11.07.2022 Views

Arnold van Hooft Bankzaken en Hypotheken | ZEST Magazine 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nh1816 magazine #08 • <strong>2022</strong><br />

FRIS, SCHERP EN PRIKKELEND<br />

TV-Duo<br />

Bob <strong>en</strong> Roos<br />

‘Rustig aan,<br />

het hoeft niet<br />

mete<strong>en</strong> af’<br />

Op pad met<br />

de boswachter<br />

Wandeling<br />

door e<strong>en</strong> stukje<br />

vroeger<br />

Italië in het<br />

kwadraat<br />

Napolitaanse<br />

kleur<strong>en</strong>pracht<br />

NIEUWE APP<br />

Meer gemak bij<br />

<strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong><br />

Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Verzekering<strong>en</strong><br />

FOCUS &<br />

EXCELLEREN<br />

Hoe we lijk<strong>en</strong><br />

op rallyrijders<br />

<strong>ZEST</strong>-recept<br />

Frisse<br />

salade met<br />

Sinaasappel<br />

<strong>ZEST</strong> <strong>Magazine</strong> is e<strong>en</strong> uitgave <strong>van</strong><br />

<strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong> Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzekering<strong>en</strong><br />

www.arnold<strong>van</strong>hooft.nl


ubriek<br />

Inhoud<br />

3<br />

20 6<br />

58<br />

62<br />

6 Nieuw: Verrass<strong>en</strong>de <strong>Arnold</strong> Stadswandeling<br />

<strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>-app<br />

De ‘sjiekste’ plekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> Maastricht<br />

7 ‘Met onze lokale project<strong>en</strong><br />

10 Teun zorg<strong>en</strong> Toebes we voor over verbinding’<br />

zijn<br />

VerpleegThuis-missie:<br />

8 ‘Iemand Peter Ho<strong>en</strong>s met dem<strong>en</strong>tie is e<strong>en</strong><br />

individu, met eig<strong>en</strong> verlang<strong>en</strong>s’<br />

9 Astrid <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong><br />

13 Marloes Strijder<br />

10 ‘De Verrass<strong>en</strong>de crossbaan is Stadswandeling<br />

<strong>van</strong> het hele dorp!’<br />

De ‘sjiekste’ plekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> Maastricht<br />

14 Sam<strong>en</strong> actief teg<strong>en</strong> kanker<br />

14 Fiets<strong>en</strong> Teun Toebes <strong>en</strong> lop<strong>en</strong> over in zijn<br />

Limburg VerpleegThuis-missie<br />

<strong>en</strong> Brabant<br />

17 Marloes Strijder<br />

‘De crossbaan is <strong>van</strong> het hele dorp!’<br />

winactie!<br />

Maak kans op e<strong>en</strong><br />

overnachting in het<br />

auth<strong>en</strong>tieke Omke Jan<br />

in Wouds<strong>en</strong>d<br />

42<br />

18 TIPS TV-DUO VOOR VERBOUWING<br />

‘Bezint eer gij begint’<br />

20 Rémon Chattellon,<br />

financieel directeur Nh1816<br />

‘Goed is beter zijn dan de rest’<br />

23 FACTS & FIGURES 2021<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> in cijfers<br />

24 Vesuviusstad Napels<br />

Italië in het kwadraat<br />

28 SAMENWERKING SCHADEHERSTEL<br />

‘Voordat het echt stormt,<br />

barst het bij ons al los’<br />

32 135 jaar Koninklijk Theater Carré<br />

Jubileumvoorstelling<br />

Blaudzun <strong>en</strong> Scapino Ballet<br />

36 Kidsproof activiteit<strong>en</strong><br />

Trek er met korting op uit<br />

38 Led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong><br />

Bekijk het aanbod<br />

39 Anne-Pauline Jacobs<br />

‘Het is fijn iets voor e<strong>en</strong> ander te<br />

kunn<strong>en</strong> betek<strong>en</strong><strong>en</strong>’<br />

40 Brabantse Salade met Zest<br />

Winnaar food- <strong>en</strong> fotowedstrijd<br />

42 Ev<strong>en</strong> weg in het<br />

weidse Friese mer<strong>en</strong>gebied<br />

Inspiratie opdo<strong>en</strong> bij Omke Jan<br />

44 Op pad met DE boswachter<br />

Wandeling door e<strong>en</strong> stukje vroeger<br />

48 Mode-ontwerpersduo<br />

Spijkers & Spijkers<br />

‘Sam<strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong> gaat organisch’<br />

50 In de keuk<strong>en</strong> met...<br />

TV-kok Ramon Brugman kiest<br />

voor simpel<br />

53 Sjoerd <strong>van</strong> Gurp<br />

‘Armoede zegt niets over jou als m<strong>en</strong>s’<br />

54 Rac<strong>en</strong>de reporter Stéphane Kox<br />

‘Het helpt dat ik het spelletje snap’<br />

58 Op ontdekkingstocht door ARTIS<br />

Sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> in de natuur k<strong>en</strong>t<br />

verrass<strong>en</strong>de vorm<strong>en</strong><br />

61 Bordspell<strong>en</strong> & Apps<br />

Sam<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong> del<strong>en</strong><br />

62 Jan <strong>en</strong> Lauretta Dirkx:<br />

‘Met onze camper zijn we veel flexibeler’<br />

65 Ivo E<strong>en</strong>khoorn<br />

‘Eig<strong>en</strong>wijze programmering<br />

voor verrass<strong>en</strong>d festival’<br />

66 Bordspell<strong>en</strong> & Apps<br />

Alle<strong>en</strong> maar winnaars<br />

Binn<strong>en</strong>kort eropuit<br />

met led<strong>en</strong>voordeel?<br />

Kijk op pagina 36 t/m 38


ubriek<br />

Voorwoord<br />

5<br />

Uitgever<br />

Coöperatie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong><br />

Sam<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> we het verschil<br />

Carglass ® ,<br />

vakmanschap<br />

met oprechte<br />

aandacht.<br />

Nét iets meer do<strong>en</strong>. Dat zit in ons DNA. Het verschil mak<strong>en</strong> voor<br />

iedere klant, dat do<strong>en</strong> we elke dag opnieuw. Van het eerste klantcontact<br />

tot het oplever<strong>en</strong> <strong>van</strong> uw auto; vakmanschap met oprechte aandacht <strong>van</strong> Carglass ® .<br />

Wij gaan verder dan alle<strong>en</strong> ruitschade herstell<strong>en</strong>:<br />

• Na e<strong>en</strong> ruitver<strong>van</strong>ging verzorg<strong>en</strong> wij ook de herkalibratie <strong>van</strong> uw rijhulpsystem<strong>en</strong>;<br />

• Met de juiste tools <strong>en</strong> experts, zodat u weer veilig de weg op kan;<br />

• En als extraatje stofzuig<strong>en</strong> wij uw auto;<br />

• Terwijl u wacht, met wifi <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lekkere kop koffie;<br />

• En dat alles do<strong>en</strong> we op duurzame wijze. Voor u én het milieu.<br />

www.carglass.nl<br />

Hoofdredactie<br />

Mark de Niet, Lieselotte Leal,<br />

Suzanne Moeskops, Mieke Verhoef<br />

Redactie<br />

Natasja Admiraal, Saskia Balmaekers,<br />

Nicolette Boskaljon, Suzanne Moeskops,<br />

Marieke Peeters, Judith Truij<strong>en</strong>s, Mieke Verhoef,<br />

Jessica <strong>van</strong> Zant<strong>en</strong><br />

Fotografie<br />

Robert Aarts, Ab Baart, Patrick Bongartz,<br />

Eva Broekema, Carola <strong>van</strong> Dal<strong>en</strong>,<br />

Evita Fotografie, Freekje Gro<strong>en</strong>emans,<br />

Patrick Ouwerkerk, Ed <strong>van</strong> de Pol, Marcel Rob,<br />

Floris Scheplitz, Kim Vos, Marcel Witte<br />

Eindredactie <strong>en</strong> editing<br />

Daniëlle Kraft<br />

Tekstcorrectie<br />

Bies <strong>van</strong> Ede<br />

Sales<br />

Janwillem Swart<br />

janwillem.swart@nh1816.nl<br />

Productie & design<br />

Stam Media<br />

Art director / Vormgeving<br />

Nancy Thiel<strong>en</strong>, Marlot <strong>van</strong> d<strong>en</strong> Hoek<br />

Distributie<br />

Gepersonaliseerd via PostNL<br />

Zest-magazine.nl<br />

Ga naar zest-magazine.nl voor meer <strong>ZEST</strong>.<br />

Je kan je daar ook uitschrijv<strong>en</strong> als je<br />

<strong>ZEST</strong> <strong>Magazine</strong> niet meer wilt ont<strong>van</strong>g<strong>en</strong>.<br />

zest-magazine.nl/fsc<br />

© <strong>2022</strong> <strong>ZEST</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Niets uit deze uitgave mag geheel of<br />

gedeeltelijk word<strong>en</strong> verveelvoudigd, opgeslag<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> geautomatiseerd gegev<strong>en</strong>sbestand of<br />

op<strong>en</strong>baar word<strong>en</strong> gemaakt, op welke wijze dan<br />

ook, zonder schriftelijke toestemming <strong>van</strong> de<br />

uitgever. <strong>ZEST</strong> <strong>Magazine</strong> is niet aansprakelijk<br />

voor ev<strong>en</strong>tuele onjuisthed<strong>en</strong> in deze uitgave.<br />

Over uitslag<strong>en</strong> <strong>van</strong> prijsvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of speciale<br />

acties kan niet word<strong>en</strong> gecorrespondeerd.<br />

Kerkstraat 32A<br />

5331 CE Kerkdriel<br />

0418 - 633 020<br />

www.arnold<strong>van</strong>hooft.nl<br />

Persoonlijk advies met e<strong>en</strong> kop koffie<br />

<strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong> Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzekering<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>t u al. Misschi<strong>en</strong> heeft u e<strong>en</strong> verzekering<br />

bij ons lop<strong>en</strong> of hebb<strong>en</strong> we u geholp<strong>en</strong><br />

bij uw hypotheek. Wellicht komt u regelmatig<br />

bij ons op kantoor voor uw bankzak<strong>en</strong>.<br />

Dat we graag meed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over uw financiële<br />

vrag<strong>en</strong> of plann<strong>en</strong> is voor ons <strong>van</strong>zelfsprek<strong>en</strong>d,<br />

of dat nu privé of zakelijk is of voor uw (klein)<br />

kinder<strong>en</strong>. Wij staan u graag te woord in e<strong>en</strong><br />

persoonlijk gesprek…<br />

Dat we e<strong>en</strong> vertrouwd gezicht zijn voor uw<br />

bank­ <strong>en</strong> verzekeringszak<strong>en</strong> weet u inmiddels.<br />

In dit <strong>ZEST</strong> <strong>Magazine</strong> leest u dat wij,<br />

naast die bank­ <strong>en</strong> verzekeringszak<strong>en</strong>, ook<br />

actief betrokk<strong>en</strong> zijn bij sociale project<strong>en</strong>.<br />

Voor het project Sam<strong>en</strong> voor de buurt hebb<strong>en</strong><br />

we e<strong>en</strong> mooi bedrag opgehaald voor e<strong>en</strong><br />

natuurspeeltuin <strong>en</strong> in maart zorg<strong>en</strong> we met<br />

het programma Eurowijs voor financiële<br />

educatie op e<strong>en</strong> basisschool. Op deze<br />

manier drag<strong>en</strong> we ons ste<strong>en</strong>tje bij aan e<strong>en</strong><br />

mooiere sam<strong>en</strong>leving.<br />

Ook leest u hoe onze di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> steeds toegankelijker<br />

zijn. Dankzij onze nieuwe <strong>Arnold</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>­app bied<strong>en</strong> we ook online meer<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> aan. Deze app betek<strong>en</strong>t<br />

natuurlijk niet dat wij minder persoonlijk<br />

contact zull<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Integ<strong>en</strong>deel! Terwijl<br />

veel bank<strong>en</strong> hun kantor<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong>, blijv<strong>en</strong> wij<br />

voor u klaarstaan. Waarom? Simpel, omdat<br />

dit past bij onze di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing.<br />

Wilt u ons nog beter ler<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>? Dat kan<br />

door onze website te bekijk<strong>en</strong> of dit <strong>ZEST</strong><br />

<strong>Magazine</strong> te lez<strong>en</strong>. Maar in e<strong>en</strong> persoonlijk<br />

gesprek, aan tafel met e<strong>en</strong> kop koffie, ervaart<br />

u het beste waar wij goed in zijn; gericht<br />

adviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ondersteuning bied<strong>en</strong><br />

die het beste bij u past.<br />

Seger Knops<br />

Directeur <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong> Hypothek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Verzekering<strong>en</strong> <strong>en</strong> Zelfstandig Adviseur<br />

RegioBank<br />

072


6<br />

rubriek<br />

fotografie<br />

tekst<br />

Online Dirk Kreijkamp ELLE Communicatie <strong>en</strong> Puurstipdesign<br />

tekst<br />

ELLE Communicatie <strong>en</strong> Puurstipdesign<br />

fotografie<br />

Dirk Kreijkamp<br />

rubriek<br />

Leefbaarheid<br />

7<br />

Nieuw:<br />

<strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>-app<br />

‘Mooie aanvulling<br />

op persoonlijke<br />

aandacht’<br />

‘Met onze lokale<br />

project<strong>en</strong><br />

zorg<strong>en</strong> we voor<br />

Je kan natuurlijk altijd ev<strong>en</strong> het<br />

kantoor in Kerkdriel binn<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>.<br />

Maar <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong><br />

Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzekering<strong>en</strong><br />

biedt je ook volop online<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> om je bank-,<br />

hypotheek- <strong>en</strong> verzekeringszak<strong>en</strong><br />

te regel<strong>en</strong>. Met de nieuwe <strong>Arnold</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>-app zelfs meer dan<br />

ooit. “Als klant heb je nu extra<br />

gebruiksgemak.”<br />

“We wild<strong>en</strong> met deze app iets waarde vols<br />

toevoeg<strong>en</strong> aan onze bestaande di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing”,<br />

vertelt Jacco Bogers, verzekeringsadviseur<br />

bij <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>.<br />

“Je kunt er bijvoorbeeld e<strong>en</strong>voudiger<br />

e<strong>en</strong> schade mee meld<strong>en</strong>, dankzij de<br />

functie waarmee foto’s kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

toe gevoegd. En is de klant bezig e<strong>en</strong><br />

hypotheek te regel<strong>en</strong>? Dan kan hij of zij in<br />

de app alle rele<strong>van</strong>te stukk<strong>en</strong> upload<strong>en</strong>.<br />

Die word<strong>en</strong> dan automatisch aan het<br />

persoonlijke dossier gekoppeld.” Ook<br />

kunn<strong>en</strong> klant<strong>en</strong> in de app veel rele<strong>van</strong>te<br />

formulier<strong>en</strong> vind<strong>en</strong>. “Die hoeft m<strong>en</strong> niet<br />

meer eerst te print<strong>en</strong>, in te vull<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

weer in te scann<strong>en</strong>. Invull<strong>en</strong> kan gewoon<br />

in de app. Dat scheelt e<strong>en</strong> boel werk!”<br />

Ge<strong>en</strong> formulier<strong>en</strong> meer<br />

E<strong>en</strong> ander voordeel <strong>van</strong> de app is dat<br />

klant<strong>en</strong> 24/7 e<strong>en</strong> verzekering kunn<strong>en</strong><br />

afsluit<strong>en</strong>. “Wel zo handig als je bijvoorbeeld<br />

in het week<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> auto koopt <strong>en</strong><br />

er direct mee wilt rijd<strong>en</strong>. Je hoeft dan<br />

niet te wacht<strong>en</strong> tot ons kantoor op<strong>en</strong> is.”<br />

Dat de app er nu is, betek<strong>en</strong>t niet dat<br />

klant<strong>en</strong> minder welkom op kantoor zijn.<br />

“Integ<strong>en</strong>deel!”, zegt Jacco. “De app is<br />

e<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gstuk <strong>van</strong> onze persoonlijke<br />

aandacht. Die wordt er zelfs beter door!<br />

Zo kan de klant in de app check<strong>en</strong> of hij<br />

alle b<strong>en</strong>odigde informatie aangeleverd<br />

heeft voor e<strong>en</strong> adviesgesprek. En hij<br />

vindt er ook informatie over ons team in.<br />

Daardoor weet de klant beter met wie hij<br />

in gesprek gaat.”<br />

Persoonlijke aandacht<br />

Sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d: de <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>­app<br />

biedt extra gebruiksgemak, zonder dat dit<br />

t<strong>en</strong> koste gaat <strong>van</strong> de persoonlijke aandacht<br />

<strong>en</strong> de inhoudelijk sterke di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

die <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong> zo k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>.<br />

Jacco: “De app versterkt dat alles juist.<br />

Door de app zijn wij op kantoor minder<br />

tijd kwijt aan administratieve werkzaamhed<strong>en</strong>,<br />

waardoor er meer tijd is voor die<br />

persoonlijke aandacht <strong>en</strong> inhoud.”<br />

B<strong>en</strong>ieuwd naar de app? Zoek op<br />

‘<strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>’ in je App Store of<br />

Google Play Store <strong>en</strong> download ’m<br />

gratis!<br />

Jill <strong>van</strong> d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong>alder, Medewerker<br />

bankzak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzekering<strong>en</strong><br />

<strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong> Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Verzekering<strong>en</strong> staat midd<strong>en</strong> in<br />

de sam<strong>en</strong>leving. En wil daar e<strong>en</strong><br />

positieve bijdrage aan lever<strong>en</strong>.<br />

Niet alle<strong>en</strong> via de bankzak<strong>en</strong>,<br />

hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzekering<strong>en</strong>.<br />

Ook door sociale project<strong>en</strong> te<br />

ondersteun<strong>en</strong>. “Ons doel: Kerkdriel<br />

<strong>en</strong> omgeving nóg fijner mak<strong>en</strong><br />

om te lev<strong>en</strong>.”<br />

Het is e<strong>en</strong> kwestie <strong>van</strong> verantwoordelijkheid,<br />

legt Jill <strong>van</strong> d<strong>en</strong> Oud<strong>en</strong>alder uit. “Als<br />

lokaal kantoor voel<strong>en</strong> we de verplichting<br />

om te zorg<strong>en</strong> voor de maatschappij<br />

waarin we actief zijn.” Jill is al 18 jaar<br />

medewerker bankzak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzekering<strong>en</strong><br />

bij <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>. Daarnaast organiseert<br />

ze het sociale programma <strong>van</strong> het<br />

kantoor. “Het geeft me ontzett<strong>en</strong>d veel<br />

voldo<strong>en</strong>ing om te help<strong>en</strong> waardevolle<br />

project<strong>en</strong> op pot<strong>en</strong> te zett<strong>en</strong>”, vertelt ze.<br />

Natuurspeeltuin<br />

Om wat voor project<strong>en</strong> het zoal gaat?<br />

Jill: “Dat loopt heel erg uite<strong>en</strong>. Neem<br />

Bank voor de Klas. Sam<strong>en</strong> met andere<br />

bank<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> we gastless<strong>en</strong> aan basisschoolkinder<strong>en</strong>.<br />

We ler<strong>en</strong> ze met geld<br />

om te gaan: daar hebb<strong>en</strong> ze hun hele<br />

lev<strong>en</strong> profijt <strong>van</strong>. E<strong>en</strong> ander project<br />

waar we aan deelnem<strong>en</strong> is de bouw <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> natuurspeeltuin, e<strong>en</strong> initiatief <strong>van</strong><br />

Stichting Leefbaar Alph<strong>en</strong> Nederland.<br />

verbinding’<br />

Hier kan iedere<strong>en</strong> straks spel<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

de natuur g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>. We financierd<strong>en</strong> de<br />

aanschaf <strong>van</strong> e<strong>en</strong> speeltoestel via onze<br />

crowdfunding­campagne ‘Sam<strong>en</strong> voor<br />

de Buurt’.”<br />

Sociaal karakter<br />

“We kiez<strong>en</strong> altijd voor lokale project<strong>en</strong>,<br />

die dankzij hun sociale karakter voor<br />

verbinding tuss<strong>en</strong> inwoners zorg<strong>en</strong>”, vervolgt<br />

Jill. “De ideeën hiervoor kom<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

klant<strong>en</strong>, stichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>. Die<br />

klopp<strong>en</strong> hiervoor bij ons kantoor aan. Daar<br />

roep<strong>en</strong> we h<strong>en</strong> ook toe op. We besprek<strong>en</strong><br />

dan hun ideeën <strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s wat<br />

we sam<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> om Kerkdriel <strong>en</strong><br />

omgeving nóg fijner te mak<strong>en</strong>.”<br />

Ook e<strong>en</strong> idee om Kerkdriel <strong>en</strong><br />

omgeving mooier, leuker <strong>en</strong> leefbaarder<br />

te mak<strong>en</strong>? Laat het Jill wet<strong>en</strong> via<br />

jill@arnold<strong>van</strong>hooft.nl!<br />

Jacco Borgers, Verzekeringsadviseur


8<br />

rubriek<br />

fotografie<br />

tekst<br />

Klant<strong>en</strong> aan het woord Privé-archief ELLE Communicatie <strong>en</strong> Puurstipdesign<br />

tekst<br />

ELLE Communicatie <strong>en</strong> Puurstipdesign<br />

fotografie<br />

Dirk Kreijkamp<br />

rubriek<br />

Klant<strong>en</strong> aan het woord<br />

9<br />

Astrid <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong><br />

‘De persoonlijke klik<br />

vind ik belangrijk’<br />

Peter Ho<strong>en</strong>s<br />

‘Het kantoor opereert zoals wij rally rijd<strong>en</strong>’<br />

Peter Ho<strong>en</strong>s heeft e<strong>en</strong> hechte<br />

band met het team <strong>van</strong> <strong>Arnold</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>Hooft</strong> Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Verzeke ring<strong>en</strong>. Hij is er niet alle<strong>en</strong><br />

particuliere klant, het kantoor is<br />

ook sponsor <strong>van</strong> zijn stichting<br />

2Boys50. Daarmee haalt Peter<br />

sam<strong>en</strong> met zijn compagnon Frank<br />

Moon<strong>en</strong> via autorally’s geld op<br />

voor goede doel<strong>en</strong>.<br />

Peter werd zo’n ti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong> klant<br />

<strong>van</strong> het kantoor. Hoe hij daarbij kwam?<br />

Doordat hij bevri<strong>en</strong>d is met Seger<br />

Knops, eig<strong>en</strong>aar <strong>van</strong> <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>.<br />

“We k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> elkaar <strong>van</strong> de handbalver<strong>en</strong>iging.<br />

Daar zat<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong> in het<br />

bestuur.” Seger maakte Peter zo <strong>en</strong>thousiast<br />

dat hij met zijn hele bank pakket –<br />

inclusief verzekering<strong>en</strong> – overstapte. En<br />

het <strong>en</strong>thousiasme was wederzijds. “To<strong>en</strong><br />

Seger hoorde over 2Boys50 wilde hij<br />

ons mete<strong>en</strong> sponsor<strong>en</strong>. Fantastisch<br />

natuurlijk. Frank <strong>en</strong> ik ondersteun<strong>en</strong> met<br />

2Boys50 onder andere de Stichting<br />

Tw<strong>en</strong>tse Water pomp<strong>en</strong> Cambodja, waar<br />

ik vrijwilliger b<strong>en</strong>.”<br />

Vertrouwd gevoel<br />

“<strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong> helpt ons ook bij het<br />

organiser<strong>en</strong> <strong>van</strong> de financiën <strong>van</strong> onze<br />

stichting”, vertelt Peter. “Zo hebb<strong>en</strong><br />

we e<strong>en</strong> speciale Ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> &<br />

Stichting<strong>en</strong>­ rek<strong>en</strong>ing, die soepel <strong>en</strong><br />

makkelijk werkt.” Meestal volstaan telefoon<br />

tjes <strong>en</strong> e­mails in het contact.<br />

“Maar ik ga ook wel e<strong>en</strong>s bij het kantoor<br />

in Kerkdriel langs – soms voor de<br />

stichting, soms voor mezelf. Dat voelt<br />

vertrouwd; ze k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> me. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

wil ik af <strong>en</strong> toe over iets sparr<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat werkt beter als we elkaar fysiek<br />

zi<strong>en</strong>.” Seger komt e<strong>en</strong>s per jaar bij Peter<br />

op bezoek. “Dan lop<strong>en</strong> we de papier<strong>en</strong><br />

door. Die betrokk<strong>en</strong>heid voelt goed.”<br />

Blind vertrouw<strong>en</strong><br />

“Ze staan op allerlei manier<strong>en</strong> voor<br />

Kerkdriel klaar”, zegt Peter over de sociale<br />

betrokk<strong>en</strong>heid <strong>van</strong> het kantoor. “Van<br />

sponsoring <strong>van</strong> ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> tot persoonlijke<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing aan lokale ondernemers.<br />

Die w<strong>en</strong>s om maatschappelijk<br />

bij te drag<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> Frank <strong>en</strong> ik in<br />

onszelf.” En daar houdt de herk<strong>en</strong>ning<br />

niet op, vervolgt Peter. “Wanneer Frank<br />

<strong>en</strong> ik e<strong>en</strong> rally rijd<strong>en</strong>, moet ik blind vertrouw<strong>en</strong><br />

op zijn rijkunst<strong>en</strong>. En hij op mijn<br />

navi gatie. Ik moet duidelijk communicer<strong>en</strong>,<br />

goed kaartlez<strong>en</strong> <strong>en</strong> alert zijn.<br />

Alle<strong>en</strong> dan kunn<strong>en</strong> we exceller<strong>en</strong>. Dat<br />

doet me d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan hoe <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong><br />

<strong>Hooft</strong> opereert. Het kantoor k<strong>en</strong>merkt<br />

zich door uitstek<strong>en</strong>d klantcontact, e<strong>en</strong><br />

scherp oog voor het klantbelang <strong>en</strong> bijpass<strong>en</strong>de<br />

di<strong>en</strong>stver l<strong>en</strong>ing. Zo will<strong>en</strong> ze<br />

– net als wij – de beste zijn.”<br />

Als kleine ondernemer heb je<br />

veel boontjes te dopp<strong>en</strong>. Neem<br />

Astrid <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>, altijd bezig<br />

met haar reflexzonetherapie- <strong>en</strong><br />

pedicurepraktijk. “Het is heel fijn<br />

dat ik mijn bank-, hypotheek- <strong>en</strong><br />

verzekeringszak<strong>en</strong> kon onderbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

bij <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong><br />

Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzekering<strong>en</strong>.<br />

Ge<strong>en</strong> familie trouw<strong>en</strong>s. Zij zijn erg<br />

betrouwbaar <strong>en</strong> laagdrempelig,<br />

waardoor ik alles snel kan regel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> goed begrijp.”<br />

“Ik startte mijn onderneming in 2002”,<br />

vertelt Astrid. “In 2020 verhuisde ik in<br />

Kerkdriel <strong>van</strong> e<strong>en</strong> huur­ naar e<strong>en</strong> koophuis.<br />

De garage bouwde ik om tot pedicurepraktijk<br />

<strong>en</strong> zo kon ik mijn bedrijf<br />

lat<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> praktijk aan huis.”<br />

To<strong>en</strong> ze nog in het huurhuis woonde,<br />

war<strong>en</strong> haar bankzak<strong>en</strong> geregeld bij e<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>de grote bank. “Maar die sloot<br />

<strong>van</strong>wege kost<strong>en</strong>besparing<strong>en</strong> het filiaal<br />

in Kerkdriel. Ik stapte over naar e<strong>en</strong><br />

kantoor, dat wél in het dorp bleef. Ik<br />

vind het fijn dat ik voor persoonlijk contact<br />

zo ev<strong>en</strong> naar binn<strong>en</strong> kan lop<strong>en</strong>.”<br />

Pass<strong>en</strong>d advies<br />

Voor de koop <strong>van</strong> haar huis sloot Astrid<br />

e<strong>en</strong> hypotheek af via <strong>Arnold</strong> <strong>van</strong> <strong>Hooft</strong>.<br />

“Mijn expertise ligt bij voetproblem<strong>en</strong>,<br />

niet bij hypothek<strong>en</strong>. Gelukkig legde<br />

Seger Knops, mijn financieel adviseur,<br />

mij alles heel helder uit. En dat niet<br />

alle<strong>en</strong>: hij stond me elke stap <strong>van</strong> het<br />

koopproces bij. Ook op het mom<strong>en</strong>t<br />

suprême – to<strong>en</strong> de koo povere<strong>en</strong>komst<br />

getek<strong>en</strong>d moest word<strong>en</strong> – kwam Seger<br />

’s avonds nog bij me langs voor advies.”<br />

Ze was blij verrast door die klantgerichtheid.<br />

“Mijn belang als klant staat bij het<br />

kantoor echt c<strong>en</strong>traal. Ze verteld<strong>en</strong> me<br />

zelfs dat ik beter niet bij h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zakelijke<br />

rek<strong>en</strong>ing kon nem<strong>en</strong>, maar bij e<strong>en</strong> andere<br />

bank. Simpelweg omdat dat beter paste<br />

bij wat mijn bedrijf nodig had. Daar zijn<br />

ze heel eerlijk in. Ik vind dat geweldig.”<br />

Persoonlijke band<br />

“Oudere klant<strong>en</strong> op mijn behandelstoel<br />

vertell<strong>en</strong> me geregeld hoe fijn ze het<br />

vind<strong>en</strong> dat <strong>Arnold</strong> Van <strong>Hooft</strong> nog e<strong>en</strong><br />

kantoor heeft in Kerkdriel’, zegt Astrid.<br />

“Steeds meer zak<strong>en</strong> zijn teg<strong>en</strong>woordig<br />

online te regel<strong>en</strong>, maar ouder<strong>en</strong> vind<strong>en</strong><br />

dat vaak lastig. E<strong>en</strong> fysiek kantoor in de<br />

buurt is daarom heel belangrijk.” Zo’n<br />

ontmoetingsplek versterkt daarnaast de<br />

persoonlijk band <strong>van</strong> dorpsbewoners<br />

met het kantoor. “Die band vind<strong>en</strong> ze<br />

belangrijk – <strong>en</strong> ikzelf ook. Het zorgt<br />

ervoor dat ik e<strong>en</strong> klik met het team voel.<br />

Wat dat betreft lijk<strong>en</strong> we wel op elkaar.<br />

Ik geloof ook dat e<strong>en</strong> persoonlijke klik<br />

de zorg voor mijn klant<strong>en</strong> beter maakt.”


10<br />

tekst<br />

Marieke Peeters<br />

fotografie<br />

Freekje Gro<strong>en</strong>emans<br />

rubriek<br />

Citytrip<br />

11<br />

Verrass<strong>en</strong>de stadswandeling<br />

De ‘sjiekste’ plekk<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> Maastricht<br />

Lumière Loods 5<br />

Maastricht is na Amsterdam de populairste Nederlandse stad onder<br />

toerist<strong>en</strong>. Niet zo vreemd, want Maastricht heeft alles. Historische<br />

trekpleisters word<strong>en</strong> afgewisseld met e<strong>en</strong> eindeloze reeks aan restaurants,<br />

barretjes <strong>en</strong> boetieks. Met als kers op de taart (of misschi<strong>en</strong> is ‘vlaai’<br />

beter in dit geval) de supervri<strong>en</strong>delijke m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Hoog tijd voor e<strong>en</strong><br />

stadswandeling met horecaondernemer <strong>en</strong> rasechte Maastricht<strong>en</strong>aar<br />

Yves Mull<strong>en</strong>ders. Onder zijn beziel<strong>en</strong>de leiding kom<strong>en</strong> we op plekk<strong>en</strong><br />

in Maastricht, die je zelf niet zo snel zou ontdekk<strong>en</strong>. “Het Vrijthof k<strong>en</strong>t<br />

iedere<strong>en</strong>, maar Maastricht is zo veel meer dan dat!”<br />

Yves is eig<strong>en</strong>aar <strong>van</strong> Stadsherberg &<br />

Tapperij De Poshoorn. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> was<br />

hij tot voor kort lid <strong>van</strong> Ronde Tafel 174,<br />

de ver<strong>en</strong>iging die verantwoordelijk is<br />

voor de organisatie <strong>van</strong> de jaarlijkse<br />

Duckrace in Maastricht. Vanwege de<br />

leeftijdsgr<strong>en</strong>s <strong>van</strong> veertig jaar moest hij<br />

zijn Ronde Tafel-lidmaatschap onlangs<br />

beëindig<strong>en</strong>. Maar de goede doel<strong>en</strong><br />

draagt hij nog altijd e<strong>en</strong> warm hart toe.<br />

“Sinds ik e<strong>en</strong> zoontje heb – Olivier is nu<br />

één – realiseer ik me meer dan ooit hoe<br />

belangrijk e<strong>en</strong> onbezorgde jeugd is. Ik<br />

vind het dan ook geweldig dat de volledige<br />

opbr<strong>en</strong>gst <strong>van</strong> de Duckrace dit<br />

jaar gaat naar Kinder onderzoekfonds<br />

Limburg <strong>en</strong> Stichting Wigwam.”<br />

Lumière<br />

We beginn<strong>en</strong> onze citytour met e<strong>en</strong><br />

versbereide lunch op het zonovergot<strong>en</strong><br />

terras <strong>van</strong> Lumière. Deze bioscoop, waar<br />

zo’n achtduiz<strong>en</strong>d cultfilms <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>taires<br />

per jaar draai<strong>en</strong>, is gevestigd in het<br />

Sphinxkwartier. Het rijksmonum<strong>en</strong>t uit<br />

1910 functioneerde lange tijd als elektriciteitsc<strong>en</strong>trale<br />

voor de Sphinxfabriek<strong>en</strong>.<br />

Veel auth<strong>en</strong>tieke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn bewaard<br />

geblev<strong>en</strong>, wat zorgt voor e<strong>en</strong> mooie mix<br />

<strong>van</strong> industrieel design <strong>en</strong> warmte. Anno<br />

<strong>2022</strong> bestaat het complex uit zes bioscoopzal<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Restaurant Café,<br />

waar je de hele dag door kan g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de lekkerste gerecht<strong>en</strong> <strong>en</strong> drankjes.<br />

Is het mooi weer? Probeer dan e<strong>en</strong><br />

tafeltje te bemachtig<strong>en</strong> op het terras aan<br />

’t Bassin voor het ware vakantiegevoel.<br />

www.lumiere.nl<br />

Loods 5<br />

Op e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>worp afstand <strong>van</strong> Lumière<br />

bevindt zich Loods 5, e<strong>en</strong> woonwinkel<br />

waar je als interieurliefhebber je hart kan<br />

ophal<strong>en</strong>. Plan g<strong>en</strong>oeg tijd in, want het<br />

aanbod is gigantisch. B<strong>en</strong> je op zoek<br />

naar e<strong>en</strong> bank, bed, eetkamertafel, e<strong>en</strong><br />

paar nieuwe kuss<strong>en</strong>s voor op je bank of<br />

e<strong>en</strong> rol behang? Bij Loods 5 slaag je<br />

gegarandeerd. De woonwinkel is ook in<br />

andere plaats<strong>en</strong> in Nederland te vind<strong>en</strong>,<br />

maar is voor Maastricht wel e<strong>en</strong> bijzondere<br />

trekker, weet Yves te vertell<strong>en</strong>. “Niet<br />

alle<strong>en</strong> <strong>van</strong>wege het uitgebreide assortim<strong>en</strong>t,<br />

maar ook omdat de winkel<br />

De auth<strong>en</strong>tieke<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> mooie<br />

mix <strong>van</strong> industrieel<br />

design <strong>en</strong> warmte<br />

DuckRace Maastricht<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> is dit<br />

jaar trotse hoofdsponsor <strong>van</strong> de<br />

Duckrace in Maastricht. Deze<br />

vond plaats op zondag 26 juni<br />

<strong>2022</strong>. De volledige opbr<strong>en</strong>gst<br />

gaat naar Kinder onderzoekfonds<br />

Limburg <strong>en</strong> Stichting Wigwam.<br />

Je kan individueel <strong>en</strong> als<br />

organisatie je (st)e<strong>en</strong>dje bijdrag<strong>en</strong>.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.duckracemaastricht.nl.<br />

Yves Mull<strong>en</strong>ders (eig<strong>en</strong>aar Stadsherberg De Poshoorn), Marije Wieb<strong>en</strong>ga (Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>),<br />

Marieke Peeters (tekstschrijver), Mark de Niet (Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>) bij de stadsmuur uit de derti<strong>en</strong>de eeuw


Le Marais Deux<br />

Koffiebranderij Blanche Dael<br />

Stadsherberg & Tapperij De Poshoorn<br />

12<br />

13<br />

Extra inspiratie<br />

Maastricht wemelt <strong>van</strong> de goede restaurants. Omdat we<br />

ze hier niet allemaal kunn<strong>en</strong> noem<strong>en</strong>, verwijz<strong>en</strong> we je graag<br />

naar www.lestables.nl: eat where the locals meet!<br />

Voor iedere<strong>en</strong> die het maximale uit zijn citytrip naar<br />

Maastricht wil hal<strong>en</strong> <strong>en</strong> graag wat langer wil blijv<strong>en</strong>, is<br />

er natuurlijk Stadsherberg De Poshoorn. Ga je ‘op sjiek’,<br />

kijk dan e<strong>en</strong>s naar het vijfsterr<strong>en</strong> Kruisher<strong>en</strong>hotel in<br />

hartje Maastricht. Dit voormalige vijfti<strong>en</strong>de eeuwse Kruisher<strong>en</strong><br />

klooster is sam<strong>en</strong> met de monum<strong>en</strong>tale gotische<br />

kerk getransformeerd tot designhotel.<br />

Wyck is dé plek<br />

waar de locals<br />

kom<strong>en</strong> om te<br />

winkel<strong>en</strong>, et<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> drink<strong>en</strong><br />

is gevestigd in de voormalige Sphinxfabriek<strong>en</strong>.<br />

Dat maakt Loods 5 veel meer<br />

dan e<strong>en</strong> doorsnee woonwinkel. Mijn<br />

vrouw <strong>en</strong> ik kom<strong>en</strong> hier heel graag.”<br />

www.loods5.nl/winkels/maastricht<br />

Koffiebranderij Blanche Dael<br />

Vanuit Loods 5 is het maar e<strong>en</strong> klein<br />

stukje lop<strong>en</strong> naar koffiebranderij Blanche<br />

Dael. Hier kan je met eig<strong>en</strong> og<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

hoe de koffiebon<strong>en</strong> uit onder andere<br />

Wyck, vol bruis<strong>en</strong>de boetieks<br />

Nicaragua, Costa Rica <strong>en</strong> K<strong>en</strong>ia elke<br />

dag vers word<strong>en</strong> gebrand <strong>en</strong> gemal<strong>en</strong>.<br />

Yves is groot liefhebber <strong>en</strong> serveert de<br />

Blanche Dael-koffie – <strong>en</strong> thee – dan ook<br />

niet voor niets al vijfti<strong>en</strong> jaar aan zijn gast<strong>en</strong>.<br />

“De kwaliteit is erg hoog <strong>en</strong> je steunt<br />

er ook nog e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> goed doel mee,<br />

want <strong>van</strong> elke kop koffie gaat er 25 c<strong>en</strong>t<br />

naar e<strong>en</strong> onderwijsproject in Guatemala.”<br />

Het paradepaardje <strong>van</strong> Blanche Dael is<br />

filterkoffie, maar voor de liefhebbers<br />

zijn er ook cups. In de Blanche Daelwinkel,<br />

ev<strong>en</strong> verderop in het c<strong>en</strong>trum <strong>van</strong><br />

Maastricht, shop je niet alle<strong>en</strong> koffie <strong>en</strong><br />

thee, maar ook cadeautjes, zoetwar<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vers gebrande pinda’s.<br />

www.blanchedael.nl<br />

Le Marais Deux & Koffie<br />

Op nummer 6 in de Maastrichter Heid<strong>en</strong>straat<br />

vind<strong>en</strong> we conceptstore Le Marais<br />

Deux. Behalve casual her<strong>en</strong>- <strong>en</strong> damesmode<br />

koop je hier ook zonnebrill<strong>en</strong>,<br />

sneakers <strong>en</strong> de leukste eyecatchers<br />

voor in huis. Terwijl wij rondneuz<strong>en</strong>,<br />

wipt Yves ev<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> bij de inpandige<br />

koffie bar voor e<strong>en</strong> koffie to go <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

versgebakk<strong>en</strong> brownie. De eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> Le Marais Deux zijn e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong><br />

geled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking aangegaan<br />

met barista’s Joost <strong>en</strong> Maartje, waardoor<br />

je tijd<strong>en</strong>s het shopp<strong>en</strong> of daarna<br />

kan g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> verse kop koffie<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stuk zelfgemaakte taart. Als dat<br />

ge<strong>en</strong> ideale combi is?<br />

www.lemaraisdeux.com/nl<br />

Adriaan de Smaakmaker<br />

We wandel<strong>en</strong> verder door het<br />

Jekerkwartier, ook wel het Quartier Latin<br />

<strong>van</strong> Maastricht g<strong>en</strong>oemd. De karakteristieke<br />

woonhuiz<strong>en</strong> aan het Lang Grachtje<br />

kijk<strong>en</strong> uit op de stadsmuur, die dateert<br />

uit de derti<strong>en</strong>de eeuw. Via de Grote<br />

Brouwerij Bosch<br />

Looierstraat, door vel<strong>en</strong> de mooiste<br />

straat <strong>van</strong> Maastricht g<strong>en</strong>oemd, kom<strong>en</strong><br />

we aan bij Adriaan de Smaakmaker in de<br />

Sint Pieterstraat. Deze delicatess<strong>en</strong>winkel<br />

wordt tot in de verre omtrek geroemd<br />

om zijn zelfgemaakte jams, chutneys,<br />

mosterd, piccalilly <strong>en</strong> vinaigrettes. Alles<br />

vers bereid door eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> Angeliek <strong>en</strong><br />

James Lumsd<strong>en</strong> <strong>van</strong>uit het piepkleine<br />

keuk<strong>en</strong>tje achter in de winkel. De rode<br />

wiemelkesjam <strong>en</strong> Maastrichtse kruid<strong>en</strong>mosterd<br />

hebb<strong>en</strong> al ver buit<strong>en</strong> Maastricht<br />

naam gemaakt. “Niet alle<strong>en</strong> super lekker,<br />

maar ook nog e<strong>en</strong>s allemaal glut<strong>en</strong>vrij”,<br />

weet Yves ons te vertell<strong>en</strong>.<br />

www.adriaandesmaakmaker.nl<br />

Wyck<br />

Als je in Maastricht b<strong>en</strong>t, mag je Wyck<br />

niet miss<strong>en</strong>! Wyck, uitgesprok<strong>en</strong> als<br />

‘Wiek’, is dé plek waar de locals kom<strong>en</strong><br />

om te winkel<strong>en</strong>, et<strong>en</strong> <strong>en</strong> drink<strong>en</strong>. Het is<br />

Adriaan de Smaakmaker<br />

e<strong>en</strong> buurt vol sfeervolle straatjes, hippe<br />

hotels <strong>en</strong> de betere boetieks. Op de<br />

Rechtstraat laat Yves ons e<strong>en</strong> <strong>van</strong> zijn<br />

favoriete winkels zi<strong>en</strong>, her<strong>en</strong>modezaak<br />

Hot Kitch<strong>en</strong>. Zijn vrouw Françoise<br />

komt graag bij La Neuvième, e<strong>en</strong> multibrandstore<br />

e<strong>en</strong> paar deur<strong>en</strong> verderop.<br />

De liefde voor mode <strong>van</strong> eig<strong>en</strong>aresse<br />

Tanja Tebes straalt je tegemoet zodra<br />

je binn<strong>en</strong>komt. Je kan er terecht voor<br />

damesmode <strong>van</strong> onder andere Acne<br />

Studios, XiRENA <strong>en</strong> Joseph. Voordat we<br />

de Rechtstraat verlat<strong>en</strong>, geeft Yves ons<br />

nog één tip die (tot nu toe) echt alle<strong>en</strong><br />

de locals k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>: op nummer 55 zit Mr.<br />

Smit, e<strong>en</strong> onontdekte cocktailbar waar<br />

je alle<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>komt door aan te bell<strong>en</strong>.<br />

Over verborg<strong>en</strong> parels gesprok<strong>en</strong>!<br />

Brouwerij Bosch<br />

Brouwerij Bosch is de laatste complete<br />

stadsbrouwerij <strong>van</strong> Maastricht <strong>en</strong> nog<br />

Yves achter de tap in De Poshoorn<br />

volledig intact met mouterij, brouwerij<br />

<strong>en</strong> brouwerswoning. R<strong>en</strong>é Brouwers<br />

(what’s in a name?) vertelt ons vol passie<br />

over het mout<strong>en</strong>, gist<strong>en</strong> <strong>en</strong> rijp<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> bier. Helaas wordt de brouwerij niet<br />

meer actief gebruikt, maar je kan er nog<br />

wel rondleiding<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. Dat kan op<br />

vrijdag <strong>en</strong> zaterdag <strong>van</strong>af 14 uur. B<strong>en</strong><br />

je met e<strong>en</strong> groep <strong>van</strong> zes of meer? Dan<br />

kan je er op afspraak elke dag terecht.<br />

Alle rondleiding<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uiteraard<br />

afgeslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> proeverijtje.<br />

www.brouwerijbosch.nl<br />

Stadsherberg & Tapperij<br />

De Poshoorn<br />

En dan zijn we alweer aan het einde<br />

gekom<strong>en</strong> <strong>van</strong> onze ‘Tour de Maastricht’.<br />

Maar niet zonder e<strong>en</strong> biertje <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

Bourgondische XL-borrelplank bij De<br />

Poshoorn, sinds vijf jaar de trots <strong>van</strong><br />

Yves. De Poshoorn, type moderne bruine<br />

kroeg, is gevestigd in e<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>taal<br />

pand vlak bij het C<strong>en</strong>traal Station. Yves’<br />

vrouw Françoise is verantwoordelijk voor<br />

de inrichting <strong>en</strong> heeft de zaak rijkelijk<br />

voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> haar opvall<strong>en</strong>de, zelfontworp<strong>en</strong><br />

lamp<strong>en</strong> ‘ZUID’. Behalve borrel<strong>en</strong><br />

kan je bij De Poshoorn ook heerlijk<br />

ontbijt<strong>en</strong>, lunch<strong>en</strong> <strong>en</strong> diner<strong>en</strong>. De stadsherberg<br />

beschikt bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> over ti<strong>en</strong><br />

kamers, voor als je niet g<strong>en</strong>oeg hebt aan<br />

één dagje Maastricht (wat wij ons goed<br />

kunn<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong>).<br />

www.poshoorn.nl


14<br />

tekst<br />

Marieke Peeters<br />

fotografie<br />

Kim Vos<br />

rubriek<br />

Maatschappelijk<br />

15<br />

Teun Toebes over zijn VerpleegThuis-missie:<br />

‘Iemand met dem<strong>en</strong>tie is e<strong>en</strong><br />

individu, met eig<strong>en</strong> verlang<strong>en</strong>s’<br />

de bloei <strong>van</strong> zijn lev<strong>en</strong> om zo’n radicale<br />

beslissing te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> 24/7 tuss<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met dem<strong>en</strong>tie te gaan won<strong>en</strong>?<br />

Niet langer gelijkwaardig<br />

De belangrijkste red<strong>en</strong> is dat Teun zich<br />

ernstig zorg<strong>en</strong> maakt over de manier<br />

waarop we omgaan met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

dem<strong>en</strong>tie hebb<strong>en</strong>. “M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> het<br />

heel bijzonder dat ik hier woon, maar<br />

voor mij voelt het heel normaal. Ik kan het<br />

iedere<strong>en</strong> aanrad<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> wederkerige<br />

vri<strong>en</strong>dschap te sluit<strong>en</strong> met iemand met<br />

dem<strong>en</strong>tie. In onze westerse sam<strong>en</strong>leving<br />

hecht<strong>en</strong> we grote waarde aan onze rationaliteit<br />

<strong>en</strong> hoe we ons op dat vlak ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

Wanneer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> door dem<strong>en</strong>tie<br />

hun rationele vermog<strong>en</strong>s verliez<strong>en</strong>, vind<strong>en</strong><br />

wij het geoorloofd om h<strong>en</strong> niet langer<br />

als gelijkwaardige medem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>,<br />

om niet meer inclusief met h<strong>en</strong> te lev<strong>en</strong>.<br />

Kijk maar e<strong>en</strong>s naar dit verpleeghuis. Er<br />

staat e<strong>en</strong> groot hek om het gebouw, je<br />

moet je meld<strong>en</strong> bij de slagboom <strong>en</strong> dan<br />

vier verschill<strong>en</strong>de deur<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> code<br />

op<strong>en</strong><strong>en</strong>, voordat je bij de bewoners b<strong>en</strong>t.”<br />

Focus op risicomijding<br />

Intuss<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> we aan bij Teuns domein,<br />

e<strong>en</strong> standaard verpleeghuis kamer <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> krappe 21 vierkante meter. Binn<strong>en</strong><br />

heerst e<strong>en</strong> gezellige chaos vol boek<strong>en</strong>,<br />

papier<strong>en</strong>, lp’s <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweepersoonsbed.<br />

E<strong>en</strong>maal geïnstalleerd <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

koffie vervolgt Teun op gepassioneerde<br />

wijze zijn verhaal. “Ik vind dat onze maatschappij,<br />

<strong>en</strong> dan met name ons zorgstelsel,<br />

zich veel te sterk focust op risicomijding.<br />

Natuurlijk bestaat de kans dat er<br />

bewoners weg will<strong>en</strong> als de deur<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>gezet. Maar ik draai het liever<br />

om. Ik zou <strong>van</strong> e<strong>en</strong> verpleeghuis graag<br />

e<strong>en</strong> verpleegThuis will<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

omgeving waarin bewoners zich zo fijn<br />

voel<strong>en</strong> dat ze helemaal niet weg wíll<strong>en</strong>.<br />

En dat e<strong>en</strong> ronde wandel<strong>en</strong> niet direct<br />

‘ontsnapp<strong>en</strong>’ wordt g<strong>en</strong>oemd.”<br />

Lekkere koffie<br />

Op dat mom<strong>en</strong>t komt Ad binn<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> <strong>van</strong> de meest mondige bewoners<br />

<strong>van</strong> het verpleeghuis. “Hé jong<strong>en</strong>”, zegt<br />

Teun, “kom je er ev<strong>en</strong> bij zitt<strong>en</strong>? Wil je koffie?”<br />

En teg<strong>en</strong> ons: “Ik b<strong>en</strong> de <strong>en</strong>ige in dit<br />

huis met goede koffie. Er kom<strong>en</strong> elke dag<br />

huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> op visite om ev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lekker<br />

bakkie met me te drink<strong>en</strong>. Ik vind het triest<br />

dat we m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op het eind <strong>van</strong> hun lev<strong>en</strong><br />

nog het g<strong>en</strong>ot <strong>van</strong> e<strong>en</strong> goede kop koffie<br />

ontzegg<strong>en</strong>. Gemiddeld woont iemand met<br />

dem<strong>en</strong>tie acht maand<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> verpleeghuis<br />

voordat hij of zij overlijdt. Waarom<br />

zoud<strong>en</strong> we die laatste maand<strong>en</strong> niet zo<br />

leuk <strong>en</strong> aang<strong>en</strong>aam mogelijk mak<strong>en</strong>? Geef<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lekker dekbed in plaats <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> dunne ziek<strong>en</strong>huisdek<strong>en</strong>. En laat Ad<br />

gewoon e<strong>en</strong> biertje drink<strong>en</strong> als hij daar zin<br />

in heeft. Dat mag nu alle<strong>en</strong> in het week<strong>en</strong>d,<br />

maar de beste man weet niet of het<br />

<strong>van</strong>daag wo<strong>en</strong>sdag is of zaterdag.”<br />

Vlinders op tafel<br />

De grootste moeite heeft Teun met het<br />

feit dat het complete lev<strong>en</strong> <strong>van</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

met dem<strong>en</strong>tie door ander<strong>en</strong> wordt<br />

ingevuld. “Er word<strong>en</strong> beslissing<strong>en</strong> voor<br />

h<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zonder dat we ze vrag<strong>en</strong><br />

wat ze er zelf <strong>van</strong> vind<strong>en</strong>. Ze hebb<strong>en</strong><br />

nerg<strong>en</strong>s meer zegg<strong>en</strong>schap over, niet<br />

over hun geld <strong>en</strong> niet over de inrichting<br />

<strong>van</strong> hun kamer, of wanneer ze naar buit<strong>en</strong><br />

mog<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> hier in het huis<br />

e<strong>en</strong> beamer aan het plafond, die virtuele<br />

vlinders op tafel projecteert. Terwijl<br />

we hier e<strong>en</strong> tuin hebb<strong>en</strong>, waar ze in het<br />

echt rondvlieg<strong>en</strong>! Het is toch treurig<br />

dat de deur naar deze omheinde tuin<br />

‘Ik kan het iedere<strong>en</strong><br />

aanrad<strong>en</strong> om<br />

e<strong>en</strong> wederkerige<br />

vri<strong>en</strong>dschap te<br />

sluit<strong>en</strong> met iemand<br />

met dem<strong>en</strong>tie’<br />

Huisg<strong>en</strong>oot Ad komt dagelijks bij Teun op de koffie of helpt boek<strong>en</strong> signer<strong>en</strong><br />

Teun Toebes staat ons al op te wacht<strong>en</strong> in de gang <strong>van</strong> het verpleeghuis in<br />

Utrecht. Grote bos krull<strong>en</strong>, opvall<strong>en</strong>de bril <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ontwap<strong>en</strong><strong>en</strong>de lach. “Welkom<br />

in mijn thuis”, roept hij ons toe. Teun is 22 jaar <strong>en</strong> studeert Zorgethiek <strong>en</strong><br />

Beleid. Waar leeftijdg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>huis bivakker<strong>en</strong>, woont Teun<br />

vrijwillig op de geslot<strong>en</strong> afdeling <strong>van</strong> dit verpleeghuis. Hij koos hier anderhalf<br />

jaar geled<strong>en</strong> voor om zelf te ervar<strong>en</strong> hoe de zorg voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />

dem<strong>en</strong>tie verbeterd zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. En misschi<strong>en</strong> nog wel belangrijker:<br />

hoe we als sam<strong>en</strong>leving onze kijk op dem<strong>en</strong>tie kunn<strong>en</strong> verander<strong>en</strong>.<br />

Teun gaat ons voor naar zijn kamer. Maar<br />

niet voordat hij zijn huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> heeft<br />

gevraagd zich aan ons voor te stell<strong>en</strong>.<br />

Hij spreekt zijn vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> liefdevolle<br />

<strong>en</strong> natuurlijke manier aan, gaat<br />

voor h<strong>en</strong> door de knieën, zodat ze hem<br />

<strong>van</strong>uit hun rolstoel kunn<strong>en</strong> aankijk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

geeft ze allemaal e<strong>en</strong> aai over hun arm<br />

of hoofd. Wat beweegt e<strong>en</strong> jong<strong>en</strong> in<br />

Teun maakt zich zorg<strong>en</strong> over hoe we omgaan met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met dem<strong>en</strong>tie, daarom woont hij tuss<strong>en</strong> h<strong>en</strong> in


16<br />

tekst<br />

Judith Truij<strong>en</strong>s<br />

fotografie<br />

Ed <strong>van</strong> de Pol<br />

rubriek<br />

Led<strong>en</strong> aan het woord<br />

17<br />

De meeste bewoners herinner<strong>en</strong> zich wel de warmte <strong>van</strong> persoonlijke contact<strong>en</strong><br />

op slot zit? We zoud<strong>en</strong> veel meer aandacht<br />

moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor de werkelijke<br />

verlang<strong>en</strong>s <strong>van</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met dem<strong>en</strong>tie.<br />

Want die zijn echt niet verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> met<br />

de afname <strong>van</strong> hun rationaliteit.”<br />

In het mom<strong>en</strong>t<br />

De meeste bewoners zijn na e<strong>en</strong> nacht<br />

slap<strong>en</strong> verget<strong>en</strong> hoe hun jonge huisg<strong>en</strong>oot<br />

ook alweer heet. “Maar ze herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

wel het gevoel <strong>van</strong> warmte. Het<br />

meest kwalijke wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> me kunn<strong>en</strong><br />

vrag<strong>en</strong> is: ‘waarom zet je je zo in voor<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met dem<strong>en</strong>tie? Ze zijn het de volg<strong>en</strong>de<br />

dag toch weer verget<strong>en</strong>!’ Daarmee<br />

zegg<strong>en</strong> ze dat deze m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> er niet meer<br />

toe do<strong>en</strong>, puur <strong>en</strong> alle<strong>en</strong> omdat ze in het<br />

mom<strong>en</strong>t lev<strong>en</strong>. Want dat is wat ze vaak<br />

do<strong>en</strong>, ze lev<strong>en</strong> in het nu. Daar zoud<strong>en</strong> wij<br />

e<strong>en</strong> voorbeeld aan kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>!”<br />

Op bezoek in de Tweede Kamer<br />

Teun trekt er geregeld met zijn huisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

op uit, gewoon omdat hij ze<br />

graag nog zo veel mogelijk wil lat<strong>en</strong><br />

deelnem<strong>en</strong> aan het ‘normale’ lev<strong>en</strong>. Met<br />

Ad bijvoorbeeld gaat hij de stad in om<br />

Ministeck te kop<strong>en</strong>, iets waaraan de man<br />

groot plezier beleeft. Of hij neemt hem<br />

helemaal mee naar Ermelo om Muriëlle<br />

nog één keer te kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> oudhuisg<strong>en</strong>oot<br />

die <strong>van</strong>wege familie verhuisd<br />

is naar e<strong>en</strong> ander verpleeghuis.<br />

“Het was heel fijn om haar weer ev<strong>en</strong> te<br />

zi<strong>en</strong>,” straalt Ad. “En we zijn ook e<strong>en</strong> keer<br />

met zijn drieën naar D<strong>en</strong> Haag geweest.<br />

Naar dat <strong>en</strong>e vrouwtje, hoe heet ze ook<br />

alweer?” “Vera Bergkamp”, lacht Teun.<br />

“De voorzitter <strong>van</strong> de Tweede Kamer.”<br />

Emotionele verbinding<br />

Dat Teun inmiddels als expert wordt<br />

beschouwd op het gebied <strong>van</strong> dem<strong>en</strong>tie<br />

blijkt niet alle<strong>en</strong> uit het feit dat politiek<br />

D<strong>en</strong> Haag hem vraagt om zijn visie, ook<br />

verschijnt hij vaak in talkshows <strong>en</strong> wordt<br />

hij regelmatig gevraagd als spreker op<br />

congress<strong>en</strong> <strong>en</strong> symposia. “Ik doe dat,<br />

omdat ik het belangrijk vind dat iedere<strong>en</strong><br />

zich er<strong>van</strong> bewust wordt dat we<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met dem<strong>en</strong>tie anders moet<strong>en</strong><br />

gaan behandel<strong>en</strong>. We zijn heel goed<br />

in het verzorg<strong>en</strong> <strong>van</strong> de licham<strong>en</strong>, maar<br />

het lukt ons niet om <strong>van</strong>uit medem<strong>en</strong>selijkheid<br />

naar de ander te kijk<strong>en</strong>. Ik kan<br />

daar zo verdrietig <strong>van</strong> word<strong>en</strong>. Want e<strong>en</strong><br />

afnem<strong>en</strong>d rationeel vermog<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t<br />

niet dat er ge<strong>en</strong> emotionele verbinding<br />

meer kan plaatsvind<strong>en</strong>.”<br />

VerpleegThuis<br />

Het boek ‘VerpleegThuis’, dat Teun vorig<br />

jaar uitbracht, kwam binn<strong>en</strong> op nummer<br />

één. Alle<strong>en</strong> al in de eerste drie wek<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> er dertigduiz<strong>en</strong>d exemplar<strong>en</strong><br />

verkocht. “Geweldig”, vindt Teun. “Hoe<br />

meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het lez<strong>en</strong>, hoe beter er<br />

wordt nagedacht over de toekomst <strong>van</strong><br />

ons allemaal. Want wist je dat de kans<br />

één op vijf is dat je dem<strong>en</strong>tie krijgt?<br />

Voor vrouw<strong>en</strong> zelfs één op drie. Wie wil<br />

zijn laatste jar<strong>en</strong> nu slijt<strong>en</strong> als iemand<br />

die niet meer gezi<strong>en</strong> wordt als individu,<br />

maar als onderdeel <strong>van</strong> e<strong>en</strong> groep zieke<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die toch niets meer doorhebb<strong>en</strong>?<br />

Die we <strong>van</strong>uit goede bedoeling<strong>en</strong><br />

soms vastsnoer<strong>en</strong> in hun rolstoel omdat<br />

ze misschi<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>. Onze oudhuisg<strong>en</strong>ote<br />

Muriëlle omschreef het als<br />

volgt: ‘Het lev<strong>en</strong> hier heeft ge<strong>en</strong> zin, wij<br />

do<strong>en</strong> er niet meer toe, dus dan kan je<br />

maar beter écht dood zijn.’”<br />

Theater<br />

Om e<strong>en</strong> nog breder publiek te bereik<strong>en</strong>,<br />

staat Teun sinds mei dit jaar ook in de<br />

Nederlandse theaters. In het verl<strong>en</strong>gde<br />

<strong>van</strong> zijn boek schetst hij de bezoekers<br />

<strong>van</strong> zijn show ‘VerpleegThuis Live’<br />

op e<strong>en</strong> aangrijp<strong>en</strong>de <strong>en</strong> ontwap<strong>en</strong>de<br />

manier e<strong>en</strong> nieuw m<strong>en</strong>sbeeld <strong>van</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

met dem<strong>en</strong>tie. Op mijn vraag aan<br />

Ad of hij naar de première gaat om Teun<br />

te zi<strong>en</strong> (die vindt ná dit interview plaats,<br />

red.), zegt hij: “Welnee! Hij komt maar<br />

naar mij toe!” Waarop Teun mete<strong>en</strong> reageert:<br />

“Natuurlijk kom je wel! Ik heb de<br />

hele eerste rij voor jullie gereserveerd.<br />

Er ligt zelfs e<strong>en</strong> rode loper voor jullie!”<br />

Nou, in dat geval wil Ad er nog wel ev<strong>en</strong><br />

over nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

Article 25 Foundation<br />

Tot besluit de vraag aan Teun of hij de<br />

lezers <strong>van</strong> <strong>ZEST</strong> <strong>Magazine</strong> nog iets wil<br />

meegev<strong>en</strong>. “Ik hoop dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> na het<br />

lez<strong>en</strong> <strong>van</strong> dit artikel goed gaan nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

over hun eig<strong>en</strong> toekomst. Dem<strong>en</strong>tie<br />

houdt ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing met de positie die<br />

je bekleedt, met het type horloge dat<br />

je draagt of het land waar je <strong>van</strong>daan<br />

komt. Iedere<strong>en</strong> kan het krijg<strong>en</strong>. Via de<br />

‘Article 25 Foundation’ will<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />

wereldwijd bewustzijn creër<strong>en</strong> door met<br />

andere land<strong>en</strong>, organisaties <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

in gesprek te gaan <strong>en</strong> zo e<strong>en</strong> positieve<br />

bijdrage lever<strong>en</strong> aan de kwaliteit <strong>van</strong><br />

lev<strong>en</strong> <strong>van</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met dem<strong>en</strong>tie. If you<br />

keep seeing the human being, he will<br />

never disappear.”<br />

“Dat e<strong>en</strong> idee <strong>van</strong> twee jong<strong>en</strong>s het hele<br />

dorp sam<strong>en</strong>br<strong>en</strong>gt <strong>en</strong> verbindt, had ik <strong>van</strong><br />

tevor<strong>en</strong> nooit kunn<strong>en</strong> bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Van jong<br />

tot oud, <strong>van</strong> ondernemers, geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>en</strong> schoolbestuur tot betrokk<strong>en</strong> ouders,<br />

kinder<strong>en</strong> én verzekeraar; er is door zó veel<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> keihard gewerkt om in Kolhorn<br />

letterlijk <strong>en</strong> fi guurlijk e<strong>en</strong> fi etscrossbaan<br />

uit de grond te stamp<strong>en</strong>. Geweldig dat<br />

alle kinder<strong>en</strong> nu naar hart<strong>en</strong>lust op ‘De<br />

Bosbaan’ kunn<strong>en</strong> cross<strong>en</strong>.”<br />

“In de coronaperiode was mijn zoon Tygo sam<strong>en</strong><br />

met zijn vri<strong>en</strong>dje Duncan op zoek naar ‘iets te<br />

do<strong>en</strong>’. Ze verveeld<strong>en</strong> zich. Het zijn buit<strong>en</strong>spelers<br />

<strong>en</strong> ze bedacht<strong>en</strong> op zeker mom<strong>en</strong>t dat e<strong>en</strong> fietscrossbaan<br />

in Kolhorn wel ‘heel vet’ zou zijn. Via<br />

de geme<strong>en</strong>te kreg<strong>en</strong> ze toestemming om op e<strong>en</strong><br />

stukje grond aan de rand <strong>van</strong> het Kolhornerbos aan<br />

de gang te gaan. In eerste instantie dacht<strong>en</strong> we<br />

met e<strong>en</strong> aantal <strong>en</strong>thousiaste ouders <strong>en</strong> klasg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

dat vark<strong>en</strong>tje wel ev<strong>en</strong> te wass<strong>en</strong>, maar het handmatig<br />

uitschepp<strong>en</strong> <strong>van</strong> de grond <strong>en</strong> het weghal<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de begroeiing, bleek erg zwaar. Gelukkig bood<br />

Marti<strong>en</strong> Jimmink, oud-motorcoureur <strong>en</strong> Dakar-rijder<br />

<strong>en</strong> nu eig<strong>en</strong>aar <strong>van</strong> e<strong>en</strong> loonbedrijf, zijn hulp aan<br />

om de contour<strong>en</strong> <strong>van</strong> de baan uit te grav<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

lokale tuinonderneming zorgde voor e<strong>en</strong> bosmaaier<br />

<strong>en</strong> doet het onderhoud.<br />

De directeur <strong>van</strong> de school <strong>van</strong> de jong<strong>en</strong>s, Claudia<br />

Wilmink, wees me op de mogelijkheid <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

donatie <strong>van</strong> het Sam<strong>en</strong> Betrokk<strong>en</strong>-fonds <strong>van</strong> de<br />

coöperatie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>. Ik b<strong>en</strong> zelf al<br />

heel wat jar<strong>en</strong> naar volle tevred<strong>en</strong>heid via De Heij<br />

Adviesgroep in ’t Zand bij Nh1816 verzekerd, dus<br />

de lijntjes met Saskia de Heij war<strong>en</strong> kort. Je kan bij<br />

De Heij gewoon nog ev<strong>en</strong> naar binn<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>, dat<br />

heb ik dan ook gedaan <strong>en</strong> het team was mete<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>thousiast. Sam<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> De Heij <strong>en</strong> Nh1816<br />

ervoor gezorgd dat het hele terrein met hout <strong>en</strong><br />

pal<strong>en</strong> is afgezet. Wel zo veilig voor de kinder<strong>en</strong>!<br />

Dat De Bosbaan in e<strong>en</strong> behoefte voorziet, blijkt<br />

wel uit de hoeveelheid kinder<strong>en</strong> die er dagelijks<br />

cross<strong>en</strong>. Het is ook ontzett<strong>en</strong>d leuk om te merk<strong>en</strong><br />

hoe de crossbaan de geme<strong>en</strong>schap verbindt. Die<br />

crossbaan is echt <strong>van</strong> het hele dorp! Laatst nog<br />

hebb<strong>en</strong> we met e<strong>en</strong> grote groep dorpsg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

nieuwe houtsnippers over de baan verdeeld. De<br />

volg<strong>en</strong>de w<strong>en</strong>s is e<strong>en</strong> drop-off schans. We gaan<br />

gewoon wéér op zoek naar e<strong>en</strong> sponsor.”<br />

Marloes Strijder is via De Heij Adviesgroep<br />

(’t Zand) lid <strong>van</strong> Coöperatie Nh1816<br />

Verzekering<strong>en</strong><br />

Marloes Strijder<br />

‘Die crossbaan is<br />

<strong>van</strong> het hele dorp!’


18<br />

rubriek<br />

Won<strong>en</strong><br />

fotografie<br />

Floris Scheplitz<br />

tekst<br />

Judith Truij<strong>en</strong>s<br />

19<br />

Goud<strong>en</strong> tips <strong>van</strong> TV-duo voor verbouwing <strong>en</strong> interieur<br />

‘Rustig aan, het hoeft<br />

niet mete<strong>en</strong> af’<br />

besluit Bob. “Hierin kop<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong><br />

met eig<strong>en</strong> geld e<strong>en</strong> huis, knapp<strong>en</strong> het<br />

op <strong>en</strong> verkop<strong>en</strong> het, hopelijk met winst.<br />

Tijl Beckand pres<strong>en</strong>teert het programma<br />

<strong>en</strong> ik kijk mee naar de plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> geef<br />

handige tips voor de verbouwers. Maar<br />

zij moet<strong>en</strong> zelf alles do<strong>en</strong>. We bekijk<strong>en</strong> de<br />

woning na de verbouwing <strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong><br />

dan of alles De Moeite Waard is geweest.<br />

Daar valt vast veel <strong>van</strong> te ler<strong>en</strong>!”<br />

E<strong>en</strong> huis kop<strong>en</strong> in de huidige<br />

oververhitte woningmarkt: het<br />

is vrijwel onmogelijk zonder<br />

overbieding of met voorbehoud.<br />

Het bek<strong>en</strong>de tv-duo Bob Sikkes<br />

(bouwkundige) <strong>en</strong> Roos Reedijk<br />

(interieurstylist) <strong>van</strong> het populaire<br />

woonprogramma ‘Kop<strong>en</strong> Zonder<br />

Kijk<strong>en</strong>’ begrijpt het als ge<strong>en</strong><br />

ander. Beid<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> vooral<br />

naar wat er wél kan. Ze del<strong>en</strong><br />

graag hun waardevolle kijk op<br />

verbouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> inricht<strong>en</strong>. Want<br />

dát kan altijd, als je ge<strong>en</strong> andere<br />

woning kan kop<strong>en</strong>.<br />

“Dé tip voor e<strong>en</strong> verbouwing? Bezint<br />

eer gij begint”, op<strong>en</strong>t Bob het gesprek.<br />

“Bereid je goed voor, maak e<strong>en</strong> plan.<br />

Niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plan met je w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>,<br />

maar ook e<strong>en</strong> financieel plan. Je zult<br />

verbaasd staan hoeveel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

idee hebb<strong>en</strong> <strong>van</strong> wat iets kost, ze zijn<br />

bij wijze <strong>van</strong> sprek<strong>en</strong> nog nooit in de<br />

Gamma geweest. In alle aflevering<strong>en</strong> die<br />

we voor ‘Kop<strong>en</strong> Zonder Kijk<strong>en</strong>’ hebb<strong>en</strong><br />

gemaakt, was er maar één persoon met<br />

e<strong>en</strong> Excel-sheet met de planning <strong>en</strong> kost<strong>en</strong>raming<br />

erop. Dan d<strong>en</strong>k ik: kom op!<br />

Het gaat om e<strong>en</strong> mega-investering <strong>en</strong> er<br />

zit altijd wat teg<strong>en</strong>. Altijd! Daarom hoor<br />

je mij ook vaak vrag<strong>en</strong> om extra budget.<br />

Dat is ge<strong>en</strong> truc of zo, dat is echt nodig.<br />

En daarbij, als je toch bezig b<strong>en</strong>t, is het<br />

goed het mom<strong>en</strong>tum te pakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

verbouwing zo uitgebreid mogelijk op te<br />

pakk<strong>en</strong>.”<br />

Creatief <strong>en</strong> origineel<br />

Roos vervolgt: “E<strong>en</strong> plan is inderdaad<br />

altijd e<strong>en</strong> goed idee. Ook voor je interieur.<br />

Daarbij daag ik de opdrachtgever<br />

altijd uit creatief <strong>en</strong> origineel te zijn. Je<br />

hoeft niet mete<strong>en</strong> naar de kringloopwinkel<br />

te r<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, maar kijk e<strong>en</strong>s naar dat<br />

mooie stoeltje <strong>van</strong> je oma <strong>en</strong> bekleed ‘m<br />

opnieuw. Of ga naar e<strong>en</strong> brocantemarkt<br />

voor e<strong>en</strong> uniek item. Dan kan je e<strong>en</strong><br />

mooie mix&match mee mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> krijg<br />

je ge<strong>en</strong> kant-<strong>en</strong>-klare woonkamer uit de<br />

showroom. Serieus: ik krijg wel e<strong>en</strong>s<br />

klant<strong>en</strong> face-tim<strong>en</strong>d <strong>van</strong>af e<strong>en</strong> meubelboulevard<br />

aan de telefoon met de vraag<br />

of ik ‘dit’ leuk vind? Dat vind ik zo jammer.<br />

Refresh<strong>en</strong> of refurbish<strong>en</strong> kan ook<br />

heus met e<strong>en</strong> wat kleiner budget. Met<br />

één wand in e<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>de kleur of met<br />

e<strong>en</strong> fijn behangetje geef je e<strong>en</strong> ruimte<br />

mete<strong>en</strong> e<strong>en</strong> heel ander gevoel.”<br />

Tuss<strong>en</strong>wandje of uitbouw<br />

“Eerlijk gezegd zit er mom<strong>en</strong>teel e<strong>en</strong><br />

kuub zand in de machine die woningmarkt<br />

heet”, gaat Bob verder. “E<strong>en</strong> huis<br />

kop<strong>en</strong> is bijna niet meer te do<strong>en</strong> zonder<br />

<strong>en</strong>orm over te bied<strong>en</strong> of je voorbehoud<strong>en</strong><br />

te lat<strong>en</strong> var<strong>en</strong>. Iets wat in mijn optiek<br />

beide onverstandig is. We zi<strong>en</strong> het nu<br />

ook in seizo<strong>en</strong> zes <strong>van</strong> het programma;<br />

we zijn de last call voor het kop<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> woning. Daarom is het extra leuk om<br />

te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat bij e<strong>en</strong> verbouwing naar<br />

mijn idee nag<strong>en</strong>oeg alles kan. Ik ga uit<br />

‘Kies voor<br />

kwaliteit, dat zie<br />

je altijd terug’<br />

<strong>van</strong> de ‘gegev<strong>en</strong>s’ <strong>van</strong> e<strong>en</strong> woning, e<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong>wandje is zo geplaatst <strong>en</strong> dan<br />

heb je wel die extra slaapkamer. Of badkamer,<br />

afhankelijk <strong>van</strong> je w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

uitbouw <strong>en</strong> dakkapel zijn ook winstpakkers,<br />

die voor meer woong<strong>en</strong>ot zorg<strong>en</strong>.<br />

En het terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> ‘<strong>en</strong> suite’<br />

in de kamer zorgt voor rustige ruimtes<br />

voor verschill<strong>en</strong>de doeleind<strong>en</strong>. ”<br />

Eén grote plant<br />

Roos merkt dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in hun interieur<br />

vaak niet meer zi<strong>en</strong> wat er kan. “Ze<br />

kunn<strong>en</strong> niet meer door e<strong>en</strong> bestaande<br />

inrichting he<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>. Twintig plantjes<br />

mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> woonkamer rommelig, één<br />

grote br<strong>en</strong>gt rust <strong>en</strong> is ook veel mooier.<br />

Tr<strong>en</strong>ds kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaan, maar je eig<strong>en</strong><br />

persoonlijke smaak zou de basis moet<strong>en</strong><br />

zijn <strong>van</strong> jouw interieur. Het is moeilijk<br />

hoor, om origineel te zijn, we drink<strong>en</strong><br />

allemaal uit dezelfde beker. Maar prober<strong>en</strong><br />

is zeker de moeite waard!”<br />

Rustig opbouw<strong>en</strong><br />

Gevraagd naar de grootste misvatting<br />

in verbouwing<strong>en</strong> of interieurinrichting<br />

zegg<strong>en</strong> Bob <strong>en</strong> Roos in koor: ‘Niet alles<br />

hoeft mete<strong>en</strong> af!’ Bob: “Geef jezelf de tijd<br />

om rustig te werk<strong>en</strong> aan het opbouw<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> je huis. Kijk e<strong>en</strong>s naar wat er al is <strong>en</strong><br />

gebruik dat als basis. Spaar voor mooie<br />

wijnglaz<strong>en</strong> in plaats <strong>van</strong> e<strong>en</strong> bulkaankoop<br />

bij e<strong>en</strong> discounter, zorg voor e<strong>en</strong><br />

goed gevulde gereedschapskist, zodat<br />

je ook iets zelf kan opknapp<strong>en</strong>.” Roos<br />

knikt <strong>en</strong> vult aan: “Kies voor kwaliteit, dat<br />

zie je altijd terug. Investeer bijvoorbeeld<br />

in mooie maatwerkinbouwkast<strong>en</strong>; ik kan<br />

verzeker<strong>en</strong> dat het daarmee nooit e<strong>en</strong><br />

rommeltje in je huis wordt.”<br />

Veel te ler<strong>en</strong><br />

“Dit hele verhaal komt ook terug in mijn<br />

nieuwe programma De Moeite Waard”,<br />

Nh1816 prev<strong>en</strong>tietips<br />

voor je verbouwing<br />

Lekkage <strong>en</strong> waterschade<br />

Ver<strong>van</strong>g je het leidingwerk in je<br />

woning? Dop oud leidingwerk<br />

goed af <strong>en</strong> controleer of het nieuwe<br />

leidingwerk goed is aangeslot<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> niet beschadigd is geraakt<br />

tijd<strong>en</strong>s de aansluiting.<br />

Diefstal <strong>van</strong> gereedschapp<strong>en</strong><br />

Wanneer je zelf je huis verbouwt,<br />

gebruik je duur gereedschap <strong>en</strong><br />

koop je diverse bouw material<strong>en</strong>.<br />

Geef inbrekers ge<strong>en</strong> kans: berg je<br />

spull<strong>en</strong> ’s nachts goed op, maar<br />

ook als je ev<strong>en</strong> <strong>van</strong> huis weggaat.<br />

Brand door verl<strong>en</strong>gsnoer<strong>en</strong><br />

Veel gereedschap <strong>en</strong> appara tuur?<br />

Dat betek<strong>en</strong>t dat je waarschijnlijk<br />

ook (verl<strong>en</strong>g)snoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> haspels<br />

gebruikt. Rol deze altijd helemaal<br />

uit. En b<strong>en</strong> je klaar? Zet het apparaat<br />

uit <strong>en</strong> haal de stekker uit het<br />

stopcontact.<br />

Verplichting rookmelders<br />

Per 1 juli <strong>2022</strong> zijn rookmelders<br />

verplicht op elke woonverdieping.<br />

Je bestelt ze met korting via<br />

nh1816.nl/led<strong>en</strong>voordeel.<br />

Heb je e<strong>en</strong> Nh1816 Woonhuis<strong>en</strong>/of<br />

Inboedelverzekering? Vraag<br />

je adviseur naar de voorwaard<strong>en</strong>!


ubriek<br />

fotografie<br />

tekst<br />

22 20 Nh1816<br />

Ab Baart, Ed <strong>van</strong> de Pol<br />

Mieke Verhoef<br />

23 21<br />

Rémon Chattellon, financieel directeur Nh1816:<br />

‘Goed is beter zijn<br />

dan de rest’<br />

“E<strong>en</strong> duurzame toekomst is iets<br />

<strong>van</strong> ons allemaal”, vindt Rémon<br />

Chattellon, financieel directeur<br />

bij Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

uitspraak die past bij e<strong>en</strong><br />

coöperatieve verzekeraar, bij wie<br />

het draait om ‘sam<strong>en</strong>’. In e<strong>en</strong><br />

visiegesprek over de toekomst<br />

valt meerdere mal<strong>en</strong> het woord<br />

duurzaam. En niet zonder red<strong>en</strong>,<br />

zo wordt duidelijk in het gesprek<br />

met Rémon.<br />

Als coöperatieve verzekeraar geeft<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deel <strong>van</strong><br />

haar winst terug aan de maatschappij.<br />

Bijvoorbeeld door het steun<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

goede doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> het mede mogelijk<br />

mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> lokale ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Nh1816<br />

helpt zo de lokale financieel adviseurs<br />

de local hero te zijn, door sam<strong>en</strong> iets<br />

voor de geme<strong>en</strong>schap te do<strong>en</strong>. En daar<br />

profiter<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> verzekerd<strong>en</strong> weer<br />

<strong>van</strong> mee.<br />

Verlaging premies<br />

Nh1816 verlaagde <strong>van</strong>af december 2021<br />

de premies. “En dat is redelijk uniek”,<br />

vertelt Rémon. “Waar in de markt e<strong>en</strong><br />

lagere premie alle<strong>en</strong> voor nieuwe verzekerd<strong>en</strong><br />

gebruikelijk is, verlag<strong>en</strong> wij ook<br />

premies voor bestaande verzekerd<strong>en</strong>,<br />

met gemiddeld vier proc<strong>en</strong>t.” Het klant<strong>en</strong>belang<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> duurzame relatie staan<br />

bij Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> voorop.<br />

Duurzaam wordt door Van Dale omschrev<strong>en</strong><br />

als ‘bestemd om lang te dur<strong>en</strong>’.<br />

Nh1816 timmert al sinds 1816 aan de<br />

weg. Om precies te zijn <strong>van</strong>uit de Dorpsstraat<br />

in Oudkarspel. En daar blijft de<br />

verzekeraar ook. Terwijl we koffie drink<strong>en</strong><br />

in de monum<strong>en</strong>tale boerderij, waar<br />

Nh1816 kantoor houdt, zijn in het weiland<br />

erachter eerder dit jaar de eerste<br />

pal<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> duurzaam nieuw pand<br />

geslag<strong>en</strong>. “Het wordt e<strong>en</strong> BENG-pand”,<br />

vertelt Rémon. “Bijna Energie Neutraal<br />

Gebouwd”, verduidelijkt hij.<br />

Beter blijv<strong>en</strong><br />

Duurzaamheid is waar Nh1816 Verzekering<strong>en</strong><br />

de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> vol op inzet.<br />

Niet alle<strong>en</strong> om goed te zijn, maar vooral<br />

om ‘beter te zijn <strong>en</strong> te blijv<strong>en</strong> dan de rest’.<br />

Voor alle verzekerd<strong>en</strong>. Rémon: “Onze<br />

duurzame klantrelatie is daar e<strong>en</strong> voorbeeld<br />

<strong>van</strong>. Veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn al dec<strong>en</strong>nia<br />

<strong>en</strong> meerdere g<strong>en</strong>eraties via lokale adviseurs<br />

bij ons verzekerd. En daarbij: 67%<br />

<strong>van</strong> onze klant<strong>en</strong> geeft de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

e<strong>en</strong> neg<strong>en</strong> of hoger. Onze verzekerd<strong>en</strong><br />

profiter<strong>en</strong> <strong>van</strong> de meerwaarde <strong>van</strong><br />

de lokale adviseurs. Zonder daar meer<br />

voor te betal<strong>en</strong> dan bij bijvoorbeeld e<strong>en</strong><br />

online verzekeraar. Onze particuliere<br />

schadeverzekering<strong>en</strong> zijn vaak zelfs<br />

voordeliger via de adviseur.”<br />

Beste schadeverzekeraar<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> is, kijk<strong>en</strong>d naar<br />

andere verzekeraars, e<strong>en</strong> relatief kleine<br />

club. “We zijn echter wel al veerti<strong>en</strong><br />

keer uitgeroep<strong>en</strong> tot beste particuliere<br />

schade verzekeraar. Dan do<strong>en</strong> we toch<br />

iets heel goed.” Over de vraag hoe<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> ‘beter’ blijft,<br />

hoeft Rémon niet lang na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

“Het begint met de basis op orde houd<strong>en</strong>.<br />

Je kan wel nieuwe hippe verzekering<strong>en</strong><br />

aanbied<strong>en</strong>, maar als de service niet<br />

klopt, is het zorgeloze gevoel dat wordt<br />

beloofd niets waard. Wij do<strong>en</strong> wat we<br />

belov<strong>en</strong>, onze snelle <strong>en</strong> correcte schadeafwikkeling<br />

is daar e<strong>en</strong> voorbeeld<br />

De eerste pal<strong>en</strong> <strong>van</strong> het nieuwe duurzame Nh1816-pand zijn geslag<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong>. Dat is het mom<strong>en</strong>t waarop je het<br />

waarmaakt.”<br />

Typisch Nh1816<br />

Met pass<strong>en</strong>de product<strong>en</strong> biedt Nh1816<br />

haar verzekerd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zorgeloos gevoel.<br />

“Door onze ervaring <strong>en</strong> goede contact<strong>en</strong><br />

met lokale financieel adviseurs<br />

wet<strong>en</strong> we snel aan welke verzekering<strong>en</strong><br />

behoefte is. De kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> will<strong>en</strong> we<br />

bijvoorbeeld inspel<strong>en</strong> op de behoefte<br />

aan e<strong>en</strong> particuliere cyberverzekering<br />

<strong>en</strong> verduurzaming. Al zijn we vaak niet<br />

de eerste op de markt, we gaan altijd<br />

voor de typische Nh1816-manier. Dus:<br />

met de beste service <strong>en</strong> snelle schadeafwikkeling.<br />

Daarin ligt ons onderscheid.<br />

Dat kunn<strong>en</strong> we waarmak<strong>en</strong> dankzij onze<br />

og<strong>en</strong> <strong>en</strong> or<strong>en</strong> in de markt: de lokale<br />

financieel adviseurs. Wij hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

rotsvast vertrouw<strong>en</strong> in onze local hero’s.”<br />

Local hero’s<br />

E<strong>en</strong> sterk geloof in de sam<strong>en</strong>werking met<br />

de adviseurs maakt Nh1816 Verzekering<strong>en</strong><br />

anders. Uniek ook. Rémon: “Wij<br />

werk<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d sam<strong>en</strong> met lokale<br />

kantor<strong>en</strong>. Bij deze financieel adviseurs<br />

b<strong>en</strong> je als klant namelijk ge<strong>en</strong> nummer,<br />

Premieverlaging<strong>en</strong>:<br />

óók als je al<br />

bij Nh1816<br />

verzekerd b<strong>en</strong>t<br />

maar k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> ze je bij naam. Ze k<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

iedere klant <strong>en</strong> staan voor hem of haar<br />

klaar. Ik k<strong>en</strong> verhal<strong>en</strong> <strong>van</strong> adviseurs, die<br />

bij e<strong>en</strong> brand nog eerder dan de brandweer<br />

ter plaatse zijn. Zij regel<strong>en</strong> direct<br />

wat nodig is <strong>en</strong> zijn er echt voor hun<br />

verzekerd<strong>en</strong>. Precies dat is de ess<strong>en</strong>tie<br />

<strong>van</strong> goed verzeker<strong>en</strong>: er zijn als het<br />

nodig is. Het is ook iets maatschappelijks.<br />

Daarom zijn wij ook e<strong>en</strong> coöperatieve<br />

verzekeraar. Het moet persoonlijk<br />

gewoon goed geregeld zijn. En ‘goed’<br />

is wat ons betreft beter zijn dan de rest.”<br />

Persoonlijk contact<br />

Iedere<strong>en</strong> die bij Nh1816 is verzekerd, is<br />

dat via e<strong>en</strong> lokaal advieskantoor. De


22<br />

23<br />

‘We hebb<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> rotsvast<br />

vertrouw<strong>en</strong> in de<br />

lokale adviseurs’<br />

Klanttevred<strong>en</strong>heid<br />

9,1<br />

verzekering<br />

afsluit<strong>en</strong><br />

9,1<br />

schade<br />

afhandel<strong>en</strong><br />

autoschades<br />

Aantal: 52.000<br />

Schadebedrag<br />

€ 102.004.000<br />

Aantal<br />

verzekerd<strong>en</strong><br />

2021<br />

499.000<br />

Portefeuille<br />

Miljo<strong>en</strong><br />

2018<br />

408.000<br />

2019<br />

438.000<br />

2020<br />

468.000<br />

persoonlijke aandacht <strong>van</strong> de adviseur<br />

speelt voor verzekerd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke<br />

rol. Wat doet Nh1816 om die<br />

persoonlijke aandacht <strong>van</strong> de adviseur<br />

voor verzekerd<strong>en</strong> mogelijk te mak<strong>en</strong>?<br />

Rémon: “Dat gaat over onze process<strong>en</strong>.<br />

Ook hierin zijn wij anders. Je kan je<br />

voorstell<strong>en</strong> dat grotere verzekeraars uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

programma’s <strong>en</strong> system<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>. Wij houd<strong>en</strong> het graag simpel.<br />

Dat kan ook, door onze relatief kleine<br />

om<strong>van</strong>g. We hebb<strong>en</strong> één IT-systeem,<br />

waarin de adviseurs hun offertes mak<strong>en</strong>,<br />

verzekering<strong>en</strong> aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> schades<br />

meld<strong>en</strong>. Automatisering <strong>en</strong> digitalisering<br />

vorm<strong>en</strong> onze aorta, die wij continu optimaliser<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> steeds efficiëntere<br />

werkwijze. E<strong>en</strong> betrouwbaar systeem<br />

is cruciaal. Daarin voorzi<strong>en</strong> wij de adviseurs.<br />

Ons doel is h<strong>en</strong> administratief<br />

zo min mogelijk te belast<strong>en</strong>, zodat zij<br />

zoveel mogelijk tijd voor de klant hebb<strong>en</strong>.<br />

Want dat is waar het om gaat. Bij<br />

e<strong>en</strong> schade, bij vrag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> luister<strong>en</strong>d<br />

Wie is Rémon Chattellon?<br />

Gebor<strong>en</strong>: Gorinchem, 3 januari 1971<br />

Woont: in Heiloo<br />

Studeerde: bedrijfseconomie <strong>en</strong> accountancy aan Universiteit <strong>van</strong> Amsterdam<br />

Werkt: sinds 2009 bij Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> als manager financiën. Per 1 januari<br />

2012 is hij toegetred<strong>en</strong> tot de directie, eerst in de functie <strong>van</strong> adjunct-directeur,<br />

<strong>van</strong>af 1 januari 2015 als financieel directeur.<br />

Houdt <strong>van</strong>: zijn vrouw Annette, kinder<strong>en</strong> Marc (18) <strong>en</strong> Annemijn (16), uit et<strong>en</strong><br />

gaan, zijn Gre<strong>en</strong> Egg <strong>en</strong> verre reiz<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

Cas Verhage, Lex Verëll <strong>en</strong> Rémon Chattellon (directie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>)<br />

oor bied<strong>en</strong>. Daarom werk<strong>en</strong> wij nu bijvoorbeeld<br />

op onze schadeafdeling met<br />

e<strong>en</strong> kunst matig intellig<strong>en</strong>te robot, voor<br />

docum<strong>en</strong>t- <strong>en</strong> emailverwerking. Dat<br />

zorgt voor tijdwinst <strong>en</strong> dus extra ruimte<br />

voor persoonlijk contact.”<br />

Solvabiliteit<br />

Premies verlag<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> nieuw pand in<br />

aanbouw, werk<strong>en</strong> met betrokk<strong>en</strong> professionals,<br />

nieuwe product<strong>en</strong> lancer<strong>en</strong>,<br />

slimme system<strong>en</strong> inzett<strong>en</strong>; het lijkt<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> goed te gaan.<br />

“Natuurlijk hebb<strong>en</strong> ook wij onze uitdaging<strong>en</strong>,<br />

maar die houd<strong>en</strong> het spann<strong>en</strong>d.<br />

Maar het klopt wel: het gaat goed”, vertelt<br />

Rémon. “Waar e<strong>en</strong> solvabiliteit <strong>van</strong><br />

honderd proc<strong>en</strong>t vereist is, hebb<strong>en</strong> wij<br />

e<strong>en</strong> solvabiliteit <strong>van</strong> 226 proc<strong>en</strong>t. Dat<br />

zegt iets over hoe gezond ons bedrijf<br />

is. Dat maakt ook dat we de premies<br />

scherp kunn<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>, wellicht zelfs<br />

weer kunn<strong>en</strong> verlag<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of de voorwaard<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong>.”<br />

Toekomst<br />

Sam<strong>en</strong> naar de toekomst. Wat <strong>en</strong> wie<br />

neemt Rémon mee? “Onze local hero’s<br />

met wie wij het verschil mak<strong>en</strong> voor onze<br />

verzekerd<strong>en</strong>, <strong>en</strong> verder als het aan mij<br />

ligt e<strong>en</strong> groei<strong>en</strong>d aantal tevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> verrijk<strong>en</strong>d aanbod particuliere<br />

schadeverzekeringsoplossing<strong>en</strong>, de hoge<br />

klanttevred<strong>en</strong>heid, de financiële gezondheid<br />

<strong>en</strong> natuurlijk de professionals die<br />

zich <strong>van</strong>uit Oudkarspel inspann<strong>en</strong> om<br />

onze belofte voor wie wij het allemaal<br />

do<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>d waar te mak<strong>en</strong>: onze verzekerd<strong>en</strong>.<br />

Je snapt, ik kijk vol vertrouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiasme naar de toekomst.”<br />

330 367 397 435<br />

330<br />

2018<br />

Lokale maatschappelijke<br />

initiatiev<strong>en</strong><br />

73<br />

2019<br />

2020<br />

2021<br />

Totaal schades<br />

Aantal: 134.000<br />

schadebedrag<br />

€ 187.295.000<br />

FACTS &<br />

FIGURES 2021<br />

Aantal inlogs<br />

VerzekeringApp +<br />

Mijn omgeving: 998.666<br />

2018<br />

1.691.000<br />

aantal poliss<strong>en</strong><br />

2021<br />

2.102.000<br />

2019<br />

1.827.000<br />

2020<br />

1.957.000<br />

Brandschades<br />

Aantal: 51.000<br />

Schadebedrag<br />

€ 63.918.000<br />

Totale donaties<br />

coöperatie<br />

€ 155.000,-


24<br />

Tekst & Beeld<br />

Saskia Balmaekers /ciaotutti.nl<br />

rubriek<br />

Reiz<strong>en</strong><br />

25<br />

Vesuviusstad Napels<br />

De kloostertuin <strong>van</strong> Santa Chiara is e<strong>en</strong> kleurrijke oase in hartje stad<br />

Quartieri Spagnoli<br />

Italië in het<br />

kwadraat<br />

Sinds mijn eerste bezoek aan Napels b<strong>en</strong> ik dol op deze bruis<strong>en</strong>de<br />

stad, met haar nauwe straatjes <strong>en</strong> overdonder<strong>en</strong>de chaos, vele Mariaaltaartjes<br />

<strong>en</strong> voetball<strong>en</strong>de straatschoffies, het Napolitaanse dialect,<br />

dat doorklinkt tot in de meest afgeleg<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> de geur<br />

<strong>van</strong> tomat<strong>en</strong>saus die meer dan elders in Italië in de strat<strong>en</strong> lijkt te<br />

blijv<strong>en</strong> hang<strong>en</strong>. Voor de meest bijzondere ervaring<strong>en</strong> hoef je ge<strong>en</strong><br />

grootse kerk<strong>en</strong> of monum<strong>en</strong>tale palazzi te betred<strong>en</strong>. Dwaal vooral door<br />

de straatjes die zo smal zijn dat de zon ze niet raakt. Aan de balkons<br />

wappert frisse was <strong>en</strong> mollige mamma’s prat<strong>en</strong> op luide toon met hun<br />

overbur<strong>en</strong>, met op de achtergrond het gekletter <strong>van</strong> koffiekopjes dat uit<br />

elke bar komt, vergezeld <strong>van</strong> e<strong>en</strong> zweem sterke caffè.<br />

Dwars door het historisch c<strong>en</strong>trum <strong>van</strong><br />

Napels loopt de Spaccanapoli, de straat<br />

die de stad in tweeën splijt. Vanaf de<br />

Vomero, de gro<strong>en</strong>e heuvel die hoog<br />

bov<strong>en</strong> de stad uittor<strong>en</strong>t, zie je duidelijk<br />

hoe deze straat het oude c<strong>en</strong>trum in<br />

twee helft<strong>en</strong> verdeelt. Feitelijk is het e<strong>en</strong><br />

lange sliert <strong>van</strong> ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de strat<strong>en</strong>,<br />

met aan weerszijd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal <strong>van</strong> de<br />

bek<strong>en</strong>dste bezi<strong>en</strong>swaardighed<strong>en</strong>, zoals<br />

de kloostertuin <strong>van</strong> de Santa Chiara,<br />

e<strong>en</strong> kleurrijke oase in hartje stad. De<br />

ruim zev<strong>en</strong>tig achthoekige zuil<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

bankjes die daartuss<strong>en</strong> zijn gebouwd,<br />

zijn <strong>van</strong> bov<strong>en</strong> tot b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> bedekt met<br />

kleurrijke tegeltjes. De fresco’s op de<br />

mur<strong>en</strong> <strong>van</strong> de kloostergang mak<strong>en</strong> het<br />

helemaal af <strong>en</strong> bied<strong>en</strong> e<strong>en</strong> perfect decor<br />

voor de honderd<strong>en</strong> bruidsreportages die<br />

hier word<strong>en</strong> geschot<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> eyecatcher is de vijfti<strong>en</strong> meter hoge<br />

muurschildering <strong>van</strong> de beschermheilige<br />

<strong>van</strong> Napels, San G<strong>en</strong>naro, op<br />

de hoek <strong>van</strong> Via Duomo <strong>en</strong> Via Vicaria<br />

Vecchia. Het portret is geschilderd door<br />

de Nederlands-Napolitaanse kunst<strong>en</strong>aar<br />

Jorit Agoch. Net als de zesti<strong>en</strong>deeeuwse<br />

kunstschilder Caravaggio kiest<br />

Agoch normale m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> als model. Zo<br />

stond e<strong>en</strong> <strong>van</strong> zijn vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> doodgewone<br />

fabrieksarbeider, model voor<br />

het gezicht <strong>van</strong> San G<strong>en</strong>naro.<br />

De straat <strong>van</strong> de kerststalletjes<br />

In Via San Gregorio Arm<strong>en</strong>o zie je zelfs<br />

midd<strong>en</strong> in de zomer ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

kerststalfigur<strong>en</strong>: Maria’s <strong>en</strong> Jozefs in<br />

alle soort<strong>en</strong> <strong>en</strong> mat<strong>en</strong>, maar ook <strong>en</strong>geltjes,<br />

herders <strong>en</strong> koning<strong>en</strong>. Maar dat is<br />

nog niet alles, want in de Napolitaanse<br />

kerststal figureert het hele dorp. Zo<br />

zie je rondom de stal bijvoorbeeld e<strong>en</strong><br />

pizza bakker, e<strong>en</strong> slager <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zwerver.<br />

Ook beroemde wereldburgers krijg<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> plekje bij de kribbe. Onder ander<strong>en</strong><br />

Berlusconi, Diego Maradona, Trump,<br />

Obama <strong>en</strong> de paus zijn in verschill<strong>en</strong>de<br />

mat<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitvoering<strong>en</strong> te koop.<br />

De neus <strong>van</strong> Pulcinella<br />

Op de hoek <strong>van</strong> Via dei Tribunali <strong>en</strong> Vico<br />

del Fico al Purgatorio staat e<strong>en</strong> bronz<strong>en</strong><br />

beeld <strong>van</strong> Pulcinella, de Napolitaanse<br />

versie <strong>van</strong> Jan Klaass<strong>en</strong>. Hij is e<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

de personages uit de Italiaanse commedia<br />

dell’arte, e<strong>en</strong> vorm <strong>van</strong> theater,<br />

waarbij iedere<strong>en</strong> e<strong>en</strong> masker draagt.<br />

Pulcinella staat symbool voor de <strong>en</strong>ergie<br />

<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>slust <strong>van</strong> de Napolitan<strong>en</strong>:<br />

Marina Corricella


26<br />

27<br />

hoe p<strong>en</strong>ibel de situatie ook is, met e<strong>en</strong><br />

grote glimlach <strong>en</strong> e<strong>en</strong> flinke dosis creativiteit<br />

kom<strong>en</strong> zij er zonder al te veel kleerscheur<strong>en</strong><br />

uit. Wil je ook iets <strong>van</strong> deze<br />

positieve lev<strong>en</strong>shouding overnem<strong>en</strong>?<br />

Raak dan de neus <strong>van</strong> Pulcinella aan,<br />

daarmee dwing je e<strong>en</strong> beetje geluk af!<br />

Mercato di Pignasecca<br />

Het is vervolg<strong>en</strong>s heerlijk sl<strong>en</strong>ter<strong>en</strong><br />

over de Mercato di Pignasecca (Via<br />

Pignasecca), e<strong>en</strong> zeer auth<strong>en</strong>tieke<br />

markt met sympathieke verkopers <strong>van</strong><br />

onder meer gro<strong>en</strong>te, fruit <strong>en</strong> vis. Veel<br />

Napolitan<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> hier hun boodschapp<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>, waardoor het er altijd gezellig<br />

druk is <strong>en</strong> er ook flink wordt onderhandeld.<br />

Leuk om te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> te hor<strong>en</strong>!<br />

Quartieri Spagnoli &<br />

Rione Sanità<br />

Het auth<strong>en</strong>tieke Napels beleef je vooral<br />

in de Quartieri Spagnoli <strong>en</strong> Rione Sanità,<br />

twee echte volksbuurt<strong>en</strong> die lange tijd<br />

e<strong>en</strong> slechte naam hadd<strong>en</strong>, maar waar je<br />

teg<strong>en</strong>woordig heerlijk kan rondwandel<strong>en</strong><br />

om te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> <strong>van</strong> de lev<strong>en</strong>dige sfeer<br />

die er heerst. Zorg er wel voor dat je niet<br />

al te opzichtig dure gadgets als camera’s<br />

<strong>en</strong> horloges draagt. De bevolking is hier<br />

nog steeds heel arm <strong>en</strong> de verleiding tot<br />

diefstal is soms moeilijk te weerstaan.<br />

In beide wijk<strong>en</strong> spot je op de meest onverwachte<br />

plekk<strong>en</strong> bijzondere streetart, met<br />

portrett<strong>en</strong> <strong>van</strong> Maradona, Totò <strong>en</strong> Sophia<br />

Lor<strong>en</strong> tot <strong>en</strong> met kunstwerkjes <strong>van</strong> Alice<br />

De auth<strong>en</strong>tieke markt Mercato di Pignasecca<br />

Pasquini, Blub <strong>en</strong> Exit/Enter. Luguber <strong>en</strong><br />

tegelijkertijd intriger<strong>en</strong>d is e<strong>en</strong> bezoek<br />

aan het Cimitero delle Fontanelle, e<strong>en</strong><br />

begraafplaats met duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> schedels,<br />

aan de rand <strong>van</strong> Rione Sanità.<br />

Et<strong>en</strong> als lev<strong>en</strong>d theater<br />

Bij Cammarota Spritz (Vico Lungo<br />

Teatro Nuovo 31) bestel je voor slechts<br />

één euro e<strong>en</strong> Aperol Spritz. Dat wet<strong>en</strong><br />

veel jonge Napolitan<strong>en</strong> ook, dus het is er<br />

altijd gezellig druk, of je nu voor het diner<br />

e<strong>en</strong> aperitivo wilt drink<strong>en</strong> of aansluit<strong>en</strong>d<br />

nog het Napolitaanse nachtlev<strong>en</strong> in wilt.<br />

Bestel binn<strong>en</strong> je Spritz <strong>en</strong> m<strong>en</strong>g je buit<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de Napolitaanse jeugd, voor<br />

e<strong>en</strong> oranje toost op deze kleurrijke plek!<br />

Van de typisch Napolitaanse trattoria’s is<br />

Trattoria da N<strong>en</strong>nella (Vico Lungo Teatro<br />

Nuovo 103) de bek<strong>en</strong>dste. Et<strong>en</strong> is hier<br />

e<strong>en</strong> soort lev<strong>en</strong>d theater. Het gaat dan<br />

ook niet per se om wat er op je bord ligt,<br />

maar wat er allemaal om je he<strong>en</strong> gebeurt.<br />

De specifiek Napolitaanse gerecht<strong>en</strong><br />

zijn hier altijd goed <strong>van</strong> smaak <strong>en</strong> – ook<br />

niet onbelangrijk – heel goedkoop.<br />

Onderwereld<br />

Hoewel Napels bek<strong>en</strong>d staat als bolwerk<br />

<strong>van</strong> de Camorra, de lokale maffia, merk<br />

je als toerist weinig tot niets <strong>van</strong> de strijd<br />

tuss<strong>en</strong> de clans. Je kan met e<strong>en</strong> gerust<br />

hart in de onderwereld <strong>van</strong> Napels stapp<strong>en</strong><br />

– letterlijk welteverstaan. Onder<br />

de grond bevindt zich namelijk nog e<strong>en</strong><br />

tweede stad, met e<strong>en</strong> compleet netwerk<br />

<strong>van</strong> strat<strong>en</strong> <strong>en</strong> plein<strong>en</strong>, die door de<br />

Griek<strong>en</strong> <strong>en</strong> Romein<strong>en</strong> is aangelegd. E<strong>en</strong><br />

gids <strong>van</strong> Napoli Sotterranea (Piazza San<br />

Gaetano, naast limoncellofabriekje/winkel<br />

Limonè) laat je dit onbek<strong>en</strong>de Napels<br />

graag zi<strong>en</strong>. Ook in e<strong>en</strong> ander deel <strong>van</strong> de<br />

stad ontdek je het ondergrondse Napels.<br />

Achter de San Francesco di Paola aan<br />

Piazza del Plebiscito duik je bijvoorbeeld<br />

in de Galleria Borbonica. In Rione Sanità<br />

daal je af in de catacomb<strong>en</strong> <strong>van</strong> de stad.<br />

Meer moderne ondergrondse uitstapjes<br />

maak je dankzij de zog<strong>en</strong>oemde Stazioni<br />

dell’Arte: e<strong>en</strong> aantal ondergrondse<br />

metrostations, voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> ruim honderd<br />

kunstwerk<strong>en</strong>, verspreid over e<strong>en</strong><br />

parcours <strong>van</strong> ruim twintig kilometer. Je<br />

bewondert er foto’s <strong>van</strong> Olivero Toscani<br />

(dé B<strong>en</strong>etton-portretfotograaf) of e<strong>en</strong><br />

mozaïek <strong>van</strong> William K<strong>en</strong>tridge. Vooral<br />

de haltes <strong>van</strong> linea 1 – <strong>en</strong> dan met name<br />

Dante, Museo, Toledo <strong>en</strong> Università – zijn<br />

het bekijk<strong>en</strong> waard.<br />

Pizza Margherita<br />

De pizza is de culinaire trots <strong>van</strong><br />

Napels. Sinds december 2017 staat de<br />

kunst <strong>van</strong> het pizzabakk<strong>en</strong> zelfs op de<br />

Werelderfgoedlijst <strong>van</strong> Unesco, naast<br />

onder meer de Scheve Tor<strong>en</strong> <strong>van</strong> Pisa,<br />

Da Vinci’s Laatste Avondmaal, het historisch<br />

c<strong>en</strong>trum <strong>van</strong> Rome <strong>en</strong> de Amalfikust.<br />

Mijn favoriete Napolitaanse pizzeria’s,<br />

waar je voor weinig geld e<strong>en</strong> auth<strong>en</strong>tieke<br />

pizza kan et<strong>en</strong>, zijn L’Antica Pizzeria Da<br />

Michele (Via Cesare Sersale 1), Pizzeria<br />

Di Matteo (Via dei Tribunali 94), Pizzeria<br />

Dal Presid<strong>en</strong>te (Via dei Tribunali 120),<br />

La Figlia del Presid<strong>en</strong>te (Via del Grande<br />

Archivio 23-24) <strong>en</strong> Pizzeria Starita (Via<br />

Materdei 27-28). Als je wilt aanschuiv<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon bijzondere<br />

Streetart-werk San G<strong>en</strong>naro <strong>van</strong> Jorit Agoch<br />

pizza, ga je naar Pizzeria Concettina ai<br />

Tre Santi (Via Ar<strong>en</strong>a della Sanità 7bis),<br />

waar Ciro Oliva de vierde g<strong>en</strong>eratie<br />

Oliva-pizzabakkers vormt. In 1951 was<br />

het zijn overgrootmoeder Concettina,<br />

naar wie de pizzeria is vernoemd, die<br />

hier de eerste pizza’s maakte. Het feit<br />

dat het hier áltijd druk is, zegt g<strong>en</strong>oeg.<br />

De Napolitan<strong>en</strong> zijn dol op Ciro’s pizza’s,<br />

op zowel zijn klassieke Margherita <strong>en</strong><br />

Marinara als zijn andere, eig<strong>en</strong> verrass<strong>en</strong>de<br />

creaties.<br />

wone eilandlev<strong>en</strong>. Het is dit jaar bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

de Italiaanse culturele hoofdstad,<br />

dus er word<strong>en</strong> veel ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> georganiseerd<br />

op het eiland. Sl<strong>en</strong>ter door Marina<br />

Corricella met huisjes in alle kleur<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

de reg<strong>en</strong>boog, klim naar het hoogste punt<br />

<strong>van</strong> het eiland voor e<strong>en</strong> ademb<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d<br />

uitzicht over al die kleur<strong>en</strong>pracht, dwaal<br />

door de nog vrij ongerepte natuur <strong>en</strong> eet<br />

e<strong>en</strong> bord pasta ai frutti di mare of vers<br />

ge<strong>van</strong>g<strong>en</strong> vis bij e<strong>en</strong> <strong>van</strong> de restaurantjes<br />

aan of op het strand.<br />

De kerststalletjes in<br />

Via San Gregorio Arm<strong>en</strong>o<br />

De neus <strong>van</strong> Pulcinella<br />

Quartieri Spagnoli<br />

Compleet ondergronds netwerk<br />

<strong>van</strong> strat<strong>en</strong> <strong>en</strong> plein<strong>en</strong><br />

Ev<strong>en</strong> de stad uit<br />

Napels is perfect te combiner<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> uitstapje<br />

naar Pompeï of e<strong>en</strong> tripje<br />

naar de eiland<strong>en</strong> voor<br />

de kust: Capri, Ischia <strong>en</strong><br />

Procida. Met name Procida,<br />

het kleinste eiland, heeft mijn<br />

hart gestol<strong>en</strong>. Niet <strong>van</strong>wege<br />

de grootse monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

maar simpelweg <strong>van</strong>wege de<br />

betovering <strong>van</strong> het doodge-<br />

winactie!<br />

Meer tips vind je in het boek<br />

‘Mijn Napels’ (Xander Uitgevers,<br />

€ 21,99). Wij mog<strong>en</strong> drie<br />

exemplar<strong>en</strong> weggev<strong>en</strong>!<br />

Kans mak<strong>en</strong>? Ga naar<br />

zest-magazine.nl/napels


28<br />

rubriek<br />

Nh1816<br />

fotografie<br />

Marcel Witte<br />

tekst<br />

Mieke Verhoef<br />

29<br />

KakesWaal <strong>en</strong> Nh1816 hebb<strong>en</strong> korte lijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> schakel<strong>en</strong> snel<br />

‘Voordat het echt stormt,<br />

barst het bij ons al los’<br />

De zon schijnt naar binn<strong>en</strong> als we elkaar treff<strong>en</strong>. Perry Miedema, schadeexpert<br />

bij KakesWaal, maakt direct de brug naar het gespreksonderwerp<br />

dat ons sam<strong>en</strong>br<strong>en</strong>gt. “Na wek<strong>en</strong> hitte in de l<strong>en</strong>te <strong>en</strong> zomer sluit<strong>en</strong> we<br />

teg<strong>en</strong>woordig in het oost<strong>en</strong> af met heftige reg<strong>en</strong>, hagel of onweer. Daar<br />

kan je donder op zegg<strong>en</strong>!” Guda Steur, schadebehandelaar bij Nh1816<br />

Verzekering<strong>en</strong>, beaamt dat. In de ruim 25 jaar dat de twee dit werk<br />

do<strong>en</strong>, is het aantal calamiteit<strong>en</strong> door natuurgeweld flink gesteg<strong>en</strong>. We<br />

sprek<strong>en</strong> elkaar over de gevolg<strong>en</strong> <strong>van</strong> grote ramp<strong>en</strong> <strong>en</strong> de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>de<br />

korte lijn<strong>en</strong> in het uur <strong>van</strong> de waarheid, waarmee Nh1816 <strong>en</strong> KakesWaal<br />

sam<strong>en</strong> het verschil voor verzekerd<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

Met drielingstorm Dudley, Eunice <strong>en</strong><br />

Franklin, de overstroming in Limburg<br />

<strong>en</strong> de windhoos in Utrecht is er in korte<br />

tijd veel natuurgeweld op ons land losgelat<strong>en</strong>.<br />

“In 1990 <strong>en</strong> 1991 hadd<strong>en</strong> we<br />

ine<strong>en</strong>s twee erge storm<strong>en</strong> achter elkaar.<br />

Dat was to<strong>en</strong> bijzonder. Het war<strong>en</strong> veelal<br />

schroeischades doordat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> nog<br />

volop rookt<strong>en</strong>, die ons werk bepaald<strong>en</strong>.<br />

Dat is nu heel anders”, vertelt Guda.<br />

Wat onveranderd is, is de saamhorigheid<br />

tuss<strong>en</strong> Nh1816 <strong>en</strong> KakesWaal. Hoewel<br />

het ge<strong>en</strong> natuurramp was, noemt Guda<br />

het vuurwerkdrama in Enschede de<br />

ramp die de meeste indruk op haar heeft<br />

gemaakt. “Op kantoor maakte ik <strong>van</strong> alle<br />

verzekerd<strong>en</strong> in het postcodegebied e<strong>en</strong><br />

dossier aan. Die gaf ik, uiteraard met<br />

adress<strong>en</strong>, mee aan Dick de Boer, directeur<br />

bij KakesWaal, zodat hij <strong>en</strong> zijn collega’s<br />

deze adress<strong>en</strong> mete<strong>en</strong> kond<strong>en</strong><br />

bezoek<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>maal ter plekke blek<strong>en</strong><br />

complete woonwijk<strong>en</strong> weggevaagd. Er<br />

was ge<strong>en</strong> adres te vind<strong>en</strong>! Dan word je<br />

wel ev<strong>en</strong> stil, hoor. Uiteindelijk hebb<strong>en</strong><br />

we het uiteraard met alle verzekerd<strong>en</strong><br />

goed opgelost.”<br />

Limburg<br />

De overstroming in Limburg vorig jaar<br />

was e<strong>en</strong> natuurramp, die de schadeexpert<br />

<strong>en</strong> schadebehandelaar ook niet<br />

eerder meemaakt<strong>en</strong>. Perry: “Het was<br />

uiteraard vreselijk wat er gebeurde,<br />

maar wat er ontstond, was prachtig.<br />

Onder ander<strong>en</strong> aannemers <strong>en</strong> herstelbedrijv<strong>en</strong><br />

uit bijvoorbeeld Noord-Holland<br />

red<strong>en</strong> naar Limburg om te help<strong>en</strong>. De<br />

verzekeringsadviseurs, wij als schadeexperts,<br />

Guda <strong>en</strong> haar collega’s als<br />

schade behandelaars, reconditioneringsbedrijv<strong>en</strong><br />

die verdere schade help<strong>en</strong><br />

voorkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> de schade herstell<strong>en</strong>; de<br />

sam<strong>en</strong>werking die ter plekke ontstond<br />

was geweldig. We hebb<strong>en</strong> allemaal<br />

e<strong>en</strong> andere rol, maar hetzelfde doel: het<br />

beste voor de gedupeerd<strong>en</strong>.”<br />

Guda neemt nog e<strong>en</strong> slok <strong>van</strong> haar<br />

thee, waarna ze het woord overneemt.<br />

“Er is e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijk verschil tuss<strong>en</strong><br />

de schades vorig jaar in Limburg <strong>en</strong><br />

Utrecht <strong>en</strong> de schades dit jaar door de<br />

drielingstorm. De schades in Limburg<br />

<strong>en</strong> Utrecht war<strong>en</strong> lokaal. Dankzij de<br />

hulp <strong>van</strong> reparatiebedrijv<strong>en</strong> uit verschill<strong>en</strong>de<br />

provincies kond<strong>en</strong> we de schades<br />

ondanks de ernst toch snel afwikkel<strong>en</strong>.<br />

De drie storm<strong>en</strong> <strong>van</strong> februari dit jaar<br />

richtt<strong>en</strong> in héél Nederland schade aan.<br />

Dan gaan aannemers uit Noord-Holland<br />

niet naar Limburg om te help<strong>en</strong>. Zij zijn<br />

in hun eig<strong>en</strong> provincie nodig. Voor gedupeerd<strong>en</strong><br />

is het dan lastiger e<strong>en</strong> beschikbare<br />

aannemer te vind<strong>en</strong>. Omdat heel<br />

Nederland werd getroff<strong>en</strong> <strong>en</strong> onze verzekerd<strong>en</strong><br />

door heel Nederland won<strong>en</strong>,<br />

was de hoeveelheid schademelding<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> deze storm<strong>en</strong> veel om<strong>van</strong>grijker.”<br />

Weersvoorspelling<br />

De <strong>en</strong>ergie <strong>van</strong> Guda <strong>en</strong> Perry tijd<strong>en</strong>s<br />

het gesprek valt op. Ze zijn <strong>en</strong>thousiast.<br />

Bevlog<strong>en</strong>. Wat doet het met h<strong>en</strong>, wanneer<br />

er storm of hagel is voorspeld?<br />

“Dan sta ik mete<strong>en</strong> aan”, zegt Guda.<br />

De eerste storm <strong>van</strong> de drieling werd<br />

voor vrijdag aangekondigd. Ik zette die<br />

dag alles op alles om mijn werk weg te<br />

werk<strong>en</strong>, omdat ik wist dat het door de<br />

storm druk ging word<strong>en</strong>. Die zaterdag<br />

erna bog<strong>en</strong> we ons over de bezetting,<br />

steld<strong>en</strong> we met KakesWaal de expertisegr<strong>en</strong>s<br />

voor het schadebedrag vast <strong>en</strong><br />

informeerd<strong>en</strong> we onze adviseurs in het<br />

land. Voordat het echt stormt, barst het<br />

bij ons al los.”<br />

Vliegwiel<br />

Het vliegwiel draait op volle toer<strong>en</strong> bij<br />

e<strong>en</strong> calamiteit. En dat komt niet alle<strong>en</strong><br />

door de jar<strong>en</strong>lange ervaring <strong>van</strong> Guda,<br />

Perry <strong>en</strong> hun collega’s. Guda: “Wat<br />

absoluut meespeelt, is ons persoonlijke<br />

karakter. Door de sam<strong>en</strong>werking met de<br />

adviseur <strong>en</strong> het online portaal kunn<strong>en</strong><br />

we heel direct de juiste tijd <strong>en</strong> aandacht<br />

aan verzekerd<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun schades gev<strong>en</strong>.<br />

KakesWaal <strong>en</strong> Nh1816 hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong>zelfde<br />

DNA. De schade-experts stapp<strong>en</strong><br />

gewoon bij ons binn<strong>en</strong>. We k<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

elkaar <strong>en</strong> do<strong>en</strong> dit echt sam<strong>en</strong>.” Perry:<br />

“Bij Nh1816 kom je verder dan de balie.<br />

‘We hebb<strong>en</strong><br />

allemaal e<strong>en</strong><br />

andere rol, maar<br />

hetzelfde doel:<br />

het beste voor<br />

de gedupeerd<strong>en</strong>’<br />

Al kan het zijn dat je ook daar ev<strong>en</strong> staat<br />

te klets<strong>en</strong>.”<br />

Adviseurs<br />

Terug naar het advieskantoor. Want dat<br />

vervult bij calamiteit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sleutelrol.<br />

Guda: “De verzekerde belt zijn adviseur<br />

of de alarmc<strong>en</strong>trale, buit<strong>en</strong> kantoortijd<strong>en</strong>.<br />

De adviseur <strong>van</strong>gt de eerste emoties


31<br />

Het recht al<br />

60 jaar toegankelijk<br />

Het recht toegankelijk mak<strong>en</strong> voor iedere<strong>en</strong>.<br />

Dat do<strong>en</strong> we in Nederland al 60 jaar.<br />

Omdat ieder m<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> gelijke kans verdi<strong>en</strong>t.<br />

Particulier én zakelijk.<br />

Als werknemer of ondernemer.<br />

Als bedrijf of organisatie.<br />

Groot of klein. Altijd <strong>en</strong> overal.<br />

Het mag niet uitmak<strong>en</strong> of je e<strong>en</strong> advocaat<br />

wel of niet kan betal<strong>en</strong> om je recht te hal<strong>en</strong>.<br />

We gelov<strong>en</strong> dat het recht<br />

rechtvaardig is in zichzelf.<br />

Maar dat veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onvoldo<strong>en</strong>de<br />

voor zichzelf kunn<strong>en</strong> opkom<strong>en</strong><br />

in onze steeds complexere sam<strong>en</strong>leving.<br />

Daarbij wordt toegang tot goede rechtshulp alle<strong>en</strong><br />

maar belangrijker,<br />

omdat onze maatschappij steeds<br />

méér wett<strong>en</strong> <strong>en</strong> regels k<strong>en</strong>t.<br />

Dus heb je thuis of op je werk<br />

uitdaging<strong>en</strong> of problem<strong>en</strong>?<br />

En wil je wet<strong>en</strong> wat je kan <strong>en</strong> moet do<strong>en</strong>?<br />

Wat de opties <strong>en</strong> beste oplossing<strong>en</strong> zijn?<br />

Dan help<strong>en</strong> wij je met het recht.<br />

Met informatie, di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong> digitale services.<br />

Of je nu verzekerd b<strong>en</strong>t of niet,<br />

wij hebb<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong> met al onze<br />

gedrev<strong>en</strong> collega’s,<br />

alle k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> expertise in huis<br />

om je op de beste manier te help<strong>en</strong>.<br />

Met juridisch advies op maat.<br />

Al 60 jaar.<br />

We bedank<strong>en</strong> al onze klant<strong>en</strong>, partners<br />

<strong>en</strong> medewerkers voor al het geschonk<strong>en</strong><br />

vertrouw<strong>en</strong>.<br />

En blijv<strong>en</strong>, met datzelfde vertrouw<strong>en</strong>,<br />

sam<strong>en</strong> vooruitkijk<strong>en</strong>.<br />

Naar e<strong>en</strong> mooie toekomst<br />

mét toegang tot het recht,<br />

voor iedere<strong>en</strong>.<br />

op, stelt gerust, neemt de schade op <strong>en</strong><br />

stuurt zijn verslag naar ons online portaal.<br />

Hierdoor hebb<strong>en</strong> we altijd e<strong>en</strong> complete<br />

schademelding, waardoor we snel<br />

kunn<strong>en</strong> schakel<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld met de<br />

afdeling planning <strong>van</strong> KakesWaal als<br />

het verwachte schadebedrag bov<strong>en</strong> de<br />

expertisegr<strong>en</strong>s ligt. E<strong>en</strong> schade-expert<br />

<strong>van</strong> KakesWaal neemt de exacte schade<br />

bij de verzekerde op, schakelt e<strong>en</strong> reconditioneringsbedrijf<br />

in als dat nodig is,<br />

maakt e<strong>en</strong> rapport op, verz<strong>en</strong>dt dat naar<br />

de binn<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st <strong>van</strong> KakesWaal, waarna<br />

mijn collega’s <strong>en</strong> ik het ont<strong>van</strong>g<strong>en</strong>. Via<br />

het online portaal <strong>van</strong> Nh1816 volgt<br />

de adviseur de status <strong>en</strong> de ev<strong>en</strong>tuele<br />

op<strong>en</strong>staande punt<strong>en</strong>. Dat zorgt ervoor<br />

dat de adviseur continu e<strong>en</strong> vinger aan<br />

de pols heeft <strong>en</strong> de verzekerde op de<br />

hoogte kan houd<strong>en</strong> <strong>van</strong> de voortgang.”<br />

Perry: “Het gebeurt overig<strong>en</strong>s ook regelmatig<br />

dat de adviseur meeloopt als ik<br />

e<strong>en</strong> schade beoordeel. Het is mooi om<br />

die betrokk<strong>en</strong>heid <strong>van</strong> adviseurs bij hun<br />

klant<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>.”<br />

Vervolgclaim<br />

Korte lijn<strong>en</strong>, het zijn twee woord<strong>en</strong> die<br />

tijd<strong>en</strong>s het gesprek veelvuldig vall<strong>en</strong>.<br />

Perry: “Soms zijn de lijn<strong>en</strong> zo kort <strong>en</strong><br />

gaat de schadeafwikkeling zo snel –<br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> week is niet ongebruikelijk<br />

– dat ik word gebeld over e<strong>en</strong> vervolgclaim.<br />

Dan moet er bijvoorbeeld nog e<strong>en</strong><br />

beschadigde stoel bij.”<br />

Stichting Salvage<br />

E<strong>en</strong> bataljon aan specialist<strong>en</strong>, <strong>van</strong> verzekeringsadviseurs<br />

tot schade-experts <strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> schadebehandelaars tot reconditioneringsbedrijv<strong>en</strong>,<br />

maakt zich bij calamiteit<strong>en</strong><br />

sterk voor verzekerd<strong>en</strong> <strong>van</strong> Nh1816.<br />

Er is nog e<strong>en</strong> partij die e<strong>en</strong> belangrijke<br />

rol speelt bij e<strong>en</strong> specifieke calamiteit:<br />

brand. Dat is Stichting Salvage. “Als<br />

je door e<strong>en</strong> brand midd<strong>en</strong> in de nacht<br />

in je onderbroek op straat staat, is het<br />

de Salvage-coördinator <strong>van</strong> Stichting<br />

Salvage, die binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uur ter plekke<br />

is”, vertelt Guda. “Perry is naast schadeexpert<br />

ook Salvage-coördinator. Ook<br />

hierin zijn onze lijn<strong>en</strong> kort. Als hij ons<br />

vraagt e<strong>en</strong> voorschot naar e<strong>en</strong> verzekerde<br />

over te mak<strong>en</strong>, zodat hij nieuwe<br />

kleding <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tijdelijk dak bov<strong>en</strong> zijn<br />

hoofd kan regel<strong>en</strong>, dan beoordel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

regel<strong>en</strong> we dat binn<strong>en</strong> 24 uur.”<br />

Voor e<strong>en</strong> Salvage-coördinator is het<br />

belangrijk om zowel emotioneel als rationeel<br />

sterk te zijn. Perry: “M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

hun spull<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong> gaan. Bij waterschade<br />

is het beschadigd, bij brand is<br />

het weg. Dat is e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijk verschil.”<br />

Guda is wele<strong>en</strong>s met e<strong>en</strong> schade-expert<br />

mee ‘het veld in’ geweest. “Op kantoor<br />

zi<strong>en</strong> we niet wat er gebeurt. Ter plekke<br />

ervaar je de impact <strong>en</strong> voel je het verdriet.<br />

Hierdoor doe ik mijn werk zoals ik<br />

het doe.”<br />

Local hero’s<br />

Guda <strong>en</strong> Perry spel<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> calamiteit<br />

<strong>van</strong>uit hun vak e<strong>en</strong> belangrijke rol voor<br />

‘Bij waterschade<br />

is iets beschadigd,<br />

bij brand<br />

is het weg’<br />

verzekerd<strong>en</strong>. Maar de belangrijkste rol<br />

is volg<strong>en</strong>s h<strong>en</strong> beid<strong>en</strong> altijd die <strong>van</strong> de<br />

lokale adviseurs. “Zíj zijn onze echte<br />

local hero’s”, b<strong>en</strong>adrukt Guda. Dankzij<br />

de adviseurs <strong>en</strong> de onderlinge – daar zijn<br />

ze weer – korte lijn<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de schadebehandelaars<br />

<strong>en</strong> -experts hun werk<br />

do<strong>en</strong> op de zo k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>de manier <strong>van</strong><br />

KakesWaal én Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>:<br />

snel <strong>en</strong> persoonlijk.


32<br />

tekst<br />

Natasja Admiraal<br />

fotografie<br />

Floris Scheplitz<br />

rubriek<br />

Kunst & Cultuur<br />

33<br />

Oscar Carré (1848-1911) wilde e<strong>en</strong><br />

theater voor iedere<strong>en</strong>. Van de gewone<br />

man tot de elite, uitgaan in e<strong>en</strong> ‘paleis’<br />

moest toegankelijk zijn voor alle lag<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de bevolking. En dat geldt <strong>van</strong>daag<br />

de dag nog steeds. “Het is wat dit theater<br />

zo uniek maakt”, zegt Ed Wubbe,<br />

choreograaf <strong>en</strong> artistiek leider <strong>van</strong> het<br />

Scapino Ballet. “Van oudsher kom<strong>en</strong><br />

hier alle podiumkunst<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>: <strong>van</strong> hoge<br />

tot lage kunst. Wat begon met circus <strong>en</strong><br />

paard<strong>en</strong>dressuur is uitgebreid met cabaret,<br />

theater, concert<strong>en</strong>, you name it. Alles<br />

is mogelijk. Over inclusie <strong>en</strong> diversiteit<br />

gesprok<strong>en</strong>: Oscar heeft het theater echt<br />

met e<strong>en</strong> vooruitzi<strong>en</strong>de blik gebouwd.”<br />

Multidisciplinaire<br />

ode aan<br />

Oscar Carré<br />

De 135-jarige geschied<strong>en</strong>is <strong>van</strong> Koninklijk Theater Carré is rijk <strong>en</strong> veelomvatt<strong>en</strong>d.<br />

Net als het lev<strong>en</strong> <strong>van</strong> ‘founding father’ Oscar Carré. Met de<br />

jubileumvoorstelling Oscar br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> Blaudzun <strong>en</strong> het Scapino Ballet<br />

onder leiding <strong>van</strong> Ed Wubbe e<strong>en</strong> hommage aan de grondlegger <strong>van</strong><br />

het beroemde theater aan de Amstel. <strong>ZEST</strong> <strong>Magazine</strong> sprak het creatieve<br />

duo over deze bijzondere sam<strong>en</strong>werking: “Het is totaaltheater waarbij<br />

dans, theater, livemuziek én circus ev<strong>en</strong> belangrijk zijn <strong>en</strong> met elkaar<br />

versmelt<strong>en</strong>.”<br />

Avond vol afwisseling<br />

To<strong>en</strong> het Scapino Ballet in 1945 na de<br />

bevrijding werd opgericht, vond één <strong>van</strong><br />

de eerste voorstelling<strong>en</strong> plaats in Carré.<br />

Het begin <strong>van</strong> e<strong>en</strong> langdurige relatie.<br />

Meest rec<strong>en</strong>t trad het balletgezelschap<br />

er op met de uitverkochte voorstelling<br />

Ting!. Het mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> de jubileumvoorstelling<br />

‘Oscar’ voelde voor de artistiek<br />

leider dan ook ‘heel klopp<strong>en</strong>d’. “Muzikaal<br />

<strong>en</strong> theatraal gezi<strong>en</strong> vraagt zo’n avond om<br />

afwisseling. Om kleur <strong>en</strong> contrast”, vertelt<br />

hij. “Daarom zocht<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> veelzijdige<br />

muzikale partner. Blaudzun maakt zowel<br />

gevoelige ballads die klein <strong>en</strong> poëtisch<br />

zijn als pop <strong>en</strong> rock, maar ook ambi<strong>en</strong>t<br />

muziek (omgevingsmuziek die e<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>ame<br />

<strong>en</strong> dromerige of juist donkere sfeer<br />

creëert, red.) <strong>en</strong> sound scapes. Hij kan<br />

daardoor veel lag<strong>en</strong> aanbor<strong>en</strong>.” Johannes<br />

Sigmond alias Blaudzun ziet graag dat<br />

zijn muziek versmelt met andere kunstvorm<strong>en</strong>.<br />

“Bij e<strong>en</strong> clubtour draait het grot<strong>en</strong>deels<br />

om mij. Bij deze voorstelling<br />

word ik met mijn vijfkoppige band onderdeel<br />

<strong>van</strong> de totale performance, als e<strong>en</strong><br />

gesamtkunstwerk.”<br />

Op zoek naar avontuur<br />

De choreograaf – bek<strong>en</strong>d met Blaudzuns<br />

muziek, maar ge<strong>en</strong> connaisseur – verdiepte<br />

zich in het oeuvre <strong>van</strong> de singersongwriter.<br />

Hij spreekt <strong>van</strong> e<strong>en</strong> verrass<strong>en</strong>de<br />

klik: “Blaudzun begreep mete<strong>en</strong><br />

welke kant we op wild<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>de liedjes gekoz<strong>en</strong> uit zijn<br />

repertoire. Al snel bleek dat hij er ook<br />

voor op<strong>en</strong>stond om bestaande nummers<br />

te herarranger<strong>en</strong>. En zelfs om, speciaal<br />

voor deze voorstelling, nieuwe muziek te<br />

componer<strong>en</strong>.” Dit gaf de mogelijkheid om<br />

het avontuur op te zoek<strong>en</strong>, vult Blaudzun<br />

aan. “Popliedjes k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> zich door<br />

bepaalde wetmatighed<strong>en</strong>. Ook zijn ze<br />

eig<strong>en</strong>lijk te kort voor e<strong>en</strong> avondvull<strong>en</strong>de<br />

voorstelling als deze. Het vraagt om e<strong>en</strong><br />

andere structuur, d<strong>en</strong>k aan zang afgewisseld<br />

met instrum<strong>en</strong>tale muziek. In combinatie<br />

met dans, theater <strong>en</strong> circusartiest<strong>en</strong><br />

is de voorstelling zo e<strong>en</strong> collage<br />

geword<strong>en</strong> <strong>van</strong> sfer<strong>en</strong> waarmee we Oscar<br />

Carré én het theater zelf op e<strong>en</strong> voetstuk<br />

zett<strong>en</strong>.”<br />

Circus als wereldvermaak<br />

Ook de setting is bijzonder: de jubileumvoorstelling<br />

wordt gespeeld in de pisteopstelling<br />

<strong>van</strong> Carré. In deze piste vierde<br />

Oscar Carré zijn triomf<strong>en</strong> met zijn circus-<br />

‘Oscar Carré wilde<br />

zoveel mogelijk<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis<br />

lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met<br />

cultuur’<br />

<strong>en</strong> paard<strong>en</strong>shows. “Hij was e<strong>en</strong> meester<br />

in dressuur”, vertelt Ed. “Sjeiks, koning<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> keizers aanbad<strong>en</strong> hem om wat hij met<br />

paard<strong>en</strong> kon, het was wereldvermaak.<br />

Maar met de bouw <strong>van</strong> Carré had Oscar<br />

nog e<strong>en</strong> andere missie. Circuss<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

in zijn tijd verbond<strong>en</strong> aan jaarmarkt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kermiss<strong>en</strong>. Ze hadd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beetje e<strong>en</strong><br />

platvloers karakter. Er werd vaak stevig<br />

gedronk<strong>en</strong>. Hij wilde het circus naar e<strong>en</strong><br />

hoger plan till<strong>en</strong>. Uit die t<strong>en</strong>t, naar het


34<br />

tekst<br />

Natasja Admiraal<br />

fotografie<br />

Marcel Rob<br />

rubriek<br />

Kunst & Cultuur<br />

35<br />

Johannes Sigmond alias Blaudzun (l.) <strong>en</strong> Ed Wubbe<br />

Carré hoort bij<br />

onze canon.<br />

E<strong>en</strong> cultuuricoon<br />

op e<strong>en</strong><br />

fantastische plek’<br />

st<strong>en</strong><strong>en</strong> circuspaleis toe. Die droom heeft<br />

hij verwez<strong>en</strong>lijkt.” Het maakt Carré ge<strong>en</strong><br />

klassiek theater. Dat is volg<strong>en</strong>s Blaudzun<br />

ook het mooie <strong>van</strong> de zaal. “Het voelt<br />

groots <strong>en</strong> majestueus aan, terwijl je er<br />

e<strong>en</strong> heel intieme setting kan creër<strong>en</strong>. Ook<br />

akoestisch gezi<strong>en</strong>, want je kan er als je<br />

wilt zonder microfoon zing<strong>en</strong>.”<br />

Verwijzing naar paard<strong>en</strong><br />

In de circusopstelling zit het publiek in<br />

e<strong>en</strong> hoefijzer rond de piste. Heel anders<br />

dan bij e<strong>en</strong> klassiek ‘lijsttoneel’, waarbij<br />

het publiek de voorstelling <strong>van</strong> vor<strong>en</strong><br />

ziet. “E<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>de én uitdag<strong>en</strong>de setting,<br />

want de voorstelling moet er <strong>van</strong>uit<br />

alle gezichtspunt<strong>en</strong> aantrekkelijk uitzi<strong>en</strong>”,<br />

aldus Ed. “Dat dwingt je tot het mak<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> andere keuzes. En het geeft de<br />

mogelijkheid om de ‘vierde wand’ (e<strong>en</strong><br />

begrip uit de theaterwereld waarmee de<br />

voorkant <strong>van</strong> het toneel wordt aangeduid,<br />

red.) te doorbrek<strong>en</strong>. Zo wordt het publiek<br />

nóg meer onderdeel <strong>van</strong> het hele gebeur<strong>en</strong>.<br />

Het omarmt als het ware de voorstelling.”<br />

Verwijzing<strong>en</strong> naar paard<strong>en</strong> zijn bij<br />

e<strong>en</strong> hommage aan Oscar Carré natuurlijk<br />

onvermijdelijk. En hoewel er ge<strong>en</strong> echte<br />

paard<strong>en</strong> t<strong>en</strong> tonele zull<strong>en</strong> verschijn<strong>en</strong>,<br />

speelt het concept <strong>van</strong> het paard wel e<strong>en</strong><br />

belangrijke rol in de choreografie. Ook<br />

Blaudzun liet zich voor zijn composities<br />

inspirer<strong>en</strong> door circuspaard<strong>en</strong>.<br />

Muziek zonder laklaagje<br />

De zanger schrijft zijn muziek <strong>en</strong> tekst<strong>en</strong><br />

intuïtief. Liever geeft hij er niet te veel<br />

duiding aan, om zijn publiek niet de ‘pure<br />

eerste luisterervaring’ te ontnem<strong>en</strong>. Zijn<br />

nieuwe album Lonely City Exit Wounds<br />

kwam op nummer één binn<strong>en</strong> in de<br />

Album Top 100. Blaudzun is er trots op.<br />

“Voor de muziek die ik maak is dat heel<br />

bijzonder. Het is popmuziek, maar aan de<br />

linkerkant <strong>van</strong> het spectrum: wat alternatiever.<br />

Indiepop. Dat de liedjes op de plaat<br />

doordring<strong>en</strong> tot de mainstream is dus echt<br />

heel vet.” Zijn nieuwe album wordt door<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> als heel troostrijk ervar<strong>en</strong>. De<br />

liedjes zijn melancholisch, maar toch licht.<br />

Blaudzun staat erom bek<strong>en</strong>d de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> verschill<strong>en</strong>de muziekg<strong>en</strong>res op te<br />

zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> te mix<strong>en</strong>. “Mijn muziek is sterk<br />

geënt op de melodie, <strong>en</strong> in die zin popmuziek,<br />

maar dan wat rauwer. Zo gebruik<br />

ik ge<strong>en</strong> autotune op mijn stem. Het is rijk<br />

gearrangeerd, zonder dat er e<strong>en</strong> laklaagje<br />

overhe<strong>en</strong> zit.”<br />

Als e<strong>en</strong> dagdroom<br />

Oscar Carré wilde zoveel mogelijk m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>nis lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met cultuur.<br />

‘Oscar’ heeft hiervoor alle ingrediënt<strong>en</strong>:<br />

het is e<strong>en</strong> concert, circus <strong>en</strong> dansvoorstelling<br />

ine<strong>en</strong>. Voor veel Blaudzun-fans<br />

zal Carré e<strong>en</strong> nieuwe plek zijn. Terwijl<br />

vaste Carré-bezoekers misschi<strong>en</strong> nooit<br />

eerder e<strong>en</strong> liveoptred<strong>en</strong> <strong>van</strong> de zanger<br />

hebb<strong>en</strong> bijgewoond. “Ik hoop dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

naar huis gaan met het gevoel: deze<br />

voorstelling is voor mij gespeeld”, besluit<br />

Ed. “Alle<strong>en</strong> al de sfeer <strong>van</strong> het theater is<br />

geweldig. Carré hoort bij onze canon <strong>en</strong><br />

is e<strong>en</strong> cultuur icoon, geleg<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> fantastische<br />

plek. De ultieme uitgaanssetting.”<br />

Ook Blaudzun hoopt dat bezoekers<br />

het theater verlat<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ‘wow-gevoel’.<br />

En dat ze e<strong>en</strong> week later nog steeds de<br />

sfeer <strong>van</strong> de voorstelling kunn<strong>en</strong> oproep<strong>en</strong>.<br />

“Dat het af <strong>en</strong> toe als e<strong>en</strong> dagdroom<br />

weer voorbij komt, zoals bepaalde films je<br />

altijd bijblijv<strong>en</strong>. Als dát lukt, hebb<strong>en</strong> we iets<br />

moois gemaakt.”<br />

135 jaar Koninklijk Theater Carré<br />

Tradities koester<strong>en</strong><br />

én bouw<strong>en</strong> aan<br />

de toekomst<br />

Wat zou Amsterdam zijn zonder Koninklijk Theater Carré? Het beroemde <strong>en</strong><br />

geliefde theater, dat in <strong>2022</strong> zijn 135-jarige bestaan viert, is onlosmakelijk<br />

met de stad <strong>en</strong> de cultuursector verbond<strong>en</strong>. ‘Die status moet je koester<strong>en</strong>.<br />

En elke dag opnieuw verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>,’ zegt directeur Madeleine <strong>van</strong> der Zwaan.<br />

‘Dat do<strong>en</strong> we door de tradities <strong>en</strong> de nalat<strong>en</strong>schap <strong>van</strong> Oscar Carré voort<br />

te zett<strong>en</strong> én tegelijkertijd te bouw<strong>en</strong> aan de toekomst. Zodat we morg<strong>en</strong><br />

nog net zo rele<strong>van</strong>t zijn als gister<strong>en</strong>.’<br />

‘In deze bijzondere<br />

voorstelling<br />

gebeurt iets<br />

magisch’<br />

Als onafhankelijk, niet-gesubsidieerd<br />

theater zijn partners als Nh1816 Verzekering<strong>en</strong><br />

voor Carré <strong>van</strong> ess<strong>en</strong>tieel belang,<br />

stelt de directeur. “Onze geluidsinstallatie,<br />

die helemaal op onze zaal is afgestemd,<br />

waar door alles fantastisch klinkt, hebb<strong>en</strong><br />

Led<strong>en</strong>voordeel<br />

wij te dank<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> financiële bijdrage<br />

<strong>van</strong> Stichting Goede Doel<strong>en</strong> Nh1816.<br />

Daarna heeft de stichting ook bijgedrag<strong>en</strong><br />

aan verschill<strong>en</strong>de verbetering<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

het gebouw <strong>en</strong> de totale theaterbeleving.<br />

Nh1816 begrijpt onze kernwaard<strong>en</strong>. Die<br />

betrokk<strong>en</strong>heid maakt dat je e<strong>en</strong> soort<br />

familie <strong>van</strong> elkaar wordt. En Carré is<br />

dankzij de vele ont<strong>van</strong>gst<strong>en</strong> die we voor<br />

de led<strong>en</strong> <strong>en</strong> relaties <strong>van</strong> de verzekeringsmaatschappij<br />

hebb<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong><br />

inmiddels ook e<strong>en</strong> soort huiskamer.”<br />

Al langer was Madeleine <strong>van</strong> der Zwaan<br />

met choreograaf Ed Wubbe in gesprek<br />

over e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking. “Het Scapino<br />

WINACTIE tickets voorstelling Oscar<br />

Vier jij sam<strong>en</strong> met de coöperatie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> <strong>en</strong> Koninklijk Theater Carré het jubileum<br />

<strong>van</strong> het historische theater mee tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> bezoek aan de Nh1816-voorstelling Oscar? Maak kans<br />

op twee tickets voor Oscar op zaterdag 10 september <strong>2022</strong> (15.00 uur) in Koninklijk Theater Carré!<br />

Ballet is e<strong>en</strong> fantastisch gezelschap.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> heeft Ed altijd e<strong>en</strong> fascinatie<br />

gehad voor Oscar Carré”, vertelt<br />

Madeleine. Ter inspiratie gaf ze hem e<strong>en</strong><br />

boek cadeau over de geschied<strong>en</strong>is <strong>van</strong><br />

het theater. Het resultaat is de speciaal<br />

voor Koninklijk Theater Carré gemaakte<br />

jubileumvoorstelling ‘Oscar’, die volg<strong>en</strong>s<br />

de directeur e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme happ<strong>en</strong>ing is.<br />

“Bijzonder is dat al onze kerndisciplines<br />

in deze voorstelling sam<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>: het<br />

mooiste <strong>van</strong> het mooiste op het gebied<br />

<strong>van</strong> muziek, dans, circus <strong>en</strong> theater. En<br />

ja, dan gebeurt er iets magisch.”<br />

kans mak<strong>en</strong>?<br />

Ga naar<br />

Nh1816.nl/oscar<br />

<strong>en</strong> doe mee.<br />

Kijk voor meer<br />

led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong> op<br />

pagina 36 t/m 38


36<br />

rubriek<br />

fotografie<br />

tekst<br />

Led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong> DigiDaan, maatschappelijk partners Nh1816 Suzanne Moeskops<br />

37<br />

Led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong> voor het hele gezin<br />

Sam<strong>en</strong> met de kids op<br />

ontdekkingstocht<br />

Als Nh1816-verzekerde profi teer je <strong>van</strong> aantrekkelijke led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong> door<br />

heel Nederland. Heb je (klein)kinder<strong>en</strong>? Veel maatschappelijke partners<br />

<strong>van</strong> Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> leuke activiteit<strong>en</strong> voor jonge avonturiers<br />

<strong>en</strong> leerzame t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> voor wet<strong>en</strong>schappers in de dop. Alle<br />

g<strong>en</strong>oemde musea in dit artikel zijn ‘Kidsproof’. Trek er sam<strong>en</strong> lekker op uit!<br />

Kidsproof <strong>2022</strong><br />

tuss<strong>en</strong>stand:<br />

9,1<br />

Bouw aan de toekomst in<br />

NEMO Sci<strong>en</strong>ce Museum<br />

Waar? Amsterdam<br />

Wanneer? 9 juli t/m 30 oktober <strong>2022</strong><br />

NU<br />

€ 5,- p.p.<br />

i.p.v. € 17,50 p.p.<br />

Kids zijn de toekomst! In de nieuwe familiet<strong>en</strong>toonstelling ‘Wat e<strong>en</strong> gebouw!’ daagt<br />

NEMO Sci<strong>en</strong>ce Museum kinder<strong>en</strong> uit om aan de slag te gaan met alle aspect<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

het bouw<strong>en</strong> <strong>van</strong> huiz<strong>en</strong>. Want daar komt veel bij kijk<strong>en</strong>. Het huis zelf moet stevig zijn,<br />

er moet ruimte zijn om het neer te zett<strong>en</strong> én je moet er fijn kunn<strong>en</strong> won<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong><br />

met je (klein)kind(er<strong>en</strong>) neem je e<strong>en</strong> kijkje in de huiz<strong>en</strong> <strong>van</strong> nu, op de bouwplaats én<br />

in de toekomst, waarin we beton print<strong>en</strong>, nieuw bouwmateriaal mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> afval <strong>en</strong><br />

robots inzett<strong>en</strong> voor de bouw <strong>van</strong> diverse gebouw<strong>en</strong>.<br />

Kidsproof:<br />

goedgekeurd door<br />

kids zelf!<br />

Op museumkids.nl kunn<strong>en</strong><br />

kinder<strong>en</strong> tot <strong>en</strong> met 12 jaar<br />

zich aanmeld<strong>en</strong> als echte<br />

‘Museuminspecteur’. Hoe het<br />

werkt? Heel simpel. Kids bezoek<strong>en</strong><br />

musea <strong>en</strong> vull<strong>en</strong> daarna de<br />

inspectie in, bestaande uit geslot<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>. Alle inspecties<br />

bij elkaar gev<strong>en</strong> inzicht in wat<br />

kinder<strong>en</strong> <strong>van</strong> musea vind<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

wat ze graag anders zoud<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>;<br />

zo bepal<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> zelf welke<br />

musea geschikt zijn voor hun<br />

leeftijdsg<strong>en</strong>ootjes! Ont<strong>van</strong>gt e<strong>en</strong><br />

museum voldo<strong>en</strong>de inspecties <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> gemiddeld cijfer <strong>van</strong> minimaal<br />

8.0 aan het einde <strong>van</strong> het seizo<strong>en</strong><br />

op 31 oktober? Dan draagt dit<br />

museum het jaar daarna de titel<br />

‘Kidsproof museum’.<br />

Kidsproof <strong>2022</strong><br />

tuss<strong>en</strong>stand:<br />

8,7<br />

Steek je hand<strong>en</strong> uit de mouw<strong>en</strong><br />

in het Spoorwegmuseum<br />

Waar? Utrecht<br />

Wanneer? 1 juli t/m 30 september <strong>2022</strong><br />

In het Spoorwegmuseum ontdek je hoe de trein de wereld heeft veranderd. E<strong>en</strong> bijzondere<br />

plek voor jong <strong>en</strong> oud. Deze zomer is het museum extra leuk voor kinder<strong>en</strong>. In de<br />

nieuwe familiet<strong>en</strong>toonstelling ‘Expeditie Posttrein’ ontmoet<strong>en</strong> zij expeditiechef Willem.<br />

Hij kan wel wat extra handjes gebruik<strong>en</strong> bij het bezorg<strong>en</strong> <strong>van</strong> de post! Daarnaast kunn<strong>en</strong><br />

kinder<strong>en</strong> hun <strong>en</strong>ergie lekker kwijt in de speeltuin. Daar rijdt ook de minitrein ‘Jumbo<br />

Express’, waarin alle<strong>en</strong> de allerkleinst<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> instapp<strong>en</strong>. Zo ervar<strong>en</strong> zij hoe het is om<br />

e<strong>en</strong> échte machinist te zijn. Voor de jonge waaghalz<strong>en</strong> zijn er spann<strong>en</strong>de attracties, zoals<br />

de ‘Stal<strong>en</strong> Monsters’ <strong>en</strong> de ‘Vuurproef’. All aboard!<br />

Dit zegg<strong>en</strong> de Museuminspecteurs:<br />

’Zelf e<strong>en</strong> trein bestur<strong>en</strong> <strong>en</strong> in alle trein<strong>en</strong> klimm<strong>en</strong>’<br />

NU<br />

€ 5,- p.p.<br />

i.p.v. € 9,50 p.p.<br />

Kidsproof <strong>2022</strong><br />

tuss<strong>en</strong>stand:<br />

8,7<br />

NU<br />

€ 5,- p.p.<br />

i.p.v. € 17,50 p.p.<br />

Is jouw (klein)kind e<strong>en</strong> echte redder in de nood? Bezoek het Nationaal Reddingmuseum<br />

Dorus Rijkers in D<strong>en</strong> Helder met e<strong>en</strong> gratis audiotour <strong>van</strong> Mees. Hij vertelt zijn leeftijdsg<strong>en</strong>ootjes<br />

graag wat je allemaal kan zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> do<strong>en</strong> op het Willemsoord-terrein rondom<br />

het museum. Mees vertelt ook ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> leuke feitjes <strong>en</strong> weetjes. Ook in het museum zelf<br />

is veel te belev<strong>en</strong>. Je leert er alles over het reddingwez<strong>en</strong> op zee in Nederland, vroeger<br />

<strong>en</strong> nu. Je ervaart hoe windkracht 10 aanvoelt, beleeft de wilde zee in de vaarsimulator<br />

<strong>en</strong> verstuurt zelf e<strong>en</strong> bericht in morse. Voor het museum ligg<strong>en</strong> maar liefst zes var<strong>en</strong>de,<br />

historische reddingbot<strong>en</strong> <strong>van</strong> de KNRM. Eén daar<strong>van</strong> is mogelijk gemaakt door e<strong>en</strong><br />

sch<strong>en</strong>king <strong>van</strong> Stichting Goede Doel<strong>en</strong> Nh1816 <strong>en</strong> draagt dan ook de naam ‘Nh1816’.<br />

Dit zegg<strong>en</strong> de Museuminspecteurs:<br />

Ga met Mees op ontdekkingstocht<br />

in het Nationaal Reddingmuseum<br />

Dorus Rijkers<br />

Waar? D<strong>en</strong> Helder<br />

Wanneer? t/m 31 december <strong>2022</strong><br />

’Verschill<strong>en</strong>de bot<strong>en</strong> <strong>van</strong> dichtbij bekijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> spel<strong>en</strong> in de windtribune’<br />

Dit zegg<strong>en</strong> de Museuminspecteurs:<br />

‘Interactieve proefjes do<strong>en</strong> <strong>en</strong> volop spel<strong>en</strong>’<br />

NEMO Sci<strong>en</strong>ce Museum is dé plek voor gezinn<strong>en</strong> die nieuwsgierig zijn naar wet<strong>en</strong>schap<br />

<strong>en</strong> technologie. Op vijf verdieping<strong>en</strong> vol t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>, experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

demonstraties <strong>en</strong> workshops ervaar je hoe bijzonder alledaagse ding<strong>en</strong> zijn.<br />

Meer wet<strong>en</strong>?<br />

Scan de<br />

QR-code<br />

Wil jij profiter<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong>?<br />

Op<strong>en</strong> de VerzekeringApp, ga naar nh1816.nl/led<strong>en</strong>voordeel of scan de QR-code.<br />

Scan de<br />

QR-code


38<br />

tekst<br />

fotografie<br />

rubriek<br />

Judith Truij<strong>en</strong>s Patrick Bongartz Led<strong>en</strong> aan het woord<br />

39<br />

NU<br />

€ 5,- p.p.<br />

i.p.v. € 19,50 p.p.<br />

led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong><br />

G<strong>en</strong>iet als lid <strong>van</strong> Coöperatie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> <strong>van</strong> je led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong>.<br />

Je vindt het actuele aanbod <strong>en</strong> de voorwaard<strong>en</strong> op nh1816.nl/led<strong>en</strong>voordeel.<br />

NU<br />

€ 5,- p.p.<br />

i.p.v. € 25,- p.p.<br />

50%<br />

KORTING<br />

“Ik vind het fi jn om iets te kunn<strong>en</strong> betek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> ander. Ik b<strong>en</strong> nieuwsgierig naar wat<br />

er buit<strong>en</strong> ‘mijn wereldje’ gebeurt <strong>en</strong> geloof<br />

dat iedere<strong>en</strong> de behoefte heeft om ‘erbij’<br />

te hor<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>s mij hebb<strong>en</strong> we allemaal<br />

erk<strong>en</strong>ning <strong>en</strong> waardering nodig <strong>en</strong> heeft<br />

iedere<strong>en</strong> tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Door het vrijwilligers werk<br />

dat ik nu doe, kan ik daar op bescheid<strong>en</strong><br />

wijze aan bijdrag<strong>en</strong>.”<br />

GRATIS<br />

TRAKTATIE<br />

Nationaal Op<strong>en</strong>luchtmuseum<br />

Hoe vrij b<strong>en</strong> jij?<br />

Dit jaar staat het thema ‘vrijheid’, vroeger<br />

<strong>en</strong> nu, c<strong>en</strong>traal. In het Nationaal<br />

Op<strong>en</strong>luchtmuseum in Arnhem vind je<br />

zo’n 100 museale gebouw<strong>en</strong>, boerderij<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> mol<strong>en</strong>s. Bekijk ze <strong>van</strong> buit<strong>en</strong> én<br />

<strong>van</strong> binn<strong>en</strong>!<br />

1 juli t/m 30 september <strong>2022</strong><br />

Koninklijk Theater Carré<br />

Traktatie Carré Terras aan de Amstel<br />

Bezoek e<strong>en</strong> voorstelling t/m<br />

4 september <strong>2022</strong> <strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> hapje <strong>en</strong> drankje nam<strong>en</strong>s Carré <strong>en</strong><br />

Nh1816 op het Carré Terras aan<br />

de Amstel in Amsterdam.<br />

1 juli t/m 4 september <strong>2022</strong><br />

Lees op pagina 35 hoe je kans<br />

maakt op tickets voor<br />

de voorstelling Oscar.<br />

ARTIS<br />

E<strong>en</strong> zomerdag vol familieplezier<br />

Beleef e<strong>en</strong> zinder<strong>en</strong>de zomer in ARTIS<br />

Amsterdam. Gooi ’s avonds je kleedje<br />

uit, luister naar muzikale klank<strong>en</strong>, voel<br />

het gras onder je voet<strong>en</strong> kriebel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

proef <strong>van</strong> de smak<strong>en</strong> uit de botanische<br />

tuin.<br />

1 juli t/m 31 augustus <strong>2022</strong><br />

Groninger Landschap<br />

<strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>ts Landschap<br />

Actief in de natuur<br />

Wandel, fiets of vaar door ons prachtige<br />

noordelijke landschap. Profiteer bij<br />

elk landschap <strong>van</strong> e<strong>en</strong> leuk led<strong>en</strong>voordeel.<br />

Hiermee steun je ook nog e<strong>en</strong>s<br />

de aangeslot<strong>en</strong> landschapp<strong>en</strong>.<br />

t/m 31 december <strong>2022</strong><br />

Lees op pagina 44 meer over<br />

Landschap Noord-Holland<br />

<strong>en</strong> de led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong>.<br />

DIVERSE<br />

LEDEN-<br />

VOORDELEN<br />

Sam<strong>en</strong> Veilig<br />

Rookmelders redd<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>s<br />

Vanaf 1 juli <strong>2022</strong> zijn rookmelders verplicht<br />

in elke woning. Bereid je voor <strong>en</strong><br />

bestel je brandprev<strong>en</strong>tiemiddel<strong>en</strong> direct<br />

online in de Nh1816 Prev<strong>en</strong>tiewinkel.<br />

t/m 30 september <strong>2022</strong><br />

Wil je ge<strong>en</strong> actie miss<strong>en</strong>? Meld je aan<br />

via de QR-code, dan houd<strong>en</strong> we je op<br />

de hoogte.<br />

Scan de QR-code<br />

nh1816.nl/led<strong>en</strong>voordeel<br />

“Al heel lang wilde ik vrijwilligerswerk do<strong>en</strong>. Maar zoals<br />

dat zo vaak gaat, was er altijd wel e<strong>en</strong> excuus om het<br />

nog niet te do<strong>en</strong>. Ik werk bij de brandweer <strong>en</strong> geef<br />

voorlichting over brandveiligheid aan onder ander<strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong> <strong>en</strong> basisschoolleerling<strong>en</strong>. In coronatijd kwam<br />

ik noodgedwong<strong>en</strong> thuis te zitt<strong>en</strong>. Ik b<strong>en</strong> alle<strong>en</strong>staand<br />

<strong>en</strong> begreep dat vooral gezinn<strong>en</strong> het lastig hadd<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> gezin met e<strong>en</strong> verstandelijk beperkte dochter kon<br />

mijn hulp goed gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> nu zorg ik e<strong>en</strong>s in de<br />

twee wek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> middag voor haar. We do<strong>en</strong> sam<strong>en</strong><br />

leuke ding<strong>en</strong> <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ook goede gesprekk<strong>en</strong>. De<br />

emotie zit bij haar aan de oppervlakte, wat ervoor<br />

zorgt dat we mete<strong>en</strong> tot de kern kom<strong>en</strong>, ze heeft<br />

ge<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> ag<strong>en</strong>da. Dat br<strong>en</strong>gt mij ook nieuwe<br />

inzicht<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld over hoe zij altijd in e<strong>en</strong> hokje<br />

wordt geplaatst <strong>en</strong> hoeveel verdriet dat haar doet.<br />

Ons motto is dat <strong>van</strong> Pippi Langkous geword<strong>en</strong>: ‘Ik<br />

heb het nog nooit gedaan, dus ik d<strong>en</strong>k dat ik het wel<br />

kan’. En dat blijkt goed te werk<strong>en</strong>!<br />

Op de site <strong>van</strong> Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> zag ik e<strong>en</strong><br />

led<strong>en</strong>voordeel voor het Op<strong>en</strong>luchtmuseum in Arnhem,<br />

dat leek me e<strong>en</strong> gezellig uitstapje voor ons sam<strong>en</strong>.<br />

Het verzilver<strong>en</strong> <strong>van</strong> mijn kortingscode lukte mij niet in<br />

e<strong>en</strong> keer, dus nam ik contact op met Nh1816. Ik werd<br />

in e<strong>en</strong> prettig gesprek op weg geholp<strong>en</strong> om alsnog<br />

mijn led<strong>en</strong>voordeel te claim<strong>en</strong>, waarna we e<strong>en</strong> geweldige<br />

dag in het museum hebb<strong>en</strong> beleefd. De manier<br />

waarop ik werd geholp<strong>en</strong>, heeft me het vertrouw<strong>en</strong><br />

gegev<strong>en</strong>, dat áls ik e<strong>en</strong>s iets met mijn verzekering<strong>en</strong><br />

heb dat dan ook <strong>van</strong>uit de verzekeringsmaatschappij<br />

goed geregeld wordt. Alles bij mij loopt via Burgers<br />

Assurantiën, daar werk<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bij wie ik me thuis<br />

voel <strong>en</strong> die ik vertrouw. Dus dat zij mij de beste verzekering<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> geadviseerd, is voor mij niet meer<br />

dan logisch. De manier waarop mijn probleem bij het<br />

bestell<strong>en</strong> <strong>van</strong> de kaartjes voor het Op<strong>en</strong>luchtmuseum<br />

werd opgelost, bevestigt mijn vertrouw<strong>en</strong>. Het voelt<br />

goed.”<br />

Anne-Pauline Jacobs is via Burgers Assurantiën<br />

(Cuijk) lid <strong>van</strong> Coöperatie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong><br />

Anne-Pauline Jacobs<br />

‘Het is fijn iets voor e<strong>en</strong><br />

ander te kunn<strong>en</strong> betek<strong>en</strong><strong>en</strong>’<br />

G<strong>en</strong>oemde prijz<strong>en</strong> <strong>en</strong> korting<strong>en</strong> zijn onder voorbehoud.


40<br />

tekst<br />

fotografie<br />

rubriek<br />

Suzanne Moeskops & Franka Rijkers Franka Rijkers<br />

Recept<br />

41<br />

Salade met<br />

Brabantse asperges <strong>en</strong><br />

sinaasappelvinaigrette<br />

Scan de QR-code<br />

<strong>en</strong> ontdek de top 5<br />

inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong><br />

#1<br />

Food- <strong>en</strong><br />

fotowedstrijd<br />

<strong>ZEST</strong> Recept<br />

<strong>van</strong> <strong>2022</strong><br />

In het voorjaar nodigd<strong>en</strong> we alle<br />

led<strong>en</strong> <strong>van</strong> Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> uit<br />

voor de <strong>ZEST</strong> Food- <strong>en</strong> fotowedstrijd.<br />

De opdracht? Maak e<strong>en</strong> glossywaardige<br />

foto <strong>van</strong> e<strong>en</strong> door jou bereid<br />

gerecht, bij voorkeur e<strong>en</strong> streekgerecht<br />

uit jouw omgeving, waarin je<br />

het ingrediënt zest hebt verwerkt.<br />

De winnaar is…<br />

Nh1816-verzekerde Franka Rijkers uit<br />

Deurne in Noord-Brabant! Met haar<br />

foto <strong>en</strong> recept wint zij deze publicatie<br />

met e<strong>en</strong> cadeaubon <strong>van</strong> € 400,- om<br />

te bested<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> lokale camerawinkel<br />

én het e-book ‘Cursus Food<br />

Fotografie’ <strong>van</strong> de ervar<strong>en</strong> foodfotograaf<br />

Iwan Bronkhorst. Hij beoordeelde<br />

alle inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze<br />

wedstrijd. De foto <strong>van</strong> Franka was<br />

voor hem direct de winnaar: ‘Deze foto<br />

heeft e<strong>en</strong> te gekke stijl <strong>en</strong> kleur<strong>en</strong>combinatie.<br />

Het gevoel zit erin, het licht is<br />

mooi... wat moet ik nog meer zegg<strong>en</strong>?<br />

Top gedaan <strong>en</strong> vooral zo doorgaan!’<br />

Maaltijdsalade voor 4 person<strong>en</strong><br />

of bijgerecht voor 6 person<strong>en</strong><br />

(lekker voor bij de barbecue!)<br />

Bereiding<br />

1. Rasp de schil <strong>van</strong> de sinaasappels (let op: het witte gedeelte smaakt bitter).<br />

Houd de zest apart.<br />

2. Schil de sinaasappels daarna tot op het vruchtvlees <strong>en</strong> snijd met e<strong>en</strong> scherp<br />

mesje de partjes tuss<strong>en</strong> de vliesjes uit. Verwijder de pitt<strong>en</strong>.<br />

3. M<strong>en</strong>g in e<strong>en</strong> kopje 2 eetlepels zest met de olijfolie, azijn, suiker, zout <strong>en</strong> peper tot<br />

e<strong>en</strong> dressing. Laat het ev<strong>en</strong> staan zodat het goed in kan trekk<strong>en</strong>.<br />

4. Kook de asperges 5 minut<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> pan met water <strong>en</strong> e<strong>en</strong> scheutje melk<br />

(dan blijv<strong>en</strong> ze mooi wit), zet daarna het vuur uit <strong>en</strong> laat nog 10 minut<strong>en</strong><br />

nagar<strong>en</strong>. Laat daarna de asperges uitlekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> snijd ze in drieën.<br />

5. Pel de rode ui <strong>en</strong> snijd deze in dunne halve ring<strong>en</strong>.<br />

6. Snijd de komkommer in halve maantjes.<br />

7. Verdeel de gem<strong>en</strong>gde sla over 4 bord<strong>en</strong> of in e<strong>en</strong> grote kom.<br />

Voeg de asperges, sinaasappelpartjes, komkommer <strong>en</strong> rode ui toe.<br />

Garneer met de sinaasappelvinaigrette.<br />

E<strong>en</strong> speciale dank aan iedere<strong>en</strong><br />

die meedeed aan deze wedstrijd!<br />

Ingrediënt<strong>en</strong><br />

• 250 gram witte asperges<br />

• 300 gram gem<strong>en</strong>gde sla<br />

• 4 handsinaasappels<br />

• 1 rode ui<br />

• 1 komkommer<br />

• 3 el olijfolie<br />

• 2 tl rode wijnazijn<br />

• 1 mespunt suiker<br />

• scheutje melk<br />

• zout <strong>en</strong> peper


42<br />

rubriek<br />

Bijzondere overnachting<br />

fotografie<br />

Omke Jan<br />

tekst<br />

Nicolette Boskaljon<br />

43<br />

Ev<strong>en</strong> weg in het weidse<br />

Friese mer<strong>en</strong>gebied<br />

Uitwaai<strong>en</strong>, ontmoet<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

inspiratie opdo<strong>en</strong> bij Omke Jan<br />

Ontmoet<strong>en</strong>, uitwaai<strong>en</strong>, (h)eerlijk et<strong>en</strong> <strong>en</strong> drink<strong>en</strong> <strong>en</strong> in eig<strong>en</strong>tijdse luxe<br />

slap<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de Friese mer<strong>en</strong> <strong>en</strong> weiland<strong>en</strong>. Dat klinkt toch magisch? In<br />

de historische dorpskern <strong>van</strong> Wouds<strong>en</strong>d, pal aan het water, vind je ‘Omke<br />

Jan’. E<strong>en</strong> unieke plek om te belev<strong>en</strong> <strong>en</strong> inspiratie op te do<strong>en</strong>. ‘Lekker ite,<br />

drinke <strong>en</strong> sliepe’.<br />

Omke Jan ligt ingeklemd tuss<strong>en</strong> het<br />

Slotermeer <strong>en</strong> het Heegermeer. E<strong>en</strong> bijzonder<br />

natuurgebied, dat bek<strong>en</strong>dstaat<br />

om zijn ruige achterland <strong>en</strong> ongerepte<br />

natuur. Vanaf het terras aan de kade heb<br />

je prachtig uitzicht over de rivier De Ee<br />

(‘De Ie’), aan de achterkant kijk je uit over<br />

de lev<strong>en</strong>dige dorpskern <strong>van</strong> Wouds<strong>en</strong>d.<br />

Het dorp ligt in het epic<strong>en</strong>trum <strong>van</strong> het<br />

Friese watersportgebied, met in de<br />

buurt bek<strong>en</strong>de dorp<strong>en</strong> als Heeg, IJlst<br />

<strong>en</strong> Sneek. Je kan hier heerlijk uitwaai<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de mer<strong>en</strong>, het weidse gro<strong>en</strong>e land of<br />

juist het uitgestrekte, glooi<strong>en</strong>de <strong>en</strong> meer<br />

beboste Gaasterland verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Historie meets design<br />

De ‘Boergondische ontmoetingsplek aan<br />

het water’ zoals Omke Jan zich noemt,<br />

is gevestigd in e<strong>en</strong> Friese stolpboerderij<br />

die stamt uit 1904. Het pand is in 2014<br />

door ontwerper Piet Heijn Eek <strong>en</strong> architect<br />

Iggie Dekkers volledig ger<strong>en</strong>oveerd<br />

met behoud <strong>van</strong> de auth<strong>en</strong>tieke details.<br />

De inspiratieruimte, waar je met maximaal<br />

achtti<strong>en</strong> person<strong>en</strong> kan vergader<strong>en</strong>,<br />

het restaurant <strong>en</strong> de vijf gast<strong>en</strong> kamers<br />

hebb<strong>en</strong> daardoor stuk voor stuk hun<br />

eig<strong>en</strong> charme. Het strakke, minimalistische<br />

design waar Eek bek<strong>en</strong>d om staat,<br />

steekt verrass<strong>en</strong>d af teg<strong>en</strong> het decor<br />

<strong>van</strong> scheve hoekjes, lage plafonds <strong>en</strong> de<br />

gebint<strong>en</strong> (raamwerk), die in elke ruimte<br />

e<strong>en</strong> zichtbare plek innem<strong>en</strong>. Zo werd het<br />

plafond <strong>van</strong> het restaurant op<strong>en</strong>gebrok<strong>en</strong><br />

om zicht te bied<strong>en</strong> op het imposante dak,<br />

dat met strakke designlamp<strong>en</strong> letterlijk in<br />

de schijnwerpers wordt gezet.<br />

Comfortabel slap<strong>en</strong><br />

De tweepersoonskamers zijn sfeervol<br />

ingericht, met comfortabele kingsize<br />

bedd<strong>en</strong>, waar<strong>van</strong> vooral de slaapkwaliteit<br />

wordt geroemd. Alle kamers zijn voorzi<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> ruime badkamer (één met ligbad)<br />

met fijne verzorgingsproduct<strong>en</strong>. Kies e<strong>en</strong><br />

kamer met uitzicht over het water of op<br />

het historische c<strong>en</strong>trum <strong>van</strong> het dorp. Na<br />

e<strong>en</strong> heerlijke nacht slap<strong>en</strong> in ser<strong>en</strong>e stilte<br />

word je wakker met de geluid<strong>en</strong> die je<br />

alle<strong>en</strong> op het platteland hoort.<br />

Het water op of op pad?<br />

Terwijl de koffie ’s ocht<strong>en</strong>ds zachtjes doorloopt,<br />

kun je e<strong>en</strong> plan mak<strong>en</strong> om eropuit te<br />

gaan. Er is in de omgeving veel te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> te<br />

do<strong>en</strong>. Te beginn<strong>en</strong> met de ‘Elfsteg<strong>en</strong>tocht’,<br />

e<strong>en</strong> tour door de mooiste <strong>en</strong> leukste steg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> steegjes <strong>van</strong> Wouds<strong>en</strong>d. Aan de<br />

hand <strong>van</strong> de informatiebordjes aan de<br />

gevels kom je meer te wet<strong>en</strong> over de<br />

rijke historie <strong>van</strong> het dorp. E<strong>en</strong> aanrader<br />

voor cultuurliefhebbers! Je kunt ook e<strong>en</strong><br />

bezoek br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> aan houtzaagmol<strong>en</strong> De<br />

Jager of graanmol<strong>en</strong> ’t Lam, die beide<br />

nog altijd in gebruik zijn. Leuk weetje: de<br />

plank<strong>en</strong> voor de door Piet Heijn Eek in<br />

Omke Jan ontworp<strong>en</strong> stamtafel werd<strong>en</strong><br />

in ‘De Jager’ op maat gezaagd, <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

boom uit Joure.<br />

Zin in iets actiefs? Met de wind in de<br />

rug fiets je dwars door de weiland<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> maak je k<strong>en</strong>nis met nabijgeleg<strong>en</strong><br />

kleine dorp<strong>en</strong>. Pak e<strong>en</strong> elektrische<br />

fiets, mountainbike of misschi<strong>en</strong>… e<strong>en</strong><br />

boot? Maak e<strong>en</strong> tocht over e<strong>en</strong> <strong>van</strong> de<br />

Maak kans op e<strong>en</strong><br />

overnachting<br />

inclusief ontbijt<br />

Kijk op<br />

zest-magazine.nl/omkejan<br />

voor de voorwaard<strong>en</strong> of scan de<br />

QR-code.<br />

mer<strong>en</strong> met bijvoorbeeld e<strong>en</strong> zeilpraam,<br />

lemsteraak of valk, voor de ervar<strong>en</strong> zeilers.<br />

In Wouds<strong>en</strong>d kun je bij Wellekom<br />

Watersport terecht als je e<strong>en</strong> boot wilt<br />

hur<strong>en</strong>.<br />

Boergondisch tafel<strong>en</strong><br />

Van al dat uitwaai<strong>en</strong> krijg je ongetwijfeld<br />

trek. Schuif dan gezellig aan in het<br />

restaurant met op<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> houtov<strong>en</strong><br />

– het hart <strong>van</strong> Omke Jan. Hier b<strong>en</strong><br />

je getuige <strong>van</strong> de liefde <strong>en</strong> passie die<br />

chef-kok Rub<strong>en</strong> Schippers <strong>en</strong> zijn team<br />

stopp<strong>en</strong> in alles wat ze mak<strong>en</strong>. Je kunt<br />

kiez<strong>en</strong> uit gerecht<strong>en</strong> waarin e<strong>en</strong>voud,<br />

pure <strong>en</strong> verse product<strong>en</strong> uit de streek<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>se smaakbeleving c<strong>en</strong>traal<br />

Review<br />

Judith Truij<strong>en</strong>s<br />

9,3<br />

‘Alle red<strong>en</strong> om terug te gaan’<br />

‘Ev<strong>en</strong> heerlijk ontspann<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> familiaire sfeer, dat<br />

is e<strong>en</strong> verblijf bij Omke Jan! Van ont<strong>van</strong>gst tot vertrek,<br />

alles werd goed (<strong>en</strong> gezellig!) geregeld. We hebb<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>van</strong> het diner in het sfeervolle restaurant<br />

met op<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>, vooral de aangerad<strong>en</strong> wijn <strong>en</strong> het<br />

toetje war<strong>en</strong> heerlijk. Na het et<strong>en</strong> e<strong>en</strong> mooie wandeling<br />

door de sfeervolle omgeving gemaakt <strong>en</strong> op de<br />

kamer nog ev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaatje gedraaid. En to<strong>en</strong> kwam<br />

de grootste verrassing... de zalige bedd<strong>en</strong>! Echt, daar<br />

wil je nooit meer uit! Alle red<strong>en</strong> dus om nog e<strong>en</strong>s<br />

terug te gaan, voor e<strong>en</strong> flinke dosis relax<strong>en</strong>!’<br />

staan. De keuk<strong>en</strong>groep werkt hiervoor<br />

nauw sam<strong>en</strong> met boer<strong>en</strong> uit de omgeving.<br />

De kaart wordt afgestemd op wat<br />

de boer of tuinder in het seizo<strong>en</strong> verbouwt.<br />

Palingvisser Freerk Visserman<br />

br<strong>en</strong>gt zijn ton verse paling tot in de<br />

keuk<strong>en</strong>, net als de andere leveranciers.<br />

Het kan dus zomaar gebeur<strong>en</strong> dat je<br />

bij Omke Jan de mol<strong>en</strong>aar, tuinder of<br />

melkveehouder teg<strong>en</strong> het lijf loopt, die<br />

je dan maar al te graag over zijn/haar<br />

product<strong>en</strong> vertelt. Omke Jan biedt hiermee<br />

e<strong>en</strong> plek waar alles sam<strong>en</strong>komt:<br />

slap<strong>en</strong> in luxe, inspirer<strong>en</strong>d ontmoet<strong>en</strong>,<br />

actief ‘do<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>al (h)eerlijk <strong>en</strong><br />

puur et<strong>en</strong> <strong>en</strong> drink<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de Friese<br />

mer<strong>en</strong> <strong>en</strong> weiland<strong>en</strong>.


44<br />

tekst<br />

Natasja Admiraal<br />

fotografie<br />

Patrick Ouwerkerk, H<strong>en</strong>k <strong>van</strong> Brugg<strong>en</strong><br />

rubriek<br />

Vrije tijd<br />

45<br />

Op pad met boswachter Kees Perquin<br />

‘Je wandelt hier door<br />

e<strong>en</strong> stukje vroeger’<br />

De variatie <strong>van</strong> natuur én cultuurhistorie, dat is wat Buit<strong>en</strong>plaats Leyduin<br />

<strong>en</strong> omgeving bij Vogel<strong>en</strong>zang/Heemstede uniek maakt. En niemand kan<br />

daar beter over vertell<strong>en</strong> dan Kees Perquin, boswachter bij Landschap<br />

Noord-Holland. “Overal zie je spor<strong>en</strong> <strong>van</strong> het verled<strong>en</strong>.<br />

Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de toekomst, zodat het hier over<br />

honderd jaar nog net zo mooi is.”<br />

‘Maai<strong>en</strong> do<strong>en</strong> we<br />

maar één keer per<br />

jaar. Eind <strong>van</strong> de<br />

zomer reikt het<br />

gras tot je oksels’<br />

“Kijk”, zegt Kees, <strong>en</strong> hij wijst omhoog,<br />

naar de strakblauwe lucht. E<strong>en</strong> buizerd<br />

vliegt over. We staan bij de cascade <strong>van</strong><br />

de Leybeek: e<strong>en</strong> sluisje waar het water<br />

trapsgewijs <strong>van</strong> hoog naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

stort. Het is de aanzet <strong>van</strong> de allereerste<br />

waterleiding in Nederland. In 1853<br />

stroomde dit water naar e<strong>en</strong> pompgebouwtje<br />

aan de Leidsevaart. Vanuit<br />

daar werd het water naar Amsterdam<br />

gepompt. “Daar kon je to<strong>en</strong> voor één<br />

c<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> emmer water kop<strong>en</strong>”, vertelt de<br />

boswachter. “Dat smaakte heel wat lekkerder<br />

dan het muffe water uit het vieze<br />

ruim <strong>van</strong> grote binn<strong>en</strong>vaartschep<strong>en</strong>.”<br />

Buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>pad<br />

Het verhaal gaat dat schrijver Jacob <strong>van</strong><br />

L<strong>en</strong>nep, die hier in de zomermaand<strong>en</strong><br />

woonde, dit verse drinkwater vreselijk<br />

miste als hij ’s winters weer in Amsterdam<br />

was. “Daar besloot hij iets op te verzinn<strong>en</strong>”,<br />

vertelt Kees. “Dankzij Engelse financiers<br />

is to<strong>en</strong> deze cascade aangelegd.”<br />

Wandel<strong>en</strong>d over het Buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>pad<br />

kom<strong>en</strong> de verhal<strong>en</strong> <strong>van</strong>zelf. De bevlog<strong>en</strong><br />

boswachter neemt ons mee langs<br />

de hoogtepunt<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze bijzondere<br />

route, langs historische zomerverblijv<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> mooie boslan<strong>en</strong>. Buit<strong>en</strong>plaats Leyduin<br />

is sam<strong>en</strong> met 97 andere bijzondere<br />

natuurgebied<strong>en</strong> in beheer <strong>van</strong> Stichting<br />

Landschap Noord-Holland.<br />

M<strong>en</strong>gelmoes <strong>van</strong> stijl<strong>en</strong><br />

Kees hurkt neer bij e<strong>en</strong> zeldzame bloem:<br />

de spitse geelster. Dit fragiele bloemetje<br />

groeit maar op één plek in Nederland <strong>en</strong><br />

dat is hier, onder twee oude lind<strong>en</strong>. “We<br />

lop<strong>en</strong> hier door e<strong>en</strong> stukje vroeger. In<br />

de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de-, achtti<strong>en</strong>de- <strong>en</strong> neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de-eeuw<br />

gebruikt<strong>en</strong> rijke families<br />

Buit<strong>en</strong>plaats Leyduin als zomerverblijf.<br />

Oorspronkelijk was het landgoed aangelegd<br />

in de Franse landschapsstijl. Strak<br />

<strong>en</strong> statig. Later veranderde dit <strong>en</strong> kwam<strong>en</strong><br />

er romantische kronkelpad<strong>en</strong> <strong>en</strong> waterpartij<strong>en</strong>,<br />

naar de Engelse landschapsstijl.<br />

Bijzonder is dat je dus echt e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>gelmoes<br />

ziet <strong>van</strong> beide stijl<strong>en</strong>.” We staan stil<br />

bij Huis Leyduin. Dit imposante landhuis<br />

lijkt op e<strong>en</strong> achtti<strong>en</strong>de-eeuws paleisje,<br />

maar is ‘pas’ in 1921 gebouwd. “E<strong>en</strong><br />

schitter<strong>en</strong>d pand, vind je niet? Het staat<br />

aan de voet <strong>van</strong> de strandwal, uitkijk<strong>en</strong>d<br />

over de strandvlakte, zoals we dit mooie<br />

natuurgebied noem<strong>en</strong>.”<br />

Reeën in het hoge gras<br />

Die strandvlakte was ti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong><br />

nog int<strong>en</strong>sief beheerd weiland, vervolgt<br />

Kees. “In 2012 hebb<strong>en</strong> we zo’n neg<strong>en</strong><br />

hectare afgeplagd <strong>en</strong> omgevormd naar<br />

vochtig hooiland, zoals het ooit was. Nu<br />

bestaat de grond bijna alle<strong>en</strong> maar uit<br />

zand, met schoon kwelwater, dat <strong>van</strong>af de<br />

duin<strong>en</strong> via de grond deze kant op wordt<br />

gedrukt.” De boswachter is trots op het<br />

resultaat. Op dit mom<strong>en</strong>t groei<strong>en</strong> er in dit<br />

waterrijke gebied zo’n 150 plant<strong>en</strong>soort<strong>en</strong>,<br />

waaronder orchideeën. Daar kom<strong>en</strong><br />

vogels, insect<strong>en</strong> <strong>en</strong> vlinders op af. Langs<br />

de sloot zitt<strong>en</strong>, goed gecamoufleerd, e<strong>en</strong><br />

paar watersnipp<strong>en</strong>. Twee ooievaars die<br />

hier hun nest hebb<strong>en</strong>, scharrel<strong>en</strong> rond.<br />

“Op vroege winterocht<strong>en</strong>d<strong>en</strong> kom je<br />

reeën teg<strong>en</strong>. Ze zijn schuwer dan damhert<strong>en</strong>,<br />

maar voel<strong>en</strong> zich hier thuis. Maai<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong> we maar één keer per jaar. Eind <strong>van</strong><br />

de zomer reikt het gras tot je oksels.”<br />

Bom<strong>en</strong>verzameling<br />

Kees laat nog e<strong>en</strong> ander markant punt in<br />

het gebied zi<strong>en</strong>: het fraai gerestaureerde<br />

koepeltje. Ooit, to<strong>en</strong> de duin<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stuk<br />

kaler war<strong>en</strong>, lag deze belvédère (uitkijktor<strong>en</strong>)<br />

op e<strong>en</strong> landtong tuss<strong>en</strong> twee<br />

woeste waterpartij<strong>en</strong>. Aan de <strong>en</strong>e kant<br />

zag je de Haarlemmermeer klots<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

aan de andere kant de zee. Ook nu is<br />

het uitzicht fantastisch. De pad<strong>en</strong> funger<strong>en</strong><br />

als zichtlijn<strong>en</strong>. Van oudsher e<strong>en</strong><br />

statussymbool, net als het arboretum<br />

verderop. “Rijk<strong>en</strong> <strong>van</strong> weleer hadd<strong>en</strong><br />

‘bom<strong>en</strong>jagers’ in di<strong>en</strong>st. Zij reisd<strong>en</strong> de<br />

wereld over om bijzondere bom<strong>en</strong>zaadjes<br />

te scor<strong>en</strong> <strong>en</strong> die aan te plant<strong>en</strong> op<br />

landgoeder<strong>en</strong> of buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>. Zo ontstond<strong>en</strong><br />

bom<strong>en</strong>tuin<strong>en</strong> <strong>en</strong> -laantjes. Daar<br />

maakte je in die tijd goede sier mee.”<br />

In Leyduin word<strong>en</strong> deze stokoude exot<strong>en</strong>,<br />

zoals de Kaukasische vleugelnoot<br />

(geplant rond 1880) <strong>en</strong> de Amerikaanse<br />

tulp<strong>en</strong>boom, extra in de watt<strong>en</strong> gelegd.<br />

Biodiversiteit<br />

Als kind had Kees al e<strong>en</strong> grote liefde<br />

voor de natuur. Hij werkt nu bijna zev<strong>en</strong><br />

jaar voor Landschap Noord-Holland.<br />

Biodiversiteit is voor hem e<strong>en</strong> speerpunt:<br />

zijn missie is om de natuur zo te<br />

beher<strong>en</strong> dat alle soort<strong>en</strong> er<strong>van</strong> profiter<strong>en</strong>.<br />

Zelf loopt hij niet meer dagelijks met<br />

e<strong>en</strong> zaag door het bos. Hij lacht: “Mijn<br />

werkweek ziet er anders uit dan je zou<br />

Boswachter Kees Perquin


46<br />

47<br />

verwacht<strong>en</strong>. Zeker drie dag<strong>en</strong> zit ik op<br />

kantoor. We beher<strong>en</strong> met vier boswachters<br />

in totaal 28 gebied<strong>en</strong>. Ik b<strong>en</strong> voor<br />

veerti<strong>en</strong> <strong>van</strong> die gebied<strong>en</strong> verantwoordelijk.<br />

Van de financiën tot de beheercyclus<br />

<strong>en</strong> het waarborg<strong>en</strong> <strong>van</strong> de kwaliteit.”<br />

Veel tijd zit in het aanstur<strong>en</strong> <strong>van</strong> de ruim<br />

140 vrijwilligers. Onmisbare kracht<strong>en</strong>,<br />

zegt Kees. “Zij verzett<strong>en</strong> ongelofelijk veel<br />

werk. D<strong>en</strong>k aan maai<strong>en</strong>, het dunn<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

bosvakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> het herstell<strong>en</strong> <strong>van</strong> rasters.”<br />

Ord<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> wilde natuur<br />

Sommige del<strong>en</strong> <strong>van</strong> het Buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>pad<br />

<strong>van</strong> Leyduin word<strong>en</strong> bewust wat<br />

netter gehoud<strong>en</strong>. Maar er zijn ook grote<br />

stukk<strong>en</strong> waar de natuur de baas is <strong>en</strong><br />

de begroeiing wilder. Elk ‘natuurdoeltype’<br />

vraagt om ander beheer, legt Kees<br />

uit. Ondertuss<strong>en</strong> neemt hij ons mee<br />

naar de Overplaats. Dat is e<strong>en</strong> deel <strong>van</strong><br />

Landgoed De Hartekamp, waar ooit de<br />

beroemde geleerde Carolus Linnaeus<br />

plant<strong>en</strong> bestudeerde. Minder bek<strong>en</strong>d<br />

dan Leyduin, maar zeker net zo mooi.<br />

De zon schijnt door het bladerdak op de<br />

stinz<strong>en</strong>plant<strong>en</strong>, hier door Linnaeus geïntroduceerd.<br />

En ja, ook hier wandel je door<br />

de geschied<strong>en</strong>is. “Zie je daar die gro<strong>en</strong>e<br />

helling? Dat was e<strong>en</strong> drooghelling. Deze<br />

regio is rijk geword<strong>en</strong> met het blek<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> linn<strong>en</strong>. Enorme doek<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> hier<br />

in zonnetje gedroogd. De fundam<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> wachthuisje herinner<strong>en</strong> hieraan.”<br />

Toekomstvisie<br />

Hoog uit de bom<strong>en</strong> klinkt de roffel <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> grote bonte specht. Veel solitaire<br />

bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> oude lan<strong>en</strong> in het gebied zijn<br />

honderdvijftig, zo niet tweehonderd jaar<br />

oud. Die rak<strong>en</strong> nu op hun einde. Kees <strong>en</strong><br />

zijn collega’s zijn daarom bezig met het<br />

uitzoek<strong>en</strong> <strong>van</strong> nieuwe bom<strong>en</strong>, rek<strong>en</strong>ing<br />

houd<strong>en</strong>d met aspect<strong>en</strong> als klimaatverandering.<br />

Do<strong>en</strong> beuk<strong>en</strong> het straks nog<br />

goed in dit binn<strong>en</strong>duingebied? Of zijn<br />

andere soort<strong>en</strong> toekomstbest<strong>en</strong>diger?<br />

E<strong>en</strong> filosofische gedachte is dat die<br />

bom<strong>en</strong> ook weer honderd jaar meegaan.<br />

“Die gaan mij ver overlev<strong>en</strong>”, zegt<br />

Kees. “Eén di<strong>en</strong>stverband hier is niets.<br />

Door de eeuw<strong>en</strong> he<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> veel verschill<strong>en</strong>de<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dit gebied beheerd,<br />

steeds <strong>van</strong>uit wissel<strong>en</strong>d gedachtegoed.<br />

Vroeger ontsnapt<strong>en</strong> de rijk<strong>en</strong> hier aan<br />

de drukte <strong>van</strong> de stad. Nu will<strong>en</strong> we de<br />

natuurwaarde maximaal b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>, met<br />

respect voor die rijke cultuurhistorie.”<br />

Stuk natuur veiligstell<strong>en</strong><br />

Met de actie ‘Koop e<strong>en</strong> stuk natuur’<br />

motiveert Landschap Noord-Holland<br />

natuurliefhebbers om bij te drag<strong>en</strong> aan<br />

de realisatie <strong>van</strong> nieuwe natuurgebied<strong>en</strong>.<br />

Voor € 7,50 (‘de prijs <strong>van</strong> e<strong>en</strong> pizza’) kunn<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> één vierkante meter grond<br />

‘aankop<strong>en</strong>’. “Dankzij al die donaties hebb<strong>en</strong><br />

we e<strong>en</strong> spaarpot (‘Noord-Hollands<br />

Natuurfonds’) <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we snel inspel<strong>en</strong><br />

op aankoopkans<strong>en</strong>’, legt Kees uit. “Als<br />

nieuwe eig<strong>en</strong>aar voorkom<strong>en</strong> we dat deze<br />

grond wordt ingericht als bedrijv<strong>en</strong>terrein<br />

of boll<strong>en</strong>gebied <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we verbinding<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> natuurgebied<strong>en</strong> in ere herstel-<br />

l<strong>en</strong>. Zo houd<strong>en</strong> we de populaties dier<strong>en</strong><br />

die er lev<strong>en</strong> gezond. Kortom: m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

zo zelf e<strong>en</strong> stuk natuur veiligstell<strong>en</strong>.<br />

Met campagnes houd<strong>en</strong> we iedere<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

het proces op de hoogte. En met wandelroutes<br />

<strong>en</strong> vogelkijkhutt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

ook <strong>van</strong> die natuur g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>.”<br />

Expeditie Leyduin<br />

Voor kinder<strong>en</strong> organiseert Kees ‘Expeditie<br />

Leyduin’: e<strong>en</strong> wandelspeurtocht<br />

met opdracht<strong>en</strong>. Het sluitstuk? Zelf e<strong>en</strong><br />

hut bouw<strong>en</strong>, op het gloednieuwe speelterrein.<br />

“We merkt<strong>en</strong> dat er veel behoefte<br />

is aan speelplekk<strong>en</strong> in de natuur. Maar<br />

het ontbrak aan sturing. Spel<strong>en</strong> in het<br />

bos moedig<strong>en</strong> we aan, maar niet op<br />

kwetsbare moshelling<strong>en</strong> of padd<strong>en</strong>stoel<strong>en</strong>plekk<strong>en</strong>.<br />

Nu faciliter<strong>en</strong> we dit op e<strong>en</strong><br />

plek waar de natuur minder kwetsbaar<br />

is. Hier kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> lekker hun<br />

gang gaan. Slep<strong>en</strong> <strong>en</strong> bouw<strong>en</strong> met takk<strong>en</strong>.<br />

Ze vind<strong>en</strong> het fantastisch. En hun<br />

ouders ook.” Kinder<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>derwijs <strong>van</strong><br />

de natuur lat<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>, de soort<strong>en</strong>rijkdom<br />

in het gebied ton<strong>en</strong>, dat doet Kees<br />

graag. Mét de boodschap er zuinig op te<br />

zijn. “Zonder draagvlak zijn wij als natuurorganisatie<br />

nerg<strong>en</strong>s”, besluit hij. “En dat<br />

kan niet jong g<strong>en</strong>oeg beginn<strong>en</strong>.”<br />

Led<strong>en</strong>voordeel<br />

Ook avontur<strong>en</strong> belev<strong>en</strong> op het eeuw<strong>en</strong>oude Buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>pad in Leyduin?<br />

Ga naar nh1816.nl/led<strong>en</strong>voordeel, vraag de wandelroutekaart <strong>en</strong> het magazine<br />

<strong>van</strong> Landschap Noord-Holland aan <strong>en</strong> maak je op voor nieuwe herinnering<strong>en</strong>.<br />

Wandelaars die deze zomer <strong>van</strong> de route g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>, zull<strong>en</strong> niet verdwal<strong>en</strong><br />

dankzij de vernieuwde bewegwijzering, mogelijk gemaakt<br />

door Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>. Per led<strong>en</strong>voordeelaanvraag<br />

doneert de cooperatie Nh1816 jaarlijks e<strong>en</strong>malig € 10,–<br />

aan Landschap Noord-Holland, waarmee natuurgrond<br />

veilig wordt gesteld. Ook in andere mooie natuurgebied<strong>en</strong>,<br />

zoals het Groninger <strong>en</strong> Dr<strong>en</strong>ts landschap. Kijk voor meer<br />

led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong> op pagina 36 t/m 38.<br />

Hebt u autoschade? Dan is uw auto bij de<br />

medewerkers <strong>van</strong> ASN Autoschade in goede<br />

hand<strong>en</strong> voor herstel.<br />

ASN Autoschade is e<strong>en</strong> landelijke autoschadeherstelket<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> staat voor kwalitatief hoogstaand autoschadeherstel,<br />

met e<strong>en</strong> focus op efficiëntie. De schade wordt vakkundig<br />

gerepareerd door professionele medewerkers.<br />

ASN Autoschade helpt u met ver<strong>van</strong>g<strong>en</strong>d vervoer, haal- <strong>en</strong><br />

br<strong>en</strong>gservice én de afwikkeling met uw verzekeraar.<br />

Wij do<strong>en</strong> er alles aan om u tevred<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong>, want<br />

schade is al vervel<strong>en</strong>d g<strong>en</strong>oeg.<br />

Bekijk onze scores op asnautoschade.tevred<strong>en</strong>.nl<br />

Meer wet<strong>en</strong>? Bel 085 – 044 53 53<br />

OPEN<br />

Op<strong>en</strong>ingstijd<strong>en</strong><br />

24/7 bereikbaar<br />

Ver<strong>van</strong>g<strong>en</strong>d vervoer<br />

Ver<strong>van</strong>g<strong>en</strong>d vervoer of haal- <strong>en</strong><br />

br<strong>en</strong>gservice mogelijkheid<br />

Tevred<strong>en</strong> klant<strong>en</strong><br />

Onafhankelijk <strong>en</strong> transparant<br />

klanttevred<strong>en</strong>heidsonderzoek<br />

Landelijk netwerk<br />

Franchiseket<strong>en</strong> met<br />

zelfstandige ondernemers<br />

Garantie<br />

4 jaar BOVAG garantie<br />

Verzekering<br />

Complete afhandeling met<br />

uw verzekeraar<br />

www.asnautoschade.nl


48<br />

tekst<br />

Jessica <strong>van</strong> Zant<strong>en</strong><br />

fotografie<br />

Eva Broekema<br />

rubriek<br />

Mode<br />

49<br />

‘Het levert<br />

wereldwijd veel<br />

aandacht op als<br />

Máxima iets <strong>van</strong><br />

ons draagt’<br />

Mode-ontwerpersduo<br />

Spijkers & Spijkers<br />

‘Sam<strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong><br />

gaat organisch’<br />

Het mode-ontwerpersduo<br />

Truus <strong>en</strong> Riet Spijkers (52)<br />

voert al 22 jaar het eig<strong>en</strong><br />

label Spijkers & Spijkers. En<br />

met veel (internationaal)<br />

succes. Hoe is het om sam<strong>en</strong><br />

te werk<strong>en</strong> met je e<strong>en</strong>eiige<br />

tweelingzus? Is er e<strong>en</strong><br />

speciaal lijntje met elkaar?<br />

Zijn ze het altijd e<strong>en</strong>s? En<br />

waar drom<strong>en</strong> ze nog <strong>van</strong>, na<br />

al hun success<strong>en</strong>?<br />

In de nacht <strong>van</strong> 12 maart 1970 wordt<br />

Truus Spijkers gebor<strong>en</strong> in het Overijsselse<br />

Hard<strong>en</strong>berg. Ti<strong>en</strong> minut<strong>en</strong> later<br />

volgt Riet. En zoals het to<strong>en</strong> traditie was<br />

bij e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>eiige tweeling word<strong>en</strong> de zusjes<br />

<strong>van</strong>af hun geboorte id<strong>en</strong>tiek gekleed.<br />

Dat vind<strong>en</strong> ze zelf nooit vervel<strong>en</strong>d, sterker<br />

nog: hun kleding will<strong>en</strong> ze zelf ook<br />

precies hetzelfde. Truus: “Onze tante<br />

Jo is coupeuse, zij maakte veel kleding<br />

voor ons. Die moest voor ons zo goed<br />

als id<strong>en</strong>tiek zijn, we vond<strong>en</strong> al gauw e<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de twee kledingstukk<strong>en</strong> net iets<br />

mooier dan het andere.” Riet vult aan:<br />

“En dan was het hommeles over wie het<br />

mooiste stuk mocht drag<strong>en</strong>!” Misschi<strong>en</strong><br />

dat diezelfde tante daarom de twee meid<strong>en</strong><br />

al snel zelf achter de naaimachine<br />

zette, om ze de kneepjes <strong>van</strong> het vak bij<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Riet: “We hebb<strong>en</strong> veel <strong>van</strong><br />

haar geleerd. Zo kon ik op mijn twaalfde<br />

al e<strong>en</strong> blazer naai<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> we <strong>van</strong>af ons<br />

veerti<strong>en</strong>de ging<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong>, moest<strong>en</strong> we<br />

natuurlijk elk week<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> nieuwe outfit<br />

aan <strong>en</strong> die maakt<strong>en</strong> we zelf.”<br />

Op eig<strong>en</strong> b<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Truus <strong>en</strong> Riet zijn als kinder<strong>en</strong> altijd sam<strong>en</strong>,<br />

totdat Truus op de middelbare school<br />

blijft zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de tweeling voor het eerst<br />

niet meer sam<strong>en</strong> in de klas zit. Dezelfde<br />

kleding drag<strong>en</strong> do<strong>en</strong> ze dan al lang niet<br />

meer, maar ze hebb<strong>en</strong> nog wel dezelfde<br />

stijl: grafisch, kleurrijk <strong>en</strong> vooral draagbaar.<br />

De stijl die later ook zo k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d wordt<br />

voor hun eig<strong>en</strong> modelabel.<br />

Er volgt weer e<strong>en</strong> breuk als de Hogeschool<br />

voor de Kunst<strong>en</strong> Arnhem (ArtEZ),<br />

richting Modevormgeving, beide zuss<strong>en</strong><br />

niet in één klas wil <strong>en</strong> Riet daarom in<br />

Enschede gaat studer<strong>en</strong>. Truus: “We<br />

moest<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> om beid<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong><br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong> te staan, want we war<strong>en</strong> tot dan<br />

altijd sam<strong>en</strong>. Dat was spann<strong>en</strong>d, maar<br />

uiteindelijk is het heel gezond om je ook<br />

als individu te ontwikkel<strong>en</strong>.” Riet: “Het<br />

was eig<strong>en</strong>lijk wel fijn om niet continu als<br />

‘de tweeling’ te word<strong>en</strong> aangesprok<strong>en</strong>.”<br />

Wereldwijd succes<br />

Via e<strong>en</strong> omweg komt Riet na twee jaar<br />

toch nog in Arnhem terecht <strong>en</strong> studer<strong>en</strong><br />

de twee zuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> jaar na elkaar af.<br />

Nadat ze hun masteropleiding aan het<br />

Fashion Institute Arnhem afrond<strong>en</strong>, richt<strong>en</strong><br />

ze in 2000 sam<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> modelabel<br />

op: Spijkers & Spijkers. E<strong>en</strong> jaar later<br />

ton<strong>en</strong> ze al hun eerste collectie in Parijs.<br />

Daarna volg<strong>en</strong> jaarlijks succesvolle l<strong>en</strong>te/<br />

zomer- <strong>en</strong> herfst/winter-shows in Parijs,<br />

Lond<strong>en</strong> <strong>en</strong> Milaan. In 2010 lancer<strong>en</strong> ze<br />

e<strong>en</strong> tweede, betaalbare lijn: SIS, met e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> winkel in Arnhem. Er volg<strong>en</strong> ook<br />

diverse sam<strong>en</strong>werking<strong>en</strong>, zoals met de<br />

scho<strong>en</strong><strong>en</strong>lijn <strong>van</strong> Van Dal<strong>en</strong> <strong>en</strong> de brill<strong>en</strong>lijn<br />

<strong>van</strong> Specsavers. En onlangs ontwierp<strong>en</strong><br />

de twee zuss<strong>en</strong> de bedrijfskleding<br />

voor de Citiz<strong>en</strong>M-hotels. “Het is allemaal<br />

e<strong>en</strong> beetje uit de hand gelop<strong>en</strong>!”, lacht<br />

Truus. Ook koningin Máxima is fan <strong>en</strong><br />

wordt regelmatig bij Spijkers & Spijkers<br />

gespot. “Daar zijn we natuurlijk ontzett<strong>en</strong>d<br />

trots op. Het levert wereldwijd veel<br />

aandacht op als Máxima iets <strong>van</strong> ons<br />

draagt. Maar we vind<strong>en</strong> het net zo leuk<br />

om e<strong>en</strong> ‘gewone’ vrouw te kled<strong>en</strong>,” zegt<br />

Riet, met Hollandse nuchterheid.<br />

Geheim <strong>van</strong> sam<strong>en</strong>werking<br />

Wat is het geheim <strong>van</strong> hun succes? Truus:<br />

“Onze sam<strong>en</strong>werking verloopt heel organisch.<br />

Ontwerp<strong>en</strong> do<strong>en</strong> we sam<strong>en</strong>. Ik<br />

b<strong>en</strong> de ‘schilder’ <strong>en</strong> d<strong>en</strong>k in stijl <strong>en</strong> kleur.<br />

Riet is de ‘beeldhouwer’ <strong>en</strong> vertaalt onze<br />

ideeën naar patron<strong>en</strong>. Daar is ze ook veel<br />

nauwkeuriger in dan ik.” Helpt het feit dat<br />

ze e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>eiige tweeling zijn bij hun ontwerpproces?<br />

Riet: “Ik d<strong>en</strong>k het wel. We<br />

complem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> elkaar <strong>en</strong> voel<strong>en</strong> elkaar<br />

goed aan. We hebb<strong>en</strong> weinig woord<strong>en</strong><br />

nodig om elkaar iets duidelijk te mak<strong>en</strong>.”<br />

Dat betek<strong>en</strong>t overig<strong>en</strong>s niet dat de zuss<strong>en</strong><br />

‘Meer winkels in<br />

de grote sted<strong>en</strong>,<br />

dat zoud<strong>en</strong> we<br />

wel will<strong>en</strong>’<br />

altijd op één lijn zitt<strong>en</strong>. Net als vroeger is<br />

het wel e<strong>en</strong>s hommeles. Truus: “We kunn<strong>en</strong><br />

het bijvoorbeeld one<strong>en</strong>s zijn over het<br />

gebruik <strong>van</strong> e<strong>en</strong> knoop of kleur. Maar het<br />

valt mee, hoor: wie het ’t best kan beargum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>,<br />

wint. We kom<strong>en</strong> er altijd snel<br />

uit, ook als het over e<strong>en</strong> knoop gaat, haha.”<br />

Verandering <strong>van</strong> werkwijze<br />

De afgelop<strong>en</strong> twee coronajar<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

veel impact gehad op de werkwijze<br />

<strong>van</strong> de zuss<strong>en</strong>. Zo zijn ze gestopt met<br />

de fysieke modeshows <strong>en</strong> focuss<strong>en</strong> ze<br />

zich meer op hun SIS-label <strong>en</strong> de winkel<br />

in Arnhem. “Corona is e<strong>en</strong> keerpunt<br />

geweest voor de modewereld. We kwam<strong>en</strong><br />

erachter dat fysieke shows niet per<br />

se nodig zijn, dat het ook online kan. Ik<br />

zeg niet dat we het nooit meer do<strong>en</strong>, maar<br />

het ervar<strong>en</strong> <strong>van</strong> minder druk in het toewerk<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> show voelt bevrijd<strong>en</strong>d.<br />

Voorhe<strong>en</strong> war<strong>en</strong> we na e<strong>en</strong> show allebei<br />

kapot, hoe creatief het proces ook is”,<br />

aldus Truus. Ook hebb<strong>en</strong> de zuss<strong>en</strong> het<br />

idee <strong>van</strong> seizo<strong>en</strong>scollecties steeds meer<br />

losgelat<strong>en</strong>. Riet: “Door onze winkel zi<strong>en</strong><br />

we wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kop<strong>en</strong>, waar vraag naar<br />

is, daardoor kunn<strong>en</strong> we makkelijker schakel<strong>en</strong>.<br />

We vernieuw<strong>en</strong> vaker <strong>en</strong> vull<strong>en</strong> de<br />

collectie aan met nieuwe stukk<strong>en</strong>, die<br />

weer te combiner<strong>en</strong> zijn met de collectie<br />

die er al hangt. Dat voelt veel flexibeler.”<br />

Op naar 25 jaar!<br />

Met die flexibiliteit <strong>en</strong> hun aanpassingsvermog<strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong> ze naar hun 25-jarig<br />

bestaan, in 2025, toe. Twee jaar geled<strong>en</strong><br />

kond<strong>en</strong> ze door corona hun twintig jarig<br />

bestaan nauwelijks vier<strong>en</strong>, maar het aankom<strong>en</strong>d<br />

jubileum will<strong>en</strong> ze niet ongemerkt<br />

voorbij lat<strong>en</strong> gaan. Truus: “We lat<strong>en</strong><br />

zeker <strong>van</strong> ons hor<strong>en</strong>, want het is heel uitzonderlijk<br />

dat bedrijv<strong>en</strong> 25 jaar bestaan,<br />

zeker in onze branche. Daar zijn we heel<br />

trots op!” Drom<strong>en</strong> voor de toekomst zijn<br />

er ook. “Meer winkels in de grote sted<strong>en</strong><br />

bijvoorbeeld, dat zoud<strong>en</strong> we wel will<strong>en</strong>”,<br />

zegt Riet. Wat de modezuss<strong>en</strong> ook voor<br />

ons in petto mog<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, één ding is<br />

zeker: ze do<strong>en</strong> het als duo. In koor: “Ik zou<br />

dit écht niet in mijn e<strong>en</strong>tje will<strong>en</strong> do<strong>en</strong>!<br />

Sam<strong>en</strong> is veel leuker.”


50<br />

rubriek<br />

In de keuk<strong>en</strong> met…<br />

fotografie<br />

Ed <strong>van</strong> de Pol<br />

tekst<br />

Natasja Admiraal<br />

51<br />

Chef-kok Ramon Brugman<br />

‘Bij bier hor<strong>en</strong><br />

andere hapjes<br />

dan bij bubbels’<br />

‘‘De chef met de baard’ wordt hij g<strong>en</strong>oemd. Ramon Brugman, bek<strong>en</strong>d<br />

<strong>van</strong> KRO-NCRV’s duurzame lifestyleprogramma Binn<strong>en</strong>steBuit<strong>en</strong>, is ev<strong>en</strong><br />

gepassioneerd als veelzijdig. Hij beheerst alle facett<strong>en</strong> <strong>van</strong> zijn vak tot in<br />

de finesses. En hij is imker. Bij de borrel in de buit<strong>en</strong>lucht sprek<strong>en</strong> we hem<br />

over brood bakk<strong>en</strong>, heidehoning én zijn nieuwe kookboek ‘Borrelbijbel’.<br />

“Natuurlijk b<strong>en</strong> ik e<strong>en</strong> borrelaar. Zie je dat<br />

niet?” Lach<strong>en</strong>d steekt Ramon zijn buik<br />

naar vor<strong>en</strong>. Op deze zonnige dag heeft<br />

hij de kookstudio verruild voor de buit<strong>en</strong>keuk<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>.<br />

Hij bereidt tartaar <strong>van</strong> gemarineerde<br />

zalm op oosterse wijze. E<strong>en</strong> recept uit<br />

zijn boek Borrelbijbel. “Vette vis teg<strong>en</strong>over<br />

zoute soja- <strong>en</strong> oestersaus, dat is<br />

e<strong>en</strong> goud<strong>en</strong> combi!”, zegt hij. “De komkommer<br />

<strong>en</strong> rode ui gev<strong>en</strong> het geheel<br />

e<strong>en</strong> knispertje. Zwart <strong>en</strong> wit sesamzaad<br />

<strong>en</strong> geraspte citro<strong>en</strong>schil mak<strong>en</strong> het<br />

gerecht af.”<br />

Ramon is al <strong>van</strong>af het begin betrokk<strong>en</strong><br />

bij Binn<strong>en</strong>steBuit<strong>en</strong>, het duurzame lifestyleprogramma<br />

<strong>van</strong> de KRO-NCRV.<br />

Binn<strong>en</strong>kort draait hij alweer het achtste<br />

seizo<strong>en</strong>. Het leukste baantje op aarde,<br />

noemt hij het. “Ik doe de kookstudio,<br />

waarbij ik m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> wil inspirer<strong>en</strong> om te<br />

gaan kok<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga daarnaast door heel<br />

Nederland op pad, naar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die<br />

duurzaam lokale product<strong>en</strong> verbouw<strong>en</strong>.<br />

Ik interview h<strong>en</strong> over hun passie <strong>en</strong> kook<br />

ter plekke met hun product<strong>en</strong>. Dat is<br />

voer voor goede gesprekk<strong>en</strong>!”<br />

In de voetspor<strong>en</strong> <strong>van</strong> opa<br />

Ramon leerde als veerti<strong>en</strong>jarige brood<br />

bakk<strong>en</strong> in de bakkerij <strong>van</strong> zijn opa. Dat<br />

was liefde op het eerste gezicht. Hij<br />

stopt ev<strong>en</strong> met ui<strong>en</strong> snijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaat<br />

in gedacht<strong>en</strong> terug in de tijd. “Het is<br />

magisch om te zi<strong>en</strong> wat er gebeurt als je<br />

water <strong>en</strong> bloem sam<strong>en</strong>voegt <strong>en</strong> daar de<br />

factor tijd aan toevoegt. Dat er vervolg<strong>en</strong>s<br />

iets uit de ov<strong>en</strong> komt dat knispert,<br />

vol <strong>van</strong> smaak is <strong>en</strong> waar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voor<br />

in de rij staan!” Hij moest wel ev<strong>en</strong> w<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

aan het bakkersritme. Zijn werkdag<br />

begon vrijdagavond om elf uur. Dan<br />

popelde hij om op de fiets te spring<strong>en</strong>.<br />

“Ik werkte tot ti<strong>en</strong> uur ’s ocht<strong>en</strong>ds. Dan<br />

kocht ik in de winkel altijd e<strong>en</strong> ui<strong>en</strong>stokbroodje<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hazelnootgebakje, daar<br />

was ik gek op. Op de fiets terug at ik<br />

die op <strong>en</strong> ging dan naar bed.”<br />

‘Met goede spull<strong>en</strong> <strong>en</strong> verse<br />

ingrediënt<strong>en</strong> in huis hoeft lekker<br />

kok<strong>en</strong> niet ingewikkeld te zijn’<br />

Alle facett<strong>en</strong> <strong>van</strong> het vak<br />

Vakkundig snijdt Ramon het glanz<strong>en</strong>de,<br />

zilver<strong>en</strong> velletje <strong>van</strong> de zalm af.<br />

Ondertuss<strong>en</strong> vertelt hij verder: “Op e<strong>en</strong><br />

dag hoorde ik op school dat Zuidam in<br />

Ermelo, één <strong>van</strong> de beste patissiers <strong>van</strong><br />

Nederland, iemand zocht. Mijn leraar<br />

vroeg: is dat niet iets voor jou? Ik solliciteerde,<br />

werd aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> b<strong>en</strong> daar<br />

verslaafd geraakt aan het patisserievak.<br />

Het is heel technisch. Precies kunn<strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> must. Daar heb ik mijn<br />

hele verdere carrière profijt <strong>van</strong> gehad.”<br />

Zijn liefde <strong>en</strong> respect voor het ambacht<br />

<strong>van</strong> brood bakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> patisserie blev<strong>en</strong>.<br />

Al lonkte er ook e<strong>en</strong> nieuw avontuur.<br />

“Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> verteld<strong>en</strong> mij over hun rock-‘nroll-lev<strong>en</strong><br />

in de keuk<strong>en</strong> <strong>van</strong> het restaurant<br />

waar ze werkt<strong>en</strong>. Na e<strong>en</strong> dagje meedraai<strong>en</strong><br />

dacht ik: ja, dit is ook leuk.”<br />

Door e<strong>en</strong> bevri<strong>en</strong>de chef-kok werd hij in<br />

anderhalf jaar tijd klaargestoomd tot kok.<br />

Zo heeft hij alle facett<strong>en</strong> <strong>van</strong> het vak doorlop<strong>en</strong>,<br />

wat vrij uniek is. En hij heeft er niet<br />

alle<strong>en</strong> <strong>van</strong> geproefd, hij beheerst ze ook<br />

echt. Zijn missie? Iedere<strong>en</strong> de keuk<strong>en</strong> in<br />

krijg<strong>en</strong>. En alles vers. Weg met pakjes <strong>en</strong><br />

zakjes. “Veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn verget<strong>en</strong> hoe<br />

je e<strong>en</strong>voudig kunt kok<strong>en</strong>. Het is natuurlijk<br />

ook verleidelijk om alles voorgesned<strong>en</strong> te<br />

kop<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> pakje <strong>van</strong> e<strong>en</strong> bepaald merk<br />

erbij <strong>en</strong> klaar. Maar met goede spull<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verse ingrediënt<strong>en</strong> in huis hoeft lekker<br />

kok<strong>en</strong> niet ingewikkeld te zijn. Ik zeg altijd:<br />

investeer in goede mess<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> fijne<br />

snijplank, daar begint het mee. En e<strong>en</strong> la<br />

vol kruid<strong>en</strong>.”<br />

Eig<strong>en</strong> mess<strong>en</strong>lijn<br />

Uit e<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> foedraal pakt Ramon<br />

e<strong>en</strong> koksmes uit zijn eig<strong>en</strong> mess<strong>en</strong>lijn<br />

‘Ramon Brugman by Moa’. Twee jaar<br />

heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling<br />

er<strong>van</strong>. De mess<strong>en</strong> zijn gemaakt <strong>van</strong><br />

VG10-staal, met 66-laags damaststaal.<br />

“Die combinatie maakt dat het mes heel<br />

lang scherp blijft, keihard is <strong>en</strong> toch heel<br />

licht”, demonstreert hij trots. “Hierdoor<br />

krijg je die snelheid tijd<strong>en</strong>s het snijd<strong>en</strong>.”<br />

Hij wijst op de details, zoals de tek<strong>en</strong>ing<br />

op het lemmet. De afstand tuss<strong>en</strong> het<br />

lemmet <strong>en</strong> het heft is precies goed. Zo<br />

rak<strong>en</strong> je knokkels nooit de snijplank.


52<br />

tekst<br />

fotografie<br />

rubriek<br />

Judith Truij<strong>en</strong>s Robert Aarts Led<strong>en</strong> aan het woord<br />

53<br />

Op de achterkant is Ramons logo<br />

gestempeld. “Aangezi<strong>en</strong> ik imker <strong>en</strong> bij<strong>en</strong>liefhebber<br />

b<strong>en</strong>, kon e<strong>en</strong> knipoog naar<br />

de bij niet ontbrek<strong>en</strong>.” De bij is in het<br />

walnoothout<strong>en</strong> handvat gegraveerd.<br />

Veluwse heidehoning<br />

Jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> raakte Ramon op e<strong>en</strong><br />

foodfestival aan de praat met e<strong>en</strong> imker.<br />

Hij stond daar met e<strong>en</strong> bij<strong>en</strong>raat <strong>en</strong><br />

bleek imkercursuss<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong>. Ramon<br />

gaf zich er direct voor op. “Het leuke<br />

<strong>van</strong> die cursus is dat je mete<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

koningin krijgt, zodat je nog in datzelfde<br />

jaar e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> bij<strong>en</strong>volk kunt beginn<strong>en</strong>.”<br />

KRO-NCRV filmde het traject voor e<strong>en</strong><br />

bij<strong>en</strong>special. “Het is elk seizo<strong>en</strong> weer<br />

afwacht<strong>en</strong> hoeveel honing je slingert,<br />

tijd<strong>en</strong>s de drie oogstmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het<br />

jaar. Ik woon vlakbij de Veluwe, daar<br />

groeit volop heide.” Hij kijkt gelukzalig:<br />

“Heidehoning vind ik de ultieme honing.<br />

Dik <strong>en</strong> vol <strong>van</strong> smaak.” Hoe we bij<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> overlev<strong>en</strong>? “Het helpt al<br />

als iedere<strong>en</strong> één tegel uit de grond zou<br />

hal<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar bloem<strong>en</strong> laat groei<strong>en</strong>.”<br />

Bijbel voor borrelaars<br />

Terug naar zijn boek. De naam Borrelbijbel<br />

schept verwachting<strong>en</strong>. “Ik kwam<br />

er al snel achter dat ik het onderwerp<br />

moest afbak<strong>en</strong><strong>en</strong>, anders zou het te veel<br />

Nh1816-medewerkers Damon <strong>van</strong> der Veld<strong>en</strong>, Rishma Rampersad <strong>en</strong> Loes Muskee<br />

g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> <strong>van</strong> de kookkunst<strong>en</strong> <strong>van</strong> Ramon<br />

voor één boek word<strong>en</strong>”, vertelt de chefkok.<br />

“Daarom b<strong>en</strong> ik uitgegaan <strong>van</strong> de<br />

Nederlandse borrelcultuur <strong>en</strong> <strong>van</strong> wat ik<br />

zelf lekker vind. Ik dacht aan de verjaardag<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> vroeger. Aan gevulde eitjes.<br />

Die klassieker mocht niet ontbrek<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast heb ik nog acht andere variant<strong>en</strong><br />

verzonn<strong>en</strong>, het is t<strong>en</strong>slotte e<strong>en</strong> bijbel!<br />

Er staan ook minder bek<strong>en</strong>de hapjes<br />

in, zoals pani puri, e<strong>en</strong> hartige streetfoodsnack<br />

uit India.”<br />

Het boek op<strong>en</strong>t met ti<strong>en</strong> goud<strong>en</strong> regels<br />

– ‘gebod<strong>en</strong>’ – over hoe je e<strong>en</strong> borrelplank<br />

opbouwt. Ramon: “Het begint met<br />

de vraag: wie komt er <strong>en</strong> wat wordt er<br />

gedronk<strong>en</strong>? Foodpairing is belangrijk.<br />

Bij bier hor<strong>en</strong> andere hapjes dan bij<br />

bubbels. Ook de dag of het mom<strong>en</strong>t is<br />

bepal<strong>en</strong>d.”<br />

Verrassingsmom<strong>en</strong>t<br />

Ramon houdt <strong>van</strong> rijkgevulde borrelplank<strong>en</strong>.<br />

Liefst e<strong>en</strong> beetje rommelig<br />

gepres<strong>en</strong>teerd, dat staat uitnodig<strong>en</strong>d.<br />

Welk borrelhapje uit zijn bijbel is de heilige<br />

graal? “Het gaat om de combinaties.<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> proev<strong>en</strong> vaak eerst wat ze herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Iemand die gek is op oesters,<br />

gaat daar het eerst op af. Door daar e<strong>en</strong><br />

originele dressing bij te pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>,<br />

zorg je voor e<strong>en</strong> verrassingsmom<strong>en</strong>t.”<br />

Hij serveert de zalmtartaar. Sch<strong>en</strong>kt e<strong>en</strong><br />

lichte rosé uit over de glaz<strong>en</strong>. Tijd voor<br />

dé vraag: wat zou er gebeur<strong>en</strong> als hij zijn<br />

baard af zou scher<strong>en</strong>? E<strong>en</strong> brede grijns<br />

verschijnt op het gezicht <strong>van</strong> de chefkok:<br />

“Simpel: dan is het einde carrière.<br />

Het is mijn escape. Die baard hoort bij<br />

mij, het is mijn handelsmerk.”<br />

winactie!<br />

Ramons recept<strong>en</strong> vind je in het<br />

boek ‘Borrelbijbel’ (Uitgeverij<br />

Carrera € 33,99). Wij mog<strong>en</strong> drie<br />

exemplar<strong>en</strong> weggev<strong>en</strong>!<br />

Kans mak<strong>en</strong>? Ga naar<br />

zest-magazine.nl/ramonbrugman<br />

“Ook als je arm b<strong>en</strong>t, heb je kwaliteit<strong>en</strong>,<br />

tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>. Je fi nanciële<br />

situatie zegt niets over wie je b<strong>en</strong>t. Quiet<br />

biedt m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die in (stille) armoede lev<strong>en</strong><br />

de kans om weer in contact te kom<strong>en</strong> met<br />

de positieve kant<strong>en</strong> <strong>van</strong> zichzelf <strong>en</strong> om te<br />

ler<strong>en</strong> <strong>van</strong> ander<strong>en</strong>. Als ‘member’ <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

Quiet Community maak je k<strong>en</strong>nis met<br />

solidariteit in je eig<strong>en</strong> omgeving.”<br />

“Ik werk als doc<strong>en</strong>t op de Hogeschool A<strong>van</strong>s bij de<br />

opleiding Social Work. Sam<strong>en</strong> met zesti<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> die opleiding b<strong>en</strong> ik bezig met het opzett<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> Quiet Community in mijn stad Breda. Ik had<br />

al e<strong>en</strong> rol in het landelijk bestuur <strong>van</strong> de organisatie,<br />

maar wilde graag weer dichter bij de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> staan.<br />

In de geme<strong>en</strong>te Breda vall<strong>en</strong> ruim ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

onder de officiële definitie <strong>van</strong> ‘arm’, voor h<strong>en</strong> wil<br />

ik heel graag iets betek<strong>en</strong><strong>en</strong>. In mijn tijd als schuldhulpverl<strong>en</strong>er<br />

heb ik ervar<strong>en</strong> dat we het m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in<br />

armoede niet erg gemakkelijk mak<strong>en</strong> om stapp<strong>en</strong><br />

te zett<strong>en</strong>. Door regeltjes <strong>en</strong> bureaucratie stagneert<br />

er e<strong>en</strong> hoop. E<strong>en</strong> collega-doc<strong>en</strong>t bij A<strong>van</strong>s wilde de<br />

problematiek ook op e<strong>en</strong> positieve <strong>en</strong> gelijkwaardige<br />

manier b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong> zijn we aan de slag<br />

gegaan. We beseff<strong>en</strong> heel goed dat wij de armoede<br />

niet de wereld uit gaan help<strong>en</strong>, maar we will<strong>en</strong> het wel<br />

zichtbaar mak<strong>en</strong>, verzacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> onze members versterk<strong>en</strong>.<br />

Via onze glossy Quiet 500, de teg<strong>en</strong>hanger<br />

<strong>van</strong> de Quote 500, lat<strong>en</strong> we met indring<strong>en</strong>de <strong>en</strong> eerlijke<br />

portrett<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> wat armoede met e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s doet.<br />

Lokale ondernemers bied<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘luxe’ product of<br />

di<strong>en</strong>st aan op ons digitale deelplatform. Dat kan e<strong>en</strong><br />

bezoek aan de kapper zijn, e<strong>en</strong> avondje naar het theater<br />

of reparatie <strong>van</strong> de fiets. Lokale sponsors zorg<strong>en</strong><br />

er zo voor dat de ont<strong>van</strong>ger de stress <strong>van</strong> financiële<br />

zorg<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> kan ontvlucht<strong>en</strong>. Zorg<strong>en</strong> over geld<br />

mak<strong>en</strong> dat je weinig ruimte hebt om na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over<br />

iets anders dan dat. Daarom invester<strong>en</strong> we juist in<br />

ouders, in de verwachting dat de kinder<strong>en</strong> daardoor<br />

meer kans<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> op financieel gebied anders<br />

in de wereld kom<strong>en</strong> te staan. ‘Wat wil je, wat kan je<br />

<strong>en</strong> wat kan ik voor je do<strong>en</strong>?’ zijn vrag<strong>en</strong> die we onze<br />

members stell<strong>en</strong>. Dat zorgt vaak al voor emotionele<br />

gesprekk<strong>en</strong>, veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor het eerst echt<br />

gezi<strong>en</strong> <strong>en</strong> gehoord. Dat Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> dat<br />

ondersteunt, is fantastisch.”<br />

Sjoerd <strong>van</strong> Gurp is via Rovers & Van Hoof<br />

Verzekering<strong>en</strong> <strong>en</strong> Hypothek<strong>en</strong> (Ett<strong>en</strong>-Leur) lid<br />

<strong>van</strong> Coöperatie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong><br />

Sjoerd <strong>van</strong> Gurp<br />

‘Armoede zegt niets<br />

over jou als m<strong>en</strong>s’


54<br />

rubriek<br />

Sport<br />

fotografie<br />

ANP, Frits <strong>van</strong> Eldik<br />

tekst tekst<br />

Natasja Admiraal<br />

55<br />

Rac<strong>en</strong>de reporter Stéphane Kox<br />

‘Het helpt<br />

dat ik het<br />

spelletje snap’<br />

Met het rijd<strong>en</strong> <strong>van</strong> de Asian Le Mans Series, sam<strong>en</strong> met haar vader, ging<br />

het jaar <strong>2022</strong> flits<strong>en</strong>d <strong>van</strong> start voor autocoureur Stéphane Kox (28). En<br />

dan debuteerde ze ook nog als pitreporter op het hoogste niveau, in de<br />

Formule 1. “Zo’n geweldige kans krijg je niet vaak. Ik beleef de sport nu<br />

ook <strong>van</strong>uit e<strong>en</strong> ander perspectief”, vertelt ze.<br />

Wie is Stéphane Kox?<br />

Vier races <strong>van</strong> elk vier uur. Eerst in<br />

Dubai, gevolgd door Abu Dhabi. En dat<br />

in e<strong>en</strong> Porsche 911 GT3 R én sam<strong>en</strong><br />

met haar vader Peter Kox, al bijna vijf<strong>en</strong>dertig<br />

jaar autocoureur. Ja, de Asian Le<br />

Mans Series rijd<strong>en</strong> was voor Stéphane<br />

Kox in alle opzicht<strong>en</strong> ultiem. “Het is altijd<br />

e<strong>en</strong> grote droom geweest om sam<strong>en</strong><br />

met mijn vader te rac<strong>en</strong>. En dan ook<br />

nog e<strong>en</strong> wedstrijd <strong>van</strong> wereldniveau,<br />

dat maakte het extra speciaal!”, vertelt<br />

ze over de race die in februari dit jaar<br />

werd gered<strong>en</strong>. Stéphanes team, waar<br />

ook Nederlander Nico Pronk deel <strong>van</strong><br />

uitmaakte, werd derde. “De eerste race<br />

ging super. Daarna kreg<strong>en</strong> we problem<strong>en</strong><br />

met de auto. Hierdoor kond<strong>en</strong> we<br />

er niet uit hal<strong>en</strong> wat erin zat. Maar we<br />

hebb<strong>en</strong> wél lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> hoe snel we kunn<strong>en</strong><br />

zijn!”<br />

M<strong>en</strong>s <strong>en</strong> machine<br />

In de snelle autosport draait alles om de<br />

perfecte sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> machine. “Het geeft heel veel voldo<strong>en</strong>ing<br />

om e<strong>en</strong> auto volledig te ler<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> te beheers<strong>en</strong>, zodat je er alles<br />

uit kan hal<strong>en</strong>”, zegt Stéphane. “Maar het<br />

heeft uiteraard ook e<strong>en</strong> keerzijde, omdat<br />

je er volkom<strong>en</strong> <strong>van</strong> afhankelijk b<strong>en</strong>t. Als<br />

alles goed loopt, geeft dat e<strong>en</strong> euforisch<br />

gevoel, maar soms faalt de techniek. Dat<br />

is inher<strong>en</strong>t aan deze sport.” Op ti<strong>en</strong>jarige<br />

leeftijd begon Stéphane met kart<strong>en</strong>.<br />

Daarna stopte ze er weer e<strong>en</strong> tijdje mee.<br />

Te spann<strong>en</strong>d. Maar na allerlei andere<br />

sport<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> geprobeerd, zoals<br />

paardrijd<strong>en</strong>, pakte ze het rac<strong>en</strong> op haar<br />

vijfti<strong>en</strong>de weer op. En <strong>van</strong>af dat mom<strong>en</strong>t<br />

werd het serieuzer. Want ze bleek goed,<br />

<strong>en</strong> werd fanatiek.<br />

Teamsport<br />

“Wat ik zo mooi vind aan deze sport is<br />

dat het echt e<strong>en</strong> team-effort is”, vertelt<br />

ze. “M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> verget<strong>en</strong> dat vaak, want<br />

alle lof gaat meestal naar de coureurs.<br />

En ja, natuurlijk zijn zíj het die de race<br />

‘Alle lof gaat<br />

naar de<br />

coureurs,<br />

maar het is<br />

echt e<strong>en</strong><br />

team-effort’<br />

daadwerkelijk rijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> afmak<strong>en</strong>. Maar<br />

er zijn zo veel meer factor<strong>en</strong> die bijdrag<strong>en</strong><br />

aan het succes. Als je alle<strong>en</strong> al ziet<br />

hoeveel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> er bij de pitstop op de<br />

be<strong>en</strong> zijn... Ook in de Formule 1-fabriek<strong>en</strong><br />

kijk<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> live mee met de races<br />

<strong>en</strong> wordt er dag <strong>en</strong> nacht doorgewerkt.<br />

Er gaat e<strong>en</strong> imm<strong>en</strong>se business achter<br />

schuil. Techniek én vakmanschap. Dat<br />

mag meer gewaardeerd word<strong>en</strong>.” Rac<strong>en</strong><br />

is in meerdere opzicht<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ingewikkelde<br />

tak <strong>van</strong> sport. Onzeker ook. Als<br />

coureur b<strong>en</strong> je er nooit <strong>van</strong> verzekerd<br />

dat je kan rijd<strong>en</strong>. Dit is altijd afhankelijk<br />

<strong>van</strong> sponsoring.<br />

Once-in-a-lifetime kans<br />

Zich bewust <strong>van</strong> het feit dat het ‘zomaar<br />

ine<strong>en</strong>s voorbij kan zijn’, besloot Stéphane<br />

om ook na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> toekomst<br />

buit<strong>en</strong> de racesport. En zo rondde ze<br />

rec<strong>en</strong>t haar recht<strong>en</strong>studie af. “Ik was net<br />

aan mijn masteropleiding begonn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

had e<strong>en</strong> baan aangebod<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong><br />

in het advocat<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>. En to<strong>en</strong> werd ik<br />

door streamingdi<strong>en</strong>st Viaplay gevraagd<br />

om Jack Plooij te ver<strong>van</strong>g<strong>en</strong> als pitreporter<br />

in de Formule 1. Ik kon het bijna<br />

niet gelov<strong>en</strong>”, vertelt ze. “Ik was mete<strong>en</strong><br />

super<strong>en</strong>thousiast, zo’n geweldige kans<br />

krijg je niet vaak. Maar ik moest er toch<br />

ev<strong>en</strong> over nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sieve<br />

job, die veel tijd opslokt. Dit jaar<br />

staan er 23 races gepland, plus nog<br />

de testraces. Lang verhaal kort: je b<strong>en</strong>t<br />

praktisch nooit meer thuis.”<br />

Rijders onder elkaar<br />

Gestimuleerd door haar omgeving<br />

besloot ze het avontuur aan te gaan.<br />

Vanuit haar nieuwe rol als pitreporter<br />

beziet ze de sport <strong>van</strong>uit e<strong>en</strong> ander perspectief.<br />

Als coureur kan ze zich goed in<br />

de Formule 1-rijders verplaats<strong>en</strong>. Dat ze<br />

zelf ook racet, daar loopt ze niet mee te<br />

koop. “Het draait niet om mij. Maar het<br />

helpt wel dat ik ‘het spelletje’ snap, dat<br />

ik deze wereld goed k<strong>en</strong>. Als ik die<br />

Gebor<strong>en</strong>: Eindhov<strong>en</strong>,<br />

25 december 1993<br />

Woont: in Monaco, sam<strong>en</strong><br />

met haar vri<strong>en</strong>d, profwielr<strong>en</strong>ner<br />

Danny <strong>van</strong> Poppel<br />

Studeerde: recht<strong>en</strong> aan Tilburg<br />

University<br />

Racet: al <strong>van</strong> jongs af aan. Haar<br />

moeder heeft veel kartervaring<br />

<strong>en</strong> haar vader groeide uit tot e<strong>en</strong><br />

gevierd coureur met wereldwijde<br />

success<strong>en</strong>. Sinds 2013 is<br />

Stéphane actief in verschill<strong>en</strong>de<br />

raceklass<strong>en</strong>.<br />

Pres<strong>en</strong>teert: sinds 2019 het<br />

tv-programma RTL Autowereld.<br />

In <strong>2022</strong> debuteerde ze als<br />

pitreporter tijd<strong>en</strong>s de Formule<br />

1-races, uitgezond<strong>en</strong> door<br />

Viaplay. Daarmee neemt ze de<br />

interviews met de coureurs <strong>en</strong><br />

teamrijders tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> Grand<br />

Prix voor haar rek<strong>en</strong>ing.


57<br />

‘Ik spreek die<br />

jong<strong>en</strong>s <strong>van</strong><br />

rijder tot rijder’<br />

Als jullie teg<strong>en</strong>over<br />

elkaar staan, staan<br />

in de racesport dat er voor het eerst<br />

gebruik werd gemaakt <strong>van</strong> hybride<br />

motor<strong>en</strong>. En de nieuwe brandstof<br />

bestaat voor ti<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t uit bio-ethanol.<br />

Formule 1-wag<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong> ook de<br />

meest efficiënte verbrandingsmotor die<br />

er is. Veel vermog<strong>en</strong> uit de motor hal<strong>en</strong>,<br />

daar draait deze sport om. Zo zuinig <strong>en</strong><br />

milieuvri<strong>en</strong>delijk mogelijk. Ook op het<br />

gebied <strong>van</strong> elektrische raceauto’s gaan<br />

de ontwikkeling<strong>en</strong> snel. Volledig CO 2<br />

-<br />

neutraal word<strong>en</strong>, dat gaat niet <strong>van</strong> de<br />

<strong>en</strong>e op de andere dag, maar de sport<br />

neemt wél het voortouw met duurzame<br />

innovaties, die uiteindelijk doorsijpel<strong>en</strong><br />

naar reguliere auto’s.”<br />

wij achter je je<br />

Bij e<strong>en</strong> conflict kom je wat ons betreft niet alle<strong>en</strong> te staan.<br />

Want wij help<strong>en</strong> je. Met advies, juridische hulp of mediation.<br />

Wij luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong>, zijn <strong>van</strong> het aanpakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> oploss<strong>en</strong>.<br />

Daarom sta je sterker met onze expertise. Wij mak<strong>en</strong> het<br />

verschil op moeilijke mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Vraag het DAS.<br />

jong<strong>en</strong>s spreek, is het e<strong>en</strong> gesprek <strong>van</strong><br />

rijder tot rijder.” De eerste keer live was<br />

spann<strong>en</strong>d, erk<strong>en</strong>t ze. Jack Plooij was<br />

jar<strong>en</strong>lang het vertrouwde gezicht. En<br />

dan staat daar ine<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> ‘klein, blond<br />

meisje met e<strong>en</strong> microfoon’. “Maar ik probeer<br />

ook op tv altijd dicht bij mezelf te<br />

blijv<strong>en</strong>. Ik b<strong>en</strong>ader de coureurs zoals ik<br />

zelf graag b<strong>en</strong>aderd wil word<strong>en</strong>.”<br />

Drom<strong>en</strong> <strong>van</strong> Le Mans<br />

Vaak kom<strong>en</strong> de verhal<strong>en</strong> na afloop <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> Grand Prix <strong>van</strong>zelf. “Want of je nu<br />

gewonn<strong>en</strong> hebt of gecrasht b<strong>en</strong>t, je<br />

stapt altijd vol adr<strong>en</strong>aline uit de auto”,<br />

weet Stéphane. “Op zo’n mom<strong>en</strong>t gaan<br />

er veel emoties door je he<strong>en</strong>.” Of haar rol<br />

als pitreporter te combiner<strong>en</strong> is met haar<br />

eig<strong>en</strong> raceactiviteit<strong>en</strong>? “Ik heb beslot<strong>en</strong><br />

om mij met mijn volle aandacht op deze<br />

nieuwe uitdaging te richt<strong>en</strong>. Het rac<strong>en</strong><br />

zelf staat dus op e<strong>en</strong> laag pitje. Maar als<br />

zich gedur<strong>en</strong>de het seizo<strong>en</strong> mooie kans<strong>en</strong><br />

voordo<strong>en</strong> <strong>en</strong> het te combiner<strong>en</strong> valt,<br />

dan wil ik er zeker voor gaan.” Progressie<br />

blijv<strong>en</strong> boek<strong>en</strong> als coureur <strong>en</strong> wedstrijd<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> niveau rijd<strong>en</strong>, die ambitie blijft.<br />

Haar grote droom is sam<strong>en</strong> met haar<br />

vader e<strong>en</strong> plek verover<strong>en</strong> in ‘de 24 uur<br />

<strong>van</strong> Le Mans’ in Frankrijk.<br />

Duurzame innovaties<br />

De Formule 1 hecht de laatste jar<strong>en</strong><br />

veel waarde aan e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>er imago <strong>en</strong><br />

is daarmee ook aanjager <strong>van</strong> duurzame<br />

ontwikkeling<strong>en</strong>. Stéphane: “Het was<br />

Altijd onderweg<br />

Veel thuis is Stéphane mom<strong>en</strong>teel niet. Ze<br />

woont in Monaco met haar vri<strong>en</strong>d, profwielr<strong>en</strong>ner<br />

Danny <strong>van</strong> Poppel. “Hij is net<br />

als ik veel weg. Soms is dat lastig, zeker<br />

als onze schema’s niet synchroon lop<strong>en</strong>,<br />

waardoor we elkaar weinig zi<strong>en</strong>. Maar hij<br />

is de eerste die dit begrijpt. Ook <strong>van</strong> mijn<br />

familie krijg ik veel support. Het maakt dat<br />

je zoiets int<strong>en</strong>siefs als dit met e<strong>en</strong> gerust<br />

hart kan do<strong>en</strong>.” Perfectionisme k<strong>en</strong>merkt<br />

haar karakter. “Ik wil alles heel goed<br />

do<strong>en</strong>. Dat kan je help<strong>en</strong> om altijd net<br />

dat beetje extra te gev<strong>en</strong>. Maar het kan<br />

je ook opbrek<strong>en</strong>, want je kan niet álles<br />

goed do<strong>en</strong>. Dus heb ik geleerd: je moet<br />

niet alles tegelijk will<strong>en</strong>.” Ze pauzeert ev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> besluit dan: “Af <strong>en</strong> toe e<strong>en</strong> beetje rust<br />

inbouw<strong>en</strong> is ook wel goed.”


58<br />

rubriek<br />

Vrije tijd<br />

fotografie<br />

Patrick Ouwerkerk<br />

tekst<br />

Natasja Admiraal<br />

59<br />

Ontdekkingstocht door ARTIS<br />

Verrass<strong>en</strong>d sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong><br />

in de natuur<br />

Pinguïnstelletjes die hun lev<strong>en</strong> lang<br />

sam<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>. Gibbonfamilies<br />

die zing<strong>en</strong> om hun territorium<br />

te marker<strong>en</strong>. In de natuur lev<strong>en</strong><br />

dier<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> bijzondere manier<br />

sam<strong>en</strong>, in harmonie met elkaar<br />

én hun leefomgeving. Daarover<br />

vertelt ARTIS-bioloog Charlotte<br />

Vermeul<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> bijzondere<br />

<strong>en</strong> leerzame ontdekkingstocht<br />

door de oudste dier<strong>en</strong>tuin <strong>van</strong><br />

Nederland.<br />

Vroeg in de ocht<strong>en</strong>d, als de zon opkomt,<br />

klinkt er in ARTIS gezang. Het is afkomstig<br />

<strong>van</strong> de goudwanggibbons. Het<br />

unieke lied <strong>van</strong> deze kleine m<strong>en</strong>sap<strong>en</strong> is<br />

in de wijde omtrek te hor<strong>en</strong>. “Gibbons<br />

gebruik<strong>en</strong> hun zang om e<strong>en</strong> partner te<br />

vind<strong>en</strong>, hun territorium te marker<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ARTIS-bioloog Charlotte Vermeul<strong>en</strong><br />

de onderlinge band te versterk<strong>en</strong>”, vertelt<br />

bioloog <strong>en</strong> wandel<strong>en</strong>de <strong>en</strong>cyclopedie<br />

Charlotte Vermeul<strong>en</strong>. “Meestal<br />

begint het mannetje, waarna het vrouwtje<br />

invalt. De jong<strong>en</strong> do<strong>en</strong> ook mee. Zo<br />

heb je de volle klank <strong>van</strong> het hele gezin.”<br />

Trouwe familieband<br />

Zo’n zangsessie kan e<strong>en</strong> half uur achtere<strong>en</strong><br />

dur<strong>en</strong> <strong>en</strong> bestaat uit ruim honderd<br />

verschill<strong>en</strong>de not<strong>en</strong>. “Hoe langer<br />

de dier<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> zijn, des te beter hun<br />

zang op elkaar is ingespeeld. Zo lat<strong>en</strong> ze<br />

zi<strong>en</strong> dat ze sterk zijn <strong>en</strong> houd<strong>en</strong> ze concurr<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

op afstand.” We staan bij het<br />

nieuwe binn<strong>en</strong>verblijf <strong>van</strong> de goudwanggibbons,<br />

waar Stichting Goede Doel<strong>en</strong><br />

Nh1816 financieel aan heeft bijgedrag<strong>en</strong>.<br />

Het ontwerp is geïnspireerd op<br />

e<strong>en</strong> boomgaard. Dat past goed bij deze<br />

slinger<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>sap<strong>en</strong>, die hoog in de<br />

bom<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>, in het tropisch reg<strong>en</strong>woud<br />

<strong>van</strong> Cambodja <strong>en</strong> Vietnam. Charlotte vertelt<br />

over hun lev<strong>en</strong>slange trouwe familieband:<br />

“Gibbonstell<strong>en</strong> zijn monogaam.<br />

Het vrouwtje is blond, het mannetje<br />

zwart, hij met goud<strong>en</strong> wangetjes, zij met<br />

e<strong>en</strong> zwarte kruinstreep. De goudwanggibbons<br />

lev<strong>en</strong> als gezin sam<strong>en</strong>: vader,<br />

moeder <strong>en</strong> hun kinder<strong>en</strong>. Aan het ontbrek<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de staart <strong>en</strong> de platte borstkas<br />

zie je dat het kleine m<strong>en</strong>sap<strong>en</strong> zijn. Ze<br />

zitt<strong>en</strong> in de stamboom heel dicht bij ons.”<br />

Voedselboss<strong>en</strong><br />

Via e<strong>en</strong> luchtbrug zi<strong>en</strong> we de goudwanggibbons<br />

zich naar hun eig<strong>en</strong> eiland slinger<strong>en</strong>.<br />

Ondertuss<strong>en</strong> vertelt Charlotte hoe<br />

ARTIS hard op weg is om klimaatneutraal<br />

te word<strong>en</strong>. Die duurzame toekomstvisie<br />

is op veel locaties in de dier<strong>en</strong>tuin terug<br />

te zi<strong>en</strong>. Zo wordt op verschill<strong>en</strong>de plekk<strong>en</strong><br />

reg<strong>en</strong>water opge<strong>van</strong>g<strong>en</strong> om plant<strong>en</strong><br />

te begiet<strong>en</strong>. En de goudwanggibbons<br />

Stichting Goede Doel<strong>en</strong> Nh1816 heeft financieel bijgedrag<strong>en</strong> aan het nieuwe<br />

binn<strong>en</strong>verblijf <strong>van</strong> de goudwanggibbons<br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong> dak met sedum. Met<br />

deze vetplantjes is het gebouw beter<br />

geïsoleerd <strong>en</strong> wordt ook reg<strong>en</strong>water<br />

opge<strong>van</strong>g<strong>en</strong>. De bloei<strong>en</strong>de sedum trekt<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> bij<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere insect<strong>en</strong> aan.<br />

“Ons doel is bezoekers te inspirer<strong>en</strong> met<br />

mooie verhal<strong>en</strong> over dier<strong>en</strong>, plant<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

microb<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong> al<br />

deze vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> lev<strong>en</strong> in de natuur. En<br />

om h<strong>en</strong> aan te zett<strong>en</strong> tot natuurbewust<br />

gedrag. Wist je dat goudwanggibbons<br />

<strong>van</strong> nature voedselboss<strong>en</strong> aanlegg<strong>en</strong>?<br />

Ze et<strong>en</strong> kleine vrucht<strong>en</strong>, slikk<strong>en</strong> die in<br />

zijn geheel door <strong>en</strong> poep<strong>en</strong> de zad<strong>en</strong><br />

‘Alle<strong>en</strong> door<br />

sam<strong>en</strong>werking kunn<strong>en</strong><br />

wij ons ste<strong>en</strong>tje bijdrag<strong>en</strong><br />

aan het behoud <strong>van</strong> de<br />

prachtige ecosystem<strong>en</strong>’<br />

verderop in het bos weer uit. Zo zaai<strong>en</strong><br />

ze zelf hun lievelingsvoedsel uit.”<br />

Reigers in feestpakje<br />

Terwijl we naar de olifant<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>,<br />

wijst Charlotte op de wilde reigers; in<br />

ARTIS vind je de grootste kolonie <strong>van</strong><br />

Nederland. ”Je ziet dat ze in broedkleed<br />

zijn, aan het rood bij hun snavel. Dat<br />

is hun feestpakje.” Verderop ligg<strong>en</strong> de<br />

leeuw<strong>en</strong> te zonn<strong>en</strong>. “M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

wel e<strong>en</strong>s: leeuw<strong>en</strong> zijn lui. Maar vergis<br />

je niet: het zijn heel efficiënte moordmachines.<br />

De vrouwtjes jag<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>.<br />

Zij zijn helemaal op elkaar ingespeeld,<br />

waarbij het meest ervar<strong>en</strong> vrouwtje de<br />

boel opdrijft.”<br />

We stopp<strong>en</strong> bij het riante verblijf <strong>van</strong> de<br />

Aziatische olifant<strong>en</strong>. Net als in de natuur<br />

is de olifant<strong>en</strong>groep gebaseerd op de<br />

vrouwelijke lijn, met e<strong>en</strong> matriarch aan<br />

de top. “Zij lev<strong>en</strong> in het bos <strong>en</strong> moet<strong>en</strong>,<br />

net als hun Afrikaanse verwant<strong>en</strong> op de<br />

sa<strong>van</strong>ne, vrij veel et<strong>en</strong>. Daarom gaan ze<br />

<strong>van</strong> plek naar plek voor vers voedsel <strong>en</strong><br />

water. Die plekk<strong>en</strong> heeft de matriarch in<br />

haar hoofd. Zo maakt de kudde als het<br />

ware e<strong>en</strong> tunnel tuss<strong>en</strong> het gro<strong>en</strong>.”<br />

Bij<strong>en</strong><br />

In hun natuurlijke habitat profiter<strong>en</strong> de olifant<strong>en</strong><br />

én m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>van</strong> die tunnels, want<br />

ze mak<strong>en</strong> de weg vrij door de jungle.<br />

Onderweg trekk<strong>en</strong> de dikhuid<strong>en</strong> kleine<br />

boompjes uit de grond, waardoor grote<br />

bom<strong>en</strong> meer ruimte krijg<strong>en</strong>. Natuurlijk<br />

plunder<strong>en</strong> ze ook wel e<strong>en</strong>s de oogst <strong>van</strong><br />

lokale boer<strong>en</strong>. Om ervoor te zorg<strong>en</strong> dat<br />

olifant<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>,<br />

zijn er bij<strong>en</strong>project<strong>en</strong> gestart. “Olifant<strong>en</strong><br />

zijn niet dol op bij<strong>en</strong>. Door boer<strong>en</strong> aan<br />

te moedig<strong>en</strong> bij<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong><br />

zij hun gewass<strong>en</strong> veiligstell<strong>en</strong> én honing<br />

oogst<strong>en</strong>”, legt Charlotte uit.<br />

E<strong>en</strong> mooi onderdeel <strong>van</strong> ARTIS is ook de<br />

eetbare tuin, met plant<strong>en</strong> die <strong>van</strong> wortel<br />

tot bloem eetbaar zijn voor dier <strong>en</strong> m<strong>en</strong>s.<br />

“Onder meer onze olifant<strong>en</strong> et<strong>en</strong> hier<strong>van</strong>.<br />

Die plant<strong>en</strong> poep<strong>en</strong> ze weer uit <strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> speciale – geheime – microb<strong>en</strong>mix<br />

mak<strong>en</strong> we daar bokashi <strong>van</strong>: e<strong>en</strong> bodemverbeteraar<br />

die we weer uitstrooi<strong>en</strong> op<br />

onze eetbare tuin. Zo mak<strong>en</strong> we <strong>van</strong> afval<br />

waardevolle grondstoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> we<br />

de kringloop op duurzame wijze.”<br />

Popp<strong>en</strong>kast<br />

Kruip-door-sluip-door ban<strong>en</strong> we ons ev<strong>en</strong><br />

later e<strong>en</strong> weg door het Vlinder paviljo<strong>en</strong>,<br />

waar exotische vlinders rondfladder<strong>en</strong>. In<br />

de tropische kas klinkt e<strong>en</strong> fluit<strong>en</strong>d geluid.<br />

De ARTIS-bioloog vraagt ons te rad<strong>en</strong><br />

wie dit geluid maakt. Ev<strong>en</strong> later wijst ze<br />

naar de beekrand. Daar zit de fluiter <strong>en</strong><br />

hij is kleiner dan verwacht: e<strong>en</strong> piepklein<br />

rood kikkertje. “Dat is de Anthony’s


60<br />

tekst<br />

rubriek<br />

Natasja Admiraal Bordspell<strong>en</strong> & Apps<br />

61<br />

Sam<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong> sport<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> spel, sport<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> quiz: sam<strong>en</strong> is alles leuker. Zoek maatjes,<br />

vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> of familie met deze verrass<strong>en</strong>de spell<strong>en</strong> <strong>en</strong> apps.<br />

pijlgifkikker. Die eet insect<strong>en</strong>, zoals mier<strong>en</strong>.<br />

Wij zett<strong>en</strong> ze hier tegelijkertijd in als<br />

natuurlijke ongediertebestrijders.”<br />

Ev<strong>en</strong> verderop in de vlindertuin staat e<strong>en</strong><br />

‘popp<strong>en</strong>kast’. Eén vlinder is zojuist uit<br />

zijn cocon gekrop<strong>en</strong> <strong>en</strong> laat zijn vleugels<br />

drog<strong>en</strong> voor de allereerste vlucht. “E<strong>en</strong><br />

klein gedeelte kwek<strong>en</strong> we zelf, maar<br />

het grootste deel <strong>van</strong> de vlinderpopp<strong>en</strong><br />

komt uit Costa Rica”, vertelt Charlotte.<br />

“Ze word<strong>en</strong> geleverd door de beschermingsorganisatie<br />

El Bosque Nuevo. Met<br />

de opbr<strong>en</strong>gst <strong>van</strong> de vlinderpopp<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gebied<strong>en</strong> aangekocht, beschermd<br />

<strong>en</strong> zo nodig hersteld. Inmiddels is er al<br />

285 hectare veiliggesteld.”<br />

Onzichtbare sam<strong>en</strong>hang<br />

En zo hangt alles met elkaar sam<strong>en</strong> in<br />

ARTIS, iets waar je als bezoeker lang niet<br />

altijd bij stilstaat. Alle<strong>en</strong> door sam<strong>en</strong>werking<br />

kunn<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>tje bijdrag<strong>en</strong><br />

aan het behoud <strong>van</strong> de prachtige ecosystem<strong>en</strong>,<br />

waarin al die bijzondere diersoort<strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>. Hoezeer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, dier<strong>en</strong>,<br />

plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> microb<strong>en</strong> met elkaar in verbinding<br />

staan, staat c<strong>en</strong>traal in het ARTIS-<br />

Groote Museum. Dit rijksmonum<strong>en</strong>t uit<br />

1855, waar ooit opgezette dier<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toongesteld, is grondig gerestaureerd<br />

<strong>en</strong> werd in mei na 75 jaar herop<strong>en</strong>d<br />

voor het publiek. Teg<strong>en</strong>woordig kan het<br />

ARTIS-Park misschi<strong>en</strong> wel het beste<br />

word<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> plant-<strong>en</strong>dier<strong>en</strong>tuin.<br />

Niet voor niets is het sinds<br />

twee jaar officieel e<strong>en</strong> botanische tuin. Er<br />

groei<strong>en</strong> onder andere zo’n zev<strong>en</strong>honderd<br />

bom<strong>en</strong>. De oudste boom <strong>van</strong> Amsterdam<br />

staat er, de Heimans-eik, <strong>en</strong> de zeldzame<br />

Wollemia-d<strong>en</strong>. Zelfs de brandnetels word<strong>en</strong><br />

gekoesterd. Onkruid? “O nee, dit is<br />

juist e<strong>en</strong> zeer belangrijk gewas”, verzekert<br />

Charlotte ons. “Inheemse vlinders, zoals<br />

de atalanta legg<strong>en</strong> hier hun eitjes op.”<br />

Afrikaans pinguïntrio<br />

Om de natuur te bestuder<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong><br />

we volg<strong>en</strong>s de bioloog onze m<strong>en</strong>selijke<br />

verwachtingspatron<strong>en</strong> loslat<strong>en</strong>. Kijk<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> onbe<strong>van</strong>g<strong>en</strong>, op<strong>en</strong> blik, dan<br />

zie je zo veel meer! En er ís ook veel<br />

meer dan wij kunn<strong>en</strong> waarnem<strong>en</strong>. Te<br />

lage of te hoge geluid<strong>en</strong> die wij niet<br />

kunn<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>, ultraviolette kleur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

geursignal<strong>en</strong>, waarmee dier<strong>en</strong> communicer<strong>en</strong>.<br />

Sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> in de natuur k<strong>en</strong>t<br />

verrass<strong>en</strong>de vorm<strong>en</strong>, zo zi<strong>en</strong> we ook<br />

bij de Afrikaanse pinguïns, waar onze<br />

ontdekkingstocht door het park eindigt.<br />

“Zie je daar die twee-onder-e<strong>en</strong>-kapwoning?<br />

Dat is één <strong>van</strong> de nesthol<strong>en</strong>”,<br />

wijst Charlotte. “Jar<strong>en</strong>lang broedde daar<br />

e<strong>en</strong> vrouwtjeskoppel: er lag<strong>en</strong> namelijk<br />

niet twee, maar vier eier<strong>en</strong> in het nest.<br />

En nee, die kwam<strong>en</strong> nooit uit. Tot één<br />

<strong>van</strong> de mannetjespinguïns op e<strong>en</strong> dag<br />

zijn vrouwtje verloor <strong>en</strong> zich na e<strong>en</strong> periode<br />

<strong>van</strong> rouw bij de dames aansloot. Nu<br />

vorm<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> seksueel divers gezin,<br />

e<strong>en</strong> trio. Ze hebb<strong>en</strong> inmiddels ook al<br />

e<strong>en</strong> kuik<strong>en</strong> grootgebracht. Fantastisch<br />

toch?”<br />

K<strong>en</strong>nisquiz met<br />

e<strong>en</strong> knipoog<br />

Kijk jij ook altijd zo graag naar De Slimste<br />

M<strong>en</strong>s? Dan moet je zeker de app download<strong>en</strong>,<br />

waarin je het op kan nem<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> je vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Daag iemand uit <strong>en</strong><br />

test wie <strong>van</strong> jullie de beste (algem<strong>en</strong>e)<br />

k<strong>en</strong>nis heeft. Of nodig e<strong>en</strong> ‘willekeurige<br />

slimmerik’ uit, als je nog ge<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

hebt die de app gebruik<strong>en</strong>. De quiz<br />

bestaat – net als de bek<strong>en</strong>de tv-show<br />

– uit vijf verschill<strong>en</strong>de rondes, zoals de<br />

op<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>ronde, de puzzelronde <strong>en</strong><br />

natuurlijk de spann<strong>en</strong>de finale. Bereid<br />

je voor op e<strong>en</strong> race teg<strong>en</strong> de klok, want<br />

je hebt e<strong>en</strong> beperkt aantal second<strong>en</strong><br />

voor het beantwoord<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> vraag.<br />

Ideaal competitief thuisvermaak!<br />

De Slimste M<strong>en</strong>s, gratis in de App<br />

Store (iOS) of in de Google Play<br />

Store (Android).<br />

Vind e<strong>en</strong> sportbuddy<br />

Ge<strong>en</strong> motivatie om te start<strong>en</strong> met<br />

sport<strong>en</strong>? Of vind je het saai om altijd<br />

maar alle<strong>en</strong> te gaan? Sam<strong>en</strong> sport<strong>en</strong><br />

maakt de work-out veel gezelliger<br />

omdat je elkaar kan motiver<strong>en</strong>.<br />

En het goede nieuws is dat er e<strong>en</strong><br />

speciale app bestaat waarmee je<br />

de perfecte sportpartner kan vind<strong>en</strong>:<br />

SportsBuddy. Hiermee kan je,<br />

al swip<strong>en</strong>d door talloze profiel<strong>en</strong>, op<br />

zoek gaan naar e<strong>en</strong> sportmaatje voor<br />

allerlei soort<strong>en</strong> sport<strong>en</strong>. Dat kan als<br />

groep, bijvoorbeeld wanneer je nog<br />

e<strong>en</strong> teamlid tekort komt, of als single.<br />

Aan de hoeveelheid sterr<strong>en</strong> zie je wat<br />

iemand voor prestati<strong>en</strong>iveau heeft.<br />

Laat de zoektocht maar beginn<strong>en</strong>!<br />

SportsBuddy, gratis in de Google<br />

Play Store (Android).<br />

Winn<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> oogw<strong>en</strong>k<br />

Spionn<strong>en</strong> undercover tijd<strong>en</strong>s carnaval:<br />

klinkt als e<strong>en</strong> filmsetting, maar<br />

we hebb<strong>en</strong> het hier over het nieuwe<br />

kaartspel Wink. De spelregels zijn<br />

simpel: elke ag<strong>en</strong>t op tafel is de<br />

handlanger <strong>van</strong> één <strong>van</strong> de spelers.<br />

Als je aan de beurt b<strong>en</strong>t, wijs je met<br />

je pion e<strong>en</strong> handlanger aan. Daarna<br />

kijk je goed om je he<strong>en</strong>. De speler <strong>van</strong><br />

die handlanger moet namelijk naar jou<br />

knipog<strong>en</strong>. Als jullie contact mak<strong>en</strong>,<br />

winn<strong>en</strong> zowel jij als de andere speler<br />

punt<strong>en</strong>. Maar pas op… als je tijd<strong>en</strong>s<br />

het knipog<strong>en</strong> wordt betrapt, b<strong>en</strong> je af!<br />

E<strong>en</strong> grappig partyspel dat makkelijk te<br />

ler<strong>en</strong> is <strong>en</strong> al snel leidt tot de meest<br />

rare situaties. Lach<strong>en</strong> gegarandeerd!<br />

Wink, 4 tot 8 spelers, <strong>van</strong>af 8 jaar,<br />

speelduur 30 minut<strong>en</strong>, 999 Games,<br />

€15,99 EAN 8720289471965<br />

Led<strong>en</strong>voordeel<br />

Bezoek ARTIS-Park voor slechts € 5,– per persoon <strong>en</strong> beleef de<br />

zomer in ARTIS <strong>van</strong> 9 juli t/m 4 september. Ga zelf op ontdekkingstocht<br />

door de oudste dier<strong>en</strong>tuin <strong>van</strong> Nederland: bewonder de dier<strong>en</strong><br />

én de duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> bloem<strong>en</strong> <strong>en</strong> plant<strong>en</strong> die er groei<strong>en</strong> <strong>en</strong> bloei<strong>en</strong>.<br />

G<strong>en</strong>iet <strong>van</strong> e<strong>en</strong> picknick in het warme gras of<br />

e<strong>en</strong> reis naar de sterr<strong>en</strong>. Voor jong <strong>en</strong> oud is<br />

er in ARTIS altijd g<strong>en</strong>oeg te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> te do<strong>en</strong>.<br />

Tickets met korting bestell<strong>en</strong>? Ga naar www.<br />

nh1816.nl/artis. Kijk voor meer led<strong>en</strong>voordel<strong>en</strong><br />

op pagina 36 t/m 38.<br />

Tijd voor e<strong>en</strong> Mexicaans feestje<br />

Tortillachips in de aanslag, klaar voor... Fiësta Mexicana! Dit feestelijke familiespel is<br />

e<strong>en</strong> originele combinatie <strong>van</strong> puzzel<strong>en</strong> <strong>en</strong> bied<strong>en</strong>. Vul je tafel met heerlijke gerecht<strong>en</strong>,<br />

zoals burrito’s, salades <strong>en</strong> taco’s. De gerecht<strong>en</strong> staan op tegels afgebeeld, die je zo<br />

slim mogelijk op je tafel moet legg<strong>en</strong>. Zo krijg je bonuspunt<strong>en</strong> voor overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>de<br />

dipsauz<strong>en</strong>! Tegels win je door er met plekk<strong>en</strong> op je tafel op te bied<strong>en</strong>. De plek met de<br />

hoogste waarde, wint de tegel. Door je tafel e<strong>en</strong> kwartslag te draai<strong>en</strong>, verander<strong>en</strong> alle<br />

waard<strong>en</strong>. Zo b<strong>en</strong> je voortdur<strong>en</strong>d bezig om met het juiste bod e<strong>en</strong> gerecht in hand<strong>en</strong><br />

te krijg<strong>en</strong>. Wie biedt het slimst?<br />

Fiësta Mexicana, 2 tot 4 spelers, <strong>van</strong>af 8 jaar, speelduur 30 minut<strong>en</strong>,<br />

999 Games, €24,99, EAN 8720289471842


64 62<br />

Marieke Peeters<br />

Freekje Gro<strong>en</strong>emans<br />

Vrije tijd 63<br />

tekst<br />

fotografie<br />

rubriek<br />

b<strong>en</strong> je toch vatbaarder voor bijvoorbeeld<br />

windvlag<strong>en</strong>. De camper voelt veel stabieler.<br />

De Dethleffs Tr<strong>en</strong>d is e<strong>en</strong> compact<br />

model. Niet te groot, maar wel heel compleet.<br />

De camper was eig<strong>en</strong>lijk helemaal<br />

naar onze zin to<strong>en</strong> we hem kocht<strong>en</strong>. We<br />

hebb<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> airco <strong>en</strong> e<strong>en</strong> fiets<strong>en</strong>drager<br />

lat<strong>en</strong> plaats<strong>en</strong>.”<br />

Jan <strong>en</strong> Lauretta Dirkx:<br />

‘Met onze camper<br />

zijn we veel flexibeler’<br />

Naar Griek<strong>en</strong>land<br />

Tot nu toe is het stel vrij dicht bij huis<br />

geblev<strong>en</strong>, maar er zijn plann<strong>en</strong> om binn<strong>en</strong>kort<br />

met de camper naar het favoriete<br />

vakantieland Griek<strong>en</strong>land af te<br />

reiz<strong>en</strong>. “Met de cara<strong>van</strong> hebb<strong>en</strong> we al<br />

zo’n beetje heel Griek<strong>en</strong>land gezi<strong>en</strong>”,<br />

legt Jan uit. “Nu will<strong>en</strong> we graag ook<br />

e<strong>en</strong> keer met de camper. We houd<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> het land, de vri<strong>en</strong>delijke bewoners<br />

<strong>en</strong> het lekkere et<strong>en</strong>. En het is er niet zo<br />

druk zoals in Spanje. In het hoogseizo<strong>en</strong><br />

lag<strong>en</strong> er de laatste keer waar wij war<strong>en</strong><br />

maar ti<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in zee. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is<br />

Griek<strong>en</strong>land nog betaalbaar, ook e<strong>en</strong><br />

groot voordeel! Natuurlijk is het prijzig om<br />

met de boot de oversteek te mak<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

het Griekse vasteland naar de eiland<strong>en</strong>.<br />

Maar dat heb je zo terugverdi<strong>en</strong>d als je<br />

er e<strong>en</strong>maal b<strong>en</strong>t. Voor e<strong>en</strong> staanplaats<br />

betal<strong>en</strong> we ongeveer 25 euro per nacht.<br />

Daar kan je in Frankrijk nog ge<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tje<br />

voor neerzett<strong>en</strong>!”<br />

Het hele huis mee naar<br />

de supermarkt<br />

Grootse plann<strong>en</strong> dus met hun nieuwe<br />

kostbaarste bezit. Maar is het camperlev<strong>en</strong><br />

dan alle<strong>en</strong> maar roz<strong>en</strong>geur <strong>en</strong> maneschijn?<br />

“De nadel<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> niet op teg<strong>en</strong><br />

de voordel<strong>en</strong>”, vindt Lauretta. “Maar er<br />

zijn wel e<strong>en</strong> paar ding<strong>en</strong> waar je rek<strong>en</strong>ing<br />

mee moet houd<strong>en</strong>. Om maar wat te noem<strong>en</strong>:<br />

als je e<strong>en</strong> boodschap gaat do<strong>en</strong>,<br />

moet je hele ‘huis’ mee. Daarom kiez<strong>en</strong><br />

wij altijd heel bewust voor campings met<br />

e<strong>en</strong> supermarkt in de buurt, zodat we<br />

daar met de fiets naar toe kunn<strong>en</strong>. En als<br />

we maar e<strong>en</strong> week<strong>en</strong>dje gaan, nem<strong>en</strong> we<br />

voldo<strong>en</strong>de mee <strong>van</strong>uit huis. Dat kan ook<br />

gemakkelijk, want we hoev<strong>en</strong> nu veel minder<br />

te lett<strong>en</strong> op het laadgewicht.”<br />

Smalle landweggetjes<br />

Vooralsnog heeft alle<strong>en</strong> Jan de camper<br />

bestuurd. Lauretta wil wel, maar het is er<br />

simpelweg nog niet <strong>van</strong> gekom<strong>en</strong>. “Ik rijd<br />

ook amper auto. Maar ik ga binn<strong>en</strong>kort<br />

Tik je op Google het zoekwoord ‘camper’ in, dan kom je behalve de<br />

nieuwste modell<strong>en</strong> <strong>van</strong> bek<strong>en</strong>de campermerk<strong>en</strong> ook term<strong>en</strong> als ‘vrijheid’<br />

<strong>en</strong> ‘g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>’ teg<strong>en</strong>. Niet voor niets war<strong>en</strong> de campers in coronatijd niet<br />

aan te slep<strong>en</strong>! Ook raskampeerders Jan <strong>en</strong> Lauretta Dirkx (63 <strong>en</strong> 62 jaar)<br />

zwichtt<strong>en</strong> eind vorig jaar <strong>en</strong> schaft<strong>en</strong> zich e<strong>en</strong> Dethleffs Tr<strong>en</strong>d-camper aan.<br />

We sprek<strong>en</strong> het stel over de voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> (want die zijn er ook!) op<br />

Minicamping De Kor<strong>en</strong>schoof in het Brabantse Reusel.<br />

Wat Jan <strong>en</strong> Lauretta deed besluit<strong>en</strong> om<br />

hun cara<strong>van</strong> na dertig jaar in te ruil<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> camper? “Heel simpel”, lacht<br />

Jan. “We boekt<strong>en</strong> in 2021 e<strong>en</strong> camping<br />

in Zuid-Limburg. To<strong>en</strong> we aankwam<strong>en</strong> op<br />

onze mooie plek begonn<strong>en</strong> we mete<strong>en</strong><br />

met het installer<strong>en</strong>. Ongeveer tegelijker-<br />

tijd kwam er aan de overkant e<strong>en</strong> man<br />

met e<strong>en</strong> camper aan. Terwijl wij nog e<strong>en</strong><br />

hele tijd bezig war<strong>en</strong> met balancer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de cara<strong>van</strong> waterpas krijg<strong>en</strong>, zat hij na vijf<br />

minut<strong>en</strong> al aan e<strong>en</strong> lekker biertje. Dat stimuleerde<br />

ons om e<strong>en</strong>s te kijk<strong>en</strong> naar de<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> camper.”<br />

Stabieler<br />

De rest is geschied<strong>en</strong>is. Sinds eind<br />

2021 zijn Lauretta <strong>en</strong> Jan de trotse eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> tweedehands Dethleffs<br />

Tr<strong>en</strong>d-camper. “We hebb<strong>en</strong> altijd <strong>en</strong>orm<br />

g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>van</strong> de vakanties met onze cara<strong>van</strong>”,<br />

vertelt Lauretta. “Maar dit is zo veel<br />

gemakkelijker! Je parkeert de camper in<br />

<strong>en</strong> kan mete<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> met g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>.<br />

Voorhe<strong>en</strong> kampeerd<strong>en</strong> we alle<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

onze vakanties. Nu gaan we er ook regelmatig<br />

e<strong>en</strong> week<strong>en</strong>dje op uit. Is er mooi<br />

weer voorspeld? Dan zijn we zo weg,<br />

naar Limburg, Winterswijk of e<strong>en</strong> andere<br />

mooie streek. We zijn nu veel flexibeler.”<br />

Jan vindt ook dat de camper veel fijner<br />

rijdt. “Met e<strong>en</strong> cara<strong>van</strong> achter je auto<br />

Minicamping De Kor<strong>en</strong>schoof<br />

Minicamping De Kor<strong>en</strong>schoof in het Noord-Brabantse Reusel wordt gerund door Harrie <strong>en</strong> Joke Dirkx. De kleinschalige camping ligt<br />

midd<strong>en</strong> in het gro<strong>en</strong> in de Brabantse Kemp<strong>en</strong>. De camping k<strong>en</strong>t veel vaste gast<strong>en</strong> die er voornamelijk voor hun rust kom<strong>en</strong>. Er zijn<br />

ezeltjes <strong>en</strong> er is e<strong>en</strong> ruimte waar gast<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> biljart<strong>en</strong>. Ook is er e<strong>en</strong> jeu de boules-baan. Wandelaars <strong>en</strong> fietsers kunn<strong>en</strong><br />

er hun hart ophal<strong>en</strong>, want de camping ligt vlak bij toeristische trekpleisters als de Abdij <strong>van</strong> Postel <strong>en</strong> herberg ‘In d<strong>en</strong> Bock<strong>en</strong>reyder’.<br />

www.minicampingdekor<strong>en</strong>schoof.nl


64<br />

tekst<br />

fotografie<br />

rubriek<br />

Judith Truij<strong>en</strong>s<br />

Evita Fotografie Led<strong>en</strong> aan het woord<br />

65<br />

“Het publiek verrass<strong>en</strong> met onze<br />

programmering, dat is het strev<strong>en</strong> <strong>van</strong> het<br />

WaterMuzeFestival. Inspirer<strong>en</strong>, ontmoet<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>, <strong>van</strong> jong tot oud, met blije<br />

or<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> warm hart. Ons publiek nieuwe<br />

ding<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> op het gebied<br />

<strong>van</strong> muziek, cultuur <strong>en</strong> theater, met daarbij<br />

lekkere hapjes <strong>en</strong> drankjes. Dat we dit jaar<br />

ons eerste lustrum gaan vier<strong>en</strong>, maakt<br />

me <strong>en</strong>orm trots! Het is mooi om met ons<br />

festival e<strong>en</strong> bijdrage te kunn<strong>en</strong> lever<strong>en</strong> aan<br />

de leefbaarheid <strong>van</strong> <strong>en</strong> het toerisme in<br />

Zwartsluis.”<br />

wel oef<strong>en</strong><strong>en</strong> hoor, al is het alle<strong>en</strong> maar om<br />

de camper in geval <strong>van</strong> nood naar e<strong>en</strong><br />

parkeerplaats te kunn<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>.” Jan is erg<br />

te sprek<strong>en</strong> over het rijd<strong>en</strong> in hun nieuwe<br />

aanwinst. “Omdat je hoog zit, heb je heel<br />

goed overzicht. En het voelt veel compacter<br />

dan wanneer er e<strong>en</strong> losse cara<strong>van</strong><br />

achter je auto hangt. Natuurlijk kom je wel<br />

e<strong>en</strong>s op smalle landweggetjes waar<strong>van</strong> je<br />

hoopt dat je ge<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>ligger teg<strong>en</strong>komt.<br />

Maar als dat gebeurt, lost het zichzelf ook<br />

wel weer op.”<br />

Camperverzekering<br />

De familie Dirkx heeft de camper verzekerd<br />

bij Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>. “Het was<br />

toch e<strong>en</strong> hele investering, dus dan wil je<br />

ook e<strong>en</strong> goede verzekering”, zegt Jan. “Ik<br />

heb me wel georiënteerd, voornamelijk<br />

online, maar uiteindelijk voor Nh1816<br />

gekoz<strong>en</strong>. Wij hebb<strong>en</strong> daar ook onze<br />

schadeverzekering<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn altijd<br />

erg tevred<strong>en</strong> geweest over de service <strong>en</strong><br />

schade-afhandeling<strong>en</strong>. Dan kan je er wel<br />

voor kiez<strong>en</strong> om je camper bij e<strong>en</strong> andere,<br />

misschi<strong>en</strong> zelfs iets goedkopere, maatschappij<br />

onder te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, maar dit is<br />

veel gemakkelijker. Zeker als je te mak<strong>en</strong><br />

krijgt met e<strong>en</strong> combinatie <strong>van</strong> schades.<br />

Die kunn<strong>en</strong> we nu gewoon bij onze verzekeringsadviseur<br />

neerlegg<strong>en</strong>.”<br />

Tips<br />

Hebb<strong>en</strong> Lauretta <strong>en</strong> Jan nog tips voor<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> camper will<strong>en</strong> kop<strong>en</strong>?<br />

Lauretta: “Als je op zoek gaat naar e<strong>en</strong><br />

camper, vergeet dan niet het bed te<br />

check<strong>en</strong>. Je br<strong>en</strong>gt, ook op vakantie,<br />

heel wat tijd slap<strong>en</strong>d door. Dus dan kan<br />

je maar beter fijn ligg<strong>en</strong>. In onze camper<br />

zit e<strong>en</strong> que<strong>en</strong>sbed, wat betek<strong>en</strong>t dat er<br />

aan beide zijd<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de ruimte is om<br />

in te stapp<strong>en</strong>. Daardoor hebb<strong>en</strong> we wel<br />

wat minder bergruimte, maar we hoev<strong>en</strong><br />

niet over elkaar he<strong>en</strong> te kruip<strong>en</strong> als we ’s<br />

nachts naar het toilet moet<strong>en</strong>.”<br />

Jan adviseert nieuwe ‘campers’ om vóór<br />

e<strong>en</strong> trip e<strong>en</strong> planning te mak<strong>en</strong>. “Bed<strong>en</strong>k<br />

<strong>van</strong> tevor<strong>en</strong> welke route je gaat rijd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

reserveer campings waar je e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>stop<br />

wilt mak<strong>en</strong>. Je kan niet overal met<br />

e<strong>en</strong> camper terecht, dus check dat als je<br />

nog thuis b<strong>en</strong>t. En neem niet te veel mee.<br />

Dat er g<strong>en</strong>oeg ruimte in e<strong>en</strong> camper is,<br />

betek<strong>en</strong>t niet dat je hem ook helemaal vol<br />

moet propp<strong>en</strong>.”<br />

Verzekering<strong>en</strong><br />

Pechhulp<br />

Ga je in Nederland of Europa op<br />

vakantie, dan kan je pechhulp<br />

meeverzeker<strong>en</strong>. Voor e<strong>en</strong> veilig<br />

gevoel onderweg. Je kan 24/7<br />

bell<strong>en</strong> met de Nh1816-hulpdi<strong>en</strong>st.<br />

Vraag je adviseur naar de premie<br />

<strong>en</strong> voorwaard<strong>en</strong>.<br />

Combinatie<br />

Heb je e<strong>en</strong> verzekeringspakket bij<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> of<br />

meer motorrijtuig<strong>en</strong>? Dan kan je<br />

daar met je camper <strong>van</strong> profiter<strong>en</strong>.<br />

In het pakket ont<strong>van</strong>g je bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

– net als de familie Dirkx – e<strong>en</strong><br />

hogere korting naarmate je meer<br />

verzekering<strong>en</strong> onderbr<strong>en</strong>gt. Vraag<br />

je adviseur om e<strong>en</strong> offerte.<br />

Schadeherstel<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong> heeft<br />

goede ervaring<strong>en</strong> met landelijke<br />

schadeherstelbedrijv<strong>en</strong> voor campers<br />

<strong>en</strong> cara<strong>van</strong>s, zoals Omnia <strong>en</strong><br />

Re-Camp. Wil je liever lokaal lat<strong>en</strong><br />

reparer<strong>en</strong>? Bel dan eerst ev<strong>en</strong> met<br />

je adviseur over de mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

“Mijn vrouw <strong>en</strong> ik wonn<strong>en</strong> 16 jaar geled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huiskamerconcert<br />

via Twitter. Die ervaring, met e<strong>en</strong> live<br />

performance <strong>van</strong> e<strong>en</strong> artiest die tuss<strong>en</strong> de nummers<br />

door ook wat persoonlijke verhal<strong>en</strong> vertelde, zorgde<br />

voor het ontstaan <strong>van</strong> het WaterMuzeFestival. Op<br />

e<strong>en</strong> schilderachtige locatie in Zwartsluis, omgev<strong>en</strong><br />

door gro<strong>en</strong> <strong>en</strong> water. We kiez<strong>en</strong> heel bewust voor<br />

acts die nog niet zo bek<strong>en</strong>d zijn. Vaak zegt de naam<br />

<strong>van</strong> de artiest<strong>en</strong> onze bezoekers niet veel, maar als<br />

er dan e<strong>en</strong> nummer begint, zegg<strong>en</strong> ze: ‘Oh ja, dit<br />

k<strong>en</strong> ik!’ In de aankom<strong>en</strong>de editie, op 2 juli, hebb<strong>en</strong><br />

we bijvoorbeeld Tangerine, de tweeling die bek<strong>en</strong>d<br />

is geword<strong>en</strong> als huisband <strong>van</strong> het tv-programma De<br />

Wereld Draait Door/DWDD. Ook Rob Dekay, winnaar<br />

<strong>van</strong> ‘Wie is de Mol’ 2020, staat op ons podium.<br />

Verder br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> jong jazztal<strong>en</strong>t als Jaïnda<br />

Buiter <strong>en</strong> afsluiter Orange Skyline, bek<strong>en</strong>d <strong>van</strong><br />

de soundtrack bij de NOS-berichtgeving over de<br />

Olympische Winterspel<strong>en</strong>, naar ons publiek.<br />

Ik werk in het dagelijks lev<strong>en</strong> ook in de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>sector,<br />

in de sales. Het is leuk om te ler<strong>en</strong> <strong>van</strong> beide<br />

kant<strong>en</strong>; als ik iets verkoop, weet ik heel goed of iets<br />

werkt of niet. Helaas heb ik zelf ge<strong>en</strong> ritmegevoel <strong>en</strong><br />

kan ik ge<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t bespel<strong>en</strong>, dus misschi<strong>en</strong> is<br />

het organiser<strong>en</strong> <strong>van</strong> het festival wel comp<strong>en</strong>satiegedrag,<br />

haha. Hoe dan ook, ik b<strong>en</strong> waanzinnig trots op<br />

wat we sam<strong>en</strong> met onze hechte groep vrijwilligers elk<br />

jaar weer neerzett<strong>en</strong>. De betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> financiële<br />

steun <strong>van</strong> Boudesteyn Hypothek<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verzekering<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Coöperatie Nh1816 bij het festival is voor ons<br />

erg belangrijk. Naast deze bijdrage hebb<strong>en</strong> zij e<strong>en</strong><br />

donatie gedaan aan het cultureel var<strong>en</strong>d erfgoed de<br />

Zwartsluizer Botter ZS13. Heel fijn om als verzekerde<br />

in aanmerking te kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor gezam<strong>en</strong>lijke<br />

steun <strong>van</strong>uit mijn adviseur <strong>en</strong> Nh1816 bij maatschappelijke<br />

initiatiev<strong>en</strong> in onze omgeving.”<br />

Ivo E<strong>en</strong>khoorn is via Boudesteyn Hypothek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Verzekering<strong>en</strong> (Zwartsluis) lid <strong>van</strong> Coöperatie<br />

Nh1816 Verzekering<strong>en</strong><br />

Ivo E<strong>en</strong>khoorn<br />

‘Eig<strong>en</strong>wijze programmering<br />

voor verrass<strong>en</strong>d festival’


68 66<br />

rubriek<br />

Bordspell<strong>en</strong> & Apps<br />

tekst<br />

Natasja Admiraal<br />

Alle<strong>en</strong> maar winnaars<br />

Dans<strong>en</strong>, je buurt vergro<strong>en</strong><strong>en</strong> of e<strong>en</strong> quiz spel<strong>en</strong>: ga sam<strong>en</strong> de uitdaging aan.<br />

Eén plus één is drie! E<strong>en</strong> win-winsituatie voor iedere<strong>en</strong> met deze spell<strong>en</strong> <strong>en</strong> apps.<br />

Sam<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong>ere buurt<br />

Heb je e<strong>en</strong> idee om jouw buurt beter te<br />

mak<strong>en</strong>? Eindelijk e<strong>en</strong>s dat speelveldje<br />

opknapp<strong>en</strong>? Sam<strong>en</strong> zwerfvuil opruim<strong>en</strong>,<br />

geveltuintjes aanlegg<strong>en</strong> of e<strong>en</strong><br />

buurtfeest organiser<strong>en</strong>? Kom in actie!<br />

Buurkracht br<strong>en</strong>gt m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bij elkaar<br />

om sam<strong>en</strong> hun buurt mooier, gezelliger,<br />

gro<strong>en</strong>er <strong>en</strong> duurzamer te mak<strong>en</strong>.<br />

Meld je aan in de app in jouw buurt, zo<br />

zie je mete<strong>en</strong> welke buurtg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> er al<br />

actief zijn. Vervolg<strong>en</strong>s kan je meedo<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> buurtactie of er zelf één start<strong>en</strong>.<br />

Het doel <strong>van</strong> de stichting achter<br />

deze app is om m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met elkaar te<br />

verbind<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze te ondersteun<strong>en</strong> bij<br />

het verbeter<strong>en</strong> <strong>van</strong> de buurt. Want<br />

sam<strong>en</strong> krijg je het voor elkaar!<br />

Buurkracht, gratis in de App Store<br />

(iOS) of in de Google Play Store<br />

(Android).<br />

Red het ei <strong>van</strong> de dodo!<br />

Bij het geinige familiespel Dodo draait<br />

alles om teamwork. De heilige dodo <strong>van</strong><br />

de Hagulaminapitopasi-stam legt ieder<br />

jaar op de top <strong>van</strong> e<strong>en</strong> berg e<strong>en</strong> ei. Dit<br />

ei rolt terg<strong>en</strong>d langzaam naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>.<br />

Sam<strong>en</strong> met je medespelers zet je alles<br />

op alles om het ei te redd<strong>en</strong>. Dit doe<br />

je door brugg<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong>, die ervoor<br />

zorg<strong>en</strong> dat het ei veilig <strong>en</strong> wel naar e<strong>en</strong><br />

boot aan de voet <strong>van</strong> de berg rolt. Maar<br />

zijn jullie te langzaam, dan valt het ei<br />

te pletter! E<strong>en</strong> hilarisch geheug<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

actiespel voor het hele gezin, want het<br />

wiebel<strong>en</strong>de ei heeft namelijk e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

willetje... De 3D-uitvoering <strong>van</strong> het bord<br />

maakt <strong>van</strong> dit spel e<strong>en</strong> echte belev<strong>en</strong>is!<br />

Dodo, 2 tot 4 spelers, <strong>van</strong>af 6 jaar,<br />

speelduur 10 minut<strong>en</strong>, 999 Games,<br />

€29,99 EAN 8720289472474<br />

Organiseer je eig<strong>en</strong> pubquiz<br />

Lekker beweg<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> danspartner<br />

Zin om te dans<strong>en</strong>? Bound<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

speelse dansgame voor twee spelers:<br />

e<strong>en</strong> mix <strong>van</strong> Twister <strong>en</strong> ballet. Deze app<br />

laat jou sam<strong>en</strong> met iemand anders echte<br />

dansmoves mak<strong>en</strong>. En niet zomaar<br />

danspasjes: choreografieën gemaakt<br />

door niemand minder dan Ernst Meisner<br />

<strong>van</strong> Het Nationale Ballet. Maak elegante<br />

twists, of raak in de knoop met e<strong>en</strong><br />

vri<strong>en</strong>d. Hoe het werkt? Pak allebei e<strong>en</strong><br />

kant <strong>van</strong> de telefoon of tablet vast, leg<br />

je duim op het cirkeltje <strong>en</strong> probeer het<br />

balletje in het ringetje te houd<strong>en</strong>. Door<br />

dit te do<strong>en</strong> dans je sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dans.<br />

Makkelijk is het niet, maar oef<strong>en</strong>ing<br />

baart kunst! Goed voor de motoriek én<br />

het stimuleert sam<strong>en</strong>werking.<br />

Bound<strong>en</strong>, €3,95 in de App Store<br />

(iOS) of €2,49 of in de Google Play<br />

Store (Android).<br />

Quizz<strong>en</strong> is hot! Bijna iedere zichzelf respecter<strong>en</strong>de kroeg organiseert wel e<strong>en</strong> pubquiz.<br />

Want hoe leuk is het om elkaars k<strong>en</strong>nis op de proef te stell<strong>en</strong>? Met het handzame<br />

(broekzakformaat!) triviaspel Vrag<strong>en</strong> & Antwoord<strong>en</strong> kan je overal quizz<strong>en</strong>: wanneer<br />

<strong>en</strong> met wie je maar wilt. Zelfs tijd<strong>en</strong>s het videobell<strong>en</strong>! Het spel – de veerti<strong>en</strong>de editie<br />

inmiddels – bevat 55 kaartjes met in totaal 330 vrag<strong>en</strong> uit zes categorieën. De vrag<strong>en</strong><br />

zijn gemaakt door ‘Que<strong>en</strong> of Quizzes’ Marian <strong>van</strong> Eup<strong>en</strong>, vrag<strong>en</strong>maakster <strong>van</strong> bek<strong>en</strong>de<br />

spelprogramma’s op televisie waaronder 2 voor 12, Ik hou <strong>van</strong> Holland <strong>en</strong> Weet Ik<br />

Veel. Vrag<strong>en</strong> & Antwoord<strong>en</strong>, 2 tot 6 spelers, <strong>van</strong>af 12 jaar, speelduur 25 minut<strong>en</strong>,<br />

€6,95 EAN 7434256188183<br />

gezicht in de buurt.<br />

Onbezorgd op vakantie<br />

Thuis alles goed geregeld<br />

met OMNIA CCS<br />

CARAVAN & CAMPER<br />

SCHADESERVICE<br />

e<strong>en</strong> buurtzame bank is e<strong>en</strong> vertrouwd<br />

Al ruim 100 jaar.<br />

gezicht in de buurt. Al ruim 100 jaar.<br />

Ook<br />

buurtzaam<br />

bankier<strong>en</strong>?<br />

Loop gerust<br />

binn<strong>en</strong>.<br />

69<br />

Uw schadehersteller<br />

24 uur bereikbaar<br />

Landelijk netwerk<br />

Complete service<br />

De buurtzame bank.<br />

Ook voor ruitschade<br />

www.omniaccs.nl<br />

Kerkstraat 32A, 5331 CE Kerkdriel • Telefoon (0418) 63 30 20 • www.arnold<strong>van</strong>hooft.nl<br />

Bij schade bel<br />

085 - 401 36 26


am<strong>en</strong> Veilig<br />

et Nh1816<br />

50% korting<br />

op brandprev<strong>en</strong>tiemiddel<strong>en</strong><br />

Nh1816 biedt de beste inboedel- <strong>en</strong> woonhuisverzekering, maar helpt ook jouw<br />

woning veilig(er) te mak<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld met gerichte brandprev<strong>en</strong>tietips <strong>en</strong> kwalitatief<br />

hoogwaardige brandprev<strong>en</strong>tie middel<strong>en</strong>. Maak nu gebruik <strong>van</strong> het led<strong>en</strong>voordeel <strong>van</strong> de<br />

Coöperatie Nh1816 Verzekering<strong>en</strong>. Download de VerzekeringApp of ga naar<br />

Nh1816.nl/prev<strong>en</strong>tiewinkel voor meer informatie.<br />

Rookmelders zijn per 1 juli <strong>2022</strong> verplicht op elke woonverdieping<br />

Meer informatie?<br />

Nh1816.nl/prev<strong>en</strong>tiewinkel<br />

Scan <strong>en</strong> download<br />

direct de app

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!