De taken van het Vlaams Parlement

vlaamsparlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht van de Vlaamse overheid en heeft drie belangrijke taken:
- het parlement keurt Vlaamse wetten of decreten goed
- het parlement benoemt en controleert de Vlaamse Regering
- het parlement keurt de begroting van Vlaanderen goed

DE TAKEN VAN HET

VLAAMS PARLEMENT

1

DECRETEN GOEDKEUREN

Een decreet is een Vlaamse wet die telt voor alle Vlamingen.

2

DE VLAAMSE REGERING BENOEMEN EN CONTROLEREN

DE BENOEMING

VAN DE

VLAAMSE REGERING

De verkozen volksvertegenwoordigers

kiezen de ministers

na de verkiezingen.

HET VERTROUWEN

IN DE VLAAMSE REGERING

De Vlaamse Regering legt

een vertrouwensverklaring

voor aan het parlement.

Als de meerderheid akkoord

gaat, kan de regering aan

haar taak beginnen.

DE CONTROLE OP DE

VLAAMSE REGERING

Het parlement stelt vragen

aan de regering en controleert

zo of ze haar werk wel

goed doet.

3

DE VLAAMSE BEGROTING GOEDKEUREN

In de begroting staat hoe het geld besteed zal worden.

More magazines by this user
Similar magazines