Menighetsblad - Steinar Rettedal

steinarrettedal.com

Menighetsblad - Steinar Rettedal

Fred Lyder Klungland slutter som sokneprest

4

Foto: SR.

Lund og Heskestad Menighetsblad nr 2 2008

Fred Lyder Klungland

Etter nesten 18 år som sokneprest i

Lund og Heskestad, går han over i

ny stilling som seniorprest i Dalane

prosti.

Hva er egentlig en seniorprest?

Jeg skal være til disposisjon for prosten i Dalane

og bruke mine erfaringer i videre prestetjeneste.

Hva mine arbeidsoppgaver blir

er det opp til prosten å bestemme, og siden

det er et prosteskifte på gang er det vanskelig

å si hvordan han vil disponere meg. Men jeg

vil nok brukes der det er behov.

Du har nå vært prest for oss i nesten 18 år.

Hvordan har disse årene vært for deg og

din familie?

Jeg begynte som sokneprest 1.12.1990 og

bodde fram til sommeren i Hovsherad. Det

har vært aktive og hektiske, men meningsfylte

år. Vi flyttet da eldstemann begynte på

skolen. Alle barna har hatt en trygg og stabil

oppvekst på Moi. Det er vi glade for. De har

vært med i ulike sammenhenger i idrett og

menighet. De har fått gode venner på stedet

og et godt ståsted for livet.

Har du spesielle minner du har lyst å trekke

fram?

Da Norge slo Brasil i fotball husker jeg godt.

Ådne fant fotballen ved midnatt og hele

familien sparket fotball i hagen på natta.

Dette er et godt minne. Markeringen av min

50-årsdag var også minnerik. Den begynte

med politi og blålys sammen med store deler

av menigheten som kom innom ved midnatt.

På dagen var det gudstjeneste og da den var

ferdig stemte organisten i geburtsdagssangen

og folk reiste seg og sang. Det var spesielt.

Men jeg har også minner om gudstjenester

og fra besøk hjemme hos folk hvor Bibelen

ligger framme, og folk sier de ber for presten

hver dag. Det har varmet mange ganger når

det har vært godt gudstjenestebesøk. Småsamlinger

har vært fine der jeg har merket

at Himmelen var nær.

slutter som sokneprest

Har tida som sokneprest svart til

dine forventninger fra før du begynte?

Jeg hadde forventning om å gjøre en

trofast tjeneste og det mener jeg at jeg

har gjort. Jeg likte variasjonen ved at

jeg var prest for 2 menigheter og fikk

ulike inntrykk fra dem. Men jeg visste

stort sett hva jeg gikk til så jeg fikk

ikke de helt store overraskelsene.

Har noe blitt annerledes enn det du

hadde forestilt deg?

Den kirkelige utviklingen har blitt en

del forandret gjennom ulike vedtak,

som jeg ikke drømte om da jeg begynte

som prest. Lokalt har det ikke

vært de store overraskelsene

Hva har vært mest utfordrende i

jobben som sokneprest i Lund?

Det har nok vært møte med mennesker

i spesielt vanskelige situasjoner

Hva har du likt best og hva har du

likt minst i denne jobben?

Å komme til en fullsatt kirke har vært

flott. Det å møte enkeltmennesker

hjemme i gode samtaler er fint.

Ulempene ved jobben er å alltid være

opptatt i høytidene. Når andre ønsker

meg god påske eller jul tenker

jeg nok litt annerledes enn andre som

ikke har de pliktene jeg har. Jeg har

også opplevd å bli kalt ut i ulike sammenhenger.

Da Ådne var konfirmant

og jeg nettopp hadde holdt min tale

hjemme ved festbordet, fikk jeg en

telefon og jeg måtte da forlate min

sønns konformasjonsfest. Dette er en

del av jobben

Når noen begynner i en ny stilling

har enkelte en kjepphest eller to.

Hadde du noen kjepphester da du

begynte?

Jeg kjørte hest som barn og ungdom

hjemme på gården, men etter at jeg

ble voksen har jeg ikke kjørt så mye

hest og heller ikke kjepphester. I

ulike sammenhenger i glede og sorg,

er det prestens oppgave å si noen ord.

Det har vært viktig for meg. Jeg prøver

å si til meg selv at jeg må huske

at jeg er prest.

Det er viktig å henge opp en plakat

foran et arrangement. Men det er like

viktig å ta den ned etterpå. Dette mener

jeg kan overføres til mange situasjoner

i livet. Når vi skal gjøre noe

og har gjort det, må vi også avslutte

det på en skikkelig måte.

Mange vil nok huske dine humoristiske

kommentarer i ulike sammenhenger.

Hvilken betydning har

humor for deg som prest og privatperson?

Lun humor er kontaktskapende og

kan løse opp konflikter og vanskelige

situasjoner. Når det er trykket stemning

kan litt humor løse opp. Men

jeg har noen prinsipper. Vi skal ikke

harselere med det hellige.

Familien jakter på humorbøker til

meg ved ulike anledninger. Jeg har

derfor en del humorbøker hjemme og

liker dette godt. Det er avstressende

å le litt.

Kirka står foran store utfordringer

og forandringer. Hvordan er framtida

for statskirka i Norge?

Tekst Arne Lindland

Statskirka har ingen framtid, men en

folkekirke har en framtid, om den

får være en Jesu Kristi kirke. Kirka

må være en kirke med innhold. I en

flerkulturell stat er det viktig at staten

har et verdigrunnlag i bunnen. Det er

trasig når mindretallet skal bestemme

for mye over flertallet som jeg føler

er tilfelle i enkelte sammenhenger i

dag. Jeg opplever forslaget til ny kirkeordning

som stort sett riktig, men

forstår ikke helt det som er sagt om

demokratiet i kirka.

Forhåpentligvis får vi snart en ny

sokneprest. Har du noen gode råd

til den nye soknepresten?

Jeg skal være forsiktig med å komme

med råd. Men det er viktig å forkynne

evangeliet klart i ulike sammenhenger.

Det er også viktig å bruke sin

egen bakgrunn og ballast i tjenesten.

Har du noen gode råd til menigheten

i denne forbindelse?

Det er viktig å være på lag med

hverandre. Det kommer sjelden noe

godt ut av å sette hardt mot hardt og

ta avgjørelser med konfronterende

avstemninger. Jeg har også tro på

å være åpne og mottakelige overfor

hverandre.

Tida for en pensjonisttilværelse begynner

å nærme seg for deg. Har

du noen tanker om dette?

Jeg har hatt det for travelt til å tenke

noe særlig på dette. Helsa er jo viktig.

Jeg har jo lyst til å reise litt. Det

blir også kjekt å oppleve å ha fri noen

høytider. Jeg har et småbruk på Snartemo

og der er det alltid utfordringer.

Skogen gror litt for mye til, og jeg

prøver å bruke motorsaga litt.

Lund og Heskestad Menighetsblad nr 2 2008

Fred Lyder Klungland slutter som sokneprest

5

More magazines by this user
Similar magazines