.000

O.-L.-Vrouw

van Medjugorje

0745014.000

O.-L.-Vrouw

van Rust

0745016.000

O.-L.-Vrouw

van Scherpenheuvel •

0745018.000

Verkoopseenheid : karton x 20 stuks

26


Noveenkaarsen

met full colour heiligenafbeeldingen

Heilige Rita •

0745019.000

Heilige Antonius •

0745020.000

Heilige Jozef •

0745021.000

Heilige Michael •

0745022.000

Heilige Pater Damiaan •

0745023.000

Heilige Benedictus •

0745024.000

Heilige Fransciscus

van Assisi •

0745025.000

Heilige Kristoffel •

0745026.000

Verkoopseenheid : karton x 20 stuks

27


Pater Pio

0745030.000

Zalige Broeder Isidoor

0745031.000

Heilige Expedit •

0745032.000

Heilige Aldegondis

0745034.000

Heilige Clara •

0745036.000

Heilige Theresia •

0745037.000

Heilige Paus Johannes Paulus II

0745043.000

Paus Franciscus

0745063.000

28

Verkoopseenheid : karton x 20 stuks


Noveenkaarsen

met full colour heiligenafbeeldingen

NIEUW

Heilige Moeder

Teresa van Calcutta •

0745066.000

Maria, die de

knopen ontwart •

0745069.000

Maria, die de knopen ontwart is een genadebeeld in

de rooms-katholieke bedevaartskerk van Sint-Petrus

aan de Perlach in de Beierse stad Augsburg.

Het genadebeeld is een geliefde devotie van

paus Franciscus. In zijn jonge jaren studeerde hij in

Duitsland, waar hij kennismaakte met dit schilderij.

Hij bracht ansichtkaarten van dit schilderij mee

naar zijn thuisland Argentinië, waar kopieën werden

gemaakt die tegenwoordig in verschillende

Argentijnse kerken worden vereerd. Ook in onze

contreien groeit de devotie voor deze Maria.

Aan haar kunnen gelovigen alle kwesties voorleggen

die hen in het dagelijks leven belemmeren.

Op de achterzijde van de noveenkaarsen

gemerkt met een • is een mooi gebed

tot of met betrekking tot de afgebeelde

heilige afgedrukt.

Verkoopseenheid : karton x 20 stuks

29


3-dagenbranders

met full colour heiligenafbeeldingen

O.-L.-Vrouw

Standaard

karton x 20 stuks

0714006.000

O.-L.-Vrouw van

Altijddurende Bijstand

karton x 20 stuks

0714008.000

O.-L.-Vrouw

van Lourdes

karton x 20 stuks

0714012.000

NIEUW

Heilige Rita

karton x 20 stuks

0714019.000

Heilige Antonius

karton x 20 stuks

0714020.000

Jezus, ik vertrouw op u

karton x 20 stuks

0713105.000

30

Verkoopseenheid : karton x 20 stuks


Devotielichten

met full colour heiligenafbeeldingen

O.-L.-Vrouw

Standaard

karton x 60 stuks

0845014.000

O.-L.-Vrouw van

Altijddurende Bijstand

karton x 60 stuks

0845015.000

O.-L.-Vrouw

van Lourdes

karton x 60 stuks

0845016.000

NIEUW

Heilige Rita

karton x 60 stuks

0845017.000

Heilige Antonius

karton x 60 stuks

0845018.000

Jezus, ik vertrouw op u

karton x 60 stuks

0845026.000

Verkoopseenheid : karton x 60 stuks

31


Devotielichten

ROOD

2A

0816002.000

5A

0821002.000

10A 4 UUR 10A 6 UUR

0828004.000 0828001.000

15A

0831004.000

36A

0845001.000

WIT

5X

0821003.000

10X 4 UUR 10X 6 UUR

0828005.000 0826008.000

15X

0831003.000

36X

0847001.000

GEEL

5D

0821001.000

10D 4 UUR 10D 6 UUR

0828007.000 0828003.000

15D

0831005.000

BLAUW

5C

0821000.000

10C 4 UUR 10C 6 UUR

0828006.000 0828002.000

36C

0846001.000

TYPE

DEVOTIELICHT 2 5 10 4 UUR 10 6 UUR 15 36

BRANDDUUR (uren) 2 4 4 6 10 24

DIAMETER (mm) 38 40 47 47 50 50

HOOGTE (mm) 18 34 37 37 48 63

AANTAL STUKS

PER KARTON

300 432 300 300 216 60

AANTAL KARTONS

PER PALLET

75 36 36 36 28 108

32


NIEUW

DEVOTIELICHT 10 MET KORTERE BRANDDUUR :

MINDER VERVUILEND EN GOEDKOPER.

Op veelvuldige vraag hebben wij een aangepaste versie ontwikkeld van ons devotielicht

10, de zogenaamde middenmaat, met een kortere brandduur : ongeveer 4 uren in plaats

van 6 uren. Wij verwijzen vanaf nu naar de twee versies van dit devotielicht met twee

verschillende omschrijvingen : ‘devotielicht 10 4 UUR’ en ‘devotielicht 10 6 UUR’.

De nieuwe versie van ons devotielicht 10 ‘4 UUR’ biedt volgende belangrijke voordelen :

1. In bedevaartsoorden en –kerken waar op bepaalde tijdstippen zeer veel devotielichten op

korte tijd worden aangestoken komen er sneller plaatsen vrij op de offertafels.

2. Omdat ze minder lang branden stoten ze ook minder roet uit en dus zijn ze minder

vervuilend voor het interieur van uw kerk of kapel.

3. Ze zijn goedkoper dan de reeds bestaande versie, het devotielicht 10 6 UUR.

4. En toch zal niemand zich storen aan het verschil in vulgewicht want dat verschil

springt nauwelijks in het oog.

Veel goede redenen dus om over te schakelen op deze nieuwe versie van ons devotielicht 10.

33


Devotielichten

Devotielicht 2A rood

0816002.000

Dit kleine devotielichtje

heeft de grootte van een

theelicht, maar het sacrale

karakter van een devotielicht.

Het brandt ongeveer 2 uur en biedt

volgende voordelen :

minder roetvorming, minder afval

en een substantieel lagere prijs.

Devotielichten 24A rood verpakt per 5

0840001.000

Devotielichten 36A rood verpakt per 4

0845008.000

TYPE DEVOTIELICHT 24A ROOD VERPAKT PER 5 36A ROOD VERPAKT PER 4

BRANDDUUR (uren) 16 24

DIAMETER (mm) 39 50

HOOGTE (mm) 50 63

AANTAL STUKS PER KARTON 50 28

AANTAL KARTONS PER PALLET 50 60

34


Offerkaarsen

Zelfdovende offerkaarsen

ARTIKEL MATEN mm GEWICHT/STUK GEWICHT/KARTON STUKS/KARTON

1013002.000 13/300 25 gram 10 kg 400

1015002.000 14/300 30 gram 10 kg 330

1017002.000 16/300 40 gram 10 kg 250

1020002.000 18/315 50 gram 10 kg 200

Niet-zelfdovende offerkaarsen

ARTIKEL MATEN mm GEWICHT/STUK GEWICHT/KARTON STUKS/KARTON

0011009.000 21/150 39 gram 5 kg 126

35


36

Onze altaarkaarsen worden net als onze paaskaarsen geproduceerd met behulp van de

dompeltechniek : een wiek wordt opgespannen en herhaaldelijk eerst in warme vloeibare

paraffine gedompeld en vervolgens opgelicht om de paraffine te laten stollen. Dit proces

wordt herhaald tot de kaars de gewenste dikte heeft. Deze productietechniek garandeert een

hoge en zeer gelijkmatige dichtheid van onze altaarkaarsen. Hierdoor kunnen wij garant staan

voor een superieure kwaliteit en een zeer mooi brandgedrag.


Cilindrische altaarkaarsen

ARTIKEL MATEN mm GEWICHT/STUK STUKS/KARTON STANDAARD

PENGAT mm

0996003.000 30/300 175 gram 12 15/-/70

0996004.000 30/400 240 gram 12 15/-/70

0996005.000 35/500 400 gram 12 15/-/70

0996006.000 35/600 490 gram 12 15/-/70

0996007.000 40/200 220 gram 12 18/-/100

0996008.000 40/300 340 gram 12 18/-/100

0996009.000 40/400 450 gram 12 18/-/100

0996010.000 40/500 570 gram 12 18/-/100

0996011.000 40/600 690 gram 12 18/-/100

0996012.000 50/250 450 gram 6 18/-/100

0996013.000 50/300 540 gram 6 18/-/100

0996014.000 50/400 720 gram 6 18/-/100

0996015.000 50/500 900 gram 6 18/-/100

0996016.000 50/600 1.070 gram 6 18/-/100

0996031.000 55/300 630 gram 6 15/-/70

0996018.000 60/200 500 gram 6 18/-/100

0996019.000 60/300 750 gram 6 18/-/100

0996020.000 60/400 1.000 gram 6 18/-/100

0996021.000 60/500 1.270 gram 6 18/-/100

0996022.000 60/600 1.525 gram 4 18/-/100

0996023.000 70/200 680 gram 6 18/-/100

0996024.000 70/300 1.000 gram 6 18/-/100

0996025.000 70/400 1.370 gram 4 18/-/100

0996026.000 70/500 1.750 gram 4 18/-/100

0996027.000 80/200 880 gram 6 18/-/100

0996028.000 80/300 1.340 gram 6 18/-/100

0996029.000 80/400 1.810 gram 4 18/-/100

0996030.000 80/500 2.270 gram 4 18/-/100

Enerzijds bieden wij onze cilindrische altaarkaarsen aan in een kartonverpakking met een

gestandaardiseerd pengat : u vindt de lijst van deze uit stock leverbare artikelcodes terug

op deze pagina.

Anderzijds kan u alle hierboven vermelde formaten van cilindrische altaarkaarsen ook

per stuk en met een aan uw kandelaar aangepast pengat bestellen.

37


38

Onze altaarkaarsen worden net als onze paaskaarsen geproduceerd met behulp van de

dompeltechniek : een wiek wordt opgespannen en herhaaldelijk eerst in warme vloeibare

paraffine gedompeld en vervolgens opgelicht om de paraffine te laten stollen. Dit proces

wordt herhaald tot de kaars de gewenste dikte heeft. Deze productietechniek garandeert

een hoge en zeer gelijkmatige dichtheid van onze altaarkaarsen. Hierdoor kunnen wij garant

staan voor een superieure kwaliteit en een zeer mooi brandgedrag.


Conische altaarkaarsen

ARTIKEL MATEN mm GEWICHT/STUK STUKS/KARTON STANDAARD

PENGAT mm

0998001.000 2315/500 125 gram 80 13/-/70

0998002.000 2918/600 250 gram 60 15/-/90

0998101.000 3026/300 150 gram 50 10/-/50

0998102.000 3525/400 260 gram 48 10/-/50

0998003.000 4030/600 500 gram 30 15/-/90

0998004.000 4133/300 300 gram 30 10/-/50

0998005.000 4133/300 300 gram 30 13/-/70

0998006.000 4431/800 750 gram 16 15/-/70

0998007.000 4535/400 475 gram 25 10/-/50

0998008.000 4530/500 500 gram 20 15/-/90

0998009.000 5030/900 1.000 gram 12 15/-/80

0998010.000 5040/300 500 gram 20 10/-/50

0998011.000 5040/300 500 gram 20 15/-/80

0998111.000 5040/300 500 gram 20 20/-/100

0998012.000 5040/400 600 gram 12 10/-/50

0998013.000 5040/400 600 gram 12 15/-/80

0998014.000 5139/500 750 gram 12 15/-/80

0998015.000 5538/600 1.000 gram 12 15/-/80

0998016.000 5538/600 1.000 gram 12 20/-/100

0998017.000 6040/500 1.000 gram 12 15/-/80

0998018.000 6040/500 1.000 gram 12 20/-/100

0998019.000 6044/800 1.650 gram 8 15/-/80

0998020.000 6044/800 1.650 gram 8 20/-/100

0998021.000 6551/300 750 gram 12 10/-/50

0998022.000 6551/300 750 gram 12 13/-/70

0998023.000 7050/400 1.030 gram 6 15/-/70

0998024.000 8045/600 2.000 gram 6 15/-/90

Enerzijds bieden wij onze conische altaarkaarsen aan in een kartonverpakking met een

gestandaardiseerd pengat : u vindt de lijst van deze uit stock leverbare artikelcodes terug

op deze pagina.

Anderzijds kan u alle hierboven vermelde formaten van conische altaarkaarsen ook per

stuk en met een aan uw kandelaar aangepast pengat bestellen.

39


Heliotron:

duurzame mantelkaarsen

en eeuwig branders

Eeuwig brander

40


Duurzame mantelkaarsen per stuk

ARTIKEL DIAMETER/HOOGTE in mm GEWICHT/STUK

1340008.000 60/200 300 gram

1340001.000 60/300 445 gram

1340002.000 60/400 580 gram

1340003.000 60/600 880 gram

1340010.000 80/200 500 gram

1340004.000 80/300 740 gram

1340012.000 80/400 990 gram

1340011.000 80/600 1.440 gram

Eeuwig branders per karton

ARTIKEL

DIAMETER

DUURZAME KAARS STUKS/KARTON BRANDDUUR/STUK

1340005.000 60 mm 24 ± 24 uren

1340006.000 80 mm 24 ± 48 uren

Wij raden deze duurzame mantelkaarsen in combinatie met een eeuwig brander sterk aan

als volwaardig alternatief voor onze valse kaarsen met handwasmantel en de bijhorende

buiskaarsen om volgende redenen :

• ze vergen minder onderhoud en zijn zeer gebruiksvriendelijk : het volstaat om de eeuwig

brander met vloeibare paraffine te vervangen zodra deze leeg is.

• de brandduur van de eeuwig branders is veel langer (24 of 48 uren) dan die van onze

buiskaarsen (3 tot 11 uren) waardoor ze minder vaak moeten vervangen worden.

• er is totaal geen risico op holbranden, diefvorming of druipen.

• de wiek in de eeuwig brander wordt niet geconsumeerd tijdens het branden waardoor de

roetvorming tot een minimum wordt beperkt.

Wij bieden de duurzame mantelkaarsen aan in twee diameters, 6 cm en 8 cm, telkens in

vier verschillende hoogtes : 20, 30, 40 en 60 cm.

41


Heliotron:

enkele belangrijke gebruiksaanwijzingen

1 2

1 Windlichtglas voor duurzame

mantelkaars 80 mm

2

1340036.000

Windlichtglas voor duurzame

mantelkaars 60 mm

1340035.000

Opdat de duurzame mantelkaarsen en de eeuwig branders van Heliotron u het

comfort bieden dat wij u beloven vragen wij u om volgende gebruiksaanwijzingen

nauwlettend te respecteren :

• Bewaar en verplaats de kartons met de eeuwig branders en de eeuwig branders

zelf altijd rechtopstaand. Als u ze schuin of ondersteboven houdt of bewaart lekt

de vloeibare brandstof immers uit de eeuwig branders.

• Gebruik de juiste eeuwig branders in de juiste duurzame mantelkaarsen.

• Vul de eeuwig branders nooit zelf bij. Probeer de eeuwig branders niet open te

krijgen en boor er zeker geen gaten in.

• De wiek in de eeuwig branders kan niet langer of korter gemaakt worden. Probeer

dit dus in geen geval toch te doen want dan beschadigt u de wiek waardoor de

verbranding niet langer optimaal verloopt en er roetvorming ontstaat.

• Laat de eeuwig brander ná het doven minstens 5 minuten afkoelen vooraleer deze

op te tillen uit de mantelkaars. Doet u dit laatste te vroeg dan kan de wiekhouder

en de wiek los komen van de huls.

• Laat kaarsen nooit onbewaakt branden.

• Als u vaststelt dat de vlam van de eeuwig brander heen en weer danst of zelfs plat

gaat liggen door luchtverplaatsingen in uw kerk of kapel dan raden wij sterk het

gebruik aan van de windlichtglazen van Heliotron. Dit om te vermijden dat de eeuwig

brander zelf of de mantelkaars beschadigd wordt door de hitte van de vlam.

Deze windlichtglazen kunnen heel makkelijk bovenop de mantelkaars geplaatst

worden en geven bovendien extra cachet aan de kaars.


Buiskaarsen

voor valse kaarsen met wasmantel

ARTIKEL MATEN mm GEWICHT/KARTON STUKS/KARTON

0011010.000 21/120 5 KG 132

0011011.000 21/150 5 KG 102

0011012.000 21/230 5 KG 66

0011013.000 21/270 5 KG 56

0011014..000 21/80 5 KG 198

43


Doopkaars zonder

versiering

karton x 50 stuks

0121001.001

Doopkaars

D10 zeefdruk ‘Credo’

karton x 25 stuks

0129005.001

Doopkaars

D10 zeefdruk ‘Ik geloof’

karton x 25 stuks

0126000.001

Doopkaars

D10 zeefdruk ‘Je crois’

karton x 25 stuks

0129008.001

Om deze doopkaarsen te beschermen

zijn ze individueel verpakt in een

wit neutraal doosje.

44


Doopkaarsen 2213/380 mm

Doopkaars

R8 relief

fijn gouden kruis

‘Credo’

karton x 25 stuks

0129003.001

Doopkaars

R8 relief

fijn gouden kruis

‘Je crois’

karton x 25 stuks

0129009.001

Doopkaars

D8 relief

breed gouden kruis

‘Credo’

karton x 25 stuks

0129004.001

Doopkaars

D8 relief

breed gouden kruis

‘Ik geloof’

karton x 25 stuks

0128003.001

45


Gelegenheidskaarsen

60/150 mm

Doop 1 •

karton x 6 stuks

0060012.001

Communie/Vormsel 1 •

karton x 6 stuks

0060013.001

Huwelijk 1 •

karton x 6 stuks

0060014.001

Uitvaart 1 •

karton x 6 stuks

0060015.001

46

Doop 2 •

karton x 6 stuks

0060010.037

Communie/Vormsel 2 •

karton x 6 stuks

0060011.037

Huwelijk 2 •

karton x 6 stuks

0055197.037

Uitvaart 2

karton x 12 stuks

0055116.001

De gelegenheidskaarsen die zijn aangeduid met een •

zijn individueel verpakt in een mooie doorzichtige blister.

Om deze kaarsen op een veilige manier te branden raden wij het gebruik van

een kandelaar sterk aan, bijvoorbeeld onze kandelaar CVE 203 zwart, zie pagina 48.


Flambeeuwkaarsen

30/110 mm

NIEUW

Flambeeuwkaarsen 30/110 mm

karton x 50 stuks

0011015.000

47


Cilindrisch godslampglas rood

1 stuk

1330001.013

Zoete miswijn 15° 75 cl

karton x 12 flessen

1320002.000

Zoete miswijn 15° 37,5 cl

karton x 24 flessen

1320006.000

Wierook Pontifical 500 gram

1 doos

1320000.000

Wierook Lucas 300 gram

1 doos

1320003.000

Houtskool diameter 33 mm

doos x 100 stuks

1321000.000

Kandelaar CVE 203 zwart

karton x 10 stuks

1310038.018

48


Toebehoren

voor de eredienst

Wasdraad 3 x 60 gram

zak met 3 rollen van 10 meter

1130004.000

Wasstaafjes doosje x 70 stuks

karton x 6 doosjes

2132001.000

Graflichtdeksels 55 mm

karton x 20 stuks

1305004.000

Adventskaarsen

0053201.013 – 60/150 mm

karton x 12 stuks

0073201.013 – 80/200 mm

karton x 6 stuks

49


Hosties

Hosties

ARTIKEL KLEUR DIAMETER AANTAL STUKS/DOOS

1320020.000 wit 29 mm 1.000

1320022.000 wit 35 mm 800

Priesterhosties

ARTIKEL KLEUR DIAMETER AANTAL STUKS/DOOS

1320024.000 wit 70 mm 50

50


Broodhosties

St. Johannes

Broodhosties St. Johannes

ARTIKEL KLEUR DIAMETER AANTAL STUKS/DOOS

1320031.000 bruin 30 mm 1.000

Glutenvrije hosties St. Johannes

ARTIKEL KLEUR DIAMETER AANTAL STUKS/DOOS

1320034.000 wit 32 mm 25

NIEUW

Priesterbroodhosties St. Johannes

ARTIKEL KLEUR DIAMETER AANTAL STUKS/DOOS

1320032.000 bruin 75 mm 50

1320033.000 bruin 100 mm 50

51


Offerzuilen

NIEUW

Bent u het grondig beu dat de offerblokken in uw kerk of kapel met de regelmaat

van de klok worden opengebroken ? Dan hebben wij een goede oplossing voor u :

een stevige offerzuil met ingebouwde kluis met veiligheidsslot, die chemisch wordt

verankerd hetzij in de vloer hetzij in een zware blok natuursteen.

Zie foto op pagina 23.

Links :

Offerzuil hoog model inclusief 4 veiligheidssleutels

Afmetingen : Hoogte 900 mm x Breedte 250 mm x Diepte 200 mm

1300080.000

Rechts : Offerzuil laag model inclusief 4 veiligheidssleutels

(blok natuursteen niet inbegrepen)

Afmetingen : Hoogte 700 mm x Breedte 250 mm x Diepte 200 mm

1300081.000

Uitvoering van beide types offerzuil :

• Vol plaatstaal 4 mm.

• Ingebouwde kluis wanddikte 5 mm.

• Deurdikte kluis ongeveer 10 mm met 4 veiligheidssleutels met tweezijdig profiel.

• Anti-diefstal klepje zodat het onmogelijk is om geld met een draadje met lijm uit de

offerzuil te ontvreemden.

• De bevestigingsbouten zijn niet zichtbaar.

Een investering die u veel problemen en kosten zal besparen gedurende vele jaren !

52


Kleine offertafels

Kleine offertafel 36 devotielichten

1300031.000

Kleine offertafel 20 novenen

1300032.000

Kleine offertafel 18 offerkaarsen

1300030.000

Kleine offertafel combi 5 novenen + 24 devotielichten

1300033.000

53


Grote offertafels

Grote offertafel 72 devotielichten

1300011.000

Grote offertafel 40 novenen

1300012.000

Grote offertafel 38 offerkaarsen

1300010.000

Grote offertafel combi 10 novenen + 48 devotielichten

1300013.000

54


VOOR MEER INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONZE PRODUCTEN EN ONZE

PRIJZEN GELIEVE ONZE REGIONALE VERDELER VERANTWOORDELIJK VOOR

UW PAROCHIE TE CONTACTEREN.

HIERONDER VINDT U ZIJN/HAAR CONTACTGEGEVENS.

ONZE REGIONALE VERDELERS:

PROVINCIES LIMBURG EN LUIK : Dhr. Celis

Elfde Novemberwal 25 – 3700 TONGEREN

GSM 0470/85.19.29 – guido.celis@spaas.be

PROVINCIES ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT: Dhr. en Mevr. Vercammen

Heibloemlaan 13 - 2280 GROBBENDONK

Tel. 014/51 90 33 - Fax 014/51 86 88 - GSM 0479/99.04.64 - antwerp@spaas.be

PROVINCIES OOST- EN WEST-VLAANDEREN : Dhr. Demeyere

Kloosterdreef 43 – 8510 BELLEGEM

GSM 0475/46.30.29 – vlaanderen@spaas.be

BRUSSEL – ATH – PROVINCIE WAALS-BRABANT : Mevr. Vander Goten

Monseigneur Senciestraat 3 B21 – 1500 HALLE – Tel. 02/356 84 06 – Fax 02/380 09 01

GSM 0477/75 30 75 – brussel@spaas.be

PROVINCIE HENEGOUWEN: Dhr. Ranocha

Rue du Petit Villerot 112 A - 7333 ST. - GHISLAIN - TERTRE

Tel. 065/62 13 26 - Fax 065/62 13 26 - GSM 0475/82 87 21 - fr@ranocha.be

PROVINCIES NAMEN EN LUXEMBURG: Dhr. Delvaux

Rue Haute 39 – 5332 CRUPET – Tel. + Fax 083/69 97 36 - GSM 0495/27 89 36

delvaux.christian@scarlet.be

BESTELLING

Gelieve te zenden: stuks paaskaarsen van kilo met versiering R

en pengat / / mm of zoals gewoonlijk.

Andere bestellingen:

Fakturatie-adres:

Naam:

Straat:

Nr

Postnr:

Gemeente:

Tel.:

Afleveradres:

Naam:

Straat:

Nr

Postnr:

Gemeente:

Tel.:


SPAAS KAARSEN N.V.

Industriestraat 11 – B-3930 Hamont

Tel. 011 62 13 11 - Fax 011 62 15 00

spaas@spaas.eu - www.spaas.eu

Onnodig te

frankeren

Antwoordcode

Spaas Kaarsen N.V.

Klantendienst Kerk

DA 852-545-1

3930 Hamont-Achel

More magazines by this user
Similar magazines