20.03.2020 Views

Binnendijks 2020 11-12

Binnendijks van 21 en 22 maart 2020

Binnendijks van 21 en 22 maart 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

67e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>11</strong>/<strong>12</strong> 21/22 maart <strong>2020</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

www.binnendijks.nu<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 4/5 april <strong>2020</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 27 maart <strong>2020</strong> vóór 17.00 uur!<br />

Beemster in Beeld:<br />

Uitgifte & verkoop van het boek<br />

De geplande boekpresentatie op<br />

zaterdagmiddag 28 maart gaat ivm<br />

met de Coronamaatregelen niet door.<br />

Omnibus enquête 2019<br />

In de gemeente Beemster is in 2019 voor de achtste keer een omnibusenquête gehouden onder 1.200<br />

inwoners van 18 jaar en ouder. De respons is 39%. Een citaat uit dit onderzoek betreffende Gemeentelijke<br />

informatie: “De inwoners van Beemster worden het liefst geïnformeerd via de gemeentelijke<br />

informatierubriek in het huis-aan-huisblad (<strong>Binnendijks</strong>), gevolgd door e-mail en brief”.<br />

www.beemster.net/omnibusenquete2019.<br />

Mensen die een boek besteld hebben, kunnen<br />

deze op zaterdagmiddag 28 maart tussen<br />

15.00 en 17.00 uur gewoon ophalen in de<br />

winkel van het Bezoekerscentrum in Middenbeemster.<br />

Uitgangspunt daarbij is dat<br />

bewoners die €25,= of een veelvoud daarvan<br />

hebben overgemaakt hun exemplaren<br />

krijgen. De voucher kan dus niet worden ingeruild<br />

voor een boek! Mensen met een voucher<br />

krijgen hun boek via de persoon die de voucher<br />

heeft uitgereikt.<br />

Tijdens de uitreiking op zaterdagmiddag 28<br />

maart kunnen belangstellenden het boek<br />

ook gewoon kopen in het Bezoekerscentrum.<br />

Betaal daarbij met de pin. Vanaf maandag 30<br />

maart is het boek ook te koop bij Novalux in<br />

Middenbeemster.<br />

GEERT<br />

Informeer vooraf of deze activiteit door<br />

gaat ivm Coronomaatregelen.<br />

Kunst op zolder afgelast<br />

Voor zondag 29 maart aanstaande stond Kunt van Zolder op de agenda. Een activiteit georganiseerd<br />

door de sectie Welzijn van Stichting Beemstergemeenschap in samenwerking met<br />

het Agrarisch Museum Westerhem te Middenbeemster. Helaas heeft de organisatie moeten<br />

besluiten deze activiteit af te gelasten in verband met het Coronavirus. Wij gaan kijken om<br />

Kunst van Zolder op een ander moment wederom op de agenda te zetten. Zodra de nieuwe<br />

datum bekend is, laten wij dat weten. Bedankt voor begrip.<br />

Stichting Beemster Gemeenschap en Agrarisch Museum Westerhem.<br />

sonnet<br />

DAAR GING EEN MAN<br />

HET WEILAND IN<br />

ik zag hem lopen in de verte,<br />

ietwat gebogen in de wind.<br />

Met hem een hond, misschien een herder.<br />

Groep 8 Blauwe Morgenster<br />

voert actie om veiligheid<br />

rond school<br />

Enthousiaste groep 8-ers voeren<br />

tussen 9-13 maart actie in de Rombout<br />

Hogerbeetsstraat.<br />

Deze smalle en doodlopende straat naast het<br />

schoolgebouw leent zich niet om in te rijden.<br />

Elke dag weer ontstaan onveilige situaties<br />

doordat deze straat tóch gebruikt wordt door<br />

ouders en opa's en oma's die dichtbij school<br />

willen parkeren. De gemeente heeft recent<br />

gele belijning aangebracht om te voorkomen<br />

dat er ongewenst parkeergedrag ontstaat<br />

wat voor onveilige situaties leidt. Desondanks<br />

blijft de overlast bestaan. Met zelfgemaakte<br />

brieven en een spandoek spreken leerlingen<br />

de automobilisten aan. De bewoners in de<br />

Rombout Hogerbeetsstraat steunen de actie<br />

volledig en zijn blij dat "hun" straat opnieuw<br />

onder de aandacht is gebracht.<br />

Maandag 27 april<br />

(Koningsdag) vrijmarkt<br />

VERKEERSOUDERS EN<br />

ACTIEVOERENDE KINDEREN<br />

Op maandag 27 april (Koningsdag) organiseert BeeJee in samenwerking met speeltuinvereniging<br />

Vreugdegaard een te gekke vrijmarkt. Van 10.00 tot 14.00 uur. Voor kinderen van 4 t/m<br />

<strong>12</strong> jaar. Je kunt vanaf 09.00 uur met je kleedje komen om een mooi plekje uit te zoeken. Er is<br />

ruimte genoeg in de speeltuin. Gedurende de Vrijmarkt zijn er allerlei te gekken activiteiten.<br />

Luchtkussen, kinderspelletjes, schminken, ponyrijden en nog veel meer! Bij regen gaat het<br />

evenement niet door. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens de Vrijmarkt.<br />

Speeltuin De Vreugdegaard is een openbare ruimte. Er kunnen dus foto’s gemaakt worden.<br />

Wil je helpen? Graag. Informatie/opgave: beejeemiddenbeemster@gmail.com<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

Was hij boer, burger, vreemdeling?<br />

Was het zijn land of van een ander?<br />

Zocht hij een schaap dat hem ontging?<br />

Of, was hij zomaar aan de wandel?<br />

Ik weet het niet. Ik zag alleen,<br />

hoe hij steeds kleiner werd en kleiner -<br />

en hoe de wereld om hem heen<br />

in een steeds groter licht verscheen,<br />

tot, zonder omzien, hij ineens<br />

in het wit-lichte niets verdween.<br />

GEZOCHT<br />

HUISHOUDELIJKE HULP<br />

Heb jij zin om alleen of samen met een vriendin<br />

3-6 uur ons te helpen ons (nieuwbouw)huis in middenbeemster<br />

schoon te houden? Bel dan 06-55361974


2 BINNENDIJKS <strong>11</strong>/<strong>12</strong> 21/22 maart <strong>2020</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>11</strong>/<strong>12</strong> 21/22 maart <strong>2020</strong> 3<br />

Miny en Piet Waterhout-Smits<br />

65 jaar getrouwd<br />

Op <strong>12</strong> maart was het op de kop af<br />

65 jaar geleden dat Miny Smits<br />

en Piet Waterhout, beiden 89<br />

jaar nu, trouwden in Purmerend.<br />

De geboorteplaats (Bernhard<br />

Nieuwentijtstraat) van de bruid.<br />

Piet is een echte Beemsterling. Geboren<br />

en getogen op de plek waar nu nog steeds<br />

tuincentrum Intratuin zit aan de Purmerenderweg.<br />

Daar heeft hij tot zijn 18 jaar<br />

gewoond. Toen ging hij elektrotechniek studeren<br />

in Delft. Dat was even schrikken voor<br />

zijn vriendinnetje Miny die hij heeft leren<br />

kennen in de eerst klas van de Rijks HBS. Hij<br />

deed de vijfjarige, zij de driejarige opleiding.<br />

In 1948 behaalden zij hun diploma. In Delft<br />

studeerde Piet af in 1954. Via Utrecht zijn ze<br />

uiteindelijk in Nijmegen gekomen en vonden<br />

een ideale woonstek in Wijchen. Meneer<br />

Waterhout vond emplooi als elektrotechnisch<br />

ingenieur. Mevrouw Smits vond werk<br />

als apothekersassistente en heeft dit ruim<br />

een kwart eeuw gedaan. Ook toen de kinderen<br />

kwamen. Een zoon en een dochter. En<br />

inmiddels ook een kleindochter. Toen Piet in<br />

1994 gebruik kon maken van de VUT zijn ze<br />

veel gaan reizen. Ook het kerkelijk werk heeft<br />

veel inzet gevraagd. Waaronder het Vluchtelingenwerk<br />

van Miny.<br />

Omdat de gezondheid een kleine tien jaar<br />

geleden haperde, hebben ze besloten om<br />

weer deze kant op te komen: naar de Middenbeemster.<br />

Dichter bij hun in Landsmeer<br />

wonende dochter Annemarie. Hun zoon is<br />

helaas verongelukt. Ze zijn daar in de fase<br />

van ‘consumeren in plaats van produceren’<br />

gekomen en genieten van de prachtige<br />

woning in het Beatrixpark.<br />

De buurt geniet volop mee met het bruidspaar<br />

getuige de strak wapperende vlaggen. Vanavond<br />

gaan ze in familieverband uit eten bij<br />

Stoer in Noordbeemster.<br />

De nieuwe collectie FEETJE<br />

babykleding is binnen!<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

OVERIGE ARTIKELEN STAAN OOK<br />

OP WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

GEERT<br />

Wel gefeliciteerd, het is vrede!<br />

In de vorige <strong>Binnendijks</strong> (kluitjes) deed Cees de Groot van het Waterlands Archief<br />

(en fort Spijkerboor) een oproep ivm de videofilm “Wel gefeliciteerd, het is<br />

vrede”(1995). Naar aanleiding van deze oproep reageerde Erny v.d. Kleut. Zij is<br />

zeer betrokken geweest bij de productie van deze film. Haar reactie willen we u<br />

niet onthouden.<br />

“Ten tijde van de 50 jaar herdenking van de<br />

vrede in 1945 werd een herdenkingscommissie<br />

gevormd door de Gemeente Beemster<br />

en Beemster Gemeenschap. Er kwamen<br />

diverse onderdelen waarvan één de tentoonstellingscommissie.<br />

Ik nam deel aan deze commissie<br />

als afgevaardigde van <strong>Binnendijks</strong>. Ter<br />

versterking van deze commissie was het zaak<br />

de goede mensen te benaderen. Ik vond de<br />

ex-wethouders Tim Noome en Maggie Termeulen<br />

bereid aan deze groep mee te doen. Ik<br />

stelde voor een DVD te maken en die suggestie<br />

vond gehoor. Termeulen wist bij de Gemeente<br />

een bedrag los te peuteren van fl. 1.000,--.. Ik<br />

kende Karst Schleich als filmmaker en legde<br />

met hem contact. Hij werkte toen samen met<br />

een compagnon onder de naam SVP productie.<br />

Ze waren bereid tegen dat bedrag die DVD<br />

te maken. Als invulling vond ik diverse oude<br />

Beemsterlingen bereid hun verhaal over de<br />

oorlog te vertellen en Andries de Vries stelde<br />

foto’s beschikbaar. Ook het dagboek van<br />

Jan Porte, voorgelezen door een leerling uit<br />

groep 8 van De Blauwe Morgenster was een<br />

prachtige aanvulling. Met al deze informatie<br />

en ideeën dacht ik wel wat aardigs te kunnen<br />

brengen. Tot mijn grote vreugde kwam er uit<br />

het archief van de schooljuffrouw van Henk<br />

Tol een tekening tevoorschijn met een pakketten<br />

strooiende vliegmachine. Die werd ter<br />

beschikking gesteld en diende als omslag voor<br />

de DVD. Maar voor het maken van een film<br />

bleek toch wel iets meer nodig te zijn. Karst<br />

vroeg me meteen naar een script! Dat had<br />

ik natuurlijk niet, Maar bij het maken van de<br />

film werd ik door hem geholpen, ook zonder<br />

script. Ik regelde de gesprekken en er werd<br />

gefilmd: overal in de Beemster waar iets was<br />

gebeurd en waar de betreffende sprekers iets<br />

over zouden vertellen. Tussen de interviews in<br />

de Commissiekamer van het Gemeentehuis<br />

door, werd uit het dagboek voorgelezen. De<br />

tekst voor de omslag van de DVD werd door<br />

mij gemaakt en door mevrouw Visser als inleiding<br />

uitgesproken. Dat heb ik allemaal zelf<br />

toen geregeld met steun van Maggie. Maggie<br />

en Tim waren degenen, die de interviews<br />

afnamen. Ook bij de montage van de DVD<br />

werd ik nauw betrokken. Ik hield me op de<br />

achtergrond al staat mijn naam wel genoemd<br />

bij de totstandkoming van de DVD. Misschien<br />

te bescheiden, want als ik nu, na 25 jaar de<br />

DVD bekijk, denk ik: Het is toch een memorabel<br />

stukje geschiedenis dat gelukkig nog<br />

op tijd kon worden vastgelegd. Daar ben ik<br />

best trots op! Hoe het ook zij: het maken van<br />

de DVD bleek veel omvattender te zijn dan<br />

aanvankelijk werd gedacht en ik denk dat de<br />

vennoot is gevallen over de toegezegde beloning<br />

van fl. 1000,-. Misschien zag Karst het als<br />

Beemsterling nog wel zitten, maar na die tijd<br />

zijn ze wel uit elkaar gegaan. Ik denk dat de ze<br />

daarom beiden het recht op de film claimen.<br />

Het eigendom van de film, wie zal het zeggen:<br />

de Gemeente als geldschieter, de filmmakers<br />

of de initiatiefnemer en de persoon die dit allemaal<br />

tot stand heeft gebracht”.<br />

ERNY VAN DE KLEUT<br />

HET GEZAMENLIJK CONCERT VAN<br />

ZANGVERENIGING HARMONIE MET BEEMSTERS FANFARE<br />

OP 4 APRIL A.S. GAAT NIET DOOR<br />

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS.<br />

HET CONCERT ‘PASSIONE E LIBERTA’ KRIJGT<br />

VOLGEND JAAR ZEKER WEER EEN KANS!<br />

Doe méér voor<br />

MOLENS<br />

molenfonds.nl<br />

In gesprek met… Mart Hellingman<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester<br />

ontmoet ik veel Beemsterlingen of<br />

personen die binding hebben met<br />

Beemster. Inspirerend en boeiend<br />

om naar de verhalen te luisteren<br />

en in gesprek te zijn over de meest<br />

uiteenlopende onderwerpen.<br />

Een interview met Mart Hellingman, dat is iets<br />

om naar uit te kijken. Een professionele verhalenverteller<br />

die zoveel binding heeft met ‘zijn’<br />

Beemster – het werd een bevlogen gesprek<br />

van ruim anderhalf uur zonder dat we het door<br />

hadden. Een bijzondere inwoner die ik in mijn<br />

column graag een podium geef. Een podium is<br />

hem overigens niet onbekend, als alumnus van<br />

de theaterschool in Amsterdam. Maar Mart<br />

heeft ook jarenlang voor de klas gestaan én is<br />

afgestudeerd cultuurwetenschapper. “Ik noem<br />

mezelf ook wel de permanente student. Ik wil<br />

blijven leren, blijven doen.”<br />

Theater, filosofie, kunst, cultuur<br />

Marts verhaal begint in Noordbeemster.<br />

Mart: “Inderdaad, geboren en getogen. Ik<br />

heb m’n hart verpand aan Beemster – ik heb<br />

slechts 2 jaar buiten de gemeentegrenzen<br />

gewoond, in Purmerend. Maar toen ik eenmaal<br />

weer terug kon naar Middenbeemster,<br />

heb ik die kans gelijk gepakt. Hier heb ik 43<br />

jaar heerlijk gewoond. We hebben een prachtige<br />

tuin en fantastische buren. Toch verhuizen<br />

mijn vrouw Caroline en ik eind dit jaar<br />

naar Zuidoostbeemster. We laten daar een<br />

woning bouwen met het oog iets meer op de<br />

toekomst gericht. Tja, ik tik toch de 70 aan.”<br />

Dit is overigens niet aan Mart te merken,<br />

voornamelijk als je kijkt naar zijn bezigheden.<br />

Mart: “Ik blijf graag bezig. Dat begon al vroeg<br />

– ik ben jarenlang meester van een basisschoolklas<br />

geweest, maar daarnaast heb ik<br />

altijd gestudeerd en mezelf ontwikkeld. Zo<br />

ben ik altijd geïnteresseerd geweest in filosofie<br />

en kunst, dus besloot ik via de Open<br />

Universiteit een studie cultuurwetenschap te<br />

volgen. Ik heb er misschien wel 20 jaar over<br />

gedaan, maar het diploma is binnen. Ook<br />

was ik vaak te vinden bij de theaterschool<br />

in Amsterdam. Naast mijn werk, op vrijdag<br />

en zaterdag, volgde ik daar les. Ik heb jarenlang<br />

op het toneel gestaan en stukken geregisseerd,<br />

het is nog steeds één van mijn grote<br />

passies. Ik laat mezelf nog steeds graag lenen<br />

voor een theaterproductie, zo ook voor het<br />

Agrarisch Museum en Betje Wolff Museum<br />

met het schoolproject Wonen’ dat we elk jaar<br />

in mei op poten zetten.”<br />

4 mei comité<br />

Mart vervolgt: “Het schoolproject ‘Wonen’<br />

is een interactieve museumervaring voor<br />

basisschoolleerlingen in Beemster. Hoewel,<br />

inmiddels krijgen we ook al groepen 5 vanuit<br />

Purmerend en De Rijp. Met bijna veertig<br />

vrijwilligers creëren we elf dagen lang een<br />

drie-uur-durende voorstelling, met de burgemeester<br />

die in het Agrarisch Museum woont,<br />

opa en oma in de keuken en de meid in haar<br />

eigen kamertje. De kinderen doen quizzen,<br />

wedstrijdjes, mogen verkleden en zelfs in de<br />

bedstee kruipen. Prachtig toch, dat we op<br />

deze manier een stukje interesse in de Beemsterse<br />

historie kunnen kweken. We zijn drie<br />

jaar geleden zelfs genomineerd voor de landelijke<br />

Museumeducatie Prijs.” Ik bemerk<br />

dat mei een drukke maand is voor Mart, want<br />

hij maakt ook deel uit van het 4 mei comité.<br />

“Klopt, maar ik doe het graag. Bovendien<br />

wordt de herdenkingsviering tegenwoordig<br />

steeds breder gedragen door de hele Beemster<br />

gemeenschap. We proberen de viering<br />

toegankelijker te maken voor een groter<br />

publiek. Het Engelse tintje blijft, maar het<br />

Beemster sausje wordt sterker. Zo worden de<br />

scholen er meer bij betrokken en proberen we<br />

lokale verhalen uit de oorlog onder de aandacht<br />

te brengen. Het belooft dus ook dit<br />

jaar weer een mooie herdenking te worden.<br />

Iedereen is welkom om aan te sluiten op 4 mei<br />

en stil te staan bij dit belangrijke moment!”<br />

100% genieten<br />

Naast zijn inzet voor de gemeenschap houdt<br />

Mart er nóg een stel hobby’s op na. “Dat klopt!<br />

Zo studeer ik nu 2,5 jaar Spaans en ga ik binnenkort<br />

naar Valencia voor een taalcursus.<br />

Caroline komt mij halverwege opzoeken om<br />

een kookcursus te doen – hoewel ze eigenlijk<br />

al heerlijk kan koken. Daarnaast zitten we<br />

samen op dansles en doen we elke woensdagochtend<br />

mee met een gezellige wandelgroep.<br />

Ook ben ik een echte boekenwurm: ik ben lid<br />

van een boekenclub en ga graag naar Boeken<br />

bij Betje. Waar ik echter ook heel graag tijd aan<br />

besteed, zijn mijn kinderen en kleindochter. Ik<br />

heb drie kinderen: Lottie, Daan en Tessa. Ze zijn<br />

stuk voor stuk fantastisch, maar volwassen, en<br />

dus allemaal al gevlogen. We mogen gelukkig<br />

veel genieten van onze kleindochter Minke<br />

en zijn dan ook trotse oppasopa en -oma. Tot<br />

slot maken Caroline en ik graag lange, verre<br />

reizen. Dit jaar even niet, vanwege onze verhuizing<br />

naar Zuidoostbeemster, maar ik kijk al<br />

reikhalzend uit naar de volgende trip. Zolang<br />

het kan blijf ik met 100% genieten en blijf ik mij<br />

inzetten voor de Beemsterse gemeenschap op<br />

de manier die bij mij past – als verhalenverteller<br />

en podiumdier.”<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Dit is de laatste reguliere ‘in gesprek met…’ waarin burgemeester Joyce van Beek een Beemster<br />

inwoner interviewt. Zij is hier op verzoek van <strong>Binnendijks</strong> kort na haar aantreden, vijf jaar<br />

geleden, mee gestart. Elke maand een gesprek. In de loop van de jaren hebben we zo heel<br />

veel Beemsterlingen toch weer een beetje beter leren kennen. De redactie bedankt de burgemeester<br />

heel hartelijk voor haar inzet. Volgende keer draaien we de rollen een beetje om.<br />

Helen Köhne, Mirjana de Smit en Piet van Splunter samen<br />

<strong>12</strong>0 jaar lid toneelvereniging Middenbeemster<br />

Een oproep in <strong>Binnendijks</strong> in het najaar<br />

van 1980 van de toneelvereniging<br />

Middenbeemster voor jeugdleden<br />

zorgde voor zo’n twintig reacties.<br />

Naast het volwassenentoneel zou er<br />

ook een jeugdafdeling starten. Drie<br />

van hen, Helen Köhne, Mirjana de Smit<br />

en Piet van Splunter, zijn nog steeds<br />

actief lid. Veertig jaar! Reden om op<br />

woensdagavond 4 maart naar Kavel II<br />

te gaan voor een goed gesprek rond de<br />

keukentafel. Memory lane.<br />

GEERT<br />

Mirjana: “We waren nog geen zestien. Ik zat<br />

op de Mavo. Mijn vriendengroep besloot om<br />

gehoor te geven aan de oproep. Ik dus ook. Ik<br />

kende Piet al wel van de lagere school. Helen<br />

hebben we via het toneel leren kennen”.<br />

Behoudens de eindmusical op de lagere<br />

school hadden ze verder geen enkele toneelervaring.<br />

De bedoeling was om naast het volwassenentoneel<br />

een aparte jeugdafdeling<br />

te starten. Met de achterliggende gedachte<br />

dat dit de instroom zou vergemakkelijken.<br />

Ina Schenke was de motor achter dit idee.<br />

Helen: “Er werd zelfs gestart met twee verschillende<br />

groepen. Een groep onder de zestien,<br />

wij dus, onder leiding van Ina. Zij hield<br />

zich vooral bezig met improvisatie. Jan Hardewijn<br />

was meer van de oude stempel. Hij nam<br />

de oudere groep jongeren onder zijn hoede<br />

en studeerde echt stukken in met vaste tekst.<br />

Ik zal het nooit vergeten: ‘toneeltechnisch<br />

draaien’: niet met je rug naar het publiek!”. Na<br />

het overlijden van Ina nam Jan beide groepen<br />

op zich. Het volwassenentoneel stond toen<br />

onder regie van Jan Sanders. Maar hij had niet<br />

zo’n feeling met de jongeren. Het Heerenhuis<br />

was toen nog de vaste locatie voor de uitvoering<br />

maar dankzij Hardewijn, directeur van<br />

de Mulo, kon de jeugdafdeling terecht in de<br />

toenmalige noodlokalen.<br />

Piet: “De eerste decennia speelde ik lang<br />

niet altijd. Was meer behulpzaam achter de<br />

schermen. Opbouwen, sjouwwerk, changementen<br />

en zo. Had toen nog een drukke<br />

voetbalcarrière en zat elders op school. De<br />

laatste twintig jaar ben ik weer meer (ook)<br />

óp het podium te vinden”. Mirjana en Helen<br />

schatten in dat ze zeker dertig van de veertig<br />

stukken hebben meegedaan. Wat ze in ieder<br />

geval alle drie wel altijd gedaan hebben<br />

waren de wagenspelen en eenakters. Daar<br />

lag hun hart zeker. In korte tijd iets neerzetten.<br />

‘Malligheid’, zoals Helen het uitdrukt.<br />

Helen: “Zal nooit vergeten dat we mee<br />

mochten doen met het Wespentheater. Een<br />

grote tent naast de kleedkamers op het voetbalveld<br />

Tobias de Coeneplein. De hele winter<br />

hard oefenen en de uitvoering kwam zelfs op<br />

tv!”. Het spelen is in al die jaren wel veranderd.<br />

Mirjana: “Geen souffleur meer. Om maar wat<br />

te noemen. Dankzij de technische verbetering<br />

van de verlichting gebruiken we ook bijna<br />

geen schmink meer. En we spelen op locatie.<br />

De laatste jaren is Kavel II aan de Volgerweg<br />

ons onderkomen.<br />

De toneelvereniging heeft laten weten dat de<br />

geplande voorstellingen in verband met de Coronamaatregelen<br />

helaas allemaal afgelast zijn.<br />

GEERT


063 - WT VERLOOP Poster_Lantaarn_500x760-v05.indd 1 02-08-18 16:17<br />

BINNENDIJKS <strong>11</strong>/<strong>12</strong> 21/22 maart <strong>2020</strong> 5<br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

2 maart <strong>2020</strong> Rijperweg 83, 1462MD Uitbreiden van het<br />

bestaande restaurant en<br />

realiseren van een hotel op<br />

bovenliggende verdiepingen.<br />

3 maart <strong>2020</strong> Hugo de Grootstraat 8, Aanleggen inrit.<br />

1462JG<br />

6 maart <strong>2020</strong> Volgerweg 24, 1462HP Kappen van houtopstand<br />

i.v.m. aanleg dam met<br />

duiker.<br />

7 maart <strong>2020</strong> Zuiderweg 99, 1461GG Vervangen van bestaande<br />

brug.<br />

10 maart <strong>2020</strong> Purmerenderweg 70, Vervangen van kozijnen en<br />

1461DE<br />

dak, vernieuwen van goot,<br />

funderingsherstel en<br />

plaatsen van topgevel.<br />

<strong>11</strong> maart <strong>2020</strong> Purmerenderweg <strong>12</strong>8, Creëren van doorbraak<br />

1461DL<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van<br />

het laatste nieuws over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

25-02-<strong>2020</strong> Purmerenderweg 9 Veranderen activiteiten M<strong>2020</strong>-0013 OD IJmond<br />

en aanbouw achtergevel<br />

woning.<br />

<strong>11</strong> maart <strong>2020</strong> Volgerweg 34, 1462HR Aanleggen van buitenzwembad<br />

in achtertuin.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452. De ingediende aanvragen (inclusief aanvraagformulier) staan<br />

ook gepubliceerd op www.overheid.nl.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

6 maart <strong>2020</strong> Volgerweg 24, 1462HP Aanleggen van dam met<br />

duiker incl. inrit t.b.v.<br />

ontsluiting akkerbouwbedrijf.<br />

9 maart <strong>2020</strong> Rijperweg 75, 1462MD Herstellen fundering.<br />

<strong>12</strong> maart <strong>2020</strong> Middenweg 62, 1462HD Vergroten van de woning.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u<br />

dat kunt doen. De verleende omgevingsvergunningen (inclusief besluit) staan<br />

ook gepubliceerd op www.overheid.nl.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 2 maart <strong>2020</strong> met besluitnummer<br />

1504204 het volgende besloten:<br />

VASTSTELLEN:<br />

Nekkerweg 21a, Middenbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres de datum waarom u bezwaar heeft<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij<br />

aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank<br />

pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal<br />

(DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN<br />

GEMEENTERAAD OP 31 MAART <strong>2020</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie start om<br />

15.30 uur en de raad om 19.30 uur. Dit zijn niet de gebruikelijke aanvangstijden.<br />

Dit houdt verband met de informele bijeenkomst, voor genodigden, na afloop van<br />

de raadsvergadering in verband met het vertrek van burgemeester Van Beek per<br />

1 april <strong>2020</strong>.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere de volgende onderwerpen:<br />

Het voorstel tot het vaststellen van de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.<br />

Van 16 december tot en met 27 januari konden inwoners en andere belanghebbenden<br />

reageren op de concept dorpsontwikkelingsvisie. Alle inspraakreacties<br />

zijn verwerkt in een Nota van Inspraak en voorgelegd aan de raad<br />

voor bij de besluitvorming over de vaststelling van deze visie.<br />

Het bespreken van het resume van het college met de bijbehorende situatietekening<br />

van de onderzochte locaties voor de bouw van een dependance voor<br />

de openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang.<br />

Deze stukken waren voor de gemeenteraad ingekomen stukken. Op verzoek<br />

van de fractie Beemster Polder Partij heeft de raad deze stukken geagendeerd<br />

voor bespreking in de commissie. Op <strong>11</strong> februari <strong>2020</strong> heeft de gemeenteraad<br />

besloten de dependance te laten realiseren in het gebied De<br />

Nieuwe Tuinderij Oost.<br />

Het voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de (her)<br />

bouw van een stolpboerderij op het perceel Middenweg 1.<br />

Het voorstel tot het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (APV).<br />

Het voorstel is om aan de APV artikelen toe te voegen die bevoegdheden<br />

geven om op te kunnen treden tegen ondermijnende criminaliteit. De bevoegdheden<br />

betreffen het sluiten van voor het publiek openstaande gebouwen<br />

en het verbieden van zichtbare uitingen van verboden organisaties. Bij<br />

dit laatste gaat het voornamelijk om Outlaw Motorcycle Gangs.<br />

De voorstellen tot het vaststellen van een nieuwe archiefverordening en het<br />

wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief.<br />

Deze voorstellen worden gedaan om te kunnen voldoen aan de huidige weten<br />

regelgeving.<br />

In de vergadering van gemeenteraad wordt een besluit genomen op de voorstellen<br />

waarover de raadscommissie eerder op deze avond een positief advies geeft.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website<br />

www.beemster.net (populair: vergaderingen raad). Via deze site kunt u de<br />

vergaderingen ook rechtstreeks volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken<br />

tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (maandag van 16.00<br />

tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de commissievergadering neem dan vroegtijdig<br />

contact op met de griffier via het nummer (0299) 682 101 of griffier@<br />

beemster.net. Er kan worden ingesproken over de geagendeerde en over nietgeagendeerde<br />

onderwerpen.<br />

WORD ABONNEE VAN<br />

ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel<br />

op voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen,<br />

raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>11</strong>/<strong>12</strong>, 21/22 MAART <strong>2020</strong><br />

ALGEMEEN<br />

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?<br />

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavirus?<br />

Kijk dan op www.purmerend.nl/coronavirus. Hier plaatsen wij de laatste<br />

updates en maatregelen.<br />

DORPSONTWIKKELINGSVISIE VAN<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

Het college heeft op dinsdag 10 maart <strong>2020</strong> besloten om de concept Dorpsontwikkelingsvisie<br />

van Middenbeemster ter vaststelling aan te bieden aan de<br />

gemeenteraad. Op 31 maart aanstaande staat de concept Dorpsontwikkelingsvisie<br />

met de Nota van Inspraak waarin alle inspraakreacties zijn beantwoord, op<br />

de agenda van de raadscommissie. Meer informatie over de vergadering van de<br />

raadscommissie vindt u op de website van de gemeente.<br />

DORPSONTWIKKELINGSVISIE VAN<br />

ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

Op 24 februari is de voorkeursvariant besproken tijdens een drukbezochte<br />

bijeenkomst in het gemeentehuis. De toelichting op de keuzes die we voor de<br />

voorkeursvariant hebben gemaakt, is te vinden op de website<br />

www.visievanbeemster.nl (Zuidoostbeemster, voorkeursvariant).<br />

De voorkeursvariant werken we uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie.<br />

Uiteraard kunt u hierop reageren, tijdens de informatiemarkt en in de formele<br />

inspraakprocedure die dan volgt. Hierover informeren we u binnenkort.<br />

KAREN HEERSCHOP BENOEMD<br />

TOT WAARNEMEND<br />

BURGEMEESTER BEEMSTER<br />

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Beemster<br />

heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang<br />

van 1 april <strong>2020</strong> mevrouw H.C. (Karen) Heerschop benoemd tot waarnemend<br />

burgemeester.<br />

De huidige burgemeester Joyce van Beek heeft aangegeven haar functie per 1<br />

april te beëindigen. Voor de gemeenten Beemster en Purmerend is de wettelijke<br />

procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature<br />

niet open gesteld en wordt gedurende de procedure een<br />

waarnemend burgemeester in Beemster benoemd.<br />

EINDE PUBLICATIES<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 POSTADRES: POSTBUS 7 1462 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen Vrouwen van Nu<br />

Uitslag <strong>11</strong> maart<br />

1 Janna Doets 5<strong>12</strong>7<br />

2 Bep v.d. Berg 5100<br />

3 Joke Akkerman 5048<br />

4 Klaske Koopman 4958<br />

Klaverjassen Middelwijck<br />

6 maart<br />

1 Piet Groot 6373<br />

2 Thea Talens 5747<br />

3 Wim Duijn 5666<br />

Laagste<br />

Annie Schregardus 3460<br />

5 Gerie Metselaar 4926<br />

6 Ali v. Dort 4801<br />

7 Elly Bakker 4796<br />

Poedelprijs Iet Jantjes 3638<br />

13 maart was er geen klaverjassen<br />

i.v.m. het coronavirus.<br />

RIA DUIJN<br />

Stille getuigen –<br />

vliegtuigwrakken<br />

uit de jaren ’40-’45<br />

Johan Graas<br />

van de stichting<br />

Aircraft<br />

Recovery Group<br />

(ARG) houdt op<br />

dinsdag 14 april<br />

een lezing over de neergestorte vliegtuigen tijdens<br />

de oorlogsjaren. De oprichter van het Luchtoorlog<br />

museum Fort Veldhuis in Heemskerk vertelt over de<br />

verliezen op luchtoorlog gebied rond de meidagen<br />

1940, over het aantal vliegtuigen die boven<br />

Nederland zijn neergestort en hoe de stichting de<br />

gevonden wrakken identificeert.<br />

Een hele actuele berging komt ook aan bod, namelijk die van<br />

de Engelse Short Stirling bommenwerper met nog 7 vermisten.<br />

Dit toestel is in de nacht van 29 op 30 maart 1943 door een<br />

Duitse nachtjager beschoten en neergestort in de toenmalige<br />

Zuiderzee. Het wrak werd in 2008 bij toeval gevonden door de<br />

KNRM van Marken. Zij moesten op 22 december een boot met<br />

motorpech ophalen. Bij het omhoog halen van het anker bleef<br />

er een onderdeel aan zitten. Het bleek de aandrijfmotor van<br />

het landingsgestel van een Short Stirling Bommenwerper. Er<br />

werd een groot onderzoek gestart door de stichting en uiteindelijk<br />

is het vliegtuig geïdentificeerd als de BK716 met nog 7<br />

bemanningsleden geregistreerd als vermist. Tijdens het onderzoek<br />

kwam naar voren dat de gehele bemanning nog in het<br />

wrak aanwezig is. De berging van het wrak begint op 30 maart<br />

en zal vier weken duren. Tijdens de lezing wordt het publiek op<br />

de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Wilt u graag deze<br />

interessante lezing van het Historisch Genootschap Beemster<br />

bijwonen? U bent van harte welkom op dinsdag 14 april in Cultureel<br />

Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, Middenbeemster.<br />

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).<br />

Reserveren verplicht. We ontvangen uw reservering graag<br />

via: info@historischgenootschapbeemster.nl of telefonisch<br />

via 0299-673500 (Hilda Reijm), onder vermelding van naam<br />

en aantal personen. Voor HGB leden, op vertoon van hun lidmaatschapskaart<br />

(op de kaart staat voor hoeveel personen die<br />

geldig is), is de toegang gratis. Voor introducés en belangstellenden<br />

bedraagt de entree € 3,50. Wordt u op deze avond lid<br />

van het HGB dan is de entree alsnog gratis.<br />

Keuken (werkplaats) Breidablick<br />

Maandagmiddag 2 februari, 13.00 uur.<br />

Hans Peter Lammerts, Bart Borst en Pascal van Dijk,<br />

instellingskoks en sociaal therapeuten, hebben net hun<br />

middageten op als ik hun domein betreed. De ruime<br />

instellingskeuken van Breidablick. De deelnemers<br />

aan de werkplaats zijn tussen de middag op de eigen<br />

woongroep om het (warme) middagmaal te nuttigen.<br />

Dus kunnen we even rustig om tafel zitten.<br />

“We beginnen rond kwart voor negen met de voorbereidingen.<br />

De zeventien deelnemers aan de werkplaats, waarvan twee van<br />

buiten Breidablick, komen na de dagopening van negen uur<br />

binnen. Al jarenlang een vaste ploeg. Met af en toe een wisseling.<br />

Omdat we altijd vers en biologisch koken, moeten alle producten<br />

eerst gesneden worden. Vandaar deze grote snijtafel<br />

waar we nu omheen zitten. Iedereen wordt naar eigen mogelijkheden<br />

ingezet. Niet alleen maar het snijden maar er moet ook<br />

(af)gewassen worden en diverse andere klussen. In samensprak<br />

stellen we het menu samen. Een hoofdmenu en een toetje. Dat<br />

kan zelfgemaakt vla of yoghurt zijn of fruit. Menusuggesties van<br />

bewoners altijd welkom zijn. We letten daarbij op variëteit. Dus<br />

pasta, granen, quinoa, aardappelen. Diverse groentes. Veelal<br />

ook met een salade er bij. Zo’n twee of drie keer in de week vlees.<br />

Omdat we 240 maaltijden moeten bereiden, zijn we genoodzaakt<br />

om ook (biologische) groentes van elders te betrekken. Dat geldt<br />

Buurtvereniging Noordbeemster<br />

Kinderbingo + darten<br />

jeugd en “Mannendarten”<br />

in de Noordbeemster. Op<br />

zaterdagavond 7 maart was<br />

het weer zo ver, maar liefst<br />

17 kinderen en 17 mannen<br />

hadden zich aangemeld om te<br />

strijden wie zich de beste van<br />

die avond kon noemen.<br />

Om 19.00 uur begonnen de kinderen uit de Noordbeemster aan<br />

de bingo, heel geconcentreerd op weg naar een volle rij, daarna<br />

een volle kaart of een kruis. Er werden meerdere rondes gespeeld<br />

en na afloop van de bingo mochten ze vast een voorproefje<br />

nemen op de dartborden waar om 21.00 uur de mannen op los<br />

gingen. Aandachtig wierpen de kids onder het genot van wat<br />

drinken en wat lekkers de pijlen richten de borden. De een raak en<br />

de ander net niet. Al met al een geslaagde avond voor de kinderen<br />

en ze gingen allemaal moe en voldaan met een rood hoofd van de<br />

strijd en een prijsje naar huis.<br />

Uitslag kinderen: De 1e prijs Mart van den Bosch; De 2e<br />

prijs Leo Smit; De 3e prijs Brandon van der Ploeg<br />

Om 21.00 uur kwamen de mannen binnen. Na wat uitleg over de<br />

spelregels en de indeling van de poules vlogen de pijlen, onder<br />

het genot van een pilsje en wat kaas, worst en chips, richting de<br />

ook voor ons vlees. Maar wel binnen de polder. Zo’n 200 maaltijden<br />

blijven op Breidablick. Waarbij we ook rekening moeten<br />

houden met de diverse diëten en andere eetvoorschriften. Voor<br />

de bewoners en het personeel. De rest gaat naar drie buitenhuizen<br />

elders. Na het snijden gaan de ingrediënten in de grote<br />

kookketels aan de andere kant van de keuken. Om uiteindelijk<br />

om kwart over twaalf in metalen warmhoud bakken gedaan te<br />

worden. Klaar voor transport. De bewoners gaan dan ook naar<br />

hun eigen woonhuis.. Om twee uur komen ze terug. Tijd om het<br />

kookgedeelte grondig schoon te maken. Daarna wordt alvast<br />

begonnen met de eerste voorbereidingen voor het menu van de<br />

volgende dag. Dat geeft rust in de keuken. Want we hebben altijd<br />

één deadline: om kwart over twaalf moet er voor 240 mensen<br />

een warme maaltijd zijn! Om vijf uur zit de werkdag er op voor de<br />

bewoners. In de winter helpt de tuinwerkplaats met het schillen<br />

van de aardappelen.<br />

We hebben alle drie onze opleiding instellingskoks afgerond en<br />

werken al jaren op Breidablick. We vinden juist die combinatie van<br />

koken én begeleiden van de bewoners (vandaar de toevoeging<br />

sociaal therapeuten) zo aantrekkelijk. Je merkt persoonlijke groei.<br />

De keuken is alleen door de weeks en op 1e Kerstdag open. In<br />

het weekend wordt er in de huizen gekookt”.<br />

GEERT<br />

dubbels en bulls eye. Tenminste, dat was de bedoeling, de meeste<br />

pijlen kwamen gelukkig goed terecht op het bord. Er waren 3<br />

poules en de indeling was zo gemaakt dat iedereen tegen elkaar<br />

moest spelen in zijn poule. De winnaars van elke poule moesten<br />

daarna tegen elkaar, wat behoorlijk veel strijd op leverde.<br />

Uitslag mannen: 1e plaats Anton Roet; 2e plaats Willem<br />

Netel; 3e plaats Hans Scheringa<br />

Het was een geslaagde avond voor jong en oud. Ben je woonachtig<br />

in de Noordbeemster, en wil jij of je kinderen volgend jaar<br />

nu ook meedoen? Of misschien wel met een van de andere activiteiten<br />

van de Buurtvereniging Noordbeemster, meld je dan aan!<br />

Ben je nog geen lid? Stuur dan een email naar: buurtverenigingnoordbeemster@hotmail.com<br />

en we nemen contact met je op.<br />

NAMENS HET BESTUUR VAN BUURTVERENIGING<br />

NOORDBEEMSTER, WILLEM NETEL


6 BINNENDIJKS <strong>11</strong>/<strong>12</strong> 21/22 maart <strong>2020</strong><br />

Informatierubriek<br />

Colofon<br />

DIALOOG<br />

Ditmaal een interview met Daniëlle Woudstra en Moncef Beekhof<br />

Elke maand maken we een portret van Beemsterlingen en Purmerenders over de fusie. Dit keer<br />

zijn we in gesprek met Daniëlle Woudstra, voorzitter van VISIT Beemster en Moncef Beekhof,<br />

directeur van VVV Purmerend én het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt. Zij delen graag<br />

hun blik op het Purmerend én Beemster van de toekomst.<br />

Het interview is te lezen op <strong>Binnendijks</strong>.nu<br />

Daniëlle ervaart de aanstaande fusie als positief. “Ik begrijp heel goed dat Beemsterlingen de<br />

waarden van de Beemster willen behouden. Ik denk ook dat dit wel gaat lukken en dat duidelijk<br />

is geworden dat Purmerend ook heel erg waardeert wat de Beemster is en dit wil behouden.<br />

Het centrum van Purmerend wordt daarentegen ook door Beemsterlingen bijna liefkozend ‘het<br />

stadje’ genoemd, het heeft ook veel authentieke kenmerken. Ik verwacht dat Beemster, ook<br />

omdat het werelderfgoed is, zo blijft, al moet het geen museum worden. Het doel van UNESCO<br />

is dat het bewaard blijft voor de toekomstige generatie. Om dat voor elkaar te krijgen moet je<br />

wel blijven doorontwikkelen, het moet leefbaar blijven. Wonen, werken en genieten.”<br />

Moncef: “Ik zie kansen en mogelijkheden om alles sterker te maken, ik zie nu al mooie dingen<br />

gebeuren. We hebben contact met elkaar als musea zijnde in Beemster en Purmerend. Beemsterlingen<br />

zijn al heel trots op hun gemeente en steeds meer Purmerenders zijn dat ook. Purmerend<br />

is ook een prachtige stad en heeft veel te bieden, ik zou het zo mooi vinden als alle<br />

Purmerenders een keer het museum bezoeken.”<br />

Zie voor het volledige gesprek www.binnendijks.nu.<br />

Gezocht: stukjesschrijver(s) en<br />

plv. eindredacteur <strong>Binnendijks</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong> ontvangt regelmatig<br />

uitnodigingen van organisaties om<br />

hun activiteit te komen bezoeken.<br />

Voor een foto en een verslagje in de<br />

krant of op de site. Dat zijn de meest<br />

uiteenlopende uitnodigingen.<br />

Van een zestig jarig bruidspaar (bezoek door<br />

de burgemeester) tot een bijeenkomst waarin<br />

gesproken wordt over het verwijderen van<br />

asbestplaten en gelijktijdig plaatsen van zonnepanelen.<br />

Of een boer met een schaap met<br />

opvallend aantal lammeren. Altijd interessante<br />

onderwerpen.<br />

We zoeken iemand met brede belangstelling<br />

die het leuk vindt zo’n bijeenkomst bij te<br />

wonen en daar een stukkie over te schrijven.<br />

Inclusief foto. Je komt als stukkiesschrijver zo<br />

in alle hoeken van de Beemster en bouwt in<br />

de kortste keren een breed sociaal netwerk<br />

op. Uiteraard mag je zelf ook met suggesties<br />

komen voor een artikel. Graag zelfs.<br />

Organisaties hebben uiteraard ook de mogelijkheid<br />

om zelf een verslag te schrijven en<br />

foto (hoge resolutie) op te sturen. Dat hebben<br />

we zelfs nog liever! Het kan dan zijn dat die<br />

stukkies enigszins aangepast moeten worden<br />

om zoveel mogelijk artikelen te kunnen<br />

plaatsen in de papieren versie van <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Dat is het werk van de eindredacteur.<br />

Omdat de huidige eindredacteur af en toe ook<br />

‘van huis wil’, zijn we op zoek naar iemand die<br />

het leuk vindt om in de eindredactie een rol<br />

te spelen. Heb je belangstelling? Schroom niet<br />

om een afspraak te maken met<br />

GEERT HEIKENS<br />

STUKJESSCHRIJVER EN EINDREDACTEUR<br />

0299 683224 / REDACTIE@BINNENDIJKS.NU<br />

Bibliotheken gesloten,<br />

activiteiten afgelast<br />

Bibliotheek Waterland houdt<br />

de deuren van de vestigingen<br />

gesloten vanwege de corona<br />

maatregelen voorlopig t/m maandag<br />

6 april. Activiteiten zijn afgelast of<br />

opgeschort.<br />

In het kader van 75-jarig jubileum<br />

bevrijding Nederland twee foto’s van<br />

de inundatiesluis in de Beemster.<br />

Aan de Zuiddijk tussen Nekkerweg en Middenweg<br />

is deze te bezoeken. De uitleg over<br />

hoe het water in de 2WO tot tweemaal de<br />

Beemster onder water zetten. De moeite<br />

waard om eens een bezoek te brengen. (fotografie:<br />

Daniella en Dirk Ernsting)<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

Wat betekent dit voor de dienstverlening van<br />

de Bibliotheek? Inleveren van materialen<br />

kan via de inleverbussen van al onze vestigingen.<br />

Verlengen kan via Mijn Bibliotheek<br />

op de website of via de Bibliotheek Wise<br />

app. Uitlenen - de uitleentermijn van materialen<br />

wordt (met ingang van 16 maart) voor<br />

iedereen automatisch verlengd. Reserveren -<br />

reserveringen kunnen niet bij de Bibliotheek<br />

worden opgehaald maar blijven klaar staan<br />

tot de Bibliotheek weer open is. Een nieuwe<br />

reservering maken is vooralsnog niet mogelijk.<br />

Activiteiten in de Bibliotheek worden<br />

afgelast of opgeschort. Klanten die zich<br />

hebben aangemeld of een kaartje hebben<br />

gekocht krijgen bericht. Voor iedereen die wil<br />

blijven lezen en luisteren heeft de Bibliotheek<br />

een online aanbod.<br />

Kijk op www.bibliotheekwaterland.nl/online.<br />

75 jaar vrijheid in Nederland!<br />

Ingezonden brief Dorpsontwikkelingsvisie<br />

Zuidoostbeemster<br />

Begin maart heeft de redactie een ingezonden brief ontvangen betreffende een reactie op de<br />

Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster. Voor de inhoud van deze brief verwijzen we naar<br />

de site www.binnendijks.nu. (datum 7 maart).<br />

Acasea Mediation&Coaching drs. Thoke Schuilwerve, Registermediator<br />

en psycholoog voor familiezaken, echtscheiding, omgangen<br />

ouderschapsplan. Volgerweg <strong>12</strong>0A, 1461 CB Zuidoostbeemster.<br />

M 06 5219 96 98, E thoke@acasea.nl, I www.acasea.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kraggeveenstraat 5.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-559<strong>11</strong>00<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg <strong>11</strong>, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06<br />

20464700 www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 68<strong>2020</strong> of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-559<strong>11</strong>00<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616<strong>11</strong>6203, email: hle.appelo@planet.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 6907<strong>12</strong><br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen<br />

en begeleiden uitvaarten op de voor hen zo kenmerkende persoonlijke<br />

en warme wijze. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij een<br />

overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-<strong>12</strong>.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.<br />

Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397, beemster@rswp.<br />

nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - <strong>12</strong>.00 uur.<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek<br />

de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Bloembollen<br />

Waar blikjes verdwijnen planten stille opruimers bloembollen. Sinds jaar en dag zijn er (bloemen)<br />

opruimers die graag op de achtergrond blijven. Maar hierbij een foto van wat hun inspanning zou<br />

kunnen zijn. Op plekken waar veel blikjes/rommel is planten zij bloembollen. Ik zie het fenomeen<br />

steeds meer in de polder. En misschien zorgt het dat daar minder rommel komt?<br />

(FOTO DIRK ERNSTING)<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek.<br />

e-mail: 3advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg <strong>11</strong> - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk <strong>12</strong>6 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 4400 exemplaren<br />

Kluitjes<br />

Cono Kaasmakers meest duurzame van ons<br />

land. Sinds 1 januari is het productieproces<br />

bij Cono Kaasmakers door het nemen van<br />

allerlei maatregelen klimaatneutraal. Reden<br />

voor de Climate Neutral Group om Cono als<br />

eerste zuivelorganisatie van ons land klimaatneutraal<br />

te certificeren.<br />

Porselein aan de Jisperweg: 28 en 29 maart<br />

(van <strong>12</strong> tot 5 uur) open studio's. Atelier Wil<br />

van Blokland Jisperweg 53A & kunstwerkruimte<br />

Inge Bečka. Jisperweg <strong>12</strong>3. U bent<br />

van harte welkom!<br />

Dierenpolitie zoekt getuigen gedumpte<br />

hanen berm Purmerenderweg nabij de N244.<br />

Informatie: Meldpunt dierenpolitie via telefoonnummer<br />

144 of via telefoonnummer<br />

0900-8844. Anoniem melding doen kan<br />

via Meld Misdaad Anoniem: tel.nr. 0800-<br />

7000. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer<br />

<strong>2020</strong>043921 bij.<br />

Het gezamenlijk concert met Beemsters Fanfare<br />

gaat 4 april <strong>2020</strong> NIET door. Het concert<br />

Passione e Liberta krijgt volgend jaar zeker<br />

weer een kans!<br />

Voorstellingen van Toneelvereniging Paulus<br />

II op 21 en 28 maart gaan niet door. We<br />

zetten in op volgend jaar.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster houdt haar<br />

deuren tot en met 5 april gesloten. Lezing<br />

Pia Dijkstra (Beemster Vertoeving) gaat niet<br />

door. Paaseieren zoeken 13 april Arboretum<br />

gaat niet door.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

ZONDAG 22 MAART<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER<br />

VIA KERKGEMIST.NL<br />

10.00 uur “Keyserkerk” Vierde zondag in de<br />

40-dagentijd met Ds. Nico Schroevers, Femke Leek<br />

solozang<br />

R.K. JOANNES DE DOPER:<br />

Geen Dienst<br />

ZONDAG 29 MAART<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER<br />

VIA KERKGEMIST.NL<br />

10.00 uur “ Keyserkerk”<br />

Vijfde zondag in de 40-dagentijd met<br />

Ds. Nico Schroevers, Femke Leek, solozang.<br />

R.K. JOANNES DE DOPER:<br />

Geen Dienst<br />

NIKOLAASKERK<br />

IN MAART ZIJN ALLE VIERINGEN/DIENSTEN<br />

AFGELAST.<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu


ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Al bijna 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat<br />

wij uw vertrouwen kregen. Visitekaartjes, een<br />

productcatalogus, de geboortekaartjes van uw<br />

kinderen. Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Netwerk <strong>12</strong>6 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

Over laatste wensen spreken;<br />

het is lastig, maar wanneer u<br />

het gesprek toch aangaat,<br />

blijven uw nabestaanden met<br />

minder vragen achter in een<br />

tijd waarin zij waarschijnlijk<br />

toch al genoeg aan hun hoofd<br />

hebben.<br />

Kunnen wij u helpen bij het<br />

verzorgen van een uitvaart<br />

of wilt u de mogelijkheden<br />

eens bespreken tijdens een<br />

kosteloze voorbespreking?<br />

Neem dan gerust<br />

contact met ons op.<br />

DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-683 945<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

PAKKET BUDGET<br />

CREMATIE DEKKER<br />

€ 1945,-<br />

PAKKET ALL-IN<br />

CREMATIE DEKKER<br />

€ 3445,-<br />

PAKKET CREMATORIUM<br />

PURMEREND<br />

€ 4975,-<br />

STOP<br />

ARMOEDE IN<br />

NEDERLAND<br />

Helpt u mee?<br />

WWW.ARMOEDEFONDS.NL<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!