06.05.2024 Views

Voetvak 03 2024

Vakblad voor de ondernemende voetverzorger

Vakblad voor de ondernemende voetverzorger

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>03</strong> / MEI <strong>2024</strong><br />

HET VAKBLAD VOOR DE ONDERNEMENDE VOETVERZORGER<br />

DRIESPORENBELEID<br />

BIJ EEN DROGE HUID<br />

CASUS:<br />

GEBROKEN TEEN MET<br />

BESCHADIGDE NAGEL<br />

6<br />

TIPS<br />

VOOR MINDER PIJN TIJDENS<br />

LOPEN EN BEWEGEN


Editorial<br />

Vakblad voor de ondernemende voetverzorger<br />

Verschijnt 8 x per jaar, 22e jaargang, nummer 23<br />

mei <strong>2024</strong><br />

www.voetvak.nl<br />

Hoofdredactie: Petra Teunissen<br />

E-mail: redactie@voetvak.nl<br />

Medewerkers aan dit nummer: Karin Kasius,<br />

Corné Ter Maten, Saskia Petit, Mirjam Tuinhout,<br />

Judith Verdouw, Ellen Wagenaar en Joyce de<br />

Wit<br />

COLLEGIAAL<br />

CONTACT<br />

Sales:<br />

Sandra de Vries s.devries@coiffuremedia.nl<br />

tel. +31 (0)649<strong>03</strong>7706<br />

Media-order:<br />

088 22 666 90 / traffic@persmanager.nl<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting<br />

ROTA’<br />

Nu abonneren?<br />

Mail: coiffure@mijntijdschrift.com<br />

Telefoon: 088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)<br />

Nederland € 104,60 per jaar, op basis van<br />

automatische incasso en België: €115,06<br />

(excl. 9% BTW en incl. verzendkosten) per jaar<br />

(prijswijzigingen voorbehouden)<br />

Opzeggen abonnement:<br />

Abonnementen kunnen ieder moment ingaan<br />

en worden na afloop van de opgegeven<br />

abonnementsperiode automatisch<br />

verlengd. Opzegtermijn voor het opzeggen<br />

van je abonnement voor onbepaalde<br />

tijd: twee maanden voor de volgende<br />

abonnementsperiode.<br />

Uitgeefteam:<br />

Coiffure Media Group<br />

Ronald Vedder, Rik Stuivenberg<br />

Druk:<br />

Veldhuis Media<br />

Reproductie:<br />

Alle rechten voorbehouden. niets uit deze<br />

uitgave mag worden verveelvoudigd,<br />

opgeslagen in een geautomatiseerd<br />

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,<br />

hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen<br />

of enig andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Coiffure Media Group<br />

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle<br />

Pedicures werken vrijwel altijd alleen in hun praktijk. Dan is het heel fijn om<br />

met collega’s te kunnen sparren over wat je tegenkomt in je dagelijks werk. Op<br />

de voorjaarsbeurs in Houten heb ik genoten van de spontane gesprekken van<br />

pedicures in de koffiehoek. Collega’s die elkaar helemaal niet kenden deelden<br />

daar tips en ervaringen. Helemaal gemotiveerd liepen ze daarna naar de stand van<br />

VoetVak+, waar de gesprekken over het vak vrolijk voortgezet werden.<br />

Er is ook veel te bespreken, want er gebeurt van alles in de branche. Zo blijft<br />

de praktische uitvoering van de WKKGZ voor sommige collega’s nog lastig.<br />

De kwestie ‘ga ik me wel of niet aanmelden bij Zorgkaart Nederland’ speelt<br />

ook bij de medisch pedicures. En dan zijn er ook nog veranderingen in de<br />

zorgprofielen die de podotherapeuten hanteren. Hoe lastig soms ook, dit zijn<br />

allemaal ontwikkelingen die het vak van pedicure beter zichtbaar maken voor<br />

zorgprofessionals en consumenten. Positieve ontwikkelingen dus. “Wat er nu<br />

allemaal in de branche gebeurt, had ik graag acht jaar eerder gezien,” verzucht<br />

collega Ursela Vogt in deze editie van je vakblad.<br />

Collegiaal contact is nu belangrijker dan ooit. Daarom ben ik zo’n fan van intervisieen<br />

‘praatclubs’ in de branche, zoals Het Pedicure Overleg. Een paar jaar geleden<br />

deed ik zelf mee aan een officiële intervisiegroep. Ik vond het heel waardevol<br />

om met andere ondernemers verdiepende gesprekken te voeren over onze<br />

uitdagingen. Het was geweldig om te zien hoe aan het eind van iedere avond ‘het<br />

kwartje viel’ en de ondernemers gemotiveerd aan de slag gingen. Gelukkig zijn er<br />

in het hele land pedicures die de tijd nemen om elkaar te helpen ondernemen.<br />

Heb jij nog geen collega’s in de buurt met wie je een intervisieclub kunt opzetten?<br />

Doe dan mee aan onze actie ‘Cadeautje van VoetVak+’ en win een gratis<br />

toegangsticket voor het online Pedicurecafé van Pediroda. In dit nummer van<br />

VoetVak+ lees je hoe intervisie werkt en kun je volop leren van de ervaringen<br />

van collega’s als Lenny Bos, Karin Kasius, Marianne Vorstermans en Joyce de Wit.<br />

Veel leesplezier!<br />

‘WAT ER NU ALLEMAAL IN DE<br />

BRANCHE GEBEURT,<br />

HAD IK GRAAG ACHT JAAR<br />

EERDER GEZIEN’’<br />

Hoofdredacteur VoetVak+<br />

4 | voetvak


Inhoud<br />

18<br />

8<br />

EDUCATIE<br />

De casus van Kasius:Twee grote teennagels met<br />

bijzondere problemen ...........................................................20<br />

Voetverwennerij: Hooikoortsklachten voorkomen en<br />

verminderen met essentiële oliën .......................................40<br />

Praktijk: Schimmelnagels bij kinderen behandelen ..........12<br />

Boek & Voet: Om je werk-privé balans écht te veranderen<br />

moet je willen, kunnen en doen ...........................................28<br />

Goed om te weten: Hoe ga je om met prijsveranderingen<br />

bij leveranciers en in je praktijk? ...........................................14<br />

Creatief: Een French Pedicure met extra’s .........................35<br />

ONDERNEMEN<br />

Reportage: Lenny Bos uit Zwijndrecht bouwde haar<br />

pedicurepraktijk met haar eigen handen .............................. 8<br />

Ondernemen: Joyce de Wit heeft tips voor een relaxte<br />

vakantieplanning ...................................................................24<br />

Marketing: Klantenfeedback organiseren hoeft niet moeilijk<br />

te zijn .....................................................................................26<br />

16<br />

20<br />

De kwestie: Ga jij je aanmelden bij Zorgkaart Nederland? .32<br />

Educatie: Intervisie inspireert en helpt ................................38<br />

Automatisering: Wat heeft een nieuwe keuken met een<br />

softwarepakket te maken? ...................................................41<br />

MEDISCH<br />

Achtergrond: Bij een droge huid moeten de klant en de<br />

pedicure een driesporenbeleid volgen ................................16<br />

Expert: Wat kan jouw klant zelf doen om pijnklachten te<br />

verminderen? ........................................................................18<br />

UITGELICHT<br />

Actueel: Nieuws uit de branche en de vak-agenda .............. 6<br />

Avonturen van de pedicure: Boekenwurm Judith ontdekt<br />

de minibiebs en de ereader .................................................34<br />

Voor het voetlicht: Yvonne maakt graag nagelbeugels ....30<br />

Productnieuws: Fijne producten voor mooie voeten .........42<br />

Cadeautje van VoetVak+: Win een ticket voor het<br />

Pedicurecafé van Pediroda ...................................................43<br />

voetvak | 5


Actueel<br />

Petitie Teken voor de voet<br />

Voetentraining is een handtekeningenactie<br />

gestart om meer aandacht<br />

te vragen voor de voet bij de<br />

fysiotherapeut. De petitie, die op 24<br />

mei wordt aangeboden aan de<br />

beroepsvereniging van de fysiotherapeuten<br />

(KNGF), bepleit dat<br />

fysiotherapeuten meer aandacht<br />

besteden aan de voet bij onderzoek<br />

en behandeling van houdingsklachten.<br />

Agenda<br />

25 mei <strong>2024</strong><br />

Seminar Voetzorg en Technieke<br />

Van der Valk Hotel Tiel<br />

www.asws.nl<br />

19 en 20 oktober <strong>2024</strong><br />

Vakbeurs Pedicure & Beauty<br />

Expo Houten<br />

www.asws.nl<br />

4 november <strong>2024</strong><br />

Jaarcongres Podologie<br />

www.jaarcongrespodologie.nl<br />

Wetenschappelijk onderzoek<br />

toont aan dat de voet een belangrijke<br />

rol speelt in de houding, en<br />

vice versa. Ondanks deze kennis,<br />

worden voetklachten nog steeds<br />

nauwelijks door fysiotherapeuten<br />

behandeld. Voetentraining wil hier<br />

verandering in brengen en pleit<br />

voor een integrale aanpak van<br />

houdingsklachten, waarbij de voet<br />

een centrale rol speelt. De handtekenin-genactie<br />

maakt deel uit van<br />

de jaarlijkse Bevrijd je voetendag,<br />

die dit jaar op vrijdag 24 mei<br />

plaatsvindt. Eén op de vier mensen<br />

in Nederland heeft last van<br />

voetklachten, die vaak te wijten<br />

zijn aan het dragen van schoenen.<br />

Door te veel bescherming worden<br />

de voeten lui, wat kan leiden tot<br />

diverse voetaandoeningen. Op<br />

Bevrijd je voetendag worden er<br />

door heel Nederland activiteiten<br />

georganiseerd om mensen te<br />

laten ervaren hoe ze hun voeten<br />

kunnen bevrijden en versterken.<br />

Denk aan blote voeten wandelingen,<br />

spelen op blote voeten op het<br />

schoolplein en workshops over<br />

voetentraining. Cocky Hoogeveen,<br />

initiatiefneemster van Bevrijd je<br />

voeten-dag en oud fysiotherapeute<br />

met meer dan 40 jaar ervaring,<br />

is fel tegenstander van het dragen<br />

van schoenen. “Schoenen zijn het<br />

begin van de ellende,” zegt ze. “Ze<br />

verzwakken onze voeten en leiden<br />

tot allerlei voetklachten. Uit met<br />

die schoen.”<br />

www.bevrijdjevoeten.nl<br />

Temperatuurdaling<br />

in opperhuid kan op<br />

eeltvorming wijzen<br />

Eelt is verdikte huid die ontstaat als gevolg van herhaalde<br />

wrijving, druk of andere vormen van irritatie. Hoewel eelt<br />

meestal onschadelijk is en een beschermend oppervlak<br />

vormt, kan een te dikke laag eelt problemen opleveren<br />

zoals infecties. Omdat de patiënt de eeltlaag vaak niet<br />

goed kan zien en het moeilijk is om eelt helemaal glad te<br />

verwijderen, kunnen aanvullende hulpmiddelen nuttig<br />

zijn bij beoordeling en follow-up. In het novembernummer<br />

van het blad Sensors publiceerden wetenschappers<br />

van de Universiteit van Toronto (Canada) een artikel over<br />

de vraag of thermische beeldvorming helpt bij het<br />

beoordelen van eeltop-bouw.<br />

Uit hun analytische berekeningen blijkt dat de temperatuurdaling<br />

in de epidermis in de orde van 0,1 °C zou<br />

moeten liggen voor de normale epidermis bij een harige<br />

huid, 0,9 °C voor een kale huid en 1,5-2 °C of hoger bij<br />

eelt. Ze hebben de haalbaarheid<br />

van thermografische<br />

beeldvorming voor callusidentificatie<br />

aangetoond in twee<br />

klinische casusreeksen. Hun<br />

experimenten ondersteunen<br />

het idee dat lokale variaties in<br />

de huidtemperatuur kunnen<br />

duiden op variaties in de dikte<br />

van de epidermis. Zo kun je<br />

eelt ‘ontdekken’. In het bijzonder<br />

kan een daling van de<br />

oppervlaktetemperatuur in de<br />

orde van 0,5 °C of meer wijzen op de aanwezigheid van<br />

eelt, vooral in gebieden die gevoelig zijn voor eeltvorming.<br />

Hun berekeningen en experimenten laten zien dat<br />

het belangrijk is om ook de omgevingstemperatuur mee<br />

te nemen bij het meten van de huidtemperatuur.<br />

DOI: 10.3390/s23239376<br />

De Online Academie<br />

voor pedicures<br />

Wil jij je pedicurevaardigheden naar een hoger<br />

niveau tillen of weer opfrissen? Meld je dan bij<br />

Dé Online Academie voor Pedicures van Coby<br />

Tonnaer Voetzorg Totaal. Hier leer je veel,<br />

online, over de nieuwste technieken en behandelingen in de<br />

pedicure-branche. Duidelijke video’s opgenomen in de<br />

praktijk van Voetzorg Totaal, heldere teksten en foto’s<br />

bieden je aangename leermomenten. De cursussen bieden<br />

diepgaande kennis over voetverzorging, het gebruik van<br />

specifieke instrumenten en frezen, en het toepassen van<br />

hygiëneprincipes. Met het jaarabonnement van 117,50<br />

krijg je onbeperkt toegang tot alle online lessen, die je op elk<br />

moment, via elk apparaat kunt volgen.<br />

www.voetzorgtotaal.nl<br />

6 | voetvak


Feestelijke jubilea MSK en Ginkel’s tijdens VTV<br />

Tijdens de afgelopen Vakbeurs Totale<br />

Voetverzorging op 13 en 14 april jl. in<br />

Expo Houten was het groot feest. Niet<br />

alleen beursorganisatie ASWS bestaat<br />

30 jaar, maar ook de Vakbeurs Totale<br />

Voetverzorging bestaat 30 jaar, al was dit<br />

de pas 29ste editie. Maar het grote feest<br />

was vooral aan de twee exposanten die<br />

inmiddels alweer respectievelijk 30 en 40<br />

jaar bestaan: MSK-Podiamed uit Zaltbommel<br />

en Ginkel’s Cosmetica uit<br />

Harlingen.<br />

Tijdens de Vakbeurs Totale Voetverzorging<br />

zijn Marco en Monique Kronenburg<br />

in het zonnetje gezet door Danny Rombouts,<br />

directeur van beursorganisatie<br />

ASWS: “MSK bestaat 30 jaar en als<br />

ASWS zijn wij met elkaar opgegroeid.<br />

Met een stand van 4x3m zijn zij 30 jaar<br />

geleden begonnen op de eerste Vakbeurs<br />

Totale Voetverzorging in het Van<br />

der Valk Hotel Tiel. Inmiddels is MSK<br />

uitgegroeid tot een van de grootste<br />

groothandels van Nederland. Wij zijn er<br />

best een beetje trots op dat wij deze<br />

groei hebben mogen meemaken en zijn<br />

dankbaar voor de fijne relatie die we<br />

sindsdien samen hebben. MSK-Podiamed<br />

heeft geen editie overgeslagen van<br />

de Vakbeurs Totale Voetverzorging en<br />

wij hopen natuurlijk op een nog veel<br />

langere samenwerking met Marco en<br />

Monique en hun zoons.”<br />

Het is ook feest bij Ginkel’s Cosmetica.<br />

Ginkel’s Cosmetica, inmiddels een graag<br />

geziene exposant op de Vakbeurs Totale<br />

Voetverzorging, viert dit jaar alweer zijn<br />

40-jarig bestaan. Een werkelijk prachtige<br />

mijlpaal. Daarom heeft Danny Rombouts<br />

ook Christian Nauta en zijn vrouw Judith<br />

tijdens de Vakbeurs Totale Voetverzorging<br />

in het zonnetje gezet. Christian en Judith<br />

worden hartelijk gefeliciteerd met hun<br />

40-jarig jubileum en ook met hen hoopt<br />

beursorganisatie ASWS nog vele jaren<br />

samen te werken aan prachtige vakbeurzen.<br />

Het volgende beursevenement van ASWS<br />

is de Vakbeurs Pedicure & Beauty op 19 en<br />

20 oktober in Expo Houten.<br />

www.asws.nl.<br />

Seminar Voetzorg en Technieken over drukregulering<br />

ASWS organiseert op zaterdag 25 mei<br />

<strong>2024</strong> het Seminar ‘Voetzorg en Technieken<br />

in het Van der Valk Hotel in Tiel. Het<br />

onderwerp is ‘Drukregulering van pedicure<br />

tot orthopedisch schoenmaker’. Er zijn<br />

praktische presentaties zoals ‘Gebruik van<br />

instrumenten, tips om netter en efficiënter<br />

te werken’ en ‘Het verwijderen van eelt<br />

met de Omnicut’. Twee lezingen gaan<br />

over ortheses, waaronder ‘Ortheses en<br />

WKKGZ/MDR’. Een orthopedisch<br />

schoentechnicus geeft toelichting op de<br />

maakwijze van orthopedisch schoeisel.<br />

In totaal zijn er zes presentaties van<br />

experts op het gebied van voetzorg en<br />

technieken: Chantal Wildschut (dagvoorzitter),<br />

Tineke de Beer, Chriselda van<br />

Mil-Meyer, Coby Tonnaer, Liselot<br />

Schuurmans, Ilse Hijnen en Marco Ockhuysen.<br />

Daarnaast is er volop ruimte voor<br />

vragen en discussie. ProCERT heeft dit<br />

Seminar geaccrediteerd met 6 accreditatiepunten:<br />

2 punten domein Omgevingsbewust<br />

handelen, 2 punten Reflectie (intervisiegroepen)<br />

en 2 punten Specialistische<br />

Voetzorg.<br />

www.asws.nl<br />

Wilma Kieft geeft webinars over essentiële oliën<br />

Essentiële oliën, bekend om hun krachtige<br />

eigenschappen en veelzijdige toepassingen,<br />

zijn de ruggengraat geworden van de<br />

pedicurepraktijk van Wilma Kieft. Met de<br />

oliën geeft zij haar klanten een unieke en<br />

effectieve ervaring. Door deze natuurlijke<br />

krachtpatsers te integreren in haar behandelingen,<br />

heeft Wilma een reputatie opgebouwd<br />

als een voorloper in het veld. Onder<br />

de naam ‘Wilma Kieft essentiële olie’ biedt<br />

zij nu een reeks webinars voor pedicures<br />

die meer willen leren over de kracht van<br />

essentiële oliën. Deze webinars, getiteld<br />

“Basiskennis Essentiële Oliën” en “Geur –<br />

Emotie – Energie”, bieden een diepgaande<br />

kijk op hoe je deze oliën kunt inzetten om<br />

de voeten te verzorgen én om het welzijn<br />

van de cliënten te verbeteren. Daarnaast<br />

biedt Wilma cursussen aan zoals “Werken<br />

met Essentiële Olie in de Praktijk” en<br />

“Raindrop Techniek” Wilma Kieft zegt:<br />

“Ik geloof sterk in de helende krachten<br />

van de natuur en ik ben vastbesloten om<br />

anderen te leren hoe ze deze krachten<br />

kunnen gebruiken om hun cliënten te<br />

helpen.”<br />

www.wilmakieftessentieleolie.nl<br />

voetvak | 7


Reportage<br />

Door: Petra Teunissen<br />

LENNY BOS<br />

VAN BOUWVAKKER<br />

TOT PEDICURE<br />

Pedicure Lenny Bos bestiert met<br />

Rotterdamse duidelijkheid en flair haar<br />

pedicurepraktijk. Een ‘no-nonsense<br />

pedicure’ wordt ze wel genoemd. Haar<br />

klanten dansen de deur uit op hun<br />

pijnvrije voeten en liggen in een deuk<br />

om haar ongezouten uitspraken. Lenny:<br />

“Iedere avond zeg ik tegen mijn man:<br />

Ik heb weer zo’n leuke dag gehad!”<br />

In de tuin van haar woning aan de Da Costastraat in Zwijndrecht<br />

verbouwde Lenny Bos haar garage tot een prachtige,<br />

ruime pedicurepraktijk. Vijf dagen per week ontvangt ze daar<br />

haar klanten. Voor de bouwlieden onder haar klanten is ze<br />

‘one of the guys’. Ze is namelijk opgeleid als allround bouwvakker<br />

en specialiseerde zich in badkamers. In 2018 bouwde<br />

Lenny haar praktijk met haar eigen handen. Ze maakte<br />

voorzetwanden, isoleerde de muren en zette er gips en<br />

glasvezel op, zette dubbel glas in de ramen en maakte een<br />

verlaagd plafond met ledverlichting. Ze legde riolering aan en<br />

bouwde een toilet en keukenblok. Tot slot ging er een airco/<br />

kachel in. Vorig jaar kwam er een overkapping in de tuin: als<br />

zonwering en als wachtruimte voor de klanten. Een muur<br />

kreeg een vrolijke voeten-versiering en de andere muren<br />

werden wit of appeltjesgroen. Lenny: “Dat vind ik zo’n lekker<br />

frisse combinatie. Ik houd van licht en ik heb in mijn praktijk<br />

rust nodig.”<br />

Lenny Bos is eigenaresse van Pedicure Lenny in Zwijndrecht.<br />

‘IK HEB WEL STEVIGE HANDEN,<br />

JA, DAT KRIJG JE NA AL DIE JAREN<br />

IN DE BOUW’<br />

“JE HEBT HET ECHT IN JE HANDEN”<br />

Vrolijk vertelt Lenny: “Ik ben plat Rotterdams en daar moesten<br />

de Zwijndrechters wel aan wennen, want die zijn heel<br />

anders dan Rotterdammers. We wonen hier perfect en<br />

hadden een huis met zo’n tuin en zoveel parkeerplek in<br />

Rotterdam nooit kunnen betalen. Ik had eigenlijk geen ambitie<br />

om pedicure te worden, maar ik werkte in de bouw en in<br />

2013 werd het daar steeds slechter. Bovendien had ik last<br />

van mijn rug. Mijn man Joop zei: “Waarom word je geen<br />

pedicure?” Ik vroeg hem of hij ‘wel goed bij zijn aardappel<br />

was’, maar ik ben toch maar eens gaan praten met een<br />

kennis van ons. Die was in Rotterdam al veertig jaar pedicure<br />

en gaf me de tip om uit te kijken naar een school. De praktijkdocente<br />

van IMKO Opleidingen zei al op de eerste dag: “Je<br />

hebt het echt in je handen.” Ik weet het nog goed: we moesten<br />

een mesje in de houder doen. Ik had het er meteen op en<br />

8 | voetvak


Lenny koos voor de frisse kleurcombinatie wit en appelgroen.<br />

zag al die meiden tobben… Want ja, wat mijn ogen zien,<br />

maken mijn handen. Pedicuren bleek echt iets voor mij. Maar<br />

in leren ben ik niet zo goed, vanwege mijn ADHD. Die theorie<br />

vond ik een klus hoor, van mijn lesboeken is niks meer over.<br />

Die hebben echt door het huis gevlogen… Heel mijn keuken<br />

hing vol met papiertjes om de namen van de spieren te<br />

oefenen.<br />

Ik zat net een half jaar op school toen onze kennis een nieuwe<br />

knie moest krijgen. Ze zei: “Jij gaat mijn praktijk overnemen.”<br />

Dat wilde ik niet, want had mijn papieren nog niet, maar ze<br />

hield aan: “Je kan het wel en je moet ook wel, want anders<br />

lopen mijn klanten weg.” Nou, toen heb ik haar praktijk<br />

eigenlijk in mijn eentje overgenomen. Ik heb veel van haar<br />

geleerd en mijn eerste motor van haar overgenomen. Ze<br />

heeft mij echt heel goed op weg geholpen.”<br />

NOOIT MEER AMBULANT!<br />

“In 2016 ben ik echt begonnen,” gaat Lenny verder. “Boven<br />

had ik een slaapkamer ingericht als praktijk omdat ik eerst<br />

wilde kijken of ik het vak wel leuk vond. En ja, dat vond ik<br />

inderdaad. Reclame heb ik nooit gemaakt, maar het werd al<br />

snel drukker. Je begint met je familie en vrienden. En de<br />

buren nemen vrienden mee. Al gauw werd het veel te vol in<br />

huis en toen ben ik die garage gaan verbouwen. In het eerste<br />

jaar heb ik een beetje ambulant gewerkt omdat er veel vraag<br />

naar was, maar daar begin ik nooit meer aan. Het is moordend!<br />

Eerst dat gesjouw en dan heb je je eindelijk geïnstalleerd<br />

en moet je de hielen doen bij iemand die op een keukenstoel<br />

zit! Dan moet je zelf dus op de grond gaan zitten.<br />

Ook bij mensen die verschrikkelijke viezerikken zijn… Al die<br />

ambulante klanten komen nu hier en vinden dat ze in mijn<br />

stoel veel lekkerder zitten.”<br />

GEINEN<br />

Lenny is een echte entertainer. “Het is altijd gezellig bij<br />

Lenny,” zeggen haar klanten. “Ja, ik ben wel een mensenmens<br />

hè, anders moet je dit werk niet gaan doen. Ik hou wel<br />

van een grapje en een beetje dollen met de klanten. Dan<br />

komt er bijvoorbeeld een oudere dame voor het eerst en zet<br />

ik de stoel omhoog. Ik zeg: “Bij de eerste behandeling mag je<br />

rustig blijven zitten, maar de volgende keer krijg je een sopje<br />

om het plafond te poetsen, dat gebeurt hier altijd…” Of ik<br />

zeg: “Nou, kom maar op mijn troon zitten. Hij gaat alle kanten<br />

op, behalve over de kop, want dat gaf zoveel bloedvlekken,<br />

daar ben ik mee gestopt.” Ja, het is een beetje een binnenkomer,<br />

maar je wint gewoon punten bij de mensen. Er zijn<br />

zoveel klanten die verder alleen hun kinderen zien en die<br />

Lenny is heel blij met haar Aquatronic, die ze jaarlijks laat onderhouden en na iedere klant<br />

schoonmaakt. Freesjes heeft ze van Busch. Ze heeft altijd setjes klaarliggen voor alle klanten:<br />

“De mesjes nog in het papier, dan zien de klanten dat ik er een nieuw mesje in doe. Ze zien<br />

ook dat de freesjes na gebruik gelijk in de ultrasoon gaan.”<br />

vinden het een uitje om bij mij te komen. Eventjes lekker<br />

ontspannen. Ik zeg van alles, maar nooit beledigend hoor,<br />

gewoon een geintje.<br />

Zo ontstaat een band met je klanten. Je hoort van alles en<br />

natuurlijk laten we hier ook wel eens een traantje, maar als ze<br />

weggaan, ben ik het vergeten. Dat klinkt cru, maar je moet<br />

echt werk en privé gescheiden houden. Ik ga nooit met<br />

klanten koffiedrinken. Als ze denken dat ze je vriendin zijn,<br />

gaan ze een loopje met je nemen. Iedereen betaalt voor de<br />

behandeling, ook familie. Als je als pedicure begint, heb je<br />

ineens heel veel vrienden… Maar ik zeg gewoon: “Vrienden<br />

moet je onderhouden en die kosten geld.” Ik heb alleen nog<br />

‘vage kennissen’. Ja, weet je, je leeft maar één keer en je<br />

moet er zelf wat van maken. Ik wil zelf ook een gezellige dag<br />

hebben en een beetje kletsen. Gelukkig kan ik heel goed<br />

multitasken…<br />

Een behandeling duurt meestal een half uur en als we daar<br />

overheen gaan, is er een aparte prijs voor 45 minuten. Ik ken<br />

mijn klanten goed en de meesten zitten gewoon een half uur<br />

De ergonomische<br />

stoel van Back<br />

Quality Europe<br />

zorgt ervoor dat<br />

Lenny ondanks haar<br />

rugklachten toch<br />

prettig kan werken.<br />

voetvak | 9


Reportage<br />

Aan de wand hangt als<br />

decoratie en dierbare<br />

herinnering een afdruk<br />

van de voeten van<br />

Lenny’s drie neefjes,<br />

gemaakt voor de<br />

opening van haar zaak.<br />

DELUXE<br />

Lenny: “Ik geef ook graag een Deluxe behandeling, dat is<br />

verwennerij inclusief een gewone behandeling. Ik begin met<br />

een scrubje. Dan krijgen ze een warme handdoek over de<br />

voeten en ga ik de drukpunten langs. Vervolgens worden de<br />

voeten en de benen gemasseerd en dan krijgen ze een<br />

kaarsgieting met de Strictly Pure Massagekaars Passion of<br />

Care. De was wordt verwarmd tot een olie en dat giet ik dan<br />

zo uit over die benen. Dat is lekker warm en dat masseer ik<br />

dan weer goed in. Dat is zo leuk om te doen. Er was een<br />

mevrouw met het syndroom van Ledderhose die haast niet<br />

meer kon lopen van de pijn. Ze kwam om de twee weken<br />

voor zo’n massage en heeft nu nergens meer last van. Omdat<br />

je die ‘Ledderhose- bolletjes’ in de peesplaat los masseert?<br />

De arts snapt het niet en ik ook niet. Ik heb wel stevige<br />

handen, ja, dat krijg je na al die jaren in de bouw.<br />

Tegen vrienden zei mijn man een keer: “Len zegt elke avond<br />

dat ze weer zo’n leuke dag heeft gehad.” Daar geniet hij van.<br />

Ik moet zeggen: hij steunt me in alles wat ik doe. Zijn kantoor<br />

zat naast de IMKO en hij bracht me naar mijn lessen. Hij<br />

sjouwt mijn aankopen op de beurs, maar bemoeit zich<br />

nergens mee, behalve als ik zijn advies vraag. Eigenlijk is alles<br />

wat ik tot nu toe heb aangepakt, zoals cursussen, in goud<br />

veranderd. Ik heb de opleidingen traumanagels en oncologische<br />

voet gedaan bij Feetcare4foryou in Limburg. Docente<br />

Marianne Dignouts vind ik echt een topvrouw. Ik wil bij haar<br />

nog een speciale opleiding voor kindervoeten doen, maar<br />

veel gaat tegenwoordig via een webinar en daar ben ik niet<br />

goed in. Een gewone training vind ik veel fijner en dan kun je<br />

nog eens een keertje praten met je collega’s. Met de<br />

onco-training ben ik begonnen omdat mijn moeder kanker<br />

had. Regelmatig sturen oncologen nu patiënten naar me<br />

door. De nagelplaatsingen van Gellacy lopen ook goed. Van<br />

NCM heb ik de UV-uithardende nagellak. Klanten vinden dit<br />

merk heel fijn en ik heb het heel druk met lakken. Gewone lak<br />

doe ik niet, dat mogen de klanten thuis doen.”<br />

Ook de balie heeft<br />

Lenny zelf gemaakt:<br />

“Ik had precies in mijn<br />

hoofd hoe het moest<br />

en had ‘m in drie uur in<br />

elkaar. Het scheelt veel<br />

geld als je dit soort<br />

dingen zelf kan.”<br />

en dan is echt alles gedaan. Ik werk graag met de omnicut,<br />

dat gaat snel. Mensen vinden het even eng, vooral de herrie,<br />

maar ze zijn er zo aan gewend. Alleen de gellak doe ik apart,<br />

dat moeten klanten vooraf bijboeken, anders is er geen tijd<br />

voor.”<br />

DANSEN IN DE PRAKTIJK<br />

Hoewel ze haar vak goed bijhoudt, wil Lenny geen medisch<br />

pedicure worden. Ze zegt: “Dat kost alleen maar een hoop<br />

geld. En daarna moet je al die punten ieder jaar halen, wat<br />

ook weer geld kost. Die contracten met die podotherapeuten<br />

zie ik niet zitten en ze hebben trouwens zelf pedicures in<br />

dienst. Ik verbeeld me niks, maar ik heb het niet voor niks zo<br />

druk. Ik heb al lang een klantenstop, maar soms gaat het toch<br />

mis. Een paar maanden geleden kwam er een meneer. Zijn<br />

pedicure, zijn nicht trouwens, was met zwangerschapsverlof.<br />

Hij hield aan: het zou maar voor een of twee keer zijn en hij<br />

had zo’n pijn in zijn voeten. Ik had een uitvaller, dus hij kon<br />

komen. Het was een aardige man, het was gezellig, ik gaf<br />

advies, gewoon zoals het hier altijd gaat. Hij staat op uit de<br />

stoel en hij gaat staan dansen! Hij zegt: “Wat ik hier heb<br />

meegemaakt, al die luxe en mijn voeten zien er veel beter uit.<br />

Ik ga nooit meer weg.” Nou, hij moest eerst maar eens<br />

vragen of ie wel mocht blijven…<br />

In totaal heb ik een paar honderd trouwe klanten, zo’n zestig<br />

procent vrouwen en veertig procent mannen. Oud, jong, van<br />

alles. Sommigen komen zelfs uit Spanje of Arnhem om hier<br />

hun voeten te laten doen. Vaak zijn dat mensen die in Zwijndrecht<br />

vrienden hebben en die zeggen: ‘Ga naar Len’. Ik vertel<br />

klanten altijd wat er aan de hand is met hun voeten. Als<br />

iemand niet veel eelt heeft, stuur ik ze niet weg, maar ik geef<br />

advies en zeg eerlijk: “Het is genoeg als je twee keer per jaar<br />

komt, dan kan ik in de gaten houden of er niks verkeerd gaat.”<br />

GAUW DIE HOGE HAKKEN UIT!<br />

Met een beetje humor probeert Lenny haar klanten op te<br />

voeden, vertelt ze: “De podoloog met wie ik samenwerk, zei:<br />

“Je bent de eerste pedicure die tegen de mensen zegt dat ze<br />

steunzolen moeten halen. Meestal worden ze doorgestuurd<br />

door de huisarts.” Ja, dat is toch te gek voor woorden.<br />

Natuurlijk kijk ik altijd de schoenen na. Kennelijk doen collega’s<br />

dat niet. Soms kan je aan de nagelwortel zien of iets<br />

erfelijk is, maar het probleem zit ‘m vaker in de schoenen of<br />

verkeerd knippen. Vrouwen die hoge hakken dragen… ik zeg<br />

altijd: “Die moet je vijf minuten aan in de slaapkamer en dan<br />

gauw uit!” Of van die mensen die zeggen dat ze al veertig jaar<br />

maat 36 hebben. Dat kan niet, want je voeten zakken uit. Ze<br />

zeggen dat ze nergens last van hebben, maar dan gaan de<br />

10 | voetvak


schoenen uit en zitten de likdoorns tussen de tenen. Soms<br />

hebben ze een likdoorn onder de voeten en adviseer ik<br />

steunzolen. Nee, daar beginnen ze niet aan. Oké, moeten ze<br />

zelf weten. Dat vertel ik drie keer en de vierde keer zeg ik: “Ik<br />

heb geen kras op mijn tong. Ik ben geen langspeelplaat. Je<br />

weet het nou toch en je wil er niks aan doen. Dan moet je er<br />

niet meer over zeuren en blijf ik gewoon iedere keer die<br />

likdoorn weghalen.” Ortheses maken doe ik niet, want die<br />

krijgen klanten vergoed bij de podotherapeut. Nagelbeugels<br />

vind ik trouwens een verschrikking. Bij sommigen zitten ze<br />

niet goed en het is toch ook niet mooi? Bij ingegroeide nagels<br />

heb ik goede resultaten met nagelplaatsingen met de nude<br />

tint van Gellacy. En knipadvies!<br />

Weet je waar ik ook trots op ben? Ik praat veel met twee<br />

huisartsen in de buurt en zij zijn eindelijk gestopt met gelijk<br />

pillen geven bij schimmelnagels. Dat doen ze soms al voordat<br />

ze een nagelstukje hebben opgestuurd naar het lab! Hoe<br />

weet je dan dat er een schimmel is? Dat kun je echt niet aan<br />

de kleur zien hoor. Ruik je er wel aan? Als ik bloedpuntjes zie,<br />

weet ik al zeker dat het een traumanagel is. Gelukkig sturen<br />

ze de patiënten nu eerst hierheen. Ze hebben ook hun wrattenbehandeling<br />

aangepast. Die artsen hebben hartstikke<br />

dure apparatuur, maar ze werkten niet diep genoeg. Ik snijd<br />

eerst zoveel mogelijk eelt weg en dan doe ik twee keer een<br />

salicylzuurpakking en daarna ga ik over op de HTC Pen. Als<br />

het gaat bloeden, brand ik met de HTC Pen het gaatje dicht<br />

en ga ik verder. Dan is die wrat echt weg hoor. ”<br />

SAMPLES MEEGEVEN<br />

Lenny verkoopt opvallend veel producten voor thuisgebruik,<br />

onder meer van Strictly Pure van MSK. Hoe pakt ze dat aan?<br />

“Ik geef altijd sample potjes mee met genoeg crème voor<br />

drie of vier keer. De meeste mensen zijn blij en komen dan de<br />

producten halen. Vooral de S-stopper antibacteriële manuka<br />

gel werkt goed. Dat gaat als zoete broodjes over de toonbank,<br />

net als de Chop Cream voor kloven en Pediwol. Ik<br />

verkoop geen onzin en ga alleen een antischimmel product<br />

verkopen als klanten hun huiswerk doen. Ik zeg altijd: “Ik ben<br />

net de tandarts, de tandarts onderhoudt je gebit, maar jij<br />

moet thuis drie keer per dag poetsen. Doe je dat niet dan,<br />

dan krijg je gaatjes. Doe je daarna nog niks, dan vallen je<br />

tanden uit je mond. Ik zeg niet dat je tenen eraf vallen, maar<br />

zo werkt het.” Ik wil best wat verdienen, maar ik heb geen zin<br />

om een strijd te leveren. Van Shoe Fresh verkocht ik zoveel<br />

sets dat de leverancier vroeg of ik ze zelf opat… Ik zet<br />

De klanten komen via de<br />

tuindeur naar de praktijk.<br />

In de kastjes boven het keukenblok staan onder andere de scrubs voor de Deluxe behandeling.<br />

gewoon in de winter de schoenen van de klanten op de grote<br />

Shoe Fresh. Als service, maar dat is ook een geweldige<br />

verkooptruc. Een van mijn klanten droogt haar motorhelm<br />

erop. En natuurlijk heb ik een pinautomaat, je kunt niet<br />

zonder.<br />

Elke dag sluit ik af met de boekhouding. Ik noteer alles met<br />

de hand in een ordner. Dat is zo gebeurd en dan kun je niks<br />

vergeten. Ik heb niks met computers en klantensystemen.<br />

Voor klanten van zorginstellingen maak ik van te voren de<br />

facturen in Word en die krijgen ze mee of ik stuur ze op. De<br />

boekhouder vindt dat het prima werkt zo.”<br />

OPKNAPPEN WAT MIS IS<br />

Eigenlijk doet Lenny hetzelfde als in de bouw: ze krijgt een<br />

nieuwe voet in haar handen en bedenkt wat er mis mee is en<br />

hoe ze dat kan opknappen. Lenny beaamt dat gelijk: “Ja, zo is<br />

het. Ik hou van uitdagingen. Dat had ik al in de bouw, dat heb<br />

ik hier ook. Ik heb nog eens een mevrouw behandeld die wel<br />

zeven likdoorns op haar kleine teen had, want die bleek op<br />

maat gemaakte maar niet passende schoenen te dragen.<br />

Twee pedicures hadden gezegd dat ze die teen misschien<br />

moest gaan missen, maar toen de mal eenmaal was aangepast<br />

en de schoenen wél pasten, ging het prima.<br />

Het was natuurlijk een hele switch, van bouwvakker naar<br />

pedicure. Mijn ouders zijn super trots, want ik was vroeger<br />

een lanterfanter en een straatkind en ze hadden nooit verwacht<br />

dat ik zover zou komen. Vorig jaar hebben we veel voor<br />

onze kiezen gehad. Ik had een longembolie en de pijn bleef.<br />

Het bleek het rib-tipsyndroom te zijn en dat is pijnlijk omdat<br />

de ribbenkast tegen een spier aandrukt. Er is ook iets mis met<br />

een zenuw in mijn rug. Van de arts mag ik eigenlijk helemaal<br />

niks meer, zelfs geen hamer vasthouden, maar dat kan je niet<br />

van mij vragen. Om te zorgen dat mijn zithouding goed blijft,<br />

heb ik een mooie stoel gekocht van Backquality Europe die<br />

voor mijn lijf is ingesteld. Het kost een paar centen, maar hun<br />

service is echt fijn. Ook heb ik mijn onderbeen gebroken door<br />

een misstap in de tuin. Ik mocht niet lopen en niet staan. Het<br />

is nog niet helemaal goed. Maar ik kreeg zoveel bloemen en<br />

kaarten van mijn klanten. Dat vind ik toch bijzonder, want<br />

mensen komen hier en betalen voor mijn behandeling en<br />

komen dan toch cadeautjes brengen. Het laatste jaar hebben<br />

we veel familieleden verloren. Dan word je weer even wakker<br />

geschud en realiseer je je dat je moet genieten. In mei word<br />

ik 52. Ik doe nu alleen maar dingen die ik leuk vind, zodat ik<br />

dat iedere avond tegen mijn man kan zeggen.”<br />

voetvak | 11


Praktijk<br />

Door: Saskia Petit<br />

SCHIMMEL-<br />

NAGELS BIJ<br />

KINDEREN<br />

Naarmate mensen ouder worden, krijgen zij vaker last van schimmelnagels. Toch zie je ook bij jonge<br />

kinderen regelmatig schimmelnagels. Een lastig probleem en voor veel kinderen – zeker tieners – ook<br />

een psychisch belastend probleem. Het behandelen van schimmelnagels bij kinderen vereist een<br />

iets andere aanpak dan bij volwassenen. Peters Boeters van tip toe legt uit hoe je dit kunt doen.<br />

De kindernagel groeit sneller dan de nagels van volwassenen<br />

en de nagels zijn flexibeler. Daarom beschadigen ze minder<br />

snel en zijn ze minder vatbaar voor schimmels. Kinderen<br />

hebben ook een betere afweer en bloedsomloop waardoor<br />

schimmels minder kans krijgen om onder en in de nagel te<br />

groeien. Toch komen ook bij kinderen helaas schimmelnagels<br />

voor. Vanwege de bijwerkingen is medicatie bij jonge<br />

kinderen vaak geen optie. Wat kan de pedicure wel doen?<br />

SCHRIJNEND<br />

Een schimmelnagel ziet er vies uit. Hij is verkleurd en kan<br />

verdikt en brokkelig zijn. Als je pech hebt, zijn alle nagels van<br />

de voeten aangedaan. Kinderen vinden dat lelijk en schamen<br />

zich vaak voor hun voeten. Daarom is het belangrijk om<br />

schimmelnagels bij kinderen goed te behandelen. Vaak<br />

hebben ze de schimmel thuis opgelopen omdat een van de<br />

ouders ook schimmelnagels heeft. Een schimmelnagel kan<br />

overgedragen worden door direct contact of bij het lopen op<br />

blote voeten over oppervlakten die besmet zijn met schimmelsporen.<br />

Hygiëne is een belangrijke factor in de verspreiding.<br />

Het is zaak om iedereen in het gezin die een schimmelinfectie<br />

heeft te behandelen, omdat her-besmetting op de<br />

loer ligt.<br />

Peter Boeters is leverancier van de nagelproducten van tip<br />

toe en heeft veel ervaring met het behandelen van kinderen<br />

met schimmelnagels. “We zien in onze pedicurepraktijk<br />

steeds vaker kinderen met een ernstige schimmelnagelinfectie.<br />

We horen soms schrijnende verhalen. Kinderen durven<br />

hun voeten niet meer te laten zien en willen niet meer meedoen<br />

met gym op school. Zeker pubers die met hun uiterlijk<br />

bezig zijn, vinden dit heel erg. Ze zitten hier soms huilend in<br />

de stoel. Meestal hebben kinderen de infectie thuis opgelopen<br />

van de schimmelnagels van een of beide ouders. Als je<br />

hetzelfde nagelknippertje gebruikt kun je je kind al besmetten.<br />

Maar we zien ook dat kinderen na een nageltrauma<br />

(stoten of te kleine schoenen) of na een antibioticakuur een<br />

schimmelinfectie oplopen omdat de weerstand dan tijdelijk<br />

verminderd is. Dan is het risico groot dat ze een schimmelinfectie<br />

oplopen, bijvoorbeeld in het zwembad of in douches<br />

van de sportclub waar in de voegen van de tegels vaak<br />

schimmelsporen zitten.”<br />

SCHAAMTE<br />

Huisartsen nemen het probleem van schimmelnagels niet<br />

altijd serieus. ‘Leer er maar mee leven’ is vaak het advies dat<br />

gegeven wordt. Dit omdat een schimmelnagel nog steeds<br />

gezien wordt als een cosmetisch probleem in plaats van een<br />

probleem dat op den duur een medisch probleem kan worden.<br />

“Nergens voor nodig”, zegt Peter Boeters en ook niet<br />

fair tegenover het kind dat zich schaamt voor zijn schimmelnagels.<br />

“Zulke klachten moet je serieus nemen, kinderen<br />

kunnen last krijgen van een minderwaardigheidscomplex.<br />

Zeker omdat schimmelnagels tegenwoordig goed te behandelen<br />

zijn, mits je je houdt aan een aantal belangrijke voorwaarden.<br />

Therapietrouw is een must om resultaat te bereiken<br />

en te behouden. Kinderen en jongeren zullen de producten<br />

voor thuis consequent moeten blijven gebruiken en hun<br />

voeten goed moeten verzorgen, omdat ze anders opnieuw<br />

besmet kunnen raken. Het aanbrengen van de producten<br />

moet tweemaal daags gebeuren om een goed resultaat te<br />

krijgen. De jongeren, tieners in dit geval, zijn vaak enorm<br />

Schimmelnagels bij een<br />

elfjarig meisje<br />

12 | voetvak


gemotiveerd om van de schimmelnagels af te komen.”<br />

Zodra er sprake is van een schimmelnagel is het van belang<br />

om te voorkomen dat ook andere teennagels of de nagels<br />

van de handen aangedaan worden. Schimmelnagels bij<br />

kinderen kunnen net zo hardnekkig zijn als bij volwassenen.<br />

Boeters: “Je zou denken dat de schimmel sneller uitgroeit<br />

omdat de nagels van kinderen sneller groeien, maar dat is<br />

niet zo. Het verloop van de infectie verschilt sterk per kind.”<br />

PIJNKLACHTEN<br />

Schimmelnagels bij kinderen zien er hetzelfde uit als bij<br />

volwassenen. De nagel kan net zo verkleurd, verdikt en<br />

brokkelig zijn. Belangrijk verschil is dat kinderen veel vaker<br />

pijnklachten hebben. Peter Boeters: “Dat wordt vaak vergeten.<br />

Bij schimmelnagels is ook de omliggende huid aangetast.<br />

Wanneer de verdikte nagels bij het balletje trappen in de<br />

teen worden gedrukt, geeft dat pijn. Volwassenen hebben<br />

daar veel minder last van en zijn bovendien minder actief dan<br />

kinderen. Ook dat is een belangrijke reden om kinderen niet<br />

met schimmelnagels te laten rondlopen. Je wilt dat ze pijnvrij<br />

kunnen spelen.”<br />

Het behandelen van kinderen met schimmelnagels vergt een<br />

iets andere aanpak dan bij volwassenen. Allereerst kun je de<br />

nagels bij jonge kinderen niet frezen. Peter Boeters: “We zien<br />

in onze praktijk kinderen vanaf een jaar of vier. Zij kunnen<br />

moeilijk stilzitten en hun nagels zijn zo dun en kwetsbaar dat<br />

frezen echt niet kan. Bij kinderen vanaf een jaar of twaalf kun<br />

je dat als pedicure wel heel voorzichtig doen.”<br />

BEHANDELING<br />

Niet alle behandelmogelijkheden tegen schimmelnagels zijn<br />

geschikt voor kinderen. Jonge kinderen kun je niet behandelen<br />

met een Pack-lamp, omdat zij moeilijk stil kunnen zitten.<br />

Volgens Peter Boeters kan dit vanaf een jaar of zeven, maar<br />

jonger raadt hij af. Ook medicatie (terbinafine of itraconazol)<br />

bij jonge kinderen is meestal geen optie vanwege de bijwerkingen<br />

die kunnen optreden, zoals leverschade, maag/<br />

darmklachten of huiduitslag. Boeters: “Heel soms, wanneer<br />

er sprake is van een zeer ernstige infectie van de nagels,<br />

adviseren wij om wel over te gaan op medicatie. Het grote<br />

voordeel hiervan is dat je sneller resultaat bereikt. We geven<br />

dan een brief mee voor de huisarts, waarin we aangeven dat<br />

de dosis kan worden afgestemd op het gewicht van het kind.<br />

Niet alle huisartsen weten dat.”<br />

Pijnlijke laserbehandelingen van schimmelnagels raadt<br />

Boeters ook af bij kinderen, omdat zij vaak gevoeliger zijn<br />

voor pijn en deze behandeling te belastend is. Boeters: “Een<br />

alternatief bij zeer jonge kinderen is het gebruik van speciale<br />

‘KINDEREN HEBBEN VEEL VAKER<br />

PIJNKLACHTEN’<br />

peptide-druppels die voorkomen dat de schimmel verder<br />

doorgroeit onder de nagel. De aangetaste nagel groeit uit<br />

waarna de schimmel als het goed is verdwijnt. Het mooie aan<br />

deze peptide-druppels is dat zij de weerstand van de nagel<br />

weer op peil brengen, waardoor de huid zelf de schimmel<br />

geen kans meer geeft. Je druppelt tweemaal daags het<br />

product bij de nagelriem, zodat de huid onder de nagel<br />

verzadigd raakt met de peptide. Wij hebben deze druppels in<br />

ons assortiment en we zien goede resultaten hiermee bij<br />

kinderen. Ook bij volwassenen overigens.<br />

GEZINSTHERAPIE<br />

Uiteraard moet je altijd voorkomen dat de nagels opnieuw<br />

besmet raken. Dat betekent dat je sokken op zestig graden<br />

moet wassen, dat je andere gezinsleden ook moet behandelen<br />

wanneer zij besmet zijn en dat je ook de schoenen regelmatig<br />

met een spray moet behandelen tegen schimmel. Anders ben<br />

je in mum van tijd weer terug bij af. Het kan handig zijn om<br />

ieder gezinslid eigen handdoeken en badmatten te geven,<br />

zodat het risico op besmetting kleiner wordt. Als iedereen een<br />

eigen kleur badtextiel heeft, is verwarring uitgesloten.”<br />

HYGIËNE<br />

Pedicures kunnen bij kinderen vanaf een jaar of zeven de<br />

nagel frezen. “Maar dan moet je natuurlijk niet eerst de<br />

aangetaste nagel behandelen en vervolgens met hetzelfde<br />

freesje de gezonde nagels vijlen!”, zegt Boeters. “Dat gebeurt<br />

echt nog steeds. Het is belangrijk dat pedicures goed de<br />

hygiëne-voorschriften naleven. Wij bieden pedicures die met<br />

onze producten werken een volledig uitgewerkt behandelplan<br />

plus ondersteuningsadvies voor bij de cliënt thuis. We<br />

adviseren pedicures om bij een nieuwe cliënt altijd eerst<br />

vrijblijvend een uitgebreide intake te doen, om in kaart te<br />

brengen wat er aan de hand is en om de cliënt goed te<br />

informeren over de behandelmogelijkheden en de voorschriften<br />

die men thuis in acht moet nemen. Anders heeft behandelen<br />

van schimmelnagels weinig zin. Pedicures die specifieke<br />

vragen hebben kunnen altijd bij ons terecht. Wij kunnen<br />

een microbioloog om advies vragen die alles weet over<br />

schimmelnagels en het behandelen ervan. Onze ervaring is<br />

dat het behandelen van schimmelnagels bij kinderen heel<br />

dankbaar werk is. Kinderen zijn zo blij en opgelucht wanneer<br />

hun nagels weer gezond zijn!”<br />

voetvak | 13


Goed om te weten<br />

column<br />

Door: Team MSK<br />

HET IS<br />

MAAR DAT<br />

JE HET<br />

WEET<br />

De laatste jaren worden veel sectoren geconfronteerd met fikse prijsstijgingen. Ook de<br />

voetverzorgings- en beautybranche hebben te maken met gestegen prijzen. Vooral de<br />

prijzen van grondstoffen schieten omhoog en dus ook van materialen zoals vloeistoffen en<br />

disposables. Hoe toets je nu of een aanbieding echt voordelig is?<br />

De snelheid waarmee de prijzen stijgen, is groot en dat<br />

maakt het lastig om vooruit te kijken. Niemand kan in een<br />

glazen bol kijken, maar om goed te kunnen inschatten welke<br />

prijs reëel is, moet je voortdurend veel informatie vergaren<br />

en combineren. Ook kan de producent, door de diversiteit<br />

in prijsstijgingen van materialen, logistieke processen, verpakkingen,<br />

personeelskosten en energie het ontwerp of het<br />

formaat van een product aanpassen. Kortom: het toetsen<br />

van een aanbieding of een begroting voor een investering in<br />

de praktijk is specialistisch werk. Nu meer dan ooit.<br />

Het bijhouden van marktontwikkelingen kost veel tijd. Tijd<br />

die de meeste voetverzorgers liever besteden aan het<br />

helpen van de vele klanten in de praktijk. Toch is het van<br />

essentieel belang de markt en vakbladen in de gaten te<br />

houden. Facebook en andere sociale media zijn uiteraard<br />

nuttig, maar geen betrouwbare informatiebron. Pedicures<br />

maken helaas nog maar mondjesmaat gebruik van<br />

intervisiegroepen, waardoor kennis niet echt breed gedeeld<br />

wordt met collega’s. Juist in vakbladen vind je nuttige<br />

informatie, die je direct kan toepassen. Je krijgt antwoorden<br />

op vragen over sprayvloeistof en over werkzame stoffen in<br />

verzorgingsproducten, maar ook inzicht in de marktwerking.<br />

SAMENLOOP VAN FACTOREN<br />

Wie de grote vakbeurzen in Utrecht en Houten heeft<br />

bezocht en zich verbaasd heeft over prijsstijgingen,<br />

moet zich realiseren dat prijsveranderingen veroorzaakt<br />

‘MONITOR DE INKOOPPRIJZEN VAN<br />

JE PRODUCTEN’<br />

worden door een samenloop van factoren in de markt.<br />

We zien stijgingen in prijzen voor pedicuremachines,<br />

productlijnen, behandelstoelen en apparatuur. Alle<br />

leveranciers zoeken samen met de fabrikanten continu naar<br />

betaalbare oplossingen, maar ook naar goede onderdelen<br />

en duurzame grondstoffen. Vraag je leverancier gerust<br />

naar de achtergronden van een prijsverandering. Iedere<br />

professionele leverancier zal zijn klanten zo eerlijk en goed<br />

mogelijk informeren over de prijsstelling.<br />

PAS JE EIGEN TARIEVEN AAN<br />

Maar je kunt tegelijkertijd het advies verwachten om de<br />

prijzen van je verkoopproducten te monitoren. Het zou<br />

immers heel vervelend zijn als je producten lange tijd voor<br />

dezelfde prijs verkoopt, terwijl je inkoopprijs ondertussen<br />

gestegen is. Dan daalt je marge teveel. Tegenwoordig zie<br />

je dat voetverzorgingsproducten in allerlei webwinkels en<br />

zelfs op bol.com te koop zijn. Als deze webshops door<br />

vakcollega’s gerund worden, vormen ze geen bedreiging,<br />

mits de verkoopprijzen gericht zijn op consumenten. Zo blijft<br />

de verkoop van je collega in stand en vindt er geen oneerlijke<br />

concurrentie plaats. Wie echter inkoopprijzen rekent voor<br />

consumenten, doet zichzelf én de hele branche tekort.<br />

COMMUNICATIE IS DE SLEUTEL<br />

Niet alleen de groothandels moeten hun prijzen soms<br />

aanpassen, maar voetverzorgers ook. Als je kosten stijgen<br />

en je daarom je uurtarief verhoogt vertel dat dan eerlijk en<br />

tijdig aan je klanten. Als je klant voelt dat hij ondanks de<br />

prijsstijging een reële prijs betaalt voor jouw service, zal hij<br />

jouw tarief eerder accepteren. Communicatie is de sleutel.<br />

Wees to the point, de dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn.<br />

Heb je vragen, neem dan contact op met je groothandel.<br />

14 | voetvak


Opleidingsinstituut<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PROVOET<br />

ERKEND<br />

OPLEIDER<br />

<br />

<br />

professioneel<br />

passend<br />

persoonlijk<br />

Opleidingen en nascholingscursussen<br />

voor (medisch)<br />

pedicures<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Pediroda<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Leslocaties:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.pediroda.nl - info@pediroda.nl - 0548 - 545 077<br />

Naamloos-1 1 23-04-<strong>2024</strong> 08:18


Achtergrond<br />

DRIESPORENBELEID<br />

Door: Petra Teunissen. Foto’s: Shutterstock<br />

BIJ DROGE HUID<br />

Voeten, de ‘stiefkindjes’ van ons lichaam hebben vaak te<br />

kampen met een extreem droge huid, een disbalans tussen<br />

waterverlies en rehydratatie. De verzorging van de droge huid<br />

vraagt om een drievoudige aanpak van de voetverzorger<br />

én de klant. Samen ga je op zoek naar de juiste cosmetische<br />

ingrediënten.<br />

Even terug naar de basis. Een belangrijke functie van de<br />

huid is bescherming tegen uitdroging. Dat is de taak van<br />

de epidermis, de hoornlaag. De epidermis, 0,0<strong>03</strong>-4 mm dik,<br />

is biologisch gezien de actiefste huidlaag. De zuurmantel,<br />

die de huid bedekt als een dunne film wordt door de<br />

huid zelf aangemaakt. Als de beschermlaag mechanisch<br />

wordt weggehaald door wassen herstelt de huid zelf de<br />

zuurmantel. Het grootste deel van de zuurmantel bestaat<br />

uit de zogenaamde Natural Moistening Factors (NMF). Nog<br />

belangrijker is de lipid protection film. Die functioneert als<br />

een barrière, waardoor vreemde bestanddelen de huid niet<br />

kunnen binnendringen.<br />

DISBALANS<br />

Zo’n dertig tot veertig procent van de bevolking heeft een<br />

droge huid. Dat betekent een disbalans tussen waterverlies<br />

en rehydratatie: er gaat meer vocht uit de bovenste<br />

huidlagen (hoornlaag) dan in de komt komt. Het vochtverlies<br />

gaat samen met afbraak van de lipide huidbarrière en<br />

de keratine in de lagere lagen van de epidermis. Dat<br />

vochtverlies wordt omschreven als transepidermal water<br />

loss, afgekort TEWL. De TEWL is hoog bij kinderen, stabiel<br />

tussen het tiende en zestigste levensjaar en neemt dan snel<br />

af. Op dat moment ontstaan namelijk veranderingen in de<br />

barrièrefunctie van de huid. Ook het droger worden van de<br />

oudere huid speelt een rol: er is minder water in de huid om<br />

te verdampen.<br />

Een droge huid is goed te herkennen. De huid staat strak,<br />

schilfert, is ruw, meer of minder gevoelig, craquelé en soms<br />

geïrriteerd en dus rood of ontstoken. In principe is een droge<br />

huid niet pijnlijk.<br />

Een droge huid is niet alleen een cosmetisch probleem.<br />

De huid moet ook verzorgd worden omdat de verstoorde<br />

barrièrefunctie meer risico geeft dat schimmels, bacteriën<br />

en virussen de huid infecteren.<br />

Een droge huid komt vooral veel voor op de benen,<br />

onderbenen en natuurlijk voetzolen. Dat komt mede omdat<br />

de doorbloeding in de onderste helft van het lichaam<br />

slechter is. In de benen en voeten kan uitdroging leiden tot<br />

pijnlijke kloven, zeker in combinatie met een harde huid.<br />

Op de voetzolen en de handpalmen zijn de epidermis en de<br />

keratinelaag veel dikker. De huid heeft daar (en op de lippen)<br />

geen talgklieren. Daarom krijgen deze regio’s uitsluitend vet<br />

door de epidermale lipiden, zodat het uitdrogingsproces veel<br />

sneller gaat en de huid verdikt en verhardt.<br />

OORZAKEN<br />

Een droge huid kan worden veroorzaakt door een<br />

groot aantal (aangeboren) oorzaken zoals hormoonschommelingen<br />

en ziektes als neuro-dermatitis, psoriasis,<br />

diabetes of ichthyosis. Er zijn ook veel externe invloeden<br />

op de vochthuishouding: hitte, kou, vocht, agressieve<br />

reinigingsmiddelen, chemotherapie of straling.<br />

In de voetverzorgingspraktijk ziet je veel uitdroging door<br />

diabetes, ouderdom en klimatologische omstandigheden.<br />

Met name in de winter heeft de huid moeite met de relatief<br />

lage luchtvochtigheid in de atmosfeer, de droge centrale<br />

verwarming en de kou. Ook in de zomer kunnen klachten<br />

ontstaan omdat de zon en airconditioning een negatieve<br />

invloed hebben. Ook zwemwater droogt de huid sterk<br />

uit. Er kan zelfs een eczema craquelatum ontstaan door<br />

waterverlies van de hoornlaag in een atmosfeer met relatief<br />

lage waterdampspanning. Bijvoorbeeld in droge centraal<br />

verwarmde huizen of bij lage buitentemperaturen en koude<br />

wind of door te veel wassen met zeep. Eczema craquelatum<br />

is vaak te zien op scheenbenen van oudere mensen. Indien<br />

een droge huid veroorzaakt wordt door eczeem, adviseer de<br />

klant dan naar de huisarts te gaan.<br />

‘IN DE VOETVERZORGINGSPRAKTIJK<br />

ZIET JE VOORAL UITDROGING<br />

DOOR DIABETES, OUDERDOM EN<br />

HET KLIMAAT IN- EN BUITENSHUIS’<br />

16 | voetvak


DRIE PROBLEMEN<br />

Kort gezegd zijn er fysiologisch gezien bij een droge huid<br />

dus drie problemen:<br />

• Een verminderd aantal huideigen lipiden<br />

• Te weinig water in de huid<br />

• Verhoogd waterverlies<br />

De behandeling van de droge huid loopt dan ook volgens<br />

deze drie sporen: vet (lipiden) en water toevoegen en<br />

water in de huid vasthouden door NMF’s met behulp van<br />

voetverzorgingsproducten met de juiste ingrediënten.<br />

1: LIPIDEN TOEVOEGEN<br />

De droge huid heeft verzorging nodig met vette crèmes,<br />

omdat de huid in de eerste plaats vet nodig heeft om weer<br />

een goede barrière op te bouwen en zo waterverlies uit de<br />

onderste huidlagen te voorkomen.<br />

De huideigen lipiden zijn de beste keuze om uitdrogen te<br />

voorkomen en de droge en beschadigde huid te vernieuwen.<br />

Dat zijn vetalcoholen, vetzuren, korte en lange ketting<br />

esters in combinatie met triglyceriden, squaleen en wassen.<br />

Natuurlijke oliën zoals avocado, amandel, jojoba, olijf,<br />

maïs, soja en saffraan en minerale oliën worden ook veel<br />

toegepast.<br />

2: WATER VASTHOUDEN<br />

Om de beschermende functie te verbeteren zijn producten<br />

nodig met fosfolipiden, sphingolipiden en ceramiden die<br />

bijdragen aan een langer durend herstel van de huid en<br />

bevochtiging. Deze ingrediënten worden occlusieven<br />

genoemd omdat ze verdamping van vocht in de huid<br />

voorkomen. Een product mag er niet te veel van bevatten,<br />

want als ze de huid volledig blokkeren, droogt de huid juist<br />

weer uit.<br />

3: VOCHT TOEVOEGEN<br />

Tot slot heeft de droge huid ook extra vocht nodig. De huid<br />

doet dat zelf met haar NMF’s die het water absorberen uit<br />

de omgeving en vanuit de diepere lagen van de huid. De<br />

NMF’s verminderen ook de oppervlaktespanning van de huid<br />

en beheersen de waterafstotende kracht van de keratine.<br />

Huideigen NMF’s zijn onder andere: vrije aminozuren<br />

(serine, citruline), natriumzouten van pyrolyddincarbon<br />

zuur, stikstofverbindingen (ureum, glucosamine, creatinine)<br />

en elektrolyten zoals Na, K, Ca Mg, fosfaten, chlorides en<br />

lactaten.<br />

Cosmetische substanties met NMF’s moeten terechtkomen<br />

in de hoornlaag en dus moet het product behoorlijk wat<br />

water bevatten. Een van de belangrijkste moisturizers is<br />

glycerol, maar veel voetencrèmes bevatten ook ureum,<br />

hyaluronzuur en de zouten daarvan en vitamine E. Deze<br />

NMF’s zie je vaak op de ingrediëntendeclaratie (INCI) van<br />

voetverzorgingsprducten:<br />

• Ureum of urinezuur (INCI urea) is veruit de belangrijkste<br />

NMF met een effectieve waterbindende functie.<br />

Daarnaast onderdrukt ureum de toename van de<br />

huidcellen, helpt tegen jeuk, sluit de huid af, werkt<br />

antibacterieel en verhoogt de elasticiteit. Ureum<br />

voorkomt tenslotte het dikker worden van de huid en is<br />

juist daarom zo goed voor voeten.<br />

• Glycerol is vooral waterbindend op de oppervlakte van<br />

de huid. Het voorkomt dat de lipiden vast worden en<br />

zorgt zo voor een betere elasticiteit van de huid.<br />

• Vitamine E (tocopherol) is bekend als antioxidant (vrije<br />

radicalen vanger), versoepelt de huid en bindt vocht.<br />

Vitamine B5 (panthenol) versnelt de aanmaak van<br />

nieuwe huidcellen, werkt antibacterieel, versnelt de<br />

wondheling en bindt vocht. Ook deze vitamine verfraait<br />

de huid en helpt bij littekens.<br />

• Hyaluronzuur is een supergoede moisturizer.<br />

Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof waardoor<br />

intoleranties en allergieën nagenoeg niet voorkomen.<br />

Het is vergelijkbaar met gelatine: het bindt<br />

vochtmoleculen aan elkaar waarmee het ‘water’ in de<br />

huid wordt verdikt tot een gelachtige substantie.<br />

DROGE HUID BEHANDELEN<br />

De verzorging van een droge huid kost veel tijd en duurt<br />

soms levenslang, in ieder geval bij oudere cliënten. De huid<br />

moet iedere dag worden ingesmeerd met een product dat<br />

de bovenstaande ingrediënten bevat. Het beste moment is<br />

voor het slapen gaan of direct na het douchen. Als de crème<br />

wordt aangebracht op een iets vochtige huid, dan neemt<br />

de huid dat vocht nog op. Met de meeste NMF’s zie je al na<br />

een paar dagen verbetering: de huid wordt minder schilferig,<br />

jeukt minder en is soepeler. Vitamine E-crèmes hebben na<br />

zo’n negen weken resultaat. Is de uitdroging meer complex,<br />

dan moet de cliënt twee keer per dag smeren. Een keer per<br />

week scrubben helpt om de dode huidcellen versneld te<br />

verwijderen en stimuleert de celvernieuwing. Naast vocht<br />

toevoegen moet de cliënt vanzelfsprekend ook voorkomen<br />

dat de huid uitdroogt. Dat betekent goed beschermen<br />

tegen kou en temperatuurswisseling en zeepvrije<br />

reinigingsproducten gebruiken.<br />

In de voetverzorgingspraktijk ontkom je niet aan het gebruik<br />

van harde alcoholen. Die kunnen het niveau van de NMF’s in<br />

de huid verlagen waardoor de huid extra uitdroogt. Daarom<br />

gebruik je altijd een terugvettend product als de laatste stap<br />

in de behandeling.<br />

Zie ook VoetVak+ 7-2023 voor een artikel over ingrediënten in<br />

voetverzorgingscosmetica.<br />

voetvak | 17


Expert<br />

6TIPS<br />

Door: Mirjam Tuinhout<br />

VOOR<br />

MINDER<br />

PIJN<br />

TIJDENS<br />

LOPEN EN BEWEGEN<br />

Komen er gebreken bij<br />

het ouder worden? Ja,<br />

dat is gewoon zo. Maar<br />

dat wil niet zeggen<br />

dat alle lichamelijke<br />

klachten horen bij het<br />

ouder worden! Je hebt<br />

gedeeltelijk zelf invloed<br />

op pijn, oftewel: je kan<br />

best veel dingen zelf<br />

doen tegen pijn. In dit<br />

artikel lees je zes tips voor<br />

je klanten die voetklachten<br />

en andere gewrichts- of<br />

pijnklachten hebben.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

De laatste cliënt van de ochtend is Nettie, een vaste klant. Ze<br />

is 63 jaar en heeft steeds meer pijntjes in haar lijf. Ze ervaart<br />

ongemak in haar rug, knie, schouder en handen. Aan haar<br />

linkervoet heeft ze een niet-flexibele klauwteen, met een<br />

likdoorn. Ook voelt ze pijn onder het tweede middenvoetsbeentje<br />

met een flinke laag eelt erop. Het voelt alsof ze op<br />

een botje loopt en daarin heeft ze ook gelijk. Ze heeft in het<br />

algemeen steeds meer moeite met bewegen en ze vraagt<br />

aan jou: wat kan ik doen om minder pijn te hebben<br />

tijdens het lopen en bewegen?<br />

EELTVORMING EN LIKDOORNS<br />

Het weghalen van eelt en likdoorns verlicht de<br />

pijn direct. Oftewel: als pedicure doe jij goed<br />

werk. Verwijder eelt zo volledig en egaal<br />

mogelijk. Dit vermindert de druk ook met<br />

minimaal 30%!<br />

SCHOENENTIPS<br />

Schoenen kunnen voor veel ongemak zorgen. Maar<br />

goede schoenen kunnen je klant ook veel fijne wandeltijd<br />

bezorgen. Als je maar weet waar je op moet letten!<br />

De tekening rechtsboven kun je je cliënt laten zien<br />

terwijl je uitleg geeft. Plaatjes zeggen meer dan 1000<br />

woorden.<br />

PARACETAMOL<br />

Paracetamol dempt de pijnprikkel en geeft zelden bijwerkingen.<br />

Paracetamol is heel waardevol omdat de hersenen<br />

gevoeliger worden voor pijn bij mensen die gedurende lange<br />

tijd veel pijntjes hebben. Het gevolg kan zijn dat zelfs een<br />

zachte aanraking al voor veel pijn kan zorgen. Het zenuwstelsel<br />

doet dan alsof het brandalarm afgaat, terwijl je alleen<br />

maar een waxinelichtje aansteekt. Vals alarm dus.<br />

Plantaardige<br />

voeding<br />

vermindert pijn en<br />

vermoeidheid<br />

bij reumatoide<br />

artritis en artrose.<br />

Tuinieren is een milde en ontspannende manier van<br />

bewegen waarbij je het hele lichaam gebruikt.<br />

Door paracetamol gedurende twee weken (drie<br />

keer per dag 1000 mg) te slikken wordt de pijnprikkel<br />

gedempt. Paracetamol helpt dus je<br />

hersenen om minder pijnprikkels te ontvangen<br />

zodat ze minder op de pijn hoeven te focussen.<br />

TROUW ONTSTEKINGSREMMENDE MEDICATIE<br />

INNEMEN<br />

Bij aandoeningen zoals jicht en reumatoïde artritis is het<br />

noodzakelijk en essentieel om trouw de voorgeschreven<br />

medicatie in te nemen. Bij jicht en RA ontstaan er namelijk<br />

ontstekingen in het gewricht, die het kraakbeen, bot en<br />

4<br />

18 | voetvak


5<br />

6<br />

Goede schoenen<br />

geven veel<br />

wandelplezier.<br />

kapsel aantasten. Als deze structuren eenmaal zijn aangetast,<br />

kan de schade niet meer worden teruggedraaid. Eens kapot,<br />

altijd kapot. Dit klinkt heel dramatisch en dat is het eigenlijk<br />

ook wel: de aangerichte schade door de ontstekingen is niet<br />

meer te herstellen. Om verdere schade te voorkomen, is het<br />

dus essentieel om de ontstekingen geen kans te geven. En<br />

als er toch ontstekingen zijn, moeten ze zo snel mogelijk<br />

behandeld worden. Hoe dan? Met medicatie! Deze medicatie<br />

remt het ontstaan van een ontsteking. Mocht er onverhoopt<br />

toch een ontsteking de kop opsteken, verkort de medicatie<br />

de duur van de ontsteking.<br />

BEWEGEN<br />

“Rust roest’’ en ‘’Use it or lose it’’. Twee uitdrukkingen die al<br />

aangeven dat je moet blijven bewegen. Ook als je pijn hebt!<br />

Als je spieren eenmaal niet meer gebruikt, slinken ze snel. Al<br />

na een korte tijd houd je bijna niets meer over. Denk maar<br />

eens aan de kuit van iemand die net uit het gips komt: de<br />

omvang is nog maar een fractie van de kuit van het gezonde<br />

been. Oftewel: als je je spieren niet gebruikt, slinken ze. En ze<br />

slinken sneller dan dat je ze kan opbouwen. Voor je het weet,<br />

zit je in een negatieve vicieuze cirkel waarbij je steeds minder<br />

kan, je steeds eerder moe bent en meer pijn hebt.<br />

Oftewel: die spieren actief houden, is essentieel om in vorm<br />

te blijven. Gelukkig is spieren actief houden en bewegen iets<br />

anders dan sporten met veel zweet! Het zijn de kleine acties<br />

die je fit houden. Bijvoorbeeld: op de fiets een klein rondje<br />

maken, een kort extra wandelingetje tussendoor, de trap naar<br />

beneden nemen in plaats van de lift, de auto net iets verder<br />

weg parkeren in plaats van voor de deur, op je werk je kopje<br />

koffie halen bij de automaat die het verste weg is. Deze<br />

adviezen kan jij als pedicure prima geven.<br />

Daarentegen: bewegen met pijn is lastiger, maar ook noodzakelijk.<br />

Doseren is daarom cruciaal, met een gezonde mix<br />

tussen inspanning en ontspanning. Weet: er gaat niets kapot<br />

door pijn. En pijn wordt doorgaans draaglijker als je iets hebt<br />

gedaan wat je leuk vindt. Dat is makkelijker gezegd dan<br />

gedaan. Soms is het fijn als iemand met je cliënt meedenkt<br />

zoals ergotherapeuten, POH-ers en fysiotherapeuten.<br />

PLANTAARDIGE VOEDING<br />

Recent onderzoek bewijst dat plantaardige voeding pijn en<br />

vermoeidheid vermindert. Een plantaardig dieet laat zelfs<br />

‘ALS JE SPIEREN EENMAAL NIET<br />

MEER GEBRUIKT, SLINKEN ZE SNEL’<br />

FeetForward helpt pedicures én hun cliënten bij het<br />

verminderen van voet- en enkelklachten. Met direct<br />

toepasbare tips voor de dagelijkse praktijk en met<br />

medische informatie in begrijpelijke taal. Via online<br />

trainingen die opfrissing, verbreding en verdieping<br />

brengen over voetklachten. Mirjam Tuinhout heeft<br />

werkervaring als MPA Voet- en enkelorthopedie, podotherapeut,<br />

docent/onderzoeker en ondernemer. Met<br />

FeetForward heeft ze een missie: een leven lang lopen<br />

voor jouw cliënten. www.feetforward.nl<br />

ontstekingswaardes in het bloed dalen. Ook verkleint het<br />

risico op hart- en vaatziekten én diabetes. Dit onderzoek is<br />

uitgevoerd bij mensen met reumatoïde artritis en artrose (zie<br />

ook het interview met onderzoeker Carlijn Wagenaar van<br />

Reade in VoetVak 1 – 2023). Het ging om een programma<br />

met onbewerkte en plantaardige voeding samen met meer<br />

beweging en minder stress. Andere voordelen waren dat<br />

mensen gewicht verloren, een lagere bloedsuikerwaarde<br />

kregen en een daling van het slechte cholesterol (LDL).<br />

De belangrijkste ingrediënten zijn veel groenten en fruit.<br />

Namelijk per dag 250-400 gram groente en 2-3 stuks fruit. Dit<br />

beslaat de helft van je bord. Een kwart van je bord bestaat uit<br />

volkoren granen zoals volkorenbrood, zilvervliesrijst, quinoa<br />

en havermout. Het laatste kwart bestaat uit plantaardige<br />

eiwitten zoals peulvruchten, sojaproducten, paddenstoelen,<br />

noten en zaden. Het is goed om 1-2 porties peulvruchten per<br />

dag te eten, zoals bonen, linzen en sojaproducten (tofu,<br />

tempeh, edamame).<br />

Buiten bewegen is extra goed voor de gezondheid.<br />

voetvak | 19


De casus van Kasius<br />

Door: Karin Kasius<br />

PRET VOOR TWEE<br />

Een afgebroken teen aan de ene voet en een rare ‘bobbel’ aan de andere voet. Mijn<br />

cliënte heeft twee bijzondere grote tenen en problemen met de nagelgroei, door heel<br />

verschillende oorzaken. Samen met andere professionals probeer ik de nagels weer in<br />

het gareel te krijgen. We zijn al goed op weg.<br />

Wist je dat we pijn van dierbaren intensiever meevoelen<br />

dan pijn van vreemden? En dat we pijn die we herkennen<br />

meer meevoelen dan pijn waar we ons niks bij voor kunnen<br />

stellen? Zo kunnen de meesten van ons best naar een<br />

operatie op televisie kijken zonder daarvan akelig te worden.<br />

We denken amper na over de pijn van die patiënt op<br />

het scherm. Maar als een bekende vertelt dat zijn vinger<br />

ongenadig tussen een deur kwam, volgt er snel “Pfhoeooeee!”<br />

We kunnen ons ongeveer voorstellen hoe een<br />

beknelde vinger moet voelen en daardoor raken zulke<br />

verhalen ons meer.<br />

Dat inlevingsvermogen zorgt ervoor dat wij pedicures het<br />

zo lastig vinden om onze cliënten pijn te doen. We kunnen<br />

ons veel te goed voorstellen hoeveel pijn het doet wat we<br />

onze cliënt aandoen en schrikken er daarom voor terug.<br />

Daar heeft een chirurg geen problemen mee, kan ik je<br />

vertellen. Goed, de casus van dit artikel ontlokte mij een<br />

héél flinke “Pfhoeooeee!” Toen mijn cliënte vertelde wat er<br />

gebeurd was, wapperde ik zelfs met mijn handen. Ken je<br />

dat? Die wapperende handen horen bij die “Pfhoeooeee”,<br />

alsof je zelf tussen de deur hebt gezeten. En dan heeft de<br />

andere teen ook nog een verhaal.<br />

VASTGEZET<br />

Mijn cliënte kwam bij mijn collega vandaan. Ze was intern<br />

doorverwezen om eens mee te kijken naar een nagel die<br />

beschadigd was. Kon een beugel misschien een oplossing<br />

zijn? Toen de cliënte bij mij in de stoel schoof en vertelde<br />

wat het verhaal was achter de problemen met deze teen,<br />

moest ik wel even slikken. En wapperen én niet te hard<br />

nadenken. Ik had er op dat moment dan ook een hard<br />

hoofd in of het nog goed zou komen met die nagel. Deze<br />

20 | voetvak


de val. Toen ik mevrouw V voor het eerst zag, kon ik de<br />

naweeën daarvan nog zien. Na het horen van haar<br />

verhaal durfde ik echt niet te beloven dat die nagel weer<br />

mooi zou worden.<br />

De linkernagel vlak na het<br />

ongeluk.<br />

De linkernagel twee weken na het ongeluk.<br />

teen was namelijk afgebroken geweest. Letterlijk.<br />

Een flink aantal jaar terug is mevrouw V aan beide tenen<br />

geopereerd vanwege een hallux valgus. Daarbij zijn beide<br />

hallux MTP 1 gewrichten vastgezet. Er zit geen beweging<br />

meer in. Het zou niet mijn voorkeur hebben, maar ik zie<br />

het veel na dat soort operaties. Volgens mij blijft op die<br />

manier de nieuwe stand het best behouden door het<br />

gewricht compleet te fixeren.<br />

Doorgaans zorgt dat vastgezette gewricht niet voor<br />

problemen, zeker niet als er met de schoenen wat rekening<br />

mee wordt gehouden. Als de schoen helpt met het<br />

afwikkelen van de voet door bijvoorbeeld een afwikkelbalk,<br />

hoeft een vast gewricht geen belemmering te zijn.<br />

Als je valt, kan de teen echter niet meebewegen. En mijn<br />

cliënte viel in Spanje van een stenen trap. De linkerteen<br />

was niet in staat mee te bewegen met de val. Dit resulteerde<br />

erin dat de teentop afbrak tijdens de val. Vlak<br />

onder de nagel klapte de teen compleet naar achteren.<br />

Tja, wat niet kan meebuigen breekt. Zelfs je teen. Poeh<br />

ja, daar krijg je de rillingen van hè… De teen hebben ze<br />

gelukkig weer netjes vast kunnen zetten. Je ziet er<br />

eigenlijk niets van. Alleen is de nagel ook gescheurd bij<br />

MATRIX<br />

Zoals je weet, begint de nagel ruim onder de nagelriem<br />

te groeien. De nagel is daar nog erg zacht, maar als in<br />

dat gebied iets beschadigd raakt, dan verpest dat de<br />

nieuw te groeien nagel doorgaans permanent. De<br />

beschadigde cellen die de nagelplaat vormen, leveren<br />

nooit meer een mooie, gave nagel af. Afgaande op waar<br />

deze nagel was afgescheurd, vermoedde ik dat die<br />

nagelmatrix beschadigd was. Daarom wist ik niet of de<br />

‘krater’ in de nagel nog wel goed zou komen. Zou daar<br />

ooit weer een complete nagel kunnen komen?<br />

Ook vervormde de rest van de nagel door het gat dat<br />

ontstond. De buitenste nagelpunten waren steeds meer<br />

naar elkaar toe aan het groeien, wat effect had op de<br />

vorm van de gehele nagel. Samen met mevrouw V<br />

begonnen we een nagelbeugeltraject om te kijken wat er<br />

nog te herstellen viel aan de nagel. De tijd zou het gaan<br />

leren.<br />

Linkerteen maart <strong>2024</strong>. Linkerteen maart <strong>2024</strong>.<br />

NOG EEN TEEN-PROBLEEM<br />

Misschien is het vreemdste aan de casus van deze cliënte<br />

niet eens het afscheur-verhaal, maar het feit dat aan beide<br />

tenen buitengewone dingen gebeuren. Aan de andere teen<br />

van deze cliënte zit namelijk een bobbel. En deze bobbel<br />

trekt aan de nagel. De bobbel neemt zoveel van de huid<br />

mee dat de nagel onder spanning lijkt te komen staan. Dat<br />

is ook wel te merken, de nagel groeit in. Net zoals je broek<br />

strak naar binnen trekt als je broekzakken te vol zitten,<br />

Linkerteen oktober 2023. Overzicht van de linkervoet oktober 2023.<br />

‘VLAK ONDER DE NAGEL KLAPTE<br />

DE TEEN COMPLEET NAAR<br />

ACHTEREN’<br />

voetvak | 21


Overzicht van de rechtervoet oktober 2023. Rechterteen oktober 2023.<br />

Rechterteen maart <strong>2024</strong>. Rechterteen maart <strong>2024</strong>.<br />

Maar de nagel is wonderwel teruggegroeid! Zoals je kunt<br />

zien, is het ‘gat’ dat in de nagel zat aan het verdwijnen. Met<br />

behulp van de trekkracht van de beugel is de nagel ook<br />

weer beter gaan groeien. Het is altijd mooi om te zien hoe<br />

dat gaat. Door de lift die de beugel geeft, lijken die nagels<br />

altijd vleugels te krijgen en weer te gaan groeien waar dat<br />

voorheen stagneerde.<br />

Rechterteen maart <strong>2024</strong>. Rechterteen maart <strong>2024</strong>.<br />

EEN VEELBELOVEND BEGIN<br />

Twee bijzondere tenen met allebei een bijzondere situatie.<br />

Mooi dat het lichaam toch in staat is om zichzelf zover te<br />

genezen. En wat fijn dat we daar als pedicures bij kunnen<br />

helpen. Ik ben benieuwd wat de operatie gaat brengen en<br />

of er inderdaad een beugel nodig is als de teen zijn nieuwe<br />

vorm heeft gevonden. We gaan het zien. Ik zal je in ieder<br />

geval op de hoogte houden in mijn podcast!<br />

wordt de nagel in de huid getrokken door de spanning die<br />

de bobbel erop zet. Bizar! Nog nooit eerder heb ik deze<br />

groeiafwijking gezien. Gelukkig komt ook hiervoor een<br />

oplossing, maar daar is meer hulp voor nodig dan alleen de<br />

mijne.<br />

NOG EEN OPERATIE<br />

Mevrouw V wordt deze week geopereerd, nu om de<br />

bobbel op haar rechterteen weg te halen. De verwachting<br />

is dat de bobbel een compleet onschuldige uitstulping van<br />

het teenbot is, met daarop een slijmbeurs. Die zou de<br />

chirurg dus relatief makkelijk kunnen verwijderen. Dat zou<br />

superfijn zijn, dan kan ik daarna aan de slag om die nagel<br />

weer goed te positioneren. Eerst even kijken wat nodig is.<br />

Waarschijnljk ga ik ook voor die teen een nagelbeugel<br />

inzetten. De Unibrace of Brace-M heeft mijn voorkeur.<br />

De linkernagel is in ieder geval goed op weg! De beugel<br />

heb ik momenteel verwijderd in verband met de operatie.<br />

Karin Kasius begon acht jaar geleden na een carrière<br />

als verpleegkundige haar eigen medisch pedicure<br />

praktijk in Reeuwijk. Sinds 2023 is zij mede-eige naresse<br />

van Voetprofessionals in Rotterdam. Zij vertelt<br />

over haar ervaringen en ontwikkelingen in haar<br />

podcast: ‘De Pedicure Podcast’. Ook geeft ze<br />

training en scholing aan collega’s.<br />

22 | voetvak


Ondernemen<br />

Door: Joyce de Wit<br />

VOOR EEN RELAXTE<br />

VAKANTIEPLANNING<br />

“Elke zomer hetzelfde lied. Als ik vakantie wil, dan lukt dat eigenlijk niet.” Dit zinnetje<br />

schiet door mijn hoofd zodra ik begin met het tikken van deze column. Want we<br />

zitten midden in het drukke vakantieseizoen, als je deze nieuwe VoetVak+ fris<br />

geurend en wel uit de verpakking haalt en jezelf met een kop thee in je zonnestoel<br />

settelt. Hoe zorg je dat je rustig in je stoel blijft zitten en niet in de stress schiet<br />

over de grote vakantie-puzzel?<br />

We zitten middenin het “mooie zomervoetjes” seizoen.<br />

Oftewel het grote “hoe hou ik iedereen tevreden rond mijn<br />

vakantie” seizoen. Want dat is eigenlijk wel de grootste<br />

uitdaging die je op dit moment hebt. Hoe krijg je al je klanten<br />

rond je vakantie ingepland? Naar ieders wens, behoefte en<br />

rekening houdend met hún vakantieplannen. En naar ieders<br />

zorgprofiel. Want je hebt klanten die je echt wel moet zien<br />

voor je vakantie, omdat je ze op het hart moet drukken dat ze<br />

bij enige verandering écht je collega moeten bellen.<br />

En dat niet alleen, hoe ga je ervoor zorgen dat je zelf ontspannen<br />

op vakantie gaat? Dat je zingend van de voorpret je<br />

‘VRAAG JE VASTE KLANTEN OM<br />

ALVAST TWEE AFSPRAKEN TE<br />

MAKEN: VOOR EN NA JOUW<br />

VAKANTIE’<br />

koffers inpakt in plaats van nokkievolle dagen maken tot de<br />

avond voor vertrek? Waardoor je nijdig en met het zweet op<br />

je rug je bikini staat te zoeken terwijl je je huis nog even aan<br />

kant reddert, want je wil niet terugkomen in een smerig huis.<br />

HET LOOPT ALTIJD ANDERS<br />

Waar de ene pedicure al ruim van tevoren afspraken voor en<br />

na de vakantie heeft ingepland, laten andere collega’s het een<br />

beetje op zijn beloop. Na al die jaren en door schade en<br />

schande wijs geworden, gaan ze ervan uit dat het toch altijd<br />

weer anders loopt dan verwacht. Dat hoort er ook een beetje<br />

bij.<br />

Ik herinner me nog goed de tijd dat ik zelf mijn pedicurepraktijk<br />

had. Ik maakt overvolle dagen tot aan de vakantie. Na acht<br />

klanten wist ik niet meer wat ik tegen wie had verteld, omdat<br />

mijn hoofd omliep van alles wat ik nog moest doen. Er waren<br />

middagen bij dat ik mezelf tijdens een behandeling afvroeg:<br />

“Heb ik deze mevrouw nou al gevraagd waar ze heen gaat op<br />

vakantie? Ging zij nou naar Spanje of was dat de vorige<br />

24 | voetvak


klant?” Op die dagen draaide ik op de automatische piloot.<br />

Als vanzelf schoot de frees over de hielen, lakte ik me drie<br />

slagen in de rondte en zwaaide ik iedereen met een grote<br />

glimlach uit. “Zo, nog drie te gaan.” Aan het eind van die<br />

lange dagen vroeg ik me steevast af waarom ik ze toch zo vol<br />

plande. Want ik wist toch hoe zwaar het was, hoe bekaf ik<br />

aan het eind van de dag was?<br />

BLIJE KLANTEN<br />

Wat maakt nou dat we toch die agenda zo vol proppen?<br />

Tegen beter weten in? Omdat het ons ook veel oplevert. Zo<br />

simpel is het. Het levert je wat op. Blije klanten. Mensen die<br />

je nodig hebben en die je kon helpen. En vooral: mensen die<br />

je waarderen. Die hun waardering laten voelen of zelfs<br />

uitspreken. “Ik loop weer op wolkjes.” “Wat zou ik toch<br />

zonder jou moeten?” “Dankzij jou durf ik mijn slippertjes weer<br />

aan.”<br />

Die reacties maken dat je ertoe doet. Dat het werk dat je doet<br />

belangrijk is. Jij maakt met je behandeling de wereld een<br />

stukje mooier. Je wordt gevoed door mensen te helpen, te<br />

geven en te verzorgen. Je ervaart zingeving. Een stukje<br />

‘zielsvervulling’ noem ik het ook weleens. Hoe mooi is het dat<br />

je doet wat je het allerliefste doet: mensen behandelen. Het<br />

is geweldig dat je daar enorm goed in bent, je bent een echte<br />

vakvrouw. Je krijgt er ook nog voor betaald en als kers op de<br />

taart haal je een stuk zielsvervulling uit je werk. Daar word je<br />

megagelukkig van. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat hun<br />

vak en hun leven al deze facetten bevatten?<br />

En daarom prop jij je agenda overvol. Je gaat weer lange<br />

dagen werken, tegen beter weten in. Eigenlijk weet je wel dat<br />

je “nee” zou moeten zeggen als die zomervoetenklant belt.<br />

Maar het brengt je ook zoveel. Is het geheim misschien dat je<br />

meer krijgt dan je ogen zien?<br />

VIER TIPS VOOR AGENDAPLANNING<br />

In mijn podcast over agendaplanning rondom de vakantieperiode<br />

deel ik kennis en inzichten met mijn luisteraars. Hier zal<br />

ik alvast vier tips met je delen.<br />

1. Kondig nu al aan dat de vakantieperiode een drukke tijd is<br />

en vraag je vaste klanten om alvast een afspraak te<br />

maken. Het liefst twee afspraken, één voor en één na je<br />

vakantie.<br />

2. Maak een prioriteitenlijst. Welke klanten moeten écht<br />

voor jouw vakantie nog door jou gezien en behandeld<br />

worden? Denk aan de klanten met een hoog risicoprofiel.<br />

Deze klanten plan je als eerste in. Daarna komen je vaste<br />

klanten. Deze klanten wil je ook een plek kunnen geven.<br />

Dan de klanten die de meeste tijdsruimte in je agenda<br />

innemen doordat ze bijvoorbeeld altijd een combibehandeling<br />

boeken. Deze behandelingen plan je ook in. De<br />

rest van je agenda vul je aan met de zomerklanten, de<br />

klanten die af en toe eens komen.<br />

3. Kijk voordat je werkweek begint in je agenda en markeer<br />

de plekken die je over 6 weken hebt. Zo kun je snel zien<br />

welke ruimte je nog over hebt.<br />

4. Vraag je klant om medewerking. Een afspraak verzetten<br />

of vergeten is echt niet fijn in deze drukke tijd. Zodra jij dit<br />

aan de klant uitlegt, zal het risico dat jij ‘vergeten’ wordt<br />

beduidend minder zijn.<br />

Meer tips over agendaplanning? Ik deel ze graag met je in de<br />

podcast, die je gratis kunt beluisteren door met de camera<br />

van je telefoon de QR-code hiernaast te scannen. Ik wens je<br />

veel luisterplezier en een relaxte zomerplanning!<br />

Voetklachten?<br />

Help je cliënten met<br />

gerichte voetoefeningen!<br />

Word Voetconsulent!<br />

Volg de complete opleiding Voetconsulent van Voetentraining en<br />

leer je cliënten effectief te begeleiden met voetoefeningen bij diverse<br />

voetklachten.<br />

De opleiding<br />

l Oefeningen voor 8 verschillende voetstanden en voetklachten<br />

l Uitleg van hulpmiddelen zoals teenspreiders en tape<br />

l Toegankelijke E-learning<br />

l Twee praktijkdagen via Zoom of live in Zaltbommel<br />

l Online community voor contact met docent en collega’s<br />

Kies het pakket dat bij je past:<br />

l Basis: Alle oefeningen op video en digitale hand-outs (€187,-)<br />

l Basis +: Basis + e-book, anatomie per voetklacht, schoenkennis per<br />

voetklacht (€297,-)<br />

l Compleet: Basis + theorie over schoenen, steunzolen en marketing<br />

+ twee praktijkdagen (€449,-)<br />

Meld je nu aan!<br />

https://wijvoetentrainers.nl/<br />

Joyce de Wit had jarenlang een succesvolle<br />

pedicure praktijk aan huis. Ze coacht nu pedicures<br />

en schoon heids specialisten om hun praktijk of<br />

salon te draaien op een manier die aansluit bij hun<br />

wensen en persoonlijkheid. Dankzij haar brede<br />

ervaring begrijpt ze hoe lastig het soms is om je<br />

staande te houden tussen je klanten, je privéleven<br />

en wat je stiekem zelf graag zou willen.<br />

www.joycedewitcoaching.nl<br />

Waarom kiezen voor de opleiding Voetconsulent van Voetentraining?<br />

l Accreditatie 12 punten ProCert<br />

l E-learning in je eigen tijd<br />

l Direct starten met hand-outs voor je cliënten<br />

l Praktijkgerichte en complete opleiding<br />

l Ervaren docenten<br />

l Klanttevredenheid van gemiddeld een 8<br />

Start vandaag nog om je cliënten nog beter te helpen<br />

https://wijvoetentrainers.nl/<br />

voetvak | 25


Marketing<br />

Door: Corné Ter Maten<br />

LUISTER, LEER EN LEID:<br />

VERBETER JE PRAKTIJK MET<br />

KLANTFEEDBACK<br />

Denk eens terug aan een<br />

teleurstellende ervaring met een<br />

bedrijf. Een restaurant, een webshop…<br />

Je hoeft daarvoor vast niet lang na te<br />

denken. En vraag jezelf eens af: hoe<br />

waardevol was het voor dit bedrijf<br />

geweest om jouw oprechte feedback<br />

te horen om daar vervolgens wat<br />

mee te kunnen doen?<br />

Heb jij je ooit afgevraagd wat jouw klanten écht denken? In de<br />

drukte van alledag en het streven naar perfectie in je behandelingen,<br />

kan het verzamelen van klantfeedback voelen als een<br />

extra taak op een toch al lange lijst. Toch is het juist die feedback<br />

die de sleutel kan zijn tot de groei en het succes van je<br />

voetverzorgingspraktijk.<br />

SUGGESTIES VOOR VERBETERING<br />

Natuurlijk is het leuk om complimenten te krijgen (je bent goed<br />

bezig met het lezen van dit artikel!). Maar het verzamelen van<br />

klantfeedback gaat niet alleen om het ontvangen van complimenten.<br />

Nee, ook en júíst suggesties voor verbetering kunnen<br />

goud waard zijn en je praktijk naar het volgende niveau tillen.<br />

FEEDBACK VERZAMELEN, HOE PAK JE DAT AAN?<br />

Aan methodes om feedback te krijgen hebben we geen<br />

gebrek – er zijn talloze manieren om feedback te verzamelen,<br />

elk met hun eigen voordelen en nuances. Digitale enquêtes,<br />

bijvoorbeeld, kunnen gemakkelijk verspreid worden via e-mail<br />

of sociale media. Ze zijn een laagdrempelige manier voor<br />

klanten om hun mening te delen op een moment dat hun<br />

uitkomt. Persoonlijke gesprekken na een behandeling bieden<br />

daarentegen weer de unieke kans om directe, ongefilterde<br />

feedback te ontvangen.<br />

Ook online tools zoals feedbackformulieren op je website,<br />

enquêteplatforms zoals SurveyMonkey, of feedbackfuncties<br />

op boekingsplatforms zijn tegenwoordig beschikbaar voor elke<br />

pedicure. Daarnaast bieden socialmediaplatforms zoals<br />

Facebook, Instagram en Google Reviews je klanten een<br />

(openbaar) podium om hun ervaringen te delen.<br />

De methode(s) die je kiest, moet(en) passen bij zowel je<br />

bedrijfscultuur als bij de voorkeuren van je klanten. Voor<br />

sommige praktijken kan een mix van digitale en persoonlijke<br />

feedbackmethoden de beste aanpak zijn. En o ja, welke<br />

methodes je ook kiest, het creëren van een open en uitnodigende<br />

sfeer waarin klanten zich comfortabel voelen om hun<br />

ervaringen en suggesties te delen, is natuurlijk essentieel.<br />

STAPPENPLAN: ENQUÊTE PER E-MAIL<br />

Laat ik het je makkelijk maken met dit concrete stappenplan.<br />

Zo kom jij in no-time óm in de waardevolle klantenfeedback.<br />

Stap 1: Bepaal het doel van je enquête<br />

Voordat je begint, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat<br />

je wilt weten. Wil je feedback op je dienstverlening, de klanttevredenheid<br />

meten of ontdekken hoe je jouw productaanbod<br />

kunt verbeteren? Door je doel te bepalen, kun je gerichte<br />

vragen stellen die waardevolle antwoorden opleveren.<br />

Stap 2: Kies een enquêteplatform<br />

Enquêteplatforms zoals Google Forms of SurveyMonkey<br />

hebben gratis versies die voldoende functionaliteiten bieden<br />

om een eenvoudige enquête te maken.<br />

Stap 3: Ontwerp de enquête<br />

Begin met een korte introductie: leg uit waarom je deze<br />

enquête doet en benadruk dat je de feedback van je klant zeer<br />

waardeert. Kies vijf tot tien gerichte vragen. Ccombineer open<br />

vragen met meerkeuzevragen om zowel kwantitatieve als<br />

kwalitatieve data te verzamelen. Zorg ervoor dat de vragen<br />

specifiek en duidelijk zijn. Dus niet: “Wat vind je van Praktijk<br />

X?”, maar eerder: “Welke drie dingen zouden we kunnen doen<br />

‘FEEDBACK GEEFT JE DE KANS OM<br />

JE PRAKTIJK TE ONDERSCHEIDEN<br />

EN DIEPERE RELATIES MET JE<br />

KLANTEN OP TE BOUWEN’<br />

26 | voetvak


om jouw ervaring in de praktijk nog beter te maken?”. Sluit af<br />

met een dankwoord: bedank je klant voor de tijd en feedback<br />

aan het einde van de enquête.<br />

Stap 4: E-mailadressen exporteren<br />

Werk je met software waarmee je ook mailings kunt versturen,<br />

dan kun je de stappen 3 en 4 overslaan. Zo niet, ga dan naar je<br />

klantensysteem of je facturatiesoftware en exporteer de<br />

e-mailadressen van je klanten. Wil je de enquête naar al je<br />

klanten sturen of ben je om een bepaalde reden vooral op zoek<br />

naar de ervaring en feedback van bepaalde klanten, zoals<br />

ouderen, jongeren of diabetici? In dat laatste geval exporteer je<br />

natuurlijk uitsluitend de gewenste adressen of verwijder je de<br />

ongewenste adressen uit het exportbestand.<br />

Stap 5: E-mailadressen importeren<br />

Laad de e-mailadressen nu in op een e-mailmarketingplatform<br />

zoals MailChimp of Laposta. Tip: stuur nóóit een groepse-mail<br />

(zoals een nieuwsbrief of deze enquête) vanuit je reguliere<br />

e-mailprogramma. Doe je dat wel, dan loop je namelijk het<br />

risico om op een zogenaamde grey-list (of zelfs een black-list)<br />

te komen, waardoor je toekomstige e-mails bij de ontvangers<br />

telkens in de spam komen. Supervervelend.<br />

Stap 6: Personaliseer je uitnodiging<br />

Stel in het e-mailmarketingplatform naar keuze een gepersonaliseerde<br />

e-mail op. Gebruik bijvoorbeeld deze tekst:<br />

Beste [Naam klant],<br />

Ik hoop dat je genoten hebt van je bezoek aan [Naam praktijk].<br />

Jouw tevredenheid is onze hoogste prioriteit en wij streven<br />

ernaar om elke ervaring bij ons beter te maken dan de vorige.<br />

Wij zouden het zeer op prijs stellen als je een paar minuten van<br />

je tijd zou kunnen nemen om deel te nemen aan een korte<br />

enquête. Jouw feedback is ongelooflijk waardevol voor ons en<br />

speelt een cruciale rol in hoe we onze diensten en jouw<br />

ervaringen kunnen verbeteren.<br />

De enquête bestaat uit slechts een paar vragen en zou niet<br />

meer dan [X minuten] van je tijd in beslag moeten nemen.<br />

Jouw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld<br />

en alleen worden gebruikt om de kwaliteit van onze diensten te<br />

verbeteren.<br />

[Voeg hier een link naar de enquête in]<br />

Als blijk van onze waardering voor je tijd en feedback, bieden<br />

we je graag [een speciale korting / een gratis dienst / een ander<br />

aanbod] aan bij je volgende bezoek. Vergeet niet om je feedback<br />

voor [een bepaalde datum] te geven om hiervan gebruik<br />

te kunnen maken! Wij zijn je zeer dankbaar voor je hulp bij het<br />

verbeteren van [Naam praktijk]. Jouw mening is voor ons van<br />

onschatbare waarde en wij kijken ernaar uit om je nog beter<br />

van dienst te zijn.<br />

Stap 7: Test en verzend de enquête<br />

Weinig dingen zijn vervelender dan een mailing de deur uit<br />

doen om vervolgens te ontdekken dat bijvoorbeeld een<br />

belangrijke link niet werkt (ik spreek uit ervaring). Stuur de<br />

e-mail daarom eerst naar jezelf. Heb je de e-mail ontvangen en<br />

is er geen enkele fout te ontdekken? Verzend hem dan pas<br />

naar je klanten.<br />

DE TRANSFORMATIE NAAR ACTIE<br />

Feedback verzámelen is één. Maar wat je vervolgens met die<br />

feedback doet, is cruciaal. Analyseer je feedback zorgvuldig en<br />

identificeer patronen en veelvoorkomende thema’s. Deze<br />

informatie kan je helpen om gerichte verbeteringen door te<br />

voeren, van kleine aanpassingen in je service tot grote wijzigingen<br />

in je bedrijfsvoering. En tegelijk is dit een mooie kans om je<br />

klanten te laten zien dat je echt naar ze luistert en dat je hun<br />

mening waardeert, wat de klantloyaliteit kan versterken.<br />

TIPS VOOR SUCCES<br />

Ik geef je gelijk nog een paar tips voor het verzamelen en inzetten<br />

van klantfeedback:<br />

• Maak van het vragen om feedback een routine. Integreer het<br />

verzamelen van feedback in je dagelijkse bedrijfsvoering.<br />

Maak het gemakkelijk en toegankelijk voor klanten om hun<br />

mening te geven.<br />

• Wees open en ontvankelijk. Ontvang alle feedback, zowel<br />

positief als negatief, met open armen. Zie kritiek als een<br />

kans om te leren en te groeien.<br />

• Actie ondernemen. Laat zien dat je de ontvangen feedback<br />

serieus neemt door echt concrete acties te ondernemen en<br />

verbeteringen door te voeren.<br />

• Vier successen. Deel de positieve veranderingen en successen<br />

die voortkomen uit klantfeedback met je team en<br />

klanten. Dit versterkt de band en bevordert een cultuur van<br />

continue verbetering.<br />

• Gebruik de feedback voor je marketing. Positieve feedback<br />

is perfecte input voor je marketinginspanningen. Verwerk de<br />

positieve punten in je marketingboodschap en deel positieve<br />

reviews bijvoorbeeld op je website en sociale media.<br />

FEEDBACK VERZAMELEN IS MEER DAN EEN TAAK<br />

Het verzamelen en inzetten van klantfeedback is meer dan een<br />

taak op je altijd lange lijst. Het is een kans om je praktijk te<br />

onderscheiden en diepere relaties met je klanten op te bouwen.<br />

Door actief te luisteren en te reageren op de behoeften van je<br />

klanten, bouw je niet alleen aan een betere praktijkervaring,<br />

maar ook aan een loyale klantenkring die de groei en het succes<br />

van je onderneming toejuicht. Woe-hoe!<br />

Corné Ter Maten is oprichter van Netbeauty, een<br />

online marketing bureau dat zich volledig op de<br />

beautybranche richt. De afgelopen jaren heeft<br />

Netbeauty al meer dan 1.000 salons, van award<br />

winnende instituten tot kleine zelfstandigen,<br />

geholpen om online beter zichtbaar te worden en<br />

meer klanten aan te trekken.<br />

www.netbeauty.nl<br />

voetvak | 27


Boek & Voet<br />

Door: Petra Teunissen. Foto: Noemi Perez.<br />

VERANDEREN: WILLEN,<br />

KUNNEN EN DOEN<br />

Veranderen is misschien wel de belangrijkste vaardigheid op alle gebieden in ons<br />

leven, vindt psycholoog Roel Verheul. Hij noemt veranderen een kunst, want het vereist<br />

verbeeldingskracht, inzicht en creativiteit. Gelukkig kan iedereen zich in deze kunst<br />

bekwamen. In zijn boek ‘De kunst van veranderen’ deelt Roel Verheul een heldere<br />

methode om gewenste veranderingen te realiseren. Aan de hand van zeven stappen<br />

geeft hij inspirerende lessen en praktische oefeningen.<br />

De overgrote meerderheid van de mensen heeft veranderwensen.<br />

We willen iets aan onszelf of aan onze omgeving<br />

verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan deze wensen:<br />

• Ik wil mijn leven en praktijk graag verduurzamen<br />

• Ik wil graag gezonder leven<br />

• Ik wil mijn werk-privébalans verbeteren<br />

Zelfs als je geen persoonlijke veranderwensen hebt, is het<br />

nodig dat je je aanpast aan de snel veranderende wereld om<br />

ons heen, zoals nieuwe technologie. Het leven is nooit<br />

stabiel. Gelukkig zijn mensen geboren aanpassers en veranderaars,<br />

ook al gaat het vaak onbewust.<br />

STRUCTUUR<br />

Roel Verheul ontdekte, onder meer door zijn werk met<br />

verslaafden, dat de structuur van veranderingsprocessen<br />

voor vrijwel iedereen hetzelfde is. De drie hoofdelementen<br />

zijn: willen, kunnen en doen. Je hebt motivatie nodig om te<br />

willen veranderen. Het probleem moet groot en duidelijk<br />

genoeg zijn. Vervolgens is het nodig dat je gelooft dat je kunt<br />

veranderen. Pas daarna kan je aan de verandering beginnen<br />

door het te gaan doen.<br />

De 7-stappen methode van Verheul legt relatief veel nadruk<br />

op het willen en kunnen, de eerste vier stappen. Dat is de<br />

voorwaarde om het ‘doen’ te laten slagen. ‘Willen’ omvat<br />

twee stappen. Stap 1 is ‘erken de noodzaak’. Zonder de<br />

verandering heb je een probleem, dat misschien nog wel<br />

groter wordt als je het niet aanpakt. Welke prijs betaal je als je<br />

niet verandert? Stap 2 is dat je hoopt op een betere toekomst.<br />

Je moet ervan overtuigd zijn dat de verandering helpt om van<br />

de huidige naar de gewenste situatie te komen. Dat doe je<br />

door vrijuit te ‘dromen’. Dan pas wil je tijd en energie (en geld)<br />

‘ZELFS ALS JE GEEN PERSOONLIJKE<br />

VERANDERWENSEN HEBT, IS HET<br />

NODIG DAT JE JE AANPAST AAN DE<br />

SNEL VERANDERENDE WERELD OM<br />

ONS HEEN’<br />

in de verandering gaan steken. Verheul besteedt veel aandacht<br />

aan het begrip hoop. Hoop is de zekerheid dat je inzet<br />

ertoe doet, ongeacht de afloop.<br />

De volgende voorwaarde voor verandering is ‘kunnen’. Stap 3<br />

is dat je gelooft in je veranderkracht. Dat is minder vanzelfsprekend<br />

dan het lijkt, laat hij zien. In stap 4 overwin je je<br />

weerstanden. Je ontleedt je gedachten en gevoelens die je<br />

voor de gek houden en de verandering in de weg staan.<br />

Loslaten van oude vertrouwde patronen kan je bijvoorbeeld<br />

angstig maken. Of we beschuldigen anderen ervan dat ze<br />

onze verandering in de weg staan.<br />

Tot slot ga je ‘doen’. Volgens stap 5 moet je klein beginnen.<br />

Vandaaruit ontdek je de weg van verandering. Je gaat je<br />

dromen vertalen in concrete stappen. In stap 6 ga je snel<br />

leren van je stappen. Veranderen gaat onvermijdelijk gepaard<br />

met vallen en opstaan. Je moet bereid zijn om telkens te<br />

leren van je fouten en mislukkingen en dan door te gaan. Stap<br />

7 is het misschien wel het moeilijkste: volhouden. Veranderen<br />

is vaak hard werken. Als je jezelf beloont en je (tussentijdse)<br />

successen viert met anderen is het nog beter vol te<br />

houden.<br />

PRAKTISCH VOORBEELD:<br />

WERK-PRIVÉBALANS VERBETEREN<br />

Laten we Verheuls stappenplan eens uitproberen aan de<br />

hand van een actueel en veelvoorkomend pedicure-probleem:<br />

meer klanten dan je agenda toelaat. Je wilt de balans<br />

tussen werk en privé verbeteren. In stap 1 maak je een<br />

kosten-baten analyse. De nadelen van het behoud van de<br />

huidige situatie (overbelasting, te weinig tijd voor privé)<br />

moeten groter zijn dan de nadelen van de verandering (minder<br />

inkomsten, mensen teleurstellen). In stap 2 moet je ervan<br />

overtuigd raken dat je nog steeds een goede pedicure en<br />

ondernemer bent als je minder klanten per week behandelt,<br />

maar ook een prettiger familielid. Je verliest weliswaar iets<br />

(geld, waardering), maar je krijgt er iets voor terug dat je<br />

waardevoller vindt (rust, gezondheid, qualitytime met je<br />

familie). Je hebt je verbeeldingskracht nodig om je de ideale<br />

situatie (een avond ontspannen met vriendinnen of een<br />

middag sporten) voor te stellen. Volgens stap 3, die een<br />

beetje lijkt op stap 2, moet je echt gelóven dat je de verande-<br />

28 | voetvak


‘Verheul toont zich wederom een<br />

taalkunstenaar die met de psychologische<br />

aspecten van gedragsverandering jongleert.’<br />

Prof.dr. Jan Moen, emeritus hoogleraar<br />

management en organisatie<br />

‘Wat een superboek! Zeer toegankelijk en<br />

boeiend. Warm aanbevolen.’<br />

Danny Mullenders, assessmenten<br />

ontwikkelpsycholoog en auteur<br />

‘Dit boek biedt een gedegen aanpak om<br />

te veranderen, in heldere taal. Zo wordt<br />

verandering een mooie reis in plaats van een<br />

moeizame zoektocht.’<br />

Prof.dr. Jan van Busschbach, hoogleraar<br />

kwaliteit van leven<br />

‘Praktisch, inspirerend en evidence based.<br />

Een absolute aanrader!’<br />

Onno Hamburger, werkgelukpsycholoog<br />

en auteur<br />

www.uitgeverijtenhave.nl NUR 770<br />

e pagina's 14-08-2023 14:38<br />

wel de belangrijkste vaardigheid op<br />

n. Veranderen is ook een kunst, want<br />

beeldingskracht, inzicht en creativiteit.<br />

ch in deze kunst bekwamen. In De kunst<br />

el Verheul een universele en beproefde<br />

eranderingen te realiseren. Aan de hand<br />

n inspirerende lessen met praktische<br />

kunt deze oefeningen zowel individueel<br />

itvoeren. Dit boek vormt dé sleutel tot<br />

rganisatorische transformatie.<br />

Roel Verheul was tot 2013 bijzonder<br />

hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen<br />

aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn<br />

onderzoek richt zich met name op de<br />

veranderlijkheid van persoonlijkheid,<br />

persoonlijkheidsstoornissen en verslaving.<br />

Eerder schreef hij het boek ‘Homo Plasticus’<br />

over het aanpassingsvermogen van ons brein.<br />

ring (klanten doorsturen naar collega’s) kunt volhouden.<br />

Bijvoorbeeld door je te herinneren dat je al eerder klanten<br />

doorverwees toen je met zwangerschapsverlof was. Of door<br />

kritisch te kijken naar je overtuigingen: ben je echt onaardig<br />

als je een klant doorstuurt? Focus op wat je wél kunt beïnvloeden<br />

(doorsturen). Je hebt geen invloed op de vergrijzing<br />

of de agenda van je collega, dus daar moet je niet over<br />

piekeren.<br />

In stap 4 ga je weerstanden overwinnen: je komt uit je<br />

comfortzone en durft de angst en stress die verandering met<br />

zich meebrengt onder ogen te komen. Je bereidt je voor op<br />

de reacties van bellers en kijkt eerlijk naar je eigen afweermechanismes<br />

zoals het probleem bagatelliseren of de schuld bij<br />

de veeleisende klanten leggen.<br />

Dan mag je eindelijk gaan doen: je begint klein door eerst<br />

collega’s te zoeken die nog klanten kunnen gebruiken. In de<br />

tweede week stuur je één potentiële klant door, maar mag je<br />

nog een keer ‘zwak’ zijn en toch een gaatje in je agenda<br />

zoeken voor iemand die aanhoudt. Dat is niet erg, want in<br />

stap 6 leer je van je fouten. Je hebt een vaste reactie geformuleerd<br />

en langzamerhand word je strenger en stuur je alle<br />

nieuwe klanten door. Je zoekt steun bij een buddy zoals een<br />

goede vriendin die jou aan je sportafspraken houdt. En dan is<br />

het in stap 7 een kwestie van volhouden. Misschien kun je in<br />

die fase zelfs nee zeggen tegen die vervelende vaste klant<br />

zodat je ruimte krijgt voor die aardige mevrouw die je al drie<br />

ROEL<br />

VERHEUL<br />

DE KUNST VAN<br />

VERANDEREN<br />

ROEL<br />

VERHEUL<br />

DE<br />

KUNST<br />

VAN<br />

VERANDEREN<br />

Willen, kunnen en<br />

doen in 7 stappen<br />

‘De kunst van veranderen’<br />

verscheen in oktober 2023 bij<br />

uitgeverij Ten Have,<br />

ISBN 9789025911775.<br />

Stappenplan veranderen<br />

volgens Roel Verheul:<br />

1. Ik heb een probleem<br />

2. Er is een oplossing<br />

3. Die oplossing werkt bij mij<br />

4. De weg is vrij van obstakels<br />

5. Ik weet hoe te beginnen<br />

6. Ik durf te leren van fouten<br />

7. Ik kan volhouden<br />

keer gebeld heeft. En je verhoogt je behandelprijs zodat je<br />

omzetdaling meevalt. Uiteindelijk durf je het aan om op je<br />

website te zetten dat je een klantenstop hebt. Dan heb je een<br />

nieuwe ‘identiteit’ ontwikkeld: je bent een professionele<br />

pedicure die ook goed voor zichzelf en haar familie zorgt.<br />

GEEN GOUDEN BERGEN<br />

De structuur van ‘De kunst van het veranderen’ van Roel<br />

Verheul is helder. Bij iedere stap krijg je ‘lessen’, voorafgegaan<br />

door een inspirerende quote. In totaal zijn er wel 49<br />

lessen, die uitmonden in een praktische opdracht. Als je met<br />

collega’s werkt, kun je de groepsoefeningen doen. Het is niet<br />

de bedoeling om die oefeningen allemaal te doen, het boek<br />

inspireert vooral om eens goed na te denken over wat je zou<br />

willen veranderen. Het praktische voorbeeld hierboven is<br />

bewust gekozen. Verheul weet uit onderzoek dat je vooral<br />

gelukkiger wordt van betekenisvolle relaties, lekker in je vel<br />

zitten, jezelf zijn, een zinvol leven leiden en tevreden zijn over<br />

je omstandigheden. Dat zijn precies de elementen die je met<br />

je veranderkracht kunt beïnvloeden.<br />

Het is fijn dat Verheul weliswaar enthousiast, maar ook<br />

realistisch is. Hij belooft geen gouden bergen of ‘quick fixes’.<br />

Veranderen is moeilijk en vergt discipline, maar wilskracht en<br />

doorzettingsvermogen zijn te leren, belooft hij. Het zijn<br />

spieren die je kunt trainen. Veranderen is het moeilijkste aan<br />

het begin, het rommeligste in het midden en het beste aan<br />

het eind. Hij zegt: “Wees tevreden met elk klein stapje dat je<br />

zet, maar blijf wel doorstappen. De optelsom van heel veel<br />

kleine verbeteringen kan je heel ver brengen. Maar blijf weg<br />

van perfectionisme. Wie op zoek is naar perfectionisme, zal<br />

nooit tevreden zijn.”<br />

voetvak | 29


Voor het voetlicht<br />

Door: Saskia Petit<br />

YVONNE VAN GIERSBERGEN, EIGENAAR VAN<br />

PEDICUREPRAKTIJK HAND & FEET IN ROSMALEN<br />

‘IN DE TOEKOMST ZOU IK<br />

WEL LES WILLEN GEVEN’<br />

Ze werkte jarenlang in verschillende<br />

kledingzaken, maar wilde dat niet haar hele<br />

leven blijven doen. Yvonne van Giersbergen<br />

koos voor het pedicurevak en geniet<br />

dagelijks van de afwisseling en het contact<br />

met klanten.<br />

KUN JE JEZELF VOORSTELLEN?<br />

“Ik ben Yvonne van Giersbergen, 36 jaar oud en single sinds<br />

september. Ik heb een klein, schattig hondje genaamd Mila<br />

en ben al ruim tien jaar pedicure, waarvan bijna drie jaar<br />

medisch pedicure. Ik ben daarnaast ook nagelstylist, dat werk<br />

doe ik al ruim vijftien jaar. Ik hou ervan om bezig te zijn met<br />

mijn handen, mensen te verzorgen en te helpen bij hun<br />

klachten. Mijn zus had veel problemen met haar nagels en zo<br />

raakte ik geïnteresseerd in nagelproblematiek en hoe je<br />

klachten kunt oplossen.”<br />

WAT VOOR SOORT PRAKTIJK HEB JE?<br />

“Mijn praktijk in Rosmalen heet Hand & Feet, het is een pedicure-<br />

en nagelstyliste praktijk. Mijn doelgroep is heel divers, van<br />

jong tot oud, mannen en vrouwen. Ze hebben allemaal verschillende<br />

nagelproblemen. Dat maakt het werk als pedicure<br />

erg leuk, geen enkele dag is hetzelfde. Ook de combinatie<br />

tussen het verzorgen en mooi maken van de nagels en het<br />

oplossen van problemen vind ik een mooie kant van ons vak.”<br />

WAAROM BEN JE PEDICURE GEWORDEN?<br />

“Omdat ik graag mensen help en heel graag met mijn handen<br />

werk. Ik heb lang bij verschillende kledingzaken gewerkt,<br />

maar ik zag daar mezelf daar niet oud worden. Ik was toen al<br />

nagelstyliste en ben de pedicureopleiding gaan doen om<br />

mezelf verder te ontwikkelen. Als nagelstylist was het in die<br />

tijd moeilijk om nieuwe klanten te krijgen, dus ik wilde er iets<br />

bij gaan doen waar meer interesse voor was. Nu zie je dat er<br />

zowel naar nagelstyling als pedicure veel vraag is en dat deze<br />

twee vakgebieden elkaar mooi aanvullen.”<br />

WELKE OPLEIDINGEN HEB JE GEDAAN?<br />

“Ik heb zowel mijn basisdiploma pedicure als mijn diploma<br />

voor medisch pedicure. Daarnaast heb ik een certificaat voor<br />

de Arkada-techniek, voor de M-brace techniek (het maken<br />

van nagelbeugels) en voor de module anatomie en pathologie<br />

van de handen.”<br />

Yvonne van Giersbergen: “Door het fysieke contact bespreek je sneller<br />

persoonlijke zaken, dat vind ik mooi.”<br />

WAT DOE JE IN JE VRIJE TIJD EN WAT HEEFT DAT<br />

VOOR INVLOED OP JE WERK ALS PEDICURE?<br />

“Ik ben een enorme paardenliefhebber, vroeger was ik echt<br />

zo’n Penny-meisje! Dus ik verzorg graag de paarden van een<br />

vriendin en ik rijd zelf ook paard. De laatste tijd wat minder,<br />

maar dat wil ik weer oppakken. En ik loop graag met mijn<br />

hondje. Het is mijn manier om te kunnen ontspannen en om<br />

te buiten te zijn. Ik heb twee heel leuke neefjes met wie ik<br />

regelmatig op stap ga.”<br />

WAT INSPIREERT OF MOTIVEERT JOU IN JE WERK?<br />

“Het helpen van mensen motiveert mij het meest in mijn vak.<br />

30 | voetvak


‘HET ZOU MOOI ZIJN ALS IK OP<br />

TERMIJN EEN HUIS VIND WAAR<br />

IK OOK MIJN PRAKTIJK KAN<br />

VESTIGEN’<br />

Yvonne verkoopt in haar praktijk ook andere producten, zoals parfum,<br />

amber-geurblokjes en Persal-magnesium.<br />

magnesiumspray, die je op de huid kan aanbrengen, werkt<br />

tegen spierkramp, versoepelt de gewrichten en werkt<br />

anti-stress. Magnesium bevordert ook de nachtrust. In mijn<br />

salon zit een winkelruimte waar ik deze producten verkoop.”<br />

HOE BEVALT DE SAMENWERKING MET JE<br />

LEVERANCIER?<br />

“Mijn leverancier is Love4Feet, zij brengen de producten en<br />

trainingen van Arkada op de markt. De samenwerking met<br />

hen is heel goed. Ik kan ze altijd een berichtje sturen met<br />

vragen als ik ergens over twijfel. Eigenaar Cindy Oosterkamp<br />

is een topper en staat altijd klaar om te helpen. Ik heb<br />

haar geholpen op de VTV-beurs, het was superleuk om de<br />

M-brace beugel te zetten bij modellen en het publiek te<br />

laten zien hoe makkelijk het is om de beugel te maken.”<br />

Pedicurepraktijk Hand & Feet in Rosmalen.<br />

Het feit dat je klanten van hun pijn en klachten af kunt helpen<br />

is heerlijk. Maar ook het cosmetische behandelingen en de<br />

soms luchtige en soms diepgaandere gesprekken kunnen<br />

me motiveren. Met sommige klanten bouw je in de loop der<br />

jaren een vriendschap op. Door het fysieke contact bespreek<br />

je sneller persoonlijke zaken, dat vind ik mooi. Eén van mijn<br />

klanten was al op leeftijd en haar ben ik op een gegeven<br />

moment ook gaan verzorgen tot aan haar overlijden.”<br />

MET WELKE PRODUCTEN WERK JE EN WAAROM?<br />

“Ik werk met de producten van Arkada. In mijn praktijk pas ik<br />

regelmatig de M-brace en de Arkada methode toe. Dit is een<br />

heel fijne toevoeging op de behoeftes van mijn klanten. De<br />

techniek is effectief zodat je klanten meteen van hun klachten<br />

af kunt helpen. Ook werk ik met de voetencrèmes van Green<br />

Rabbit originals en de producten van HFL. Daarnaast verkoop<br />

ik in mijn praktijk parfum en Permsal-magnesium. Deze<br />

WAT IS HET LEUKSTE WAT JE MET EEN KLANT<br />

HEBT MEEGEMAAKT?<br />

“En paar jaar geleden behandelde ik een man op leeftijd. Hij<br />

ging met zijn hele gezin inclusief kleinkinderen op vakantie<br />

en ik mocht met nagellak een zonnetje op zijn grote teennagel<br />

maken. Toen zijn kleinkinderen dit zagen op Tenerife,<br />

moesten ze heel hard lachen. Ze vonden dat ze de leukste<br />

opa van de hele wereld hadden! Dit zijn momenten waar ik<br />

ook hard om kan lachen.”<br />

WAT ZIJN JE TOEKOMSTPLANNEN?<br />

“Ik zou graag in de toekomst een salon aan huis willen. Ik<br />

huur nu een ruimte in Rosmalen, maar ik woon ergens<br />

anders. Recent ben ik namelijk verhuisd in verband met een<br />

relatiebreuk. Nu moet ik een stuk verder rijden. Ook zit ik op<br />

een bovenverdieping en ik zou liever op de begane grond<br />

willen zitten. Dus het zou mooi zijn als ik hier op termijn een<br />

huis vind waar ik ook mijn praktijk kan vestigen. Ook lijkt<br />

het me leuk om in de toekomst praktijklessen te gaan<br />

geven om mijn kennis en ervaring binnen het vak door te<br />

geven aan een nieuwe generatie pedicures.”<br />

voetvak | 31


De kwestie<br />

Door: Petra Teunissen<br />

LAAT JIJ JE<br />

KWALITEITEN ZIEN OP<br />

DE ZORGKAART?<br />

Als medisch pedicure kun je sinds 1 februari je kwaliteiten laten zien op de<br />

ZorgkaartNederland, een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. Deze site helpt<br />

patiënten om de zorgverlener te vinden die het beste bij hen past. Patiënten kunnen er<br />

aangeven hoe ze hun zorgverleners waarderen. Op basis van hun ervaringen, wachttijden<br />

en keuzehulpen kunnen bezoekers nu ook een medisch pedicure kiezen. Wat vind jij van<br />

dit (deels betaalde) platform? Ga jij je aanmelden op de ZorgKaartNederland?<br />

DE PEDICURE<br />

Wat er nu allemaal in de branche gebeurt, had ik graag<br />

acht jaar eerder gezien. Helaas werden we niet echt als<br />

zorgaanbieders gezien, maar meer als hobby-pedicures,<br />

die hun werk ‘erbij’ deden. Ik had er toentertijd wel wat<br />

voor over gehad om een bedrag te betalen voor een<br />

vermelding op de Zorgkaart Nederland. Maar nu ben<br />

ik zover dat ik mijn praktijk langzaamaan afbouw. Ik zit<br />

niet te wachten op meer werk. De praktijk zit zo goed<br />

als vol en ik hoef er geen nieuwe klanten meer bij. Dus<br />

voor mij komt dit initiatief te laat. Ik hoop dat de nieuwe<br />

lichting pedicures dit wel gaat doen. Je moet niet altijd<br />

in het negatieve denken en erover piekeren dat iets geld<br />

kost. Ondernemen kost geld. Het resultaat van dit soort<br />

platforms kun je niet gelijk meten, maar ik zou er wel voor<br />

gaan, mits de investering binnen het budget ligt. Want<br />

juist zo laat je zien dat je professioneel bezig bent en dat<br />

je ook als professional gezien wil worden.<br />

Ursela Vogt, medisch pedicure en eigenaresse van Voetzorg Eibergen<br />

DE PEDICURE<br />

Om eerlijk te zijn heb ik me niet verdiept in dit platform.<br />

Ik heb de Zorgkaart eigenlijk niet nodig, mijn agenda is<br />

reeds vol en de mensen weten mij te vinden via mijn<br />

deskundigheid, bekendheid en vanuit de zorg. Ik heb er<br />

ook geen behoefte aan om online beoordeeld te worden.<br />

Maar door deze kwestie zat ik er wel aan te denken om zelf<br />

een papieren enquête te maken, die mijn cliënten anoniem<br />

kunnen invullen. Dat voelt eigenlijk prettiger en directer.<br />

Nanda van Spijker, medisch pedicure en eigenaresse van Vechtdal<br />

Voetenzorg<br />

DE DOCENT<br />

Bij onze studenten komt deze vraag nog niet direct naar<br />

voren, dus vanuit mijn rol als docente kan ik er niets<br />

over zeggen. Maar vanuit het perspectief van medisch<br />

pedicure zie ik het als een positieve ontwikkeling dat onze<br />

beroepsgroep ook echt gezien wordt als een belangrijk<br />

onderdeel van het zorgaanbod in de maatschappij. De<br />

32 | voetvak


Zorgkaart is bij menigeen ingeburgerd en wordt veelvuldig<br />

geraadpleegd om een specialist te vinden die goed op<br />

de kaart staat qua score. Voor de implementatie van<br />

medisch pedicures in ZorgkaartNederland zou het best nog<br />

kunnen zijn dat het nog even tijd nodig heeft voordat de<br />

gemeenschap goed weet dat je via dit kanaal de medisch<br />

pedicures ook kunt vinden.<br />

Jammer is wel dat niet iedere medisch pedicure zich<br />

kan registeren; daarvoor is een AGB-code nodig. Dit<br />

betekent dat niet alle medisch pedicures zo te vinden zijn<br />

en beoordeeld kunnen worden. Daarbij is het ook zo dat<br />

toetreden tot de Zorgkaart kosten met zich meebrengt. Los<br />

hiervan, ben ik van mening dat het van meerwaarde is om<br />

als medisch pedicure de Zorgkaart te omarmen.<br />

Patricia van Windt, docente en eigenaresse Pedicure Academie<br />

opleidingen en groothandel, Zwaag<br />

DE MARKETEER<br />

Zonder de exacte kosten en gebruikersstatistieken van<br />

ZorgkaartNederland te kennen, is het lastig om een volledig<br />

beeld te vormen. Een gratis vermelding lijkt me echter over<br />

het algemeen een slimme zet voor medisch pedicures,<br />

aangezien het de zichtbaarheid vergroot en kan helpen bij<br />

het verzamelen van waardevolle feedback. Dit kan nieuwe<br />

cliënten aantrekken en bijdragen aan het opbouwen van<br />

‘WAT ZIJN JOUW ERVARINGEN<br />

MET DE ZORGKAART? LAAT HET<br />

WETEN OP ONZE FACEBOOK OF<br />

INSTAGRAM PAGINA’S’<br />

een positieve online reputatie. Tegelijk kan zo’n vermelding<br />

natuurlijk ook weer uitdagingen met zich meebrengen,<br />

zoals het beheer van negatieve beoordelingen, een<br />

investering van tijd en middelen en het risico op mogelijk<br />

onrealistische verwachtingen door beoordelingen. Een<br />

grote nadruk op beoordelingen kan daarnaast leiden<br />

tot een scenario waarin cliënten mogelijk niet de meest<br />

geschikte zorgverlener voor hun behoeften kiezen, maar<br />

eerder degene met de beste beoordelingen. Deze factoren<br />

zullen afgewogen moeten worden. Dat gezegd hebbende<br />

lijkt op zijn minst een gratis vermelding me de moeite wel<br />

waard. Eventuele investeringen in betaalde functies kunnen<br />

dan later altijd nog overwogen worden, afhankelijk van<br />

de specifieke behoeften en de resultaten die het platform<br />

oplevert.<br />

Corné Ter Maten, salon-marketeer bij www.netbeauty.nl<br />

HET BEST GELEZEN VAKBLAD<br />

voor voetverzorgers<br />

Acht keer per jaar<br />

onafhankelijke en actuele<br />

vakinformatie<br />

40 %<br />

korting<br />

op een<br />

jaarabonnement<br />

VoetVak+ helpt jou<br />

een succes te maken<br />

van je praktijk<br />

voetvak | 33


Avonturen van de pedicure<br />

Door: Judith Verdouw<br />

READ ALL<br />

ABOUT IT<br />

Een boekenkast vind ik één van de mooiste meubels. Veel klanten hebben zo’n pronkstuk<br />

in huis, gevuld met de interessantste boeken. Van literaire romans tot thrillers, van fictie<br />

tot non-fictie. Ik ben gek op boeken en ik vind het altijd een mooi gezicht om zo’n volle<br />

kast met verhalen te zien staan in een woonkamer.<br />

Als ik zo’n mooie collectie boeken bij klanten zie staan, kan<br />

ik mijn nieuwsgierigheid niet in bedwang houden. Vaak vind<br />

ik mezelf snuffelend terug in de boekenkast van de klant.<br />

De klanten vinden dat allemaal prima, ze vertellen dan ook<br />

erg graag over hun uitgebreide verzameling. Het komt ook<br />

weleens voor dat ik een boek meekrijg om het thuis te lezen.<br />

Een kinderboek met grappige mopjes voor mijn kinderen,<br />

het dagboek van Anne Frank, een zelfgeschreven exemplaar<br />

van een klant of een handige campinggids voor op vakantie.<br />

SNUFFELEN<br />

Als klein meisje ging ik elke maandagavond op mijn fiets<br />

naar de bibliotheek in mijn dorp. Onder mijn snelbinders<br />

zat een plastic tas vol met boeken om in te leveren. Die tas<br />

vulde ik daarna weer met spannende of grappige nieuwe<br />

romans. Ik vond het heerlijk om te snuffelen tussen de<br />

boeken en om de geur ervan op te snuiven. Met gemak<br />

kon ik urenlang doorbrengen tussen al die boekenplanken.<br />

‘MET DE BOEKENWURMEN IN MIJN<br />

KLANTENKRING BESPREEK IK VAAK<br />

ONZE GEZAMENLIJKE HOBBY’<br />

Judith Verdouw is gediplomeerd pedicure<br />

aan huis en eigenaar van Judiths Pedicure<br />

in Rotterdam.<br />

Gefascineerd door de verhalen liet ik meevoeren naar een<br />

andere wereld.<br />

MINIBIEBS<br />

Tegenwoordig ben ik niet weg te slaan bij die sympathieke<br />

‘mini-biebs’. Je vindt zulke ruilbibliotheekjes op<br />

diverse plekken: bij mensen in hun voortuin of bij een<br />

buurtvereniging. Dit zijn vaak leuk versierde kleine kastjes,<br />

gevuld met boeken die je kan lenen of waar je zelf een<br />

uitgelezen boek in kan achterlaten. Op deze manier wordt<br />

het lezen gestimuleerd voor jong en oud. En je kan je<br />

boeken delen met je buurtgenoten. Een top idee dus!<br />

LEESTIPS<br />

Met de boekenwurmen in mijn klantenkring bespreek ik<br />

vaak onze gezamenlijke hobby: ‘Heb jij dat boek al gelezen<br />

en wat vond je ervan?’ Of: ‘Die moet je echt eens lezen,<br />

dat is zo’n goed boek!’ Over en weer geven we elkaar<br />

tips. Ook de tip over een e-reader heb ik meerdere malen<br />

gekregen. Dat zo’n apparaatje zo handig is omdat het veel<br />

minder ruimte inneemt en dat je ‘m zo makkelijk meepakt.<br />

Maar ik weigerde! Ik ga toch niet mijn boeken, waar zo’n<br />

heerlijk nostalgisch luchtje aan hangt, omruilen voor een<br />

scherm? Geen enkel argument kon mij overtuigen en<br />

jarenlang sleepte ik onverstoord kilo’s boeken mee op<br />

vakantie.<br />

Tot vorig jaar… een klant wist mij uiteindelijk te overtuigen<br />

dat een e-reader toch echt wel heel fijn is. Ze trok me over<br />

de streep en sindsdien heb ik een deal met mezelf: in de<br />

vakanties gaat de e-reader mee in de koffer. Maar thuis<br />

verdwijnt ie in de la en pak ik weer een old school papieren<br />

boek. Zo blijf ik toch nog trouw aan mijn principes en ga ik<br />

niet mijn boekje te buiten.<br />

34 | voetvak


Creatief<br />

Ontwerp, uitvoering en cursussen:<br />

Mariska Ham, Studio My Dream<br />

Model: Selma<br />

Materialen: Magnetic Nail Design<br />

Tekst: Petra Teunissen<br />

Fotografie: www.getinthepicture.nl<br />

FRENCH<br />

BLUSH<br />

Een natural look in lichte<br />

kleuren: daar lopen veel<br />

klanten warm voor. Vooral<br />

als je een subtiel glittertje<br />

toevoegt. Mariska Ham<br />

maakt deze French Blush<br />

met een praktische bouwgel<br />

in een flesje, zodat ze heel<br />

gemakkelijk wat oneffenheden<br />

in de nagel kan herstellen.<br />

voetvak | 35


Creatief<br />

1<br />

2<br />

3<br />

5<br />

6<br />

7<br />

9<br />

10<br />

1. Duw de nagelriemen goed terug<br />

met een cuticle pusher.<br />

2. Desinfecteer de nagelplaat en<br />

verwijder de huidresten met een<br />

Diamond Cuticle Bit en Prep Bit.<br />

3. Breng de speciale Blush Primer aan<br />

en laat dit hechtingsproduct aan de<br />

lucht drogen.<br />

4. De Blush Shimmer Gel Peony is<br />

een bouwgel met ‘warme’ glitters<br />

die goed passen bij de licht-getinte<br />

huid van model Selma.<br />

5. Breng de eerste laag Blush<br />

Shimmer Gel Peony (231485). Dit<br />

is een dunne laag, die je goed<br />

‘inpoetst’ in de natuurlijke nagel.<br />

6. Trek de Blush Gel strak bij de<br />

nagelriemen met de Blush Brush.<br />

Laat deze basis 60 seconden<br />

uitharden in de Twinlight (LED).<br />

7. Breng de tweede laag aan. Laat<br />

deze laag ook weer 60 seconden<br />

uitharden in de Twinlight (LED).<br />

8. Verwijder de plaklaag met Prep &<br />

Wipe op een nail wipe.<br />

9. Meng Liner Gel White met Cerises<br />

Sweetiest White om soepele, zeer<br />

dekkende witte gel te krij-gen.<br />

Teken hiermee een smalle French<br />

Pedicure met een Blush Brush of<br />

de Pepyns Choice Brush, die heeft<br />

36 | voetvak


4<br />

8<br />

‘DE HUIDIGE TREND<br />

IS THIN FRENCH’<br />

iets langere haren. Laat de witte gel<br />

minstens een minuut uitharden.<br />

10. Lak de nagel af met de Blush Top<br />

Gel. Die bevat een UV-filter om<br />

de French Pedicure sneeuw-wit<br />

te houden. Deze top gel laat geen<br />

plaklaag achter.<br />

Tips van Mariska<br />

Blush Gel is een ‘biab’. Deze afkorting staat voor Builder in a Bottle,<br />

een bouwgel in een flesje. Met een biab kunnen nagels verstevigd<br />

worden, zonder dat dit onnatuurlijk aanvoelt. Je kunt er zelfs een kleine<br />

verlenging mee maken, bijvoorbeeld als de nagels ongelijk van lengte<br />

zijn. Het voordeel van een biab is dat de gel zowel flexibel als enorm<br />

stevig is. Heel handig voor teennagels!<br />

Blush Gel kun je ook als basis voor een gellak gebruiken als de nagels<br />

wat ribbelig zijn.<br />

Het is heel belangrijk om altijd de plaklaag te verwijderen. Doe je dat<br />

niet, dan trekt de gel zich iets terug en dan kun je bruine randjes aan de<br />

vrije rand krijgen.<br />

Hoe dik je de witte French Pedicure maakt, is afhankelijk van de smaak<br />

van de klant. De huidige trend is ‘Thin French’.<br />

De Blush Primer is afgestemd op de hardheid en flexibiliteit van de Blush<br />

Gel. De ‘gewone’ Gelpolish Bond kan ook gebruikt worden in combinatie<br />

met de Blush.<br />

De twaalf pasteltinten van de Blush Gels (met en zonder glimmertjes)<br />

zijn heel geschikt voor klanten die van naturelle nagels houden. Voor de<br />

durfal is er vast iets leuks te vinden in de neon collectie.<br />

Bij dekkende kleuren zoals de neon of pastels breng je eerst een laagje<br />

Blush Glassy (transparante gel) aan, zodat de kleurpigmenten niet in de<br />

nagel trekken.<br />

voetvak | 37


Educatie<br />

Door: Petra Teunissen<br />

INTERVISIE: MEER<br />

DAN SPARREN<br />

Pedicures werken vrijwel altijd alleen in hun praktijk. Dan is het fijn om eens met collega’s<br />

te sparren over wat je tegenkomt in je dagelijks werk. Dat kan natuurlijk op een beurs, bij<br />

een training of in een Facebookgroep. Maar in een officiële intervisiegroep kun je nog<br />

meer leren over het vak, het ondernemerschap en vooral: over jezelf. Je ontdekt in een<br />

veilige omgeving hoe je problemen kunt oplossen.<br />

Intervisie is een groepsproces waarbij mensen met vergelijkbare<br />

werkzaamheden hun eigen aanpak toetsen met behulp van<br />

de kritische blik en vragen van anderen. Kenmerkend voor een<br />

intervisiegroep is de principiële gelijkwaardigheid (horizontaliteit)<br />

van alle deelnemers. Door het uitwisselen van ervaringen<br />

en denkbeelden binnen de veilige peer-group groei je als<br />

ondernemer en in je vak. Voor veel zorgberoepen, zoals<br />

fysiotherapeuten, is intervisie verplicht. Omdat intervisie zo<br />

waardevol is, geeft ProVoet in de domeinen Reflectie of<br />

Ondernemerschap 1 of 2 accreditatiepunten voor het volgen<br />

van intervisie-bijeenkomsten.<br />

WAT IS HET DOEL VAN INTERVISIE?<br />

In een intervisiegroep kun je je persoonlijke casussen en<br />

ethische dilemma’s bespreken met collega’s. Je hoort andere<br />

meningen over soortgelijke situaties en kunt zo alternatieven<br />

leren kennen. Het is fijn om je eigen ideeën en aanpak te<br />

toetsen aan die van collega’s. Dan ervaar je dat je niet de enige<br />

bent met juist deze problemen, vragen, twijfels of angsten.<br />

Bovendien leer je om jouw mening te geven op een duidelijke<br />

en rustige manier. Zo biedt intervisie een kans tot verbinding<br />

met anderen en met jezelf.<br />

METHODISCHE AANPAK<br />

De ideale groepsgrootte voor intensieve intervisie is minimaal<br />

vier tot maximaal acht personen. Als de groep groter wordt,<br />

wordt de kans kleiner dat je iets in kunt brengen en voldoende<br />

aandacht krijgt. Bij minder dan vier deelnemers ontbreekt het<br />

aan variatie van aanwezige visies. Meestal duurt een sessie<br />

twee tot maximaal drie uur. Een rustige, neutrale ruimte is<br />

essentieel. Intervisie in een druk café leidt zelden tot goede<br />

resultaten.<br />

Hét kenmerk van professionele intervisie is de heldere structuur.<br />

Bij veel intervisiegroepen wordt de deelnemers gevraagd<br />

om allemaal een casus of vraag in te brengen. Samen beslissen<br />

ze welke casus in de groep besproken wordt. De inbrenger<br />

krijgt de tijd om de casus toe te lichten, waarna de groep<br />

vragen gaat stellen om het probleem nog duidelijker te krijgen.<br />

Daarna delen ze hun eigen ervaringen met een soortgelijk<br />

probleem en geven eventueel advies. Dit noem je wel methodische<br />

intervisie: een gestructureerde methodologie om<br />

werkproblemen te analyseren en op te lossen.<br />

INCIDENTMETHODE<br />

De incidentmethode is een populaire manier voor heldere<br />

intervisie. Die omvat meestal deze stappen:<br />

Beschrijving van het incident: Een deelnemer vertelt de<br />

groep over een incident of situatie die hij of zij heeft meegemaakt<br />

tijdens het werk. Dit kan een uitdagende casus zijn, een<br />

moeilijk gesprek met een cliënt of een situatie waarin de<br />

deelnemer onzeker was over de beste aanpak.<br />

Analyse van het incident: De groep begint met het analyseren<br />

van het incident door vragen te stellen en verschillende<br />

perspectieven te verkennen. Ze vragen naar mogelijke oorzaken<br />

of factoren die tot het incident hebben geleid. Zo begrijpen<br />

de inbrenger én de groep meer van de situatie, de oorzaken en<br />

de gevolgen.<br />

Reflectie en discussie: De deelnemers kunnen hun eigen<br />

38 | voetvak


ervaringen delen, suggesties doen voor een andere benadering<br />

van het probleem of feedback geven op de manier waarop<br />

de deelnemer zelf de situatie heeft aangepakt.<br />

Leren en toepassen: De deelnemers formuleren leerpunten<br />

en mogelijke acties die je zou kunnen ondernemen om soortgelijke<br />

incidenten in de toekomst te voorkomen of beter aan te<br />

pakken.<br />

Evalueren en afronden: Ten slotte evalueert de groep het<br />

intervisieproces zelf en bekijkt hoe effectief het gesprek was.<br />

Hebben de inbrenger en de andere deelnemers waardevolle<br />

inzichten opgedaan?<br />

INTERVISIE BIJ HET PEDICURE OVERLEG<br />

Het Pedicure Overleg is een intervisiegroep van voetzorgverleners<br />

in Noord-Holland. Marianne Vorstermans richtte, met<br />

anderen, in 2013 de groep op. De aanleiding was de fusie van<br />

de brancheverenigingen tot ProVoet. Marianne: “Ik had ervaring<br />

als voorzitter van een LOV-afdeling en we misten kleine<br />

groepen waarin je kennis kon uitwisselen. We zochten verdieping.<br />

Medical taping was toen net nieuw en ik kende iemand<br />

die daar veel verstand van had. Ik vroeg hem om een workshop<br />

te houden en nodigde collega’s uit Noord-Holland uit. Dat<br />

beviel goed en zo zijn we eigenlijk aan elkaar blijven ‘klitten’. Ik<br />

kon voor een klein bedrag een prettige vergaderruimte in een<br />

verzorgingshuis regelen om daar workshops te organiseren.<br />

Omdat we daarvoor bij ProVoet accreditatie wilden aanvragen,<br />

zijn we een officiële vereniging geworden met veertien pedicures,<br />

podotherapeuten en podologen. Compleet met statuten,<br />

contributie, een jaarlijkse ledenvergadering en een bankrekening.<br />

Het doel was kennisuitwisseling, elkaar ondersteunen en<br />

sparren over dingen die je meemaakt in de praktijk. Zo’n vier<br />

keer per jaar organiseerden we interessante workshops. In die<br />

periode is er in de branche veel gebeurd, zoals de komst van<br />

de AVG en de contracten met podotherapeuten. Dan is het fijn<br />

als iedereen eigen deskundigheid inbrengt en een onderwerp<br />

voor de groep uitdiept, zoals wondverzorging, nagelbeugels of<br />

hygiëne. We hebben collega’s uitgedaagd om een digitale<br />

presentatie te maken en daar gaven we dan feedback op.<br />

Informeel en gezellig, maar wel professioneel. We gaan een<br />

keer per jaar uit eten en maken een uitstapje, vaak vakgerelateerd.<br />

In de appgroep wordt veel uitgewisseld en we nemen<br />

cliënten van elkaar over in noodsituaties. We slaan veel waardevolle<br />

informatie op een besloten deel van onze site op, van<br />

ultrasoon tot gel. Vorig jaar hebben we, onder andere vanwege<br />

de hoge bankkosten, de verenigingsvorm losgelaten en zijn we<br />

een informele intervisiegroep geworden.”<br />

Marianne is na veertig jaar gestopt met haar pedicurepraktijk,<br />

maar blijft wel betrokken bij Het Pedicure Overleg. Ze zegt: “Ik<br />

ben ervan overtuigd dat<br />

er in iedere stad zo’n<br />

club moet zijn. Pedicure<br />

is zo’n eenzaam beroep,<br />

je hebt intercollegiale<br />

contacten in de buurt<br />

hard nodig. Er zijn<br />

gelukkig wel initiatieven,<br />

sommige heel officieel,<br />

Marianne Vorstermans richtte Het Pedicure<br />

Overleg op.<br />

andere wat losser. Wij<br />

zijn heel direct, dat krijg<br />

je met veel Amsterdammers… Onze intervisie bestaat vooral<br />

uit kennisuitwisseling. In de vergadering bespreken we welk<br />

onderwerp we willen aanpakken. Bijvoorbeeld: hoe zit het met<br />

die alcoholsoorten en wie gaat dat uitpluizen? Soms wil<br />

iemand praten over een nare ervaring met patiënten of we<br />

bespreken foto’s van wonden. Hier worden de mooiste ideeën<br />

geboren. Het is heel fijn dat we met vragen meteen bij de<br />

groep terecht kunnen. Een regio-overleg van ProVoet is toch<br />

veel afstandelijker en groter. Uiteraard is vertrouwen belangrijk.<br />

De groep moet veilig zijn en niet te groot. Bij ons is iedereen<br />

‘INTERVISIE HELPT OM<br />

WERKPROBLEMEN TE ANALYSEREN<br />

EN OP TE LOSSEN’<br />

gelijkwaardig. Daarom is ‘ballotage’ wel belangrijk.<br />

Wil je zelf een intervisiegroep oprichten? Benader dan de<br />

collega’s die je al kent en waardeert en die kennen ook weer<br />

voetzorgverleners. Kijk of een nieuw iemand in de groep past.<br />

Wat is zijn of haar motivatie om deel te nemen? Je moet niet<br />

alleen willen halen, maar ook kennis en ervaring durven brengen.<br />

En zorg dat je het leuk hebt. Je moet elkaar wat gunnen.<br />

Daar groei je allemaal van.”<br />

REFLECTIE<br />

Een belangrijk aspect van intervisie is reflectie. Niet alleen als<br />

inbrenger van een casus of een vraag om verdieping, maar<br />

juist ook door actief deel te nemen aan het geprek, leer je als<br />

pedicure om te reflecteren op je eigen behandelingen, beslissingen<br />

en communicatie met klanten. Dat helpt heel goed om<br />

je praktijk en jezelf voortdurend te verbeteren en zo de kwaliteit<br />

van jouw dienstverlening te verbeteren. Eigenlijk is intervisie zo<br />

ook goed voor de professionalisering van de hele voetverzorgingsbranche.<br />

ZIJN ER NADELEN AAN INTERVISIE?<br />

Intervisie lukt alleen als alle deelnemers oprecht meedoen.<br />

Het is ook heel belangrijk dat iedereen elkaar in zijn/haar<br />

waarde laat en integer communiceert. Geheimhouding van<br />

het besprokene is een absolute voorwaarde. In sommige<br />

groepen is er een vaste gespreksleider (procesbewaker) die<br />

de tijd in de gaten houdt en iedereen aan het woord laat<br />

komen. In andere groepen rouleert dit ‘voorzitterschap’. Er<br />

moet een balans zijn tussen geven en nemen. Het is de<br />

bedoeling dat iedereen minstens een of twee keer per jaar<br />

een casus kan inbrengen. Heb je meer advies of ondersteuning<br />

nodig, dan kun je beter een coach inschakelen. Privéproblemen<br />

kun je alleen inbrengen als er een relatie is met het<br />

werk, zoals de work-life balance. Wil je klagen over je schoonmoeder,<br />

dan kun je beter gaan wandelen met een vriendin.<br />

Intervisie hoeft geen geld te kosten. Als je een groep leergierige<br />

collega’s om je heen verzamelt, kun je morgen al starten.<br />

Het kost natuurlijk wel tijd en je moet een ruimte zoeken,<br />

maar van de praktijkervaring van je collega’s leer je soms<br />

meer dan van cursussen.<br />

voetvak | 39


Voetverwennerij<br />

Door: Ellen Wagenaar<br />

HOOIKOORTS?<br />

OPGELUCHT<br />

ADEMHALEN<br />

MET ESSENTIELE<br />

OLIEN<br />

Wist je dat ongeveer 15 procent van de bevolking in Nederland<br />

en België last heeft van hooikoorts? Hooikoorts (pollinosis)<br />

is een allergie voor pollen en stuifmeel. Je hebt last van<br />

bijvoorbeeld niesbuien, een loopneus of verstopte neus,<br />

prikkende ogen, vermoeidheid of zelfs eczeem. Essentiële<br />

oliën kunnen verlichting geven.<br />

Wist jij dat hooikoorts gekoppeld is aan het immuunsysteem?<br />

Wanneer het immuunsysteem overgevoelig is en<br />

verstoord, heb je meer last van hooikoorts. Het is belangrijk<br />

om op je voeding te letten, voldoende nachtrust te nemen<br />

en te kijken naar je leefstijl. Allergieën hebben meestal een<br />

lange aanloop nodig voordat je hier last van krijgt. En wist jij<br />

dat je zelfs een allergie van huidproducten kan krijgen?<br />

NEUSZALF<br />

De reguliere geneeskunde onderdrukt de gevolgen van<br />

hooikoorts, bijvoorbeeld met corticosteroïden. De simpelste<br />

manier om minder last te hebben van hooikoorts, is door<br />

ervoor te zorgen dat het neusslijmvlies niet in contact komt<br />

met pollen. Hier is een neuszalf ideaal voor. Wanneer je<br />

aromatherapie toevoegt, kies je voor dikke essentiële oliën.<br />

Dat zijn bijvoorbeeld essentiële oliën van ceder, sandelhout,<br />

vetiver en blauwe kamille of blauwe boerenwormkruid.<br />

VRIJER ADEMEN<br />

Verder kunnen essentiële oliën ondersteunen om vrijer adem<br />

te halen. Gebruik de oliën in een verdamper, om te stomen<br />

of in een inhalator. Kies voor essentiële oliën die het slijm<br />

losser maken en het slijm afvoeren. Dat zijn vooral essentiële<br />

‘DE SIMPELSTE MANIER OM<br />

MINDER LAST TE HEBBEN VAN<br />

HOOIKOORTS, IS ZORGEN DAT HET<br />

NEUSSLIJMVLIES NIET IN CONTACT<br />

KOMT MET POLLEN’<br />

oliën met het bestanddeel 1.8 cineol, dit is de eucalyptus<br />

geur. Uit onderzoek blijkt dat 1.8 cineol tegelijkertijd<br />

ontstekingsremmend, ontkrampend en slijmoplossend<br />

werkt. Daardoor wordt verslijming bestreden zodat zich<br />

geen bacteriën in het slijm kunnen vastzetten. Oliën met een<br />

hoog gehalte (meer dan 50%) aan cineol zijn o.a. eucalyptus,<br />

kajeput, laurier, spijklavendel, niaouli, mirte en ravintsara.<br />

Ook de combinatie lavendel en pepermunt geeft verlichting<br />

bij hooikoorts.<br />

RECEPTEN<br />

Neuszalf<br />

• 1 theelepel bijenwas<br />

• 7 theelepels jojoba<br />

• 1 druppel essentiële olie<br />

Smelt de bijenwas, verwarm de<br />

huidolie en meng beide door<br />

elkaar. Als de balsem bijna<br />

afgekoeld is, kan de essentiële<br />

olie erdoor gemengd worden.<br />

Kies uit: ceder, sandelhout,<br />

vetiver, blauwe kamille, benzoë of<br />

vanille. Breng deze zalf aan in de<br />

neus, voordat je naar buiten gaat.<br />

Voetenbad<br />

• 2,5 ml. neutrale badolie<br />

Essentiële olie van:<br />

• 2 druppels ravintsara<br />

• 2 druppels niaouli<br />

Massage-olie voor lichaam<br />

en voeten<br />

• 30 ml. neutrale basisolie<br />

Essentiële olie van:<br />

• 4 druppels ravintsara<br />

• 4 druppels niaouli<br />

Of:<br />

• 4 druppels lavendel<br />

• 2 druppels pepermunt<br />

• 2 druppels ravintsara<br />

Verdampen<br />

Deze combinatie is ook<br />

geschikt voor in een inhalator.<br />

• 4 druppels ravintsara<br />

• 4 druppels niaouli<br />

Of:<br />

• 4 druppels lavendel<br />

• 4 druppels pepermunt<br />

40 | voetvak


Automatisering<br />

Door: Lidwien Heersink<br />

column<br />

‘JE MOET ER GEWOON<br />

EVEN DOORHEEN’<br />

Ik wilde het al heel lang. Maar tja, iedere keer bleef ik het maar uitstellen. Al dat gedoe,<br />

ik had er helemaal geen zin in. Maar ik heb het gedaan en ben er nu toch een potje blij<br />

mee. Waar ik het over heb? Die keukenverbouwing natuurlijk.<br />

Ik woon in een ouder huis. Al die charme is hartstikke leuk,<br />

maar je blijft dus verbouwen. Ik tenminste wel. Dat vind ik<br />

stiekem ook best leuk, het helemaal maken zoals ik zelf wil.<br />

Maar die eerste stap. Weer zooi in je huis, weer overal stof…<br />

pfff … Maar dan dat gevoel als het eenmaal klaar is en je met<br />

trots naar je (in dit geval) nieuwe keuken kan kijken. Heerlijk!<br />

TE DRUK OM TE LEREN?<br />

Waarom ik dit vertel? Dit is precies het gesprek dat ik soms<br />

met pedicures heb. Laatst sprak ik een pedicure. Ze had eerst<br />

gezegd: ‘Ja, ik ga met jullie software werken, dat gaat mijn<br />

leven zoveel makkelijker maken.’ Maar toen… haakte ze af en<br />

besloot ze het toch niet te doen. Dus je snapt, ik wilde haar<br />

graag even spreken. Ik belde haar en ze vertelde dat ze geen<br />

tijd heeft om zich in het programma te verdiepen. Ze heeft<br />

het druk, heeft zelfs een klantenstop en dan zou ze ook nog<br />

dat programma moeten leren kennen.<br />

TEL JE UREN<br />

Je denkt nu misschien, hé dat is herkenbaar… ik heb het<br />

ook superdruk. Ik zou niet weten waar ik de tijd voor iets<br />

nieuws vandaan moet halen. Maar let op: ik vroeg deze<br />

pedicure hoeveel tijd ze nu aan de administratie besteedt.<br />

Hoeveel tijd ze kwijt is aan facturen achteraf maken, hoeveel<br />

tijd ze kwijt is aan klanten terugbellen, appen met klanten<br />

om afspraken te maken en ga zo maar door. Een uur voor de<br />

administratie, iedere avond een uur voor het maken van de<br />

facturen, iedere dag zodra ze klaar was de voicemail afluisteren,<br />

appjes checken… Voordat ze ’s avonds op de bank<br />

kon ploffen en kon denken ‘Nu ben ik klaar’, was ze een hele<br />

tijd verder.<br />

MAG IK HELPEN?<br />

En dan denk ik alleen maar: mag ik je alsjeblieft helpen! Stel je<br />

voor… die tijd die je nu besteedt aan de administratie, aan<br />

facturen maken, aan uren bijhouden, aan klantgegevens<br />

bijwerken… stel dat je die tijd voor een week, misschien twee<br />

weken steekt in het leren kennen van ons programma. Dan<br />

ken je het programma echt op je duimpje en hou je daarna<br />

iedere dag, iedere week uren over! Dat betekent dat onze<br />

software de administratie voor je voorbereidt, de facturen al<br />

gemaakt zijn voordat je het weet, dat je afsprakenboek vol<br />

staat zonder dat jij iedere klant hoeft te bellen of te appen. Dan<br />

plof je niet om 9 uur ‘s avonds op je bank, maar al om 7 uur, na<br />

het werk, na het eten. Dan ben je klaar! Bovendien hoef je het<br />

niet eens allemaal zelf te ontdekken. We hebben gewoon<br />

filmpjes klaarstaan om het programma uit te leggen. We<br />

denken met je mee, we helpen je. En daarna is het klaar.<br />

Dus lieve pedicures, maak het jezelf niet te moeilijk en laat mij<br />

je helpen. De eerste stap? Even die gratis demo aanvragen<br />

op www.dvi.nl/pedicure.<br />

‘STEL DAT JE AL JE<br />

ADMINISTRATIETIJD VOOR EEN<br />

WEEK STEEKT IN HET LEREN<br />

KENNEN VAN HET PROGRAMMA’<br />

PS.<br />

Wil je meer<br />

weten?<br />

Vraag dan nu<br />

de gratis demo<br />

aan op www.<br />

dvi.nl/voetvak<br />

dvi<br />

voetvak | 41


Productnieuws<br />

6 TIPS UITGELICHT<br />

1Zomerkleuren: My Me Era<br />

3<br />

Je assortiment aanvullen of uitbreiden? De redactie van<br />

VoetVak+ volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.<br />

Laat je inspireren door deze producten.<br />

De OPI My Me Era <strong>2024</strong> Zomer-collectie<br />

zet het individu in de schijnwerpers en<br />

viert dat jij jezelf bent met een uitgebreid<br />

kleurenpalet. “Als het op kleur<br />

aankomt: more is more. Bij OPI streven<br />

we naar maximale expressie<br />

en met 21 nieuwe<br />

kleuren in de collectie is er<br />

geen limiet aan het uiten<br />

van je individualiteit”, zegt<br />

OPI mede-oprichter Suzi<br />

Weiss-Fischmann.<br />

De collectie bevat twaalf<br />

gewaagde crèmes in<br />

Nagellak en GelColor én<br />

negen shiny shimmers in<br />

Infinite Shine. Voor een<br />

vrolijke expressie vallen de speelse en<br />

edgy tinten op zoals pittig roze, dieppaars<br />

en levendig oranje. Aardse tinten<br />

brengen balans in de collectie en bieden<br />

statement makende kleuren die ook<br />

een gevoel van kalmte en mystiek<br />

uitstralen zoals dieprood, opvallend<br />

blauw en weelderig groen. My Me Era<br />

is een levendige felroze koraal gecombineerd<br />

met rode en gele accenten. De<br />

tweede hero-tint, On Cloud Fine, is een<br />

heldere blauwgroene shimmer die de<br />

energie van de zomer belichaamt. De<br />

OPI My Me Era-collectie is verkrijgbaar<br />

vanaf 15 mei <strong>2024</strong> in Infinite Shine,<br />

Nagellak en GelColor.<br />

www.OPI.com<br />

Leer werken met de Shark II Omnicut<br />

Voor professionals die dagelijks bezig zijn met het verbeteren<br />

van de gezondheid van de voeten van hun cliënten is het<br />

juiste gereedschap essentieel. Daarom presenteert Praktivak<br />

dit voorjaar de Omnicut eeltfrees in combinatie met de<br />

nieuwe Shark II micromotor. Dat is een geavanceerde eeltfrees<br />

waarmee eelt op de voeten effectief, snel en veilig<br />

verwijderd kan worden. Uiteraard is er een leuke introductiekorting!<br />

Tijdens de workshop “Werken met de Omnicut<br />

Eeltfrees” krijgen deelnemers hands-on training van ervaren<br />

experts. Door praktische demonstraties en instructies leer je de beste technieken voor<br />

het gebruik van de Shark II omnicut, inclusief handige tips over het veilig, snel en<br />

effectief werken. Extra voordeel: deelnemers aan de workshop “Werken met de<br />

Omnicut Eeltfrees” krijgen 3 accreditatiepunten.<br />

www.praktivak.nl<br />

Indicatiegerichte<br />

behandel sets<br />

2<br />

Nooit meer zoeken naar de juiste<br />

frees. Met de indicatiegerichte<br />

behandelsets van BUSCH heb je alle<br />

freesjes direct bij elkaar. De sets zijn<br />

in nauw overleg met podotherapeuten<br />

samengesteld voor veelvoorkomende<br />

aandoeningen in de<br />

dagelijkse praktijk of behandelingen<br />

die speciale freesjes vereisen.<br />

De geselecteerde frezen zijn verzameld<br />

in de steriliseerbare instrumentenstandaard<br />

STERI-SAFEpro, zodat<br />

je afhankelijk van de indicatie, alle<br />

benodigde frees-, slijp- en polijsttools<br />

binnen handbereik heeft.<br />

De ‘Nagelprothetik Set’ (5317) bevat<br />

bijvoorbeeld twee met titaniumnitride<br />

gecoate hardmetalen frezen<br />

(T429SPEED en T431SPEED) voor<br />

het verwijderen van verdikte mycotische<br />

nagels en kunstnagelmateriaal<br />

(gel of acryl), twee diamantslijpers<br />

(6894 en 850) voor het vormgeven<br />

van de kunstnagel en een ONY<br />

CLEAN (407-RS) voor het reinigen<br />

van de nagelplooi. Voor het polijsten<br />

van de kunstnagels zijn twee freesjes<br />

meegeleverd voor het krasvrij<br />

maken (antraciet, 9627) en twee<br />

voor de glanzende afwerking (kaki,<br />

9623).<br />

www.busch.eu<br />

4<br />

Fungicheck toont snel dermatofyten aan<br />

Het visueel vaststellen van schimmel- of mycosenagels is lastig. Helaas zijn daardoor 1 op<br />

de 3 diagnoses verkeerd. De HFL FungiCheck is een innovatieve schimmeltest en een<br />

doorbraak in de strijd tegen schimmelnagels, met gebruiksvriendelijke technologie en<br />

nauwkeurige resultaten. Met geavanceerde technologie levert de HFL FungiCheck binnen<br />

enkele minuten een nauwkeurig resultaat, waardoor een snelle diagnose mogelijk is. De<br />

gebruiksvriendelijke test maakt het pedicures eenvoudig om in de eigen vertrouwde praktijk een schimmeltest uit te (laten)<br />

voeren. Zo wordt de druk op de eerstelijns zorg ontlast. De HFL FungiCheck is ontwikkeld met het oog op betrouwbaarheid,<br />

waardoor je snel inzicht krijgt of er sprake is van onycomycose (97 % betrouwbaarheid). HFL Laboratories legt zich al ruim 16<br />

jaar toe op het leveren van innovatieve dermatologieproducten voor het oplossen van huid- en nagelproblemen.<br />

www.hfllaboratories.com<br />

42 | voetvak


Supercombinatie van LCN voor<br />

verzorgde handen en nagels<br />

5Nu de zon weer gaat schijnen, komen de handen uit de<br />

handschoenen en wil iedereen mooi verzorgde handen en<br />

nagels. Vochtarme, droge en gestreste nagels ondergaan een<br />

transformatie met de Nail Shots van LCN. De Peach Cuti Scrub,<br />

Blueberry Hydrating Nail Shot, Pineapple Refreshing Nail Shot,<br />

Kiwi Glowing Nail Shot en Orange Vitamin Nail Shot bieden<br />

herstel bij ieder nagelprobleem. De Nail Shot Bar ziet er niet<br />

alleen super aantrekkelijk uit, maar de shots zijn ook intensief<br />

verzorgend en ruiken<br />

heerlijk verleidelijk.<br />

Dit succesvolle<br />

nagelverzorgingsproduct<br />

van LCN zal je klanten<br />

vast blijvend inspireren!<br />

The Quick & Perfect<br />

manicure van LCN<br />

verzorgt de handen<br />

met een reiniging en<br />

peeling in één voor een<br />

ultrazacht huidgevoel<br />

en spa-ervaring, ook<br />

@home. De Nail Shot<br />

Bar en Quick & Perfect<br />

Manicure sluiten<br />

naadloos op elkaar aan<br />

voor een verzorging op<br />

maat.<br />

www.msk.nl<br />

Wandelhout<br />

6Stijve handen tijdens het<br />

wandelen ontstaan meestal<br />

door ophoping van vocht in de<br />

handen. Deze ophoping wordt<br />

veroorzaakt door de statisch<br />

naar beneden hangende stand<br />

van de handen gedurende een<br />

wandeling. WandelHout is<br />

een handige en lichte tool bij<br />

(lange afstands-)wandelingen<br />

wanneer klachten ontstaan<br />

zoals volle, opgezette of<br />

stijve handen en vingers.<br />

WandelHout is gemaakt voor<br />

de wandelaar die zijn handen<br />

en vingers wil bewegen om de<br />

doorbloeding te optimaliseren<br />

zodat vochtophoping<br />

vermindert en het wandelen<br />

plezieriger doet verlopen.<br />

Het bovenlichaam beweegt<br />

mee op de tendens van het<br />

WandelHout-gebruik zodat<br />

het lopen ritmischer gaat.<br />

Het lichaam gaat hierdoor<br />

rechterop staan. De handige<br />

aansluitbare koordjes zorgen<br />

ervoor dat WandelHout aan<br />

de pols blijft hangen wanneer<br />

de handen vrij moeten zijn en<br />

voorkomen verlies.<br />

www.wandelwol.nl<br />

Cadeautje<br />

WIN: INTERVISIE<br />

PEDICURECAFE<br />

Wil jij ook leren van de ervaringen van<br />

andere pedicures? Wil je graag onder<br />

deskundige leiding discussiëren over zaken<br />

als tariefbepaling, regels en wetgeving,<br />

praktijkvoering, scholing, balans werk en<br />

privé, zorgberoep, scholing, pensioen,<br />

verzekeren of marketing? Doe dan mee<br />

aan het Intervisie Pedicurecafé van<br />

Pediroda!<br />

Tijdens het Intervisie Pedicure café hoor je heel veel over<br />

deze onderwerpen, van de gespreksleiders én van collega<br />

pedicures in heel Nederland. Omdat deze cursus plaatsvindt<br />

via de online vergadertool Teams, is er volop ruimte voor<br />

discussie tussen de deelnemers en gespreksleiders. Je kunt<br />

zelf actief deelnemen, praten en sparren over onderwerpen<br />

die je bezighouden en horen wat je collega pedicures<br />

ervan vinden of hoe zij de dingen aanpakken. Het Intervisie<br />

Pedicurecafé wordt geleid door een ervaren docent en<br />

medisch pedicure én een marketing expert. ProCert heeft<br />

de bijeenkomst geaccrediteerd met 2 punten in het domein<br />

Ondernemerschap. De eerstvolgende is op 21 mei en er<br />

volgen meer data.<br />

WIN GRATIS TOEGANG!<br />

Normaal gesproken kost deelname aan het online<br />

Pedicurecafé 50,00 inclusief Pediroda certificaat (digitaal)<br />

en digitale hand-out. Pediroda stelt vijf collega’s in de<br />

gelegenheid om gratis deel te nemen aan het Pedicurecafé.<br />

Je ontvangt de vergaderlink circ. 1 week voor aanvang van<br />

de cursus waarmee je vanuit huis kunt deelnemen. Wil je<br />

deze bijeenkomst winnen? Stuur een mail met je naam<br />

en adres naar cadeautje@voetvakplus.nl. Aan deze actie<br />

kunnen uitsluitend abonnees meedoen.<br />

www.pediroda.nl<br />

van <strong>Voetvak</strong>+<br />

voetvak | 43


Sinus Aqua Spray Motor + Orion Mebuel Primus Touch CT 50.000 TPM Omnicut Eeltfrees Octopus Spray MC 40.000 TPM<br />

LENTE KORTING<br />

NIEUW: NAGGURA ’SWOP PODO<br />

wissel panelen - muziek - moodlight - wielen<br />

Omnicut set Shark II<br />

€ 795,00<br />

Cryo Stift<br />

€ 225,00<br />

Podo Disks<br />

v.a. € 1,80<br />

Alcohol doekjes<br />

€ 2,50<br />

NU bij PRAKTIVAK<br />

Ambulant<br />

Units<br />

FOOTLOGIX<br />

8-delige startset inclusief cursus<br />

€ 98,50<br />

Boren & Frezen<br />

Meubels<br />

BEHANDEL STOELEN<br />

ALASKA<br />

3 motoren<br />

€ 1.495,-<br />

VENTURA<br />

3 motoren<br />

€ 1.645,-<br />

ELITE TWIST<br />

5 motoren<br />

€ 1.695,-<br />

AANBIEDINGEN<br />

Mesjes per 100<br />

lente korting<br />

Alcohol 5 liter<br />

lente korting<br />

Handschoenen<br />

lente korting<br />

PRAKTIVAK BV - Parallelweg 7D - 5349 AD Oss<br />

telefoon: 0412-405402 - email: info@praktivak.nl - info: www.praktivak.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!