Views
9 months ago

FORE 2011 nr 2

Het was toen half vier

Het was toen half vier ’s middags! Uiteraard gingen we ons beklag doen bij de receptie, maar het meisje dat dienst had wist van niets. De manager was afwezig! De aanwezige Marshal haalde de schouders op, het lag aan de computer en daar kon helaas niemand aan komen. Kortom de klantvriendelijkheid was ver te zoeken… Enfin, het bier was gelukkig drinkbaar en het zonnetje bleef schijnen. Uit een gesprek met enkele clubleden bleek dat alles kommer en kwel was. Een nieuw managementteam was aangetreden. Prompt werd het gezellige clublokaal omgebouwd tot een moderne sfeerloze bedoening. De clubleden werden gedoogd, maar ze moesten vooral niet te veel vragen. De jaarbijdrage was niet mals, daar kun je bij Golfclub Meerssen 4 jaar voor golfen. En de prijs voor de consumpties en hapjes lag op het niveau van een 3-sterren restaurant. Gastvrijheid en service waren zoals gezegd ver te zoeken, waardoor bijvoorbeeld de combinatie golfen en bridgen inhield dat het bridgen noodgedwongen bij een van de leden thuis moest plaatsvinden. We vielen van verbazing bijna van onze stoel. Thuis best …… Teruggekomen bij onze Golfclub tel je de zegeningen. Allemaal vrijwilligers, geen duur management, jazeker we weten wel hoe het hoort. Bij onze club staan de leden centraal. Gastvrijheid en de sfeer vinden wij ontzettend belangrijk. Daar gaat het toch om!! Gerard Stijnen Voorzitter In Memoriam Germaine Steinmann - Palm Op woensdag 30 maart 2011 is Germaine geheel onverwachts op 65-jarige leeftijd overleden. Germaine heeft zich jarenlang met veel enthousiasme, liefde en hartelijkheid ingezet voor onze Golfclub. Veel clubleden missen haar nog elke dag. Wij wensen Ernest, Tessa en hun naasten heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. Germaine Steinmann - Palm: 29 april 1945 - 30 maart 2011 4 FORE 2011 nr 2

Van de Redactie Het golfseizoen is alweer flink op gang. Een behoorlijk aantal wedstrijden ligt achter ons. De winnaars hebben mooie prijzen gewonnen. In deze FORE kunt u een aantal wedstrijd verslagen lezen, van de “Openingswedstrijd” in het eerste weekend van april tot en met de “Men’s Own” van eind mei. Wat treft u nog meer aan? Luc Theunisz blikt terug naar vrijdag 13 mei: de dag waarop de NGF de officiële C-status verleende aan de Golfbaan van Golfclub Meerssen. In deze FORE starten we met een artikel - serie “Sponsors aan het woord” over onze hoofd- en sub-sponsoren en hun betrokkenheid bij Golfclub Meerssen. Het eerste artikel is natuurlijk van onze hoofdsponsor Rabobank Maastricht e.o. En niet te vergeten: de jeugd komt deze keer ook aan bod. Kijk daarvoor in de Jeugdrubriek. In deze uitgave ook extra aandacht aan “vals spelen” oftewel “foetelen”. De Wedstrijdcommissie gaat hieraan extra aandacht besteden. Over het hoe en waarom leest u verderop meer. De trouwe lezer van de FORE heeft “de 9 holes” een aantal edities moeten missen. Niet getreurd, onze “razende reporter” Frank Smeets is weer terug! Deze keer heeft hij onze voorzitter Gerard Stijnen geïnterviewd. In de serie “Een kijkje achter de schermen van” hebben we een bezoek gebracht aan de Wedstrijdcommissie. Jack Houbiers doet hierover verslag. In de vorige FORE hadden we afscheid genomen van Stefanie Joosten als redactielid. Ondertussen telt onze Redactie weer vier leden. Het nieuwe redactielid Willy Hupkens heeft al volop meegewerkt aan deze uitgave van ons clubblad. Laten we dan ook maar ons vierde redactielid noemen: Hendrik-Jan Schornagel. Hij heeft deze FORE weer zeer vakkundig vorm gegeven. Chapeau! De Redactie is blij met elke bijdrage voor ons Clubblad. Doet u bijvoorbeeld mee aan een wedstrijd en vind u het leuk om hierover een artikeltje te schrijven voor de FORE, dan zien wij uw bijdrage graag tegemoet. Met liefst ook nog een leuke foto erbij. Maar u mag natuurlijk ook over andere “golfzaken” een stukje schrijven. Veel leesplezier! De Redactie FORE Kopij voor de volgende FORE, no. 3 van 2011, gaarne inleveren vóór 21 augustus 2011. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! U vindt de nieuwe uitgave van FORE in september 2011, in uw brievenbus. FORE 2011 nr 2 5

nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Maart 2011 - Hac '63
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
- eindelijk mooie kleuren in de baan
nr. 12. 21 november 2011 - Koninklijke HFC
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
Baan 8 - nr. 2 - april 2006 - AVKA
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
Diepput Echo 99-2 december 2011.pdf - Hvv
nr. 15. 25 januari 2011 - Koninklijke HFC
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Aktueel 2 van 9 maart 2011
Clubblad Golfhorst Herfst 2010 - Golfvereniging Golfhorst
Clubblad mei – juni 2013 - Hoenshuis Golf
De Koerier, nr. 2 2011 - Reinout Verbeke / Reinout met Nevenwerking