14.07.2023 Views

Binnendijks 2023 27-28

Zomer editie 2023. Binnendijks van 14 juli 2023

Zomer editie 2023. Binnendijks van 14 juli 2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

www.binnendijks.nu<br />

EDITIE <strong>2023</strong><br />

Wij wensen iedereen EEN heel fijne ZOMER TOE<br />

Wij wensen iedereen een heel fijne beemster feestweek toe!


Binnen<br />

dijks<br />

Mededelingen<br />

voor de Beemster<br />

Uitgave van: “Stichting <strong>Binnendijks</strong>”,<br />

71e jaargang nr. <strong>27</strong>/<strong>28</strong> - 14 juli <strong>2023</strong><br />

Aanleveren kopij volgende<br />

<strong>Binnendijks</strong> vòòr 4 augustus 12.00 uur.<br />

LET OP: <strong>Binnendijks</strong> nummer 29 en 30<br />

komen te vervallen.<br />

Volgende verschijningsdatum:<br />

11 augustus <strong>2023</strong>.<br />

Kermisterrein<br />

Anouk Bijman, bewoner van het Janusz<br />

Korczakhuis aan de Middenweg, heeft<br />

zich in de afgelopen periode vooral bezig<br />

gehouden met het maken van een ook in<br />

omvang enorm kleurrijk kunstwerk van<br />

het kermisterrein. De botsauto’s, het reuzenrad<br />

en andere attracties zijn duidelijk<br />

herkenbaar. De tekening is enkele meters<br />

lang! Ik heb hierdoor nog meer zin gekregen<br />

in de Feestweek. Dank aan hem dat<br />

we het in <strong>Binnendijks</strong> mochten laten zien<br />

aan alle bewoners. Misschien krijgt het<br />

kunstwerk wel een plekje op de Buurt<br />

gedurende de Feestweek.<br />

GEERT<br />

Klassenfoto’s<br />

Alle scholen in de Beemster hebben<br />

enthousiast gehoor gegeven aan de<br />

oproep om een foto op te sturen van de<br />

(vertrekkend) groepen 8.<br />

De leerlingen vliegen na de zomervakantie<br />

educatief uit en zullen ongetwijfeld tal van<br />

nieuwe ervaringen opdoen. De oecumenische<br />

school de Wilgenhoek had nog geen<br />

scheidende groep 8. Zij staan er met alle<br />

leerlingen op.<br />

Vakantie<br />

Het thema van dit nummer is ‘Vakantie’. We hebben lezers gevraagd hun<br />

vakantieverhalen en magneetjes op te sturen. Het bleek dat de redactie zelf in<br />

ieder geval reislustig is. Verspreid door het magazine treft u diverse verhalen en<br />

magneetjes. Maar ook enkele suggesties voor stops in eigen regio.<br />

DE TOPPERS<br />

De Zomereditie fotoquiz heeft zo’n beetje alle onderdelen van de woning al<br />

voor de lens gehad. We gaan dit jaar tot het uiterste puntje. De vraag is simpel:<br />

op welk adres is de foto genomen?<br />

De fotograaf heeft bij het maken van de foto’s de volgende route genomen:<br />

Vanaf de Buurt de Middenweg tot aan de Volgerweg; Volgerweg tot aan de<br />

Wormerweg; Wormerweg tot aan de Rijperweg; Rijperweg tot aan de<br />

Jisperweg; Jisperweg tot aan de Hobrederweg; Hobrederweg tot aan de<br />

Middenweg; Middenweg tot aan de Buurt. Een (relatief) veilige fietsroute.<br />

Qua lengte twee blokken. Onze vormgeefster Inge heeft de foto’s in een<br />

willekeurige volgorde gezet. U heeft twee maanden de tijd om uw oplossing<br />

(bij voorkeur elektronisch) op te sturen naar redactie@binnendijks.nu of in te<br />

leveren bij drogisterij Jonker. De deadline is vrijdagmiddag 15 september<br />

12.00 uur. De uitslag komt in de papieren versie van 22 september.<br />

Om een beetje in de sfeer te komen: deze top van de Eenhoorn, wellicht de<br />

bekendste boerderij in de regio, valt buiten de quiz.<br />

Aanleveren advertenties en kopij<br />

vóór vrijdag 4 augustus 12.00 uur!<br />

GEERT<br />

3


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 5<br />

Voorafgaand aan de Beemster Feestweek <strong>2023</strong><br />

ZATERDAG 22 JULI <strong>2023</strong><br />

VISSEN<br />

In de wijk Groene Poort en Leeghwater, om 19.00 uur<br />

Een ploeg bestaat uit 5 personen waarvan één schrijver. Meld je aan om een dobbertje uit te gooien! Opgeven kan t/m donderdag<br />

20 juli <strong>2023</strong> via sport@beemstergemeenschap.nl o.v.v. teamnaam, deelnemers + leeftijden (indien kinderen) en 06-nummer.<br />

Inschrijfgeld bedraagt € 15,= per team, welke vooraf voldaan dient te worden (je krijgt een tikkie).<br />

VERVOER NAAR BEEMTER FAIRTERREIN<br />

Vanaf 12.30 uur rijdt de buurtbus vanaf Middelwijck een route door Middenbeemster naar het Beemster Fair terrein. Dit is bedoeld voor<br />

ouderen en mensen die slecht ter been zijn. De route is: Middelwijck - Klaas Hogetoornlaan - IJsbaan - Albert Heijn - Tobias de<br />

Coenestraat - B. Hollanderstraat - HM van Randwijklaan - Fairterrein. Als u hier gebruik van wil maken kunt u bellen naar Emmy<br />

Brouwer via T 0299 - 68 44 60. U kunt dan aangeven hoe laat u mee wilt en waar u wilt opstappen.<br />

UITGEBREID PROGRAMMA<br />

VAN BEEMSTER FEESTWEEK<br />

Van zondag 23 juli tot en met zondag 30 juli<br />

DAG 1 ZONDAG 23 JULI<br />

DUO POLDERSPELEN<br />

Tijdens de Beemster Fair op het autocross terrein<br />

aan de Rijperweg, van 12.00 uur tot 16.30 uur<br />

In verschillende leeftijdscategorieën wordt bij meerdere spellen<br />

gestreden wie het beste Beemster duo wordt! Iedereen van 12-70<br />

jaar kan meedoen. Prijsuitreiking rond 16.30 uur in de tent op het<br />

terrein van de Beemster Fair. Inschrijfgeld € 10,= per duo, welke<br />

vooraf voldaan dient te worden (je krijgt een tikkie). Aanmelden<br />

via: sport@beemstergemeenschap.nl, o.v.v. jullie namen, leeftijden<br />

en 06-nummer. Zodra betaling is voldaan en de bevestiging is<br />

ontvangen, is de inschrijving definitief. Deelnemers ontvangen een<br />

vrijkaart voor de Beemster Fair. Omdat niet alle duo’s tegelijk<br />

kunnen starten, zal het verdeeld worden over meerdere tijdsloten.<br />

Genoeg tijd dus om de Beemster Fair te bezoeken. Deelnemers<br />

zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.<br />

CONCOURS D’ELEGANCE<br />

Tijdens de Beemster Fair op het autocross terrein<br />

aan de Rijperweg, om 15.30 uur<br />

Paard en auto worden qua stijl aan elkaar verbonden. Informatie<br />

en aanmelden bij Erica Helder, e.helder@outlook.com of T 06 -<br />

20 39 60 47.<br />

MARKT OP DE BEEMSTER FAIR<br />

Lokale ondernemers, creatievelingen en verenigingen kunnen hun<br />

passie showen op onze boeren, culturele & creatieve markt tijdens<br />

de Beemster fair op 23 juli. Kramen zijn 4 meter en de markt duurt<br />

van 12.00 tot 16.30 uur. Kosten voor een kraam zijn € 25,= (als je<br />

van tevoren digitaal betaald vragen wij € 20,=). Neem contact op<br />

met Tiny Langeveld via T 06 - 52 05 43 03 of met Erica Helder via<br />

info@beemstergemeenschap.nl.<br />

BOERDERIJMIDDAG<br />

Tijdens de Beemster Fair op het autocross terrein<br />

aan de Rijperweg<br />

HONDENSHOW<br />

van 14.00 tot 14.30 uur.<br />

Iedereen met een lieve en betrouwbare hond, kan zich opgeven voor<br />

de hondenshow. Deelnemers mogen over hun hond vertellen en<br />

laten zien hoe goed hun hond het parcours kan afleggen. Een jury<br />

wijst de winnaar aan.<br />

RINGSTEKEN<br />

van 12.00 tot 14.00 uur<br />

Ponyruiters tot en met 15 jaar en maximaal D-pony’s kunnen<br />

meedoen aan de ringsteekwedstrijd. E wordt in draf, zonder<br />

rijzadel, met een stok geprobeerd om de ringen te steken.<br />

Aansluitend zal de ponykeuring plaatsvinden. Laat jouw pony<br />

zijn/haar stap en draf showen aan de hand. Hiervoor zullen<br />

aparte prijzen zijn. Deelname op eigen risico en het dragen van<br />

een goedgekeurde cap is verplicht.<br />

Ook kun je meedoen met de wedstrijd ‘Wie is het leukst verkleed’<br />

met het thema Boerenklederdracht. Hiervoor is een speciale prijs.<br />

Opgeven voor één of meerdere onderdelen op deze middag kan<br />

door vóór 20 juli een mail te sturen naar boerderijmiddag@<br />

gmail.com Met hierin je naam, leeftijd en die van je pony en/of


Wij wensen iedereen een<br />

gezellige Beemster kermis!<br />

Voor al Uw loodgieterswerkzaamheden:<br />

Installateur Cees van Baar<br />

Veldlust 9<br />

1462 PA Middenbeemster<br />

Tel: 06-23378639<br />

GAS - WATER - CV en<br />

ZINKWERK<br />

Zangvereniging Harmonie<br />

wenst iedereen een zonnige &<br />

zorgeloze zomer<br />

Wil je dat zonnige, zorgeloze gevoel<br />

na de zomer vasthouden?<br />

Kom dan zingen bij ‘Harmonie’!<br />

Alle stemgroepen zijn welkom, maar we<br />

kunnen vooral versterking gebruiken van<br />

bassen en tenoren.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website<br />

of volg ons op Instagram of Facebook.<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 7<br />

hond. Bij je aanmelding zit de entree voor de Beemster Fair voor<br />

de deelnemer en één begeleider inbegrepen. VOL=VOL<br />

Bij te warm weer kunnen we de activiteiten<br />

met dieren aflassen.<br />

TREKKER BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN<br />

Tijdens de Beemster Fair op het autocross terrein<br />

aan de Rijperweg<br />

In koppels strijd je voor de meeste punten, door het spelen van<br />

leuke spellen met een trekker. 1 van de 2 moet een trekker rijbewijs<br />

hebben en je moet minimaal 16 jaar zijn. Er zijn naast de<br />

totale uitkomst van de spellen, nu ook per spel premies te<br />

winnen. Geef je op door te mailen naar: trekkerbehendigheidswedstrijd@gmail.com<br />

of kom gezellig bij ons kijken. We hopen<br />

weer op veel deelnemers en toeschouwers.<br />

DAG 2 MAANDAG 24 JULI<br />

INSCHRIJVEN PRIKKELVRIJE KERMIS<br />

BEEMSTER FEESTWEEK<br />

Op maandagmiddag 24 juli vindt van 15.00 - 16.30 uur de prikkelvrije<br />

kermis plaats. U kunt zich opgeven door een mail te<br />

sturen naar: kermis@beemstergemeenschap.nl<br />

BEEMSTER CUP <strong>2023</strong><br />

Om 18.30 uur<br />

Qwedstrijd tussen de 35+ toppers van oud-WBSV en oud-SV Beemster<br />

op een nieuwe locatie: S.V. Beemster. Daarna de strijd om de<br />

Beemster Cup. De eerste wedstrijd start om 19.25 uur met SV Beemster<br />

tegen ZOB daarna mag WBSV het opnemen tegen SV Beemster.<br />

Laatste wedstrijd is tussen ZOB en WBSV. Ook worden er penalty’s<br />

genomen door pupillen van SV Beemster, WBSV en ZOB, met junioren<br />

keepers in het doel. Prijsuitreiking vindt na afloop plaats bij S.V.<br />

Beemster. Entree is €4,=, t/m 12 jaar gratis.<br />

DAG 3 DINSDAG 25 JULI<br />

STEENWERPEN<br />

Om 13.00 uur op het Marktplein Middenbeemster<br />

DAG 4 WOENSDAG 26 JULI<br />

KORTEBAANDRAVERIJ<br />

Om 13.00 uur tussen de Insulinedeweg en de Jisperweg.<br />

BEACHVOLLEYBAL<br />

Om 17.00 uur op het Marktplein<br />

Inschrijven voor dit beachevenement via sport@beemstergemeenschap.nl<br />

o.v.v. teamnaam, captain en 06-nummer. Zodra betaling<br />

is voldaan (tikkie) en de bevestiging is ontvangen, is de inschrijving<br />

definitief. Voorwaarden om mee te kunnen doen: een team<br />

bestaat uit minimaal 4, maximaal 6 personen. In het veld staat<br />

minimaal 1 dame. Maximaal 2 leden mogen lid zijn van een<br />

volleybalvereniging waarvan er slechts 1 in het veld mag staan.<br />

Puntentelling gaat volgens het rallypointsysteem. Serveren<br />

tijdens de wedstrijden gaat onderhands. Kosten voor meedoen<br />

bedragen € 20,= per team.<br />

DAG 4 DONDERDAG <strong>27</strong> JULI<br />

SENIORENMIDDAG<br />

Een gezellige middag met muziek en entertainment van Joki<br />

Toedeledoki. Natuurlijk vindt er ook een verloting plaats. Dit alles<br />

onder het genot van een drankje en hapje.<br />

Locatie: tent autocross terrein aan de Rijperweg<br />

Aanvang: 14.30 uur<br />

Er is vrij entree, opgeven kan op dinsdag en donderdag ochtend<br />

tussen 9 en 11 uur bij Irene Vet via T 06 - 30 71 80 89. U kunt dan<br />

ook doorgeven of u opgehaald wil worden. Indien gewenst kunt u<br />

met de auto dichtbij de tent worden afgezet. Wees op tijd met<br />

aanmelden, VOL = VOL.<br />

JEU DE BOULES<br />

Om 12.00 uur<br />

Tripletten 3 tegen 3 jeu de boules toernooi vanaf 13 jaar.<br />

Inschrijven op maandag 10 juli in de kantine van de Jeu de Boule<br />

terrein; Tobias de Coenestraat 5 in Middenbeemster van 20.00 tot<br />

21.30 uur. Voorwaarden: een ploeg bestaat uit 3 personen, het<br />

inschrijfformulier dient volledig te zijn ingevuld (wordt gecontroleerd)<br />

en het inschrijfgeld van € 10,= per ploeg moet gelijk betaalt<br />

worden. De inschrijving is na betaling definitief.<br />

SKELTERRACE<br />

Om 18.30 uur<br />

Op een trapskelter wordt een parcours afgelegd door kinderen<br />

(leef-tijd 3-12 jaar). Parcours rondom de natuurspeeltuin bij stratenblok<br />

Vlijthoeve, Aurora en Belthoeve. Ook een startronde voor 3<br />

en 4 jarigen! De 5 en 6 jarigen rijden één ronde, 7 jaar en ouder<br />

rijden 2 rondes. Start voor de kleinste deelnemers om 18.30 uur.<br />

Hierna de opvolgende leeftijdscategorieën. Kom op tijd en zorg dat<br />

je als coureur dichte schoenen draagt! Er zijn geen kosten<br />

verbonden aan het meedoen aan de skelterrace. Alle deelnemers<br />

ontvangen een leuke herinnering aan de wedstrijd. Meedoen?<br />

Vanwege het grote aantal deelnemers, is opgeven ALLEEN mogelijk<br />

door je vooraf aan te melden met naam + leeftijd via sport@<br />

beemstergemeenschap.nl. Aanmelden t/m woensdag 26 juli. Let<br />

op VOL=VOL.<br />

DAG 5 VRIJDAG <strong>28</strong> JULI<br />

PROVINCIAAL VEEBEOORDELEN<br />

MANEGE NEKKERWEG<br />

Om 10.15 uur.


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 9<br />

Beleef<br />

Geniet in de<br />

wellness in de<br />

sfeervolle theetuin<br />

karakteristieke sfeer<br />

bij<br />

GENIETEN van het fortBIJ FORT RESORT Fort BEEMSTER<br />

bij Spijkerboor<br />

KINDERMIDDAG<br />

Om 13.00 uur<br />

Wij starten met een heerlijke pannenkoek bij Onder de Linden.<br />

Daarna is er poppentheater met ‘De drie biggetjes’. Oudere<br />

kinderen mogen steenwerpen; jong geleerd is oud gedaan. En<br />

wil jij de Beemster kermis vanaf 32 meter hoogte beleven? Klim<br />

naar de top van de Keyserkerk en geniet van het fantastisch<br />

uitzicht over de Beemster kermis. Voor de klim wordt een<br />

bijdrage van € 2,= gevraagd. Een lekker ijsje kan niet ontbreken;<br />

de ijssalon is deze middag ook van de partij!<br />

DAG 6 ZATERDAG 29 JULI<br />

FAMILIE-AVOND<br />

Autocross terrein aan de Rijperweg, om 20.00 uur<br />

Veel activiteiten voor kinderen; tattoos, glow in the dark, ringwerpen<br />

en een stormbaan. Voor volwassenen; muziekbingo en meezingkoor.<br />

Afgesloten met een spectaculaire lasershow!<br />

DAG 7 ZONDAG 30 JULI<br />

AUTOCROSS<br />

Om 10.30 uur<br />

Spectaculaire autocross aan de Rijperweg thv nr. 37.<br />

EVENEMENTEN<br />

Tijdens de meeste activiteiten die door Stichting Beemster<br />

Gemeenschap worden georganiseerd, zijn de hulpverleners<br />

van EHBO Beemster, herkenbaar aanwezig.<br />

EHBO POST<br />

Tijdens de Beemster Feestweek 2022 is op de volgende<br />

data een EHBO post ingericht bij Onder de Linden op het<br />

Marktplein aan de Middenweg te Middenbeemster.<br />

dinsdag 25 juli: 12.30 - 21.00 uur<br />

woensdag 26 juli: 21.15 - 03.30 uur<br />

vrijdag <strong>28</strong> juli 21:15 - 03:30 uur<br />

zaterdag 29 juli 21:15 - 03:30 uur<br />

zondag 30 juli 20.00 – 01.00 uur<br />

Vele vrijwilligers van onze lokale EHBO Beemster zetten zich deze<br />

week, tijdens de diverse evenementen, weer belangeloos in.<br />

In alle andere gevallen neemt u contact op met:<br />

1) uw eigen huisarts<br />

2) de huisartsenpost ➔ 0299 – 31 32 33<br />

3) indien elke seconde telt ➔ 112<br />

BEWAAKTE FIETSENSTALLING<br />

Tijdens de gehele kermisweek is er weer een betaalde<br />

bewaakte fietsenstalling op het parkeerterrein naast<br />

Albert Heijn te Middenbeemster<br />

Zondag 23 juli 14.00 uur tot 01.00 uur<br />

Maandag 24 juli 18.00 uur tot 01.00 uur<br />

Dinsdag 25 juli 12.00 uur tot 01.00 uur<br />

Woensdag 26 juli 18.00 uur tot 02.00 uur<br />

Donderdag <strong>27</strong> juli 18.00 uur tot 01.00 uur<br />

Vrijdag <strong>28</strong> juli 18.00 uur tot 02.00 uur<br />

Zaterdag 29 juli 18.00 uur tot 02.00 uur<br />

Zondag 30 juli van 14.00 uur tot 01.00 uur<br />

www.fortresortbeemster.nl<br />

www.theetuinfortspijkerboor.nl<br />

Kijk voor meer informatie op www.stichtingbeemstergemeenschap.nl<br />

en vind en like onze socials @beemstergemeenschap<br />

Spoorloos<br />

In de jaren 80 ging ik met enige regelmaat met de feestdagen in december op stedentrip. Meestal naar Zuid Europa. Ik vermoed<br />

dat dit verhaal zich in Lissabon heeft afgespeeld. Op de eerste dag van mijn vakantie had ik in de stad een leuk restaurant<br />

gevonden en nam me voor om de laatste dag daar nogmaals heen te gaan.<br />

Afijn, de laatste dag brak aan en ik op zoek naar mijn eettentje. Niet meer kunnen vinden dus! Gelukkig had ik tijdens mijn speurtocht een<br />

ander leuk tentje gespot. Met eenzelfde soort uitstraling. Ik besloot om daar dan maar mijn laatste avondmaal te nuttigen. Groot was mijn<br />

verbazing toen de ober aan mijn tafel kwam. Die kende ik. Dat was de aardige man van het eerste restaurantje! Hij werkte dus schijnbaar in<br />

twee verschillende toko’s. Nee hoor, ik bevond me in hetzelfde restaurant. Deze was op een heuvel gebouwd en had een<br />

‘boven- en beneden ingang’. De eerste dag was ik via boven naar binnen gegaan en ditmaal via beneden.<br />

GEERT<br />

1-1paginaBINNENDIJKS_juli23.indd 1 4-7-<strong>2023</strong> 09:29:15


7 DAGEN PER WEEK<br />

GEOPEND VANAF 11:00 UUR<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 11<br />

1<br />

Fotoquiz<br />

<br />

2<br />

We zoeken collega’s!<br />

bediening – keuken – afwas<br />

Solliciteer en kom werken in<br />

het leukste horecateam van<br />

de regio!<br />

info@restaurant-1612.nl<br />

We cover all our nuts, fruits, cereals, with<br />

high quality milk, dark, white chocolate<br />

4<br />

Middenweg 48 – 1463 HC – Noordbeemster<br />

www.restaurant-1612.nl – 0299-633725<br />

wenst u een fijne kermis<br />

Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL<br />

3<br />

5<br />

6<br />

8<br />

“Bestuur en fractie Stadspartij- Beemster<br />

Polder Partij wensen alle inwoners een<br />

mooie zomer, voor de thuisblijvers voldoende<br />

te beleven, en voor reizigers een mooie<br />

vakantie en een veilige heen en terugreis!”<br />

7


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 13<br />

Jan stopt na 46 jaar bij de Plus<br />

Zo vaak maak je het niet meer mee dat een<br />

werknemer zo’n lange tijd bij één werkgever<br />

blijft.<br />

Jan Haster is in maart 1977 begonnen bij de<br />

Sperwer en Plus Retail groep. Gevestigd op<br />

het bedrijventerrein in Middenbeemster.<br />

Werkzaam als onder meer heftruckchauffeur<br />

bij de goederenontvangst. Het had nog<br />

langer kunnen worden want Jan heeft de<br />

pensioengerechtigde leeftijd nog niet<br />

bereikt. Maar Plus stopt in Middenbeemster.<br />

Bang om geheel achter de geraniums<br />

te verdwijnen is hij niet. “Ik heb veel<br />

hobby’s, waaronder sporten. Heb jarenlang<br />

gevoetbald en fiets nog graag op mijn racefiets.<br />

Ik ben ook actief bij de steenwerpclub<br />

het Mikpunt in Middenbeemster. Heerlijk<br />

op woensdagmiddag op de marktpleinen”.<br />

Jan ondersteunt een aantal bewoners bij<br />

het onderhoud van hun tuin. Hij hoopt dat<br />

er binnenkort een volkstuin vrij komt zodat<br />

hij ook voor zichzelf aan de slag kan. “In<br />

beweging blijven is belangrijk”.<br />

Voor zijn collega’s en naasten geeft hij in juli<br />

nog een ouderwets feestje. Want genieten<br />

van het leven staat bij hem hoog in het<br />

vaandel. We gunnen het hem van harte.<br />

GEERT<br />

Een verre reis en een klein wereldje!<br />

Na een inzamelingsactie van de Keyserkerk voor een schoolproject in<br />

Kilangala Tanzania ben ik met een aantal mensen ernaartoe gegaan<br />

om ter plekke te bekijken wat de donaties voor de kinderen daar betekenen.<br />

Na een lange, vermoeiende reis met onderweg ergens een slaapkamer<br />

met vrij grote spinnen, die we gelukkig dankzij onze klamboe konden<br />

buiten sluiten, bereikten we de plaats van bestemming en hebben een<br />

paar dagen met de bewoners opgetrokken. Erg bijzonder om mee te<br />

maken en mooi om te zien wat de donaties voor de kinderen betekenen.<br />

Terug in Nederland was er een avond georganiseerd voor de donateurs.<br />

Er werden foto’s getoond en er werd traditioneel eten verzorgd door een mevrouw die mij enthousiast begroette. Het was een<br />

ex-collega van mij. Wat bleek, deze mevrouw kwam oorspronkelijk uit Tanzania en woonde daar twee<br />

dorpen verder dan Kilangala.<br />

MARK VAN BREE<br />

Hulp gezocht bij organisatie Zondagmarkt<br />

INKOOP • VERKOOP • APK • SCHADEHERSTEL<br />

ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN<br />

WWW.SCHOONAUTOMOTIVE.NL<br />

De voorbereidingen voor de Zondagmarkt Middenbeemster op<br />

zondag 3 september zijn nog steeds in volle gang.<br />

Het is ontzettend fijn om te zien dat de inschrijvingen voor de<br />

kramen lopen, het straattheater geboekt is en het rooster voor<br />

de verkeersregelaars rond is! Voor de vroege zondagochtend zijn<br />

wij nog op zoek naar ondersteuning. De werkzaamheden waar<br />

wij nog vrijwilligers voor zoeken zijn:<br />

Plaatsen dranghekken (kan gecombineerd met de rolcontainers)<br />

Uitrijden van rolcontainers over de markt (deze staan in een<br />

kleine vrachtwagen en worden al rijdend over de markt verdeeld)<br />

(kan gecombineerd met de dranghekken)<br />

Met de fiets marktkraamhouders van de ingang naar de juiste<br />

marktkraam wijzen<br />

Ondersteuning op het marktkantoor, verwelkomen vrijwilligers,<br />

uitdelen lunchpakketten, verzorgen van koffie/thee.<br />

Start is tussen 6.00-6.30 uur, vaak zijn de klussen rond 9.00 uur<br />

afgerond. Voor de ondersteuning op het marktkantoor zal dit<br />

rond 12.00 uur zijn. Lijkt het u leuk en bent u in de gelegenheid<br />

om te ondersteunen bij een van bovenstaande werkzaamheden?<br />

Laat dit dan vooral weten! info@zondagmarktmiddenbeemter.nl.


Voor: Nieuwbouw<br />

Aanbouw<br />

Verbouw<br />

Onderhoud<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 15<br />

Hulde aan de leerlingen<br />

van de groepen 8a en b van<br />

de Bloeiende Perelaar<br />

www.braakbouw.nl<br />

wenst je veel plezier op de beemsterkermis!<br />

De Middenweg is weer<br />

wat mooier geworden.<br />

Het bestuur, vrijwilligers en de nieuwe<br />

huurders van Beemster Vertoeving heten<br />

u na een hopelijk hele mooie zomer vanaf<br />

september <strong>2023</strong> hartelijk welkom in de frisse,<br />

gerestaureerde duurzame en authentieke<br />

zaal aan de Middenweg 87.<br />

Houdt onze agenda in de gaten op<br />

https://beemstervertoeving.nl/ en kom genieten<br />

van een mooie film, een gesprek over<br />

medische ethische dilemma’s, een voorstelling<br />

of van een van onze andere activiteiten.


Wij wensen iedereen een fijne feestweek toe!<br />

HET IS NU KERSENTIJD<br />

BIJ EERLIJK & HEERLIJK IN DE BEEMSTER<br />

VOLG ONS OOK VIA<br />

FACEBOOK.COM/EERLIJKENHEERLIJK<br />

Rustenhoven 2<br />

WIJ WENSEN IEDEREEN<br />

EEN HEERLIJKE ZOMER!<br />

MET VRIENDELIJKE GROET<br />

EERLIJK & HEERLIJK<br />

VAN BERGE<br />

A L L E S V O O R U W<br />

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?<br />

Is uw bril aan vervanging toe?<br />

Mail of bel Optiek Support.<br />

Optiek Support van Huizen<br />

H.M. van Randwijklaan 18<br />

1462 XS Middenbeemster<br />

Tel. 06 55075179<br />

E-mail: optiek-support@ziggo.nl<br />

www.optieksupport.nl<br />

B R I L<br />

Oogmetingen uitsluitend op afspraak!<br />

Optiek Support<br />

heet u van harte welkom<br />

in het bedrijfsgebouw op de<br />

H.M. van Randwijklaan 18<br />

in Middenbeemster<br />

Wij wensen u<br />

een<br />

fijne kermis!<br />

Hendrickus de Goedeweg 16<br />

1462 MX Middenbeemster<br />

06 <strong>27</strong> 05 68 49<br />

www.vtzonwering.nl<br />

Siem Knol | Nekkerweg 65, Zuidoostbeemster<br />

www.siemknol.nl | /siemknolalstroemeria<br />

Gezellige feestweek!<br />

2 bossen alstroemeria voor €5,-<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 17<br />

Ik stop<br />

Beknopter kan ik het niet formuleren. Ik heb recentelijk het<br />

bestuur en de overige redactieleden meegedeeld dat ik per<br />

1 januari 2024 stop met mijn (structurele) werkzaamheden voor<br />

<strong>Binnendijks</strong>. Tijd om na dertien jaar, andere leuke dingen te<br />

gaan doen.<br />

Gehoord de reacties van mijn teamgenoten, zal deze mededeling<br />

wel enige beroering wekken. Hoe nu verder? Het bestuur en de<br />

redactie vinden <strong>Binnendijks</strong> alleszins de moeite waard om voort<br />

te zetten. Dus wordt vanaf nu ingezet op het vinden van een<br />

nieuwe (mede) eindredacteur. Waar mogelijk in combinatie met<br />

het schijven van ‘stukkies’. Want zo afficheerde ik mezelf graag:<br />

‘stukjesschrijver en (mede) eindredacteur’.<br />

Dat is de reden waarom ik het nieuws vroegtijdig naar buiten<br />

breng. We hebben een klein half jaar de tijd om het team van<br />

‘ons Beemsterblad’ te versterken. Een oproep daartoe treft u<br />

elders in deze Zomereditie. Voor nu over tot de orde van de dag.<br />

Er wachten ons nog tien nummers voor dit jaar.<br />

Een oase van rust en gezelligheid<br />

De Beemster heeft er weer een pareltje<br />

bij. Bij Fort Spijkerboor, in de voormalige<br />

Fortwachterswoning, is sinds Pasen <strong>2023</strong><br />

een theetuin geopend.<br />

Voor fietsers, wandelaars en bezoekers<br />

van het Fort is dit een ideale plek om even<br />

bij te komen. De inrichting van de theetuin<br />

is met een knipoog naar de inrichting van<br />

het Fort aan de Nekkerweg, dezelfde stijl<br />

qua meubeltjes is aangehouden zodat je<br />

ook hier de relaxte sfeer voelt.<br />

Ik heb een gesprekje met Melinda Mulder,<br />

Zij is supervisor bij het Fort aan de<br />

Nekkerweg en heeft de theetuin als<br />

project erbij. Terwijl de kippen om ons<br />

heen drentelen vertelt ze me enthousiast<br />

hoe fijn het is om hier te werken met een<br />

leuk team. Na het natte en koude voorjaar<br />

kijkt ze uit naar een lange zomer.<br />

Buiten koffie/thee en taart kun je hier ook<br />

een heerlijke lunch bestellen en een aantal<br />

Beemster producten kopen.<br />

De theetuin is geopend t/m september van<br />

vrijdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00<br />

en tijdens feestdagen van 10:00 tot 17:00<br />

www.theetuinfortspijkerboor.nl.<br />

Aanleveren advertenties en kopij vóór vrijdag 4 augustus 17.00 uur!<br />

GEERT<br />

ARIANNE


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 19<br />

Angstig nachtje,<br />

Tijdens een rondreis in Canada met onze dochter van bijna vier belandden we tegen de avond op een bosrijke camping.<br />

We hadden wel vaker in berengebied gekampeerd maar dit voelde wel heel afgelegen. Toch besloten we om hier één nachtje<br />

te blijven en in geval van nood zouden we in de auto springen en wegsjeesen.<br />

GEHELE KERMISWEEK<br />

GEOPEND<br />

VAN 08.00-13.00 UUR<br />

Sandor uw Slager<br />

wenst u allemaal<br />

een zonnige zomer<br />

en een fijne kermis!<br />

F i j n e<br />

v a k a n t i e !<br />

M A R K E T I N G & C O M M U N I C A T I E<br />

S O C I A L M E D I A<br />

C O N T E N T<br />

W E B C R E A T I E<br />

G R A F I S C H D E S I G N<br />

J O Y O F G R E E N . N L<br />

J O Y C E @ J O Y O F G R E E N . N L<br />

BLOEMEN<br />

anders<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

zichtbaar<br />

PLANTEN<br />

ZOMERSTOP<br />

VAN 17 JULI<br />

T/M 14 AUGUSTUS<br />

FIJNE VAKANTIE<br />

GEWENST!<br />

MIDDEN W EG 171 1462 HJ MIDDENBEEMSTER<br />

T 0299 - 684004 E INFO@RANONKEL.COM<br />

WWW.RANONKEL.COM<br />

Nadat we snel de tent hadden opgezet gooide mijn man zijn korte broek in de auto, die had hij net verwisseld voor een lange<br />

broek. Even later springt automatisch de auto op slot. Hij kijkt mij aan en zegt “de autosleutels zitten in die korte broek”.<br />

De receptie was al gesloten dus we konden op dat moment niet veel meer doen. Naar bed met Sterre tussen ons in. Onze<br />

wandelstokken lagen naast ons om een zwaardgevecht met een beer mee te beginnen mocht het nodig zijn. Natuurlijk deden<br />

we, behalve Sterre, geen oog dicht.<br />

's Nachts hoorde we aan de andere kant<br />

van ons dunne tentdoekje gesnuif, was<br />

dit een beer, een wasbeer, een egel. We<br />

hadden het flink benauwd.<br />

De volgende ochtend stond Bart vroeg<br />

op om bij de receptie te bellen naar de<br />

Canadese wegenwacht. Nadat hij ongeveer<br />

100 meter verwijdert was van onze<br />

tent zag hij een bruine beer lopen die<br />

hem even aankeek en daarna weer<br />

rustig door kuierde. Leuk detail, de foto<br />

is op een andere camping maar Bart is<br />

hier het boek Bear attacks aan het<br />

lezen.<br />

Vakantieplant<br />

Ik sta het hele jaar te pronken, ben in de bloei van mijn leven en<br />

toch word ik een aantal weken per jaar aan mijn lot overgelaten,<br />

of als ik mazzel heb, hebben ze een verzorger(ster) voor me geregeld.<br />

Het hele jaar door krijg ik op maandagochtend en vrijdagmiddag<br />

m’n aandacht en verzorging, in ruil daarvoor geef ik ze<br />

gezelligheid, geur en kleur. Maar de verzorging die ik in de<br />

vakantieperiode krijg proberen me EXTRA goed te verzorgen….<br />

ze bedoelen het vast goed hoor, begin van de week verzuip ik<br />

bijna en eind van de week haal ik bijna niet van de droogte. En<br />

dat te bedenken dat mijn echte verzorgers op vakantie gaan naar<br />

een land waar ik eigenlijk vandaan kom. De oplossing van dit<br />

probleem lijkt me heel simpel, “neem me mee op vakantie! “.<br />

Kan ik jullie gelijk voorstellen aan de rest van de familie. Ik weet<br />

dat dit heel wat voeten in de aarde heeft maar je zal zien dat ik<br />

weer helemaal zal opbloeien. Lieve verzorgers, geniet van jullie<br />

vakantie en vergeet ons niet!<br />

GROET VAN GER ANIUM<br />

ARIANNE


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 21<br />

agrarisch en cultuurtechnisch loonwerkbedrijf<br />

KRAMER BEEMSTER B.V.<br />

Middenweg 192a<br />

1462 HM Middenbeemster<br />

Tel. 0299 681420<br />

info@kramerbeemster.nl<br />

wenst iedereen een gezellige kermis<br />

KBsiergrind | 06-2044 8017 | zand@ziggo.nl<br />

levering van<br />

zand, tuingrond, compost, houtsnippers<br />

Basalt split, Ardenner grijs split, Yellow Sun Marble split<br />

Gewassen schelpen, Boeren grind, Ice Blue split<br />

Schots graniet, Quartz Diorite<br />

Vanaf 1 m 3 geleverd in Noord-Holland<br />

(met uitzondering van de Waddeneilanden)<br />

Groep 8 Lourdesschool Westbeemster zwaait uit<br />

Zie ze staan: de trotse leerlingen en juffen van groep acht van de Lourdesschool in Westbeemster. Na de zomervakantie gaan ze een<br />

nieuwe uitdaging aan. Buiten hun vertrouwde leefomgeving. Zelfs buiten de polder. Het voortgezet onderwijs lonkt. Met enige<br />

weemoed kijken ze terug maar bovenal nieuwsgierig vooruit naar wat deze nieuwe wereld hen gaat brengen. De redactie wenst<br />

hen veel succes. Met dank aan tamara@sgoolfotografie.nl. Zij stelde deze foto ter beschikking.<br />

Camping “in ‘t fruit”<br />

Dit voorjaar gekampeerd met camping “in t fruit” in Zuidoostbeemster<br />

op de Volgerweg. Tussen de oude fruitrassen is de<br />

camping speels opgezet. hun verse jus d’orange en broodjes<br />

bij de Intratuin kunnen nuttigen. Leuk om in het weekend van<br />

8 juli hier naar het kleinschallige festival”P3 popt op op de<br />

camping”te gaan. Appelsap is te koop uit eigen boomgaard.<br />

DANIELLA


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 23<br />

Espé Motorenrevisie en Dieselservice<br />

Is hét adres voor complete of deelrevisie van alle<br />

merken verbrandingsmotoren.<br />

Voor brandstofproblemen, verstuivers en<br />

brandstofpompen hebben wij een aparte afdeling<br />

met moderne testapparatuur.<br />

Vakmanschap, Kwaliteit en Service<br />

--- Met ♥ voor Oldtimers ---<br />

Signaal 19, 1446WT Purmerend<br />

Tel: (0299) 666 800<br />

www.espemotorenrevisie.nl<br />

sinds 1999<br />

Tuinhout<br />

Bouwhout<br />

Plaatmateriaal<br />

Meubelhout<br />

Tafels<br />

Maatwerk<br />

op maat<br />

Bladen<br />

Barnwood<br />

dagen per week vanaf 07:00<br />

6<br />

open<br />

Instagram.com/<br />

houthandelvlugenoud<br />

www.houthandelvlugenoud.nl<br />

Marcel Ossebaar<br />

Marcel Ossebaar uit Middenbeemster is<br />

sedert oktober vorig jaar een eigen<br />

onderneming gestart: ‘Hedi Beemster; Keukens’.<br />

<strong>Binnendijks</strong> nam een kijkje in de…<br />

Hoewel geboren in 1974 in het Stadsziekenhuis in Purmerend,<br />

ben ik een echte Beemsterling. Getogen in het beroemde feestwinkeltje<br />

aan het marktplein op de Buurt en daarna lange tijd<br />

met mijn moeder gewoond in de Jacob Grootstraat. Sedert een<br />

aantal jaren woon ik nu tot volle tevredenheid op het Suykerbackershof.<br />

Van jongs af aan wilde ik verkoper worden. Stond als<br />

jochie al achter de toonbank van mijn ouders. Er waren concrete<br />

plannen voor nieuwbouw. Ik zou de toko dan later overnemen.<br />

Het is helaas anders gelopen.<br />

Na de lagere school naar de Mavo in het dorp. Een jaar blijven<br />

zitten. Het jaar waarin mijn ouders gingen scheiden. Eindexamen<br />

gedaan in de exacte vakken. Vreemde talen was niet zo mijn<br />

ding. Daarna de driejarige Middelbare Detailhandelsschool in<br />

Alkmaar. Specialisatie ‘witgoed’ en ‘bruingoed’. In tegenstelling<br />

tot mijn vader ben ik vooral goed in het verkopen van producten.<br />

Mijn vader moest het vooral hebben van zijn handigheid. Letterlijk<br />

en figuurlijk. Want hij heeft het bedrijf van zijn schoonvader<br />

Hendricus Dinkla, Mr Hedi, voortgezet. Als John Hedi.<br />

Vanaf mijn stage heb ik lange tijd als verkoper gewerkt in die<br />

branche. Door heel Noord-Holland. Daar heb ik heel veel ervaring<br />

opgedaan. Enkele jaren terug heb ik de overstap gemaakt naar de<br />

veiligheidsbranche. Nachtdiensten draaien bij diverse hotels. Een<br />

veelzijdige job. Want ik voerde diverse taken uit. Dat heb ik zes jaar<br />

gedaan. Tot het moment dat ik nu twee jaar geleden bij een<br />

overval zwaar gewond raakte. Mishandeling en messteken. Een<br />

zeer ingrijpende gebeurtenis. Gelukkig zijn geen vitale organen<br />

geraakt. Ondanks aandacht voor deze mislukte overval op de<br />

hotelkluis op de landelijke televisie, zijn de daders nooit gepakt.<br />

Deze overval en het verlies van mijn beide ouders heeft me wel<br />

aan het denken gezet. Ik heb mijn oude droom weer opgepakt<br />

om een eigen onderneming te starten. ‘Hedi Beemster; keukens’.<br />

Ik vond het leuk om deze historische naam weer in te voeren.<br />

Mensen kunnen bij mij terecht voor goed advies over de (her)<br />

inrichting van een keuken. Ik kan op verzoek een ontwerp maken<br />

en alle keukenapparatuur (vrijstaand en inbouw) bestellen en<br />

Marcel wilde graag met zijn ‘goochelkonijn’ op de foto.<br />

Een erfstuk in originele staat van zijn familie. Heeft jarenlang<br />

gehangen in het goochelwinkeltje op het plein.<br />

En nu dus in volle glorie op zijn balkon.<br />

leveren. Tegen zeer scherpe prijzen. Maar ik kan ontvangen<br />

offertes ook kritisch tegen het licht houden. Dat kan al flink<br />

schelen. Het vakkundig adviseren van mensen vind ik leuk. Door<br />

mijn rijke verkoopervaring en contacten met branchegenoten<br />

kan ik goede apparatuur tegen scherpe prijzen leveren. Het<br />

inbouwen en installeren laat ik aan anderen over.<br />

Binnenkort open ik binnen het bedrijf (Witgoed Trade Alkmaar) van<br />

een goede vriend van me in Stompetoren een eigen ruimte waar ik<br />

voorbeelden van keukens kan tonen. Op de hoek van de Noordervaart<br />

en Rustenburgerweg. Op afspraak kan ik daar met klanten<br />

heen om hen nog beter van dienst te zijn. Mijn droom is om in de<br />

toekomst een eigen showroom in de Beemster op te zetten.<br />

Verder verhuur ik mezelf als zzp-er aan ondernemingen in deze<br />

branche die door de vakantie of drukte wel een extra handje in de<br />

verkoop kunnen gebruiken. Ben wat dat betreft breed inzetbaar.<br />

Door de lange zorg voor mijn moeder en de revalidatie na de<br />

overval is mijn sociale leven op een laag pitje gekomen. Ook<br />

daar ga ik nu aan bouwen. Voorheen veel gedaan bij de voetbalvereniging<br />

en sinds kort ben ik lid van de steenwerpclub Het<br />

Mikpunt. Heerlijk op woensdagmiddag een keitje gooien.<br />

Ontspannend. En ze konden wel wat nieuwe leden gebruiken.<br />

Belangstelling? Informatie?<br />

Marcel Ossebaar; 06.12192336;<br />

hedibeemster@hotmail.com.<br />

GEERT


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 25<br />

Kerstavond<br />

In een ander stukkie heb ik al verteld met enige regelmaat in december naar Zuid-Europa af te reizen. Dit verhaal speelt zich<br />

vermoedelijk af in Rome. Ik was daar vlak voor kerst aangekomen. De stad was geheel in de ban van kerst. Dus besloot ik om<br />

voor het eerst van mijn leven een kerstnachtmis bij te wonen. Ik was tenslotte in een goed katholiek land. Tijdens de wandelingen<br />

door de stad had ik in een van de minder populaire wijken een alleraardigst kerkje gespot. Op een affiche op de deur<br />

meende ik te kunnen lezen dat daar een mis gehouden zou worden.<br />

Met in het achterhoofd het beeld van een overvolle kerk, had ik vroegtijdig een plaatsje bemachtigd in de verder nog lege kerk. En die bleef<br />

leeg. Na twintig minuten heb ik de kerk verlaten en aan een voorbijganger gevraagd wanneer de kerstmis in deze kerk zou beginnen. Hij keek<br />

me vol verbazing aan. De mis was gisteravond geweest. Op Kerstavond. Als heiden was ik de eerste kerstdag gegaan in de veronderstelling<br />

dat dan de dienst zou zijn. Een etmaal te laat dus. Tot overmaat van ramp, ik had ook nog niet gegeten, gingen alle supermarkten en restaurants<br />

dicht om de ondernemers de gelegenheid te geven om naar familie te gaan. Bij één van de supermarkten op het randje van sluiten,<br />

stond een politieagent. Klanten die binnen waren mochten nog wel naar buiten maar er mochten geen nieuwe klanten meer naar binnen.<br />

Hij was onverbiddelijk. Zo kwam het dat ik eerste kerstdag in mijn eentje met een zak chips en een fles cola, de voorraad<br />

op mijn hotelkamer, eerste kerstavond heb doorgebracht.<br />

GEERT<br />

Wat is dit voor<br />

een voorwerp?<br />

voor professionele reparatie en installatie<br />

Kwaliteit & betrouwbaarheid<br />

Bamestraweg 7<br />

1462 VM Middenbeemster<br />

0299 68 34 63<br />

CachetBouwbedrijf.nl<br />

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE<br />

Wij wensen u een mooie storingsvrije zomer<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

Wij wensen u een fijne feestweek<br />

Soms krijgen we objecten aangeboden bij het Agrarisch<br />

Museum Westerhem waarbij we denken: Wat is dit nu weer? We<br />

hebben zo’n object en voor we beslissen of het in de collectie<br />

opnemen willen we weten wat het is. We hebben daar uw hulp<br />

bij nodig.<br />

Op bijgaande foto ziet u dit object. Het is gemaakt van zwaar<br />

koper. Het is een halve bol van 25 cm doornede en is voorzien<br />

van gaatjes. De bovenrand is om gefelst. Er zit een koperen steelhouder<br />

met verschillende schroefgaten aan. Deze is ong. 25 cm<br />

lang en er zit een stok of steel met een diameter van 4,5 cm aan.<br />

Als u denkt dat u weet wat het is mail dit dan aan onderstaande<br />

mailadres. Vermeld hierbij waarom u denkt dat het object zo<br />

heet, waar en waarvoor het gebruikt werd, wie het heeft<br />

gemaakt en uit welke tijdsperiode het komt. Als u een afbeelding<br />

bezit van dit object dan willen we graag een kopie hiervan<br />

hebben. Vermeld ook uw naam en telefoonnummer.<br />

Agrarisch Museum Westerhem<br />

Mailadres: info@historischgenootschapbeemster.nl of<br />

janj46@quicknet.nl o.v.v. koperen object van Westerhem.


EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Wij wensen iedereen<br />

een mooie<br />

Zomer<br />

www.ariehollenberg.nl<br />

BEL OF MAIL ONS VOOR INFORMATIE<br />

OF EEN AFSPRAAK: 0299- 39 68 68<br />

INFO@MONDHYGIENEBEEMSTER.NL<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 <strong>27</strong><br />

Home-Start:<br />

‘Ik kan weer<br />

genieten van<br />

mijn kinderen’<br />

Bijna een jaar komt vrijwilliger Miranda (43) elke week een ochtend<br />

bij het gezin van Mira (29). Dit doet ze namens Home-Start,<br />

een project van Humanitas, waar gezinnen een jaar lang (gratis)<br />

ondersteund worden als het thuis niet zo lekker loopt. “Fantastisch<br />

hoe Miranda dit gezin op weg heeft geholpen”, zegt de<br />

coördinator van Home-Start.<br />

Meer genieten van moederschap<br />

Mira vertelt: “Na de geboorte van de jongste voelde ik mij somber<br />

en alleen. Toen ik Miranda leerde kennen voelde ik meteen een<br />

klik. We doen nu samen met de kinderen leuke dingen en we<br />

kletsen wat af. Ik kan echt mijn ei kwijt bij Miranda. Ik kom weer<br />

de deur uit en heb inmiddels andere moeders leren kennen. Ik red<br />

het nu weer alleen, ik kan echt van mijn kinderen genieten!”<br />

Gelijkwaardig<br />

Miranda over haar vrijwilligerswerk: “Ik ben zelf moeder van drie<br />

kinderen en weet dat het ouderschap soms ingewikkeld is. Je<br />

Dinsdag <strong>27</strong> juni zijn er in de Beemster Wereldtuin tv-opnames<br />

gemaakt voor het programma Binnenste Buiten. ’s Morgens om 10<br />

uur stond de tv-ploeg al klaar om het verhaal van de Wereldtuin op te<br />

nemen. ’s Middags om 5 uur waren ze klaar. De vrouwen van de tuin<br />

mochten hun verhaal doen en vertellen waarom ze in de tuin werkten.<br />

Verder werd ik als vrijwilliger de hele dag gevolgd. Spannend wat er<br />

van al die uren film gemaakt gaat worden. We weten nog niet precies<br />

wanneer het wordt uitgezonden. Maar in een van de uitzendingen van<br />

september kunnen we zeker zien, wat het geworden is.<br />

CAROLIEN<br />

kunt je daar heel eenzaam in voelen. Als vrijwilliger sta ik naast<br />

Mira en die gelijkwaardigheid maakt het voor haar gemakkelijker<br />

om hulp te vragen. Er ontstond vanzelf een vertrouwensband<br />

waarin Mira zich vrij voelde om haar zorgen te bespreken<br />

en zo konden we ervaringen en tips delen.”<br />

Op zoek naar nieuwe vrijwilligers<br />

Als aanvulling op het huidige team van vrijwilligers, is Home-<br />

Start op zoek naar hartelijke, ruimdenkende ervaren opvoeders<br />

die nét even dat extra steuntje in de rug willen geven aan<br />

gezinnen in de gemeente Purmerend. Een training van drie<br />

ochtenden start begin september. Neem vrijblijvend contact op<br />

met coördinator Mimi Povee, tel. 06 22411860 m.povee@humanitas.nl.<br />

Voor info: www.home-start.nl.<br />

Televisieopnames in Beemster Wereldtuin


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 29<br />

VAKANTIE-OPENINGSTIJDEN:<br />

van van 24 juli t/m 14 augustus<br />

dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 12.00 uur.<br />

Hoe is het nu met…<br />

Thirza Lourens”<br />

Allen een fijne vakantie toegewenst!<br />

Wij wensen iedereen een spetterende zomer.<br />

www.jipautomobielen.nl<br />

GG Schipperstraat 2, De Rijp. Tel:0299-690161 Mobiel 06-20408937<br />

0299 683 538 | 06-51574556<br />

info@verjodakservice.nl<br />

Kort na de opening van het bedrijfsverzamelgebouw<br />

aan de van Randwijklaan in<br />

Middenbeemster, nu zo’n zeven jaar geleden,<br />

heb ik Thirza Lourens geïnterviewd.<br />

Zij was daar toen gevestigd als kindercoach.<br />

Ondertussen heeft ze een andere<br />

plek gevonden in Purmerend. Hoogste tijd<br />

om weer even bij te praten.<br />

“Tijdens mijn praktijk als kindercoach heb<br />

ik in de avonduren de 2-jarige opleiding<br />

levenscoach gedaan. Ik raakte er namelijk<br />

steeds meer van overtuigd dat ik mijn<br />

aandacht moet richten op de opvoeders.<br />

Omdat deze dikwijls ‘in de weg staan’ van<br />

een gezonde ontwikkeling van opgroeiende<br />

kinderen. Ik richt mij in mijn praktijk<br />

nu uitsluitend op (jong) volwassenen met<br />

een trauma. Mijn voorliefde gaat daarbij<br />

uit naar adolescenten. Dat heb ik ervaren<br />

door vier jaar lang als coach op een Amsterdamse<br />

MBO school (17-22 jarigen) te<br />

werken. Een geweldige tijd en uitdaging.<br />

Samen met Carola en Liane de Ruijter van<br />

‘Familiezaken’, gespecialiseerd in bedrijfsovernames<br />

binnen een familie, hebben we<br />

enige tijd geleden de tweede verdieping<br />

betrokken van een bedrijfspand aan de<br />

Polderweg 3 in Purmerend. Een jaar<br />

geleden ben ik gestopt met de MBO<br />

omdat het niet meer te combineren viel<br />

met mijn snel groeiende eigen praktijk.<br />

Mijn aanpak als levenscoach kun je<br />

omschrijven als energetisch coachen. Mijn<br />

overtuiging is dat alle mensen ‘heel’<br />

geboren worden. In vooral de eerste zeven<br />

levensjaren doen jonge kinderen door<br />

reacties uit hun directe omgeving allerlei<br />

indrukken op die bepalend zijn voor hun<br />

latere leeftijd. “Gedraag je!”. Ik noem dit<br />

aannames of imprints. Deze diepgewortelde<br />

belemmerende patronen in onszelf<br />

kunnen zich later tegen ons gaan keren.<br />

Bijvoorbeeld door gevoelens van faalangst,<br />

perfectionisme, prestatiedrang,<br />

stress of overprikkeling, sociale angst,<br />

oorlogstrauma. Opvallend is dat iedereen<br />

deze traumatische ervaringen meemaakt<br />

in zijn jonge jaren. Maar niet iedereen<br />

krijgt er last van.<br />

Mensen krijgen tegenwoordig zoveel prikkels<br />

te verwerken dat ze niet meer de kans<br />

krijgen deze op een gezonde wijze te<br />

doorleven en archiveren. Ze stapelen zich<br />

alleen maar op in ons brein. De hersenen<br />

komen niet meer toe aan de evolutionair<br />

bepaalde behoefte tot rust.<br />

Tijdens mijn coaching worden mensen zich<br />

weer bewust van de basis van deze belemmeringen<br />

uit hun verleden. Ze moeten<br />

weer leren vrij te zijn zoals een jong kind<br />

dat ook was. Propjes van negatieve ervaringen<br />

moeten verwijderd worden waardoor<br />

de energie weer kan stromen. Dat<br />

vraagt een actieve en gemotiveerde<br />

houding van cliënten. Zij immers moeten<br />

er zelf mee aan de slag. Het is aan mij de<br />

taak om de juiste vragen te stellen.<br />

Afhankelijk van de hulpvraag zoals geformuleerd<br />

tijdens de het intakegesprek, heb<br />

ik verschillende methodes om met de<br />

mensen aan de slag te gaan. Bij de intake<br />

kan het ook duidelijk worden dat mensen<br />

elders met hun vraag aan de slag moeten.<br />

Bijvoorbeeld bij een psycholoog. Want dat<br />

ben ik nadrukkelijk niet. Er moet ook een<br />

persoonlijke klik zijn. Er is al zoveel kennis<br />

voorhanden vanuit oude culturen.<br />

Mijn coaching wordt niet gedekt door de<br />

verzekering. Dat heeft het grote voordeel<br />

dat ik niet gebonden ben aan al die<br />

verstikkende regeltjes. Omdat ik effectief<br />

werk, volstaat gemiddeld zes a acht<br />

sessies van anderhalf uur. Dikwijls veel<br />

minder dan mensen in de reguliere<br />

therapie.<br />

GEERT<br />

(FOTO: HESSEL STUUT)


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 31<br />

“We zijn vereerd om de Beemsterling (al<br />

dan niet op leeftijd) de mogelijkheid te<br />

bieden om puur zorgeloos te wonen in één<br />

van de achttien, luxe comfortabele huurappartementen<br />

in het Keyserplan in Middenbeemster.<br />

Het past uitstekend binnen onze<br />

inzet om ons Vastgoed Beheer, wat wij<br />

inmiddels circa 25 jaar bieden, onder de<br />

naam ‘Tromp Werelderfgoed Beheer en<br />

Verhuur’ meer te gaan positioneren.<br />

De achttien appartementen zijn fraai vormgegeven<br />

over twee kleinschalige blokken<br />

met drie woonlagen. Uitstekend geschikt<br />

voor bewoners die Comfort schrijven met<br />

een hoofdletter C, daar niet op willen inleveren,<br />

maar tegelijkertijd ontdekken dat<br />

drie woonlagen en het onderhoud van een<br />

grote tuin toch wat te intensief begint te<br />

worden. De woningen zijn uitermate<br />

geschikt voor de pensionado, maar niet<br />

exclusief voor die doelgroep.<br />

KWF Beemster<br />

zoekt collectanten<br />

en wijkhoofden<br />

Voor de landelijke collecte (de eerste week van september) van<br />

het KWF is de afdeling Beemster dringend op zoek naar collectanten<br />

en wijkhoofden. Tevens zijn wij op zoek naar mensen die<br />

plaats willen nemen in het bestuur.<br />

Voor opgave of informatie bel of mail dan met Yvonne Keesman<br />

yvonne.marco.keesman@gmail.com Tel 0657843229 of Tineke<br />

Sas c.sas1462@gmail.com Tel. 0299683962<br />

ADVERTORIAL<br />

Aanbod<br />

18 huurappartementen<br />

Keyserplan<br />

Sinds kort kunnen bewoners hun belangstelling kenbaar maken voor een van<br />

de 18 comfortabele huurappartementen in het Keyserplan in Middenbeemster.<br />

Dit kan bij Tromp Garantiemakelaars in Middenbeemster. Een gesprek met<br />

directeur Maarten R. Tromp.<br />

Het comfort vertaalt zich o.a. in de grote<br />

ruimtes. Gelijkvloers. Veel licht. Georiënteerd<br />

op de zon. Ruime lift. Duurzame<br />

kwaliteit keuken- en badkamerinrichting.<br />

Vloerverwarming. Eigen parkeergelegenheid<br />

met mogelijkheid tot aansluiting op<br />

een eigen laadpaal. Bezoekersparkeerplaatsen.<br />

Inclusief een groenbuffer tussen<br />

de (toekomstige) omliggende bebouwing.<br />

Omdat het huurappartementen zijn,<br />

kunnen de servicekosten ook laag blijven.<br />

Uiteraard vertaalt deze comfort zich ook in<br />

een hoger segment huurprijs. Maar we zijn in<br />

een gesprek gaarne bereid om met belangstellenden<br />

te kijken waar de mogelijkheden<br />

en voorkeuren liggen, bijvoorbeeld door de<br />

verkoop van de huidige woning.<br />

We bieden de mensen een ruime, comfortabele,<br />

enigszins exclusieve woonplek. Van alle<br />

gemakken voorzien. Wie wil dat nu niet na<br />

een lang arbeidzaam leven? Of: hard werken<br />

mag nu wel eens beloond worden.<br />

De verhuur vindt plaats op basis van<br />

loting. De kern: Wie als eerste uit de ‘korf’<br />

getroffen wordt, heeft de eerste keus op<br />

het totale aanbod.<br />

De oplevering, naar verwachting januari<br />

volgend jaar, is ‘behangklaar’. Dat wil<br />

zeggen dat bewoners de vrijheid hebben<br />

om er hun eigen plek van te maken. Dat<br />

vinden we belangrijk omdat we<br />

verwachten dat bewoners er langere tijd<br />

zullen gaan wonen.<br />

Belangstelling?<br />

Maak uw interesse kenbaar. U ontvangt<br />

een fraaie brochure. Hopelijk is de<br />

volgende stap dat we een afspraak maken<br />

voor een nadere kennismaking”.


BEEMSTER FEESTWEEK <strong>2023</strong><br />

ZATERDAG 22-07-<strong>2023</strong> T/M ZONDAG 30-07-<strong>2023</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 33<br />

9<br />

Fotoquiz<br />

10<br />

Zaterdag 22 juli<br />

Ruiterdag KWPN<br />

Viswedstrijd 19.00 uur<br />

Woensdag 26 juli<br />

Kortebaandraverij 13.00 uur<br />

Beachvolleybal 17.00 uur<br />

Zondag 23 juli<br />

Opening feestweek<br />

Beemster Fair<br />

12.00 - 16.30 uur<br />

- Concours d’Elegance<br />

- Markt<br />

- Boerderijmiddag<br />

- Ringsteken<br />

- Hondenshow<br />

- Tweekamp<br />

- Trekkerbehendigheidswedstrijden<br />

- De Spierdijker Dansers<br />

Donderdag <strong>27</strong> juli<br />

Jeu de Boules 12.00 uur<br />

Seniorenmiddag 14.30 uur<br />

Skelterrace 18.30 uur<br />

Vrijdag <strong>28</strong> juli<br />

Veebeoordelen 10.15 uur<br />

Kindermiddag 13.00 uur<br />

Steenwerpen organisatie<br />

Zaterdag 29 juli<br />

Familie avond met lasershow<br />

20.00 uur<br />

11<br />

12<br />

Maandag 24 juli<br />

Prikkelvrije kermis<br />

15.00 - 16.30 uur<br />

Beemster Cup 18.30 uur<br />

Zondag 30 juli<br />

Autocross 10.30 uur<br />

13<br />

14<br />

Dinsdag 25 juli<br />

Steenwerpen 13.00 uur<br />

16<br />

Voor meer informatie en inschrijven kijk op onze<br />

website (scan de code) of social media<br />

@beemstergemeenschap<br />

15


BRANDSTOFVERBRUIK**<br />

GOLFBAAN<br />

GOLFCLUB<br />

GOLFSHOP<br />

GOLFSCHOOL<br />

ETEN & DRINKEN<br />

OVERNACHTEN<br />

EVENEMENTEN<br />

KAVEL2.NL<br />

3 JAAR<br />

/ 3000 UUR<br />

GARANTIE!<br />

bij aanschaf van een<br />

nieuwe John Deere<br />

6M of 6R*<br />

Wij wensen iedereen<br />

een mooie zomer<br />

aannemersbedrijf<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 <strong>27</strong>4 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

1<br />

KRAAKMAN WENST IEDEREEN<br />

EEN FANTASTISCHE FEESTWEEK!<br />

*Vraag uw Kraakman contactpersoon naar de voorwaarden.<br />

**DLG-PowerMix-Transport Test 2.0 (Transport application)<br />

VREDENBURGHWEG 3<br />

ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 35<br />

Vlak voor kerst en oud & nieuw kom ik<br />

aan in Barcelona. Overnacht in een hotel<br />

met dubieuze allure. Dus besluit ik op<br />

mijn wandeltochten door de stad mij<br />

‘hele hebben en houden’ op mijn lijf mee<br />

te dragen. Kan het in ieder geval niet uit<br />

mijn kamer gestolen worden.<br />

De dag voor kerst bezoek ik Park Guell. Op<br />

mijn terugtocht richting de metro word ik<br />

aangesproken door een Aziatisch en toeristisch<br />

uitziende figuur. Zijn plattegrond in de<br />

hand bevestigt deze indruk. Ik schijn vogelpoep<br />

op mijn jasje te hebben. Hij biedt mij<br />

aan te helpen met schoonmaken en veegt<br />

met een tissue om de drab er af te vegen. Ik<br />

vermoed dat deze scene hooguit tien<br />

seconden duurt. Ik dank hem en loop door.<br />

Na een paar passen voel ik veiligheidshalve<br />

toch even naar mijn buideltje met spullen<br />

in mijn binnenzak. WEG!. Dat wil zeggen:<br />

paspoort, retourtickets, girobetaalkaarten,<br />

creditcard, geld, etc.. WEG. Dan bevind je je<br />

als (ik vermoed) twintiger even in de hel.<br />

Wat te doen? Allereerst lopend naar een<br />

politiebureau om aangifte te doen.<br />

Aansluiten in de rij bij minstens twintig<br />

andere slachtoffers. Ik vermoed na 20<br />

minuten aan de beurt. Daar wordt geen<br />

woord ‘over de grens’ gesproken. Met<br />

handen en voeten maak ik mijn verhaal<br />

duidelijk, vraag om een bewijs van aangifte<br />

en smeek om één telefoontje te mogen<br />

plegen naar de Postgiro om mijn pasjes te<br />

mogen blokkeren. Want mijn creditcard en<br />

Roofvogelen<br />

uilenveren<br />

Het Roofvogelcentrum in de Beemster heeft weer voor de liefhebber<br />

roofvogel- en uilenveren. De uilen, valken en haviken zijn<br />

weer volop in de rui. Ze verliezen hun oude veren en krijgen er<br />

weer een mooi nieuw verenpak voor terug. Het Roofvogelcentrum<br />

is alleen geopend op de zondag middag van 13:00-16:00<br />

uur. Volgerweg 14, Middenbeemster, 0299-581525”<br />

BERT SCHOO/ ROOFVOGELCENTRUM BEEMSTER<br />

betaalkaarten zijn in verkeerde handen.<br />

Na veel soebatten mag dit. Blijken mijn<br />

pasjes al geblokkeerd te zijn omdat er in<br />

korte tijd hoge bedragen van mijn credit<br />

afgeschreven worden (juweliers). Dat is<br />

niet echt wat je wilt horen. (heb uiteindelijk<br />

wel vergoed gekregen omdat ik actie<br />

heb ondernomen om te laten blokkeren).<br />

Daarna lopend naar het consulaat. De<br />

eerste vraag daar is of ik kan bewijzen<br />

dat ik ben wie ik zeg te zijn. Nee, dat kan<br />

ik niet Want mijn paspoort is gestolen.<br />

Dan kunnen ze met helaas niet helpen.<br />

En of ik maar zo vriendelijk wil zijn het<br />

pand te verlaten want de feestdagen<br />

naderen en ze gaan vanaf vanmiddag<br />

voor minstens een week dicht. Ook dat<br />

bericht is niet bevorderlijk voor de<br />

zenuwen. Ik smeek ze om op zijn minst<br />

even naar het Gemeentehuis in Middenbeemster<br />

te bellen. Want daar zit Cees<br />

Jonges en die kent mij. Hij kan bevestigen<br />

dat ik ben wie ik zeg te zijn. Dat<br />

vinden ze daar maar een vreemd voorstel.<br />

Maar als ik zeg een baksteen door<br />

de ruit te gooien als ik zonder ondersteuning<br />

op straat gezet word (dan zal ik via<br />

de politie uiteindelijk toch weer op het<br />

consulaat komen) plegen ze toch een<br />

telefoontje. Eureka. Cees bevestigt mijn<br />

bestaan. Maar daarmee is de rampspoed<br />

nog niet over. Ik heb een duplicaat<br />

paspoort nodig, nieuwe tickets, geld om<br />

te eten. Een (nood)paspoort vraagt om<br />

pasfoto’s en die heb ik (uiteraard) ook niet.<br />

(FOTO AANGELEVERD)<br />

Barcelona<br />

Om die te kunnen laten maken, moet ik<br />

een lening afsluiten bij de Nederlandse<br />

Staat. Dat gaat gepaard met (in mijn<br />

herinnering) minstens twintig formulieren<br />

en dito stempels. Uiteindelijk sta ik<br />

met geld op straat en de waarschuwing<br />

dat ik binnen een uur terug moet zijn met<br />

vier foto’s. Want om 13.00 uur stipt gaat<br />

de boel bij hen op slot. Lang verhaal kort:<br />

dat lukt me. Met mijn noodpaspoort kan<br />

ik weer allerlei andere noodzakelijke<br />

handelingen plegen. Tickets, geld, etc.<br />

Met veel stress ben ik naar het vliegveld<br />

gegaan en zowaar: daar ligt mijn ticket<br />

klaar en kan ik naar het veilige vaderland<br />

terugkeren.<br />

Nog even de truc van de vogelpoep. De<br />

Aziatisch uitziende meneer heeft onder<br />

zijn plattegrond (onzichtbaar dus) een<br />

waterpistool met drab er in. Als ik voorbij<br />

loop, schiet hij zijn pistool leeg op mijn<br />

jas en begint zijn hulpvaardige act.<br />

Ik heb dit verhaal nooit aan mijn ouders<br />

durven vertellen omdat ze me dan ongetwijfeld<br />

nooit meer hadden laten gaan<br />

naar ‘exotische bestemmingen’.<br />

Mijn vertrouwen in de medemens (als<br />

alleenreizende ben je toch afhankelijk van<br />

de eerlijkheid van anderen) heeft daar<br />

toch een tijd een deukje<br />

van opgelopen.<br />

GEERT


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 37<br />

Zondagmarkt<br />

Middenbeemster<br />

De Zondagmarkt Middenbeemster is al vele jaren een<br />

begrip in de Beemster als in de wijde omgeving en uitgegroeid<br />

tot een waar begrip. Inmiddels is de Zondagmarkt<br />

Middenbeemster uitgegroeid tot een mooi evenement met<br />

vele bezoekers. Op de Zondagmarkt Middenbeemster is er<br />

voor jong en oud van alles te beleven! Met behulp van vele<br />

vrijwilligers wordt er elk jaar weer een spektakel neergezet.<br />

Dat is dan ook de reden dat deze markt jaarlijks duizenden<br />

bezoekers uit heel Noord-Holland trekt.<br />

De wereldberoemde<br />

geitenkaassalade<br />

van Mr. Obama<br />

Fijne feestweek!<br />

Geniet van<br />

de kermisweek<br />

Beemster<br />

Intratuin Beemster, Purmerenderweg 75 www.intratuin.nl<br />

Op de markt, die gehouden wordt in de dorpskern van<br />

Middenbeemster, vindt u een ruim aanbod aan handelswaar<br />

bij de meer dan 150 marktkramen. De diversiteit van<br />

de aangeboden handelswaar wordt door de organisatie<br />

gewaarborgd, wat maakt dat de markt elk jaar weer zeer<br />

verrassend is. Een onderdeel van de Zondagmarkt is onze<br />

streekmarkt waar diverse ondernemers uit de regio hun<br />

product promoten en verkopen. Daarnaast wordt u, terwijl<br />

u over de markt loopt, vermaakt door een zeer origineel en<br />

bruisend straattheater voor jong en oud. Elk jaar wordt er<br />

door de organisatie gezocht naar nieuwe en bijzondere<br />

theater-acts om de bezoeker telkens weer te verrassen. De<br />

artiesten lopen grotendeels door het publiek heen om u te<br />

vermaken met muziek en veelal komische acts. Plaatselijke<br />

ondernemers maken van deze drukbezochte marktdag<br />

gebruik door op eigen initiatief diverse activiteiten te<br />

organiseren. En daarbij natuurlijk de gezelligheid bij de<br />

diverse horeca-ondernemers. Van 9:00-14:00 is er een<br />

kindermarkt. Hier wordt door kinderen met hun ouders op<br />

creatieve wijze van alles verkocht. Naast de kindermarkt is<br />

er gelegenheid om bij de plaatselijke pony-club een rondje<br />

op een pony te rijden.<br />

Kortom, reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen<br />

en te genieten van dit bijzondere evenement! De Zondagmarkt<br />

vindt dit jaar plaats op zondag 3 september en is<br />

geopend van 11:00-17:00 uur. Zet deze datum in de<br />

agenda! Wij verwelkomen u graag.<br />

Meer weten over de markt? Ga dan naar:<br />

www.zondagmarktmiddenbeemster.nl voor meer informatie.<br />

kijk ook eens op<br />

www.<strong>Binnendijks</strong>.nu<br />

Plots was Restaurant/Lounge 1612 in Noordbeemster ‘wereldberoemd’.<br />

Een voormalige Amerikaanse president kwam daar<br />

recentelijk na zijn bezoek aan de minstens net zo wereldberoemd<br />

zijnde tulpenvelden een Geitenkaassalade eten. Hij liet<br />

het zich goed smaken. Omdat we jaarlijks in de zomereditie een<br />

zomers gerecht presenteren, hebben we de uitbaters bereid<br />

gevonden het recept met ons (en nu dus met u) te delen.<br />

Ingrediënten voor 2 personen<br />

Voor de geitenkaas:<br />

250 gr zachte geitenkaas met honing; 2 eetl oregano; 2 eiwit panko<br />

Voor de sla:<br />

zak mesclunsla; ½ komkommer; 10 cherrytomaatjes;<br />

10 blauwe druiven; handje walnoot<br />

Voor de dressing:<br />

2,5 dl balsamicoazijn; 6 eetl olie; 1 eetl honing;<br />

2 theel mosterd; peper zout<br />

Meng de zachte geitenkaas met de oregano. Maak van het kaasmengsel<br />

8 balletjes van 2 a 3 cm doorsnee. Haal de balletjes<br />

eerst door eiwit en daarna door de panko en druk ze een beetje<br />

plat. Laat half uurtje koelen in de koelkast. Maak ondertussen de<br />

dressing en de sla. Meng de balsamicoazijn, olie, honing en<br />

mosterd goed door elkaar. Maak op smaak met peper en zout.<br />

Doe de mesclunsla in een schaal en meng deze met wat van de<br />

dressing. Snij de komkommer in de lengte door en verwijder de<br />

zaadjes. Snij daarna in plakjes. Halveer de cherrytomaat en<br />

druiven. Hak de walnoot grof. Voeg de komkommer, cherrytomaat,<br />

druiven en walnoot aan de salade toe. Haal de gietenkaas<br />

balletjes uit de koelkast en haal ze nogmaals door de eiwit en de<br />

panko heen. Bak of frituur de geitenkaasballetjes in de olie. Laat<br />

even uitlekken op keukenpapier, leg bovenop de salade. Sprenkel<br />

er nog wat dressing naar smaak overheen.<br />

YES YOU CAN! EET SMAKELIJK!


De Nicolaashoeve<br />

wenst u een<br />

fantastische Feestweek!<br />

Onze boerderijwinkel is geopend van ma t/m za: 08:00 -18:00<br />

- Eigen oogst nieuwe aardappelen Beemster Eersteling en Frieslander<br />

- Verse melk van de tap<br />

- Scharreleieren en meer!<br />

Middenweg 54, 1462 HD Middenbeemster<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 39<br />

Fotoquiz<br />

17<br />

18<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

Fax 0299-684804<br />

email info@lammesmaatwerk.nl<br />

Wij wensen u een gezellige kermis!<br />

19<br />

21<br />

20<br />

U heeft twee maanden de tijd om uw oplossing (bij voorkeur elektronisch) op te sturen naar redactie@binnendijks.nu<br />

of in te leveren bij drogisterij Jonker. De deadline is vrijdagmiddag 15 september 12.00 uur.<br />

vanthek.nl<br />

vanthek.nl<br />

Fijne feestdagen en een gezond 2021<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties:<br />

Hobrederweg 29 & Huisartsenpraktijk v. Aken


Feestweek <strong>2023</strong> kermisaanbiedingen<br />

Geldig voor de VRIJDAGMIDDAG VAN <strong>28</strong> juli <strong>2023</strong>, VAN 14.00 UUR TOT 18.00 UUR!!!<br />

De SNOEPKRAAM<br />

Alle stokken van € 2,50 per stuk:<br />

5 voor € 10,-<br />

Free Style<br />

3 halen 2 betalen<br />

GOUKI OLIEBOLLEN<br />

10 OLIEBOLLEN voor € 7,-<br />

Elastiek Trampoline<br />

Bij inlevering van deze bon € 1,- korting<br />

Churros<br />

€ 1,- korting vanaf een grote portie<br />

Kop van Jut<br />

8 keer slaan ipv 5 keer<br />

GOUKI OLIEBOLLEN<br />

10 KRENTENBOLLEN voor € 7,-<br />

Vliegtuigen<br />

Bij aankoop van 4 kaartjes,<br />

€ 2,- KORTING<br />

SCHUIFSPEL 50 keer € 6,-<br />

Super Suikerspin<br />

€ 0,50 korting<br />

Botsauto’s<br />

4 munten voor € 6,- | 8 munten voor € 10,-<br />

BEACHhouse € 2,50 per persoon<br />

per kaartje of 4 voor € 10,-<br />

SCHIETTENT<br />

2 SCHOTEN GRATIS bij deelname<br />

op tanden en sterren schieten!<br />

PATAT FRITESKRAAM<br />

VAN WESSELS<br />

1 portie FRITES van € 3,25 voor € 2,25<br />

met mayonaise € 0,50 extra<br />

KAMELENRACE<br />

Bij aankoop van 4 spelen, 1 spel extra<br />

Bij aankoop van 8 spelen, 2 spelen extra<br />

BASKETBAL<br />

4 SPELEN voor € 5,-<br />

Viskraam<br />

2 haringen voor € 3,50<br />

LUCKY DUCK<br />

Bij aankoop van 4 eendjes,<br />

1 eendje extra<br />

Bij aankoop van 9 eendjes, 2 eendjes extra<br />

Voetbalspel<br />

Geen 5 schoten maar 6,<br />

om 5 doelpunten te maken en altijd prijs!<br />

KINDERDRAAIMOLEN<br />

Bij besteding van € 5,- een extra kaartje<br />

GRIJPAUTOMATEN<br />

20 speelmunten voor € 10,-<br />

(waarde van 1 speelmunt is € 1,-)<br />

LOEMPIA’S<br />

3 loempia’s halen = 2 betalen<br />

Summer Party POLYP<br />

3 kaartjes halen 2 betalen<br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

T. 06 53785721 | info@dirkklok.nl<br />

Wij wensen<br />

iedereen een<br />

geweldige<br />

feestweek!


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 43<br />

So close and yet so far away,<br />

Ik ging met een vriendin op reis. We waren jong en de Lonely Planet was onze vriend. We reisden naar Hongkong en van<br />

daaruit door naar de Filipijnen met als eindbestemming Australië. Het was met de rugzakken op het avontuur tegemoet.<br />

“Wij wensen iedereen<br />

een fijne feestweek toe”<br />

CI VEDIAMO WENST U EEN<br />

HEERLIJKE ZOMER!<br />

24 smaken ambachtelijk schepijs<br />

en heerlijke lekkernijen zoals<br />

cannoli, hemelse brownies,<br />

slagroomtruffels en meer.<br />

IJssalon ci Vediamo | Rijperweg 76 Middenbeemster<br />

ijssaloncivediamo<br />

civediamo.beemster<br />

In de Filipijnen zaten we op een gegeven moment in een behoorlijk drukke bus om naar onze volgende bestemming te reizen. Er<br />

was weinig ruimte voor onze grote rugzakken dus met de knietjes opgetrokken en de rugtassen op de grond voor ons ging het net.<br />

Op een gegeven moment helde de bus wat over naar links, we probeerden nog om in onze onhandige positie te blijven zitten maar<br />

de bus gleed verder een grote greppel in en belandde half op zijn zij. Chaos in de bus. Na er allemaal uitgeklauterd te zijn moesten<br />

we wachten op verlossing. Er werd met man en macht gewerkt om de bus uit de greppel te halen. Een paar uur later was het zover.<br />

De bus stond weer rechtop. Iedereen kon<br />

weer aan boord behalve ik en mijn<br />

vriendin. Wij zouden daar moeten<br />

wachten op iemand van ons hotel.<br />

In totaal hebben we zes uur op die plek<br />

doorgebracht tot er een mannetje op een<br />

brommer verscheen. Die bracht ons naar<br />

het hotel. Mijn vriendin achterop en ik<br />

lopend achter hem aan. Het bleek dat<br />

ons Hotel op 20 minuten van de pechlocatie<br />

verwijdert was. Hadden we die 6<br />

uur toch heel anders kunnen besteden.<br />

DITTE SCHIPPER<br />

Zomers vakantiekiekje<br />

WE WENSEN IEDEREEN WEER EEN OUDERWETS GEZELLIGE KERMIS!<br />

De Zomereditie <strong>2023</strong> staat in het teken<br />

van ‘vakantie’. Reden voor de redactie om<br />

gebruik te maken van het aanbod van<br />

René Luyckx aan de Zuiddijk voor het<br />

schieten van een zomers tafereeltje in zijn<br />

achtertuin. Een kiekje zoals er hopelijk ook<br />

deze zomer weer veel geschoten kunnen<br />

worden. De redactie wenst u allen een<br />

heel goede zomerperiode en bovenal een<br />

gezellige Feestweek.<br />

Middenweg 78 in Middenbeemster. Kijk voor de openingstijden op de website:<br />

www.voergoed.nl | www.ruitergoed.nl<br />

OP DE FOTO, GEMAAKT DOOR BART BROEK,<br />

VAN LINKS NAAR RECHTS: ARIANNE;<br />

PETER; LIESBETH (MET PARASOL); CARO-<br />

LIEN (VOOR OP DE DUIKPLANK); MARIEKE<br />

(OP HET WATER) EN GEERT (IN HET WATER)<br />

KOM JIJ DIT GEZELLIGE TEAM VERSTERKEN?


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 45<br />

RUBRIEK<br />

vakantiemagneten<br />

WESTBEEMSTER 06 - 30049091<br />

Wij wensen iedereen een hele prettige feestweek toe!<br />

Magneetbord<br />

BOUW en INTERIEUR<br />

Allemaal<br />

een gezellige<br />

zomer!<br />

T 0299-684151 F 0848-325106<br />

www.RONALDVANDERPLOEG.NL<br />

Ook wij komen steevast terug met een ‘vakantiemagneetje’.<br />

Eerlijk gezegd is Marjo de grote animator daarachter. Ze heeft op<br />

onze slaapkamer een deel van de wand tegenover het bed met<br />

magneetverf beschilderd en voorzien van een lijst. Daarop<br />

komen niet alleen de magneetjes te hangen maar ook vergrotingen<br />

van foto’s. Zo hebben we nog heel lang plezier van onze<br />

vakanties.<br />

MARJO EN GEERT<br />

De Beemster Feestweek vindt dit jaar plaats van zondag<br />

23 juli tot en met zondag 30 juli. De kermis vervult<br />

jaarlijks voor jong en oud een belangrijke rol in<br />

het programma.<br />

Door middel van deze brief brengen wij u op de hoogte van de<br />

belangrijkste informatie met betrekking tot de kermis. Het<br />

kermisterrein bevindt zich op de Rijperweg vanaf de kruising met<br />

de Middenweg tot en met het Rijperweg 65. Vanwege de aangescherpte<br />

regels voor de eettentjes, zijn we genoodzaakt het<br />

kermisterrein te verlengen. We beginnen ter hoogte van<br />

Rijperweg 65 t/m kruising Middenweg / rijperweg. Alles zal<br />

ruimer worden opgezet. Tegenover de AH komen dit jaar o.a. de<br />

Oliebollenkraam en de Snoepkraam te staan.<br />

Het nieuwe parkeerterrein van AH blijft vrij als parkeerterrein. De<br />

fietsenstalling komt weer op het parkeerterrein tussen de AH en<br />

de slager. Om de kermis mogelijk te maken geldt een parkeerverbod<br />

op het kermisterrein vanaf donderdag 20 juli 15:00 uur<br />

Maud Gans schrijft bij dit bonte magnetenbord:<br />

Ik reis veel. Hierbij mijn verzameling.<br />

Beste bewoners en ondernemers<br />

(aankomst kermisexploitanten) tot en met maandag 31 juli<br />

18:00 uur (i.v.m. terugplaatsen stoplichten, schoonmaken etc).<br />

In de periode van zaterdag 22 juli 20:00 uur tot en met maandag<br />

31 juli geldt een parkeerverbod voor alle kwadranten van het<br />

marktplein. Gelieve rekening te houden met de parkeerverboden<br />

en tijdig uw auto elders te parkeren. Indien er tijdens de opbouw,<br />

de kermis of afbouw vragen of problemen zijn, kunt u ons 24 uur<br />

per dag bereiken, zie onderstaand onze contactgegevens. Wij<br />

vragen uw begrip en medewerking om er weer een geslaagde<br />

week van te maken.<br />

Mail contact gegevens: kermis@beemstergemeenschap.nl /<br />

info@beemstergemeenschap.nl. In geval van noodsituatie: 112<br />

bellen! Bij voorbaat dank voor uw medewerking en wij wensen<br />

u een gezellige en feestelijke Beemster Feestweek toe.<br />

NAMENS STICHTING BEEMSTER GEMEENSCHAP;<br />

KERMISCOMMISSIE


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 47<br />

OP 9 SEPTEMBER<br />

START<br />

ONDER DE LINDEN<br />

HET SEIZOEN<br />

MET<br />

KLASSIEKE MUZIEK,<br />

BOBAN BRASPENNING<br />

EN<br />

THE ANGRY YOUNG MEN<br />

Meer info: WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 150 (Marktplein), Middenbeemster<br />

SEIZOEN <strong>2023</strong>/24 BIJ ONDER DE LINDEN:<br />

Een spannend, sprankelend<br />

en veelzijdig theaterseizoen<br />

Zo zal er weer veel kleinkunst te zien zijn, met onder andere<br />

Nilgün Yerli en Stefan Hendrikx. Natuurlijk de altijd verrassende<br />

halve finale tournee van het Amsterdams Kleinkunst Festival; al<br />

vele bekende cabaretiers zoals bij voorbeeld Van der Laan en<br />

Woe (Even tot Hier), Yentl en de Boer, Marc-Marie Huybrechts,<br />

Thomas Acda, Mylou Frencken (Met het mes op tafel), Stefano<br />

Keijzers en nog vele anderen hebben in hun prille jaren in<br />

Onder de Linden op het toneel gestaan.’Klassieke koffieconcerten<br />

op zondagmorgen waar masterstudenten van het Amsterdams<br />

Conservatorium op hoog niveau hun musikale kwaliteiten<br />

laten horen.<br />

Het hele autocross circus zet zondag 30 juli<br />

het kamp op aan de Rijperweg in Middenbeemster.<br />

Op deze zondag – aan het einde<br />

van de Beemster feestweek – vindt vanaf<br />

10.30 uur de crazy – autocross plaats op het<br />

snelle- en spectaculaire circuit. Traditioneel<br />

wordt de feestweek immers afgesloten met<br />

de nodige vervaarlijke manoeuvres tijdens<br />

de spectaculaire Autocross.<br />

Op zondag 30 juli vanaf 10.30 uur gaan<br />

diverse mannelijke en vrouwelijke<br />

coureurs uitmaken wie zich de snelste<br />

mag noemen op parcours van het crossterrein<br />

aan de Rijperweg in Middenbeemster.<br />

Er wordt door vele deelnemers in de<br />

diverse klassen gestreden om de cup met<br />

de “grote oren“ terwijl het resultaat<br />

meetelt voor het kampioenschap van<br />

Noord-Holland. De organisatie heeft dit jaar<br />

weer een fraai en afwisselend programma<br />

in diverse klassen in elkaar gezet. Omdat de<br />

autocross sport aan het einde van de Beemster<br />

Feestweek enorm leeft verwacht de<br />

organisatie veel bezoekers zodat een groot<br />

en gratis parkeerterrein direct naast de<br />

Het jongerenpodium geeft jongeren de kans om een eerste podiumervaring<br />

op te doen en daar maken ze gretig gebruik van.<br />

Kindervoorstellingen voor de kleintjes tot 6 jaar op zaterdagmiddag.<br />

Uiteraard de alom bekende en geprezen Zondagmiddag<br />

Live optredens in een pub-achtige gezellige sfeer. Maar ook een<br />

Cultuursalon voor iedereen die iets wil laten zien of horen. En dit<br />

seizoen zijn er voor het eerst ook voorstellingen voor de jeugd<br />

van 7 tot 12 jaar. Vanaf juli staat het hele programma op de<br />

website. Kom binnenkort één van de voorstellingen te komen<br />

bezoeken. Volg Onder de Linden op Facebook (Onder de Linden<br />

Beemster), zo bent en blijft u dagelijks op de hoogte.<br />

Meer info en kaartjes bestellen via de website:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

ZONDAG 30 JULI:<br />

Crazy Autocross<br />

wedstrijdbaan is ingericht.<br />

In Beemster zal dit jaar in diverse klassen<br />

de strijd worden aangegaan namelijk in de<br />

Verstevigde-, de Standaard-, de Dames –,<br />

de Rodeo – en nieuw de 2000 Non Contact<br />

klasse. (Inschrijving voor de dames klasse<br />

is wegens enorme deelname al gesloten !.<br />

In de Standaard klasse weer diverse plaatselijke<br />

coureurs aan de start welke op deze<br />

autocross-zondag – onder het toeziende<br />

oog van vrienden en/of familieleden – hun<br />

stuurmanskunst in hun woonplaats willen<br />

tonen. Natuurlijk hangt veel af van de<br />

weersomstandigheden. Zien we een snelle<br />

cross op een droge baan of wordt het een<br />

spectaculaire cross op een nat circuit.<br />

Bij alle klassen gaat natuurlijk snelheid en<br />

veiligheid hand in hand zodat de organisatie<br />

ervoor zal zorgdragen dat materiaal<br />

in de vorm van tractors en kranen van<br />

Mark Koning op het circuit aanwezig zijn<br />

om de gestrande voertuigen op veilige<br />

wijze naar het rennerskwartier te slepen.<br />

Natuurlijk is ook de EHBO op het circuit<br />

aanwezig om eventueel de nodige handen<br />

spandiensten te verrichten. U zult<br />

begrijpen dat deze autocross met een<br />

enorm deelnemersveld met veel plaatselijke<br />

favorieten veel spanning en spektakel<br />

zal brengen en uw bezoek zeker verdient.<br />

Voor alle bezoekers is er het gratis<br />

programmablad beschikbaar, met o.a. de<br />

gegevens over de deelnemers welke<br />

zondag 30 juli aan de start zullen<br />

verschijnen.<br />

Sponsors en premieschenkers zijn bij deze<br />

sport onmisbaar, wilt u nu al uw premie<br />

met reclameboodschap bij ons inleveren<br />

mailt u dan even naar a.groot1@quicknet.<br />

nl. Het circuit met ruime gratis parkeergelegenheid<br />

is gelegen aan de Rijperweg<br />

(ten westen van het industrieterrein<br />

Bamestraweg).<br />

VOOR RECENT NIEUWS WWW.BINNENDIJKS.NU


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 49<br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

De Beemster Compagnie<br />

wenst u een<br />

mooie zomer!<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

Carla Bleesing<br />

Samen<br />

naar een persoonlijk afscheid<br />

Met zorg en aandacht,<br />

warm en liefdevol<br />

Oosthuizerweg 26a | 1463 LM Noordbeemster<br />

carla@carlableesing.nl<br />

www.carlableesing.nl<br />

06 3747 9301<br />

Bel bij overlijden<br />

06 1933 6162<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

uitvaartbegeleiding<br />

DE KEYSER - logo optie 1, imagobord<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

De Kanjers van de Blauwe Morgenster<br />

Van onder naar boven van links naar rechts:<br />

1e rij: Radin Alijan Hesarifard, Lucas Bruin, Joris Zweed, Savine<br />

Vis, Noor v.Baarsen, Femke de Wit, Amber Timmerman, Isa Tuijp,<br />

Isabella Koopman, Liza Faems, Elise v Twisk,Tygo Heerschop<br />

2e rij: Lars Brouwer, Samuel Vrolijk, Mink de Koning, Sanne<br />

Blom, Juf Iris, Sophie Puister, Lynn Mechielsen, Kesenaa Koricho<br />

Gose, Daley v Gelderen, Aiden Fung, Matthijs Zijlstra, Finley<br />

Post, Willem Zantboer, Morris de Munnik, Amenah Benkibbou,<br />

Nene Lansana, Tim Knook, Xam Wolfswinkel<br />

3e rij: Juf Sasja, Benjamin Brinkman, Liam Konijn, Jaimy Kruse,<br />

Hoe geniet jij van het Noord-Hollandse water? Van 1 juli tot en met<br />

31 augustus <strong>2023</strong> organiseert Hoogheemraadschap Hollands om<br />

mooie foto's te maken van genieten in of op de Noord-Hollandse<br />

sloten, Noorderkwartier (HHNK) de fotowedstrijd 'Water. Geniet<br />

ervan!'. Het waterschap vraagt inwoners grachten en vaarten.<br />

Doe mee of stem op de mooiste foto<br />

Meedoen aan de fotowedstrijd kan van 1 juli tot en met 31<br />

augustus via de website fotowedstrijdHHNK.nl. Daar vind je de<br />

voorwaarden en kan er gestemd worden op de mooiste foto.<br />

Verzamel zo veel mogelijk stemmen voor de foto die jij uploadt,<br />

dit telt namelijk voor 50% mee in de eindscore. Ook het juryoordeel<br />

telt voor 50% mee. Voor de top 6 zijn er 'spetterende'<br />

prijzen zoals een fotografiecursus, boottochtje door de grachten<br />

van Alkmaar en fiets-suppen voor twee in de Eilandspolder.<br />

Water. Geniet ervan! Zomers genieten veel mensen van het oppervlaktewater:<br />

we zwemmen en varen wat af. Onder andere dankzij<br />

de aanleg van rioleringen en rioolwaterzuiveringsinstallaties is het<br />

Darren Oorbeek, Juf Magda, Juf Sabine<br />

4e rij: Nienke Buis, Julia Romijn, Thijmen Teeuwen, Amber<br />

Meijssen, Fleur Troost, Dana de Ridder, Nikki Segers, Rick de<br />

Lange, Kees van Dam, Dave Bruijns, Timo Zwaan, Quinty Driesse,<br />

Sophie Ootes, Sven Loots, Luuk v.d. Griendt<br />

Deze kanjers gaan ons verlaten. Na vele jaren Blauwe Morgenster<br />

is het nu tijd voor een nieuw begin. Ze vliegen uit naar<br />

Purmerend, Hoorn en Edam. We wensen ze heel veel geluk en<br />

succes voor de toekomst. Het ga jullie goed.<br />

Fotowedstrijd Hoogheemraadschap<br />

water zo schoon. Dat was vroeger namelijk wel anders! Om inwoners<br />

daar meer bewust van te maken en te laten zien wat zij zelf<br />

kunnen doen voor schoon water zoals zwerfafval rapen en alleen de<br />

3 p's door het toilet spoelen, is HHNK in juni de campagne 'Water.<br />

Geniet ervan!' gestart. De fotowedstrijd is daar een onderdeel van.<br />

Meer informatie over de campagne en wat je zelf kan doen voor<br />

schoon water vind je op hhnk.nl/watergenietervan.


Podologie Beemster<br />

Medisch pedicure Stina<br />

Zwaansvliet 19<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 51<br />

Het eerst jaar van<br />

de Wilgenhoek zit er (bijna) op<br />

Afspraak 0640743743<br />

www.podologiebeemster.nl<br />

www.schoonheidssalonstina.nl<br />

STINA WENST U<br />

EEN ZONNIGE KERMIS<br />

Wij wensen iedereen een super<br />

feestweek toe !<br />

Team Ten Dam<br />

Op maandag 29 augustus 2022 opende we<br />

onze deuren met een groep 1-2 en een<br />

groep 3-4-5-6. In beide groepen stroomde<br />

gaandeweg het schooljaar kinderen in.<br />

Spannend want je laat soms een aantal jaar<br />

op een andere school achter je. Echter<br />

verliep dit bij alle nieuwe leerlingen zo<br />

soepel dat het leek alsof ze al vanaf het<br />

begin op de Wilgenhoek zaten. Na de<br />

zomer zullen we met 4 groepen starten te<br />

weten; twee groepen 1-2, een groep 3-4 en<br />

een groep 5-6-7. Het afgelopen jaar stond<br />

in het teken van groei! Letterlijk en figuurlijk.<br />

Het is zo mooi om te zien hoe de<br />

kinderen zich de afgelopen periode hebben<br />

ontwikkeld vanuit de missie; ontwikkel<br />

jezelf & groei samen! Ook de diverse festiviteiten<br />

en naschoolse activiteiten zoals,<br />

Sinterklaas, Kerst, (Palm)Pasen en de<br />

avondvierdaagse waren mooie verbindende<br />

momenten waarin we als oecumenische<br />

basisschool de Wilgenhoek steeds<br />

meer die verbondenheid voel(d)en. Dit alles<br />

werd met een mooi oudertevredenheidscijfer<br />

van 8,6 bezegeld.<br />

We kijken uit naar het nieuwe schooljaar<br />

waarin we samen met de kinderen , hun<br />

ouders en het fantastische team: bestaande<br />

uit vier leerkrachten, een leraarondersteuner,<br />

twee LIO -ers ( leraar in opleiding),<br />

een onderwijsassistent, een ondersteuningscoördinator,<br />

een schoolleider, een<br />

administratief medewerker, vakleerkracht<br />

gymnastiek, de oudervereniging en de MR<br />

en diverse andere externe (zoals muziekschool)<br />

samen verder gaan groeien!<br />

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie<br />

toe en vergeet niet te genieten<br />

van de kleine dingen!<br />

MEDE NAMENS HET TEAM,<br />

NANCY DIJKSTRA<br />

Aanleveren advertenties en kopij vóór vrijdag 4 augustus 17.00 uur!<br />

Let op, in de feestweek hebben wij aangepaste openingstijden.


Middenbeemster is een gezellig dorp in De Beemster, één van de<br />

bekendste polders van de wereld. Met De Keyser geniet je van alles<br />

wat Middenbeemster zo leuk maakt en profiteer je daarbij van het<br />

wonen in een duurzaam nieuwbouwhuis.<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 53<br />

Verschil tussen<br />

‘Advertentie’<br />

en ‘Persbericht’<br />

Ook wonen in De Keyser?<br />

De verkoop van deelplan 6 en 7 van De Keyser in Middenbeemster<br />

is gestart! Bekijk het aanbod op onze website en schrijf je in voor<br />

jouw droomwoning! De verwachte start bouw is in 2024.<br />

Meer weten? dekeyser.nl<br />

Wonen in oud-Hollandse stijl<br />

EEN ONTWIKKELING VAN<br />

FASE 6 EN 7<br />

Nog enkele<br />

woningen<br />

TE KOOP<br />

Vergunning onherroepelijk<br />

Laatste kans<br />

op wonen<br />

in De Keyser!<br />

Deelplan 6 en 7 van<br />

De Keyser bestaat uit de volgende<br />

woningtypes:<br />

• 10 twee-onder-een-kapwoningen<br />

• 14 semi bungalows<br />

• 30 rijwoningen<br />

• 21 vrijstaande woningen<br />

INFORMATIE EN VERKOOP<br />

Sopar Makelaars<br />

Telefoon: (0299) 420 097<br />

nieuwbouw@sopar.nl<br />

Bovengenoemde begrippen lopen in de mails die we ontvangen<br />

nogal eens door elkaar. Is het verschil zo belangrijk om er een<br />

stukkie aan te wijden? Ja.<br />

Advertentie<br />

Een advertentie is een betaalde uiting in de papieren versie van<br />

<strong>Binnendijks</strong>. De adverteerder bepaalt de omvang van de advertentie<br />

en de inhoud. De redactie heeft daar geen invloed op. De<br />

adverteerder krijgt hiervoor een rekening. Voor tarieven: www.<br />

binnendijks.nu (adverteren). Peter Leek is namens <strong>Binnendijks</strong><br />

belast met de werving van advertenties (advertentie@binnendijks.nu.).<br />

<strong>Binnendijks</strong> wordt grotendeels bekostigd uit advertentie<br />

inkomsten. Het komt ook voor dat niet commerciële<br />

instellingen (soms) toch een advertentie plaatsen. Omdat ze<br />

beseffen dat we voor ons voortbestaan deze inkomsten hard<br />

nodig hebben. Kort gezegd: hoe meer advertenties hoe meer<br />

ruimte we ook hebben voor persberichten.<br />

Persberichten<br />

Een persbericht is een onbetaalde uiting in <strong>Binnendijks</strong> (site en/<br />

of papieren versie). Veelal door verenigingen of organisaties<br />

‘zonder winstoogmerk’. Deze komen binnen bij de redactie<br />

(redactie@binnendijks.nu). Bij een persbericht heeft de redactie<br />

wel invloed op de omvang en inhoud. Omdat onze inzet is om<br />

alle persberichten in ieder geval een plek te geven, moeten we<br />

soms inkorten of foto weglaten. We doen dat naar ‘eer en<br />

geweten’. van het berichVoor plaatsing is de redactie afhankelijk<br />

van de ruimte die we hebben. Soms zijn we genoodzaakt<br />

(lange) stukken in te korten of een combinatie met de site te<br />

maken. Onze inzet is om in ieder geval de ‘kern’ van de boodschap<br />

altijd te plaatsen. De inzenders van persberichten krijgen<br />

hiervoor geen rekening.<br />

Meestal hebben we gelukkig wel door dat een als ‘advertentie’<br />

opgestuurd bericht eigenlijk een persbericht is en sturen we<br />

geen rekening.<br />

DE REDACTIE<br />

ADVERTEREN?<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Vakantie is iets wat veel mensen elk jaar weer doen. In de<br />

auto of met zijn allen in het vliegtuig naar een populaire<br />

locatie gaan en daar soms in primitieve omstandigheden 3<br />

weken bivakkeren. Op vakantie gaan is voor mij iets aparts,<br />

ik ga bijna nooit weg vanaf ons ideale plekje in de Beemster.<br />

Daarom wil ik wel iets vertellen over die ene vakantie die ik<br />

samen met mijn zoon gemaakt heb. Ik ben na mijn pensionering<br />

op 66-jarige leeftijd op zoek gegaan naar de mogelijkheid<br />

van Route 66. Dat is een route die loopt vanaf Chicago<br />

naar Santa Monica in Californië. Het is een route waarlangs<br />

men migreerde naar het westen van de USA. En wordt wel<br />

the Mother road genoemd. Aangezien 66 mij vanwege mijn<br />

leeftijd aansprak vroeg ik aan Rudy om samen met mij een<br />

deel van de route te volgen.<br />

Enthousiast reageerde hij en nadat we samen een route<br />

bedacht hadden, togen wij naar het reisburo om te boeken. In<br />

september zijn we naar the States gevlogen, we wilden een<br />

vooraf bestelde auto ophalen, maar die was uiteraard niet<br />

beschikbaar. Daarom met een 4 wiel aangedreven Jeep naar<br />

het motel. Het tijdsverschil bedroeg 9 uur en als je bedenkt dat<br />

we om half 8 ’s ochtends van Schiphol vertrokken, wil je best<br />

wel op tijd gaan slapen. Na een indrukwekkende rit door Zion<br />

National Park en Monument Valley kwamen na een kijkje te<br />

hebben gedaan bij de Grand Canyon aan bij de plaats Williams<br />

in Arizona. Vandaar zijn we de oude route zoveel mogelijk gaan<br />

volgen. Op de allernieuwste wegenkaarten van USA staat de<br />

route nog vermeld en staat los van de Interstate snelwegen. Bij<br />

één situatie was het alleen maar mogelijk om via de Interstate<br />

van Arizona naar Californië te rijden om de Colorado River over<br />

te steken. Daarna volgden we de route langs oude kleine<br />

dorpjes en eindeloze prairies. We merkten wel dat de lucht in<br />

die gebieden veel droger is, oude voertuigen van 40 of 50 jaar<br />

oud, staan gewoon buiten en roesten doen ze niet. Uiteindelijk<br />

bereikten we ons doel in Santa Monica en met de voeten in de<br />

Stille Oceaan hebben we de tocht volbracht. Een vakantie om<br />

nooit te vergeten.<br />

MET VEEL PLEZIER VERTELD<br />

DOOR PETER LEEK


WIL JIJ OOK<br />

NIET LIEVER EEN GEZOND EN<br />

ACTIEF LEVEN LEIDEN!<br />

INVESTEER IN JE GEZONDHEID EN MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK.<br />

FITNESS-DEKLOEK.NL<br />

FITNESS DE KLOEK: INSULINDEWEG 11, MIDDENBEEMSTER. TELEFOON: 0299 68 18 07<br />

Fa. VAN ETTEN<br />

Wenst iedereen<br />

een fijne zomer!<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

Een mooie feestweek!<br />

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 55<br />

Het mooiste wat je kunt achterlaten<br />

zijn sporen van liefde.<br />

Met groot verdriet, maar ook vol dankbaarheid, hebben we<br />

afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame echtgenote,<br />

moeder, schoonmoeder en oma<br />

Mary Ansje Afina Jansen - van Tellingen<br />

Mary<br />

* Utrecht, 11 oktober 1942<br />

Broedersbouw 7<br />

1462 GH Middenbeemster<br />

Jaap<br />

Lars en Henriëtte<br />

Mariëtte<br />

Simone<br />

Bram<br />

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.<br />

Wij danken alle medewerkers van de Zorgcirkel<br />

voor alle goede zorgen.<br />

Er was een man<br />

Er was een man. Wat hij ook was -geen loper<br />

Van tafel tot de deur gaan deed al zeer.<br />

Maar, hoe de Beemsterkermis af te stropen,<br />

al die attracties, - dat ging echt niet meer.<br />

Nu is voor alles wel een Medicijnman,<br />

en voor wie echt ziek is een ziekenhuis.<br />

Maar eerst krijg je van dokter Antipijnman<br />

pillen als snoepjes, die het lijf vergruist.<br />

Zo hij. Tot die, met wie dit vers begon,<br />

het Huis Der Meest Geslaagde Operaties<br />

ontdekte, - en weer loopt zoals hij kon.<br />

De stille dijk bleek opnieuw een sensatie,<br />

de ringvaart, leek het, of die voor hem zong.<br />

Zijn oude dag werd een en al tractatie.<br />

Jan Duin<br />

† Purmerend, 3 juli <strong>2023</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

zoekt een (mede)<br />

eindredacteur<br />

Het blad <strong>Binnendijks</strong> is een begrip in de Beemster en de regio.<br />

Al ruim zeventig jaar. Eenmaal in de veertien dagen wordt het<br />

‘mededelingenblad’ huis aan huis verspreid.<br />

Sedert enkele decennia kent <strong>Binnendijks</strong> ook een elektronische<br />

versie: de website. Gekoppeld aan facebook. <strong>Binnendijks</strong> is een<br />

Stichting (dus geen winstoogmerk), heeft een bestuur en een<br />

redactie. Allemaal vrijwilligers. De functie van (mede) eindredacteur<br />

is in principe een bureaufunctie. Kan dus vanuit huis uitgevoerd<br />

worden. We spreken van mede eindredacteur omdat de<br />

inzet is om minstens twee personen te hebben die hiermee (bij<br />

toerbeurt) belast zijn. Alle (pers)berichten komen via de computer<br />

binnen. Dat zijn stukjes van bewoners/organisaties/verenigingen<br />

en van onze redacteuren. Wij spreken liever over stukjesschrijvers.<br />

De eindredacteur:<br />

toetst of de stukjes passen binnen het beleid van <strong>Binnendijks</strong>.<br />

toetst de stukjes taalkundig<br />

past de tekst desgewenst aan (veelal inkorten waarbij de kern<br />

overeind blijft).<br />

neemt als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen.<br />

geeft leiding aan de overige (vaste) stukjesschrijvers<br />

heeft feeling met wat in de Beemster samenleving speelt.<br />

is het aanspreekpunt voor bewoners/organisaties/verenigingen<br />

onderhoudt contact met de ‘advertentiewerver’, vormgever en<br />

(incidenteel) met de drukker/verspreider<br />

werkt nauwkeuring en heeft enig organisatie- en coördineertalent.<br />

kan goed samenwerken met de overige leden van het team<br />

is taalgevoelig<br />

coördineert het tot stand komen van het eindproduct en is<br />

belast met de eindcontrole van de drukproef alvorens deze<br />

naar de drukker gaat.<br />

is (mede) belast met de werving van nieuwe stukjesschrijvers.<br />

Voor de goede orde: Het beheer van de site, de opmaak van het<br />

blad, de druk en verspreiding is (professioneel) uitbesteed.<br />

Kandidaat eindredacteuren worden gedurende langere periode<br />

begeleid door de huidige eindredacteuren. Een combinatie van<br />

(mede) eindredacteur en stukjesschrijver maakt de functie allicht<br />

nog aantrekkelijker. Kortom: een afspraak voor een oriënterend<br />

gesprek met de huidige eindredacteuren is snel gemaakt. De<br />

formele aanstelling is een verantwoordelijkheid van het bestuur.<br />

Info: redactie@binnendijks.nu (deze berichten komen uitsluitend<br />

binnen bij de beide eindredacteuren) of Geert Heikens<br />

(0299683224 / 06.15<strong>28</strong>7656).


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 57<br />

Bewoners herdenken aircrashes<br />

uit WOII in de Beemster<br />

“Dit werk is waardevol voor mij, omdat<br />

ik mijn best kan doen voor iemand”<br />

“Ik zit vol energie als ik weer thuis kom”<br />

“Mijn steentje bijdragen,<br />

al is het maar heel even”<br />

“Dit werk geeft zin en betekenis<br />

aan je eigen leven”<br />

“Prachtige ervaring rijker...”<br />

Zomaar wat quotes van onze vrijwilligers die aangeven hoe bijzonder het werk in<br />

het hospice is. Heb je een luisterend oor, ben je empathisch en zorgzaam én kun<br />

je minimaal vier uur per week een dienst draaien? Kom dan eens langs om kennis<br />

te maken! Een zorgachtergrond is niet nodig; wij verzorgen de introductiecursus.<br />

Voor een vrijblijvend gesprek kun je telefonisch contact opnemen met onze<br />

coördinator: 0299 682 020 of via e-mail: coordinator@hospiceleeghwater.nl<br />

Prins Mauritsstraat 4 • 1462 JJ Middenbeemster • www.hospiceleeghwater.nl<br />

Fatale oorlogsvluchten waarbij jonge<br />

bemanningsleden omkwamen.<br />

Maandag 26 juni. Luid beierden de kerkklokken in Westbeemster<br />

op een ongebruikelijk moment, ruim voor 20:00 uur. Het was de<br />

aankondiging van de jaarlijkse herdenking van wat zich exact 80<br />

jaar geleden (zaterdagochtend 26 juni 1943) in Westbeemster<br />

heeft afgespeeld; de Britse Lancaster ED988 met zeven jonge<br />

mannen aan boord stortte neer op het land van Scheringa,<br />

vlakbij de kerk, en ontplofte, slechts drie lichamen konden<br />

worden geborgen van de overige vier bemanningsleden kon<br />

door de enorme explosie niets worden teruggevonden.<br />

Op initiatief van de werkgroep Aircrash Westbeemster vindt jaarlijks<br />

een herdenking plaats.<br />

Een initiatief voor het eerst vijf jaar geleden genomen. De<br />

plaquette aan de muur van de Kerckhaen herinnert aan deze<br />

gebeurtenis. Dorpsraadvoorzitter Kees Vlaanderen memoreerde<br />

in zijn welkomstwoord de twee jaar geleden overleden voormalige<br />

voorzitter Nic van Baar, de man die mede het initiatief nam<br />

tot de herdenking.<br />

Het gelegenheidskoor klonk prachtig in de vredige stilte van een<br />

mooie zomeravond terwijl veel bezoekers het plein opliepen.<br />

Hoe anders was de situatie 80 jaar geleden. Werkgroeplid Pieter<br />

Beemsterboer gaf een kort verslag van het ongeval, de ravage na<br />

de ontploffing en noemde de namen van de jonge omgekomen<br />

bemanningsleden opdat wij hen niet zullen vergeten.<br />

Burgemeester Ellen van Selm onderstreepte het belang van het<br />

blijven herdenken en constateerde dat er toenemende belangstelling<br />

is voor het herdenken, wellicht omdat we bang zijn kwijt<br />

te raken wat sommige mensen nu nog weten, wie kunnen we<br />

immers later nog vragen stellen?<br />

Mike Smit en Wesley Duin, leerlingen van de Lourdesschool,<br />

waren gevraagd om bloemen te leggen bij het monument, een<br />

bijzondere ervaring voor hen maar ook mooi om zo jonge<br />

mensen erbij te betrekken.<br />

Dit jaar werd tevens aandacht besteed aan een ander luchtongeval.<br />

De heer Chris Dik, bewoner aan de Zuiddijk, gaf in de zaal van de<br />

Kerckhaen een boeiende beeldpresentatie over de Lancaster<br />

ED554 die vanuit Engeland op weg naar het Ruhrgebied, boven<br />

de Beemster door een Duitse nachtjager in de lucht werd geraakt<br />

en ontplofte. Alle zeven bemanningsleden kwamen om het<br />

leven. Het toestel stortte uiteindelijk neer in het Jisperveld, brokstukken<br />

lagen ook aan de Zuiddijk in Zuidoostbeemster. Groot<br />

was de schrik toen de volgende morgen ook het lichaam van<br />

Cornelius William Kleynhans dood werd aangetroffen aan de<br />

rand van een sloot in de tuin waar momenteel de familie Dik<br />

woont. Jan Tromp uit De Rijp kon een foto van Kleynhans en<br />

enkele andere bemanningsleden achterhalen. Chris Dik vertelde<br />

over technische aspecten van het toestel, het vluchtschema en<br />

de luchtverdediging door de Duitsers. Zelfs over de Duitse vliegenier<br />

die het toestel neerhaalde was informatie bekend. Na de<br />

lezing konden de aanwezigen een kleine expositie bezichtigen.<br />

De bemanningsleden waren veelal 21 of 22 jaar oud, tijdens het<br />

onderzoek bleek dat Kleynhans zich bij indiensttreding zelfs<br />

ouder had voorgedaan om vooral maar te mogen bijdragen aan<br />

de luchtoorlog en dan te weten dat de gemiddelde levensverwachting<br />

van deze jongens die met deze toestellen vlogen<br />

slechts twee weken was….…<br />

TEKST: PIETER BEEMSTERBOER<br />

FOTO: ERNY V.D. KLEUT


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 59<br />

Beeldbepalende bomen breken<br />

De zomerstorm van 5 juli heeft zeer grote<br />

schade achtergelaten. Ook in onze polder.<br />

Voor zover bekend gelukkig uitsluitend<br />

materiele schade en geen persoonlijke<br />

ongevallen zoals elders in het land.<br />

Wij zoeken:<br />

Twint wenst u een<br />

fantastische feestweek toe!<br />

- Heftruckchauffeurs m/v<br />

- Industrial cleaners m/v<br />

- Shovelmachinisten m/v<br />

- Verladers en chauffeurs m/v<br />

- Administratief/planning medewerkers m/v<br />

Bezoek onze website op<br />

www.twint.nl<br />

Een groot aantal beeldbepalende bomen<br />

op de Buurt bijvoorbeeld hebben grote<br />

schade opgelopen of zijn helemaal om<br />

gegaan. Op ’t Landje en de marktpleinen<br />

was het één groot slachtveld. Decennia<br />

oude platanen, een eik, iepen… te vrezen<br />

valt dat een deel van de zwaar beschadigde<br />

bomen alsnog het loodje zullen leggen.<br />

Vincent Falger, zelf woonachtig op de Buurt,<br />

heeft de schade in zijn directe omgeving<br />

vastgelegd. Voor in het archief. Kunnen we<br />

met enige ironie in onze stem zeggen:<br />

‘gelukkig hebben we de foto’s nog’.<br />

Geslaagd voorbeeld<br />

bewonersinitiatief Middenbeemster<br />

Bij de oplevering van de woningen rond<br />

het groenveldje Akker/Dagwand/Spint<br />

In 2019 is door de bewoners een verzoek<br />

ingediend bij de Beemster Compagnie en<br />

de wijkmanager om het groenveldje te<br />

voorzien van voetbaldoeltjes. Dit leek toen<br />

niet mogelijk omdat er (voor de nabije<br />

toekomst) ook bomen ingetekend waren.<br />

Een buurtbewoonster heeft toen op eigen<br />

initiatief met een schenking van een lokale<br />

ondernemer zelf doeltjes neergezet. Tot op<br />

heden wordt het veldje door de gehele<br />

buurt (en daarbuiten) iedere dag gebruikt<br />

als voetbalveldje. Kinderen en ouders<br />

hebben ondanks de bomen hun weg<br />

gevonden om hier gezamenlijk te<br />

bewegen. Ruim vier jaar inmiddels maaien<br />

we zelf het veld en onderhouden/repareren<br />

we de doeltjes. Hulde aan de<br />

handige vaders en moeders. Ik denk dat<br />

we hiermee een goed voorbeeld zijn voor<br />

veel andere wijken.<br />

De doeltjes zijn inmiddels aan vervanging<br />

toe en het gras begint blijvende kale<br />

plekken te vertonen. Daarom hebben we<br />

de hulp ingeroepen van de Gemeente. Met<br />

als positief resultaat dat we een prachtig<br />

wijkbudget hebben toegewezen gekregen<br />

en de toezegging dat het grasveld in het<br />

najaar onder handen wordt genomen.<br />

Uiteraard blijven we ons als bewoners ook<br />

inzetten voor dit initiatief.<br />

GEERT<br />

Tenslotte nog een leuke anekdote: bij de<br />

bestelling van de doeltjes waren we een<br />

tussentijdse prijsverhoging en verzendkosten<br />

vergeten te begroten. Binnen de<br />

kortste keren waren maar liefst 26 gezinnen<br />

bereid het verschil van € 66,= bij te leggen.<br />

Ondertussen is er op 7 juli een buurtborrel<br />

gehouden op dit mooie initiatief.<br />

CATHY BLEKEMOLEN


BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 61<br />

Doe de Keyserklim<br />

De leukste beleving van de Beemster<br />

Gastvrouwen/heren Visit Beemster op bezoek<br />

bij Beemster Bomenmuseum (Arboretum)<br />

In het kader van deskundigheidsbevordering bezoeken de gastvrouwen<br />

en heren maandelijks een van de BeemSTERREN.<br />

Ondernemers die met enthousiasme het cultuurhistorisch verhaal<br />

van de droogmakerij vertellen. Kort geleden werd het team<br />

gastvrij ontvangen in de theetuin van de familie Bram en Nicole<br />

Engberts aan de Nekkerweg in Zuidoostbeemster.<br />

Geniet na 166 treden klimmen<br />

in de 400-jarige Keyserkerk van<br />

het unieke uitzicht!<br />

Team VISIT Beemster wenst iedereen<br />

een mooie feestweek toe!<br />

Kijk voor meer informatie op www.visitbeemster.nl<br />

Bram, van huis uit hovenier, heeft deze idyllische locatie met<br />

Arboretum (Beemster Bomenmuseum) in 2014 in beheer overgenomen<br />

van de familie Völlmar. Hans Völmar was de grondlegger<br />

van het arboretum. Gestart in 1971. Deze is nu ondergebracht in<br />

een Stichting. Naast zijn hoveniersbedrijf heeft de familie<br />

Engberts plannen om deze locatie te ontwikkelen tot een<br />

‘Biotheek’. Bram: “Het is mijn missie om Nederland te<br />

vergroenen. Letterlijk door de aanplant maar zeker ook mentaal.<br />

In nauw overleg met de gemeente en andere partijen, zijn we<br />

bezig op deze locatie om te toveren tot een centrum van kennis<br />

en inspiratie met betrekking tot ‘groen’. Sommige onderdelen<br />

zijn al gerealiseerd. Zoals het voor kinderen (en ouders) aantrekkelijke<br />

Kabouterpad, de theetuin onder het groene lover en het<br />

arboretum. De oppervlakte van in totaal 7,3 hectare, aan beide<br />

zijden van de Nekkerweg, concentreert zich binnenkort uitsluitend<br />

aan de westzijde waardoor 4,5 hectare resteert.<br />

Sinds kort staat er een prachtige tent midden in het groen van<br />

200 mtr2. Per dag(deel) te huur. Aantrekkelijk voor allerlei bijeenkomsten.<br />

Om parkeeroverlast te beperkten wordt extra parkeerruimte<br />

gecreëerd op eigen terrein. Verder is Bram is nog bezig<br />

om zijn uitgebreide bibliotheek openbaar te maken. “Er is zoveel<br />

mogelijk. Ik denk aan een zadenbank, opleidingsplek, (stads)<br />

kwekerij”, aldus de ondernemer. “Om dit alles rendabel te<br />

maken moet je wel ontwikkelen”.<br />

Er vindt ook een inhaalslag plaats met betrekking tot het registreren<br />

van de afgerond 2600 soorten bomen en struiken die er<br />

te vinden zijn. Inclusief de plek vermelding waar ze oorspronkelijk<br />

vandaan komen. Het ligt in de bedoeling om bezoekers elektronisch<br />

en met papieren gids goed geïnformeerd over het<br />

terrein te laten dwalen. Het arboretum kent een voor Europese<br />

begrippen grootste collectie pijnbomen. Waardoor veel mensen<br />

uit Azië de polder een bezoek brengen.<br />

Plannen te over. Maar voor het uitvoeren is Bram afhankelijk van<br />

anderen die zijn passie delen en willen uitdragen. Want tenslotte<br />

is zijn hoveniersbedrijf hoofdbron van bestaan. Gelukkig komen<br />

er elke 3e vrijdag van de maand zo’n negen vrijwilligers in het<br />

park om te klussen.<br />

Info: www.beemsterbomenmuseum.nl.<br />

Werkzaamheden 3D-betongeprinte fietsbruggen N243<br />

Van 10 juli tot en met 20 september werkt de provincie Noord-<br />

Holland aan de fietsbruggen langs de Schermerhornerweg<br />

(N243). Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren,<br />

wordt het fietspad langs de Schermerhornerweg (N243) in deze<br />

periode afgesloten.<br />

We publiceerden hierover op onze website dit nieuwsbericht:<br />

Werkzaamheden 3D-betongeprinte fietsbruggen N243 -<br />

Provincie Noord-Holland. In opdracht van de provincie Noord-<br />

Holland werkt BAM Infra aan de fietsbruggen. Dit is een<br />

onderdeel van het project N243 Herinrichting. Aannemer<br />

Boskalis doet de andere werkzaamheden voor het project.<br />

GEERT


62 BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI 2022 63<br />

INFORMATIERUBRIEK<br />

Kerkdiensten<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

4<strong>27</strong>661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten en<br />

behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag voor<br />

spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat 5<br />

Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster. www.<br />

dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie van<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ Middenbeemster,<br />

telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683<strong>27</strong>1, email: physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 - 8207 9510<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een warme, thuisvervangende<br />

omgeving voor mensen in hun laatste levensfase. Samen met professionele<br />

verpleegkundigen en vrijwilligers bieden wij 24- uur zorg. Meer<br />

informatie tel; 0299-682020 of via e-mail; info@hospiceleeghwater.nl.<br />

Prins Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster. Bezoek ook eens onze<br />

website; www.hospiceleeghwater.nl<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina. Podologie<br />

Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure praktijk:<br />

Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor een<br />

uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Te koop gevraagd postzegels, munten en bankbiljetten. Tel.<br />

0299 430000 of 0615695137. Rob Wolf, Nieuwstraat 15, 1441CK Purmerend<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WelzijnWonenPlus biedt praktische diensten en persoonlijke ondersteuning<br />

aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met een beperking en<br />

mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443<br />

BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

ZONDAG 16 JULI<br />

Doopsgezinde Vermaning: Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur “Z-INN Kapel” Dienst met Ds. Nico Schroevers,<br />

Femke Leek solozang<br />

RK Joannes De Doper, Koetshuis:<br />

Om 10.00 uur Woord- en Communieviering met voorganger<br />

Marcel Kaaijk<br />

ZONDAG 23 JULI<br />

Doopsgezinde Vermaning: Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van “Beemster<br />

Biddag” met Ds. Nico Schroevers en met de muzikale<br />

medewerking van het Koperensemble van de Beemster<br />

Fanfare, solozang van Femke Leek, Fransje Christiaanse en<br />

Monique Schoorl<br />

R.K. Joannes De Doper:<br />

Geen viering<br />

ZONDAG 30 JULI<br />

Doopsgezinde Vermaning: Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Zomerdienst met Ds. Nico Schroevers,<br />

Femke Leek, solozang<br />

RK Joannes De Doper: Geen Dienst<br />

Blauwe Oog…<br />

Leuk om te krijgen en ook zeker leuk om te geven. Het blauwe oog,<br />

een soort talisman, beschermt je tegen ongeluk, gevaar en ziektes.<br />

MARIEKE<br />

ZONDAG 6 AUGUSTUS<br />

Doopsgezinde Vermaning: Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur “Z-INN Kapel ” Zomerdienst met Gastpredikant<br />

Wessel Westerveld<br />

RK Joannes De Doper, Koetshuis:<br />

Om 10.00 uur kerkviering met Jac. Noë, samenzang<br />

Nicolaaskerk<br />

ZATERDAGEN 15/22/29 JULI EN ZATERDAG 5 AUGUSTUS:<br />

geen vieringen vanwege vakantieperiode<br />

ZONDAG 16 JULI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

mmv cantores<br />

ZONDAG 23 JULI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcel Salão Rocha;<br />

mmv een cantor.<br />

ZONDAG 30 JULI:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZONDAG 06 AUGUSTUS:<br />

10.00 uur Eucharistieviering ; Pastoor Marcelo Salã0<br />

COLOFON<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave: Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.


wij<br />

kleuren<br />

Dat wij van kleur houden mag geen verrassing zijn.<br />

Uw logo, briefpapier, visitekaartjes of brochures,<br />

alle kleuren laten wij stralen.<br />

Wij wensen u een kleurrijke zomer toe!<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!