Views
9 months ago

FORE 2011 nr 1

lingen, maar dat dit

lingen, maar dat dit niet opweegt tegen de belangstelling die er bestaat voor het spelen op onze baan. Bij onze club is het uitgesloten dat de leden worden verrast door regelingen die niet in het belang zijn van de leden. Want wij zijn samen de baas!! Onze contributie is maar een fractie van wat algemeen gebruikelijk is bij golfclubs. Bij ons hoef je geen afslagtijd te reserveren, onze baan ligt er bijzonder fraai bij en met een ledenbestand van ongeveer 600 leden(senioren, jeugd en country) scoren wij bijzonder goed. Wij hebben het gelukkig nog niet nodig om reclame te maken voor onze baan of actiekortingen aan te bieden. De meeste leden zijn door familie, vrienden of bekenden getipt over GCM. Mocht het nodig zijn dan zou door een goede PR nog winst zijn te behalen, maar vooralsnog is de continuïteit gewaarborgd. En we willen graag het bijzondere karakter van onze club behouden. Onze kracht ligt in de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid middels de inzet van de leden. Dit komt ook de sfeer ten goede en maakt GCM tot een vriendenclub. Golfen moet leuk blijven!!!! Wat u in uw handen hebt is een prachtige FORE met een fullcolour omslag. Op deze wijze ziet ons clubleven er nog fleuriger uit. Compliment aan onze Redactie FORE. Namens het Bestuur, Gerard Stijnen Voorzitter Van de Redactie Een nieuwe start …… Wij, als Redactie FORE, zijn bijzonder trots dat wij de 18e jaargang van ons Clubblad mogen starten met het aanbieden van de FORE in een nieuw, kleurrijk jasje. Een nieuwe start …… Het nieuw golfseizoen gaat binnenkort officieel van start. Als het nog niet gebeurd is, dan kunnen de golfclubs en golfschoenen zo tegen einde maart echt wel van zolder worden gehaald. Aan de slag! De eerste wedstrijd bij onze club staat gepland voor zaterdag 2 april. U treft alle wedstrijden en evenementen bij onze Golfclub voor dit jaar aan in de Kalender 2011 die onlangs bij u in de bus is gevallen. Een nieuwe start …… Voor wat het Clubhuis betreft, is de start alweer gelijk goed, want natuurlijk wordt ook dit jaar het seizoen feestelijk geopend. Dat gebeurt in het eerste weekend van april. Het programma overzicht van de feestelijke activiteiten dat weekend, is verspreid via de digitale @FORE. De Clubhuiscommissie is natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor dit openingsweekend. Wat zij allemaal nog meer doen om het Clubhuis draaiende te houden, kunt u in deze FORE lezen in een nieuwe aflevering van “Een kijkje achter de schermen bij…..”. 4 FORE 2011 nr 1

Verder is er nieuws vanuit de Jeugdcommissie: wat zijn hun plannen voor het komende golfseizoen. Een nieuwe start …… Er is nog meer nieuws vanuit de Commissies zo aan het begin van het seizoen. Zo start de Wedstrijdcommissie dit jaar met een geweldig leuke, spelvorm: de laddercompetitie. Nieuwsgierig? Meer informatie over hoe het precies werkt en hoe u zich voor deze competitie kunt inschrijven, vindt u verderop in deze FORE. Deze keer uiteraard nog geen wedstrijdverslagen, maar voor de volgende uitgave verwachten wij dat velen van u over hun “wedstrijd” verslag doen in de FORE. er telkens weer wist uit te vissen. Stefanie, hartelijk dank voor je inzet en collegialiteit in de afgelopen jaren. Vraag Laten we het dan maar meteen vragen: hebt u interesse om de Redactie FORE te komen versterken? Laat het ons weten via pbct@golfclubmeerssen.nl Enthousiaste redactieleden zijn van harte welkom! Veel leesplezier! Een nieuwe start …… Waar we ten slotte even bij willen stilstaan is het afscheid van een van onze redactieleden. Stefanie Joosten heeft voor de laatste maal een steentje bijgedragen. Helaas moet voortaan iemand anders speuren naar de verkeerde zinsconstructies, de foute “d’s” en “dt’s”, de onjuist geplaatste punten en komma’s, de …….. , die Stefanie Kopij voor de volgende FORE, no. 2 van 2011, gaarne inleveren vóór 21 mei 2011. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! U vindt de nieuwe uitgave van FORE in juni 2011, in uw brievenbus. FORE 2011 nr 1 5

Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Contourium Magazine nr 1 2011
Jaargang 59 Nr 1 2011 - 2de-artillerie.be
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
PL.HANZE nr. 1-2009 - Hanzehogeschool
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
21ste jg., september 2011, nr. 79
18 augustus 2011 90ste jaargang nummer 1 - AFC, Amsterdam
Jaarverslag 2011 - Kamer van Koophandel
Jaargang 6, nr. 1 - maart 2013 - Kindervreugd
Uw veiligheid staat op nr. 1 - CEI-De Meyer
Kerkinformatie nr. 194, juli/augustus 2011 - Kerk in Actie
Wijkkijker nr 1. Winter 2013 - Wijkraad Osseveld-Woudhuis
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
Het eind van een tijdperk… op weg naar een nieuw begin
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
Europe's No.1 For Your Healthy Business
nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
JAARVERSLAG 2011 - Veenkoloniaal Museum Veendam