20.10.2022 Views

CFF0622 we love curls

Voor het eerst in jaren puilden de agenda’s weer uit van de presentaties en events. Eindelijk, moet iedereen hebben gedacht, want de animo was groot. Van de kick-off van de Coiffure Award 2023, de Amsterdam Fashion Week, de Essential Looks 22/2 presentatie tot de groots opgezette Kao Salon Global Experience; overal bleek het druk en was de sfeer uitstekend. Het was niet het enige dat opviel. Het modellenbeleid heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dat was ook wel nodig, want qua diversiteit en inclusiviteit viel er nog wel het een en ander te verbeteren. De kappers die we backstage spraken, juichten dat toe. “Het is niet meer van deze tijd om alleen maar witte modellen in een collectie te laten zien”, vertelde Arjan Bevers voorafgaand aan het Trend Event van Schwarzkopf Professional. Francis Schroembges, die chef de cabine was bij de show van Francon tijdens de Amsterdam Fashion Week, legde uit dat ze verschillende looks had gecreëerd voor de uiteenlopende modellen. Krullend haar was in vol ornaat te zien. “Tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer hetzelfde te zijn, aldus Francis. “De modellen zijn diverser en als haarstylist wil je daar zoveel mogelijk recht aan doen.” Dat betekent wel dat je als kapper met elk haartype - en dus ook met alle variaties in curls - moet kunnen werken. Dat valt niet altijd mee, want in de opleiding komt vaak alleen de basis aan bod. Wij vroegen daarom aan zes deelnemers van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben. Wat zijn belangrijke do’s en don’ts? En waarom is krullend en/of kroeshaar een belangrijk onderdeel van hun werk? Dat levert mooie en ook herkenbare verhalen op. Van Bianca van Zwieten, die in haar pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos krullen had en zelf op onderzoek uit ging. Inmiddels vormen krul en textuur de rode draad in haar werk. Of van Bjorn la Tulippe, voor wie deelname aan de Coiffure Award dé manier was om meer ervaring met dit haartype te krijgen. En van Juliette den Ouden, die deze zomer een belangrijke internationale award won met textured hair. Wat dat volgens haar betekent? “Het modebeeld transformeert. Krullen mogen er zijn!” Anouk Oudkerk Pool

Voor het eerst in jaren puilden de agenda’s weer uit van de
presentaties en events. Eindelijk, moet iedereen hebben gedacht,
want de animo was groot. Van de kick-off van de Coiffure Award
2023, de Amsterdam Fashion Week, de Essential Looks 22/2 presentatie
tot de groots opgezette Kao Salon Global Experience; overal bleek het druk
en was de sfeer uitstekend.
Het was niet het enige dat opviel. Het modellenbeleid heeft de afgelopen
jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dat was ook wel nodig, want
qua diversiteit en inclusiviteit viel er nog wel het een en ander te verbeteren.
De kappers die we backstage spraken, juichten dat toe. “Het is niet meer
van deze tijd om alleen maar witte modellen in een collectie te laten zien”,
vertelde Arjan Bevers voorafgaand aan het Trend Event van Schwarzkopf
Professional. Francis Schroembges, die chef de cabine was bij de show van
Francon tijdens de Amsterdam Fashion Week, legde uit dat ze verschillende
looks had gecreëerd voor de uiteenlopende modellen. Krullend haar was in
vol ornaat te zien. “Tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer hetzelfde te
zijn, aldus Francis. “De modellen zijn diverser en als haarstylist wil je daar
zoveel mogelijk recht aan doen.”
Dat betekent wel dat je als kapper met elk haartype - en dus ook met alle
variaties in curls - moet kunnen werken. Dat valt niet altijd mee, want in de
opleiding komt vaak alleen de basis aan bod. Wij vroegen daarom aan zes
deelnemers van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben. Wat
zijn belangrijke do’s en don’ts? En waarom is krullend en/of kroeshaar een
belangrijk onderdeel van hun werk?
Dat levert mooie en ook herkenbare verhalen op. Van Bianca van
Zwieten, die in haar pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos
krullen had en zelf op onderzoek uit ging. Inmiddels vormen krul en
textuur de rode draad in haar werk. Of van Bjorn la Tulippe, voor wie
deelname aan de Coiffure Award dé manier was om meer ervaring met
dit haartype te krijgen. En van Juliette den Ouden, die deze zomer een
belangrijke internationale award won met textured hair. Wat dat volgens
haar betekent? “Het modebeeld transformeert. Krullen mogen er zijn!”
Anouk Oudkerk Pool


SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INTERVIEWS<br />

Arjan Bevers<br />

Bianca van Zwieten<br />

Kristel Ganseij<br />

Bjorn la Tulippe<br />

Bert Visser<br />

Juliette den Ouden<br />

Jessica Price<br />

WE LOVE<br />

CURLS<br />

CoiFfuRE<br />

oktober 2022


Haar: Danny van Tuijl | Fotografie: Gpluskphoto<br />

oktober<br />

DEZE EDITIE<br />

17 Editors pick<br />

Met deze collectie kwam de Britse<br />

kapper Rick Roberts in de BHA<br />

Hall of Fame. Uniek is dat hij deze<br />

felbegeerde plek kreeg door drie<br />

keer de Afro Hairdresser of the Year<br />

award te winnen.<br />

50 DNA: Jessica Price<br />

Haarstylist Jessica Price (36) uit het<br />

Zeeuwse Terneuzen wint geregeld<br />

prijzen met haar creaties, maar<br />

100 procent tevreden is ze eigenlijk<br />

nooit. Ze wil nóg beter worden en<br />

zoekt al jarenlang naar perfectie.<br />

Een interview over haar roots,<br />

moederschap en Hairstudio Infinity.<br />

22<br />

We Love<br />

Curls Guide<br />

OF HET NU OM EEN MODECAMPAGNE,<br />

EEN CATWALKSHOW OF EEN<br />

HAARCOLLECTIE GAAT: JE KUNT<br />

EIGENLIJK NIET MEER OM DIVERSITEIT<br />

EN INCLUSIVITEIT HEEN. IN DEZE<br />

GUIDE GEVEN ZES DEELNEMERS AAN<br />

DE COIFFURE AWARD TIPS OM MET<br />

ALLE VARIATIES IN CURLS TE KUNNEN<br />

WERKEN.<br />

Coiffure oktober<br />

5


58<br />

inhoud<br />

22<br />

BEHIND THE PROJECT<br />

40<br />

WE LOVE CURLS GUIDE<br />

17<br />

TOPSTYLES<br />

ANDROMEDA<br />

MAROC<br />

44<br />

EDITORS PICK<br />

TOPSTYLES<br />

FASHION<br />

14<br />

9 EDITORIAL<br />

10 SPOTLIGHT<br />

11 UPDATE<br />

20 PRODUCTFILE: L’ANZA<br />

32 BEHIND THE TREND:<br />

SEBASTIAN<br />

34 BEHIND THE TREND: L’ANZA<br />

36 PRODUCTFILE:<br />

Schwarzkopf Professional<br />

en verder...<br />

54 INDUSTRY TALKS<br />

56 BEHIND THE BRAND:<br />

People 4<br />

60 REPORT AFW<br />

62 REPORT TREND EVENT<br />

64 REPORT SALON GLOBAL<br />

EXPERIENCE<br />

6 Coiffure oktober


COIFFURE<br />

AWARD 2023<br />

Craft<br />

HET MEEST SPANNENDE & SPECTACULAIRE<br />

EVENT UIT DE BRANCHE!<br />

WIE ZULLEN OP 14 MEI 2023 DIE FELBEGEERDE COIFFURE AWARDS<br />

IN ONTVANGST NEMEN? WIJ DAGEN JE UIT OM EEN COLLECTIE TE<br />

MAKEN. TOON JOUW VAKMANSCHAP EN LAAT JE CREATIVITEIT ZIEN.<br />

DURF JIJ DE COMPETITIE AAN TE GAAN?<br />

DOE MEE EN CRAFT THE FUTURE! Inschrijven online via www.<br />

coiffureaward.nl. Na inschrijving ontvang je het reglement en<br />

promotiemateriaal voor de salon. Hiermee kan jij ook jouw klanten<br />

laten zien dat jij meedoet aan deze prestigieuze <strong>we</strong>dstrijd.<br />

VOOR MEER INFORMATIE BEL JE MET 0183 509468 OF MAIL<br />

ASKACADEMYNL@HENKEL.COM @COIFFUREAWARD


WWW.COIFFURE.NL<br />

eenenvijftigste jaargang<br />

nummer oktober 2022<br />

hoofdredacteur<br />

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |<br />

tel. 088 64 406 34<br />

eindredacteur<br />

Maaike van der Westen<br />

uitgave van<br />

Coiffure Media<br />

media-adviseurs<br />

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder<br />

mede<strong>we</strong>rkers<br />

Marian Vleerlaag |Susanne Hellendoorn<br />

Caroline Westdijk | Aranka Klomp<br />

fotografen<br />

Alain Gil-Gonzalez | Caroline Westdijk<br />

media-order<br />

088 22 666 90| traffic@persmanager.nl<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’<br />

Uitgeefteam Coiffure Media Group<br />

Ronald Vedder | Rik Stuivenberg<br />

Coiffure Exclusive Membership € 192,50 per jaar<br />

Coiffure Membership € 112,00 per jaar<br />

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland en<br />

bij automatische incasso. Bij betaling via een factuur bedragen<br />

de administratiekosten € 2,95 excl. btw.<br />

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW<br />

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND<br />

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK<br />

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE<br />

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN<br />

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS<br />

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.<br />

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER<br />

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN<br />

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.<br />

abonnementenadministratie<br />

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)<br />

coiffure@mijntijdschrift.com<br />

verschijningsfrequentie<br />

8 keer per jaar<br />

vormgeving<br />

Denise Wijsman<br />

druk<strong>we</strong>rk<br />

Veldhuis Media Raalte<br />

ISSN 0165-3679<br />

reproduktie<br />

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG<br />

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD<br />

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE<br />

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,<br />

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE<br />

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.<br />

Arjan Bevers<br />

We <strong>love</strong> <strong>curls</strong><br />

Voor het eerst in jaren puilden de agenda’s <strong>we</strong>er uit van de<br />

presentaties en events. Eindelijk, moet iedereen hebben gedacht,<br />

want de animo was groot. Van de kick-off van de Coiffure Award<br />

2023, de Amsterdam Fashion Week, de Essential Looks 22/2 presentatie<br />

tot de groots opgezette Kao Salon Global Experience; overal bleek het druk<br />

en was de sfeer uitstekend.<br />

Het was niet het enige dat opviel. Het modellenbeleid heeft de afgelopen<br />

jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dat was ook <strong>we</strong>l nodig, want<br />

qua diversiteit en inclusiviteit viel er nog <strong>we</strong>l het een en ander te verbeteren.<br />

De kappers die <strong>we</strong> backstage spraken, juichten dat toe. “Het is niet meer<br />

van deze tijd om alleen maar witte modellen in een collectie te laten zien”,<br />

vertelde Arjan Bevers voorafgaand aan het Trend Event van Schwarzkopf<br />

Professional. Francis Schroembges, die chef de cabine was bij de show van<br />

Francon tijdens de Amsterdam Fashion Week, legde uit dat ze verschillende<br />

looks had gecreëerd voor de uiteenlopende modellen. Krullend haar was in<br />

vol ornaat te zien. “Tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer hetzelfde te<br />

zijn, aldus Francis. “De modellen zijn diverser en als haarstylist wil je daar<br />

zoveel mogelijk recht aan doen.”<br />

Dat betekent <strong>we</strong>l dat je als kapper met elk haartype - en dus ook met alle<br />

variaties in <strong>curls</strong> - moet kunnen <strong>we</strong>rken. Dat valt niet altijd mee, want in de<br />

opleiding komt vaak alleen de basis aan bod. Wij vroegen daarom aan zes<br />

deelnemers van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben. Wat<br />

zijn belangrijke do’s en don’ts? En waarom is krullend en/of kroeshaar een<br />

belangrijk onderdeel van hun <strong>we</strong>rk?<br />

Dat levert mooie en ook herkenbare verhalen op. Van Bianca van<br />

Zwieten, die in haar pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos<br />

krullen had en zelf op onderzoek uit ging. Inmiddels vormen krul en<br />

textuur de rode draad in haar <strong>we</strong>rk. Of van Bjorn la Tulippe, voor wie<br />

deelname aan de Coiffure Award dé manier was om meer ervaring met<br />

dit haartype te krijgen. En van Juliette den Ouden, die deze zomer een<br />

belangrijke internationale award won met textured hair. Wat dat volgens<br />

haar betekent? “Het modebeeld transformeert. Krullen mogen er zijn!”<br />

Haar: Bianca van Zwieten<br />

Met collega Maaike van der Westen<br />

(links) in de RAI<br />

Coiffure Media<br />

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle<br />

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

Haar: Danny van Tuijl<br />

Fotografie: Gpluskphoto<br />

Coiffure oktober<br />

9


L’ANZA Healing CURLS<br />

Gezonde krullen met<br />

blijvende bounce<br />

Veerkrachtige krullen die glanzen en niet pluizen. Wie wil ze niet? De nieuwste innovatie van L’ANZA<br />

Healing Hair Color & Care is L’ANZA Healing CURLS. De lijn bestaat uit zeven professionele producten,<br />

die iedereen met golven, krullen of kroeshaar gezonde krullen met een blijvende bounce geeft. Curl po<strong>we</strong>r!<br />

In elk product bundelen plantaardige proteïnen, vegan boters en uit de natuur<br />

gewonnen botanische ingrediënten hun krachten om het haar een gezonde en<br />

pluisvrije glans te geven. Zo zorgt de proteïne op plantaardige basis voor maximale<br />

krulkracht en het Vegan Butter Complex voor hydratatie, zachtheid en glans. De<br />

toegevoegde pure en natuurlijke ingrediënten bevorderen gezonde krullen. Je kunt de<br />

producten mixen en matchen tot de perfecte Curltini cocktail, zodat je de mooiste<br />

krullenlook kunt creëren.<br />

BOTERMIX<br />

Het Vegan Butter Complex is een mix van lichtgewicht botanische boters met<br />

essentiële lipiden en verzachtende ingrediënten. Het haar wordt hiermee op<br />

natuurlijke wijze gehydrateerd. Het Vegan Butter Complex verbetert de veerkracht<br />

en elasticiteit van krullen en vermindert haarbreuk. De combinatie van capuaçuboter,<br />

moringaboter en mangoboter verhoogt daarnaast de glans van het haar en<br />

minimaliseert pluis.<br />

ZEVEN PRODUCTEN<br />

De nieu<strong>we</strong> Healing CURLS lijn bestaat uit zeven producten. De kleurveilige Butter<br />

Shampoo, met de nieu<strong>we</strong> Micro-Lather Surfactant technologie, zorgt voor een romige,<br />

sulfaatvrije reiniging die het lipidegehalte van het haar niet verstoort. De Butter<br />

Conditioner hydrateert en ontwart het haar intensief. Het geeft flu<strong>we</strong>elzachte krullen<br />

en textuur. Curl Therapy is een lichtgewicht leave-in vochtinbrengende conditioner.<br />

Het sluit de haarschubben af, hydrateert en ontwart direct. Curl Restore is een diep<br />

hydraterende leave-in behandeling. Het doordrenkt krullen intensief met vocht. De<br />

Curl Boost Spray versterkt de textuur met lichtgewicht versteviging en zorgt voor<br />

enorm veerkrachtige krullen. Curl Flex is een sterke, flexibele en ondersteunende<br />

gel voor langdurige krulcontrole. Het creëert een sterke, veerkrachtige versteviging<br />

voor residuvrije krullen, zonder plakkerig of hard aan te voelen. De Curl Whirl<br />

definieert krullen en geeft zachte, flexibele versteviging en lichtgewicht hydratatie<br />

aan elk krulbeeld. Het maakt de haarschubben glad om pluizig en springerig haar te<br />

voorkomen.<br />

GREEN<br />

COMMITMENT<br />

L’ANZA Healing Haircare<br />

heelt, verzegelt en beschermt<br />

haar over de hele <strong>we</strong>reld.<br />

Het maakt gebruik van de<br />

nieuwste technologieën om<br />

voor te blijven op de rest.<br />

Het merk houdt zich aan<br />

een ‘green commitment’<br />

door ervoor te zorgen dat<br />

alle producten en acties<br />

een gezonde en duurzame<br />

aarde ondersteunen. Alle<br />

L’ANZA producten zijn vrij van<br />

sulfaten, natrium, chloride,<br />

parabenen, gluten en EDTA.<br />

20 Coiffure oktober


productfile<br />

“Je kunt de<br />

producten<br />

mixen en<br />

matchen tot<br />

de perfecte<br />

Curltini<br />

cocktail”<br />

Coiffure oktober<br />

21


Fotografie: Gpluskphoto<br />

NAAM:<br />

ARJAN BEVERS<br />

SALON:<br />

AVANTI KAPPERS IN<br />

HELMOND<br />

FOTO:<br />

UIT DE WINNENDE<br />

DAMESCOLLECTIE REGIO<br />

ZEELAND, NOORD-<br />

BRABANT EN LIMBURG<br />

22 Coiffure oktober


thema<br />

WE LOVE<br />

CURLS<br />

GUIDE<br />

OF HET NU OM EEN MODECAMPAGNE, EEN CATWALKSHOW OF EEN<br />

HAARCOLLECTIE GAAT: JE KUNT EIGENLIJK NIET MEER OM DIVERSITEIT EN<br />

INCLUSIVITEIT HEEN. Dat betekent dat je als kapper ook met ieder haartype - dus ook<br />

alle variaties in <strong>curls</strong> - moet kunnen <strong>we</strong>rken. Coiffure vroeg aan zes deelnemers<br />

van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben en waarom KRULLEND<br />

EN/OF KROESHAAR EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HUN COLLECTIE IS.<br />

#1 ARJAN BEVERS<br />

“DIT WAS HÉT BEELD VAN<br />

DE COLLECTIE VOOR MIJ”<br />

IN JE WERK ALS GLOBAL COLOUR AMBASSADOR VOOR<br />

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL EN IN JE COIFFURE AWARD<br />

COLLECTIES LAAT JE VEEL VERSCHILLENDE HAARSTRUCTUREN<br />

ZIEN, OOK KRULLEND EN KROESHAAR. WAAROM IS DAT<br />

BELANGRIJK VOOR JOU?<br />

“Op de eerste plaats vind ik het belangrijk dat <strong>we</strong> bij Schwarzkopf<br />

Professional collecties maken voor iedereen. Veel te lang hebben <strong>we</strong><br />

alleen maar witte meisjes in de campagnes gezien. Het is heel goed dat<br />

<strong>we</strong> daarvan af zijn. Essential Looks wordt over de hele <strong>we</strong>reld gebruikt.<br />

Een groot deel van de <strong>we</strong>reldbevolking heeft een vorm van sterk krullend<br />

of kroeshaar, dus het is superlogisch dat <strong>we</strong> dat in onze collectie laten<br />

zien. Persoonlijk hou ik enorm van verschillende texturen en structuren,<br />

dus ik probeer dit altijd in mijn eigen collecties terug te laten komen.”<br />

HOE HEB JE ALS KAPPER GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE<br />

KRULTYPES TE WERKEN?<br />

“Vooral door ervaring. Ik knip en kleur al ruim 25 jaar en dan krijg je<br />

alle verschillende haarstructuren <strong>we</strong>l eens in je kappersstoel. Je gaat dan<br />

vanzelf merken wat <strong>we</strong>rkt of wat niet <strong>we</strong>rkt. Verder heb ik veel geleerd<br />

van Tyler Johnston, die heeft op Barbados gewoond en daar zoveel<br />

geleerd op het gebied van kroeshaar. Als hij daarmee bezig is, vraag ik<br />

hem het hemd van het lijf!”<br />

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ<br />

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?<br />

“Goed kijken naar het haar, bij iedereen is de krul <strong>we</strong>er net even anders.<br />

Het is niet echt ‘one size fits all’. Met knippen vind ik het heel belangrijk<br />

om eerst met de klant te gaan zitten en te kijken hoe de natuurlijke<br />

valling is van het haar. Waar valt het open, waar zitten de volumes en<br />

waar niet? Ik knip de basis in licht vochtig haar en vervolgens - als het<br />

haar begint te drogen - doe ik de laatste personalisering.<br />

Styling is vooral een k<strong>we</strong>stie van geduld, een föhn die te hard blaast<br />

maakt alles enorm pluizig. Ik maak een mix van verschillende<br />

producten; eerst een beetje stylingbalsem in het haar, daarna een definer<br />

in de lengtes en de punten en voor de stevigheid ben ik een grote fan van<br />

een goede mousse. Daarna de föhn met diffuser, de lage stand en niet te<br />

Coiffure oktober<br />

23


“Veel te lang hebben <strong>we</strong> alleen maar witte meisjes in de campagnes<br />

gezien. Het is heel goed dat <strong>we</strong> daarvan af zijn.”<br />

(ARJAN BEVERS)<br />

warm. Ook belangrijk: geduld! Als het haar het nodig heeft, gebruik ik<br />

ook <strong>we</strong>l eens een kleine curling iron van Max Pro om sommige krullen<br />

net iets meer definitie te geven.”<br />

HOE ZIJN DEZE LOOKS TOT STAND GEKOMEN? WELKE<br />

TECHNIEKEN HEB JE GEBRUIKT?<br />

“Ja, dit was voor mij <strong>we</strong>l hét beeld van de collectie! Ik heb echt<br />

moeite moeten doen om deze modellen te krijgen. Ik wilde ze per<br />

se in mijn collectie, omdat ze allebei echt unieke looks hebben. Bij<br />

beide modellen heb ik gebruikgemaakt van hun natuurlijke textuur.<br />

Die heb ik benadrukt door het haar licht vochtig te maken en het<br />

daarna op te draaien en vast te zetten met speldjes. Daarna hebben<br />

ze t<strong>we</strong>e uur onder een droogkap gezeten om het haar echt helemaal<br />

droog te krijgen. Dan is het zo sterk en bouncy, dat je bijna geen<br />

stylingproducten meer nodig hebt.”<br />

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?<br />

“Voor de nieu<strong>we</strong> Essential Looks collectie heb ik een heel mooie,<br />

commerciële kleurtechniek bedacht: de dimensional sombre. Het haar<br />

is in driehoekige verdelingen gekleurd in zachte tinten. Dat lijkt best<br />

heftig, maar juist in sterk krullend haar <strong>we</strong>rkt dit heel goed. Als de<br />

verdelingen te fijntjes zijn, krijg je een soort ‘waas van kleur’ en dat is<br />

niet zo mooi.”<br />

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?<br />

“Vraag je klant naar hoe zij het haar doet, wat <strong>we</strong>rkt of wat niet <strong>we</strong>rkt.<br />

Jij doet een uur hun haar, zij <strong>we</strong>rken er al heel hun leven mee! Klanten<br />

met krullen of kroeshaar <strong>we</strong>ten zelf als geen ander wat <strong>we</strong>rkt. Wees<br />

niet de eigenwijze, bijdehandte kapper, maar luister naar je klant.”<br />

#2 BIANCA VAN ZWIETEN<br />

“IN MIJN WERK KIES IK<br />

BIJNA ALTIJD VOOR<br />

STRUCTUUR”<br />

IN JE WINNENDE DAMESCOLLECTIE LAAT JE VERSCHILLENDE<br />

HAARTYPES ZIEN, OOK STERK KRULLEND HAAR. WAAROM WAS<br />

DIE DIVERSITEIT VOOR JOU BELANGRIJK?<br />

“Iedere haarstructuur heeft zijn eigen mogelijkheden en limieten.<br />

Om bepaalde vormen en dieptes te bereiken in de kapsels, kun je een<br />

krullende of sterk krullende haarstructuur nodig hebben. In mijn <strong>we</strong>rk<br />

is vorm, silhouet en contrast van het kapsel heel erg belangrijk en<br />

daarom kies ik bijna altijd voor structuur.”<br />

HOE HEB JE ALS KAPPER GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE<br />

KRULTYPES TE WERKEN?<br />

“Op het gebied van sterk krullend haar en kroeshaar heb ik qua styling<br />

heel veel geleerd van mijn <strong>we</strong>rk tijdens de Fashion Weeks in Parijs en<br />

Milaan. Ik heb verschillende Lead Hairstylists (zoals Guido Palau en<br />

Eugene Souleiman) geassisteerd, die goed met dit haartype om kunnen<br />

gaan.<br />

Met de andere krultypes had ik al ervaring, omdat ik ongeveer mijn<br />

volledige pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos krullen<br />

had. Het ging zo vaak mis bij verschillende kappers, dat ik al vroeg<br />

mijn eigen onderzoek ben gaan doen. Zo ben ik mijn manier van<br />

krullen knippen en stylen gaan ontwikkelen. Ondertussen <strong>we</strong>et ik veel<br />

van textuur en structuur, en is dat ook een rode draad in mijn <strong>we</strong>rk<br />

geworden.”<br />

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ<br />

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?<br />

“Krullen knippen op nat haar is wat mij betreft een enorme don't. De<br />

vorm en het silhouet van een kapsel met krul zie je het beste op droog<br />

haar en het is het beste om dan de vorm te bepalen. En bij het hanteren<br />

van de diffuser: blijf blazen tot de krul helemaal droog is! Vaak denken<br />

klanten - maar ook stylisten - dat het beter is voor de krul om ’m nog<br />

een beetje vochtig te laten, maar daar wordt het uiteindelijk juist<br />

pluizig van.”<br />

HOE IS DE LOOK OP DE FOTO TOT STAND GEKOMEN?<br />

“Het thema van deze collectie is Post Apocalyptic. En het vrouwbeeld<br />

dat ik wilde neerzetten, draaide om sterke en futuristische karakters.<br />

Voor dit specifieke beeld was de inspiratie glamrock en punk van eind<br />

jaren 70. Daarom is de vorm in t<strong>we</strong>e hanenkammen gemaakt en de<br />

kleuren van de look zijn geïnspireerd op Ziggy Stardust. De sterk<br />

krullende textuur heb ik gekozen, omdat het goed bij het model past.<br />

Het <strong>we</strong>rkte ook heerlijk bij het maken van de vormen van deze look.”<br />

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?<br />

“Op het gebied van krullen zie je een steeds sterkere verandering naar<br />

meer en meer textuur (lees: het mag <strong>we</strong>er pluizen). De natuurlijke<br />

structuur en textuur worden omarmd en gevierd. Dat is ge<strong>we</strong>ldig om te<br />

zien! Ik vind dat heel inspirerend en het geeft op creatief gebied zoveel<br />

meer mogelijkheden, dan dat alles maar glanzend en steil moet.”<br />

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN<br />

GEKRULD HAAR?<br />

“Haarstylisten Jawara en Nikki Nelms. Zij zijn echt gespecialiseerd in<br />

krullen en kroeshaar en gaan daar megacreatief mee om.”<br />

WAT IS JOUW GOUDEN TIP?<br />

“Ontwikkel je op het gebied van krullen en textuur en laat je inspireren<br />

door specialisten. Bij de nieu<strong>we</strong> generaties klanten zijn krullen, mixed<br />

hair en kroeshaar niet meer <strong>we</strong>g te denken. Be prepared!”<br />

24 Coiffure oktober


thema<br />

Fotografie: Chris Philippo<br />

NAAM:<br />

BIANCA VAN ZWIETEN<br />

SALON:<br />

SJENKELS ROTTERDAM<br />

FOTO:<br />

UIT DE WINNENDE<br />

DAMESCOLLECTIE REGIO<br />

UTRECHT, ZUID-HOLLAND<br />

EN GELDERLAND<br />

“Ongeveer<br />

mijn volledige<br />

pubertijd<br />

en twintiger<br />

jaren heb<br />

ik een<br />

onhandelbare<br />

bos krullen<br />

gehad. Zo ben<br />

ik al vroeg<br />

mijn eigen<br />

onderzoek<br />

gaan doen.”<br />

(BIANCA VAN ZWIETEN)<br />

Coiffure oktober<br />

25


#3 KRISTEL GANSEIJ<br />

“ELK HAARTYPE<br />

HEEFT HAAR EIGEN<br />

SCHOONHEDEN”<br />

Fotografie: Petra Holland<br />

IN JE GENOMINEERDE COLLECTIE LAAT JE VERSCHILLENDE<br />

HAARTYPES ZIEN. WAAROM WAS DIE DIVERSITEIT VOOR<br />

JOU BELANGRIJK?<br />

“Ik wil als junior haarstylist laten zien wat ik kan en dat kan ik het<br />

best doen door verschillende aspecten van het vak te laten zien.<br />

Daarnaast heeft elk haartype haar eigen schoonheden.”<br />

HOE HEB JE GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE<br />

KRULTYPES TE WERKEN?<br />

“Op de kappersopleiding heb ik er al wat over geleerd, maar in de<br />

salon knippen <strong>we</strong> met een eigen techniek krullen in het haar. Hier<br />

ben ik ook in getraind en dit heb ik mezelf eigen gemaakt. Ik vind<br />

het heel erg belangrijk om naar de vorm van het gezicht te kijken,<br />

en door het haar te knippen de positieve punten naar voren te<br />

laten komen.”<br />

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS<br />

BIJ HET KNIPPEN EN STYLEN?<br />

“De do’s zijn voor mij veel product gebruiken, het haar<br />

hydrateren, veel inknippen en <strong>we</strong>rken met het McLean Curl<br />

System. Don’ts zijn het haar te bot knippen, snijden en het droog<br />

blazen zonder diffuser.”<br />

HOE IS DE LOOK OP DE FOTO TOT STAND GEKOMEN?<br />

“Het model is een vriendin van mij. Ik <strong>we</strong>et hoe ze zelf haar haren<br />

altijd doet. Ik heb gevraagd of ze model voor mij wilde zijn en of<br />

ik het op mijn eigen manier mocht knippen en stylen. We hebben<br />

het haar na het knippen opnieuw gewassen en gedroogd met een<br />

diffuser. Om wat meer bundeling te krijgen, heb ik een aantal<br />

plukken opgepakt en deze extra aangezet met een kleine krultang.<br />

Dit heb ik allemaal uitgeborsteld en vervolgens heb ik de strakke<br />

scheiding erin gelegd met behulp van veel gel en pommade.”<br />

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?<br />

“Qua trends zie ik nu veel de mannenpermanent. Ik vind het<br />

superleuk dat je daar als man ook voor kunt kiezen als je zelf geen<br />

krullen hebt. Vrou<strong>we</strong>n embracen hun eigen schoonheid en gaan<br />

terug naar hun natuurlijke haargevoel. Draag je krullen met trots!<br />

Als het maar goed verzorgd is en mooi gebundeld.”<br />

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN<br />

GEKRULD HAAR?<br />

“Op Instagram volg ik @evanjoseph<strong>curls</strong>. Hij is gespecialiseerd<br />

in krullen en laat in tutorials tips & tricks zien.”<br />

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?<br />

“Laat je creativiteit de vrije loop! En blijf in je <strong>we</strong>rk altijd zo dicht<br />

mogelijk bij jezelf.”<br />

NAAM:<br />

KRISTEL GANSEIJ<br />

SALON:<br />

FIERCE HAIR SALON<br />

IN RAALTE<br />

FOTO:<br />

UIT DE GENOMINEERDE<br />

YOUNG TALENT<br />

COLLECTIE<br />

26 Coiffure oktober


thema<br />

#4 BJORN LA TULIPPE<br />

“MIJN DEELNAME WAS DE PERFECTE<br />

MANIER OM MET DIT HAARTYPE AAN<br />

DE SLAG TE GAAN”<br />

“Vrou<strong>we</strong>n<br />

embracen<br />

hun eigen<br />

schoonheid en<br />

gaan terug<br />

naar hun<br />

natuurlijke<br />

haargevoel.”<br />

(KRISTEL GANSEIJ)<br />

IN JE GENOMINEERDE DAMES- EN HERENCOLLECTIE<br />

LAAT JE VERSCHILLENDE HAARTYPES ZIEN, OOK<br />

STERK KRULLEND EN KROESHAAR. WAAROM WAS<br />

DIE DIVERSITEIT VOOR JOU BELANGRIJK?<br />

“Culturen mengen zich sterker dan ooit, op straat maar<br />

ook in de media. Daarom vond ik het belangrijk om<br />

ervaring te krijgen met dit haartype. Ik zag het als een<br />

manier om mijn persoonlijke groei te stimuleren.”<br />

HOE HEB JE ALS KAPPER GELEERD OM MET DE<br />

VERSCHILLENDE KRULTYPES TE WERKEN?<br />

“Op het gebied van de kroesstructuur heb ik veel geleerd<br />

van de gesprekken met mijn modellen. Wat is hun eigen<br />

haarregime? Welke producten vinden ze fijn en waarom?<br />

Welke tools, tips & tricks gebruiken zij voor hun haar? Zo<br />

leerde ik bijvoorbeeld het verschil tussen t<strong>we</strong>e op het oog<br />

identieke haarstructuren, die t<strong>we</strong>e totaal verschillende<br />

manieren van omgang vereisten.<br />

Westerse krul is een totaal andere <strong>we</strong>reld, maar was voor<br />

mij al <strong>we</strong>l bekend terrein. Door mijn <strong>we</strong>rk in de salon heb<br />

ik leren <strong>we</strong>rken met slag, grove krullen en uiteindelijk alle<br />

soorten krullen.”<br />

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN<br />

DON’TS BIJ HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?<br />

“Een belangrijke do is even aan het haar te voelen. Kijk<br />

naar de verschillende lengtes in het haar en hoe het<br />

reageert als je het uittrekt. Zo <strong>we</strong>et je of je er <strong>we</strong>l of vooral<br />

niet te veel af moet halen. Dat brengt ons meteen bij<br />

een belangrijke don’t. Knip vooral niet te snel te veel af.<br />

Kleine stappen brengen je verder, dan rigoureus de schaar<br />

erin te zetten. Het ligt er natuurlijk aan <strong>we</strong>lk type krul je<br />

knipt, maar ik begin graag in nat haar. Ik reinig het eerst<br />

grondig en zet mijn basis erin, waarna ik het haar in droge<br />

staat echt begin te shapen.”<br />

HOE ZIJN DE TWEE LOOKS OP DE HERENFOTO TOT<br />

STAND GEKOMEN? WELKE TECHNIEKEN HEB JE<br />

GEBRUIKT?<br />

“Mijn idee was te spelen met t<strong>we</strong>e uitersten in shape<br />

en kleur. Het afrokapsel heb ik gekleurd met een 10<br />

vol. bleach, waarbij ik voornamelijk de lichtheid aan de<br />

voorkant heb aangebracht met een zigzag slice. Die heb<br />

ik als een grove balayage ingezet. Naar achter toe heb ik<br />

steeds meer de natuurlijke basis gehouden voor een deep<br />

shadow effect. Die heb ik vervolgens in een roodbruin<br />

teruggetoned. Op handdoekdroog haar heb ik met heel<br />

verzorgende producten ge<strong>we</strong>rkt, denk aan een curl cream<br />

en een olie. Ik heb het haar rustig doorgekamd met een<br />

grove tanden kam en het met mijn handen vormgegeven<br />

tot ik de ge<strong>we</strong>nste vorm had en het vanzelf indroogde.<br />

De flat top fade look was voor mij erg uitdagend.<br />

Ik was <strong>we</strong>l bekend met het faden van verschillende<br />

haarstructuren, maar het aansluiten van de bovenkant<br />

was ook voor mij helemaal nieuw. Belangrijk is het<br />

uitkammen van het haar met een afrokam in droge staat,<br />

om de richting van de krul omhoog te du<strong>we</strong>n. Vervolgens<br />

haal je de zijkanten <strong>we</strong>g, alsof je een heg zou snoeien met<br />

een clipper. Erg leuk om te doen en makkelijker dan je in<br />

eerste instantie denkt!”<br />

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD<br />

HAAR?<br />

“Mullets en shags zijn echt trending op dit moment.<br />

Vaak worden bij dit soort trends de krullen een beetje<br />

vergeten, maar juist met dit type haar kun je spelen met<br />

vormen. In de nieu<strong>we</strong> collectie van TONI&GUY zit een<br />

mooie look die geïnspireerd is op de mullet. Door een<br />

undercut techniek toe te passen, haal je de wijdte <strong>we</strong>g<br />

aan de zijkanten en achterkant. Door de lengte onderin<br />

te bewaren, krijg je een toffe, moderne mullet shape. De<br />

vorm kan heel makkelijk persoonlijk gemaakt worden op<br />

jouw klant of model.”<br />

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET<br />

GEBIED VAN GEKRULD HAAR?<br />

“Dexter Dapper, TONI&GUY International Art<br />

Director en gespecialiseerd in dit haartype, is voor<br />

mij een inspiratiebron ge<strong>we</strong>est. Hij heeft me uit mijn<br />

comfortzone getrokken om mijn eerste stappen te zetten<br />

in de <strong>we</strong>reld van kroeshaar.”<br />

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?<br />

“Mijn gouden tip is meer een advies: laat je niet<br />

<strong>we</strong>erhouden om dingen uit te proberen! Gun het jezelf<br />

om fouten te maken. Het onbekende is spannend, dat<br />

snap ik heel goed. Ik heb vroeger alles wat ik eng of<br />

spannend vond voor me uitgeduwd. Vraag jezelf af of<br />

je dat doet om je grenzen aan te geven of omdat je niet<br />

uit je comfortzone durft te stappen. Bij mij was het dat<br />

laatste. Vanaf dat moment heb ik op alles wat op mijn<br />

pad kwam ‘ja’ gezegd en dat heeft me ontzettend veel<br />

gebracht de afgelopen vijf jaar!”<br />

Coiffure oktober<br />

27


Fotografie: Boy Surminski<br />

NAAM:<br />

BJORN LA TULIPPE<br />

SALON:<br />

TONI&GUY ROTTERDAM<br />

FOTO:<br />

UIT DE GENOMINEERDE<br />

HERENCOLLECTIE REGIO<br />

ZUID<br />

“Mijn gouden tip is meer een advies: laat je niet <strong>we</strong>erhouden<br />

om dingen uit te proberen! Gun het jezelf om fouten te maken.”<br />

(BJORN LA TULIPPE)<br />

#5 BERT VISSER<br />

veel vaardigheden hebben. Ik heb veel geleerd van hun toegepaste<br />

technieken op krullend en kroezend haar.”<br />

“VOLG DE NATUURLIJKE<br />

VORM EN STRUCTUUR<br />

VAN HET HAAR”<br />

IN JE GENOMINEERDE COLLECTIE LAAT JE VEEL<br />

VERSCHILLENDE HAARSTRUCTUREN ZIEN. WAAROM IS DIE<br />

DIVERSITEIT VOOR JOU ZO BELANGRIJK?<br />

“In de huidige tijd zien <strong>we</strong> veel diversiteit. In mijn <strong>we</strong>rk probeer<br />

ik me zo breed mogelijk te oriënteren en me te verdiepen in de<br />

verscheidenheid van haarstructuren.”<br />

HOE HEB JE GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE KRULTYPES<br />

TE WERKEN?<br />

“Vooral door met allerlei haarstylisten te <strong>we</strong>rken, die op dat gebied<br />

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ<br />

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?<br />

“Zelf vind ik het heel belangrijk om krullend haar - maar eigenlijk elk<br />

haartype - droog te knippen. De vorm, structuur en textuur blijven<br />

dan goed zichtbaar en zo kan ik het eindresultaat goed in de gaten<br />

blijven houden.<br />

Voor de verzorging gebruik ik mijn favoriete vochtinbrengende lijn,<br />

die speciaal gericht is op krullend haar type 2 tot 4. Het bevat heel veel<br />

rijke en essentiële voedingsstoffen voor het haar, zoals oliën, boters en<br />

proteïnen.<br />

Krullend haar blijft het langst mooi en gezond door middel van air-dry.<br />

Wat ik echt afraad, is het gebruik van warme stylingtools. Sommige<br />

producten voor krullend haar bevatten veel alcohol en dat is slecht<br />

voor de haarconditie. Hierdoor droogt het haar namelijk uit.”<br />

HOE IS DEZE LOOK UIT JE DAMESCOLLECTIE TOT STAND<br />

GEKOMEN? WAT WAS JE CONCEPT?<br />

“Ik heb me laten inspireren door de geschiedenis van Afrikaanse<br />

stammen en hun eigen traditionele cultuur. Ik heb dit vervolgens<br />

28 Coiffure oktober


thema<br />

vertaald naar een futuristisch modebeeld. Ik heb een grote hoeveelheid<br />

handgemaakte dreadlocks van echt haar in het haar ge<strong>we</strong>ven. Hierdoor<br />

ontstond er veel massa en met hairspray heb ik dit in vorm gebracht.<br />

Daarna heb ik het haar in model geknipt.”<br />

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN<br />

GEKRULD HAAR?<br />

“Met haarstylist Duffy <strong>we</strong>rk ik veel backstage en hij is mijn<br />

inspiratiebron voor natuurlijk haar. Hij <strong>we</strong>rkt altijd met de natuurlijke<br />

vorm en structuur, die door de verzorging en styling worden versterkt.”<br />

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?<br />

“Volg de natuurlijke vorm en structuur van het haar. Probeer niet de<br />

textuur extreem te veranderen, daardoor wordt vaak de elasticiteit uit<br />

het haar gehaald. Combineer dit met een goede verzorging: moisture,<br />

moisture, moisture!”<br />

Fotografie: Stephane Pistel<br />

NAAM:<br />

BERT VISSER<br />

SALON:<br />

BERT VISSER LOVE FOR<br />

HAIR IN AMSTERDAM<br />

FOTO:<br />

UIT DE GENOMINEERDE<br />

COLLECTIE PERS AWARD<br />

EN CATEGORIE DAMES<br />

REGIO NOORD-HOLLAND<br />

EN FLEVOLAND<br />

“Ik heb me laten inspireren door de geschiedenis van<br />

Afrikaanse stammen en hun eigen traditionele cultuur”<br />

(BERT VISSER)<br />

Coiffure oktober<br />

29


#6 JULIETTE DEN OUDEN<br />

“HET MODEBEELD<br />

TRANSFORMEERT”<br />

IN JE WERK ALS HAARSTYLIST EN OOK IN JE WINNENDE<br />

DAMESCOLLECTIE LAAT JE VEEL VERSCHILLENDE HAARTYPES<br />

ZIEN. WAAROM IS DIE DIVERSITEIT VOOR JOU ZO BELANGRIJK?<br />

“Om eerlijk te zijn heb ik een grote liefde voor kroeshaar. Ik ben blij<br />

om te horen dat het te zien is in mijn <strong>we</strong>rk! Waarom het zo belangrijk<br />

voor mij is? Goede vraag, want op die manier ben ik er nog nooit zo<br />

mee bezig ge<strong>we</strong>est. We leven in een multiculturele samenleving en<br />

het gaat geheel vanzelf, ik zie geen verschil. Of je nu donker of licht<br />

bent, krul, kroes of steil haar hebt. Alles is authentiek en heeft iets<br />

bijzonders. Wel toon ik hiermee wat mijn voorkeur heeft en waar ik de<br />

meeste passie voor heb als haarstylist.”<br />

HOE HEB JE GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE KRULTYPES<br />

TE WERKEN?<br />

“Dit heb ik mij volledig zelf aangeleerd door te doen! Vroeger zat ik<br />

op een school met leerlingen uit verschillende culturen. Zelf had ik<br />

geen krullend of kroeshaar, maar ik vond het haar toen al fascinerend.<br />

Ik vind de textuur ge<strong>we</strong>ldig en daar begint ook mijn passie als<br />

haarstylist. Ik ben altijd bezig met hoe ik textuur kan aanbrengen of<br />

accentueren. Daarnaast hebben de internationale reizen en invloeden<br />

van andere culturen een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling.”<br />

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ<br />

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?<br />

“Hydrateer het haar, dit is een van de belangrijkste handelingen die je<br />

moet doen. Getextureerd haar is altijd vochtarmer dan steil haar, en<br />

het heeft echt vocht nodig. Knip het uit de losse hand om de shape<br />

goed te bepalen en knip het haar droog. Als je het nat knipt, is de<br />

lengte langer en wanneer het <strong>we</strong>er in de krul schiet is het al snel te<br />

kort.<br />

Krullend haar heeft vaak verschillende texturen; van sterk gekruld<br />

tot minder sterk gekruld. Hierdoor is het ook beter om het droog<br />

te knippen, zodat je de juiste shape kunt bepalen. Ik droog het haar<br />

liever niet compleet droog, maar laat het de laatste 10 procent aan de<br />

lucht drogen.<br />

Don’ts zijn haarlak, ik zie dat veel mensen gebruiken. Dit droogt<br />

het haar juist uit en maakt de structuur minder mooi. Veel willen<br />

knippen, is ook geen goed idee: een millimeter eraf kan al een groot<br />

verschil maken. Het gaat er niet om hoeveel je eraf knipt, maar hoe.<br />

En gebruik geen vette producten die een laag om het haar heen<br />

leggen, maar kies voor hydratatie.”<br />

HOE IS DE LOOK OP DE FOTO TOT STAND GEKOMEN?<br />

“De uitdaging zat hem erin dat <strong>we</strong> op een dhow boot met veel wind<br />

gingen shooten. Maar dit leek mij zo’n vette ervaring! Ik wilde<br />

een rechte shape op een gezicht met ronde vormen creëren. Een<br />

blockhead, want zo transformeer je ook het gezicht, en daar ligt dan<br />

<strong>we</strong>er mijn passie als make-up artist… Ik heb het haar volledig uit de<br />

losse hand geknipt en uiteraard van tevoren geprept en gestyled voor<br />

stevigheid.”<br />

MET DEZE FOTO HEB JE OOK EEN INTERNATIONALE PRIJS<br />

GEWONNEN. DE TOP 25 VAN DEZE BIG SHOT CATEGORIE<br />

BESTOND VRIJWEL ALLEEN UIT LOOKS MET STEIL, EUROPEES<br />

HAAR. HOE KIJK JIJ DAARNAAR?<br />

“O echt waar? Kijk, dat heb ik dus niet eens gezien! Wel heb ik onwijs<br />

veel reacties gehad van over de hele <strong>we</strong>reld, dat het zo bijzonder is<br />

dat ik deze categorie gewonnen heb met textured hair. Ik denk ook<br />

<strong>we</strong>l dat het veel losmaakt bij anderen en de ogen doet openen. Het<br />

modebeeld transformeert. Acceptatie, daar gaat het om. We zijn<br />

immers allemaal gelijk! Ik zie deze prijs als een beloning voor mijn<br />

liefde voor kroeshaar.”<br />

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?<br />

“Omdat ik zo’n liefde heb voor textuur, ben ik heel blij dat het<br />

tegenwoordig ‘mag’. Veel mensen met krullen hebben hun haar<br />

vroeger steil gedragen, het mocht er niet authentiek uitzien. Nu<br />

omarmen <strong>we</strong> het, wat ik ge<strong>we</strong>ldig vind! Ik ben erg blij met de mooie<br />

shapes; van ronde vormen tot rechte lijnen, mullets, shags, het<br />

kan allemaal. Krullen mogen er zijn, en het gaat erom de eigen,<br />

natuurlijke krul te accentueren.”<br />

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN<br />

GEKRULD HAAR?<br />

“Ik kijk eigenlijk nooit zo naar andere artiesten voor inspiratie, maar<br />

Rick Roberts en Nubia Rezo zijn ge<strong>we</strong>ldige artists.”<br />

WAT IS JOUW GOUDEN TIP?<br />

“Wanneer je textured haar gaat be<strong>we</strong>rken of knippen, doe dit dan met<br />

gevoel en volg geen guidelines!”<br />

OOK MEEDOEN AAN DE COIFFURE AWARD?<br />

Op maandagavond 5 september vond de kick-off plaats van de Coiffure Award 2023 in de<br />

ASK Academy in Werkendam. Er waren sterke lezingen van enkele winnende kappers -<br />

Arjan Bevers, Mark van Westerop en Judith Jager - en van jurylid Mark Melief. Heb je de<br />

kick-off gemist? Geen probleem, want je kunt je vanaf nu inschrijven voor deelname aan dé<br />

Nederlandse haarmode<strong>we</strong>dstrijd. We nodigen je van harte uit om mee te doen en informatie<br />

aan te vragen over de verschillende categorieën van de Coiffure Award en de regels voor<br />

deelname. Meld je aan via askacademynl@henkel.com of via coiffureaward.nl en wie <strong>we</strong>et<br />

zien <strong>we</strong> jou tijdens de gala-avond op zondag 14 mei 2023!<br />

30 Coiffure oktober


thema<br />

Fotografie: Michelle van Dijk<br />

“Ik vind<br />

de textuur<br />

ge<strong>we</strong>ldig en<br />

daar begint<br />

ook mijn<br />

passie als<br />

haarstylist.<br />

Ik ben altijd<br />

bezig met hoe<br />

ik textuur kan<br />

aanbrengen of<br />

accentueren.”<br />

NAAM:<br />

JULIETTE DEN OUDEN<br />

SALON:<br />

JDO SALON IN<br />

AMSTERDAM<br />

FOTO:<br />

UIT DE WINNENDE<br />

DAMESCOLLECTIE<br />

REGIO NOORD-HOLLAND<br />

EN FLEVOLAND EN<br />

WINNAAR PERS AWARD<br />

(JULIETTE DEN OUDEN)<br />

Coiffure oktober<br />

31


No. Label collectie van Sebastian Professional<br />

“De trends van nu zijn<br />

persoonlijker en creatiever”<br />

Laten zien wie je bent zonder dat hier - zoals tegenwoordig veel gebeurt - een label opgeplakt wordt. Daar staat de nieu<strong>we</strong><br />

Sebastian collectie No. Label voor. Linda van der Laan, freelance educator en creative voor Sebastian Professional, maakt deel<br />

uit van het Insiders Team en creëerde één van de vier looks: de Unlabeled Curls.<br />

“Er is een mooie be<strong>we</strong>ging in de <strong>we</strong>reld gaande<br />

waarin de allermooiste uitkomst zou zijn<br />

dat er geen labels meer geplakt en gebruikt<br />

hoeven worden om dingen te benoemen en<br />

te begrijpen. Doe wat voor jou goed voelt en<br />

waar jij gelukkig van wordt zonder dit uit te<br />

hoeven leggen of te ‘moeten’ verantwoorden”,<br />

vindt Linda, tevens eigenaresse van Moksha<br />

Haircraft Artists in Amsterdam.<br />

VOORUITSTREVEND<br />

Ook binnen het Insiders Team is er veelvuldig<br />

over deze ontwikkeling gesproken en van<br />

daaruit is de nieu<strong>we</strong> collectie ontstaan.<br />

“Sebastian is een vooruitstrevend merk. Het is<br />

zich bewust van wat er op dit moment speelt,<br />

maar is vooral bezig met: wat komt hieruit<br />

voort? Sebastian creëert vanuit dat oogpunt<br />

wat haarstylisten en onze klanten nodig hebben<br />

en graag willen terugzien in ons haar en in de<br />

producten”, legt de freelance educator uit. “Zo<br />

hebben wij als team gekeken naar technieken<br />

die gelabeld zijn, zoals bijvoorbeeld een finger<br />

wave, en met deze inspiratie hetzelfde gevoel<br />

in het haar gecreëerd zonder de gelabelde<br />

techniek toe te passen.”<br />

ONDEFINIEERBAAR<br />

Linda: “Ik heb drie verschillende<br />

stylingtechnieken toegepast om de Unlabeled<br />

Curls look te creëren en daarvoor een<br />

krultang én een stijltang gebruikt. Denk<br />

bijvoorbeeld aan een ‘flat S wave’ in de<br />

lengtes voor het vingerwavegevoel. Om het<br />

spannend en unlabeled te houden, zit er een<br />

tegenovergestelde techniek, ‘textured vertical<br />

wave’, in de look. Zo maak ik de be<strong>we</strong>ging<br />

in het haar ondefinieerbaar.” Er is gespeeld<br />

met verschillende vormen, asymmetrie,<br />

volume en juist ook ‘head hugging’ haar.<br />

“Voor de Sebastian-look heb ik Potion 9 op<br />

handdoekdroog haar gebruikt. Dat is een leavein<br />

crème, die het haar voor 48 uur lang verzorgt<br />

en beschermt.” Om het haar te preppen, deed<br />

Linda Texture Maker in het haar. “Met de<br />

zeezoutmineralen die in het product zitten,<br />

creëer je meer grip en textuur. Ik heb dit alleen<br />

op de aanzet gebruikt en niet in de lengtes en<br />

punten.” Als laatste pakte ze de Shaper Zero<br />

Gravity in haar hand. “Dat is een workable<br />

hairspray die het haar een lichte stevigheid en<br />

memorie geeft, maar het <strong>we</strong>l tastbaar en soepel<br />

houdt. Hierdoor kun je het haar tijdens het<br />

creëren altijd <strong>we</strong>er veranderen.”<br />

VERZORGENDE LIPGLOSS<br />

Voor de gehele collectie is het haar met<br />

Cellophanes van Sebastian Professional<br />

‘gekleurd’. “Eigenlijk kun je het beter zien als<br />

een glans, een soort verzorgende lipgloss voor<br />

het haar. Het is een verzorgingsbehandeling<br />

waar een sprankeling van kleur in zit”, vindt<br />

Linda. “Door de transparante, semipermanente<br />

haarkleuring blijft het reliëf van het haar<br />

zichtbaar, maar kun je het kleurkarakter<br />

versterken of juist afzwakken.” Cellophanes<br />

is volledig natuurlijk. De kleurkarakters zijn<br />

geïnspireerd op de Tunesische soeks. Denk<br />

daarbij aan Cinnamon Red, Vanilla Blonde en<br />

Espresso Brown.<br />

“We wilden de<br />

looks spannend<br />

en unlabeled<br />

houden”<br />

32 Coiffure oktober


ehind the trend<br />

GLANS EN<br />

SUBTIELE<br />

DETAILS<br />

Linda: “Echte trends, zoals<br />

in de jaren 70, 80 en 90,<br />

zien <strong>we</strong> niet meer. De trends<br />

van nu zijn persoonlijker en<br />

creatiever. Ik zie vooral heel<br />

veel glans en subtiele details.<br />

Denk bijvoorbeeld aan een<br />

<strong>we</strong>tlook, waarbij er nog een<br />

paar haren in het gezicht<br />

vallen, een <strong>we</strong>tlookaccent<br />

in het haar of grove<br />

kamstrepen in de <strong>we</strong>tlook.<br />

Ook kan er veel gespeeld<br />

worden met scheidingen<br />

en pony’s. Zo zie je steeds<br />

vaker statementpony’s,<br />

zoals een micro bang of een<br />

side s<strong>we</strong>pt bang, of juist<br />

dat het haar meer naar<br />

achteren of achter de oren<br />

in een middenscheiding<br />

of zijscheiding wordt<br />

gedragen. Qua kleur mag<br />

alles natuurlijker en zachter.<br />

Denk aan een zachte<br />

blending van kleur met een<br />

eigen persoonlijke touch.<br />

Fijne tip voor als <strong>we</strong> alle<br />

blonde zomerlokken willen<br />

inkleuren met de nieu<strong>we</strong><br />

herfsttrends: adviseer een<br />

Cellophanes-behandeling<br />

die je gelijk na de kleuring<br />

toepast. Hiermee geef je het<br />

haar een diepe verzorging;<br />

pigmenten worden beter<br />

vastgehouden en de kleur<br />

houdt langer.”<br />

Coiffure oktober<br />

33


“Uiteindelijk heb<br />

ik alle facetten<br />

uit die periode<br />

gehusseld en<br />

er een sausje<br />

overheen gegooid”<br />

VRIENDENGROEP<br />

De shoot vertelt het verhaal<br />

van een groep vrienden die<br />

elkaar een tijdje niet hebben<br />

gezien in verband met de<br />

coronamaatregelen. Nu<br />

ontmoeten ze elkaar <strong>we</strong>er<br />

in hartje Amsterdam, in het<br />

prachtige hotel T<strong>we</strong>ntySeven.<br />

In dit verhaal zijn alle zes trendy<br />

L’ANZA looks ver<strong>we</strong>rkt:<br />

• Erin met de spannende<br />

Bright Blonde<br />

• Fenne met de krachtige,<br />

korte Sassy Copper Pixie<br />

• Eline met de natuurlijke<br />

Sunshine Balayage<br />

• Lotta met de verrassende<br />

Color Blocking like Miley<br />

Cyrus<br />

• Silver met de krachtige<br />

Sunkissed Beauty<br />

• Valentino met de stoere,<br />

sexy Boyband Fashion Look<br />

34 Coiffure oktober


ehind the trend<br />

Mari goes 90’s & 00’s<br />

Wedergeboorte<br />

van gelaagdheid,<br />

pixies en shaggy bobs<br />

Creative Director: Mari van de Ven | Creative Color Team: Sandra Abbink, Bianca de Man & Daphne Bakarbessy | Fotografie: Andy Tan |<br />

Styling: Elsbeth Schiphorst | Make-up: Mari van de Ven, Christel van der Loo, Sabine Moonen & Mariska van den Boogaard<br />

Vernieu<strong>we</strong>nd, kleurrijk en om blij van te worden. Dat is het t<strong>we</strong>ede lookbook van<br />

Mari van de Ven als Creative Director van L’ANZA Benelux. Voor de najaars- en<br />

winterlooks van 2022/2023 liet Nederlands bekendste make-up artist en hairstylist<br />

zich inspireren door de nineties en zero’s. Het boek ligt inmiddels bij 650 salons op<br />

de koffietafel.<br />

WAT IS JOUW GROOTSTE<br />

INSPIRATIEBRON GEWEEST<br />

VOOR DIT NIEUWE BOEK?<br />

“In de jaren 90 en 00 waren de Spice<br />

Girls helemaal hot en trendsetters voor<br />

het modebeeld. Ook televisieseries als<br />

Sex and the City en Friends waren enorm<br />

populair en hadden in die periode veel<br />

invloed op de mode. Zo was het kapsel van<br />

Jennifer Aniston eigenlijk net zo beroemd<br />

als haar alter ego Rachel: iedereen wilde<br />

‘The Rachel’-look. Uiteindelijk heb ik alle<br />

facetten uit die periode gehusseld en er een<br />

sausje overheen gegooid. Samen met de<br />

producten van L’ANZA en mijn team heb ik<br />

zes trendy looks gecreëerd.”<br />

EN HOE MAAK JE DAN PRECIES<br />

DE VERTAALSLAG NAAR NU?<br />

“Als creatieveling en met tig jaren ervaring<br />

in de branche, denk ik vooral aan wat<br />

komen gaat. Ik wil vernieu<strong>we</strong>nd zijn,<br />

maar tegelijkertijd commerciële looks<br />

maken. De kapsels moeten namelijk<br />

<strong>we</strong>l goed doorvertaald kunnen worden<br />

naar de klant in de salon. Zo heeft het<br />

bijvoorbeeld geen zin om al te veel gekke en<br />

freaky dingen uit te halen. De najaars- en<br />

winterlooks 2022/2023 zijn aantrekkelijk en<br />

beschikken over veel structuur, be<strong>we</strong>ging en<br />

kleurcontrasten. Een heuse <strong>we</strong>dergeboorte<br />

van gelaagdheid, pixies en shaggy bobs. En<br />

ook de grunge is back!”<br />

DE KLEUREN VAN DE KAPSELS<br />

IN HET BOEK VALLEN DIRECT<br />

OP. WAT KUN JE DAAROVER<br />

VERTELLEN?<br />

“L’ANZA laat me gelukkig helemaal vrij. Ik<br />

kon me dus helemaal uitleven. De kleuren<br />

variëren van Jennifer Anistons ‘natural look’<br />

tot de heftige highlights à la de Spice Girls.<br />

Balayage heeft met face framing een nieu<strong>we</strong><br />

invulling gekregen. En daar waar de heren<br />

vaak vergeten worden, heb ík dat zeker niet<br />

gedaan. Ook bij hen zie je dit seizoen kleur<br />

en balayage. En nog leuker: zelfs de pony’s<br />

en matjes keren terug!”<br />

BIJ ELKE LOOK IN HET BOEK<br />

STAAT EEN UITLEG VAN<br />

GEBRUIKTE PRODUCTEN EN<br />

KNIP- EN KLEURTECHNIEK,<br />

MAAR WAT IS JOUW<br />

FAVORIETE PRODUCT<br />

EIGENLIJK?<br />

“Mijn all-time favourite is by far de Dry<br />

Texture Spray van L’ANZA. Het zorgt<br />

nooit voor plakkerig of zwaar haar. Het<br />

is zo’n fijn product. Het geeft structuur<br />

en is opbou<strong>we</strong>nd. Ik kan geen dag<br />

zonder.”<br />

Coiffure oktober<br />

35


“Vernieuwd<br />

kleurassortiment<br />

voor ‘my hair<br />

but better’<br />

kleurresultaten”<br />

36 Coiffure oktober


productfile<br />

Verbeterde tbh<br />

Duurzaam<br />

en clean<br />

De salonklant van nu is niet alleen op zoek naar multidimensionale kleuringen, maar is<br />

ook milieubewust, wil de beste verzorging voor het haar en kiest voor natuurlijk ogende<br />

kleurresultaten die de individuele schoonheid versterken. Schwarzkopf Professional begrijpt<br />

dat en lanceert de verbeterde tbh - true beautiful honest om aan al die <strong>we</strong>nsen te voldoen.<br />

Het verbeterde kleurassortiment voor ‘my hair<br />

but better’ kleurresultaten bevat clean en vegan<br />

formules, is mild voor het haar én is duurzaam<br />

verpakt. De 100 procent vegan formule (vrij van<br />

ingrediënten van dierlijke oorsprong) bevat tot 93<br />

procent ingrediënten die van natuurlijke oorsprong<br />

zijn. In tbh zit verder tot 50 procent minder ammonia<br />

om de integriteit van het haar te beschermen en<br />

0 procent PTD/PPD. Wel bevat de clean formule<br />

HEP+, dat erom bekend staat het risico op het<br />

ontwikkelen van allergieën te verlagen bij personen<br />

die nog niet allergisch zijn voor haarkleurmiddelen.<br />

DIERVRIENDELIJK<br />

En niet alleen de formule is verbeterd. Het tbh<br />

assortiment is nu namelijk ook officieel PETAgoedgekeurd<br />

als Global Animal Test-Free. PETA,<br />

dat staat voor People for the Ethical Treatment of<br />

Animals, betekent niet dat tbh zomaar een beetje<br />

diervriendelijk is. Nee, hiermee staat vast dat het<br />

merk heeft gecontroleerd dat zij en de leveranciers<br />

nu en in de toekomst geen dierproeven (laten)<br />

uitvoeren, betalen of toestaan voor hun ingrediënten,<br />

formuleringen of eindproducten waar ook ter<br />

<strong>we</strong>reld. In het gehele proces gelden dus strenge<br />

eisen, die ervoor zorgen dat tbh niet schadelijk is<br />

voor dier, natuur en mens.<br />

<strong>we</strong>rkt aan het verminderen van plastic afval in de<br />

natuur en tegelijkertijd nieu<strong>we</strong> kansen biedt aan<br />

mensen die in armoede leven.<br />

VERBETERDE SALONSERVICES<br />

Schwarzkopf Professional's verbeterde tbh biedt<br />

natuurlijk ogende kleurresulaten, zonder afbreuk<br />

te doen aan dekking, prestaties of levensduur. De<br />

nieu<strong>we</strong> -12C Cendré Ash serie helpt de Cool-kleur<strong>we</strong>reld<br />

compleet te maken, voor sterkere neutralisatieopties<br />

voor koelgetinte klanten. In totaal bestaat<br />

deze kleur<strong>we</strong>reld nu uit zestien tinten, die de<br />

perfecte mix van warme en koele tinten biedt.<br />

Het nieu<strong>we</strong> tbh portfolio introduceert ook verbeterde<br />

salonservices, zoals Dimensional Coverage<br />

Services, de Creating Dimension Services en de<br />

Enhancing Dimension Services. Hiermee kun je je<br />

omzetmogelijkheden nog meer vergroten, doordat<br />

je aan de individuele <strong>we</strong>nsen van elke klant kunt<br />

voldoen.<br />

POSITIEVE IMPACT<br />

Kappers die kiezen voor tbh dragen daarnaast ook<br />

nog eens bij aan een positieve impact op het milieu;<br />

tbh gebruikt namelijk gerecyclede materialen.<br />

Tubes worden gemaakt van 100 procent gerecycled<br />

aluminium en doppen van 100 procent gerecyclede<br />

plastic doppen. Vouwdoosjes en gebruiksaanwijzingen<br />

bestaan minimaal uit 93 procent gerecycled<br />

karton. Verder herbruikt tbh Social Plastic in haar<br />

productverpakkingen en ondersteunt het het Plastic<br />

Bank Initiative. Dit is een sociale onderneming die<br />

Coiffure oktober<br />

37


BRAM TIMMER<br />

MARTIJN ABERS<br />

SAMENWERKEN<br />

Martijn: “Wij zijn<br />

uiteraard nog op zoek<br />

naar andere partijen<br />

met hart voor de<br />

branche, die willen<br />

aansluiten. Ik ben<br />

ervan overtuigd dat<br />

als <strong>we</strong> samen<strong>we</strong>rken,<br />

<strong>we</strong> heel veel kunnen<br />

bereiken.”<br />

Wil jij je ook aansluiten bij het<br />

project? Mail Martijn dan via<br />

info@kappersakademie.nl<br />

Bram Timmer en Martijn Abers in gesprek<br />

“Hoogste tijd om<br />

het ambacht in de<br />

spotlights te zetten”<br />

Er zijn vele sectoren in Nederland die te kampen hebben met de enorme<br />

krapte op de arbeidsmarkt. De kappersbranche is daar geen uitzondering<br />

op. Een kant-en-klare oplossing is er niet, maar <strong>we</strong> kunnen <strong>we</strong>l met z’n<br />

allen – branchebreed – de schouders eronder zetten. Bram Timmer, General<br />

Manager L’Oréal Professionele Producten en algemeen directeur van de<br />

Nederlandse Kappersakademie Martijn Abers <strong>we</strong>ten hoe.<br />

54 Coiffure oktober


industry talks<br />

“Om de krapte<br />

op de<br />

arbeidsmarkt<br />

tegen te gaan,<br />

hebben wij<br />

met The Color<br />

College een<br />

nieu<strong>we</strong> opleiding<br />

gelanceerd:<br />

‘Word Hair<br />

Colorist!’<br />

Deze unieke<br />

basisopleiding<br />

zorgt ervoor<br />

dat iedereen<br />

met of zonder<br />

ervaring na<br />

drie maanden<br />

inzetbaar<br />

is om te kleuren<br />

in de salon.”<br />

WAT IS ER PRECIES AAN DE<br />

HAND OP DE ARBEIDSMARKT?<br />

BRAM: “De <strong>we</strong>rkloosheid in Nederland<br />

is 3,3 procent. Dat is heel erg laag. Door<br />

de enorme krapte op de arbeidsmarkt,<br />

kunnen ook kappers nau<strong>we</strong>lijks aan nieu<strong>we</strong><br />

<strong>we</strong>rknemers komen. Zonder precieze cijfers<br />

te kennen, durf ik <strong>we</strong>l te zeggen dat heel veel<br />

ondernemers met minder <strong>we</strong>rknemers in de<br />

salon staan dan een paar jaar geleden. L’Oréal<br />

heeft verschillende initiatieven opgezet om<br />

aan dit probleem te <strong>we</strong>rken.”<br />

MARTIJN: “De aanwas van studenten in<br />

het mbo daalt al langere tijd. We zien ook<br />

dat andere branches al eerder actie hebben<br />

ondernomen om aan de problematiek te<br />

<strong>we</strong>rken. De kappersbranche loopt daarin<br />

achter. Zo vind ik dat de arbeidsvoorwaarden<br />

verbeterd zouden moeten worden, maar<br />

daar hebben wij als academie geen invloed<br />

op. Wat <strong>we</strong> <strong>we</strong>l kunnen doen, is het vak<br />

promoten. Het vak kapper heeft een lage<br />

status, maar dat is zo onterecht. Het is nú de<br />

hoogste tijd om een inhaalslag te maken; de<br />

kappers zitten met hun handen in het haar.<br />

De urgentie is groot om het ambacht in de<br />

spotlights te zetten. Iedereen moet <strong>we</strong>ten dat<br />

‘kapper’ een prachtig beroep is.”<br />

WELKE INITIATIEVEN HEEFT<br />

L’ORÉAL AL GENOMEN?<br />

BRAM: “We proberen samen met onze<br />

klanten te laten zien dat het vak met de<br />

tijd meegaat. Zo maken kappers inmiddels<br />

veelvuldig gebruik van digitale apps om<br />

bijvoorbeeld diagnoses te stellen. Kappers<br />

hebben bij ons ook de mogelijkheid om<br />

zichzelf te ontwikkelen. Zo bieden <strong>we</strong> sterke<br />

ondersteuning op het gebied van educatie:<br />

via de L’Oréal Academy en ons digitale<br />

platform ACCESS. Een mooi project om uit<br />

te lichten is het Diverse Talent. Sinds 2017<br />

helpen <strong>we</strong> vluchtelingen om te integreren in<br />

de Nederlandse samenleving. Dit doen <strong>we</strong><br />

door hen een kappersopleiding aan te bieden.<br />

Een ander voorbeeld is dat <strong>we</strong> samen met<br />

Kinki Kappers een ‘upskilling bootcamp’ aan<br />

studenten hebben gegeven.”<br />

WAT BETREFT DE ONTERECHT<br />

LAGE STATUS EN HET FEIT DAT<br />

HET VAK GEPROMOOT MOET<br />

WORDEN. WAT VOOR IDEEËN<br />

HEBBEN JULLIE? VERTEL!<br />

MARTIJN: “Vlak voor de zomer is bij<br />

mij het idee ontstaan om een landelijke<br />

campagne te starten. Ik heb toen het<br />

initiatief genomen, maar ik ben heel blij<br />

dat er ook bedrijven in de branche zijn die<br />

hart voor de branche hebben en dezelfde<br />

noodzaak voelen. Partijen die zich tot nu<br />

toe bij de campagne hebben aangesloten<br />

zijn Schwarzkopf Professional, Provalliance<br />

Nederland, Hizi Hair, Kinki Kappers, L'Oréal<br />

Professionele Producten en de Nederlandse<br />

Kappersakademie. In de campagne draait<br />

het overigens niet om de merken of ketens,<br />

maar denken <strong>we</strong> groter dan ons eigen belang.<br />

We willen de branche een boost geven. Het<br />

vak biedt namelijk zoveel moois: creativiteit,<br />

carrièremogelijkheden, klantcontact. Het is<br />

zo veelomvattend…”<br />

BRAM: “Een kapper kan echt het verschil<br />

maken voor iemand. Je knipt en kleurt niet<br />

alleen, maar bent ook een luisterend oor, een<br />

adviseur, een mooimaker. Het is het mooiste<br />

vak ter <strong>we</strong>reld, dat moet toch iedereen <strong>we</strong>ten?<br />

Met de campagne zetten <strong>we</strong> met z’n allen<br />

onze schouders eronder. Uiteraard is iedereen<br />

die ons vak een warm hart toedraagt <strong>we</strong>lkom<br />

om zich aan te sluiten bij dit initiatief.”<br />

WAAR GAAN WE DE CAMPAGNE<br />

VOORNAMELIJK TEGENKOMEN?<br />

MARTIJN: “De campagne betreft een<br />

digitale promotie van het vak. We zijn<br />

momenteel heel druk met het maken van<br />

content en verspreiden die voornamelijk via<br />

de social media van de betrokken partijen:<br />

TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook…<br />

We hopen zo snel mogelijk zaadjes te<br />

planten. De campagne, die in november<br />

gelanceerd wordt, duurt in eerste instantie<br />

één jaar. Het effect moet natuurlijk over een<br />

heel lange periode gevoeld worden. Pas dan<br />

hebben <strong>we</strong> ons doel bereikt.”<br />

IRIS POLDERVAART<br />

THE COLOR COLLEGE<br />

“Het is het mooiste vak<br />

ter <strong>we</strong>reld, dat moet toch<br />

iedereen <strong>we</strong>ten?”<br />

Coiffure oktober<br />

55


Nieu<strong>we</strong> academy voor People 4 Hair<br />

“Hier draait het volop<br />

om vakmanschap”<br />

Creatief directeur Beverley Groenewoud-Bracken en algemeen directeur<br />

Jeanette Fransz leerden elkaar in de jaren negentig kennen en wisten<br />

direct wat ze wilden. Ze richtten People 4 Hair op met de ambitie nieu<strong>we</strong>,<br />

onderscheidende producten naar Nederlandse kapsalons te brengen. “We<br />

waren één van de eersten die het opnamen tegen de grote multinationals.”<br />

LOGO EN<br />

HUISSTIJL<br />

People 4 Hair laat de<br />

groei en ontwikkeling<br />

die het bedrijf heeft<br />

doorgemaakt, terugzien<br />

in het logo en de<br />

huisstijl. De diamant<br />

in het logo met het<br />

cijfer vier staat<br />

voor de service en<br />

dienstbaarheid. Het<br />

scala aan kleuren laat<br />

zien dat People 4 er<br />

voor iedereen is en geeft<br />

de kleurrijke manier<br />

van denken <strong>we</strong>er. Het<br />

reliëf symboliseert de<br />

flexibiliteit in de snel<br />

be<strong>we</strong>gende industrie.<br />

Daarnaast staat de<br />

steen voor een sterke<br />

fundering.<br />

Hun vliegende start viel samen met het ontstaan van het edgy Fudge<br />

Professional, een Australisch merk met kwalitatief sterke producten tegen een<br />

betaalbare prijs. Beverley legt uit: “Het merk brak met alle bestaande regels<br />

door slogans te gebruiken als ‘What the F’. Daar waren <strong>we</strong> in Nederland nog<br />

helemaal niet mee bekend.” De filosofie van het rebellerende merk paste<br />

goed bij de t<strong>we</strong>e jonge dames. “In de jaren daarna hebben <strong>we</strong> ons <strong>we</strong>ten te<br />

onderscheiden door veel educatie aan te bieden aan onze klanten. Ook is ons<br />

assortiment gegroeid met milieubewuste en trendy merken als NAK Hair en<br />

Number 4 High Performance Hair Care.”<br />

GEOLIEDE MACHINE<br />

Het t<strong>we</strong>etal staat inmiddels al bijna dertig jaar succesvol aan het roer van<br />

de onderneming. “Het geheim van onze samen<strong>we</strong>rking is de grote passie<br />

voor het kappersvak. Onze taken zijn altijd goed verdeeld ge<strong>we</strong>est en <strong>we</strong><br />

ondersteunen elkaar waar nodig. We zijn echt een geoliede machine, waarbij<br />

<strong>we</strong>derzijds respect altijd voorop staat”, vertelt Beverley. Succes betekent voor<br />

de onderneemsters een loyale samen<strong>we</strong>rking met de salons die met hun merken<br />

<strong>we</strong>rken. Als distributeur van exclusieve haarmerken voor de Nederlandse en<br />

Europese markt willen ze kappers en hun team helpen, adviseren en opleiden.<br />

“Wat ons gelukkig maakt? Inspelen op de veranderende markt, daar flexibel<br />

genoeg voor kunnen zijn en met mogelijke oplossingen komen. Onze klanten<br />

staan altijd op nummer één.”<br />

WESTSIDE HAIR<br />

Voor People 4 is opleiden altijd een belangrijke pijler ge<strong>we</strong>est. De trainingen<br />

vonden jarenlang plaats in The Facility. “Het was echter tijd om te veranderen<br />

en een nieu<strong>we</strong> manier van denken, <strong>we</strong>rken én opleiden naar voren te brengen”,<br />

vertelt Jeanette. “WESTSIDE is zo<strong>we</strong>l een <strong>we</strong>rk- als trainingssalon. Het is<br />

ontworpen om onze People 4 salonpartners te ondersteunen en te inspireren<br />

met professionele kennis en vooruitstrevende creatieve trainingen van (inter)<br />

nationale haarartiesten.” De nieu<strong>we</strong> academy is gevestigd in de voormalige<br />

Verkadefabriek op de Westzijde in Zaandam, die omgebouwd is tot een<br />

creatieve hotspot. Het draait er volop om vakmanschap.<br />

Jeanette: “WESTSIDE is bedoeld om de professionele kappers, die met<br />

de People 4 merken <strong>we</strong>rken, te ondersteunen. Ze komen om te leren en<br />

ontwikkelen hun vaardigheden bij creatieve kappers en opleiders. We zien de<br />

nieu<strong>we</strong> ruimte van 140 vierkante meter eigenlijk als een denktank: een ruimte<br />

waar creatieve en getalenteerde mensen hun ideeën kunnen ontwikkelen en<br />

kunnen <strong>we</strong>rken. Het is een smeltkroes waar alles samenkomt.”<br />

56 Coiffure oktober


ehind the brand<br />

PEOPLE 4 BRANDS<br />

Fudge Professional is een cult<br />

haarlabel dat experimenteren<br />

en een energieke drive<br />

combineert met individualiteit<br />

en een nonchalante stijl. Het<br />

merk is nieuwsgierig van<br />

karakter, heeft diepgang, is<br />

creatief tot op het bot en heeft<br />

een levendige geest.<br />

NAK Hair Australia is<br />

een vegan haarmerk. Het zet<br />

zich in om de impact op het<br />

milieu in de haarindustrie te<br />

verminderen. Wetenschap en<br />

natuur spelen een cruciale<br />

rol bij het creëren van de<br />

producten. Het assortiment<br />

bestaat uit verzorging, styling<br />

& finishing en kleurproducten,<br />

die zijn geïnspireerd door de<br />

Australische levensstijl.<br />

Number 4 High Performance<br />

Hair Care is een exclusieve<br />

serie haarverzorgingsproducten,<br />

ontwikkeld door getalenteerde<br />

hairstylisten, artiesten,<br />

milieudeskundigen,<br />

modeont<strong>we</strong>rpers, muzikanten,<br />

trendsetters, schrijvers,<br />

architecten en <strong>we</strong>tenschappers.<br />

Het resultaat is een 100<br />

procent veganistische,<br />

gluten-, parabeen-, sulfaat- en<br />

natriumchloridevrije serie, die<br />

niet op dieren is getest.<br />

Coiffure oktober<br />

57


Inline levert interieur aan krullenspecialist<br />

Meer ruimte<br />

dan verwacht<br />

De veertigjarige Vanessa van der Roest baalde er vroeger altijd van dat haar krullen verkeerd <strong>we</strong>rden<br />

geknipt. Dat moest toch beter kunnen. Ze besloot de Nederlandse Kappersakademie te volgen en<br />

een echte krullenspecialist te worden. Vanessa van der Roest Coiffures is naar eigen zeggen de beste<br />

krullenkapper in Amsterdam, met nu ook nog eens een groter pand én een nieuw interieur van Inline.<br />

Na eerst tien jaar in loondienst ge<strong>we</strong>rkt te hebben, richtte ik vijftien jaar geleden mijn eigen salon<br />

aan de Heemstedestraat 44 in Amsterdam op. Dat was in het pand hiernaast. Doordat <strong>we</strong> het al jaren heel<br />

druk hadden en ik de ambitie had om verder te groeien, vond ik het nodig een groter pand te zoeken.<br />

Om de bomvolle agenda aan te kunnen, moest er namelijk zeker nog een extra <strong>we</strong>rknemer bij. Dat zou<br />

nooit passen in de kapsalon van 46 vierkante meter!<br />

Het hoekpand op nummer 40, waar <strong>we</strong> sinds mei dit jaar onze klanten mogen knippen en kleuren, had ik<br />

al langer op het oog. Er zat eerst een fietsenwinkel, daarna <strong>we</strong>rden er schoenen verkocht. Op het moment<br />

dat het pand leeg kwam te staan, ben ik in gesprek gegaan met de verhuurder. Hij wilde de gigantisch<br />

hoge huurprijs echter niet laten zakken en dus hield het voor mij op. Er kwam een nieu<strong>we</strong> huurder in, die<br />

zijn omzet op een gegeven moment bleek te verhogen met een wietplantage. Achteraf mijn geluk, want<br />

de eigenaar van het pand wilde er daarna heel graag een betrouwbaar iemand in. Zo ontstond er midden<br />

in de lockdown van eind 2021 onderhandelingsruimte en kreeg ik t<strong>we</strong>e maanden later de sleutel van mijn<br />

nieu<strong>we</strong> salon.<br />

Voordat ik de deuren voor mijn klanten kon openen, moest er flink verbouwd worden. Echt alles moest<br />

gebeuren: de vloeren, plafonds, toiletruimte, centrale verwarming... Via mijn beste vriendin kende ik<br />

Inline al van naam. De interieurspecialist had in haar salon ge<strong>we</strong>ldig <strong>we</strong>rk verricht, dus ik wist direct met<br />

wie ik in zee wilde. Een echte pre vind ik dat Inline een eigen fabriek in Nederland heeft en prachtige<br />

producten levert. Daarnaast hebben ze ook gewoon heel veel verstand van wat je met een ruimte kan doen<br />

of juist niet moet doen. Zo hebben ze me goed geholpen met de routing in de salon. Ik bleek gewoon<br />

meer ruimte te hebben dan verwacht.<br />

Een van mijn <strong>we</strong>nsen was dat ik veel grote, ronde spiegels in de salon zou krijgen. Dat ging echter met<br />

de aan<strong>we</strong>zige ruimte niet lukken. Nu heb ik er één en daar ben ik heel blij mee. Verder vind ik de balie<br />

in combinatie met de bar erg mooi geworden. Ik wilde het pand vooral licht houden. Door de grote<br />

raampartijen beschik ik gelukkig al over veel daglicht; de kleuren moesten daarom ook lekker fris en licht<br />

blijven. Mijn liefde voor verschillende materialen komt terug in de salon. Zo is er gebruikgemaakt van<br />

hout, staal, marmer(look) en steen. Alles vormt met elkaar een mooi geheel. De bakstenen muren vind ik<br />

<strong>we</strong>l echt een eyecatcher. Die waren al aan<strong>we</strong>zig, maar ze zagen er heel lelijk uit. Urenlang heb ik met een<br />

staalborstel de muren ‘afgekrabd’, maar ik ben enorm trots op het resultaat.<br />

De samen<strong>we</strong>rking met Inline heb ik als heel prettig ervaren. Met vragen kon ik altijd snel terecht. Ook<br />

dacht Inline erg goed met me mee. Daarnaast zijn de producten van een prachtige kwaliteit. Als ik ooit<br />

nog een verbouwing moet doen, of een nieuw interieur nodig heb, kies ik zeker <strong>we</strong>er voor Inline.<br />

58 Coiffure oktober


ehind the project<br />

Salon: Vanessa van der Roest<br />

Coiffures in Amsterdam<br />

Eigenaar: Vanessa van<br />

der Roest<br />

Opening: 3 mei 2022<br />

Oppervlakte: 110 m 2<br />

Werknemers: t<strong>we</strong>e<br />

en een stagiaire<br />

Aantal <strong>we</strong>rkplekken:<br />

acht knipstoelen en<br />

drie wasstoelen<br />

Coiffure oktober<br />

59


Openingsshow<br />

NEDERLAND VALT<br />

WEDEROM IN DE PRIJZEN<br />

Kao Salon Global Experience 2022 & Global Creative Awards<br />

ONDER HET MOTTO ‘CREATIVITY, CULTURE, COMMUNITY’<br />

ORGANISEERDE KAO SALON DIVISION voor het eerst sinds de<br />

coronapandemie <strong>we</strong>er een groots opgezet live event. Ruim 2300 kappers,<br />

haarstylisten en salonhouders uit tientallen landen waren begin<br />

oktober naar de Global Experience 2022 in Amsterdam gekomen om zich t<strong>we</strong>e<br />

dagen helemaal onder te dompelen in de <strong>we</strong>reld van Kao én te genieten van<br />

de hoofdstad. HOOGTEPUNTEN VAN HET EVENT: de grote show<br />

op zondagavond én de uitreiking van de Global Creative Awards.<br />

Creative Colorist Gold winner<br />

64 Coiffure oktober<br />

New Talent Gold winner


eport<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Creative Haircutter Gold winner<br />

De RAI Amsterdam vormde het epicentrum van de Kao Salon<br />

Global Experience. T<strong>we</strong>e dagen lang waren hier inspirerende<br />

Artist en Academy Sessions. De artiesten en educators<br />

bestonden uit een zeer internationaal gezelschap uit Duitsland (J.7<br />

Creative Team), Singapore (Evolve) en Amerika (Taz Hair Co.).<br />

Opvallend was de show van Huub Eysink, die zich voor zijn kleurrijke<br />

collectie ‘Virtually F2050’ liet inspireren door de toekomst. Een<br />

andere opvallende sessie was van Stacey Ciceron, ambassadrice voor<br />

Oribe Hair Care. Zij deelde haar enthousiasme en expertise in sterk<br />

getextureerd haar. Bij de Academy Sessions mochten educators van<br />

over de hele <strong>we</strong>reld hun visie delen op de nieuwste trends uit hun eigen<br />

(hoofd)stad. Agnes Westerman deed dat met Sascha Haseloff, en dat<br />

resulteerde in mooie, grafische looks.<br />

HAIR IN MOTION<br />

Het hoogtepunt van het event vormde de gala-avond, die op een kleurrijke<br />

manier <strong>we</strong>rd geopend met een show vol Nederlandse molens, tulpen en<br />

klompen en die eindigde met feestelijk uitgedoste drags voor het Paleis op de<br />

Dam. Na een ‘Parade of Nations’ met alle deelnemers van de Global Creative<br />

Jessica Price<br />

Kerasilk<br />

Huub Eysink<br />

Mario Krankl<br />

Angelo Seminara<br />

Coiffure oktober<br />

65


Men’s Hairstylist<br />

Bronze winner:<br />

Jos Verzijlberg<br />

Avant Garde Silver winner: Manou Grijsen<br />

Awards, was er een kort <strong>we</strong>lkom van Christel Grootentraast, General Manager<br />

Kao Benelux.<br />

Men’s Hairstylist Silver winner: Jeffrey Den Dikkenboer<br />

De show van Mario Krankl was een ode aan de innovaties van Gold<strong>we</strong>ll door<br />

de jaren heen. ‘Hair in Motion’ begon met de uitvinding van de permanent<br />

en eindigde met kleur, een van de USP’s van het bedrijf. Van turquoise tot<br />

regenboogkleuren; tegenwoordig is elke tint technisch mogelijk en daarmee is<br />

haar(kleur) dé manier om je identiteit te tonen.<br />

Angelo Seminara’s show stond geheel in het teken van nieu<strong>we</strong> 3D-technieken<br />

om meer dimensie aan het haar te geven. “Het draait om diversiteit,<br />

individualiteit, een gevoel van vrijheid en fun”, vertelde hij backstage. De<br />

collectie ‘Hair Every Wear 2.0’ is een nieu<strong>we</strong> kijk op hoe je met haar iemands<br />

persoonlijkheid kunt versterken. Zo gebruikte hij felgekleurde haarstrengen<br />

om een mooi kruleffect op het haar van t<strong>we</strong>e modellen te leggen. In een ander<br />

blok gebruikte hij een driehoekpatroon om met kleur een 3D-effect op het<br />

haar te sjabloneren.<br />

NEDERLANDSE WINNAARS<br />

Tijdens de avond <strong>we</strong>rden ook de winnaars van de Global Creative Awards<br />

bekendgemaakt. De <strong>we</strong>dstrijd is inmiddels uitgebreid met diverse ‘Editorial<br />

Categories’, en Nederland ging daar mooi met drie prijzen naar huis. Manou<br />

Grijsen van Twins Hair & Beauty won zilver in de categorie Avant Garde<br />

Stylist of the Year en bij de Men’s Hairstylist of the Year viel Nederland zelfs<br />

t<strong>we</strong>e keer in de prijzen. Het brons ging naar Jos Verzijlberg van Kapsalon Jos<br />

Verzijlberg en het zilver naar Jeffrey Den Dikkenboer van Hier en Dhaar.<br />

In de ‘Technical Categories’ vielen de Aziatische inzendingen overdag al<br />

op bij de sterke live competitie. Uiteindelijk gingen de hoofdprijzen in de<br />

categorie New Talent Colorist of the Year naar Maleisië (een ge<strong>we</strong>ldige look<br />

in neontinten) en in de categorie Creative Colorist of the Year naar Singapore<br />

voor een razendknappe degradé kleuring. De Creative Haircutter of the Year<br />

Gold Award ging naar de grafische look van de Italiaanse Daniela Farzetti, die<br />

zwaar geëmotioneerd haar prijs in ontvangst nam. Ze kreeg een staande ovatie<br />

van de Italiaanse kappers die bij het event aan<strong>we</strong>zig waren.<br />

National Gold winner:<br />

Naomi Tielbeke<br />

Brand Booths<br />

Wie benieuwd was naar de nieuwste<br />

innovaties en productreleases voor komend<br />

jaar, kon terecht bij de Brand Booths en<br />

presentaties van Gold<strong>we</strong>ll, KMS, Varis en<br />

Oribe. Bij Gold<strong>we</strong>ll stonden die in het teken<br />

van t<strong>we</strong>e grote releases: de lancering van<br />

de nieu<strong>we</strong> ammoniavrije Topchic Zero (mei<br />

2023) en de relaunch van de compleet<br />

gerestylede Kerasilk range. De formulering<br />

is aangepast aan de laatste biotechnische<br />

inzichten, het parfum is vernieuwd en de<br />

mooie pastelkleurige verpakkingen zijn<br />

milieuvriendelijker geworden. KMS gaat<br />

in 2023 een nieu<strong>we</strong> campagne lanceren<br />

rondom care & stylingproducten ‘die doen<br />

wat ze be<strong>love</strong>n’ en Oribe zal een nieu<strong>we</strong> lijn<br />

uitbrengen onder de naam ‘Hair Alchemy<br />

Collection’.<br />

66 Coiffure oktober


ECO Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €369,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €399,-<br />

ROXANNE Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €429,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €469,-<br />

CHLOE Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €379,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €419,-<br />

FRANKA Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €379,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €419,-<br />

STOCKHOLM Salon Chair<br />

with White 5 Star Capital Base €459,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €499,-<br />

ROSIE Salon Chair<br />

with White 5 Star Capital Base €435,-<br />

with Brushed Chrome Round Omega Base €475,-<br />

ARIA TAN Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €415,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €449,-<br />

BLAKE TEXTURED BLACK Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €409,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €455,-<br />

JOEY Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €499,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €545,-<br />

DAWN Salon Chair<br />

CHLOE TAN Salon Chair<br />

with White 5 Star Capital Base €435,- with Matte Black 5 Star Capital Base €379,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €479,- with Matte Black Round Omega Base €419,-<br />

HARPER Salon Chair<br />

with Matte Black 5 Star Capital Base €349,-<br />

with Matte Black Round Omega Base €385,-<br />

COMFORTEL EUROPE STOCKIST<br />

SHOWROOM<br />

ZUID-KAVELSEDIJK 3<br />

3291 LX STRIJEN<br />

OPEN EVERY SUNDAY 12-17<br />

WWW.GUYSARLEMIJN.COM<br />

INFO@GUYSARLEMIJN.COM<br />

PHONE +31 (0) 10 303 1600<br />

WHATSAPP 31 (0) 6 57 83 86 88<br />

S ALON FURN I T URE


NEW!<br />

LAAT JE HAAR ‘SHINEN’<br />

L’ANZA introduceert een nieu<strong>we</strong> manier om je haar te laten stralen. Als nieuwste toevoeging aan de<br />

luxueuze Keratin Healing Oil collectie maakt Lustrous Shine Spray gebruik van een gemicroniseerde fijne<br />

nevel en een unieke botanische mix. Deze geven elk haartype een gewichtloze glans en sprankelende<br />

finish. Join the tribe: lanza.eu<br />

BEVAT EEN UNIEKE BOTANISCHE MIX DIE GEWICHTLOZE GLANS TOEVOEGT AAN ELK HAARTYPE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!