07.02.2019 Views

Leaflet prei 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prei<br />

enzazaden.nl


Prei<br />

Chinook F1<br />

Het standaard ras voor de aller vroegste primeurteelt<br />

Chinook heeft zich nu al enkele jaren bewezen als vroegste én meest productieve ras voor de<br />

primeurteelt. Daarbij heeft dit ras een hoge schottolerantie. Chinook is een opgericht type<br />

met voldoende schachtlengte, waardoor het makkelijk te oogsten is.<br />

Plantperiode: week 8-12<br />

Oostperiode: juni tot half juli<br />

Chinook F1<br />

Cherokee F1<br />

Een perfecte aanvulling voor het herfstsegment<br />

Cherokee wordt gekenmerkt door zijn hoge productie aan uniforme vaste schachten.<br />

Dit ras is sterk tegen bruine strepen en trips. Verder heeft dit ras een opgerichte bladstand<br />

met een donkere kleur.<br />

Plantperiode NL: week 20-26<br />

Plantperiode BE: week 20-24<br />

Oogstperiode NL: half september t/m december<br />

Oogstperiode BE: september tot half november<br />

Cherokee F1<br />

Oslo F1<br />

Winter hybride ras<br />

Het hybride ras Oslo is geschikt voor de herfstteelt en het wintersegment.<br />

Het ras wordt gekenmerkt door zijn hoge schonings rendement. Het heeft een hoge<br />

productie aan uniforme vaste schachten die makkelijk te pellen zijn. Ook is Oslo sterk tegen<br />

trips, papiervlekken en roest. Hierdoor heeft dit ras een sterk gezond gewas met een mooie<br />

opgerichte stand.<br />

Ras<br />

Chinook F1<br />

Schema NL + BE<br />

Cherokee F1<br />

Schema NL<br />

Plant/oogstweek<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52<br />

Plantperiode: week 24-30<br />

Oogstperiode midden oktober t/m half april<br />

Cherokee F1<br />

Schema BE<br />

Oslo F1<br />

Schema NL + BE<br />

Oslo F1<br />

Plantperiode:<br />

Oogstperiode:


enzazaden.nl<br />

Enza Zaden | Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland<br />

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland<br />

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00<br />

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl<br />

Uw contactpersonen in Nederland<br />

Bert Hendrikse tel.: +31 (0)6 50 88 54 54<br />

Theo Peeters tel.: +31 (0)6 55 22 66 99<br />

Uw contactpersoon in België<br />

Dirk Casteleyn tel.: +32 (0)475 85 00 80<br />

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.<br />

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden<br />

gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven.<br />

De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl | © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | oktober <strong>2020</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!