30.10.2023 Views

Coiffure072023 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen de komende maanden hun hart ophalen. In musea door heel Nederland zijn geweldige exposities te zien op het gebied van mode, moderne en beeldende kunst en fotografie. Hoewel ik nog lang niet overal ben geweest, was de expositie van de Amerikaanse fotograaf Nan Goldin in Stedelijk Museum Amsterdam nu al een hoogtepunt. Haar manier van fotograferen - intiem, rauw en ongepolijst - is enorm invloedrijk geweest. Het is ook in alles een contrast met de wereld van de socials en de artificial intelligence, waarin het beeld er perfect en hyper gepolijst uit dient te zien. Nu kunstmatige intelligentie in alle creatieve sectoren onstuimig oprukt, is het denk ik het juiste moment om het eens over AI in de haarindustrie te hebben. Daarom vroegen we Global Color Director Berni Ottjes en tweevoudig Avant Garde award winnaar Monique van Baal hoe we ons ertoe moeten verhouden. Wat voor gevolgen heeft het voor ons ambacht als kapper en haarstylist? Voor campagnes en haarcollecties? Plaatsen we straks nog echte foto’s van klanten op Instagram of kiezen we alleen voor beelden die met AI zijn gegenereerd? Soms zijn de dingen niet zoals ze lijken. Zo is het sciencefictionachtige Galactic van Berni niet gemaakt met AI, maar op een bloedhete dag in een tunnel in Antwerpen gefotografeerd. En blijkt het maakproces van een collectie met uitsluitend kunstmatige intelligentie, zoals de prachtige serie van Monique van Baal en digital artist Aqua Libra, veel tijdrovender en ingewikkelder te zijn dan gedacht. Wel waren alle ontwikkelingen voor de organisatie van de Coiffure Award reden om de regels rondom de inzendingen voor 2024 aan te scherpen. Want uiteindelijk wil je in de creaties - net als in de kunst - de hand van de maker en zijn of haar eigen vakmanschap kunnen zien.

Artificial Intelligence

Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen de komende maanden hun hart ophalen. In musea door heel Nederland zijn geweldige exposities te zien op het gebied van mode, moderne en beeldende kunst en fotografie. Hoewel ik nog lang niet overal ben geweest, was de expositie van de Amerikaanse fotograaf Nan Goldin in Stedelijk Museum Amsterdam nu al een hoogtepunt. Haar manier van fotograferen - intiem, rauw en ongepolijst - is enorm invloedrijk geweest. Het is ook in alles een contrast met de wereld van de socials en de artificial intelligence, waarin het beeld er perfect en hyper gepolijst uit dient te zien.

Nu kunstmatige intelligentie in alle creatieve sectoren onstuimig oprukt, is het denk ik het juiste moment om het eens over AI in de haarindustrie te hebben. Daarom vroegen we Global Color Director Berni Ottjes en tweevoudig Avant Garde award winnaar Monique van Baal hoe we ons ertoe moeten verhouden. Wat voor gevolgen heeft het voor ons ambacht als kapper en haarstylist? Voor campagnes en haarcollecties? Plaatsen we straks nog echte foto’s van klanten op Instagram of kiezen we alleen voor beelden die met AI zijn gegenereerd?

Soms zijn de dingen niet zoals ze lijken. Zo is het sciencefictionachtige Galactic van Berni niet gemaakt met AI, maar op een bloedhete dag in een tunnel in Antwerpen gefotografeerd. En blijkt het maakproces van een collectie met uitsluitend kunstmatige intelligentie, zoals de prachtige serie van Monique van Baal en digital artist Aqua Libra, veel tijdrovender en ingewikkelder te zijn dan gedacht.

Wel waren alle ontwikkelingen voor de organisatie van de Coiffure Award reden om de regels rondom de inzendingen voor 2024 aan te scherpen. Want uiteindelijk wil je in de creaties - net als in de kunst - de hand van de maker en zijn of haar eigen vakmanschap kunnen zien.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ARTIFICIAL<br />

INTELLIGENCE<br />

CoiFfuRE<br />

Hét Nederlandse magazine voor haarprofessionals - november 2023


Ons geheimpje.<br />

Niet verder vertellen...


He y<br />

you!<br />

Wil jij duizenden euro’s<br />

besparen met KIS<br />

professional haircare?<br />

Scan de QR-code en<br />

#jointhemovement<br />

Stap over op KIS en profiteer deze maand<br />

van 40% korting op het KIS color intro pakket!<br />

kis-haircare.com


Haar: Nathan Yazbek, AHIA NSW/ACT Hairdresser of the Year 2023 | Fotografie: Andrew O’Toole<br />

november<br />

IN DEZE EDITIE<br />

40 Topstyles<br />

Hoe zag vroeger de blik op<br />

de toekomst eruit? Het was<br />

een vraag die Nathan Yazbek<br />

uit Australië bezighield bij het<br />

maken van zijn prijswinnende<br />

haarcollectie Futurism.<br />

46 NEW: salondesign<br />

Over de hele wereld vind<br />

je kapsalons die uitblinken<br />

in bijzonder en inspirerend<br />

salondesign, zoals St Studios<br />

in Engeland. Deze nieuwste é n<br />

coolste co-working space in het<br />

centrum van Londen opende<br />

afgelopen zomer haar deuren.<br />

18<br />

<strong>Artificial</strong> <strong>Intelligence</strong><br />

HET IS HÉ T BUZZWORD VAN 2023: ARTIFICIAL INTELLIGENCE.<br />

HET WORDT NIET ALLEEN INGEZET OM DENKPROCESSEN TE<br />

VERSNELLEN, MAAR OOK STEEDS MEER OM TE ONTWERPEN, TE<br />

SCHRIJVEN EN TE CREË REN. ZIJN CREATIEVE PROCESSEN NIET<br />

LANGER MEER HET DOMEIN VAN MENSEN? EN WAT BETEKENT DAT<br />

VOOR HET VAKMANSCHAP VAN DE KAPPER? COIFFURE VROEG<br />

AAN BERNI OTTJES EN MONIQUE VAN BAAL OF WE AI ALS EEN<br />

BEDREIGING MOETEN ZIEN OF JUIST MOETEN OMARMEN.<br />

4 Coiffure november


inhoud<br />

18<br />

THEMA AI<br />

46<br />

54<br />

REPORT AFW<br />

14<br />

SALONDESIGN<br />

EDITORS PICK<br />

33<br />

TOPSTYLES<br />

TRENDS<br />

12<br />

EDITORIAL 7<br />

SPOTLIGHT 8<br />

UPDATE 9<br />

TRENDS 12<br />

EDITORS PICK 14<br />

COIFFURE AWARD:<br />

KICK-OFF 2024 28<br />

BEHIND THE BRAND:<br />

NATULIQUE 30<br />

en verder...<br />

BUSINESSFILE:<br />

JOBS4HAIR.NL 50<br />

REPORT WORLD BEAUTY<br />

FORUM 53<br />

REPORT AFW 54<br />

REPORT RUN.WAY 57<br />

REPORT HAIR FEST 58<br />

Coiffure november<br />

5


editorial<br />

WWW.COIFFURE.NL<br />

tweeënvijftigste jaargang<br />

nummer november 2023<br />

hoofdredacteur<br />

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |<br />

tel. 088 64 406 34<br />

eindredacteur<br />

Maaike van der Westen<br />

uitgave van<br />

Coiffure Media<br />

media-adviseurs<br />

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder<br />

medewerkers<br />

Marian Vleerlaag |Susanne Hellendoorn<br />

Caroline Westdijk | Aranka Klomp<br />

fotografen<br />

Alain Gil-Gonzalez | Caroline Westdijk<br />

media-order<br />

088 22 666 90| traffic@persmanager.nl<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’<br />

Uitgeefteam Coiffure Media Group<br />

Ronald Vedder | Rik Stuivenberg<br />

Coiffure Exclusive Membership € 192,50 per jaar<br />

Coiffure Membership € 112,00 per jaar<br />

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland.<br />

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW<br />

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND<br />

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK<br />

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE<br />

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN<br />

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS<br />

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.<br />

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER<br />

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN<br />

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.<br />

abonnementenadministratie<br />

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)<br />

coiffure@mijntijdschrift.com<br />

verschijningsfrequentie<br />

8 keer per jaar<br />

vormgeving<br />

Content Innovators<br />

drukwerk<br />

Veldhuis Media<br />

ISSN 0165-3679<br />

reproduktie<br />

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG<br />

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD<br />

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE<br />

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,<br />

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE<br />

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.<br />

Coiffure Media<br />

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle<br />

Nathan Yazbek, AHIA NSW/ACT<br />

Hairdresser of the Year 2023<br />

<strong>Artificial</strong> <strong>Intelligence</strong><br />

Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen de komende<br />

maanden hun hart ophalen. In musea door heel Nederland<br />

zijn geweldige exposities te zien op het gebied van mode,<br />

moderne en beeldende kunst en fotografie. Hoewel ik nog lang niet<br />

overal ben geweest, was de expositie van de Amerikaanse fotograaf<br />

Nan Goldin in Stedelijk Museum Amsterdam nu al een hoogtepunt.<br />

Haar manier van fotograferen - intiem, rauw en ongepolijst - is<br />

enorm invloedrijk geweest. Het is ook in alles een contrast met de<br />

wereld van de socials en de artificial intelligence, waarin het beeld er<br />

perfect en hyper gepolijst uit dient te zien.<br />

Nu kunstmatige intelligentie in alle creatieve sectoren onstuimig<br />

oprukt, is het denk ik het juiste moment om het eens over AI in<br />

de haarindustrie te hebben. Daarom vroegen we Global Color<br />

Director Berni Ottjes en tweevoudig Avant Garde award winnaar<br />

Monique van Baal hoe we ons ertoe moeten verhouden. Wat voor<br />

gevolgen heeft het voor ons ambacht als kapper en haarstylist? Voor<br />

campagnes en haarcollecties? Plaatsen we straks nog echte foto’s van<br />

klanten op Instagram of kiezen we alleen voor beelden die met AI<br />

zijn gegenereerd?<br />

Soms zijn de dingen niet zoals ze lijken. Zo is het sciencefictionachtige<br />

Galactic van Berni niet gemaakt met AI, maar op een<br />

bloedhete dag in een tunnel in Antwerpen gefotografeerd.<br />

En blijkt het maakproces van een collectie met uitsluitend<br />

kunstmatige intelligentie, zoals de prachtige serie van Monique<br />

van Baal en digital artist Aqua Libra, veel tijdrovender en<br />

ingewikkelder te zijn dan gedacht.<br />

Wel waren alle ontwikkelingen voor de organisatie van de<br />

Coiffure Award reden om de regels rondom de inzendingen voor<br />

2024 aan te scherpen. Want uiteindelijk wil je in de creaties -<br />

net als in de kunst - de hand van de maker en zijn of haar eigen<br />

vakmanschap kunnen zien.<br />

Berni Ottjes<br />

Monique van Baal<br />

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

Haar: Cristina Tatasciore, finalist AHIA<br />

Australian Hairdresser of the Year<br />

Fotografie: Andrew O’Toole<br />

Coiffure november<br />

7


spotlight<br />

Tekst: Aranka Klomp<br />

Bert de Zeeuw:<br />

“WE BIEDEN VRIJHEID,<br />

VEILIGHEID, RUIMTE EN<br />

ZELFVERTROUWEN”<br />

Functie: Bert de Zeeuw<br />

opende in 1988 zijn eerste<br />

salon en heeft er nu drie<br />

in Ede. Hij was Creative<br />

Ambassador voor L’Oréal<br />

Professionnel, International<br />

Redken Artist en Fashion<br />

Director voor Haute Coiffure<br />

Française en Intercoiffure.<br />

Reden voor deze spotlight:<br />

onlangs richtte hij de<br />

Independent Hair<br />

Academy op met diverse<br />

partners. De academy is<br />

merkonafhankelijk en biedt<br />

masterclasses aan voor het<br />

hogere segment kapperszaken.<br />

Deelnemers kunnen een<br />

volledige masteropleiding<br />

samenstellen of kiezen voor<br />

een van de specialistische<br />

masterclasses.<br />

mijn buurmeisjes vroeger het hoofd van hun barbiepop misten, dan<br />

was de kans groot dat het bij mij opdook. Hoewel zij daar vast anders<br />

over dachten, was de reden onschuldig: ik oefende er mijn kappersskills<br />

“Als<br />

op. Zo lang als ik me kan herinneren, wil ik kapper worden.<br />

Op school werd ik soms uitgelachen om mijn toekomstbeeld. Daar trok ik me niets van<br />

aan. Ik heb altijd een sterke hang naar vrijheid en onafhankelijkheid gehad en laat me niet<br />

weerhouden van mijn plannen en dromen. Dat gevoel van vrijheid waaraan ik zo hecht,<br />

kreeg ik van jongs af aan van bezig zijn met haren. Dat je een hele eigen creatie tevoorschijn<br />

kan toveren en daarmee iemands identiteit kan uitdrukken, bracht me toen al in vervoering.<br />

En ik heb het nog steeds, dat gevoel van verwondering als ik iemand in de stoel mooier<br />

en krachtiger of juist zachter zie worden onder mijn handen. Ik zeg wel eens: ‘Haar is het<br />

enige lichaamsdeel dat je pijnloos een totale metamorfose kan geven.’ En die magie is never<br />

ending, want je kunt steeds weer opnieuw beginnen, steeds weer een andere sfeer creëren,<br />

een andere boodschap uitdragen. Als kapper voel ik me als een kind in een snoepwinkel<br />

vol kleuren, vormen en creativiteit. Dat laatste is de sterkste troef van elke kapper. En als<br />

ik de lijn van mijn eigen ontwikkeling terug volg, ligt daar het zaadje dat uitgroeide tot de<br />

oprichting van de Independent Hair Academy. Ik merkte dat ik na de kappersschool, waar<br />

ik de basistechnieken kreeg aangeleerd, in een gat viel.<br />

Ik had wel een diploma op zak, maar ik moest nog kapper worden. Hoe pas je techniek<br />

toe op een steeds bewegend modebeeld? Wat doe jij met je ambachtelijke skills, waardoor<br />

je het verschil kan maken? In dat stadium van mijn beroepsontwikkeling had ik best meer<br />

ondersteuning willen hebben.<br />

Let wel: dit is geen kritiek op de kappersschool, want de basistechnieken zijn een absolute<br />

voorwaarde voor alles wat daarna komt. Creativiteit leunt altijd op degelijke skills, want je<br />

kan van alles bedenken, maar je moet het wel uit je vingers krijgen. En om af te wijken van<br />

richtlijnen en traditionele toepassingen, moet je die wél eerst begrijpen en beheersen.<br />

De stap na de basisopleiding zou idealiter zijn dat je vrijheid, veiligheid, ruimte en<br />

zelfvertrouwen krijgt om de techniek in dienst te stellen van je creativiteit. Wie ben jij als<br />

kapper? Wat kun jíj mensen brengen? Experimenteer er maar eens mee, zoek grenzen op,<br />

ga een keer onderuit zonder dat dat erg is. Dat kan eigenlijk niet in de baas z’n tijd en daar<br />

mist een schakeltje in de ontwikkeling van veel kappers.<br />

Dat schakeltje willen we met de academy beschikbaar stellen. We bieden kappers daarbij de<br />

kans hun leerproces onder de beste vleugels te doorlopen, met hoogstaande gastdocenten<br />

die je anders niet zo snel als trainer krijgt. Het is vaak te kostbaar ze voor een workshop met<br />

je team in te huren of ze zijn verbonden aan een merk dat de kapsalon niet voert. Bij de<br />

academy geven ze les zonder die beperkingen.<br />

We zijn merkonafhankelijk, dus je neemt de spullen mee waarmee je in de dagelijkse<br />

praktijk werkt. Er is daarmee een directe lijn geschapen naar de klanten in je stoel, voor<br />

wie we het tenslotte doen. Vakmanschap, talent, creativiteit, eigen voldoening, gelukkige<br />

klanten, het komt bij de Independent Hair Academy allemaal samen.”<br />

8 Coiffure november


© Carlijn Jacobs<br />

update<br />

© Carlijn Jacobs © Carlijn Jacobs<br />

Generated by DALL·E by OpenAI, prompt and photo Carlijn Jacobs.<br />

SLEEPING BEAUTY<br />

Het is pas haar allereerste solotentoonstelling, maar grote kans dat je de foto’s van Carlijn<br />

Jacobs al eens hebt gezien. De fotograaf werkte namelijk met de meest toonaangevende merken<br />

en artiesten van dit moment. Recent hoogtepunt: de fotografie van de albumhoes van Beyoncé’s<br />

Renaissance. Het veranderen van uiterlijk, en het bestaande combineren met iets dat niet<br />

bestaat, speelt een grote rol in haar werk. “Het gaat over het ‘beautifyen’ van de realiteit.” In<br />

haar meest recente beelden experimenteert ze met AI, waarmee de fantasie van Carlijn Jacobs<br />

tot een hoogtepunt komt: niets is nog onmogelijk. Sleeping Beauty is tot en met 21 januari 2024<br />

te zien in Foam in Amsterdam.<br />

Meer informatie: foam.org<br />

MODERN MUSE<br />

Een ode aan jezelf. Zo kun je de nieuwe trendcollectie van TRINITY<br />

haircare voor herfst/winter 2023 in het kort samenvatten. Modern Muse<br />

gaat over individualiteit en blij zijn met wie je bent. “We willen dat als<br />

klanten in de spiegel kijken, ze vooral hun positieve kanten zien, niet<br />

de negatieve. Schoonheid begint met het omarmen van jezelf”, aldus<br />

Jolanda Schenke, Artistic Director van TRINITY haircare.<br />

Meer informatie: trinity-haircare.nl<br />

Tekst: Maaike van der Westen<br />

VERLEG JE CREATIEVE GRENZEN<br />

Ontdek iNOA Red Nebula, twee nieuwe roodtinten (4.26 en 5.26) in het iNOA<br />

kleurenpalet. Deze nieuwe toevoeging aan de 96 bestaande tinten resulteert in<br />

verfijnde koele roodtinten met bordeauxrode reflecties. Om de levendigheid<br />

van de kleuren te benadrukken, wordt iNOA Red Nebula getoond in een<br />

technologisch geavanceerd en futuristisch universum. De iNOA Red Nebula<br />

modelshoot is namelijk de eerste campagne van L’Oréal Professionnel die voor<br />

100 procent ontworpen is met AI.<br />

Meer informatie: lorealprofessionnel.nl<br />

Coiffure november<br />

9


Desiré van den Ende<br />

update<br />

NEDERLANDSE WINNAARS BIJ<br />

GLOBAL CREATIVE AWARDS<br />

Op 24 en 25 september nodigde Kao Salon Division stylisten van over de hele wereld<br />

uit voor de Global Experience in Chicago. 48 uur lang hadden creativiteit en inspiratie<br />

de focus. Een van de vele hoogtepunten was de Global Creative Awards avond met de<br />

live bekendmaking van de uiteindelijke winnaars. Nederland viel maar liefst tweemaal in<br />

de prijzen: goud voor Desiré van den Ende in de categorie Creative Hair Cutter of the<br />

Year en brons voor Laurens van Essen in de categorie Men’s Hairstylist of the Year. Ook<br />

bijzonder: twee Nederlandse kappers van de exclusieve haarboutique Ici Jolie – Agnes<br />

Westerman en Gea Weijenberg – gaven één van de Artist Sessions on stage.<br />

IT’S NATURAL<br />

‘We change. It’s natural’ is de slogan<br />

van de vernieuwde Framesi Morphosis<br />

lijn. En 'natural' is de Morphosis Hair<br />

Treatment Line zeker... De producten<br />

zijn samengesteld met wel 98 procent<br />

natuurlijke ingrediënten, waarvan de<br />

meeste afkomstig zijn uit mediterrane<br />

gebieden. Met heerlijke geuren,<br />

nieuwe ingrediënten en gloednieuwe<br />

technologische innovaties is Morphosis<br />

geschikt voor de meest veelzijdige<br />

klant.<br />

Meer informatie: proud247.nl<br />

Laurens van Essen<br />

Ici Jolie<br />

GLANZENDE<br />

KLEURERVARING<br />

Flow is de nieuwe vegan kleurlijn van Nook. De demipermanente,<br />

tone-on-tone oxidatieve haarkleuring bestaat uit<br />

31 volledig mengbare tinten. Daarnaast is er een Gloss Clear<br />

en een Special Activator. De alcohol- en ammoniakvrije formule<br />

is verrijkt met Vegan Sugar Plex technologie. Dit innovatieve<br />

complex op basis van natuurlijke ingrediënten - biologische<br />

kersenolie en glucose gewonnen uit maïszaden - maakt het haar<br />

extreem glanzend en gehydrateerd.<br />

Meer informatie: soloindustries.nl<br />

Coiffure november<br />

11


ARTIFICIAL<br />

INTELLIGENCE<br />

Het is hét buzzword van 2023: <strong>Artificial</strong> <strong>Intelligence</strong>. Het wordt niet alleen ingezet om denkprocessen te versnellen,<br />

maar ook steeds meer om te ontwerpen, te schrijven en te creëren. ZIJN CREATIEVE PROCESSEN NIET<br />

LANGER MEER HET DOMEIN VAN MENSEN? En wat betekent dat voor het vakmanschap van de kapper?<br />

Coiffure vroeg aan Berni Ottjes en Monique van Baal of we AI als een bedreiging moeten zien of juist moeten omarmen.<br />

18 Coiffure november


thema<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Haar: Berni Ottjes | Fotografie: Ivo de Kok | Make-up: Kimberly van Hoorn| Styling: Bjorn van den Berg<br />

Coiffure november<br />

19


thema<br />

Berni Ottjes:<br />

“GEBRUIK AI ALS<br />

INSPIRATIEBRON, DAT<br />

HEB IK OOK GEDAAN”<br />

Naam: Berni Ottjes<br />

Salon: Burnys in Axel<br />

CV: Coiffure Award Hall of Fame member, voorzitter<br />

van de Coiffure Award jury, Global Color Director en<br />

trainer voor L’Oréal Professionnel, educator van eigen<br />

Color Academy.<br />

Aanleiding: maakte voor het eerst in jaren een<br />

haarcollectie, die door AI en de metaverse is<br />

geïnspireerd.<br />

NIEUW TIJDPERK<br />

“Het was te verwachten dat heel veel dingen anders zouden<br />

worden na de coronapandemie. Mensen willen zich weer<br />

laten zien, dingen anders aanpakken en een nieuw beeld op de<br />

toekomst tonen. Je ziet artificial intelligence en de metaverse<br />

op zoveel plekken opduiken: in haarcollecties, in de mode, bij<br />

ontwerpers en architecten. Als kapper word ik daar ook in mee<br />

getrokken.<br />

We gaan een heel nieuw tijdperk in, maar moeten ons door<br />

alle ontwikkelingen niet bang laten maken. Als kapper zeg<br />

ik: we moeten AI omarmen. Gebruik het bijvoorbeeld om<br />

moodboards te maken, maar niet om een collectie te creëren,<br />

want daarin moet je altijd je eigen vakmanschap laten zien.<br />

Gebruik het als inspiratiebron, dat heb ik ook gedaan.”<br />

GALACTIC<br />

“Eigenlijk heb ik sinds het winnen van de Coiffure Award<br />

geen eigen collectie meer gemaakt. Ik ben zo ontzettend druk<br />

geweest met mijn internationale werk, dat ik er niet meer aan<br />

toekwam. Wel maakte ik heel veel foto’s van mijn modellen<br />

en daar kreeg ik vragen over. Media vroegen of ze ze konden<br />

publiceren, maar ik had die foto’s zelf met mijn telefoon voor<br />

Instagram gemaakt. Toen begon het weer te kriebelen.<br />

20 Coiffure november


Coiffure november<br />

21


“IK VERWACHT DAT WE AI<br />

STEEDS MEER GAAN ZIEN<br />

IN CAMPAGNES EN IN<br />

HAARCOLLECTIES”<br />

22 Coiffure november


thema<br />

Het grappige is dat mensen aan mij vragen of ik Galactic met<br />

AI heb gemaakt. Het tegendeel is waar! We hebben de serie<br />

met dertig graden, met het zweet op onze rug, in een tunnel in<br />

Antwerpen geschoten. Ik reed er vaak doorheen en dacht dan:<br />

dit zou een geweldige locatie zijn om een collectie te shooten.”<br />

X-FACTOR<br />

“De futuristische sfeer hebben we versterkt met de prachtige<br />

styling. Elke collectie heeft een x-factor nodig en voor mij is<br />

dat het model met het zilveren korset. Een deel van het haar is<br />

niet echt, maar dat mag: je hebt een inspiratiebeeld nodig dat<br />

je de collectie intrekt.<br />

Alle zes looks laten zien waar ik als kapper voor sta: mooi,<br />

commercieel, sexy haar. Ik houd van hier en daar wat grafische<br />

elementen, zoals de edgy pony, maar het moet wel draagbaar<br />

blijven. De kleur, de structuur en de coupe moeten elkaar<br />

versterken. Het is haar dat ik ook in de salon maak. Ik wil dat<br />

mijn klanten het zien en het mooi vinden. Als ik eigen werk<br />

maak, heb ik hen altijd in het achterhoofd.”<br />

TRIGGEREN<br />

“Qua kleur houd ik van het subtiele werk. De koperen look<br />

oogt vrij egaal, maar van dichtbij zie je de shadow bij de aanzet<br />

en de blending van drie verschillende kopertinten. Het blonde<br />

wavy haar bevat vier heel mooie, beige zandkleuren. Ik houd<br />

van gedetailleerd werken en verfijnde nuanceverschillen.<br />

Met het blauwe haar ben ik behoorlijk uit mijn comfortzone<br />

gestapt. Dat is belangrijk, je moet dat als kapper blijven doen.<br />

Doe je dat niet, dan is dat een gevaar voor de toekomst. Je<br />

moet jezelf altijd blijven triggeren. Ik genoot van het maken<br />

van deze collectie. Van het werken met de fotograaf en de<br />

stylist, dat voedt mij ook weer. Het dwingt me om nieuwe<br />

kleurenpaletten en technieken te gebruiken.”<br />

LIVE TRAINEN<br />

“Ik verwacht dat we AI steeds meer gaan zien in campagnes<br />

en in haarcollecties. Het digitale rukte de afgelopen jaren ook<br />

op in educatie, maar daarin zie ik nu echt een kentering. Ik heb<br />

het nog nooit zo druk gehad met trainingen in het buitenland.<br />

Er is een groeiende behoefte van kappers om trainingen live te<br />

volgen, het haar te zien, te voelen, het van dichtbij te kunnen<br />

bekijken. Trainingen zijn ook een uitgelezen kans om collega’s<br />

te ontmoeten en vragen te stellen, ook daar hebben kappers nu<br />

behoefte aan. Hoe spannend, inspirerend en handig de digitale<br />

mogelijkheden ook kunnen zijn: ik denk dat live trainingen en<br />

presentaties beter passen bij wie kappers zijn.”<br />

Coiffure november<br />

23


Coiffure Award 2024<br />

DRUKBEZOCHTE KICK-OFF<br />

OP MAANDAG 18 SEPTEMBER VOND DE KICK-OFF VAN HET NIEUWE COIFFURE AWARD<br />

SEIZOEN PLAATS. Het was een drukbezochte avond met presentaties van de organisatie, Hairdresser of the Year<br />

2023 Arjan Bevers, juryvoorzitter Berni Ottjes en stylist Annet Veerbeek.<br />

moeder had gemaakt. Hij werd genomineerd en met<br />

enige zelfspot vertelde Arjan dat hij ervan overtuigd<br />

was dat hij zou winnen, maar dat uiteindelijk niet<br />

deed. De teleurstelling die daarop volgde, zette<br />

hij om in iets positiefs. Hij ging andere collecties<br />

analyseren, trainingen volgen en werken aan zijn<br />

eigen ontwikkeling als haarstylist. Zijn belangrijkste<br />

boodschap: “Je kunt nog zo’n goede kapper zijn,<br />

maar het salonwerk is echt iets anders dan looks<br />

creëren voor een haarmodecollectie.” Vervolgens gaf<br />

hij nog tien tips voor een succesvolle deelname aan<br />

de Coiffure Award.<br />

Eventmanager Laura van de Graaf heette iedereen<br />

welkom en nam daarna de bestaande en nieuwe<br />

regels met de aanwezigen door. Zo moest je al<br />

bij elk model én in elke categorie een ‘voor foto’<br />

meesturen met je collectie, nieuw is dat je nu<br />

ook een ‘na foto’ moet meesturen, voordat enige<br />

nabewerking of retouchering heeft plaatsgevonden.<br />

Het niet bijsluiten van deze foto’s kan diskwalificatie<br />

tot gevolg hebben. “Dit doen we omdat we het<br />

vakmanschap van de kapper moeten blijven zien<br />

in de collecties”, legde Laura uit. “Met AI is<br />

tegenwoordig ontzettend veel mogelijk en het is niet<br />

de bedoeling dat de foto’s met de computer bewerkt<br />

worden. Alleen bij de categorie Avant Garde zijn<br />

computerbewerkingen toegestaan.”<br />

ARJAN BEVERS<br />

Daarna volgde een presentatie van Arjan Bevers met<br />

een terugblik op zijn eerste inzending. Hij vertelde<br />

over de modellen (een collega en een meisje van<br />

de H&M) en de iets te grote witte jurken die zijn<br />

BERNI OTTJES<br />

Juryvoorzitter Berni Ottjes vertelde wat de Coiffure<br />

Award voor hem als kapper betekend heeft. Hoe het<br />

een trigger was om zichzelf te ontwikkelen, hoe hij bij<br />

het maken van collecties uit zijn comfortzone moest<br />

komen en zo stapje voor stapje steeds beter werd.<br />

Interessant was ook om te horen hoe hij als jurylid<br />

naar collecties kijkt. “Als ik langs de tafels met foto’s<br />

loop, wil ik iets zien waar mijn oog naartoe getrokken<br />

wordt, een serie die de x-factor heeft. Eén beeld moet<br />

je naar die serie toetrekken en dat beeld moet bij wijze<br />

van spreken zo op de cover van Coiffure kunnen. Dat<br />

kan een model zijn dat je op een bepaalde manier<br />

aankijkt of een bepaalde structuur in het haar heeft.<br />

Het moet iets zijn waarvan je denkt: wow, ik moet die<br />

serie van dichtbij bekijken.”<br />

ANNET VEERBEEK<br />

De laatste spreker was Annet Veerbeek, die<br />

inmiddels de styling heeft gedaan voor talloze<br />

genomineerde en winnende haarcollecties. Ze<br />

vertelde wat in haar ogen een serie goed maakt en<br />

wat ze nodig heeft om haar werk te kunnen doen.<br />

“Uiteindelijk is het mijn doel om het verhaal dat<br />

jullie als kapper willen vertellen zo goed mogelijk<br />

te ondersteunen.”<br />

Ook meedoen aan de Coiffure Award?<br />

Schrijf je in via coiffureaward.nl<br />

28 Coiffure november


Henry Gijzen van Geknipt@Henry’s<br />

in Etten-Leur:<br />

“HET IS EEN ONTZETTENDE<br />

BOOST VOOR MIJN SALON<br />

GEWEEST”<br />

Waarom is het voor jou belangrijk om mee<br />

te doen? “Het voornaamste is toch wel dat het<br />

je uitdaagt om beter te worden. Als eigenaar van<br />

een salon ben je vooral bezig om anderen omhoog<br />

te trekken, maar wie helpt jou omhoog? Ik vind het<br />

heerlijk om in de salon te werken, maar kan in de<br />

Coiffure Award echt mijn creativiteit kwijt.”<br />

Wat haal je er als kapper uit? “De eerste jaren<br />

dat ik meedeed, was ik niet echt succesvol. Ik was<br />

te veel bezig met mooi haar maken, terwijl de jury<br />

wil zien dat je innoveert met structuren en texturen.<br />

Ik moest meer vernieuwen. Ik werkte toen nog in<br />

loondienst. De eigenaar had niet zoveel met de<br />

Coiffure Award, mede daarom besloot ik voor mezelf<br />

te beginnen. In februari 2013 opende ik mijn eigen<br />

zaak en in mei 2013 won ik mijn eerste Coiffure<br />

Award.”<br />

Wat heeft het jouw salon opgeleverd? “Op de<br />

avond van mijn eerste prijs, weet ik nog dat er een<br />

collega naar mij toe kwam. Ik stond daar als jong<br />

bloempje op het gala en hij zei: ‘Ik weet dat je net<br />

een eigen zaak hebt. Je gaat nu toch wel vier mensen<br />

aannemen?’ Ik dacht: nou, zo snel zal het toch niet<br />

gaan? Maar het is een ontzettende boost voor mijn<br />

salon en voor mijn eigen naam geweest. Ook al heb<br />

ik mijn laatste award in 2017 in ontvangst genomen,<br />

nog steeds sta ik in mijn streek bekend als ‘die<br />

kapper die prijzen heeft gewonnen’.<br />

Inmiddels zijn we met z’n achten en samen met twee<br />

medewerkers doe ik mee aan de Coiffure Award. Ik<br />

zie dat de kappers die deelnemen voller zitten met<br />

klanten. Een van hen heeft bijvoorbeeld meegedaan<br />

in de categorie Schwarzkopf Hair Color Technician<br />

of the Year en zij heeft het echt druk. Mijn andere<br />

medewerkers zijn ook goed met kleur, maar zij heeft<br />

duidelijk een streepje voor.”<br />

Welke tip heb je voor andere kappers?<br />

“Meedoen is ontzettend belangrijk geweest voor mijn<br />

creativiteit en voor mijn eigen ontwikkeling. Ik heb<br />

altijd meegedaan in de damescategorie, maar heb<br />

vorig jaar voor het eerst een avant-garde collectie<br />

gemaakt. Ik vind het geweldig om ook zonder haar<br />

– en met andere materialen – toch kapper te kunnen<br />

zijn. Ik ontdek hele nieuwe kanten van mezelf! Zonder<br />

de Coiffure Award was ik nooit de kapper geworden<br />

die ik nu ben.”<br />

“ZONDER DE COIFFURE<br />

AWARD WAS IK NOOIT DE<br />

KAPPER GEWORDEN DIE IK<br />

NU BEN”<br />

Haar: Henry Gijzen | Fotografie: Richard Monsieurs<br />

Coiffure november<br />

29


ehind the brand<br />

Interview met Astrid Blokhuijsen van NATULIQUE Nederland:<br />

“DUURZAAMHEID IS DE BASIS<br />

VAN ONS MERK”<br />

Veel haarproducten dragen tegenwoordig het etiket natuurlijk en duurzaam. Maar hoe weet je of de goede intenties<br />

verder reiken dan het marketingverhaal? De ontstaansgeschiedenis van een merk geeft dan veel prijs. Daar schuilt<br />

bij NATULIQUE de unieke kracht: het is niet overgestapt op een ecologisch verantwoord beleid, het begón ermee.<br />

van ieder ook maar geringste ingrediënt apart nagegaan of het<br />

volledig zonder dierenleed is verkregen.”<br />

Die aandacht voor de ecologische footprint begon al, voordat<br />

het gemeengoed werd. In 1998 richtte het Deense echtpaar<br />

Mette Lykkegaard en Stig Bundgaard NATULIQUE op.<br />

Nadat Mette borstkanker had gehad, raakte ze gefascineerd<br />

door gezondheid en de kracht van de natuur. Het viel haar op<br />

hoezeer we ongemerkt worden blootgesteld aan chemicaliën<br />

via verzorgingsproducten. Toen hun jonge tweeling te kampen<br />

had met een zeer gevoelige huid, nam het stel een besluit: het<br />

werd hoog tijd voor een lijn onschadelijke, natuurlijke haar- en<br />

huidproducten. NATULIQUE zag daarmee het licht.<br />

Het doel? Betere en betrouwbaardere producten, die<br />

bovendien minimaal belastend zijn voor het milieu,<br />

diervriendelijk zijn en de gezondheid van de mens<br />

beschermen. Een kwart eeuw later, terwijl veel merken<br />

nog bezig zijn de omslag naar duurzaamheid te maken,<br />

staat NATULIQUE al aan de top als het gaat om ervaring en<br />

kennis op dit gebied.<br />

STRENGE PRODUCTIE-EISEN<br />

“NATULIQUE legde zichzelf vanaf de start al extreem strenge<br />

productie-eisen op omtrent duurzaamheid, diervriendelijkheid<br />

en natuurlijke ingrediënten”, zegt Astrid Blokhuijsen.<br />

Zij vertegenwoordigt de Nederlandse tak van het Deense<br />

bedrijf. “Niet om mee te schermen, van kijk ons eens, maar<br />

als uitgangspunt waarop de rest van het bedrijf moest<br />

worden gebouwd.”<br />

Wie zich voorneemt mens, dier en planeet zo goed mogelijk<br />

van dienst te zijn en daarin elk aspect van het productieproces<br />

onder de loep neemt, maakt het zich niet gemakkelijk. Astrid:<br />

“Veel haarproducten dragen tegenwoordig bijvoorbeeld het<br />

stempel dierproefvrij. Dat gaat dan over het eindproduct. Maar<br />

hoe zit dat met de ingrediënten? Bij NATULIQUE wordt<br />

Datzelfde geldt voor de andere claims, zoals duurzaamheid.<br />

“Geen woorden maar daden”, noemt Astrid het. “De<br />

verpakkingen van NATULIQUE zijn deels vervaardigd uit<br />

oceaanplastic. Dat doen wel meer merken, zul je denken.<br />

Maar hoe komt dat plastic in de fabriek? Veelal moet het<br />

worden ingevlogen, wat niet bepaald milieuvriendelijk is.<br />

NATULIQUE gebruikt, en deed dat al voordat hergebruik<br />

van plastic waste in zwang raakte, alleen oceaanplastic vanaf de<br />

eigen nabijgelegen Deense kust.”<br />

WELZIJN VAN KAPPERS<br />

Het is een voorbeeld van de toewijding en de tomeloze<br />

grondigheid van het bedrijf om haar idealen ten uitvoer te<br />

brengen. Daarin wordt ook de kapper niet vergeten. Astrid:<br />

“Toen ik NATULIQUE leerde kennen, raakte het me dat<br />

het bedrijf het welzijn van kappers zo duidelijk benoemt.<br />

Welk merk zegt nou: ‘Lieve gepassioneerde en hardwerkende<br />

kappers, passen jullie ook goed op jezelf?’. “NATULIQUE<br />

doelt daarmee op de chemicaliën waarmee kappers de hele dag<br />

in aanraking komen. “Kappers zijn een beroepsgroep met een<br />

enorm hart voor de mensen in hun stoel. Voor de klant moet<br />

het goed zijn. Dat is natuurlijk fantastisch, maar vergeet niet:<br />

jouw klant komt eens in de maand bij jou, maar jij hebt elke<br />

werkdag wel tien klanten.” Die rekensom leert dat de kapper<br />

met een grote hoeveelheid chemische producten in aanraking<br />

komt. “Die komen via je huid in je lichaam en via de lucht in je<br />

luchtwegen. Inmiddels weten we hoe schadelijk dat kan zijn.”<br />

TOPPRESTATIES<br />

Voor veel kappers is de keuze echter simpel: toch die voor de<br />

tevreden klant. Astrid: “Met de producten van NATULIQUE<br />

hoef je helemaal niet te kiezen. Ze zijn veilig én leveren<br />

topprestaties voor het haar. Je kunt met onze producten elke<br />

behandeling uitvoeren en elk gewenst resultaat bereiken. We<br />

kunnen 100 procent grijsdekken en we hebben een perfect<br />

blondeerpoeder zonder parabenen, PPD, ammonia en<br />

resorcinol. Er zijn stylingproducten, een herstellend bonding<br />

system en een permanentvloeistof.”<br />

Alles wat je al deed, kan dus ook met NATULIQUE. “En<br />

meer”, benadrukt Astrid. “Omdat NATULIQUE het haar niet<br />

belast, maakt het het haar nog mooier en gezonder. Dat is wat<br />

eerlijke en kwalitatief hoogwaardige ingrediënten doen.”<br />

30 Coiffure november


STRENGE<br />

CERTIFICERING<br />

Denemarken, waar NATULIQUE<br />

ontstond, streeft ernaar om het eerste<br />

100 procent biologische land ter wereld<br />

te worden. De regelgeving is er zeer<br />

strikt. Er staan bijna 1400 schadelijke<br />

chemicaliën op de verbodslijst, tegenover<br />

bijvoorbeeld slechts elf in de VS.<br />

NATULIQUE heeft haar zorgvuldigheid<br />

dus niet van een vreemde. Het voldoet<br />

vrijwillig aan de strengste standaarden<br />

die er te behalen zijn op het gebied van<br />

gezondheid, dierenwelzijn en milieu. De<br />

haarproducten van NATULIQUE voldoen<br />

aan de 360BIOCERT-standaard, die<br />

vereist dat minimaal 95 procent van de<br />

ingrediënten een natuurlijke oorsprong<br />

heeft. 360BIOCERT gaat verder dan<br />

dat. Het behelst het hele proces vanaf<br />

de oorsprong tot het eindproduct bij de<br />

kapper. NATULIQUE en 360BIOCERT<br />

zijn uniek in het streven naar deze hoge<br />

normen. Ook het Nordic Swan Ecolabel,<br />

een van de strengste milieucertificeringen<br />

ter wereld, is op de verpakkingen van<br />

NATULIQUE te vinden. Dit certificaat<br />

heeft als doel om de milieu-impact van de<br />

productie en consumptie van goederen te<br />

verminderen. Aan dit ecolabel zijn strenge<br />

voorwaarden voor ingrediënten en<br />

chemicaliën verbonden om een duurzame<br />

ontwikkeling te verzekeren.<br />

“Met de producten van NATULIQUE hoef<br />

je niet te kiezen. Ze zijn veilig én leveren<br />

topprestaties voor het haar”<br />

more<br />

more<br />

NIEUWSGIERIG?<br />

Vraag een persoonlijk<br />

samengesteld productpakket<br />

aan via de QR-code.<br />

Coiffure november<br />

31


topstyles<br />

40 Coiffure november


FUTURISM<br />

by Nathan Yazbek<br />

HOE ZAG VROEGER DE BLIK OP DE TOEKOMST ERUIT? HET WAS<br />

EEN VRAAG DIE NATHAN YAZBEK UIT AUSTRALIË BEZIGHIELD<br />

BIJ HET MAKEN VAN ZIJN PRIJSWINNENDE HAARCOLLECTIE.<br />

HIJ LIET ZICH INSPIREREN DOOR DE GEOMETRISCHE VORMEN<br />

VAN BAUHAUS, DE FUTURISTISCHE MODE VAN MUGLER,<br />

MINIMALISTISCHE ARCHITECTUUR EN DE LEGENDARISCHE<br />

METROPOLIS FILM UIT 1920. “HET EINDRESULTAAT MOEST EEN<br />

TIKJE BEVREEMDEND EN AMBIGU ZIJN, EN TEGELIJKERTIJD MIJN<br />

SKILLS ALS HAARSTYLIST LATEN ZIEN. DE ‘BLURRED FOCUS’ IN DE<br />

FOTOGRAFIE VERSTERKT DE MYSTERIEUZE SFEER.”<br />

Coiffure november 41


42 Coiffure november


topstyles<br />

“Ik heb vooraf moodboards<br />

gemaakt voor de fotografie, de<br />

visagie, de mode en het haar.<br />

De visagie wilde ik zo bleek<br />

en licht mogelijk houden, met<br />

metallic accenten. Alleen op de<br />

mond zie je kleur, wat voor een<br />

vrij clean, futuristisch beeld<br />

zorgt. De mode - met metallic<br />

stukken en sterke silhouetten<br />

- versterkte dat. Bij het haar<br />

koos ik voor veel korte, scherpe<br />

vormen. In de silhouetten<br />

zie je belijningen uit<br />

minimalistische architectuur<br />

en Bauhaus terug. Met de<br />

glossy oppervlakten wilde<br />

ik het effect van een helm<br />

nabootsen.”<br />

(NATHAN YAZBEK)<br />

Coiffure november<br />

43


topstyles<br />

Haar: Nathan Yazbek, AHIA NSW/ACT Hairdresser of the Year 2023 | Fotografie: Andrew O’Toole | Make-up: Chereine Waddell | Styling: Catherine V<br />

44 Coiffure november


„pH Plex is het beste<br />

Plex product op de markt!“<br />

- Jolanda Schenke, Artistic Director TRINITY haircare<br />

Gratis testen!<br />

ph-plex.nl/testen<br />

www.ph-plex.nl<br />

+31 (0)85-8769941<br />

Officiele distributeur:<br />

Verkooppartners:


usinessfile<br />

NEW: vacaturesite Jobs4Hair<br />

DE BESTE JOBS IN<br />

DE HAARINDUSTRIE<br />

Er is momenteel een recordaantal<br />

vacatures in de haarindustrie, maar tot<br />

nu toe was er nog geen centrale plek waar<br />

vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.<br />

Jobs4Hair, onderdeel van Coiffure Media<br />

Group, gaat dat probleem oplossen. Vanaf<br />

nu kun je op de enige, branchebrede<br />

vacaturesite voor de haarindustrie heel<br />

eenvoudig een vacature plaatsen of zelf op<br />

zoek gaan naar je droombaan.<br />

Van vacatures voor kappers, barbers en colorists tot<br />

stoelverhuur, jobs voor baliemedewerkers, verkopers,<br />

educators en buitendienstmedewerkers; alle vacatures in<br />

de haarindustrie zijn nu op één plek te vinden. Jobs4Hair<br />

brengt vraag en aanbod samen op een overzichtelijke<br />

vacaturesite. Maak een profiel aan en plaats je vacature<br />

online. Geïnteresseerden kunnen vervolgens eenvoudig<br />

online solliciteren.<br />

Bedrijvenpagina<br />

Jobs4Hair, dé vacaturesite voor de gehele kappersbranche,<br />

maakt deel uit van het grote Coiffure Media Group<br />

netwerk dat specialisten met elkaar verbindt. Creëer als<br />

werkzoekende bijvoorbeeld zelf een vacature en de bedrijven<br />

solliciteren bij jou. Draai de rollen om en laat de werkgevers<br />

je een aantrekkelijk aanbod doen. Of maak als firma een<br />

eigen bedrijvenpagina aan met daarop al je vacatures.<br />

Werkzoekenden hoeven dan alleen op je logo te klikken om<br />

te zien of er een openstaande vacature is.<br />

PLAATS NU<br />

GRATIS EEN<br />

VACATURE<br />

Lezers van Coiffure kunnen<br />

de eerste vacature gratis<br />

online plaatsen. Scan de<br />

QR-code en maak een<br />

profiel aan. De eerste<br />

vacatureplaatsing is gratis,<br />

daarna betalen abonnees<br />

van Coiffure, EsteticaHAIR<br />

en ONE Hairdresser een<br />

gereduceerd bedrag.<br />

more<br />

more<br />

50 Coiffure november


UITGEVER RONALD VEDDER:<br />

“HET IS VOOR IEDEREEN DIE IETS MET HAAR HEEFT”<br />

Van uitgever naar beheerder van<br />

een jobportal. Waarom is dit een<br />

logische stap? “Jobs4Hair.nl is een<br />

onderdeel van Coiffure Media Group.<br />

Wij bedienen met drie magazines<br />

in de kappersbranche (Coiffure,<br />

EsteticaHAIR en ONE Hairdresser)<br />

alle segmenten in de haarindustrie; van<br />

zzp’er tot grote salons met meerdere<br />

werkzame personen. We hebben dus<br />

een zeer breed netwerk, zowel online<br />

als offline, en willen de industrie daar<br />

graag van mee laten profiteren.”<br />

Waarom is Jobs4Hair meer dan<br />

een vacaturesite? “Omdat we<br />

online en in ons netwerk merkten<br />

hoeveel vraag er is naar personeel in<br />

de kappersbranche, leek het ons een<br />

goed plan om deze vacatures op een<br />

centrale plek te verzamelen. Daarnaast<br />

vinden we dat Coiffure Media Group<br />

ook een dienstverlenende functie<br />

heeft. Jobs4Hair.nl biedt vacatures<br />

voor de complete kappersbranche;<br />

van buitendienst tot educator en van<br />

saloneigenaar tot stoelverhuurder.<br />

Echt voor iedereen dus die iets met<br />

haar heeft. Net zoals we met onze<br />

media verschillende groepen kappers<br />

en haarmerken met elkaar verbinden,<br />

zo willen we nu ook een brugfunctie<br />

vervullen tussen vraag en aanbod van<br />

werkgelegenheid in de haarindustrie.”<br />

“We willen een brugfunctie<br />

vervullen tussen vraag en aanbod van<br />

werkgelegenheid in de haarindustrie”<br />

Coiffure november<br />

51


NEW 10.13, 9.0, 7.78 & 5.0 SHADES<br />

INDULGE IN<br />

LUXURIOUS SHINE<br />

Maak kennis met de nieuwe OPULENT REFLECTION SHADES.<br />

Vier multi-tonale NUANCES, geïnspireerd door de kracht en luxe,<br />

om de helderheid van het haar te versterken.<br />

WWW.KEVINMURPHY.NL<br />

@KEVINMURPHYNL @KEVINMURPHY.NL @KEVIN.MURPHY.NL


eport<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

RUN.WAY x Remastered:<br />

EEN DRIEDIMENSIONALE<br />

HAARSHOW<br />

Sinds Atelier des Lumières in de Netflix-hitserie ‘Emily in Paris’ te zien was, wil iedereen DE REUSACHTIGE<br />

PROJECTIES VAN VAN GOGH IN DE OUDE FABRIEKSHAL IN PARIJS bekijken. In steeds meer grote<br />

steden duikt het immersive art fenomeen op, zo ook in Remastered in Rotterdam. KEVIN.MURPHY koos<br />

het als achtergrond voor de nieuwe editie van RUN.WAY op 10 september.<br />

Met RUN.WAY 2023 wilde KEVIN.MURPHY<br />

prikkelen en inspireren en daarom koos<br />

distributeur Bookies voor een wel heel<br />

bijzondere locatie: Remastered. Aan de<br />

Maasboulevard, onder de Erasmusbrug, zit de Rotterdamse<br />

versie van het immersive art fenomeen, dat de laatste jaren<br />

steeds populairder lijkt te worden. De reusachtige projecties<br />

van Nederlandse kunstwerken vormen een combinatie van<br />

cultuur en entertainment.<br />

Anders dan in Parijs, waar het centrum in een oude<br />

fabriekshal zit, is Remastered onderverdeeld in verschillende<br />

ruimten. Dat heeft als voordeel dat elk onderdeel een eigen<br />

kunstthema heeft, waardoor je tijdens je bezoek digitale<br />

projecties van Jeroen Bosch, Rembrandt, Mondriaan en Van<br />

Gogh tegenkomt.<br />

DERTIG MODELLEN<br />

Voor het Nederlandse session team onder leiding van<br />

Academy Manager Anthony Evers betekende dit dat ze<br />

voor elk van die ruimtes unieke looks konden creëren. De<br />

dertig modellen werden verdeeld over de verschillende zalen,<br />

waaronder ‘Overworld’, een ode aan de oude, Hollandse<br />

meesters. Tegen de achtergrond van typisch ‘Hollandsche<br />

luchten’ van middeleeuwse schilders zaten drie modellen<br />

in een bootje. Ze hadden prachtig uitgewerkt haar, met veel<br />

volume en textuur.<br />

Spectaculair was de uitwerking in de ‘Main room’ met de<br />

projecties van Van Gogh. De dominante kleuren uit het<br />

schilderspalet - geel, wit en blauw - waren terug te zien in de<br />

grof aangebrachte verfstreken op het wetlook haar en in de<br />

visagie. Doordat de projecties overal te zien waren - van de<br />

wanden tot het plafond - en de modellen door de zaal liepen,<br />

kwam je als bezoeker haast ogen en oren tekort. De kunst, het<br />

haar en de ruimte liepen in elkaar over en creëerden zo een<br />

bijzondere, driedimensionale ervaring.<br />

Coiffure november<br />

53


NEW!<br />

CONTROLEER JE KRULLEN TOT IN DE PERFECTIE!<br />

Healing Curls Butter Whip is speciaal ontwikkeld om je natuurlijke krul en slag te vormen en te definiëren,<br />

terwijl het pluizen bestrijdt en zorgt voor een gezonde glans. De romige mousse geeft krullen zachte<br />

definitie en flexibele houdbaarheid. Net als alle L’ANZA Healing Curls-producten maakt Butter Whip Styling<br />

Foam gebruik van de kracht van plantaardige eiwitten, veganistische boters en wild geoogste plantaardige<br />

ingrediënten voor gezond haar en de mooiste krullen. Join the tribe: lanza.eu<br />

ZUIVERE & VEGAN FORMULES VOOR GEHYDRATEERDE KRULLEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!