08.09.2022 Views

Binnendijks 2022 35-36

Binnendijks van 9 september 2022

Binnendijks van 9 september 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MUZIKANTEN GEZOCHT!<br />

Zoek je instrument op en speel met ons<br />

mee! Ensemble Waterland is een groep<br />

van 13 muzikanten en speelt om de<br />

twee weken op donderdagavond van<br />

20.00 tot 22.00 uur in Onder de Linden<br />

te Middenbeemster o.l.v. dirigent<br />

Huub Robeerts.<br />

Het repertoire is klassiek maar ook het lichtere<br />

genre komt aan bod. Wij gaan niet voor<br />

spetterende optredens maar voor het plezier<br />

in het samen muziek maken. Af en toe spelen<br />

we voor eigen publiek of doen mee aan b.v.<br />

de ensembledag in de Jisperkerk. De groep<br />

speelt al heel wat jaren samen en wordt langzaamaan<br />

kleiner, dus nieuwe leden zijn meer<br />

dan welkom. Gezien de samenstelling van<br />

de groep denken we aan de volgende instrumenten:<br />

blokfluit, klarinet, hobo, fagot, contrabas,<br />

cello, viool of gamba.<br />

Enthousiast? Stuur dan een mailtje naar<br />

hopfner@planet.nl of kom langs in Onder<br />

de Linden te Middenbeemster. Wij zijn daar<br />

vanaf 1 september <strong>2022</strong> om de twee weken.<br />

Doe met ons mee, samen muziek maken is<br />

geweldig leuk!<br />

Seizoen <strong>2022</strong>-2023 start<br />

zaterdag 17 september met<br />

een spetterende opening.<br />

Zo kan iedere liefhebber kennis maken met theater ‘Onder de Linden’, een heel intiem<br />

theatertje met een geweldig programma: meer weten: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Meer info en kaartjes kopen:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 150 (Marktplein),<br />

Middenbeemster<br />

OVERGANGSRECHT AL EERDER<br />

GESPLITSTE WONINGEN<br />

EN KAMERVERHUUR<br />

Volgens de Huisvestingsverordening 2021 heb je in Purmerend niet alleen<br />

voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige<br />

woonruimten (kamerverhuur) en het verbouwen van een woonruimte naar<br />

meerdere woonruimten voor de verhuur (bouwkundige splitsing) een vergunning<br />

nodig, maar óók voor het omgezet houden en verbouwd houden.<br />

Eigenaren die hun woning hebben omgezet en verbouwd voor de verhuur<br />

op een moment dat er nog geen vergunning nodig was, zijn met de inwerkingtreding<br />

van de Huisvestingsverordening opeens in overtreding; zij<br />

hebben namelijk nu een vergunning nodig voor het omgezet houden en<br />

verbouwd houden van hun woonruimte. Dat is niet eerlijk en om die reden<br />

heeft de raad besloten overgangsrecht op te nemen in de huisvestingsverordening.<br />

Dat betekent dat deze eigenaren tot 1 oktober a.s. de kans krijgen<br />

de vergunning alsnog aan te vragen. De strenge regels van de Huisvestingsverordening<br />

gelden dan niet. Wel worden er aan de vergunning voor<br />

omzetting voorwaarden gesteld. Zo mag er op het moment dat de vergunning<br />

wordt aangevraagd geen overlast zijn en er mogen binnen één jaar na<br />

vergunningverlening niet meer dan vier kamers in het omgezette pand zijn.<br />

U vindt alle informatie over het aanvragen van de<br />

vergunning en de eisen waaraan u moet voldoen hier:<br />

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664049/2<br />

De nieuwe najaarskleuren<br />

John van G zijn binnen<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

11.00-11.45 UUR, E 5,-<br />

‘EEN MUZIKALE REIS’<br />

MET JERITZA TONEY<br />

KINDERVOORSTELLING 4+<br />

13.00-14.00 UUR,E 5,-<br />

KOFFIECONCERT: ‘PETER TRIO’<br />

MARTA PEDREIRA (KLARINET), INES LOPEZ (CELLO)<br />

EN KATIE YAO (PIANO),<br />

15.30-16.30, E 5,-<br />

NADJA FILTZER<br />

‘MIJN ZWERVEND HART’<br />

VANAF 20.00 UUR, E 5,-<br />

EN ‘LAST BUT NOT LEAST’ SWINGEN WE DE AVOND DOOR MET<br />

GROOVING TIME<br />

BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9 september <strong>2022</strong> 3<br />

Beweegkaravaan voor sporters<br />

met beperking in Zaanstreek-<br />

Waterland; Ben jij er ook bij?<br />

Beweegkaravaan voor sporters met beperking in Zaanstreek-Waterland;<br />

Ben jij er ook bij?<br />

Beweegkaravaan voor sporters met beperking in Zaanstreek-Waterland;<br />

Ben Vijf partijen jij er ook in Zaanstreek-Waterland bij?<br />

slaan tijdens de Nationale Sportweek in september Oecumenisch de Leerhuis Beemster<br />

handen Vijf ineen partijen organiseren in Zaanstreek-Waterland De Beweegkaravaan. slaan Programma Op drie locaties in Edam, Vanaf het najaar tot het voorjaar (‘winterseizoen’)<br />

de wordt in de Kapel het zogenaamde<br />

Vijf<br />

Middenbeemster<br />

partijen tijdens in de Zaanstreek-Waterland Nationale en Krommenie Sportweek wordt in september slaan<br />

een<br />

tijdens<br />

(sport)evenement Bij de Sportcentrum Nationale De georganiseerd<br />

Sportweek Kloek in Middenbeemster<br />

sport- kan Op je en op drie zaterdag beweegaanbod<br />

in september<br />

speciaal voor<br />

handen<br />

sporters de met<br />

ineen handen een<br />

en ineen beperking.<br />

organiseren en organiseren Op<br />

De<br />

locatie<br />

Beweegkaravaan. De Beweegkaravaan.<br />

Op en<br />

wordt het<br />

locaties 24 september in Edam,<br />

voor sporten aangepast Leerhuis georganiseerd. Eens in de veertien<br />

Middenbeemster<br />

sporten in de regio gepresenteerd<br />

drie Krommenie locaties in Edam, wordt<br />

en jij<br />

Middenbeemster<br />

met een en beperking. Krommenie Op wordt locatie een (sport) wordt het beren. sport- Tussen beweegaanbod 13:00 uur en 16:00 voor wordt aangepast er<br />

een<br />

kunt<br />

(sport)evenement<br />

meedoen met gratis<br />

als rolstoelhandbal georganiseerd<br />

clinics!<br />

en rolstoelbasketbal speciaal pro-<br />

voor dagen op donderdagochtend (van 09.45 tot<br />

sporters<br />

sporten<br />

Plezier<br />

11.00 uur) komen belangstellenden bij elkaar<br />

evenement<br />

in de regio<br />

georganiseerd<br />

gepresenteerd<br />

speciaal<br />

en<br />

voor<br />

jij kunt<br />

sporters<br />

met een beperking. Op locatie wordt het seerd. Adres: Insulindeweg 11, 1462 MJ Mid-<br />

meedoen met gratis clinics!<br />

Tijdens de clinics die worden gegeven staat samen naast bewegen deze twee sporten mét plezier nog meer voorop. georgani-<br />

Want om vanuit het oecumenisch gedachtengoed<br />

te discussiëren over de maatschappe-<br />

Plezier<br />

plezier hebben in bewegen is belangrijk. Op de dag zelf krijgen deelnemers ook informatie<br />

Tijdens<br />

over het sport- de<br />

reguliere<br />

clinics en beweegaanbod die<br />

aanbod,<br />

worden<br />

mogelijkheden<br />

gegeven voor aangepast staat<br />

van<br />

samen denbeemster<br />

Uniek<br />

bewegen<br />

Sporten<br />

mét<br />

Uitleen<br />

plezier<br />

en<br />

voorop.<br />

de financiële<br />

Want lijke betekenis van passages uit de bijbel. Al<br />

plezier<br />

mogelijkheden<br />

hebben sporten in om<br />

in de bewegen regio de drempel gepresenteerd is belangrijk.<br />

naar en bewegen jij Op kunt de<br />

te<br />

dag<br />

verlagen.<br />

zelf krijgen deelnemers ook informatie veertig jaar lang. Anneke Eeken uit Zuidoostbeemster<br />

is vanaf het begin actief betrokken<br />

over het meedoen reguliere met aanbod, gratis clinics! mogelijkheden van Aanmelden Uniek Sporten meer Uitleen informatie en de financiële<br />

mogelijkheden<br />

Programma<br />

om de drempel naar bewegen te Ben verlagen. jij ook bij? Meld je dan aan via deze bij dit initiatief. Aan haar het woord.<br />

Plezier<br />

pagina: https://jouw.teamsportservice.nl/<br />

Programma<br />

Bij Sportcentrum De Kloek in Middenbeemster kan je op zaterdag 24 september sporten “Na als ons huwelijk in 1957 zijn we aan het Zuiderpad<br />

komen wonen. Daar woon ik nu nog<br />

rolstoelhandbal Tijdens de en clinics rolstoelbasketbal die worden gegeven proberen. staat Tussen zaanstreek-waterland/aanmeldpaginabeweegkaravaan/.<br />

je op zaterdag<br />

13:00 uur en 16:00 wordt er naast deze<br />

twee<br />

Bij Sportcentrum<br />

sporten samen bewegen nog<br />

De<br />

meer<br />

Kloek mét georganiseerd. plezier in Middenbeemster voorop. Want Adres: plezier<br />

hebben en in bewegen rolstoelbasketbal is belangrijk. Op proberen. de dag Tussen je meer 13:00 informatie uur en of heb 16:00 je ergens wordt hulp er naast bij deze Grote Vaart maar ging, om niet meer zo lang<br />

kan<br />

Insulindeweg 11, 1462 Heb 24 je september<br />

MJ nog Middenbeemster<br />

vragen, sporten wil steeds. als Mijn man werkte als stuurman op de<br />

rolstoelhandbal<br />

twee<br />

Aanmelden<br />

sporten zelf krijgen<br />

en<br />

nog<br />

meer<br />

deelnemers meer<br />

informatie<br />

georganiseerd. ook informatie over Adres: het Insulindeweg nodig? Wij denken 11, graag 1462 met MJ je Middenbeemster<br />

mee. achtereen van huis te zijn, op kantoor werken<br />

Ben jij er ook bij? Meld je dan aan via deze pagina:<br />

reguliere aanbod, mogelijkheden van de Uniek Neem dan contact op met Melvin Smid via in Amsterdam. Zoals in die tijd te doen gebruikelijk,<br />

moest ik na het huwelijk mijn baan als<br />

Aanmelden<br />

https://jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland/aanmeldpagina-beweegkaravaan/.<br />

Sporten en Uitleen meer en informatie de financiële mogelijkheden m.smid@spurd.nl.<br />

Ben<br />

Heb<br />

jij<br />

je<br />

er<br />

nog<br />

ook<br />

vragen,<br />

bij? Meld<br />

wil<br />

je<br />

je<br />

dan<br />

meer<br />

aan<br />

informatie<br />

via deze<br />

of<br />

pagina:<br />

heb je ergens hulp bij nodig? Wij denken graag<br />

met om de drempel naar bewegen te verlagen.<br />

https://jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland/aanmeldpagina-beweegkaravaan/.<br />

je mee. Neem dan contact op met Melvin Smid via m.smid@spurd.nl.<br />

lerares op een huishoudschool opzeggen.<br />

Heb je nog vragen, wil je meer informatie of heb je ergens hulp bij nodig? Wij denken graag Ik ben van huis uit katholiek maar voel me<br />

met je mee. Neem dan contact op met Melvin Smid via m.smid@spurd.nl.<br />

sterk betrokken bij het oecumenische gedachtengoed.<br />

Toen in 1982 sprake was van de<br />

19 AUGUSTUS T/M 16 NOVEMBER <strong>2022</strong><br />

oprichting van een Leerschool in de Beemster,<br />

ben ik gelijk actief geworden. Omdat we<br />

Etude de la Plante<br />

vlakbij de Kapel wonen, de locatie waar de<br />

bijeenkomsten vanaf het begin plaats vinden,<br />

fungeerden mijn man en ik als gastmensen.<br />

Koffie zetten, zaal inrichten. Zorgen voor een<br />

gastvrije ambiance. Met hulp van anderen.<br />

Het Purmerends Museum toont<br />

dit najaar de invloed die Franse<br />

platenboeken met afbeeldingen<br />

van weelderige bloemen en planten<br />

hadden op het Purmerends jugendstil<br />

aardewerk rond 1900.<br />

Aan het einde van de 19e eeuw ontstaan in<br />

Purmerend de eerste fabrieken voor sieraardewerk.<br />

Al snel worden bloemen en planten<br />

onderwerp van de decoraties op het keramiek,<br />

waarbij Franse platenboeken als La<br />

Plante et ses Applications Ornementales<br />

(1896) en Etude de la Plante (1903) door kunstenaars<br />

worden gebruikt als inspiratiebron.<br />

In de tentoonstelling in het Purmerends<br />

Museum zijn enkele rijk geïllustreerde platen<br />

uit beide boeken te zien met daarbij keramiek<br />

uit de eigen collectie waarop vergelijkbare<br />

afbeeldingen van bloemen zijn gebruikt.<br />

De toegepaste decoraties vallen binnen de<br />

Nederlandse Jugendstil. Een stijl die ontstaat<br />

als reactie op de industrialisatie eind 19e<br />

eeuw, wanneer in korte tijd een onpersoonlijke<br />

industriële samenleving ontstaat. Een<br />

groep van vooral kunstenaars wil kunst en<br />

kunstnijverheid weer samenbrengen. Voorwerpen<br />

moeten niet alleen een goede vorm<br />

krijgen, maar ook een mooi uiterlijk, waardoor<br />

kunst voor iedereen toegankelijk wordt.<br />

Binnen dit gedachtegoed komt het bloemmotief<br />

centraal te staan. Omdat bloemen snel<br />

verwelken, worden zij in verband gebracht<br />

met vergankelijkheid en eindigheid. Maar<br />

bloemen dragen ook het zaad voor nieuw<br />

leven. Hiermee vertegenwoordigen ze de tijdgeest;<br />

aan de ene kant het gevoel van maatschappelijk<br />

en cultureel verval, aan de andere<br />

kant het geloof in spirituele verlichting en<br />

sociale vooruitgang.<br />

Behalve voor keramiek blijken de boeken<br />

La Plante et ses Applications Ornementales<br />

en Etude de la Plante ook van groot belang<br />

voor ontwerpers die bloemmotieven wilden<br />

gebruiken in stoffen, behang en sieraden.<br />

Oecumenisch Leerhuis Beemster<br />

LEZERSFOTO<br />

Vanaf het begin heb ik voor mezelf gedetailleerde<br />

aantekeningen bijgehouden. Waaronder<br />

interessante gedachtes uitgesproken<br />

tijdens de bijeenkomst. Zodat ik daar thuis op<br />

mijn gemak nog eens over kan mijmeren.<br />

Het Leerhuis Beemster, geïnitieerd door de<br />

Raad van Kerken in samenwerking met pastoor<br />

Bogaerts uit Purmerend, is vanaf het<br />

begin een succes. Mede omdat een soortgelijk<br />

initiatief in Purmerend met het vertrek van<br />

predikant Bert Kuipers ten einde kwam.<br />

Op dit moment zijn Jan Duin en Nico Schroevers<br />

de ‘gangmakers’. Zij maken een jaarplanning<br />

en leiden de bijeenkomsten. Procesmatig<br />

en inhoudelijk. Beginnend met een korte inleiding.<br />

Dit kan een gedicht zijn of een eerste<br />

actuele duiding van het onderwerp. Na het<br />

hardop lezen van de tekst door de aanwezigen,<br />

wordt met elkaar van gedachte gewisseld<br />

over wat de inhoud met ons doet. In<br />

relatie tot de actualiteit van het leven. Om zo<br />

meer inzicht te krijgen in de tekst. Deze bijeenkomsten<br />

van bezinning worden door de<br />

aanwezigen als zeer waardevol ervaren”.<br />

Belangstelling? Neem contact op met Jan of<br />

Nico. Zij kunnen u informeren over de bijeenkomsten<br />

in de Kapel in Zuidoostbeemster.<br />

GEERT<br />

(OP DE FOTO: ANNEKE BLADERT DOOR<br />

HAAR OMVANGRIJK PERSOONLIJK ARCHIEF)<br />

Jarenlange bloemenperkjes verzorgd door Beemster bewoners.<br />

De verschillende soorten zonnebloemen zijn een lust voor het oog tijdens het wandelen.<br />

DANIELLA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!