Binding 3 apr '19

s.v.haren

Binding 3 april 2019

Colofon

• Informatieblad van Seniorenvereniging

Haren: Jaargang 4. Oplage: 750 stuks,

gedrukt in eigen beheer.

• Wordt gratis thuisbezorgd bij leden van

SVHaren in Haren.

• Bezorging per post buiten Haren voor

€ 20 per jaar i v m portokosten.

• Online in kleur op onze website

www.svharen.nl.

• Contact voor reacties of advertenties

en inbrengen van kopij: e-mail naar

info@svharen.nl

• Voor service en informatieadressen:

zie pagina 33 en 35.

• SVHaren is een zelfstandige seniorenvereniging,

is lid van de FASv (Federatie

van Algemene Seniorenverenigingen) en

de NVOG (Nederlandse Vereniging van

Organisatie van Gepensioneerden).

• SVHaren legt persoonsgegevens vast

ten behoeve van de uitoefening van het

lidmaatschap. Deze gegevens worden

vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt

aan derden.

• Het lidmaatschap geldt voor een

kalenderjaar en wordt stilzwijgend

verlengd, tenzij het voor 1 december

wordt opgezegd.

• Logo ontwerp Koos Staal, jan 2016,

Staal&Duiker Ontwerpers

Adverteerdersindex blz blz

BERENDS de groenteman 8 MARCEL KUIPERS bloembinderij 32

BOOMKER boeken+. 8 MARCO & MIRANDA’S haarmode 28

BOUWBEDRIJF W. Bruiniers 17 MULDER horloges juwelen 24

DAKGOOTREINIGING-HAREN 28 OPRUIMCOACH Groningen-Haren 4

DIGNO computers, 12 OUWERKERK OPTIEK 24

EKKELKAMP voor dieren 24 PLAS BOSSINADE Haren 14

FITNESSCENTR. BODYFITHAREN 4 ROEDE INTERIEUR 32

FIETSSHOP Haren 32 TIB bv. installatie en onderhoud 14

GASLIJN storing gasapparatuur 23 TORION 23

HUMANITAS 17 TORION 27

HANS JOLING, schilderwerken 12 UNISTEE MAKELAARS 26

HOOGESTEGER schilders 28 WESTERHOLM 10

HORTUS BOTANICUS HAREN 30 WOONZORG 34

HUBO van der Werf 8 YOGA lessen 6

ICARE thuiszorg 26 ZINN 22

MAARWOLD 16 ZONNEHOF 36

Leden kunnen de Binding digitaal

ontvangen.

Dit wordt van harte aanbevolen. Het

spaart papier en de moeite van het

aan huis bezorgen of versturen.

Stuur een mailtje aan info@svharen.nl.

U ontvangt de Binding digitaal (in

kleur).

2


Binding 3 april 2019

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter 5

Activiteitenagenda april 2019 7

Jaarverslag 2018 van Seniorenvereniging Haren 9

Ontwikkelingen Fietsclub; start 8 mei 2019 11

Voorjaarsvergadering op 11 april 2019 13

Vooraankondiging dagtocht naar Veenhuizen op donderdag 15 mei

2019 15

Paasbrunch op vrijdag 19 april 2019 15

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas 18

Een ander soort reisje 20

NNO-concerten in mei 2019 25

Fietsclinic op 24 april en op 29 april 2019 29

Jaarverslag FASv 2018 29

Oproep Denktank 60 +: “Denk mee, doe mee” 31

Telefoonnummers voor service, hulp en contact 33

Informatie over Seniorenvereniging Haren 35

NS werkplaats Onnen

3


Binding 3 april 2019

Lentekriebels

Het is mooi weer, de bus brengt mij naar “Stad”.

Van 't witte Peerd een stief kwartiertje lopen

naar d'Olle Grieze. Eerst een ijsje kopen

bij Talamini. Zo wie doet me wat.

Nu weet u wat beroemde dichters doen

als ze een keer niet werken voor de poen!

Nico Noorman, 1 mrt. 2019

4


Binding 3 april 2019

Voorwoord van de voorzitter

De Binding van alweer april heeft u in

handen. De Statenverkiezingen zijn

achter de rug. Hier en daar een

verschuiving op het front van onze

provinciale politiek. Ik hoop dat uw

partij het goed gedaan heeft. Welke

dat is weet ik natuurlijk niet, maar ik

gun u een mooie uitslag voor uw

favoriete partij.

En nu maar hopen dat de partijen die

het college gaan vormen de zaken

waar ze zeggen voor te staan echt

aanpakken. Dat ze niet zo veel water

in de wijn doen om te mogen

participeren in een te vormen coalitie

dat je ze niet meer herkent………

Ik ga het nu hebben over onze eigen

partij, de Seniorenvereniging Haren.

Wij doen geen water in de wijn maar

gaan er vol voor. Kijk maar eens in de

agenda. Onze club bruist weer van de

activiteiten.

Uiteraard het bekende stramien. Maar

ook de Paasbrunch (19 april) zit er

aan te komen. U kunt zich weer

opgeven. Ik weet zeker dat het deze

keer weer een smakelijk (dankzij de

kok) en een gezellig (dankzij u)

succes gaat worden. Op de bekende

locatie, MFC De Mellenshorst. Zie

verderop hoe u zich aanmeldt. Voor

die tijd (11 april) hebben we onze

voorjaarsvergadering. De informatie

vindt u uiteraard ook in deze Binding.

De voorjaarsreis wordt aangekondigd.

Het programma ervan ziet er

aantrekkelijk uit vind ik. Jammer

genoeg kan ik zelf niet mee. Zelf ga ik

dan een dag of 10 naar Ameland.

Maar goed, dat is pas in mei, nu is het

nog april.

5

We gaan met z’n allen leren fietsen!

Leren fietsen? Dat kunnen we al

jaren. Maar in al die jaren is er in het

steeds drukker wordende verkeer

heel veel ongemerkt veranderd.

Vandaar een fietsclinic. Met een

theoretisch deel in de Mellenshorst en

een praktijk deel in de buurt. We

houden de clinic 2 keer. De eerste

maal voor de fietsclub met de nadruk

ook op veilig fietsen met (grote)

groepen. De volgende keer voor de

individuele fietsers. Geef u op, want

uw veiligheid is belangrijk! (blz. 29)

Op bladzijde 20 leest u een stukje

over ‘Een ander soort reisje’. Er zit

een antwoordstrook bij. Niet om u

daadwerkelijk op te geven, maar om

te inventariseren of er belangstelling

voor zoiets is. Leest u het artikel maar

eens.

Verder vraag ik uw aandacht voor het

artikel op blz. 31. Een oproep voor

meedenkers en -doeners!

In allerlei publicaties in kranten,

andere periodieken en in

nieuwsbrieven van de NVOG leest u

dat er allerlei zaken ontwikkeld

worden voor het welbevinden van ons

ouderen. Prima, maar eigenlijk moet

dat niet zonder ons. Wij zijn per slot

van rekening de

ervaringsdeskundigen!

Ik hoop dat u ook met deze Binding

voldoende informatie krijgt over

hetgeen de SV Haren doet. We zien

elkaar hopelijk op de

voorjaarsvergadering!

Tot dan!

Anne Boersma


Binding 3 april 2019

Ontspannen bewegen, Yoga, Pilates

Ontspannen bewegen wordt

gegeven door docente Karka

Speelman. Met haar

jarenlange ervaring in het

doceren van Yoga, Pilates en

Ontspannen bewegen, weet zij

door haar geïnspireerd

enthousiasme elke les tot een

ontspannen en leerzame

ervaring te maken.

Na het afronden van de vierjarige HBO Opleiding Natuurgeneeswijze,

een ervaringsreis door India en de opleiding Yoga-Pilates is zij 25 jaar

geleden gestart met doceren aan jong en oud.

Haar belangstelling in het fysieke lichaam in combinatie met haar

ervaring maakt dat zij heldere en beeldende aanwijzingen kan geven.

Hierdoor wordt op een plezierige, ontspannen en aandachtige manier

gewerkt aan lichaam en geest.

Enkele ervaringen van deelnemers:

''De lessen geven mij veel meer bewustzijn over mijn lichaam. Dit neem ik

mee in mijn dagelijks leven, waardoor ik mijn lichaam op de juiste manier

gebruik tijdens inspanning en ontspanning.''

''Sinds ik yoga doe kan ik mij beter ontspannen. Ik voel me fitter en heb

minder klachten. De lessen zijn gezellig en leerzaam.''

U kunt altijd instromen. Voor opgave kunt u bellen of mailen naar

Stichting Torion. Tel. (050) 534 41 73

Prijs: €190, - voor 29 lessen *)

Locatie: ’t Clockhuys. Brinkhorst 3, 9751 AS Haren

Tijdstip:

maandag 10.15 – 11.15 uur

maandag 11.30 – 12.30 uur

woensdag 10.15 – 11.15 uur

woensdag 11.30 – 12.30 uur

Gegevens docente:

karkaspeelman33@gmail.com

Tel. 06-27302634

*)SVHaren leden krijgen 10% korting op de lessen

6


Binding 3 april 2019

Activiteitenagenda april 2019

Elke dinsdag 14.00uur Jeu de boules, Hendrik de Vriesplantsoen

3 apr. 10.00 uur Wandelclub **)

4 apr. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

4 apr. 14.00 uur Spelmiddag in De Mellenshorst, Waterhuizerweg

5 apr. 20.15 uur NNO-concert in de Oosterpoort Groningen *)

7 apr. 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

9 apr. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

10 apr. 10.00 uur Wandelclub **)

11 apr. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

11 apr. 14.00 uur Voorjaarsvergadering in de Mellenshorst

16 apr. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

17 apr. 10.00 uur Wandelclub **)

18 apr. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

18 apr. 19.30 uur NNO-concert in de Oosterpoort Groningen

19 apr 11.30-13.30 Paasbrunch in de Mellenshorst

19 apr. 15.00 uur NNO-concert in de Oosterpoort Groningen

23 apr. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

24 apr. 10.00 uur Wandelclub **)

24 apr. 14.00 uur Fietsclinic (fietsclub) in de Mellenhorst

25 apr. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

29 apr. 14.00 uur Fietsclinic (individuele fietser) in de Mellenhorst

30 apr. 14.30 uur Koersbal in huize Westerholm

1 mei 10.00 uur Wandelclub **)

2 mei. 10.00-11.30 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst

2 mei 14.00 uur Spelmiddag in de Mellenshorst (laatste keer)

5 mei 10.30 uur Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt

*) Vervoer met de Stichting Vervoer voor Ouderen is alleen mogelijk op 5 apr.

**) De plaats van vertrek van de wandelclub weet Piekie Siersema

(050 534 73 50) of kunt u mogelijk vinden op onze website www.svharen.nl

(pagina ACTIVITEITEN)

.

7


Binding 3 april 2019

8


Binding 3 april 2019

Jaarverslag 2018 van Seniorenvereniging Haren

Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van

de Seniorenvereniging Haren. Dit is

alweer het derde jaarverslag van onze in

2015 opgerichte vereniging. In dit verslag

wordt een terugblik gegeven over het

afgelopen jaar en tevens vooruitgeblikt

naar komende jaren.

Op 1 januari 2018 telde de vereniging

889 leden en op 31 december 846 leden.

Dat het aantal leden terugloopt, is

inherent aan een seniorenvereniging.

Door gezondheidsproblemen en

overlijden daalde het aantal leden.

Weliswaar kregen we er ook nieuwe

leden bij maar niet voldoende om op

sterkte te blijven. Jongere senioren zijn

niet zo geïnteresseerd in seniorenclubs

omdat zij veelal nog zelfstandig hun

activiteiten kunnen verrichten en hun

belangen zelf nog kunnen behartigen.

Het bestuur blijft zoeken naar nieuwe

activiteiten die ook voor die jongeren

interessant zijn.

Bestuurszaken

Het bestuur van de SVHaren bestond in

2018 uit:

Anne Boersma, voorzitter

Carla Roede, secretaris

Wil de Munck, penningmeester

Henk Aten, lid

Joke Poelstra, lid

Jans Uildriks, ledenadministratie

Ton Wester, Binding en webmaster

Wil de Munck is de opvolger van Harm

Warringa, medeoprichter en eerste

penningmeester van de SVHaren. Wil

werd officieel tot penningmeester

benoemd op de ledenvergadering van 10

april 2018.

Het bestuur vergaderde maandelijks. Ook

werden samen met onze

zusterorganisatie PCOB overleggen

gevoerd met de gemeente Haren, met het

ASD (Algemeen Sociaal Domein) en met

Torion. Het seizoen wordt traditioneel

geopend door de PCOB en de SVHaren

samen. Dat gebeurde op 19 september,

met een lezing door het Wenckebach

9

Instituut over Positieve Gezondheid. Een

boeiend onderwerp, waarbij werd gesteld

dat een mens meer is dan alleen zijn

ziektes.

In 2018 werden zoals gebruikelijk twee

ledenvergaderingen gehouden. De

voorjaarsvergadering vond plaats op 10

april, de najaarsvergadering op 25

oktober. Beide vergaderingen werden

door rond de 100 leden bezocht. Voor de

pauze worden altijd de zakelijke aspecten

behandeld en na de pauze is er een

ontspannend of informatief programma.

Op 10 april was dat een boeiende lezing

over het Mobiel Medisch Team (trauma

helikopter). Op 25 oktober werd door het

Groninger Landschap een lezing

gehouden over het complexe ecologische

systeem van de Drentse Aa.

Activiteiten

In de Bindingen werd verslag gedaan van

de activiteiten die hadden

plaatsgevonden en werden nieuwe

activiteiten aangekondigd. De omslagen

van Koos Staal vormden iedere keer

weer een verrassing en gaven vaak ook

stof tot nadenken.

Onze website is vernieuwd en meer

toegankelijk. Neem vooral eens een

kijkje!

Het jaar werd op 5 januari gestart met de

Nieuwjaarsbijeenkomst waar we elkaar onder

het genot van Nieuwjaars rolletjes, advocaatjes

met slagroom etc. een voorspoedig 2018

konden wensen. De muzikale omlijsting werd

verzorgd door de Salted Peanuts.

Door het jaar heen werd evenals in

voorgaande jaren weer een aantal sportieve

activiteiten georganiseerd zoals koersbal,

klootschieten, spelletjesmiddagen, wandelen,

fietsen, bridgen, klaverjassen, leesclub,

concertbezoek.

Ook werden er weer reisjes georganiseerd. Op

17 mei gingen we naar het Anton Pieck

Museum in Hattem; lunchten vervolgens

tijdens een prachtige boottocht naar Kampen,

waar we op eigen gelegenheid de prachtige

Hanzestad konden bezoeken.

(vervolg op pagina 21)


Binding 3 april 2019

10


Binding 3 april 2019

Ontwikkelingen Fietsclub; start 8 mei 2019

Op 6 maart is er in Astoria een

overleg bijeenkomst gehouden van

de leden van onze fietsclub.

Het overgrote deel was gelukkig

aanwezig. Van enkele deelnemers is

een bericht van verhindering

ontvangen, dank daarvoor.

Het doel van deze bijeenkomst was

om vervanging te vinden van Henk

Biemolt. Ik ben erg blij dat er een

eerste oplossing is gevonden.

Henk Bulstra en Roelof Timmer

gaan de eerste fietstocht van het

seizoen 2019 organiseren. Of zij dit

blijven doen? We zien wel. Diverse

mogelijkheden zijn aan de orde

geweest. Een volgende tocht wordt

door een ander duo georganiseerd?

Eén van beiden wordt voor een

volgende tocht vervangen door

iemand anders die zich beschikbaar

stelt? Of ze vinden het zo leuk dat ze

doorgaan?

Afspraken

Er is verder afgesproken dat er een

veilige organisatie geregeld wordt.

Naar aanleiding van allerlei

suggesties die naar voren zijn

gekomen is het volgende vastgesteld.

We gaan fietsen in groepen die

onderling een behoorlijke afstand

gaan houden, gele hesjes voor de

eerste en laatste fietser(s) van de

groepen en er wordt voor

‘verbindingsmateriaal’ gezorgd,

walkietalkies of iets dergelijks. De

voorste en achterste fietsers staan

dan met elkaar in verbinding voor het

geval dat nodig is. Ook moet er bij de

laatste fietser van elke groep een

verbandtrommel mee en een paar

spuitbussen om banden te kunnen

oppompen bij leegrijden. Uiteraard

reparatiemateriaal, maar dat is logisch

natuurlijk.

Bij instanties die erin gespecialiseerd

zijn wordt navraag gedaan naar

veiligheidssuggesties voor

fietsgroepen.

Verder wordt er onderzoeken verricht

hoe het met de aansprakelijkheid

staat als je fietst in een groep en er

onverhoopt iets ernstigs gebeurt.

Start op 8 mei

Kortom, we kunnen weer op stap. De

eerste keer zal 8 mei zijn. Ik hoop dat

het dan prachtig weer is, maar

garanderen kan ik dat jammer genoeg

niet.

In ieder geval bedankt Henk en

Roelof dat jullie het gaan proberen.

Verder natuurlijk iedereen bedankt

voor de inbrengen en het meedenken.

Tot 8 mei!

Anne Boersma en Jans Uildriks

11


Verkee rswijzer Gro ning en

.

Binding 3 april 2019

12


Binding 3 april 2019

Voorjaarsvergadering op 11 april 2019

U wordt door het bestuur

uitgenodigd om op

donderdagmiddag 11 april 2019,

aanvang 14.00 uur de

voorjaarsvergadering bij te komen

wonen.

AGENDA

1. Welkom en opening van de vergadering

2. Vaststelling van de agenda

3. Notulen van de jaarvergadering van 25 oktober 2018

(gepubliceerd in Binding 9, nov 2018 en ook ter vergadering

verkrijgbaar)

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 (stukken ter

vergadering verkrijgbaar)

6. Verslag van de kascommissie en decharge bestuur

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Jaarverslag van de secretaris (gepubliceerd in deze Binding en

ter vergadering verkrijgbaar)

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte

PAUZE

De middag zal worden afgesloten

met een

inleiding

door Mr.

F.B.

Nijdam

van het

Notariaat

Haren

over

opmaken van een levenstestament

en wat het nut daarvan is.

Het bestuur.

TIP U kunt voor deze vergadering

gratis gebruik maken van het

Ouderenvervoer. U dient dit zelf

tijdig te regelen.

Telefoon: 06 23107753.

13


Binding 3 april 2019

Carla R oede

14


Binding 3 april 2019

Vooraankondiging dagtocht naar Veenhuizen op

donderdag 15 mei 2019

Koloniën van Weldadigheid:

We rijden eerst naar Veenhuizen en

krijgen daar een rondleiding door

het Gevangenismuseum en het

Gebouw met de rode pannen (oude

gevangenis). Met onze eigen bus

rijden we over het gevangenis

terrein.

We lunchen in Doldersum, waarna

we met een gids het gebied van de

Koloniën van Weldadigheid gaan

bezoeken.

Daarna is er een demonstratie van

het schapenhoeden door een

herder en zijn honden. We sluiten

de dag af met een driegangendiner

in restaurant Binnenhof te Paasloo.

Bijdrage in de kosten: € 65,- pp,

met museumkaart € 58,20 pp.

Meer informatie en een

aanmeldingsstrookje vindt u in de

volgende Binding.

Carla Roede

Paasbrunch op vrijdag 19 april 2019

Wij organiseren ook dit jaar weer

een Paasbrunch in De Mellenshorst

en wel op vrijdag 19 april 2019 van

11.30 uur tot 13.30 uur.

De kosten bedragen € 17,50 per

persoon, welke u bij opgave dient

over te maken op

NL 78 INGB 0007 0610 89 ten

name van Seniorenvereniging

Haren onder vermelding van:

paasbrunch.

U kunt zich voor deelname

aanmelden bij Carla Roede, bij

voorkeur per e-mail

secretaris@svharen.nl

of met onderstaand strookje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnemer(s) Paasbrunch op 19 april a.s. (voor inleveren zie pagina 35).

Naam deelnemer (s)

Lidmaatschap nummer:

Adres:

Telefoonnummer:

15


Binding 3 april 2019

16


Binding 3 april 2019

Lukt het even niet

om uw administratie

op orde te krijgen?

Humanitas-Groningen heeft

In Haren vrijwilligers die

bereid zijn u te helpen.

Ook met belasting en formulieren

Voor informatie kunt u

contact opnemen met:

Paul Visser 0629080175

Of paulvisser8@ziggo.nl.

Ook kunt contact opnemen voor

hulp via meldpunt 0503126000

17


Binding 3 april 2019

Doe uw voordeel met uw SVHaren ledenpas

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS

(TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET UW PAS)

BOOMKER boeken+.

Rijksstraatweg 205, 5 % korting op

wenskaarten, Engelse boeken en

luisterboeken www.boomker.nl

BUITENKAMP Herenmode,

Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in

Groningen. tel. 050-3180632. Korting

10 % op kledingcollectie, geldt niet bij

acties en opruiming.

DAKGOOTREINIGING-HAREN

tel 06-28428986. Korting van € 2,50

per arbeidsuur van € 35,-

www.dakgootreininging-haren.nl

DIGNO computers, Rijksstraatweg

132 tel. 050-5349965 Bij aanschaf

van een F1 helpcontract € 15,- extra

korting. Hulp bij u thuis voor € 10, -

per 15 minuten. Normaal € 60, - per

uur. Vraag naar de voorwaarden: bel

of mail info@digno.nl www.digno.nl

DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg

135 tel. 050-5350215 geeft 10 %

korting op tuin- en dierartikelen

http://www.discus.nl/discusekkelkamp-haren.html

ENERGY Zon & Fitness Studio,

Hortuslaan 3a, 10 % korting voor

nieuwe leden op senioren-fitness en

op de zonnebank.

http://www.energyharen.nl

FIETSSHOP Haren Meerweg 15 tel

050-5344657 geeft 10% korting op

reparatieonderdelen en accessoires

tot max € 25. www.fietsshopharen.nl

18

FITNESSCENTRUM

BODYFITHAREN Scharlakenlaan

34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij

inschrijving een gratis T-shirt en

berekent u geen inschrijfgeld van

€ 25, www.bodyfitharen.nl

GALERIE “AANBLICK” Kromme

Elleboog 52 tel 050-5340485

5% korting op in de galerie aanwezige

schilderijen en aquarellen.

www.aanblick.nl

HANS JOLING, schilderwerken,

Felland Noord 6, tel. 050-5349990.

10% korting op materiaal; € 20,00

extra korting winterschilder per project.

www.hansjoling.nl

HOMAN comfortabel slapen,

Rijksstraatweg 167, tel. 050-

5344235 geeft 5 % korting bij

aanschaf van een matras of van een

bedbodem (uitgezonderd

aanbiedingen). www.homan-haren.nl

JACOB, Meerweg 13,

tel: 050 – 5348222. Winkel in

damesmode, heren en dames

nachtkleding, heren en

damesondergoed, Hudson panty’s,

sokken en bed textiel. 5 % korting op

alle artikelen. Geldt niet voor acties.

www.jacobmode.nl

KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41

tel: 050-5347271.

Elke dinsdag en donderdag 10 %

korting op alle behandelingen voor

dames en heren.


Binding 3 april 2019

MANGO MOBILITY

Emmalaan 31, tel 0800-2002 geeft

10 % korting bij aankoop van een

nieuwe rollator, e-bike, e-scooter of

scootmobiel. Geldt niet bij acties.

www.mangomobility.nl

MARCEL KUIPERS Bloembinderij,

De Brinken 7, Haren tel. 50-

5341261. 10% korting op alle

bloemen en planten.

www.bloemistgroningen.nl

MILLER & CANEFIELD LINGERIE,

Rijksstraatweg 150,

10 % korting op alle artikelen.

www.millercanefield.nl/haren

OPRUIMCOACH GRONINGEN-

HAREN tel: 06 – 13160999

10% korting voor SVHaren leden

www.opruimcoach-groningen.nl

OUWERKERK OPTIEK,

Meerweg 11, Haren en Stationsweg

55, Zuidlaren.

10 % korting bij aanschaf van een

complete bril of glazen, tot maximaal

€ 75,− www.ouwerkerkoptiek.nl

RGM NOORD tel 050-4095084 10%

korting op de RGM-cursussen. Meer

informatie over RGM vindt u op

www.rgmnoord.nl.

ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg

134, tel. 050-5340973

10 % korting op parket, laminaat,

tapijt, vinyl, marmoleum, vitrage en

gordijnen, zonwering en jaloezieën.

(geldt niet bij acties en opruiming).

www.roedevloeren.nl

ROLLATERSHOP in Maarssen tel.

0346 700 230, 10% korting bij

aanschaf van rollators en rolstoelen

vanaf € 100,-. www.rollator.shop.

Vraag de korting code aan bij

info@svharen.nl

THE PHONE HOUSE Haren,

Rijksstraatweg 193, ·tel. 050-

5350322,

10 % korting op alle accessoires.

www.phonehouse.nl/winkeldetail/haren

TIB bv. installatie en onderhoud,

Felland-Noord 1A,

tel. 050-5349902.

10 % korting op materiaal in de winkel

en/of materiaal geleverd bij montage

(geldt niet bij offerte en niet op de

uren). www.tib.nl

UNISTEE MAKELAARS, Kromme

Elleboog 44, tel: 050-5352020, 10%

korting bij aankoop/verkoop en

taxatie. www.unistee.nl

WERELDWINKEL,

Hortuslaan 4 tel:050 5348403 Korting

10 % (niet op foodartikelen, boeken

en kaarten)

www.wereldwinkelharen.nl

SCHOLMA WOONFLAIR

Raadhuisplein 18, tel:050-5344819

10% korting op alle artikelen.

www.scholmawoonflair.nl

YOGA-lessen door Karka Speelman

op maandag en woensdag in

‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

SVHaren leden krijgen 10% korting op

de leskosten. Opgeven via Torion.

Klik hier of bel 050-5344173.

19


Binding 3 april 2019

FASv ledenvoordeel www.fasv-ledenvoordeel.nl

Als lid/abonnee profiteert u van

interessante aanbiedingen en

unieke voordelen die het leven

makkelijker, veiliger, gezonder,

goedkoper en leuker maken.

Kijk snel en profiteer mee!

Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice helpt u

graag

Een ander soort reisje

085 - 48 633 68 (9-17 uur op werkdagen)

Op onze voorjaars-, zomer- en najaarreizen

zien we als bestuur heel vaak

dezelfde gezichten.

Dat is niet erg, zo bedoel ik het niet,

maar gezien het aantal leden zou je

verwachten dat er ook eens anderen

zouden deelnemen.

Een aantal jaren geleden hebben we

eens de Volkswagenfabriek in Emden

als reisdoel gehad en ook een excursie

naar de Meyer scheepswerf in

Papenburg. Daar ontmoetten we leden

die nooit aan onze ‘gebruikelijke’ reisjes

deelnamen. Dat is op zich niet zo

vreemd, want iedereen heeft niet

dezelfde belangstelling en interesse.

Er blijkt echter uit dat er wel eens

belangstelling zou kunnen zijn voor iets

anders. Wij willen nu eens onderzoeken

of dat echt zo is.

Vandaar het volgende.

Een ander soort reisje dus, een andere

inhoud. Ons kwam ter ore dat het

bijvoorbeeld mogelijk is een excursie te

regelen bij de Airbus vliegtuigfabriek

in Hamburg. Wel een eindje rijden,

maar dan heb je ook wat volgens

iemand die er al geweest is. Het lijkt mij

in ieder geval reuze interessant om

eens te zien en te horen hoe zo’n groot

vliegtuig in elkaar gezet wordt.

Zo’n dagreis zal dan van ongeveer

06.30 uur tot 22.00 uur duren. Kosten

tussen de € 70,- en € 80,- (reis,

lunchpakket, toegangsprijs en diner).

Genoemde tijden en euro’s op basis

van 50 deelnemers zijn een benadering

maar komen wel dicht bij de realiteit.

Middels het onderstaande strookje hoor

ik graag of er belangstelling is. Voor de

duidelijkheid, het is een soort

onderzoek, het strookje invullen

verplicht u nog tot niets, maar vul het

a.u.b. ook niet te lichtvaardig in.

We willen graag een zo goed mogelijk

beeld krijgen.

Anne Boersma

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik heb interesse om Airbus Hamburg te bezoeken (voor inleveren zie pagina 35)

Naam

Lidmaatschap nummer:

Adres:

Telefoonnummer:

20


Binding 3 april 2019

(vervolg van pagina 9)

Op 3 juli gingen we naar een advocaatboerderij

in Leggelo en vervolgens naar Westerbork

waar we het Knipselmuseum bezochten.

Op.27 september werd een tocht gemaakt naar

de Noord Oost Polder, waar onder meer

voorlichting werd gegeven over windmolens.

Alle drie de reisjes werden besloten met een

gezellig diner, waar de leden erg van genoten.

Op de donderdagochtend waren er natuurlijk

weer de inloopontmoetingen, Tijdens de

zomerperiode vonden de gebruikelijke

ontmoetingsmiddagen plaats op drie

verschillende locaties. Ook in de winterperiode

werden een aantal ontmoetingsmiddagen

georganiseerd, maar nu op een vaste plek

namelijk bij Astoria in Haren. Verder is er nog

steeds op de eerste zondag van de maand

voor alleenstaanden een

ontmoetingsmogelijkheid in de Dilgt, met koffie

en een gezamenlijke maaltijd. Daarvan wordt

veel gebruik gemaakt.

Kortom, er zijn voldoende mogelijkheden om

contacten te leggen en te onderhouden met

andere leden van onze vereniging.

De ‘bloemendames en –heren’ verzorgden

weer de bloemenhulde voor leden die een

kroonverjaardag (vanaf 80 jaar) of een

huwelijksjubileum vierden. Ook zieken werden

bij ontslag uit het ziekenhuis op een bloemetje

getrakteerd.

En natuurlijk moeten hier ook worden genoemd

de belastingservice en de klusjesdienst,

waarvan weer veel gebruik werd gemaakt.

De SVHaren was een van de organisatoren

van het Veiligheidsplein, dat op 23 juni in de

Dilgt werd georganiseerd. ZINN en de PCOB

waren de medeorganisatoren. De

burgemeester opende het evenement waarop

organisaties en bedrijven toonden wat zij op

gebied van veiligheid in de breedste zin des

woords voor senioren kunnen betekenen.

De SVHaren nam op 15 september ook

deel aan de Kunst- en cultuurmarkt. Dit

leverde elf nieuwe leden op.

Belangenbehartiging

2018 was een spannend jaar voor de

gemeente Haren. Ondanks vele protesten

van de inwoners kreeg de gemeentelijke

herindeling toch de goedkeuring van de

politiek in Den Haag. De gemeente Haren

is per 1-1-2019 niet meer zelfstandig

maar- evenals Ten Boer - onderdeel van

de nieuwe grotere gemeente Groningen.

Wat dat gaat betekenen voor de

contacten met het nieuwe

gemeentebestuur, is nog niet duidelijk.

De contacten met de zelfstandige

gemeente Haren waren gemakkelijk te

leggen maar gevreesd wordt dat dit wel

zal veranderen. De toekomst zal het

leren.

Wat betreft de landelijke

belangenbehartiging is de SVHaren

aangesloten bij de FASv (Federatie van

Algemene Seniorenverenigingen). De

FASv in de provincie Groningen houdt

twee keer per jaar een regiobijeenkomst,

waar de aangesloten

seniorenverenigingen hun ervaringen

uitwisselen.

Via de FASv is de SVHaren ook lid van

de NVOG (Nederlandse Vereniging van

Organisaties van Gepensioneerden) die

samen met haar zusterverenigingen op

komt voor de belangen van ruim drie

miljoen gepensioneerden.

In 2018 werd het bestuur ook nog

geconfronteerd met een aangescherpte

privacywetgeving op grond van de

Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Het

bestuur heeft daaraan voldaan door

vermeldingen in de Binding en op de

website.

Tot slot

2018 was voor de SVHaren een

succesvol jaar. Dat is mede te danken

aan de vele vrijwilligers die het bestuur

ondersteunden. Om hen te bedanken

werd op 22 februari een speciale avond

georganiseerd, die zeer werd

gewaardeerd.

De enthousiaste reacties die door het

jaar heen door het bestuur van de leden

werden ontvangen, vormen voor ons een

stimulans om ons te blijven inzetten voor

onze vereniging!

Carla Roede, Secretaris

21


Binding 3 april 2019

22


Binding 3 april 2019

…Vertrouwd dichtbij!

Diensten en voorzieningen van Torion zijn onder meer:

• Personenalarmering

• Maaltijdvoorziening

• Telefooncirkel

• Mantelzorgondersteuning

• Maatjeswerk

• Beweegactiviteiten overdag

• Plusbus

• Seniorenkoor

Meer informatie vindt u op www.torion.nl; bel ons of loop gerust even binnen.

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Torion Tel. 050-534 41 73

Kerklaan 5

Maandag t/m donderdag:

9751 NK Haren van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 uur

info@torion.nl

Vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

23


Binding 3 april 2019

24


Binding 3 april 2019

NNO-concerten in mei 2019

De NNO-concerten die u

in mei 2019 in de

Oosterpoort kunt gaan

beluisteren zijn hieronder

aangegeven.

do. 9 mei Harriet Krijgh speelt Lalo 20.15 u *)

za. 18 mei

Muzikale Moviestars 20.15 u

De aanvangstijden zijn in de tabel

aangegeven.

Er is voor deze concerten alleen

Ouderenvervoer beschikbaar op do

9 mei.

za. 25 mei NNO en Jostiband orkest spelen de Boléro 19.00 u.

♫ do. 9 mei

Cello-ster

Harriet Krijgh

studeerde in

Wenen. Zij

verkent de

zoektocht van

de componist

Édouard Lalo

naar zijn

wortels. Met

Spaans bloed in de aderen schreef hij

in Parijs een ontboezeming van

heimwee, af en toe afgewisseld met

pittige rappe dansen. Soms puntig

begeleid door fluiten en strijkers, alsof

de dirigent tokkelt op een gigantische

gitaar. Omdat hij werkte als

orkestviolist in Parijs wist Lalo wat

strijkers konden!

♫ za 18 mei

Muzikale Moviestars

Dirigent Damian Iorio

Presentator Anna Drijver

Met muziek uit o.a.: The Godfather,

Black Swan, Star Wars, A

Clockwork Orange, Mood for Love,

Hable con ella (Talk to Her)

♫ za 25 mei

Muziek verbindt, is emotie en

grensoverschrijdend. In dit geval

verbindt de Boléro van Ravel de

musici van het Noord Nederlands

Orkest en het beroemde Jostiband

Orkest met elkaar.

Bijzonder is dat het Jostiband Orkest

nog nooit eerder met een symfonisch

orkest samenspeelde. Naast de

Boléro spelen het NNO en de

Jostiband nog andere liedjes.

Concertkaarten bestellen

De kaarten en eventueel gebruik van

Ouderenvervoer bestelt u telefonisch

bij Liesbeth Paagman, 050 534 87 94.

(Bij geen gehoor mag u bellen naar

Joke Boersma, 050 534 80 36).

De kaarten kosten € 25, - voor de

eerste rang en € 20, - voor de tweede

rang.

Uw bestelling met uw naam, adres,

telefoonnummer, lidmaatschap

nummer en de datum van het concert

met de gewenste rang dient uiterlijk

3 weken voor de concertdatum bij

Liesbeth bekend te zijn!

De kaarten voor de concerten betaalt

u zelf aan de kassa voor aanvang van

een voorstelling. Ze liggen op naam

voor u klaar.

25


Binding 3 april 2019

26


Binding 3 april 2019

Kom in beweging in Buurtcentrum Nieuw Erasmusheem

Vanaf 8 april start Torion met een

nieuwe beweegactiviteit. Speciaal

voor ouderen in de omgeving van en

uit Erasmusheem die graag fit willen

worden of

blijven.

In de

lessen, op

muziek,

worden allerlei oefeningen gedaan

om het lichaam soepel te houden en

de conditie te verbeteren. De lessen

worden vaak afgesloten met een

spel, waarbij vrolijkheid voorop staat

niet de prestatie. Ieder doet wat hij

of zij kan, lopend, staand of zittend.

Waar: Buurtcentrum Nieuw Erasmusheem, Erasmuslaan 23 Haren

Wanneer: 8 en 15 april (gratis lessen), daarna 8 keer t/m 24 juni.

Tijd: Maandag 10:45 uur -11:45 uur

Kosten: 8 en 15 april proeflessen zijn gratis. Daarna 8x voor €35,-

Docente: Tineke van der Veen

Opgave: Via Torion, 050-534 41 73, info@torion.nl

Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met:

Activiteiten in Buurtcentrum Nieuw Erasmusheem

Sinds enige tijd is Stichting Zilverpas ook actief binnen de muren van Nieuw Erasmusheem. In opdracht van Woonzorg

Nederland verzorgen we daar onder andere allerlei activiteiten voor bewoners en omwonenden. Samen met een aantal

enthousiaste vrijwilligers en belanghebbenden hebben we een aantal activiteiten georganiseerd waarvoor we u via

deze weg van harte willen uitnodigen.

Maandag 10.00 – 12.00 Samen koffie drinken

10.45 – 11.45 Beweeglessen (Opgave via Torion, 050-534 41 73)

13.00 - 14.30 Mantra zingen (Opgave bij Erika, 06-26 947 870)

Dinsdag 10.00 – 12.00 Samen koffie drinken

10.15 - 12.00 Dammen (Opgave bij Wim Reinders ,06 302 78 404)

Woensdag 10.00 – 12.00 Samen koffie drinken

Donderdag 10.00 – 12.00 Samen koffie drinken

Vrijdag 10.00 – 12.00 Samen koffie drinken

14.00 – 16.00 Spelletjesmiddag (Klaverjassen, Sjoelen)

Zondag 14.00 – 16.00 Gezellige middag

Vanaf 1 april gaan we ook beginnen met het aanbieden van een warme maaltijd in het Buurtcentrum Nieuw

Erasmusheem. U ontvangt hierover meer informatie in uw brievenbus.

Voor meer informatie hierover kunt u ook contact opnemen met Koks Herberg, 050 314 0211.

27


Binding 3 april 2019

28


Binding 3 april 2019

Fietsclinic op 24 april en op 29 april 2019

De fiets is onmisbaar voor veel

Nederlanders. Helaas gebeuren er

nog veel ongelukken als gevolg van

onveilig fietsgedrag.

Inwoners van de provincie Groningen

worden daarom bewuster gemaakt

van wat zij zelf kunnen doen om weer

veilig thuis te komen.

Het team van Verkeerswijzer

Groningen organiseert fietsclinics voor

60-plussers.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt

voorlichting gegeven over fit en veilig

blijven fietsen. De clinic is gericht op

zowel stadsfietsen als e-bikes.

Het is de bedoeling dat u uw eigen

fiets meeneemt.

relevant en wordt die tijd gewijd aan

het goed beheersen en beheren van

de fiets en het fietsen met de fiets.

Plaats

Beide clinics zullen door het team van

Verkeerswijzer Groningen worden

verzorgd.

Het theoretisch gedeelte zal in MFC

de Mellenshorst aan de

Waterhuizerweg 36 plaatsvinden.

Aansluitend wordt er praktisch

geoefend bij de Mellensteeg in de

buurt van OBS De Wissel.

Tijd

De clinic voor de fietsclubleden is op

woensdag 24 april aanvang 14.00

uur.

De clinic voor de individuele fietser

is op maandag 29 april en begint ook

om 14.00 uur.

Twee clinics

Als bestuur hebben we besloten om

twee clinics te organiseren;

• een clinic voor de fietsers die in de

fietsclub meefietsen en

• een clinic voor individuele fietsers.

Dat heeft een praktische reden.

In de clinic voor de fietsclub wordt de

aandacht mede gericht op het veilig

fietsen in een groep.

Bij de individuele clinic is dat niet zo

Deelname

Voor beide clinics kunt u zich

opgeven bij Joke Poelstra.

Bij voorkeur per mail

poelstraj@home.nl of anders per

telefoon 050 534 36 09.

De deelname is gratis. Van u wordt

verwacht dat u op uw fiets komt.

Het aantal deelnemers per clinic is

beperkt. Zo nodig zal er een extra

clinic worden georganiseerd.

Wel geldt het principe; wie het eerst

komt, het eerst maalt.

Het bestuur

Jaarverslag FASv 2018

Onze vereniging is lid van de FASv en

de FASv is aangesloten bij de NVOG,

Het jaarverslag over 2018 kunt u lezen

door hier te klikken

29


Binding 3 april 2019

30


Binding 3 april 2019

Oproep Denktank 60 +: “Denk mee, doe mee”

Van Denktank 60+ kreeg ik onderstaand

bericht, wat ik graag middels deze Binding

aan u doorgeef. Ik vind het namelijk

belangrijk, net als u, dat als er iets, wat

dan ook, geregeld wordt voor ouderen wij

er zelf bij betrokken moeten zijn.

Het is voor het bestuur niet mogelijk om

bij alle ontwikkelingen als persoon

betrokken te zijn. Geïnteresseerde leden

van onze club komen dan in beeld.

Vandaar.

Ter informatie.

Denktank 60+ Noord is een (niet

gesubsidieerde) netwerkorganisatie die

als vrijwilligersorganisatie actief is in

Noord-Nederland: Friesland, Groningen,

Drenthe en Overijssel.

Denktank 60+ Noord is onafhankelijk en

vervult vaak de rol van luis in de pels.

Juist vanwege die onafhankelijke positie

wordt ze benaderd voor advies en actief

meedenken in organisaties en projecten.

Ze wil van onderop werken en op die

manier maatschappelijke invloed hebben.

Denktank 60+ Noord bestaat uit een

kleine kerngroep, die de activiteiten

coördineert en daarnaast ouderen die

actief zijn in werkgroepen en

ouderendelegaties, al naargelang

interesse en beschikbare tijd.

Het doel van Denktank60+Noord is een

beweging onder ouderen op gang te

brengen om de regie van ouderen terug te

nemen op het gebied van wonen, zorg en

welzijn in het Noorden van Nederland.

Zie het onderstaand het bericht van

Denktank 60+ Noord.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Voor de afdeling Geriatrie van het

Martiniziekenhuis in Groningen gaan we

als Denktank een werkgroepje van

ouderen starten dat nauw betrokken wordt

bij de ontwikkelingen in de zorg voor

ouderen. De vraag komt vanuit deze

afdeling; men vindt het heel belangrijk dat

31

ontwikkelingen niet over de hoofden van

patiënten/cliënten heen gaan, maar dat

ouderen er zelf bij betrokken worden.

Dus: samen met ouderen, in plaats van

voor/over hen.

Wat gaat dit werkgroepje doen? Er is

geen vastomlijnd plan, ook omdat veel

nog uitgewerkt moet worden en in de

praktijk in overleg de werkwijze zal

ontstaan. Uitgangspunt is, dat het telkens

om de (toekomstige) patiënt/cliënt en zijn

netwerk/mantelzorger(s) gaat. U kunt

denken aan een focusgroep, een enquête,

interviews.

• Bent u geïnteresseerd, wilt u mij dan een

e-mail sturen?

Het is de bedoeling dat er, zodra er een

groepje te vormen is, een

introductiebijeenkomst wordt gehouden,

met Marleen Keizer (verpleegkundige –

toegepast-gerontoloog, werkzaam op de

afdeling Geriatrie).

Praktische informatie

• De activiteiten zullen meestal in het

Martini-ziekenhuis in Groningen zijn;

• Er is een reiskostenvergoeding

beschikbaar;

• Belangstelling voor het onderwerp en

een brede blik zijn belangrijker dan

specifieke kennis.

• Als u iemand kent, die geïnteresseerd is,

wilt u deze e-mail dan doorsturen?

Alvast veel dank voor uw reactie!

Met een hartelijke groet,

Namens Denktank 60+ Noord,

Anjo Geluk-Bleumink.

Doorsturen van deze mail gaat natuurlijk

niet, maar u aanmelden als

geïnteresseerde wel natuurlijk.

Dat kunt u dan doen door contact met mij

op te nemen. (0644596660 of

voorzitter@svharen.nl ) Ik zorg dan dat uw

aanmelding daar komt waar hij moet zijn.

Ook voor verdere info kunt u bij mij

terecht.

Anne Boersma.


·

Binding 3 april 2019

32


Binding 3 april 2019

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

Aanspreekpunt Belastingzaken: Wil de Munck tel. 0598 45 03 03

Gratis hulp bij kleine klusjes:

(Uitgezonderd het instellen van tv-toestellen)

Cor Bos 06-24653741 elektriek, water, sanitair

Jochum Wobbes tel. 534 49 00

Henk Visser tel. 364 42 48

Willem van Eck tel. 534 05 77

Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 (computerproblemen)

Hulp bij invullen formulieren: Henk Werners tel. 050 534 65 29

Ziekte en kroonverjaardagen:

Aldert Walstra tel. 534 67 05 Coördinatie

Ina Brink tel. 534 69 72 (postcode 9752)

Anita Jeltes tel. 280 40 55 (postcode 9751, 9753)

Yfke de Jong tel. 534 69 61 (postcode 9751, 9753)

Jeanne v.d. Linden tel. 534 34 20 (postcode 9752)

Clara Tuinstra tel. 406 10 38 (postcode 9751, 9753)

Loes Vugts tel. 364 21 77 (postcode 9752)

Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 (Onnen en Glimmen)

Adres secretariaat SVHaren:

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

In correspondentie met SVHaren

altijd uw lidmaatschapnummer

vermelden.

Buurthuis De Mellenshorst

Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS

Haren. Tel. 534 59 64. Repair Café

laatste zaterdag van de maand.

Inloop/ontmoeting/bestuursleden:

in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.

Elke donderdagmorgen van

10.00 uur – 11.30 uur.

Stichting Vervoer voor Ouderen:

tel. 06 23 10 77 53.

Rijdt gratis naar SVHaren activiteiten in

de gemeente Haren. Bereikbaar ma-vrij

van 9.00-13.00 uur, ten minste één dag

van tevoren reserveren.

Met vragen over zorg, Wmo en

inkomen kunt u terecht bij

WIJ Haren, Raadhuisplein 10, 9751 AN

Haren, telefoon 050 367 48 84 email

wijharen@wij.groningen.nl

Humanitas afdeling Haren:

Info bij Paul Visser tel 0629080175,

email paulvisser8@ziggo.nl

Medische keuring voor

rijbewijsverlenging:

• De heer A. Jager tel. 534 38 67

(bellen voor afspraak, als SVHarenlid,

kosten € 40,-, Westerse Drift 95,

praktijkingang aan pad tussen

Westerse Drift en Hemsterhuislaan)

• Mevr. G. Omar: tel. 06 14 71 65 43 of

0516 51 45 74 (bellen voor afspraak,

kosten € 35,- op vertoon van

ledenpas, plaats: De Zonnehof)

33


Binding 3 april 2019

34


Binding 3 april 2019

Informatie over Seniorenvereniging Haren

Bestuursleden:

Anne Boersma tel. 534 80 36 voorzitter@svharen.nl

voorzitter

Van Ruusbroecweg 11, 9752 JW Haren

Carla Roede tel. 534 65 42 secretaris@svharen.nl

secretaris

Oude Brinkweg 79, 9751 RL Haren

Wil de Munck 0598 45 03 03 penningmeester@svharen.nl

penningmeester Holthammen 18 9636 GT Zuidbroek

Jans Uildriks tel. 534 82 08 ledenadministratie@svharen.nl

Middelhorsterweg 86, 9751 TH Haren

Ton Wester tel. 534 96 21 webmaster@svharen.nl

Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

Henk Aten tel. 280 87 11 h.aten@home.nl

Anna Bijnspad 13, 9752 JR Haren

Joke Poelstra tel. 534 36 09 poelstraj@home.nl

Dilgtweg 3D12, 9751 ND Haren

Aanmeldingsstrookjes

om u op te geven voor deelname aan

een activiteit kunt u in de bus doen bij

een van de bestuursleden, inleveren

aan de SVHaren tafel in ’t Clockhuys

op donderdagochtend, tussen 10.00

uur en 11.30 uur of sturen naar

info@svharen.nl.

Bankrekening:

NL 78 INGB 0007 0610 89

ten name van Seniorenvereniging

Haren, gevestigd te Haren.

35

Kamer van Koophandel

nummer 64532682

Contributie voor 2019:

€ 25,- per kalenderjaar.

Contributie tweede lid op hetzelfde

adres: € 15,-.

Het contributie betalingsverzoek

ontvangt u per brief in feb.

U ontvangt geen nieuwe ledenpas.

De huidige pas is tot feb 2020 geldig.

E-mail: info@svharen.nl

Website:www.svharen.nl.

Activiteiten Contactpersoon: (activiteitenagenda op pagina 7)

Ria Kip tel. 850 77 46 Jeu de boules

Jan de Hoop tel. 534 54 43 Koersbal

Manna Aardema tel. 534 52 39 Klootschieten

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Wandelclub

vacant tel. Fietsclub

Henk Diephuis tel. 534 82 00 Spelmiddag

Heleen v. Weperen tel. 526 31 46 Leesclub

Piekie Siersema tel. 534 73 50 Koffie + eten alleengaanden De D.

Liesbeth Paagman tel. 534 87 94 NNO-concerten

(b.g.g. Joke Boersma tel. 534 80 36)


Binding 3 april 2019

36

More magazines by this user
Similar magazines