23.12.2012 Views

Heerlijke zomer, vrolijke vakantie!!! - De Klup

Heerlijke zomer, vrolijke vakantie!!! - De Klup

Heerlijke zomer, vrolijke vakantie!!! - De Klup

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

chik

Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

Prachtige kunst van

Jannie van Vondel

Heerlijke zomer,

vrolijke vakantie!!!

zomer 2012, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE


De nieuwsbrief is een uitgave van stichting

de Klup Twente. Het magazine wordt gemaakt

door vrijwilligers en medewerkers. De full colour

papieren versie wordt gesponsord door Herman

Media.

Redactie:

Jan Anema, Willem Gunneman, Hes Lagrand,

Hanny ter Doest, Anouk Mannessen, Jolanda

Overdorp, Ellen Perik, Marja Scheper.

Foto’s:

Jan Bril, www.almelonieuws.nl, Marijn Backx,

Hanny ter Doest, www.geleraaf.nl

Advertenties:

Hans van Riet, Hans@deklup.nl.

Telefoon 06 29 48 08 95

Vormgeving en realisatie:

Maaike Kremer

Druk:

Herman Media

Oplage:

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar meer dan

1200 adressen en is te lezen op de website

van stichting de Klup Twente. De papieren

oplage is tenminste 200. De nieuwsbrief ligt in

openbare gebouwen en op plekken waar veel

mensen komen.Ook politici in acht gemeenten,

adverteerders, stake-holders en captains of

industry ontvangen een exemplaar.

Hoofdredactie:

Hanny ter Doest

colofon

Column

Jan

FUN-IE-FIT, de start van MEEDOEN aan de digitale samenleving

Wij van De Klup Twente vinden het belangrijk dat

iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook,

of misschien wel vooral, in de vrije tijd. Maar

onze samenleving digitaliseert snel, heel snel.

Meedoen betekent intussen ook meedoen met de

snel ontwikkelende ontmoetingsmogelijkheden op

het internet. Want spelen en contact leggen met

vrienden gaat in toenemende mate op het World

Wide Web. Via Facebook, Hyves, Skype of Twitter

delen we informatie.

Uit recent onderzoek blijkt dat dit meedoen voor

de gemiddelde Nederlander nog niet meevalt,

laat staan voor veel mensen met een (licht)

verstandelijke beperking. Daar gaan we bij De

Klup Twente verandering in te brengen! Want

samen met de Universiteit Twente (student), de

E-sportbond (vrijwilligers) en LKSVDD architecten

(Maatschappelijk betrokken ondernemen)

hebben we het FUN-IE-FITcentrum ontwikkeld,

een voorziening die in alle opzichten uniek en

trendsettend is te noemen en die eindeloos

Met vertrouwen op weg

veel mogelijkheden biedt. Mensen met een

verstandelijke beperking -veilig- leren over de

ontmoetingsmogelijkheden en spelen op het inter-

net is er maar een van. Het FUN-IE-FIT gaan we

namelijk ook inzetten voor een betere leefstijl en

gezondheid van mensen met een beperking en

onder meer benutten voor het samen brengen

van mensen met en zonder beperking. We zijn er

dan ook zeer trots op!

Begin juni ging de bouw van start – daarover is

meer te lezen in deze Schik. De oude gymzaal,

de oude kleedruimten en de voormalige berging

in ons activiteitencentrum worden compleet verbouwd.

Hiervoor en voor de inrichting hebben

we een belangrijk deel van de financiering rond,

dankzij steun en goede samenwerking met

maatschappelijk betrokken bedrijven, serviceclubs,

verenigingen en vele actieve burgers. In het

najaar is het FUN-IE-FITcentrum klaar en gaan

we de organisatie van het centrum ontwikkelen.

In samenwerking met de E-Sportbond gaan we

onder andere een e-sportvereniging lanceren.

Binnen drie jaar moet het FUN-IE-FITcentrum

volledig ‘online’ zijn en op eigen benen staan.

Een hele klus die mogelijk is dankzij de steun van

fondsen en bedrijven. We hebben er zin in!

Zorgeloos een dagje uit met uw

bedrijf, vereniging, familie of

vrienden dan moet u Jan bij Sickman Anema - Directeur-bestuurder

Personenvervoer zijn. Of het

nu gaat om 20 of 78 personen,

Sickman deze Personenvervoer schik staat is mede mogelijk gemaakt door

garant voor uitstekende kwaliteit

en service.Kolkmanweg 5 • 7681 EG Vroomshoop

• T (0546) 642598 • F (0546) 641413 • www.sickman.nl • info@sickman.nl

inhoud

4

7

13

Leren bij De Klup

6 Ogen op steeltjes

Special olympics

mooie medailleoogst

Vakantiedagopvang

16 Vakantie

20

24

Het fonds helpt.... Skanfonds

Effe d’r oet

25 Almeloos feestje

33 Bowlen in Rijssen

Jannie van Vondel

30 FUN-IE-FITcentrum

Steun De Klup Twente!!!

Neem een abonnement op Schik!

€ 40,00 voor een heel jaar schik.

Opgave Hans@deklup.nl

Schik

Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

Wessel Everloo

excelleert in het

zwemwater

vrijwilligers

Ook al is het activiteitenseizoen bijna

ten einde, toch hebben we nog weer

een aantal nieuwe mensen mogen

begroeten.

Wij wensen jullie allemaal een heel

leerzame en plezierige tijd toe bij

De Klup.

Jacolien ten Brinke

- Zwemmen Almelo

Nick Werkman

- Darten

Richard Feng

- Computeren woensdag

Ingrid Hakkers

- Zwemmen Almelo

Owen Hinrichs

- Darten

Jarell Reinders

- Darten

Paul Spreé

- Kinderklup en badminton

Laurence Meupelenberg

- Koken donderdag

Niels Wilpshaar

- Instuif woensdag

Jorik Weel

- Slagwerkgroep

Bertho Vos

- Stijldansen

Schik

Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

De vrolijke

kater van

Claudia

FUN-IE-FIT

Fijne winter bij De Klup...

HERFST 2011, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE

Schik

Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

WINTER 2011/2012, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE

Heracles op bezoek

Lekker Lekker vrolijk vrolijk

de de lente lente in in !!! !!!

VOORJAAR 2012, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE


Sociale activering geeft

deelnemers zelfvertrouwen

Audrey doet haar uiterste best om een aantal lastige rekensommetjes op te lossen, naast haar piekert

Yvo zich suf over het woord ‘vaardig’. Moet dat met een g of met ch geschreven worden? In een ander

lokaal zijn nog drie deelnemers bezig met taaloefeningen op de computer.

Voorheen konden mensen met een beperking

leren lezen, schrijven en rekenen bij het ROC

van Twente. Bezuinigingen maakten daar een

eind aan, maar De Klup Twente reageerde snel.

Nu kunnen mensen met een beperking bij De

Klup Twente terecht voor rekenen, schrijven

en andere belangrijke vaardigheden als klok

kijken, de werking van het openbaar vervoer

etc. Al die vakken worden gegeven in de cursus

sociale activering. Elke dinsdagavond doen al

zeven deelnemers met een licht verstandelijke

beperking mee.

4

door Hes Lagrand

In een ontspannen sfeer proberen de

docenten, die bij De Klup Twente begeleiders

worden genoemd, hun cursisten essentiële

kennis op het niveau basisschool bij te

brengen. Elke cursist krijgt persoonlijke

begeleiding. Op die manier geeft De Klup

de deelnemers een basis, waarmee ze zich

beter in het maatschappelijk verkeer kunnen

redden.

Juist de relaxte sfeer geven deelnemers als

Audrey en Yvo, maar ook Erik en Wim het zelf-

vertrouwen om foutjes te durven maken - en

dus te leren. Buiten de vertrouwde omgeving

van het Siebelinkhuis zijn ze vaak bang om het

bij het verkeerde eind te hebben. Ze twijfelen,

waardoor ze soms niets zeggen of durven op

te schrijven. Maar elke dinsdagavond krijgen

ze twee uur lang het gevoel erbij te horen. Dat

begint al bij de ontvangst in het zaaltje waar

les wordt gegeven. Eerst vraagt begeleider

Aaldrik Buist aan alle deelnemers wat ze

het afgelopen weekend hebben beleefd. Zo

komen we te weten dat Erik bij zijn ouders

heeft geholpen op de boerderij en dat Audrey

met haar ouders een brunch heeft gehad in

het Van der Valk motel in Hengelo. Na een

kwartier zet Aaldrik zijn medebegeleiders en

niet te vergeten de deelnemers aan het werk.

De groep wordt opgesplitst en gaat aan de

slag.

De begeleiders zijn vrijwilligers, oud docenten

en stagiaires die een sociaal pedagogische

studie volgen. De lesstof is zoveel mogelijk

van het internet gehaald. Coskun Tasar en

Burak Aycan studeren en doen bij De Klup

Twente ervaring op. Burak en Cozkun weten

precies hoe ze de lesstof moeten aanbieden.

Anders dan in een schoolklas, geven ze hun

deelnemers aanwijzingen waarmee ze meteen

op het goede spoor zetten.

Net zoals deze avond, is er bij de cursus

sprake van één op één begeleiding. Dus één

begeleider voor één deelnemer. De bedoeling

daarvan is dat de deelnemers gemotiveerd

blijven. Dat lukt goed, geen van de cursisten

geeft blijk van verveling. Sterker nog: ze kijken

elke week uit naar deze twee uurtjes les.

Vrijwilligerscoördinator George Priem bena-

drukt het belang van de cursus voor

volwassenen met een licht verstandelijke

beperking. ‘Deze cursisten wonen zelfstandig

of begeleid. Ze hebben allemaal werk en

komen op eigen gelegenheid naar het

Siebelinkhuis met de auto, fiets of de bus.

Sommigen komen uit Almelo, maar er zijn er

ook bij uit Wierden en Tubbergen. We willen

graag meer deelnemers, omdat we er van

overtuigd zijn dat er in Almelo en omgeving

meer volwassenen rondlopen voor wie deze

activiteit geschikt is.’

Wil je ook naar de leuke, gezellige en leerzame

cursus sociale activering of wil je er meer

van weten? Bel of meld je aan bij Jolanda

Overdorp van De Klup. Tel. 0546 - 536822, of

06 - 144 65 288. Of mail: jolanda@deklup.nl

DE cURsUs sOcIALE AcTIVERINg

Is ééN VAN DE AcTIVITEITEN

wAARMEE DE KLUp TwENTE DEEL-

NEMERs MET EEN VERsTANDELIJKE

bEpERKINg sTERKT. MAAR ER zIJN

VEEL MEER cURsUssEN, wORK-

sHOps, bIJEENKOMsTEN EN

gROEpEN wAAR DEELNEMERs

wEERbAARDER EN zELFsTANDIgER

VAN wORDEN. zOALs zELFVER-

DEDIgINg, KOKEN, sTIJLDANsEN

(cOMbINEERT bEwEgEN EN

sOcIALE OMgANg), DE INsTUIF

EN OMgAAN MET gELD. DE KLUp

HOUDT DE DREMpEL VOOR AL DIE

AcTIVITEITEN zO LAAg MOgELIJK.

DE cURsUs sOcIALE AcTIVERINg

KOsT sLEcHTs 13,25 EURO pER

KwARTAAL. MEER wETEN OVER

HET AcTIVITEITENAANbOD? bEL

MET JOLANDA OVERDORp OF KIJK

Op www.DEKLUp.NL

5


6

advertentie

VSO De Ziep en Kort Verblijf Huis Fatima, Didam

www.lksvdd.nl

Deelnemers verrukt over galerie-

en skulpturenpark Groeneveld

een ontdekking naast de deur

Soms doet De Klup Twente grote ontdekkingen ‘naast de deur’. Zoals op

2 mei, toen een groep ouderen van De Klup Twente en de DACO van de

stichting Twentse Zorgcentra een bezoek brachten aan het nabij gelegen

galerie- en skulpturenpark Groeneveld. Daar keken ze hun ogen uit.

Galerie- en skulpturenpark Groeneveld ligt op steenworp afstand van

het Meester Siebelinkhuis in de wijk Groeneveld. Het is een prachtig

verbouwd boerenerf in een magnifieke, parkachtige omgeving. In de

galerie is altijd een mooie tentoonstelling en een grote

collectie kunstwerken te bewonderen en buiten

kunnen kunstliefhebbers dwalen door een tuin

langs de mooiste beelden en objecten.

Marie Louise Kersbergen, galeriehouder van

het Groeneveld, nodigde De Klup uit voor een

bezoek aan haar skulpturenpark tijdens een

van de afleveringen van ‘de Slinger’ waar tal van

instanties hun diensten aanbieden. Het uitstapje

bleek een schot in de roos, volgens coördinator Jolanda

Overdorp hadden de deelnemers ogen op steeltjes en was iedereen

verbaasd over de geweldige locatie en overdonderd door de omvang.

Maar het was ook een heel inspirerend uitje, want verschillende

deelnemers hebben zich voorgenomen om ook op eigen gelegenheid

naar Groeneveld te gaan en vrienden en kennissen mee te nemen.

Meer weten over galerie- en skulpturenpark Groeneveld?

Er is een prachtige website: www.galerie-groeneveld.nl.

Openingstijden woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Mooie medailleoogst Special Olympics

In het jaar van de Olympische zomer- en winterspelen zijn er ook de

Special Olympics. Het allergrootste sportevenement voor mensen met

een verstandelijke beperking. Dit jaar waren de Special Olympics in het

eerste weekend van juni in Den Bosch. Deelnemers van De Klup Twente

waren er natuurlijk bij.

Van De Klup Twente deden meer dan dertig sporters mee aan vier

disciplines: voetbal, badminton, zwemmen en bowlen. De voetballers

kwamen de vorige keer met goud thuis en waren met een vernieuwd

en sterk verjongd team van plan hun titel te verdedigen. Helaas

voor de voetballers kregen ze de kans niet door té veel blessureleed.

Gerard moest afhaken met een scheurtje in de borstspier en er waren

nog drie spelers met enkel- en knieblessures. Op zondag kwamen de

voetballers niet meer in actie, maar ze kregen wel een vaantje voor

de inzet.

Stukken beter ging het met de bad-

mintonners van De Klup, waar

de heren zéér sterk speelden.

Mark van Laar was het

goudhaantje met een

gouden en een zilveren

plak. Patrick Kwakman

won brons en zilver

en Bert Nieuwerth

een bronzen medaille.

Het Olympisch debuut

van de bowlers van

De Klup Twente was

indrukwekkend.

Wietse Dogger was onverslaanbaar en keerde met goud om zijn hals

terug. Joyce Gierveld won zilver evenals Arnold Ooms en Jeffrey van

Batenburg en Wouter van Coeverden behaalden een bronzen plak.

De zwemmers van De Klup Twente zijn bij iedere Special Olympics

editie een geduchte tegenstander en altijd goed voor een

grote medaille oogst. Ook dit keer sleepten ze

een indrukwekkende stapel medailles in de

wacht; 13 gouden plakken, zeven zilveren

medailles en drie bronzen. Marielle Stof

en Jeroen Prost waren niet te stuiten en

tikten allebei twee keer als eerste aan.

advertentie

TW EEW IELERSPECIALIST

www.koopman-tweewielers.nl

Pijlkruidstraat 43, Almelo

tel: 0546-813291

7


ieuws nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws nie

FunKlup Wierden

De toekomst van de FunKlup Wierden is

voor de komende jaren veilig gesteld. Dat

komt door een hele, hele genereuze gift

van de Rotary Club Wierden en de Lions

Club Wierden. Beide serviceclubs hielden in

december vorig jaar een grote Kerstmarkt in

het centrum van Wierden en schonken de

opbrengst, een bedrag van liefst 5000 euro

aan de FunKlup. De mega grote cheque werd

in ontvangst genomen door voorzitter Guido

Eggermont van de Raad van Toezicht. Marja

Scheper en Hans van Riet waren er natuurlijk

ook bij namens stichting de Klup Twente.

Art Brut

Een groep van liefst elf kunstenaars uit Almelo

en omgeving was ververkozen om mee te doen

aan de grote Art Brut Biennale in de Creatieve

Fabriek in Hengelo. Onder hen ook Harriet

van Laar en Gert Drent, deelnemers van De

Klup Twente en Job Excel, striptekenaar van

Schik. Hun werk was door de curator van Art

Brut, kunsthistorica Elvira van Eijl persoon-

lijk geselecteerd. De schilderijen, tekeningen,

beelden en films waren zes dagen lang te zien

8

en het evenement is bezocht door 9000(!!!!)

kunstliefhebbers. Art Brut werd gehouden

om kunstliefhebbers te laten zien en ervaren

dat kunst van mensen met een psychische

ziekte of verstandelijke beperking grote

kwaliteit heeft en dat de kunstenaars zich

onderscheiden met een heel eigen stijl en

originaliteit. Overigens besteedt Schik ook in

iedere uitgave aandacht aan Art Brut, ofwel

Outsider Art om precies dezelfde reden: kunst

van mensen met een beperking is prachtig en

verdient véél meer aandacht en erkenning.

Zwierink

De Klup Twente krijgt van alle kanten hulp

aangeboden voor het realiseren van haar

grootste project ooit: het FUN-IE-FITcentrum.

In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen

daar hele belangrijke partijen bij. De Nacht van

Almelo en het Almeloos feestje (zie pagina’s

25 en 27) Heel bijzonder was ook de bijdrage

van Zwierink Standbouw, een gerenommeerd

bedrijf dat nog maar een paar jaar geleden

verhuisde naar industrieterrein Twentepoort

West in Almelo. Na slechts één aardig gesprek

bij de standbouwer over FUN-IE-FIT bood het

bedrijf aan de hele computerwand voor het

FUN-IE-FIT te maken. En dat niet alleen: ze

brachten ook hun expertise in. Voor De Klup

betekende dat aanbod een hele fikse besparing

in de kosten voor het centrum. De gigawand

zal overigens helemaal worden gebouwd in de

grote werkplaats van Zwierink. Daarna wordt

ze in delen naar het Siebelinkhuis gebracht en

daar – naadloos – in elkaar gezet.

Wandelen

De sportieve wandelaars van De Klup

Twente verkennen dit jaar liefst veertien

verschillende wandelroutes die zijn uitgezet

door erkende verenigingen. Weer of geen

weer, ze gaan op pad. Zoals in april, toen

er gewandeld werd vanaf de Wendezoele

over het grondgebied van Ambt Delden.

Zowel de 5 kilometer als de 10 kilometer

lopers kwamen in actie, met natuurlijk de

onmisbare vrijwilligers Henny Harmsen en

Mattie Kist. De WandelKlup nam in mei ook

deel aan het grootste wandelevenement van

Almelo, de avondwandelvierdaagse. Op de

laatste dag trokken ze langs het bordes van

het Almelose gemeentehuis, waar ze werden

toegezwaaid. De WandelKlup zoekt overigens

nog vrijwilligers, bij voorkeur mensen met een

rijbewijs die wandelaars naar de wandelroutes

(en terug natuurlijk) kunnen brengen. Info

ellen@deklup.nl.

Onderscheiding

Vlak voor Koninginnedag werd Roel Elbrink

verrast met een Koninklijke onderscheiding.

Want behalve dat Elbrink vanaf dag één

Schik - en dus De Klup Twente - van harte

ondersteunde, maakt hij zich op tal van

andere terreinen ook meer dan verdienstelijk.

Elbrink kreeg de onderscheiding onder meer

voor zijn inspanningen voor Zakelijk Almelo,

MKB Almelo, Keurmerk Veilig Ondernemen,

startende ondernemers en voor mensen die

een tweede kans verdienen, onder wie oud

gedetineerden, het Pleinconcert en de Nacht

van Almelo.

Glasvezel en meer

Cogas, NDIX, Novuss en Keenodots bewijzen

De Klup Twente een enorm grote dienst.

De vier gaan samen drie jaar lang zorgen

voor alle internetaansluitingen, signalen, hos-

ting en diensten in het FUN-IE-FITcentrum.

Dat betekent een hele fikse besparing in de

exploitatiekosten voor het unieke game- en

sportcentrum dat De Klup Twente nog dit

jaar krijgt. Cogas legt helemaal voor niets de

glasvezelkabel tot in de meterkast, NDIX, dat

heel geïnteresseerd is in FUN-IE-FIT, zorgt

zeker drie jaar lang voor het signaal, Keenodots

wordt profider en rekent daar niets voor in

de eerste drie jaar en Novuss gaat alles aan-

sluiten, zorgt voor een waterdichte beveiliging

en zorgt dat het FUN-IE-FITcentrum goed

functioneert.

Alan Red - McGregor - Vanguard

PME Legend - Stones

Cavallaro - Culture

Naast het terras van het Theaterhotel

Parkeren in garage de Hagenborgh

Roefeldag

Roefeldagen zijn ingesteld voor jonge kinderen

die nog geen idee hebben welk werk ze later

willen doen. Op de Roefeldagen openen

allerlei verschillende bedrijven en instellingen

de deuren voor de schooljeugd, om te vertellen

over het werk. De kinderen van de kinder- en

tienerklup gingen kijken bij de brandweer, bij

Reggeland (Eugeria), Preston Palace en het

opleidingsbedrijf voor timmeren, metselen

en tegelzetten, VVBA en SPT. Er was

ook een groepje dat naar de boerderij

van Meyer in Hoge Hexel ging. Die

mochten er een koe melken, kalfjes

voeren en pannenkoeken van echte

boerenmelk smikkelen.

advertentie

mode voor elke gelegenheid

Grotestraat 104 Almelo 0546 811411 www.splitlevel.nl

Stages

Stichting de Klup Twente krijgt van het

landelijke fonds MAS (maatschappelijke

stages) een flinke bijdrage van 1900 euro. Dat

geld mag worden gebruikt voor het opzetten

en uitvoeren van een stageprogramma voor

leerlingen uit het voortgezet onderwijs die

als ‘gamecoaches’ aan het werk gaan in het

toekomstige FUN-IE-FITcentrum. Het plan

daarvoor werd gemaakt door Jolanda Over-

dorp. De Klup Twente was

één van de 81 organisa-

ties uit het land die

geld krijgen uit het

fonds, liefst 382 in-

stellingen hadden

een bijdrage aange-

vraagd.

Mac - Creenstone - Josephine & Co

Jo & Co Sport - The Barn - Only-M

Jurouw Jansen - Rosner - YaYa

Oska - Aventures des Toiles

McGregor - Cavallaro

9


Deze schik is geschreven

door

ekstbureau ter doest

tekstbureau ter doest

tekstbureau ter doest

Hanny 06 - 151 64 576


Deldensestraat 125 7601 RV Almelo

tel: 0546-813351 fax: 0546-821819

hannyterdoest@home.nl

advertenties

mobiel: 06 22 45 49 16

e-mail: info@knoldranken.nl


Het kan niet gek genoeg...

Het kan niet gek genoeg...

Printen alsof het

gedrukt staat.

Printen alsof het

Smirnoffweg 7, 7602 Smirnoffweg RC Almelo 7, 7602 RC Almelo

www.hermanmedia.nl, info@hermanmedia.nl

www.hermanmedia.nl, info@hermanmedia.nl

Smirnoffweg Smirnoffweg 7, 7602 RC Almelo 7, 7602 RC Almelo

www.hermanmedia.nl, www.hermanmedia.nl, info@hermanmedia.nl info@hermanmedia.nl

Smirnoffweg 7, 7602 RC Almelo

www.hermanmedia.nl, info@hermanmedia.nl


Het kan niet gek genoeg...

Het kan niet gek genoeg...

Printen alsof het

Het kan gedrukt niet gek staat. genoeg...

Printen alsof het

gedrukt staat.

Printen alsof het

gedrukt staat.

gedrukt staat.

agenda

juli tot en met 8 september

Het Meester Siebelinkhuis is

gesloten van 14 juli tot en

met 2 september. Buiten het

Siebelinkhuis is er nog van

alles te doen. Het Siebelinkhuis

gaat nog wel open voor de

vakantiedagopvang in juli en

augustus.

12 en 13 juli

Feestelijke slotavonden in het Meester

Siebelinkhuis. Ieder jaar wordt afgesloten

met twee gezellige bijeenkomsten voor

deelnemers en alle vrijwilligers. Er is

muziek, lekkers en er wordt afscheid

genomen van een aantal vrijwilligers.

In juli krijgt iedereen een uitnodiging.

De avonden beginnen om 19.00 uur. De

donderdagavond eindigt om 21.30 uur,

maar op vrijdag gaan de feestvierders

nog een half uurtje langer door.

15 juli

Wandeltocht voor rolstoelers. Er wordt

een leuke route gewandeld binnen de

grenzen van de gemeente Enschede.

27, 28 en 29 augustus

Tweede week vakantiedagopvang in het

Meester Siebelinkhuis. Aanvang 9.30 uur,

de kinderen gaan om 15.30 uur weer naar

huis. Zie ook pag. 13

10 11

16 juli

Maritieme maandag in Kortenhoef.

Het jaarlijkse uitje voor vrijwilligers van

De Klup Twente. Met een tocht over de

Loosdrechtse plassen in een motorboot

of – voor de liefhebbers – in een zeilboot.

Vertrek om 9.30 uur. Het is volstrekt

onduidelijk hoe laat het gezelschap

terugkeert…..

24 maart

24 en 27 juli

Een aantal deelnemers van De Klup

Twente doet weer mee aan één van de

leukste evenementen in Twente, de

Twentse Rolstoelvierdaagse in Delden.

20, 21 en 22 augustus

Vakantiedagopvang in het Meester

Siebelinkhuis. Een heel leuk vakantie-

programma voor kinderen uit het

speciaal onderwijs die niet op vakantie

gaan of voor wie de vakantie wel erg

lang duurt. Aanvang 9.30 uur, afsluiting

15.30 uur. Er worden nog vrijwilligers gezocht

voor de begeleiding!

3 september

De vakantie is voorbij! De activiteiten

in het Meester Siebelinkhuis gaan weer

beginnen.

8 september

Tukkerday in Vroomshoop. Vaste prik

voor de zaterdaginloop. De deelnemers

gaan met de busjes naar Vroomshoop

om oude auto’s, dikke trucks, stunt-

shows, tiki kettingzaagkunst, burn-out

demo’s en nog veel meer te bekijken.

Er is ook kermis en heel erg veel lekkers

om te eten.


Hart voor

de Klup

50% voor de chocolade en

50 % voor De Klup voor het

ontwikkelen van nieuwe activiteiten

voor mensen met een beperking

Een ambachtelijk, van duurzame

chocolade gemaakt HART.

Met melk, puur en witte chocolade

Hele jaar door

verkrijgbaar,

leuk voor vele

gelegenheden.

advertentie

Vraag naar de

mogelijkheden

€ 3, 99

Chocoladehart

Ca. 120 gram

Bestellen en info: Hans van Riet

hans@deklup.nl of 06 - 411 92 307

tip

van

ellen

LifestyLecoach van De KLup

Vakantie is de tijd van kam-

peren, naar een zomerhuisje

gaan of een attractiepark

bezoeken.

Rennen en ravotten en

lekker eten en snoepen.

Dat rennen en ravotten

is altijd goed, want

dan blijf je lekker

in beweging.

Lekker eten en

snoepen hoort

natuurlijk ook bij

de vakantie, maar

veel snoepen

is niet echt

gezond.

Drink daarom in plaats van een glas limonade, waar

heel veel suiker of suikervervangers in zitten, eens

een smoothie. Die zijn niet alleen heel erg lekker,

maar ook makkelijk te maken.

Wat heb je nodig?

Een banaan, glas yoghurt, een handje-

vol aardbeien en een beetje vruchten-

limonade naar keuze.

Hoe maak je het?

Gooi alles in een hoge beker en pureer met

een blender of staafmixer

En?

Maak crushed ice

door ijsklontjes in de

blender fijn te malen en

roer die ook door de smoothie.

Die wordt dan zomers fris!

Je verveelt je geen moment

bij de vakantiedagopvang

Geloof het of niet, maar veel vrije tijd en een lange vakantie is niet voor iedereen een

heerlijk vooruitzicht. Voor sommige kinderen uit het speciaal onderwijs en hun ouders

duurt de schoolvakantie té lang. Daarom biedt De Klup Twente vakantiedagopvang.

De vakantiedagopvang is dit jaar in de week van 20 augustus (20, 21 en 22) en in de

week van 27 augustusn (27, 28 en 29) op de maandag, dinsdag en woensdag.

Kinderen komen om 9.30 uur naar het Meester Siebelinkhuis en worden rond

15.30 uur weer naar huis gebracht* of opgehaald.

Kinderen vervelen zich geen moment als ze naar de vakantiedagopvang gaan,

want iedere dag opnieuw is er een hartstikke leuk programma met heel

veel verschillende activiteiten. Zoals lekkere koekjes bakken, avontuurlijke

speurtochten, gave spelletjes, inventief knutselen en er zijn ook leuke, leerzame

uitstapjes. De vakantiedagopvang wordt mede mogelijk gemaakt door het FVG!

wil je ook naar de

vakantiedagopvang???

Meld je dan aan bij

Jolanda@deklup.nl

Bellen mag ook! 0546-

536822. *Vervoer kan

geregeld worden.

12 13


Dank zij de geweldige stichting Maak

de droom waar, mochten meer dan 80

deelnemers van De Klup Twente naar

Eurodisney in Parijs. Ze schreven aan

Schik wat ze er van vonden!

Robin Huizing

Leuk, gezellig en mooi huisje. In het

park heb ik leuke dingen gedaan. In de

trein, de boot, Hollywood Tower.

Het eten was ook erg lekker!

Sjors Engbersen

Mooi! De huisjes waren mooi en

koffers in- en uitpakken was ook

mooi!

Heidy Meijer

Super leuke groep met elkaar. We

hebben veel gedaan, spookhuis,

achtbaan, Movie World. Alles was

super, maar te kort. ’s Avonds

gezellig bij elkaar gezeten, dat was

ook top!

OPROEPJE

Wil je reageren op iets dat je in

Schik hebt gelezen of heb je zelf

een leuk verhaal dat je wilt delen,

(misschien wel met een mooie foto?)

aarzel dan niet en schrijf of mail naar:

Berlagelaan 2, 7606 ST Almelo, of

hanny@deklup.nl en wie weet sta je

in de volgende Schik!

Wij waren in Eurodisney!!!

Je voelt je een prinses in

Disneyland!

Jan Boonstra

Hartstikke leuk vond ik het, de

achtbaan en zo. De reis erheen was

ook al leuk. Treinen kijken. Het was

gezellig in het huisje.

Gerald Pleizier

Ik vond het erg mooi. Ik ben vier keer

in de achtbaan geweest. De reis was

ook mooi maar ik kreeg wel een zere

kont. Eten was goed en de parade erg

mooi.

Michel de Leest

Fantastisch! Reis op zich goed

gegaan en een leuk groepje. Achtbaan

Nemo was echt supergaaf. Was

leuker dan de Space Mountain.

Huisje was ook mooi, maar klein.

Maja Loo

Heel mooi, alles, ook de leiding was

goed. Ik ben in Peter Pan en antieke

auto’s geweest. Het huisje was erg

gezellig. De reis erheen ook en was

niet te lang. Veel uit het raam gekeken

en geslapen.

Johan Eigensteijn

Het was leuk, eigenlijk alles wel,

behalve de achtbaan. Het bed was te

hard maar het eten was goed. Het

allerleukste was de trein in Movie

World.

EEN WEEKEND OM NOOIT

TE VERGETEN!!!

Op vrijdag vertrokken we met de

touringcar richting Den Bosch voor

de Special Olympics. Bij aankomst,

koffers uitpakken. Toen naar de

openingsceremonie, dat was heel

prachtig! De volgende dag gingen we

eerst oefenen en toen naar de echte

wedstrijden!

Zondagmiddag was het wedstrijd

bowlen en wij deden tegen echte

ervaren wedstrijdbowlers die het al

15 jaar doen. Ze hadden zelfs eigen

bowling ballen bij zich! Wij deden mee

voor de eerste keer. Toch wisten we

stand te houden!!!

Arnold heeft de tweede prijs

gewonnen en Wouter de derde prijs in

verschillende poules. Ook de andere

leden van het bowlen vielen in de

prijzen. We zijn nog gehuldigd door

de wethouders daar en er zijn veel

foto’s gemaakt. De bowlinggroep Den

Bosch heeft ons bloemen en een

sleutelhanger aangeboden.

Het was een weekend om NOOOIT te

vergeten, en we gaan nu alvast trainen

voor de Special Olympics over 2 jaar

in Heerenveen!!

Wouter van Coeverden en

Arnold Ooms

Het idee is dat een

Fun-IE-Fit centrum ook

winst is.

Bij de Rabobank kunnen leden meebeslissen over de

besteding van het coöperatieve dividend. Door een deel

van onze winst terug te geven aan de lokale gemeenschap

hopen we bij te dragen aan een gezonde samenleving. Zo

steunen we vele projecten waaronder gehandicaptencentra,

kinderspeelplaatsen en sportclubs.

www.rabobank.nl/noordtwente

advertenties

Ook De Klup dragen wij een warm hart toe.

3000m

GROTE PARTIJEN B-KEUS

Rabobank. Een bank met ideeën.

2 babyplezier

o.a. BABYKAMERS, TIENERKAMERS, BOXEN, KINDERSTOELEN ETC.

NIEUWE COLLECTIE A-KEUS TEGEN STUNTPRIJZEN

BABYKAMERS,TIENERKAMERS, EUTERBEDDEN, BEDTEXTIEL ETC.

P

Almelo - Schoolstraat 61 Winterswijk - Weurden 41

Tel.: 0546 - 45 10 15

Tel.: 0543 - 53 32 11

Openingstijden:

Openingstijden:

ma, di, wo. gesloten

ma, di, wo. gesloten

Do. 10.00 - 21.00 uur

Do. 10.00 - 18.00 uur

Vr. 10.00 - 18.00 uur

Vr. 10.00 - 21.00 uur

Za. 10.00 - 17.00 uur Za. 10.00 - 17.00 uur www.baby-outlet.nl

14

15

2


16

Genieten

in de

zomervakantie

Het is

.......

bijna vakantie.

We gaan op reis naar

verre oorden of blijven lekker

thuis en maken leuke uitstapjes.

Of we genieten van de natuur

om ons heen. Een enkeling werkt

gewoon door. Tja…wat doen we in

de vakantie eigenlijk het liefst?

Schik vroeg het deelnemers,

vrijwilligers en

beroepskrachten.

george (53 jr.)

vrijwilligerscoördinator: ‘Ik

ga genieten van mijn nieuwe

tuin. Vorig jaar hebben we alles

eruit gehaald en er een Griekse

strandtuin van gemaakt…’

Hennie (66 jr.)

deelnemer: ‘Ik

ga ook naar een

zomerhuisje…en daar

vind ik eigenlijk alles

wel leuk om te doen.’

Joke (54 jr.)

deelnemer: ‘Ik blijf

gewoon lekker in

mijn eigen huis.

Beetje puzzelen en

uitrusten, televisie

kijken.’

Aaldrik (70 jr.) begeleider:

‘Thuis lekker rommelen’.

Ellen (31 jr.) beroepskracht:

‘Genieten van zon en feestjes.

Ik ga dit jaar naar de Franse

Alpen om daar ook lekkere,

actieve dingen te doen.’

gerard (59 jr.) deelnemer:

‘Naar de heuvels in

Denemarken en naar

Legoland!’

Herma (64 jr.)

deelnemer: ‘Elke

dag wandelen in

Scheveningen en Den

Haag. En winkelen

natuurlijk.’

gert (42 jr.)

deelnemer:

‘Gezelligheid!’

Audrey (36 jr.) deelnemer: ‘Gaat

met ouders lekker naar een huisje in

Frankrijk’.

Ivo (44 jr.) deelnemer:

‘Doorwerken! Want de Leemhorst

stopt niet en de Titus

Brandsmahof gaat ook niet

dicht.

Maaike (37 jr.) vormgeefster Schik:

‘Een weekje naar de Ardennen. Lekker

wandelen en genieten van de natuur.’

Erik (44 jr.) deelnemer:

‘Thuis helpen op de

boerderij met de koeien’.

burak (18 jr.) begeleider:

‘Ik ga naar mijn familie

in Denizli en vakantie

houden aan zee’.

Henriette (49 jr.) deelnemer:

Vakantie? Dan rust ik uit’.

Natascha (24 jr)

interieurverzorgster: ‘Ik

ga het liefste naar de

dierentuin. Burger’s Zoo

vind ik leuk. Daar ben ik al

2, 3 keer geweest.’

cor (43 jr.) deelnemer: ‘Naar

het paardenconcours en naar

het motorcross spektakel in

Bentelo!

Koos (67 jr.) deelnemer: ‘Ik ga op

vakantie met MEE. Om dingen te

kijken en uitstapjes te maken met

de mensen. Leuk. Dan stoppen we

onderweg en nemen we broodjes

mee om te picknicken en even te

kletsen.’

Dinie (57 jr.) deelnemer: ‘Lekker

naar het bos. Ik ga met familie

naar Drenthe. Daar hebben

we een zomerhuisje. En we

gaan ook gezellig stappen en

winkelen.’

Frank (54 jr.) deelnemer:

‘Met een groep vantwaalf

naar de bergen van

Oostenrijk!’

Jolanda (39 jr.)

beroepskracht:

‘Een week met

mijn paard Djarfur

naar Zorgvlied in

Drenthe. Daar gaan

we lekkere, lange

tochten maken.’

Marja (49 jr.) coördinator:

‘Ik zeg altijd natuur, cultuur en

temperatuur. Met het accent

op het laatste. En lekker

relaxen natuurlijk.’

Jan (57 jr.)

directeur/

bestuurder:

‘Heerlijk lekker

niksen.’

Hanny (54 jr.) schrijver Schik:

‘Met de nieuwe fotocamera

achter vogeltjes en vlinders

aan in prachtig Italië.’

Robin (27 jr.) deelnemer:

‘Dagjes uitgaan, zoals

zwemmen en naar het park.’

Margot (24 jr.) begeleider Daco: ‘Lekker

genieten van de zon, maar ook lekker actief

zijn. Veel zien van het land, mountainbiken,

hardlopen, dat soort dingen.’

Hans (51 jr.) chocoladeverkoper,

fondswerver en nog veel meer:

‘Met de caravan op pad, lekker

eten, drinken en vrolijk zijn!’

wim (57 jr.) deelnemer:

‘Vakantie…dat kijk ik nog

wel. Ik ga eerst verhuizen

naar mijn nieuwe huis

aan de Brandersweg.’

greta (63 jr.) deelnemer:

‘Dit jaar ga ik niet op vakantie,

want ik ga verhuizen naar een

nieuw huis aan de Brandersweg.

Daar krijgen we allemaal nieuwe

spulletjes, alleen de dieren gaan

mee. Er komt een mooie bruine

bank en behang met bruine

strepen. Heel mooi.’

Marian (51 jr. )

deelnemer: ‘Lekker

een paar daagjes

weg.’

gerrit (68 jr.)

coördinator vervoer:

‘Heeeeeerlijk niks

doen!’

Niek (52 jr. ) deelnemer:

‘Weggaan! Zoals een

week met De Klup

naar Duitsland’.

Marit (71 jr.) begeleider:

‘Dat weet ik nog niet, ik

ga meestal in het voor-

en najaar op vakantie.

In de zomer kijk ik links

en rechts of er iets leuks

te doen is.’

17


Jannie van Vondel (52 jr)

In Rijssen aan de Koninginnelaan. Jannie woont nog

gezellig thuis bij haar moeder, haar oom en haar

twee broers Arie en Ap. Na de zomervakantie gaat

Jannie verhuizen naar een woonvorm voor mensen

met een beperking. Haar broers Arie en Ap verhuizen

mee. Ze krijgen allemaal een eigen appartement.

Muizen. Gemengde technieken (aquarel met viltstift).

Jannie laat zich inspireren door alles wat ze om

zich heen ziet. Dat kunnen boeken en tijdschriften

zijn, maar ook reclamefolders. Dieren fascineren

haar. Ze geeft haar ogen goed de kost, ze ziet veel,

neemt alles op als een spons en vertaalt dat op een

volstrekt unieke, eigen manier op het doek of in klei

of papier pulp. Het idee voor Muizen kreeg ze na het

kijken van een boek.

Jannie van Vondel werkt full time in en voor atelier

en artotheek Artdesch, omdat ze tekenen, schilderen

en objecten maken het leukste vindt om te doen.

Haar werk is heel kleurig, haar voorkeur gaat ook

uit naar briljante kleuren als geel, groen en roze.

Jannie’s werk maakte, net als van de grote schilder

Mondriaan, een enorme ontwikkeling door. De

eerste werken waren licht figuratief, maar in de loop

der jaren werden haar schilderijen steeds abstracter.

Werk van Jannie is te vinden in de artotheek Artdesch

en wordt daar verhuurd en verkocht. Haar werk

vindt gretig aftrek. Onder meer de woningstichting

Sint Joseph heeft veel kunst van Jannie aangekocht

voor haar wooncomplexen Malderhof en Verdipark.

18 19


Het landelijke Skanfonds heeft met een

projectsubsidie van 50.000 euro stichting de

Klup Twente een enorme ´boost´ gegeven. De

Klup kon met die bijdrage een eigen bureau

voor fondswerving instellen (Bureau 3GS),

haar netwerk fors uitbreiden, innoveren, geld

inzamelen èn Schik lanceren. Door het succes is

de kans groot dat het Skanfonds nògmaals in zee

gaat met De Klup.

Stichting de Klup Twente heeft al jaren last van

bezuinigingen, dalende inkomsten, stijgende

uitgaven en steeds meer deelnemers met een

steeds smallere beurs. Jaren geleden besefte

ze al dat ze ten onder zou gaan, àls ze niets

zou doen. De Klup wilde ook wel zelf zorgen

voor extra inkomsten, maar daarvoor ontbrak

de tijd en de expertise.

Het Skanfonds schoot te hulp en schonk

De Klup over een termijn van drie jaar

50.000 euro om Bureau 3GS op te richten.

Dat bureau moest zorgen voor meer

deelnemers, samenwerking met 20 bedrijven

en instellingen, geld voor de viering van het

eigen 40 jarig bestaan en een verhoging van

eigen inkomsten.

Begin mei presenteerde Bureau 3 GS voor

het Skanfonds de resultaten van Bureau

3GS. Dat was een hele leuke klus want alle

doelstellingen waren behaald …en méér dan

dat. De bekendheid van De Klup Twente

nam fors toe door heel veel (gunstige)

berichten in de media en er schoten meer

en meer bedrijven te hulp. Het Skanfonds

legde de lat bij 20, maar dat werden er zo’n

40. De kostenvoor het 40-jarig lustrumfeest

werden terug ‘verdiend’ met de verkoop van

chocoladeproducten. Die chocoladeverkoop

20

door Hanny ter Doest

nam een vlucht en is inmiddels een vaste bron

van inkomsten. Verder werd de nieuwsbrief

van De Klup omgetoverd in Schik, waarmee

niet alleen bescheiden wordt verdiend,

maar waarin ook iedereen die De Klup helpt

aandacht krijgt.

Volgens directeur Jan Anema was de financiële

injectie van 2008 een van de meest effectieve

impulsen uit de geschiedenis van De Klup

Twente. ‘De resultaten hebben de stoutste

verwachtingen overtroffen. Bureau 3GS is een

geweldige ondersteuning en brengt ons in

contact met het bedrijfsleven en bijvoorbeeld

ook serviceclubs als de Rotary en de Lions.

Ook die hebben ons in de afgelopen jaren

enorm geholpen.

Met hulp Bureau 3GS ontpopte De Klup Twente

zich ook als ‘innovator’. Ze ontwikkelde met

hulp van onder andere de architectenbureau

LKSVDD, de UT en de e-sportbond, het

volstrekt unieke FUN-IE-FITcentrum, het

digitale sport- en gamecentrum voor mensen

met en zonder beperking dat in de oude

gymnastiekzaal van het Siebelinkhuis moet

komen. Kosten zijn een slordige 200.000

euro. ‘Zonder de subsidie van het Skanfonds

hadden we hier niet eens aan hoeven te

denken’, aldus Anema, ‘want er was geen

tijd om te zoeken naar bedrijven, sponsoren,

fondsen en geldschieters. Dat we dat nu wel

kunnen, danken we echt aan het Skanfonds.’

Voor wat de directeur betreft, stopt Bureau

3 GS na drie jaar niet. ‘De noodzaak om zelf

voor inkomsten te zorgen, is alleen maar

groter geworden. In de komende jaren krijgen

we het nog lastig door tal van bezuinigingen.

Onze deelnemers worden fors getroffen. En

daarbij komt dat we ook nog op zoek moeten

naar partijen die ons helpen bij de opstartfase

van het FUN-IE-FIT’, aldus Anema. ‘Genoeg

werk aan de winkel dus.’

‘Bureau 3GS van De Klup Twente is voor het

Skanfonds ook een parel’, complimenteerden

Henriette Hulsebosch en Frederique van

Middelkoop van het Skanfonds De Klup

Twente na de presentatie van de resultaten

die Bureau 3GS in drie jaar tijd heeft behaald.

‘Het is mooi om te zien ook hoe creatief De

Klup Twente is. Wij zijn ook trots hoe het met

deze subsidie is gegaan. Zo’n succes maakt

het voor ons ook erg leuk . We kijken zelf heel

kritisch naar wat er gebeurt en zijn daarom

ook blij te zien wat ervan geworden is.’

Column

Hanny

Heel Almelo helpt

Werken bij De Klup Twente is hollen en nooit

stilstaan. Echt waar. Ik ken geen organisatie waar

meer dynamiek, meer passie, meer creativiteit en

ondernemingslust in zit dan De Klup Twente. Toch

redt ze het niet op eigen kracht. En dat hoeft ook

niet.

Dit magazine Schik is het tastbare bewijs dat ik

niet maar iets over De Klup Twente uit mijn duim

zuig of lichtelijk overdrijf. Want Schik staat ieder

kwartaal weer tjok- en tjokvol leuke activiteiten,

bijzondere bijdragen, mooie ontwikkelingen en

nieuwe plannen. Sterker nog: Schik is nog altijd

te klein om over àlles te schrijven wat er in het

Meester Siebelinkhuis en daarbuiten gebeurt. De

36 pagina’s vol leuke zaken zijn maar een selectie

uit het grote aanbod.

De Klup Twente heeft dus nauwelijks aanmoedi-

ging nodig, zou je zeggen. Hooguit voldoende

subsidie van gemeenten om alles uit te kunnen

voeren. Juist daar schort het soms aan in tijden

van bezuinigingen. Lastig, maar daar gaan we bij

De Klup Twente alleen maar harder van lopen.

Om het tòch voor elkaar te krijgen. Als je je

stinkende best doet, dan krijg je hulp uit de meest

onverwachte hoeken.

De Almelose samenleving blijkt een grote steun

en toeverlaat voor De Klup. Neem nu ons plan

om van onze oude, aftandse gymzaal in het

Siebelinkhuis een digitaal sport- en gamecentrum

FUN-IE-FIT te maken. Kosten zijn een slordige

twee ton en er is géén subsidie beschikbaar. De

teller staat nu op ruim 158.000 euro. Met dank

serviceclubs, banken en fondsen. Genoeg om

alvast de verbouwing op te starten…maar ja…de

inrichting dan?

Toen we daar onze hoofden over braken, meldde

zich De Nacht van Almelo (initiatief van elf

serviceclubs uit Almelo). De ‘Nacht’ gaat dit

jaar haar opbrengst schenken aan De Klup voor

het FUN-IE-FIT. U kunt zich de opluchting wel

voorstellen. Want dat brengt ons een hele grote

stap verder. Vervolgens werden we ook verrast

door Het Almeloos Feestje – de wedstrijd van

Heracles tegen een gelegenheidselftal van

amateurvoetballers – dat haar opbrengst inbrengt

voor het FUN-IE-FIT en zegt de allerbeste

standbouwer van het land, Zwierink standbouw

‘Die computerwand? Die zetten wij wel voor jullie

in elkaar.’

Dat soort hulp geeft een stoot energie van jewelste.

Bedrijven, particulieren, serviceclubs, kortom heel

Almelo helpt De Klup Twente. En krijgt daarvoor

natuurlijk een prachtige voorziening voor de hele

stad voor terug. Beter kan het niet. Tenzij…U nog

wat sponsors weet! Want we zijn er (nog) niet!!!

Hanny ter Doest - hoofdredacteur

21


22

nieuwbouw renovatie onderhoud

verbouwingen WVG-aanpassingen

www.kobesalmelo.nl

advertenties

Nijland Twente

Schildersbedrijf

www.nijlandtwente.nl

johan@nijlandtwente.nl

Mob. 06-154 53 735

Tel. 0548 - 518748

binnen- buitenschilderwerk - isolatieglas - glas in lood

HOOGSTRATEN GROEP ALMELO

w w w . h o o g s t r a t e n g r o e p . n l

Nu ook voor

aircondition

Nettie Oosterkamp

Ze geeft trainingen, gaat mee naar toernooien,

helpt bij de organisatie wedstrijden en houdt

de hele administratie bij voor één van de

belangrijkste activiteiten van De Klup Twente:

het wedstrijdzwemmen. Nettie Oosterkamp

leverde heel wat talenten af …en nog veel en veel

meer.

Nettie Oosterkamp heeft een indrukwekkende

staat van dienst bij De Klup Twente die al meer

dan dertig jaar geleden begon. ‘Toen mijn

zoon Victor 2 jaar was, werd ik gevraagd om de

speel-o-theek op te zetten. Dat heb ik gedaan.

Ik was 25 jaar contactpersoon en werkte er

dag en nacht voor, het liep als een tierelier. Via

de speel-o-theek kwam ik in contact met De

Klup. Mijn dochter zwom destijds wedstrijden

voor zwemvereniging de Dinkel in Denekamp

toen Aad Bos me vroeg om voor De Klup een

wedstrijdgroep op te starten.’

Nettie zei ‘ja’ en ging niet over één nacht ijs. Ze

verdiepte zich in de trainingen door de kunst

(onder meer) af te kijken bij De Dinkel, werd

zelf gediplomeerd zwemtrainer en had in de

hoogtijdagen wel 35 getalenteerde zwemmers

onder zich. Ze formeerde een hecht team

vrijwilligers dat de zwemgroep begeleidt en

coachte grote talenten als Wessel Everloo en

Udo Weerink naar een topniveau. Alleen een

dubbele enkelbreuk en gebroken arm hielden

haar uit het zwembad – voor even. Want nu ze

daarvan herstellende is, staat Nettie opnieuw

aan de rand van het bassin.

Alles bij elkaar zet Nettie zich wel 30 uur per

week in voor de zwemmers van de Klup. Ook

in de afgelopen weken was het topdrukte voor

Nettie met de provinciale kampioenschappen,

de finaleronde zwemmen bij het Nederlands

kampioenschap en de Special Olympics.

3LUIK

Herma Slot

Herma Slot komt sinds juli 2008 regelmatig bij

De Klup Twente. Ze is altijd van de partij bij de

zaterdaginloop, waar ze het reuze naar haar zin

heeft.

Grote feesten als carnaval heeft ze dit jaar

voor het eerst bezocht, en het is haar heel

erg goed bevallen. En tegenwoordig is ze

ook op de woensdagavond in het Meester

Siebelinkhuis te vinden, want dan zijn er

creatieve workshops. Ze leerde er prachtige

objecten maken van fietsbanden en mooie

dromenvangers. Haar exemplaar hangt ze

misschien nog wel boven haar bed. Herma

woont in de Molenpoort in Rijssen, waar ze

een appartement deelt met ‘roommate’ Maja

Loo.

Norma Lucas

Norma Lucas werd 59 jaar geleden helemaal

aan de andere kant van de wereld, op het grote

eiland Mindanao van de Filippijnen geboren. Ze

leerde haar man kennen, trouwde met hem en

kwam in 1978 in Nederland terecht. Omdat ze

graag wilde werken, begon ze met schoonmaken

voor de firma Eijsink, voor wie ze hele scholen

netjes hield.

De schoonvader van Norma, Henk Lucas,

was in die jaren beheerder in het Meester

Siebelinkhuis. Toen er in 1986 een vacature

ontstond voor schoonmaakkracht, tipte hij

Norma, die onmiddellijk reageerde en een

aanstelling kreeg van het toenmalige bestuur.

Sindsdien doet Norma alle voorkomende

werkzaamheden. Ze sopt en zwabbert de grote

hal en alle vertrekken, zuivert de toiletten, lapt

de ramen en vindt het werk leuk om te doen.

´Gezellig´, vindt ze haar werk temidden van

alle deelnemers van De Klup Twente.

Norma kan het met iedereen heel goed

vinden, al zijn er collega´s die na een onderling

wedstrijdje klootschieten altijd een

beetje voor haar uitkijken. Want klootschieten

bleek niet echt iets voor een van oorsprong

Filippijnse, en Norma slingerde haar kloot

pardoes tegen het hoofd van een collega. Ze

moet er achteraf een beetje om lachen, maar

wil niet zeggen wie indertijd de onfortuinlijke

collega was. ´Dat heb ik verdrongen´, zegt ze.

23


advertentie

Leuke

dagtripjes in

de vakantie!

Effe dr’oet gaat 20 juli naar de dierentuin in

Rheine en 7 augustus voor een gezellige tocht naar

Tecklenburg. Uitstapjes zijn speciaal voor ouderen die

slecht ter been zijn, een beetje begeleiding nodig hebben en

behoefte hebben aan sociale contacten.

Deelnemers in Almelo worden thuis opgehaald, er is een korte

koffiebijeenkomst in het Meester Siebelinkhuis en tijdens de reis

wordt er gepicknickt. Vervoer naar Almelo kan ook geregeld worden.

Opgave Rheine tot 13 juli,

Tecklenburg voor 31 juli.

Jolanda@deklup.nl of telefoon

0546-536822

Kosten voor de uitstapjes naar

Duitsland zijn inclusief vervoer,

picknick, koffie en entree

€42,50

Effe dr’oet heeft nog meer uitstapjes

in petto, zoals een dagje Ootmarsum

op 3 juli, een bezoekje aan het

Bolletjes museum en het

Wevershuisje op 24 augustus

en het veenmuseum in

Barger-Compascuum op

11 september. Gaat u

mee? Bel Jolanda!

Heracles, Feestje

en De Klup Een

Wie gaat er allemaal mee?

De selectie van Heracles Almelo voetbalt zaterdag 14 juli tegen een selectie voetballers van àlle

Almelose voetbalverenigingen. De wedstrijd wordt opgeluisterd met een puik randprogramma.

Dit ‘Almeloos feestje’ vindt plaats op het terrein van AVC

Heracles aan de Bornsestraat.

De vorige wedstrijd

van het Almeloos Feestje had

een hoge amusementswaarde door

de talrijke doelpunten. Alle treffers

kwamen op naam van Heracles.

Everton schoot, kopte en knikkerde

vijf keer de bal in het doel.

Vejinovic en Plet scoorden twee

keer en verder troffen ook de schoten

van Rienstra, Almubaraki, Plet,

van Mieghem, Duarte en

Bruns doel.

deel van

de opbrengst van het

Almeloos Feestje is voor het

goede doel. Vorig jaar Kans

voor een Kind en dit jaar…

hoera!!!!....voor het

FUN-IE-FITcentrum van

De Klup Twente.

Als grote clubs geen spelers wegkopen, komen ze alle-

maal. Everton,Veijnovic, Overtoom, Pasveer, Looms,

Duarte, Bruns, Quansa en al die andere selectiespelers.

Heracles komt ‘op oorlogssterkte’ naar de Bornsestraat,

want de wedstrijd is de tweede officiële oefenwedstrijd

van het nieuwe voetbalseizoen voor Heracles. De zeer

ervaren scheidsrechter Roelof Luinge gaat fluiten.

Behalve de voetbalwedstrijd is er heel veel te beleven op

het terrein van AVC Heracles en op en bij de historische

voetbaltribune. Er zijn gave optredens, er komen Bavaria

babes, er is een heel gezellig business paviljoen.

Iedereen is welkom, zeker ook de deelnemers en vrijwil-

ligers van De Klup Twente! Het Almeloos Feestje begint

om 14.30uur. wwwalmeloosfeestje.nl

Kaartverkoop:

De kaarten kosten €7,50

en de jeugd tot en met

16 jaar €2,50.

Ze zijn te koop bij: Plus

supermarkten en Hubo Stegeman

in Almelo, Coop Ronnie Munster

in Albergen en Spar Draaijer

in Bornerbroek.

24 25


Zoek je nog een

leuke job??

Kom dan helpen bij De Klup Twente! Je treft er

leuke deelnemers, fijne collega’s en krijgt prima

ondersteuning! We zoeken nog vrijwilligers voor:

· Zwemmen

· Vakantiedagopvang

· Kinderklup op de

woensdagmiddag

· Stijldansen op de

vrijdagavond

· Computeren op de

maandagavond en…

Hele aardige

chauffeurs!

Traanplaat

Sponsoring krijgt De Klup Twente in alle vormen.

Gelukkig maar. Zo is de instelling heel erg blij met

traanplaten van JW Constructies/Espo Almelo.

Traanplaatjes? Nou ja, oprijplaten van metalen traanplaat

voor de drempels bij deuren in het Meester Siebelinkhuis.

De oprijplaten worden door JW Constructies/Espo voorziening

geleverd. Daar wordt het MSH weer toegankelijker van!

26

Jerinda

De Nijmeegse Vierdaagse is normaal gesproken een beetje een ver van

mijn bed show voor De Klup Twente. Dit jaar is dat heel anders en dat

komt door Jerinda Bosch uit Daarlerveen.

Vorig jaar liep Jerinda voor het eerst de Vierdaagse met een vriendin.

Die vond het na één keer welletjes, maar Jerinda heeft de smaak te

pakken. Sterker nog: ze wil meer. Ze wil de Vierdaagse uitlopen en

geld inzamelen voor stichting de Klup Twente. ´Ik had ook kunnen

kiezen voor grote organisaties als Kika en Doe een wens, maar dat is

dan erg massaal. Ik vind het leuk om iets te doen voor een goed doel

in de buurt.´ Jerinda koos voor De Klup Twente omdat die zich inzet

voor mensen met een beperking en ze wéét hoe belangrijk dat is.

´Mijn zusje Florieke heeft het syndroom van Down, maar ze doet aan

allerlei acitiviteiten mee. Dansen, de soos, er is voor haar altijd wat te

doen en daardoor gaat haar ontwikkeling ook door.´

Wil je Jerinda Bosch sponsoren?

Ga naar www.devierdaagsesponsorloop.nl En zoek haar op!

Het was een Nacht...

Wolter Kroes was er, Gerard Jolink, Harry Slinger…zelfs Patty

Brard en de superband Beethoven speelde ook al de sterren

van de heren op vrijdag 25 mei, in de Nacht van Almelo.

Het jaarlijkse muziekfeest kwam langzaam op gang,

maar werd uiteindelijk een oer gezellig festijn.

Spekkoper was stichting de Klup Twente. Want die

kreeg de opbrengst: 15.000 euro.

De Nacht van Almelo werd georganiseerd

door alle serviceclubs uit Almelo. Namens

hen overhandigde voorzitter Jan van Schilt de

cheque van 15.000 euro aan directeur Jan Anema,

ambassadeur Willem Gunneman en Hans van

De Klup Twente

bedankt alle

serviceclubs van

Almelo!!

Riet. Dat gebeurde op het grote podium, pal nadat

Wolter Kroes het publiek lekker had opgewarmd.

De overhandiging was ´kort & zoet´ met wat

hartelijke woorden van de voorzitter en een

oprecht bedankje van Jan Anema.

De 15.000 euro is méér dan welkom

en wordt gebruikt voor de verbouwing

van de oude gymzaal tot splinternieuw

sport- en gamecentrum (FUN-IE-

FIT) voor mensen met en zonder een

beperking.

27


FunKlup in Tubbergen!!!

Een leuke vereniging of club vinden als je een lichte beperking

hebt, is voorwaar niet makkelijk. Dat ondervonden ook ouders

en hun tieners in de gemeente Tubbergen. Dankzij hun door

zettingsvermogen en de gemeente Tubbergen komt er dit jaar nog

een speciale FunKlup Tubbergen.

Jongeren met een lichte beperking hebben soms net even wat

meer aandacht, een onsje meer begrip en begeleiders met

gevoel voor humor en vooral een flinke dosis inzicht nodig.

En al heeft Tubbergen een rijk verenigingsleven, een club met

die eigenschappen is nog een wit vlekje.

De Klup hield op verzoek van ouders een grote infobijeen-

komst. Daar bleek dat de groep jongeren vooral uitkijkt naar

sportieve activiteiten in de frisse buitenlucht. Of – mocht

het slecht weer zijn – indoor sporten. Kanovaren, paintball,

28

Uit de praktijk van ... Jolanda heeft een goede verstandhouding

Jolanda

Werken bij De Klup Twente is hectisch, uitdagend

en leuk en soms maak je dingen mee waarvan je

helemaal warm wordt. Het overkwam Jolanda

Overdorp (weer eens) in mei.

‘mama Jolanda met haar kinderen...’

skelteren, speurtochten, het lijkt ze prachtig. De gemeente

Tubbergen maakt het straks allemaal (mede) mogelijk: ze stelt

drie jaar lang 5000 euro beschikbaar voor het opzetten van de

FunKlup en de begeleiding door De Klup Twente. De jongeren

gaan zelf een programma samenstellen en (contributie)

betalen. Ouders en vrijwilligers moeten hen gaan begeleiden.

oproep

De FunKlup Tubbergen gaat van start zodra er voldoende

vrijwilligers zijn die met de FunKlup meegaan om zelf ook een

beetje pret te maken en een oogje in het zeil te houden. Bel

voor opgave en informatie met Ellen Perik , 06 - 12 96 03 89.

met een leuke groep deelnemers, Gerard,

Anthoinette, Heidi, Marcel, Marloes en Mark.

De zes – twintigers, dertigers, veertigers en

vijftigers - vormen een hechte vriendengroep

die van alles samen ondernemen en bedenken.

Jolanda heeft een speciaal plekje in hun hart.

Op zeker moment werd ze door het zestal

gekscherend begroet met ‘Haaaa! Mamaaaatje!’

Jolanda – zo ongeveer de jongste van allemaal -

pareerde onmiddellijk met: ‘Haaaa kindertjes.’

De begroeting werd een vaste gimmick.

Jolanda moet er altijd om lachen.

Zaterdag 12 mei kwamen de vrienden het

Meester Siebelinkhuis in met ondeugende toetjes.

Ze hadden een verrassing voor Jolanda. Vanachter

hun ruggen werd een prachtig boeket tevoorschijn

getoverd. ‘Voor moederdag’, lieten ze weten. ‘Want

je bent toch onze mama??’ Op het kaartje stond

ook ‘Je hebt dit verdiend’. Jolanda, toch niet op

haar mondje gevallen, schoot helemaal vol.

‘Want hier krijg je toch wel een heel goed gevoel

van’, vindt ze.

Provinciaal zwemkampioenschap

Bij voetbal zorgen fanatieke supporters vaak

voor topprestaties op het veld. Bij zwemmen

hoor je dat niet zo vaak. Maar bij de provin-

ciale zwemkampioenschappen voor mensen

met een beperking in Het Sportpark zorgden

twee fans op de tribune, dat Marthe Kroeskop

de prestatie van haar leven neerzette. Na jaren

haalde ze niet één maar twee dikke pr’s.

De Klup organiseerde 12 mei in zwembad

Het Sportpark de jaarlijkse provinciale zwemwedstrijden.

Er deden zwemmers mee van De Klup Twente, Zignea uit

Emmeloord, ZPC de Hof uit Goor, EZC Enschede, de Spring-

plank Losser, Revos de Peperbus uit Zwolle en de Water-

ratten uit Ommen.De Klup deed mee met meer dan 20

zwemmers. Voor de oudere deelnemers is het is bijkans

onmogelijke opgave om persoonlijke toptijden te verbeteren.

Maar de wonderen zijn de wereld niet uit. Neem

Marthe. Haar nichtjes zaten op de tribune en tante

Marthe beet op haar tanden om hen te laten zien

hoe goed ze kan zwemmen. Het leverde haar

niet één maar twee persoonlijke records op. Ook

Mariëlle Stoff groeide boven zichzelf uit op de

50 meter vrij en verpulverde haar beste tijd

met 190 %, een giga score. De jonge Laurens

Meupelenberg verbeterde zijn beste tijd op de

100 meter.

Ook de andere zwemmers van De Klup waren super goed op

dreef. Ze veroverden liefst 16 (!) gouden plakken, 16 zilveren

en 6 bronzen medailles. De dames en heren estafetteploeg

werden bovendien kampioen op de 50 meter wissel.

advertentie

SOWECO: een gewoon bedrijf

met bijzondere mensen

SOWECO NV is gespecialiseerd in ontwikkelings- en

opleidingstrajecten voor mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt en ook in hun begeleiding en bemiddeling

naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

Via leerwerktrajecten, (groeps)detachering, begeleiding

op de werkplek, outplacement en re-integratie bieden

wij werkgevers passende en betaalbare oplossingen voor

personele vraagstukken.

Plesmanweg 9

7602 PD Almelo

Postbus 308

7600 AH Almelo

Telefoon 0546 - 875 678

email info@soweco.nl

internet www.soweco.nl

29


Antoinette, Heidy, Gerard, Marcel en Theo begonn en met de sloop

Herman

media

De oude gymzaal in het Meester Siebelinkhuis is de oude gymzaal niet meer.

Er wordt gesloopt, gezaagd en getimmerd sinds Antoinette, Heidy, Gerard en Marcel

met ambassadeur Theo de Putter op woensdagmiddag 6 juni een groot stuk uit de

muur trokken en de stenen met een hard klap op de grond vielen. ‘The making of’

het FUN-IE-FITcentrum is begonnen!

Meer dan twee jaar geleden zaten medewerkers en vrijwilligers van De Klup Twente

in hun maag met de oude gymzaal. Die moest verbeterd worden, maar er was

geen geld voor zo’n dure klus. ‘Uit armoede’, vertelde directeur Jan Anema bij de

start van de verbouwing, bedacht De Klup een plan om ‘iets’ te doen met excergames

en vroeg ze de UT te onderzoeken of er op dat terrein toch iets te maken

valt dat ook van waarde is voor de maatschappelijke doelen van De Klup. Don

Stenden wierp zich, met steun van zijn professor Schoo, op het haalbaarheids-

onderzoek. Dat bracht De Klup ook op het spoor van de E-sportbond, waarmee het

FUN-IE-FITcentrum werd doorontwikkeld tot een volstrekt unieke voorziening,

die vervolgens door Martin Huiskes van LKSVDD architecten uit Hengelo prachtig

werd vormgegeven.

Al die tijd heeft De Klup Twente gezocht naar bedrijven, fondsen en instellingen die

FUN-IE-FITcentrum konden financieren. De overheid heeft (nog) niet bijgedragen.

Gelukkig kwam een hele reeks fondsen en bedrijven wel over de brug (zie sponso-

renoverzicht). De speurtocht naar financiers is nog niet ten einde, maar er is vol-

doende binnen voor de verbouwing.

De start van de bouw was een prachtig festijn. Ambassadeur Willem Gunneman

presenteerde en ontving een groot aantal gasten die bij het project zijn betrokken.

Willem gaf Antoinette, Heidy, Gerard, Marcel en Theo de Putter een helm, voor zij

met de sloop van de oude gymzaal mochten beginnen. Vervolgens mochten ze van

Willem in het vak voor de muur staan, die ze omver moesten trekken. Geschrokken

Hooge

Woert

Roelvinkfonds

THe MAkinG of HeT is beGonnen

Turks avondfeest

stak aannemer Gerard Kobes daar een stokje voor. Het gezelschap moest juist

buiten het vak staan, anders zouden ze de vallende stenen over zich heen krijgen.

Dus ging het hele gezelschap netjes achter het hek staan en rukten een enorm

stuk muur omver. De stenen vielen met een daverende klap op de grond… stukken

vlogen in het rond en een grote stofwolk trok de zaal in. Maar iedereen vond het

prachtig en niemand raakte gewond!

Na de bouw vertelden Klup directeur Jan Anema, Don Stenden van de UT, Arnoud

Bulten van de e-sportbond en architect Martin Huiskes over de totstandkoming

van het FUN-IE-FIT, hun persoonlijke betrokkenheid en verwachtingen. Het werd

een heel erg leuk gesprek dat door alle gasten met grote belangstelling werd gevolgd.

Bulten verklaarde met groot enthousiasme (super gaaf) dat het FUN-IE-FITcentrum

het meest ultieme en mooiste project is van de e-Sportbond. Hij verwacht

ook een enorme groei van het aantal gamers en dat ook veel gamers het leuk zullen

vinden om bij elkaar te komen. Don Stenden vertelde dat een vriend van hem door

een ongeluk invalide was geworden, maar dat zijn handicap geen rol speelt met het

gamen. Sterker: zijn vriend verslaat hem keer op keer.

Architect Martin Huiskes werkt – geheel belangeloos – met groot genoegen aan de

vervolmaking van het FUN-IE-FITcentrum. ‘Dit zijn voor ons heel leuke projecten

hoor’, verzekerde hij, ‘en uitdagend omdat het nog niet bestaat.’ De architect heeft

er ook veel plezier aan, omdat hij in De Klup een bijzondere opdrachtgever vindt.

‘Ze weten wat ze willen en ik ben onder de indruk van de grote bevlogenheid en

betrokkenheid waarmee er gewerkt wordt.’ De rest van het jaar wordt hard gewerkt

aan het FUN-IE-FITcentrum. Als de aannemer klaar is, alle internetvoorzieningen

tip-top zijn geregeld en de inrichting er is, kan het FUN-IE-FITcentrum de testfase

in. In de volgende Schik meer over het FUN-IE-FITcentrum! Volg de bouw ook live

op www.deklup.nl klik op fun-ie-fit (rechts boven).

Jerinda Bosch

30 31

17 E EDITIE

Nijland Twente

Schildersbedrijf

Deldensestraat 125 7601 RV Almelo

tel: 0546-813351 fax: 0546-821819

mobiel: 0622-454916 e-mail:

info@knoldranken.nl


De Klup Twente na de zomer ook actief in Rijssen-Holten

G-team voor Bowlingvereniging

Voor het eerst zet stichting de Klup Twente ook ‘voet’ op Rijssens

grondgebied. Na de zomer gaat in het sfeervolle Witte Hoes in Rijssen

een G-bowlingteam van start. Het initiatief is genomen door de

Bowlingvereniging Rijssen, die de nieuwe bowlers gaat begeleiden.

In de gemeente Rijssen-Holten is grote behoefte aan activiteiten die

zorgen voor meer beweging, een betere gezondheid, meer participatie

en integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Dat

bleek uit een onderzoek van de stichting de Klup Twente en MEE

IJsseloevers. Er is belangstelling voor sportactiviteiten, voor recrea-

tieve en educatieve activiteiten. De Klup Twente heeft bij de gemeente

ONLINE EEN ZAKELIJKE

REKENING OPENEN

Dat is starten anno nu

advertentie

Als startende ondernemer verwacht u van een bank naast de grote lijnen ook de

praktische oplossingen. Zoals de mogelijkheid om ook buiten kantooruren een zakelijke

rekening te kunnen openen. Bij ABN AMRO kunt u online een rekening openen wanneer

het u uitkomt. Dat is starten anno nu. Meer weten? Kijk op abnamro.nl/starten

Rijssen-Holten al aangegeven dat ze

graag op die behoefte inspeelt, maar

ze heeft daarvoor bescheiden finan-

ciële middelen en locaties nodig. Terwijl

de besprekingen over een activiteiten-

aanbod nog liepen, meldde zich de

Bowlingvereniging Rijssen. De club is zelf

ambitieus en staat open voor vernieuwing

en zet, mede op verzoek van de landelijke

bowlingbond, een eigen G team op en riep daar-

voor de hulp in van De Klup Twente.

De Klup Twente weet al het een en ander

van bowlen, want die sport staat regelmatig

op de activiteitenkalender. In Wierden is

er onder auspiciën van De Klup Twente al

een florerende bowlinggroep opgezet.

Waar het in Wierden vooral gaat om ont-

moeting en met elkaar sporten, wil de

bowlingvereniging Rijssen met haar G-team -

uiteindelijk - een stapje hoger.

De Bowlingvereniging hoopt onder haar

nieuwe leden talenten te ontdekken, die met

begeleiding van de bowlers van de vereniging

uit kunnen komen in een competitie.

Mensen uit Rijssen en omgeving die

belangstelling hebben voor het g-team

van de bowlingvereniging Rijssen kunnen

zich melden bij: Marja@deklup.nl

Frank helpt het KWF

De Klup Twente krijgt hulp van heel veel

mensen, bedrijven en instanties voor de

activiteiten van deelnemers. Maar deel-

nemers van De Klup Twente op hun beurt,

spannen zich ook in voor het goede doel.

Zoals Frank Korte (54 jr.) uit Tubbergen.

Hij fietste in juni in het verre Frankrijk een

hele hoge berg op, de Alpe d’Huez, en

verdiende daarmee zeker 300 euro voor het

KWF kankerfonds.

Frank Korte heeft veel familieleden verloren

die aan kanker leden. Dus wilde hij graag

iets doen voor het kankerfonds. Eén van

de allergrootste KWF inzamelingsacties

is Alpe d’Huzes, de beklimming van de

‘Nederlandse berg’ Alpe d’Huez door

duizenden wielrenners.

In het enorme peloton dat op 9 juni op

de pedalen stond in de Franse Alpen,

bevond zich daarom ook Frans Korte.

Hij moest 14 kilometer en 21 (haarspeld)

bochten omhoog fietsen. Een prestatie

advertentie

van formaat. Om dat tot een goed einde

te brengen, heeft hij eindeloos geoefend.

Ieder maandag, vrijdag en zaterdag stapte

Frank op het stalen ros en spurtte hij

door Twente. Frank werd door heel veel

mensen gesponsord. Deelnemers van De

Klup Twente sponsorden hem natuurlijk,

familieleden en ook collega’s van Soweco

en Deto in Vriezenveen.

Love at first sight

01.4.1 210008984 adv zakelijk starter_V2.indd 1 14-02-11 10:08

32 33


Op de

radio!! Sportief!!!

De deelnemers van De Klup

Twente. Je ziet ze tegen-

woordig overal.

In grote sporttoernooien,

bij belangrijke kunstmani-

festaties of als bezoekers

van grote evenementen als de

Nacht van Almelo. Er zijn ook

deelnemers die de hand niet

omdraaien voor een radiointerview

met publiek. Zoals

een flink aantal sporters

dat meedeed aan de Special

Olympics. Zij vertelden

erover in het radioprogramma

Rumoer van Radio Almelo, de

Twentsche Courant Tubantia

en de bibliotheek Almelo.

Alle gasten luisterden

heel aandachtig naar de

belevenissen van de sporters.

Presentatoren Linda Hilberink

en Kelly Lubbers vonden

het Klupoptreden in Rumoer

‘Geweldig’!

34

Column

‘k Heb de hele nacht....

Wat was het een feest. Vrijdag 25 mei vierde Almelo

de Nacht van Almelo. Spetterende optredens van

Wolter Kroes met band, Miek van Engelenhoven,

Drukwerk, Gerard Joling en deejay Sander Scheper-

man. Gepresenteerd door Willy Bijen. Wat was het

bijzonder. Samen met Jan Anema en Hans van de

Riet mocht ik, als trotse ambassadeur, een cheque in

ontvangst nemen van maar liefst 15.000 euro. Een

schitterend bedrag voor FUN-IE-FITcentrum.

Woensdag 6 juni wachtte de kick off voor de bouw

van dat e-health en e-sportcentrum en mocht ik

voor de gelegenheid in gesprek met onder meer

de E-sportbond en architect Martin Huiskes van

Willem

foto: eva posthuma

LKSVDD architecten. Hun betrokkenheid sprak

boekdelen. FUN-IE-FIT is een uniek initiatief dat

breed gedragen en omarmd wordt. Die middag

ging ‘de beuk’ er in. De eerste aanzet tot de bouw.

De virtuele rondleiding door het nieuwe FUN-IE-

FITcentrum op youtube is inmiddels tientallen

keren bekeken en ter gelegenheid van de opening

zijn de opnames voorzien van een frisse FUN-IE-

FIT tune. Mede dankzij Rene Postma en Matthias

van Olst. Twee betrokken musici met een passie

voor theater en De Klup Twente.

Verwondering past. De klanken van Wolter Kroes

klinken door in lijf en leden: ‘k Heb de hele nacht

liggen dromen....’ FUN-IE-FIT: een prachtige

droom die uitkomt dankzij de inzet van velen.

Bedankt! Heel veel dank namens alle toekomstige

FUN-IE-FIT-ers.

willem gunneman

Willem inspireert, maakt theater, spreekt,

creëert, (snel)dicht, schrijft en is ambassadeur

van De Klup.

www.willemgunneman.nl

www.twitter.com/willemgunneman

strip

Schik

De Klup Twente stimuleert deelnemers waar ze maar kan om méér te bewegen en

mee te doen aan sportieve activiteiten, zoals de gezellige Avondwandelvierdaagse.

Dit keer trokken Magda, Frans, Wim, Esra, Marian, Gerard, Mary

en Gert de wandelschoenen aan en liepen vijf of tien kilometer, samen

met Mattie en Henny. Hun prestatie werd beloond met een mooie bloem

van sportcoordinator Ellen en door Mc Donalds! Daar kregen ze een

lekkere mckroket en een heerlijk ijsje cadeau.

35


advertentie

Genieten van

het ouderschap

Jonge ouders ondersteund door ’s Heeren Loo

Als jonge ouder ben je dé expert op het gebied van je kindje. Ouder ben je 24 uur per

dag en dat wil je zo goed mogelijk doen. Je wilt graag een goede band opbouwen met je

kindje en genieten van het ouder zijn.

Je gaat naar het consultatiebureau voor advies en informatie

over gewicht en ontwikkeling, maar soms heb je net een

beetje meer hulp nodig. ’s Heeren Loo helpt jonge

ouders met een licht verstandelijke beperking die

zelfstandig wonen. Niet alleen met praktische

dingen, maar vooral met het leren een band

op te bouwen en aan te voelen en te zien

wat je kindje van jou nodig heeft. Carlijn

is een jonge ouder die ondersteuning

krijgt van ’s Heeren Loo. “Ik ben heel

blij met mijn dochtertje Kim en hou

heel erg van haar. Maar soms kan ik niet zo goed genieten

omdat ik onzeker ben en niet zo goed weet hoe

ik moet reageren of wat ik met haar moet doen.

Mijn begeleidster van ’s Heeren Loo helpt mij

hier bij en leert me spelen met Kim en goed

naar haar te kijken en luisteren. Zo krijg ik

een goede band met haar en voorkom allerlei

problemen later. Ik krijg begeleiding op

de tijden wanneer mij dat uitkomt en ze

heeft ook alle tijd voor mij”.

Wil je net als Carlijn ook geholpen

worden door ’s Heeren Loo of

wil je meer informatie? Bel dan

naar; Petra Streppel, telefoon:

06-52037092

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!