17.10.2023 Views

WALKER brochure_2024_NL

Walker Campingstyle: voortenten, voorzonluifels, wintertenten

Walker Campingstyle: voortenten, voorzonluifels, wintertenten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Adria Action 391

Voortent speciaal voor Adria Action 391 PD/PH-LH

• Op maat gemaakt voor

Adria Action 391 PD/PH-LH

• Voortent en luifel in één:

alle wanden uitritsbaar

• Snel en eenvoudig opzetbaar

met Easy-Setup blokjes

• Dak: Ten Cate All Season;

zware kwaliteit: 260 g/m 2

• Wanden: Ten Cate design-tentdoek;

eenzijdig gecoat;

zware kwaliteit: 260 g/m 2 ;

afwasbaar

• Diepte: 240 cm

• Uitsluitend met 28 mm aluminium frame

met Easy-PowerGrips

• Inclusief tochtstrook, wielflap en gordijnen

• Inclusief luxe haringtas

• Gewicht: ca. 27 kg

• Jolax tenttapijt - Speciale Aktieprijs!

(pagina 22)

Ventilatie:

in voorwand

Ga naar website...

Action 391 aluminium frame

Type

Adviesprijs

AANBIEDING

Action 391 2399,- 1799,-

Easy-Lock stormbanden, 2-delig 29,95

Altijd het juiste type 391 aangeven;

PD of PH/LH (aangeven als het een Adria Action 391 LH Sport betreft)

Walker collectie 2024

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!