22.01.2024 Views

Kohlrabi 2024

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Adicamp Koolrabi<br />

<strong>2024</strong>


Koolrabi<br />

Opimes F1<br />

Een zeer vroege koolrabi met mooie vlakronde knollen met half opgericht, sterk<br />

donker blad. Opimes is zeer uniform en een bewezen standaard ras voor onder glas,<br />

de tunnel, acryl en de eerste onbedekte teelten.<br />

Plantperiode: week 8 tot en met week 15<br />

Oogstperiode: week 18 tot en met week 22<br />

Opus F1<br />

Opimes F1<br />

Een uniform snelgroeiend ras dat onder alle omstandigheden prima kwaliteit<br />

en een hoge productie waarborgt. Opus toont zijn kracht ook onder slechte<br />

weersomstandigheden. Een extra voordeel is de uitstekende presentatie in de kist.<br />

Opus is geschikt voor het voorjaar, vroege zomer en ook bijzonder geschikt voor de<br />

herfstteelt.<br />

Plantperiode: week 8 tot en met week 30<br />

Oogstperiode: week 18 tot en met week 43<br />

Avaya F1<br />

Opus F1<br />

Kenmerkend voor Avaya is het opgerichte middellange, zeer donkergroen blad. Daarnaast<br />

is dit ras tevens sterk tegen hitte en droogte. Avaya kent een middel snelle groei en heeft<br />

daardoor een lang oogsttraject. Dit past in samenwerking met andere rassen waardoor men<br />

de oogst mooi kan spreiden. Het ras is zeer sterk tegen aantasting van ‘valse meeldauw’ en<br />

blijft daarom lang gezond. De lengte van het blad past zeer goed bij de teelt<br />

Plantperiode: week 15 tot en met week 30<br />

Oogstperiode: week 22 tot en met week 43<br />

Avaya F1<br />

2 | Enza Zaden 3 | Enza Zaden


Koolrabi<br />

Solares F1<br />

Solares maakt gemakkelijk blad en geeft daardoor een mooie kistvulling. De groeiwijze is<br />

opgericht en de vlakronde knollen groeien middel snel. Het blad blijft gezond doordat het<br />

de hitte goed verwerkt en sterk is tegen aantasting van valse meeldauw.<br />

Plantperiode: week 15 tot en met week 26<br />

Oogstperiode: week 22 tot en met week 35<br />

Solares F1<br />

Runa F1<br />

Runa F1 is een witte koolrabi hybride, voor de zomer en herfst teelt. Het ras heeft krachtig,<br />

opgericht blad en een middellange stronk. Dit vergemakkelijkt de oogst en tevens blijft de<br />

onderkant zuiverder. Het loof blijft na de oogst ook nog lang fris. Runa F1 is in de zomer zeer<br />

goed tolerant tegen welken en heeft een hoge weerstand tegen hitte. Daarnaast heeft het<br />

ras een hoge IR Resistentie tegen valse meeldauw.<br />

Plantperiode: week 15 tot en met week 32<br />

Oogstperiode: week 22 tot en met week 45<br />

Runa F1<br />

Keyah F1<br />

Keyah is een koolrabi voor de teelt in het voorjaar onder acryl, de eerste plantingen en voor<br />

de herfst. Het ras heeft een hoge tolerantie tegen valse meeldauw. De witte knollen zijn<br />

glad, uniform en hebben een middellange stronk,zodat de oogst zo gemakkelijk en schoon<br />

mogelijk verloopt.<br />

Plantperiode: week 9 t/m week 18 & week 28 t/m week 32<br />

Oogstperiode: week 15 t/m week 26 & 35 t/m week 41<br />

Keya F1 (41A.11030)<br />

4 | Enza Zaden 5 | Enza Zaden


Rasnaam<br />

Eigenschappen<br />

Plant | Oogstperiode<br />

Geschikt voor<br />

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vollegrond Glas<br />

Opimes F1<br />

• Zeer vroeg ras<br />

• Uniform<br />

• Sterk donker blad<br />

• Vlakronde knollen<br />

x<br />

x<br />

Opus F1<br />

• Snelgroeiend<br />

• Uniform ras<br />

• Toont zijn kracht onder slechte<br />

weersomstandigheden<br />

• Mooie presentaties<br />

x<br />

x<br />

Avaya F1<br />

• Opgericht middellang donker<br />

blad<br />

• Sterk tegen hitte en droogte<br />

• Sterk tegen aantasting valse<br />

meeldauw<br />

• Middelsnelle groei met een<br />

lang oogststraject<br />

x<br />

Solares F1<br />

• Makkelijk blad maker<br />

• Opgerichte groei<br />

• Vlakronde knol met een middel<br />

snelle groei<br />

• Sterk tegen valse meeldauw<br />

x<br />

Runa F1<br />

Keyah F1<br />

• Opgericht blad met<br />

middellange stronk<br />

• Tolerant tegen welken en hoge<br />

weerstand tegen hitte<br />

• IR resistentie tegen valse<br />

meeldauw<br />

• Hoge tolerantie tegen valse<br />

meeldauw<br />

• Uniforme en gladde knol<br />

• Middellange stronk voor<br />

gemakkelijke en schone oogst<br />

x<br />

x<br />

Plantperiode<br />

Oogstperiode<br />

Disclaimer<br />

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van<br />

type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale<br />

omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze<br />

brochure. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl.<br />

6 | Enza Zaden 7 | Enza Zaden


enzazaden.com/nl<br />

Uw contactpersonen in Nederland<br />

Bert Hendrikse +31 (0)6 50 88 54 54<br />

Fokke Hoeksma +31 (0)6 31 93 00 13<br />

Jannie Dingemans +31 (0)6 55 22 04 66<br />

John Schuurman +31 (0)6 18 19 53 12<br />

Theo Peeters +31 (0)6 55 22 66 99<br />

Ton Smolders +31 (0)6 21 55 70 59<br />

Uw contactpersoon in België<br />

Dirk Casteleyn tel +32 (0)475 85 00 80<br />

Enza Zaden<br />

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland<br />

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland<br />

tel +31 (0)228 35 01 00<br />

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.com/nl<br />

© Enza Zaden | Enkhuizen | Januari <strong>2024</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!