13.03.2024 Views

Cwartier Magazine #3 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CWARTIER

EDITIE 3

1 + 1 = 3

CWARTIERMAKERS

IN VERBINDING

Impact maken

DAT KAN TEGELIJK

ALS MENS ÉN

ONDERNEMER

Achter de schermen

HET HART VAN

CWARTIER


04.

Een dag Cwartier

IN BEELD

18.

Ondernemen

wordt veel leuker

met een knipoog

LEX, MARC & KRISTIAAN

i

n

06.

Cwartiermakers

in verbinding

IRENE & MARC

08.

Community

SAMEN DOEN

SAMEN WERKEN

h

oud

26.

21.

Quote

HOUD HET

LEVEND WEERT!

22.

Achter de schermen

HET HART VAN

CWARTIER

10.

Bruggen bouwen

tegen kwetsbaarheid

WIEL & MILOU

24.

Binnenkijken

OPVALLEND

13.

Eng of zweverig?

Welnee: hypnose

heelt!

JEROEN & MYRTHE

Levens verlengen

als passie

LUUK, SERKAN & ANTON

16.

Wij zijn Cwartier

EEN BRUISEND

STUKJE

BINNENSTAD

29.

Zo maak je impact

THIJS & LINDA


32.

Wat brengt jou

naar Cwartier

BEZOEKERS

36.

Het gaat om de details

CWARTIER

ANDERS GEZIEN

34.

Cwartier in cijfers

FACTS & FIGURES

38.

Namen en rugnummers

ALLE CWARTIERMAKERS

OP EEN RIJ

Een uitdaging voor ons als ondernemers. Een

mooie kans met het oog op verduurzaming.

Zo zagen we het vrijkomen van het voormalig

stadhuis van Weert. We wilden het gebouw nieuw

leven inblazen door met

een andere blik ernaar

te kijken. Welke functie

voor

woord

konden we het geven?

Voor wie zou dat iets

kunnen betekenen? Met

een creatieve inslag

startten we in 2015 met

het opnieuw inrichten van het voormalig stadhuis.

Inmiddels is het veel meer geworden dan een

hergebruikt gebouw, iets wat we van tevoren niet

hadden kunnen bedenken.

Cwartier; een nog altijd draaiend creatief

vliegwiel. In 10 jaar tijd zijn meer dan 60

ondernemers doorgestroomd naar andere

plekken in de stad of daarbuiten. Een

bedrijfsverzamelgebouw met nét dat beetje extra

waarin een onverwachte dynamiek is ontstaan

die in de smaak valt bij zijn Cwartiermakers,

bezoekers en veel Weertenaren. We hebben

een impuls gegeven aan de (persoonlijke)

gastvrijheid van Cwartier, wat eraan bijdraagt dat

Cwartiermakers zich hier thuis voelen.

3

“Het is meer dan alleen

beton en stenen! Er leeft

in Cwartier een bruisende

gemeenschap die

ontelbare verbindingen

heeft met de stad.”

Kortom, de verwondering over het

onvoorspelbare, het ontstaan van nieuwe,

onverwachte dingen is wat wij hebben mogen

ervaren bij het tot wasdom komen van Cwartier.

Fantastisch! We koesteren de onvoorspelbaarheid

die heeft geleid tot vernieuwing.

Veel leesplezier!

Brian, Geerd & John

Initiatiefnemers Cwartier


Een dag Cwartier

in beeld

4


5

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen

binnen Cwartier via Facebook: @cwartier,

Instagram: @cwartier_weert of LinkedIn:

@cwartier


Overburen en geestverwanten:

yogadocent Irene en softwaremaker Marc

CWARTIERMAKERS

IN VERBINDING

Ogenschijnlijk zijn het twee verschillende werelden. Irene

leert mensen om hun gedachten stil te zetten en op die

manier tot de kern te komen. Op haar yogamat telt alleen het

hier en nu. Er wordt niet geoordeeld, alles mag er zijn.

In het kantoor recht tegenover haar ontwikkelt Marc software

die bedrijven ondersteunt bij hun productieprocessen. Hij

noemt zichzelf een troubleshooter. In Marcs wereld regeert de

hectiek. Onvoorziene problemen zijn aan de orde van de dag

en vragen om snelle, creatieve oplossingen.

6

Een deken van rust

Voelen en denken, gescheiden door een gang. Maar zoals zo

vaak in het leven is niet alles wat het lijkt. Cwartiermakers Irene

en Marc zijn niet elkaars tegenpolen. Integendeel, hun werelden

lopen dwars door elkaar heen. In 2018 kruisten hun wegen

elkaar voor het eerst toen Marc met zijn toenmalige partner

zwangerschapsyoga ging doen. “In die tijd zat ik behoorlijk met

mezelf in de knoop. Ik stond de hele dag ‘aan’ en was op zoek

naar een manier om mijn hersens uit te zetten. Om weer bij mijn

gevoel te komen. Die eerste yoga-ervaring bij Irene beviel me

zo goed dat ik me heb aangemeld voor de groepsles. En dat

goede gevoel is tot op de dag van vandaag gebleven. Yoga

heeft mijn leven veranderd. Het legt een enorme deken van rust

over me heen. Ik ervaar aanzienlijk minder stress, kan de drukte in

mijn hoofd veel beter managen.”

Een plek van

verbinding die

voor mij veilig

en vertrouwd

voelt


Zakelijker worden

Omgekeerd ondervindt Irene in haar bedrijfsvoering veel steun

van Marc. “Hij heeft me geleerd om wat zakelijker te worden.

Het ondernemerschap begon voor mij in 2014 als een uit de

hand gelopen hobby. Yoga is mijn passie, mijn fundament, het

geeft mijn hele leven vorm. Ik vind het lastig om daar met een

zakelijke bril naar te kijken. Het voelt namelijk als een voorrecht

om deze eeuwenoude traditie door te mogen geven en zo bij

te dragen aan andermans geluk. Aan de andere kant is Yoga

Irene Poell mijn bedrijf, de optelsom van heel veel liefde, kennis

en kwaliteit. Van mijn overbuurman heb ik geleerd dat passie en

geld verdienen prima samen kunnen gaan.”

Marc knikt instemmend. Op zijn veertiende schreef de

Weertenaar zijn eerste softwareprogramma. Het ‘hobbybedrijfje’

van toen werd volwassen en groeide uit tot een succesvolle

onderneming. “Gaandeweg heb ik ontdekt dat ik een vrij

unieke combinatie van skills heb. Ik kan goed omgaan met

medeprogrammeurs en tegelijkertijd met de klant meedenken

in praktische oplossingen. Irene maakt in haar vakgebied ook

het verschil. Geloof me: zij ontstijgt echt het niveau van de

gemiddelde yogalerares.”

De afgelopen vijf jaar bouwden de twee een hechte

vriendschap op. In december 2021 verhuisde Irene met haar

yogastudio naar Cwartier. “Een plek van verbinding die voor

mij veilig en vertrouwd voelt”, zo beschrijft ze haar zakelijke

onderkomen. In november vorig jaar maakte ook Marc de

overstap naar het voormalige stadhuis. “Tijdens een van mijn

yogalessen zag ik dat het tegenovergelegen kantoor werd

leeggeruimd. Ik dacht ‘daar moet ik even op inhaken’. Het voelt

erg goed, deze werkplek. Het is een ruimte waarin ik creatief

geprikkeld word om de software te maken die ik wil maken.”

7

In verbinding

Om lichaam en geest in balans te brengen, hoeft Marc de

gang maar over te steken. Naast de groepsles volgt hij ook

privé yogales bij Irene. “Zodra ik op de mat ga zitten, val ik stil

en kom ik volledig tot rust.” Irene heeft diezelfde ervaring. “Yoga

geeft richting aan mijn leven en helpt mij om in het

dagelijks leven om te gaan met alles wat er op mijn

pad komt. Als Marc en ik samen yoga beoefenen,

gebeurt er iets bijzonders. Beiden zijn we enorm

gefocust met onze ademhaling. Zonder dat er ook

maar één woord valt, voel ik de verbinding. Met

mezelf en elkaar. Hoe mooi is dát!”

Ook zen of software?

Kijk voor meer informatie op www,cwartier.eu


8

COMMUNITY


9


Milou (Loket3) en

Wiel (Platform Sociale Zekerheid):

1 + 1 = 3

10

BRUGGEN

BOUWEN TEGEN

KWETSBAARHEID

Ze werken onder hetzelfde dak,

maar wisten lange tijd niet

van elkaars bestaan. Bij hun

eerste kennismaking afgelopen

zomer voelden ze gelijk dat hun

zakelijke ontmoeting een vervolg

moest krijgen. Cwartiermakers

Milou Houtman van Loket3

en Wiel Schoenmaekers van

Platform Sociale Zekerheid

Weert e.o. worden gedreven

door dezelfde missie en zien

dan ook een prachtige kans om

elkaar te versterken. “Wij willen

mensen voor wie het geluk

niet vanzelfsprekend is weer

perspectief bieden.”

Laten we snel kennismaken.

Milou Houtman, eigenaar van Loket3, helpt (jong)

volwassenen met een arbeidsbeperking bij het

vinden en behouden van een reguliere baan of

een waardevolle dagbesteding. “In opdracht van

het UWV en verschillende gemeenten bekijken

we samen wat iemand kan, graag wil en nodig

heeft om succesvol terug te keren naar de

arbeidsmarkt. Afhankelijk van de persoonlijke

situatie en het gestelde re-integratiedoel maken

we gebruik van verschillende trajecten; individueel

of in groepsverband. Ook de sociale omgeving

betrekken we heel nauw in onze aanpak. Als die

passende baan eenmaal gevonden is, blijven onze

jobcoaches zowel de kandidaat als de werkgever

op de werkvloer begeleiden. Op die manier geven

we talent de ruimte om te bloeien en groeien. Daar

draait alles om en dat is het mooiste wat er is”,

vertelt Milou die met haar team van jobcoaches

kantoor houdt op de begane grond van Cwartier. »


11

WIJ WILLEN MENSEN VOOR WIE HET

GELUK NIET VANZELFSPREKEND IS

WEER PERSPECTIEF BIEDEN


12

Een etage hoger zetelt Wiel Schoenmaekers,

een van de drie vrijwilligers van Platform Sociale

Zekerheid Weert e.o. Mensen die vanwege ziekte

of een beperking werkloos thuis zitten of dreigen

uit te vallen kunnen hier kosteloos terecht voor

informatie en advies over allerhande regelingen.

Denk aan de WW, Ziektewet,

WIA en Arbeidsongeschiktheid

en Uitkeringen. Vrijwilliger en

ervaringsdeskundige Wiel

wijst cliënten op hun rechten

en plichten, maar nog veel

belangrijker: hij wijst hen de weg

en brengt waar mogelijk licht in

de duisternis. “De ervaring leert dat mensen vooral

behoefte hebben aan een luisterend oor. Ik kijk

vooral naar wat iemand nodig heeft om weer

vooruit te komen en welke stap haalbaar is. De

financiële zorgen zijn hier slechts een onderdeel

van. Het begint vaak met een stuk rouwverwerking.

Mensen zijn niet alleen hun werk en inkomen

kwijtgeraakt, maar ook een deel van hun identiteit.

Ze staan langs de kant. Dat vraagt om begrip en

een menselijke aanpak.”

Bruggen bouwen

Tot voor kort kenden Milou en Wiel elkaar niet.

Hun kennismaking in Cwartier maakt hen ervan

bewust hoeveel zij met elkaar gemeen hebben. Zij

begon ooit als creatief therapeut, hij als docent.

Beiden willen van betekenis zijn voor een ander,

mensen die een steuntje in de rug nodig hebben

weer in hun kracht zetten. Bij hun inspanningen

om dat voor elkaar te krijgen, signaleren Milou en

Wiel een duidelijke trend. “De terugkeer naar de

arbeidsmarkt is voor velen een lange weg doordat

de problemen steeds complexer worden. Naast

een fragiele gezondheid of een licht verstandelijke

beperking zijn er vaak allerhande factoren die

mensen kwetsbaar maken. Denk aan schulden,

een verslaving, eenzaamheid, relatieproblemen,

een onveilige thuissituatie of een gebrek aan

zelfvertrouwen.”

Om hun werk zoveel mogelijk impact te geven,

bouwen beide Cwartiermakers voortdurend

bruggen met de partners om hen heen. Het UWV,

gemeenten, werkgevers, bedrijfsartsen, ambulant

begeleiders, bewindvoerders en verzekeringsartsen;

via een multidisciplinaire samenwerking gaan

ze met iedereen in gesprek die kan bijdragen

aan het geluk van hun cliënten. Daarbij worden

ook verbindingen gelegd met andere huurders

binnen Cwartier, waaronder Bijstand naar Werk,

Schulddienstverlening, PSW Werk en Vincent van

Gogh.

HET VOELT ALS EEN WARM

BAD BIJ CWARTIER

Win-winsituatie

En nu hebben Milou en Wiel elkaar dus ook

gevonden. Om hun beoogde samenwerking verder

te verkennen, is inmiddels een vervolgafspraak

met koffie gemaakt. Wiel: “Mensen die om wat

voor reden dan ook niet meer deelnemen aan

het arbeidsproces, moedig ik altijd aan om in

beweging te komen en in gesprek te gaan met een

re-integratiecoach. Het is fijn dat ik hen nu ook naar

Milou kan verwijzen.” Omgekeerd ziet ook Milou

goede mogelijkheden om de krachten te bundelen.

“Klanten komen ook geregeld bij ons met vragen

over sociale zekerheid. Vragen die we niet altijd

1-2-3 kunnen beantwoorden of die veel uitzoekwerk

vragen. Hoe mooi is het dan als ik mensen naar

Platform Sociale Zekerheid kan verwijzen. In

hetzelfde gebouw notabene!”

Warm bad

In oktober 2022 verhuisde de Weertse met Loket3

vanuit het Kazerneterrein naar Cwartier. “Een

gebouw, midden in de stad, dat bruist van de

dynamiek”, zo beschrijft ze haar werkplek. “Er is

hier altijd leven. Als ik ’s ochtends binnenkom zie

ik bij BeekCwartier een mijnheer die het biljart

speelklaar maakt. Daar word ik erg vrolijk van.”

Wiel knikt instemmend. “Het voelt als een warm

bad bij Cwartier. Hier hangt dezelfde sfeer die wij

als platform ook aan onze cliënten willen bieden.

Die menselijke benadering die in het leven van

vandaag soms ver te zoeken is.”


Myrthe Pellemans en Jeroen van Stiphout over de kracht van hypnotherapie

Eng of

zweverig?

weg in het alternatieve circuit.

Welnee: Jeroen van Stiphout (47) en

hypnose

en ernstige trauma’s. “Dat is niet

heelt!

Zeker in deze stressvolle tijden

vinden steeds meer mensen

met psychische problemen hun

Vaak als laatste redmiddel

nadat reguliere behandelingen

niet de gewenste verlichting

brachten. Cwartiermakers

Myrthe Pellemans (25) zetten

hypnose in bij de behandeling

van onder meer angstklachten

eng of zweverig, maar juist heel

laagdrempelig en effectief”,

stellen de twee hypnotherapeuten

die in het oude stadhuis beiden

hun eigen praktijk runnen.

13

Hypnose is geen hocus pocus, zoals je misschien

wel eens in een tv-show hebt gezien. Sterker

nog: in het dagelijks leven zijn we, zonder dat

we het beseffen, regelmatig onder hypnose. Je

herkent het wel. Je rijdt op de snelweg, vergeet

de tijd en voordat je er erg in hebt ben je op je

bestemming. “Hypnose is niet meer of minder dan

een verminderd bewustzijn. Veel mensen zijn bang

dat een hypnotherapeut hen dingen opdraagt

waar zij later geen weet meer van hebben. Die

angst is nergens voor nodig. Als je onder hypnose

bent, behoud je volledig de controle. Je vergeet

weliswaar wat er om je heen gebeurt, maar kunt

alles horen en gewoon praten, eten, kuchen of

niesen”, zo rekenen Myrthe en Jeroen af met het

grootste misverstand over hun vakgebied. »


Vertrouwen

Met behulp van hypnose helpen zij mensen

om de confrontatie met zichzelf aan te

gaan en hun gedrag beter te begrijpen.

Mensen kunnen op deze manier zelf hun

brein weer in de juiste richting sturen, zo is

de gedachte. Jeroen: “Dat begint met het

vertrouwen in mij als hulpverlener. Als het

vertrouwen er is, kunnen we samen de puzzel

rondom iemands angst, depressie, burn-out

of (jeugd)trauma oplossen. Of de strijd om

te stoppen met roken of gewicht kwijt te

raken. Mensen van jong tot oud komen met

de meest uiteenlopende hulpvragen naar

mijn praktijk. In de kern draait het steeds om

dezelfde vraag: wat houdt jou tegen om te

zijn wie je wil zijn?”

Ik ben op de eerste

plaats hulpverlener,

daarna pas ondernemer.

De kracht van hypnose

De eigenaar van Hypnosepraktijk Weert

liep zelf jarenlang op zijn tenen en droeg

daardoor naar eigen zeggen een masker.

Jeroen was altijd aan het werk, sliep slecht en

zorgde niet goed voor zichzelf. “Ik was altijd

bezig om aan andermans verwachtingen te

voldoen. Zowel zakelijk als privé probeerde

ik alle ballen hoog te houden. Totdat ik door

mijn hoeven zakte. Ik trok het niet meer. Toen

ging ik nadenken. Wie ben ik nou eigenlijk?

Waar word ík gelukkig van? Mijn toenmalige

schoonzus, die psycholoog is, wees me op

de opleiding hypnotherapie. Mijn eerste

gedachte: ‘ja doei, ik ben toch geen Rasti

Rostelli. Ook ík had geen idee wat het was

en werd verblind door vooroordelen. Achteraf

ben ik heel blij dat ik heb doorgezet. Laatst

kreeg ik een appje van een cliënt. ‘Bedankt

dat je mijn leven veranderd hebt’. Mensen

helpen is het mooiste wat er is.”


Myrthe knikt instemmend. Als geen

ander kent zij de kracht van hypnose. De

Nederweertse worstelde jarenlang met

ernstige trauma’s uit haar jeugd, zo erg zelfs

dat ze niet meer wilde leven. “Twee jaar

geleden, tijdens een sessie, ging bij mij de

knop om. Ik wenste mijn trauma niet langer

stil te houden, wilde naar buiten met mijn

verhaal. Inmiddels ben ik dankbaar dat ik

mijn ervaringen mag gebruiken om andere

slachtoffers van seksueel geweld te helpen.

En om het taboe rond dit beladen onderwerp

te doorbreken. Het is een lange weg naar

het geluk, daarom word ik blij van elk stapje

voorwaarts dat mijn cliënten maken.”

Buiten de lijntjes kleuren

Uit het hele land komen mensen voor

hypnotherapie en spirituele begeleiding naar

haar praktijk GNOSIS in Cwartier. Ieder met

zijn eigen verhaal. Myrthe werkt niet volgens

strakke protocollen. “Om iemand écht te

kunnen helpen, moet je als therapeut ook

buiten de lijntjes durven kleuren.”

Ook Jeroen neemt tijdens zijn therapeutische

sessies vaak een andere afslag. “Niet de

protocollen, maar de persoon die voor mij zit,

is leidend. Ik wil mensen helpen, zonder hun

persoonlijke waarheid geweld aan te doen.

Daar ligt mijn passie. Ik ben op de eerste

plaats hulpverlener, daarna pas ondernemer.”

Sleutel gevonden

Ook binnen de reguliere gezondheidszorg,

waar de wachtlijsten vaak lang zijn, groeit

het vertrouwen in alternatieve therapieën,

merkt Jeroen. “Ik word steeds vaker gebeld

door huisartsen en psychologen.” Ook

Myrthe ervaart dat de vooroordelen over

de alternatieve geneeskunst langzaam

beginnen af te brokkelen. “Er is nog zoveel

dat we niet weten. Laatst kwam er een meisje

met een eetstoornis in mijn praktijk. Ze had

van alles geprobeerd, zonder resultaat.

Geloof het of niet, maar in één hypnosesessie

had ik de sleutel gevonden.”


16

Cwartier is een kleine, bruisende wijk in het hart

van Weert waar gecreëerd, gewerkt en gedeeld

wordt. De ondernemers en dienstverleners

hebben ontelbare verbindingen met de stad.


wij zijn

cwartier

17


18


Cwartiermakers Lex, Marc en

Kristiaan zijn het levende bewijs:

Ondernemen

wordt veel

leuker met

een knipoog

Beter een goede

buur dan een

verre vriend, zegt

het spreekwoord.

Makelaar en

taxateur Lex

Schreven,

financieel

adviseur Marc

Op ’t Roodt

en vormgever

Kristiaan Litjens

vinden elkaar

moeiteloos op de

derde etage van Cwartier. De Weerter

ondernemers helpen en versterken

elkaar, maar maken samen ook ruimte

voor ontspanning. Een vette knipoog

die het werkzame leven relativeert en

het creatieve brein van nieuwe energie

voorziet.

19

De deuren van hun kantoor staan bijna altijd open.

Ondernemen is voor hen namelijk een sociale bezigheid. Tussen

het werk door moet er ruimte zijn voor een praatje. Een dolletje.

Een broodje in de stad of een pilsje op het balkon om het

weekend in te luiden. “Jiskefet 2.0”, zo noemen de buurmannen

hun kantoorhumor bij Cwartier. Als Lex om negen uur ’s ochtends

binnenkomt, roept Marc: “Goedemiddag Lex”. En als Marc op

maandagmiddag om drie uur naar een afspraak gaat, dan wenst

Lex hem al een fijn weekend toe. »


20

Bloedverwanten

Lex Schreven, Marc op ’t Roodt en Kristiaan Litjens behoren tot

dezelfde bloedgroep. Rond de lange tafel op het dakterras

zitten drie jonge ondernemers uit Weert. Commerciële

dienstverleners, geworteld in deze Midden-Limburgse regio. Ze

kennen elkaar al jaren. “We komen elkaar tegen op feestjes,

zijn onderdeel van dezelfde gemeenschap. Dat schept een

band en zorgt ervoor dat je op maandagochtend altijd wel

iets te bespreken hebt”, vertelt financieel adviseur Marc van

Financieel Fit.

Ook zakelijk kruisen hun wegen elkaar regelmatig. Marc

laat zijn promotiemateriaal bijvoorbeeld ontwerpen

en produceren door buurman Kristiaan van Litjens

Vormgeving. Het meest intensief werkt hij samen met zijn

overbuurman Lex, eigenaar van Koopklik Makelaardij

& Taxaties. Hun vakgebieden sluiten feilloos op elkaar

aan. Geïnteresseerde kopers die hun financiële

mogelijkheden in kaart willen brengen, verwijst Lex voor

een hypotheekgesprek naar Marc. Omgekeerd brengt

de financieel adviseur klanten die hun woning willen

verkopen voor een taxatie in contact met Lex. “Eigenlijk

mogen we wel stellen dat Lex zijn bestaansrecht aan mij

te danken heeft”, zegt Marc met een stalen glimlach,

om vervolgens in lachen uit te barsten. Dan serieus:

“Nee joh, we werken gewoon heel fijn samen. We

hebben ieder ons eigen bedrijf, maar zijn toch een

soort van collega’s.”

Het stadhuis van

vroeger is een

gemeenschapshuis

geworden

Leermeester Herman

De drie ondernemers zijn het er

roerend over eens: om goed te kunnen

samenwerken moet je het goed met

elkaar kunnen vinden. Ontwerper Kristiaan

leerde van zijn vader Herman, oprichter

van (Herman) Litjens Vormgeving en nog

bijna dagelijks bij Cwartier te vinden, hoe

belangrijk het is om op tijd afleiding te

zoeken. “Ontspanning bevordert de prestatie”,

zo luidt het motto van de leermeester dat

door de overige Cwartiermakers op de

gang wordt omarmd. Marc geniet intens

van zijn gesprekken met Herman die jonge

entrepreneurs met raad en daad bijstaat. “Hij

herkent in ons de startende ondernemer die hij

zelf ooit was en weet als geen ander hoe het is

om je eigen bedrijf te runnen.”

Plezier en saamhorigheid

Naast nieuwe business levert ondernemen

in Cwartier iets op wat het leven nog veel

meer waarde geeft: een gevoel van plezier en

saamhorigheid. Lex voelt zich er kind aan huis.

“Het mooie is dat er voor de huurders van alles

wordt georganiseerd. Denk aan een gezamenlijke

barbecue of Cwartierpop. Op die manier ontmoet

je ook weer ondernemers van andere verdiepingen

en uit verschillende branches. Het stadhuis van

vroeger is een gemeenschapshuis geworden.

“Klopt”, zegt Marc. “Ik ga tegenwoordig ook bij

Cwartier naar de kapper. Het mooie is dat ik nu niet

meer hoef te wachten. Ik kan gewoon doorwerken.

Zodra ik aan de beurt ben, word ik gebeld.”


Cwartier....

Het sprookje

dat uitkwam.

21

UOTE

Houd het

levend,

Weert!


ACHTER DE

SCHERMEN

Poetsen en zingen

Het team van Blankers Schoon zorgt er

iedere dag voor dat Cwartier er netjes bij

ligt. Ze stoffen, zuigen, dweilen en poetsen

de trappenhuizen, toiletten, gangen,

keukenblokken en de entree. Grisel: “We

beginnen om 6 uur. Het is een groot

gebouw, dus er is altijd veel te doen.

Maar we vinden het heel leuk hier, omdat

de mensen vriendelijk en gezellig zijn.”

Zuleima: “Jij loopt altijd te zingen, dus het

is duidelijk dat je het naar je zin hebt!”

Milan: “Goed werk leveren en plezier

maken gaan prima samen. Dat komt

ook doordat we met Cwartier korte lijntjes

hebben, dat communiceert makkelijk.”

Leidiana: “En als er een feestje is op het

dakterras, worden wij ook uitgenodigd. We

voelen ons gewaardeerd en het is leuk om de

mensen een beetje te leren kennen.”

Op de foto van links naar rechts: Grisel, Milan, Leidiana en Zuleima


Een nieuwe dag

Susan, Aniek en Marie-José runnen samen de

receptie en combineren dat met hun eigen

onderneming in Cwartier: Susan is eigenaresse

van WarenHuis conceptstore, Aniek van Rewear

store en Marie-José participeert in WarenHuis

met gehaakte woonaccessoires en andere

handgemaakte producten. Het werken bij

de receptie vinden ze erg leuk vanwege de

afwisseling en de vele leuke mensen die er

langskomen! Aniek: “We wijzen bezoekers

de weg, nemen pakketjes aan, sorteren de

post en zorgen voor de sleuteluitgifte van de

vergaderruimtes.” “Het eerste uur is mijn favoriete

moment van de dag”, vertelt Susan. ”Het begin

van een nieuwe dag, met nieuwe ontmoetingen!”

Jong en oud komen een praatje maken. Veel

voorbijgangers zijn benieuwd wat er in het gebouw

allemaal te doen is. Marie-José: “Nou, een hele hoop

dus. Daar kunnen we je genoeg over vertellen.”

Op de foto van links naar rechts: Marie-José, Aniek en Susan

23

Onmisbaar

Met meer dan 100 huurders is er altijd wel iets te regelen

in Cwartier. Een nieuwe huurder rondleiden, een

lekkende kraan vervangen, een lamp ophangen of

de brandmelders laten controleren. Huub, Chantal

en Mathijs zorgen ervoor dat het allemaal

op rolletjes loopt. Chantal is het onmisbare

aanspreekpunt voor huurders en leveranciers

en het organisatietalent achter tal van Cwartierevenementen.

Huub verzorgt het groen,

zowel binnen als op het dakterras. En Mathijs

repareert alles wat vast maar vooral los zit en

zorgt dat de koffieautomaat blijft lopen. Een

onmisbaar team dus!

Op de foto van links naar rechts:

Huub, Chantal en Mathijs


BINNENKIJKEN

24

GLM Consultancy

punt welzijn


veilig verkeer nederland

loket3

Nog meer zien?

Bekijk hier de

sfeerimpressie:

25

artvertisement

Vincent van Gogh


Ontmoet onze circulaire makers: Anton, Serkan en Luuk

LEVENS

26

VERLENGEN ALS

PASSIE

De wegwerpcultuur heeft haar langste tijd gehad, recyclen

is de nieuwe norm. Cwartiermakers Anton van den Hoogen,

Serkan Altun en Luuk Lammers hebben er hun beroep

van gemaakt. Deze ondernemers werken alle drie met hun

handen om kapotte of afgedankte gebruiksartikelen een

nieuw leven te geven.


27

‘Made with wrath’ staat er op de website van

Ledgebound, het bedrijf van kleermaker Luuk

Lammers (25). In goed Nederlands: ‘Gecreëerd

vanuit woede’. De punkachtige kledingstukken

die de jonge modeontwerper vervaardigt uit oude

legerkleren en hoogwaardige stofresten, vormen

een aanklacht tegen het huidige systeem: de

consumptiemaatschappij en de wegwerpcultuur

waarin we leven. “Maar gelukkig word ik niet alleen

door boosheid en frustratie gedreven. Kleding

maken is op de eerste plaats mijn passie. Ik denk

dat mijn moeder me als kind heeft aangestoken.

Zij naaide zelf de carnavalskostuums. Ik vind het

heerlijk, het maken geeft rust in m’n hoofd”, vertelt

de Weertenaar die in juni 2021 met zijn naaiatelier

zijn intrek nam bij Cwartier. Hij voelt zich thuis in

het oude stadhuis dat zelf ook een nieuw leven

kreeg. Midden in de stad, betaalbaar, met flexibel

contract en 24 uur per dag toegankelijk.

Kleding is voor Luuk meer dan een gebruiksartikel.

Omdat elk mens uniek is, zijn de kleren die hij

ontwerpt one of a kind. Duurzame, op maat

gemaakte kunstwerkjes. “De klanten die naar mij

komen - de meesten zijn twintigers - zien kleding als

een investering. Kleren moeten niet alleen bij hen

passen, maar ook lang meegaan”, zegt de jonge

Cwartiermaker die alle stof die hij koopt of inzamelt

bij warenhuizen helemaal opgebruikt. “Met de

snippers die overblijven, vul ik de knuffels en kussens

die ik zelf maak.” »


De cirkel rond

Collega-ondernemers Anton en Carmen van den

Hoogen waren al duurzaam bezig toen nog vrijwel

niemand wist wat duurzaamheid betekende. Sinds

1997 onderhoudt en repareert dit echtpaar de

koffie- en espressomachines van Jura. Eerst vanuit

hun (voormalige) kookwinkel Julienne in Maastricht,

tegenwoordig in Cwartier met hun bedrijf Julienne

Repair & Maintenance.

Het bewustzijn groeit

Ook Cwartiermaker Serkan Altun (41) heeft van zijn

hobby zijn beroep gemaakt. Vijftien jaar geleden

- het begrip ‘circulair ondernemen’ bestond niet

eens - besloot deze Weertenaar om van recyclen

zijn verdienmodel te maken. “Mijn iPhone ging

kapot en het irriteerde me mateloos dat ik ‘m niet

gerepareerd kreeg.”

28

“Onze klanten zijn gehecht aan hun

koffiezetapparaat”, zo begint Anton (70) zijn

verhaal. “Van heinde en verre komen ze naar

Cwartier om hun machine te laten repareren.

Sommigen zijn zelfs al vijf of zes keer bij ons geweest.

Als het ‘beestje’ weer fris is, zet-ie weer heerlijke

koffie. Zo blijft een apparaat vaak wel meer dan

twintig jaar in de familie.” Zodra onderhoud of

reparatie te duur wordt voor de klant, haalt hij de

machine uit elkaar. “Onderdelen die nog in goede

staat zijn en niet meer geleverd worden, gebruik ik

weer om andere koffiemachines te repareren. Zo

maken we de duurzame cirkel rond”, vertelt Anton.

Thuis in Gruitrode (bij Bree) sleutelt hij vrolijk verder,

aan oldtimers en motoren. “Dingen maken die

kapot zijn gegaan, daar word ik blij van. Dat het

ook nog eens goed is voor de aarde is een mooie

bijkomstigheid.”

Zo begon het: iPhone Reparatie Weert. Naast

smartphones, repareert Serkan tablets, laptops en

moederborden. “Ik merk dat het bewustzijn over

duurzaamheid groeit. In plaats van meteen naar

de winkel te rennen voor een nieuw toestel, kiezen

steeds meer mensen voor reparatie. Denk aan een

nieuw scherm of een nieuwe batterij. Als repareren

niet meer mogelijk is, stel ik de data veilig en zet

ik alles over naar een nieuw apparaat. Mensen

kunnen niet meer zonder smartphone, hun hele

leven zit erin. Hoe ver dat gaat, werd duidelijk in de

coronatijd. Zonder telefoon konden ze niet bij hun

QR-code en hadden ze ook geen toegang tot een

belangrijk deel van het openbare leven.”

Tot voor kort kenden Luuk, Anton en Serkan elkaar nog niet. Inmiddels hebben zij elkaar gevonden in

Cwartier. Luuk: “Als mijn telefoon stuk gaat, weet ik bij wie ik moet zijn.” Anton met een knipoog: “Mijn

batterij loopt heel snel leeg. Ik weet je te vinden, Serkan.” Dan richting Luuk: “Jij maakt écht bijzondere

kleding. Ik zie mezelf er niet zo snel in lopen, maar mijn jongste dochter wel. Zij is een stuk alternatiever. Ik

weet zeker dat zij hier blij van wordt.”


Cwartiermakers Thijs en Linda laten zien dat duurzaamheid loont

Zó maak je impact,

als ondernemer

29

en mens

Kun je als ondernemer je brood

verdienen door je in te spannen

voor een betere wereld voor onze

kinderen en kleinkinderen? Jazeker

kan dat. Cwartiermakers Thijs

Mackus (43) van Reconnect & Co en

Linda de Veld (56) van Enerparking

laten zien dat duurzaamheid in alle

opzichten loont.

“Elke nieuwe brug, viaduct, parkeergarage,

woonwijk of bedrijventerrein is een kans om

Nederland mooier en duurzamer te maken”, zo

luidt het credo van Thijs Mackus. Met zijn bedrijf

Reconnect & Co werkt hij samen met overheden

en bedrijven aan een nieuwe, gezonde balans

in de infrasector. Om het verstoorde evenwicht

tussen mens en aarde te herstellen zijn ingrijpende

maatregelen nodig. “Circulaire oplossingen met

impact”, zo noemt Thijs het zelf. De meeste winst

is volgens hem te behalen door het gebruik van

natuurlijke materialen en hergebruik van oude

grondstoffen. “Maar ook op het gebied van natuur

en energie zoeken we naar slimme, duurzame

oplossingen die de transitie versnellen. Bijvoorbeeld

door groen en zonne-energie in bestaande

constructies te integreren. Waarom zou je een nieuw

zonnepark aanleggen als je de panelen ook in een

brug of viaduct kunt integreren? En op daken of

gevels groenvoorzieningen kunt verwerken? Het

uitgangspunt bij onze infraprojecten is dat we zo

min mogelijk beslag leggen op de aarde.” »


De oplossing is dichtbij

Voor sommige circulaire oplossingen hoeft Thijs niet

ver te zoeken. Sterker nog: ze liggen hem op de

derde verdieping in Cwartier voor het grijpen. In de

vleugel naast hem, aan het einde van de gang, zit

Linda de Veld van Enerparking. Dit ingenieursbureau

ontwerpt en ontwikkelt speciale, waterdichte

overkappingen met zonne-energie voor onder meer

parkeerterreinen, fietsenstallingen en speeltuinen.

“Als je een parking met zonnepanelen overkapt,

wek je niet alleen schone energie op, maar creëer

je ook een ruimte die je een nieuwe bestemming

kunt geven. Denk aan een overdekt marktplein of

een kerstmarkt in de winter.

De energie die wordt opgewekt, kun je bovendien

direct gebruiken voor het opladen van je auto”, zo

licht Linda toe.

Thijs luistert geboeid. “Een tijdje geleden hebben

we al kennisgemaakt met elkaar. Als er een

infraproject voorbijkomt, waarbij we een carport

willen integreren, dan weet ik Linda te vinden”, zo

verzekert hij.

30

Als je een parking

met zonnepanelen

overkapt, wek je niet

alleen schone energie

op, maar creëer je ook

een ruimte die je een

nieuwe bestemming

kunt geven...

Thijs Mackus


Impact maken

De twee Cwartiermakers hebben niet alleen in hun

werk oog voor een schonere wereld. Linda rijdt

privé bijvoorbeeld elektrisch, kijkt in de winkel kritisch

naar wat ze koopt en gebruikt zo min mogelijk

plastic. Thijs heeft duurzaamheid in z’n hele leven

geïntegreerd. Ruim zeven jaar geleden bouwden

hij en zijn vriendin Loes hun eigen houtskeletbouw

woning op Laarveld. “Dat vormde de trigger om

ons hele leven duurzaam in te richten. We gaan op

vakantie met de fiets of trein en runnen samen met

andere inwoners een biologische herenboerderij.

“Het werkt verslavend: niet alleen in mijn werk, maar

ook ik mijn privéleven probeer ik impact te maken.

Ik heb maar één leven, de dingen die ik daarin

doe probeer ik betekenis te geven. Niet alleen

voor mezelf, maar vooral voor onze kinderen en de

generaties na hen.”

De energie die wordt

opgewekt, kun je

bovendien direct

gebruiken voor het

opladen van je auto.

Door diezelfde duurzame bril kijken de twee

Cwartiermakers ook naar de toekomst van het oude

stadhuis. Thijs: “Kijkend naar de klimaatopdracht

waar we met z’n allen voor staan, is het niet meer

van deze tijd om dit gebouw af te breken. Dat

valt niet meer uit te leggen, dan ga je heel veel

materialen zomaar weggooien. De uitdaging is juist

om dit gebouw een toekomstvaste bestemming

te geven, bijvoorbeeld door groene gevels in de

constructie te integreren.” “Of door het dak en de

parkeerplaatsen te bekleden met zonnepanelen”,

zo vult Linda aan.

31

Een fijne werkplek

De twee hebben het uitstekend naar hun zin

bij Cwartier. “Ik heb hier mijn eigen werkplek

en toch een soort van collega’s om me heen.

Het gebouw leeft, er gebeurt iets als je hier

binnenkomt”, zegt Thijs. Ook Linda geniet van

de rust in haar kantoor. “Mijn zoon is misschien

nog wel het meest blij dat ik bij Cwartier zit”,

lacht ze. “Die werd gek van mij thuis. Ik hoor

het ‘m nog zeggen: ‘Mam, moet je nou weer

bellen? Zo kan ik geen huiswerk maken hè.”

Linda de Veld


Wat brengt jou naar

32

Kwestie van

geduld

Hein Goertz (66): “Ik loop hier wekelijks op

woensdag door de entree van Cwartier

als ik naar de binnenstad ga. Dan kijk ik

meestal even bij het koersballen. Ik vind

het leuk dat er in het gebouw zoveel

gebeurt. Jong en oud kom je hier tegen,

met wie ik graag een praatje maak. Dat

soort ontmoetingen zijn voor mij de kersen

op de taart van het leven. 16 jaar geleden

kreeg ik een beroerte, sindsdien kan ik kleine

dingen meer waarderen. En geduld moet ik

hebben, met mezelf en met wat ik wil. Daar

heeft Rowwen Hèze goeie teksten over

geschreven. Ik ben al 31 jaar groot fan!”

Lekker spelen

Lotte Koppen (3) is samen met papa

Davy en oma op pad. Davy: “Voor ons

tweewekelijks uitje kiezen we vaak Tostibar

Dikke Mik. Naast de heerlijke koffie en

worstenbroodjes is het vooral de huiselijke,

persoonlijke sfeer die ons trekt. Hier is

speelgoed voor de kinderen en voelen

we ons heel erg welkom. Het is lekker

ruim opgezet en er zijn vaak ook andere

kinderen om mee te spelen. Binnenkort

gaat Lotte net als haar grote zus naar de

basisschool. Dan zal ik deze momentjes wel

gaan missen!”


Cwartier?

Als je haar

maar goed zit

Nikee Greijn (25): “Ik kom net van de

kapper. Heel blij weer met mijn haar! Ik

werk in de zorg, dus vaak doe ik het in een

snelle staart. Maar als ik vrij ben, besteed ik

er graag wat meer aandacht aan, zeker

rond de feestdagen. Ik verbaas me er in

dit gebouw altijd over hoeveel zaken er

eigenlijk gevestigd zijn. Daar heb je aan

de buitenkant echt geen idee van. Heel

divers ook: van dagbesteding tot hulp bij de

administratie en van makelaar tot kapper

dus. En met de aankleding in de hal wordt

het steeds gezelliger.”

In de lift

De jongens van SB Space, Jasper Strijp

(25), Sander de Boer (25) en Maarten van

der Aa (26), huren samen een ruimte bij

Cwartier. Daar werken ze aan softwareoplossingen

en ondersteunen ze bedrijven

die software ontwikkelen. Ze kennen

elkaar van hun studie in Eindhoven. “Het

mooie van goede software is dat het

veel impact kan hebben op processen

en bedrijfsvoering”, aldus het drietal. Hoe

bevalt het in Cwartier? “We vinden het

gebouw heel fijn, de faciliteiten zijn goed en

de ligging is supercentraal.” De één komt te

voet, de ander met de trein (uit Kerkrade)

en de derde met de auto (uit Heeswijk-

Dinther). En samen zitten ze dus in de lift!

33


Cwartier in cijfers

352

worstenbroodjes

per maand

398

theezakjes

per week

9

evenementen

per jaar

583

ramen om te

wassen

34

ca.

1000

liter Wieërts

Cwartiertje

gebrouwen

31

zeeppompjes

75

vergaderstoelen

6

nieuwe huurders

alleen al in

januari 2024

32m

aardbeienplantjes

op het

dakterras

r


109

organisaties

/ bedrijven

248

laptops

/ computers

35

17

feestelijke

borrels

8

schoolondleidingen

45kg

koffiedrab per

week voor de

moestuin


36


37


CWARTIERMAKERS

A - Z

38

2-act

@Balance Counseling en Coaching

Academia Talen

AH Media & Communicatie

Artvertisement

Axiehuis

Axnaga

Azra trading

Balans factor

Bas Tekst & Communicatie

BeekCwartier

Being in Balance

Belicht | Margot Meijer

Bijstand naar Werk

Boekweitkussen.nl

Burgerkracht Limburg

Celine Peters Huisarts

Communicatiebureau SAS

DAT! Bedrijfsondersteuning

De Ondernemerscoach

De Slaapzuster

Denkbeeld design

Detra

Donrox

Drawmore

ENERparking

Equality Care

Ferroxcube

Financieel Fit

Fit20 Weert

Flexible Buyers

Fysiotherapie Louis-Pierre Koppen

GLM Consultancy

Hairtrends By Lau

Healing Hands

Het Juristencollectief

Houpperichs Juridisch Advies

Hypnosepraktijk Weert

Inge Korten | grafisch ontwerp

Inogo Software

Instatravel services

iPhone Reparatie Weert

Joval Holding

Julienne repair & maintenance

Klikkopers

Koopklik Makelaardij & Taxaties

Lash up

Ledgebound

Lex! Legal Solutions

Lindekracht

Litjens Vormgeving

Loket3

Maatwerk Weert HR Advies & Ondersteuning

Marcatwork software

Meeleven Verliesbegeleiding

Metanoia Projectmanagement

Moveoo

Mr. De Houwer-van Wijk

MV Jewelz

Myrthe Pellemans | GNOSIS praktijk voor

hypnotherapie

Natuurlijk Carla

Openworx

Papertree

PaperWise

Perron C

Peter Pagie ontwerp + meer

Pigmentz, Tattoo & Design

Platform Sociale Zekerheid Weert e.o.

Praktijk La Mariposa

Praktijk Sandra van ter Meij

Praktijk voor leefstijlgeneeskunde

PSW

PSW Junior

Psychologenpraktijk Sandy Bocken

Mentis psychotherapie | Kim Verheijden

Psychotherapie Weert

Punt Welzijn

Pure mammacare

Reconnect & co


COLOFON

Deze derde uitgave van Cwartier Magazine

is tot stand gekomen dankzij Cwartier, alle

Cwartiermakers (verhalen en betekenis),

Perron C (concept en ontwikkeling) en vele

anderen die Cwartier een warm hart toedragen.

Recruitive

Rewear Store

Ringworth Holding

Safe security

Salon Elisabeth

Stichting Dagopvang

SB Space

Schreurs Groep

Schreven's Bouwkosten Advies-buro

Schulddienstverlening Weert

Sedon

Simplify Coaching

Skin

Staal Instruments B.V.

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Stichting Dagopvang

Studio Createss | Tessa van Gameren

Tattoo Studio Spec Art

Thuisadministratie Weerterland

Thuiszorg Weerterland

Tostibar Dikke Mik

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders

Veilig Verkeer Nederland

Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid

Virtus Zorg

WarenHuis conceptstore

Weert Magazine

Weert Marketing

Yoga Irene Poell

ZPC de Rog

CWARTIER

Initiatiefnemers | Brian Voesten

• Geerd Simonis • John Jacobs

Projectmanagement | Chantal Ambaum

PERRON C

Hoofdredactie | Saskia Verdonschot

Redactie | Bas Poell • Margot Meijer

• Saskia Verdonschot • Peter Pagie

Fotografie | Tessa van Gameren • Margot Meijer

Grafisch ontwerp | Inge Korten • Peter Pagie

ANDERE PARTNERS

Drukwerk | Drukkerij Kempers

Dit magazine is duurzaam

en milieuvriendelijk vervaardigd

Oplage | 1.000 stuks

Uitgave | februari 2024

PAPER & BOARD

MADE OF

Voor Cwartier AGRI-WASTE bestond er geen twijfel dat

WWW.PAPERWISE.EU

dit magazine gedrukt moest worden op

het papier van Cwartiermaker Paperwise.

39

Lees meer over alle

Cwartiermakers:

Paperwise papier is gemaakt van

landbouwafval: de bladeren en stengels

die overblijven nadat voedsel uit

de oogst is verwijderd.

Cwartier staat vierkant achter de werkwijze

van Paperwise en vanzelfsprekend ook

achter de filosofie om te werken met wat

er is, en daar door slimme oplossingen iets

beters van te maken dan het was.


40

[KWAR-*TIR]

Beekstraat 54

6001 GJ Weert

contact@cwartier.eu

www.cwartier.eu

@cwartier_weert

@cwartier

@cwartier

Cwartier… hoe eenvoudig kan het zijn? Althans

dat dachten zijn bedenkers. Niets lijkt minder

waar. Geïnspireerd door de dikke Van Dale

waar kwartier – met een k – onder andere wordt

uitgelegd als een periode van 15 minuten,

een schijngestalte van ¼ van de maan, een

herberging van soldaten en een stadswijk.

Terug naar Cwartier met een C, oftewel een

verzamelplaats voor bijzondere ontmoetingen,

werkgeluk en innovatie in het voormalig stadhuis

aan de Beekstraat in Weert. Cwartier is als het

ware een kleine wijk in het hart van Weert,

voor kwartiermakers, met een knipoog naar

C’magne, een organisatie die oude gebouwen

nieuwe functies geeft en in handen is van een

van de exploitanten. Die C maakt de uitspraak

blijkbaar verwarrend. Veel mensen spreken

het uit als [*See-kwar-tir]. Maar dan missen

we de letter k toch? Dus zoals gezegd,… hoe

eenvoudig kan het zijn?

Je spreekt het gewoon uit als [kwar-*tir].

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!