Hoe komt een decreet tot stand?

vlaamsparlement

Infografiek die de stappen weergeeft om tot een decreet te komen op initiatief van één of meerdere volksvertegenwoordigers of de Vlaamse Regering.

HOE KOMT

EEN DECREET

TOT STAND?

Een decreet is een Vlaamse wet.

Zowel de Vlaamse Regering als

de Vlaamse volksvertegenwoordigers

kunnen een nieuw decreet voorstellen.

STAP

1

Een Vlaamse volksvertegenwoordiger

neemt het initiatief

De Vlaamse Regering

neemt het initiatief

De volksvertegenwoordiger maakt

een tekstvoorstel (‘voorstel van decreet’)

en dient het in bij de voorzitter van het

Vlaams Parlement. Meerdere volksvertegenwoordigers

kunnen dit ook

samen doen.

Als de Vlaamse Regering het

initiatief neemt (‘ontwerp van

decreet’), moet ze een uitgebreidere

procedure doorlopen.

STAP

2

Een bevoegde commissie bespreekt het initiatief

De voorzitter van

het parlement beslist

welke commissie een

voorstel of ontwerp

zal behandelen.

De commissie

bespreekt het voorstel

of ontwerp een eerste

keer zeer grondig.

De commissieleden

stemmen over het

voorstel.

De commissie maakt

een verslag van de

besprekingen bedoeld

voor de plenaire

vergadering.

STAP

3

De plenaire vergadering bespreekt het initiatief

Als het initiatief goedgekeurd

is in de commissie,

komt het op de agenda voor

bespreking in de plenaire

vergadering.

Ten slotte stemt de plenaire vergadering over

het voorstel of ontwerp van decreet. Als een

meerderheid van de volksvertegenwoordigers

voor is (de helft plus 1), is het nieuwe decreet

aangenomen.

STAP

4

Bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse

Regering, publicatie in het Belgisch Staatsblad

More magazines by this user
Similar magazines