25.04.2023 Views

Miles #45 - ALFREDO HÄBERLIS - ONTWERPER VAN TIJD EN GEDRAG

Miles #45 - ALFREDO HÄBERLIS - ONTWERPER VAN TIJD EN GEDRAG

Miles #45 - ALFREDO HÄBERLIS - ONTWERPER VAN TIJD EN GEDRAG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>#45</strong><br />

Gratis bijlage bij AutoGids (03/05/2023). Mag niet apart worden verkocht.<br />

Alfredo<br />

Häberli<br />

<strong>ONTWERPER</strong> <strong>VAN</strong><br />

<strong>TIJD</strong> <strong>EN</strong> <strong>GEDRAG</strong><br />

DOSSIER<br />

HORLOGES<br />

Mensheid en mode IDe elegante Agnelli I John Simenon, zoon van Georges<br />

I Traag Elke ongeoorloofde aan de kopie Costa is strikt verboden Blanca zonder voorafgaande I Michele schriftelijke toestemming De Lucchi van de Produpress of NV de gelukkige utopie


TIMELESS ICONS<br />

FROM CLASSIC CARS TO CONTEMPORARY GT, WE HAVE YOU COVERED<br />

GO BACK IN TIME FOR A WEEK<strong>EN</strong>D<br />

WITH THE TOTAL LOOK RALLIES<br />

PREMIÈRES, LIFESTYLE, NETWORK AND A ROADBOOK RALLY.<br />

THE RECIPE FOR A PERFECT WEEK<strong>EN</strong>D.<br />

03-04 JUNE<br />

30 JUNE - 01 JULY<br />

05-07 MAY 13-15 OCTOBER<br />

16-17 SEPTEMBER<br />

21-22 OCTOBER<br />

DISCOVER MORE<br />

DISCOVER MORE<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


21 34<br />

ID<strong>EN</strong>TITEIT<br />

6 Colofon<br />

6 Voorwoord<br />

RUBRIEK<strong>EN</strong><br />

8 Boeken<br />

14 Accessoires<br />

16 Design<br />

17 Smaken<br />

18 Verzorging<br />

19 Geuren<br />

20 Techno<br />

INHOUD<br />

DOSSIER HORLOGES<br />

49<br />

46<br />

21 Nieuw in 2024<br />

26 Big Bang, van theorie tot horloge<br />

28 Traditioneel horloge en<br />

hedendaagse kunst<br />

31 Snelheid en tijd<br />

34 Een hernieuwde legende<br />

36 Het uur van de haai<br />

38 Buren in Biel<br />

PORTRETT<strong>EN</strong><br />

42 Alfredo Häberli,<br />

ontwerper van tijd<br />

60<br />

54<br />

57 John Simenon, ‘zoon van’<br />

ARCHITECTUUR & DESIGN<br />

46 Geurdesign<br />

49 De gelukkige utopie<br />

53 Huismuseum<br />

MODE<br />

54 Gekleed in menselijkheid<br />

64 Vervlogen elegantie<br />

REIZ<strong>EN</strong><br />

41 Het spook van Delft<br />

45 Schotse en Amerikaanse whisky’s<br />

60 Traag genieten in Spanje<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

3


Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


The all star squad<br />

Giannis Antetokounmpo<br />

Chloe Kim<br />

Erling Haaland<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


EDITO<br />

Gratis bijlage bij<br />

AutoGids<br />

Cover<br />

Alfredo Häberli<br />

Een productie van<br />

ProduPress NV<br />

Generaal Dumonceaulaan 56<br />

1190 Brussel<br />

Tel. 02/333.32.60<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Tanguy Rousseaux<br />

Generaal Dumonceaulaan 56<br />

1190 Brussel<br />

Hoofdredactie<br />

Serge Vanmaercke<br />

Eindredactie<br />

Karin Laporte<br />

Redactie en medewerkers<br />

Chris Vermuyten,<br />

Ben Herremans, Anja Van Der<br />

Borght en Serge Vanmaerck<br />

Lay-out<br />

Floriane Donnet<br />

Digitale beeldbewerking<br />

Thomas LeScrainier<br />

Marketing Manager<br />

Manon Eeckhout<br />

meeckhout@produpress.be<br />

Advertentiedienst<br />

Nicolas Van Frausum,<br />

nvanfrausum@produpress.be,<br />

Frank Debrauwer<br />

fdebrauwer@produpress.be<br />

Veeleisender<br />

Met de termen lifestyle en fake news hebben zowel in het<br />

noorden als in het zuiden en oosten van het land onze<br />

respectieve talen met het grootste gemak uitdrukkingen<br />

overgenomen van over het Kanaal en de Atlantische<br />

Oceaan… dit om het eenvoudigweg te hebben over<br />

levenskunst of nepnieuws.<br />

Waarom deze twee termen hier samenbrengen? De ene<br />

lijkt vrij onschuldig, terwijl de andere ernstige gevolgen kan<br />

hebben…<br />

Wanneer fake news nog maar weinig mensen stoort,<br />

dragen ook licht verteerbare geschreven lifestylestukken<br />

over smaak, stijl of mode, alsook de celebrities die deze<br />

promoten niet minder bij aan het bagatelliseren van het<br />

fenomeen van desinformatie.<br />

Meer nog, als zodanig vormen zij een gevaar voor de<br />

permanente waakzaamheid tegen hun inmenging in<br />

sterker bepalende domeinen: de politiek, het sociale,<br />

economische, de gezondheidssector.<br />

Entertainment heeft zeker zijn stichtende deugden in een<br />

hectische wereld waarin gratis nooit helemaal gratis is.<br />

Lifestylemedia tonen daarom hun nut online of in gedrukte<br />

vorm, vaak als gratis supplement bij dagbladen of nieuwsen<br />

vaktijdschriften.<br />

Een journalistieke aanpak die even rigoureus wordt gevoerd<br />

als in de ‘serieuze’ media die deze bladen ‘vergezellen’, zal<br />

nooit een overbodige luxe zijn.<br />

Hoe serieus lifestyle-media ook zijn, het blijven ‘producten’<br />

die – precies zoals de items waarover ze berichten – lezers<br />

en adverteerders willen aantrekken.<br />

Ik pleit daarom voor een hogere norm van waakzaamheid,<br />

zodat nepnieuws de kans niet krijgt om de ‘onschuldige’<br />

wereld van de lifestyle binnen te dringen. Zodat wij –<br />

redacteurs, lezers en adverteerders – elkaar kunnen vinden<br />

in de edele opdracht van voorvechters van de meest<br />

eerbiedwaardige kwaliteit.<br />

Levensstijl is een genot. Plezier is een ernstige zaak.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Boekhouding<br />

Evelyne Van Loocke<br />

evanloocke@produpress.be<br />

6<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


eguet.com<br />

Classique 7337<br />

A Classique<br />

Breguet watch<br />

is the exact opposite<br />

of programmed<br />

obsolescence.<br />

It is designed not only<br />

to masterfully tell<br />

but also withstand<br />

the test of time.<br />

Make History<br />

with us.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


BOEK<strong>EN</strong><br />

PASSIE <strong>EN</strong> EMOTIE<br />

tere erhalen oer oetallers, eramel wer an een oerleen grasch ontwerer, een ernstige stie oer hmor en<br />

een reeame cometitie tssen e mooiste sortwagens en eramelmotoren at is iles oeenselectie oor e omer.<br />

1<br />

2<br />

1. TEDERE GUERRILLA wans wort aa aanien<br />

als latte, olse hmor. wans is echter geen lome<br />

illenletseri, eerer een asre, ironische twee<br />

egraashmor. n e e eew itten artiesten n<br />

rgerlie ersonen al wanen hn ritische, ri<br />

enene commentaar o e maatschai, o het<br />

olitiee en cltrele elei. mor met ernst e<br />

hanel oor een graige historics.<br />

Zwans – Humor als Belgische identiteit – Eliane Van<br />

den Ende – Artha<br />

3<br />

2. BELANGRIJKE BIJZAAK at is wat oetal oor<br />

elen is. o lit althans it erhalen ie or<br />

ameewerers hris icaet en iens oon tin<br />

eramelen oor ane itensel. ist at een<br />

roees amioenseler later streaer wer, at<br />

een elg e eerste ster an A ilan was of nog, at<br />

een oetaller coach wer an e este schaer ooit<br />

Randje Buitenspel – Chris & Stijn Picavet – Manteau<br />

3. IN DE SNELLE STROOK e it naar an e<br />

meest gewile sortwagens ooit, an e tt<br />

oel A earcat of e Alfa omeo <br />

ier tot e erceesen h<br />

lenhat o en e errari eries<br />

. ee sectaclaire itgae is als een ware schata<br />

mer an atomoilia.<br />

50 Ultimate Sports Cars – Charlotte & Peter Fiell –<br />

Taschen<br />

4. NIET METE<strong>EN</strong> E<strong>EN</strong> POCKETBOEKJE it <br />

elalm iet een elame cratie an erame<br />

laarsmotoren an elame ioniersmotoren oals<br />

een ileran olfmller it tot een Aston<br />

artin A it . iehier an e meest<br />

egeerlie motorfietsen it e geschieenis. ge<br />

let ee aginas wegen ina g<br />

Ultimate Collector Motorcycles –<br />

Meerdere auteurs – Taschen<br />

4<br />

5. HULDE om ateiet was als grafische ormge<br />

er een eteenisolle figr oor e cltrele sector.<br />

n oerlee hi onerwachts. i was er slechts<br />

. n it eramel wer in e oner meer affiches<br />

oor oc erchter, oecoers oor ergio erman,<br />

latenhoeen oor ita woon, ntergallactic oers<br />

en art eeters, logos oor aio , laams Architec<br />

tr nstitt en ora.<br />

Kiet Verzameld Werk – Kathleen Bontenakel –<br />

Luster<br />

5<br />

8<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


T H E N E W<br />

100% ELECTRIC.<br />

Milieu­informatie (KB 19/03/04): bmw.be<br />

18,4-19,6 KWH/100 KM • 0 G/KM CO 2<br />

(WLTP)<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


Na zich aan de beklimming van<br />

Pikes Peak te hebben gewaagd,<br />

na de woestijn van het Empty<br />

Quarter op het Arabische schiereiland<br />

te hebben doorkruist, na de hellingen<br />

van de Zwitserse Inferno Downhill te hebben<br />

verteerd, na zich om de 99 bochten van de<br />

Dragon Road te hebben geslingerd en ook de<br />

999 treden van de Hemelpoort in het Chinese<br />

Tianmen te hebben genomen, ging de Range<br />

Rover Sport in de waterkrachtcentrale van<br />

het IJslandse Karahnjukar recent ook de<br />

Spillway Challenge aan (de ‘Wateroverlaat’<br />

– zeker de verbluffende video bekijken!).<br />

Maar MILES vertoeft op deze schitterende<br />

winterdag om een heel andere reden in het<br />

Catalaanse hinterland ten noordoosten van<br />

Barcelona. Om een heel andere uitdaging aan<br />

te gaan. We hebben afgesproken in Les Comes.<br />

Dit 800 hectare grote privédomein is helemaal<br />

aan offroad gewijd en biedt zowat 80 kilometer<br />

aan pistes en paden, middenin een indrukwekkend<br />

en vervaarlijk uitziend massief. In zijn<br />

Varesine Blue-outfit, en voorzien van spijkerbanden,<br />

wacht de nieuwe Range Rover Sport<br />

PHEV ons op.<br />

<strong>EN</strong>KEL ELEKTRISCH<br />

De challenge van vandaag is duidelijk: het hele<br />

uitgestippelde offroad parcours afleggen in<br />

elektrische modus, zonder beroep te doen op<br />

de drieliter zescilinder die in het vooronder van<br />

onze Autobiography P510e-versie steekt. We<br />

mogen dus enkel de elektrische motor van 143<br />

pk en de batterij van 38,2 kWh gebruiken. Om<br />

onze auto vol met ionen te ‘tanken’ was er aan<br />

een gewone wallbox slechts vijf uur nodig. Met<br />

een snellader van 50 kW was dat zelfs minder<br />

dan een uur geweest.<br />

“Heb vertrouwen in uw instructeur… en in de<br />

wagen.” Dat is de korte samenvatting van de<br />

boodschap die mensen van het merk ons voor<br />

de start toevertrouwen. Tientallen minuten<br />

mogen we ons, met vergrendelde differentiëlen<br />

en korte versnellingsbakverhoudingen, uitle-<br />

IN DE PHEV-VERSIE<br />

G<strong>EN</strong>IET DE RANGE<br />

ROVER SPORT<br />

NOG TOT 30 JUNI<br />

<strong>VAN</strong> BELANGRIJKE<br />

FISCALE<br />

VOORDEL<strong>EN</strong> VOOR<br />

PROFESSIONELE<br />

GEBRUIKERS.<br />

10<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


MILES X RANGE ROVER SPORT PHEV CHALL<strong>EN</strong>GE<br />

#PHEV CHALL<strong>EN</strong>GE…<br />

AANVAARD!<br />

De Range Rover Sport is het gewoon om een uitdaging aan te gaan. En dat is net wat MILES zich ook heeft<br />

voorgenomen, door de indrukwekkende offroadkwaliteiten van de wagen aan de tand te voelen,… zeker in<br />

elektrische modus!<br />

Een idyllisch decor om de<br />

offroadkwaliteiten van een<br />

kampioen in alle categorieën<br />

aan de tand te voelen.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

11


1<br />

EIND VOLG<strong>EN</strong>D JAAR<br />

WORDT ER E<strong>EN</strong> VOLLEDIG<br />

ELEKTRISCHE VERSIE <strong>VAN</strong><br />

DE RANGE ROVER SPORT<br />

VOORGESTELD.<br />

ven op een steeds lastiger wordend parcours.<br />

Daarbij doen we graag beroep op de ervaring<br />

van onze begeleider – een blozende Schot die<br />

evenveel zin voor humor heeft als ervaring in<br />

offroadrijden. In een ontzettend smal stuk, met<br />

vele diepe sporen, laten de 360°-camera’s toe om<br />

juist in te schatten waar de wielen zich bevinden.<br />

Zo kan er voldoende afstand worden gehouden<br />

met de scherpe rotsen aan de rand van het<br />

parcours. Het is zelfs mogelijk om virtueel te<br />

‘kijken’ wat er onder de motorkap gebeurt.<br />

INDRUKWEKK<strong>EN</strong>D<br />

Na een hele scherpe bocht, een uitstekende<br />

gelegenheid om de vierwielsturing van de<br />

Range Rover Sport aan de tand te voelen<br />

(de achterwielen kunnen tot 7,3 graden meedraaien),<br />

lijken we vast te zitten. Voor ons rijst<br />

De nieuwe Range<br />

Rover Sport is<br />

beschikbaar in België<br />

vanaf € 97.116. Voor<br />

meer informatie kan<br />

u terecht op<br />

www.landrover.be<br />

een grote rotswand op. Een ware muur. “Oei!<br />

Een doodlopend stuk! Hebben we het foute<br />

parcours gevolgd?”, vraagt onze instructeur<br />

met een brede grijns. “Heb vertrouwen in de<br />

auto. Die geraakt er zonder problemen over.”<br />

En inderdaad. Hoewel we enkel de stralende<br />

blauwe lucht boven Les Comes zien, wordt<br />

het obstakel met een voorzichtige rechtervoet<br />

in een handomdraai stapvoets overschreden,<br />

dankzij de intelligente integrale transmissie<br />

iAWD.<br />

Bruggen die worden overgestoken, zijwaartse<br />

hellingen – tot 30 graden (!): onze Range Rover<br />

Sport laat ons toe om het plezier van extreem<br />

offroad rijden in idyllische omstandigheden<br />

te (her)ontdekken. Na een nieuwe heuvel te<br />

hebben beklommen krijgen we op 600 meter<br />

hoogte een adembenemend zicht op het<br />

bergmassief van Montserrat. Maar het is<br />

ondertussen ook tijd om terug te keren naar<br />

het basiskamp. En dat gebeurt langs een<br />

indrukwekkende en ontzettend steile afdaling,<br />

met schier onneembare ‘trappen’. En toch…<br />

De Terrain Response 2 omvat het nieuwe<br />

AOCC-systeem, vier letters die voor ‘Adaptive<br />

Offroad Cruise Control’ staan. Die technologische<br />

waaier aan verschillende functies stelt<br />

de Range Rover Sport in staat om zich helemaal<br />

aan de topologie van het terrein aan te<br />

passen. Deze adaptieve offroad cruise control<br />

beschikt over meerdere comfortniveaus met<br />

bijhorend rijritme. Het snufje valt onmiddellijk<br />

in de smaak, wat het is zo mogelijk nog efficiënter<br />

dan de Hill Descent Control (HDC). Als de<br />

bestuurder de AOCC de snelheid, remmen en<br />

dynamische luchtdemping toevertrouwt, hoeft<br />

hij of zij er enkel voor te zorgen dat de wielen<br />

juist geplaatst worden, om zo alle obstakels te<br />

verorberen en langzaam maar zeker die lange<br />

en steile afdaling af te werken.<br />

GEGARANDEERD COMFORT<br />

Omdat we het parcours konden afleggen met<br />

een lager energieverbruik dan de staff had<br />

verwacht, hebben we zelfs recht op een tweede<br />

rondje. Een uitstekende gelegenheid om ook<br />

het comfort van deze Range Rover Sport<br />

naar waarde te schatten, en dan vooral de in<br />

twintig richtingen verstelbare geventileerde en<br />

verwarmde zetels. Omdat we voortdurend heel<br />

geconcentreerd aan het rijden waren, hadden<br />

we er ook amper bij stilgestaan dat er binnenin<br />

de wagen een bijna gewijde stilte heerst. Ook<br />

het stof maakt geen kans om naar binnen<br />

te dringen, dankzij het efficiënte luchtzuiveringssysteem<br />

(PM2.5). Naast de geluidsisolatie<br />

12<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


MILES X RANGE ROVER SPORT PHEV CHALL<strong>EN</strong>GE<br />

2 3<br />

4<br />

beschikt de Range Rover Sport trouwens ook<br />

over een actieve geluidsonderdrukking, via<br />

het Meridian 3D audiosysteem. Cocon-effect<br />

gegarandeerd!<br />

Omdat onze batterij na ons tochtje door de<br />

heuvels nog voldoende opgeladen was, kunnen<br />

we ook volop genieten van het rallyparcours<br />

dat door het team van Jaguar Land Rover werd<br />

uitgestippeld. Ook daar doen we geen beroep op<br />

het volledige vermogen van onze Range Rover<br />

Sport Autobiography P510e – geen gebruik van<br />

de verbrandingsmotor dus – maar verkiezen<br />

we door te gaan in de elektrische modus. Deze<br />

3 VRAG<strong>EN</strong> AAN PHIL HISCUTT<br />

De Brit Phil Hiscutt is Senior<br />

Vehicle Engineering Manager<br />

bij Jaguar Land Rover. Bij<br />

de ontwikkeling van de<br />

Range Rover Sport leidde en<br />

coördineerde hij het werk van<br />

een grote groep ingenieurs.<br />

Op welke functie in de<br />

nieuwe Range Rover Sport<br />

bent u het meeste trots?<br />

Misschien de adaptieve<br />

offroad cruise control?<br />

Dat is een goed voorbeeld,<br />

inderdaad. Die nieuwe<br />

technologie laat toe om zowat<br />

elke bestuurder om te vormen<br />

in een ‘offroad-superster’. En<br />

het kan ook het comfort aan<br />

de wensen van de gebruiker<br />

aanpassen. U zal allicht een<br />

andere keuze maken indien<br />

uw schoonmoeder op de<br />

achterbank zit, en niet uw<br />

vrienden.<br />

En meer algemeen, op het<br />

model zelf?<br />

Zijn globale rijgedrag,<br />

eigenlijk. Zijn vermogen om<br />

in de verschillende modi<br />

te schitteren, of nu zoals<br />

vandaag puur elektrisch, of<br />

in hybridemodus. Het is een<br />

praktische, aangename en<br />

krachtige wagen.<br />

keer echter wel met het doel om zo snel en zo<br />

performant mogelijk te rijden, zonder evenwel de<br />

zescilinder wakker te maken. Opdracht geslaagd!<br />

Dat belooft voor de toekomst. Want eind volgend<br />

jaar wordt er een volledig elektrische versie van<br />

de Range Rover Sport voorgesteld. Zo houdt<br />

Jaguar Land Rover zijn belofte om tegen 2039<br />

volledig koolstofneutraal te worden, zowel in zijn<br />

toeleveringsketen, producten als activiteiten.<br />

Het echte dynamische potentieel van deze<br />

Range Rover Sport P510e wordt ons getoond<br />

door één van de ambassadeurs van het merk.<br />

Voor hij zich met succes omschoolde tot stunt- en<br />

In hoeverre is het voor de<br />

ontwerpers lastig om een<br />

goed evenwicht te vinden<br />

tussen gewicht, prestaties<br />

en comfort?<br />

Het is altijd een<br />

compromis. Voor een<br />

merk als Range Rover is<br />

het echter onmogelijk<br />

om een compromis te<br />

sluiten als het gaat over<br />

verfijning en rijervaring.<br />

De technologie dient er<br />

ook voor om deze nieuwe<br />

Range Rover Sport aan<br />

de verwachtingen op<br />

sportief vlak of op het<br />

gebied van offroadrijden<br />

te laten beantwoorden.<br />

Het gewicht vormt altijd<br />

een grote uitdaging, waar<br />

we voortdurend aan<br />

werken, door te proberen<br />

elk van de onderdelen<br />

zo licht mogelijk te<br />

maken. In deze moderne<br />

tijden evolueert de<br />

automobielwereld tegen<br />

een ongeziene snelheid,<br />

ook door alle nieuwe<br />

technologieën, en precies<br />

dat aspect maakt het zo<br />

interessant.<br />

1. Enkel met elektrische aandrijving legt de Range Rover<br />

Sport PHEV nog betere offroadprestaties voor, dankzij het<br />

grote koppel van zijn elektrische motor.<br />

2. Het interieur van de Range Rover Sport past perfect bij zijn<br />

queeste naar luxe en prestaties.<br />

3. De batterij van 38,2 kWh in de Range Rover Sport beschikt<br />

over een heel hoge oplaadsnelheid.<br />

4. Mark Higgins is niet alleen de stuntdubbel van James<br />

Bond, hij heeft ook alle finesses van de Range Rover Sport<br />

onder de knie.<br />

precisierijder in de filmwereld – hij was onder<br />

andere de stuntdubbel van Daniel Craig in de<br />

meest recente episodes van de James Bond-saga<br />

– had Mark Higgins een mooie rallycarrière. Hij<br />

laat wel de volledige 510 paarden van onze Range<br />

Rover Sport grommen, maar de Brit is toch ook<br />

nieuwsgierig naar onze indrukken van de dag.<br />

Met deze Range Rover Sport in elektrische<br />

modus hebben we gemerkt dat bij het overschrijden<br />

van lastige hindernissen het vooral<br />

het menselijke brein is dat voor beperkingen<br />

zorgt. De capaciteit om er in te geloven. Het<br />

vertrouwen in de technologie. “Helemaal!<br />

Toen men mij vroeg om dezelfde heuvelrit<br />

als jullie te maken, had ik geen benul van<br />

wat me te wachten stond”, geeft de rijder<br />

van het eiland Man toe. “Indien ik geen<br />

instructeur naast me had gehad, dan had<br />

ik me nooit aan sommige stukken durven<br />

wagen. Mocht ik alleen in de auto hebben<br />

gezeten, dan was ik zeker een paar keer op<br />

mijn stappen teruggekeerd, in de overtuiging<br />

dat het onmogelijk was om daar over te<br />

geraken…” n<br />

Bekijk hoe de Range<br />

Rover Sport de<br />

Spillway Challenge<br />

aangaat!<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

13


ACCESSOIRES<br />

<strong>VAN</strong> TOP TOT TE<strong>EN</strong><br />

Accessoires benadrukken soms nog meer de persoonlijkheid van de drager dan zijn kleding. Het is al lang duidelijk<br />

dat schoenen een grote rol spelen om te weten met wie je te maken hebt. Dat is iets minder het geval sinds de<br />

sneakermode, maar toch... Tassen of brillen helpen je eveneens op weg.<br />

1 2<br />

1. STIJLVOLLE RUGZAK De Franse lederwarenfabrikant<br />

Le Tanneur combineerde altijd<br />

al traditionele knowhow met moderniteit.<br />

Het merk lanceert deze zomer een nieuwe<br />

Alexis-lijn voor de stadsmens. De blikvanger<br />

is een rugzak met een 15’’-laptopvak en verstelbare<br />

riemen in een mix van glad en generfd<br />

leer, geaccentueerd door de elegante,<br />

blauwe signature-banden.<br />

www.letanneur.com<br />

3<br />

2. E<strong>EN</strong> KLASSIEKER Teva’s Original Universal<br />

behoudt het originele ontwerp dat universeel<br />

geliefd is voor de plek waar land en<br />

water elkaar treffen. Dit model uit 1984 is het<br />

idee van een Grand Canyon-gids die het beu<br />

was om van sandalen te wisselen telkens hij<br />

het land voor de rivier ruilde. Een goudmijn.<br />

www.teva.com<br />

3. À LA MICHAEL De tijdloze pennyloafer<br />

weerspiegelt Sebago’s vakmanschap en<br />

elegantie en maakte ooit deel uit van de<br />

garderobe van chique studenten. Als casual<br />

schoolschoen tot klassieke mocassin gedragen,<br />

met witte sokken à la Michael Jackson:<br />

het model maakt een forse comeback. Sebago<br />

gaf zijn Classic Dan-model een facelift in<br />

oudroze, paars, azuurblauw, oranje, goud en<br />

zilver. Of met spijkers.<br />

www.sebago.com<br />

4 5<br />

4. E<strong>EN</strong> HOLLYWOOD-LOOK Het brillenmerk<br />

Oliver Peoples zag het levenslicht in<br />

hartje Hollywood, maar wordt nu in Japan<br />

vervaardigd. De zomercollectie is geïnspireerd<br />

op de retro-esthetiek van de jaren zestig,<br />

met accenten uit het begin van de jaren<br />

negentig. Dit is Rorke, het vlaggenschip van<br />

de collectie, met een opmerkelijk vierkant<br />

design.. www.oliverpeoples.com<br />

5. COMFORTABELE TECHNIEK<br />

Veja heeft een comfortabele schoen gemaakt<br />

voor hiking en trekking. De Fitz Roy is<br />

een eerbetoon aan de gelijknamige berg in<br />

Patagonië. Een technische schoen met een<br />

stevige en stabiele zool, dankzij de multidirectionele<br />

noppen die ons al menig ongelukkige<br />

uitglijder hebben bespaard. De Trek-<br />

Shell-schacht uit 100% gerecycled polyester<br />

maakt hem stevig en waterdicht.<br />

www.veja-store.com<br />

14<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


DESIGN<br />

HET BELANG <strong>VAN</strong> HET OMHULSEL<br />

Etiketten op en verpakkingen rond producten zijn vaak een belangrijke koopfactor, want ze bevatten belangrijke<br />

informatie of vertonen aantrekkelijke motieven. De producten zijn immers gehuld in vormen en kleuren die hun<br />

identiteit bevestigen. Kortom, ontwerp is alomtegenwoordig.<br />

1 2 3<br />

4 5<br />

1. CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® De nieuwe collectie van Dopper<br />

Original met zijn kenmerkende design is gemaakt van 70% plantenafval<br />

en 15% gerecycled plasticafval. De CO2-neutrale, Nederlandse productie<br />

maakt gebruik van 100% hernieuwbare energie. Aan het einde van de levensduur<br />

kan de fles volledig worden gerecycleerd, helemaal in de optiek<br />

van een circulaire economie. www.dopper.com<br />

2. OLFACTORISCH ONTWERP ‘Grazie’: zo heet de nieuwe geur die Acqua<br />

di Parma aan de Home Collection toevoegde. Bergamot en ylang-ylang<br />

gaan samen met rozenblaadjes. Verkrijgbaar als kaars (200 g) en verstuiver<br />

(180 ml), gepresenteerd in glazen houders met een traditioneel art deco-ontwerp.<br />

www.acquadiparma.com<br />

3. DE<strong>EN</strong>SE ZOMER Kähler voorzag het witte geribde porselein uit zijn<br />

Hammershøi Summer-collectie van aquarelmotieven, met de hand<br />

geschilderd door kunstenaar Rikke Jacobsen. De mok en schaal roepen<br />

zomers plezier op met vruchten, bloemen en vliegende wezens<br />

uit de Deense natuur. www.rosendahl.com<br />

4. WYSIWYG Vivanterre produceert in de Auvergne natuurlijke wijnen<br />

zonder filtering of toevoeging van sulfieten, en volgt daarbij een duurzame<br />

methode. De vorm van de flessen, en vooral de sobere etiketten op de<br />

voorkant, die de kleur en de aard van de wijn aangeven, verleiden het oog<br />

voordat het gehemelte wordt gestreeld door de inhoud.<br />

www.vivanterre.com<br />

5. KOPP<strong>EN</strong> OP E<strong>EN</strong> VOET Keramiste Ann Van Hoey ontwierp een Nido-servies<br />

voor het Belgische designbedrijf Serax. Door de vorm van de verschillende<br />

onderdelen zijn ze stapelbaar en dus handig om op te bergen. De<br />

glazen hebben de vorm van de kopjes van het porseleinen servies, maar<br />

staan wel op een voet. www.serax.com<br />

16<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


SMAAK<br />

THUIS <strong>EN</strong> ELDERS PROEV<strong>EN</strong><br />

High-end afhaalrestaurants, bubbels en supercars, slowfood hamburgers, een tweesterrencultuur met smaak en<br />

ziel, en dé uitdaging voor de volgende generatie: er is heel wat nieuws in de wereld van de gastronomie.<br />

1 2<br />

1. POST-COVID (1) Tijdens de lockdown in<br />

2020 leverden chef-kok Isabelle Arpin samen<br />

met Dominika Herzig maaltijden aan het ziekenhuispersoneel.<br />

Het betekende meteen<br />

het ontstaan van een ster in al haar goedheid:<br />

La Bonne Étoile. Het concept groeide<br />

sindsdien uit tot cateringbedrijf en e-shop. Je<br />

kan verzorgde gourmetmaaltijden afhalen<br />

bij een afhaalpunt of zelfs aan huis laten bezorgen.<br />

www.labonneetoile.cooking<br />

@Myriam Baya<br />

©Gurler Gulben<br />

3<br />

4 5<br />

2. CULTUUR <strong>EN</strong> STERR<strong>EN</strong>GASTRONOMIE<br />

Bozar is een culturele instelling waar je niet<br />

alleen gezellig tafelt in Café Victor (naar architect<br />

Victor Horta die het gebouw ontwierp),<br />

maar ook echt gastronomisch. Bovendien<br />

kreeg Restaurant Bozar van chef-kok Karen<br />

Torosyan in maart een tweede Michelinster.<br />

www.bozarrestaurant.be<br />

3. POST-COVID (2) Hélène Darroze opende<br />

onlangs Jòia Bun in Parijs, de opvolger van<br />

een tijdens de pandemie gelanceerde popup<br />

voor luxe afhaal- en bezorghamburgers.<br />

Een keuken uit het topsegment met uitsluitend<br />

seizoensgebonden producten. En dus<br />

zeker geen fastfood!.<br />

www.joiabunhelenedarroze.com<br />

4. BUBBELS <strong>EN</strong> SUPERCARS Als Lamborghini<br />

op zijn evenementen champagne<br />

serveert, is dat voortaan een traditioneel<br />

en vertrouwelijk product, verpakt in een<br />

avant-gardistische, met koolstofvezel beklede<br />

fles. Vandaar ook de naam: Carbon. Het<br />

merk ging al eerder een partnerschip aan<br />

met Bugatti.<br />

www.lamborghini.com<br />

www.champagne-carbon.com<br />

© Pieter D’Hoop<br />

5. HET GROTE AFSCHEID Lieve en Peter<br />

Goossens dragen hun driesterrenrestaurant<br />

Hof van Cleve in Kruishoutem eind dit jaar<br />

over aan de huidige keukenchef, Floris Van<br />

Der Veken. Peter Goossens staat namelijk<br />

binnenkort aan het fornuis van het nieuwe<br />

restaurant van hotel La Réserve in Knokke..<br />

www.hofvancleve.com<br />

www.la-reserve.be<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

17


VERZORGING<br />

E<strong>EN</strong> ZACHTE HUID<br />

Na de herenparfums blijft ook het marktsegment van verzorgingsproducten voor de mannenhuid maar groeien.<br />

De mentaliteiten evolueerden de laatste tijd helemaal in het belang van de huid en het haar van mannen.<br />

Deze laatsten geven er namelijk om, nu viriliteit niet langer synoniem is van een ruwe, getekende huid.<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

4<br />

1. ONDER DE ZON After Sun Lotion voor gezicht en lichaam van Dr Hauschka<br />

verfrist de huid en verzacht roodheid na blootstelling aan de zon. Het<br />

product voedt de huid immers en activeert haar natuurlijke hydratie. De<br />

lichte textuur wordt snel opgenomen. Het Vitaliserend Masker helpt de<br />

vochtbalans van je huid te herstellen dankzij plantaardige oliën van jojoba,<br />

abrikozenpit en tarwekiem.. www.drhauschka.be<br />

2. BRON <strong>VAN</strong> JEUGD Collagen Lift Paris ontwikkelde een drinkbaar product<br />

voor mannen. Collagen Lift Men bevat zeven ingrediënten die een gezonde<br />

huid en gezond haar bevorderen. Het verhoogt bovendien je testosterongehalte<br />

en uithoudingsvermogen. Neem 1 ampul per dag ‘s ochtends,<br />

bij voorkeur 30 minuten voor het eten van vast voedsel.<br />

www.collagenliftparis.com<br />

3. VIER OP E<strong>EN</strong> RIJ Clyde For Men biedt natuurlijke huidverzorging voor<br />

mannen. Dit Belgische merk stelt een assortiment voor van vier gecertificeerde<br />

biologische huidverzorgingsproducten, samengesteld uit 99%<br />

natuurlijke, veganistische en hypoallergene ingrediënten: een serum tegen<br />

donkere kringen, een anti-aging oogverzorging, een verzachtende en<br />

hydraterende gezichtsverzorging, en een anti-aging gezichtsverzorging.<br />

www.clydeformen.com<br />

4. OP ZIJN ZACHTST Collistar voor mannen bestaat uit crèmes, gels en<br />

andere producten voor de behandeling van gezicht en lichaam. De zachte<br />

scheergel vermindert huidirritatie en roodheid. Hij bevat olie van zwarte<br />

bes en zwarte sesam, en zoethoutextract, drie ingrediënten met een beschermende<br />

en verzachtende werking. www.collistar.com<br />

5. DIEPE WATERS De Mineral 89 Booster Gel van Vichy is een combinatie<br />

van 89% Vichy vulkanisch water en hyaluronzuur. Dankzij haar verblijf tot<br />

op 4000 meter diepte is het vulkaanwater verrijkt met 15 mineralen die de<br />

regeneratie van de huid stimuleren. De formule werkt als een spons: de gel<br />

houdt tot 1000 keer zijn gewicht aan water vast.<br />

www.vichy.be<br />

18<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


GEUR<strong>EN</strong><br />

G<strong>EN</strong>DERNEUTRAAL VOOR MANN<strong>EN</strong><br />

iet alle traitionele arfmmeren in afgestat an het manrowetiet of een generseciee wooree oor e<br />

naamgeving van hun geurwaters. Trouwens, of het nu over eau de toilette, parfum of eau de parfum gaat, de verschillende<br />

genders maken zelf niet veel onderscheid meer wanneer ze zich in een lekker geurtje hullen.<br />

1 2<br />

1. ROUW<strong>EN</strong> IN HET WIT Vijftien jaar geleden<br />

lanceerde Paco Rabanne 1 Million, een gedurfd<br />

kruidig houtachtig geurwater vervat in een<br />

goudstaaf. Voor de promotie van de nieuwe 1<br />

Million Royal, een frisse houtachtige geur voor<br />

mannen, kleedt het merk de Amerikaanse rapper<br />

Joey Bada$$ in goud en wit, niet meteen<br />

de dagelijkse streetwear van een hiphopper…<br />

Zo brengt het hulde aan de afgelopen februari<br />

overleden ontwerper. www.pacorabanne.com<br />

3<br />

2. <strong>VAN</strong> E<strong>EN</strong> VROUW AAN HAAR MAN<br />

L’Eau Rêvée d’Hubert maakt deel uit van een<br />

reeks van zes originele geuren. Hesperide, aromatisch<br />

met chypre, is een olfactorische creatie<br />

die Isabelle d’Ornano opdraagt aan haar<br />

overleden echtgenoot, de oprichter van het Parijse<br />

Huis Sisley. Het oproepen van de geur van<br />

het geraniumblad is bijzonder goed geslaagd..<br />

www.sisley-paris.com<br />

3. VERLEIDELIJK VIRIEL Scandal Pour Homme,<br />

het nieuwe parfum van Jean Paul Gaultier,<br />

zit in een flacon die even stevig is als bokser<br />

Parker Van Noord, en ook net zo gekroond.<br />

Mandarijn waar de geranium een eerste uppercut<br />

aan geeft, bruine karamel die een verbaasde<br />

scheidsrechter doet watertanden en<br />

kroon op het werk: de onweerstaanbare onrust<br />

van de tonkaboon.<br />

www.jeanpaulgaultier.com<br />

5<br />

4. BRITSE SMAAK Barbour lanceert een collectie<br />

geuren met een ontwerp dat aansluit bij<br />

de hedendaagse esthetiek van de kledinglijn<br />

van het Britse merk. Barbour For Him verleidt<br />

door een mix van houtachtige noten – ceder,<br />

guaiac-hout en vetiver –, amberaccenten en<br />

een kruidig hart van kardemom, roze bessen<br />

en zwarte peper.<br />

www.barbour.com<br />

4<br />

5. MEERVOUDIGE MANNELIJKHEID Met<br />

Gentleman schreef Givenchy in 1975 geschiedenis.<br />

In de 2023-versie blijft amper een vleugje<br />

over uit de begindagen. Gentleman Society,<br />

aromatisch bloemig met houttoetsen, weerspiegelt<br />

meervoudige mannelijkheid. Het<br />

4G-logo vervangt de naam van het parfum,<br />

waarop zanger Benjamin Clementine, skateboarder<br />

Matthias El Koulali en danser Sulian<br />

Rios te zien zijn als edgy en chique vertegenwoordigers.<br />

www.givenchy.com<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

19


TECHNO<br />

AFGESTEMD OP COMFORT<br />

Van de keuken tot de woonkamer, bij een ommetje door de tuin en zelfs tijdens ontspannende uitstapjes:<br />

technologie biedt extra gebruikscomfort en -kwaliteit, met elektrische apparaten die zich ook steeds meer op<br />

duurzaamheid richten. De esthetiek wordt daarbij niet vergeten.<br />

1 2 3<br />

4 5<br />

1. INSPIRER<strong>EN</strong>DE STOFZUIGER Rowenta’s Force Effitech is krachtig en<br />

heeft een filtersysteem dat 99,98% van de allergenen opvangt. Het toestel,<br />

met accessoires die tot elk hoekje reiken, bezit een snoer van 8 meter lang.<br />

Compact voor opslag, en gegarandeerd herstelbaar tot 15 jaar. Dit model<br />

bestaat voor 70% uit gerecycleerd plastic en is zelf voor 82% herbruikbaar.<br />

Zelfs op maximaal vermogen overstijgt hij het geluid van je tv niet. Getest<br />

en goedgekeurd door <strong>Miles</strong>. www.rowenta.be<br />

2. PRAT<strong>EN</strong> MET DE SPEAKER Motiv Go Voice van Teufel, met Google Assistant<br />

(weer, kalender, enz.), biedt een superieur geluid, tot 15 uur batterijduur<br />

én een mooi design. Hij reageert op spraakopdrachten om je muziek af<br />

te spelen of je Smart Home-toestellen te bedienen. Dankzij de ingebouwde<br />

Chromecast wordt je smartphone de afstandsbediening. Verkrijgbaar in<br />

Silver White en Night Black. www.teufelaudio.be<br />

3.SNOEI<strong>EN</strong> IN ALLE RUST De 66 cm lange messen van de EGO HT2600E-heggenschaar<br />

zijn met de laser gesneden en diamantgeslepen. Inclusief veiligheidsrem<br />

en beschermkap aan het einde van het blad, en een draaibare<br />

achterste handgreep voor een betere snijhoek. De schaar komt met een krachtige<br />

batterij voor minder lawaai, trillingen en geur. www.egopowerplus.be<br />

4. CAFFÈ ITALIANO De Italiaanse koffiebrander Illycaffè presenteert het<br />

compacte Iperespresso X9-toestel, dat werkt met zijn eigen soort plastic<br />

Iperespressocapsules, met meerdere koffievariëteiten. Wanneer het toestel<br />

in werking is, licht het kopje op. Je kan kiezen tussen sterke of lichte koffie.<br />

www.illy.com<br />

5. SCHERMWATER Gaëtan Gaye, vroeger in de horlogesector actief, creeerde<br />

Alpagota om u te helpen (zeer) scherp te zien op elk scherm. Een<br />

klein flesje reinigingsvloeistof (formule van het huis) met een weloverwogen<br />

ontwerp en arty ‘doekjes’ om ze aan te brengen. Alpagota heeft al<br />

verschillende pagina’s verdiend in een collega-tijdschrift voor financiers en<br />

economen. Een referentie om niet over te twijfelen. www.alpagota.com<br />

20<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


DOSSIER HORLOGES<br />

TE ZI<strong>EN</strong> <strong>EN</strong> DÉJÀ VU<br />

De nieuwe horlogeproductie onderscheidt zich deze lente van de mainstreammodellen met enkele zeldzame<br />

juweeltjes. Tijdens lokale of online presentaties van nieuwe producten en ook onlangs op de beurs Watches & Wonders<br />

in Genève, omringd door satellietevenementen, was het niet altijd eenvoudig om het kaf van het koren te scheiden.<br />

Subtiele verschillen zijn soms des te verrassender omdat ze goed verborgen zitten…<br />

Serge Vanmaercke<br />

Ondanks een afgelast<br />

evenement en een<br />

ander dat vanwege<br />

de coronacrisis online<br />

werd gehouden,<br />

is de Watches & Wonders<br />

voorjaarsshow<br />

in Genève nu weer<br />

springlevend. Het blijft bovendien een aantal<br />

grote overlopers van het ter ziele gegane Baselworld<br />

verwelkomen. Het enige wat nog ontbreekt,<br />

is dat de merken van Swatch Group zich<br />

aansluiten zodat het nieuwe Watches & Wonders,<br />

opvolger van het zeer selecte Salon International<br />

de la Haute Horlogerie (SIHH), voor Genève<br />

wordt wat Baselword ooit voor Bazel was.<br />

De ironie van het verhaal wil dat zo’n dertig jaar<br />

geleden enkele van de merken die nu deel uitmaken<br />

van de Richemont Group hun tegenhangers<br />

in Bazel verlieten om een nieuwe show in<br />

het Palexpo in Genève op te zetten. Deze laatsten,<br />

die – niet zonder reden – Baselworld het<br />

nekschot gaven, voegen zich vandaag bij de<br />

eersten.<br />

Verder is Watches & Wonders ook het middelpunt<br />

van een aantal satellietevenementen die<br />

overal in de stad plaatsvinden. Op een bepaald<br />

moment zal dit alles moeten worden samengebracht<br />

om het hele aanbod tegelijkertijd op een<br />

centrale plaats te concentreren.<br />

Het wemelde van de merken op Palexpo, en<br />

toch bleef het aantal nieuwe producten voor<br />

de bezoeker overzichtelijk, zoals de komende<br />

maanden ook te zien zal zijn in de gespecialiseerde<br />

vitrines.<br />

Kleinere diameters, praktische systemen voor<br />

het verwisselen van bandjes, wijzerplaten in allerlei<br />

kleuren en texturen, en storytelling allerhande…<br />

De geschiedenis herhaalt zich.<br />

2. DE GEUR <strong>VAN</strong> <strong>TIJD</strong><br />

Dankzij de BR 03-93 GMT Blue van<br />

Bell & Ross is het ‘blauwe uur’ niet<br />

langer alleen het iconische parfum<br />

L’Heure Bleue van Guerlain. Een<br />

geslaagde variatie op een bestaand<br />

model in blauw om je eraan te herinneren<br />

het merk in november in de<br />

gaten te houden. Liefhebbers zullen<br />

niet worden teleurgesteld.<br />

1. <strong>EN</strong>CYCLOPEDISCH MODEL<br />

De Audemars Piguet Code 11.59 Ultra Complication<br />

Universelle RD#4 Automatique telt maar<br />

liefst 1100 onderdelen, en biedt in totaal 40<br />

functies, waaronder 23 complicaties. De<br />

belangrijkste zijn: groot en klein slagwerk,<br />

minutenrepeater, vliegende tourbillon,<br />

semi-gregoriaanse eeuwigdurende kalender<br />

(dag, grote datum, maanden, jaren,<br />

astronomische maan, maanfasen), flyback<br />

chronograaf, uren en minuten. In één woord:<br />

prachtig.<br />

3. FINESSE ALOM<br />

De Alpine Eagle-collectie van<br />

Chopard heeft een eigentijd-<br />

se sportief-chique uitstraling<br />

dankzij een puur design. Het<br />

aanbod verruimt met het extra<br />

platte 41 XPS-model met<br />

kleine seconden. Met een<br />

dikte van slechts 3,3 mm is dit<br />

uurwerk een ware<br />

prestatie van de vakmannen-horlogemakers<br />

van het merk.<br />

Volop verfijnd.<br />

21<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


4. <strong>VAN</strong> BELGISCHE AFKOMST<br />

De oprichters van De Bethune waren van Belgische afkomst,<br />

net als Pierre Jacques, de huidige CEO van het merk. De DBD<br />

Season 2 bezit een drievoudige lineaire kalender met digitale<br />

weergave. De kast van zirkonium, ontworpen in samenwerking<br />

met muzikant-producer Swizz Beatz, heeft een kroon op 12 uur,<br />

spitsboogvormige hoorns en een met côtes de Genève versierde<br />

bordeauxrode wijzerplaat. Een kleur die overal bij past.<br />

5. TOP-<br />

ONTMOETING<br />

Girard-Perregaux lanceert<br />

een Laureato Green Ceramic<br />

Aston Martin Edition<br />

met een kast en armband<br />

van groene keramiek, zoals<br />

de naam al doet vermoeden.<br />

De wijzerplaat werd<br />

voorzien van een kruislings<br />

patroon, vergelijkbaar met<br />

het ruitenpatroon geïnspireerd<br />

op het oude ‘AM’-logo<br />

(1921-1926) en de beklede<br />

stoelen in sommige wagens<br />

van de autofabrikant.<br />

Heel mooi.<br />

6. E<strong>EN</strong> ‘CARRÉ’ OP ZAKFORMAAT<br />

De Slim d’Hermès Pocket Formule Chic is een uniek zelfopwindend witgouden zakhorloge met<br />

een wijzerplaat geïnspireerd op het motief van een carré d’Hermès. Very exclusive, indeed!<br />

7. KUNST <strong>EN</strong> TECHNIEK<br />

De Hybris Artistica Calibre 179-versie van de<br />

Jaeger-LeCoultre Reverso, ontworpen volgens<br />

de harmonieuze verhoudingen van de gulden<br />

snede, herbergt een Duoface-uurwerk dat is<br />

uitgerust met een gyrotourbillon, en geeft op<br />

de twee wijzerplaten een verschillende tijdzone<br />

weer, evenals een 24-uursaanwijzer voor de<br />

tweede tijdzone. De vele facetten van tijd…<br />

Meer dan in de mode, waar trends van seizoen<br />

tot seizoen verschillen, komen reële veranderingen<br />

in de horlogerie langzamer op gang.<br />

Plus: ze voltrekken zich vooral in het bovenste<br />

segment van de markt.<br />

Als die veranderingen er komen, lijken de<br />

meeste huizen, op enkele uitzonderingen na,<br />

vastbesloten om continuïteit te vereeuwigen.<br />

De eindconsument is al lang geen koning meer:<br />

gerichte marketing – geholpen door influencers<br />

en een zekere gedienstige pers die staat te po-<br />

pelen om (potentiële) adverteerders – geeft aan<br />

wat hij leuk moet vinden. De detailhandelaar<br />

met meerdere merken is niet meteen beter af<br />

met het toenemende aantal eigenmerkboetieks<br />

en de almaar tragere of veeleisendere<br />

leveringen om het verlangen en de zeldzaamheid<br />

tegen hoge prijzen in stand te houden.<br />

Sommige merken trekken zelfs hun producten<br />

terug uit mooie shops die hen soms tientallen<br />

jaren promootten. Het herkenbare en<br />

iconische – het laatste woord is ondertussen<br />

haast zelf ‘iconisch’ geworden – strelen de sta-<br />

tuswaarde van mooie horloges. Laten ze ons<br />

met hun vorm, hun eigenlijke uurwerk of hun<br />

materialen nog dromen of voeden ze enkel de<br />

horlogecultuur van het moment?<br />

De groeiende voorkeur voor juwelenhorloges<br />

staat niet los van het succes van juwelen zelf,<br />

vooral bij merken die in de eerste plaats juwelen-<br />

of modemerken zijn.<br />

Hoe succesvol ze ook zijn, variaties op bestaande<br />

modellen vermenigvuldigen zich,<br />

22<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


8. E<strong>EN</strong> VLIEG<strong>EN</strong>DE<br />

(HER)START<br />

De Longines Spirit-collectie<br />

werd verrijkt met een flyback-functie,<br />

een complicatie<br />

waar het merk in<br />

1936 patent op nam. Met<br />

één druk op de knop<br />

kan je onmiddellijk drie<br />

handelingen uitvoeren:<br />

stopzetten van de<br />

meting, resetten naar<br />

nul en starten van een<br />

nieuwe tijd. Sneller dan<br />

de bliksem.<br />

9. DRAAI<strong>EN</strong>, NIET<br />

DRUKK<strong>EN</strong><br />

Met de Unveiled Timekeeper Minerva,<br />

gebaseerd op een kaliber<br />

uit 1923, lanceert Montblanc<br />

een uurwerk dat de chronograaffunctie,<br />

geactiveerd<br />

door de gecanneleerde<br />

gouden bezel, vernieuwt.<br />

Is een bezel net<br />

zo snel en precies te bedienen<br />

als een drukknop?<br />

Laten we het plezier van<br />

een echte innovatie niet<br />

bederven!<br />

11. VEEL PLEZIER<br />

Een onverwachte samenwerking met een van de sympathiekste legendarische personages<br />

van het kleine scherm: Kermit uit The Muppet Show. Oris lanceert namelijk zijn ProPilot X Kermit<br />

Edition. Dit titanium model van 39 mm is uitgerust met het eigen Calibre 400, en heeft<br />

een groene wijzerplaat waarop het datumvenster op 6 uur het hoofd van Kermit weergeeft op<br />

de eerste van elke maand, waardoor de dag ‘Kermit-dag’ wordt. Smile!<br />

10. PETJE AF!<br />

Het jaar ging voor Omega van start<br />

met een grote prestatie, die de bijzonderheid<br />

heeft klein te zijn: de Speedmaster<br />

is voortaan uitgerust met het<br />

nieuwe Spirat-systeem waarmee de<br />

stijfheid van het bevestigingspunt van<br />

de balansveer kan worden aangepast<br />

met behulp van een excentrische verstelling<br />

op de balansbrug. Zo krijg je<br />

een gecertificeerde nauwkeurigheid<br />

van 0/+2 seconden per dag. Niet slecht.<br />

© Disney<br />

tot vervelens toe, terwijl millimetervariaties<br />

soms worden voorgesteld als een gigantische<br />

verbetering van de verhoudingen. Toch<br />

zouden deze varianten en variaties meer<br />

dan welkom zijn mochten ze gepaard gaan<br />

met échte innovaties. Ze mogen de merken<br />

er echter niet van weerhouden inventiviteit<br />

te koesteren. Let op, we hebben het hier<br />

over voorwerpen die voor een bedrag met<br />

vier, vijf of zelfs zes cijfers kunnen worden<br />

geruild.<br />

Nochtans keerden niet alle bezoekers teleurgesteld<br />

terug van de productpresentaties<br />

in Genève. Een relatief gebrek aan verbluffende<br />

nieuwigheden stoort sommigen<br />

maar weinig, want we weten dat een kleine<br />

verandering hier en daar al enige tijd een<br />

echte goudmijn kan betekenen. Een licht<br />

aangepast horloge opsmukken met de term<br />

limited edition creëert een cliënteel van verzamelaars<br />

met een behoorlijke koopkracht<br />

die erg gesteld zijn op dit soort producten.<br />

Gelukkig, zoals je hier en op andere pagina’s<br />

van dit magazine ziet, zijn er een aantal<br />

uitzonderingen in Genève en elders die het<br />

ongenoegen van de brompotten zullen verzachten.<br />

De verdienste van de huizen die de<br />

expertise en het vakmanschap van bekwame<br />

horlogemakers én een verdienstelijke<br />

afdeling onderzoek en ontwikkeling stimuleren,<br />

is des te groter. We vermelden er hier<br />

enkele die de vruchten van hun knowhow<br />

en passie tonen. n<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

23


13. DAG<strong>EN</strong> <strong>VAN</strong> 24 UUR<br />

Patek Philippe breidt zijn assortiment<br />

reishorloges uit met een<br />

roségouden automatisch Calatrava-model<br />

met een Travel Time<br />

dubbele tijdzone, voorzien van een<br />

blauwe wijzerplaat met een 24-uursweergave<br />

en waar het middaguur<br />

op 12 uur staat in plaats van op 6<br />

uur (zoals gewoonlijk het geval is).<br />

Hierdoor wordt de leesbaarheid voor<br />

alle tijden van de dag verbeterd.<br />

Innovatieve elegantie.<br />

12. E<strong>EN</strong> EI ZACHT OF HARD KOK<strong>EN</strong><br />

De Tonda PF Minute Rattrapante van Parmigiani Fleurier biedt<br />

een intuïtieve innovatie waarvan de functie gewoonlijk wordt<br />

vervuld door de gegradueerde bezel van een duikershorloge. De<br />

wijzerplaat heeft twee boven elkaar geplaatste minutenwijzers:<br />

de eerste in gerodineerd goud is gekoppeld aan de uurwijzer en<br />

verbergt een andere in roségoud die, op verzoek, de minuten berekent<br />

in stappen van 1 of 5 minuten. Door de roségouden wijzer<br />

in te drukken spring je naar de gewenste stap: 5 via de drukknop<br />

op 8 uur en 1 via die op 10 uur. De te meten tijd is voorbij als de<br />

gerodineerde wijzer zich bij de roségouden wijzer voegt. Geniale<br />

vondst.<br />

14. FRANSE <strong>TIJD</strong><br />

Ter gelegenheid van zijn 50e<br />

verjaardag presenteert de<br />

Franse Haute Horlogerie-fabrikant<br />

Péquignet de Concorde,<br />

een model met een nieuwe<br />

kussenkastvorm die verschillende<br />

grondbeginselen van<br />

het bedrijf samenbrengt,<br />

waaronder staal, maaswerk<br />

en het nieuwste<br />

eigen uurwerk: het Initial<br />

Calibre. De speervormige<br />

schakels vormen een subtiele<br />

verwijzing naar de obelisk<br />

op het beroemde Parijse plein<br />

waaraan de Concorde zijn<br />

naam ontleent. Gefeliciteerd.<br />

15. DRIEWERF HOERA!<br />

Het Belgische horlogemerk Raidillon verwijst naar de mythische bocht in<br />

het circuit van Spa-Francorchamps. Een nieuw team lanceert opnieuw het<br />

Swiss Made merk met een Belgisch design, een aantrekkelijke instapprijs en<br />

het exclusieve gebruik van Sellita automatische uurwerken. Elk model word<br />

genummerd van 00 tot 55 (het maximale aantal auto’s dat is toegestaan op<br />

het circuit van Francorchamps). Sinds 2019 verkoopt Raidillon bovendien een<br />

nieuwe familie van kussenvormige horloges met de naam <strong>Miles</strong>! En: dit jaar viert<br />

het merk, dat dol is op dubbele cijfers, zijn 22e verjaardag met 3 nieuwe chronografen<br />

en 3 Speed driehanders in zwart PVD, uiteraard in 22 stuks elk. Iedere<br />

wijzerplaat wordt doorkruist door een dubbele band in een van de kleuren van<br />

de Belgische vlag. Lang leve het patriottisme.<br />

24<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


16. PRECISIE <strong>EN</strong> DUUR<br />

Het Japanse high-end merk Grand Seiko<br />

lanceert de Tentagraph in zijn Evolution<br />

9-collectie. Het kaliber 9SC5 Hi-Beat<br />

met een gangreserve van meer dan 3<br />

dagen, zelfs bij gebruik van de chronograaffunctie,<br />

maakt van dit horloge<br />

het model met de grootste gangreserve<br />

op de markt. Het tikgetal is 10<br />

keer per seconde, wat een hoge precisie<br />

garandeert. De tijd in zen-uitvoering.<br />

17. MOOI EERBETOON<br />

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van zijn<br />

Carrera – genoemd naar de Carrera Panamericana,<br />

een gevaarlijke race die begin jaren 1950<br />

in Mexico werd gehouden en vervolgens werd<br />

geannuleerd – lanceert Tag Heuer een nieuw<br />

chronograafmodel zonder bezel, geïnspireerd<br />

op het ‘glassbox’-ontwerp. Deze revisie heeft een<br />

39 mm stalen kast met daarop een saffierglas<br />

dat geslepen is zoals de koepelvormige Hesalite<br />

kristallen van de Heuer Carrera-modellen uit de<br />

seventies. Tussen nostalgie en avant-garde.<br />

18. EÉN VLOKJE VOLSTAAT<br />

Tudor stelt een nieuwe versie voor van zijn Black Bay-modellen in staal met vaste bezel,<br />

verkrijgbaar in vier maten: 31/36/39/41. Allemaal zijn ze uitgerust met manufactuurkalibers<br />

en een vijfschakelige armband met snelsluiting. Over de wijzerplaat schrijden de wijzers,<br />

waarvan slechts eentje (namelijk de uurwijzer) voorzien is van de ‘signatuur’-sneeuwvlok van<br />

dit model. Het vlokje van de secondewijzer werd vervangen door het uitgehold appelmotief,<br />

van de Breguetwijzers. Een geslaagde beslissing.<br />

19. E<strong>EN</strong> GEWELDIGE DATE<br />

Met de ontwikkeling van een nieuwe versie van<br />

het legendarische El Primero kaliber 3600 biedt<br />

Zenith verschillende nieuwe functies die speciaal<br />

zijn ontworpen voor de Pilot Big Date Flyback.<br />

Deze laatste wordt aangeboden in twee<br />

versies, in een kast van 42,5 mm. De minutenteller<br />

van de stalen versie wisselt van kleur om de<br />

vijf-minuten-stappen beter te doen uitkomen.<br />

De centrale seconden- en minutenwijzers van<br />

de chronograaf kleuren dan weer feloranje, een<br />

knipoog naar de iconische El Primero Rainbow<br />

uit 1997. De zwarte keramische versie oogt<br />

meer minimalistisch met zijn zwarte opaline<br />

gestreepte wijzerplaat. Naast het leesgemak<br />

haalt de oversizede datumweergave op deze<br />

modellen zijn voordeel uit een nieuw gepatenteerd<br />

mechanisme dat de cijfers op beide schijven<br />

in minder dan 0,03 seconden vooruitzet en<br />

stabiliseert. Liefde doet de tijd vliegen.<br />

20. PARELMOERWOLK<strong>EN</strong><br />

De wijzerplaat van de Carte des Nuages uit de<br />

Antartique-collectie speelt met de rijke schittering<br />

van wit of grijs parelmoer bij Czapek, die ooit de<br />

eerste partner van Patek was en later groot werd<br />

met zijn compagnon Philippe. In het oppervlak gegraveerd,<br />

verankeren zes fijne guilloche-rasterlijnen<br />

de compositie in een moderne interpretatie van traditionele<br />

guilloche, met een subtiele verwijzing naar<br />

cartografie. Weetje: vanwege hun kwetsbaarheid<br />

worden parelmoeren wijzerplaten zelden geguillocheerd.<br />

Ons klimaat aan je pols.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

25


DOSSIER HORLOGES<br />

BELGISCHE CONSONANTIE<br />

Sommige namen van horlogemodellen hebben een zodanige status bereikt dat ze bijdragen tot de popularisering van<br />

de uurwerken die ze benoemen: Royal Oak, Reverso, Nautilus of nog, Big Bang. Deze laatste, de naam van een beroemd<br />

Hublot-model, is geen onbekende in België. CEO Ricardo Guadalupe geeft uitleg.<br />

Serge Vanmaercke<br />

De Big Bang is een van de bekenste modellen<br />

van Hublot en van de Zwitserse<br />

horloge-industrie in het algemeen. In<br />

wetenschappelijke kringen verwijst<br />

de naam naar een theorie die de oorsprong<br />

van het universum wil verklaren.<br />

Deze oerknaltheorie is op haar<br />

beurt gebaseerd op de theorie van het<br />

primitieve atoom, in 1933 verder ontwikkeld door de Belgische<br />

kanunnik Georges Lemaître (1894-1966). In die tijd beschouwde<br />

de internationale wetenschappelijke gemeenschap deze<br />

vriend van Albert Einstein en professor aan de Katholieke Universiteit<br />

van Leuven als de leider van de nieuwe kosmosfysica.<br />

Ironisch genoeg was het Fred Hoyle, een astrofysicus die zo zijn<br />

eigen kijk had en zijn leven lang de theorie van Lemaître bekritiseerde,<br />

die de theorie van Lemaître in een BBC-programma<br />

tijdens de jaren 1950 de naam ‘Big Bang’ gaf. De man besefte<br />

niet dat zijn denigrerend bedoelde benaming de term bij uitstek<br />

zou worden die bij de hele mensheid meteen de theorie<br />

van de Belgische kanunnik zou oproepen. En nog minder dat<br />

het ooit synoniem zou staan voor een succesvol model van fijne<br />

Zwitserse horlogerie.<br />

Wat was de drijfveer van Hublot om een nieuw model,<br />

dat een echte collectie binnen het merk zou worden,<br />

Big Bang te noemen?<br />

Ricardo Guadalupe - Ik was er 15 toen Hublot in 1980<br />

het levenslicht zag. Het merk lanceerde in die tijd een<br />

horloge in geel goud, een oud materiaal, met een rubberen<br />

band, een modern materiaal. Toen Jean-Claude Biver Hublot<br />

kwam leiden, heb ik samen met hem in 2005 de Big Bang<br />

gelanceerd, eveneens in geel goud en met een rubberen band.<br />

Voor Biver vertegenwoordigde het allereerste horloge van het<br />

bedrijf de merkboodschap van Hublot, namelijk de kunst om<br />

traditie en innovatie met elkaar te versmelten. Wij bedachten<br />

dat Big Bang voor een nieuwe collectie een sterke naam zou<br />

zijn, naast bijvoorbeeld Nautilus of Royal Oak, en zo werd de<br />

naam een feit.<br />

aanwezig in ongeveer 600 multimerkwinkels, een aantal dat<br />

zou kunnen evolueren naar 500 en uiteindelijk 150 tot 160<br />

eigenmerkboetieks. Het plan is om een zeker evenwicht te<br />

behouden.<br />

De LVMH-groep waartoe Hublot behoort, gaat de merken<br />

Gerald Genta en Daniel Roth opnieuw lanceren. Hublot<br />

is betrokken bij de heropleving van deze twee merken<br />

waarvan de knowhow de horlogerie van Bulgari enigszins<br />

had gerechtvaardigd toen de Romeinse juwelier ze<br />

kocht om de productie ervan later, toen hij zelf deel ging<br />

uitmaken van de groep, stop te zetten…<br />

Jean Arnault, de jongste zoon van Bernard Arnault die<br />

verantwoordelijk is voor de horlogerie bij Louis Vuitton, houdt<br />

toezicht op deze herlancering via een eigen manufactuur,<br />

La Fabrique du temps. Aan deze horloges werken twee<br />

uiterst gerenommeerde en ervaren uurwerkmakers, Michel<br />

Navas en Enrico Barbasini. Maar er vinden binnen de groep<br />

uiteraard pragmatische synergieën plaats. Aangezien Hublot<br />

ervaring heeft met keramiek, kan Louis Vuitton zijn voordeel<br />

halen uit onze expertise, en wijzelf gebruiken bijvoorbeeld<br />

het legendarische El Primero-uurwerk van Zenith voor onze<br />

tonvormige stukken. n<br />

CEO Ricardo<br />

Guadalupe en Japanse<br />

kunstenaar Takashi<br />

Murakami.<br />

Vier verkooppunten in België (in Brussel, Brugge,<br />

Antwerpen en Waregem), en vier andere vlak bij onze<br />

grenzen (in Rijsel, Maastricht en twee in Luxemburg), dat<br />

is veel voor producten uit het topgamma in een gebied<br />

zo groot als een zakdoek…<br />

Het is nog niet zoals Dubai waar we er 11 hebben, maar<br />

het klopt dat de Belgische markt belangrijk is voor Hublot. De<br />

vraag vandaag is: verdient Brussel om er een Hublot-boetiek te<br />

openen? We denken erover na, en we zien wel potentieel… Een<br />

winkel in Brussel zou een einde maken aan multimerkwinkels.<br />

We zijn echter niet van plan om alle verkooppunten te<br />

vervangen door onze boetieks. Wereldwijd hebben wij er<br />

128. Daarvan bezitten we de helft; de andere helft werd in<br />

franchise aan detailhandelaars gegeven. Bovendien zijn we<br />

© TM/KK<br />

26<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


DE NIEUWE HUBLOT 2023<br />

De are ang nico in eramie eaa oo in affier<br />

De Big Bang Integrated Tourbillon Full Carbon.<br />

© TM/KK<br />

De MP-13, een nieuwe 100 % manufactuur-complicatie,<br />

biaxiale tourbillon en bi-retrograde weergave.<br />

Hublot en Takashi Murakami presenteerden op de beurs Watches &<br />

Wonders in Genève 13 nieuwe NFT’s en 13 unieke uurwerken verfraaid met<br />

de lachende bloem die zo kenmerkend is voor het werk van de Japanse<br />

kunstenaar. Online in nog geen twee minuten uitverkocht!<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

27


DOSSIER HORLOGES<br />

TRADITIONELE HORLOGES <strong>EN</strong><br />

HED<strong>EN</strong>DAAGSE KUNST<br />

Breguet, het label uit het topklassesegment van de Swatch Group en opgericht door de<br />

legendarische horlogemaker Abraham-Louis Breguet (1747-1823), ging een partnership tot en met<br />

2024 aan met Frieze. Samen met Art Basel is Frieze de belangrijkste beurs voor hedendaagse<br />

kunst ter wereld. Voor het afgelopen seizoen was het aan kunstenaar Pablo Bronstein (1977) om<br />

de samenwerking vorm te geven in de stands van Breguet op de edities van de beurs in New-York,<br />

Seoul, Londen en Los Angeles. <strong>Miles</strong> mocht hem ontmoeten.<br />

Serge Vanmaercke<br />

1<br />

28<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


2<br />

In een tijd waarin barok de boventoon voerde in kunst en<br />

architectuur, schepte Abraham-Louis Breguet er genoegen<br />

in om horloges te ontwerpen met de meest gesofisticeerde<br />

mechanische technieken, maar voorzien van wijzerplaten<br />

en kasten die haast minimalistisch oogden. De<br />

oprichter van het huis haalde zijn neus op voor de mode<br />

in Parijs en gaf de voorkeur aan sobere lijnen. Daarmee<br />

was hij esthetisch gezien zijn tijd ver vooruit. Wetenschapper,<br />

technicus en ontwerper Breguet wordt tegenwoordig nog<br />

steeds beschouwd als een van de grootste uitvinders uit de geschiedenis<br />

van de horloge-industrie. Daarnaast heeft hij echter<br />

ook de basis gelegd voor een neoklassieke horlogestijl.<br />

Traditie en avant-garde<br />

Maison Breguet, dat nog steeds respect geniet vanwege zijn<br />

lange traditie in de horlogerie, aarzelde evenwel niet om met<br />

het oog op zijn deelname aan de Frieze<br />

art fairs een hedendaagse kunstenaar aan<br />

te trekken, die overigens bij nader inzien<br />

traditionele esthetiek en hedendaagse visie<br />

combineert.<br />

Lionel a Marca, CEO van Breguet: “Ons<br />

merk heeft altijd dicht bij de kunstwereld<br />

gestaan. Zowel vanwege de oprichter<br />

Abraham-Louis Breguet, die de neoklassieke<br />

stijl ontwierp waarop de horloges<br />

van nu zijn geïnspireerd, als vanwege<br />

onze ambachtslieden, die bij de decoratie<br />

van wijzerplaten en uurwerken de kennis<br />

en kunde van onze voorgangers blijven<br />

toepassen. Het aangaan van een partnership<br />

met een organisatie als Frieze, die<br />

talent van vandaag en morgen een podium<br />

geeft, is zeker zinvol. Wij zijn dan ook<br />

tevreden, en trots op die beslissing.”<br />

Trends<br />

Ed Leeson, Associate Director van de Residence Gallery en<br />

Consultant lecturer bij Sotheby’s Institute of Art, die <strong>Miles</strong> afgelopen<br />

oktober rondleidde op de beurs in Londen, beschouwt<br />

Frieze (samen met Art Basel) als de belangrijkste hedendaagse<br />

kunstbeurs ter wereld. Met zijn kritische blik merkt hij op dat<br />

naarmate de beurzen vorderen, de galeries zich op bepaalde<br />

markttrends gaan richten. Leeson vat de trend van dit jaar samen<br />

in drie woorden: vrouwelijk - zwart - abstract. Een gewaarschuwd<br />

verzamelaar is er twee waard. Ed Leeson is eveneens<br />

een groot liefhebber van het werk van de uit Argentinië afkomstige<br />

kunstenaar Pablo Bronstein. Een must voor hem was dan<br />

ook de stand van Herald Street Gallery met nieuw werk van<br />

Bronstein voor deze Frieze London-editie.<br />

Voor iedere editie van Frieze zal het horlogehuis tot en met<br />

2024 een werk presenteren dat een kunstenaar in opdracht<br />

maakte. De eerste in opdracht gegeven werken die we zagen,<br />

zijn van Pablo Bronstein<br />

3<br />

die in februari in Los Angeles<br />

voor de laatste keer dit<br />

salon-seizoen met Breguet<br />

samenwerkte . Deze werken<br />

drukken de reactie uit van de<br />

kunstenaar op de wereld van<br />

Breguet, en onderzoeken de<br />

relatie tussen kunst, ontwerp,<br />

expertise en innovatie doorheen<br />

de geschiedenis.<br />

Aan de stand van Breguet<br />

konden de bezoekers eveneens<br />

iconische modellen<br />

bezichtigen, zowel oude als<br />

recentere, én een ambachtsman<br />

aan het werk zien met<br />

een guillocheerapparaat, een<br />

1. Een ambachtsman<br />

buigt zich over zijn<br />

guillocheerapparaat<br />

tijdens de Londense<br />

editie van Frieze. Op<br />

de achtergrond zien<br />

we het werk van Pablo<br />

Bronstein.<br />

2. De muurschildering<br />

van Pablo Bronstein<br />

voor de stand van<br />

Breguet op Frieze<br />

London..<br />

3. Detail van de<br />

muurschildering van<br />

Pablo Bronstein voor<br />

Breguet.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

29


1 3<br />

2<br />

instrument dat men gebruikt om decoraties aan te brengen<br />

op de uurwerken van horloges. De techniek van het guillocheren<br />

werd rond 1786 door Abraham-Louis Breguet in de<br />

horloge-industrie geïntroduceerd. Ze wordt nog steeds op de<br />

traditionele manier uitgevoerd, met een meer dan een eeuw<br />

oud guillocheerapparaat. Naast het guillocheren zetten de<br />

horlogemakers van het merk de lange traditie voort van de<br />

expertise op het gebied van graveren, afschuining en emailleren,<br />

technieken die Pablo Bronstein, met wie <strong>Miles</strong> op de<br />

koffie ging op een weelderige plek in het Londense Covent<br />

Garden, uiterst interessant vindt.<br />

Het gesprek<br />

Waarom ben je de samenwerking met Breguet<br />

aangegaan?<br />

Pablo Bronstein – Mijn werk is geworteld in de esthetiek<br />

van de 18e eeuw, maar is tegelijkertijd doordrongen van<br />

futuristische fantasieën, waarbij de aspiraties, utopieën<br />

en dystopieën van de architectuur naast elkaar worden<br />

gezet. Toen Breguet mij een reeks werken in opdracht<br />

gaf voor hun expo’s op Frieze New York, Seoul, Londen en<br />

Los Angeles, wilde ik de elegantie van machines roemen<br />

door op zoek te gaan naar synergie in de geschiedenis van<br />

Breguet. Ik wilde de nalatenschap van het merk vertalen<br />

naar een reeks hedendaagse kunstwerken.<br />

Breguet staat voor traditie, en jij bent een hedendaagse<br />

kunstenaar…<br />

Niet alles rondom ons werd vandaag gecreëerd.<br />

Alles is voorbestemd om een verleden te krijgen. Iets dat<br />

eeuwen geschiedenis heeft overleefd en vandaag nog<br />

steeds aanwezig is, is voor ons evengoed een hedendaags<br />

voorwerp. De werkelijkheid van ons leven is altijd een<br />

samenspel geweest van zaken uit diverse perioden. Ik<br />

verbaas me er altijd over dat een film uit een bepaalde<br />

periode meestal wordt neergezet met enkel elementen<br />

uit die periode, terwijl de mensen uit bijvoorbeeld 1750<br />

ook voorwerpen om zich heen hadden uit 1720 of ouder.<br />

Experts zeggen dat zwarte vrouwelijke abstracte<br />

kunstenaars nu de trend zijn. Daar behoor jij in ieder<br />

geval niet toe.<br />

Ik denk dat we kunst en kunstenaars niet in termen van<br />

trends mogen benaderen. Ik maak al twintig jaar kunst, en mijn<br />

werk is geëvolueerd naarmate ik nieuwe inspiratiebronnen<br />

vond. Waarschijnlijk ging het bij veel van mijn collega’s net<br />

zo. De recente evolutie van de hedendaagse cultuur leidde<br />

ertoe dat kunst niet langer wordt beheerst door wat een<br />

zeer kleine groep in de samenleving als modieus beschouwt.<br />

Integendeel, ze opent zich voor verschillende stemmen die<br />

naast elkaar kunnen bestaan.<br />

Je maakt graag gebruik van humor en ironie…<br />

In mijn werk creëer ik vaak paradoxen. Ik plaats<br />

graag zaken naast elkaar. Daarom vond ik het boeiend<br />

om me in de nalatenschap van Breguet te verdiepen. Ik<br />

wilde onderzoeken hoe ik deze kan herinterpreteren in<br />

de context van hedendaagse kunst, terwijl het geheel<br />

relevant blijft voor het merk. Mijn werk bevat altijd<br />

een zekere tegenstrijdigheid en ironische kritiek. Die<br />

tegenstrijdigheid werkt beter voor mij dan een vijandige<br />

houding. Ik ben verknocht aan humor.<br />

Wat zijn je plannen op de korte en middellange<br />

termijn?<br />

De komende twee jaar besteed ik tijd aan schilderen,<br />

tekenen en nieuwe creaties. Ik werk ook aan een boek<br />

over hightecharchitectuur. Dit jaar maak ik bovendien<br />

een grootschalige filminstallatie in Duinkerke voor<br />

de Biënnale Art et Industrie, die volgende thematiek<br />

verkent: optimisme, ambitie en illusie, bekeken vanuit de<br />

industriële ontwikkeling in de 19e eeuw.<br />

En als de Zoo van Antwerpen de knoop doorhakt, wordt het<br />

Tapirhuis misschien getooid met een ontwerp van Pablo<br />

Bronstein. Dat ontwerp won immers de wedstrijd die de Belgische<br />

instelling voor deze Antwerpse attractie uitschreef. n<br />

www.breguet.com<br />

1. Pablo Bronstein<br />

bewondert een oud<br />

model van het merk.<br />

2. De Breguet Nr. 4420<br />

die op 3 oktober 1825<br />

werd verkocht aan<br />

koning Georges IV en<br />

te bezichtigen was op<br />

Frieze London..<br />

3. Een recente versie<br />

van het model<br />

Tradition Quantième<br />

Rétrograde met<br />

koningsblauwe<br />

monochrome<br />

wijzerplaat, die te zien<br />

was in Londen.<br />

30<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


DOSSIER HORLOGES<br />

<strong>TIJD</strong> <strong>EN</strong> PASSIE<br />

Er zijn weinig horlogemerken die met evenveel succes sportieve, elegante en technologisch geavanceerde modellen in<br />

hn catalogs onemen. ne interesse gaat anaag secie it naar e sortiee issot, ster in e schinwerers<br />

geet tiens e eerste oto an het seioen. ier wer iles letterli onergeomel in e werel an issot.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Eind maart, tijdens de eerste ronde van de<br />

MotoGP op de rollercoaster Autódromo<br />

Internacional do Algarve in het zuiden van<br />

ortgal, iere issot e herniewe samenwerking<br />

met de organisatie van dit werelamioenscha<br />

an e snelhei. issot<br />

voorzag er, naast het spektakel van de met<br />

meer dan 350 km/u in rechte lijn voorbijracende<br />

motoren, die vervolgens met een hellingshoek van 60<br />

tot 70 graden in de bocht gaan, onder andere de lancering<br />

van een nieuw horloge, alsook de aankondiging van een nieuwe<br />

ambassadeur die goed bekend is op de circuits. <strong>Miles</strong> was<br />

uiteraard van de partij.<br />

Nieuwe uitdaging<br />

oor e rane remio issot in ortgal haale het witserse<br />

horlogemerk werkelijk alles uit de kast. Niet alleen zorgde<br />

het ervoor dat zijn merknaam onderdeel werd van de officiele<br />

naam van de eerste ronde van dit wereldkampioenschap<br />

Enea Bastianini,<br />

MotoGP-ster én<br />

nieuwe Tissotambassadeur.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

31


1. Motoren die in een<br />

rechte lijn tegen meer<br />

dan 350 km/u voor je<br />

neus voorbijrazen<br />

2. De nieuwe T-Race<br />

MotoGP in zijn minihelmdoos.<br />

3.De hellingshoek kan<br />

in de bochten oplopen<br />

tot 60 à 70°.<br />

1<br />

maar zijn overvloedige zichtbaarheid op het circuit zorgde er<br />

ook nog voor dat die merknaam zelfs het meest verstrooide<br />

oog niet ontging, noch ter laatse noch o t. e issot rint<br />

was de kers op de taart, want het merk leende zijn naam aan<br />

dit nieuwe evenement dat voortaan plaatsvindt op de zater-<br />

ag oor ele onagse rone an e oto. e issot rint,<br />

die over de helft van de afstand van het zondagse evenement<br />

wordt gereden, versterkt de competitiegeest. De strijd om de<br />

beste startpositie is hier immers bepalend, en stelt de coureurs<br />

in staat hun grenzen te verleggen zonder dat ze zich<br />

zorgen hoeven te maken over bijvoorbeeld de<br />

staat van hun banden, zoals dat het geval is<br />

bij langere koersen.<br />

Nieuw model<br />

Als officiële tijdwaarnemer van de Moto<br />

sins maate issot oendien<br />

van de gelegenheid gebruik om<br />

een nieuw thematisch model te lanceren<br />

met e limite eition ace otoGP<br />

2023, waarvan de bezel verwijst naar<br />

het silhouet van een schijfrem, een essentieel<br />

onderdeel van de prototypes van dit kampioenschap,<br />

die een cilinderinhoud tot 1000 cc<br />

hebben. Deze horloges worden te koop aangeboden<br />

in een minihelm als etui. De grote uurcijfers<br />

op de wijzerplaat verwijzen naar racenummers<br />

voor motoren, terwijl de kleine chronograafwijzers geinspireerd<br />

zijn op snelheidsmeters. Op de achterkant van<br />

de kast is het MotoGP-logo gegraveerd, terwijl de koelribben<br />

van de motor op de zijkant van de kast zijn gesymboliseerd. De<br />

ace oto omt in een eerte olage an sts.<br />

iens het aoneent at e oortgeette samenwering an<br />

issot met ee westri o hoog niea iert, sra lvain<br />

Dolla zijn tevredenheid uit over de lopende projecten. “We<br />

kijken ernaar uit om onze betrokkenheid te versterken dankzij<br />

2<br />

een uitgebreid partnerschap met de MotoGP en het nieuwe<br />

issot rintraceformat, enarte hi. ins weren<br />

we samen om fans over de hele wereld een nieuwe beleving te<br />

bezorgen. De motoren schrijden voorbij, en de verschillen kunnen<br />

zo klein zijn dat een duizendste van een seconde alles kan<br />

eraneren. issot lift eroor orgen at alle tiwaarnemingen<br />

nauwkeurig gebeuren, en zo is de MotoGP op zijn beurt<br />

een ron an insiratie oor one horloges.<br />

3<br />

Nieuwe ambassadeur<br />

Aansluitend stelde Sylvain Dolla de nieuwe ambassadeur<br />

van het merk voor in de persoon<br />

van de Italiaan Enea Bastianini (Ducati Leno-<br />

o eam, ie o e circits a estia wort<br />

genoem. ot ser... wel ammer at ee<br />

32<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


4a<br />

4b<br />

5<br />

voorstelling plaats vond in afwezigheid van de betrokkene<br />

tiens e eerste eitie an e issot rint, enele ren<br />

daarvoor, kwam de racer immers ten val wat hem een<br />

schouderblessure en een rit naar het ziekenhuis van Portimão<br />

opleverde. Volgens een eerste diagnose bracht die<br />

blessure niet alleen zijn deelname aan de MotoGP van de<br />

volgende dag in het gedrang maar ook die van een of twee<br />

olgene rones...och ee issot e iste go met ee<br />

niewe arige amassaer it imini. i onerscheie<br />

zich vorig seizoen zeer duidelijk met vier overwinningen en<br />

een derde plaats in het eindklassement. In het Ducati-team<br />

rijdt hij dit seizoen samen met regerend wereldkampioen<br />

rancesco agnaia, ie trowens ie eerste issot rint<br />

won, én de dag erop een overwinning op zak haalde in de<br />

koninginnenrit van het weekend. Voldoende inspiratie voor<br />

e niewe issotrert, ora hi weer o in cati it. n<br />

MET MEER DAN 350<br />

KM/U IN RECHTE LIJN<br />

VOORBIJRAC<strong>EN</strong>DE<br />

MOTOR<strong>EN</strong> DIE DAN<br />

MET E<strong>EN</strong> HELLING<br />

<strong>VAN</strong> 60 TOT 70<br />

GRAD<strong>EN</strong> DE BOCHT<br />

INGAAN...<br />

4a + 4 b De editie 2023<br />

van de T-Race MotoGP<br />

biedt tal van formele<br />

verwijzingen naar<br />

de wereld van het<br />

motorrijden.<br />

5. Het MotoGP-logo<br />

prijkt op de achterkant<br />

van het thematische<br />

horloge.<br />

DRIE VRAG<strong>EN</strong> AAN SYLVAIN DOLLA - CEO TISSOT<br />

Wat maakt motorrijden zo verleidelijk voor Tissot, en in het bijzonder de<br />

MotoGP?<br />

Sylvain Dolla - De motorwereld is een wereld van gepassioneerde<br />

liefhebbers, en dat is meteen ook een van de belangrijkste eigenschappen<br />

van ons merk. De tweede reden is het essentiële belang van tijd in zowel de<br />

oto als het niewe issot rinteent. en slotte is er nog e ichtaarhei<br />

in de media, zonder te vergeten dat deze wereld al evengoed een inspiratiebron<br />

vormt voor onze nieuwe modellen.<br />

Sylvain Dolla,<br />

CEO van Tissot, is<br />

zelf een sport- en<br />

motorliefhebber.<br />

Tissot sponsort ook het basketbal (NBA en FIBA) en het wielrennen (Tour<br />

de France en Vuelta)… wat is de gemene deler tussen deze sporten?<br />

Ook hier komt die neer op passie en het belang van tijd. In de NBAcompetitie<br />

houden spelers altijd de tijd in de gaten, omdat ze slecht over een<br />

beperkte tijdspanne beschikken om te scoren.<br />

Jullie sportieve modellen zijn nog steeds heel aanwezig. Toch wint<br />

elegantie stilaan opnieuw terrein, vooral met de Chemin des Tourellesmodellen.<br />

Bepaalt deze tendens de keuze van jullie toekomstige<br />

ambassadeurs?<br />

amen met een nstschool in a haeons ontwielen we een<br />

monumentaal kunstwerk dat vorm kreeg op de Place de la Gare. Daarnaast<br />

hebben we contacten met modeontwerpers, maar meer wil ik er op dit<br />

moment nog niet over zeggen.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

33


DOSSIER HORLOGES<br />

LEG<strong>EN</strong>DE: NIEUWE VERSIE<br />

Het streven naar perfectie is een race zonder eindstreep.<br />

De Oyster Perpetual Cosmograph Daytona viert<br />

zijn 60e verjaardag met een gloednieuwe versie.<br />

Ben Herremans<br />

Bijna honderd jaar. Zo lang al onderhoudt<br />

Rolex banden met de autosport. De<br />

start van die relatie dateert van de tijd<br />

van de Britse motorcoureur en journalist<br />

Malcolm Campbell – ‘sir’ per 1931, toen<br />

de Britse koning George V hem tot de<br />

adelstand verhief. In de jaren 1920 en ‘30<br />

vestigde Campbell negen wereldsnelheidsrecord<br />

op het land met zijn Blue Bird, een naam die hij<br />

ontleende aan het toneelstuk L’Oiseau Bleu van Belgisch Nobelprijswinnaar<br />

voor Literatuur Maurice Maeterlinck. Het betrof<br />

een 18 liter V12 Sunbeam 350 pk met een vliegtuigmotor.<br />

De bolide valt vandaag te bewonderen in het National Motor<br />

Museum in Beaulieu (UK).<br />

Vijf van zijn negen wereldrecords brak Campbell op een lange<br />

strook strand: Daytona Beach in Florida (VS). Zijn laatste<br />

record werd genoteerd op 3 september 1935 op de Bonneville-zoutvlakte<br />

in Utah: 484,955 km/u, waarmee Campbell als<br />

eerste ter wereld met een auto sneller dan 300 miles (301,337<br />

om precies te zijn) per uur reed.<br />

Aan boord van zijn Blue Bird (een monster van 4 ton en 9<br />

meter lang, met een kracht van 2300 pk) droeg Malcolm<br />

Campbell een Oyster van Rolex – het model waarmee Mercedes<br />

Gleitze in 1926 het Kanaal had overgezwommen. Logisch<br />

dat Hans Wilsdorf, de oprichter van Rolex, Campbell meteen<br />

benoemde tot ambassadeur van het merk.<br />

Wieg van de snelheid<br />

Ook na de wereldrecords van Malcolm Campbell liet Daytona<br />

Beach de autosport niet los… én liet Rolex Daytona Beach<br />

niet los. De locatie bevestigde haar reputatie van ‘wieg van de<br />

snelheid’ met een circuit waarvan de ovalen vorm zowel een<br />

stuk strand als een strook kustweg gebruikte. In 1959 ruimde<br />

dat circuit de baan voor de – nog steeds ovalen – Daytona<br />

International Speedway (lengte: 2,5 mijl, of 4 kilometer).<br />

In navolging van de 24 Uren van Le Mans (die dit jaar hun 100e<br />

1. De vernieuwde<br />

Oyster Perpetual<br />

Cosmograph Daytona,<br />

versie 2023.<br />

2. Malcolm Campbell<br />

in zijn Blue Bird op het<br />

strand van Daytona<br />

Beach, Florida.<br />

3. De 24 at Daytona<br />

worden grotendeels in<br />

het donker gereden.<br />

1 2<br />

3<br />

34<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


4<br />

E<strong>EN</strong> KWESTIE <strong>VAN</strong><br />

VOORZICHTIG<br />

VERNIEUW<strong>EN</strong>:<br />

DE ICONISCHE<br />

COSMOGRAPH<br />

DAYTONA MOET<br />

VOORAL HERK<strong>EN</strong>BAAR<br />

BLIJV<strong>EN</strong>.<br />

5<br />

4. De 24 at Daytona<br />

draaien vaak uit op een<br />

nek-aan-nekrace.<br />

5. Het kaliber 4131 in de<br />

nieuwe Cosmograph<br />

Daytona.<br />

verjaardag vieren) werd in 1962 voor het eerst een 24-urenrace<br />

gehouden op de Daytona International Speedway. Een<br />

jaar later ontving de winnaar van de wedstrijd een nieuw model<br />

van Rolex: de Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. De<br />

start van een traditie. In 1992 werd Rolex de officiële titelsponsor<br />

van de 24 at Daytona. Omdat ze in het begin van het jaar<br />

(eind januari-begin februari) plaatsvindt, voltrekt de race zich<br />

grotendeels in het donker. Intussen is de – kortweg – Cosmograph<br />

Daytona uitgegroeid tot een iconisch horloge.<br />

Als met een pincet<br />

‘Iconisch’ is een woord dat tegenwoordig al te vaak wordt gebruikt,<br />

waardoor het wellicht inboet aan geloofwaardigheid.<br />

Op basis van zijn stijl en prestaties echter verdient de Oyster<br />

Perpetual Cosmograph Daytona deze status ten volle. Om de<br />

60e verjaardag van het horloge te vieren, brengt Rolex nu een<br />

vernieuwde versie uit. Met legenden is het altijd opletten –<br />

hun emblematische kenmerken moeten herkenbaar blijven.<br />

Voorzichtig te wijzigen dus, als met een pincet.<br />

De restyling van de uurmarkeringen en tellerringen geeft de<br />

wijzerplaat van de nieuwe Cosmograph Daytona een meer<br />

eigentijdse harmonie – grafisch gezien is het model (nog)<br />

beter in balans. De zijkanten van de kast zijn sierlijker geslepen,<br />

en genereren elegante lijnen van licht. Op de versie met<br />

een keramieken Cerachrom-bezel krijgt de rand van de bezel<br />

hetzelfde metaal als de kast. Opzien baart de versie van 950<br />

platina, herkenbaar aan de ijsblauwe wijzerplaat. Daarin is de<br />

rotor van 18 karaatsgeelgoud zichtbaar door de transparante<br />

saffieren achterkant van de kast, een primeur voor de Oyster<br />

Perpetual-collectie.<br />

De Cosmograph Daytona is uitgerust met het inhouse geproduceerde<br />

kaliber 4131. Het vervolg op kaliber 4130 werd<br />

dit jaar onthuld, en bevat een aantal innovaties: het Chronergy-echappement<br />

om energieverlies te beperken, de<br />

Paraflex-schokdempers om het hart van het uurwerk te beschermen,<br />

en een geoptimaliseerde kogellager om de automatische<br />

opwinding te verbeteren. Met een opengewerkte<br />

rotor en Côtes de Genève-decoratie heeft het kaliber zelfs<br />

nieuwe uiterlijke kenmerken.<br />

Zo vindt de Cosmograph Daytona zichzelf opnieuw uit zonder<br />

zichzelf te verloochenen. Ook mythes volgen hun eigen<br />

parcours. n<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

35


DOSSIER HORLOGES<br />

HET UUR <strong>VAN</strong> DE HAAI<br />

Vincenzo Nibali stopte vorig jaar als coureur, Breitling stapt dit jaar in de wielersport.<br />

De twee vinden elkaar in het nieuwe team Q36.5 Pro Cycling: de Italiaanse kampioen als adviseur,<br />

het Zwitserse horlogemerk als sponsor. <strong>Miles</strong> sprak met Vicenzo Nibali.<br />

Ben Herremans<br />

Was er ooit een wielrenner<br />

die sneller van de bergen<br />

vloog dan Vincenzo Nibali?<br />

Toegegeven, Eddy Merckx<br />

wist ook hoe je van een col<br />

moest bollen… maar zoals<br />

Nibali daalde, dat was du jamais<br />

vu. Vaak ontsnapte hij<br />

bergaf, en de rest kon hem gewoonweg niet volgen. Vanwege<br />

zijn roekeloosheid in de afdaling kreeg hij fan ook de bijnaam<br />

‘De Haai van Messina’ – dat is zijn geboortedorp op Sicilië.<br />

Eind vorig seizoen zette Nibali een streep onder zijn carrière<br />

als profwielrenner. Zijn erelijst oogt indrukwekkend. Hij<br />

is een van de zeven renners in de geschiedenis die de drie<br />

grote rondes wonnen: Spanje (2010), Frankrijk (2014) en Italië<br />

(2013 en 2016). Ook Milaan-San Remo en twee keer de Ronde<br />

van Lombardije prijken op zijn palmares.<br />

1<br />

2<br />

36<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


Tegenwoordig werkt Nibali als adviseur voor het vers opgerichte<br />

Q36.5 Pro Cycling. Het Zwitserse team draagt de naam<br />

van het kledingmerk uit het Italiaanse Bolzano. De Q verwijst<br />

naar een Latijnse quaerere (‘zoeken’), en 36,5° Celsius is de<br />

kerntemperatuur van een gezond lichaam. De ploeg debuteert<br />

in 2023 en wil tegen 2026 deelnemen aan de UCI World<br />

Tour, de hoogste internationale competitie.<br />

Breitling haakt zich als sponsor aan het Q36.5 Pro Cycling-team.<br />

Daarmee knoopt het horlogemerk aan met<br />

een roemrijk verleden. Midden 20e eeuw was Breitling timekeeper<br />

van gewichtige wielerwedstrijden als de Tour de<br />

France, de Giro d’Italia, Milaan-San Remo en de Waalse Pijl.<br />

Wielerlegenden als Gino Bartali en Fausto Coppi waren ooit<br />

ambassadeur van het merk. De Giro d’Italia-horloges van<br />

Breitling, zijn tegenwoordig niet meer verkrijgbaar maar worden<br />

begeerd als collectors’ items. Als partner van de Old Mutual<br />

Wealth Double Century – een slopende Zuid-Afrikaanse<br />

wegkoers van 202 kilometer – proeft het label al sinds 2018<br />

opnieuw van wielrennen.<br />

Timing is alles<br />

Welke waarden delen Q36.5 Pro Cycling en Breitling?<br />

Vincenzo Nibali: Als horlogemerk heeft Breitling<br />

een lange, prestigieuze geschiedenis in de wielersport.<br />

Tijd is hun corebusiness, maar timing is ook alles in het<br />

wielrennen. Voorts koestert ons team vooruitgang en<br />

innovatie als kernwaarden. Die waarden vinden we ook bij<br />

Breitling terug.<br />

3<br />

1. + 2. Vicenzo Nibali:<br />

“Een wielerteam en<br />

een horlogemerk<br />

spreken dezelfde taal.”<br />

3. De persvoorstelling<br />

van het Q36.5 Pro<br />

Cycling-team.<br />

4. In de wielersport<br />

beslist timing vaak<br />

over winst en verlies.<br />

Wat zijn voor een wielerteam de voordelen van een<br />

horlogemerk als sponsor?<br />

Precisie en aandacht voor de details bepalen<br />

grotendeels het succes van een wielerteam. Dat geldt<br />

evenzeer voor een horlogemerk. Daardoor spreken Breitling<br />

en Q36.5 Pro Cycling dezelfde taal. We delen eenzelfde<br />

visie op excellentie. We streven allebei perfectie na – het<br />

wielerteam in sportieve prestaties, Breitling in het meten<br />

van de tijd.<br />

Op basis van tijd structureert een wielrenner bovendien zijn<br />

dagen en loopbaan. Er is een tijd voor alles: trainen, koersen,<br />

rusten en recupereren, eten, slapen, momenten voor het gezin.<br />

Om dat goed te organiseren worden nauwgezette timings opgesteld.<br />

Intussen wordt in koersen vaak in een fractie van een<br />

seconde beslist over winst en verlies. De keuze voor het moment<br />

waarop je aanvalt, de sprint inzet, jumpt aan de meet…<br />

Verder heb je natuurlijk de specifieke races tegen de chrono:<br />

de individuele tijdritten en de ploegentijdritten. Wedstrijden<br />

tegen de klok, waarin we in elk detail – het materiaal, de kledij,<br />

de ideale aerodynamische houding op de fiets – tijdwinst proberen<br />

te boeken, al gaat het soms om slechts luttele seconden<br />

of nog minder.<br />

Wielrenners zijn met andere woorden constant met het verschijnsel<br />

‘tijd’ begaan. Dan is het handig als een sponsor activiteiten<br />

ontwikkelt die eveneens tijdgebonden zijn. Zo krijg je<br />

een organische synergie. We zijn dan ook heel gelukkig met<br />

een partner als Breitling.<br />

Hoe kan het wielerteam een toegevoegde waarde<br />

zijn voor Breitling?<br />

Wielrennen is een van de snelst groeiende sporten in<br />

de wereld. Wat de sport uniek maakt, is de onmiddellijke<br />

4<br />

nabijheid van de renners voor het publiek. Het is een<br />

inclusieve sport. Wielrenners zijn uitzonderlijk toegankelijk,<br />

je kan ze aanspreken, aanraken zelfs.<br />

Bovendien wordt het wielrennen voortgestuwd door het streven<br />

om de grenzen van technologie en innovatie te verleggen.<br />

Die kwaliteiten deelt het met Breitling. En dus voeren<br />

onze renners evengoed de missie van Breitling uit.<br />

Waarom dragen sommige wielrenners in wedstrijden<br />

een horloge, en andere niet?<br />

Het is een persoonlijke keuze. Ik deed het niet. Een val<br />

probeer je altijd te breken door je handen op de grond te<br />

zetten. Daarbij kan je je kwetsen aan je uurwerk.<br />

Wat betekent tijd voor u in het dagelijkse leven?<br />

Tijd bepaalt alles. Wat we met onze tijd doen, berust<br />

op dagelijkse beslissingen. Als topsporter had ik weinig<br />

tijd voor mijn gezin: daar maakte ik dan telkens kostbare<br />

momenten van. Tijd is iets wat we nooit terugkrijgen:<br />

daarom springen we er best zorgvuldig mee om.<br />

Beschouwt u een horloge als een accessoire van<br />

mannelijke elegantie?<br />

Absoluut. Breitling is het ultieme voorbeeld van casual<br />

en duurzame luxe. Zo’n mooi horloge dagelijks kunnen<br />

dragen en gebruiken is een voorrecht. n<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

37


DOSSIER HORLOGES<br />

BUR<strong>EN</strong> IN BIEL/BI<strong>EN</strong>NE<br />

Met hun MoonSwatch gooiden Swatch en Omega in 2022 de horlogewereld ondersteboven. Een jaar later bezocht <strong>Miles</strong><br />

de hoofdkwartieren annex musea van de twee merken, en sprak met Raynald Aeschlimann, ceo van Omega.<br />

Een verhaal uit Biel schuine streep Bienne.<br />

Ben Herremans<br />

Op 24 maart 2022 lanceerden<br />

Swatch en Omega – twee merken<br />

van de Swatch Group – de<br />

MoonSwatch, een collectie van<br />

elf horloges met het ontwerp van<br />

een Speedmaster van Omega, uitgevoerd<br />

in materialen die Swatch<br />

typeren. Voor 250 euro per stuk zijn<br />

ze alleen in Swatch-winkels verkrijgbaar – niet in de boetieks<br />

van Omega of online.<br />

De MoonSwatch ontketende een stormloop naar Swatch-boetieks.<br />

Meer dan een miljoen exemplaren schoof in 2022 over<br />

de toonbank, goed voor 20 procent van de totaalwinst (1,2<br />

miljard euro) die de Swatch Group vorig jaar boekte.<br />

Officeel gelijkwaardig tweetalig<br />

De hoofdkwartieren van Omega en Swatch liggen letterlijk<br />

naast elkaar. Het zijn buren in Biel/Bienne, de officieel gelijkwaardig<br />

tweetalige stad in Zwitserland (vandaar de stadsnaam<br />

met schuine streep – Biel is Duits, Bienne Frans). Wie in<br />

een stevige tred wegwandelt uit het stadscentrum krijgt na<br />

een kwartier eerst Omega’s HQ in beeld.<br />

Vlak daarachter verrijst het gigantische Planet Swatch, een<br />

architecturale parel ontsproten aan de geest van de Japanse<br />

architect Shigeru Ban, laureaat van de Pritzker-prijs (2014). In<br />

2011 won hij de architectuurwedstrijd die de Swatch Group<br />

uitschreef voor de bouw van een hoofdzetel voor Swatch (het<br />

merk), een manufactuur voor Omega en – tussen beide gebouwen<br />

in – La Cité du Temps, een bouwwerk dat de musea<br />

van de twee merken huisvest.<br />

Het museum volgt het merk<br />

De twee musea sporen met het DNA van hun respectieve<br />

merk. Onderaan volgt Museum Omega lineair de historiek<br />

van het merk. Rijkelijk informatief en voldoende interactief<br />

schenkt het veel aandacht aan James Bond, de maan en de<br />

Olympische Spelen. Het maakt evenwel geen bochten rond<br />

technische aspecten. De bezoeker kan er zich vermaken en<br />

verdiepen.<br />

Eén verdieping hoger zet het Swatch Museum in op de funfactor:<br />

veelkleurig, rebels en prettig gestoord. Entertainment<br />

troef. Philip Marti, gids van dienst: “Ik ben historicus… maar<br />

de geschiedenis van Swatch waaiert alle kanten uit. Daar valt<br />

geen tijdlijn van te trekken.”<br />

Hoe anders (clean, klinisch wetenschappelijk) oogt de manufactuur<br />

van Omega: volledig ingesteld op precisie en efficiën-<br />

1. Van vooraan naar<br />

achteraan: het<br />

glazen dak van het<br />

Swatch HQ, La Cité<br />

de Temps waarin<br />

de twee merken<br />

hun musea hebben,<br />

het hoofdkwartier<br />

van Omega, het<br />

stadscentrum van<br />

Biel/Bienne, en het<br />

Bielermeer.<br />

2. De foyer van het<br />

Swatch-hoofdkwartier,<br />

een architecturale<br />

parel.<br />

3a + 3b. De cleane<br />

ambiance in de<br />

manufactuur van<br />

Omega versus de<br />

creatieve funfactor in<br />

het HQ van Swatch<br />

1<br />

38<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


3a<br />

2<br />

3b<br />

De elf modellen<br />

van MoonSwatch.<br />

Een overrompelend<br />

succes.<br />

DE LOOPBRUG TUSS<strong>EN</strong><br />

DE HOOFDKWARTIER<strong>EN</strong><br />

<strong>VAN</strong> OMEGA <strong>EN</strong><br />

SWATCH IS <strong>EN</strong>KEL<br />

TOEGANKELIJK VOOR<br />

STAFLED<strong>EN</strong>.<br />

39<br />

tie. Alle medewerkers – vooral vrouwen – zijn, in witte doktersjassen<br />

en in een sacrale stilte, scherp gefocust op hun individuele<br />

activiteiten. De strijd tegen stof wordt meticuleus gevoerd – als<br />

betrof het een virus. Dat onder dit dak het hele productieproces<br />

schuilt (van stockbeheer tot verzending), gunt Omega de<br />

gelegenheid om bezoekers didactisch wegwijs te maken in de<br />

art of watchmaking. Nadien bekijkt een mens zijn horloge op<br />

een totaal andere manier – niet louter meer om er de tijd van<br />

af te lezen.<br />

De brug tussen swatch en omega<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

Geen manufactuur in Planet Swatch. Ruimte, licht en kleur domineren<br />

de mega-oppervlakte (11.000 m2, soms spreken cijfers<br />

beter dan woorden…). Het gebouw, ingehuldigd in 2019, baadt


in een ontspannen, creatieve sfeer. Transparantie troef, de ideale<br />

context voor brainstormsessies. Hier groeien ideeën – er<br />

groeien zelfs, inwendig, bomen!<br />

De constructie van voornamelijk hout en glas – er is per vierkante<br />

centimeter aan duurzaamheid gedacht – is 240 meter<br />

lang en 35 meter breed. Haar vorm kronkelt als een reuzenslang.<br />

Op zijn hoogst steekt de gevel 27 meter boven de grond<br />

uit. Planet Swatch overweldigt. Uitgebeelde verbeelding.<br />

Tussen Planet Swatch en La Cité du Temps (waar ook Omega<br />

begint) loopt een passerelle – “Alleen toegankelijk voor stafleden”,<br />

fluistert Melian Baran van Swatch (PR & Communication)<br />

ons samenzweerderig toe. Of ze op de loopbrug voorafgaand<br />

aan de lancering van de MoonSwatch veel beweging<br />

ontwaarde? “De MoonSwatch werd in grote geheimhouding<br />

ontwikkeld. Voor de meeste medewerkers kwam ze als een<br />

volslagen verrassing.”<br />

Toch moet men aan beide zijden van de loopbrug veel en<br />

groots (maar blijkbaar onzichtbaar) hebben gedroomd.<br />

Dat verklapt alvast de missietekst op de achterkant van de<br />

MoonSwatch. Die begint namelijk met DREAM BIG. n<br />

Omega Museum en Planet Swatch: de musea passen bij het<br />

DNA van hun respectieve merken.<br />

“ÉÉN PLUS ÉÉN IS DRIE”<br />

Raynald Aeschlimann, ceo van Omega, over de MoonSwatch<br />

Raynald Aeschlimann: “De MoonSwatch? Het was afgelopen jaar<br />

vaak de eerste vraag die men me stelde, terwijl Omega er eigenlijk<br />

maar onrechtstreeks aan verbonden is. Dat bewijst de impact. Ik mag<br />

iets over de MoonSwatch zeggen, omdat we er van bij het begin bij<br />

betrokken waren en het product ook ondersteunden.”<br />

“De MoonSwatch werd zo’n succes omdat het horloge het DNA van<br />

de twee merken respecteert. Zo werd één plus één drie. We maakten<br />

geen mengeling van twee. We creëerden een nieuw icoon zonder de<br />

vorige twee iconen te annuleren. Zoiets zou ik trouwens nooit hebben<br />

aanvaard: de Speedmaster banaliseren zou negatief zijn voor zowel het<br />

merk als het model.”<br />

“Dat de mensen in dikke rijen aanschuiven om zich een horloge van<br />

250 euro aan te schaffen toont dat luxe niet louter een zaak is van<br />

gemiddelde prijzen van 5000 euro. De MoonSwatch drukt exact uit<br />

wie we zijn. Omega is niet arrogant. We zijn een merk dat iedereen kan<br />

inspireren. De MoonSwatch bewijst dat. Wie een Speedmaster koopt,<br />

doet dat niet om te bluffen.”<br />

“Voor ons is dit product een uitzonderlijk communicatiemiddel.<br />

We promoten de Speedmaster al jarenlang met alle mogelijke<br />

argumenten. Met de Snoopy, astronauten als ambassadeurs, een<br />

partnership met de ESA, de lancering van de Mars Watch… De ruimte,<br />

dat zijn wij. Maar: hoe brengen we dat verhaal tot bij de jeugd? Recent<br />

maakte ik mee dat een jongeman een boetiek binnenstapte, ik was<br />

daar toevallig voor een interview. Hij had een MoonSwatch gekocht, en<br />

nu kwam hij voor het eerst van zijn leven in zo’n boetiek. Want, zei hij,<br />

‘ik wil weten wat een Speedmaster kost, zodat ik daarvoor kan sparen:<br />

ooit ga ik zo’n horloge kopen.’ De horlogerie is een industrie van<br />

inspiratie op de lange termijn. Als we een horloge lanceren, strooien<br />

we zaadjes. Sommige mensen kopen die meteen. Anderen wachten<br />

tot er een boom uit groeit.”<br />

“Een vervolg op de MoonSwatch? Dat moet u niet aan mij vragen.<br />

Het is een Swatch, ik kan niet namens Swatch spreken. In eerste<br />

instantie moeten we de MoonSwatch echter zo dicht mogelijk<br />

bij zoveel mogelijk mensen brengen. Op het vlak van distributie<br />

vertegenwoordigt dat een hele uitdaging.”<br />

Raynald<br />

Aeschlimann,<br />

ceo van Omega.<br />

“We creëerden<br />

een nieuw icoon<br />

zonder de twee<br />

vorige iconen te<br />

annuleren.”<br />

40<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


CITY TRIP<br />

HET SPOOK <strong>VAN</strong> DELFT<br />

Gelijklopend met de Grote Vermeerexpo in het Rijksmuseum in Amsterdam – die momenteel maar liefst 28 van de<br />

37 bekende werken van de schilder toont – brengt Delft, waar Vermeer in 1632 werd geboren en in 1675 stierf, een<br />

eerbetoon aan de man die schittert door zijn afwezigheid in dit stadje dat hij nooit verliet en dat hij vereeuwigde in een<br />

van ‘s werelds beroemdste schilderijen.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Tot 4 juni 2023 presenteert<br />

het Museum Prinsenhof ‘Het<br />

Delft van Vermeer’, een tentoonstelling<br />

die het rijke artistieke,<br />

intellectuele en sociale<br />

klimaat van deze stad<br />

tijdens de 17e eeuw belicht.<br />

Delft mag dan goed en wel<br />

de charme hebben bewaard van het pittoreske<br />

stadje waar Vermeer zijn hele leven doorbracht,<br />

van zijn leven en werk zijn in de loop der tijd<br />

alle materiële sporen uitgewist. Deze expo bevat<br />

een aantal documenten, waaronder de akte<br />

van zijn doopsel in de Nieuwe Kerk. Uit de Oude<br />

Kerk, op slechts een steenworp daarvandaan,<br />

waar je twee grafstenen met zijn naam erop<br />

vindt, zijn de stoffelijke resten van de schilder<br />

verdwenen.<br />

Wil je graag een indruk krijgen van de omgeving<br />

waarin Vermeer in die tijd in Delft leefde?<br />

Een bezoek aan de tentoonstelling gecombineerd<br />

met een korte wandeling door de stad<br />

maken het ontbreken van het allerkleinste werk<br />

van de schilder enigszins goed. Neem zeker ook<br />

een kijkje in de etalages waar Delfts Blauw staat<br />

uitgestald, die andere lokale beroemdheid…<br />

Voorgestelde route<br />

1. Het Vermeer Centrum aan de Voldersgracht 21,<br />

ooit de vestiging van de Sint-Lucasgilde waartoe<br />

1<br />

de kunstenaar behoorde. Dit centrum verenigt in<br />

één enkele zaal levensgrote reproducties van alle<br />

bekende schilderijen van Vermeer, tentoongesteld<br />

in chronologische volgorde.<br />

2. De Oude Kerk met haar scheve toren (Oude<br />

Kerkstraat) herbergt twee grafstenen waaronder<br />

geen spoor van Vermeers overblijfselen te vinden<br />

is. Voordat het werd verwijderd, lag zijn stoffelijk<br />

overschot naar verluidt onder de kleinste grafsteen.<br />

3. Hooikade: het gezichtspunt van waaruit Vermeer<br />

zijn beroemde Gezicht op Delft schilderde,<br />

dat samen met Het Straatje het enige bekende<br />

landschapsschilderij van de meester is.<br />

4. Talloze studies speculeerden al over de exacte<br />

locatie van Het Straatje in Delft. De meest recente<br />

plaatst het aan de Vlamingstraat 40A.<br />

5. Van 1660 tot 1675 woonde Vermeer met zijn<br />

vrouw en 15 kinderen in het huis van zijn schoonmoeder,<br />

aan de Oude Langendijk 25. Hier schilderde<br />

hij het leeuwendeel van zijn werk.<br />

www.prinsenhof-delft.nl<br />

www.vermeerdelft.nl, www.delft.com<br />

1. Het straatje, Johannes Vermeer, ca. 1658.<br />

Rijksmuseum, Amsterdam.<br />

2<br />

2. Gezicht op Delft, Johannes Vermeer, ca.<br />

1660-1661. Mauritshuis, Den Haag.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

41


PORTRET<br />

<strong>ONTWERPER</strong> <strong>VAN</strong><br />

<strong>TIJD</strong> <strong>EN</strong> HOUDING<br />

De Zwitsers-Argentijnse ontwerper Alfredo Häberli leent zijn unieke pennenstreek aan Rado voor de 60e verjaardag<br />

van de DiaStar. Na een onverwacht mobiliteitsconcept voor BMW, meubels en objecten voor toonaangevende<br />

internationale designhuizen, en een vulpotlood voor Caran d’Ache, richt Häberli zich nu op het meten en lezen van de<br />

vooruitschrijdende tijd. Een ontmoeting.<br />

Serge Vanmaercke<br />

In navolging van Jasper Morrison, Konstantin Grcic en<br />

het trio Big Game, waartoe ook de Belg Elric Petit behoort,<br />

vervolledigt Alfredo Häberli de lijst van grote namen<br />

uit het hedendaagse design die Rado heeft aangetrokken.<br />

Hij werpt een nieuwe kijk op de DiaStar, een<br />

legendarisch model van het Zwitserse horlogemerk, dit<br />

ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de lancering<br />

van het origineel.<br />

Begin jaren zestig luidt dit model de typische design- en materialenidentiteit<br />

in die de meeste modellen in de huidige catalogus<br />

van Rado kenmerkt.<br />

De DiaStar ‘Original 60-year anniversary’ in geborsteld Ceramos<br />

kreeg een saffierglas mee met zeshoekige facetten. Voor<br />

ontwerper Alfredo Häberli symboliseren deze de zes decennia<br />

die voorbij streken sinds de oorsprong van het model. Het vandaag<br />

gebruikte Ceramos, lichter dan het ‘hardmetaal’ van het<br />

oorspronkelijke model, biedt het gewichtsvoordeel van titaancarbide<br />

gecombineerd met de eigenschappen van hightechkeramiek,<br />

en voegt de mogelijkheid toe om kleuren te creeren<br />

met metaaltonen in staal, roségoud of geelgoud.<br />

Alfredo Häberli: een<br />

internationaal bekende<br />

ontwerper die de DiaStar<br />

voor zijn 60e verjaardag<br />

een facelift gaf.<br />

Hulde<br />

In 1962 creëerde Rado een horloge dat<br />

zo sterk was als een diamant en moest<br />

schitteren als een star. De naam Dia-<br />

Star sprak voortaan voor zich. Het was<br />

krasbestendig en gemaakt uit een legering<br />

van wolfraamcarbide, die de<br />

naam ‘hardmetaal’ meekreeg. De introductie<br />

in 1962 van een composiet<br />

van keramiek met metalen bindmiddel<br />

voor de kast van de DiaStar 1 luidde<br />

het begin in van een tijdperk waarin<br />

het huis onderzoek verrichtte naar<br />

horlogematerialen.<br />

Een saffierglas dat bijna zo hard<br />

en duurzaam was als een diamant<br />

domineerde deze zeer<br />

stevige glanzende kast. In die tijd<br />

werden kasten nog vaak gemaakt<br />

van goud of verguld messing, met<br />

een kwetsbaar mineraal- of polymeerglazuur.<br />

In zestig jaar tijd, met<br />

bijna vijf miljoen verkochte exemplaren<br />

wereldwijd, maakte de oorspronkelijke Dia-<br />

Star verschillende vormveranderingen door. Die<br />

van de hand van Häberli vormt ontegensprekelijk<br />

het mooiste eerbetoon aan de eerste versie.<br />

42<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


Respect en nederigheid<br />

Häberli komt oorspronkelijk uit Buenos Aires, waar hij in 1964<br />

werd geboren. Vandaag staat hij aan het hoofd van de studio<br />

Alfredo Häberli Design Development in Zürich. Hij werkte<br />

voor enkele van de grootste uitgevers van designobjecten en<br />

-meubels: Iittala, Alias, Zanotta, Moroso, Luceplan, Vitra, maar<br />

ook het Belgische Durlet.<br />

Deze 60e jubileumeditie van de DiaStar wordt geleverd in<br />

een grijs etui met twee snel verwisselbare banden, dankzij<br />

het EasyClip-systeem: één in stalen mesh en de andere in grijs<br />

textiel, wat het bijzonder stijlvol maakt.<br />

De 60e jubileumeditie<br />

van de DiaStar, met zijn<br />

gefacetteerd glas en<br />

zijn snel verwisselbare<br />

banden in grijs textiel<br />

of Milanese mesh.<br />

<strong>Miles</strong> - Heeft het ontwerp van een voorwerp invloed<br />

op de houding van de persoon die het gebruikt of<br />

ernaar kijkt?<br />

Alfredo Häberli – Jazeker, dat is zelfs het primaire doel<br />

van design. De dingen die je draagt – een bril, horloge of<br />

kledingstuk – maken dat je je anders voelt. Jouw houding<br />

kan inderdaad eveneens veranderen. Bijvoorbeeld,<br />

afhankelijk van hoe een stoel is getekend, zet hij aan om<br />

achterover te leunen of om actief rechtop te zitten. Op de<br />

ene stoel zit je eleganter dan op de andere.<br />

Een horloge is kleiner dan een stoel…<br />

Uiteindelijk doet het formaat er niet toe voor een<br />

ontwerper die zijn creativiteit wil botvieren. Het moet<br />

gewoon in de schaal passen. In de architectuur gebruikt<br />

men centimeters, design draait om millimeters. En als het<br />

om horloges gaat, gaan we naar μ of micrometers. Als het<br />

voorwerp een ziel heeften je aanspreekt, zijn grootte en<br />

volume niet meer van doorslaggevend belang. Met het<br />

Rado-horloge heb ik in minder dan drie dagen scherper<br />

leren kijken. Mijn tekeningen voor het project moesten<br />

uiteraard worden verkleind tot het formaat van het<br />

horloge. Ik ben uitgegaan van het model van 1962 en heb<br />

stap voor stap, met nederigheid en respect, toegevoegd<br />

wat kon worden verbeterd.<br />

Is een bestaand model hertekenen anders dan het<br />

creëren van een nieuw model?<br />

Wij proberen een object altijd te verbeteren, maar<br />

de aanvankelijke thema’s van een icoon blijven dezelfde.<br />

Dat geldt bijvoorbeeld evenzeer voor een Porsche 911:<br />

sommigen zullen liever in het origineel rijden, anderen<br />

in de nieuwste versie. Het is iets emotioneels. Voor een<br />

ontwerper is het moeilijker om een sterk ontworpen<br />

object aan te pakken, omdat je het risico loopt het te<br />

verarmen. Ik heb deze opdracht voor Rado dan ook<br />

ernstig genomen, met de nodige bescheidenheid. Een<br />

© BMW<br />

Het Luxury and<br />

Mobility-project voor<br />

BMW in 2015: een<br />

concept dat auto, boot<br />

en vliegtuig verenigt.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

43


1<br />

aanpak, in een toegevoegde waarde (de DiaStar-hoes,<br />

bijvoorbeeld) en in de beperking tot het essentiële in<br />

plaats van minimalisme tot elke prijs.<br />

Speelt, afgezien van het functionele aspect van<br />

tijdmeting, het ontwerp van een horloge een rol in de<br />

perceptie van het verstrijken van de tijd?<br />

Elk element heeft iets te maken met het verstrijken<br />

van de tijd: het spel van licht en schaduw op de wijzerplaat<br />

door de wijzers; een grafische weergave van de dag boven<br />

de datum op 6 uur; of de zes facetten van het kristal,<br />

die elk een decennium van het zestigjarige bestaan<br />

vertegenwoordigen. Het is allemaal gelinkt aan het<br />

verstrijken van de tijd. Een beetje zoals een ouderwetse<br />

zonnewijzer. Grijs is een neutrale kleur die licht en<br />

schaduw van de vooruitschrijdende tijd in een reflectie op<br />

de wijzerplaat extra accentueert.<br />

1. Alfredo<br />

Häberli is naast<br />

horlogeliefhebber<br />

ook een groot<br />

autoliefhebber, zoals<br />

je kan merken aan zijn<br />

boekenkast..<br />

2. De ontwerper en zijn<br />

Porsche 911 uit 1977.<br />

dergelijk iconisch object opnieuw ontwerpen was voor<br />

mij een hele eer. Ik heb geen seconde geaarzeld om het<br />

voorstel aan te nemen. Dat neemt niet weg dat ik het ook<br />

leuk zou vinden om ooit een nieuw horloge te ontwerpen.<br />

Op welke punten komen uw eigen waarden en de<br />

Rado-filosofie samen?<br />

Rado is een van de weinige merken dat zich verbindt<br />

met de designerwereld en bovendien de namen noemt<br />

van de ontwerpers met wie het samenwerkt. Ik heb<br />

bijvoorbeeld contact gehad met Omega, maar Omega<br />

wil mijn naam niet gebruiken. Dat is ook het geval in de<br />

automobielsector: ik heb een model ontworpen voor<br />

BMW, maar het merk wil me niet citeren. Net als Rado<br />

ben ik geïnteresseerd in materialen, in een inventieve<br />

U noemde de Porsche 911. Bent u een autoliefhebber?<br />

Zeker. Ik rijd met een zwartbruine Saab 900 cabriolet<br />

uit de jaren negentig, die ik zowel qua mechaniek als<br />

qua design mooi vind. Ik heb ook een Porsche 911 uit<br />

1977, met een verguld karakter. Voor BMW creëerde ik<br />

ooit een concept over luxe en mobiliteit. Dit project, dat<br />

een boot, een vliegtuig en een auto verenigde, werd in<br />

2015 gepresenteerd op het Milanese Salone del Mobile.<br />

Ik kreeg ook een opdracht voor een voertuig, waarvan de<br />

definitieve versie uiteindelijk werd gewijzigd, maar dit om je<br />

te vertellen: ik ben erg geïnteresseerd in de autowereld! In<br />

dezelfde mate als in die van het horloge. n<br />

www.rado.com<br />

www.alfredo-haeberli.com<br />

2<br />

© Christian Grund<br />

44<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


STERKEDRANK<br />

E<strong>EN</strong> LAATSTE NA DE WEG<br />

Het spreekt voor zich dat alcohol drinken en autorijden niet samengaan, tenzij je de volgorde van de acties omkeert. Genieten<br />

van een uitzonderlijke whisky na een rit is een geweldige manier om het rijplezier te verlengen of om te ontspannen.<br />

Jules Gevaert<br />

Whiskeys – dit zijn whisky’s uit de Verenigde<br />

Staten – kennen hun voor- en<br />

tegenstanders. Deze laatsten zijn niet<br />

noodzakelijkerwijs kenners, en vaak<br />

gooien zij ze op één hoop met bourbons. Toch is een<br />

Tennessee Whiskey niet zomaar een gewoon Amerikaans<br />

whiskey’tje, en ook niet per se een bourbon…<br />

De Schotse whisky’s zijn dan weer vermaard, maar ook<br />

hier gaat het aanbod van alledaags tot opmerkelijk.<br />

Dit voorjaar proefde <strong>Miles</strong> in gezelschap van experts<br />

drie uitzonderlijke whiskeys, elk in hun eigen categorie.<br />

G<strong>EN</strong>UMMERD<br />

Zoals de naam het al aangeeft, bevat een fles Jack Daniel’s Single Barrel Select whiskey<br />

van slechts één soort vat. Die vaten worden hoog onder de daken van het Jack Daniel’s<br />

barrel house in Lynchburg-Tennessee (VS) geplaatst, waar de voor deze zuidoostelijke<br />

staat kenmerkende temperatuurverschillen aanzienlijk zijn. Het resultaat is een grotere<br />

interactie tussen het hout en de whiskey. Elke fles draagt een nummer dat gekoppeld is<br />

aan het vat waarin de whiskey heeft gerijpt. Single Barrel Select is gebotteld op 45°, en<br />

combineert tonen van karamel en kruiden met heldere fruittonen. Die aroma’s benadrukken<br />

de kwaliteiten van een Tennessee Whiskey. Ideaal op zichzelf, met een druppel<br />

water of in een Old Fashion-cocktail (40 ml + suiker + Angostura bitter).<br />

www.jackdaniels.com<br />

www.woodfordreserve.com<br />

www.bowmore.com<br />

www.astonmartin.com<br />

PREMIUMS<br />

Bowmore en Aston Martin hebben hun<br />

krachten gebundeld om de Masters’ Selection<br />

22 Year Old te lanceren, een combinatie<br />

van single malt gerijpt op Amerikaanse<br />

eiken vaten en sherryvaten, maar ook<br />

twee millennials met premium whiskeys<br />

gedistilleerd in 1997 en 2000. In België zijn<br />

slechts 36 flessen Bowmore Aston Martin<br />

Masters’ Selection 22 Year Old verkrijgbaar.<br />

<strong>Miles</strong> proefde de inhoud van eentje ervan<br />

en vertrok rijkelijk verzadigd met de meest<br />

exclusieve taxi, ter beschikking gesteld<br />

door... Aston Martin. Van vakmanschap gesproken.<br />

GOEDE BOURBON<br />

Woodford Reserve is een van de meest iconische Kentucky Straight Bourbon whiskeys.<br />

Hij wordt gemaakt uit een mengsel van maïs (72%), rogge (18%) en gemoute gerst (10%),<br />

in de koperen distilleerketels van een van de kleinste distilleerderijen van de VS. Deze<br />

sterkedrank (43,2°) heeft meer dan tweehonderd detecteerbare aromatische noten. Het<br />

summum voor liefhebbers van dit typisch Amerikaanse product.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

45


GEURDESIGN<br />

E<strong>EN</strong> NEUS VOOR WAG<strong>EN</strong>S<br />

Autoparfums zijn een groeiend fenomeen, en achter elk autoparfum schuilt een ervaren neus. Verder heb je ook neuzen<br />

die auto-interieurs besnuffelen. De geuranalyseploeg bij autofabrikanten, ook wel ‘het neuzenteam’ genoemd, spoort<br />

storende geurtjes op. Auto-onderdelen in onfris ruikende kunststof, leder dat naar visolie ruikt of bodemtapijten die een<br />

uiengeur verspreiden krijgen zo geen enkele kans!<br />

Anja Van Der Borght<br />

hebben een bijzondere<br />

invloed op onze psyche”, aldus<br />

Kristof Lefebre, parfumeur en<br />

oprichter van Miglot Fragrance<br />

Lab in Gent. “Ze werken in<br />

op onze emoties. Ze creëren<br />

in een bepaalde ruimte een<br />

“Geuren<br />

sfeer die bepaalt hoe we ons<br />

voelen en gedragen. Premium merken zoals Mercedes, BMW,<br />

Audi en anderen hebben dat goed begrepen. Zij bieden al<br />

geruime tijd – ook vanuit het standpunt van een soort van<br />

luxebeleving – geuren aan in hun meest exclusieve wagens.<br />

Het concept zal binnen enkele jaren ongetwijfeld ook ingang<br />

vinden bij de andere automerken. Met andere woorden, als<br />

consument zal je bij elke wagen een geurdispenser kunnen<br />

uitkiezen. Vandaag werken automerken met cartridges, al dan<br />

niet in de vorm van een flesje – meestal in het handschoenkastje<br />

– dat om de zoveel seconden de gekozen geur in het<br />

wageninterieur verspreidt. Bij de Audi A8 bijvoorbeeld heb je<br />

de keuze uit een zomer- en een wintergeur. Deze zijn ontwikkeld<br />

door Robertet, een gekende Franse geur- en smaakstoffabrikant<br />

uit Grasse. Tijdens de rit kan je bepalen welke geur<br />

je verkiest. Bij de meeste andere merken is dat echter niet<br />

het geval: je bent gebonden aan de bij het vertrek gekozen<br />

geur. In de toekomst zullen meer universele systemen op de<br />

markt komen waarbij men naar gelang van de bestuurder, de<br />

mood of het moment van de dag de geur kan aanpassen. Een<br />

oppepper ’s ochtends en een ontspannende geur ’s avonds?<br />

Of net omgekeerd? Er wordt bovendien al volop onderzoek<br />

gedaan naar hoe we door middel van geuren de files minder<br />

geagiteerd kunnen trotseren, welke geuren verkeersagressie<br />

verminderen of hoe we langer alert kunnen blijven. Iemand<br />

die de uitgestrekte, monotone snelwegen van de VS berijdt,<br />

zal baat hebben bij een andere geur dan wie ’s ochtends het<br />

centrum van Brussel binnenrijdt. Alles draait om personalisatie:<br />

wil je ’s avonds onderweg naar huis iets rustgevends,<br />

of net niet? Wat stimuleert jou ’s morgens onderweg naar je<br />

werk? Het is een mooi gegeven dat dit voortaan naadloos kan<br />

worden geïntegreerd in een wagen.” Lefebre ontwikkelde<br />

enkele maanden geleden trouwens ook een specifieke geur<br />

1<br />

© Matt Robinso<br />

46<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


voor een Gentse autoverzamelaar. “De man in kwestie wilde<br />

dat de auto-interieurs van zijn collectiemodellen altijd lekker<br />

en als nieuw ruiken, ook al zitten er oldtimers in zijn verzameling”,<br />

vertelt Lefebre. “Heel zijn wagenpark moest naar die ene<br />

specifieke autogeur ruiken, maar buitenstaanders mochten<br />

het niet verwarren met een geurspoor achtergelaten door iemand<br />

die pas in de auto had gezeten. Daarom stopten we in<br />

de geur een lederfacet dat we uitbreidden met enkele houttoetsen<br />

om de geur body en karakter te geven.”<br />

Nieuwe uitdagingen<br />

Naast de geurexperten alias de ontwerpers van parfums telt<br />

de autosector ook neuzen die wagens besnuffelen. Maria<br />

Bernander, expert gezondheidseffecten inzittenden bij Volvo<br />

Cars, werkt met de neuzen in het data-analyseteam bij<br />

Volvo Zweden. “Wij kiezen er bewust voor om ‘gewone’ mannen<br />

en vrouwen uit ons data-analyseteam aan de diverse interieurcomponenten<br />

van onze wagens te laten ruiken”, zegt<br />

Bernander. “Zij hebben in tegenstelling tot neuzen geen<br />

extragevoelig reukorgaan, en zijn daardoor meer representatief<br />

voor wat de gemiddelde consument in de wagen ervaart.<br />

De leden van onze neuzenploeg behoren tot een bepaalde<br />

leeftijdscategorie (jonger dan vijftig). Zij mogen niet<br />

lijden aan een ziekte die hun reukorgaan beïnvloedt.” Vooraleer<br />

in de montage te gaan, passeert er van elk interieurmateriaal<br />

of -onderdeel, klein tot groot, een exemplaar bij Maria<br />

en het data-analyseteam. “We werken met een schaal van<br />

één tot zes, waarbij je bij ‘één’ niets ruikt en bij ‘zes’ de geur<br />

niet kan verdragen”, vertelt Bernander. “Omdat geur niet objectief<br />

is, gaan wij op zoek naar geuren die aanwezig zijn of<br />

“IEMAND DIE DE<br />

UITGESTREKTE,<br />

MONOTONE<br />

SNELWEG<strong>EN</strong> <strong>VAN</strong><br />

DE VS BERIJDT, ZAL<br />

BAAT HEBB<strong>EN</strong> BIJ E<strong>EN</strong><br />

ANDERE GEUR DAN<br />

WIE ’S OCHT<strong>EN</strong>DS<br />

HET C<strong>EN</strong>TRUM<br />

<strong>VAN</strong> BRUSSEL<br />

BINN<strong>EN</strong>RIJDT.”<br />

zodanig storen dat je ze niet kan verdragen. We gebruiken<br />

enkel onze neus als meetinstrument, besnuffelen elk interieuronderdeel<br />

in de ontwikkelingsfase en voorkomen zo<br />

dat onwelriekende onderdelen in montage gaan. Maar ook<br />

dat is weer subjectief. Ikzelf zoek naar chemische geuren of<br />

sterke, onaangename geuren, maar mijn Chinese collega’s<br />

vinden doorgaans andere dingen onaangenaam ruiken. Het<br />

heeft te maken met hoe je bent opgevoed, wat je gewend<br />

1. Kristof Lefebre,<br />

parfumeur en<br />

oprichter van Miglot<br />

Fragrance Lab,<br />

ontwikkelde enkele<br />

maanden geleden<br />

voor een Gentse<br />

autoverzamelaar een<br />

ecifiee aoger<br />

2. Maria Bernander,<br />

Technical Expert<br />

Occupant health<br />

effects Volvo Cars, aan<br />

het werk in haar labo<br />

en in de auto bij Volvo<br />

Zweden.<br />

2<br />

© Matt Robinso<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

47


Geur-cartridges<br />

worden bij BMW in<br />

geuren en kleuren<br />

aangeboden.<br />

bent en hoe je omgeving meestal ruikt. De Chinese markt is<br />

het meest veeleisend als het op geuren aankomt. De geur van<br />

‘nieuw’ die wij in Europa nog oké vinden, is dat niet in China.<br />

Chinezen willen eigenlijk dat de wagen zo min mogelijk ruikt.<br />

Bij Volvo Cars maken we ook gebruik van een roestvrijstalen<br />

kamer van één kubieke meter groot – die er als een grote<br />

oven uitziet – om de substanties die de materialen uitstoten<br />

te meten en te kijken welke geuren de materialen genereren<br />

wanneer we de temperatuur opdrijven tot 65°C. Ervaren we<br />

storende geuren, dan kijken we met de toeleverancier hoe we<br />

die kunnen laten verdwijnen. Natuurlijk beoordelen we het<br />

auto-interieur ook wanneer het volledig klaar is. We trachten<br />

bij Volvo om geurtjes zo veel mogelijk te beperken, maar… heb<br />

je als consument toch last van een bepaalde geur, dan kan<br />

je jouw wagen in de zon parkeren. In de warmte verdampen<br />

geuren namelijk. Onze wagens worden ook al jarenlang geleverd<br />

met een luchtzuiveringsfunctie met actieve koolstof<br />

waarmee je de wagen via de airco zuivert en meteen ook de<br />

geurtjes verwijdert. Vandaag kan dit zelfs met de car-app. De<br />

autosector staat tegenwoordig trouwens voor nieuwe uitdagingen.<br />

Enerzijds vragen de neuzen zich af hoe gerecycleerde<br />

materialen of veganmaterialen de geur van auto-interieurs<br />

zullen beïnvloeden, en anderzijds hoe ze met geur het welbehagen<br />

tijdens autoritten kunnen verhogen. Een geurrijke<br />

toekomst verzekerd. n<br />

www.miglot.com<br />

www.volvocars.com<br />

Bij Mercedes is het<br />

Air-Balance pakket<br />

beschikbaar in alle<br />

topmodellen vanaf de<br />

C-Klasse.<br />

48<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


ARCHITECTUUR<br />

MICHELE DE LUCCHI OF DE<br />

GELUKKIGE UTOPIE<br />

Je kan een tedere dromer zijn en tegelijk een architect met lef, een verdediger van mens en natuur, de ontwerper van<br />

‘s werelds bestverkochte designlamp en ook nog de hand hebben in de look van Fiat of Ferrari. We hebben het hier<br />

over duizendpoot Michele De Lucchi (°1951). <strong>Miles</strong> ontmoette de Italiaanse architect-ontwerper op de aan hem gewijde<br />

tentoonstelling Futuro Gentile in het CID-Grand Hornu.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Bamboo Station uit de reeks Earth Stations:<br />

ontworpen om het welzijn van de mens en de<br />

gezondheid van de planeet te bevorderen.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

49


Novartis-paviljoen in<br />

Basel (Zwitserland):<br />

voor deze<br />

ontmoetings- en<br />

communicatieplaats<br />

gingen natuurlijke<br />

materialen en<br />

technologie hand<br />

in hand. De gevel is<br />

voorzien van 30.000<br />

led-lampen, en kan<br />

dankzij organische<br />

fotovoltaïsche cellen<br />

bewegende tekst en<br />

beeld weergeven.<br />

Grand-Hornu is groots. Het ontwerp<br />

van de Doornikse architect Bruno<br />

Renard maakt de site tot een van de<br />

mooiste plekken van de 19e eeuwse<br />

industriële revolutie, en het is vandaag<br />

een van dé culturele parels van<br />

Henegouwen. Dit voormalige mijncomplex,<br />

dat tussen 1810 en 1830 in<br />

neoklassieke stijl werd gebouwd en tot de jaren 1950 in bedrijf<br />

bleef, werd door de UNESCO tot Werelderfgoed uitgeroepen.<br />

Het aan het einde van vorige eeuw gerestaureerde complex<br />

huisvest vandaag het MAC’s (Musée des Arts Contemporains)<br />

en het CID (Centre d’Innovation de Design).<br />

Nog tot 27 augustus toont het centrum voor innovatie en ontwerp<br />

het werk van de Italiaanse ontwerper-architect Michele<br />

De Lucchi.<br />

Een vriendelijke toekomst<br />

Futuro gentile, zo heet de expo, illustreert hoe een humanistische<br />

benadering evolueert van ambachtelijk experiment naar<br />

design en van visionair denken naar architectuur.<br />

“Het beroep van architect moet wel idealistisch zijn om van<br />

een dystopisch wereldbeeld op het milieu, de economie en<br />

het sociale de stap te zetten naar een utopie die je met de<br />

nodige goede wil kan waarmaken”, aldus Michele De Lucchi.<br />

Vanuit die idealistische instelling is de man niet alleen begaan<br />

met het huidige lot van onze planeet maar ook met het gelukkige<br />

voortbestaan ervan. De sleutel is in dit geval een architectuur<br />

die vooruitkijkt.<br />

Vrijheid en beperkingen<br />

De tentoonstellingszaal, voorbehouden aan objecten uit De<br />

Lucchi’s Produzione Privata, illustreert aan de hand van voorwerpen<br />

uit hout, metaal, glas, keramiek en textiel de zorg van<br />

de man en diens Milanese studio AMDL Circle om het experiment<br />

aan te moedigen en vakmanschap te cultiveren bij<br />

het ontwerp van meubels, accessoires, tapijten of lampen. Al<br />

deze objecten ontsprongen aan een creatief en vrij verlangen.<br />

Dit ambacht volgt niet de regels van de markt, maar is het<br />

resultaat van onderzoek naar het vermogen om designobjecten<br />

te maken die de essentie van de materialen naar waarde<br />

schatten en onverwachte vormen in de verf zetten.<br />

“Ik wil een ontwerp aanbieden dat meer vertegenwoordigt<br />

dan wat de markt vraagt”, zegt De Lucchi. “De markt vertegenwoordigt<br />

wat eigenlijk al bestaat. En marketing vindt<br />

dat het gepast is om gaten in deze markt op te vullen. Het<br />

leven zelf evolueert nochtans los van deze markt, die altijd<br />

een beetje te laat komt. In de lift van mijn atelier in Milaan,<br />

dat vier verdiepingen telt, heb ik een opschrift aangebracht:<br />

Geef de klant niet wat hij wil. Geef hem iets waarvan hij nooit<br />

had durven dromen. Wij zijn er niet om aan eisen te voldoen,<br />

Michele De Lucchi (in<br />

het midden) met zijn<br />

naaste medewerkers<br />

van AMDL Circle:<br />

Davide Angeli, Deputy<br />

Managing Director<br />

(links) et Angelo<br />

Micheli, Managing<br />

Director (rechts).<br />

© Pasquale Abbattista.<br />

50<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


maar om méér te bieden. Wij moeten de mensen een positieve<br />

utopie aanreiken. Een architect werkt aan de toekomst.<br />

Een voorwerp of de architectuur van een gebouw ontwerpen,<br />

dat betekent: iets creëren wat nog niet bestaat. Wij staan voor<br />

klimatologische, economische en sociale uitdagingen. Het is<br />

onze verantwoordelijkheid om de voorwaarden te scheppen<br />

om deze vraagstukken op te lossen. Momenteel bestaat ons<br />

beroep te veel uit het aanpakken van technische beperkingen,<br />

waardoor we aan vergunningen sleutelen die op maat<br />

van het een of het ander zijn geformatteerd. Ik geloof dat een<br />

architect het leven moet bekijken vanuit een filosofische benadering<br />

van vrijheid, in plaats van ervoor te zorgen dat het te<br />

creëren product volgens beperkingen wordt gemaakt. Alles<br />

wat onder dwang wordt gebouwd, wordt zelf dwang.”<br />

HET PARCOURS <strong>VAN</strong> MICHELE DE LUCCHI<br />

Architect, ontwerper en kunstenaar Michele De Lucchi (°1951) was,<br />

samen met Ettore Sottsass, een van de hoofdfiguren van de Alchimia- en<br />

Memphis-bewegingen in de jaren 1970 en 1980. Vervolgens was De Lucchi<br />

ontwerpdirecteur voor Olivetti (1988-2002). Hij is de bedenker van de<br />

bestverkochte lamp ter wereld, de Tolomeo, uitgegeven door Artemide<br />

en in 1987 bekroond met de Compasso d’Oro. De Lucchi ontwierp<br />

meubels voor toonaangevende Europese bedrijven, waaronder Fiat en<br />

Ferrari. Overal ter wereld voerde hij architectuurprojecten uit, onder<br />

meer voor Deutsche Bank, Novartis, het Neues Museum in Berlijn en de<br />

Gallerie d’Italia in Milaan, Turijn en Napels. Zijn Milanese studio ontwierp<br />

verlichting, objecten en meubilair voor grote designhuizen als Alessi,<br />

Artemide, Cassina, Hermès, Poltrona Frau en Unifor.<br />

Michele De Lucchi: Futuro gentile – in het CID tot 27 augustus 2023<br />

Vruchtbare architectuur<br />

Een andere zaal is gewijd aan zijn Earth Stations, en focust<br />

aan de hand van modellen, documenten en video’s op gebouwen<br />

die werden ontworpen om het menselijk welzijn en<br />

de gezondheid van de planeet te bevorderen. Hoe? Door de<br />

stimulering van menselijke interactie en een ethische relatie<br />

met de natuur. De Lucchi reikt ‘vruchtbare architectuur’ aan,<br />

die hij de naam Satellite Stations meegaf. Dit zijn kleine bezinningsplaatsen,<br />

serres, loges of houten paviljoenen die na<br />

verloop van tijd opnieuw humus kunnen worden. De architect<br />

verkent hier de verhouding tussen de gebouwde omgeving<br />

en de natuurlijke wereld, en benadrukt zo het belang van<br />

het creëren van vruchtbare bouwsels, die op een dag de bodem<br />

waarin ze zijn geënt zullen kunnen voeden. Dus: houten<br />

structuren die na verloop van tijd transformeren en terugkeren<br />

naar de aarde.<br />

Provocatiewoningen<br />

De tentoonstelling is geenszins een retrospectief van het werk<br />

van Michele De Lucchi: noch zijn beroemde Tolomeo-lamp,<br />

noch de stoel First uit zijn Memphis-periode zijn er te zien.<br />

Achteraan krijgt een zaal de titel ‘Provocaties en paradoxen’<br />

mee. Hier vertellen maquettes en een selectie tekeningen het<br />

verhaal van zijn Abitazioni Verticali (verticale woningen), provocerende<br />

architectuur met een destabiliserende uitstraling.<br />

De Abitazioni Verticali grijpen terug naar de oorsprong van<br />

De Lucchi’s traject en werpen een bijzonder licht op de aard<br />

van zijn werk tot op heden.<br />

De getoonde voorwerpen en documenten gebruikte<br />

hij namelijk voor zijn eindwerk aan de Architectuurfaculteit<br />

van Firenze in 1975.<br />

Met dit aparte architecturale<br />

concept wilde De Lucchi experimenteren<br />

met nieuwe<br />

gedragsvormen. “Mijn bedoeling<br />

was om mensen<br />

aan te sporen tot bewustwording<br />

van hun eigen lichaam en aanpassingsvermogen,”<br />

legt hij uit. “Ik<br />

wilde de idee tot een paradox<br />

voeren. Een reactie uitlokken.<br />

Als we in het gewone leven<br />

worden gestimuleerd om<br />

te reageren en gevaar te<br />

vermijden, worden we<br />

bewuster van de werkelijkheid<br />

om ons heen, waardoor we proactief kunnen zijn<br />

en elk moment intens kunnen beleven.”<br />

Dit uitgangspunt is zeker relevant voor de opzet van de tentoonstelling,<br />

want het benadrukt dat het verbeelden van architectuur<br />

en voorwerpen helemaal geen passieve activiteit<br />

is. Het impliceert een actieve houding tegenover een werkelijkheid<br />

in constante transformatie, en wil de reactie van de<br />

mens op de evolutie stimuleren.<br />

“Mijn idee is om eenvoudige en gelukkige alternatieven te<br />

bieden voor conventies, voor wat al bestaat. Als mens kunnen<br />

we de veranderingen die het gevolg zijn van de evolutie<br />

van het leven immers opvangen. We zullen ons hierbij vaker<br />

moeten beroepen op ons geweten, en minder vaak op onze<br />

gewoonten, willen we duurzaamheid in de hand werken.”<br />

Het werk en gedachtengoed van Michele De Lucchi verdienen<br />

het zeker om idealistisch te worden genoemd. Gezien de<br />

evolutie van onze wereld misschien zelfs profetisch… n<br />

www.cid-grand-hornu.be<br />

www.amdlcircle.com<br />

www.micheledelucchi.it<br />

Tolomeo (1987),<br />

uitgegeven door<br />

Artemide: de<br />

bestverkochte<br />

designlamp<br />

ter wereld.<br />

© Luca Tamburlini<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

51


ARCHITECTUUR<br />

E<strong>EN</strong> HUISMUSEUM<br />

Wat ooit een elegante art nouveau-burgerwoning was, is nu een museum: Maison Hannon. Niet zomaar een museum,<br />

maar een ‘huismuseum’. Het kunstwerk – want dat is het – moet opnieuw de warmte uitstralen van een privéwoning.<br />

Chris Vermuyten<br />

Maison Hannon werd ooit met veel<br />

liefde gebouwd, bewoond en gekoesterd.<br />

Later raakte het in verval,<br />

en uiteindelijk werd het gered<br />

van de afbraak door de Koninklijke<br />

Commissie voor Monumenten<br />

en Landschappen. Nu herrijst het<br />

in al zijn glorie. Je kan er opnieuw<br />

van genieten, en wat meer is: je kan de volledige restauratie<br />

op de voet volgen. Maison Hannon is opnieuw een huis, en<br />

vandaag is het eveneens een museum.<br />

In 1902 startte de Belgische Edouard Hannon samen met<br />

zijn Franse vrouw Marie Debard met de bouw van hun<br />

huis in Brussel. Ingenieur Hannon had al de hele wereld<br />

afgereisd voor zijn werkgever Solvay. Hij was gefascineerd<br />

door fotografie, en was zelf een verdienstelijke fotograaf.<br />

Toen hij in 1900 de Wereldtentoonstelling in Parijs bezocht,<br />

sloeg de art nouveau-vlam over. Hij nam contact<br />

op met zijn vriend, de Belgische architect Brunfaut, en<br />

gaf hem de opdracht een uniek huis te creëren. De inspiratie<br />

kwam zowel van tijdgenoot Victor Horta als van<br />

Henry Van de Velde. Op 10 augustus 1904 trok het echtpaar<br />

in de gloednieuwe woning in.<br />

Brusselse toets<br />

Gregory Van Aelbrouck, historicus en conservator van<br />

Musée Hannon, vertelt: “Het oorspronkelijke idee kwam<br />

dan misschien van de Parijse Art nouveau, toch moeten<br />

we ervan bewust zijn dat de Belgische art nouveau fundamenteel<br />

verschilt van die van Parijs. Brussel had op<br />

het einde van de 19e eeuw een florerende industrie en<br />

economie, waardoor een nieuwe gegoede burgerklasse<br />

ontstond. Die mensen haalden hun ideeën uit de opkomende<br />

industrie. Ook in hun privéwoningen, de nieuwe<br />

huizen van de bourgeoisie, maakten ze graag gebruik van<br />

metaal en glasramen. In Parijs was de toepassing van art<br />

nouveau eerder collectief: men bouwde métrostations,<br />

restaurants en grootwarenhuizen in Art nouveau-stijl.<br />

Hannon was duidelijk een aanhanger van de Belgische<br />

stijl. Zijn woning is een echt woonhuis, geen hotel. De eet-<br />

1. Gregory Van<br />

Aelbrouck, historicus<br />

en conservator van<br />

Maison Hannon.<br />

2. Maison Hannon,<br />

een uitzonderlijke<br />

gevel voor een huis en<br />

een museum.<br />

3. Maison Hannon,<br />

toen het nog door<br />

de eerste eigenaars<br />

bewoond was.<br />

1<br />

2<br />

52<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


3<br />

plaats bijvoorbeeld beschikte slechts over 12 stoelen. Het<br />

was dus niet de bedoeling dat er grote recepties in zouden<br />

plaatsvinden.”<br />

Joie de vivre<br />

Het huis toont heel wat persoonlijke toetsen. Gregory Van Aelbrouck:<br />

“Edouard Hannon was gepassioneerd door de wereld<br />

van de fotografie. Hij hechtte daarom veel belang aan het<br />

gebruik van licht. Het huis staat op een hoek, op die manier<br />

stroomt er langs alle kanten licht naar binnen. Ook Hannons<br />

afkomst speelt mee. Zijn vader was professor botanica aan<br />

de ULB, zijn zus was mycologe. De Art nouveau-krullen en<br />

de referenties aan planten en bloemen waren hem dus erg<br />

genegen. Vergeten we ook de prachtige serre niet. Planten<br />

waren via zijn vader en zus duidelijk ingebed in de levensstijl<br />

van de man. Verder valt het fresco in de inkomsthal op. Het<br />

stelt een herderskoppel voor dat een zonsondergang bewondert,<br />

een referentie naar het echtpaar Hannon. Zij trokken in<br />

het huis in toen ze al 50 waren, ze beleefden er hun gouden<br />

jaren. Het herderskoppel – of het couple doré – kijkt naar de<br />

zonsondergang, het heure dorée. Maison Hannon straalt de<br />

levensvreugde uit van een gesetteld koppel. Het huis is geen<br />

showroom, het diende niet om op te scheppen naar het publiek<br />

toe. De persoonlijke toetsen getuigen eerder van intimiteit<br />

en authenticiteit.”<br />

Opzoekwerk<br />

Leuk weetje: in die mooie hoekserre komen de juiste planten,<br />

niet zomaar de eerste de beste orchideeën maar planten<br />

die aan het begin van de vorige eeuw beschikbaar waren. Die<br />

informatie is eenvoudig te achterhalen, want Edouard Hannon<br />

hield alle officiële documenten zorgvuldig bij. Zo ook de<br />

invoerdocumenten van de douane in verband met de aankoop<br />

van uitheemse planten. Allemaal zijn ze terug te vinden<br />

op de talloze foto’s die Hannon van zijn woning maakte. De<br />

binnenhuisinrichting is op dezelfde manier te reconstrueren.<br />

Een deel van de meubels staat nu in Parijse musea, een ander<br />

deel zal opnieuw gemaakt worden.<br />

In juni zal de gelijkvloerse verdieping helemaal klaar zijn. De<br />

bovenste verdieping wordt een tentoonstellingsruimte, maar<br />

later wordt die ook volledig opnieuw ingericht zoals ze vroeger<br />

was. “We maken van de nood een deugd. Het publiek<br />

krijgt op deze manier steeds wat nieuws te ontdekken. Tentoonstellingsruimten<br />

worden woonkamers of slaapkamers.<br />

Het wordt sowieso een museum in verandering. Extraatje<br />

voor de bezoekers: we zijn ook verbonden aan het Hortamuseum,<br />

zodat kruisbestuiving tot de mogelijkheden behoort.”<br />

Kortom, dit wordt vooral een museum waar je zo zou intrekken.<br />

Een écht huismuseum, dus. n<br />

Opening: 1 juni 2023<br />

www.maisonhannon.be<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

53


MODE<br />

GEKLEED IN M<strong>EN</strong>SELIJKHEID<br />

Zich in Jan-Jan Van Essche (42) kleden appelleert aan alle zintuigen en zelfs aan het geweten. Zijn<br />

ver weg van de platgetreden paden ontworpen herenkleding wordt ook door vrouwen gedragen.<br />

De man maakt mode zonder trendy te zijn. Vanuit zijn rol als verkenner geeft hij zijn kleding een<br />

plaats in het heden en de toekomst. Tijdloos betekent voor hem eerst en vooral duurzaam.<br />

Serge Vanmaercke<br />

1<br />

54<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


2a 3<br />

4<br />

2b<br />

Bij ons kenden slechts een paar ingewijden<br />

hem toen <strong>Miles</strong> Jan-Jan Van Essche<br />

afgelopen november uitnodigde voor<br />

een ontmoeting.<br />

Sindsdien maakten we achtereenvolgens<br />

kennis met een defilé op een magische<br />

plek in Firenze, de kostuums<br />

van de zangers, het koor en de dansers<br />

van Opera Ballet Vlaanderen in Satyagraha (een stuk van de<br />

Amerikaanse componist Philip Glass) en een reeks lovende<br />

artikelen in de internationale pers naar aanleiding van het<br />

Florentijnse defilé. In België zijn singer-songwriter Tamino en<br />

rapper Baloji fan. Je vindt zijn kleding bij Stijl – het Belgische<br />

epicentrum om hedendaags kledingontwerp te shoppen – in<br />

de Brusselse Dansaertwijk.<br />

Zijn eigen winkel, Atelier Solarshop (een voormalige winkel voor<br />

zonnepanelen) in de Dambruggestraat 48 in Antwerpen, ligt in<br />

een wijk met een populair verleden, ver weg van de drukte van<br />

de Antwerpse fashionista’s. Hier werkt hij af en toe samen met<br />

zijn partner, assistent en rechterhand Piëtro Celestina.<br />

Complexe eenvoud<br />

“Mijn kleren worden in kleine aantallen in Europa gemaakt,<br />

met hoogwaardige stoffen, voornamelijk afkomstig uit Japan”,<br />

legt Van Essche uit. “Dit zijn nicheproducten. Onze prijzen<br />

zijn redelijk maar vallen in een vrij hoog segment. Een<br />

tweede lijn, Project O, is meer betaalbaard met minder dure<br />

stoffen en toegevingen op de afwerking aan de binnenzijde.”<br />

De kwaliteit, snit, vouwen, afwerking: alles weerspiegelt de<br />

research van Van Essche en laat de drager een veelheid aan<br />

verborgen details ontdekken.<br />

Omdat zijn kleren niet bedoeld zijn om borstkas, taille of heupen<br />

te benadrukken passen ze zowel mannen als vrouwen,<br />

“op dezelfde manier als een boubou in Afrika of een kimono<br />

in Japan”.<br />

De research naar patronen, snit en afwerking van de meest<br />

uiteenlopende kleding – van werkkleding tot traditionele Japanse,<br />

Malinese en Arabische kleding, van poncho’s tot westerse<br />

klassiekers als jeans of perfecto – maakt van Jan-Jan<br />

Van Essche als het ware een antropoloog die de studie van<br />

de menselijke soort in de samenleving heeft uitgebreid tot<br />

hetgeen deze soort draagt. “Het kledingstuk gaat een intieme<br />

relatie aan met de bijna naakte huid, en beïnvloedt daardoor<br />

het gedrag en zelfs de gemoedstoestand van de persoon die<br />

het draagt. Het geklede lichaam wordt zelfbewust en ontwikkelt<br />

een eigen taal”, stelt hij.<br />

Hier en daar een discrete geometrie in de stof, schouders in<br />

het verlengde van hals en mouwen, slimme assemblage… Voor<br />

welk motief ook, of de textuur of hoe het stuk valt, tot zelfs de<br />

drapering van de stoffen, geldt: de look mag dan al minimalistisch<br />

lijken, toch is de structuur en het materiaal van Jan-Jan<br />

Van Essches kledingstuk erg complex. “Ik werk met natuurlijke<br />

materialen: linnen (ramee), katoen, wol, washi (Japans papier)…<br />

en gebruik zeer zelden een synthetische component.”<br />

De bewegingen van het lichaam, groots of nauwelijks waarneembaar,<br />

flatteren een creatie van Jan-Jan Van Essche door<br />

de fluïditeit ervan te benadrukken.<br />

Triggered<br />

Jan-Jan Van Essche – kalm en beheerst, maar daarom niet<br />

minder spraakzaam – gebruikt vaak de term trigger (in de<br />

betekenis van je te beroeren, aan te spreken of iets in gang<br />

te zetten): “Wat je al lang kent, zal je minder beroeren, de<br />

overeenkomsten tussen periodes en culturen die boeken en<br />

reizen oproepen spreken me aan omdat ze me in staat stellen<br />

om een ‘basale menselijkheid’ te visualiseren. De snit en<br />

1. Jan-Jan Van Essche:<br />

buitengewoon, van<br />

het ontwerp tot de<br />

realisatie van een<br />

model.<br />

a e efil in<br />

Firenze: statisch en<br />

ontroerend.<br />

3. Silhouet uit de lentezomercollectie<br />

2023.<br />

4. Silhouet uit de<br />

herfst-wintercollectie<br />

2023-2024.<br />

“IK MAAK<br />

GEBRUIKSVOORWERP<strong>EN</strong>.<br />

DIE ZIJN BEDOELD OM<br />

TE DRAG<strong>EN</strong>, NIET ALLE<strong>EN</strong><br />

OM NAAR TE KIJK<strong>EN</strong>.”<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

55


patronen spraken me in dezelfde mate aan in Japan als in Turkije<br />

of Mali, een boek over Le Corbusier of de herinnering aan<br />

een tentoonstelling van Anni en Josef Albers in Parijs (nvdr: in<br />

het Musée d’Art Moderne, in 2021) kan plots, drie collecties later,<br />

inspiratie opwekken. Muziek beroert me: opera, pop, reggae,<br />

jazz, klassiek... maar ook literatuur en poëzie: Patti Smith<br />

of Ocean Vuong bijvoorbeeld, vanwege het virtuoze van hun<br />

eenvoud.”<br />

Clichés en kopieën zijn hem vreemd, maar gemeenschappelijke<br />

kenmerken kleding die op verschillende tijden of plaatsen<br />

werd gemaakt en gedragen, voeden een creativiteit die<br />

zich uit in een soort van omgekeerd multiculturalisme, dat ver<br />

afstaat van acculturatie of van culturele toe-eigening. “Als je<br />

reist is je blik alerter en je vermogen tot verwondering groter.<br />

Vervolgens kan je de verbanden leggen met je eigen cultuur<br />

en kennis”, benadrukt hij.<br />

Tijdloos is gelijk aan duurzaam<br />

De grens tussen kunst en toegepaste kunst is in het geval van<br />

Jan-Jan Van Essche een dunne lijn: “Ik maak gebruiksvoorwerpen,<br />

bedoeld om te dragen. Ik verwerp echter de term<br />

‘kunstenaar’ niet meer zo categoriek als vroeger.”<br />

Van een collectie op een andere blijft het thema vaak hetzelfde:<br />

“Ik maak gewoon vorderingen met de ontdekking van<br />

wat mij altijd al heeft geïnspireerd voor mijn research naar<br />

patronen en kledingvormen, naar bewegingsvrijheid en tijdloosheid.”<br />

Tijdloos betekent voor deze ontwerper in de eerste<br />

plaats duurzaamheid op het vlak van de kwaliteit van de stoffen,<br />

de snit en de kleuren. In tegenstelling tot ‘onafhankelijk<br />

van de tijd’. “Wij zijn immers allemaal kinderen van onze tijd.”<br />

“Mijn kleren zijn in de eerste plaats ontworpen voor wie ze<br />

draagt en pas daarna voor wie ernaar kijkt. Ik ga ook op zoek<br />

naar ideale universele snitten die bijna iedereen passen.” Een<br />

broek aantrekken en dan de afwezigheid van een naad opmerken<br />

waar je er eentje had verwacht, en dan weer volledig<br />

gebiesde binnennaad ontdekken: zoiets brengt het effect<br />

teweeg van een verfijnd geschenk aan jezelf. “In mijn opvatting<br />

van mode is dit een kwestie van respect voor de klant,<br />

wanneer je tot een bepaald prijs-kwaliteitsegment behoort.<br />

Mijn kleding staat veraf van het met logo uitgedoste T-shirt,<br />

gewoon in elkaar gezet met een overlock-steek. Sommige<br />

actoren in de mode-industrie hanteren graag een ironische,<br />

zelfs cynische toon. Zelf heb ik meer behoefte aan een koesterende<br />

benadering.”<br />

Zachtaardig en koppig<br />

Met zijn glimlachende gezicht van een wijze, bebaarde, geduld<br />

uitstralende jongeman, met een al even zachte als eigenzinnige<br />

blik – da’s namelijk wat je nodig hebt om dreadlocks<br />

te dragen die weldra de grond zullen raken! – eert<br />

Jan-Jan Van Essche een visie die even consequent is in wat hij<br />

wil doen als in wat hij zeker niet wil doen. Trouwens, durf hem<br />

niet kortweg Jan te noemen… hij zal niet reageren.<br />

De erkenning na de Florentijnse show op Pitti Uomo, ’s werelds<br />

hoogst gewaardeerde modebeurs voor mannen, zal<br />

ongetwijfeld een grotere vraag genereren. Van Essche is daar<br />

niet vies van. Zolang hij daarvoor zijn wel afgelijnde visie niet<br />

hoeft te veranderen. n<br />

www.janjanvanessche.com<br />

www.ateliersolarshop.be<br />

www.pittimmagine.com<br />

Jan-Jan Van Essche:<br />

een even zachte als<br />

eigenzinnige blik.<br />

56<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


LITERATUUR<br />

HET DETECTIVEVERHAAL VOORBIJ<br />

Dit jaar is het 120 jaar geleden dat de Belgische schrijver Georges Simenon ter wereld kwam.<br />

Hij werd de bestverkochte, meest vertaalde en vaakst bewerkte Franstalige romanschrijver van<br />

de 20e eeuw. <strong>Miles</strong> ontmoet zijn zoon John (°1947) die vertelt over het werk van zijn vader én<br />

diens belangstelling voor horloges en mooie auto’s.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Georges<br />

Simenon: de<br />

bestverkochte,<br />

meest<br />

vertaalde<br />

en vaakst<br />

bewerkte<br />

Belgische<br />

auteur van de<br />

20e eeuw.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

57


“MIJN VADER IS AL<strong>TIJD</strong><br />

E<strong>EN</strong> GETUIGE <strong>VAN</strong><br />

ZIJN <strong>TIJD</strong> GEWEEST.<br />

IN DIE OPTIEK SPEL<strong>EN</strong><br />

MOTORVOERTUIG<strong>EN</strong><br />

E<strong>EN</strong> ROL IN ZIJN<br />

WERK.”<br />

De hele Franse cinemawereld uit de<br />

vorige eeuw en zelfs een deel van<br />

de 21e eeuw lijkt wel eens te maken<br />

hebben gehad met Simenon.<br />

De allergrootste filmregisseurs<br />

stortten zich op zijn werk. Een afgemeten<br />

namedropping als bewijs:<br />

Jean Renoir, Julien Duvivier,<br />

Henri-Georges Clouzot, Marcel Carné, Henri Verneuil, Claude<br />

Autan-Lara, Edouard Molinaro, Jean-Pierre Melleville,<br />

Pierre Granier-Deferre, Bertrand Tavernier, Claude Chabrol,<br />

Serge Gainsbourg, Georges Lautner, Jacques Deray, Patrice<br />

Leconte... De lijst van beroemdheden die ooit een van Simenons<br />

personages speelden, is al even lang: Jean Gabin,<br />

Michel Simon, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Jean<br />

Rochefort, Philippe Noiret, Gérard Depardieu Jean-Louis<br />

Trintignant, Alain Delon, Martine Carol, Brigitte Bardot,<br />

Romy Schneider, Simone Signoret... Niet slecht voor een<br />

kleine Luikenaar uit de Cité Ardente.<br />

Goed gevulde biografie<br />

Georges Simenon was een productief schrijver die in alle<br />

prozagenres schreef: verhalen, kortverhalen, reisverhalen,<br />

reportages, autobiografie en romans. In de beginperiode<br />

– tijdens de jaren 1920 – schreef hij bijna 200 volksromans<br />

onder maar liefst 27 verschillende pseudoniemen. Kwantiteit<br />

ging hier niet ten koste van kwaliteit. André Gide<br />

(1869-1951), een schrijver van een heel ander register, was<br />

een van zijn grootste bewonderaars.<br />

Georges Simenon werd in 1903 in Luik geboren, in een<br />

bescheiden familie met Vlaamse voorouders uit Limburg.<br />

Hij startte, ambitieus, op zestienjarige leeftijd als journalist<br />

bij de Gazette de Liège alvorens hij net voor zijn twintigste<br />

verjaardag naar Parijs vertrok. Hij publiceerde eerst<br />

verhalen, kortverhalen en volksromans en werd beroemd<br />

door de uitvinding van het personage van inspecteur<br />

Maigret. Fayard publiceerde Maigrets eerste zaak in 1931.<br />

Simenon was nog geen dertig en kende onmiddellijk<br />

succes. De Maigret-serie zou in totaal 75 romans en 28<br />

kortverhalen tellen.<br />

In 1935 trok Simenon naar Gallimard, een uitgeverij bij dewelke<br />

hij alleen zijn zogenaamde romans durs zou publiceren,<br />

niet de detectiveverhalen, dus.<br />

Tijdens de bezetting vestigde de schrijver zich in de<br />

Vendée en schreef er Pedigree, een autobiografische roman<br />

over zijn kinder- en jeugdjaren in Luik. Vlaanderen<br />

en Nederland toonden al snel interesse in zijn werken,<br />

met de vertalingen Maigret in Holland (1933), Pieter de<br />

Let (1938) of nog, De familie Peeters en Haven in de mist<br />

(beide in 1944).<br />

Bij de bevrijding verhuisde Simenon naar de Verenigde<br />

Staten. Ook verliet hij Gallimard voor Les Presses de<br />

la Cité, en ging opnieuw aan de slag met het personage<br />

Maigret.<br />

Vanaf de jaren 1950 verwierf hij wereldwijd bekendheid:<br />

al zijn romans werden in die tijd onmiddellijk vertaald in<br />

het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Spaans en –<br />

hoewel minder systematisch – in een dertigtal andere talen.<br />

Vanaf dan publiceerde hij gemiddeld vier romans per<br />

jaar, afwisselend avonturen van Maigrets en romans durs.<br />

Wanneer hij in 1955 terugkeerde naar Europa, ging hij<br />

eerst in Zuid-Frankrijk, en twee jaar later in Zwitserland<br />

wonen.<br />

John Simenon, de<br />

tweede zoon van de<br />

beroemde schrijver.<br />

58<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


In 1972 kondigde Simenon het einde van zijn carrière van<br />

romanschrijver aan. Zijn werk onder zijn eigen familienaam<br />

telde op dat moment 193 romans en een honderdtal<br />

kortverhalen. Hierop waagde hij zich aan een nieuwe<br />

oefening: hij dicteerde zijn herinneringen en gedachten<br />

op een bandrecorder, en liet ze daarna uitschrijven en<br />

publiceren.<br />

In 1981 werd Simenons laatste boek, Mémoires intimes,<br />

gepubliceerd, gevolgd door Le Livre de Marie-Jo, na de<br />

zelfdoding van zijn dochter.<br />

Hij stierf in Lausanne in 1989.<br />

De affiche voor<br />

Bertrand Taverniers<br />

verfilming van een<br />

roman van Simenon<br />

waarin de tijd een<br />

primordiale rol speelt.<br />

Tijd en mobiliteit<br />

John, de tweede zoon van Georges Simenon, beheert<br />

sinds 1995 via Simenon.TM alle beeld-, morele en auteursrechten<br />

van zijn vader. We ontmoeten hem in Luik.<br />

Hoewel de handelingen van de personages centraal<br />

staan in de plot van Georges Simenons boeken, is hun<br />

mobiliteit in tijd en ruimte niet onbelangrijk, aldus John<br />

Simenon. “Mijn vader speelde met het tijdsverloop dat<br />

zich vandaag afspeelt, dat nog moet komen of dat al<br />

voorbij is”, verduidelijkt hij. “Veel van zijn boeken beginnen<br />

met een projectie in de toekomst, zoals Hij wist het<br />

niet, maar die dag zou dit of dat tot zus of zo leiden... De<br />

notie van tijd is dus erg aanwezig in zijn werk. Het meten<br />

van tijd en de horlogerie zijn ook uitgesproken aanwezig<br />

in L’Horloger d’Everton, dat Bertrand Tavernier in<br />

1974 voor de cinema bewerkte onder de titel L’Horloger<br />

de Saint-Paul, met acteurs Philippe Noiret en Jean Rochefort.”<br />

Simenons beroemde commissaris Maigret draagt trouwens<br />

een zakhorloge dat hij van zijn vader heeft geërfd,<br />

terwijl de andere inspecteurs in de serie een polshorloge<br />

dragen. Simenon hield ook in het echte leven van horloges.<br />

“Hij beschouwde er enkele als hele mooie voorwerpen.<br />

Zo droeg hij een Patek Philippe en een Omega, en<br />

was hij bijzonder gesteld op een groot Auricoste-horloge.<br />

Zelf koester ik een horloge waarbij Jean Cocteau een portret<br />

van mijn vader op de wijzerplaat heeft getekend.”<br />

“MIJN VADER<br />

SPEELDE MET HET<br />

<strong>TIJD</strong>SVERLOOP DAT<br />

ZICH <strong>VAN</strong>DAAG<br />

AFSPEELT, DAT NOG<br />

MOET KOM<strong>EN</strong> OF DAT<br />

AL VOORBIJ IS. DE<br />

NOTIE <strong>VAN</strong> <strong>TIJD</strong> IS DAN<br />

OOK ERG AANWEZIG<br />

IN ZIJN WERK.”<br />

Online ontdekken we ook dat een Jaeger-LeCoultre voor<br />

Hermès, die ooit toebehoorde aan Georges Simenon, in<br />

2020 openbaar te koop werd aangeboden.<br />

Hoewel het automobiel als zodanig geen hoofdrol speelt,<br />

is het in een aantal werken toch wel duidelijk aanwezig.<br />

We denken daarbij aan La Nuit du Carrefour (Het huis van<br />

de drie weduwen), Feux Rouges, L’Amérique en Auto, Une<br />

Vie comme Neuve... De auto symboliseert er soms een<br />

levensroute wanneer de inzittenden zich van de ene naar<br />

de andere plaats begeven, dan weer het voortschrijden<br />

van het leven, waaraan de sleutelfiguren, met hun auto<br />

gevangen in een monsterfile, niet kunnen ontsnappen,<br />

behalve op een keerpunt in hun leven. Na een ongeluk,<br />

bijvoorbeeld. En dan is er ook nog de binnenruimte van<br />

een wagen als besloten of intiem decor voor de hoofdrolspeler(s).<br />

“Mijn vader is altijd een getuige van zijn tijd geweest. In<br />

die optiek spelen motorvoertuigen een rol in zijn werk.<br />

Hoewel hij geen fan was van autotechniek, hield hij wel<br />

van mooie auto’s. Hij was geen echte kenner, maar toen<br />

hij het zich kon veroorloven, kocht hij de exemplaren die<br />

hij vanwege hun ontwerp mooi vond. Zo kocht hij een<br />

Rolls in Zwitserland in de jaren 1960. Hij bezat ook een<br />

Jaguar en een Land Rover.<br />

Eerder, toen we in de VS in een afgelegen deel van Connecticut<br />

woonden, waar de zomers zeer heet en de<br />

winters zeer koud zijn, reed hij met een Jeep. Toen hij<br />

midden jaren vijftig terugkeerde naar Europa, woonden<br />

we in Cannes waar hij rondreed in een Mercedes met<br />

vlindervleugels. We hadden toen echter ook een kleine<br />

groene Renault 4CV die we la grenouillette (het kikkertje)<br />

noemden. Aan het einde van zijn leven reed mijn vader in<br />

een Mercedes limousine, die ik van hem geërfd heb. De<br />

mobiliteit van zijn personages is altijd belangrijk geweest<br />

in zijn verhalen, net als zijn persoonlijke mobiliteit tijdens<br />

zijn leven.” n<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

59


REIZ<strong>EN</strong><br />

DE TRAGE KANT <strong>VAN</strong> DE COSTA BLANCA<br />

De voorkant van de Costa Blanca kent iedereen: Benidorm, de stranden, het nachtleven, de Middellandse Zee. In de rug<br />

van de witte kust ligt echter zo veel moois en lekkers. We gaan traag op verkenning. Costa Blanca Slow…<br />

Ben Herremans Foto’s: Mieke Florizoone<br />

DAG 1<br />

Goed geland in Alicante. Daarna rijden we noordwaarts richting<br />

Valencia, voorbij Benidorm, met zijn flatgebouwen ginds<br />

beneden en zijn blikkerende zee. We klimmen uit de Vall de<br />

Pop en doorkruisen een van meest bergachtige gebieden van<br />

Spanje, met 26 toppen van meer dan 1000 meter.<br />

Vall de Pop. In het lokale jargon heet de regio Jalón of nog<br />

Xaló. Men spreekt hier dan ook twee talen: Spaans en Valenciaans.<br />

‘Vall de Pop is een verzamelnaam voor acht dorpen’,<br />

vertelt de gids. Hij heet Joan of Juan maar feitelijk Jean-Bernard<br />

– hij is van Franse afkomst.<br />

Dorpen? Veeleer gehuchten. Als stippen hurken ze in de vallei.<br />

Als je erdoor rijdt, lossen ze na soms één straat al op in<br />

de achteruitkijkspiegel. Costa Blanc Slow verwijst niet alleen<br />

naar het tempo van de reiziger, het wil ook het erfgoed bewaren.<br />

‘De dingen mogen hier zijn zoals ze waren’, zegt Joan.<br />

We vertragen ook zelf, en kuieren door de straten als door de<br />

stilstaande tijd. Intussen zijn de kusttoeristen weg en niettemin<br />

dichtbij: op slechts een tiental kilometer ver kan je desgewenst<br />

aanknopen met strandgenoegens.<br />

Druiven en dromen<br />

Deze trip is ook: de vruchten van de aarde plukken. De riurau<br />

kenmerkt de regio architecturaal. Het is een eenvoudig<br />

gebouw met één open kant met zuilen en ronde bogen, de<br />

zogenaamd ulls (ogen) die zich naar de zon richten. Hierin<br />

worden sinds de 18e eeuw druiven gedroogd. Eerst dompelt<br />

men de druiven met een gaasmand (escaldà de la pansa)<br />

vijftien seconden lang onder in een mengsel met een bleekmiddel<br />

(lligiu) om hun vel poreuzer te maken. Daarna liggen<br />

ze op rieten matten te drogen. Deze droogtechniek danken<br />

de Spaanse rozijnboeren aan de Arabieren – de Moren hielden<br />

hier huis, ruwweg van 711 tot einde 13e eeuw, en dat laat<br />

sporen na.<br />

Van rozijnen naar wijn. Ook in de wijnbouw kreeg de plaatselijke<br />

bevolking lessen van hun bezetters: opnieuw van de<br />

Arabieren (zij legden de terrassen op de hellingen aan), maar<br />

voordien nog van de Romeinen en zelfs de Feniciërs. Pepe<br />

Mendoza is een begrip in de regio: het afzetgebied van dit<br />

wijnhuis strekt tot ver over de grenzen. Specialiteit is de moscatel<br />

of zoete muskaatdruif. ‘Hier krijgt hij door de nabijheid<br />

van de zee een zoute toets’, klinkt het tijdens de rondleiding<br />

Costa Blanca Slow, de<br />

charmante achterkant<br />

van Benidorm (hier:<br />

het bergdorp Sella).<br />

60<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


langs de wijngaarden. ‘Andere smaakmakers zijn ijzer en klei,<br />

waarvan er veel in de grond zit.’<br />

Het is nochtans een rode wijn van het domein, de Giró de<br />

Abargues, die recensent Robert Parker in 2020 uitriep tot wijn<br />

van het jaar. ‘Ik bouw geen wijnen maar dromen’, beweert<br />

Don Pepe.<br />

DAG 2<br />

We vatten de dag aan zoals we hem gisteren neerlegden: gedrenkt<br />

in wijn. Doorgedreven ecologisch leiden Oscar (29) en<br />

Marina (31), broer en zus, in Xaló het familiebedrijf Bodegas<br />

Rico Winery. ‘Het is een werk van 50 jaar, maar de druiven<br />

verbeteren al na 4 jaar’, zegt Oscar. Wat we proeven spreekt<br />

hem niet tegen. ‘We sporen verloren druivensoorten op en<br />

herstellen die in ere. We grijpen zo weinig mogelijk in in de<br />

wijngaard en wanneer we toch tussenbeide komen, kiezen<br />

we steeds voor natuurlijke oplossingen. Het belangrijkste van<br />

goede wijn is immers de grond.’<br />

Lekker lokaal<br />

In Xaló serveren Carnisseria Campanatge en La Vicentica lokale<br />

specialiteiten: sobrassada (een zachte worst van varkensvlees,<br />

twee soorten paprikapoeder, zwarte peper en zout),<br />

pelota (vleesballen), en morcilla de cebolla (bloedworst) bij<br />

de slager; empanadas (pasteitjes, die met amandel zijn onvergetelijk),<br />

ensaemadas (opgerolde zoete broodjes) en cocas<br />

(belegd plat gerezen deeg, bestaat in zowel zoute als zoete<br />

versies) bij de bakker.<br />

We lunchen in Senija, een dorp met muurschilderingen. Casa<br />

Manola schotelt de lokale keuken voor: espencat (een mengsel<br />

van rode peper, aubergines, ui en tomaat), een coca op basis<br />

van anjovis, paquetitos de col (gestoomd gehaktmengsel<br />

in koolbladeren), calidero (een gerecht van vis en rijst met de<br />

consistentie van een soep), bojos (met kaas en peterselie gevulde<br />

maïsbroodjes), een reusachtige pan arroz con chancho<br />

(de plaatselijke variant van paella, hier met varkensvlees, rode<br />

pepers en champignons). Hierop rukken ze nog met drie royale<br />

stroken taart aan, waaronder een onevenaarbare tarta de<br />

almendras (amandelen). De sfeer is hartelijk en ongedwongen,<br />

nog een kenmerk van deze Costa Blanca Slow.<br />

Aan het hooggelegen kerkhof van Lliber nemen we afscheid<br />

van Vall de Pop met een grandioos vergezicht: voor ons rekt<br />

de vallei zich uit en knielt voor de bergen van de Sierra de<br />

Alfaro.<br />

Onze wegen scheiden ook met die van Joan/Juan/Jean-Bernard<br />

– een goede gids is het begin van een vriend. Maar eerst<br />

ontvoert hij ons naar de badstad Calpe, want onze ogen<br />

willen El peñon de Ifach aanraken. Deze 332 meter hoge, in<br />

de zee uitstekende rots is vanop vele kilometers te zien. Een<br />

merkteken in het landschap.<br />

DAG 3<br />

De hof van olijven<br />

We slingeren door de bergen van de Sierra de Alfaro: de road<br />

tour (64 km) van Benissa naar Millena is onderdeel van Ruta<br />

99, een rit langs dertien vergeten dorpen met minder dan 100<br />

inwoners. Elke bocht dient zich aan als een jongensboek: erachter<br />

ontvouwen zich taferelen van groen en ferm glooiend<br />

landschap, en trosjes huizen die in slordige slagorde tegen de<br />

bergflanken schurken.<br />

Improviseren is prioritair – halthouden waar het je behaagt en<br />

daar neerstrijken voor een wandeling of welke soort stop dan<br />

ook. We hebben wel een bestemming, en die bereiken we ’s<br />

middags: de olijfoliefabriek van Millena, Almazara de Millena.<br />

Het is een familiebedrijf. Zoon Mauro Ferrando Villaplana (vijfde<br />

generatie) rijdt ons rond tussen ontelbare olijfbomen, zijn<br />

Range Rover klautert langs de steile hellingen. De terrassen<br />

voorkomen hier erosie. Hij toont de verschillende olijfsoorten<br />

Pepe Mendoza (met<br />

afzetgebied tot in<br />

België) maakt dromen<br />

van wijnen.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

61


1<br />

– blanqueta, arbequina, villalonga –, en de Phantom of the<br />

Opera, een boom van meer dan duizend jaar. De olijfcultuur<br />

gedijt hier al eeuwen, de oudste bomen dateren nog uit de<br />

Romeinse tijd. Almazara de Millena produceert ecologisch:<br />

in de fabriek persen ze olie van de olijven die particulieren<br />

aanvoeren.<br />

’s Avonds stranden we in de badplaats El Campello, ideale uitvalbasis<br />

voor het vervolg van onze plannen.<br />

DAG 4<br />

Wandelen langs de kloof<br />

Als een witte vlek kleeft het dorp tegen de Penya de Sella<br />

(penya betekent klif). We stoppen in Sella om er te stappen…<br />

in de smalle, steile straatjes maar vooral om de Ruta del Agua<br />

de Sella af te leggen. Deze verbindt de drie bronnen – Font<br />

Mayor, Font Alcantara en Font de l’Arc – die Sella van drinkwater<br />

voorzien. De tocht is licht avontuurlijk, en gids Roger<br />

Costa floreert als verteller van verhalen over de lokale flora.<br />

Na de lunch in het naburige Relleu, in dorpsrestaurant La<br />

Llavor, wacht de Pasarella de Relleu, een houten voetbrug<br />

die aan een loodrechte bergwand is vastgehecht en je langs<br />

een ware canyon voert, een kerf in de bergen van 60 meter<br />

diep. Aan het eind van het 212 meter lange pad biedt een<br />

glazen platform uitzicht op de bodem. Tikkeltje duizelingwekkend.<br />

DAG 5<br />

Hoog onder de aarde<br />

In Alicante wacht een ijzeren vogel, maar hij vliegt pas uit<br />

bij valavond en we vullen de dag als een gemiddelde toerist.<br />

Busot is in de bergen geschilderd en in het dorp bevat<br />

het Ethnic Music Museum de grootste collectie etnische<br />

muziekinstrumenten ter wereld. Je gelooft er je ogen niet,<br />

en ditmaal evenmin je oren.<br />

Enkele kilometers hogerop betreden we de Canelobre<br />

Caves, de toeristische attractie bij uitstek. De karstgrotten<br />

dateren van 7 miljoen jaar geleden. Ze strekken zich onderaards<br />

uit over een oppervlakte van meer dan 80.000<br />

m2. Een 45 meter lange tunnel loodst je naar het 70 meter<br />

hoge hoofdgewelf. Impressionant.<br />

Weer boven. Alicante ligt op 24 kilometer. Daar stijgen we<br />

weer op, met een hoofd vol moois. n<br />

www.costablanca.org<br />

www.spain.info<br />

2<br />

1. The Phantom<br />

of the Opera, een<br />

duizendjarige<br />

olijfboom.<br />

2. El peñon de Ifach.<br />

Dé rots van Calpe.<br />

62<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


3<br />

4<br />

COSTA<br />

BLANCA SLOW<br />

BETEK<strong>EN</strong>T<br />

OOK DE<br />

VRUCHT<strong>EN</strong><br />

<strong>VAN</strong> DE<br />

AARDE<br />

PLUKK<strong>EN</strong>.<br />

3. Gehaktmengsel in koolbladeren in<br />

Casa Manola.<br />

4. Ansjovis-paprika-tomaat in La Llavor.<br />

5. Olijven in Almazara de Millena.<br />

6. Amandelpasteitjes bij La Vicentica.<br />

5<br />

MILES LOGEERDE IN<br />

Casa del Maco in Benissa. Een<br />

luxueuze oase van rust tussen zee<br />

en bergen. Met een Frans-Belgische<br />

keuken.<br />

https://casadelmaco.com<br />

6<br />

Hotel Boutique Jova in El Campello.<br />

Met trendy bar en restaurant, en<br />

uitzicht op zee en strand.<br />

https://www.jovahotel.com<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

63


PORTRET<br />

VERDW<strong>EN</strong><strong>EN</strong> ELEGANTIE<br />

Ooit – het veranderde na de laatste eeuwwisseling – ontsproot mannelijke elegantie uit wellevendheid, eerder dan uit<br />

status. Een horloge, een auto, kleding weerspiegelden veel meer het kaliber van een persoonlijkheid dan het prestige<br />

van bezit. Voorbeelden? Winston Churchill, Gregory Peck, Bryan Ferry... en de man die ze allen overtreft: Gianni Agnelli.<br />

Jules Gevaert<br />

Giovanni Agnelli, een captain of industry<br />

als geen ander, verliet onze wereld<br />

in 2003. Getroffen door kanker<br />

stierf hij op 81-jarige leeftijd. Twintig<br />

jaar geleden lieten de inwoners van<br />

Turijn en de internationale jetset dan<br />

ook heel wat tranen om hem op zijn<br />

begrafenis.<br />

Hoe herinneren we ons Agnelli? Als de baas van Fiat<br />

en een Ferrari-liefhebber, wat in 1969 tot een huwelijk<br />

leidde. Als voorzitter van de club Juventus Turijn, die hij tot<br />

het einde bleef steunen. Als verzamelaar van auto’s en boten.<br />

Als verleider van menig vrouw, en vooral: als een van de meest<br />

elegante mannen van de 20e eeuw.<br />

Een elegantie waarvan de nonchalance majesteitelijk ontbrak<br />

bij een Charles III, of zelfs een Filip I, nochtans helemaal niet<br />

verstoken van het eerste.<br />

In Nick Hookers HBO-documentaire Agnelli (2017) verklaarde<br />

onze landgenote Diane von Fürstenberg – modeontwerpster<br />

én celebrity in de VS (waar onder meer Andy<br />

Warhol haar in zijn beroemde zeefdrukken vereeuwigde)<br />

– dat de charme en elegantie van de man gewoonweg onweerstaanbaar<br />

was. Ook Anita Ekberg, Pamela Churchill<br />

Harriman (de voormalige schoondochter van Winston<br />

Churchill) en, zo wordt gefluisterd, Jacqueline Kennedy waren<br />

er niet ongevoelig voor.<br />

Hij droeg zijn groot horloge over de manchet van zijn hemd.<br />

Hij liet de kraagpunten van zijn Oxford-hemd losgeknoopt en<br />

aarzelde niet om de smalle kant van zijn stropdas in de wind<br />

te laten wapperen onder de brede kant die hij graag vrij kort<br />

droeg.<br />

Wie hem goed kende, is het erover eens dat Agnelli’s savoirvivre<br />

op gelijke voet stond met zijn elegantie, nog lang voordat<br />

zijn zwarte haar zilver kleurde.<br />

De man studeerde in 1944 af in de rechten aan de universiteit<br />

van Turijn, wat hem voor de rest van zijn leven de bijnaam<br />

l’Avvocato opleverde, hoewel hij het beroep nooit uitoefende.<br />

Toch heeft hij zijn land vaak verdedigd op het internationale<br />

toneel. En… je hoeft niet per se arts te zijn om in Italië met<br />

Dottore te worden aangesproken.<br />

Of hij nu formeel gekleed ging of in een badhanddoek rondliep,<br />

Gianni Agnelli vertegenwoordigde de onnavolgbare Italiaanse<br />

bestudeerde ongedwongenheid die bekend staat als<br />

la sprezzatura. Hierbij liet hij altijd met het grootste gemak<br />

merken dat hij zich niet liet hinderen door om het even welk<br />

te strak zittend kledingstuk.<br />

Gianni Agnelli, een van<br />

de elegantste mannen<br />

van de 20e eeuw.<br />

Sprezzatura<br />

Agnelli mocht dan klassiek zijn in zijn kledingkeuze, hij was<br />

het minder in de manier waarop hij zijn kleren droeg. Hij<br />

droeg bottines onder een maatpak van de Milanese Caraceni.<br />

FORMEEL GEKLEED<br />

OF GEHULD IN E<strong>EN</strong><br />

BADHANDDOEK,<br />

GIANNI AGNELLI<br />

VERTEG<strong>EN</strong>-<br />

WOORDIGDE DE<br />

ONNAVOLGBARE<br />

ITALIAANSE ONGE-<br />

DWONG<strong>EN</strong>HEID OF<br />

SPREZZATURA.<br />

64<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


2<br />

1<br />

AGNELLI MOCHT<br />

DAN KLASSIEK<br />

ZIJN IN ZIJN<br />

KLEDINGKEUZE,<br />

HIJ WAS HET E<strong>EN</strong><br />

STUK MINDER IN DE<br />

MANIER WAAROP<br />

HIJ ZE DROEG.<br />

3<br />

4<br />

Het horloge over de manchet<br />

(1), de kraagpunten van zijn<br />

Oxford-hemden losgeknoopt<br />

(2) de das korter aan de brede<br />

zijde (3), kortom, een klassiek<br />

ongedwongen elegantie (4).<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV<br />

65


1<br />

Agnelli was zelfs<br />

in de aankleding<br />

van zijn jachten<br />

onconventioneel – hier:<br />

de Agneta (1) met zijn<br />

okerrode en de Stealth<br />

(2) met zijn zwarte<br />

zeilen.<br />

Stijl en pragmatisme<br />

Ondanks de beproevingen in zijn leven was Agnelli een levensgenieter,<br />

maar hij gaf nooit tekst of uitleg over zijn kleding<br />

of gedrag, en liet de meest uiteenlopende theorieën de<br />

vrije loop.<br />

Zo was volgens sommigen het horloge dat hij boven de manchet<br />

van zijn hemd droeg een Piëmontese gewoonte; volgens<br />

anderen verdroeg de man geen metaal op zijn huid. Hoe stijlvol<br />

het ook oogde, de kans is groot dat die gewoonte simpelweg<br />

praktisch was: aangezien Agnelli van horloges met een vrij royale<br />

diameter hield, nog lang voordat ze een modetrend werden,<br />

was het gewoon niet mogelijk om ze onder een elegant formaat<br />

van manchet te dragen. Wie vandaag rondloopt op een<br />

horlogebeurs, merkt aan de polsen nog altijd dat er heel wat<br />

volgelingen van Agnelli zijn. Zelfs ontwerper Valentino gaf toe<br />

dat hij zijn inspiratie bij hem vond.<br />

Bottines onder een maatpak mogen dan heiligschennis of<br />

ongepast lijken, in het geval van Agnelli was het een manier<br />

om de eigenheid van zijn stijl te benadrukken. Voor de<br />

pragmaticus die hij was, was het echter misschien louter een<br />

kwestie van steun en comfort na een ernstig ongeluk met zijn<br />

Ferrari in Monte Carlo, dat hem zeven beenbreuken kostte.<br />

2<br />

Auto’s en boten<br />

Dit weerhield Agnelli er niet van om zijn liefde voor snelheid<br />

en auto’s, alle auto’s, te behouden! Hij reed zowel met een Fiat<br />

125 als met een unieke Ferrari Testarossa Spider, een Fiat Panda<br />

4x4 Trekking en een Lancia Delta Integrale uit 1986 (waarmee<br />

hij tot het einde van zijn leven heeft gereden).<br />

Verder hield hij ook van de elegantie van boten, zoals zijn eerste<br />

zeilboot, de Tomahawk uit 1936 – ontworpen om deel te<br />

nemen aan de America’s Cup – die hij aan zijn zus Suzanne<br />

verkocht. Hij verkoos zijn Agneta uit 1951, met zijn prachtige<br />

okerrode zeilen. Zijn meer hedendaagse Stealth van 93 voet,<br />

met een romp van koolstofvezel, zwarte zeilen, witte stoelen<br />

en een dek in teak liet hij na aan zijn kleinzoon Lapo Elkann<br />

(46), die net als hij een fervent zeiler is en… naar verluidt de<br />

elegantie van zijn grootvader heeft geërfd. De cirkel is rond. n<br />

66<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


01.04.23<br />

28.05.23<br />

24H OF LE MANS<br />

100 YEARS OF<br />

RACE HISTORY<br />

IN THE SPOTLIGHT<br />

AT AUTOWORLD<br />

PARC DU CINQUANT<strong>EN</strong>AIRE 11<br />

1000 BRUSSELS<br />

AUTOWORLD.BE<br />

&<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV


MAÎTRE DES MATÉRIAUX<br />

*RESS<strong>EN</strong>TEZ-LE / RADO.COM<br />

CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC SKELETON<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!