20.10.2022 Views

CFF0622 we love curls

Voor het eerst in jaren puilden de agenda’s weer uit van de presentaties en events. Eindelijk, moet iedereen hebben gedacht, want de animo was groot. Van de kick-off van de Coiffure Award 2023, de Amsterdam Fashion Week, de Essential Looks 22/2 presentatie tot de groots opgezette Kao Salon Global Experience; overal bleek het druk en was de sfeer uitstekend. Het was niet het enige dat opviel. Het modellenbeleid heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dat was ook wel nodig, want qua diversiteit en inclusiviteit viel er nog wel het een en ander te verbeteren. De kappers die we backstage spraken, juichten dat toe. “Het is niet meer van deze tijd om alleen maar witte modellen in een collectie te laten zien”, vertelde Arjan Bevers voorafgaand aan het Trend Event van Schwarzkopf Professional. Francis Schroembges, die chef de cabine was bij de show van Francon tijdens de Amsterdam Fashion Week, legde uit dat ze verschillende looks had gecreëerd voor de uiteenlopende modellen. Krullend haar was in vol ornaat te zien. “Tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer hetzelfde te zijn, aldus Francis. “De modellen zijn diverser en als haarstylist wil je daar zoveel mogelijk recht aan doen.” Dat betekent wel dat je als kapper met elk haartype - en dus ook met alle variaties in curls - moet kunnen werken. Dat valt niet altijd mee, want in de opleiding komt vaak alleen de basis aan bod. Wij vroegen daarom aan zes deelnemers van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben. Wat zijn belangrijke do’s en don’ts? En waarom is krullend en/of kroeshaar een belangrijk onderdeel van hun werk? Dat levert mooie en ook herkenbare verhalen op. Van Bianca van Zwieten, die in haar pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos krullen had en zelf op onderzoek uit ging. Inmiddels vormen krul en textuur de rode draad in haar werk. Of van Bjorn la Tulippe, voor wie deelname aan de Coiffure Award dé manier was om meer ervaring met dit haartype te krijgen. En van Juliette den Ouden, die deze zomer een belangrijke internationale award won met textured hair. Wat dat volgens haar betekent? “Het modebeeld transformeert. Krullen mogen er zijn!” Anouk Oudkerk Pool

Voor het eerst in jaren puilden de agenda’s weer uit van de
presentaties en events. Eindelijk, moet iedereen hebben gedacht,
want de animo was groot. Van de kick-off van de Coiffure Award
2023, de Amsterdam Fashion Week, de Essential Looks 22/2 presentatie
tot de groots opgezette Kao Salon Global Experience; overal bleek het druk
en was de sfeer uitstekend.
Het was niet het enige dat opviel. Het modellenbeleid heeft de afgelopen
jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dat was ook wel nodig, want
qua diversiteit en inclusiviteit viel er nog wel het een en ander te verbeteren.
De kappers die we backstage spraken, juichten dat toe. “Het is niet meer
van deze tijd om alleen maar witte modellen in een collectie te laten zien”,
vertelde Arjan Bevers voorafgaand aan het Trend Event van Schwarzkopf
Professional. Francis Schroembges, die chef de cabine was bij de show van
Francon tijdens de Amsterdam Fashion Week, legde uit dat ze verschillende
looks had gecreëerd voor de uiteenlopende modellen. Krullend haar was in
vol ornaat te zien. “Tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer hetzelfde te
zijn, aldus Francis. “De modellen zijn diverser en als haarstylist wil je daar
zoveel mogelijk recht aan doen.”
Dat betekent wel dat je als kapper met elk haartype - en dus ook met alle
variaties in curls - moet kunnen werken. Dat valt niet altijd mee, want in de
opleiding komt vaak alleen de basis aan bod. Wij vroegen daarom aan zes
deelnemers van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben. Wat
zijn belangrijke do’s en don’ts? En waarom is krullend en/of kroeshaar een
belangrijk onderdeel van hun werk?
Dat levert mooie en ook herkenbare verhalen op. Van Bianca van
Zwieten, die in haar pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos
krullen had en zelf op onderzoek uit ging. Inmiddels vormen krul en
textuur de rode draad in haar werk. Of van Bjorn la Tulippe, voor wie
deelname aan de Coiffure Award dé manier was om meer ervaring met
dit haartype te krijgen. En van Juliette den Ouden, die deze zomer een
belangrijke internationale award won met textured hair. Wat dat volgens
haar betekent? “Het modebeeld transformeert. Krullen mogen er zijn!”
Anouk Oudkerk Pool


SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INTERVIEWS

Arjan Bevers

Bianca van Zwieten

Kristel Ganseij

Bjorn la Tulippe

Bert Visser

Juliette den Ouden

Jessica Price

WE LOVE

CURLS

CoiFfuRE

oktober 2022


Haar: Danny van Tuijl | Fotografie: Gpluskphoto

oktober

DEZE EDITIE

17 Editors pick

Met deze collectie kwam de Britse

kapper Rick Roberts in de BHA

Hall of Fame. Uniek is dat hij deze

felbegeerde plek kreeg door drie

keer de Afro Hairdresser of the Year

award te winnen.

50 DNA: Jessica Price

Haarstylist Jessica Price (36) uit het

Zeeuwse Terneuzen wint geregeld

prijzen met haar creaties, maar

100 procent tevreden is ze eigenlijk

nooit. Ze wil nóg beter worden en

zoekt al jarenlang naar perfectie.

Een interview over haar roots,

moederschap en Hairstudio Infinity.

22

We Love

Curls Guide

OF HET NU OM EEN MODECAMPAGNE,

EEN CATWALKSHOW OF EEN

HAARCOLLECTIE GAAT: JE KUNT

EIGENLIJK NIET MEER OM DIVERSITEIT

EN INCLUSIVITEIT HEEN. IN DEZE

GUIDE GEVEN ZES DEELNEMERS AAN

DE COIFFURE AWARD TIPS OM MET

ALLE VARIATIES IN CURLS TE KUNNEN

WERKEN.

Coiffure oktober

5


58

inhoud

22

BEHIND THE PROJECT

40

WE LOVE CURLS GUIDE

17

TOPSTYLES

ANDROMEDA

MAROC

44

EDITORS PICK

TOPSTYLES

FASHION

14

9 EDITORIAL

10 SPOTLIGHT

11 UPDATE

20 PRODUCTFILE: L’ANZA

32 BEHIND THE TREND:

SEBASTIAN

34 BEHIND THE TREND: L’ANZA

36 PRODUCTFILE:

Schwarzkopf Professional

en verder...

54 INDUSTRY TALKS

56 BEHIND THE BRAND:

People 4

60 REPORT AFW

62 REPORT TREND EVENT

64 REPORT SALON GLOBAL

EXPERIENCE

6 Coiffure oktober


COIFFURE

AWARD 2023

Craft

HET MEEST SPANNENDE & SPECTACULAIRE

EVENT UIT DE BRANCHE!

WIE ZULLEN OP 14 MEI 2023 DIE FELBEGEERDE COIFFURE AWARDS

IN ONTVANGST NEMEN? WIJ DAGEN JE UIT OM EEN COLLECTIE TE

MAKEN. TOON JOUW VAKMANSCHAP EN LAAT JE CREATIVITEIT ZIEN.

DURF JIJ DE COMPETITIE AAN TE GAAN?

DOE MEE EN CRAFT THE FUTURE! Inschrijven online via www.

coiffureaward.nl. Na inschrijving ontvang je het reglement en

promotiemateriaal voor de salon. Hiermee kan jij ook jouw klanten

laten zien dat jij meedoet aan deze prestigieuze wedstrijd.

VOOR MEER INFORMATIE BEL JE MET 0183 509468 OF MAIL

ASKACADEMYNL@HENKEL.COM @COIFFUREAWARD


WWW.COIFFURE.NL

eenenvijftigste jaargang

nummer oktober 2022

hoofdredacteur

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |

tel. 088 64 406 34

eindredacteur

Maaike van der Westen

uitgave van

Coiffure Media

media-adviseurs

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder

medewerkers

Marian Vleerlaag |Susanne Hellendoorn

Caroline Westdijk | Aranka Klomp

fotografen

Alain Gil-Gonzalez | Caroline Westdijk

media-order

088 22 666 90| traffic@persmanager.nl

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’

Uitgeefteam Coiffure Media Group

Ronald Vedder | Rik Stuivenberg

Coiffure Exclusive Membership € 192,50 per jaar

Coiffure Membership € 112,00 per jaar

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland en

bij automatische incasso. Bij betaling via een factuur bedragen

de administratiekosten € 2,95 excl. btw.

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.

abonnementenadministratie

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)

coiffure@mijntijdschrift.com

verschijningsfrequentie

8 keer per jaar

vormgeving

Denise Wijsman

drukwerk

Veldhuis Media Raalte

ISSN 0165-3679

reproduktie

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.

Arjan Bevers

We love curls

Voor het eerst in jaren puilden de agenda’s weer uit van de

presentaties en events. Eindelijk, moet iedereen hebben gedacht,

want de animo was groot. Van de kick-off van de Coiffure Award

2023, de Amsterdam Fashion Week, de Essential Looks 22/2 presentatie

tot de groots opgezette Kao Salon Global Experience; overal bleek het druk

en was de sfeer uitstekend.

Het was niet het enige dat opviel. Het modellenbeleid heeft de afgelopen

jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dat was ook wel nodig, want

qua diversiteit en inclusiviteit viel er nog wel het een en ander te verbeteren.

De kappers die we backstage spraken, juichten dat toe. “Het is niet meer

van deze tijd om alleen maar witte modellen in een collectie te laten zien”,

vertelde Arjan Bevers voorafgaand aan het Trend Event van Schwarzkopf

Professional. Francis Schroembges, die chef de cabine was bij de show van

Francon tijdens de Amsterdam Fashion Week, legde uit dat ze verschillende

looks had gecreëerd voor de uiteenlopende modellen. Krullend haar was in

vol ornaat te zien. “Tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer hetzelfde te

zijn, aldus Francis. “De modellen zijn diverser en als haarstylist wil je daar

zoveel mogelijk recht aan doen.”

Dat betekent wel dat je als kapper met elk haartype - en dus ook met alle

variaties in curls - moet kunnen werken. Dat valt niet altijd mee, want in de

opleiding komt vaak alleen de basis aan bod. Wij vroegen daarom aan zes

deelnemers van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben. Wat

zijn belangrijke do’s en don’ts? En waarom is krullend en/of kroeshaar een

belangrijk onderdeel van hun werk?

Dat levert mooie en ook herkenbare verhalen op. Van Bianca van

Zwieten, die in haar pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos

krullen had en zelf op onderzoek uit ging. Inmiddels vormen krul en

textuur de rode draad in haar werk. Of van Bjorn la Tulippe, voor wie

deelname aan de Coiffure Award dé manier was om meer ervaring met

dit haartype te krijgen. En van Juliette den Ouden, die deze zomer een

belangrijke internationale award won met textured hair. Wat dat volgens

haar betekent? “Het modebeeld transformeert. Krullen mogen er zijn!”

Haar: Bianca van Zwieten

Met collega Maaike van der Westen

(links) in de RAI

Coiffure Media

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Anouk Oudkerk Pool

Haar: Danny van Tuijl

Fotografie: Gpluskphoto

Coiffure oktober

9


L’ANZA Healing CURLS

Gezonde krullen met

blijvende bounce

Veerkrachtige krullen die glanzen en niet pluizen. Wie wil ze niet? De nieuwste innovatie van L’ANZA

Healing Hair Color & Care is L’ANZA Healing CURLS. De lijn bestaat uit zeven professionele producten,

die iedereen met golven, krullen of kroeshaar gezonde krullen met een blijvende bounce geeft. Curl power!

In elk product bundelen plantaardige proteïnen, vegan boters en uit de natuur

gewonnen botanische ingrediënten hun krachten om het haar een gezonde en

pluisvrije glans te geven. Zo zorgt de proteïne op plantaardige basis voor maximale

krulkracht en het Vegan Butter Complex voor hydratatie, zachtheid en glans. De

toegevoegde pure en natuurlijke ingrediënten bevorderen gezonde krullen. Je kunt de

producten mixen en matchen tot de perfecte Curltini cocktail, zodat je de mooiste

krullenlook kunt creëren.

BOTERMIX

Het Vegan Butter Complex is een mix van lichtgewicht botanische boters met

essentiële lipiden en verzachtende ingrediënten. Het haar wordt hiermee op

natuurlijke wijze gehydrateerd. Het Vegan Butter Complex verbetert de veerkracht

en elasticiteit van krullen en vermindert haarbreuk. De combinatie van capuaçuboter,

moringaboter en mangoboter verhoogt daarnaast de glans van het haar en

minimaliseert pluis.

ZEVEN PRODUCTEN

De nieuwe Healing CURLS lijn bestaat uit zeven producten. De kleurveilige Butter

Shampoo, met de nieuwe Micro-Lather Surfactant technologie, zorgt voor een romige,

sulfaatvrije reiniging die het lipidegehalte van het haar niet verstoort. De Butter

Conditioner hydrateert en ontwart het haar intensief. Het geeft fluweelzachte krullen

en textuur. Curl Therapy is een lichtgewicht leave-in vochtinbrengende conditioner.

Het sluit de haarschubben af, hydrateert en ontwart direct. Curl Restore is een diep

hydraterende leave-in behandeling. Het doordrenkt krullen intensief met vocht. De

Curl Boost Spray versterkt de textuur met lichtgewicht versteviging en zorgt voor

enorm veerkrachtige krullen. Curl Flex is een sterke, flexibele en ondersteunende

gel voor langdurige krulcontrole. Het creëert een sterke, veerkrachtige versteviging

voor residuvrije krullen, zonder plakkerig of hard aan te voelen. De Curl Whirl

definieert krullen en geeft zachte, flexibele versteviging en lichtgewicht hydratatie

aan elk krulbeeld. Het maakt de haarschubben glad om pluizig en springerig haar te

voorkomen.

GREEN

COMMITMENT

L’ANZA Healing Haircare

heelt, verzegelt en beschermt

haar over de hele wereld.

Het maakt gebruik van de

nieuwste technologieën om

voor te blijven op de rest.

Het merk houdt zich aan

een ‘green commitment’

door ervoor te zorgen dat

alle producten en acties

een gezonde en duurzame

aarde ondersteunen. Alle

L’ANZA producten zijn vrij van

sulfaten, natrium, chloride,

parabenen, gluten en EDTA.

20 Coiffure oktober


productfile

“Je kunt de

producten

mixen en

matchen tot

de perfecte

Curltini

cocktail”

Coiffure oktober

21


Fotografie: Gpluskphoto

NAAM:

ARJAN BEVERS

SALON:

AVANTI KAPPERS IN

HELMOND

FOTO:

UIT DE WINNENDE

DAMESCOLLECTIE REGIO

ZEELAND, NOORD-

BRABANT EN LIMBURG

22 Coiffure oktober


thema

WE LOVE

CURLS

GUIDE

OF HET NU OM EEN MODECAMPAGNE, EEN CATWALKSHOW OF EEN

HAARCOLLECTIE GAAT: JE KUNT EIGENLIJK NIET MEER OM DIVERSITEIT EN

INCLUSIVITEIT HEEN. Dat betekent dat je als kapper ook met ieder haartype - dus ook

alle variaties in curls - moet kunnen werken. Coiffure vroeg aan zes deelnemers

van de Coiffure Award waar zij hun skills geleerd hebben en waarom KRULLEND

EN/OF KROESHAAR EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HUN COLLECTIE IS.

#1 ARJAN BEVERS

“DIT WAS HÉT BEELD VAN

DE COLLECTIE VOOR MIJ”

IN JE WERK ALS GLOBAL COLOUR AMBASSADOR VOOR

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL EN IN JE COIFFURE AWARD

COLLECTIES LAAT JE VEEL VERSCHILLENDE HAARSTRUCTUREN

ZIEN, OOK KRULLEND EN KROESHAAR. WAAROM IS DAT

BELANGRIJK VOOR JOU?

“Op de eerste plaats vind ik het belangrijk dat we bij Schwarzkopf

Professional collecties maken voor iedereen. Veel te lang hebben we

alleen maar witte meisjes in de campagnes gezien. Het is heel goed dat

we daarvan af zijn. Essential Looks wordt over de hele wereld gebruikt.

Een groot deel van de wereldbevolking heeft een vorm van sterk krullend

of kroeshaar, dus het is superlogisch dat we dat in onze collectie laten

zien. Persoonlijk hou ik enorm van verschillende texturen en structuren,

dus ik probeer dit altijd in mijn eigen collecties terug te laten komen.”

HOE HEB JE ALS KAPPER GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE

KRULTYPES TE WERKEN?

“Vooral door ervaring. Ik knip en kleur al ruim 25 jaar en dan krijg je

alle verschillende haarstructuren wel eens in je kappersstoel. Je gaat dan

vanzelf merken wat werkt of wat niet werkt. Verder heb ik veel geleerd

van Tyler Johnston, die heeft op Barbados gewoond en daar zoveel

geleerd op het gebied van kroeshaar. Als hij daarmee bezig is, vraag ik

hem het hemd van het lijf!”

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?

“Goed kijken naar het haar, bij iedereen is de krul weer net even anders.

Het is niet echt ‘one size fits all’. Met knippen vind ik het heel belangrijk

om eerst met de klant te gaan zitten en te kijken hoe de natuurlijke

valling is van het haar. Waar valt het open, waar zitten de volumes en

waar niet? Ik knip de basis in licht vochtig haar en vervolgens - als het

haar begint te drogen - doe ik de laatste personalisering.

Styling is vooral een kwestie van geduld, een föhn die te hard blaast

maakt alles enorm pluizig. Ik maak een mix van verschillende

producten; eerst een beetje stylingbalsem in het haar, daarna een definer

in de lengtes en de punten en voor de stevigheid ben ik een grote fan van

een goede mousse. Daarna de föhn met diffuser, de lage stand en niet te

Coiffure oktober

23


“Veel te lang hebben we alleen maar witte meisjes in de campagnes

gezien. Het is heel goed dat we daarvan af zijn.”

(ARJAN BEVERS)

warm. Ook belangrijk: geduld! Als het haar het nodig heeft, gebruik ik

ook wel eens een kleine curling iron van Max Pro om sommige krullen

net iets meer definitie te geven.”

HOE ZIJN DEZE LOOKS TOT STAND GEKOMEN? WELKE

TECHNIEKEN HEB JE GEBRUIKT?

“Ja, dit was voor mij wel hét beeld van de collectie! Ik heb echt

moeite moeten doen om deze modellen te krijgen. Ik wilde ze per

se in mijn collectie, omdat ze allebei echt unieke looks hebben. Bij

beide modellen heb ik gebruikgemaakt van hun natuurlijke textuur.

Die heb ik benadrukt door het haar licht vochtig te maken en het

daarna op te draaien en vast te zetten met speldjes. Daarna hebben

ze twee uur onder een droogkap gezeten om het haar echt helemaal

droog te krijgen. Dan is het zo sterk en bouncy, dat je bijna geen

stylingproducten meer nodig hebt.”

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?

“Voor de nieuwe Essential Looks collectie heb ik een heel mooie,

commerciële kleurtechniek bedacht: de dimensional sombre. Het haar

is in driehoekige verdelingen gekleurd in zachte tinten. Dat lijkt best

heftig, maar juist in sterk krullend haar werkt dit heel goed. Als de

verdelingen te fijntjes zijn, krijg je een soort ‘waas van kleur’ en dat is

niet zo mooi.”

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?

“Vraag je klant naar hoe zij het haar doet, wat werkt of wat niet werkt.

Jij doet een uur hun haar, zij werken er al heel hun leven mee! Klanten

met krullen of kroeshaar weten zelf als geen ander wat werkt. Wees

niet de eigenwijze, bijdehandte kapper, maar luister naar je klant.”

#2 BIANCA VAN ZWIETEN

“IN MIJN WERK KIES IK

BIJNA ALTIJD VOOR

STRUCTUUR”

IN JE WINNENDE DAMESCOLLECTIE LAAT JE VERSCHILLENDE

HAARTYPES ZIEN, OOK STERK KRULLEND HAAR. WAAROM WAS

DIE DIVERSITEIT VOOR JOU BELANGRIJK?

“Iedere haarstructuur heeft zijn eigen mogelijkheden en limieten.

Om bepaalde vormen en dieptes te bereiken in de kapsels, kun je een

krullende of sterk krullende haarstructuur nodig hebben. In mijn werk

is vorm, silhouet en contrast van het kapsel heel erg belangrijk en

daarom kies ik bijna altijd voor structuur.”

HOE HEB JE ALS KAPPER GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE

KRULTYPES TE WERKEN?

“Op het gebied van sterk krullend haar en kroeshaar heb ik qua styling

heel veel geleerd van mijn werk tijdens de Fashion Weeks in Parijs en

Milaan. Ik heb verschillende Lead Hairstylists (zoals Guido Palau en

Eugene Souleiman) geassisteerd, die goed met dit haartype om kunnen

gaan.

Met de andere krultypes had ik al ervaring, omdat ik ongeveer mijn

volledige pubertijd en twintiger jaren een onhandelbare bos krullen

had. Het ging zo vaak mis bij verschillende kappers, dat ik al vroeg

mijn eigen onderzoek ben gaan doen. Zo ben ik mijn manier van

krullen knippen en stylen gaan ontwikkelen. Ondertussen weet ik veel

van textuur en structuur, en is dat ook een rode draad in mijn werk

geworden.”

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?

“Krullen knippen op nat haar is wat mij betreft een enorme don't. De

vorm en het silhouet van een kapsel met krul zie je het beste op droog

haar en het is het beste om dan de vorm te bepalen. En bij het hanteren

van de diffuser: blijf blazen tot de krul helemaal droog is! Vaak denken

klanten - maar ook stylisten - dat het beter is voor de krul om ’m nog

een beetje vochtig te laten, maar daar wordt het uiteindelijk juist

pluizig van.”

HOE IS DE LOOK OP DE FOTO TOT STAND GEKOMEN?

“Het thema van deze collectie is Post Apocalyptic. En het vrouwbeeld

dat ik wilde neerzetten, draaide om sterke en futuristische karakters.

Voor dit specifieke beeld was de inspiratie glamrock en punk van eind

jaren 70. Daarom is de vorm in twee hanenkammen gemaakt en de

kleuren van de look zijn geïnspireerd op Ziggy Stardust. De sterk

krullende textuur heb ik gekozen, omdat het goed bij het model past.

Het werkte ook heerlijk bij het maken van de vormen van deze look.”

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?

“Op het gebied van krullen zie je een steeds sterkere verandering naar

meer en meer textuur (lees: het mag weer pluizen). De natuurlijke

structuur en textuur worden omarmd en gevierd. Dat is geweldig om te

zien! Ik vind dat heel inspirerend en het geeft op creatief gebied zoveel

meer mogelijkheden, dan dat alles maar glanzend en steil moet.”

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN

GEKRULD HAAR?

“Haarstylisten Jawara en Nikki Nelms. Zij zijn echt gespecialiseerd in

krullen en kroeshaar en gaan daar megacreatief mee om.”

WAT IS JOUW GOUDEN TIP?

“Ontwikkel je op het gebied van krullen en textuur en laat je inspireren

door specialisten. Bij de nieuwe generaties klanten zijn krullen, mixed

hair en kroeshaar niet meer weg te denken. Be prepared!”

24 Coiffure oktober


thema

Fotografie: Chris Philippo

NAAM:

BIANCA VAN ZWIETEN

SALON:

SJENKELS ROTTERDAM

FOTO:

UIT DE WINNENDE

DAMESCOLLECTIE REGIO

UTRECHT, ZUID-HOLLAND

EN GELDERLAND

“Ongeveer

mijn volledige

pubertijd

en twintiger

jaren heb

ik een

onhandelbare

bos krullen

gehad. Zo ben

ik al vroeg

mijn eigen

onderzoek

gaan doen.”

(BIANCA VAN ZWIETEN)

Coiffure oktober

25


#3 KRISTEL GANSEIJ

“ELK HAARTYPE

HEEFT HAAR EIGEN

SCHOONHEDEN”

Fotografie: Petra Holland

IN JE GENOMINEERDE COLLECTIE LAAT JE VERSCHILLENDE

HAARTYPES ZIEN. WAAROM WAS DIE DIVERSITEIT VOOR

JOU BELANGRIJK?

“Ik wil als junior haarstylist laten zien wat ik kan en dat kan ik het

best doen door verschillende aspecten van het vak te laten zien.

Daarnaast heeft elk haartype haar eigen schoonheden.”

HOE HEB JE GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE

KRULTYPES TE WERKEN?

“Op de kappersopleiding heb ik er al wat over geleerd, maar in de

salon knippen we met een eigen techniek krullen in het haar. Hier

ben ik ook in getraind en dit heb ik mezelf eigen gemaakt. Ik vind

het heel erg belangrijk om naar de vorm van het gezicht te kijken,

en door het haar te knippen de positieve punten naar voren te

laten komen.”

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS

BIJ HET KNIPPEN EN STYLEN?

“De do’s zijn voor mij veel product gebruiken, het haar

hydrateren, veel inknippen en werken met het McLean Curl

System. Don’ts zijn het haar te bot knippen, snijden en het droog

blazen zonder diffuser.”

HOE IS DE LOOK OP DE FOTO TOT STAND GEKOMEN?

“Het model is een vriendin van mij. Ik weet hoe ze zelf haar haren

altijd doet. Ik heb gevraagd of ze model voor mij wilde zijn en of

ik het op mijn eigen manier mocht knippen en stylen. We hebben

het haar na het knippen opnieuw gewassen en gedroogd met een

diffuser. Om wat meer bundeling te krijgen, heb ik een aantal

plukken opgepakt en deze extra aangezet met een kleine krultang.

Dit heb ik allemaal uitgeborsteld en vervolgens heb ik de strakke

scheiding erin gelegd met behulp van veel gel en pommade.”

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?

“Qua trends zie ik nu veel de mannenpermanent. Ik vind het

superleuk dat je daar als man ook voor kunt kiezen als je zelf geen

krullen hebt. Vrouwen embracen hun eigen schoonheid en gaan

terug naar hun natuurlijke haargevoel. Draag je krullen met trots!

Als het maar goed verzorgd is en mooi gebundeld.”

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN

GEKRULD HAAR?

“Op Instagram volg ik @evanjosephcurls. Hij is gespecialiseerd

in krullen en laat in tutorials tips & tricks zien.”

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?

“Laat je creativiteit de vrije loop! En blijf in je werk altijd zo dicht

mogelijk bij jezelf.”

NAAM:

KRISTEL GANSEIJ

SALON:

FIERCE HAIR SALON

IN RAALTE

FOTO:

UIT DE GENOMINEERDE

YOUNG TALENT

COLLECTIE

26 Coiffure oktober


thema

#4 BJORN LA TULIPPE

“MIJN DEELNAME WAS DE PERFECTE

MANIER OM MET DIT HAARTYPE AAN

DE SLAG TE GAAN”

“Vrouwen

embracen

hun eigen

schoonheid en

gaan terug

naar hun

natuurlijke

haargevoel.”

(KRISTEL GANSEIJ)

IN JE GENOMINEERDE DAMES- EN HERENCOLLECTIE

LAAT JE VERSCHILLENDE HAARTYPES ZIEN, OOK

STERK KRULLEND EN KROESHAAR. WAAROM WAS

DIE DIVERSITEIT VOOR JOU BELANGRIJK?

“Culturen mengen zich sterker dan ooit, op straat maar

ook in de media. Daarom vond ik het belangrijk om

ervaring te krijgen met dit haartype. Ik zag het als een

manier om mijn persoonlijke groei te stimuleren.”

HOE HEB JE ALS KAPPER GELEERD OM MET DE

VERSCHILLENDE KRULTYPES TE WERKEN?

“Op het gebied van de kroesstructuur heb ik veel geleerd

van de gesprekken met mijn modellen. Wat is hun eigen

haarregime? Welke producten vinden ze fijn en waarom?

Welke tools, tips & tricks gebruiken zij voor hun haar? Zo

leerde ik bijvoorbeeld het verschil tussen twee op het oog

identieke haarstructuren, die twee totaal verschillende

manieren van omgang vereisten.

Westerse krul is een totaal andere wereld, maar was voor

mij al wel bekend terrein. Door mijn werk in de salon heb

ik leren werken met slag, grove krullen en uiteindelijk alle

soorten krullen.”

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN

DON’TS BIJ HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?

“Een belangrijke do is even aan het haar te voelen. Kijk

naar de verschillende lengtes in het haar en hoe het

reageert als je het uittrekt. Zo weet je of je er wel of vooral

niet te veel af moet halen. Dat brengt ons meteen bij

een belangrijke don’t. Knip vooral niet te snel te veel af.

Kleine stappen brengen je verder, dan rigoureus de schaar

erin te zetten. Het ligt er natuurlijk aan welk type krul je

knipt, maar ik begin graag in nat haar. Ik reinig het eerst

grondig en zet mijn basis erin, waarna ik het haar in droge

staat echt begin te shapen.”

HOE ZIJN DE TWEE LOOKS OP DE HERENFOTO TOT

STAND GEKOMEN? WELKE TECHNIEKEN HEB JE

GEBRUIKT?

“Mijn idee was te spelen met twee uitersten in shape

en kleur. Het afrokapsel heb ik gekleurd met een 10

vol. bleach, waarbij ik voornamelijk de lichtheid aan de

voorkant heb aangebracht met een zigzag slice. Die heb

ik als een grove balayage ingezet. Naar achter toe heb ik

steeds meer de natuurlijke basis gehouden voor een deep

shadow effect. Die heb ik vervolgens in een roodbruin

teruggetoned. Op handdoekdroog haar heb ik met heel

verzorgende producten gewerkt, denk aan een curl cream

en een olie. Ik heb het haar rustig doorgekamd met een

grove tanden kam en het met mijn handen vormgegeven

tot ik de gewenste vorm had en het vanzelf indroogde.

De flat top fade look was voor mij erg uitdagend.

Ik was wel bekend met het faden van verschillende

haarstructuren, maar het aansluiten van de bovenkant

was ook voor mij helemaal nieuw. Belangrijk is het

uitkammen van het haar met een afrokam in droge staat,

om de richting van de krul omhoog te duwen. Vervolgens

haal je de zijkanten weg, alsof je een heg zou snoeien met

een clipper. Erg leuk om te doen en makkelijker dan je in

eerste instantie denkt!”

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD

HAAR?

“Mullets en shags zijn echt trending op dit moment.

Vaak worden bij dit soort trends de krullen een beetje

vergeten, maar juist met dit type haar kun je spelen met

vormen. In de nieuwe collectie van TONI&GUY zit een

mooie look die geïnspireerd is op de mullet. Door een

undercut techniek toe te passen, haal je de wijdte weg

aan de zijkanten en achterkant. Door de lengte onderin

te bewaren, krijg je een toffe, moderne mullet shape. De

vorm kan heel makkelijk persoonlijk gemaakt worden op

jouw klant of model.”

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET

GEBIED VAN GEKRULD HAAR?

“Dexter Dapper, TONI&GUY International Art

Director en gespecialiseerd in dit haartype, is voor

mij een inspiratiebron geweest. Hij heeft me uit mijn

comfortzone getrokken om mijn eerste stappen te zetten

in de wereld van kroeshaar.”

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?

“Mijn gouden tip is meer een advies: laat je niet

weerhouden om dingen uit te proberen! Gun het jezelf

om fouten te maken. Het onbekende is spannend, dat

snap ik heel goed. Ik heb vroeger alles wat ik eng of

spannend vond voor me uitgeduwd. Vraag jezelf af of

je dat doet om je grenzen aan te geven of omdat je niet

uit je comfortzone durft te stappen. Bij mij was het dat

laatste. Vanaf dat moment heb ik op alles wat op mijn

pad kwam ‘ja’ gezegd en dat heeft me ontzettend veel

gebracht de afgelopen vijf jaar!”

Coiffure oktober

27


Fotografie: Boy Surminski

NAAM:

BJORN LA TULIPPE

SALON:

TONI&GUY ROTTERDAM

FOTO:

UIT DE GENOMINEERDE

HERENCOLLECTIE REGIO

ZUID

“Mijn gouden tip is meer een advies: laat je niet weerhouden

om dingen uit te proberen! Gun het jezelf om fouten te maken.”

(BJORN LA TULIPPE)

#5 BERT VISSER

veel vaardigheden hebben. Ik heb veel geleerd van hun toegepaste

technieken op krullend en kroezend haar.”

“VOLG DE NATUURLIJKE

VORM EN STRUCTUUR

VAN HET HAAR”

IN JE GENOMINEERDE COLLECTIE LAAT JE VEEL

VERSCHILLENDE HAARSTRUCTUREN ZIEN. WAAROM IS DIE

DIVERSITEIT VOOR JOU ZO BELANGRIJK?

“In de huidige tijd zien we veel diversiteit. In mijn werk probeer

ik me zo breed mogelijk te oriënteren en me te verdiepen in de

verscheidenheid van haarstructuren.”

HOE HEB JE GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE KRULTYPES

TE WERKEN?

“Vooral door met allerlei haarstylisten te werken, die op dat gebied

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?

“Zelf vind ik het heel belangrijk om krullend haar - maar eigenlijk elk

haartype - droog te knippen. De vorm, structuur en textuur blijven

dan goed zichtbaar en zo kan ik het eindresultaat goed in de gaten

blijven houden.

Voor de verzorging gebruik ik mijn favoriete vochtinbrengende lijn,

die speciaal gericht is op krullend haar type 2 tot 4. Het bevat heel veel

rijke en essentiële voedingsstoffen voor het haar, zoals oliën, boters en

proteïnen.

Krullend haar blijft het langst mooi en gezond door middel van air-dry.

Wat ik echt afraad, is het gebruik van warme stylingtools. Sommige

producten voor krullend haar bevatten veel alcohol en dat is slecht

voor de haarconditie. Hierdoor droogt het haar namelijk uit.”

HOE IS DEZE LOOK UIT JE DAMESCOLLECTIE TOT STAND

GEKOMEN? WAT WAS JE CONCEPT?

“Ik heb me laten inspireren door de geschiedenis van Afrikaanse

stammen en hun eigen traditionele cultuur. Ik heb dit vervolgens

28 Coiffure oktober


thema

vertaald naar een futuristisch modebeeld. Ik heb een grote hoeveelheid

handgemaakte dreadlocks van echt haar in het haar geweven. Hierdoor

ontstond er veel massa en met hairspray heb ik dit in vorm gebracht.

Daarna heb ik het haar in model geknipt.”

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN

GEKRULD HAAR?

“Met haarstylist Duffy werk ik veel backstage en hij is mijn

inspiratiebron voor natuurlijk haar. Hij werkt altijd met de natuurlijke

vorm en structuur, die door de verzorging en styling worden versterkt.”

WAT IS JOUW GOUDEN TIP VOOR ANDERE KAPPERS?

“Volg de natuurlijke vorm en structuur van het haar. Probeer niet de

textuur extreem te veranderen, daardoor wordt vaak de elasticiteit uit

het haar gehaald. Combineer dit met een goede verzorging: moisture,

moisture, moisture!”

Fotografie: Stephane Pistel

NAAM:

BERT VISSER

SALON:

BERT VISSER LOVE FOR

HAIR IN AMSTERDAM

FOTO:

UIT DE GENOMINEERDE

COLLECTIE PERS AWARD

EN CATEGORIE DAMES

REGIO NOORD-HOLLAND

EN FLEVOLAND

“Ik heb me laten inspireren door de geschiedenis van

Afrikaanse stammen en hun eigen traditionele cultuur”

(BERT VISSER)

Coiffure oktober

29


#6 JULIETTE DEN OUDEN

“HET MODEBEELD

TRANSFORMEERT”

IN JE WERK ALS HAARSTYLIST EN OOK IN JE WINNENDE

DAMESCOLLECTIE LAAT JE VEEL VERSCHILLENDE HAARTYPES

ZIEN. WAAROM IS DIE DIVERSITEIT VOOR JOU ZO BELANGRIJK?

“Om eerlijk te zijn heb ik een grote liefde voor kroeshaar. Ik ben blij

om te horen dat het te zien is in mijn werk! Waarom het zo belangrijk

voor mij is? Goede vraag, want op die manier ben ik er nog nooit zo

mee bezig geweest. We leven in een multiculturele samenleving en

het gaat geheel vanzelf, ik zie geen verschil. Of je nu donker of licht

bent, krul, kroes of steil haar hebt. Alles is authentiek en heeft iets

bijzonders. Wel toon ik hiermee wat mijn voorkeur heeft en waar ik de

meeste passie voor heb als haarstylist.”

HOE HEB JE GELEERD OM MET DE VERSCHILLENDE KRULTYPES

TE WERKEN?

“Dit heb ik mij volledig zelf aangeleerd door te doen! Vroeger zat ik

op een school met leerlingen uit verschillende culturen. Zelf had ik

geen krullend of kroeshaar, maar ik vond het haar toen al fascinerend.

Ik vind de textuur geweldig en daar begint ook mijn passie als

haarstylist. Ik ben altijd bezig met hoe ik textuur kan aanbrengen of

accentueren. Daarnaast hebben de internationale reizen en invloeden

van andere culturen een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling.”

WAT ZIJN WAT JOU BETREFT BELANGRIJKE DO’S EN DON’TS BIJ

HET VERZORGEN, KNIPPEN EN STYLEN?

“Hydrateer het haar, dit is een van de belangrijkste handelingen die je

moet doen. Getextureerd haar is altijd vochtarmer dan steil haar, en

het heeft echt vocht nodig. Knip het uit de losse hand om de shape

goed te bepalen en knip het haar droog. Als je het nat knipt, is de

lengte langer en wanneer het weer in de krul schiet is het al snel te

kort.

Krullend haar heeft vaak verschillende texturen; van sterk gekruld

tot minder sterk gekruld. Hierdoor is het ook beter om het droog

te knippen, zodat je de juiste shape kunt bepalen. Ik droog het haar

liever niet compleet droog, maar laat het de laatste 10 procent aan de

lucht drogen.

Don’ts zijn haarlak, ik zie dat veel mensen gebruiken. Dit droogt

het haar juist uit en maakt de structuur minder mooi. Veel willen

knippen, is ook geen goed idee: een millimeter eraf kan al een groot

verschil maken. Het gaat er niet om hoeveel je eraf knipt, maar hoe.

En gebruik geen vette producten die een laag om het haar heen

leggen, maar kies voor hydratatie.”

HOE IS DE LOOK OP DE FOTO TOT STAND GEKOMEN?

“De uitdaging zat hem erin dat we op een dhow boot met veel wind

gingen shooten. Maar dit leek mij zo’n vette ervaring! Ik wilde

een rechte shape op een gezicht met ronde vormen creëren. Een

blockhead, want zo transformeer je ook het gezicht, en daar ligt dan

weer mijn passie als make-up artist… Ik heb het haar volledig uit de

losse hand geknipt en uiteraard van tevoren geprept en gestyled voor

stevigheid.”

MET DEZE FOTO HEB JE OOK EEN INTERNATIONALE PRIJS

GEWONNEN. DE TOP 25 VAN DEZE BIG SHOT CATEGORIE

BESTOND VRIJWEL ALLEEN UIT LOOKS MET STEIL, EUROPEES

HAAR. HOE KIJK JIJ DAARNAAR?

“O echt waar? Kijk, dat heb ik dus niet eens gezien! Wel heb ik onwijs

veel reacties gehad van over de hele wereld, dat het zo bijzonder is

dat ik deze categorie gewonnen heb met textured hair. Ik denk ook

wel dat het veel losmaakt bij anderen en de ogen doet openen. Het

modebeeld transformeert. Acceptatie, daar gaat het om. We zijn

immers allemaal gelijk! Ik zie deze prijs als een beloning voor mijn

liefde voor kroeshaar.”

HOE KIJK JIJ NAAR DE TRENDS VOOR GEKRULD HAAR?

“Omdat ik zo’n liefde heb voor textuur, ben ik heel blij dat het

tegenwoordig ‘mag’. Veel mensen met krullen hebben hun haar

vroeger steil gedragen, het mocht er niet authentiek uitzien. Nu

omarmen we het, wat ik geweldig vind! Ik ben erg blij met de mooie

shapes; van ronde vormen tot rechte lijnen, mullets, shags, het

kan allemaal. Krullen mogen er zijn, en het gaat erom de eigen,

natuurlijke krul te accentueren.”

WIE IS VOOR JOU EEN INSPIRATIEBRON OP HET GEBIED VAN

GEKRULD HAAR?

“Ik kijk eigenlijk nooit zo naar andere artiesten voor inspiratie, maar

Rick Roberts en Nubia Rezo zijn geweldige artists.”

WAT IS JOUW GOUDEN TIP?

“Wanneer je textured haar gaat bewerken of knippen, doe dit dan met

gevoel en volg geen guidelines!”

OOK MEEDOEN AAN DE COIFFURE AWARD?

Op maandagavond 5 september vond de kick-off plaats van de Coiffure Award 2023 in de

ASK Academy in Werkendam. Er waren sterke lezingen van enkele winnende kappers -

Arjan Bevers, Mark van Westerop en Judith Jager - en van jurylid Mark Melief. Heb je de

kick-off gemist? Geen probleem, want je kunt je vanaf nu inschrijven voor deelname aan dé

Nederlandse haarmodewedstrijd. We nodigen je van harte uit om mee te doen en informatie

aan te vragen over de verschillende categorieën van de Coiffure Award en de regels voor

deelname. Meld je aan via askacademynl@henkel.com of via coiffureaward.nl en wie weet

zien we jou tijdens de gala-avond op zondag 14 mei 2023!

30 Coiffure oktober


thema

Fotografie: Michelle van Dijk

“Ik vind

de textuur

geweldig en

daar begint

ook mijn

passie als

haarstylist.

Ik ben altijd

bezig met hoe

ik textuur kan

aanbrengen of

accentueren.”

NAAM:

JULIETTE DEN OUDEN

SALON:

JDO SALON IN

AMSTERDAM

FOTO:

UIT DE WINNENDE

DAMESCOLLECTIE

REGIO NOORD-HOLLAND

EN FLEVOLAND EN

WINNAAR PERS AWARD

(JULIETTE DEN OUDEN)

Coiffure oktober

31


No. Label collectie van Sebastian Professional

“De trends van nu zijn

persoonlijker en creatiever”

Laten zien wie je bent zonder dat hier - zoals tegenwoordig veel gebeurt - een label opgeplakt wordt. Daar staat de nieuwe

Sebastian collectie No. Label voor. Linda van der Laan, freelance educator en creative voor Sebastian Professional, maakt deel

uit van het Insiders Team en creëerde één van de vier looks: de Unlabeled Curls.

“Er is een mooie beweging in de wereld gaande

waarin de allermooiste uitkomst zou zijn

dat er geen labels meer geplakt en gebruikt

hoeven worden om dingen te benoemen en

te begrijpen. Doe wat voor jou goed voelt en

waar jij gelukkig van wordt zonder dit uit te

hoeven leggen of te ‘moeten’ verantwoorden”,

vindt Linda, tevens eigenaresse van Moksha

Haircraft Artists in Amsterdam.

VOORUITSTREVEND

Ook binnen het Insiders Team is er veelvuldig

over deze ontwikkeling gesproken en van

daaruit is de nieuwe collectie ontstaan.

“Sebastian is een vooruitstrevend merk. Het is

zich bewust van wat er op dit moment speelt,

maar is vooral bezig met: wat komt hieruit

voort? Sebastian creëert vanuit dat oogpunt

wat haarstylisten en onze klanten nodig hebben

en graag willen terugzien in ons haar en in de

producten”, legt de freelance educator uit. “Zo

hebben wij als team gekeken naar technieken

die gelabeld zijn, zoals bijvoorbeeld een finger

wave, en met deze inspiratie hetzelfde gevoel

in het haar gecreëerd zonder de gelabelde

techniek toe te passen.”

ONDEFINIEERBAAR

Linda: “Ik heb drie verschillende

stylingtechnieken toegepast om de Unlabeled

Curls look te creëren en daarvoor een

krultang én een stijltang gebruikt. Denk

bijvoorbeeld aan een ‘flat S wave’ in de

lengtes voor het vingerwavegevoel. Om het

spannend en unlabeled te houden, zit er een

tegenovergestelde techniek, ‘textured vertical

wave’, in de look. Zo maak ik de beweging

in het haar ondefinieerbaar.” Er is gespeeld

met verschillende vormen, asymmetrie,

volume en juist ook ‘head hugging’ haar.

“Voor de Sebastian-look heb ik Potion 9 op

handdoekdroog haar gebruikt. Dat is een leavein

crème, die het haar voor 48 uur lang verzorgt

en beschermt.” Om het haar te preppen, deed

Linda Texture Maker in het haar. “Met de

zeezoutmineralen die in het product zitten,

creëer je meer grip en textuur. Ik heb dit alleen

op de aanzet gebruikt en niet in de lengtes en

punten.” Als laatste pakte ze de Shaper Zero

Gravity in haar hand. “Dat is een workable

hairspray die het haar een lichte stevigheid en

memorie geeft, maar het wel tastbaar en soepel

houdt. Hierdoor kun je het haar tijdens het

creëren altijd weer veranderen.”

VERZORGENDE LIPGLOSS

Voor de gehele collectie is het haar met

Cellophanes van Sebastian Professional

‘gekleurd’. “Eigenlijk kun je het beter zien als

een glans, een soort verzorgende lipgloss voor

het haar. Het is een verzorgingsbehandeling

waar een sprankeling van kleur in zit”, vindt

Linda. “Door de transparante, semipermanente

haarkleuring blijft het reliëf van het haar

zichtbaar, maar kun je het kleurkarakter

versterken of juist afzwakken.” Cellophanes

is volledig natuurlijk. De kleurkarakters zijn

geïnspireerd op de Tunesische soeks. Denk

daarbij aan Cinnamon Red, Vanilla Blonde en

Espresso Brown.

“We wilden de

looks spannend

en unlabeled

houden”

32 Coiffure oktober


ehind the trend

GLANS EN

SUBTIELE

DETAILS

Linda: “Echte trends, zoals

in de jaren 70, 80 en 90,

zien we niet meer. De trends

van nu zijn persoonlijker en

creatiever. Ik zie vooral heel

veel glans en subtiele details.

Denk bijvoorbeeld aan een

wetlook, waarbij er nog een

paar haren in het gezicht

vallen, een wetlookaccent

in het haar of grove

kamstrepen in de wetlook.

Ook kan er veel gespeeld

worden met scheidingen

en pony’s. Zo zie je steeds

vaker statementpony’s,

zoals een micro bang of een

side swept bang, of juist

dat het haar meer naar

achteren of achter de oren

in een middenscheiding

of zijscheiding wordt

gedragen. Qua kleur mag

alles natuurlijker en zachter.

Denk aan een zachte

blending van kleur met een

eigen persoonlijke touch.

Fijne tip voor als we alle

blonde zomerlokken willen

inkleuren met de nieuwe

herfsttrends: adviseer een

Cellophanes-behandeling

die je gelijk na de kleuring

toepast. Hiermee geef je het

haar een diepe verzorging;

pigmenten worden beter

vastgehouden en de kleur

houdt langer.”

Coiffure oktober

33


“Uiteindelijk heb

ik alle facetten

uit die periode

gehusseld en

er een sausje

overheen gegooid”

VRIENDENGROEP

De shoot vertelt het verhaal

van een groep vrienden die

elkaar een tijdje niet hebben

gezien in verband met de

coronamaatregelen. Nu

ontmoeten ze elkaar weer

in hartje Amsterdam, in het

prachtige hotel TwentySeven.

In dit verhaal zijn alle zes trendy

L’ANZA looks verwerkt:

• Erin met de spannende

Bright Blonde

• Fenne met de krachtige,

korte Sassy Copper Pixie

• Eline met de natuurlijke

Sunshine Balayage

• Lotta met de verrassende

Color Blocking like Miley

Cyrus

• Silver met de krachtige

Sunkissed Beauty

• Valentino met de stoere,

sexy Boyband Fashion Look

34 Coiffure oktober


ehind the trend

Mari goes 90’s & 00’s

Wedergeboorte

van gelaagdheid,

pixies en shaggy bobs

Creative Director: Mari van de Ven | Creative Color Team: Sandra Abbink, Bianca de Man & Daphne Bakarbessy | Fotografie: Andy Tan |

Styling: Elsbeth Schiphorst | Make-up: Mari van de Ven, Christel van der Loo, Sabine Moonen & Mariska van den Boogaard

Vernieuwend, kleurrijk en om blij van te worden. Dat is het tweede lookbook van

Mari van de Ven als Creative Director van L’ANZA Benelux. Voor de najaars- en

winterlooks van 2022/2023 liet Nederlands bekendste make-up artist en hairstylist

zich inspireren door de nineties en zero’s. Het boek ligt inmiddels bij 650 salons op

de koffietafel.

WAT IS JOUW GROOTSTE

INSPIRATIEBRON GEWEEST

VOOR DIT NIEUWE BOEK?

“In de jaren 90 en 00 waren de Spice

Girls helemaal hot en trendsetters voor

het modebeeld. Ook televisieseries als

Sex and the City en Friends waren enorm

populair en hadden in die periode veel

invloed op de mode. Zo was het kapsel van

Jennifer Aniston eigenlijk net zo beroemd

als haar alter ego Rachel: iedereen wilde

‘The Rachel’-look. Uiteindelijk heb ik alle

facetten uit die periode gehusseld en er een

sausje overheen gegooid. Samen met de

producten van L’ANZA en mijn team heb ik

zes trendy looks gecreëerd.”

EN HOE MAAK JE DAN PRECIES

DE VERTAALSLAG NAAR NU?

“Als creatieveling en met tig jaren ervaring

in de branche, denk ik vooral aan wat

komen gaat. Ik wil vernieuwend zijn,

maar tegelijkertijd commerciële looks

maken. De kapsels moeten namelijk

wel goed doorvertaald kunnen worden

naar de klant in de salon. Zo heeft het

bijvoorbeeld geen zin om al te veel gekke en

freaky dingen uit te halen. De najaars- en

winterlooks 2022/2023 zijn aantrekkelijk en

beschikken over veel structuur, beweging en

kleurcontrasten. Een heuse wedergeboorte

van gelaagdheid, pixies en shaggy bobs. En

ook de grunge is back!”

DE KLEUREN VAN DE KAPSELS

IN HET BOEK VALLEN DIRECT

OP. WAT KUN JE DAAROVER

VERTELLEN?

“L’ANZA laat me gelukkig helemaal vrij. Ik

kon me dus helemaal uitleven. De kleuren

variëren van Jennifer Anistons ‘natural look’

tot de heftige highlights à la de Spice Girls.

Balayage heeft met face framing een nieuwe

invulling gekregen. En daar waar de heren

vaak vergeten worden, heb ík dat zeker niet

gedaan. Ook bij hen zie je dit seizoen kleur

en balayage. En nog leuker: zelfs de pony’s

en matjes keren terug!”

BIJ ELKE LOOK IN HET BOEK

STAAT EEN UITLEG VAN

GEBRUIKTE PRODUCTEN EN

KNIP- EN KLEURTECHNIEK,

MAAR WAT IS JOUW

FAVORIETE PRODUCT

EIGENLIJK?

“Mijn all-time favourite is by far de Dry

Texture Spray van L’ANZA. Het zorgt

nooit voor plakkerig of zwaar haar. Het

is zo’n fijn product. Het geeft structuur

en is opbouwend. Ik kan geen dag

zonder.”

Coiffure oktober

35


“Vernieuwd

kleurassortiment

voor ‘my hair

but better’

kleurresultaten”

36 Coiffure oktober


productfile

Verbeterde tbh

Duurzaam

en clean

De salonklant van nu is niet alleen op zoek naar multidimensionale kleuringen, maar is

ook milieubewust, wil de beste verzorging voor het haar en kiest voor natuurlijk ogende

kleurresultaten die de individuele schoonheid versterken. Schwarzkopf Professional begrijpt

dat en lanceert de verbeterde tbh - true beautiful honest om aan al die wensen te voldoen.

Het verbeterde kleurassortiment voor ‘my hair

but better’ kleurresultaten bevat clean en vegan

formules, is mild voor het haar én is duurzaam

verpakt. De 100 procent vegan formule (vrij van

ingrediënten van dierlijke oorsprong) bevat tot 93

procent ingrediënten die van natuurlijke oorsprong

zijn. In tbh zit verder tot 50 procent minder ammonia

om de integriteit van het haar te beschermen en

0 procent PTD/PPD. Wel bevat de clean formule

HEP+, dat erom bekend staat het risico op het

ontwikkelen van allergieën te verlagen bij personen

die nog niet allergisch zijn voor haarkleurmiddelen.

DIERVRIENDELIJK

En niet alleen de formule is verbeterd. Het tbh

assortiment is nu namelijk ook officieel PETAgoedgekeurd

als Global Animal Test-Free. PETA,

dat staat voor People for the Ethical Treatment of

Animals, betekent niet dat tbh zomaar een beetje

diervriendelijk is. Nee, hiermee staat vast dat het

merk heeft gecontroleerd dat zij en de leveranciers

nu en in de toekomst geen dierproeven (laten)

uitvoeren, betalen of toestaan voor hun ingrediënten,

formuleringen of eindproducten waar ook ter

wereld. In het gehele proces gelden dus strenge

eisen, die ervoor zorgen dat tbh niet schadelijk is

voor dier, natuur en mens.

werkt aan het verminderen van plastic afval in de

natuur en tegelijkertijd nieuwe kansen biedt aan

mensen die in armoede leven.

VERBETERDE SALONSERVICES

Schwarzkopf Professional's verbeterde tbh biedt

natuurlijk ogende kleurresulaten, zonder afbreuk

te doen aan dekking, prestaties of levensduur. De

nieuwe -12C Cendré Ash serie helpt de Cool-kleurwereld

compleet te maken, voor sterkere neutralisatieopties

voor koelgetinte klanten. In totaal bestaat

deze kleurwereld nu uit zestien tinten, die de

perfecte mix van warme en koele tinten biedt.

Het nieuwe tbh portfolio introduceert ook verbeterde

salonservices, zoals Dimensional Coverage

Services, de Creating Dimension Services en de

Enhancing Dimension Services. Hiermee kun je je

omzetmogelijkheden nog meer vergroten, doordat

je aan de individuele wensen van elke klant kunt

voldoen.

POSITIEVE IMPACT

Kappers die kiezen voor tbh dragen daarnaast ook

nog eens bij aan een positieve impact op het milieu;

tbh gebruikt namelijk gerecyclede materialen.

Tubes worden gemaakt van 100 procent gerecycled

aluminium en doppen van 100 procent gerecyclede

plastic doppen. Vouwdoosjes en gebruiksaanwijzingen

bestaan minimaal uit 93 procent gerecycled

karton. Verder herbruikt tbh Social Plastic in haar

productverpakkingen en ondersteunt het het Plastic

Bank Initiative. Dit is een sociale onderneming die

Coiffure oktober

37


BRAM TIMMER

MARTIJN ABERS

SAMENWERKEN

Martijn: “Wij zijn

uiteraard nog op zoek

naar andere partijen

met hart voor de

branche, die willen

aansluiten. Ik ben

ervan overtuigd dat

als we samenwerken,

we heel veel kunnen

bereiken.”

Wil jij je ook aansluiten bij het

project? Mail Martijn dan via

info@kappersakademie.nl

Bram Timmer en Martijn Abers in gesprek

“Hoogste tijd om

het ambacht in de

spotlights te zetten”

Er zijn vele sectoren in Nederland die te kampen hebben met de enorme

krapte op de arbeidsmarkt. De kappersbranche is daar geen uitzondering

op. Een kant-en-klare oplossing is er niet, maar we kunnen wel met z’n

allen – branchebreed – de schouders eronder zetten. Bram Timmer, General

Manager L’Oréal Professionele Producten en algemeen directeur van de

Nederlandse Kappersakademie Martijn Abers weten hoe.

54 Coiffure oktober


industry talks

“Om de krapte

op de

arbeidsmarkt

tegen te gaan,

hebben wij

met The Color

College een

nieuwe opleiding

gelanceerd:

‘Word Hair

Colorist!’

Deze unieke

basisopleiding

zorgt ervoor

dat iedereen

met of zonder

ervaring na

drie maanden

inzetbaar

is om te kleuren

in de salon.”

WAT IS ER PRECIES AAN DE

HAND OP DE ARBEIDSMARKT?

BRAM: “De werkloosheid in Nederland

is 3,3 procent. Dat is heel erg laag. Door

de enorme krapte op de arbeidsmarkt,

kunnen ook kappers nauwelijks aan nieuwe

werknemers komen. Zonder precieze cijfers

te kennen, durf ik wel te zeggen dat heel veel

ondernemers met minder werknemers in de

salon staan dan een paar jaar geleden. L’Oréal

heeft verschillende initiatieven opgezet om

aan dit probleem te werken.”

MARTIJN: “De aanwas van studenten in

het mbo daalt al langere tijd. We zien ook

dat andere branches al eerder actie hebben

ondernomen om aan de problematiek te

werken. De kappersbranche loopt daarin

achter. Zo vind ik dat de arbeidsvoorwaarden

verbeterd zouden moeten worden, maar

daar hebben wij als academie geen invloed

op. Wat we wel kunnen doen, is het vak

promoten. Het vak kapper heeft een lage

status, maar dat is zo onterecht. Het is nú de

hoogste tijd om een inhaalslag te maken; de

kappers zitten met hun handen in het haar.

De urgentie is groot om het ambacht in de

spotlights te zetten. Iedereen moet weten dat

‘kapper’ een prachtig beroep is.”

WELKE INITIATIEVEN HEEFT

L’ORÉAL AL GENOMEN?

BRAM: “We proberen samen met onze

klanten te laten zien dat het vak met de

tijd meegaat. Zo maken kappers inmiddels

veelvuldig gebruik van digitale apps om

bijvoorbeeld diagnoses te stellen. Kappers

hebben bij ons ook de mogelijkheid om

zichzelf te ontwikkelen. Zo bieden we sterke

ondersteuning op het gebied van educatie:

via de L’Oréal Academy en ons digitale

platform ACCESS. Een mooi project om uit

te lichten is het Diverse Talent. Sinds 2017

helpen we vluchtelingen om te integreren in

de Nederlandse samenleving. Dit doen we

door hen een kappersopleiding aan te bieden.

Een ander voorbeeld is dat we samen met

Kinki Kappers een ‘upskilling bootcamp’ aan

studenten hebben gegeven.”

WAT BETREFT DE ONTERECHT

LAGE STATUS EN HET FEIT DAT

HET VAK GEPROMOOT MOET

WORDEN. WAT VOOR IDEEËN

HEBBEN JULLIE? VERTEL!

MARTIJN: “Vlak voor de zomer is bij

mij het idee ontstaan om een landelijke

campagne te starten. Ik heb toen het

initiatief genomen, maar ik ben heel blij

dat er ook bedrijven in de branche zijn die

hart voor de branche hebben en dezelfde

noodzaak voelen. Partijen die zich tot nu

toe bij de campagne hebben aangesloten

zijn Schwarzkopf Professional, Provalliance

Nederland, Hizi Hair, Kinki Kappers, L'Oréal

Professionele Producten en de Nederlandse

Kappersakademie. In de campagne draait

het overigens niet om de merken of ketens,

maar denken we groter dan ons eigen belang.

We willen de branche een boost geven. Het

vak biedt namelijk zoveel moois: creativiteit,

carrièremogelijkheden, klantcontact. Het is

zo veelomvattend…”

BRAM: “Een kapper kan echt het verschil

maken voor iemand. Je knipt en kleurt niet

alleen, maar bent ook een luisterend oor, een

adviseur, een mooimaker. Het is het mooiste

vak ter wereld, dat moet toch iedereen weten?

Met de campagne zetten we met z’n allen

onze schouders eronder. Uiteraard is iedereen

die ons vak een warm hart toedraagt welkom

om zich aan te sluiten bij dit initiatief.”

WAAR GAAN WE DE CAMPAGNE

VOORNAMELIJK TEGENKOMEN?

MARTIJN: “De campagne betreft een

digitale promotie van het vak. We zijn

momenteel heel druk met het maken van

content en verspreiden die voornamelijk via

de social media van de betrokken partijen:

TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook…

We hopen zo snel mogelijk zaadjes te

planten. De campagne, die in november

gelanceerd wordt, duurt in eerste instantie

één jaar. Het effect moet natuurlijk over een

heel lange periode gevoeld worden. Pas dan

hebben we ons doel bereikt.”

IRIS POLDERVAART

THE COLOR COLLEGE

“Het is het mooiste vak

ter wereld, dat moet toch

iedereen weten?”

Coiffure oktober

55


Nieuwe academy voor People 4 Hair

“Hier draait het volop

om vakmanschap”

Creatief directeur Beverley Groenewoud-Bracken en algemeen directeur

Jeanette Fransz leerden elkaar in de jaren negentig kennen en wisten

direct wat ze wilden. Ze richtten People 4 Hair op met de ambitie nieuwe,

onderscheidende producten naar Nederlandse kapsalons te brengen. “We

waren één van de eersten die het opnamen tegen de grote multinationals.”

LOGO EN

HUISSTIJL

People 4 Hair laat de

groei en ontwikkeling

die het bedrijf heeft

doorgemaakt, terugzien

in het logo en de

huisstijl. De diamant

in het logo met het

cijfer vier staat

voor de service en

dienstbaarheid. Het

scala aan kleuren laat

zien dat People 4 er

voor iedereen is en geeft

de kleurrijke manier

van denken weer. Het

reliëf symboliseert de

flexibiliteit in de snel

bewegende industrie.

Daarnaast staat de

steen voor een sterke

fundering.

Hun vliegende start viel samen met het ontstaan van het edgy Fudge

Professional, een Australisch merk met kwalitatief sterke producten tegen een

betaalbare prijs. Beverley legt uit: “Het merk brak met alle bestaande regels

door slogans te gebruiken als ‘What the F’. Daar waren we in Nederland nog

helemaal niet mee bekend.” De filosofie van het rebellerende merk paste

goed bij de twee jonge dames. “In de jaren daarna hebben we ons weten te

onderscheiden door veel educatie aan te bieden aan onze klanten. Ook is ons

assortiment gegroeid met milieubewuste en trendy merken als NAK Hair en

Number 4 High Performance Hair Care.”

GEOLIEDE MACHINE

Het tweetal staat inmiddels al bijna dertig jaar succesvol aan het roer van

de onderneming. “Het geheim van onze samenwerking is de grote passie

voor het kappersvak. Onze taken zijn altijd goed verdeeld geweest en we

ondersteunen elkaar waar nodig. We zijn echt een geoliede machine, waarbij

wederzijds respect altijd voorop staat”, vertelt Beverley. Succes betekent voor

de onderneemsters een loyale samenwerking met de salons die met hun merken

werken. Als distributeur van exclusieve haarmerken voor de Nederlandse en

Europese markt willen ze kappers en hun team helpen, adviseren en opleiden.

“Wat ons gelukkig maakt? Inspelen op de veranderende markt, daar flexibel

genoeg voor kunnen zijn en met mogelijke oplossingen komen. Onze klanten

staan altijd op nummer één.”

WESTSIDE HAIR

Voor People 4 is opleiden altijd een belangrijke pijler geweest. De trainingen

vonden jarenlang plaats in The Facility. “Het was echter tijd om te veranderen

en een nieuwe manier van denken, werken én opleiden naar voren te brengen”,

vertelt Jeanette. “WESTSIDE is zowel een werk- als trainingssalon. Het is

ontworpen om onze People 4 salonpartners te ondersteunen en te inspireren

met professionele kennis en vooruitstrevende creatieve trainingen van (inter)

nationale haarartiesten.” De nieuwe academy is gevestigd in de voormalige

Verkadefabriek op de Westzijde in Zaandam, die omgebouwd is tot een

creatieve hotspot. Het draait er volop om vakmanschap.

Jeanette: “WESTSIDE is bedoeld om de professionele kappers, die met

de People 4 merken werken, te ondersteunen. Ze komen om te leren en

ontwikkelen hun vaardigheden bij creatieve kappers en opleiders. We zien de

nieuwe ruimte van 140 vierkante meter eigenlijk als een denktank: een ruimte

waar creatieve en getalenteerde mensen hun ideeën kunnen ontwikkelen en

kunnen werken. Het is een smeltkroes waar alles samenkomt.”

56 Coiffure oktober


ehind the brand

PEOPLE 4 BRANDS

Fudge Professional is een cult

haarlabel dat experimenteren

en een energieke drive

combineert met individualiteit

en een nonchalante stijl. Het

merk is nieuwsgierig van

karakter, heeft diepgang, is

creatief tot op het bot en heeft

een levendige geest.

NAK Hair Australia is

een vegan haarmerk. Het zet

zich in om de impact op het

milieu in de haarindustrie te

verminderen. Wetenschap en

natuur spelen een cruciale

rol bij het creëren van de

producten. Het assortiment

bestaat uit verzorging, styling

& finishing en kleurproducten,

die zijn geïnspireerd door de

Australische levensstijl.

Number 4 High Performance

Hair Care is een exclusieve

serie haarverzorgingsproducten,

ontwikkeld door getalenteerde

hairstylisten, artiesten,

milieudeskundigen,

modeontwerpers, muzikanten,

trendsetters, schrijvers,

architecten en wetenschappers.

Het resultaat is een 100

procent veganistische,

gluten-, parabeen-, sulfaat- en

natriumchloridevrije serie, die

niet op dieren is getest.

Coiffure oktober

57


Inline levert interieur aan krullenspecialist

Meer ruimte

dan verwacht

De veertigjarige Vanessa van der Roest baalde er vroeger altijd van dat haar krullen verkeerd werden

geknipt. Dat moest toch beter kunnen. Ze besloot de Nederlandse Kappersakademie te volgen en

een echte krullenspecialist te worden. Vanessa van der Roest Coiffures is naar eigen zeggen de beste

krullenkapper in Amsterdam, met nu ook nog eens een groter pand én een nieuw interieur van Inline.

Na eerst tien jaar in loondienst gewerkt te hebben, richtte ik vijftien jaar geleden mijn eigen salon

aan de Heemstedestraat 44 in Amsterdam op. Dat was in het pand hiernaast. Doordat we het al jaren heel

druk hadden en ik de ambitie had om verder te groeien, vond ik het nodig een groter pand te zoeken.

Om de bomvolle agenda aan te kunnen, moest er namelijk zeker nog een extra werknemer bij. Dat zou

nooit passen in de kapsalon van 46 vierkante meter!

Het hoekpand op nummer 40, waar we sinds mei dit jaar onze klanten mogen knippen en kleuren, had ik

al langer op het oog. Er zat eerst een fietsenwinkel, daarna werden er schoenen verkocht. Op het moment

dat het pand leeg kwam te staan, ben ik in gesprek gegaan met de verhuurder. Hij wilde de gigantisch

hoge huurprijs echter niet laten zakken en dus hield het voor mij op. Er kwam een nieuwe huurder in, die

zijn omzet op een gegeven moment bleek te verhogen met een wietplantage. Achteraf mijn geluk, want

de eigenaar van het pand wilde er daarna heel graag een betrouwbaar iemand in. Zo ontstond er midden

in de lockdown van eind 2021 onderhandelingsruimte en kreeg ik twee maanden later de sleutel van mijn

nieuwe salon.

Voordat ik de deuren voor mijn klanten kon openen, moest er flink verbouwd worden. Echt alles moest

gebeuren: de vloeren, plafonds, toiletruimte, centrale verwarming... Via mijn beste vriendin kende ik

Inline al van naam. De interieurspecialist had in haar salon geweldig werk verricht, dus ik wist direct met

wie ik in zee wilde. Een echte pre vind ik dat Inline een eigen fabriek in Nederland heeft en prachtige

producten levert. Daarnaast hebben ze ook gewoon heel veel verstand van wat je met een ruimte kan doen

of juist niet moet doen. Zo hebben ze me goed geholpen met de routing in de salon. Ik bleek gewoon

meer ruimte te hebben dan verwacht.

Een van mijn wensen was dat ik veel grote, ronde spiegels in de salon zou krijgen. Dat ging echter met

de aanwezige ruimte niet lukken. Nu heb ik er één en daar ben ik heel blij mee. Verder vind ik de balie

in combinatie met de bar erg mooi geworden. Ik wilde het pand vooral licht houden. Door de grote

raampartijen beschik ik gelukkig al over veel daglicht; de kleuren moesten daarom ook lekker fris en licht

blijven. Mijn liefde voor verschillende materialen komt terug in de salon. Zo is er gebruikgemaakt van

hout, staal, marmer(look) en steen. Alles vormt met elkaar een mooi geheel. De bakstenen muren vind ik

wel echt een eyecatcher. Die waren al aanwezig, maar ze zagen er heel lelijk uit. Urenlang heb ik met een

staalborstel de muren ‘afgekrabd’, maar ik ben enorm trots op het resultaat.

De samenwerking met Inline heb ik als heel prettig ervaren. Met vragen kon ik altijd snel terecht. Ook

dacht Inline erg goed met me mee. Daarnaast zijn de producten van een prachtige kwaliteit. Als ik ooit

nog een verbouwing moet doen, of een nieuw interieur nodig heb, kies ik zeker weer voor Inline.

58 Coiffure oktober


ehind the project

Salon: Vanessa van der Roest

Coiffures in Amsterdam

Eigenaar: Vanessa van

der Roest

Opening: 3 mei 2022

Oppervlakte: 110 m 2

Werknemers: twee

en een stagiaire

Aantal werkplekken:

acht knipstoelen en

drie wasstoelen

Coiffure oktober

59


Openingsshow

NEDERLAND VALT

WEDEROM IN DE PRIJZEN

Kao Salon Global Experience 2022 & Global Creative Awards

ONDER HET MOTTO ‘CREATIVITY, CULTURE, COMMUNITY’

ORGANISEERDE KAO SALON DIVISION voor het eerst sinds de

coronapandemie weer een groots opgezet live event. Ruim 2300 kappers,

haarstylisten en salonhouders uit tientallen landen waren begin

oktober naar de Global Experience 2022 in Amsterdam gekomen om zich twee

dagen helemaal onder te dompelen in de wereld van Kao én te genieten van

de hoofdstad. HOOGTEPUNTEN VAN HET EVENT: de grote show

op zondagavond én de uitreiking van de Global Creative Awards.

Creative Colorist Gold winner

64 Coiffure oktober

New Talent Gold winner


eport

Tekst: Anouk Oudkerk Pool

Creative Haircutter Gold winner

De RAI Amsterdam vormde het epicentrum van de Kao Salon

Global Experience. Twee dagen lang waren hier inspirerende

Artist en Academy Sessions. De artiesten en educators

bestonden uit een zeer internationaal gezelschap uit Duitsland (J.7

Creative Team), Singapore (Evolve) en Amerika (Taz Hair Co.).

Opvallend was de show van Huub Eysink, die zich voor zijn kleurrijke

collectie ‘Virtually F2050’ liet inspireren door de toekomst. Een

andere opvallende sessie was van Stacey Ciceron, ambassadrice voor

Oribe Hair Care. Zij deelde haar enthousiasme en expertise in sterk

getextureerd haar. Bij de Academy Sessions mochten educators van

over de hele wereld hun visie delen op de nieuwste trends uit hun eigen

(hoofd)stad. Agnes Westerman deed dat met Sascha Haseloff, en dat

resulteerde in mooie, grafische looks.

HAIR IN MOTION

Het hoogtepunt van het event vormde de gala-avond, die op een kleurrijke

manier werd geopend met een show vol Nederlandse molens, tulpen en

klompen en die eindigde met feestelijk uitgedoste drags voor het Paleis op de

Dam. Na een ‘Parade of Nations’ met alle deelnemers van de Global Creative

Jessica Price

Kerasilk

Huub Eysink

Mario Krankl

Angelo Seminara

Coiffure oktober

65


Men’s Hairstylist

Bronze winner:

Jos Verzijlberg

Avant Garde Silver winner: Manou Grijsen

Awards, was er een kort welkom van Christel Grootentraast, General Manager

Kao Benelux.

Men’s Hairstylist Silver winner: Jeffrey Den Dikkenboer

De show van Mario Krankl was een ode aan de innovaties van Goldwell door

de jaren heen. ‘Hair in Motion’ begon met de uitvinding van de permanent

en eindigde met kleur, een van de USP’s van het bedrijf. Van turquoise tot

regenboogkleuren; tegenwoordig is elke tint technisch mogelijk en daarmee is

haar(kleur) dé manier om je identiteit te tonen.

Angelo Seminara’s show stond geheel in het teken van nieuwe 3D-technieken

om meer dimensie aan het haar te geven. “Het draait om diversiteit,

individualiteit, een gevoel van vrijheid en fun”, vertelde hij backstage. De

collectie ‘Hair Every Wear 2.0’ is een nieuwe kijk op hoe je met haar iemands

persoonlijkheid kunt versterken. Zo gebruikte hij felgekleurde haarstrengen

om een mooi kruleffect op het haar van twee modellen te leggen. In een ander

blok gebruikte hij een driehoekpatroon om met kleur een 3D-effect op het

haar te sjabloneren.

NEDERLANDSE WINNAARS

Tijdens de avond werden ook de winnaars van de Global Creative Awards

bekendgemaakt. De wedstrijd is inmiddels uitgebreid met diverse ‘Editorial

Categories’, en Nederland ging daar mooi met drie prijzen naar huis. Manou

Grijsen van Twins Hair & Beauty won zilver in de categorie Avant Garde

Stylist of the Year en bij de Men’s Hairstylist of the Year viel Nederland zelfs

twee keer in de prijzen. Het brons ging naar Jos Verzijlberg van Kapsalon Jos

Verzijlberg en het zilver naar Jeffrey Den Dikkenboer van Hier en Dhaar.

In de ‘Technical Categories’ vielen de Aziatische inzendingen overdag al

op bij de sterke live competitie. Uiteindelijk gingen de hoofdprijzen in de

categorie New Talent Colorist of the Year naar Maleisië (een geweldige look

in neontinten) en in de categorie Creative Colorist of the Year naar Singapore

voor een razendknappe degradé kleuring. De Creative Haircutter of the Year

Gold Award ging naar de grafische look van de Italiaanse Daniela Farzetti, die

zwaar geëmotioneerd haar prijs in ontvangst nam. Ze kreeg een staande ovatie

van de Italiaanse kappers die bij het event aanwezig waren.

National Gold winner:

Naomi Tielbeke

Brand Booths

Wie benieuwd was naar de nieuwste

innovaties en productreleases voor komend

jaar, kon terecht bij de Brand Booths en

presentaties van Goldwell, KMS, Varis en

Oribe. Bij Goldwell stonden die in het teken

van twee grote releases: de lancering van

de nieuwe ammoniavrije Topchic Zero (mei

2023) en de relaunch van de compleet

gerestylede Kerasilk range. De formulering

is aangepast aan de laatste biotechnische

inzichten, het parfum is vernieuwd en de

mooie pastelkleurige verpakkingen zijn

milieuvriendelijker geworden. KMS gaat

in 2023 een nieuwe campagne lanceren

rondom care & stylingproducten ‘die doen

wat ze beloven’ en Oribe zal een nieuwe lijn

uitbrengen onder de naam ‘Hair Alchemy

Collection’.

66 Coiffure oktober


ECO Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €369,-

with Matte Black Round Omega Base €399,-

ROXANNE Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €429,-

with Matte Black Round Omega Base €469,-

CHLOE Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €379,-

with Matte Black Round Omega Base €419,-

FRANKA Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €379,-

with Matte Black Round Omega Base €419,-

STOCKHOLM Salon Chair

with White 5 Star Capital Base €459,-

with Matte Black Round Omega Base €499,-

ROSIE Salon Chair

with White 5 Star Capital Base €435,-

with Brushed Chrome Round Omega Base €475,-

ARIA TAN Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €415,-

with Matte Black Round Omega Base €449,-

BLAKE TEXTURED BLACK Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €409,-

with Matte Black Round Omega Base €455,-

JOEY Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €499,-

with Matte Black Round Omega Base €545,-

DAWN Salon Chair

CHLOE TAN Salon Chair

with White 5 Star Capital Base €435,- with Matte Black 5 Star Capital Base €379,-

with Matte Black Round Omega Base €479,- with Matte Black Round Omega Base €419,-

HARPER Salon Chair

with Matte Black 5 Star Capital Base €349,-

with Matte Black Round Omega Base €385,-

COMFORTEL EUROPE STOCKIST

SHOWROOM

ZUID-KAVELSEDIJK 3

3291 LX STRIJEN

OPEN EVERY SUNDAY 12-17

WWW.GUYSARLEMIJN.COM

INFO@GUYSARLEMIJN.COM

PHONE +31 (0) 10 303 1600

WHATSAPP 31 (0) 6 57 83 86 88

S ALON FURN I T URE


NEW!

LAAT JE HAAR ‘SHINEN’

L’ANZA introduceert een nieuwe manier om je haar te laten stralen. Als nieuwste toevoeging aan de

luxueuze Keratin Healing Oil collectie maakt Lustrous Shine Spray gebruik van een gemicroniseerde fijne

nevel en een unieke botanische mix. Deze geven elk haartype een gewichtloze glans en sprankelende

finish. Join the tribe: lanza.eu

BEVAT EEN UNIEKE BOTANISCHE MIX DIE GEWICHTLOZE GLANS TOEVOEGT AAN ELK HAARTYPE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!