10.09.2020 Views

Brochure Hoofdweg 290-a te Paterswolde

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Hoofdweg</strong> <strong>290</strong>a <strong>te</strong> Pa<strong>te</strong>rswolde<br />

VEEL GEHOORDE UITSPRAKEN OVER DIT UITZONDERLIJKE APPARTEMENT ZIJN:<br />

‘Het lijkt wel alsof er een UFO op het dak geland is’<br />

‘Nog nooit zo goed ervaren dat ruim<strong>te</strong> driedimensionaal is’<br />

‘De luxe van een vrijstaande villa, maar dan gelijkvloers en met minder werk’<br />

‘Wat voelt de privacy en de rust van een kleinschalig gebouw toch prettig’<br />

‘Deze bouwkwali<strong>te</strong>i<strong>te</strong>n kom je zelden <strong>te</strong>gen’<br />

‘Met zoveel bui<strong>te</strong>nruim<strong>te</strong> heb je geen tuin meer nodig’<br />

‘Geweldig... wonen met uitzicht op het groen <strong>te</strong>rwijl de voorzieningen en de bruisende stad Groningen<br />

dichtbij zijn’


‘Het lijkt wel alsof er een UFO geland is’<br />

Er zit een bijzondere gedach<strong>te</strong> ach<strong>te</strong>r het ontwerp van dit appar<strong>te</strong>ment, waar archi<strong>te</strong>c<strong>te</strong>nbureau Onix uit<br />

Groningen voor <strong>te</strong>kende. Wat me<strong>te</strong>en opvalt is de naam die de archi<strong>te</strong>ct heeft verbonden aan het project: N.U.F.O.,<br />

wat staat voor Not Unidentified Flying Object. Onix legt het ontwerp van het appar<strong>te</strong>ment als volgt uit:<br />

Op de bestaande kantoorgebouwen zijn als het ware twee appar<strong>te</strong>men<strong>te</strong>n “geland”. Deze N.U.F.O. is een<br />

autonoom object dat parasi<strong>te</strong>ert op de bestaande bebouwing en <strong>te</strong>gelijkertijd een hyper specifieke vorm heeft<br />

aangenomen door de afs<strong>te</strong>mming op de onderliggende constructie, de nabijgelegen bomen en het uitzicht<br />

over de twee boskamers. De contouren van de N.U.F.O. komen voort uit het herkenbaar maken van slechts twee<br />

appar<strong>te</strong>men<strong>te</strong>n. Zij krijgen hun identi<strong>te</strong>it door op cruciale momen<strong>te</strong>n in het ontwerp het aluminium dak om <strong>te</strong><br />

vouwen in de wanden. De archi<strong>te</strong>ctuur presen<strong>te</strong>ert zich als kunst op een bestaande sokkel.


‘Nog nooit zo goed ervaren<br />

dat ruim<strong>te</strong> driedimentionaal is’<br />

Wat bij binnenkomst direct opvalt zijn de mooie zichtlijnen, de gro<strong>te</strong> glaspartijen van vloer tot plafond, de<br />

variërende hoog<strong>te</strong>lijnen in het uitzonderlijke hoge plafond. Dergelijke hoog<strong>te</strong>n komen normaal gesproken slechts<br />

voor in karak<strong>te</strong>ristieke 30-jaren villa’s. Samen zorgt dit voor een driedimensionale woonbeleving.


‘Deze bouwkwali<strong>te</strong>i<strong>te</strong>n kom je zelden <strong>te</strong>gen’<br />

Niet alleen de locatie is bijzonder <strong>te</strong> noemen, het is juist het appar<strong>te</strong>ment zelf (met 225 m² woonoppervlak<strong>te</strong><br />

en 100 m² bui<strong>te</strong>nruim<strong>te</strong>) dat zeer tot de verbeelding spreekt. Luxe, ruim<strong>te</strong>, uitzicht, het zijn slechts enkele<br />

s<strong>te</strong>ekwoorden die <strong>te</strong> binnen schie<strong>te</strong>n. Het woongenot wordt gecreëerd door het totaalplaatje. Gebruik van<br />

hoogwaardige ma<strong>te</strong>rialen als glas, staal, aluminium en hout zorgt voor sfeervolle aan- en uitzich<strong>te</strong>n.


Entree<br />

De entree vindt u aan de zijkant van het gebouw, waar u middels een met aluminium belegd looppad de voordeur<br />

bereikt. Deze geeft toegang tot de benedenhal met eigen berging, hoofdme<strong>te</strong>rkast en lift naar de verdieping.<br />

Middels een videofoon in het appar<strong>te</strong>ment regelt u de toegang op afstand. Vanuit de benedenhal zijn er twee<br />

opties om de verdieping <strong>te</strong> bereiken: de lift of de trap. U bereikt vervolgens de ruime bovenhal waar u de entree<br />

naar het appar<strong>te</strong>ment vindt.<br />

Living<br />

Een goed doordacht ontwerp: open, licht en optimaal gebruik makend van de uitzich<strong>te</strong>n rondom. Het<br />

appar<strong>te</strong>ment is v.v. een natuurs<strong>te</strong>nen vloer van Portugees marmer in een grijs/bruin gemêleerde tint. Om bij <strong>te</strong><br />

dragen aan het comfort vindt u geen dorpels en is de vloer v.v. vloerverwarming.<br />

De royale en opvallende lich<strong>te</strong> living heeft een roomdivider met sfeervolle gashaard en ruim<strong>te</strong> voor een TV.<br />

De ach<strong>te</strong>rzijde van de divider biedt ruim<strong>te</strong> voor een prettige werkplek. Vanuit verschillende plekken in het<br />

woongedeel<strong>te</strong> heeft u toegang tot de royale bui<strong>te</strong>nruim<strong>te</strong> middels schuifpuien.


Woonkeuken<br />

De living gaat door de open indeling vloeiend over in de ruime en luxe woonkeuken. Het aanrechtblad is<br />

uitgevoerd in <strong>te</strong>akhout. In combinatie met de moderne Siematic keuken ontstaat een sfeervolle uitstraling.<br />

Bijkeuken<br />

De bijkeuken bevindt zich naast de keuken en is <strong>te</strong> bereiken middels een schuifdeur. U vindt hier veel<br />

opbergruim<strong>te</strong> en <strong>te</strong>vens aansluitpun<strong>te</strong>n voor diverse apparatuur.


1e slaapkamer<br />

De eers<strong>te</strong> slaapkamer is maar liefst 37 m² en v.v. een op maat gemaak<strong>te</strong>, U-vormige inloopkast. Het lichtplan is ook<br />

hier doorgevoerd, <strong>te</strong>vens heeft u hier de beschikking over airconditioning. Middels een schuifwand bereikt u de<br />

luxe badkamer met een op maat gemaakt wastafelmeubel met dubbele wastafels, een toilet (Starck II), een ruime<br />

inloopdouche en vas<strong>te</strong> kast met spiegelschuifdeuren.


2e slaapkamer<br />

De tweede slaapkamer is ruim 21 m² en beschikt <strong>te</strong>vens over een aangrenzende badkamer in dezelfde stijl<br />

uitgevoerd als de andere badkamer, met als toevoeging een ligbad.


Werkkamer / 3e slaapkamer<br />

De werkkamer van ca. 15 m² bevindt zich bij de entree en biedt een ruime en rustige werkplek met toegang naar<br />

het bui<strong>te</strong>n<strong>te</strong>rras. De werkkamer is ook eenvoudig aan <strong>te</strong> passen om als derde slaapkamer <strong>te</strong> gebruiken.<br />

TE<br />

KOOP<br />

Jocel Nijdam


‘Met zoveel bui<strong>te</strong>nruim<strong>te</strong> hebt u geen tuin meer nodig’<br />

Uniek aan dit appar<strong>te</strong>ment is ook zeker de luxe en zonnige bui<strong>te</strong>nruim<strong>te</strong> van ca. 100 m² . Het <strong>te</strong>rras is belegd<br />

met hardhout (Bankirai) en deels overdekt, waardoor u op ieder moment van de dag de keuze heeft uit zon<br />

en schaduw. Het lichtplan dat in het appar<strong>te</strong>ment is geïn<strong>te</strong>greerd is <strong>te</strong>vens aan de bui<strong>te</strong>nzijde doorgevoerd,<br />

waardoor u ook ’s avonds een heerlijke sfeer kunt creëren en bui<strong>te</strong>n naar binnen kunt halen.<br />

Kenmerkend aan het <strong>te</strong>rras is dat u kunt genie<strong>te</strong>n van uw privacy, maar <strong>te</strong>vens kunt genie<strong>te</strong>n van uitzicht over het<br />

Friesche Veen waar in de zomer de schapen grazen en in de win<strong>te</strong>r jong en oud komen schaatsen.


Dubbele garage<br />

Aan de ach<strong>te</strong>rzijde bevindt zich de vrijstaande, dubbele garage welke <strong>te</strong>vens door Onix is ge<strong>te</strong>kend in dezelfde<br />

stijl als die van het totale ontwerp. Beide garagedeuren zijn elektrisch bedienbaar.


Wonen in de kop van Drenthe,<br />

nabij bruisende stad Groningen<br />

De kop van Drenthe; één van de moois<strong>te</strong> stukjes Nederland. In het pittoreske Pa<strong>te</strong>rswolde zijn in 2003 twee unieke<br />

en luxe appar<strong>te</strong>men<strong>te</strong>n opgeleverd. Nu heeft u de kans om de nieuwe bewoner van één van deze appar<strong>te</strong>men<strong>te</strong>n<br />

<strong>te</strong> worden en daarmee <strong>te</strong> ervaren hoe het is om <strong>te</strong> wonen in een omgeving die een bijzondere mix biedt van stad<br />

& dorp, rust & ruim<strong>te</strong>, natuur & recreatie maar ook sfeer & comfort.


Wonen in de kop van Drenthe,<br />

nabij bruisende stad Groningen<br />

De kop van Drenthe; één van de moois<strong>te</strong> stukjes Nederland. In het pittoreske Pa<strong>te</strong>rswolde zijn in 2003 twee unieke<br />

en luxe appar<strong>te</strong>men<strong>te</strong>n opgeleverd. Nu heeft u de kans om de nieuwe bewoner van één van deze appar<strong>te</strong>men<strong>te</strong>n<br />

<strong>te</strong> worden en daarmee <strong>te</strong> ervaren hoe het is om <strong>te</strong> wonen in een omgeving die een bijzondere mix biedt van stad<br />

& dorp, rust & ruim<strong>te</strong>, natuur & recreatie maar ook sfeer & comfort.


‘Woningproeverij’<br />

De eers<strong>te</strong> stap richting optimaal woongenot. Deze informatie geeft slechts een beknopt beeld van wat dit<br />

appar<strong>te</strong>ment <strong>te</strong> bieden heeft.<br />

Als u de uitzonderlijke woonkwali<strong>te</strong>i<strong>te</strong>n en het ruim<strong>te</strong>lijk effect van de<br />

driedimensionale woonbeleving ook zelf wilt ervaren maken wij graag een afspraak met u voor een uitgebreide<br />

bezichtiging.


Bijzonderheden<br />

• professioneel alarmsys<strong>te</strong>em aanwezig<br />

• de bijgevoegde plat<strong>te</strong>gronden en<br />

3D-beelden zijn uitslui<strong>te</strong>nd bedoeld <strong>te</strong>r<br />

indicatie, hieraan kunnen geen rech<strong>te</strong>n<br />

worden ontleend. Indien de exac<strong>te</strong> ma<strong>te</strong>n<br />

voor u van belang zijn bieden wij u graag<br />

de mogelijkheid om deze ook zelf op <strong>te</strong><br />

nemen<br />

Vraagprijs: € 825.000,-- k.k.<br />

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid<br />

samenges<strong>te</strong>ld. Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid<br />

aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderzins, dan<br />

wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven ma<strong>te</strong>n, oppervlak<strong>te</strong>n,<br />

bijgevoegde plat<strong>te</strong>gronden en 3D-beelden zijn indicatief.


Klik hier om naar de websi<strong>te</strong> <strong>te</strong> gaan<br />

Nijdam Makelaars<br />

Roderweg 17 - 9311 PA Nieuw Roden - Tel: 050 - 40 235 40<br />

info@nijdammakelaars.nl<br />

nijdammakelaars.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!