21.04.2023 Views

Binnendijks 2023 15-16

Binnendijks van 21 april 2023

Binnendijks van 21 april 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

71e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

www.binnendijks.nu<br />

mededelingen voor de Beemster<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 5 mei <strong>2023</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 28 april <strong>2023</strong> vóór 12.00 uur!<br />

Paaseieren zoeken<br />

als start seizoen speeltuin<br />

de Vreugdegaard<br />

Prachtig weer. Veel belangstelling van<br />

kinderen en (groot)ouders en meer dan<br />

voldoende eieren. De ingrediënten om<br />

er een mooie start van te maken.<br />

Om te zorgen dat laatkomers nog aan hun<br />

trekken kwamen, strooiden de paashasen<br />

ook tijdens het zoeken kwistig in het rond. Het<br />

werd daarmee eerder paaseieren rapen dan<br />

zoeken. Al kan ik niet garanderen dat er her en<br />

der nog wel ergens eentje in het struikgewas<br />

is blijven liggen. Het zoekgebied was verstandig<br />

in drie leeftijdsgroepen verdeeld. Dat<br />

er nog maar veel (buiten)activiteiten georganiseerd<br />

mogen worden.<br />

GEERT<br />

Groene ‘Eco-school vlag’<br />

voor Kindcentrum Lourdes<br />

Westbeemster<br />

Kindcentrum Lourdes heeft op<br />

woensdagochtend 5 april uit handen<br />

van begeleider Ruth Pasternak van<br />

Eco-schools Nederland de felbegeerde<br />

groene vlag in ontvangst mogen<br />

nemen. Dit betekent dat de school<br />

aanwijsbaar voldoet aan de vijf pijlers<br />

van duurzaamheid.<br />

Eco-team<br />

Niet voor niets werd de groene vlag met<br />

trots in ontvangst genomen en werd het ecoteam,<br />

zeg maar de dragers van de voortgang<br />

vanuit het team en de verschillende klassen,<br />

naar voren geroepen. De school is daarmee<br />

vanaf nu een van de 170 ‘groene scholen’ van<br />

Nederland.<br />

Internationaal<br />

Eco-Schools is een (internationaal functionerend)<br />

programma voor scholen die met leerlingen,<br />

het team en ouders werk maken van<br />

duurzaam denken en doen. In maar liefst<br />

zeventig landen wordt gewerkt met deze<br />

methodiek en de groene vlag is een door de<br />

Verenigde Naties erkend symbool.<br />

Vijf Pijlers<br />

In januari 2017 is de school in de Westbeemster<br />

gestart met het programma. Geen sinecure.<br />

Want aantoonbaar moet voldaan<br />

worden aan de vijf pijlers van de methodiek:<br />

de leerling staat centraal; duurzame stappen<br />

moeten continu gezet blijven worden; het<br />

moet een structurele plek hebben in het lesprogramma;<br />

het effect moet zichtbaar zijn in<br />

de school en het moet een breed draagvlak<br />

hebben onder leerlingen, team en ouders.<br />

Actie<br />

De leerlingen vertelden begeleider Ruth,<br />

om half zeven voor deze overhandiging uit<br />

Deventer vertrokken met het openbaar vervoer,<br />

vol trots wat ze zoal in de afgelopen<br />

jaren gedaan hebben. Variërend van zonnepanelen<br />

plaatsen, zwerfvuil rapen, afval<br />

scheiden, composteren, groentetuin bijhouden,<br />

wormenhotel plaatsen en binnenkort<br />

hopelijk de opening van een buitenleslokaal.<br />

Vlag<br />

Terechte trots. Maar er is geen tijd om op de<br />

lauweren te rusten. Want in overleg wordt<br />

binnen het team alweer nagedacht over de<br />

volgende stappen. Maar eerst moest de vlag<br />

in top. Geen eenvoudige opdracht, bleek in de<br />

praktijk.<br />

GEERT<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

OVERIGE ARTIKELEN STAAN<br />

OOK OP WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties:<br />

Hobrederweg 29 & Huisartsenpraktijk v. Aken<br />

Verbouwing of verhuizing?<br />

Bestel een afvalcontainer<br />

bij De Graaf<br />

Voor bedrijven en particulieren<br />

Bel 0299 644 631 of mail info@degraafgroep.nl


BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong> 3<br />

Bestel snel jouw<br />

glasvezelpakket van Caiway<br />

voor een verrassend scherpe prijs.<br />

nu 6<br />

maanden<br />

glasvezel internet<br />

en tv voor<br />

45,-<br />

35,-<br />

p/mnd *<br />

Ga ook voor glasvezel in Zuidoostbeemster.<br />

* De actieprijs is o.b.v. een jaarcontract voor het Internet & TV Budget-Pakket. Na 6 maanden betaal je het dan geldende tarief.<br />

Kijk voor de pakketten, kosten, (actie)voorwaarden en beschikbaarheid op jouw adres op caiway.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.<br />

BESTEL VÓÓR<br />

17 MEI<br />

Omdat alles al zo duur is, hebben wij speciaal voor jou het Internet & TV Budget-Pakket! Zo heb je snel en stabiel glasvezel<br />

internet met een snelheid tot wel 75 mbit/s voor een verrassend scherpe prijs. Met glasvezel internet en interactieve tv<br />

van Caiway kan het hele huis moeiteloos tegelijk online. En ben je klaar voor nu én de toekomst. Dat is slim bekeken!<br />

Bestel je pakket op caiway.nl/Zuidoostbeemster of bel 088 2249 001.<br />

Kluitje<br />

Wegafsluiting: op 24 april starten de werkzaamheden aan het volgende en<br />

laatste deeltraject van de N243. Van 24 april tot 1 augustus is de Noordervaart<br />

(N243) afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Omval bij Alkmaar en de<br />

rotonde Molendijk bij Schermerhorn. Detailinformatie: pagina Werkzaamheden<br />

in uitvoering.<br />

4 Mei Herdenking Beemster<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

De herdenking in Middenbeemster zal dit<br />

jaar uitsluitend plaats vinden op de locatie ’t<br />

Landje. Het programma:<br />

19.30 – 19.40 uur:<br />

kerkklok luidt om mensen uit te nodigen<br />

naar ’t Landje te komen<br />

19.30 – 19.40 uur:<br />

belangstellenden verzamelen zich rond het<br />

monument.<br />

19.40 uur:<br />

genodigden komen voorafgegaan door<br />

doedelzakspeler vanuit Brasa naar ’t<br />

Landje.<br />

19.50 uur:<br />

opening (ceremoniemeester Mart Hellingman)<br />

19.52 – 19.59 uur:<br />

Toespraak wethouder Natalie Saaf gevolgd<br />

door muziek Koperensemble Beemsters<br />

Fanfare.<br />

19.59 – 20.02 uur:<br />

blazen Taptoe (trompettist Martin Stroet)<br />

gevolgd door 2 minuten stilte<br />

20.02 – 20.06 uur:<br />

zingen 1e en 6e couplet Wilhelmus. Begeleid<br />

door koperensemble.<br />

20.06 – 20.10 uur:<br />

krans/bloemenlegging door genodigden.<br />

20.10 – 20.13 uur:<br />

muziek koperensemble<br />

20.13 – 20.19 uur:<br />

Oorlogsherinnering voorgedragen door<br />

Dick Ruyter en gedicht leerlingen Blauwe<br />

Morgenster Middenbeemster<br />

20.19 uur:<br />

mogelijkheid publiek om kransen/bloemen<br />

bij het monument neer te leggen. Begeleid<br />

door doedelzakspeler.<br />

Het officiële gedeelte start dus om 19.40 uur.<br />

Bewoners van woon- en werkgemeenschap<br />

Breidablick zullen voor aanvang tekst uitdelen<br />

van het Wilhelmus. Belangstellenden hebben<br />

vanaf 20.19 uur de gelegenheid om zelf meegenomen<br />

bloemen/kransen neer te leggen<br />

bij het monument. Bewoners van Breidablick<br />

zullen met bloemen staan. U kunt een bloem<br />

nemen en deze plaatsen in de vazen welke op<br />

het muurtje bij het nieuwe monument staan<br />

(tegen de gevel van de kapperszaak).<br />

Bewoners zijn van harte uitgenodigd om deel<br />

te nemen aan deze herdenkingsbijeenkomst.<br />

ZUIDERWEG<br />

Ook bij het graf aan de Zuiderweg vindt traditiegetrouw<br />

een herdenking plaats. De organisatie<br />

hiervan ligt geheel in handen van de<br />

RAFA (Royal AirForce Association). Deze bijeenkomst<br />

begint om 17.55 uur en zal rond<br />

18.30 uur afgelopen zijn.<br />

ZIE ELDERS IN DIT BLAD<br />

Running Dinner Buurtvereniging<br />

Purmerenderweg<br />

Op zaterdagavond 1 april hield de<br />

Buurtvereniging Purmerenderweg<br />

weer een Running Dinner.<br />

Om 6 uur snelden de leden zich op de fiets<br />

naar het eerste adres voor het voorgerecht.<br />

Ieder adres kreeg 4 of 5 personen op bezoek.<br />

Om 8 uur werd iedereen weer verwacht op<br />

het tweede adres voor het hoofdgerecht. Alle<br />

koks hadden hun best gedaan om met een<br />

origineel recept een heerlijk gerecht op tafel<br />

te zetten. Om 10 uur kwamen alle leden bij<br />

elkaar in het buurthuis van Zuidoostbeemster.<br />

Hier werd gezamenlijk van verschillende desserts<br />

genoten, die gemaakt waren door een<br />

aantal leden. Een heel geslaagde avond en<br />

tegen twaalf uur ging iedereen voldaan weer<br />

huiswaarts. Een gezellige activiteit, die volgend<br />

jaar om een herhaling vraagt.<br />

CEES VISSER<br />

Mariët(te) Geerlings<br />

stopt werkzaamheden<br />

praktijk van Aken<br />

Praktijkondersteuner Mariëtte<br />

Geerlings gaat per 1 mei met<br />

vervroegd pensioen. Alle reden voor<br />

de redactie om een bezoekje af te<br />

leggen aan de huisartsenpraktijk van<br />

Aken in Middenbeemster.<br />

“Mei 1979 heb ik de tweejarige opleiding afgerond<br />

voor apothekersassistente. Kon gelijk<br />

aan de slag in bij de apotheek in Amsterdam<br />

West waar ik ook stage had gelopen. In die<br />

tijd werden heel veel medicijnen nog handmatig<br />

gemaakt. Secuur werk. Toen de praktijk<br />

werd overgenomen, besloot ik om te zien naar<br />

ander werk. Ik woonde toen op Kronenburg<br />

in Middenbeemster en kreeg contact met de<br />

toenmalige assistente van dokter van Brussel,<br />

Tiny Hartog. Zij vertelde net ontslag te hebben<br />

genomen om in Amsterdam te gaan werken. Zo<br />

ben ik in 1992 bij Willem terecht gekomen. Toen<br />

nog een apotheekhoudend huisarts. Samen<br />

met Ingrid Albertsma-Koorn. Zij werd doktersassistente<br />

en tot 1 mei nog steeds mijn collega!<br />

In 2008 ben ik de tweejarige opleiding voor een<br />

nieuw beroep gaan doen: praktijkondersteuning.<br />

Het aantal chronische patiënten groeide<br />

gestaag en dit nam te veel tijd in beslag voor de<br />

huisartsen. Via een omweg ben ik in 2010 weer<br />

bij dokter van Brussel in de nieuwe functie als<br />

praktijkondersteuner teruggekomen.<br />

Omdat chronische patiënten, bijvoorbeeld<br />

mensen met diabetes, hart- en vaatziektes en<br />

long aandoeningen, regelmatig in de praktijk<br />

terug komen, bouw je een vertrouwensband<br />

Evenementen Purmerend<br />

met ze op. Voor velen was het wel slikken toen<br />

ik vorig jaar mijn besluit kenbaar maakte.<br />

Verpleegkundige Denise Kauwen van Breidablick<br />

is ook praktijkondersteuner geworden<br />

en gaat mijn baan overnemen. Ik draag met<br />

veel vertrouwen het stokje over.<br />

Mijn man Hans en ik hebben kort geleden een<br />

mooie woning laten bouwen aan het water<br />

van de Eilandspolder in Graft. Mijn geboorteplaats.<br />

Het water waarop ik als kind heb leren<br />

schaatsen. We vonden de Beemster een heerlijke<br />

woonplek maar ik miste het open water<br />

toch wel. Omdat hij kort na mij ook stopt met<br />

werken, kunnen we meer tijd besteden aan<br />

reizen met de recent gekochte camper. Maar<br />

niet te lang. Want we zijn ondertussen ook<br />

grootouders geworden.<br />

GEERT<br />

(FOTO AANGELEVERD)<br />

Bevrijdingspop: 5 mei; Op 5 mei is Bevrijdingspop weer terug op de Koemarkt. Inmiddels<br />

is het een bekend fenomeen in Purmerend! Ook dit jaar is het een muzikaal festival met<br />

bands uit Purmerend en omstreken. Goeie live muziek, een drankje drinken en lekker wat<br />

eten bij de foodtrucks.<br />

Kermis. 12 t/m 21 mei; Van vrijdag 12 tot en met zondag 21 mei <strong>2023</strong> is de jaarlijkse voorjaarskermis<br />

in Purmerend. De Koemarkt en de omliggende straten zullen weer het terrein zijn<br />

van plezier voor jong en oud.<br />

Matsmarkt; 18 mei. Op de Koemarkt staan zo'n 75 kramen met antiek, kunst, curiosa,<br />

boeken, verzamelitems en tweedehands spullen. Kom lekker struinen langs de kramen<br />

en vindt dat waar je al een lange tijd naar op zoek bent. Na het marktbezoek kun je lekker<br />

genieten op één van de vele terrassen op de Koemarkt.<br />

Braderie 2e pinksterdag; 29 mei. Tweede Pinksterdag, dat betekent traditiegetrouw<br />

een grote sfeervolle braderie op de Koemarkt. De ‘huiskamer’ van Purmerend staat weer<br />

vol kramen met de leukste spullen. Op de markt staan kramen met kleding voor iedereen,<br />

leuk speelgoed, woonaccessoires, sieraden en nog veel meer! Na het bezoek kun je even bijkomen<br />

op één van de vele terrassen. Benieuwd naar alle evenementen in Purmerend? Ga dan<br />

naar vvvpurmerend.nl.<br />

Cultuursalon 2e editie 21 april<br />

Na de sfeervolle start op 10 maart dat ondanks het barre winterweer ontzettend goed bezocht<br />

werd en waarbij jong en oud aanwezig waren in een stimulerende sfeer waar de mens de mens<br />

ontmoet, gaan wij op 21 april voor de tweede keer van start. Opnieuw bieden we een podium<br />

voor jong en oud, van elk niveau, techniek is aanwezig, prachtige piano staat klaar en achter de<br />

bar staan vrijwilligers om de inwendige mens te versterken. De avond bestaat uit optredens van<br />

muziek, cabaret, gedichten, verhalen, improvisaties en wat nog meer aangemeld is. Dit alles in<br />

een open sfeer van verbintenis, gezelligheid en van mens tot mens. Publiek is daarbij van harte<br />

uitgenodigd. De entree is vrij, maar bijdrage wordt gewaardeerd Als je ook wil optreden mail<br />

dan naar: cultuursalon@onderdelindenbeemster.nl. Zaal open: 20.00 uur aanvang 20.30 uur.<br />

locatie: Cultureel centrum Onder de Linden, Middenweg <strong>15</strong>0 Middenbeemster


4 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong> BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong> 5<br />

Sporten op Breidablick<br />

Vanaf 17 april elke maandag van 17:00-<br />

18:00 Xcore op Breidablick in de grote<br />

zaal. Samendoen en meedoen<br />

Gelijkwaardig contact met de samenleving<br />

en meedoen zijn van groot belang voor onze<br />

cliënten. Een betekenisvol leven drukt zich uit<br />

in (werk)relaties en vriendschappen, binnen<br />

“Toen ik dit initiatief een kleine<br />

anderhalf jaar geleden startte, legde<br />

ik de lat voor mezelf vrij lag. Een jaar<br />

Walking Football zou al een prachtig<br />

resultaat zijn”.<br />

Aan het woord is Piet Vlaar. Een van de initiatiefnemers<br />

samen met Spurd. Hij kan<br />

tevreden omzien. Want op dinsdagmiddag 11<br />

april werd het ‘katoenen jubileum’ uitbundig<br />

gevierd. Dat wil zeggen: eerst een lekker partijtje<br />

walking football en daarna in de kantine<br />

een bakkie met taart. Er was ditmaal zelfs<br />

sprake van publiek.<br />

Ook Cees Haster, het eerste half jaar trainer<br />

en mental coach, kwam langs en was verrast<br />

zo’n grote groep ouderen te zien. “Er is<br />

een stevige basis gelegd voor de toekomst.<br />

en buiten onze gemeenschappen. Mijn naam<br />

is Sandra Vrolijk en ik geef Xcore aan medewerkers<br />

en een aantal cliënten op Breidablick.<br />

Wil je laagdrempelig sporten op eigen niveau,<br />

dan ben je van harte welkom om een proefles<br />

te proberen.<br />

Wat is xcore?<br />

XCORE is een core training waarbij de focus<br />

ligt op het opbouwen van conditie, het<br />

versterken van spier- en bindweefsel en het<br />

verbranden van calorieën... Het heen en weer<br />

bewegen van de buis met grit zorgt voor een<br />

hogere en effectievere belasting op je spieren.<br />

Wat heb je nodig?<br />

jezelf met een lach en sportkleding aan<br />

flesje water om te drinken<br />

een handdoek<br />

een matje als je hebt<br />

Eén jaar Walking Football<br />

Middenbeemster<br />

Maar het blijft belangrijk om nieuwe aanwas<br />

te werven. Want door omstandigheden zijn<br />

er altijd sportievelingen die (soms tijdelijk)<br />

moeten afhaken”, aldus Cees.<br />

Gelijktijdig werd er op een ander deel van<br />

het veld wellicht nog fanatieker aan de conditie<br />

gewerkt. Bij het zien van de camera,<br />

werden de rek- en strekoefeningen allicht<br />

net nog iets serieuzer opgepakt. Maar ook<br />

daar wachtte om twee uur de beloning in de<br />

vorm van een kort gezellig samenzijn in de<br />

kantine van de SV Beemster.<br />

Belangstelling?<br />

Voetbal: walkingfootballbeemster@gmail.com.<br />

Golden Sports: www.spurd.nl.<br />

GEERT<br />

NU IN HET PURMERENDS MUSEUM: “WONDERWORLD”<br />

Fotocollages van Rob de Heer<br />

Rob de Heer houdt er niet van om<br />

kunst in hokjes te stoppen maar als<br />

hij dan toch een etiket zou moeten<br />

plakken op zijn werk, dan zou hij<br />

kiezen voor “magisch realisme”.<br />

In zijn fotocollages brengt hij architectuur,<br />

klederdracht, andere culturen en herinnering<br />

aan het verleden samen in een eigen wereld.<br />

De complexe fotocollages worden met de<br />

computer gemaakt. Er gaan honderden uren<br />

in één werk zitten, waarna de collages vaak<br />

ook nog beschilderd worden.<br />

Herinneringen vormen de basis voor het werk<br />

van De Heer. Maar dat betekent niet dat er<br />

geen ruimte is voor actualiteit. Rob de Heer<br />

is – zoals hij het zelf zo mooi uitdrukt - “een<br />

soort sprookjesverteller met een ondertoon<br />

van realiteit”. In zijn werk wil hij aandacht<br />

vragen voor thema's die hem bezighouden:<br />

de oprukkende stad die de natuur steeds meer<br />

verdringt en klimaatverandering.<br />

De expositie toont naast bestaand werk ook<br />

nieuw werk waarin de kunstenaar zijn woonplaats<br />

Purmerend als uitgangspunt heeft<br />

genomen. Verder is een documentaire te zien<br />

waarin Rob aan het werk is. Buiten fotograferend<br />

maar ook in zijn atelier, omringd door<br />

vele mooie voorwerpen die hij heeft verzameld.<br />

Duidelijk wordt dat Rob een kleurrijk mens is; in<br />

zijn werk maar ook in zijn verschijning.<br />

De expositie werd op 24 maart jl. onder grote<br />

belangstelling geopend door wethouder<br />

Pascal Verkroost, die onder andere cultuur en<br />

(wereld)erfgoed in zijn portefeuille heeft.<br />

De prachtige flyer licht een tipje van de sluier<br />

op en prikkelt de nieuwsgierigheid naar het<br />

werk van Rob de Heer.<br />

Wonderworld is nog tot en met 24 september<br />

<strong>2023</strong> te zien in het Purmerend Museum. Van<br />

dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 – <strong>16</strong>.00<br />

uur. In het weekend van 12.00 – <strong>16</strong>.00 uur.<br />

LIESBETH<br />

Benefiet golfwedstrijd<br />

voor Hospice het Thuis van<br />

Leeghwater<br />

Op 10 mei a.s. vindt op het golfterrein<br />

van Kavel II in de Zuidoostbeemster<br />

een fantastische benefietdag<br />

plaats om Het Hospice “Thuis van<br />

Leeghwater” in Middenbeemster<br />

eens in het zonnetje te zetten en een<br />

funding voor hen te regelen. Het<br />

begint op deze woensdag met een<br />

inloop voor golfers met koffie en wat<br />

lekkers.<br />

De golfers starten daarna hun 18 holes benefietwedstrijd,<br />

onderbroken door een heerlijke<br />

lunch en een natje en een droogje.<br />

Voor de golfers in spé is er een kennismaking<br />

met de edele golfsport in de vorm van<br />

een “beat the Pro”, verzorgd door Golfpro/<br />

teacher Jeffrey Meijer. Na afloop is het altijd<br />

goed toeven in het restaurant en op het terras<br />

van Kavel II. Naast het gezellige diner na<br />

afloop (met zangeres) is er een wijnproeverij.<br />

Wijnhandel Bart uit de Zuidoostbeemster verrast<br />

iedereen met een kraam waar heerlijke<br />

wijnen kunnen worden geproefd. Van elke<br />

wijnfles die besteld wordt gaat een sponsoring<br />

naar het Hospice. Deze 10e Lustrum Golf<br />

benefietdag komt tot stand door inzet van<br />

een groep vrijwilligers vanuit het Hospice en<br />

vanuit Rotary Purmerend Polderland. En niet<br />

te vergeten de Kavel II golfbaan-eigenaars, de<br />

broers Dylan en Brian Jonk, die geheel kosteloos<br />

de baan voor de gehele dag beschikbaar<br />

stellen. Ook de Golfpro van Kavel II, Jeffrey<br />

Meijer, stelt zijn tijd belangeloos beschikbaar.<br />

Naast de vrijwilligers zijn er natuurlijk diverse<br />

bedrijven die sponsoren in de vorm van donaties<br />

en/of giften voor de prijzentafel. In het<br />

inschrijfgeld voor de wedstrijd zijn een heerlijke<br />

lunch en diner inbegrepen, en uitbater<br />

Nils van het Restaurant Kavel II heeft hier hun<br />

sponsoring voor het Hospice in verwerkt.<br />

Wilt u deelnemen?<br />

De deelnamekosten zijn:<br />

Golfwedstrijd 18 holes leden Kavel II € 80<br />

p.p., niet leden € 110,- p.p.<br />

Diner voor niet-golfers en clinic deelnemers<br />

€ 40,-<br />

Drankjes na de wedstrijd en clinic en gedurende<br />

het diner zijn voor eigen rekening<br />

Opgave voor deelname aan de 18-holes of<br />

clinic en diner kan tot <strong>15</strong> april <strong>2023</strong> via mailadres:<br />

golfhospicebeemster@gmail.com.<br />

Graag onder vermelding van volledige naam,<br />

eventueel golfhandicap, mobiel nummer en<br />

wijze van deelname aan de dag.<br />

Bestuur Stichting<br />

<strong>Binnendijks</strong> zoekt:<br />

Voorzitter<br />

Penningmeester/boekhouder<br />

<strong>Binnendijks</strong> is een Stichting. Naast de redactie (uitvoering) is er ook een bestuur. De voorzitter<br />

en penningmeester/boekhouder hebben te kennen gegeven (op niet al te lange termijn) te willen<br />

stoppen. Ze hebben dit beiden jarenlang gedaan. Heb je interesse voor een van beide functies?<br />

Wil je graag meer weten over wat de werkzaamheden inhouden? De huidige voorzitter (Dennis<br />

Appelman en penningmeester/boekhouder (Adri Martens) nodigen u graag uit voor een informatief<br />

gesprek. Contacten lopen via de secretaris Erica Helder-Pauw: secretariaat@binnendijks.nu.<br />

Boutique Hotel Brasa<br />

Beemster officieel geopend<br />

Waarnemend burgemeester Mario<br />

Hegger heeft samen met eigenaar<br />

Bas Poel het boutique hotel brasa<br />

beemster officieel geopend.<br />

Met enige zelfspot liet hij doorschemeren<br />

dat in Beemster wel gelukt is wat elders in<br />

de gemeente (doelend op het van der Valk<br />

hotel in het Beusebos) geen doorgang vond.<br />

Kort voor zijn openingshandeling had Bas<br />

Poel aan de hand van het boek van N. Th.<br />

Van der Lee “Van n Heerenhuis als Gemeentehuis’<br />

de opvallende geschiedenis van het<br />

eeuwenoude pand de revue laten passeren.<br />

Waaronder de vermelding dat het ooit al een<br />

Bondshotel is geweest.<br />

Aad Jones van HotelSterren beloonde de<br />

inspanningen van Poel en zeker ook van<br />

Annemieke van Wijnen met een ‘vier sterren<br />

superieur’. Waarop Mario Hegger er nog een<br />

schepje bovenop deed door met een extra<br />

gemeentelijke ster te komen.<br />

Daarna kon het glas geheven worden en<br />

waren er rondleidingen. Waarbij slechts een<br />

aantal kamers te bezichtigen waren omdat<br />

het overgrote deel al bezet was door gasten.<br />

Dat komt dus wel goed.<br />

LEZERSFOTO Daniella uit Middenbeemster<br />

GEERT<br />

400 jaar Keyserkerk:<br />

Bruidstaarten proeven en beoordelen<br />

Op 30 april tussen <strong>15</strong>.00 en <strong>16</strong>.30 uur nodigen wij u uit in de Keyserkerk in Middenbeemster. Hier<br />

kunt u gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee de bruidstaarten proeven en beoordelen<br />

die ingeleverd zijn voor de bakwedstrijd “Bakken voor Blitskikker”. De winnaar van de bakwedstrijd<br />

mag de bruidstaart bakken voor de bijzondere bruiloft in het prachtige theaterspektakel Blitskikker.<br />

De winnaars worden bekend gemaakt om <strong>16</strong>.30 uur. info: www.prachtigepolderproducties.nl.<br />

“Gun jezelf rust in je hoofd,<br />

rust in je lijf ”<br />

Stel, je loopt al jaren met verdriet en/<br />

of lichamelijke klachten die te maken<br />

hebben met vervelende of nare echo’s<br />

uit het verleden. En stel je nu eens voor,<br />

hoe het zou zijn dat je je weer vrij voelt<br />

van negatieve gedachten en spontaan<br />

een dansje doet in de buitenlucht?<br />

Het gebeurde recent bij een cliënt van Evelyn.<br />

Zij is nog dankbaar dat de sessies bij Traumavrij<br />

op haar pad zijn gekomen. De pijnpunten,<br />

na een vervelende ervaring, voelen niet meer<br />

zwaar en donker.<br />

Evelyn, 10 jaar in het vak maar nieuw in de Middenbeemster.<br />

Bij haar komen cliënten die af<br />

willen van hun trauma of heftige momenten<br />

uit het verleden. Bijvoorbeeld iemand die nog<br />

last ervaart van zijn pestverleden, of is mishandeld,<br />

een heftige scheiding heeft meegemaakt<br />

of een auto-ongeluk. Ook angstklachten<br />

of beschadigende ervaringen uit de jeugd die<br />

nog steeds van invloed zijn op iemands dagelijks<br />

leven kunnen in haar praktijk behandeld<br />

worden. Tijdens een traumabehandeling<br />

maakt Evelyn veelal gebruik van EMDR- techniek<br />

(traumaverwerking). EMDR is een effectief<br />

bewezen methode om in korte tijd nare of heftige<br />

ervaringen te verwerken, zodat klachten<br />

verminderen of verdwijnen. Binnen een paar<br />

Plantenmarkt 30 april<br />

De jaarlijkse voorjaarstuinmarkt<br />

vindt plaats op zondag 30 april op<br />

het schoolplein van Vonk, voorheen<br />

Clusiuscollege, Aletta Jacobslaan 1 te<br />

Purmerend. Op deze gezellige markt<br />

treft men weer diverse standhouders<br />

aan met planten. Kwekerij Jan Neelen<br />

en de Tuinplant zijn aanwezig en tal van<br />

hobbykwekers bieden hun stekjes aan.<br />

sessies worden er al goede resultaten geboekt<br />

en voelen cliënten zich al meer opgelucht. Het<br />

nare plaatje, beeld of gevoel veranderd, waardoor<br />

het rustiger wordt in je hoofd en je lijf. De<br />

herinnering is er nog maar het gevoel niet meer.<br />

Evelyn gaat samen met haar cliënt aan de slag<br />

met pijnpunten, depressie, onverwerkte rouw,<br />

trauma’s, alles mag er zijn. Door nieuwsgierig<br />

te zijn, te luisteren en gerichte vragen te stellen<br />

helpt Evelyn alles te ordenen. Ze loopt als het<br />

ware een stukje met ze mee. Doordat haar sessies<br />

gemiddeld 1,5 tot 2 uur duren kan ze echt<br />

de tijd voor je nemen, wat haar cliënten ook zeer<br />

waardevol vinden. Denk je, zou dit ook iets voor<br />

mij kunnen zijn, maar twijfel je? Neem dan contact<br />

op met Evelyn voor een gratis telefonische<br />

kennismaking. In 20 minuten kan Evelyn jou persoonlijk<br />

advies geven.<br />

Ben je aanvullend verzekerd?<br />

Dan is er eventueel vergoeding mogelijk.<br />

Ieder trauma of pijn wil eigenlijk gewoon<br />

gezien, gehoord en getroost worden. Bij<br />

Evelyn voel je je snel op gemak want zij verstaat<br />

de kunst van het luisteren.<br />

@ MARIEKE<br />

Wil je meer weten? Bel of stuur een berichtje<br />

naar Evelyn Scholtens - van der Stok op 06<br />

2951 9683 of kijk op www.traumavrij.nl.<br />

Er worden vaste planten, eenjarigen, nestkastjes,<br />

tuinbrocante en nog veel meer tuin<br />

gerelateerde producten aangeboden. De<br />

markt is gratis toegankelijk, begint precies<br />

om 10.00 uur en het hek sluit weer om 14.00<br />

uur. Het terrein is rolstoelvriendelijk en er is<br />

gelegenheid tot het drinken van een kopje<br />

koffie/thee en zelfgebakken taart.<br />

Wil je ook plantjes of stekjes aanbieden,<br />

dan kan dat: liekecreemer@gmail.com.


BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong> 7<br />

DELTA Glasvezel<br />

in Zuidoostbeemster<br />

‘Zolder sale’ bij Betje Wolff<br />

Op zaterdag 22 april ruimt Betje Wolff haar zolders op. Op de zolder van het<br />

koetshuis staan sommige spullen daar al jaren opgeslagen.<br />

Nu er verbouwd wordt is het tijd om op te ruimen. Ook op de vliering van het museum staan<br />

objecten die overbodig zijn geworden en niet museaal van aard. Bent u op zoek naar stoelen,<br />

stoffen, linnengoed en boeken? Wellicht zit er iets moois voor u tussen! Kom vooral een kijkje<br />

nemen op zaterdag 22 april, van 11.00-<strong>16</strong>.00 uur in de voortuin van het Betje Wolff Museum,<br />

Middenweg 178, Middenbeemster.<br />

400 Jaar keyserkerk:<br />

bakken voor blitskikker<br />

Zonnebloemvrijwilligers<br />

starten lotenverkoop<br />

De vrijwilligers van de<br />

Zonnebloemafdeling Beemster<br />

maken zich weer op voor de Nationale<br />

Zonnebloemloterij <strong>2023</strong>.<br />

Vanaf nu tot begin september gaan zij met<br />

loten á 3,- euro langs de deuren in de Beemster.<br />

Er zijn duizenden prijzen, waaronder<br />

geldprijzen van € <strong>15</strong>,-- tot € <strong>15</strong>.000,--, vakanties,<br />

dagjes uit, elektrische fietsen, laptops,<br />

airfryer, i-pad en diverse cadeaubonnen.<br />

Trekking is op 9 oktober <strong>2023</strong>. De Nationale<br />

Zonnebloemloterij is een belangrijke inkomensbron<br />

voor de organisatie. Jaarlijks levert<br />

de actie ongeveer 2,5 miljoen euro op voor het<br />

goede doel. Dat geld is hard nodig om ook in<br />

de toekomst aan de toenemende vraag naar<br />

huisbezoek, evenementen en aangepaste<br />

vakanties te voldoen. Ook in de Beemster is<br />

de belangstelling groot voor onder andere de<br />

ontspanningsmiddagen en het jaarlijkse uitje.<br />

Ook de huisbezoeken worden zeer gewaardeerd<br />

door de zieken en gehandicapten. Wie<br />

een lot koopt, helpt het landelijke Zonnebloemwerk<br />

mogelijk te maken. Maar ook de<br />

activiteiten die wij lokaal verzorgen. Van elk<br />

verkocht lot gaat een bedrag van 2,25 euro<br />

naar de eigen afdeling Beemster. Dit is voor<br />

ons een belangrijke bron van inkomsten. We<br />

hopen dat dit een extra stimulans is voor u om<br />

een lot te kopen.<br />

Koop loten zodat wij ons zonnebloemwerk<br />

voort kunnen zetten! Als afdeling hebben wij<br />

een aktie: wie vier loten of meer koopt, komt<br />

op een lijst. Bij 25 is de lijst vol en beginnen<br />

we een nieuwe lijst en onder die 25 wordt een<br />

taartje verloot. Loterijvergunning verleend<br />

op 6 oktober 2021 door de Kansspelautoriteit<br />

onder kenmerk 3001<strong>15</strong>/14479 Kijk op: ssnl.nl<br />

Blokkerder Dansgroep<br />

vermaakt bewoners Zuiderhof<br />

Bij DELTA gaan we verder. Met de nieuwste generatie glasvezelinternet<br />

en onze gratis tot de nok installatie. Onze glasvezelexperts zorgen ervoor<br />

dat je overal in huis gigasnel en stabiel internet ervaart, hoe je ook woont.<br />

Zodat iedereen zonder haperingen kan videobellen, streamen of gamen.<br />

Stel zelf je pakket samen met tv en/of bellen op:<br />

delta.nl/zuidoostbeemster<br />

* Maandelijkse prijs na de actieperiode van 12 maanden. Kijk voor alle informatie en voorwaarden op onze website.<br />

gratis!<br />

Hou jij van bakken? Doe dan mee met<br />

de bruidstaartwedstrijd op 30 april!<br />

In de 400 jarige Keyserkerk in Middenbeemster<br />

gaat medio juni een bijzondere<br />

bruiloft plaatsvinden tijdens het theaterspektakel<br />

Blitskikker. Bij een bruiloft hoort een<br />

bruidstaart. Daarom organiseren wij een bakwedstrijd<br />

voor alle leeftijden. De winnaars<br />

mogen de bruidstaart verzorgen voor het<br />

prachtige theaterspektakel Blitskikker.<br />

Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar<br />

kunnen meedoen met de bakwedstrijd.<br />

Bak een heerlijke bruidstaart van één laag of<br />

meerdere lagen. De jury beoordeelt de taart op<br />

smaak, uitstraling en originaliteit. De buurtverenigingen<br />

hebben een mail met uitgebreide informatie<br />

en de wedstrijdregels gekregen om naar<br />

hun leden te sturen. Inwoners die geen lid zijn<br />

van een buurtvereniging of die kortgeleden in de<br />

Beemster zijn komen wonen mogen natuurlijk ook<br />

meedoen. Aanmelden kan via onderstaand formulier.<br />

Publiek en een vakjury kiezen de mooiste<br />

en lekkerste bruidstaarten uit. De winnaars<br />

mogen op onze kosten de bruidstaart verzorgen<br />

voor de bijzondere bruiloft en zich “Meesterbakker<br />

Blitskikker <strong>2023</strong>“ noemen en krijgen<br />

daarbij vrijkaartjes voor het theaterspektakel.<br />

De voorronde Bakken voor Blitskikker is<br />

zondagmiddag 30 april in de Keyserkerk.<br />

De taarten kunnen worden ingeleverd op<br />

zondag 30 april in de Keyserkerk tussen 13.30<br />

Beemster Vertoeving<br />

en 14.30 uur. Tussen <strong>15</strong>.00 en <strong>16</strong>.30 uur zijn<br />

de inwoners van Beemster hartelijk welkom<br />

in de Keyserkerk om gezellig onder het genot<br />

van een kopje koffie of thee de taarten te<br />

komen proeven en beoordelen.<br />

Voor kinderen van 4 tm 12 jaar wordt<br />

het geen bakken maar versieren van een<br />

bruidstaart. De voorronde voor de kinderen is<br />

op vrijdagmiddag 9 juni tussen <strong>15</strong>.00 uur en<br />

<strong>16</strong>.00 uur. In mei worden ouders en kinderen<br />

hier verder over geïnformeerd.<br />

Inschrijfformulier<br />

Zondag 30 april voorronde Bakken voor Blitskikker.<br />

Je bakt de bruidstaart thuis en levert<br />

deze in tussen 13.30 en 14.30 uur in de Keyserkerk<br />

in Middenbeemster. Tussen <strong>15</strong>.00 en<br />

<strong>16</strong>.30 uur proeven en beoordelen. <strong>16</strong>.30 uur is<br />

de prijsuitreiking.<br />

Wil je meedoen? Stuur uiterlijk 24 april <strong>2023</strong><br />

een mail met onderstaande gegevens naar:<br />

irenevet1962@hotmail.com<br />

Naam deelnemer, Leeftijd, Adres en postcode,<br />

Mobiel nummer en E-mailadres.<br />

Deze bakwedstrijd is bedoeld voor hobbybakkers.<br />

Er is een maximaal aantal deelnemers<br />

mogelijk, dus vol=vol. Je deelname is<br />

pas definitief, nadat wij je een bevestiging en<br />

wedstrijdregels hebben gestuurd.<br />

Info: e.helder@outlook.com of<br />

irenevet1962@hotmail.com<br />

Voor alle woningen en ook voor het aterlier zijn er betrokken huurders gevonden. De restauratie en<br />

herbouw verloopt nog steeds volgens plan. Dit betekent dat de officiële opening in september plaats<br />

vindt. Vanaf dat moment is het Rijksmonument beschikbaar voor culturele en sociaal/maatschappelijke<br />

activiteiten. Het bestuur zoekt vrijwilligers voor de invulling van de cultureel en maatschappelijke<br />

programmering en zich in willen zetten als gastheer/vrouw tijdens activiteiten. Info: info@<br />

beemstervertoeving.nl. Beemster Vertoeving is een culturele ANBI-stichting. U kunt de Stichting<br />

financieel ondersteunen. RABO0329642480 tnv Beemster Vertoeving. (bron Nieuwsbrief)<br />

De West-Friese Blokkerder Dansgroep<br />

was op uitnodiging van Evi, zelf<br />

ook actief binnen de groep, op<br />

donderdagmiddag 13 april naar<br />

Zuiderhof getogen om de bewoners<br />

aldaar een muzikale middag te<br />

bezorgen. Met dans, zang, voordracht<br />

en nog veel meer.<br />

Uiteraard gestoken in originele West-Friese<br />

outfit van rond de voor vorige eeuwwisseling.<br />

Niet de pracht en praal die we ook wel kennen<br />

maar de daagse boeren uitgaansdracht. Met<br />

hulletje, boerenhoedje, eenvoudige sieraden<br />

en boezeltje voor de dames en broek, vest,<br />

boeren pet en billentikker voor de heren.<br />

Het werd tot in de details met Amsterdamse<br />

humor becommentarieerd aan het publiek<br />

getoond (“ heren toon de klapbroek maar laat<br />

het vogeltje niet wegvliegen”. Het viel uitermate<br />

in de smaak bij de rond 25 gasten. Er<br />

was ook een prikkelende quiz waarin geraden<br />

moest worden of de dansende stelletjes ook in<br />

het echte leven getrouwd waren. Het publiek<br />

had er doorgaans goede kijk op. De traditionele<br />

dansen (walsen, polka’s en boerenklompendansen)<br />

en (meezing) nummers, begeleid<br />

met accordeon, gingen er in als koek. Af en<br />

toe was er een rustpunt met een typisch West-<br />

Fries gedicht. ‘De boom die eindigt aan de<br />

voeten van een vrouw’. Een deel van het<br />

publiek liet zich verleiden om op uitnodiging<br />

mee te dansen. Het applaus en reacties aan<br />

het eind waren hoorbaar enthousiast. De<br />

bewoners en vrijwilligers wachtte daarna nog<br />

een heerlijk homemade diner.<br />

(meer foto’s www.binnendijks.nu)<br />

GEERT


8 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong> BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong> 9<br />

Financiële APK<br />

GRATIS voor alle inwoners van Purmerend<br />

Hoge energieprijzen, boodschappen worden steeds duurder …<br />

Financieel het hoofd boven water houden …Wat kan je doen?<br />

Een Financiële APK helpt Het geeft u rust, neemt zorgen weg en geeft<br />

vertrouwen in de toekomst. U staat er niet alleen voor.<br />

Wat houdt een Financiële APK in?<br />

Ontvangt u toeslagen en regelingen waar u recht op hebt?<br />

Bijvoorbeeld de toeslag voor de energierekening of voor huur of zorg.<br />

Wij helpen u hierbij.<br />

Houdt u maandelijks geld over of komt u tekort?<br />

We kunnen u helpen met het maken van een overzicht van uw<br />

inkomsten en uitgaven. Dan heeft u een goed inzicht. Op basis<br />

hiervan wordt duidelijk of u nog recht heeft op toeslagen en andere<br />

voorzieningen. En op welke uitgaven u nog zou kunnen besparen.<br />

Wij bieden GRATIS deskundige hulp & waarborgen uw privacy<br />

Schuldhulpmaatje is een landelijke vrijwilligers organisatie.<br />

Alle vrijwilligers hebben een interne opleiding gevolgd.<br />

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en waarborgen uw<br />

privacy. Onze hulp is gratis.<br />

VISIT BEEMSTER<br />

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?<br />

Mail naar info@shmpurmerend.nl of bel naar 06 – 8207<br />

9510.<br />

BEEMSTER NIEUWS<br />

SchuldHulpMaatje helpt<br />

bij financiële problematiek<br />

Een groeiend aantal mensen<br />

ondervindt steeds meer moeite om<br />

maandelijks rond te komen. Ook<br />

jongeren. Sluipenderwijs groeien de<br />

uitgaven meer dan de inkomsten.<br />

Dan kan de vraag zich aandienen:<br />

“Kan ik nog wel rondkomen als dit zo<br />

doorgaat?”.<br />

Het is belangrijk om deze vraag vroegtijdig te<br />

stellen. Want voorkomen dat je in de schulden<br />

geraakt of tijdig maatregelen nemen helpt.<br />

Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Purmerend/Beemster<br />

kunnen je helpen een ‘financiële<br />

APK’ op te stellen. Vergelijkbaar met de<br />

jaarlijkse apk keuring van de technische staat<br />

van een auto.<br />

Maatjes zijn getrainde en deskundige vrijwilligers<br />

die gratis ondersteuning bieden om je<br />

te helpen bij het duidelijk krijgen van je financiële<br />

situatie. Hoeveel komt er maandelijks<br />

binnen? Wat gaat er uit en waaraan? Maak<br />

je gebruik van allerlei regels (‘toeslagen’) die<br />

er zijn om je te helpen? Veel mensen vinden<br />

het lastig hun financiële administratie goed te<br />

regelen. Uiteraard gaan de maatjes vertrouwelijk<br />

om met uw gegevens en waarborgen<br />

ze uw privacy. Als er al schulden zijn opgebouwd,<br />

kan een maatje helpen om afspraken<br />

te maken met schuldeisers. Vroegtijdig handelen<br />

voorkomt erger. Wilt u informatie of een<br />

afspraak maken? Mail naar info@shmpurmerend.nl<br />

of bel 06.82079510.<br />

Informatiebijeenkomst Diabetes Challenge<br />

GEERT<br />

Binnenkort een interview met de voorzitter<br />

van SHM Purmerend/Beemster Netty Rutz op<br />

www.binnendijks.nu.<br />

Gratis informatiebijeenkomst van Spurd over Diabetes Challenge: dinsdag 25 april van 13.00<br />

uur tot 14.00 uur in het Leeghwaterbad. Iedereen ontvangt bij binnenkomst een gratis kopje<br />

koffie of thee. Vanwege de organisatie is aanmelden noodzakelijk. Dat kan door een e-mail<br />

te sturen naar info@spurd.nl of maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en <strong>15</strong>.30 uur<br />

te bellen met 0299 418 100. Aanmelden kan tot en met zondag 23 april <strong>2023</strong>. Zie volledig<br />

bericht: www.binnendijks.nu.<br />

BUURTHUIS ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

Wederom groot(s) volleybaltoernooi<br />

Voor de 41e keer werdop 14/<strong>15</strong> april<br />

het Buurthuis Volleybaltoernooi<br />

georganiseerd. Dat dit toernooi in de<br />

belangstelling staat van de bewoners<br />

blijkt uit het feit dat er dit jaar maar liefst<br />

31 teams zich ingeschreven hadden.<br />

Daarmee zat het schema proppievol.<br />

Het elke vijf jaar wisselend organiserend<br />

comité (nu: Alex Blaauboer; Ronald Versteeg;<br />

Team<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

Henk Duijn; Jantiene Beentjes; Mirjam de Wit<br />

en Nanda van Raaphorst) had echter alles uitstekend<br />

onder controle. Een toernooi voor jong<br />

en oud (er waren spelers van ver in de tachtig!)<br />

en voor het eerst ook mix. Er werd fair en fanatiek<br />

gespeeld. Zoals vaker zaten ook bij dit toernooi<br />

weer de beste stuurlui aan de wal. Ik was<br />

behoorlijk onder de indruk van het spel van De<br />

Mamari-janen tegen Middenpad United.<br />

GEERT<br />

Activiteiten<br />

Darten: vrijdagavond 28 april: dartavond<br />

voor alle leeftijden. Inloop om 19.30 uur.<br />

Start om 20.00 uur. Toegang is vrij. Volgende dartavonden: 26 mei en 30 juni.<br />

Programma Koningsdag<br />

12.30-<strong>16</strong>.30 uur: super leuke spelletjes voor de kinderen tot en met 12 jaar. Er is keuze zowel<br />

voor de kleintjes als de wat grotere kinderen uit veel spelletjes. Wees er snel bij om een ticket<br />

voor een spellenkaart te kopen voor slechts € 5,- per kind (voorverkoop) op onze website<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/ Op de dag zelf zijn de kaarten € 6,- per kind.<br />

Ieder kind krijgt ook nog wat lekkers !<br />

14.00 uur en <strong>16</strong>.00 uur draait het Rad van Fortuin voor de kinderen: Speciaal voor de kinderen<br />

gaat het Rad van Fortuin draaien om 14.00 uur en om <strong>16</strong>.00 uur. Er zijn hiermee mooie prijzen<br />

te winnen. Loten voor het Rad van Fortuin kosten € 3,- per stuk. Ook de loten kunnen worden<br />

gekocht via www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/<br />

Op vertoon van de ticket haalt u op 27 april de spellenkaart en/of de loten voor het Rad van<br />

Fortuin op. Met de spellenkaart hebben de kinderen toegang tot de spelletjes.<br />

Een greep uit de vele spellen: Western run; Opblaasbaar basket; Apenkop gooi; Ringwerp<br />

opblaas ; Hoedje wip; Kip en het ei; Klomp werpen; Snowboard of surfsimulator; Ringwerp<br />

kip kermis; Voetbal schietschijf; Plinko Blikgooi nummers; Stokkenvangen; Indiaan dartspel;<br />

Kop van Jut Aap; Spijkerslaan; Kop van Jut; Clown; Springkussens naar leeftijd; Kruiptunnel<br />

Camo; Schminken is gratis voor de kinderen; Verkoop suikerspinnen.<br />

13.00-20.00 uur : DJ ‘PARTY MIXER’ ; Diverse Foodtrucks met o.a. snacks en pizza’s.<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl.<br />

Uitnodiging<br />

RAFA herdenking 4 mei<br />

Elk jaar, op 4 mei om 18.00 uur, vindt<br />

er een herdenkingsdienst plaats die<br />

georganiseerd wordt door de Royal<br />

Air Forces Association Amsterdam<br />

Branch (RAFA). Deze vindt plaats op<br />

de crashlocatie van een Blenheimbommenwerper<br />

aan de Zuiderweg 41<br />

in Zuidoostbeemster.<br />

graf lopen. Daar zal een korte herdenkingsdienst<br />

plaatsvinden en zal Last Post ten<br />

gehore worden gebracht. De flypast met 2<br />

Evenementenkalender<br />

Het geheim van de Beemster molens<br />

over het ontstaan van De Beemster<br />

Agrarisch Museum Westerhem<br />

Tot 1 mei iedere zondag<br />

van 13.30-17.00 uur geopend<br />

Betje Wolff Museum<br />

Tot 1 mei <strong>2023</strong> iedere zondag<br />

van 13.30-17.00 uur geopend<br />

Zie voor meer informatie van<br />

alle evenementen en<br />

de programma’s van<br />

visitbeemster.nl/evenementen<br />

Tulpen in de Beemster<br />

Met het mooie lenteweer kleuren de tulpenvelden ondertussen al prachtig in de Beemster.<br />

Het is een genot om naar te kijken en elk jaar verschijnen ze weer op andere plekken. Vandaar<br />

dat we ook dit jaar weer een mooi overzicht en route hebben gemaakt. Deze is beschikbaar<br />

op www.visitbeemster.nl/actueel of op te halen bij het Bezoekerscentrum Beemster. Daar kun<br />

gelijk een Fiets & Geniet tas kopen met wat lekkers voor onderweg en meer informatie.<br />

Met een mooie abri-campagne bij een tweetal metrolijnen in Amsterdam proberen we de<br />

inwoner van Amsterdam en de regio ook naar de Beemster te trekken. In veel gevallen vaak<br />

een onbekende parel op het gebied van tulpen. Maar we laten ze er graag van genieten!<br />

Hou de website en socials van VISIT Beemster in de gaten voor een eerste tulpen-evenement,<br />

waarbij een mooie samenwerking met Nicolaashoeve en Kaasboerderij Groot zorgen voor<br />

een waar feestje bij en tussen de tulpen, met informatie en wat ook nog mooi vastgelegd kan<br />

worden.<br />

Maravillas - BeemSTER van de maand<br />

In april is Maravillas onze BeemSTER van de maand. Met het handgemaakte servies van<br />

Maravillas weet Esther Been van eten en drinken een beleving te maken. Haar serviezen<br />

worden door zowel particulieren als door restaurants in binnen- en buitenland gebruikt.<br />

Maravillas is ook de maker van de bekende Beemster schalen, verkrijgbaar in twee maten en<br />

in diverse kleuren.<br />

Deze maand verpakken we de Beemster schaal (klein formaat) samen met een zakje Beemster<br />

Chocolade in de mooie Beemster’s Trots Box voor de speciale prijs van € 29,50 (i.p.v. € 38,00).<br />

Kom langs bij ons Bezoekerscentrum of zie de webshop op www.visitbeemster.nl.<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

BEZOEKERSCENTRUM<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Geopend op woensdag, donderdag,<br />

zondag van 11.00 tot 14.00 uur.<br />

Op vrijdag en zaterdag<br />

van 11.00 tot <strong>16</strong>.00 uur<br />

Onze webshop is altijd open!<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

Blijf op de hoogte van alle acties,<br />

activiteiten en evenementen door je<br />

aan te melden op onze nieuwsbrief.<br />

Zie hiervoor www.visitbeemster.nl.<br />

Volg VISIT Beemster op:<br />

Met trots presenteert <strong>Binnendijks</strong> het redactieteam: van links naar rechts:<br />

Carolien v.d. Berg (tevens eindredactie); Arianne Cino; Geert Heikens (tevens eindredactie);<br />

Marieke Zwart-Dijkhuis; Liesbeth van Woensel. Niet op de foto: Peter Leek (advertenties),<br />

Sjaak Martens (sitebeheerder) en Inge Kuilman (vormgeving).<br />

Paaseieren zoeken in<br />

het Beemster Arboretum<br />

2e paasdag om 11.00 uur stonden meer<br />

dan 300 kinderen uit de Beemster en<br />

Purmerend te popelen om eieren te<br />

zoeken in het Beemster Arboretum.<br />

De paashaas had daar maar liefst 5000 eieren<br />

verstopt, waaronder ook gouden eieren. Om<br />

alle kinderen kans te geven een gouden ei<br />

te vinden had de paashaas het arboretum in<br />

vakken verdeeld zodat de kinderen op leeftijdscategorie<br />

konden zoeken. Aangemoedigd<br />

door de paashaas en drie hulp paashazen<br />

werd er enthousiast gezocht. Glunderende<br />

gezichtjes bij het vinden van een gouden ei.<br />

Als je een gouden ei inleverde bij de paashaas<br />

dan kreeg je een mooi cadeautje. Maar<br />

de paashaas keek toch even op zijn neus,<br />

toen een kindje het haar gouden ei niet wilde<br />

afgeven en het snel achter haar rug verstopte.<br />

Ook aan de prijsvraag werd ijverig meegedaan.<br />

Sligro had het grootste paasei van<br />

Nederland geschonken aan het Beemster<br />

Arboretum en er moest geraden worden hoeveel<br />

kleine paaseitjes uit het reusachtig grote<br />

ei gaan. Het was een feestelijk en goed georganiseerd<br />

evenement.<br />

LIESBETH<br />

De Blenheim IV van 114 Squadron RAF stortte<br />

neer op 19 augustus 1940. Sergeant Andrew<br />

Stevenson had de kans om net op tijd het<br />

vliegtuig per parachute te verlaten. Hij werd<br />

door de lokale bevolking geholpen maar later<br />

toch krijgsgevangen gemaakt.<br />

Piloot Sgt. Dobbs en WO/AG Sgt. Pillans<br />

hebben het niet overleefd en zijn met hun<br />

vliegtuig neergestort. Het vliegtuig heeft zich<br />

diep in de grond geboord. Deze plek is hun<br />

laatste rustplaats geworden en daar vindt ook<br />

de herdenking plaats.<br />

U bent van harte welkom vanaf 17.00. Rond<br />

18.00 zullen we onder begeleiding van de<br />

doedelzakspeler de 100 meter naar het veld-<br />

Komt allen op Koningsdag<br />

naar Breidablick!<br />

Twee organisaties in de Beemster gaan<br />

op Koningsdag uitpakken. Hoofdlocatie<br />

is het terrein van Breidablick. Er wordt in<br />

de ochtend vanaf 9:00 uur een vrijmarkt<br />

gehouden op het mooie terrein.<br />

Ook zijn er allerlei spelletjes, live muziek, een<br />

springkussen en de bakkerij van Santhé levert<br />

honderden tompoucen die te koop zullen zijn<br />

voor de echte smulpaap. Nancy van de Kosterij<br />

/ Bij Moeders zal weer iets lekkers bakken.<br />

vliegtuigen wordt verzorgd door 2 piloten van<br />

de RAFA, de zogenaamde Edambusters.<br />

U wordt van harte uitgenodigd om ook een<br />

krans of bloemen te leggen, groot of klein.<br />

Suikerspinnen zullen niet ontbreken, en er kan<br />

op een paardje gereden worden. Het wordt één<br />

en al gezelligheid. Wilt u spullen verkopen op<br />

de vrijmarkt, dan kunt u zich aanmelden voor<br />

20 april voor een plek, door een email te sturen<br />

naar koningsdag@breidablick.nl.<br />

Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster<br />

en Breidablick hopen dat heel veel mensen met<br />

hun kinderen de weg naar Breidablick zullen<br />

vinden, hoe meer zielen hoe meer vreugd.<br />

We maken er samen een topdag van!<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU


10 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 21 april <strong>2023</strong><br />

Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Nieuws Feestweek<br />

op site <strong>Binnendijks</strong><br />

Hoewel de Feestweek nog enkele maanden op zich laat wachten, druppelt er al wel nieuws naar<br />

buiten. Van activiteiten die niet veranderen maar ook van nieuwe activiteiten of activiteiten op<br />

andere locaties. Daarom is <strong>Binnendijks</strong> (weer) gestart met een tabblad Beemster Feestweek<br />

<strong>2023</strong> op onze site www.binnendijks.nu. Daar zullen we vanaf nu mededelingen plaatsen vanuit<br />

het organiserend comité: de Beemster Gemeenschap. Aanvankelijk zal dat vermoedelijk nog<br />

mondjesmaat zijn maar naarmate de tijd vordert, zullen er meer berichten verschijnen. Tijdens<br />

de feestweek komen hier ook verslagen en foto’s te staan.<br />

Jongerenwerk<br />

Combiwel Amsterdam<br />

Jongeren en medewerkers van<br />

wijkcentrum De Edelsteen in de Pijp<br />

hebben een bezoek gebracht aan de<br />

Beemster. Als voorbereiding op de<br />

jaarlijkse 4 mei herdenking op de plek<br />

waar vroeger ijssalon Koco zat.<br />

IJssalon Koco<br />

Jongeren uit de Pijp in Amsterdam organiseren<br />

al een aantal jaren met succes een<br />

4 mei herdenking op de plek waar in 1941<br />

de twee Joodse eigenaren van de ijssalon<br />

Koco werden gearresteerd. Als reactie op<br />

de oproer tegen deze arrestatie werden 400<br />

Joden gedeporteerd. Dit vormde een belangrijke<br />

aanleiding tot de Februaristaking. De<br />

jongeren worden daarbij ondersteund door<br />

bewoners uit de Pijp en medewerkers van<br />

het wijkcentrum De Edelsteen in de Diamantbuurt.<br />

Onderdeel van de Stichting Combiwel.<br />

Hongerwinter<br />

In aanloop naar deze herdenking worden<br />

er jaarlijks meerdere uitstapjes voor de jongeren<br />

georganiseerd naar locaties die een<br />

speciale betekenis hebben gehad in de 2e<br />

Wereldoorlog. Zo werd in voorgaande jaren<br />

bezoekjes gebracht aan o.a. het Oranjehotel<br />

en de Grebbelinie. Dit jaar was gekozen voor<br />

het thema ‘Hongerwinter’. Veel Amsterdammers<br />

trokken in de strenge winter van<br />

1944/’45 naar onder meer de Beemster op<br />

zoek naar voedsel en brandstof.<br />

Rondje Beemster<br />

Het gezelschap werd in Middenbeemster<br />

ontvangen op ’t Landje. De plek waar jaarlijks<br />

de 4 mei herdenking plaats vindt. De<br />

heer Falger gaf hier toelichting op de vele<br />

namen die vermeld staan op het enkele jaren<br />

geleden onthulde nieuwe monument. Hij<br />

DE REDACTIE<br />

liet de jongeren ook het pand zien waar een<br />

onderduiker werd opgepakt. Met de bus trok<br />

het gezelschap vervolgens door de polder waar<br />

Cor Roet aan de hand van door hem beschikbaar<br />

gestelde historische foto’s vertelde over<br />

belangrijke locaties. Plekken waar onderduikers<br />

bescherming hadden genoten, waar in de<br />

hongerwinter voedsel werd verstrekt maar ook<br />

huizen waar NSB ers hadden gewoond.<br />

Inundatiesluizen<br />

In de Zuiddijk zijn de inundatiesluizen nog<br />

goed zichtbaar. De polder heeft tweemaal<br />

(deels) onder water gestaan. Met alle<br />

gevolgen van dien. Er werd hier een prachtige<br />

wandeling ondernomen. Veel jongeren<br />

moesten duidelijk wennen aan de Beemster<br />

geur van mest. Al waren ze allemaal vertederd<br />

door de lammeren.<br />

Fort Spijkerboor<br />

In fort Spijkerboor vertelde Cees de Groot in<br />

vogelvlucht de geschiedenis van dit grote<br />

fort. Daarna citeerde Corrie Beemsterboer-<br />

Köhne aandoenlijke citaten uit het door haar<br />

vader bijgehouden oorlogsdagboek. Nog<br />

concreter werden de gevolgen van de oorlog<br />

door de verhalen van mevrouw Marijtje Karssen-Prins.<br />

Als jong meisje heeft zij de oorlog<br />

nog meegemaakt. Vooral deze verhalen<br />

maakten zichtbaar grote indruk op de jongeren<br />

uit Amsterdam.<br />

Jongeren comité 4 en 5 mei<br />

Vroeg in de avond vertrok de bus weer richting<br />

de hoofdstad. Waar hen nog veel werk<br />

wacht om de herdenking aan de van Woustraat<br />

te organiseren. Waar het eerste jaar zo’n<br />

vijftig mensen kwamen, trekt herdenking nu<br />

honderden belangstellenden.<br />

GEERT<br />

Beemster Korenfestival<br />

groot succes<br />

Het Beemster Korenfestival op<br />

zaterdag <strong>15</strong> april vormde de start van<br />

een reeks grotere activiteiten in het<br />

kader van 400 jaar Keyserkerk.<br />

Maar liefst 13 koren uit Beemster en de omgeving<br />

traden op in drie blokken. Een grote verscheidenheid<br />

aan zangtalent. De aanloop van<br />

publiek was bij tijd en wijle zo groot, mede<br />

Jeugdvolleybal<br />

Op vrijdag 14 april vond voor de eerste<br />

keer het jeugdvolleybaltoernooi<br />

plaats voor groep 6, 7 en 8 van de<br />

basisscholen in Zuidoostbeemster.<br />

Het toernooi maakte onderdeel uit van het<br />

41ste buurtvolleybaltoernooi in Zuidoostbeemster,<br />

omdat het nieuwe bestuur veel<br />

waarde hecht aan het betrekken van de<br />

jeugd bij de sportactiviteiten. De vier teams<br />

LEZERSFOTO<br />

omdat de niet zingende koren ook een plekje<br />

in de kerk moesten hebben, dat het woekeren<br />

met de ruimte was. De vrijwilligers wisten<br />

het logistiek echter allemaal in goede banen<br />

te leiden. Aan het eind van de avond kon de<br />

organisatie terugzien op een zeer geslaagd<br />

evenement. Een foto-impressie van de dag:<br />

www.binnendijks.nu.<br />

bestaande uit vier personen begonnen<br />

enthousiast aan de wedstrijden. De middag<br />

werd begeleid door Edgar Rorije, gymleerkracht<br />

op de Bloeiende Perelaar. Na een spannende<br />

strijd waren het Alec Maas, Maren<br />

Versteeg, Noa Kieft en Imran Ibnidrys die er<br />

met de eerste prijs vandoor gingen. Het was<br />

een geslaagde en sportieve middag! De organisatie<br />

hoopt dat hiermee een nieuwe traditie<br />

geboren is.<br />

Door het noodweer afgelopen<br />

maandagavond<br />

(hagel en onweer) is deze<br />

tulp geknakt en heb ik hem<br />

de volgende ochtend mee<br />

naar binnen genomen<br />

en in een vaasje gezet.<br />

Omdat het binnen een stuk<br />

warmer is, gaat de tulp al<br />

prachtig open. Kunnen we<br />

er toch nog van genieten.<br />

Klazina,<br />

Zuidoostbeemster.<br />

GEERT<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg <strong>15</strong>0.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

06.58878588 www.info@droom-kracht.nl<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)47<strong>15</strong>97. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 - 8207 9510<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een warme, thuisvervangende<br />

omgeving voor mensen in hun laatste levensfase. Samen met professionele<br />

verpleegkundigen en vrijwilligers bieden wij 24- uur zorg. Meer<br />

informatie tel; 0299-682020 of via e-mail; info@hospiceleeghwater.nl.<br />

Prins Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster. Bezoek ook eens onze<br />

website; www.hospiceleeghwater.nl<br />

De derde helft<br />

Alweer een jaar walking football , een reden om<br />

dat op 11 april met de golden sporters samen<br />

te vieren. Met de taarten van Piet Vlaar (nog<br />

bedankt) en als speciale gast onze trainer van het<br />

eerste uur Cees Haster.<br />

Wat doen we op 25 april?<br />

Alweer de 4e keer dit jaar een laatste dinsdag van de<br />

maand en ook deze keer is er weer vanaf 14.30 uur een<br />

leuke activiteit voor iedereen om bij te wonen. Langzamerhand<br />

wordt het weer ook wat aantrekkelijker om er op<br />

uit te gaan. Daarom hebben wij Spurd (ook betrokken bij<br />

onze gewone activiteiten) uitgenodigd om iets te komen<br />

vertellen over fietsen. Fietsen is een belangrijke vaardigheid.<br />

Wat is ervoor nodig om fit, vertrouwd, veilig en<br />

met plezier op de fiets te (blijven) stappen, juist als je wat<br />

ouder wordt? Spurd deelt informatie over o.a. het programma<br />

Doortrappen, Fiets Fit en andere beweegmogelijkheden<br />

op de fiets in (on)georganiseerd verband.<br />

De koffie staat weer klaar vanaf ongeveer 14.00 uur en<br />

zoals bekend geldt voor alle consumpties: betalen per pin.<br />

Dus... interesse? Fiets op 25 april eens lekker naar de velden<br />

van S.V.Beemster en kom vanaf 14.30 luisteren naar informatie<br />

over veilig fietsen en maak kennis met de diversiteit aan<br />

beweegmogelijkheden, die ook voor u interessant zijn.<br />

KluitjeS Alle openbare speeltuinen<br />

en trapveldjes in de Gemeente Purmerend (dus ook in<br />

Beemster) zijn vanaf heden rookvrij.<br />

Cabaret Mart Kamps “Awkwart’ in Onder de Linden.<br />

Zaterdag 22 april. 20.30 uur. € 14,50. Info en bestellen:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

06<strong>16</strong>1<strong>16</strong>203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleid uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6<strong>16</strong>2.<br />

Te koop gevraagd postzegels, munten en bankbiljetten.<br />

Tel. 0299 430000 of 06<strong>15</strong>695137. Rob Wolf, Nieuwstraat <strong>15</strong>, 1441CK<br />

Purmerend<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg <strong>15</strong>2, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-<strong>15</strong>.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Middelwijck<br />

7 april<br />

1. Nel Meijer 5454<br />

2. Marian Schrama 5266<br />

3. Annie de Haan 5138<br />

laagste Jo Kalisvaart 3338<br />

14 april<br />

1. Jaap Bakker 5314<br />

2. Wil Bron 5288<br />

3. Wim de Reus 5201<br />

laagste Truus van Baar 3710<br />

Vrouwen van Nu<br />

Uitslag 29 maart<br />

1. Annemarie Waal 5940<br />

2. Tiny Hooyberg 5604<br />

3. Ria Konijn 5371<br />

4. Ria Oostwouder 5267<br />

5. Iet Jantjes 5191<br />

6. Rozamarie Langerijs 5129<br />

Poedelprijs Annie Klaver 3605<br />

Veteranencafé<br />

Sonnet<br />

HET WAS ROND PASEN,<br />

DAT IK BEN GEGAAN<br />

waar stilte woont, tussen windloze bomen,<br />

de takken haast nog kaal, - geen blad eraan,<br />

zodat het minst geritsel werd vootkomen.<br />

Ik zag een muur, waarin een kloosterraam,<br />

er achter was een monnik aan het lezen,<br />

de zoon van Rembrandt, - Titus is zijn naam.<br />

Van zachte stilte straalde heel zijn wezen.<br />

Eenvoudig wordt haast alles in de stilte,<br />

doorzichtig een gecompliceerd bestaan.<br />

Geen bommen vallen meer, geen aarde trilt er.<br />

Veel vragen maken zelf hun antwoord aan.<br />

Geen krant, geen politiek ijzig van stilte. -<br />

Voorbij dit alles ben ik daar gegaan.<br />

Jan Duin<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Woensdag 3 mei wordt de maandelijkse bijeenkomst gehouden voor<br />

veteranen in Veteranencafé Purmerend, bij haar thuisbasis “Spijkerman<br />

Eten & Drinken”. Adres Neckerdijk 1, Purmerend, aanvangstijd is 14:00 uur.<br />

Veteranen en hun partners, woonachtig in Purmerend, de Beemster én de regio, worden<br />

door het bestuur van de Stichting Veteranen Purmerend (SVP) uitgenodigd de bijeenkomst<br />

bij te wonen. Een prima gelegenheid voor veteranen, van alle leeftijden, van alle<br />

krijgsmachtdelen en van alle missies, om elkaar te ontmoeten en bij te praten over hun<br />

missies en de afgelopen Corona jaren onder het genot van een hapje en een drankje.<br />

Voor informatie over de Stichting en de maandelijkse bijeenkomsten kunt u terecht bij<br />

Peter Stiphout, voorzitter van de SVP, via 06-2007 4314 of info@veteranenpurmerend.nl.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Beemster Kerkdiensten<br />

ZONDAG 23 APRIL<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keyserkerk” Dienst met<br />

Ds. Nico Schroevers en met de muzikale medewerking<br />

van de jongeren van BOTT & delen van de musical<br />

Jozef!<br />

RK JOANNES DE DOPER, KOETSHUIS:<br />

10.00 uur Viering met voorganger Marcelo S. Rocha,<br />

samenzang<br />

ZONDAG 30 APRIL<br />

DOOPSGEZINDE VERMANING:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keyserkerk” Doopdienst met Ds. Nico<br />

Schroevers en met de muzikale medewerking van<br />

Femke Leek, solozang<br />

R.K. JOANNES DE DOPER. KOETSHUIS:<br />

10.00 uur Viering met voorganger Mariusz Momot,<br />

samenzang<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 22 APRIL :<br />

12.00 uur Eucharistische Familieviering; Kapelaan<br />

Mariusz Momot<br />

ZONDAG 23 APRIL:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin;<br />

mmv het duo Cantors<br />

ZATERDAG 29 APRIL:<br />

12.00 uur Eucharistische Familieviering;<br />

Kapelaan Mariusz Momot<br />

ZONDAG 30 APRIL:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão<br />

Rocha; mmv het Pauluskoor


Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

EXAMENSTRESS?<br />

Valdispert kalmeert!<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

• rat<br />

• muis<br />

• wesp<br />

• mier<br />

• mol (part.)<br />

• huisvlieg<br />

• zilvervis<br />

• bedwants<br />

• Kakkerlak<br />

TOBIAS BOERS: 06 - 54 34 85 85<br />

info@tobispestcontrol.nl | tobispestcontrol.nl<br />

evm en tüv gecertificeerd<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg <strong>16</strong>1, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

0299 - 68 39 45 | www.uitvaartpurmerend.nl<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

kijk eens op www.binnendijks.nu<br />

Wilt u meer informatie? Vraag kosteloos een voorbespreking aan.<br />

wij verzorgen al een eenvoudige uitvaart vanaf € 2.225,-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!