11.01.2021 Views

FLUKS magazine winter 2021

Een kijkje achter de schermen van Firma Fluks

Een kijkje achter de schermen van Firma Fluks

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.Nieuwsflitsuks

Het is feest in het Fluks hoofdkwartier, want we bestaan deze week

precies vier jaar! Dat vieren we met virtuele taartjes en een

kakelvers nummer van ons online magazine. Waarin we best wat te

melden hebben (al zeggen we het zelf). Deze winter kwamen er

namelijk allerlei bijzondere projecten op ons pad. Lees gauw verder,

dan praten we je bij.

Allereerst over wat er niet in dit magazine

staat, maar we toch graag willen delen. We

zijn 2021 namelijk goed begonnen, want we

gaan… tromgeroffel…. weer een nieuw

boek schrijven. Om alvast een tipje van de

sluier op te lichten: het wordt opnieuw een

non-fictie boek en dit keer verdiepen we

ons in het thema stress. In het volgende

magazine kunnen we er vast meer over

vertellen, want het boek ligt eind dit jaar al

in de schappen van je plaatselijke

boekwinkel.

Ondertussen zitten we met onze neuzen in

de jeugdliteratuur en poetsen we ons

Engels op. We verzorgen de komende

maanden namelijk drie workshops voor de

Europese Commissie. De redacteuren en

vormgevers die daar in dienst zijn, willen

leren om voor kinderen en jongeren te

schrijven. Samen met UXKids gaan wij ze

daarin trainen.

Dan terug naar dit magazine waarin we

aftrappen met een verhaal over hoe je

kinderen (weer) aan het lezen krijgt. Want

in die materie dompelden we ons dit najaar

onder. Om je aan te moedigen, ook te gaan

(voor)lezen, delen we onze favoriete

kinderboeken met je. We blijven in het

thema lezen met het interview met

the one and only Malou Cornet. Een

zakenvrouw – die toevallig ook vier jaar

geleden – het roer omgooide en

kinderboeken ging uitgeven. Lees hoe haar

dat vergaat waarom ze recent een

samenwerking aanging met Action.

Tot slot delen we een paar projecten waar

we de afgelopen maanden met veel plezier

aan gewerkt hebben. Zo maakten we een

kleurrijke lesbrief voor de Fiep Westendorpweek

en verdiepten we ons in de wereld

van seniorenwoningen voor de bijlage M

van Margriet.

Vergeten we trouwens nog te vertellen over

het spin-off spel van Scheid! dat we ook

aan het ontwikkelen zijn. Maar daarover

meer in het volgende nummer!

Voor nu veel leesplezier en op een flukse

start van het nieuwe jaar,

Jeannette, Liesbeth en Claudia


Zo krijg je kinderen aan het lezen

Boeken lezen is voor ons nogal belangrijk.

Persoonlijk zijn we fanatieke verhalenvreters, maar

ook in ons werk proberen we leesplezier naar een

hoger plan te tillen. In het lesmateriaal dat wij voor

uitgevers maken, halen we alles uit de kast om

leerlingen enthousiast te maken voor de verhalen.

In de laatste maanden van 2020 dompelden we ons helemaal onder in de

materie rond boeken lezen, leesmotivatie, taalontwikkeling en het

leesonderwijs in Nederland. Voor Blink Uitgevers schreven we mee aan de

uitgave Succesverhaal: Ontdek Het nieuwe lezen over hun vernieuwde

leesmethode en voor Stichting Lucas Onderwijs schreven we mee aan de

glossy Lucas Leest. De interviews en research die we voor de artikelen deden,

waren bijzonder leerzaam en inspirerend.

Een paar tips die we graag willen delen:

• Als je als leraar zelf ook leest tijdens het vrij lezen, duiken leerlingen

eerder in hun boek. Dat nakijken doe je dus maar in je eigen tijd ;-)

• Door te praten over teksten komen leerlingen tot nieuwe inzichten en

werken ze tegelijkertijd aan hun taalontwikkeling. Stoppen dus met het

(over)schrijven van al die saaie boekverslagen!

• Probeer lezen zo breed mogelijk te zien. Literatuur lezen is leuk, maar niet

voor iedereen een optie. Ook van een grafische roman of audioboek

steken jongeren veel op.

• Voorlezen is ook voor oudere kinderen - en zelfs voor middelbare

scholieren - aan te raden. Voor zwakke lezers is het een goede manier om

ze door een tekst heen te helpen.


Flukse boekentips

Zin om te lezen of je kind aan te steken met het

leesvirus? Dit zijn onze favoriete kinderboeken:

Liesbeth: “Honderd uur Nacht van Anna Woltz. Omdat

het heerlijk is om samen met Emilia door de donkere

straten van New York te zwerven en met haar op

avontuur te gaan, terwijl de orkaan Sandy steeds

dichterbij komt. En om voor te lezen De kusjeskrokodil

van Jozua Douglas. Het slaapt echt lekkerder als het

verhaaltjesvarken, de toedektijger en de knuffelbuffel

zijn langs geweest.”

Claudia: “Ik geef je de zon van Jandy Nelson. Dit boek

over een onafscheidelijke tweeling die door een

tragische gebeurtenis uit elkaar groeit, greep me vanaf

de eerste pagina bij de lurven. Nadat ik het uit had,

mocht ik de schrijver interviewen. Zij vertelde me dat ze

elke ochtend om vier uur opstond om dit verhaal in een

pikdonkere kamer te kunnen schrijven. Als avondmens

maakte dat nog eens extra indruk op me. En Lampje

van Annet Schaap. Dit is een zeldzaam mooi verhaal

dat alle fantasieluikjes in je hoofd wagenwijd openzet.”

Jeannette: “De GVR van Roald Dahl. Vanwege de

hilarische husseltaal die de reus spreekt. Dankzij die

geniale taalvondsten is het lesmateriaal voor de Roald

Dahl-week ook een van onze meest inspirerende

projecten om aan te werken. Pluk van de PeDeflet van

Annie M.G. Schmidt is ook een all Fme favorite. Ik las dit

boek al voor aan mijn kinderen toen ze nog maar een

half jaar oud waren en ook al zijn ze nu 17 en 13, ze

doen nog steeds zo leuk mee als ik Prrr..ta lie loe roep.”


4 vragen aan…

Twee jaar geleden belde Malou Cornet ons

om te vragen of we mee wilden werken aan

haar nieuwe merk Mo’s Daughters.

Inmiddels heeft ze vijftien boeken

gelanceerd in de reguliere boekenbranche –

waaronder ‘onze’ Wies en Super Suus – en

vier titels bij Action, waarvoor wij de boeken

over Noor schreven.

Waarom heb je Mo’s Daughters gelanceerd?

“Vier jaar geleden ging ik met mijn gezin op

wereldreis. We trokken door zuidelijk Afrika met

achter in de jeep een groot krat prentenboeken

voor de kinderen. Tijdens het voorlezen daarvan

merkte ik dat ik vaak rollen omdraaide. Ik zei

moeder waar vader stond, en andersom. De

stereotypering irriteerde me. Daarmee geven we

onze kinderen de verkeerde boodschap mee die we

later dan weer recht moeten zetten. Bij terugkomst

in Nederland ben ik in de cijfers gedoken en daaruit

bleek dat in 75% van de prentenboeken een

jongensfiguur de hoofdrol heeft en dat meisjes

vaak prinses, fee of ‘zus van’ zijn. Met Mo’s

Daughters wil ik daar verandering in brengen door

meisjes rolmodellen te geven die sportief, kritisch

en zelfstandig zijn. Want wat je ziet, kun je zijn.”

Hoe heb je dat aangepakt, als nieuwkomer in de

boekenwereld?

“Dat was even omschakelen. Ik heb altijd gewerkt in

de marketing en sales, dus ik wist alles over het

verkopen van producten, maar niets van het

boekenvak. Ik heb me wel verbaasd over een aantal

dingen, bijvoorbeeld dat er zo weinig gedaan wordt

met digitale mogelijkheden. Maar het is niet aan

mij om het boekenvak te veranderen, ik wil trouw

zijn aan mijn missie en zie Mo’s Daughters dan

ook als een bedrijf en merk en niet als uitgeverij.

Mijn doel is zoveel mogelijk kinderen - meisjes in

het bijzonder - te bereiken en hen sterke

rolmodellen te geven. Dat doe ik nu door middel

van boeken, maar er is nog veel meer mogelijk.”

Zoals een boekendeal met Action?

“Inderdaad, we hebben dit jaar vier exclusieve titels

gemaakt voor Action, die slecht € 1,99 kosten.

Prachtig, want ik geloof dat je het verhaal alleen

kunt veranderen als je in zoveel mogelijk

huishoudens binnenkomt en niet iedereen heeft

geld voor dure kinderboeken. Het was niet

makkelijk om dit voor elkaar te krijgen, Action heeft

eerst drie keer nee gezegd voordat ze ja zeiden.

Natuurlijk kan het wel, was mijn antwoord. Mijn

sales-ervaringen hebben me daarbij wel geholpen.

Ik begrijp hoe de uitdagende logistiek van grote

partijen producten werkt. Het maakt dan niet uit of

het om luiers, wasmiddelen of boeken gaat. Al

moet ik zeggen dat boeken wel veel leuker zijn.”

Wat zijn je plannen voor 2021?

“Meer projecten opzetten zoals ik met Action heb

gedaan. En als het weer mogelijk is, wil ik naar het

buitenland om de bestaande titels in het Duits,

Frans en Engels uit te geven. Ik zou heel graag met

de boeken de oceaan oversteken.”

mosdaughters.com
Huisje, boompje,

tekstje

We krijgen regelmatig de vraag of Firma Fluks alleen voor kinderen en jongeren

schrijft. Nee hoor, we schrijven voor iedereen die van heldere verhalen houdt.

Jong en oud. Zo schreven we afgelopen herfst mee aan het woonnummer van de

glossy M, die 9X per jaar bij het tijdschrift Margriet verschijnt. In elk nummer staat

een thema centraal. Afgelopen herfst werkten wij mee aan het woonnummer met

daarin speciale aandacht voor seniorenwoningen. Dat zijn geen huisjes met

geraniums meer, maar hippe zelfbouw-woningen, omgebouwde boerderijen,

studentenhuizen voor zestigplussers, meergeneratiehofjes en

kangoeroewoningen. Onze eigen favoriet: settelen met vrienden.

Fiep geeft alles

een kleur

Lesbrieven bij boeken schrijven is misschien wel wat we het allerliefste doen.

Al is het maar omdat het ons een goed excuus geeft om boeken te lezen

onder werktijd. Van 7 tot 15 november was het Fiep Westendorp-week.

Dit keer met het thema: ‘Fiep geeft alles een kleur’. Wij verzonnen kleurrijke

opdrachten bij het bijpassende boek Alles heeJ een kleur. Die opdrachten zijn

zowel thuis – handig voor tijdens de lockdown – als op school uit te voeren.

Kinderen mengen een regenboog, maken een collage over hun favoriete kleur

en spelen kleurenbingo. Voor de liefhebber: de lesbrieven en Fiep kleurplaten

zijn gratis te downloaden op de Fiep Westendorp webshop.


Dit is

Firma Fluks

Wij zijn Liesbeth, Claudia en Jeannette

en werken samen aan producties met

heldere teksten, rake beelden en een

verrassende insteek. Communiceren

met kinderen en jongeren is onze

specialiteit. Al maken we als

redactiebureau graag uitstapjes naar

uitgaven voor een ouder publiek dat

ook behoefte heeft aan duidelijke taal.

@firmafluks

@firmafluks

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!