Views
6 months ago

INFORMATIEGIDS 2018

Nèt Oèt

Nèt Oèt 2018 22

WAT IEDEREEN DIENT TE WETEN OVER DE KANTINE Openingstijden kantine: Op werkdagen ’s avonds: Op werkdagen overdag: Zaterdags en zondags: van 19.30 uur – uiterlijk 23.30 uur op aanvraag Alleen in de maanden april en mei tijdens de competitie. In de overige maanden is de kantine geopend tijdens de te houden toernooien. Uiterste sluitingstijd: 01.30 uur. F Bij minder dan 5 bezoekers kan de bar voortijdig gesloten worden, naar eigen beoordeling van de barbedienaar. F Bij slecht weer dient de kantine opengehouden te worden tot 21 uur. Regent het dan nog kunt u de kantine sluiten. F Achter de bar staan uitsluitend leden van de bardienst. Zij zijn op dat moment verantwoordelijk voor de bar/keuken werkzaamheden. Alleen die leden hebben toegang, die gevraagd worden om mee te helpen (bar en- of keuken). F Tijdens de reguliere bardienst mogen alleen de barbedienaars de muziekinstallatie bedienen. F Reinig alvorens u de kantine betreedt zorgvuldig uw schoenen via de daarvoor bestemde borstels en matten. F Het is niet toegestaan kledingstukken, sporttassen rackets e.d. in de kantine te leggen, deze zijn alleen uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen te deponeren (rekken kantine). F Houd vooral ook de douches, toiletten en kleedruimtes schoon. F Afval uitsluitend in de afvalbakken deponeren! Volle afvalzakken in de groene container op de parkeerplaats. F Ouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun eigen kinderen (dit geldt ook voor eventueel toegebrachte schade). Houd dus voldoende toezicht op uw kinderen. Nèt Oèt 2018 23

informatiegids Masterclass Bedrijfsovername & Fusiespecialist
Informatiegids SVVN 2010-2011
INFORMATIEGIDS PEUTERSPEELZAALWERK 2012
informatiegids passend onderwijs 2014
Informatiegids-Passend-Onderwijs-2014
studiegids (informatiegids) - Wellantcollege
INFORMATIEGIDS 2013 - Christelijk College Groevenbeek
INFORMATIEGIDS NDO CURSUSSEN - MME Group
informatiegids 2010 / 2011 activiteitengids najaar ... - VanHoutenenCo
informatiegids voor senioren - Houten
Informatiegids voor deelnemers - Akkerwinde
Magazine-Informatiegids-IKC-De-Ark
2018
Informatiegids Jeugdafdeling vv SIOL 2014-2015 (20140714)
Informatiegids WIJ(Z) Vooruit (PDF, 4,7 MB - Gemeente Hardenberg
Informatiegids van de Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen
Informatiegids voor patiënten met follIculaIr lymfoom - Belgian ...
SVVN Informatiegids Seizoen 2011-2012
Informatiegids Conferentiecentrum en ... - Bouw & Infra Park
Informatiegids 2009-2010 - VV Roden
Informatiegids van de Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
Peuleschilleke 2018