17.10.2023 Views

WALKER brochure_2024_NL

Walker Campingstyle: voortenten, voorzonluifels, wintertenten

Walker Campingstyle: voortenten, voorzonluifels, wintertenten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uitbouw/binnentent

Ga naar website...

Aanritsbare uitbouw De Luxe voor

Touring-Plus (vanaf 2020),

Concept 240+280, Fusion, Dynamic

Allure, Ellips, Atrium, Scandic en Palladium.

Deze uitbouw is voorzien van een extra deur aan de

buitenkant en een raam met ventilatiegaas.

De uitbouw is voorzien van een extra rits zodat de

zijwand van de voortent teruggeplaatst kan worden als

scheidingswand. Links en rechts plaatsbaar!

Ideaal voor bijvoorbeeld het stallen van uw elektrische

fietsen of als extra slaapcabine (binnentent

verkrijgbaar). De uitbouw wordt geleverd in de kleur

van de voortent.

Afmetingen (cm): 215 (b) x 140 (d) x 175 (h).

Gewicht: 15 kg.

Alleen leverbaar met stalen frame.

UItbouw De Luxe

Type Adviesprijs € AANBIEDING €

Uitbouw De Luxe 866,- 649,-

Binnentent voor uitbouw - 129,-

Windscherm

Binnent uitbouw leverbaar als accessoire

WS-1

WS-5

Ga naar website...

WS-7

Windschermen

150 cm hoog!

450 cm lang / Gewicht: 10 kg.

Adviesprijs € 372,-

AANBIEDING € 279,-

Windschermen in de kleuren van de voortent

WS-1 - in de kleuren van Walker Scandic 300, Atrium 300, Palladium 350, Maxi 300/380

WS-5 - PVC / in de kleuren van Walker Concept 240/280

WS-7 - in de kleuren van Walker Pioneer 240, Dynamic 250, Ellips 280, Touring-Plus

Walker collectie 2024

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!