05.11.2021 Views

CFF0621_Silver Shades

SILVER SHADES Mijn eerste grijze haren kreeg ik op mijn dertigste. En hoewel het er nog niet zo veel waren, vielen ze wel erg op in mijn donkerbruine haar. Mijn eerste reflex was: eruit trekken. Toen dat niet meer kon: kleuren. In elk geval: verhullen. Maar waarom eigenlijk? Waarom is grijs haar bij vrouwen nog steeds ‘een dingetje’? Het leek me een goed uitgangspunt voor een thema. In (buitenlandse) media wordt er veel over geschreven: vrouwen die er bewust voor kiezen om hun grijze haar te omarmen in plaats van te verhullen. Dat zijn niet alleen actrices en modellen van een zekere leeftijd, maar ook veertigers die al op hun twintigste grijs werden, zoals VOGUE journalist Sarah Harris. Dat ‘omarmen’ gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. Ik las een blog van beautyjournalist Sali Hughes, die allergisch bleek voor PPD en PTD. Toch had ze jarenlang naar alternatieven gezocht om maar niet haar ‘silver shades’ te hoeven laten zien. Toen ze haar beautycollega’s vertelde dat ze voor grijs wilde kiezen, werd er met ontzetting gereageerd. Was ze dan niet bang om er oud uit te zien? En om haar werk als beautyjournalist te verliezen? “Het zijn vaak vrouwen die elkaar de maat nemen”, erkent ook Judith de Ridder van Colourlab, die ik over dit onderwerp interviewde. “Ze houden op deze manier zelf de dubbele standaard in stand.” Ook kappers staan niet altijd te springen om het grijswordingstraject te stimuleren. “Als ondernemer denk je al snel: hoe ga ik het verlies aan kleuromzet goedmaken?”, aldus Bert de Zeeuw. Vooral door eerlijk advies te geven, vindt Francis Schroembges. “Stel meerdere kleuropties voor, waaruit de klant kan kiezen.” Of specialiseer je erin, zoals de Amerikaan Jack Martin deed. Hij heeft meer dan een half miljoen volgers op Instagram, geeft celebrity’s ‘grey hair transformations’ en won daarmee de Hot Shot Color Transformation award. Misschien moeten we stoppen er zo’n ding van te maken en diversiteit omarmen. “Grey is a hair colour, not a personality trait”, vindt ook Sali Hughes. Waar het om gaat, is dat je als vrouw wat te kiezen hebt in de salon: of je er nu klaar voor bent om je silver shades te omarmen en te verfraaien of niet.

SILVER SHADES
Mijn eerste grijze haren kreeg ik op mijn dertigste. En hoewel
het er nog niet zo veel waren, vielen ze wel erg op in mijn
donkerbruine haar. Mijn eerste reflex was: eruit trekken.
Toen dat niet meer kon: kleuren. In elk geval: verhullen. Maar waarom
eigenlijk? Waarom is grijs haar bij vrouwen nog steeds ‘een dingetje’?
Het leek me een goed uitgangspunt voor een thema. In (buitenlandse)
media wordt er veel over geschreven: vrouwen die er bewust voor kiezen
om hun grijze haar te omarmen in plaats van te verhullen. Dat zijn niet
alleen actrices en modellen van een zekere leeftijd, maar ook veertigers die
al op hun twintigste grijs werden, zoals VOGUE journalist Sarah Harris.
Dat ‘omarmen’ gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. Ik las een
blog van beautyjournalist Sali Hughes, die allergisch bleek voor PPD en
PTD. Toch had ze jarenlang naar alternatieven gezocht om maar niet
haar ‘silver shades’ te hoeven laten zien. Toen ze haar beautycollega’s
vertelde dat ze voor grijs wilde kiezen, werd er met ontzetting gereageerd.
Was ze dan niet bang om er oud uit te zien? En om haar werk als
beautyjournalist te verliezen?
“Het zijn vaak vrouwen die elkaar de maat nemen”, erkent ook Judith
de Ridder van Colourlab, die ik over dit onderwerp interviewde. “Ze
houden op deze manier zelf de dubbele standaard in stand.” Ook kappers
staan niet altijd te springen om het grijswordingstraject te stimuleren.
“Als ondernemer denk je al snel: hoe ga ik het verlies aan kleuromzet
goedmaken?”, aldus Bert de Zeeuw. Vooral door eerlijk advies te geven,
vindt Francis Schroembges. “Stel meerdere kleuropties voor, waaruit
de klant kan kiezen.” Of specialiseer je erin, zoals de Amerikaan
Jack Martin deed. Hij heeft meer dan een half miljoen volgers op
Instagram, geeft celebrity’s ‘grey hair transformations’ en won daarmee
de Hot Shot Color Transformation award.
Misschien moeten we stoppen er zo’n ding van te maken en diversiteit
omarmen. “Grey is a hair colour, not a personality trait”, vindt ook Sali
Hughes. Waar het om gaat, is dat je als vrouw wat te kiezen hebt in de
salon: of je er nu klaar voor bent om je silver shades te omarmen en te
verfraaien of niet.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BEHIND THE SHOOT<br />

Op pad met winnaars<br />

LFH awards<br />

SILVER<br />

SHADES<br />

“Grijs haar is geen issue meer”<br />

CoiFfuRE<br />

november 2021<br />

REPORTS: Coiffure Award * Backstage bij show Arjan Bevers * LAB event * Kao Salon Virtual Experience


november<br />

OP DE COVER<br />

32 Coiffure Award<br />

verslag<br />

Kleiner, intiemer, maar zeker<br />

niet minder feestelijk: dat<br />

was de uitreiking van de<br />

Coiffure Award 2020/21. Een<br />

verslag van de avond en een<br />

terugblik met Arjan Bevers<br />

op zijn indrukwekkende show<br />

Luminescence Resilience.<br />

28 Behind the Shoot<br />

Een onvergetelijke ervaring, zo<br />

omschrijven Mark van Westerop<br />

en Louise Vlaar hun fotoshoots<br />

met de andere winnaars van de<br />

Live Fashion Hair awards.<br />

Fotografie: Alain Gil-Gonzalez<br />

20<br />

SILVER<br />

SHADES<br />

IN GLOSSY’S EN OP SOCIAL<br />

MEDIA IS ER DE LAATSTE<br />

TIJD VEEL AANDACHT VOOR<br />

SILVER SHADES. IS HET<br />

EEN TIJDELIJK FENOMEEN,<br />

VERSTERKT DOOR DE<br />

LOCKDOWNS? EN HOE<br />

SPEEL JE ALS KAPPER IN OP<br />

DEZE DOELGROEP?<br />

4 Coiffure november


inhoud<br />

16<br />

28<br />

BEHIND THE SHOOT<br />

EDITORS PICK<br />

32<br />

64<br />

REPORT LAB EVENT<br />

COIFFURE AWARD<br />

FASHION<br />

14<br />

en verder...<br />

45<br />

TOPSTYLES<br />

7 EDITORIAL<br />

8 SPOTLIGHT<br />

9 UPDATE<br />

40 BEHIND THE TREND:<br />

L’Anza<br />

42 PRODUCTFILE:<br />

L’Oréal Professionnel<br />

58 PRODUCTFILE:<br />

Schwarzkopf Professional<br />

60 BUSINESSFILE:<br />

Keune<br />

62 BEHIND THE PROJECT:<br />

Inline<br />

64 REPORT<br />

Coiffure november<br />

5


SCALP CLINIX<br />

Leg de basis voor prachtig haar met Scalp<br />

Clinix. Scalp Clinix is Schwarzkopf Professionals<br />

meest geavanceerde verzorgingsregime voor<br />

de hoofdhuid; van salon tot thuis.<br />

ONTDEK MEER!<br />

16 Coiffure juli


WWW.COIFFURE.NL<br />

vijftigste jaargang<br />

nummer november 2021<br />

Wella Professionals<br />

editorial<br />

hoofdredacteur<br />

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |<br />

tel. 088 64 406 34<br />

eindredacteur<br />

Maaike van der Westen<br />

uitgave van<br />

Coiffure Media<br />

media-adviseurs<br />

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder<br />

Uitreiking Coiffure Award<br />

medewerkers<br />

Irma van der Lubbe | Marian Vleerlaag<br />

Susanne Hellendoorn | Caroline Westdijk<br />

fotografen<br />

Alain Gil-Gonzales | Caroline Westdijk<br />

media-order<br />

088 22 666 90| traffic@archermedia.nl<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’<br />

uitgever<br />

Rik Stuivenberg<br />

Coiffure Exclusive Membership € 192,50 per jaar<br />

Coiffure Membership € 112,00 per jaar<br />

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland en<br />

bij automatische incasso. Bij betaling via een factuur bedragen<br />

de administratiekosten € 2,95 excl. btw.<br />

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW<br />

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND<br />

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK<br />

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE<br />

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN<br />

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS<br />

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.<br />

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER<br />

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN<br />

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.<br />

abonnementenadministratie<br />

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)<br />

coiffure@mijntijdschrift.com<br />

verschijningsfrequentie<br />

8 keer per jaar<br />

vormgeving<br />

Denise Wijsman<br />

drukwerk<br />

Veldhuis Media Raalte<br />

ISSN 0165-3679<br />

reproduktie<br />

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG<br />

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD<br />

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE<br />

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,<br />

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE<br />

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.<br />

SILVER<br />

SHADES<br />

Mijn eerste grijze haren kreeg ik op mijn dertigste. En hoewel<br />

het er nog niet zo veel waren, vielen ze wel erg op in mijn<br />

donkerbruine haar. Mijn eerste reflex was: eruit trekken.<br />

Toen dat niet meer kon: kleuren. In elk geval: verhullen. Maar waarom<br />

eigenlijk? Waarom is grijs haar bij vrouwen nog steeds ‘een dingetje’?<br />

Het leek me een goed uitgangspunt voor een thema. In (buitenlandse)<br />

media wordt er veel over geschreven: vrouwen die er bewust voor kiezen<br />

om hun grijze haar te omarmen in plaats van te verhullen. Dat zijn niet<br />

alleen actrices en modellen van een zekere leeftijd, maar ook veertigers die<br />

al op hun twintigste grijs werden, zoals VOGUE journalist Sarah Harris.<br />

Dat ‘omarmen’ gaat overigens niet altijd zonder slag of stoot. Ik las een<br />

blog van beautyjournalist Sali Hughes, die allergisch bleek voor PPD en<br />

PTD. Toch had ze jarenlang naar alternatieven gezocht om maar niet<br />

haar ‘silver shades’ te hoeven laten zien. Toen ze haar beautycollega’s<br />

vertelde dat ze voor grijs wilde kiezen, werd er met ontzetting gereageerd.<br />

Was ze dan niet bang om er oud uit te zien? En om haar werk als<br />

beautyjournalist te verliezen?<br />

“Het zijn vaak vrouwen die elkaar de maat nemen”, erkent ook Judith<br />

de Ridder van Colourlab, die ik over dit onderwerp interviewde. “Ze<br />

houden op deze manier zelf de dubbele standaard in stand.” Ook kappers<br />

staan niet altijd te springen om het grijswordingstraject te stimuleren.<br />

“Als ondernemer denk je al snel: hoe ga ik het verlies aan kleuromzet<br />

goedmaken?”, aldus Bert de Zeeuw. Vooral door eerlijk advies te geven,<br />

vindt Francis Schroembges. “Stel meerdere kleuropties voor, waaruit<br />

de klant kan kiezen.” Of specialiseer je erin, zoals de Amerikaan<br />

Jack Martin deed. Hij heeft meer dan een half miljoen volgers op<br />

Instagram, geeft celebrity’s ‘grey hair transformations’ en won daarmee<br />

de Hot Shot Color Transformation award.<br />

Robbert Eaton<br />

Coiffure Media<br />

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle<br />

Misschien moeten we stoppen er zo’n ding van te maken en diversiteit<br />

omarmen. “Grey is a hair colour, not a personality trait”, vindt ook Sali<br />

Hughes. Waar het om gaat, is dat je als vrouw wat te kiezen hebt in de<br />

salon: of je er nu klaar voor bent om je silver shades te omarmen en te<br />

verfraaien of niet.<br />

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

Haar: Amy Gaudet<br />

Fotografie: Andrew O'Toole<br />

Coiffure november<br />

7


OCEANIA<br />

EEN HALF JAAR GELEDEN VIEL NEDERLAND TWEE KEER IN DE PRIJZEN<br />

BIJ DE LIVE FASHION HAIR AWARDS. Mark van Westerop (Best Male Collection)<br />

en Louise Vlaar (Best Creative Color Collection) - allebei van Pro-Solo in Alkmaar<br />

- wonnen niet alleen een prestigieuze, internationale award, maar mochten ook MET<br />

DE ANDERE WINNAARS NAAR FUERTEVENTURA OM DAAR SAMEN<br />

VERSCHILLENDE HAARCOLLECTIES TE SCHIETEN. Met Coiffure blikken ze<br />

terug op het bijzondere eindresultaat.<br />

Haar: Sam Bell, Mark van Westerop, Kumenhair, Louise Vlaar, Richard Ashforth | Haar assistenten: Yai Hernández, Yuleymi | Fotografie: Vishal Baharani | Make-up: Yely Rodriguez, Juan Castañeda |<br />

Styling: Gumidafe Gutiér, Rubén DLima | Nagels: Yarely Nails | Productie: Live Fashion Hair<br />

28 Coiffure november


ehind the shoot<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

“Door de coronapandemie hadden<br />

we een jaar niet of nauwelijks<br />

kunnen shooten, dus iedereen had<br />

ontzettend veel zin in deze vijfdaagse<br />

trip. Het uitgangspunt was mooi<br />

werk maken, alle creativiteit bij<br />

elkaar brengen. Een soort jamsessie<br />

en kijken wat eruit komt. Dat was<br />

voor ons wel een andere manier<br />

van werken. We willen altijd<br />

goed voorbereid zijn, alles eruit<br />

halen. In de voorbereidende fase<br />

werd al gezegd: ‘Relax, het moet<br />

geen werkvakantie worden’. We<br />

moesten het op het moment zelf laten<br />

ontstaan. Dat proces is goed geweest.<br />

We moesten vertrouwen op onszelf en<br />

op de anderen. Uiteindelijk hebben<br />

we drie ontzettend mooie collecties<br />

kunnen schieten.<br />

Het idee voor Oceania was er al snel.<br />

Dat had ook te maken met de plek -<br />

een prachtig eiland - en de ligging<br />

vlakbij zee. Het waaide er altijd, dus<br />

we wilden dat het haar voor onze<br />

look niet helemaal vast zou zitten.<br />

We hebben een soort tentakels van<br />

haar gemaakt en daar wol omheen<br />

gedraaid. De samenwerking met<br />

de andere winnaars van de Live<br />

Fashion Hair awards was uniek.<br />

Normaal gesproken zit je voor een<br />

shoot of een show vooral in je eigen<br />

bubbel. Nu kon je bij elkaar kijken<br />

en van elkaar leren, elkaar helpen.<br />

Er heerste een heel fijn groepsgevoel,<br />

eigenlijk wilden we niet meer weg.<br />

Het was een onvergetelijke ervaring.”<br />

(Louise & Mark)<br />

Coiffure november<br />

29


MENS<br />

collection<br />

“Deze minicollectie is eigenlijk op het moment<br />

zelf, op de set, ontstaan. Het tweede deel van<br />

Oceania werd tegen een rode achtergrond<br />

geschoten, maar ik voelde daar niets voor.<br />

Ik wilde wat met zwart-wit gaan doen, er<br />

mooi campagnebeeld van maken. Ik zag het<br />

al helemaal voor me als onderdeel van een<br />

mooi modemerk. Dat vond ik zo fijn aan<br />

het team: ze stonden open voor mijn ideeën.<br />

We hadden een plan, maar als ik dit zo<br />

voelde kon het worden aangepast. Het is<br />

uiteindelijk een losse shoot geworden. Ik was<br />

zo lekker bezig, dat er niet twee maar vier<br />

beelden uit zijn voortgekomen.”<br />

(Mark)<br />

30 Coiffure november


KIS Green. A good<br />

deed for the planet.<br />

And for your hair.<br />

100% Vegan<br />

87-97% Natural ingredients<br />

No parabens, SLS’s & silicons<br />

Curly Girl approved<br />

No animal testing<br />

Recycled packaging<br />

kis-haircare.com/kisgreen<br />

Ontdek KIS Green<br />

Scan de QR-code


Rick Brandsteder<br />

Show Arjan Bevers<br />

Karin Bloemen<br />

Hairdresser of the Year Juliette den Ouden<br />

32 Coiffure november<br />

Laura van de Graaf


coiffure award<br />

Fotografie: Jarno Verhoef<br />

JULIETTE DEN OUDEN UITGEROEPEN<br />

TOT HAIRDRESSER OF THE YEAR 2020/21<br />

“EEN DROOM<br />

DIE UITKOMT”<br />

Kleiner, intiemer, maar zeker niet minder feestelijk: dat was de uitreiking van de<br />

Coiffure Award 2020/21. Een avond die diverse keren was uitgesteld en door de<br />

coronapandemie in een aangepaste opzet plaatsvond. Toch was de sfeer opperbest.<br />

De organisatie van de Coiffure Award leidde<br />

de afgelopen anderhalf jaar tot behoorlijk wat<br />

hoofdbrekens. Drie keer werd het evenement<br />

uitgesteld door oplaaiende coronacijfers en<br />

onzekere regelgeving. De gastenlijst moest flink worden<br />

teruggebracht, QR-codes bleken noodzakelijk en er waren<br />

allerlei anderhalvemeternormen. En toch was daar op die<br />

mooie, nazomerse dag in september uiteindelijk weinig van<br />

te merken. Bij aankomst lag er gewoon een rode loper, er was<br />

muziek en de kappers en hun partner hadden er ongelooflijk<br />

veel zin in. Eindelijk - na maanden van vertraging - konden de<br />

winnaars bekend worden gemaakt!<br />

ARENAVORM<br />

Alle beperkingen hadden wel geleid tot een compleet nieuwe<br />

opzet. De avond had een ‘hybride’ karakter gekregen: deels<br />

live en deels digitaal. Ook de feestzaal was aangepast: de grote<br />

ronde tafels hadden plaatsgemaakt voor een nachtclubachtige<br />

setting met tafeltjes voor twee. Die waren in ringen geplaatst<br />

rondom het podium en de catwalk. De ronde vormen kwamen<br />

ook terug in de schermen, die de ‘arena’ op spectaculaire wijze<br />

omsloten.<br />

De avond begon voor de genodigden met een driegangendiner.<br />

Vanaf half acht kon iedereen thuis de livestream aanzetten.<br />

Daarin was onder meer de nieuwe Essential Looks<br />

collectie van Schwarzkopf Professional te zien en kregen de<br />

genomineerden een persoonlijke boodschap van familie en<br />

vrienden. Om acht uur startte het officiële programma met de<br />

digitale presentatie van de genomineerden op de grote, ronde<br />

schermen. Daarna heette Karin Bloemen alle kappers welkom<br />

met een speciaal voor hen geschreven lied. Vervolgens was het<br />

tijd voor de openingsspeech door Laura van de Graaf namens<br />

de organisatie en werd de host van de avond voorgesteld: Rick<br />

Brandsteder.<br />

KLASSIEK MET TWIST<br />

Rick hield de vaart er goed in bij het uitreiken van de awards,<br />

maar gaf de winnaars ook alle ruimte om een reactie te geven.<br />

De eerste prijs van de avond, in de categorie Young Talent,<br />

was voor de totaal verraste Charell Bosch van Kuypers Hair &<br />

Wellness. Ze kreeg haar award uit handen van juryvoorzitter<br />

Berni Ottjes, die vooraf nog eens het belang van deze award<br />

voor de toekomst van de hele industrie benoemde. De jury<br />

prees haar collectie vanwege de moderne looks die een<br />

klassieke nuance hadden gekregen. De winnaar van de Avantgarde<br />

award, Marina Michiels van Create Hair & Beauty,<br />

kreeg haar beeldje uit handen van de hoofdredacteur van<br />

Coiffure, Anouk Oudkerk Pool. De jury was vol lof over de<br />

bijzondere texturen, het kleurgebruik en het oog voor detail.<br />

Maar het mooiste compliment was toch wel dat “iedere foto<br />

een kunstwerk op zich” was. Marina bedankte de eigenaren<br />

van Create voor de kans om mee te doen aan deze creatieve<br />

categorie en nam de prijs geëmotioneerd in ontvangst. Daarna<br />

was het tijd voor de Schwarzkopf Hair Color Technician of the<br />

Year award, de grote kleurprijs van de Coiffure Award en dit<br />

jaar één van de sterkere categorieën. De winnaar, Louise Vlaar<br />

van Pro-Solo, had al eerder een internationale prijs ontvangen<br />

voor haar geweldige kleurcollectie en nu kreeg ze dan dus ook<br />

Coiffure november<br />

33


de Nederlandse award uit handen van Arco van Dijken, PPS<br />

Manager van Schwarzkopf Professional. De jury sprak in haar<br />

rapport bewondering uit over de kleuren, die echt van de foto<br />

leken af te spatten. “Ik wilde alles geven in deze collectie”,<br />

aldus Louise. “Ik ben zo ontzettend blij met deze prijs!” De<br />

Pers Award werd uitgereikt door Fiona Hering en ging naar<br />

Joeri Rouffa van Androgyn. Dat hij uitgerekend deze award<br />

won, betekende veel voor hem. “Het is de wereld van fashion<br />

& hair waarin ik graag verder wil, dus dit is voor mij echt<br />

een stap in de goede richting.” De laatste prijs voor de korte<br />

onderbreking was de uitreiking van de Consumer Award. De<br />

winnaar was de totaal overrompelde Claudine Waenink van<br />

Claudine Haarcreaties. Ze kreeg haar beeldje van Mari van<br />

de Ven, die vertelde dat er maar liefst 20.000 consumenten<br />

hadden gestemd via Vrouw van De Telegraaf, Talkies, de<br />

Coiffure Award en sms.<br />

ANDERS EN ECHT<br />

Na een korte break, waarin kijkers van de livestream aan bod<br />

kwamen en onder meer de fotografen Giel en Kenneth vanuit<br />

Los Angeles hun steun uitspraken, waren de dames- en<br />

herencategorieën aan de beurt. Event Manager Laura van de<br />

Graaf, die het juryrapport voorlas voor de herenkapsels in regio<br />

Noord, noemde de winnende serie “tijdloos en editorial” en<br />

sprak lovend over de “goede modelkeuze, de prachtige, simpele<br />

looks die vakwerk verraadden”. De prijs ging naar Mark van<br />

Westerop van Pro-Solo, die de award dolblij in ontvangst nam.<br />

“Ik had al een internationale prijs met deze collectie gewonnen,<br />

maar ik hoopte zo dat ik hier ook in de prijzen zou vallen”,<br />

vertelde Mark op het podium. “Ik draag de award op aan alle<br />

kappers in Nederland, die dit jaar echt wel klappen hebben<br />

gehad. Ik ben heel dankbaar dat we hier met elkaar kunnen zijn<br />

en dat we samen ons mooie vak kunnen vieren.” De prijs voor<br />

regio Zuid ging naar een dolgelukkige Romee van Egmond van<br />

Avanti Kappers. De jury was zeer te spreken over de sterke<br />

modellen en individuele looks. “Iedere coupe is anders en<br />

écht”, aldus het juryrapport.<br />

Alle winnaars van de Coiffure Award 2020/21<br />

CREATIEVE UITDAGING<br />

Vervolgens was het tijd voor de categorie Dameskapsels in de eerste regio:<br />

Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Een sterke categorie met veel mooie<br />

inzendingen. De prijs ging naar Manou Grijsen van Twins Hair & Beauty, die de<br />

award geëmotioneerd in ontvangst nam. “Het is ieder jaar weer zo spannend: waar<br />

kiest de jury voor? Ik heb dit jaar mijn eigen ding gedaan, gekozen voor wat ik mooi<br />

vind. Dat die eigenzinnigheid nu wordt beloond, betekent heel veel voor mij.”<br />

In regio twee, Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland, ging de prijs naar Joffrey<br />

Conings van Androgyn. “Lef gaat hand in hand met vorm, die wordt versterkt<br />

door kleur en verschillende texturen”, aldus het juryrapport. In de regio Noord-<br />

Holland en Flevoland was Juliette den Ouden van JDO Academy de winnaar. De<br />

jury sprak van een serie die pure schoonheid laat zien. “Simpel, stijlvol, elegant en<br />

34 Coiffure november


coiffure award<br />

draagbaar. Terug naar waar haarstyling over gaat: real hair.” Juliette nam de award<br />

dolblij in ontvangst en blikte terug op het afgelopen jaar, waarin iedereen - zij ook -<br />

het door corona heel moeilijk heeft gehad met het bedrijf. “Ik zie deze prijs als een<br />

soort cadeautje na die zware tijd”, aldus Juliette. Verder bedankte ze haar team, de<br />

organisatie van de Coiffure Award (omdat zij creatief weten uit te dagen) en de<br />

mensen in de zaal. “Zonder jullie is deze wedstrijd niet mogelijk en zonder jullie had<br />

ik mezelf nooit zo kunnen pushen om iets moois te creëren.”<br />

De prijs in de laatste regio, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, ging naar een<br />

uitzinnige Cindy Stoopen van Hair2Day. De jury gaf complimenten voor de mooie<br />

variatie in stijl, coupe, textuur en het commerciële kleurgebruik. “Het is mooi<br />

uitgewerkt zonder dat het too much wordt.”<br />

GEVOEL VOOR FASHION<br />

De ontknoping van de avond kwam daarmee steeds dichterbij.<br />

Eerst werd nog de Team Award uitgereikt door Maurice<br />

Crusio, voorzitter van de ANKO. Die ging dit jaar naar<br />

Androgyn in Rotterdam vanwege de vernieuwende, gedurfde<br />

en on-trend collecties met veel gevoel voor fashion. Ook de<br />

eerste Ondernemers Award werd uitgereikt door de ANKO en<br />

die was voor Leander Grotenhuis. “Supertof om deze eerste<br />

Ondernemers Award te mogen ontvangen”, was zijn reactie.<br />

Hij bedankte zijn klanten, familie en team. “Alleen door<br />

onvoorwaardelijk op elkaar te vertrouwen, kon ik zover komen”,<br />

aldus Leander.<br />

Daarna was het dan echt tijd voor de prijs der prijzen: de<br />

Hairdresser of the Year award. Daarvoor kwam Marjon<br />

Stamsnijder, General Manager van Schwarzkopf Professional,<br />

op het podium. Voordat ze de winnaar bekendmaakte,<br />

nam ze de aanwezigen even mee in de meetings die ze<br />

tijdens de lockdowns had gehad. Ze sprak haar trots uit<br />

over de daadkracht en vindingrijkheid van de Nederlandse<br />

kappers, die er werkelijk alles aan deden om hun salon door<br />

de pandemie heen te slepen en er voor hun klanten te zijn.<br />

“Die ondernemerslust en drive heeft ons op het hoge niveau<br />

gebracht waar we nu zijn.”<br />

Vervolgens werden de zes genomineerden voor deze award<br />

op de schermen getoond. Volgens de Nederlandse en Engelse<br />

jury liet de Hairdresser of the Year 2020/21 vakwerk, kracht en<br />

vrouwelijkheid zien. “Een collectie die past in het beeld van de<br />

huidige mode, die vernieuwend is.” Juliette den Ouden werd<br />

het podium opgeroepen en mocht dan eindelijk de felbegeerde<br />

prijs in ontvangst nemen. “Dit is voor mij een droom die<br />

uitkomt”, vertelde Juliette. “Ik kom al vanaf mijn zeventiende<br />

bij de Coiffure Award. Ik dacht altijd: wat zou het gaaf zijn om<br />

daar op het podium te staan. Jaar in, jaar uit deed ik mee en<br />

elke keer kwam ik een stapje dichter bij mijn droom. En nu is<br />

het dan eindelijk gelukt. Ik ga hier ontzettend van genieten!”<br />

De volgende editie van de Coiffure Award zal op zondag 15 mei 2022 plaatsvinden. Het zal een extra bijzondere uitreiking worden, want het event bestaat dan maar liefst 30 jaar!<br />

Coiffure november<br />

35


Show van Arjan Bevers,<br />

Hairdresser of the Year 2019:<br />

Luminescence<br />

Resilience<br />

“In mijn hoofd heb ik al twee shows gegeven”, vertelde Arjan<br />

Bevers een paar weken voor de grote Coiffure Award show. Door<br />

corona was het event diverse keren uitgesteld en de shows die hij<br />

had voorbereid, konden niet doorgaan. “De afgelopen anderhalf<br />

jaar is er natuurlijk wel het één en ander gebeurd. Iedereen heeft<br />

veel meegemaakt. Daardoor zit je hier met een heel ander gevoel<br />

dan toen. Dat heb ik uitgewerkt in een nieuw concept voor de<br />

show.”<br />

De show kreeg de geheimzinnige titel Luminescence Resilience<br />

mee, wat zoiets betekent als ‘lichtgevende veerkracht’.<br />

De terugblik op de coronapandemie kwam tot uiting in de<br />

indrukwekkende opening, die in volledige duisternis plaatsvond.<br />

Tegen de achtergrond van zwart-witbeelden van lege straten<br />

en steden kwamen de modellen op, die spectaculaire, zwarte<br />

avondkleding droegen. Het haar - van stijlvolle feestlooks tot avantgardistische<br />

creaties - was eveneens zwart gekleurd.<br />

Na deze ‘donkere periode’ was het tijd voor ‘licht’. De kleding<br />

van de modellen - veelal van jonge ontwerpers - was wit en<br />

pastelkleurig en het haar werd zachter met veel (beige)blond<br />

en verrassende silver shades. Het laatste blok was het meest<br />

uitgesproken met felle kleuren, zowel in de theatrale kleding als in<br />

de make-up en in het haar. De show werd afgesloten met de twee<br />

zoons van Arjan Bevers, die het haar van een model bijwerkten op<br />

het podium. Alsof de Hairdresser of the Year<br />

2019 daarmee wilde zeggen: het was een lastig<br />

jaar, waarin we met elkaar veel veerkracht<br />

hebben getoond. Laten we verder gaan en<br />

kijken naar de toekomst.<br />

36 Coiffure november


coiffure award<br />

Fotografie: Ivo de Kok | Styling: Annet Veerbeek | Make-up: Mireille Bevers-Brunt en Angelique Stapelbroek<br />

#<br />

1<br />

3 favoriete looks van Arjan:<br />

“Ik liep op de vrijdag voor de show langs een winkel en daar zag ik een soort<br />

droogbloemen staan met een heel bijzondere vorm. Alle looks waren eigenlijk al<br />

klaar, maar ik dacht meteen: wat zou het cool zijn om daar wat mee te doen.<br />

Dezelfde avond heb ik het haarstuk gemaakt. Op de dag van show kwam het haar<br />

heel mooi samen met de jurk. Daarom werk ik graag samen met stylist Annet<br />

Veerbeek, omdat ze zo goed is. Ze neemt altijd wat extra kleding mee en op de dag<br />

zelf bepalen we de eindlooks. Ik zag het model en wist meteen: zij moet het zijn.<br />

Uiteindelijk was het één van de sterkste looks van de show. Ik ben eigenlijk geen<br />

avant-gardekapper, maar ik vind dat het wel thuishoort in een show als dit. Het is<br />

dan extra leuk als het goed uitpakt. Het is mooi om jezelf toch een beetje opnieuw<br />

uit te vinden.”<br />

“We komen toch uit een<br />

donkere, lastige tijd, ik denk<br />

dat veel kappers dat wel<br />

herkennen. Daarom wilde<br />

ik heel graag een tweede<br />

blok met lichtere tinten, en<br />

tegelijkertijd terugblikken op<br />

mijn winnende Hairdresser of<br />

the Year collectie. Ik heb veel<br />

gewerkt met grijzige nuances,<br />

ik vind dat gewoon mooie<br />

kleuren. Bij het internationale<br />

Artistic Team van de<br />

Essential Looks zijn we daar<br />

nu ook veel mee bezig. Ik zoek<br />

altijd naar tinten die we nog<br />

niet eerder hebben gezien.”<br />

#<br />

2<br />

#<br />

3<br />

“Ik heb het haar wat grover en rauwer gekleurd. Het is gebaseerd op een trend<br />

die we zien bij bepaalde, jonge communities: DIY-kleuringen met ‘box dyes’ en<br />

kleurmaskers. Ze laten zich niet inspireren door Instagram, maar bijvoorbeeld<br />

door manga. Ik weet dat veel kappers er niet zo blij mee zijn, ze doen het kleuren<br />

liever zelf in de salon, maar ik vind het eindresultaat heel interessant. Wij<br />

verkopen de kleurmaskers ook goed in de salon. Het mooie is dat je ze kunt<br />

mengen zoals je zelf wilt; van megaheftig en superintens tot softe pastellen. Voor<br />

deze look heb ik ook met de kleurmaskers gewerkt.”<br />

Coiffure november<br />

37


Julliette den Ouden<br />

Charell Bosch<br />

Schwarzkopf Professional is trots<br />

op alle winnaars van de Coiffure Awards!<br />

Van harte gefeliciteerd met deze<br />

prachtige prijs en topprestatie!<br />

Cindy Stoopen<br />

Marina Michiels<br />

Romee van Egmond


COIFFURE<br />

AWARD 2022<br />

30 JAAR<br />

Craft<br />

HET MEEST SPANNENDE & SPECTACULAIRE<br />

EVENT UIT DE BRANCHE!<br />

KOMEND JAAR VIERT DE COIFFURE AWARD HAAR 30STE EDITIE!<br />

WIE ZULLEN OP 15 MEI 2022 DIE FELBEGEERDE COIFFURE AWARDS<br />

IN ONTVANGST NEMEN? TOON JOUW VAKMANSCHAP EN LAAT JE<br />

CREATIVITEIT ZIEN!<br />

DOE MEE EN BEPAAL DE TOEKOMST! Inschrijven online via<br />

www.coiffureaward.nl. Na inschrijving ontvang je het reglement en<br />

promotiemateriaal voor in de salon, waarmee jij iedereen kunt laten<br />

zien dat je meedoet aan deze prestigieuze wedstrijd!<br />

LET'S GET READY TO RUMBLE! MEER INFORMATIE:<br />

WWW.COIFFUREAWARD.NL OF BEL 0183 509 468


Mari van de Ven is de nieuwe Creative Director van L’ANZA Benelux<br />

Back to the Seventies<br />

Mari van de Ven is een van de bekendste make-upartists en hairstylisten van Nederland en voert zijn vakmanschap<br />

al meer dan 25 jaar met passie en liefde uit. Met zijn tv-werk, het stylen van BN’ers, zijn werk in Het Haaratelier<br />

in Den Bosch, de Mari Academy en zijn eigen penselenlijn Maestro heeft hij al een behoorlijk volle agenda. Als<br />

nieuwe Creative Director van L’ANZA Benelux lanceert hij nu ook nog eens, samen met het L’ANZA Creative<br />

Team, een trendcollectie 21/22. Zijn liefde voor het ambacht en unieke eigen stijl zijn erin terug te vinden.<br />

WAAR KOMT JE PASSIE VANDAAN? WILDE JE<br />

BIJVOORBEELD ALS TIENER AL KAPPER WORDEN?<br />

“In de jaren 70 heb ik de keuze gemaakt om mensen te inspireren met<br />

mijn creativiteit. In 1973 – ik was toen dertien, veertien jaar oud – kwam<br />

de VOGUE in een maandelijkse editie op de markt. Ik weet nog goed dat<br />

alles ervoor moest wijken om een exemplaar te bemachtigen. Mode en<br />

haartrends kregen een gezicht. Niets of niemand kon mij toen nog van<br />

gedachten veranderen om kapper te worden.”<br />

DAT WAS IN DIE TIJD EIGENLIJK NOG HELEMAAL<br />

NIET ZO VANZELFSPREKEND, TOCH?<br />

“Dat klopt, dat was het helemaal niet. Ik wist zelf diep van binnen dat er<br />

een toekomst was voor haarmode. Die gedachte heeft mij nooit losgelaten<br />

en vormde uiteindelijk de basis van mijn carrière.”<br />

WAAR KOMT JE INSPIRATIE VOOR DEZE NIEUWE<br />

COLLECTIE VANDAAN?<br />

“Die komt uit diezelfde periode. De jaren 70 kenmerken zich door grote<br />

iconen als Diana Ross, Bo Derek, Jerry Hall, Mireille Mathieu en Olivia<br />

Newton-John. De discomuziek en glamrock domineerden dit decennium<br />

met artiesten als ABBA, Blondie, Queen en Elton John. Veel trends zijn in<br />

deze jaren gezet en keren nog altijd terug in het hedendaagse modebeeld.<br />

Back to the seventies dus!”<br />

EN HOE HEB JE DAT DOORVERTAALD NAAR JE<br />

EERSTE L’ANZA TRENDCOLLECTIE?<br />

“Ik heb al het moois van de jaren 70 in een nieuw daglicht gezet. Zo gaan<br />

we veel colour blocking met roodnuances zien, maar ook koele blondtinten.<br />

Balayages zijn een blijvertje, maar nu met face framing en boblijnen in<br />

allerlei variaties. Ook laten we de pony en de curtain bangs terugkomen. Ik<br />

ben ervan overtuigd dat L’ANZA met deze collectie trendsettend is voor het<br />

komende seizoen.”<br />

“Ik ben ervan overtuigd dat L’ANZA<br />

met deze collectie trendsettend is<br />

voor het komende seizoen”<br />

40 Coiffure november


ehind the trend<br />

L’ANZA Creative Director: Mari van de Ven | L’ANZA Creative Color Team: Sandra Abbink & Bianca de Man | Fotografie: Hans van Brakel | Styling: Elsbeth Schiphorst| Visagie: Mari van de Ven, Daphne Bakarbessy-Boer, Angelique de Graaf & Denise Hulscher<br />

LOOKBOOK<br />

De looks van Mari’s<br />

nieuwe trendcollectie<br />

passen perfect bij waar<br />

L’ANZA voor staat:<br />

mooi en verzorgd haar.<br />

Van de collectie heeft<br />

L’ANZA een lookbook<br />

gemaakt. Alle L’ANZA<br />

relaties hebben dit<br />

boek inmiddels per<br />

post ontvangen, zodat<br />

ze geïnspireerd en<br />

gemotiveerd zullen<br />

raken door deze nieuwe<br />

samenwerking. Behalve<br />

voor al die kappers,<br />

is dit koffietafelboek<br />

ook perfect voor de<br />

klanten. Zij kunnen<br />

er lekker in bladeren<br />

en nieuwe ideeën<br />

opdoen, want de looks<br />

zijn heel draagbaar en<br />

commercieel.<br />

Coiffure november<br />

41


87 procent<br />

minder haarbreuk<br />

Kappers ondervinden soms haarbreuk of<br />

kleurinconsistenties bij klanten. Dat is vanaf<br />

nu verleden tijd. Na zeven jaar onderzoek<br />

heeft L’Oréal Professionnel de oplossing<br />

gevonden: Metal Detox. Het zorgt voor 87<br />

procent minder haarbreuk tijdens een kleur-,<br />

balayage- of ontkleuringsservice. Daarnaast<br />

is het kleurresultaat 100 procent betrouwbaar<br />

zonder dat de behandeling invloed heeft op de<br />

verheldering en de kleuropname. Metal Detox<br />

zorgt zelfs voor een langer kleurresultaat en<br />

maakt het haar intens glanzender.<br />

42 Coiffure november


productfile<br />

Sanjay Ramcharan over Metal Detox:<br />

“Het haar voelt sterker<br />

en heeft een mooie glans”<br />

Van jongs af aan is hij al gefascineerd door haar en kapsels, mode en couture. Creative Director<br />

Sanjay Ramcharan van Addict in Haarlem probeert zoveel mogelijk wow-momenten in een<br />

kappersbezoek in te bouwen, door alles net even anders te doen. Metal Detox van L'Oréal<br />

Professionnel geeft ook zo’n wow-moment.<br />

“Als Creative Artist bij L’Oréal Professionnel had ik<br />

het privilege om al voor de lancering Metal Detox uit<br />

te mogen proberen. Ik was er direct enthousiast over”,<br />

vertelt Sanjay. Voorheen gebruikte hij altijd standaard<br />

bescherming bij ontkleuringen. Met het gebruik van<br />

Metal Detox merkte Sanjay echter meteen verschil.<br />

“Andere producten proberen de schade te repareren,<br />

Metal Detox pakt echt de oorzaak aan. Ik gebruik<br />

het nu standaard bij elke ontkleurende behandeling,<br />

zoals highlights en balayages. Ik zie echt het verschil<br />

in het behoud van de kwaliteit van het haar en in het<br />

kleurresultaat. Dat gun ik natuurlijk al mijn klanten.” De<br />

reacties van klanten zijn volgens Sanjay ook alleen maar<br />

positief. “Ze ervaren echt verschil. Het haar voelt sterker<br />

en heeft een mooie glans.”<br />

PRETTIG IN GEBRUIK<br />

De Creative Director vindt het gebruik van Metal<br />

Detox erg prettig. “De enige extra stap die je neemt,<br />

is de eerste: de Metal Detox spray verdeel je vóór een<br />

kleurbehandeling in het haar. Dit is een korte handeling<br />

die zich direct terugbetaalt, want het haar kleurt veel<br />

mooier op.” Doordat de kwaliteit van het haar beter<br />

blijft tijdens een ontkleuring, durft Sanjay ook sneller<br />

voor een iets hogere peroxide te kiezen als dit nodig<br />

is. “En omdat de Metal Detox shampoo ook nog eens<br />

ontvettend is, gebruik ik het tevens voor het uitwassen<br />

van de kleuringen. Het neemt dus ook geen extra ruimte<br />

in mijn kasten in.”<br />

ADDICTED TO HAIR<br />

Sanjay Ramcharan is ‘addicted’ aan haar en mode. “Je<br />

wilt niet weten hoe vaak er bij ons thuis modeshows<br />

op televisie langskomen of hoe vaak ik mijn vriend gek<br />

maak met mijn geknutsel met haarstukken in huis. Als<br />

kapper en ondernemer wil ik alles net even anders doen.<br />

Mijn salon is daar ook helemaal op ingericht. Je zou aan<br />

de buitenkant niet eens zeggen dat het een kapsalon is,<br />

maar dat zorgt er juist voor dat mensen wat langer voor<br />

mijn raam staan of een kijkje binnen willen nemen.<br />

Er zijn zoveel momenten in een bezoek waarmee je als<br />

kapper kunt uitpakken. Of dat nou je begroeting is, het<br />

adviesgesprek, de wasmassage of het kopje koffie. Iets<br />

waardoor je er uitspringt bij de rest, zal ervoor zorgen<br />

dat mensen het sneller over je hebben. Dat is altijd de<br />

beste vorm van reclame.”<br />

lorealprofessionnel.nl<br />

“Andere producten proberen de<br />

schade te repareren, Metal Detox<br />

pakt echt de oorzaak aan”<br />

Coiffure november<br />

43


WELLNESS CBD<br />

BODY CARE<br />

L’ANZA Wellness CBD Body Care bevat<br />

premium cannabidiol (CBD) uit duurzaam<br />

geteelde hennep waarmee je de ultieme<br />

zintuigelijke ervaring voor haar, hoofdhuid<br />

en lichaam creëert. Join the tribe: lanza.eu.<br />

NEW!<br />

CBD Revive Body Wash kalmeert de kwetsbare,<br />

geïrriteerde huid en ex-folieert dode huidcellen op milde<br />

wijze terwijl het droogheid en jeuk bestrijdt.<br />

CBD Soothing Body Crème zorgt voor verjongende<br />

hydratatie en zachtheid met een hoge concentratie<br />

essentiële vetzuren.


Nieuwe kleursensor SalonLab Smart Analyzer<br />

Volledige<br />

kleurflexibiliteit<br />

zonder haarschade<br />

Dankzij de geüpdatete SalonLab Smart Analyzer mét kleursensor, kun je nu de beste<br />

gepersonaliseerde kleurbehandeling aan je klanten adviseren. De nieuwe tool past uitstekend bij<br />

het mix & tone systeem van Chroma ID. Dat biedt 100 procent kleurflexibiliteit zonder het haar<br />

te beschadigen; van subtiele tot meer gewaagde tinten.<br />

De SalonLab Smart Analyzer analyseert het<br />

haar op moleculair niveau. Hierdoor weet je<br />

precies welke producten en behandelingen<br />

het beste bij het haartype van je klant passen.<br />

Kappersexpertise wordt op deze manier<br />

gecombineerd met datagestuurde inzichten.<br />

En dankzij de nieuwe ingebouwde kleursensor<br />

kun je klanten nu nog beter adviseren! De<br />

kleursensor is uitgerust met een 6-kanaals<br />

sensorcomponent en kan de huidige haarkleur<br />

zien en meten (toon en diepte), terwijl de<br />

infraroodsensor de binnenste haarkwaliteit<br />

beoordeelt. Voor een gelijktijdige analyse van<br />

zowel de haarkleur als de gezondheid van het<br />

haar. Na een analyse stuurt de SalonLab Smart<br />

Analyzer de gegevens onmiddellijk naar de<br />

SalonLab Consultation app voor een op maat<br />

gemaakt advies, zoals een gepersonaliseerde<br />

kleurbehandeling met het mix & tone systeem<br />

van Chroma ID.<br />

Kleuren en verzorgen<br />

Chroma ID van Schwarzkopf Professional<br />

is een semipermanente kleuring. Het<br />

personaliseerbare mix & tone systeem biedt<br />

eindeloze kleurmogelijkheden. Van een subtiele<br />

tot gedurfde kleur en neutralisatie in de salon<br />

tot kleuropfrissing en pasteltinten voor thuis;<br />

Chroma ID biedt volledige kleurflexibiliteit<br />

zonder haarschade. De combinatie van<br />

hoogwaardige kleurpigmenten met intensieve<br />

verzorging zorgt voor een eenvoudige, snelle<br />

en perfect gelijkmatige toepassing, terwijl de<br />

geïntegreerde bonding technologie het haar van<br />

binnenuit diepgaand verzorgt. Een volledige<br />

kleuring in slechts vijf tot twintig minuten, die<br />

vijf tot vijftien wasbeurten houdt.<br />

Klantenloyaliteit<br />

De pandemie en de wereldwijde lockdowns<br />

hebben geleid tot een toename van de vraag<br />

naar thuiskleuringen. Met de nieuwe Chroma<br />

ID mixen kun jij als kapper dertig nieuwe OTCkleuren<br />

creëren en tegelijk de klantenloyaliteit<br />

verhogen, omdat de mixen exclusief in de salon<br />

worden verkocht. Voor iedere klant wordt de<br />

Chroma ID mix persoonlijk op maat gemaakt<br />

in een speciaal daarvoor bestemd leeg potje en<br />

voorzien van een etiket. De nieuwe Chroma ID<br />

OTC-mixen zullen de productverkoop in de<br />

salon absoluut een boost geven!<br />

Social media<br />

Houd de<br />

@schwarzkopfpronl<br />

social media accounts<br />

in de gaten<br />

voor inspirerende<br />

SalonLab<br />

#smartanalyzer<br />

informatie, inclusief<br />

Ambassador<br />

tips & tricks<br />

en Instagram<br />

Live sessies.<br />

58 Coiffure november


productfile<br />

“De<br />

individuele<br />

behoeften van<br />

de klant op<br />

het gebied<br />

van kleur en<br />

verzorging<br />

staan<br />

centraal”<br />

Coiffure november<br />

59


Maurice Vervoort van Les Artistes Kappers<br />

“Eenvoudiger ondernemen<br />

met Aimy salonsoftware”<br />

Hij voldoet volgens hemzelf aan het standaard plaatje: Maurice Vervoort is<br />

vijftig jaar oud, 25 jaar getrouwd, vader van drie geweldige kinderen en de<br />

trotse bezitter van een hond. Wie echter verder kijkt, ziet een enorm bevlogen<br />

ondernemer die naar eigen zeggen ook nog eens de leukste baan ter wereld heeft.<br />

“Ik ben van mening dat je het leven én je werk zelf leuk moet<br />

maken. Ben je niet tevreden met wat je doet? Ga dan wat<br />

anders doen.” Rasechte Limburger Maurice Vervoort heeft<br />

daar geen last van. Hij werkt al meer dan dertig jaar in de<br />

kappersbranche en is nog altijd vrolijk en enthousiast. Zijn<br />

eerste salon startte hij in 1995 in zijn woonplaats Kessel.<br />

Hij begon met drie werknemers. Inmiddels is Maurice de<br />

trotse eigenaar van vier vestigingen en heeft hij 28 mensen in<br />

loondienst.<br />

ONDERNEMENDE KAPPER<br />

“Ik ben een ondernemende kapper. Ik hou ervan om<br />

verbeteringen aan te brengen en nieuwe dingen te<br />

bedenken.” Zo bedacht hij onder meer de marketingformule<br />

‘De Haarverzekering’ voor zijn salons. “In totaal heb ik<br />

twaalfhonderd mensen die deze verzekering bij me hebben<br />

afgesloten, waardoor deze klanten voor een bepaald bedrag per<br />

maand onbeperkt naar de kapper kunnen. Een abonnement?<br />

Nee, zo wil ik het niet noemen. Dat woord associëren mensen<br />

toch met iets dat geld kost en ergens aan vastzitten. Het<br />

woord ‘verzekering’ laat zien dat je er iets voor terugkrijgt.”<br />

Bij een echte ondernemer, hoort ook een goede<br />

businesspartner. Daarom koos Maurice vijf jaar geleden<br />

voor Keune Haircosmetics. “Keune is een Nederlands<br />

familiebedrijf en dat spreekt me erg aan. Daarbij zijn ze<br />

er exclusief voor de kapper. Ze denken mee, hebben mooie<br />

producten en geven altijd een snelle reactie op vragen. Ik vind<br />

dat een groot compliment voor de familie Keune.”<br />

SALONSOFTWARE<br />

Door de nieuwe samenwerking tussen Keune en<br />

salonsoftwareleverancier Aimy is Maurice onlangs in<br />

contact gekomen met én overgegaan naar deze innovatieve<br />

softwareontwikkelaar. “De oprichters Derk en Daan zijn jonge<br />

ondernemers met lef en hebben er zin in. Ik hou daarvan en<br />

ben ervan overtuigd dat zij het gaan maken. Ik ben nu al heel<br />

enthousiast over hun werkwijze en software. Voor ik ermee<br />

begon te werken, kreeg ik een onlinecursus aangeboden en op<br />

de dag van implementatie waren in alle vier de salons jongens<br />

van Aimy aanwezig om ons wegwijs te maken. Dat was ideaal.”<br />

Het programma van Aimy gaat volgens de Limburgse<br />

ondernemer net een stukje verder dan de andere salonsoftware<br />

die al op de markt is voor kappers. Denk aan het maken<br />

van afspraken online, appjes aan de klant en het doorsturen<br />

van mailings. “Het programma maakt ondernemen gewoon<br />

een stuk gemakkelijker”, aldus Maurice. “Verder beschikt<br />

de software over vele slimme snufjes, waar goed over is<br />

nagedacht. Zo kan ik nu bijvoorbeeld in één oogopslag<br />

zien wat de vier salons doen in vergelijking met vorig<br />

jaar.” De software geeft enorm veel cijfers en inhoud aan<br />

het ondernemerschap. “Het team van Aimy neemt je als<br />

ondernemer onder de arm. De jongens zijn heel toegankelijk,<br />

pakken vragen gelijk op en ontwikkelen hun producten door.”<br />

APETROTS<br />

Maurice hoopt dat andere kappers Aimy ook een kans gaan<br />

geven. “Aimy kan je als ondernemer echt verder helpen.<br />

Sowieso kan ik me niet voorstellen dat er nog ondernemers<br />

zijn die niet met goede software werken. Meten is weten, dat<br />

is al decennialang bekend. Daarbij zijn Daan en Derk zelf heel<br />

enthousiast. Ze zijn terecht apetrots op hun product. Hoe<br />

heerlijk is dat?”<br />

Salon: Les Artistes Kappers in Kessel, Geleen, Horst en<br />

Roermond<br />

Businesspartner: “Als businesspartner, en specifiek met<br />

deze samenwerking, ontzorgt Keune nog meer en helpt<br />

mee je ambities als salon waar te maken.”<br />

Medewerkers: 28<br />

Nice to know: Maurice zit in de beleidsadviescommissie<br />

Ondernemerschap van de ANKO en is voorzitter van de<br />

regionale televisieomroep P&M.<br />

60 Coiffure november


usinessfile<br />

Samenwerking<br />

Keune en Aimy<br />

Keune Haircosmetics heeft haar rol als<br />

innovatieve businesspartner onlangs uitgebreid<br />

door een samenwerking aan te gaan met<br />

salonsoftwareleverancier Aimy. Alle klanten van<br />

Keune kunnen via deze unieke samenwerking<br />

gebruikmaken van een gereduceerd tarief voor<br />

de software. Ambassadors van Keune krijgen<br />

van Aimy met één druk op de knop toegang tot<br />

een overzichtelijke Keune Quick Scan waarin<br />

alle relevante salondata realtime te bezichtigen<br />

zijn, zoals de ontwikkeling van de gemiddelde<br />

klantbesteding, hoe het ervoor staat met de<br />

voorraad en hoe de salon het doet ten opzichte<br />

van de rest van de markt. Daarnaast geeft Aimy<br />

direct toegang tot alle Keune marketingtools,<br />

afbeeldingen, video’s en social mediaposts,<br />

waardoor verschillende synergiën ontstaan.<br />

Coiffure november<br />

61


Inline-interieur voor kapsalon Qnipsels<br />

Duurzaam en warm<br />

Negen maanden lang knipten Jeannette Westerwal en haar compagnon Deborah de Grauw in een huurpand. Op de<br />

plek van het oude pand in het centrum van Aalsmeer, dat al jaren geleden door Jeannette was gekocht, werd namelijk<br />

een duurzame salon gebouwd. Salon Qnipsels heropende in juni en Inline mocht het interieur leveren.<br />

Ik ken Inline al heel lang. Toen ik achttien jaar geleden de salon overnam, kocht ik er nieuwe stoelen.<br />

Eigenlijk waren die nu nog steeds prachtig, maar we vonden ze niet meer van deze tijd. Toen we op zoek gingen<br />

naar een nieuw interieur, gingen we daarom eerst bij Inline kijken. We vonden gelijk wat we zochten. Het is een fijn<br />

bedrijf, waar we direct een goed gevoel bij hadden. Ze hebben een no-nonsense mentaliteit, geven deskundig advies<br />

en behandelen je prettig.<br />

Als je eenmaal de stoelen van Inline hebt gevoeld, wil je niet meer anders. Dat is onze ervaring. We maakten daarom<br />

al onze wensen duidelijk en gaven aan dat onze visie ‘sustainable beauty’ heel belangrijk voor ons is. Zo is het nieuwe<br />

gebouw gasvrij en voorzien de zonnepanelen in onze energievraag. Het pand is smal en lang, en door middel van<br />

prachtige visuals en een video presenteerde Inline hun plan: de kleuren, de meubels, het lichtplan en de indeling.<br />

Het is fijn om je toekomstige salon op die manier te zien te krijgen, want het lijkt in zo’n filmpje allemaal net echt.<br />

We werden er gelijk gelukkig van.<br />

Prachtig detail waar Inline mee kwam, zijn de drie wandpanelen van rendiermos in onze verkoopkast. Dit mos voedt<br />

zich met het vocht uit de lucht, dus we hebben er geen omkijken naar. De wand heeft hierdoor een mooie groene<br />

kleur en het ruikt heerlijk naar de natuur. De panelen zijn echte eyecatchers in de salon en passen volledig in onze<br />

duurzame visie.<br />

De balie is van staal met warmbruine tinten. Dit zorgt voor een stoer en warm welkom. De sfeer wordt volledig<br />

doorgetrokken in de fauteuils, die antracietgrijs van kleur zijn en stalen poten hebben. De vloer is iets lichter en in<br />

visgraatmotief gelegd. Het witte plafond is ook heel bijzonder; het is een spuitplafond waar stalen buizen overheen<br />

lopen die zorgen voor de luchtfiltering, een mooie akoestiek en goede isolatie. Het stoere lichtplan – met zwarte<br />

lampen op een rails – maakt het geheel compleet.<br />

Naast het prachtige interieur en de indeling, zijn we ook heel tevreden over de werkwijze van Inline. Ze hebben hun<br />

stinkende best gedaan om alles op tijd af te krijgen. Tijdens de levering van het interieur waren er wel een paar grote<br />

uitdagingen. Zo regende het enorm en de grond voor de salon was uitgegraven. De salon was hierdoor zo goed als<br />

onbereikbaar. Hierdoor weigerde één van de mensen – niet van Inline – de vrachtwagen op deze manier uit te laden.<br />

Nou, ik kan je wel vertellen; het huilen stond me nader dan het lachen. Ik zag de hele opening al in duigen vallen.<br />

Ik belde Inline op en zij stuurden direct iemand die de handen uit de mouwen wilde steken. Zelfs directeur Michel<br />

Kiela kwam langs om mee te helpen. Dat vonden we fantastisch! Ze hebben die dag echt hard gewerkt en problemen<br />

opgelost, zodat we zorgeloos open konden.<br />

Nu we al een aantal maanden in de nieuwe salon werken, krijgen we nog altijd laaiend enthousiaste reacties van onze<br />

klanten. Zo krijgen we vaak te horen dat de stoelen fantastisch zitten. Daarnaast valt de uitstraling van de salon erg<br />

op. Mensen voelen zich thuis bij ons en dat is precies wat we wilden bereiken. Inline verdient van ons op alle fronten<br />

een hele dikke pluim.<br />

62 Coiffure november


ehind the project<br />

Salon: Qnipsels in Aalsmeer<br />

Eigenaren: Jeannette Westerwal en Deborah de Grauw<br />

Werknemers: 2<br />

Opening: juni 2021<br />

Oppervlakte: 80 m 2<br />

Aantal werkplekken: 4 knipstoelen, 4 kleurstoelen en 3 wasunits<br />

Coiffure november<br />

63


L’Oréal All Brands event<br />

CREATIEF<br />

LABORATORIUM<br />

ZES HAARSHOWS, EEN OPTREDEN, TWAALF MASTERCLASSES EN VIER MERKEN.<br />

De professionele divisie van L’Oréal pakte groots uit voor het Nederlandse LAB event dat op<br />

zondag 10 oktober digitaal werd gestreamd. Met shows van onder meer The Color, Addict,<br />

Berni Ottjes, Velvet Monkey en Kinki Kappers viel er voor elke kapper wat te beleven.<br />

V<br />

oor het eerst in lange tijd konden de hair artists van L’Oréal Professionnel, Redken, Matrix en Kérastase zich<br />

weer verheugen op een show. Weliswaar digitaal, maar de organisatie had er alles aan gedaan om het geheel<br />

swingend in beeld te brengen. De presentatie was strak en de vaart zat er goed in. In een uur tijd kwamen op de<br />

Main Stage maar liefst vijf shows en een optreden voorbij. En dan waren er ook nog drie channels met masterclasses,<br />

waar werd ingezoomd op kleur, trends en inspiratie met de Color Room, Trend Suite en Social Club.<br />

FRANSE CHIC<br />

Een spoken word artist opende het event met een terugblik op het afgelopen jaar. De vier merken wilden stilstaan<br />

bij de lastige tijd die kappers hebben gehad, maar tegelijkertijd op een positieve manier vooruitkijken. “It’s time to<br />

move forward and let go. The future is now.”<br />

De openingsshow was voor The Color en Matrix, waarin diversiteit in kleur en textuur centraal stond. Opvallend<br />

was de terugkeer van de kleur rood, zowel in een edgy wolf cut als in een mooie ronde coupe met krullen. Sanjay<br />

Ramcharan van Addict uit Haarlem liet zich voor zijn show voor Kérastase inspireren door – hoe kan het ook<br />

anders – Parijs, maar gaf het wel een moderne twist. Ook hier veel diversiteit en een uitstekende casting van de<br />

modellen. Franse chic kreeg een nieuwe vertaling, maar toch bleef Sanjay knap de waarden van het Franse merk<br />

uitdragen. Of de modellen nu steil haar, slagen of natural curls hadden: het zag er altijd mooi, gezond en bouncy<br />

uit.<br />

SEVENTIES<br />

Liefhebbers van een edgy, rauwe stijl konden hun hart ophalen bij de Belg Ludovic Beckers, die een model live een<br />

nieuwe haircut gaf. Met het mes creëerde hij een shag met een lange, ingesneden pony en veel textured laagjes.<br />

Ook Berni Ottjes liet zich voor zijn show voor L’Oréal Professionnel inspireren door Parijs. Hier was het beeld<br />

ultravrouwelijk en de multidimensionale kleuringen in mooie blond-, karamel- en gingertinten zagen er exclusief<br />

en chic uit.<br />

Heel anders was het beeld bij Velvet Monkey, die helemaal voor de populaire Gucci stijl gingen. De looks, inclusief<br />

de over-the-top styling, waren met een vette knipoog naar de seventies maar wel erg van nu. Naast veel naar buiten<br />

geföhnde pony’s en wolf cuts, zagen we langer haar voor de mannen en een uitgesproken lichtroze, textured crop.<br />

Kinki Kappers sloot het event af met een verrassende show voor Redken en L’Oréal Professionnel. Met<br />

Resurgence (wederopleving) blikte Casper Wigbels terug op de coronatijd, die niet altijd gemakkelijk was voor<br />

hemzelf en de wereld om hem heen. “Het gaat over mentale gezondheid en dat er licht is aan het einde van de<br />

tunnel”, legde de nieuwe Artistic Director van Kinki Kappers na de show uit. In het eerste deel vormden witte<br />

kleding en vrij ingetogen kleuren de boventoon. Het experiment zat hem hier vooral in de vorm en textuur van het<br />

haar. In het tweede blok werd één van de modellen ontdaan van haar witte gewaad, waarna er een kleurrijke jurk<br />

tevoorschijn kwam, als een vlinder uit haar cocon… Het lange, donkerbruine haar werd uitgekamd, en er bleek een<br />

opvallende streepprint in de lengtes te zitten. Dit was de opmaat tot meer experimenten met kleurplaatsingen!<br />

Van funky, gekleurde accenten in donker krullend haar tot een klassieke, rond geföhnde bob met felroze en oranje<br />

vlakken: de modellen showden het zelfverzekerd en trots. Het was een perfecte afsluiter van een creatieve avond<br />

vol nieuwe ideeën voor de kapper én klanten in de salon.<br />

64 Coiffure november


eport<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Fotografie: Dennis van Akkeren<br />

Coiffure november<br />

65


Fotografie: Jarno Verhoef<br />

Schwarzkopf Professional feliciteert de winnaars van de<br />

Coiffure Award 2020/21<br />

Hairdresser of the year:<br />

Juliette den Ouden / JDO Academy / Amsterdam<br />

Dameskapsels regio Groningen,<br />

Friesland, Drenthe en Overijssel<br />

Winnaar: Manou Grijsen<br />

Salon: Twins Hair & Beauty<br />

Plaats: Dalen<br />

Herenkapsels regio Noord: Groningen, Friesland,<br />

Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland<br />

Winnaar: Mark van Westerop<br />

Salon: Pro-Solo<br />

Plaats: Alkmaar<br />

Schwarzkopf Hair Color<br />

Technician of the Year<br />

Winnaar: Louise Vlaar<br />

Salon: Pro-Solo<br />

Plaats: Alkmaar<br />

www.schwarzkopf-professional.nl<br />

Dameskapsels regio Zuid-Holland,<br />

Utrecht en Gelderland<br />

Winnaar: Joffrey Conings<br />

Salon: Androgyn<br />

Plaats: Rotterdam<br />

Dameskapsels regio Noord-Holland<br />

en Flevoland<br />

Winnaar: Juliette den Ouden<br />

Salon: JDO Academy<br />

Plaats: Amsterdam<br />

Dameskapsels regio Zeeland,<br />

Noord-Brabant en Limburg<br />

Winnaar: Cindy Stoopen<br />

Salon: Hair2Day Professionals<br />

Plaats: Berkel-Enschot<br />

Herenkapsels regio Zuid: Utrecht, Gelderland,<br />

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg<br />

Winnaar: Romee van Egmond<br />

Salon: Avanti kappers<br />

Plaats: Helmond<br />

Avant Garde Kapsels<br />

Winnaar: Marina Michiels<br />

Salon: Create Hair & Beauty<br />

Plaats: Geldrop<br />

Young Talent<br />

Winnaar: Charell Bosch<br />

Salon: Kuypers Hair & Wellness<br />

Plaats: Almelo<br />

Pers Award<br />

Winnaar: Joeri Rouffa<br />

Salon: Androgyn<br />

Plaats: Rotterdam<br />

Team Award<br />

Salon: Androgyn<br />

Plaats: Rotterdam<br />

Consumer Award<br />

Winnaar: Claudine Waenink<br />

Salon: Claudine HaarCreaties<br />

Plaats: Lichtenvoorde

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!