Informasjonsfolder - Universitetssykehuset Nord-Norge

unn.no

Informasjonsfolder - Universitetssykehuset Nord-Norge

Informasjonsfolder

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes

Pasientrettigheter

I tillegg til de spesielle rettigheter som følger av Lov om Psykisk

Helsevern, har du som pasient krav på:

- En god og hensiktsmessig behandling i samsvar med aksepterte

faglige og etiske retningslinjer.

- Å bli informert om din helsetilstand og behandling.

- At de ansatte bevarer taushet om ditt sykdomsforhold eller andre

personlige forhold som de gjennom sitt arbeid får kunnskap

om.

- At din personlige integritet og dine menneskelige rettigheter blir

respektert.

Eventuelle klager vedrørende innleggelse, opphold m.m. kan rettes

til kontrollkommisjonen. For nærmere informasjon kan du be personalet

om eget hefte.

Kontrollkomisjonens adresse:

Kontrollkommisjonen UNN Åsgård

v/Kjell Martin Haug,

Postboks 2511, 9271 Tromsø

Tlf 77 66 00 41

Når du bekymrer deg

8

Bruker du morgendagens krefter

Uten å løse morgendagens problemer

(kinesisk ordtak)

Sist redigert mars. –09, BMH

UNIVERSITETSSYKEHUSET Informasjonsfolder NORD-NORGE HF

Psykiatrisk 1 senter Psykiatrisk for Tromsø senter og for omegn, Tromsø Døgnenheten og omegn, døgnenheten Storsteinnes

9050 Storsteinnes

1

Utsikt fra vindu, pasientrom.

Tlf. 77 75 45 00 Fax: 77 75 45 14

E-post: psyk.sent-storsteinnes-kontor@unn


Informasjonsfolder

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes

Til deg og dine pårørende

Målet med dette skrivet er å gi en del informasjon om Døgnenheten og vår virksomhet.

Ting du lurer på kan kanskje bli avklart hurtigere, og misforståelser kan unngås. Vi som

arbeider her har lang erfaring og kunnskap i å møte mennesker i livskriser og med ulike

psykiske problemer, og vi håper at du vil sette pris på kontakten med oss, og at samarbeidet

med oss vil være til hjelp for deg og dine nærmeste.

Beliggenhet:

Ca. 1 km. Fra Storsteinnes sentrum.

En kort presentasjon av Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn:

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn er en av i alt 3 avdelinger innenfor

Allmennpsykiatrisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge

HF (UNN). Senteret har klinisk enheter i Storsteinnes og Tromsø og består

av voksenpsykiatriske poliklinikker, døgnenheter, rehabiliteringsenhet

og akuttenhet. Les mer om Psykiatrisk Senter sin virksomhet på vår

hjemmeside http://www.unn.no/PSTO.

Døgnenhetens målsetting:

Døgnenheten har som mål å gi tverrfaglig individuell behandling etter

miljøterapeutiske prinsipper. Fellesskapet og institusjonens ulike

aktiviteter er en viktig del av behandlingen. Ved å delta i dagliglivets gjøremål,

fysisk aktivitet og kurs som gir innsikt i egen situasjon, får

pasienten mulighet til å mestre egen sykdom.

2

Informasjonsfolder

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes

7

Rengjøring av pasientrom har pasienten selv ansvaret for, både vask av

rommet og sengeskift. De som har behov for hjelp vil få det.

Permisjoner: hovedregelen er at man ikke tar permisjoner den første uken,

inkludert helg. Permisjoner blir som hovedregel gitt i samråd med behandlende

lege.

Alkohol og rusmidler er ikke tillatt under oppholdet og heller ikke under

permisjoner. Er du beruset ved ankomst blir du i de fleste tilfeller avvist.

Ved mistanke om alkohol- eller rusmisbruk vil bagasjen bli gjennomgått

sammen med den det angår.

Annet:

Forholdet mellom oss og deg:

I vår arbeidstid vektlegger vi å være mest mulig tilgjengelig for deg. Samtidig

ber vi om forståelse for at vi gjør et klart skille mellom jobb og privatliv.

Ved tilfeldige møter med oss etter utskrivelsen er det opp til deg om du

vil gi deg tilkjenne. Dette gjør vi for å ivareta vår taushetsplikt.

7


Informasjonsfolder

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes

Praktiske opplysninger

Ved innkomst må du melde deg i ekspedisjonen for innskrivning. Deretter vil

du bli mottatt av en av avdelingspersonalet for informasjon. Bagasjen kan bli

gjennomgått sammen med deg, og det kan noteres ned hva du bringer med

deg. Verdisaker og større pengesummer medbringes på eget ansvar.

Besøk: det er ingen spesielle besøkstider, men helst foretrekker vi at besøk

skjer etter at dagens aktiviteter er over kl. 15.00. Ingen besøkende etter kl.

22.00

Medisiner: Medikamentell behandling avgjøres i samråd med psykiater /

lege. Nødvendige medisiner får du på avdelingen. Eventuelt medbrakt medisin

skal innleveres og oppbevares i medisinskap til du utskrives.

Røyking er ikke tillatt innendørs

Telefon: Pasientene får benytte telefon mot betaling av medgåtte tellerskritt.

Dersom du medbringer mobiltelefon ønsker vi at du opplyser personalet om

dette. Det er ønskelig at du slår av lyden på mobiltelefonen under måltidene

og om natta.

Utgang: du må si i fra/gjøre avtale hver gang du forlater institusjonen. Du må

være tilbake i avdelingen før vaktskiftet kl. 22.00

Ro i avdelingen: det skal være ro i avdelingen kl. 23.00.

Vasking av tøy: vaskemaskin og tørketrommel er tilgjengelig mellom kl.

08.00 - 22.00.

6

Informasjonsfolder

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes

3

Ved innleggelse:

Ved innleggelse vil du få informasjon om hvem som sammen med deg er

ansvarlig for din behandling. Det vil også bli utarbeidet en behandlingsplan

sammen med deg.

Du vil få enerom med eget bad, og det er radio med cd og kassettspiller på

alle rommene.

Pårørende (de som står deg nærmest): Vi anser det som meget viktig at kontakten

med de som står deg nærmest blir opprettholdt under innleggelsen

hos oss. Vi vil derfor at du ved innleggelsen oppgir navnet på de personene

du vil vi skal ha kontakt med under ditt opphold. Selv om vi ser på dine pårørende

som samarbeidspartnere, har vi taushetsplikt om det som angår din

sykdom. Det er du som avgjør hvilken informasjon vi skal gi dine pårørende.

Hva bør du ta med ved innleggelse:

• Toalettartikler - institusjonen holder vaskekluter og håndklær.

• Hverdagsklær

• Skotøy til ute- og innebruk.

• Klær til utebruk, inkludert regntøy og støvler.

• Treningstøy, joggesko og eventuelt badedrakt eller badebukse.

3


Informasjonsfolder

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes

Avdelingen legger vekt på miljøterapi

Det innebærer at vi anser miljøet, dvs. avdelingens ulike aktiviteter og fellesskap

med andre, som en viktig del av behandlingen. Tanken er at man

gjennom dette skal få større innsikt i egne ressurser og problemer, lære nye

måter å nærme seg problemer på, samt få nye positive opplevelser.

Individualsamtaler

med psykiater (lege), psykolog og/eller terapeut, evt. sammen med noen av

kontaktpersonene er en annen viktig del av behandlingen.

Ergoterapeut

gir tilbud etter individuelle behov, i tillegg til gruppetilbud.

I behandlingen inngår ulike aktiviteter

En del fellesaktiviteter mener vi det er viktig å delta i. Fysisk aktivitet anser

vi som en del av behandlingstilbudet. Hovedregelen er imidlertid at vi forsøker

å legge opp behandlingen etter den enkeltes behov.

En del av avdelingens opplegg er at pasienten utfører lettere arbeidsoppgaver,

alt etter hva den enkelte er i stand til. Det å dekke på til frokost og

kveldsmat er et eksempel på slike arbeidsoppgaver.

4

Informasjonsfolder

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Storsteinnes

5

Morgenmøte avholdes alle hverdager kl. 09.30. Både pasienter og

personale deltar for å planlegge dagen.

Trim har vi hver morgen etter morgenmøtet. Vi starter dagen med noen

enkle trim øvelser felles for pasienter og personale.

Bevegelse foregår i gruppe. Vi går sammen og gjør ulike øvelser.

Turgåing vi går tur utendørs hver tirsdag og torsdag, sammen –eller alene.

Basseng har vi tilgjengelig hver onsdag fra 15.00—16.00. (okt-april)

Tøye– og avspenningsgruppe er det hver fredag.

Form & farge er en temagruppe med ulike kreative innslag.

Aktualitetsgruppe er en ukentlig samtalegruppe med dagsaktuelle tema.

Fredagskaffe er en uformell sammenkomst der pasienter og personale møtes

over en kaffekopp. Dette foregår hver fredag kl. 11.00. En fredag i måneden

har vi besøk av presten.

Vi har også et treningsrom med diverse treningsapparater, bordtennis

m.m. som er tilgjengelig i avdelingen. I tillegg er det andre ukentlige

sosiale aktiviteter hvor innholdet varierer.

5

More magazines by this user
Similar magazines