07.11.2022 Views

Binnendijks 2022 43-44

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong> 3<br />

Keysertoren<br />

nadert voltooiing<br />

Inloop Historisch Genootschap Beemster<br />

De afdeling Beemster Erfgoed houdt op<br />

zaterdag 5 november (eerste zaterdag<br />

van de maand) weer een inloop.<br />

Wie worden de nieuwe<br />

schrijvers van de kroniek<br />

van de Beemster?<br />

Vrijwilligers<br />

Betje Wolff Museum bijeen<br />

De kop zou vier eeuwen terug<br />

geschreven kunnen zijn. Het betreft in<br />

dit geval echter de verfraaiing van de<br />

toren anno <strong>2022</strong>.<br />

Informatieborden in Nederlands en Engels<br />

sieren de ingang bij de poort, het trappenhuis<br />

en de omgang. Reden om alle betrokkenen<br />

bij de realisatie van de nieuwe trap uit<br />

te nodigen voor een klimpartij. Halverwege<br />

kon even ‘op adem’ gekomen worden door het<br />

luisteren naar een door onze polderdichter Jan<br />

Duin geschreven “Ballade van de torenhaan”.<br />

Voor een eerder moment geschreven maar<br />

door Corona nooit tot declamatie gekomen.<br />

Harry Jonk van Jonk Sign en zijn team hebben<br />

afgelopen week gebuffeld om alle borden op<br />

een veilige en overzichtelijke wijze bevestigd<br />

te krijgen. Alvorens geklommen werd, memoreerden<br />

Nico Schroevers en Henkjan van Meer<br />

(Stichting Toren Keyserkerk) wat er na de officiële<br />

opening allemaal nog gerealiseerd was.<br />

“Ondertussen hebben honderden belangstellenden<br />

de klim naar de 32 meterhoge trans<br />

reeds ondernomen”. En nu dan vertegenwoordigers<br />

van het College van B&W en het ambtelijk<br />

apparaat, de bouwers, de Stichting, de<br />

ontwerpers, de Monumentencommissie en<br />

anderen. Ze genoten mede dankzij de zwoele<br />

temperaturen van het overweldigende uitzicht<br />

over het Unesco Werelderfgoed.<br />

GEERT<br />

Belangstellenden kunnen in het Voorhuis<br />

Westerhem (waar ook Visit Beemster zit)<br />

terecht voor alle vragen over de geschiedenis<br />

van de Beemster. Bijvoorbeeld vragen over objecten, panden, families, foto’s. Uiteraard zijn<br />

geïnteresseerden in onze geschiedenis ook welkom voor een praatje. Opgave vooraf is niet<br />

nodig. Zaterdag 5 november van 10.00 tot 12.00 uur. De entree is via de achterkant!<br />

Vrouwen Samen Verder<br />

Op 5 oktober werd<br />

onze VSV-avond<br />

verzorgd door het<br />

Westfries Collectief<br />

Bestaande uit René Steens, conferencier en<br />

Jan van Dijk, liedschrijver en muziek brachten<br />

ze een show in het populaire West-Friese dialect.<br />

Geïnspireerd door de legendarische Kees<br />

Stet, de herenboer die in zijn zondagse kostuum<br />

met rode zakdoek geen blad voor de<br />

mond neemt. Het werd een avond vol met<br />

nuchtere, droge humor b.v. Vrouw tegen haar<br />

man die mee gaat winkelen: "Ik moet iets<br />

hebben wat bij mijn gezicht past. Man: Dan<br />

moet je een plooirok nemen".... Het werd<br />

afgewisseld met Westfriese gebeurtenissen,<br />

gedichten en liedjes van vroeger die iedereen<br />

mee kon zingen. We hebben heel wat afgelachen<br />

en het was een mooi begin van het<br />

nieuwe seizoen. Of zoals de West-Fries het<br />

zegt: Het was een skofterig leuke avond.<br />

Ria van der Ahé- Draaijer.<br />

Op dinsdag 15 november zal BUURTHUIS ZUIDOOSTBEEMSTER weer een Repair Café houden<br />

van 09.00-12.00 uur. Vanaf die datum zal ook het Repair Café uit Purmerend, locatie Heel<br />

Europa, voortaan in het Buurthuis plaatsvinden. In Wijkplein Where, Triton blijft het Repair Café<br />

gehandhaafd. De locatie Heel Europa kampte met een tekort aan reparateurs en ook werd er<br />

weinig aangeleverd om te repareren. De reparateurs van Heel Europa zullen voor versterking<br />

zorgen in Buurthuis Zuidoostbeemster vanaf 15 november a.s.<br />

LOCATIE: MIDDENPAD 2 – 1461 BW ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

Na het verschijnen van de Nieuwe<br />

kroniek van de Beemster in<br />

2012 besloten de schrijvers C.<br />

Beemsterboer-Köhne en V. Falger<br />

om jaarlijks een 'update' te<br />

maken. Die werd de afgelopen<br />

tien jaar gepubliceerd in het<br />

jaarverslagnummer van het<br />

HGB-verenigingsblad De Nieuwe<br />

Schouwschuit. Nu is de tijd gekomen<br />

om het stokje over te dragen aan<br />

iemand anders, bij voorkeur een duo.<br />

Wat houdt het werk in? Wij selecteerden<br />

aan het eind van ieder jaar de interessantste<br />

gebeurtenissen uit de volgende bronnen:<br />

<strong>Binnendijks</strong>, het regiokatern van het Noordhollands<br />

Dagblad, de Uitkomst, een aantal<br />

websites o.a. die van de brandweer, en eigen<br />

waarnemingen. Het hoofdaccent ligt op<br />

zaken die van (cultuur-)historische betekenis<br />

zijn, nogal logisch voor een kroniek van een<br />

historische vereniging. Pak er eens een oud<br />

maartnummer bij om een indruk te krijgen.<br />

Na afronding gaat de tekst (met suggesties<br />

voor afbeeldingen) naar de redactie van De<br />

Nieuwe Schouwschuit en daar krijgen wij<br />

opbouwende commentaren.<br />

Enige schrijfvaardigheid is wel gewenst,<br />

al baseert de schrijver zich altijd op een<br />

bestaande tekst in een van de genoemde<br />

media (de bron wordt bij ieder bericht<br />

genoemd). Het aardigste is als twee mensen<br />

dit samen willen doen, bijvoorbeeld door de<br />

bronnen onderling te verdelen.<br />

Interesse? Meer weten?<br />

Neem contact op met V.Falger@gmail.com<br />

en/of corriebeemsterboer@hotmail.com. Wij<br />

bieden aan het eerste jaar (2023 dus) mee<br />

te kijken met het eindconcept. En alles kan<br />

vanuit eigen huis!<br />

Stichting Sint-Nicolaas<br />

Comité Middenbeemster<br />

heeft nieuw bestuur<br />

Donderdagmiddag 20 oktober kwamen<br />

de vrijwilligers van museum Betje<br />

Wolff voor een gezellige bijeenkomst<br />

bij elkaar in Onder de Linden. Er werd<br />

teruggeblikt op een zeer geslaagd<br />

activiteitenseizoen waarbij gelukkig<br />

alle geplande bijeenkomsten gewoon<br />

door konden gaan. Een groot aantal<br />

passeerden de revue.<br />

Zoals de Open Dag, Muziek aan de Middenweg;<br />

Tuinenweekend; Verhalen vertellen;<br />

Scholenprojecten; Boeken bij Betje; diverse<br />

markten. En dan zou je de reguliere openstelling<br />

met de expositie bijna nog vergeten.<br />

Opvallend was het aantal fietsende bezoekers<br />

uit Purmerend en mensen die reageerden op<br />

diverse krantenartikelen.<br />

Ook werd deze middag gesproken over de<br />

gevolgen voor het museum van de verhoging<br />

van de energieprijzen en de uitbreidingsplannen<br />

van het museum. Binnenkort zal hier<br />

een ledenvergadering over gehouden worden.<br />

Drie scheidend vrijwilligers werden uitgebreid<br />

gefêteerd op woorden, bloemen en presentjes.<br />

Margreet de Reus was, volgens het plakboek<br />

van Alie, zeker 25 jaar geleden begonnen.<br />

Margreet heeft menig expositie mede helpen<br />

vorm te geven. Haar creativiteit op gebied van<br />

de textielcollectie zal node gemist worden.<br />

Om nog maar te zwijgen over haar vaardigheid<br />

om met papier fraaie kledingstukken te<br />

maken. Elke drie maanden bezocht ze samen<br />

met een van de andere medewerkers van het<br />

museum het Textieloverleg in Hoorn. Ook haar<br />

knipselkunsten (silhouetknippen) werden deze<br />

middag gememoreerd.<br />

Daarna waren de tuinmannen Pieter en Paul<br />

aan de beurt. Ook zij stoppen en hopen hun<br />

werkzaamheden aan anderen over te kunnen<br />

dragen. Pieter: “Ik wilde fit blijven na mijn<br />

pensionering. Dat kan in een sportschool<br />

maar tuinieren vond ik een veel leuker alternatief.<br />

Niet dat ik er veel verstand van had, maar<br />

ik heb veel opgestoken van mijn mentor Paul”.<br />

Hij doelt daarbij op Paul Stolp. Deze heeft een<br />

nog veel langere staat van dienst. Zeker dertig<br />

jaar. Hij is in zijn vrijwilligers carrière nog vereeuwigd<br />

op film. Jaarlijks had hij als opa een<br />

rolletje bij het scholenproject. “Recent heb ik<br />

van het Hoofdbestuur de opdracht gekregen<br />

om de achtertuin te schilderen op hout. Ik heb<br />

daar even over moeten nadenken maar voel<br />

me zeer verguld. Omdat de tuin drastisch gaat<br />

veranderen, heb ik gekozen voor een kijkje op<br />

de kruidentuin en achterkant van de huidige<br />

wagenschuur”. Pieter en Paul deelden de aanwezigen<br />

kort enkele ervaringen uit hun werk.<br />

GEERT<br />

Dinsdagavond 25 oktober heeft het<br />

nieuwe bestuur de voorzittershamer<br />

overhandigd gekregen. Dit gebeurde<br />

op een traditionele plek: de<br />

dubbele deuren van de voormalige<br />

Raadzaalopgang in het Heerenhuis<br />

(Brasa).<br />

Daar immers werd de heiligman jaarlijks op<br />

5 december op het bordes ontvangen door<br />

de burgemeester en toegezongen door de<br />

Beemster kinderen. Om vervolgens met de<br />

Pieten en Pakjes in optocht door het hele dorp<br />

te gaan. Vanaf 1957 gebeurt dit al op deze<br />

wijze. De inzet van het nieuwe Comité is om<br />

dit ook in de toekomst te realiseren. Voor dit<br />

jaar zal het op deze wijze echter niet mogelijk<br />

zijn. Het is te kort dag om dit zorgvuldig<br />

te organiseren. Maar het Comité verzekert dat<br />

de heiligman onze polder niet zal overslaan!<br />

Daarover een volgende keer meer. Veel leden<br />

van het oude comité hebben al een lange<br />

staat van dienst. Soms hebben ze het stokje<br />

zelfs overgenomen van hun ouders. In de wintereditie<br />

van <strong>Binnendijks</strong> zullen we enkele van<br />

hen aan het woord laten.<br />

Het oude bestuur ontving uit handen van Carla<br />

Velzeboer een mooie door Evalien de Lange<br />

van de Boetserie ontworpen toepasselijke<br />

tegel. Het werd dus al een beetje pakjesavond.<br />

Het oude bestuur bestond uit:<br />

Carla Velzeboer; Ferry van Laar;<br />

Peter Dijkman en Jeanina Boots.<br />

Het nieuwe bestuur wordt gevormd<br />

door: Dagmar Else Slot; Samantha<br />

Truong; Roos-Marie Wiffrie; Monique<br />

Frank-Kanter en Maartje van Benten.<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Oogstknutselen<br />

Een kleine dertig kinderen waren zaterdagmiddag bij pompoenboerderij Bregman bijeen om,<br />

ondersteund door tal van vrijwilligers, oogstwerkstukken te maken. Alle deelnemers kregen<br />

de gelegenheid om tenminste drie kleurrijke stukken te produceren. Met als basis pompoen en<br />

kransen. Alle kunstwerken kregen daarna een waardig plekje in de Keyserkerk. Zodat ook tijdens<br />

de zondagdienst genoten kon worden van de kleurenpracht.<br />

GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!