Views
9 months ago

FORE 2011 nr 2

Voorzitter van de

Voorzitter van de Wedstrijdcommissie Wie Leeftijd Samenwonend met Woonplaats Golf al Lid GCM sinds Commissievoorzit ter sinds Golffrequentie Wat wil je als voorzitter nog bereiken / ver beteren betreffende je Commissie? Hobby’s / Interesses naast golfen? Jacques Bours 60 Hanneke Loontjens Maastricht 8 jaar 2003 2004 Gemiddeld 3 keer per week We hebben ’n fijne hechte commissie met weinig verloop. Onze doelstelling is en blijft om elk jaar ’n leuk en gevarieerd wedstrijdprogramma samen te stellen. We proberen elk jaar iets nieuws toe te voegen, zoals dit jaar de laddercompetitie. Hier is veel positieve respons op gekomen en daar doen we het allemaal voor! Stedentripjes maken, op vakantie gaan, lekker uit eten en genieten van ’n goed glas wijn. Gebruik Tony Dumoulin-buggy In 2007 heeft ons voormalig erelid, voorzitter en niet te vergeten de oprichter van onze club Tony Dumoulin - zoals bij velen bekend - zijn buggy geschonken aan onze Golfclub. De Wedstrijdcommissie maakt nog steeds dankbaar gebruik van deze buggy, evenals enkele minder valide leden. In het bestuursoverleg van 28 april 2011 heeft het Bestuur van Golfclub Meerssen besloten om de Tony Dumoulin-buggy tegen een vastgestelde vergoeding beschikbaar te stellen aan onze minder valide leden. Natuurlijk zijn hieraan voorwaarden verbonden, waarbij de belangrijkste voor- waarde is dat de buggy uitsluitend door leden mag worden gebruikt na schriftelijke toestemming van het Bestuur. Het beheer van de sleutels én de registratie van het gebruik loopt via de Clubhuiscommissie. De buggy is uitsluitend te gebruiken tijdens de openingstijden van ons Clubhuis. Inmiddels is het hiervoor benodigde registratieformulier in gebruik genomen. Wilt u meer informatie, of wilt u een aanvraag indienen voor het gebruikmaken van de Tony Dumoulin-buggy, neemt u dan gerust contact met ons Bestuur via bestuur@golfclubmeerssen.nl Jacqueline Lintzen Secretaris FORE 2011 nr 2 17

nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
Jaargang 26 nummer 2 - mei 2012 - Golfclub Veldzijde
nummer 76 mei 2009 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Clubblad januari – februari 2013 - Hoenshuis Golf
Maart 2011 - Hac '63
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Scharminkel 2, mei 2011 - Watersportvereniging Schardam