Views
7 months ago

FORE 2011 nr 1

Jeugdgolf in

Jeugdgolf in 2011 De opzet voor 2011 zal vergelijkbaar zijn met die in 2010. Het streven van de Jeugd - commissie is de jeugd op alle gebieden optimaal op te leiden, in nauwe samenwerking met onze Golfprofessional Mike Mulder, coaches en ouders. GVB bezitters In 2010 hadden we een team ingeschreven voor de competitie par 3 banen. Dat dit succesvol was, is bij iedereen ondertussen wel bekend. Helaas is het voor 2011 niet mogelijk gebleken om een of meerdere teams in te schrijven. Kosten, afstanden en gebrek aan belangstelling lagen hieraan ten grondslag. We zullen voor de GVB-ers met gerichte lessen van onze Golfpro hun handicap dit seizoen proberen te verbeteren en een aantal uitwisselingen op andere banen proberen te organiseren. LBB bezitters Toewerken naar GVB is de belangrijkste doelstelling. We hebben een 10-tal zondag ochten den op onze eigen baan kunnen plannen waarop zij les zullen krijgen. Door gericht te oefenen zullen zij worden klaargestoomd voor het afleggen van het GVB examen. Voor sommigen kan dit al in het begin van het seizoen, anderen zullen nog wat meer tijd nodig hebben. Ook is er aandacht voor de theorie en het uitdagende circuit zal dit jaar wederom onderdeel van de training zijn. Beginners Doel is het toewerken naar LBB- en theorie-examen en voor de hele snelle beginners misschien wel aan het eind van het seizoen opgaan voor het GVB. Daartoe krijgen zij les van Mike, gaan ze hun vaardigheden tonen tijdens het circuit en volgen zij de theorieonderdelen en natuurlijk moeten zij heel veel plezier hebben. Training ouders / coaches De ouders / coaches zullen van de OR&H-commissie in samenwerking met onze Golfprofessional een kort opleidingsprogramma aangeboden krijgen om zich nog beter van hun taken te kunnen kwijten. We zijn hier vorig jaar mee begonnen en dit tot ieders tevredenheid. Meedoen aan wedstrijden GCM Samen met de Wedstrijdcommissie is de planning zo gemaakt dat de officiële wedstrijden niet samenvallen met de zondagochtend trainingen zodat het mogelijk is onze jeugdleden mee te laten doen of te betrekken bij de reguliere wedstrijden van Golfclub Meerssen (de Ladies Own en de Mens Own zijn alleen voor de senior leden). Ten slotte hebben we samen met de Wedstrijdcommissie nog een 4-tal wedstrijden op de eigen baan gepland. De Jeugdcommissie FORE 2011 nr 1 23

Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
Het eind van een tijdperk… op weg naar een nieuw begin
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Europe's No.1 For Your Healthy Business
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Contourium Magazine nr 1 2011
JAARVERSLAG 2011 - Veenkoloniaal Museum Veendam
Clubblad Golfhorst Lente 2011 - Golfvereniging Golfhorst
Jaargang 59 Nr 1 2011 - 2de-artillerie.be
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
NIEUWSBRIEF juli 2010 , Nr. 1, jaargang 11
Onderweg nr. 1 - Parochie HH. Twaalf Apostelen
Europe's No.1 For Your Healthy Business