Views
8 months ago

FORE 2008 nr 3

inbraak met even zo vaak

inbraak met even zo vaak de tv als buit. Maar ook daar laten we ons niet door uit het veld slaan. Dan maar geen tv; het clubhuis heeft de afgelopen maanden een kleine metamorfose ondergaan en is er alleen maar gezelliger op geworden. Samen met de afslagkooi alweer een nieuwe impuls voor onze vereniging. Kortom alle aanleiding elkaar snel weer te ontmoeten op hole 1. Namens het Bestuur, Piet Joosten, Voorzitter Verslag Ledenvergadering Op 19 mei vond de ledenvergadering van GCM plaats. Het verslag van deze vergadering vindt u op www.golfclubmeerssen.nl. Iedereen die daar geen toegang toe heeft en het verslag op papier wil ontvangen, kan hiervoor contact opnemen met Cees van der Waerden op telefoonnummer 043-3645189. Kopij voor de volgende FORE, no. 4 van 2008, gaarne inleveren vóór 15 november 2008. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! U vind de nieuwe uitgave van FORE in december 2008 in uw brievenbus. Van de Redactie Hier alweer de derde uitgave van FORE in 2008, met natuurlijk de uitslag van de prijsvraag van de OR&H-Cie en wederom veel wedstrijdverslagen. En dat, ondanks de vele regen, want wat is deze zomer nat! In de afgelopen weken overviel menige stortbui wedstrijdspelers, maar ook diegenen die ”gewoon” een ronde liepen. Hoe vaak hebt u vanwege een onweer de baan moeten verlaten? Toch zijn er mooie en afwisselende wedstrijden geweest. Een greep uit het aanbod in deze FORE: Dat haastige spoed zelden goed is, wordt bewezen in het verslag van de “Maandbeker 2” die werd gespeeld op zondag 18 mei. Dat samenspelen in één flight met twee Henk’en gezellig, verwarrend en efficiënt kan zijn, maar ook mooi en spannend golf kan opleveren, kunt u lezen in “Zomeravond 2” (woensdag 11 juni 2008). Ook willen we nog even wijzen op het verslag van “Zomeravond 3” op woensdag 25 juni. Voor de schrijfster van het artikel was het haar eerste wedstrijd ooit, en meteen prijs! Die dag kon voor haar natuurlijk niet meer stuk. Opvallend is dat we erg veel wedstrijdverslagen van “dames” hebben ontvangen. Dames, doorgaan zo! Heren, ….. Over de Tony Dumoulin Memorial op zondag 25 mei heeft jammer genoeg niemand verslag gedaan. Wel zijn er een aantal foto’s geplaatst. Laatste Clubnieuws Voor de laatste nieuwtjes en berichten over Golfclub Meerssen kunt u natuurlijk terecht op 4 FORE 2008 nr 3

onze website www.golfclubmeerssen.nl. Op de pagina van de Publiciteitscommissie kunt u de maandelijkse FORE Affiche vinden met de komende activiteiten en andere wetenswaardigheden. De FORE Affiche treft u ook aan in ons Clubhuis. Golfkamp jeugdleden In het weekend van 15 en 16 augustus heeft er een golfkamp voor jeugdleden plaats gevonden. De jeugdleden van onze club waren uitgenodigd door de Jeugd - commissie van golfclub “Rijk van Mar - graten”. Dat het een groot succes was, kunt u lezen in het uitgebreide verslag hierover. In the Picture In deze FORE zullen nota bene vier golfers in the picture worden gezet. De eerste drie naar aanleiding van hun hole-inone’s in juni. Nummer vier is iemand die zich lang als vrijwilliger voor onze Club heeft ingezet en dat in de nieuwe “job” beslist weer gaat doen. Met golfgroet Redactie FORE Afsluiting golfseizoen 2008 Jammer genoeg gaan we weer naar het einde van een mooie golfzomer. Dit zal gepaard gaan met twee wedstrijden en een hapje en een drankje op: ZATERDAG 25 en ZONDAG 26 OKTOBER Op zaterdag serveren wij omstreeks 19.00 uur een Indonesisch buffet voor de prijs van € 15,=. Gedurende de avond kunt u genieten van gezellige muziek. Op zondagmorgen is er tussen 10.00 uur en 11.15 uur een uitgebreid Engels ont- FORE 2008 nr 3 bijtbuffet, kosten € 10,=. Het ligt voor de hand dat ook uw partner van harte welkom is. Sportief element Uiteraard zal het sportieve element niet ontbreken. Op zaterdag wordt een 18 holes qualifying wedstrijd georganiseerd, aanvang 11.00 uur. Op zondag een 9 holes gezelligheidswedstrijd, met een gesplitste aanvangstijd, bepaald door het aantal deelnemers. U kunt voor beide disciplines inschrijven via de normale weg op het bord in het Clubhuis of via de site van de Wedstrijdcommissie. Daar kunt u ook aangeven of u deelneemt aan buffet of ontbijt. Wij verzoeken u uw deelname aan het buffet en ontbijt, vóór zaterdag 18 oktober kenbaar te maken. U kunt de deelname aan het buffet of hetontbijt ook e-mailen naar Leon Theunisz (l.theunisz1@home.nl) of telefonisch aan hem doorgeven op telefoonnummer 043- 3620628. Wij rekenen op uw sportieve en gezellige deelname. Met vriendelijke groet, Uw Clubhuiscommissie Aan alle deelnemers van het invitatietournooi Het buffet was achteraf bekeken niet zoals ik het in mijn gedachten had en waren de porties onvoldoende groot. Mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat jullie verder toch een fijne dag hebben gehad. Wilma Kroon 5

nr 3 - NRC The Wasps
seizoen 2007-2008 nr.3 - Supportersverening RKC WAALWIJK - SV ...
nr. 3. 28 januari 2008 Koninklijke HFC - DSS 3-0. Wesley ...
3 wedstrijd- verslagen van Dames 3! Mijn held is.. USHC ...
Clubblad mei – juni 2013 - Hoenshuis Golf
nr. 1. 14 januari 2008 1 januari 2008 Koninklijke HFC - Ex ...
Aanstaande zondag onthulling U.S.H.C. skireis!
contributie!!! - USHC
contributie!!! - USHC
Maandelijks Clubblad Maart 2008 N° 205 - STAX
oktober 2011 - Hac '63
Hippocampus nr. 217 (februari 2008) - volledige uitgave
De Tuinfluiter nr. 3 herfst 2012 - Zwn Volkstuinen
1 Colofoon 2 Inhoud 3 Van de voorzitter 4 Van de redactie 5 Nieuw ...
knuppelbode 20.pdf - GCHC