02.04.2019 Views

Leaflet - Hyde Park in Amsterdam (presentatie)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORDRECHT HELMOND HILVERSUM UDEN


HET BEDRIJF<br />

ASWA Keukens is echt een familie bedrijf. Opgericht <strong>in</strong> 1977<br />

te Helmond en uitgegroeid tot meerdere vestig<strong>in</strong>gen<br />

verspreidt over Nederland. S<strong>in</strong>ds de opricht<strong>in</strong>g hebben wij<br />

ons ook gericht op de projectenmarkt, waardoor wij met een<br />

eigen project- afdel<strong>in</strong>g, monteurdienst en logistieke<br />

centrum zeer snel kunnen schakelen naar onze klanten.<br />

HYDE PARK<br />

<strong>Hyde</strong> <strong>Park</strong> is dé nieuwe stadswijk met hoofdstedelijke allure,<br />

op een steenworp van het project ligt de keukendesign store<br />

van ASWA Hilversum. <strong>Hyde</strong> <strong>Park</strong> is groen en levendig, en<br />

ligt op een ideale centrale locatie <strong>in</strong> Metropool <strong>Amsterdam</strong>.<br />

Koop- en huurwon<strong>in</strong>gen voor diverse doelgroepen,<br />

designarchitectuur en riante keukens van verschillende<br />

designmerken zoals SieMatic, Eggersman of Atalier ASWA.<br />

Onze b<strong>in</strong>nenhuisarchitecten en designers helpen u graag<br />

met uw recept naar het ideale keukenontwerp.<br />

Design, uitstral<strong>in</strong>g en kookgemak komen hier samen.


SFEER & INSPIRATIE<br />

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op de won<strong>in</strong>gmarkt. Koop of huur, het draait<br />

vooral om compleet en comfortabel wonen (tegen betaalbare prijs). Dit wordt steeds<br />

belangrijker voor uw klant en daar hoort dan ook sfeer en <strong>in</strong>spiratie <strong>in</strong> een mooie<br />

showroom bij. De keuken is steeds meer een onderdeel geworden van ons dagelijks<br />

leven. Het ontwerp van de keuken kan juist het verschil maken en wij willen<br />

u daarbij graag van dienst zijn.<br />

A-MERKEN<br />

De <strong>in</strong> ons assortiment beschikbare A-merken (bijvoorbeeld SieMatic, Miele) zullen<br />

bijdragen aan een hogere kwaliteitsbelev<strong>in</strong>g van uw project. de beschikbare market<strong>in</strong>g<br />

van deze merken kunnen we hiervoor <strong>in</strong>zetten. Vraag naar de mogelijkheden.<br />

Telefoon (0)88 54 81 800 <strong>in</strong>fo@aswakeukens.nl www.aswakeukens.nl<br />

HELMOND Zuiddijk 18 UDEN Rondweg 101<br />

DORDRECHT Mijlweg 53C HILVERSUM 2 e Loswal 3


SieMatic stijlwerelden<br />

DE LIFESTYLES VAN SIEMATIC<br />

Met de drie SieMatic-lifestyles<br />

PURE, URBAN en CLASSIC worden wereldwijd<br />

woonruimtes gecreëerd die de persoonlijkheid<br />

van de bewoners perfect weerspiegelen.<br />

Het lifestyle-concept van SieMatic volgt de actuele<br />

trends op het gebied van lifestyle en <strong>in</strong>terieurtrends<br />

en maakt het mogelijk om voorheen starre<br />

keukenprogramma’s flexibel, precies en afgestemd<br />

op uw persoonlijke smaak uit te voeren.


SieMatic Urban<br />

KEUKENDESIGN ZONDER DICDATEN<br />

De SieMatic stijl Urban is geïnspireerd<br />

door het bruisende leven <strong>in</strong> de stad.<br />

Het past volledig bij de creativiteit en de wensen<br />

van de bewoners van een dynamische stad.<br />

Door de plaats<strong>in</strong>g van losse meubelelementen,<br />

zoals de “SieMatic 29” buffetkast,<br />

ontstaan grootstedelijke keukens.<br />

Urban <strong>in</strong>spireert.


SieMatic Pure<br />

DE KEUKEN ALS OASE VAN RUST<br />

M<strong>in</strong>imalistisch, tijdloos en elegantie.<br />

Dit typeert de SieMatic stijl Pure.<br />

Er wordt benadrukt wat echt telt.<br />

Tot <strong>in</strong> het kle<strong>in</strong>ste detail worden de zorgvuldig<br />

gekozen materialen en kleuren verwerkt <strong>in</strong> uw keuken.<br />

Door eenvoud wordt een ontspannen<br />

en rustige sfeer gecreëerd <strong>in</strong> uw keuken.


SieMatic Classic<br />

KEUKENS VAN EEN NIEUW TIJDPERK<br />

Met exclusieve en <strong>in</strong>dividuele <strong>in</strong>del<strong>in</strong>gsconcepten<br />

wordt de klassieke keuken opnieuw geïnterpreteerd.<br />

Lak of roestvrij staal? Mat of glanzend?<br />

Het kan allemaal. In de SieMatic stijl Classic<br />

worden klassieke en moderne elementen<br />

samengesmolten tot een uniek ontwerp.


Eggersmann<br />

Technische perfectie, tijdloze elegantie<br />

en <strong>in</strong>dividuele maatproducten.<br />

Dat is waar Eggersmann voor staat.<br />

Maatwerk waarbij uitzonderlijke materialen centraal staan.<br />

Zo kunnen diverse steen- en granietsoorten<br />

en m<strong>in</strong>erale materialen worden toegepast,<br />

maar ook Corian®.


Atelier Aswa<br />

MAATWERK KEUKENS<br />

Bij het kiezen van de juiste keuken is het belangrijk<br />

om reken<strong>in</strong>g te houden met de beschikbare keukenruimte,<br />

de logistiek <strong>in</strong> uw keuken, uw budget, leefgewoontes,<br />

gewenste sfeer en ga zo maar verder.<br />

Er zijn dus veel keuzes te maken <strong>in</strong> een keuken.<br />

ASWA maakt samen met een <strong>in</strong>terieurbouwer<br />

uw keuken geheel op maat.<br />

Afgestemd op uw persoonlijke wensen.<br />

Atelier Aswa


Tevreden klanten


Tot slot<br />

ASWA UW PARTNER<br />

IN PROJECTEN<br />

Elk project heeft zijn eigen karakter.<br />

Wij helpen u graag door de keuken en de market<strong>in</strong>g<br />

daar volledig op af te stemmen.<br />

Graag bespreek ik met u de mogelijkheden<br />

voor een passend design, uitstral<strong>in</strong>g voor <strong>Hyde</strong> <strong>Park</strong>.<br />

U kunt mij bereiken op 06-53162341<br />

of via r.koolen@aswakeukens.nl.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

René Koolen<br />

Telefoon (0)88 54 81 800 <strong>in</strong>fo@aswakeukens.nl www.aswakeukens.nl<br />

HELMOND Zuiddijk 18 UDEN Rondweg 101<br />

DORDRECHT Mijlweg 53C HILVERSUM 2 e Loswal 3


KEUKENS<br />

OM IN TE LEVEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!